EA-välineistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EA-välineistä www.coala.fi"

Transkriptio

1 EA-välineistä Materiaalia saa lainata kokonaisina kalvoina, siten että Coalan nimi ja logo ovat näkyvissä (=alatunniste). PS. Kuvat creative commons ja Microsoft.

2 COALA Oy Perustettu 2011 Työntekijöitä 2 Työntekijöiden omistama Anna Aaltonen, hall.pj. Petteri Laamanen, tj. Pasilanraitio 5, Helsinki Myymme konsultointia: Kokonaisarkkitehtuuri IT-arkkitehtuurit Mallinnustyökalut Prosessien kehittäminen Määrittely Systeemityön kehittämien Projektienveto Huipputason osaamista Olemme asiakkaan puolella Uskomme pitkään kumppanuuteen Olemme toimineet sekä asiakkaana että toimittajana

3 Annan tausta välineiden kanssa Rational tuoteperhe ARIS QPR vuosina mallintaminen, systeemityötavan kehittäminen, mallinnustuki sertifikaatit oliomallinnus (UML) ja RUP (Rational Unified Process) vuosina käyttöönotto, mallintaminen, mallinnustavan suunnittelu ja ylläpito (muutoksenhallinta), EAkäsikirja, koulutusten suunnittelu ja pitäminen, tuotantokäytön järjestelyt, käyttäjätuki. vuonna 2006 prosessimallinnus Sparx EA vuonna 2011 prosessimallit ja IT-arkkitehtuuri satunnaisesti muita välineitä, yleensä freeware-tuotteita puh ,

4 Mitä on EA? Miksi väline? Mitä välinevalinnassa on huomioitava?

5 Mitä on EA? Eli kokonaisarkkitehtuuri Zachman JHS Tiedot Liiketoiminta Tietojärjestelmät Teknologia Yksinkertainen TOGAF

6 Millaisessa lähtötilanteessa välinettä yleensä harkitaan? usein joku kokonaisarkkitehtuuriharjoitus on tehty excelillä tai visiolla prosesseja on kuvattu siihen voi olla jopa oma väline voisiko prosessimallinnusväline taipua kokonaisarkkitehtuuriin? IT-projekteissa on tehty erilaisia arkkitehtuurikuvauksia yleensä melko teknisiä tietomalleja on kuvattu eri aikakausina eri tavoilla jonkun DW-projektin osana näitä on jopa yhteismitallistettu kaivataan yhtenäisyyttä ja ristiviittauksia eri asioiden välille

7 Mallinnusväline on vain yksi osa Viestintään käytettävä materiaali Formaali merkitys Koulutusmateriaalit Ryhmätyömenetelmät Esitysmateriaalit (PowerPoint) Työtavat Kuvauskanta (ARIS, QPR) Muut dokumentit Inventaario Word Sharepoint Tukilomakkeet (SIPOC)

8 Mitä ominaisuuksia EA-välineillä on? 1/2 teknisesti tietokantapohjaisia monen käyttäjän ympäristöjä sisältävät käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan eli mahdollisuuden vaikuttaa siihen kuka näkee ja mitä lisensointimallit vaihtelevat, useimmiten mallintaja tarvitsee oman lisenssin, lukukäyttö on yleensä halvempaa julkaisujärjestelmä voi olla eri kuin mallintajien käyttämä mallintajalle mahdollisuuden piirtää erilaisia malleja ja kaavioita eri käyttötarkoitukseen sopivia mallityyppejä (prosessikartta, järjestelmäkartta jne.) mahdollisuus linkittää malleja toisiinsa ja tehdä navigointirakenteita mahdollisuus lisätä malleihin linkkejä dokumentteihin ja muihin lisätietoihin mahdollisuuden uudelleenkäyttää samoja objekteja eri malleissa mahdollisuus versiointiin (version 0.1., 0.2, 1.0), elinkaaren kuvaamiseen (asis, to-be) ja historiatietoon palaamiseen

9 Mitä ominaisuuksia EA-välineillä on? 2/2 lukukäyttäjälle selainpohjainen käyttöliittymä lukea ja katsella malleja mahdollisuus tulostaa mallien sisältöä raportteihin konfigurointiin mahdollisuuden valita yrityksen käyttämät mallit (kaikkien mahdollisten joukosta) mahdollisuus muokata mallityyppejä, joskus luoda jopa kokonaan uusia (eri asia kannattaako) mahdollisuuden vaikuttaa mallien ulkonäköön (fontit, värit) lisäksi mahdollisuus automatisoida joitain toimintoja scripteillä tms. useimmiten mallien sisältöä voi import/export eri esitysmuotoihin arkkitehdin näkökulmasta välineet tukevat erilaisia kehikoita (framework) ja menetelmiä, kuten TOGAF, Zachman. Joskus paremmin, joskus huonommin. mahdollisuuden vertailla as-is ja to-be tilannetta (gap-analyysi) erilaisia visualisointeja (nelikenttä, liikennevalot), joskus jopa simulointeja

10 Välinevalinta eri näkökulmista arkkitehti tukeeko väline arkkitehtuurin tavoitteita? entä valittuja standardeita ja kehikoita? mallintaja onko käytössä riittävästi mallityyppejä? ovatko erilaiset toiminnot (vertailut, yhteenvedot) riittävän helppokäyttöisiä ylläpitäjä (system manager) varmuuskopiot, palautus konfiguroinnin selkeys ovatko toistuvat toimet automatisoitavissa? lukukäyttäjä julkaisun miellyttävyys ja visuaalinen selkeys valmis sisältö helppo navigoida, ei saa eksyä mahdollisuus siirtyä linkkien kautta lisätietoihin omistaja/maksaja lisenssit, käyttöoikeudet resurssien saatavuus välinetoimittajan välinetuki mahdollisuus vaihtaa tarvittaessa toiseen välineeseen

11 Välinevalinnan haasteita huomio kiinnittyy helposti ulkoisiin seikkoihin valintaan vaikuttaa voimakkaasti käyttöliittymä ja mallien visuaalinen ulkoasu. helppokäyttöisyyttä on vaikea arvioida ensi kosketuksella helppo on pitkällä tähtäyksellä riittämätön peruskäyttäjälle väline voidaan tarjota käyttövalmiina, kunhan siihen tehdään tietty perustyö valmiiksi koulutus (perinteisen luokkahuonemuotoinen) auttaa käytettävyyteen konfiguroinnin ja hallinnoinnin helppous ei tule esille POC:in aikana jos konfigurointi ja hallinnointi on hyvin vaikeita oppia, jää vaihtoehdoksi resurssien ostaminen (pysyvästi) välinetoimittajalta jos välinettä on mahdollista konfiguroida väärin, joku tekee niin ennemmin tai myöhemmin valmiit vaatimuslistat ovat hillittömän pitkiä ja niitä käyttämällä päätyy välineeseen, jossa on eniten ominaisuuksia

12 Mikä voi tuottaa pettymyksen? kaikki ei mene niin kuin Strömsössä välinetoimittajan esittelytilaisuudessa näyttämä malli, jossa on liikennevaloja ja kaikkea, voi vaatia yllättävän paljon käsityötä. myös erilaiset yhteenvedot, gap-analyysit yms. voivat vaatia yllättävän paljon voimistelua väline taipuu tiettyihin asioihin ja tiettyihin ei mallinnustapa kannattaa tehdä jossain määrin välineen ehdoilla. Se miten väline on ajateltu käytettäväksi on yleensä luontevin tapa. arkkitehtuurin pitäisi kantaa välineestä ja alustasta toiseen, eli sietää välineen vaihtaminen ilman, että kaikki menee uusiksi

13 Väline ja mallinnustapa on aina kompromissi

14 Vapaus vrs määrämuotoisuus Malleja syntyy Yhteisesti sovittu notaatio Voi mallintaa suoraan työpajassa Helpot peruskäsitteet Helppous Määrämuotoisuus Visuaalinen ohje Nimeämisstandardi Ryhmätyötapoja ja ideointia mallintamisen tueksi Tarkkuustaso samanlainen Koulutus ja selkeät ohjeet lisäävät helppoutta. Määrämuotoisuus lisää ymmärrettävyyttä. Monta mallintajaa ja yhteinen kuvauskanta lisää määrämuotoisuuden tarvetta. Voidaan myös sopia työnjaosta: yksi luonnostelee sisältöä, toinen formalisoi

15 Helppokäyttöisyys, tekijälle vai lukijalle? Haluan tehdä sellaista mihin olen aina tottunut. Se käy helposti ja nopeasti. Minun on vaikea ymmärtää mitä nämä erilaiset symbolit ja kaikki eri kaaviot tarkoittavat?

16 Vaatimukset välineelle eivät aina tunnu relevanteilta Olen tottunut käyttämään välinettä x ja siellä on ominaisuus z, pystyykö väline y samaan? Tätä kaaviota on näytetty monessa kokouksessa johtoryhmälle. Pystyykö mallinnusväline tekemään tismalleen tämän näköisen?

17 Yrityksen iso kuva vrs projektit Projektin tavoitteet määrittelevät mitä malleja tarvitaan Tarkkuustaso vaihtelee projekteittain Osaa malleista tarvitaan työn aikana Mallinnusprojekti Projektin päätyttyä päätettävä mitä säilytetään Iso kuva on karkealla tarkkuustasolla Yrityksen kokonaisuus Nykytilaa pidettävä ajan tasalla Mallinnuksen kattavuus oltava riittävä päätöksentekoon Esitystavan harmonisointia tarvitaan

18 Suhteellinen vaikeus kasvaa koon mukana koko yritys vaikeus yksi mallintaja monta mallintajaa monta projektia käyttäjien / käyttökohteiden määrä

19 Kulttuurikin vaikuttaa, kaksi ääripäätä Mallinnuskulttuuri on vahva tausta: mallinnusta on harjoitettu jo vuosia erilaisten systeemityömallien yms. kautta kokonaisarkkitehtuurilla haetaan toimintaan ketteryyttä; päätöksiä on saatava tehdyksi nopeammin huomioi nämä: mallintajat osaavat vaatia välineeltä paljon, joten on riski, että mallinnustavasta tulee raskassoutuinen ja vaikea aikaa ei tarvitse käyttää perusteluihin miksi yleensäkään mallintaa mitään Jos kuvattaisi edes jotain tausta: CIO ja pääarkkitehti ovat työskennelleet organisaatiossa aina, joten akuuttia tarvetta mallintamiseen ei ole ollut IT-riskejä on hallittu ennemminkin sopimusten kautta IT-projektit eivät silti mene oikein nappiin eivätkä vastaa liiketoiminnan tarpeisiin huomioi tämä: aikaa perusteluille ja keskustelulle on varattava enemmän ota alussa avuksi kokeneita mallintajia, jotta saat sisällölle hyvän alun

20 Mikä on sopiva tahti edetä?

21 Ota väline mukaan ajoissa ja sopivina kokonaisuuksina ilman välinettä EA ei onnistu, ainakaan mallien ylläpito välineen liian suurimittainen käyttöönotto syö kaikki voimavarat välineen liian pienimittainen käyttöönotto ei innosta ketään samalla kun uusi mallityyppi ilmestyy, olisi syytä ilmestyä perussisältö

22 Väline tuotannossa

23 Mittakaava käyttäjiä EA-välineellä oletetaan olevan noin 10 tai enemmän. Jos mallintajia on vain yksi tai kaksi, he voivat keskenään sopia työtavoista, eikä välineen tuotannonomainen käyttö ole välttämättä relevanttia EA-välineellä mallintavien määrä nousee helposti noin 10 henkilöön, sillä mukaan tulee myös ulkoisia osapuolia projektien resurssoinnin kautta. Osa arkkitehtuuriselvityksistä teetetään konsulteilla. jotta EA realisoituisi yrityksessä, jatketaan siitä yleensä prosessimalleihin ja ITarkkitehtuureihin. Koska samat EA-välineet mahdollistavat nämä, käyttäjiä on enemmän kuin puhtaasti kokonaisarkkitehtuuria tekevät henkilöt

24 Millaisista välineistä puhumme? EA-välineen oletetaan vaativan jossain määrin konfigurointia, sillä välineet, joissa on muutama perusmalli, joita kaikki käyttävät, ei välttämättä ole riittävän monipuolinen EA-mallintamiseen. Näin yksinkertaisia välineitä ei edes tarvitse (tai aina edes pysty) konfiguroimaan. välineet, jotka tukevat kaikkia mahdollisia standardeja ja notaatioita, ovat liian monimutkaisia käytettäväksi ilman että konfiguroimalla on valittu käytettävä osajoukko on mahdollista, että joku väline on suoraan avaimet käteen, silti sitäkin yleensä integroidaan vaikkapa hankehallintaan EA-mallinnustapa yrityksessä kehittyy ajan kanssa. Ensin kannattaa aloittaa perusasioista ja laajentaa vaiheittain. Monesta muustakin syystä tarvitaan muutoksen hallintaa (ITIL-tyyppinen Change Management)

25 Mitä on tuotanto? tietojärjestelmä, jota käytetään työntekoon on tuotantojärjestelmä ja tuotantokäytössä järjestelmän käytöstä on tehty päätös (joku ei ole vain ladannut sitä internetistä) käyttötapaa on suunniteltu sen verran ettei tietojen häviämistä tapahdu, eli on suunniteltu mihin tiedot tallentuvat (tiedostot tai tietokanta) tietoturva yms. ovat yrityksen linjausten mukaisia tuotantojärjestelmiä on erilaisia jotkut ovat liiketoimintakriittisempiä kuin toiset joissain on luottamuksellista tietoa ja toisissa julkista joitain järjestelmiä käytetään satunnaisesti, toisia taas päivittäin käyttäjämäärät ja käyttötavat vaihtelevat. Joitain käyttää vain muutama henkilö, joitain taas kaikki työntekijät ja jopa asiakkaat ja kumppanit. käyttäjäryhmistä erottuu usein lukukäyttäjät ja sisältöä päivittävät. Mukana voi olla useita eri käyttäjäryhmiä, joilla on erilaiset tarpeet

26 Käyttötarkoituksesta riippuen tarvitaan erilaista järeyttä tuotantojärjestelyissä

27 EA-mallinnusväline tuotantojärjestelmänä miten se eroaa muista tuotantojärjestelmistä? käyttäjiä on suhteellisen vähän, samaten tietomassat ovat pieniä lisenssit (per käyttäjä) ovat tyypillisesti kalliihkoja järjestelmä ei ole liiketoimintakriittinen, se voi olla pois päältäkin, kunhan siitä vain tiedotetaan kunnolla. Sisältö taas voi paikoin olla hyvinkin merkityksellistä. suuruuden anatomia ei tule muissakaan asioissa avuksi, käyttäjätuki ja kaikki muutkin sivukulut jaetaan pienehkön käyttäjämäärän kesken. millainen tuki kannattaa ja voidaan kustannusmielessä järjestää? kannattaa keskittyä aivan perusasioihin (asennus, käyttöoikeudet, järjestelmän päällä olon varmistaminen). osa tuesta voi olla vertaistukea, näitä henkilöitä kutsutaan mm. pääkäyttäjiksi koulutus ja ohjeistus ovat olennainen osa tukea. Nämä muodostavat kokonaisuuden välinetuen kanssa. millaista ohjeistusta välinetoimittajilla on tarjolla tuotantokäyttöön? jotain teknistä dokumentaatiota löytyy, mutta harvoin muuta. Mallinnusvälineet ovat alun perin olleet muutaman käyttäjän hiekkalaatikoita. Ajatus vakavammasta tuotantokäytöstä on melko uutta kaikille

28 Kysytäänkö mitä tarvitaan vai mitä ei saa tapahtua?

29 Mitkä ovat tukeen kuuluvia perusasioita? Yksi tapa on miettiä perusasioita käytön esteiden kautta Miten estetään se, että käyttäjän lopettavat välineen käytön ja lataavat sen sijasta vaikkapa jonkun ilmaisohjelman netistä? Jos tällaisia käytön esteitä ei ole, voidaan olettaa että tuki on riittävän hyvä. Riittävän hyvä on kustannusmielessä se, mihin joudutaan tyytymään. Tyypillisiä käytön esteitä Käyttäjä on unohtanut salasanansa ja työpaja on alkamassa puolen tunnin sisällä. Henkilö, joka pystyy palauttamaan salasanan, on lomalla. Kesken työpajan alkaa järjestelmän versiopäivitys, josta aiheutuu tunnin käyttökatko. Projekti tarvitsee mallinnusvälinettä, työt alkavat ensi viikolla. Seuraava sisäinen koulutus, johon osallistumista edellytetään ennen välineen käytön aloittamista, on marraskuussa. Sisällön organisointi (kansiorakenne tai vastaava) on muuttunut yllättäen jälleen kerran. Mallintaja joutuu etsiskelemään omia mallejaan. Suurin osa malleista on keskeneräisiä. Kaikkineen sisältö antaa lähinnä kaoottisen vaikutelman. Ovatko nämä asiat itsestään selviä? Ettei käytön esteitä ole? mallinnusvälineiden kohdalla käytön esteet ovat valitettavan yleisiä joskus niitä yritetään ratkaista vaihtamalla väline toiseen parempaan

30 Tuotantokäyttö koostuu monesta asiasta Tuki Koulutus Ohjeistus Välinetuki Välineen oma Standardin mukainen Mallinnustapa Tekninen alusta Testi Tuotanto

31 Välinetuki, koulutus, ohjeistus, mallinnustuki rajanveto - mikä on mitäkin - on vaikeaa ja tarpeetonta käyttäjän on ymmärrettävä perusasiat miksi mallinnetaan ennen kuin välinettä tarvitaan. Välineellä itsessään ei tee mitään. välinetukeen (mistä milloinkin klikataan) liittyy oleellisesti se mitä mallia kannattaa milloinkin käyttää. Kysymys pystyykö välineellä tekemään asian x tarkoittaa usein kannattaako mallintaa näin. ohjeistus kannattaa tarjoilla tilannekohtaisina soveltamisohjeina ennemmin kuin laajana käsikirjana projektien aloituksen tuki jos mallinnus alkaa oikein, se yleensä jatkuu oikein aina on osattava valita tilanteeseen sopivat mallit ja mallinnustavat. Tätä ei pysty ohjeistamaan keittokirjaksi vaan kokeneempi mallintaja on paras apu. paras koulutus on kokonaisuus välineestä, mallinnustavasta ja yrityksen valitsemista työtavoista tarkoittaa käytännössä yrityksen tarpeisiin räätälöityä kurssia jos mallintajia on vähän, ei räätälöity kurssi luonnollisestikaan ole vaihtoehto peruskurssin lisäksi tarvitaan jatko- ja kertauskursseja

32 Miten mallinnustapa kannattaa suunnitella? mallinnustapa on suunniteltava välineen ehdoilla kullakin välineellä on best practise eli luontevin tapa käyttää sitä välinettä voi taivuttaa moneen muuhunkin, mutta se aiheuttaa vaikeakäyttöisyyttä ja huonoa ylläpidettävyyttä useimpiin välineisiin on lisätty (jälkeenpäin) laaja määrä erilaisia standardeja ja notaatioita, joita se tukee. Tämä on tehty pitkälti markkinointimielessä. Katsotaanhan sellainen väline paremmaksi, jossa on enemmän ominaisuuksia. Kaikki näistä lisätyistä mallinnustavoista eivät ole käyttökelpoisia tässä välineessä. parasta olisi, jos mallinnustavan suunnittelija tuntisi välineen hyvin. mallinnustapaa ei saa suunnitella pelkästään välineen ehdoilla pahimmillaan tämä on sitä, että käydään läpi tarjolla olevia mallityyppejä ja mietitään mikä olisi kiva. Välinetoimittajan markkinointimateriaalikaan ei ole hyvä lähtökohta. prosessien kehittämisen työtavat, systeemityö ym. määrittävät tarpeet välineen käytölle. Tarvitsemme välineen, jotta voimme kehittää prosesseja. onnistumisen kannalta ei ole oleellista onko valittu yksi vai toinen mallinnustapa, tärkeintä on sen johdonmukainen käyttö

33 Pitääkö väline konfiguroida sellaiseksi kuin käyttäjät haluavat? käyttäjätarve 1 standardien ja yleisten käytäntöjen noudattaminen (de facto) käyttäjätarve 2 käyttäjätarve 3 käyttäjätarve 4 ehyt käsitteistö (metamalli) kuka omistaa? kuka päättää? riittävä mutta yksinkertainen

34 Ainakin tähän on totuttava Tuotantojärjestelmä ei ole kenenkään hiekkalaatikko, eikä kuulukaan olla. Toimintatavan määrämuotoisuus on ammattimaisuutta, vaikka tuo jäykkyyttä. Hallittu toimintatapa maksaa suorina kuluina. Hallitsematon piilokuluina. Alati tapahtuvat muutokset hämmentävät käyttäjiä. Kuukausittain ilmestyvät muutokset on tihein mahdollinen tahti. Siitä kannattaa poiketa vain erityisen hyvästä syystä. Luonnosteluun voi edelleen käyttää Visiota ja ilmaisohjelmia. Vaikka EA-välineelläkin edetään iteroiden, eivät vapausasteet ole koskaan sellaiset kuin piirrosohjelmissa. Monipuolisella välineellä on käyttökynnys. Sen opetteluun menee aikaa, mutta se palkitsee lopussa. Harva mallintaja kuvaa päätyökseen, mutta jos välinettä käyttää vain päivän pari vuodessa, ei se maksa vaivaa. Pyydä ennemmin kaveria auttamaan

35 Teknisempiä näkökohtia

36 Mihin tarvitaan testiympäristöä? tekniset versiopäivitykset tämä on yleensä luonnollista entäpä nämä tilanteet? mallinnustapa ei voi muuttua lennosta kesken päivää mallinnustavan on oltava tuotannossa ristiriidaton kaikkina ajanhetkinä mallien muutosten lisäksi tarvitaan joskus myös sisällön konversioita entäpä jos kaikki muutokset testattaisiin ennen tuotantoon siirtoa?

37 EA-välineen suhde muihin yrityksen välineisiin suhde muihin välineisiin on määriteltävä hiekkalaatikot, millä välineellä tietty asia tehdään? master-data, mihin tieto syntyy ja missä sitä ylläpidetään? Millaisia integrointitarpeita tämä aiheuttaa? montaako erilaista ympäristöä yritys haluaa ja jaksaa ylläpitää? CMDB (Configuration Management Database) yleensä luonteva paikka ylläpitää järjestelmiä, teknologioita yms. komponentteja prosessialusta prosessien kuvaaminen ja mahdollinen suoritusympäristö BI / mittaukset lukumäärä / mittaustietoa tarvitaan analyysien pohjaksi systeemityövälineet (UML, vaatimushallinta etc.) milloin IT-tekeminen siirtyy tänne? projektinhallinta / hankesalkku

38 ja eikun kohti uusia seikkailuja!

39 Coalan palvelutarjonta EA-välineisiin kokonaisarkkitehtuurin etenemismalli ja siihen liittyvät suositukset perustuen yrityksenne tarpeisiin ja nykytilaan yksi osa selvitystä on välinevalinta välineen käyttöönotossa tukeminen PS. tekninen tuki kannattaa hankkia ao. välineen toimittajalta koulutukset, projektien mallinnustuki mallinnuskäsikirja, tarvittava ohjeistus mallintaminen (prosessimallit, IT-inventaariot, tietomallit) jo käytössä olevan kokonaisarkkitehtuurivälineen käytön evaluointi tukeeko kokonaisuus kokonaisarkkitehtuurin tavoitteita onko ympäristössä selviä käytön esteitä ja miten ne olisi korjattavissa onko koulutus/ohjeistus ja tuki käyttöön riittävää onko muutoksenhallinta käytössä millaiset roolit, tiimit ja hallintamalli sopisi yritykseenne

40 Esityksessä käytettyjä kuvia (tai sitten ei)

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio 1 Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio Teppo Jalkanen Asiantuntijapäällikkö: Arkkitehtuuriohjaus OP Arkkitehtuuri 23.9.2016 Järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotto

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP)

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI S2009 K2010 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Ymmärtää hoidon merkityksen: Osaa tukea

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op)

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

JUHTAn syysseminaari Työpajat

JUHTAn syysseminaari Työpajat JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 - Työpajat Osallistujat jakautuvat kolmeen työpajaan (työpajan kesto 1 h, valitaan alustavasti jo ilmoittautumisen yhteydessä); aiheina A) Palveluväylä, B) Palvelunäkymät

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Avoin data liiketoiminnassa. EnviroCase Oy

Avoin data liiketoiminnassa. EnviroCase Oy Avoin data liiketoiminnassa Taustaa Perustettu lokakuussa 2013 Toimipaikka Porissa (Hallituskatu 1 D4) Tällä hetkellä kahden henkilön yritys tarkoitus pysyä pienenä Tausta ydinjätteen loppusijoituksen

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Onnistuneen projektin resepti

Onnistuneen projektin resepti Onnistuneen projektin resepti Paula Aaltonen, Manager Carlsberg Business Services, Sinebrychoff, Finland 22.04.2016 / Onnistunut Projekti 2016, Helsinki Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819, on Pohjoismaiden

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry UUDET TUULET PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki 15.12.2015 Tuulikki Nieminen / KYT ry LÖYDÄ TARVE, ETSI RATKAISU KUN SIIHEN WEBROPOL-KYSELYYN ON NIIIIN VAIKEA VASTATA

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kurssin esittely (syksy 2016)

Kurssin esittely (syksy 2016) Kurssin esittely (syksy 2016) MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Opettajat Tuntiopettaja Anna Anttalainen (BIO), aktiivinen kiltatoiminnassa

Lisätiedot