PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

3 Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt on tehnyt Taloustuki Kuntapalvelut Oy. Tilinpäätöksen painatuksen on tehnyt Porin kaupungin painatuskeskus. Etukannen kuvat on ottanut Esa Kohtamäki. ISBN

4 - 4 - PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Tulojen jakautuminen pääluokittain Menojen jakautuminen pääluokittain Tulot tulolajeittain Menot menolajeittain Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen...41 YLEISHALLINTO Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Käyttövarausmäärärahat Hallintokeskus / Hallintopalvelut Elinkeinotoimen ostopalvelut Hallintokeskus / Työllisyyden hoito Hallintokeskus / IT-palvelut Hallintokeskus / Henkilöstöpalvelut Hallintokeskus / Talouspalvelut Hallintokeskus / Kaupunkisuunnittelu Porin Seudun Matkailu Oy MAISA Seutuyhteistyö / Karhukunnat Muu yleishallinto Hallintokeskus / Hankintapalvelut...70 PERUSTURVA , 22 ja 24 Perusturvatoimi...72 KOULUTUS Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Työväenopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Satakunnan ammattikorkeakoulu Oppisopimuskoulutus Yliopistollinen koulutus ja tutkimus...95 KULTTUURI JA VAPAA AIKA Teatteri Pori Jazz , 46, 47, 48, 49, 50 Kulttuuritoimi...99

5 Vapaa-aika YHDYSKUNTA- JA MUUT PALVELUT Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Porin Pelastustoiminnan kustannukset Vääntiö Oy / Hallinnointi Tekninen palvelukeskus Pysäköinninvalvonta Tilapalveluyksikkö, ulkopuolinen vuokraustoiminta Joukkoliikenne Liikelaitosten talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Porin kaupungin tuloslaskelma Porin kaupungin rahoituslaskelma Porin kaupungin tase Porin kaupungin konsernituloslaskelma Porin kaupungin konsernirahoituslaskelma Porin kaupungin konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Taseyksiköiden tilinpäätökset Porilab Ammattiopiston kiinteistöt Ajoneuvokeskus Muu liiketoiminta Energian välitys Liikelaitosten tilinpäätökset Satakunnan Työterveyspalvelut Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Porin Jätehuolto ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...237

6 - 6-1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Nykyaikaisen kuntayhteistyön monimuotoisuutta kuvaa se, että vuoden aikana toteutuneissa ja valmistelluista yhteistyörakenteista jokainen muodostuu erilaisesta kuntien kokonaisuudesta: - Kuntaliitoksessa Porin kaupunki ja Noormarkun kunta; - Perusturvan yhteistoiminta-alueessa Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian, Merikarvian ja Pomarkun kunnat; - Länsirannikon Koulutus Oy:ssa (Winnova) Porin, Rauman ja Laitilan kaupungit sekä Porin aikuiskoulutussäätiö - Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:ssä 16 osakasta, joista 13 kuntaa; 11 Satakunnasta ja kaksi Varsinais-Suomesta - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa Porin, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Yllä luetellun kaltaiset yhteistoimintamuodot lisäävät eittämättä vaihdantakustannuksia kuntaliitosvaihtoehtoa enemmän, mutta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen saavutuksina ne ovat eräitä suuria kaupunkiseutuja huomattavasti parempia. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman täytäntöönpano eteni Karhukuntien yhteistyönä tehtävän rakennemallin valmistelulla. Valmistelutyössä keskityttiin kuntarajat ylittävään yhteistyöhön asumisessa, maankäytössä ja liikenteessä. Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke yhteistyö käynnistettiin Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin yhteisin päätöksin. Merkittäviä kaupunkiorganisaation sisäisiä uudistuksia olivat Porin palveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen siirtyminen koulutoimeen vuoden alusta. Omistajaohjaus ja rahoitus, Strateginen suunnittelu ja kehittäminen sekä Viestintä ja tapahtumat ovat konsernijohtamisen kannalta keskeisiä toimintoja ja ne siirrettiin kaupunginjohtajan välittömään alaisuuteen. Omistajaohjaus ja rahoitus -toiminto on kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksiä valmisteleva ja toimeenpaneva asiantuntijayksikkö, mutta on keskeinen toimija tehostettaessa kaupungin varainhankintaa ja kassanhallintaa. Porin ja Noormarkun kuntaliitos toteutuminen vuoden alussa ja positiivinen muuttotase myötävaikuttivat siihen, että Porin väkiluku vuoden päättyessä ylitti asukkaan rajan. Noormarkku toimikunta teki aktiivista yhteistyötä niin kaupungin kuin eri hallintokuntien johdon kanssa välittäen näille noormarkkulaisten tuntoja ja palautetta kuntaliitoksesta. Työtä, huolenpitoa, rohkeutta ja elämyksiä. Nämä Porin kaupungin arvot sisältyvät kaupunginvaltuuston 1.3. hyväksymään Pori 2016 strategiaan. Vuoden aikana käynnistettiin myös palvelu- ja henkilöstöstrategioiden valmistelu laajassa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon sekä henkilöstön edustajien kesken. Kaikki kolme strategiaa valmisteltiin omana työnä.

