PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

3 Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt on tehnyt Taloustuki Kuntapalvelut Oy. Tilinpäätöksen painatuksen on tehnyt Porin kaupungin painatuskeskus. Etukannen kuvat on ottanut Esa Kohtamäki. ISBN

4 - 4 - PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Tulojen jakautuminen pääluokittain Menojen jakautuminen pääluokittain Tulot tulolajeittain Menot menolajeittain Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen...41 YLEISHALLINTO Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Käyttövarausmäärärahat Hallintokeskus / Hallintopalvelut Elinkeinotoimen ostopalvelut Hallintokeskus / Työllisyyden hoito Hallintokeskus / IT-palvelut Hallintokeskus / Henkilöstöpalvelut Hallintokeskus / Talouspalvelut Hallintokeskus / Kaupunkisuunnittelu Porin Seudun Matkailu Oy MAISA Seutuyhteistyö / Karhukunnat Muu yleishallinto Hallintokeskus / Hankintapalvelut...70 PERUSTURVA , 22 ja 24 Perusturvatoimi...72 KOULUTUS Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Työväenopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Satakunnan ammattikorkeakoulu Oppisopimuskoulutus Yliopistollinen koulutus ja tutkimus...95 KULTTUURI JA VAPAA AIKA Teatteri Pori Jazz , 46, 47, 48, 49, 50 Kulttuuritoimi...99

5 Vapaa-aika YHDYSKUNTA- JA MUUT PALVELUT Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Porin Pelastustoiminnan kustannukset Vääntiö Oy / Hallinnointi Tekninen palvelukeskus Pysäköinninvalvonta Tilapalveluyksikkö, ulkopuolinen vuokraustoiminta Joukkoliikenne Liikelaitosten talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Porin kaupungin tuloslaskelma Porin kaupungin rahoituslaskelma Porin kaupungin tase Porin kaupungin konsernituloslaskelma Porin kaupungin konsernirahoituslaskelma Porin kaupungin konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Taseyksiköiden tilinpäätökset Porilab Ammattiopiston kiinteistöt Ajoneuvokeskus Muu liiketoiminta Energian välitys Liikelaitosten tilinpäätökset Satakunnan Työterveyspalvelut Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Porin Jätehuolto ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...237

6 - 6-1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Nykyaikaisen kuntayhteistyön monimuotoisuutta kuvaa se, että vuoden aikana toteutuneissa ja valmistelluista yhteistyörakenteista jokainen muodostuu erilaisesta kuntien kokonaisuudesta: - Kuntaliitoksessa Porin kaupunki ja Noormarkun kunta; - Perusturvan yhteistoiminta-alueessa Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian, Merikarvian ja Pomarkun kunnat; - Länsirannikon Koulutus Oy:ssa (Winnova) Porin, Rauman ja Laitilan kaupungit sekä Porin aikuiskoulutussäätiö - Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:ssä 16 osakasta, joista 13 kuntaa; 11 Satakunnasta ja kaksi Varsinais-Suomesta - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa Porin, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Yllä luetellun kaltaiset yhteistoimintamuodot lisäävät eittämättä vaihdantakustannuksia kuntaliitosvaihtoehtoa enemmän, mutta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen saavutuksina ne ovat eräitä suuria kaupunkiseutuja huomattavasti parempia. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman täytäntöönpano eteni Karhukuntien yhteistyönä tehtävän rakennemallin valmistelulla. Valmistelutyössä keskityttiin kuntarajat ylittävään yhteistyöhön asumisessa, maankäytössä ja liikenteessä. Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke yhteistyö käynnistettiin Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin yhteisin päätöksin. Merkittäviä kaupunkiorganisaation sisäisiä uudistuksia olivat Porin palveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen siirtyminen koulutoimeen vuoden alusta. Omistajaohjaus ja rahoitus, Strateginen suunnittelu ja kehittäminen sekä Viestintä ja tapahtumat ovat konsernijohtamisen kannalta keskeisiä toimintoja ja ne siirrettiin kaupunginjohtajan välittömään alaisuuteen. Omistajaohjaus ja rahoitus -toiminto on kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksiä valmisteleva ja toimeenpaneva asiantuntijayksikkö, mutta on keskeinen toimija tehostettaessa kaupungin varainhankintaa ja kassanhallintaa. Porin ja Noormarkun kuntaliitos toteutuminen vuoden alussa ja positiivinen muuttotase myötävaikuttivat siihen, että Porin väkiluku vuoden päättyessä ylitti asukkaan rajan. Noormarkku toimikunta teki aktiivista yhteistyötä niin kaupungin kuin eri hallintokuntien johdon kanssa välittäen näille noormarkkulaisten tuntoja ja palautetta kuntaliitoksesta. Työtä, huolenpitoa, rohkeutta ja elämyksiä. Nämä Porin kaupungin arvot sisältyvät kaupunginvaltuuston 1.3. hyväksymään Pori 2016 strategiaan. Vuoden aikana käynnistettiin myös palvelu- ja henkilöstöstrategioiden valmistelu laajassa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon sekä henkilöstön edustajien kesken. Kaikki kolme strategiaa valmisteltiin omana työnä.

7 - 7 - Kun vuoden talousarvio oli tehty 1,8 miljoonaa alijäämäiseksi, voidaan tilinpäätöksen 5,7 miljoonan euron ylijäämää pitää vähintään tyydyttävänä tuloksena. Merkittävin tekijä ylijäämän muodostumiseen oli verotulojen ennakoitua parempi kehitys. Kunnallisveron tuotto, 216,4 miljoonaa euroa oli 10,2 miljoonaa euroa ennakoitua suurempi. Vaikka veroprosenttia korotettiin puolella prosenttiyksiköllä 18,75:een, on se hyvin kilpailukykyinen verrattuna muiden suurten kaupunkien keskiarvoon. Veroprosentin korotus ei kuitenkaan yksin selitä ennakoitua suurempaa kunnallisveron tuottoa. Kaupungin investointitaso oli korkea aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuen lähinnä liikelaitosten investointien kasaantumisesta. Vaikka vuosikate prosentteina poistoista oli 110 %, jouduttiin investoinneista 60 prosenttia kattamaan lainarahoituksella. Liikelaitosten merkitys kaupungin kokonaistalouden kannalta on suuri. Liikelaitosten osuus kaupungin vuosikatteesta on noin 50 prosenttia ja niiden vaikutus ylijäämän muodostumiseen oli niinikään merkittävä. Porin kaupunki oli mukana 20 suurimman kaupungin tuottavuushankkeessa, josta ei vielä ollut osoitettavissa kaupunkitasolla konkreettisia hyötyjä. Talousprosessien uudistamishanketta jatkettiin ja käynnistettiin taloushallinnon tietojärjestelmän kehittäminen. Porin kaupunki oli mukana 16 suurimman kaupungin turvallisuusohjelman valmistelussa. Innovatiiviset hankinnat hankkeen avulla pyrittiin lisäämään kaupungin tilaajakompetenssia ja käynnistämään rakentavaa vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa erityisesti palvelujen laatukriteerien osalta. Yhteenvetona Porin kaupungin vuodesta voidaan todeta, että se oli ennen kaikkea yhteistyön vuosi kuntaliitoksen täytäntöönpano, perusturvan ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, toisen asteen ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke ne kaikki ovat vahvoja näyttöjä Porin ja porilaisten yhteistyökyvystä. Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja

8 Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Porin kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon on kuulunut 86 jäsentä. Varsinaisissa jäsenissä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Valtuusto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 314 asiaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on toiminut Krista Kiuru (SDP), I varapuheenjohtajana Aki Nummelin (VAS), II varapuheenjohtajana Timo Aro (VIHR) ja III varapuheenjohtajana Sampsa Kataja (KOK) Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Ahlsten Elina, KM, rehtori, KOK Anttila Esa J. rehtori, pääluottamusmies, SDP Anttila Irma, merkonomi, PS Apajasalo Asko, kirvesmies, VAS Aro Timo, VTT, projektikoordinaattori, VIHR Astala Leena, yrittäjä, KOK Bergroth-Lampinen Diana, KTM, viestintäpäällikkö, SDP Fagerlund Mia, työterveyshuollon erikoislääkäri, VIHR Granholm Anne, yrittäjä, VAS Hakala Eija, pankkineuvoja, VAS Harju Mirja, keittäjä, pääluottamusmies, SDP Harjula Petri, pastori, KOK Hatanpää Mikko, maanviljelijä, KESK Hatanpää Satu, KLT-kirjanpitäjä, tradenomi, KOK Heijari Eerik, toimitusjohtaja, KOK Heljakka Helena, perushoitaja, SDP Hellman Sari, perushoitaja, KESK Hildén Hanna, koulukuraattori, KOK Hirvonen Reijo, pääluottamusmies, VAS Honkasalo Timo, aluepäällikkö, KOK Huhtanen Kristiina, FT, rehtori, KOK Huhtanen Tapio, everstiluutnantti evp, KESK Inberg Olli, varastomies, VAS Isoviita Erkki, maanviljelijä, KESK Jalonen Ari, paloesimies, PS Joensuu Jarno, paloesimies, SDP Järvinen Erja, sosiaalityöntekijä, SDP Kaartinen Marjatta, rovasti, johtava perheneuvoja, KOK Kaltiokumpu Oiva, kansanedustaja, rikoskomisario, KESK Kaski Bia, asiakkuuspäällikkö, KOK Kataja Jouko, kunnallisneuvos, KOK Kataja Sampsa, kansanedustaja, varatuomari, KOK Katajamäki Heidi, koulunkäyntiavustaja, VAS Kautto Marko, yksikönjohtaja, SDP Kilkku Pentti, LKT, erikoislääkäri, KOK Kilpi Helena, erikoislääkäri, KESK Kiuru Krista, kansanedustaja, VTM, SDP Kivelä Antero, työsuojeluvaltuutettu, VAS Knuuttila Anttivesa, KM, opettaja, KOK Kokkila Antti, palvelujohtaja, KOK Kolehmainen Päivi, työfysioterapeutti, yrittäjä, KOK Korkeaoja Aila, yrittäjä, KESK Korpela Simo, lehtori, KD Koskela Antti, ylikonstaapeli, KOK Koskiranta Raija, emäntä, KESK Kuusisto Janne, katsastusmies, PS Lahtinen Petri, toimitusjohtaja, yrittäjä, KOK Laulainen Arja, lehtori, SDP Lehtovirta Onni, opettaja, PS Levonen Jyrki, pääluottamusmies, SDP Liinamaa Anne, KM, VIHR Lindfors Jari, testausinsinööri, PS Lundén Martti, tiehöylänkuljettaja, SDP Myllykoski Sonja, KM, luokanopettaja, SDP Mäki Pirjo, työvoimaneuvoja, SDP Niemelä Pekka, toimitusjohtaja, KOK Nirhamo Marika, sosiaalityöntekijä, VIHR Nummelin Aki, projektipäällikkö, YTM, VAS Nurmi Antti, toimitusjohtaja, yrittäjä, KOK Pajukoski Jari, ahtaaja, VAS Peltola Reino, valaja/eläkeläinen, SDP Puhjo Veijo, kansanedustaja, erikoislääkäri, VAS Rantanen Johanna, sairaanhoitaja, SDP Raunela Tommi, pääluottamusmies, SDP Rehula Matti, maanviljelijä, järjestökonsulentti, KESK Salmi Ahti, kunnallisneuvos, ympäristöpäällikkö, SDP Salokangas Tommi, kalastaja, yksityisyrittäjä, PS Salonen Marjatta, opettaja, emäntä, KD Sandberg Juha, YTM, projektipäällikkö, VAS Sulkava Heli, TtM, sairaanhoitaja, KESK Träskelin Pekka, koulutuspäällikkö, VAS Uusitalo Reetta, erikoislääkäri, KOK Vahala Ari, aluetoimitsija, SDP Vaitiniemi Ari, aluepäällikkö, SDP Wahlman Esa J., toiminnanjohtaja, SDP Walli Helvi, lehtori, KOK Vannemaa Heli, terveydenhoitaja, SDP Vasama Juha, KM, rehtori, KOK Vesivalo Rauno, sairaanhoitaja, SDP Westerlund Ari, rakennusinsinööri, opettaja, SDP Viitanen Mauri, rehtori, opettaja, KOK Virta Mauno, KESK Wittsberg Regina, merkonomi, KESK Vuolanne Antti, kansanedustaja, VTK, SDP Väkiparta Maria, KTM, FM, yhteyspäällikkö, VIHR Välimäki Pekka, makkaratyömies, VAS

9 - 9 - Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen on kuulunut 12 jäsentä. Varsinaisissa jäsenissä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna. Hallitus kokoontui kaikkiaan 46 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut Pentti Kilkku (KOK), I varapuheenjohtajana Esa J. Wahlman (SDP) ja II varapuheenjohtajana Simo Korpela (KD). Kaupunginhallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Kilkku Pentti, erikoislääkäri KOK Ahlsten Elina, KM, rehtori KOK Kaski Bia, asiakkuuspäällikkö KOK Kataja Jouko, kunnallisneuvos, KOK Wahlman Esa J., toiminnanjohtaja, SDP Vesivalo Rauno, sairaanhoitaja, SDP Bergroth-Lampinen Diana, KTM, viestintäpäällikkö, SDP Mäki Pirjo, työvoimaneuvoja, SDP Träskelin Pekka, osastonjohtaja, VAS Korkeaoja Aila, yrittäjä, KESK Hatanpää Mikko, maanviljelijä, KESK Korpela Simo, lehtori, KD

10 Hallinnollinen organisaatio

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden aikana maailmantalous kääntyi nousuun etupäässä kehittyvien maiden talouksien vetämänä. Talouskasvu jatkunee maltillisena edelleen vuonna 2011, mutta talouskriisiä edeltäviin kasvulukuihin ei tulla pääsemään. Kasvua hillitsevinä tekijöinä ovat mm. rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, julkisten talouksien huonot rahoitustilanteet, teollistuneiden maiden alhainen tuottavuuskehitys sekä korkea työttömyys. Suomen kansantalouden kokonaistuotanto supistui vielä alkuvuonna, mutta kevään ja kesän aikana päästiin kasvu-uralle. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kokonaistuotanto kasvoi 3,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Työllisyystilanne on parantunut odotettua nopeammin. Työttömyysaste jää kuitenkin keskimäärin vielä vähän korkeammaksi kuin vuonna Talouden elpyminen ja sitä tukenut finanssipolitiikka vaikuttavat myös työmarkkinoilla. Vuonna palkansaajien ansiot nousivat 2,5 % johtuen varsin maltillisista sopimuskorotuksista vuodelle. Ensi vuonna ansiotason arvioidaan kasvavan nopeammin, kun työllisyystilanne kohenee.. Kotitalouksien luottamus talouden elpymiseen vahvistui vuoden aikana. Yksityinen kulutus kääntyi kasvuun ja kasvu vauhdittunee edelleen työllisyystilanteen parantuessa. Talouden taantuman seurauksena hintojen nousuvauhti oli vuonna varsin maltillista. Keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %. Talouden elpymisen myötä loppuvuonna inflaatiovauhti selvästi kiihtyi, ja kuluttajahinnat nousivat joulukuussa jo 2,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2011 hintojen nousuvauhdin uskotaan jatkuvan. Euroalueella inflaatiopaineiden vähäisyys on mahdollistanut keveän rahapolitiikan jatkamisen. Eurojärjestelmä on pitänyt ohjauskoron 1 %:ssa toukokuusta 2009 lähtien. Lyhyet markkinakorot sen sijaan ovat jo talouden elpymisen myötä nousussa. Lokakuun jälkeen 3 kuukauden euribor ylitti 1 %:n rajan ja 12 kuukauden euribor 1,5 %:n rajan. Kuntatalous näyttää selvinneen taantumasta odotettua paremmin. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousee 2,1 miljardiin euroon, vaikka se talousarvioissa ennustettiin jäävän alle miljardiin. Vuosikate asukasta kohti on 400 euroa. Vuonna 2009 vastaava luku oli 337 euroa. Suuren osan vuosikatteen kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, joka oli 4 % vuonna. Myös henkilöstömenojen kehitys on ollut maltillista. Kuntien odotettua paremman verotulokehityksen taustalla ovat kunnallis- ja kiinteistöverojen sekä yhteisövero-osuuden korotukset sekä ennakoitua myönteisempi kansantalouden ja työllisyyden kehitys. Verotulojen kasvun ennustetaan jatkossa hiipuvan, mutta kuntatalouden arvioidaan pysyvän lähellä tasapainoa kuntien säästötoimien jatkumisen ja maltillisen kustannuskehityksen seurauksena.

12 Kuntien lainamäärä kasvoi edelleen. Lainakanta kasvoi lähes miljardilla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten otettiin uutta lainaa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava luku edellisenä vuotena oli euroa. Kuntien vuoden tilinpäätökset ovat nousemassa talousarvioissa ennakoitua paremmiksi. Lisää rahaa ei kuitenkaan ole jaettavissa. Väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivapalvelujen kysynnän kasvu lisää kuntien kustannuksia. Myös suuri osa valtion kuntatalouden kohentamiseksi tarkoitetuista toimista päättyy vuoden 2011 lopussa. Kuntien rahoitustilanne säilyy tiukkana. Velkamäärä kasvaa edelleen, ja veronkorotuspaineet lisääntyvät. Perusongelma on, että kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin. Tätä ei ole saatu ratkaistua toimintoja tehostamalla eikä veronkorotuksilla. Tulojen ja menojen pysyvän tasapainon saavuttaminen on ratkaisevaa kuntien tulevaisuuden kannalta. Oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden alussa porilaisia oli Porin ja Noormarkun kuntaliitos lisäsi väkilukua runsaalla 6 000:lla. Myönteinen väestökehitys on jatkunut, ja väkiluku oli vuoden lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Luonnollista väestönlisäystä ei ollut, sillä kuolleisuus ylitti syntyvyyden 116 henkilöllä. Sen sijaan tulomuutto ylitti lähtömuuton 359 henkilöllä. Myönteistä väestökehityksessä on myös se, että syntyneitä oli 835, mikä on 48 enemmän kuin vuonna Vuodenvaihteen väestörekisteritietojen mukaan 0-6 vuotiaita oli 6,1 %, 7-64 vuotiaita 72,1 % ja yli 64-vuotiaita 21,8 % kaupungin asukkaista. Satakunnan talouskehitys on ollut vuoden aikana positiivista. Teollisuuden liikevaihto ja viennin arvo kasvoivat alkuvuonna nopeasti. Myös palvelualat ovat hiljalleen toipuneet taantumasta. Kokonaistyöttömyys kääntyi alkuvuodesta laskuun. Kehitys oli samansuuntainen koko maan, Satakunnan ja Porin kaupungin tilastolukujen mukaan. Vuosikeskiarvolla mitattuna työttömyysaste oli Porissa vuonna samalla tasolla kuin vuonna Joulukuun lopussa työttömyys oli laskenut edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Työttömyysaste oli joulukuun lopussa Porissa 13,6 %, Satakunnassa 11,8 % ja koko maassa 10,3 %. Porissa työttömiä oli yhteensä joulukuun lopussa (5 426). Suluissa on vuoden 2009 joulukuun luku kuntaliitos huomioiden. Työttömyyden lasku on näkynyt erityisesti lomautettujen määrän laskuna. Naisten työttömyys on myös laskenut nopeammin. Porissa naisia työttömistä oli joulukuussa Kokonaistyöttömyyden lisäksi myös nuorisotyöttömyys laski selvästi vuoden aikana. Porissa alle 25-vuotiaita oli työttömänä keskimäärin 743/kk, mikä on kuitenkin hieman enemmän kuin vuonna Yleisestä työllisyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys ja yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvanut tasaisesti syksystä 2009 lähtien. Porissa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 198, kun luku vuotta aiemmin oli 934. Työllistämistoimenpiteiden lisääntyminen on kuitenkin vähentänyt yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrää ja siten myös sakkomaksuja.

13 Vuonna Porissa valmistui 154 asuntoa, vuosi aiemmin 540. Rakennuslupia sen sijaan myönnettiin edellisvuotta enemmän. Rakennuslupia myönnettiin asuinhuoneistoille 269 kappaletta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 234. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vanhojen osakehuoneistojen velaton keskimääräinen neliöhinta oli Porissa euroa, kun se vuotta aiemmin oli euroa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pori kaupunkistrategian Strategia valmisteltiin kaupunginvaltuutettujen voimin ja hyväksyttiin ilman soraääniä. Porilaisiksi arvoiksi valittiin työtä, huolenpitoa, rohkeutta ja elämyksiä. Visiosta muotoutui lopulta kunnianhimoinen. Vision mukaan Pori on asukkaan sykkivä kasvukeskus vuonna Haluttu tulevaisuus edellyttää paljon työtä ja myönteistä asennetta. Strategian 15 kriittistä menestystekijää luokiteltiin kolmen painopisteen alle: 1) uusiutuminen ja kilpailukyky, 2) hyvinvointi, terveys ja turvallisuus sekä 3) asuin- ja elinympäristö. Kaupunginvaltuusto arvioi tavoitteissa onnistumista kaupunginjohtajan selonteon pohjalta vuosittain. Vuosi oli ensimmäinen Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen jälkeinen toimintavuosi. Toimintojen yhteensovittaminen on onnistunut pääosin, ja palvelut on kyetty tuottamaan entisellä tasolla. Perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminta käynnistyi kertomusvuoden alussa. Yhteistoimintaalueen kuntien kanssa valmisteltiin ja hyväksyttiin yhteiset palvelusopimukset ja palveluohjausmalli. Vuoden aikana yhtenäistettiin käytäntöjä, maksuja, taksoja ja osan henkilöstön palkkauksia. Rakenteiden uudistamisessa sekä käytäntöjen ja järjestelmien yhtenäistämisessä on edetty, mutta kehittämistyötä on tehtävä vielä paljon tulevaisuudessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueella. Yhteistoiminta-alue vastaa seitsemän kunnan (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Luvia, Eurajoki) ympäristöterveydenhuollosta. Porin kaupunki on vastuukuntana. Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa Ammatillinen koulutus siirtyi kertomusvuoden alussa Länsirannikon Koulutus Oy:n (Winnova) hoidettavaksi. Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä tehtiin päätös ja koulutuksen järjestäminen siirtyy uuden yhtiön hoidettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. Päivähoidon tulosalue siirtyi perusturvan tulosalueelta koulutoimen alaisuuteen Porin Palveluliikelaitoksen varsinainen toiminta käynnistyi. Liikelaitos tuottaa ateria-, puhtausja kiinteistönhoitopalveluita kaupunkikonsernin sisällä ja sen palveluksessa on n. 700 henkilöä. Vuoden alusta lukien kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui osittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston ja kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen sekä entinen yleinen valtionosuus yhdistettiin ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitaviksi valtiovarainministeriöön. Järjestelmäuudistus toteutettiin valtion ja

14 kuntien välillä sekä kuntien kesken kustannusneutraalisti. Vanhan ja uuden järjestelmän välinen muutos kompensoitiin kunnittain. Vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus on ensimmäinen Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen jälkeen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (90/2009) mukaisesti on vertailutiedot vuodelta 2009 esitetty kaupungin ja konsernin taseen osalta. Vertailutietona on vuoden aloittava tase. Tulos- ja rahoituslaskelmasta ei vertailutietojen esittämistä edellytetä. Vuoden 2009 tilinpäätöksistä ei ole laadittu epävirallisia tulos- ja rahoituslaskelmia, koska tietojen vertailupohjat eivät ole täsmällisiä johtuen kuntaliitoksesta ja muista edellä mainituista toiminnallisista muutoksista suurimpana perusturvan yhteistoiminta-alueen perustaminen Kaupungin henkilöstö Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa henkilöä. Palkkamenot olivat 229,6 milj. euroa. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat henkilöstöraportissa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Hallintokunnat ovat maininneet muutamia huomionarvoisia riskejä, joiden voidaan katsoa myös toteutuneen ajoittain. Erityisesti hallintokeskuksessa sekä hallintokuntien johdossa on avainhenkilöriski ja sijaisjärjestelyt ovat osittain puutteellisia. Sosiaali- ja terveystoimen erityistyöntekijöiden saatavuus on jatkuva riski palveluiden turvaamisen kannalta. IT-palveluissa on tunnistettu atk-konesalin jäähdytysjärjestelmän toimimattomuusriski, joka vaarantaa tietotekniikkapalvelut. IT-palveluissa on tunnistettu myös muita vaikutukseltaan pienempiä riskitekijöitä mm. avainhenkilö- ja toimittajariskit. Palveluliikelaitoksessa toiminnallisiin riskeihin varaudutaan riittävän laajan keittiöverkoston ylläpidolla ja varmistamalla ruoanvalmistus myös poikkeustilanteissa. Kiinteistöjen kunnon heikkeneminen muodostaa pitkällä aikavälillä merkittävän toiminnallisen riskin hallintokuntien toiminnalle. Rahoitusriskit Lainojen korkoriskiin on suojauduttu kahdeksalla erillisellä koronvaihtosopimuksella ja kahdella strukturoidulla koronvaihtosopimuksella. Valuuttariskejä ei ole. Vahinkoriskit Vuodesta 1984 alkanutta riskienkartoitusta on jatkettu neljän vuoden välein. Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja on arvioitu Pori 2012-strategiassa ja vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2008 valtuustokaudeksi Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungin rakennukset on palovakuutettu ja kaupungilla on julkisyhteisön ja hallinnon vastuuvakuutus. Pääosa irtaimistosta on vahinkorahaston vastattavana. Kaupungin tulvasuojelu on tällä hetkellä käynnissä oleva merkittävä riskinhallintahanke. Lyhyen tähtäimen toimenpiteinä on ollut tulvapatojen ensiapukorjausten käynnistäminen vuodesta

15 lähtien sekä joen kunnossapitoruoppausten valmistelu kaupungin keskustan kohdalle. Pitkän tähtäimen toimenpiteinä on hankkeessa parhaillaan menossa valmistelu teknillistä yleissuunnittelua varten. Kun eri vaihtoehtojen yleissuunnitelmat on saatu laadituksi, niille teetetään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnitelman kustannusarvioiden perusteella tehdään päätös siitä, minkälaiselle ratkaisulle lopulliset suunnitelmat laaditaan. On päätettävä, kuinka suuri riski hyväksytään ja kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan tähän riskinhallintahankkeeseen Ympäristötekijät Luotsinmäen keskuspuhdistamon laajennus valmistui. Työ sisälsi keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennusprojektin. Puhdistamolla käsitellään tämän jälkeen mm. neljän naapurikunnan jätevedet. Viemäriverkkoa on muutenkin laajennettu ja saneerattu. Kaupunki on tukenut jätevesiosuuskuntien perustamista haja-asutusalueilla. Keskustan uuteen uimahalliin on rakennettu omaa aurinkoenergiajärjestelmää ensimmäisenä julkisena rakennuksena Suomessa. Uimahalli on myös ensimmäinen rakennus maailmassa, jossa aurinkolämpökeräimet on integroitu osaksi kupariseinää. Porin tulvasuojelua kehitettiin kaupungin teknisen palvelukeskuksen ja valtion puolelta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeena. Lyhyen tähtäimen toimina tehtiin tulvapatojen ensiapukorjauksia ja aloitettiin kaupunkikeskustan kunnossapitoruoppausten valmistelu. Pitkän tähtäimen toimista tärkein oli joen käyttäytymisen geologinen tutkiminen, jossa oleellisimmat tarkastelunäkökohdat ovat joella tapahtuva eroosio ja Pihlavanlahden sedimentoituminen. Näitä varten tehdyistä tutkimuksista merkittävimmät ovat joenpohjan viistokaikuluotaus, virtausnopeuden mittaukset joella, maaperän rakenteen määrittäminen pääosin rannoilta ja paikoin joenpohjasta sekä sedimenttien pilaantuneisuustutkimus kunnossapitoruoppausten alueelta. Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan pitkän aikavälin ilmastoohjelmaa Porin kaupungille. Pohjolan Voima Oy:n voimalaitos Kaanaassa, joka tuottaa kaukolämpöä kaupungille, ryhtyi käyttämään muiden polttoaineiden joukossa myös kierrätyspolttoainetta. Karjarannassa Metson alueella tekninen palvelukeskus saneerasi pilaantunutta maaperää. Hangassuon jäteasemalla Porin Jätehuolto jatkoi ns. vanhan alueen 12 ha maisemointia. Vanhan alueen käytöstä poistumiseen liittyen alueelle rakennetaan kaasunkeräys- ja kastelujärjestelmiä. Maisemointi on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Porin Satama teki ympäristölupavelvoitteeseen liittyviä investointeja, mm. Mäntyluodon satama-alueen rakennusten liittämisen viemäriverkkoon. Satakunnan Pelastuslaitos havaitsi Porin kaupungin alueella kuusi suurehkoa öljyvahinkoa.

16 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta on järjestetty. Selonteko perustuu pääosin talouspalveluiden hallintokunnilta pyytämiin selvityksiin sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisestä valvonnasta on yleisesti ohjeistettu kaupungin talous- ja tarkastussäännöissä. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Kaupungin lakisääteiset tehtävät on kyetty hoitamaan moitteetta. Hallintokuntien omissa johto- ja toimintasäännöissä määritellään johtamis- ja päätöksentekovastuut. Kullakin hallintokunnalla on omat järjestelmälliset toimintatapansa, joilla säädöksien, ohjeiden ja määräyksien noudattamista valvotaan, ja miten niistä tiedotetaan omalle organisaatiolle. Hallintokuntien selvitysten perusteella ei ole tiedossa säännösten, määräysten tai päätösten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita valituksia, korvausvaatimuksia tai muita oikeusseuraamuksia. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus n toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain käyttötalouden tulojen ja menojen sekä keskeisten ja yksityiskohtaisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuukausittain raportoidaan kaupunginhallitukselle talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat raportoivat myös pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. n toteutumisen seurantaan saatiin pääsääntöisesti riittävästi tietoa. Jonkin verran ajantasaista seurantaa haittasivat viiveet kirjanpidossa ja ostolaskujen kierrossa. Perusturvan osalta raportointi ei tuota riittävän ajantasaista tietoa taloudesta. Puutteita on sekä oman toiminnan että ostopalveluiden seurannassa. Perusturvan talousarvio ei toteutunut suunnitellusti. Raportointi- ja seurantajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Määrärahojen käytössä ei tilikauden aikana havaittu merkittäviä toimivallan ylityksiä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta esitetään yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisvertailussa.

17 Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnasta ja seurannasta vastaavat kaupunginhallitus, riskienhallinnan johtoryhmä ja kaikissa hallintokunnissa nimetyt riskienhallinnan vastuuhenkilöt. Riskienhallinnan johtoryhmä on valmistellut mm. kaupungin riskienhallintaraportteja, riskienhallintaa koskevaa laatuarviota ja kaupungin vakuutusten kilpailutusta. Riskienhallinnan laatuarvio on tehty viimeksi yhteistyössä vakuutusyhtiö If:n kanssa. Riskienkartoitus on ajan tasalla ja se on tehty riittävän kattavasti. Kaupunki on varautunut vahinkoriskeihin vakuutuksilla. Riskienhallinnan johtamista ja organisointia on vuoden aikana kehitetty. Kaupunginhallitus päätti 1.2. riskienhallinnan johtoryhmän uusista jäsenistä. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että riskienhallinnan johtoryhmä ryhtyy välittömästi viimeksi toteutetussa laatuarviossa havaittujen puutteiden korjaamiseen sekä laatii Porin kaupungin riskienhallinnan yleiset periaatteet kattavan riskienhallintaohjelman. Riskienhallintatyötä tehostettiin myös perustamalla kaupungin keskushallintoon kaupunginjohtajan alaisuuteen riskienhallintapäällikön työsuhde. Riskienhallintapäällikkö aloittaa toimessaan keväällä Edellä mainituilla toimenpiteillä parannetaan riskienhallinnan seurannan ja asiantuntemuksen riittävyyttä. Kaupungin omien riskienhallintamääräysten ja ohjeiden lisäksi riskien hallintaa ohjataan myös valtion taholta eri ministeriöiden ja niiden alaisuudessa toimivien virastojen välityksellä. Tätä kautta tulevat vaatimukset riskien hallintaan ovat usein kaupungin omia määräyksiä tiukempia. Hallintokuntien selonteoissa on mainittu riskejä, jotka ovat ajoittain myös toteutuneet. Näitä ovat avainhenkilöriski ja pätevän henkilöstön saatavuus, tilojen kuntoon sekä tietojärjestelmiin liittyvät riskit. Hallintokunnat ovat tiedostaneet ja ennakoineet omat riskinsä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintojen tekemisessä noudatetaan hankintalakia sekä kaupungin omia hankintaohjeita. Kaupungin hankintaohjeet on kaupunginhallituksen päätöksellä päivitetty vastaamaan hankintalakiin tulleita muutoksia. Kilpailutuksen perusteella päätetään yhteishankintapaikat. Hankintayksiköiden on noudatettava yhteishankintasopimuksia. Sopimusten noudattamisen sisäistä valvontaa on tehostettu. Erillishankintojen hankintavaltuusrajat on määritelty joko toimintasäännöissä tai vuosittain lauta- ja johtokuntien tekemillä päätöksillä. Viranhaltijoiden tekemistä hankintapäätöksistä on pidetty päätöspöytäkirjaa. Teknisen palvelukeskuksen omistamisen yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta. Sopimusten toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Sisäisen valvonnan toimimattomuuden vuoksi ei omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvoissa toteutunut merkittäviä menetyksiä tai arvon alennuksia eikä jouduttu oikeudelliseen vastuuseen.

18 Sopimustoiminta Sopimusten tekeminen, sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta on määritelty johto- ja toimintasäännöissä. Sopimusten hallintaa tehdään manuaalisesti, mutta myös erillisen sopimustenhallintaohjelman käyttöönotto on aloitettu mm. teknisessä palvelukeskuksessa ja perusturvakeskuksessa. Yhteishankintojen sopimuspaikkojen noudattamisessa ja hankintojen ohjaamisessa sopimustoimittajille on edelleen kehitettävää. Ylikunnalliset sopimukset lisääntyvät ja tuovat haasteita sopimusten hallintaan Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen toiminto. Operatiivisena toimijana on tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimisto. Sisäinen tarkastus tekee kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin organisaatiossa sisäistä tarkastusta suorittamalla eri toimintojen ja valvontajärjestelmien riippumatonta arviointia sen varmistamiseksi, että johdon saama informaatio on oikeata ja luotettavaa, riskienhallinta on toimivaa, voimavarojen käyttö on tehokasta ja taloudellista, sisäinen tarkkailujärjestelmä toimii ja että voimassaolevia säädöksiä, määräyksiä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Sisäisen tarkastuksen velvollisuus on antaa neuvoja järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi. Vuoden painopistealueista mainittakoon yhtiöittämisiä ja kuntaliitosta koskevat varmennukset. Sisäisen tarkastuksen henkilöresursseja käytetään osittain arviointitoimintaan. Ulkopuolisia toimeksiantoja ei kuluneella tilikaudella ole ollut sisäisen tarkastuksen lohkolla. 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot 224 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) 5 657

19 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista % 34,1 Vuosikate, milj. euroa 29,7 Vuosikate % poistoista 109,6 Vuosikate, euroa/asukas 357 Toimintatuottojen osuutta toimintakuluista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 100*toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön). Vuosikate oli 29,7 M. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden tilikauden tulos oli 5,4 M ja ylijäämäksi varausten ja rahastojen muutosten jälkeen muodostui 5,7 M. Toimintakate oli 393,8 M. Verotuloja kertyi 9,6 M budjetoitua enemmän. josta kunnallisveron osuus oli 10,2 M. Yhteisöveroa kertyi -0,6 M arvioitua vähemmän. Kiinteistöveroa kertyi lähes budjetoitu 14,2 M. Valtionosuudet, jotka sisältävät myös verotulotasauksen, toteutuivat -2,5 M muutettua talousarviota pienempinä. Rahoitustuotot ja -kulut laskivat edellisestä vuodesta poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi. Liikelaitosten osuus kaupungin tilikauden tuloksesta oli 7,6 M. Tilikauden tulos ilman liikelaitoksia oli 2,2 M. Liikelaitokset tuottivat 50 % kaupungin vuosikatteesta ja liikelaitosten osuus kaupungin toimintatuotoista oli 26 % sekä toimintakuluista 9 %. Liikelaitosten toimintatuotot ovat nousseet vuodesta ,2 M ja toimintakulut 38,8 M. Toimintatuottojen ja kulujen nousuun on vaikuttanut erityisesti Porin Palveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen vuoden alusta. Porin Palveluliikelaitoksen osuus liikelaitosten toimintatuotoista oli 45 % ja liikelaitosten toimintakuluista oli 58 %. Liikelaitoksien yli- ja alijäämät, lainojen lyhennykset ja tuloutukset kaupungille olivat vuonna seuraavat: Porin Jätehuolto Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan työterveyspalvelut Korvaus peruspääomasta Lainojen korot Lainojen lyhennykset Tilikauden yli-/alijäämä

20 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -68 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 436 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot