EA-välineistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EA-välineistä www.coala.fi"

Transkriptio

1 EA-välineistä Materiaalia saa lainata kokonaisina kalvoina, siten että Coalan nimi ja logo ovat näkyvissä (=alatunniste). PS. Kuvat creative commons ja Microsoft.

2 COALA Oy Perustettu 2011 Työntekijöitä 2 Työntekijöiden omistama Anna Aaltonen, hall.pj. Petteri Laamanen, tj. Pasilanraitio 5, Helsinki Myymme konsultointia: Kokonaisarkkitehtuuri IT-arkkitehtuurit Mallinnustyökalut Prosessien kehittäminen Määrittely Systeemityön kehittämien Projektienveto Huipputason osaamista Olemme asiakkaan puolella Uskomme pitkään kumppanuuteen Olemme toimineet sekä asiakkaana että toimittajana

3 Annan tausta välineiden kanssa Rational tuoteperhe ARIS QPR vuosina mallintaminen, systeemityötavan kehittäminen, mallinnustuki sertifikaatit oliomallinnus (UML) ja RUP (Rational Unified Process) vuosina käyttöönotto, mallintaminen, mallinnustavan suunnittelu ja ylläpito (muutoksenhallinta), EAkäsikirja, koulutusten suunnittelu ja pitäminen, tuotantokäytön järjestelyt, käyttäjätuki. vuonna 2006 prosessimallinnus Sparx EA vuonna 2011 prosessimallit ja IT-arkkitehtuuri satunnaisesti muita välineitä, yleensä freeware-tuotteita puh ,

4 Mitä on EA? Miksi väline? Mitä välinevalinnassa on huomioitava?

5 Mitä on EA? Eli kokonaisarkkitehtuuri Zachman JHS Tiedot Liiketoiminta Tietojärjestelmät Teknologia Yksinkertainen TOGAF

6 Millaisessa lähtötilanteessa välinettä yleensä harkitaan? usein joku kokonaisarkkitehtuuriharjoitus on tehty excelillä tai visiolla prosesseja on kuvattu siihen voi olla jopa oma väline voisiko prosessimallinnusväline taipua kokonaisarkkitehtuuriin? IT-projekteissa on tehty erilaisia arkkitehtuurikuvauksia yleensä melko teknisiä tietomalleja on kuvattu eri aikakausina eri tavoilla jonkun DW-projektin osana näitä on jopa yhteismitallistettu kaivataan yhtenäisyyttä ja ristiviittauksia eri asioiden välille

7 Mallinnusväline on vain yksi osa Viestintään käytettävä materiaali Formaali merkitys Koulutusmateriaalit Ryhmätyömenetelmät Esitysmateriaalit (PowerPoint) Työtavat Kuvauskanta (ARIS, QPR) Muut dokumentit Inventaario Word Sharepoint Tukilomakkeet (SIPOC)

8 Mitä ominaisuuksia EA-välineillä on? 1/2 teknisesti tietokantapohjaisia monen käyttäjän ympäristöjä sisältävät käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan eli mahdollisuuden vaikuttaa siihen kuka näkee ja mitä lisensointimallit vaihtelevat, useimmiten mallintaja tarvitsee oman lisenssin, lukukäyttö on yleensä halvempaa julkaisujärjestelmä voi olla eri kuin mallintajien käyttämä mallintajalle mahdollisuuden piirtää erilaisia malleja ja kaavioita eri käyttötarkoitukseen sopivia mallityyppejä (prosessikartta, järjestelmäkartta jne.) mahdollisuus linkittää malleja toisiinsa ja tehdä navigointirakenteita mahdollisuus lisätä malleihin linkkejä dokumentteihin ja muihin lisätietoihin mahdollisuuden uudelleenkäyttää samoja objekteja eri malleissa mahdollisuus versiointiin (version 0.1., 0.2, 1.0), elinkaaren kuvaamiseen (asis, to-be) ja historiatietoon palaamiseen

9 Mitä ominaisuuksia EA-välineillä on? 2/2 lukukäyttäjälle selainpohjainen käyttöliittymä lukea ja katsella malleja mahdollisuus tulostaa mallien sisältöä raportteihin konfigurointiin mahdollisuuden valita yrityksen käyttämät mallit (kaikkien mahdollisten joukosta) mahdollisuus muokata mallityyppejä, joskus luoda jopa kokonaan uusia (eri asia kannattaako) mahdollisuuden vaikuttaa mallien ulkonäköön (fontit, värit) lisäksi mahdollisuus automatisoida joitain toimintoja scripteillä tms. useimmiten mallien sisältöä voi import/export eri esitysmuotoihin arkkitehdin näkökulmasta välineet tukevat erilaisia kehikoita (framework) ja menetelmiä, kuten TOGAF, Zachman. Joskus paremmin, joskus huonommin. mahdollisuuden vertailla as-is ja to-be tilannetta (gap-analyysi) erilaisia visualisointeja (nelikenttä, liikennevalot), joskus jopa simulointeja

10 Välinevalinta eri näkökulmista arkkitehti tukeeko väline arkkitehtuurin tavoitteita? entä valittuja standardeita ja kehikoita? mallintaja onko käytössä riittävästi mallityyppejä? ovatko erilaiset toiminnot (vertailut, yhteenvedot) riittävän helppokäyttöisiä ylläpitäjä (system manager) varmuuskopiot, palautus konfiguroinnin selkeys ovatko toistuvat toimet automatisoitavissa? lukukäyttäjä julkaisun miellyttävyys ja visuaalinen selkeys valmis sisältö helppo navigoida, ei saa eksyä mahdollisuus siirtyä linkkien kautta lisätietoihin omistaja/maksaja lisenssit, käyttöoikeudet resurssien saatavuus välinetoimittajan välinetuki mahdollisuus vaihtaa tarvittaessa toiseen välineeseen

11 Välinevalinnan haasteita huomio kiinnittyy helposti ulkoisiin seikkoihin valintaan vaikuttaa voimakkaasti käyttöliittymä ja mallien visuaalinen ulkoasu. helppokäyttöisyyttä on vaikea arvioida ensi kosketuksella helppo on pitkällä tähtäyksellä riittämätön peruskäyttäjälle väline voidaan tarjota käyttövalmiina, kunhan siihen tehdään tietty perustyö valmiiksi koulutus (perinteisen luokkahuonemuotoinen) auttaa käytettävyyteen konfiguroinnin ja hallinnoinnin helppous ei tule esille POC:in aikana jos konfigurointi ja hallinnointi on hyvin vaikeita oppia, jää vaihtoehdoksi resurssien ostaminen (pysyvästi) välinetoimittajalta jos välinettä on mahdollista konfiguroida väärin, joku tekee niin ennemmin tai myöhemmin valmiit vaatimuslistat ovat hillittömän pitkiä ja niitä käyttämällä päätyy välineeseen, jossa on eniten ominaisuuksia

12 Mikä voi tuottaa pettymyksen? kaikki ei mene niin kuin Strömsössä välinetoimittajan esittelytilaisuudessa näyttämä malli, jossa on liikennevaloja ja kaikkea, voi vaatia yllättävän paljon käsityötä. myös erilaiset yhteenvedot, gap-analyysit yms. voivat vaatia yllättävän paljon voimistelua väline taipuu tiettyihin asioihin ja tiettyihin ei mallinnustapa kannattaa tehdä jossain määrin välineen ehdoilla. Se miten väline on ajateltu käytettäväksi on yleensä luontevin tapa. arkkitehtuurin pitäisi kantaa välineestä ja alustasta toiseen, eli sietää välineen vaihtaminen ilman, että kaikki menee uusiksi

13 Väline ja mallinnustapa on aina kompromissi

14 Vapaus vrs määrämuotoisuus Malleja syntyy Yhteisesti sovittu notaatio Voi mallintaa suoraan työpajassa Helpot peruskäsitteet Helppous Määrämuotoisuus Visuaalinen ohje Nimeämisstandardi Ryhmätyötapoja ja ideointia mallintamisen tueksi Tarkkuustaso samanlainen Koulutus ja selkeät ohjeet lisäävät helppoutta. Määrämuotoisuus lisää ymmärrettävyyttä. Monta mallintajaa ja yhteinen kuvauskanta lisää määrämuotoisuuden tarvetta. Voidaan myös sopia työnjaosta: yksi luonnostelee sisältöä, toinen formalisoi

15 Helppokäyttöisyys, tekijälle vai lukijalle? Haluan tehdä sellaista mihin olen aina tottunut. Se käy helposti ja nopeasti. Minun on vaikea ymmärtää mitä nämä erilaiset symbolit ja kaikki eri kaaviot tarkoittavat?

16 Vaatimukset välineelle eivät aina tunnu relevanteilta Olen tottunut käyttämään välinettä x ja siellä on ominaisuus z, pystyykö väline y samaan? Tätä kaaviota on näytetty monessa kokouksessa johtoryhmälle. Pystyykö mallinnusväline tekemään tismalleen tämän näköisen?

17 Yrityksen iso kuva vrs projektit Projektin tavoitteet määrittelevät mitä malleja tarvitaan Tarkkuustaso vaihtelee projekteittain Osaa malleista tarvitaan työn aikana Mallinnusprojekti Projektin päätyttyä päätettävä mitä säilytetään Iso kuva on karkealla tarkkuustasolla Yrityksen kokonaisuus Nykytilaa pidettävä ajan tasalla Mallinnuksen kattavuus oltava riittävä päätöksentekoon Esitystavan harmonisointia tarvitaan

18 Suhteellinen vaikeus kasvaa koon mukana koko yritys vaikeus yksi mallintaja monta mallintajaa monta projektia käyttäjien / käyttökohteiden määrä

19 Kulttuurikin vaikuttaa, kaksi ääripäätä Mallinnuskulttuuri on vahva tausta: mallinnusta on harjoitettu jo vuosia erilaisten systeemityömallien yms. kautta kokonaisarkkitehtuurilla haetaan toimintaan ketteryyttä; päätöksiä on saatava tehdyksi nopeammin huomioi nämä: mallintajat osaavat vaatia välineeltä paljon, joten on riski, että mallinnustavasta tulee raskassoutuinen ja vaikea aikaa ei tarvitse käyttää perusteluihin miksi yleensäkään mallintaa mitään Jos kuvattaisi edes jotain tausta: CIO ja pääarkkitehti ovat työskennelleet organisaatiossa aina, joten akuuttia tarvetta mallintamiseen ei ole ollut IT-riskejä on hallittu ennemminkin sopimusten kautta IT-projektit eivät silti mene oikein nappiin eivätkä vastaa liiketoiminnan tarpeisiin huomioi tämä: aikaa perusteluille ja keskustelulle on varattava enemmän ota alussa avuksi kokeneita mallintajia, jotta saat sisällölle hyvän alun

20 Mikä on sopiva tahti edetä?

21 Ota väline mukaan ajoissa ja sopivina kokonaisuuksina ilman välinettä EA ei onnistu, ainakaan mallien ylläpito välineen liian suurimittainen käyttöönotto syö kaikki voimavarat välineen liian pienimittainen käyttöönotto ei innosta ketään samalla kun uusi mallityyppi ilmestyy, olisi syytä ilmestyä perussisältö

22 Väline tuotannossa

23 Mittakaava käyttäjiä EA-välineellä oletetaan olevan noin 10 tai enemmän. Jos mallintajia on vain yksi tai kaksi, he voivat keskenään sopia työtavoista, eikä välineen tuotannonomainen käyttö ole välttämättä relevanttia EA-välineellä mallintavien määrä nousee helposti noin 10 henkilöön, sillä mukaan tulee myös ulkoisia osapuolia projektien resurssoinnin kautta. Osa arkkitehtuuriselvityksistä teetetään konsulteilla. jotta EA realisoituisi yrityksessä, jatketaan siitä yleensä prosessimalleihin ja ITarkkitehtuureihin. Koska samat EA-välineet mahdollistavat nämä, käyttäjiä on enemmän kuin puhtaasti kokonaisarkkitehtuuria tekevät henkilöt

24 Millaisista välineistä puhumme? EA-välineen oletetaan vaativan jossain määrin konfigurointia, sillä välineet, joissa on muutama perusmalli, joita kaikki käyttävät, ei välttämättä ole riittävän monipuolinen EA-mallintamiseen. Näin yksinkertaisia välineitä ei edes tarvitse (tai aina edes pysty) konfiguroimaan. välineet, jotka tukevat kaikkia mahdollisia standardeja ja notaatioita, ovat liian monimutkaisia käytettäväksi ilman että konfiguroimalla on valittu käytettävä osajoukko on mahdollista, että joku väline on suoraan avaimet käteen, silti sitäkin yleensä integroidaan vaikkapa hankehallintaan EA-mallinnustapa yrityksessä kehittyy ajan kanssa. Ensin kannattaa aloittaa perusasioista ja laajentaa vaiheittain. Monesta muustakin syystä tarvitaan muutoksen hallintaa (ITIL-tyyppinen Change Management)

25 Mitä on tuotanto? tietojärjestelmä, jota käytetään työntekoon on tuotantojärjestelmä ja tuotantokäytössä järjestelmän käytöstä on tehty päätös (joku ei ole vain ladannut sitä internetistä) käyttötapaa on suunniteltu sen verran ettei tietojen häviämistä tapahdu, eli on suunniteltu mihin tiedot tallentuvat (tiedostot tai tietokanta) tietoturva yms. ovat yrityksen linjausten mukaisia tuotantojärjestelmiä on erilaisia jotkut ovat liiketoimintakriittisempiä kuin toiset joissain on luottamuksellista tietoa ja toisissa julkista joitain järjestelmiä käytetään satunnaisesti, toisia taas päivittäin käyttäjämäärät ja käyttötavat vaihtelevat. Joitain käyttää vain muutama henkilö, joitain taas kaikki työntekijät ja jopa asiakkaat ja kumppanit. käyttäjäryhmistä erottuu usein lukukäyttäjät ja sisältöä päivittävät. Mukana voi olla useita eri käyttäjäryhmiä, joilla on erilaiset tarpeet

26 Käyttötarkoituksesta riippuen tarvitaan erilaista järeyttä tuotantojärjestelyissä

27 EA-mallinnusväline tuotantojärjestelmänä miten se eroaa muista tuotantojärjestelmistä? käyttäjiä on suhteellisen vähän, samaten tietomassat ovat pieniä lisenssit (per käyttäjä) ovat tyypillisesti kalliihkoja järjestelmä ei ole liiketoimintakriittinen, se voi olla pois päältäkin, kunhan siitä vain tiedotetaan kunnolla. Sisältö taas voi paikoin olla hyvinkin merkityksellistä. suuruuden anatomia ei tule muissakaan asioissa avuksi, käyttäjätuki ja kaikki muutkin sivukulut jaetaan pienehkön käyttäjämäärän kesken. millainen tuki kannattaa ja voidaan kustannusmielessä järjestää? kannattaa keskittyä aivan perusasioihin (asennus, käyttöoikeudet, järjestelmän päällä olon varmistaminen). osa tuesta voi olla vertaistukea, näitä henkilöitä kutsutaan mm. pääkäyttäjiksi koulutus ja ohjeistus ovat olennainen osa tukea. Nämä muodostavat kokonaisuuden välinetuen kanssa. millaista ohjeistusta välinetoimittajilla on tarjolla tuotantokäyttöön? jotain teknistä dokumentaatiota löytyy, mutta harvoin muuta. Mallinnusvälineet ovat alun perin olleet muutaman käyttäjän hiekkalaatikoita. Ajatus vakavammasta tuotantokäytöstä on melko uutta kaikille

28 Kysytäänkö mitä tarvitaan vai mitä ei saa tapahtua?

29 Mitkä ovat tukeen kuuluvia perusasioita? Yksi tapa on miettiä perusasioita käytön esteiden kautta Miten estetään se, että käyttäjän lopettavat välineen käytön ja lataavat sen sijasta vaikkapa jonkun ilmaisohjelman netistä? Jos tällaisia käytön esteitä ei ole, voidaan olettaa että tuki on riittävän hyvä. Riittävän hyvä on kustannusmielessä se, mihin joudutaan tyytymään. Tyypillisiä käytön esteitä Käyttäjä on unohtanut salasanansa ja työpaja on alkamassa puolen tunnin sisällä. Henkilö, joka pystyy palauttamaan salasanan, on lomalla. Kesken työpajan alkaa järjestelmän versiopäivitys, josta aiheutuu tunnin käyttökatko. Projekti tarvitsee mallinnusvälinettä, työt alkavat ensi viikolla. Seuraava sisäinen koulutus, johon osallistumista edellytetään ennen välineen käytön aloittamista, on marraskuussa. Sisällön organisointi (kansiorakenne tai vastaava) on muuttunut yllättäen jälleen kerran. Mallintaja joutuu etsiskelemään omia mallejaan. Suurin osa malleista on keskeneräisiä. Kaikkineen sisältö antaa lähinnä kaoottisen vaikutelman. Ovatko nämä asiat itsestään selviä? Ettei käytön esteitä ole? mallinnusvälineiden kohdalla käytön esteet ovat valitettavan yleisiä joskus niitä yritetään ratkaista vaihtamalla väline toiseen parempaan

30 Tuotantokäyttö koostuu monesta asiasta Tuki Koulutus Ohjeistus Välinetuki Välineen oma Standardin mukainen Mallinnustapa Tekninen alusta Testi Tuotanto

31 Välinetuki, koulutus, ohjeistus, mallinnustuki rajanveto - mikä on mitäkin - on vaikeaa ja tarpeetonta käyttäjän on ymmärrettävä perusasiat miksi mallinnetaan ennen kuin välinettä tarvitaan. Välineellä itsessään ei tee mitään. välinetukeen (mistä milloinkin klikataan) liittyy oleellisesti se mitä mallia kannattaa milloinkin käyttää. Kysymys pystyykö välineellä tekemään asian x tarkoittaa usein kannattaako mallintaa näin. ohjeistus kannattaa tarjoilla tilannekohtaisina soveltamisohjeina ennemmin kuin laajana käsikirjana projektien aloituksen tuki jos mallinnus alkaa oikein, se yleensä jatkuu oikein aina on osattava valita tilanteeseen sopivat mallit ja mallinnustavat. Tätä ei pysty ohjeistamaan keittokirjaksi vaan kokeneempi mallintaja on paras apu. paras koulutus on kokonaisuus välineestä, mallinnustavasta ja yrityksen valitsemista työtavoista tarkoittaa käytännössä yrityksen tarpeisiin räätälöityä kurssia jos mallintajia on vähän, ei räätälöity kurssi luonnollisestikaan ole vaihtoehto peruskurssin lisäksi tarvitaan jatko- ja kertauskursseja

32 Miten mallinnustapa kannattaa suunnitella? mallinnustapa on suunniteltava välineen ehdoilla kullakin välineellä on best practise eli luontevin tapa käyttää sitä välinettä voi taivuttaa moneen muuhunkin, mutta se aiheuttaa vaikeakäyttöisyyttä ja huonoa ylläpidettävyyttä useimpiin välineisiin on lisätty (jälkeenpäin) laaja määrä erilaisia standardeja ja notaatioita, joita se tukee. Tämä on tehty pitkälti markkinointimielessä. Katsotaanhan sellainen väline paremmaksi, jossa on enemmän ominaisuuksia. Kaikki näistä lisätyistä mallinnustavoista eivät ole käyttökelpoisia tässä välineessä. parasta olisi, jos mallinnustavan suunnittelija tuntisi välineen hyvin. mallinnustapaa ei saa suunnitella pelkästään välineen ehdoilla pahimmillaan tämä on sitä, että käydään läpi tarjolla olevia mallityyppejä ja mietitään mikä olisi kiva. Välinetoimittajan markkinointimateriaalikaan ei ole hyvä lähtökohta. prosessien kehittämisen työtavat, systeemityö ym. määrittävät tarpeet välineen käytölle. Tarvitsemme välineen, jotta voimme kehittää prosesseja. onnistumisen kannalta ei ole oleellista onko valittu yksi vai toinen mallinnustapa, tärkeintä on sen johdonmukainen käyttö

33 Pitääkö väline konfiguroida sellaiseksi kuin käyttäjät haluavat? käyttäjätarve 1 standardien ja yleisten käytäntöjen noudattaminen (de facto) käyttäjätarve 2 käyttäjätarve 3 käyttäjätarve 4 ehyt käsitteistö (metamalli) kuka omistaa? kuka päättää? riittävä mutta yksinkertainen

34 Ainakin tähän on totuttava Tuotantojärjestelmä ei ole kenenkään hiekkalaatikko, eikä kuulukaan olla. Toimintatavan määrämuotoisuus on ammattimaisuutta, vaikka tuo jäykkyyttä. Hallittu toimintatapa maksaa suorina kuluina. Hallitsematon piilokuluina. Alati tapahtuvat muutokset hämmentävät käyttäjiä. Kuukausittain ilmestyvät muutokset on tihein mahdollinen tahti. Siitä kannattaa poiketa vain erityisen hyvästä syystä. Luonnosteluun voi edelleen käyttää Visiota ja ilmaisohjelmia. Vaikka EA-välineelläkin edetään iteroiden, eivät vapausasteet ole koskaan sellaiset kuin piirrosohjelmissa. Monipuolisella välineellä on käyttökynnys. Sen opetteluun menee aikaa, mutta se palkitsee lopussa. Harva mallintaja kuvaa päätyökseen, mutta jos välinettä käyttää vain päivän pari vuodessa, ei se maksa vaivaa. Pyydä ennemmin kaveria auttamaan

35 Teknisempiä näkökohtia

36 Mihin tarvitaan testiympäristöä? tekniset versiopäivitykset tämä on yleensä luonnollista entäpä nämä tilanteet? mallinnustapa ei voi muuttua lennosta kesken päivää mallinnustavan on oltava tuotannossa ristiriidaton kaikkina ajanhetkinä mallien muutosten lisäksi tarvitaan joskus myös sisällön konversioita entäpä jos kaikki muutokset testattaisiin ennen tuotantoon siirtoa?

37 EA-välineen suhde muihin yrityksen välineisiin suhde muihin välineisiin on määriteltävä hiekkalaatikot, millä välineellä tietty asia tehdään? master-data, mihin tieto syntyy ja missä sitä ylläpidetään? Millaisia integrointitarpeita tämä aiheuttaa? montaako erilaista ympäristöä yritys haluaa ja jaksaa ylläpitää? CMDB (Configuration Management Database) yleensä luonteva paikka ylläpitää järjestelmiä, teknologioita yms. komponentteja prosessialusta prosessien kuvaaminen ja mahdollinen suoritusympäristö BI / mittaukset lukumäärä / mittaustietoa tarvitaan analyysien pohjaksi systeemityövälineet (UML, vaatimushallinta etc.) milloin IT-tekeminen siirtyy tänne? projektinhallinta / hankesalkku

38 ja eikun kohti uusia seikkailuja!

39 Coalan palvelutarjonta EA-välineisiin kokonaisarkkitehtuurin etenemismalli ja siihen liittyvät suositukset perustuen yrityksenne tarpeisiin ja nykytilaan yksi osa selvitystä on välinevalinta välineen käyttöönotossa tukeminen PS. tekninen tuki kannattaa hankkia ao. välineen toimittajalta koulutukset, projektien mallinnustuki mallinnuskäsikirja, tarvittava ohjeistus mallintaminen (prosessimallit, IT-inventaariot, tietomallit) jo käytössä olevan kokonaisarkkitehtuurivälineen käytön evaluointi tukeeko kokonaisuus kokonaisarkkitehtuurin tavoitteita onko ympäristössä selviä käytön esteitä ja miten ne olisi korjattavissa onko koulutus/ohjeistus ja tuki käyttöön riittävää onko muutoksenhallinta käytössä millaiset roolit, tiimit ja hallintamalli sopisi yritykseenne

40 Esityksessä käytettyjä kuvia (tai sitten ei)

Kokonaisarkkitehtuuri osana kehittämisen ekosysteemiä. KAOS-vuosikokous Haltia 12.5.2015 Anna Aaltonen, Coala Oy anna.aaltonen@coala.

Kokonaisarkkitehtuuri osana kehittämisen ekosysteemiä. KAOS-vuosikokous Haltia 12.5.2015 Anna Aaltonen, Coala Oy anna.aaltonen@coala. Kokonaisarkkitehtuuri osana kehittämisen ekosysteemiä KAOS-vuosikokous Haltia 12.5.2015 Anna Aaltonen, Coala Oy anna.aaltonen@coala.fi, 040 570 8099 Sisältö Motivointi eli lähtötilanne Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko ICT Expo 2012 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Jos kokonaisarkkitehtuuria ei hyödynnetä, on se hukkainvestointi. Hyödyntämistapoja

Lisätiedot

EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta. KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.

EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta. KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala. EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Coala Oy Myymme konsultointia IT-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Prosessien mallintaminen

Prosessien mallintaminen Prosessien mallintaminen 4.10.2007 Kari Kataja kari.kataja@uta.fi Päivän ohjelma 10.00-12.30 Prosessien mallintamisen yleiset periaatteet Prosessien mallintaminen Jyväskylän yliopiston laadunvarmistustyössä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.9 Päiväys 15.3.2016 15.3.2016 2 (6) Tiivistelmä Dokumenttiin on listattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Koulutuksen suhdannevaihtelut Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Suhdannevaihtelut People 1970-1990 Perusasiat kestävät ratkaisut 1990-1995 Teknologiat nopean ohjelmistokehityksen ratkaisut 1995 2000 Menetelmät

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Data Warehouse kuulumisia

Data Warehouse kuulumisia 1 Data Warehouse kuulumisia Ari Hovi www.arihovi.com Ari Hovi Oy www.arihovi.com 2 Ari Hovi Oy:n missiona on edistää tiedonhallintaa tarjoamalla huippukoulutusta ja konsultointia kokeneet käytännön konsultit

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Sivu 1/5 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Talgraf Raportointi, sivut 1-2 Talgraf Budjetointi, sivu 3 Talgraf Viewer, sivu 4 Talgraf Konserni, sivu 5 Express

Lisätiedot

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4)

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4) 29.10.12 (rev.4) Mathcad 15 asennus Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1 kertausta 5.12.2008 Harri Laine 1 Ohjelmiston elinkaari, elinkaarimallit Yleinen puitemalli (reference model) - abstrakti kokonaiskuva ei etenemiskontrollia, ei yksityiskohtia Ohjelmistoprosessimallit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin HYVÄTKÄÄN N TIETOJÄRJESTELM RJESTELMÄT T EIVÄT TOIMI ILMAN HUIPPULAATUISTA DATAA Jouko Kiiveri Liiketoimintajohtaja Solteq Oyj TIEDOLLA ON HANKALA

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA DIMENTEQ OY SALORANKATU 5-7 24240 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA SKOL ja FLIC, 29.10.2015 Teemu Virtanen, Dimenteq Oy DIMENTEQ OY Tietotekniikan palveluyritys,

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen. Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt

Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen. Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt Mikko Vuorikoski Johtaja Ixonos Teknologiakonsultointi Oy Sisältö Järjestelmien hankinnan motiivit Miksi

Lisätiedot

KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla. Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT

KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla. Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT 1 2 Integraatioiden nykytila 2015 Standardoidut: Integraatiotyökalut Suunnittelumallit

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.9 Päiväys 15.3.2017 Tiivistelmä 15.3.2017 2 (7) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio

Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio 1 Järjestelmien elinkaarenhallinta, järjestelmäsalkunhallinta ja Thinking Portfolio Teppo Jalkanen Asiantuntijapäällikkö: Arkkitehtuuriohjaus OP Arkkitehtuuri 23.9.2016 Järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotto

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjlmiston suunnittelu

HELIA 1 (14) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjlmiston suunnittelu HELIA 1 (14) Luento 7 Käyttöliittymäolio... 2 Olioajattelun perusteet... 3 Tavoitteet... 3 Peruskäsitteet... 4 Olio / Olioinstanssi / Olion esiintymä... 4 Ominaisuudet... 4 Toiminnot... 4 Olioluokka /

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ?

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? - ROOLIODOTUKSET KETTERISSÄ OHJELMISTOPROJEKTEISSA Mikko Viskari Development Manager Ohjelmistoprojektikokemusta vuodesta 2005 Teknisen projektipäällikön roolissa vuodesta 2011

Lisätiedot

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit sähköiset ERS-anturit Uudentasoiset mittausratkaisut erityiskohteisiin Uusi ratkaisu vanhaan ongelmaan Kaikkialta löytyy mittauksia, joiden luotettava toiminta edellyttää sekä aikaa että voimavaroja. Tyypillisiä

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Prosessien mallintaminen

Prosessien mallintaminen Prosessien mallintaminen 15.3.2007 Kari Kataja kari.kataja@uta.fi Esityksen sisältö 10:15-11:45 (Yleinen prosessiosuus) Esittäytyminen ja taustoja Yliopistojen prosessiyhteistyö Prosessien mallinnuksesta

Lisätiedot

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Aika Rahoitus Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Odotukset: Tilaaja(t), toteuttaja(t) Osaaminen: Liikaa tietoa/liian vähän tietoa Sopimusasiat (tekijänoikeus, tilauksen toimitussopimus, yhteistyösopimus)

Lisätiedot