7 - 7 - Kun vuoden talousarvio oli tehty 1,8 miljoonaa alijäämäiseksi, voidaan tilinpäätöksen 5,7 miljoonan euron ylijäämää pitää vähintään tyydyttävänä tuloksena. Merkittävin tekijä ylijäämän muodostumiseen oli verotulojen ennakoitua parempi kehitys. Kunnallisveron tuotto, 216,4 miljoonaa euroa oli 10,2 miljoonaa euroa ennakoitua suurempi. Vaikka veroprosenttia korotettiin puolella prosenttiyksiköllä 18,75:een, on se hyvin kilpailukykyinen verrattuna muiden suurten kaupunkien keskiarvoon. Veroprosentin korotus ei kuitenkaan yksin selitä ennakoitua suurempaa kunnallisveron tuottoa. Kaupungin investointitaso oli korkea aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuen lähinnä liikelaitosten investointien kasaantumisesta. Vaikka vuosikate prosentteina poistoista oli 110 %, jouduttiin investoinneista 60 prosenttia kattamaan lainarahoituksella. Liikelaitosten merkitys kaupungin kokonaistalouden kannalta on suuri. Liikelaitosten osuus kaupungin vuosikatteesta on noin 50 prosenttia ja niiden vaikutus ylijäämän muodostumiseen oli niinikään merkittävä. Porin kaupunki oli mukana 20 suurimman kaupungin tuottavuushankkeessa, josta ei vielä ollut osoitettavissa kaupunkitasolla konkreettisia hyötyjä. Talousprosessien uudistamishanketta jatkettiin ja käynnistettiin taloushallinnon tietojärjestelmän kehittäminen. Porin kaupunki oli mukana 16 suurimman kaupungin turvallisuusohjelman valmistelussa. Innovatiiviset hankinnat hankkeen avulla pyrittiin lisäämään kaupungin tilaajakompetenssia ja käynnistämään rakentavaa vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa erityisesti palvelujen laatukriteerien osalta. Yhteenvetona Porin kaupungin vuodesta voidaan todeta, että se oli ennen kaikkea yhteistyön vuosi kuntaliitoksen täytäntöönpano, perusturvan ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, toisen asteen ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke ne kaikki ovat vahvoja näyttöjä Porin ja porilaisten yhteistyökyvystä. Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja

8 Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Porin kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon on kuulunut 86 jäsentä. Varsinaisissa jäsenissä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Valtuusto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 314 asiaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on toiminut Krista Kiuru (SDP), I varapuheenjohtajana Aki Nummelin (VAS), II varapuheenjohtajana Timo Aro (VIHR) ja III varapuheenjohtajana Sampsa Kataja (KOK) Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Ahlsten Elina, KM, rehtori, KOK Anttila Esa J. rehtori, pääluottamusmies, SDP Anttila Irma, merkonomi, PS Apajasalo Asko, kirvesmies, VAS Aro Timo, VTT, projektikoordinaattori, VIHR Astala Leena, yrittäjä, KOK Bergroth-Lampinen Diana, KTM, viestintäpäällikkö, SDP Fagerlund Mia, työterveyshuollon erikoislääkäri, VIHR Granholm Anne, yrittäjä, VAS Hakala Eija, pankkineuvoja, VAS Harju Mirja, keittäjä, pääluottamusmies, SDP Harjula Petri, pastori, KOK Hatanpää Mikko, maanviljelijä, KESK Hatanpää Satu, KLT-kirjanpitäjä, tradenomi, KOK Heijari Eerik, toimitusjohtaja, KOK Heljakka Helena, perushoitaja, SDP Hellman Sari, perushoitaja, KESK Hildén Hanna, koulukuraattori, KOK Hirvonen Reijo, pääluottamusmies, VAS Honkasalo Timo, aluepäällikkö, KOK Huhtanen Kristiina, FT, rehtori, KOK Huhtanen Tapio, everstiluutnantti evp, KESK Inberg Olli, varastomies, VAS Isoviita Erkki, maanviljelijä, KESK Jalonen Ari, paloesimies, PS Joensuu Jarno, paloesimies, SDP Järvinen Erja, sosiaalityöntekijä, SDP Kaartinen Marjatta, rovasti, johtava perheneuvoja, KOK Kaltiokumpu Oiva, kansanedustaja, rikoskomisario, KESK Kaski Bia, asiakkuuspäällikkö, KOK Kataja Jouko, kunnallisneuvos, KOK Kataja Sampsa, kansanedustaja, varatuomari, KOK Katajamäki Heidi, koulunkäyntiavustaja, VAS Kautto Marko, yksikönjohtaja, SDP Kilkku Pentti, LKT, erikoislääkäri, KOK Kilpi Helena, erikoislääkäri, KESK Kiuru Krista, kansanedustaja, VTM, SDP Kivelä Antero, työsuojeluvaltuutettu, VAS Knuuttila Anttivesa, KM, opettaja, KOK Kokkila Antti, palvelujohtaja, KOK Kolehmainen Päivi, työfysioterapeutti, yrittäjä, KOK Korkeaoja Aila, yrittäjä, KESK Korpela Simo, lehtori, KD Koskela Antti, ylikonstaapeli, KOK Koskiranta Raija, emäntä, KESK Kuusisto Janne, katsastusmies, PS Lahtinen Petri, toimitusjohtaja, yrittäjä, KOK Laulainen Arja, lehtori, SDP Lehtovirta Onni, opettaja, PS Levonen Jyrki, pääluottamusmies, SDP Liinamaa Anne, KM, VIHR Lindfors Jari, testausinsinööri, PS Lundén Martti, tiehöylänkuljettaja, SDP Myllykoski Sonja, KM, luokanopettaja, SDP Mäki Pirjo, työvoimaneuvoja, SDP Niemelä Pekka, toimitusjohtaja, KOK Nirhamo Marika, sosiaalityöntekijä, VIHR Nummelin Aki, projektipäällikkö, YTM, VAS Nurmi Antti, toimitusjohtaja, yrittäjä, KOK Pajukoski Jari, ahtaaja, VAS Peltola Reino, valaja/eläkeläinen, SDP Puhjo Veijo, kansanedustaja, erikoislääkäri, VAS Rantanen Johanna, sairaanhoitaja, SDP Raunela Tommi, pääluottamusmies, SDP Rehula Matti, maanviljelijä, järjestökonsulentti, KESK Salmi Ahti, kunnallisneuvos, ympäristöpäällikkö, SDP Salokangas Tommi, kalastaja, yksityisyrittäjä, PS Salonen Marjatta, opettaja, emäntä, KD Sandberg Juha, YTM, projektipäällikkö, VAS Sulkava Heli, TtM, sairaanhoitaja, KESK Träskelin Pekka, koulutuspäällikkö, VAS Uusitalo Reetta, erikoislääkäri, KOK Vahala Ari, aluetoimitsija, SDP Vaitiniemi Ari, aluepäällikkö, SDP Wahlman Esa J., toiminnanjohtaja, SDP Walli Helvi, lehtori, KOK Vannemaa Heli, terveydenhoitaja, SDP Vasama Juha, KM, rehtori, KOK Vesivalo Rauno, sairaanhoitaja, SDP Westerlund Ari, rakennusinsinööri, opettaja, SDP Viitanen Mauri, rehtori, opettaja, KOK Virta Mauno, KESK Wittsberg Regina, merkonomi, KESK Vuolanne Antti, kansanedustaja, VTK, SDP Väkiparta Maria, KTM, FM, yhteyspäällikkö, VIHR Välimäki Pekka, makkaratyömies, VAS

9 - 9 - Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen on kuulunut 12 jäsentä. Varsinaisissa jäsenissä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna. Hallitus kokoontui kaikkiaan 46 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut Pentti Kilkku (KOK), I varapuheenjohtajana Esa J. Wahlman (SDP) ja II varapuheenjohtajana Simo Korpela (KD). Kaupunginhallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Kilkku Pentti, erikoislääkäri KOK Ahlsten Elina, KM, rehtori KOK Kaski Bia, asiakkuuspäällikkö KOK Kataja Jouko, kunnallisneuvos, KOK Wahlman Esa J., toiminnanjohtaja, SDP Vesivalo Rauno, sairaanhoitaja, SDP Bergroth-Lampinen Diana, KTM, viestintäpäällikkö, SDP Mäki Pirjo, työvoimaneuvoja, SDP Träskelin Pekka, osastonjohtaja, VAS Korkeaoja Aila, yrittäjä, KESK Hatanpää Mikko, maanviljelijä, KESK Korpela Simo, lehtori, KD

10 Hallinnollinen organisaatio

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden aikana maailmantalous kääntyi nousuun etupäässä kehittyvien maiden talouksien vetämänä. Talouskasvu jatkunee maltillisena edelleen vuonna 2011, mutta talouskriisiä edeltäviin kasvulukuihin ei tulla pääsemään. Kasvua hillitsevinä tekijöinä ovat mm. rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, julkisten talouksien huonot rahoitustilanteet, teollistuneiden maiden alhainen tuottavuuskehitys sekä korkea työttömyys. Suomen kansantalouden kokonaistuotanto supistui vielä alkuvuonna, mutta kevään ja kesän aikana päästiin kasvu-uralle. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kokonaistuotanto kasvoi 3,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Työllisyystilanne on parantunut odotettua nopeammin. Työttömyysaste jää kuitenkin keskimäärin vielä vähän korkeammaksi kuin vuonna Talouden elpyminen ja sitä tukenut finanssipolitiikka vaikuttavat myös työmarkkinoilla. Vuonna palkansaajien ansiot nousivat 2,5 % johtuen varsin maltillisista sopimuskorotuksista vuodelle. Ensi vuonna ansiotason arvioidaan kasvavan nopeammin, kun työllisyystilanne kohenee.. Kotitalouksien luottamus talouden elpymiseen vahvistui vuoden aikana. Yksityinen kulutus kääntyi kasvuun ja kasvu vauhdittunee edelleen työllisyystilanteen parantuessa. Talouden taantuman seurauksena hintojen nousuvauhti oli vuonna varsin maltillista. Keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %. Talouden elpymisen myötä loppuvuonna inflaatiovauhti selvästi kiihtyi, ja kuluttajahinnat nousivat joulukuussa jo 2,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2011 hintojen nousuvauhdin uskotaan jatkuvan. Euroalueella inflaatiopaineiden vähäisyys on mahdollistanut keveän rahapolitiikan jatkamisen. Eurojärjestelmä on pitänyt ohjauskoron 1 %:ssa toukokuusta 2009 lähtien. Lyhyet markkinakorot sen sijaan ovat jo talouden elpymisen myötä nousussa. Lokakuun jälkeen 3 kuukauden euribor ylitti 1 %:n rajan ja 12 kuukauden euribor 1,5 %:n rajan. Kuntatalous näyttää selvinneen taantumasta odotettua paremmin. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousee 2,1 miljardiin euroon, vaikka se talousarvioissa ennustettiin jäävän alle miljardiin. Vuosikate asukasta kohti on 400 euroa. Vuonna 2009 vastaava luku oli 337 euroa. Suuren osan vuosikatteen kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, joka oli 4 % vuonna. Myös henkilöstömenojen kehitys on ollut maltillista. Kuntien odotettua paremman verotulokehityksen taustalla ovat kunnallis- ja kiinteistöverojen sekä yhteisövero-osuuden korotukset sekä ennakoitua myönteisempi kansantalouden ja työllisyyden kehitys. Verotulojen kasvun ennustetaan jatkossa hiipuvan, mutta kuntatalouden arvioidaan pysyvän lähellä tasapainoa kuntien säästötoimien jatkumisen ja maltillisen kustannuskehityksen seurauksena.

12 Kuntien lainamäärä kasvoi edelleen. Lainakanta kasvoi lähes miljardilla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten otettiin uutta lainaa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava luku edellisenä vuotena oli euroa. Kuntien vuoden tilinpäätökset ovat nousemassa talousarvioissa ennakoitua paremmiksi. Lisää rahaa ei kuitenkaan ole jaettavissa. Väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivapalvelujen kysynnän kasvu lisää kuntien kustannuksia. Myös suuri osa valtion kuntatalouden kohentamiseksi tarkoitetuista toimista päättyy vuoden 2011 lopussa. Kuntien rahoitustilanne säilyy tiukkana. Velkamäärä kasvaa edelleen, ja veronkorotuspaineet lisääntyvät. Perusongelma on, että kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin. Tätä ei ole saatu ratkaistua toimintoja tehostamalla eikä veronkorotuksilla. Tulojen ja menojen pysyvän tasapainon saavuttaminen on ratkaisevaa kuntien tulevaisuuden kannalta. Oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden alussa porilaisia oli Porin ja Noormarkun kuntaliitos lisäsi väkilukua runsaalla 6 000:lla. Myönteinen väestökehitys on jatkunut, ja väkiluku oli vuoden lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Luonnollista väestönlisäystä ei ollut, sillä kuolleisuus ylitti syntyvyyden 116 henkilöllä. Sen sijaan tulomuutto ylitti lähtömuuton 359 henkilöllä. Myönteistä väestökehityksessä on myös se, että syntyneitä oli 835, mikä on 48 enemmän kuin vuonna Vuodenvaihteen väestörekisteritietojen mukaan 0-6 vuotiaita oli 6,1 %, 7-64 vuotiaita 72,1 % ja yli 64-vuotiaita 21,8 % kaupungin asukkaista. Satakunnan talouskehitys on ollut vuoden aikana positiivista. Teollisuuden liikevaihto ja viennin arvo kasvoivat alkuvuonna nopeasti. Myös palvelualat ovat hiljalleen toipuneet taantumasta. Kokonaistyöttömyys kääntyi alkuvuodesta laskuun. Kehitys oli samansuuntainen koko maan, Satakunnan ja Porin kaupungin tilastolukujen mukaan. Vuosikeskiarvolla mitattuna työttömyysaste oli Porissa vuonna samalla tasolla kuin vuonna Joulukuun lopussa työttömyys oli laskenut edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Työttömyysaste oli joulukuun lopussa Porissa 13,6 %, Satakunnassa 11,8 % ja koko maassa 10,3 %. Porissa työttömiä oli yhteensä joulukuun lopussa (5 426). Suluissa on vuoden 2009 joulukuun luku kuntaliitos huomioiden. Työttömyyden lasku on näkynyt erityisesti lomautettujen määrän laskuna. Naisten työttömyys on myös laskenut nopeammin. Porissa naisia työttömistä oli joulukuussa Kokonaistyöttömyyden lisäksi myös nuorisotyöttömyys laski selvästi vuoden aikana. Porissa alle 25-vuotiaita oli työttömänä keskimäärin 743/kk, mikä on kuitenkin hieman enemmän kuin vuonna Yleisestä työllisyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys ja yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvanut tasaisesti syksystä 2009 lähtien. Porissa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 198, kun luku vuotta aiemmin oli 934. Työllistämistoimenpiteiden lisääntyminen on kuitenkin vähentänyt yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrää ja siten myös sakkomaksuja.

13 Vuonna Porissa valmistui 154 asuntoa, vuosi aiemmin 540. Rakennuslupia sen sijaan myönnettiin edellisvuotta enemmän. Rakennuslupia myönnettiin asuinhuoneistoille 269 kappaletta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 234. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vanhojen osakehuoneistojen velaton keskimääräinen neliöhinta oli Porissa euroa, kun se vuotta aiemmin oli euroa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pori kaupunkistrategian Strategia valmisteltiin kaupunginvaltuutettujen voimin ja hyväksyttiin ilman soraääniä. Porilaisiksi arvoiksi valittiin työtä, huolenpitoa, rohkeutta ja elämyksiä. Visiosta muotoutui lopulta kunnianhimoinen. Vision mukaan Pori on asukkaan sykkivä kasvukeskus vuonna Haluttu tulevaisuus edellyttää paljon työtä ja myönteistä asennetta. Strategian 15 kriittistä menestystekijää luokiteltiin kolmen painopisteen alle: 1) uusiutuminen ja kilpailukyky, 2) hyvinvointi, terveys ja turvallisuus sekä 3) asuin- ja elinympäristö. Kaupunginvaltuusto arvioi tavoitteissa onnistumista kaupunginjohtajan selonteon pohjalta vuosittain. Vuosi oli ensimmäinen Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen jälkeinen toimintavuosi. Toimintojen yhteensovittaminen on onnistunut pääosin, ja palvelut on kyetty tuottamaan entisellä tasolla. Perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminta käynnistyi kertomusvuoden alussa. Yhteistoimintaalueen kuntien kanssa valmisteltiin ja hyväksyttiin yhteiset palvelusopimukset ja palveluohjausmalli. Vuoden aikana yhtenäistettiin käytäntöjä, maksuja, taksoja ja osan henkilöstön palkkauksia. Rakenteiden uudistamisessa sekä käytäntöjen ja järjestelmien yhtenäistämisessä on edetty, mutta kehittämistyötä on tehtävä vielä paljon tulevaisuudessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueella. Yhteistoiminta-alue vastaa seitsemän kunnan (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Luvia, Eurajoki) ympäristöterveydenhuollosta. Porin kaupunki on vastuukuntana. Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa Ammatillinen koulutus siirtyi kertomusvuoden alussa Länsirannikon Koulutus Oy:n (Winnova) hoidettavaksi. Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä tehtiin päätös ja koulutuksen järjestäminen siirtyy uuden yhtiön hoidettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. Päivähoidon tulosalue siirtyi perusturvan tulosalueelta koulutoimen alaisuuteen Porin Palveluliikelaitoksen varsinainen toiminta käynnistyi. Liikelaitos tuottaa ateria-, puhtausja kiinteistönhoitopalveluita kaupunkikonsernin sisällä ja sen palveluksessa on n. 700 henkilöä. Vuoden alusta lukien kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui osittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston ja kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen sekä entinen yleinen valtionosuus yhdistettiin ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitaviksi valtiovarainministeriöön. Järjestelmäuudistus toteutettiin valtion ja

14 kuntien välillä sekä kuntien kesken kustannusneutraalisti. Vanhan ja uuden järjestelmän välinen muutos kompensoitiin kunnittain. Vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus on ensimmäinen Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen jälkeen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (90/2009) mukaisesti on vertailutiedot vuodelta 2009 esitetty kaupungin ja konsernin taseen osalta. Vertailutietona on vuoden aloittava tase. Tulos- ja rahoituslaskelmasta ei vertailutietojen esittämistä edellytetä. Vuoden 2009 tilinpäätöksistä ei ole laadittu epävirallisia tulos- ja rahoituslaskelmia, koska tietojen vertailupohjat eivät ole täsmällisiä johtuen kuntaliitoksesta ja muista edellä mainituista toiminnallisista muutoksista suurimpana perusturvan yhteistoiminta-alueen perustaminen Kaupungin henkilöstö Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa henkilöä. Palkkamenot olivat 229,6 milj. euroa. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat henkilöstöraportissa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Hallintokunnat ovat maininneet muutamia huomionarvoisia riskejä, joiden voidaan katsoa myös toteutuneen ajoittain. Erityisesti hallintokeskuksessa sekä hallintokuntien johdossa on avainhenkilöriski ja sijaisjärjestelyt ovat osittain puutteellisia. Sosiaali- ja terveystoimen erityistyöntekijöiden saatavuus on jatkuva riski palveluiden turvaamisen kannalta. IT-palveluissa on tunnistettu atk-konesalin jäähdytysjärjestelmän toimimattomuusriski, joka vaarantaa tietotekniikkapalvelut. IT-palveluissa on tunnistettu myös muita vaikutukseltaan pienempiä riskitekijöitä mm. avainhenkilö- ja toimittajariskit. Palveluliikelaitoksessa toiminnallisiin riskeihin varaudutaan riittävän laajan keittiöverkoston ylläpidolla ja varmistamalla ruoanvalmistus myös poikkeustilanteissa. Kiinteistöjen kunnon heikkeneminen muodostaa pitkällä aikavälillä merkittävän toiminnallisen riskin hallintokuntien toiminnalle. Rahoitusriskit Lainojen korkoriskiin on suojauduttu kahdeksalla erillisellä koronvaihtosopimuksella ja kahdella strukturoidulla koronvaihtosopimuksella. Valuuttariskejä ei ole. Vahinkoriskit Vuodesta 1984 alkanutta riskienkartoitusta on jatkettu neljän vuoden välein. Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja on arvioitu Pori 2012-strategiassa ja vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2008 valtuustokaudeksi Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungin rakennukset on palovakuutettu ja kaupungilla on julkisyhteisön ja hallinnon vastuuvakuutus. Pääosa irtaimistosta on vahinkorahaston vastattavana. Kaupungin tulvasuojelu on tällä hetkellä käynnissä oleva merkittävä riskinhallintahanke. Lyhyen tähtäimen toimenpiteinä on ollut tulvapatojen ensiapukorjausten käynnistäminen vuodesta

15 lähtien sekä joen kunnossapitoruoppausten valmistelu kaupungin keskustan kohdalle. Pitkän tähtäimen toimenpiteinä on hankkeessa parhaillaan menossa valmistelu teknillistä yleissuunnittelua varten. Kun eri vaihtoehtojen yleissuunnitelmat on saatu laadituksi, niille teetetään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnitelman kustannusarvioiden perusteella tehdään päätös siitä, minkälaiselle ratkaisulle lopulliset suunnitelmat laaditaan. On päätettävä, kuinka suuri riski hyväksytään ja kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan tähän riskinhallintahankkeeseen Ympäristötekijät Luotsinmäen keskuspuhdistamon laajennus valmistui. Työ sisälsi keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennusprojektin. Puhdistamolla käsitellään tämän jälkeen mm. neljän naapurikunnan jätevedet. Viemäriverkkoa on muutenkin laajennettu ja saneerattu. Kaupunki on tukenut jätevesiosuuskuntien perustamista haja-asutusalueilla. Keskustan uuteen uimahalliin on rakennettu omaa aurinkoenergiajärjestelmää ensimmäisenä julkisena rakennuksena Suomessa. Uimahalli on myös ensimmäinen rakennus maailmassa, jossa aurinkolämpökeräimet on integroitu osaksi kupariseinää. Porin tulvasuojelua kehitettiin kaupungin teknisen palvelukeskuksen ja valtion puolelta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeena. Lyhyen tähtäimen toimina tehtiin tulvapatojen ensiapukorjauksia ja aloitettiin kaupunkikeskustan kunnossapitoruoppausten valmistelu. Pitkän tähtäimen toimista tärkein oli joen käyttäytymisen geologinen tutkiminen, jossa oleellisimmat tarkastelunäkökohdat ovat joella tapahtuva eroosio ja Pihlavanlahden sedimentoituminen. Näitä varten tehdyistä tutkimuksista merkittävimmät ovat joenpohjan viistokaikuluotaus, virtausnopeuden mittaukset joella, maaperän rakenteen määrittäminen pääosin rannoilta ja paikoin joenpohjasta sekä sedimenttien pilaantuneisuustutkimus kunnossapitoruoppausten alueelta. Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan pitkän aikavälin ilmastoohjelmaa Porin kaupungille. Pohjolan Voima Oy:n voimalaitos Kaanaassa, joka tuottaa kaukolämpöä kaupungille, ryhtyi käyttämään muiden polttoaineiden joukossa myös kierrätyspolttoainetta. Karjarannassa Metson alueella tekninen palvelukeskus saneerasi pilaantunutta maaperää. Hangassuon jäteasemalla Porin Jätehuolto jatkoi ns. vanhan alueen 12 ha maisemointia. Vanhan alueen käytöstä poistumiseen liittyen alueelle rakennetaan kaasunkeräys- ja kastelujärjestelmiä. Maisemointi on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Porin Satama teki ympäristölupavelvoitteeseen liittyviä investointeja, mm. Mäntyluodon satama-alueen rakennusten liittämisen viemäriverkkoon. Satakunnan Pelastuslaitos havaitsi Porin kaupungin alueella kuusi suurehkoa öljyvahinkoa.

16 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta on järjestetty. Selonteko perustuu pääosin talouspalveluiden hallintokunnilta pyytämiin selvityksiin sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisestä valvonnasta on yleisesti ohjeistettu kaupungin talous- ja tarkastussäännöissä. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Kaupungin lakisääteiset tehtävät on kyetty hoitamaan moitteetta. Hallintokuntien omissa johto- ja toimintasäännöissä määritellään johtamis- ja päätöksentekovastuut. Kullakin hallintokunnalla on omat järjestelmälliset toimintatapansa, joilla säädöksien, ohjeiden ja määräyksien noudattamista valvotaan, ja miten niistä tiedotetaan omalle organisaatiolle. Hallintokuntien selvitysten perusteella ei ole tiedossa säännösten, määräysten tai päätösten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita valituksia, korvausvaatimuksia tai muita oikeusseuraamuksia. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus n toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain käyttötalouden tulojen ja menojen sekä keskeisten ja yksityiskohtaisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuukausittain raportoidaan kaupunginhallitukselle talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat raportoivat myös pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. n toteutumisen seurantaan saatiin pääsääntöisesti riittävästi tietoa. Jonkin verran ajantasaista seurantaa haittasivat viiveet kirjanpidossa ja ostolaskujen kierrossa. Perusturvan osalta raportointi ei tuota riittävän ajantasaista tietoa taloudesta. Puutteita on sekä oman toiminnan että ostopalveluiden seurannassa. Perusturvan talousarvio ei toteutunut suunnitellusti. Raportointi- ja seurantajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Määrärahojen käytössä ei tilikauden aikana havaittu merkittäviä toimivallan ylityksiä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta esitetään yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisvertailussa.

17 Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnasta ja seurannasta vastaavat kaupunginhallitus, riskienhallinnan johtoryhmä ja kaikissa hallintokunnissa nimetyt riskienhallinnan vastuuhenkilöt. Riskienhallinnan johtoryhmä on valmistellut mm. kaupungin riskienhallintaraportteja, riskienhallintaa koskevaa laatuarviota ja kaupungin vakuutusten kilpailutusta. Riskienhallinnan laatuarvio on tehty viimeksi yhteistyössä vakuutusyhtiö If:n kanssa. Riskienkartoitus on ajan tasalla ja se on tehty riittävän kattavasti. Kaupunki on varautunut vahinkoriskeihin vakuutuksilla. Riskienhallinnan johtamista ja organisointia on vuoden aikana kehitetty. Kaupunginhallitus päätti 1.2. riskienhallinnan johtoryhmän uusista jäsenistä. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että riskienhallinnan johtoryhmä ryhtyy välittömästi viimeksi toteutetussa laatuarviossa havaittujen puutteiden korjaamiseen sekä laatii Porin kaupungin riskienhallinnan yleiset periaatteet kattavan riskienhallintaohjelman. Riskienhallintatyötä tehostettiin myös perustamalla kaupungin keskushallintoon kaupunginjohtajan alaisuuteen riskienhallintapäällikön työsuhde. Riskienhallintapäällikkö aloittaa toimessaan keväällä Edellä mainituilla toimenpiteillä parannetaan riskienhallinnan seurannan ja asiantuntemuksen riittävyyttä. Kaupungin omien riskienhallintamääräysten ja ohjeiden lisäksi riskien hallintaa ohjataan myös valtion taholta eri ministeriöiden ja niiden alaisuudessa toimivien virastojen välityksellä. Tätä kautta tulevat vaatimukset riskien hallintaan ovat usein kaupungin omia määräyksiä tiukempia. Hallintokuntien selonteoissa on mainittu riskejä, jotka ovat ajoittain myös toteutuneet. Näitä ovat avainhenkilöriski ja pätevän henkilöstön saatavuus, tilojen kuntoon sekä tietojärjestelmiin liittyvät riskit. Hallintokunnat ovat tiedostaneet ja ennakoineet omat riskinsä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintojen tekemisessä noudatetaan hankintalakia sekä kaupungin omia hankintaohjeita. Kaupungin hankintaohjeet on kaupunginhallituksen päätöksellä päivitetty vastaamaan hankintalakiin tulleita muutoksia. Kilpailutuksen perusteella päätetään yhteishankintapaikat. Hankintayksiköiden on noudatettava yhteishankintasopimuksia. Sopimusten noudattamisen sisäistä valvontaa on tehostettu. Erillishankintojen hankintavaltuusrajat on määritelty joko toimintasäännöissä tai vuosittain lauta- ja johtokuntien tekemillä päätöksillä. Viranhaltijoiden tekemistä hankintapäätöksistä on pidetty päätöspöytäkirjaa. Teknisen palvelukeskuksen omistamisen yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta. Sopimusten toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Sisäisen valvonnan toimimattomuuden vuoksi ei omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvoissa toteutunut merkittäviä menetyksiä tai arvon alennuksia eikä jouduttu oikeudelliseen vastuuseen.

18 Sopimustoiminta Sopimusten tekeminen, sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta on määritelty johto- ja toimintasäännöissä. Sopimusten hallintaa tehdään manuaalisesti, mutta myös erillisen sopimustenhallintaohjelman käyttöönotto on aloitettu mm. teknisessä palvelukeskuksessa ja perusturvakeskuksessa. Yhteishankintojen sopimuspaikkojen noudattamisessa ja hankintojen ohjaamisessa sopimustoimittajille on edelleen kehitettävää. Ylikunnalliset sopimukset lisääntyvät ja tuovat haasteita sopimusten hallintaan Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen toiminto. Operatiivisena toimijana on tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimisto. Sisäinen tarkastus tekee kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin organisaatiossa sisäistä tarkastusta suorittamalla eri toimintojen ja valvontajärjestelmien riippumatonta arviointia sen varmistamiseksi, että johdon saama informaatio on oikeata ja luotettavaa, riskienhallinta on toimivaa, voimavarojen käyttö on tehokasta ja taloudellista, sisäinen tarkkailujärjestelmä toimii ja että voimassaolevia säädöksiä, määräyksiä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Sisäisen tarkastuksen velvollisuus on antaa neuvoja järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi. Vuoden painopistealueista mainittakoon yhtiöittämisiä ja kuntaliitosta koskevat varmennukset. Sisäisen tarkastuksen henkilöresursseja käytetään osittain arviointitoimintaan. Ulkopuolisia toimeksiantoja ei kuluneella tilikaudella ole ollut sisäisen tarkastuksen lohkolla. 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot 224 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) 5 657

19 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista % 34,1 Vuosikate, milj. euroa 29,7 Vuosikate % poistoista 109,6 Vuosikate, euroa/asukas 357 Toimintatuottojen osuutta toimintakuluista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 100*toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön). Vuosikate oli 29,7 M. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden tilikauden tulos oli 5,4 M ja ylijäämäksi varausten ja rahastojen muutosten jälkeen muodostui 5,7 M. Toimintakate oli 393,8 M. Verotuloja kertyi 9,6 M budjetoitua enemmän. josta kunnallisveron osuus oli 10,2 M. Yhteisöveroa kertyi -0,6 M arvioitua vähemmän. Kiinteistöveroa kertyi lähes budjetoitu 14,2 M. Valtionosuudet, jotka sisältävät myös verotulotasauksen, toteutuivat -2,5 M muutettua talousarviota pienempinä. Rahoitustuotot ja -kulut laskivat edellisestä vuodesta poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi. Liikelaitosten osuus kaupungin tilikauden tuloksesta oli 7,6 M. Tilikauden tulos ilman liikelaitoksia oli 2,2 M. Liikelaitokset tuottivat 50 % kaupungin vuosikatteesta ja liikelaitosten osuus kaupungin toimintatuotoista oli 26 % sekä toimintakuluista 9 %. Liikelaitosten toimintatuotot ovat nousseet vuodesta ,2 M ja toimintakulut 38,8 M. Toimintatuottojen ja kulujen nousuun on vaikuttanut erityisesti Porin Palveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen vuoden alusta. Porin Palveluliikelaitoksen osuus liikelaitosten toimintatuotoista oli 45 % ja liikelaitosten toimintakuluista oli 58 %. Liikelaitoksien yli- ja alijäämät, lainojen lyhennykset ja tuloutukset kaupungille olivat vuonna seuraavat: Porin Jätehuolto Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan työterveyspalvelut Korvaus peruspääomasta Lainojen korot Lainojen lyhennykset Tilikauden yli-/alijäämä

20 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -68 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 436 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot