JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010

2 TEKNOLOGIAYKSIKKÖ TERVETULOA TEKNOLOGIAYKSIKKÖÖN! Teknologiayksikkö on organisoinut toimintansa työelämän rajapintojen ja osaamistarpeiden mukaisesti asiantuntijatiimeiksi neljään tulosalueeseen: ICT, Konetekniikka, Logistiikka sekä Luonnonvarat ja Rakentaminen. Tätä kautta asiantuntijuutemme saadaan näkyväksi ja varmistamme asiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Yhteistyön mahdollisuudet Tarjoamme: koulutuspalveluja (täydennyskoulutus, yritysten tarpeisiin räätälöidyt koulutukset) asiantuntijapalveluja laboratorio- ja testauspalveluja kansainvälistä yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeita opiskelijayhteistyötä (opiskelijaprojektit, harjoittelu, opinnäytetyöt) Älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme - rakennetaan yhdessä avaimet menestykseen! Yhteystiedot: Mikko R. Salminen, yksikönjohtaja, Koulutus- ja T&K-päälliköt Jouko Pitkänen, konetekniikka, Sami Kantanen, logistiikka, Tapani Äijänen, ICT, Jyrki Kataja, luonnonvarat ja rakentaminen, Kumppanuudesta voimaa Sähköpostit ovat muotoa Teknologiayksiköllä on vahva kumppanuus yhteistyöyritysten ja -korkeakoulujen kanssa. Tavoitteemme on tarjota asiantuntijuuttamme yrityksille sekä palveluina ja T&K -hankkeina että yhteistyökumppanina. Toiminnan fokusointi ja vahvat strategiset suuntautumiset näkyvät jo uuden yksikön kansainvälisen verkoston rakentamisessa. Tulevaisuudessa kansainvälisen verkoston rakenne tukee entistä paremmin koulutustarjontaa sekä asiantuntijuuden tuottamista yhteistyökumppaneillemme. Yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa tavoittelemme JAMKin uutta visiota kohti olla paras alallamme! 2

3 SISÄLTÖ Tervetuloa teknologiayksikköön!... 2 ICT... 4 Ohjelmointi... 4 Tietotekniikka (tietoverkkotekniikka)... 6 Muut Asiantuntija- ja koulutuspalvelut... 7 Laboratorio- ja mittauspalvelut... 8 KONETEKNIIKKA... 9 Automaatio... 9 Kunnossapito... 9 Tuotanto Tuotekehitys Laboratorio- ja mittauspalvelut LOGISTIIKKA Järjestelmälogistiikka Kuljetus Muu logistiikan koulutus Laboratorio- ja mittauspalvelut LUONNONVARAINSTITUUTTI Asiantuntija- ja koulutuspalvelut RAKENNUSTEKNIIKKA Koulutuspalvelut Laboratorio- ja mittauspalvelut TEKNOLOGIAN MUU KOULUTUS Tekniikan ylempi korkeakoulututkinto Insinööritutkintoon johtava koulutus Avoin ammattikorkeakoulu

4 ICT OHJELMOINTI Ohjelmoinnin perusteet Koulutuksessa opitaan analysoimaan yksinkertaisia ohjelmointiteknisiä ongelmia, joihin rakennetaan ongelmaan sopiva ratkaisu ohjelmointikieltä käyttäen sekä hyödyntäen ohjelmointia tukevia välineitä, kuten kääntäjät, editorit, sähköiset ohjetiedostot ja debuggerit. Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat ohjelmoinnin peruskäsitteiden ja menetelmien osaamista. Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Laajuus: 5 pv C++ -perusteet Koulutuksessa opitaan tuottamaan toimivia oliopohjaisia ohjelmia C++-kielellä, hyödyntäen dynaamista muistinhallintaa olioparadigman yhteydessä. Kohderyhmä: Ohjelmoinnin perusteet hallitsevat, jotka haluavat laajentaa osaamistaan C++-kielellä toteutettuun olio-ohjelmointiin. Hinta: 430 /päivä/osallistuja (sis. kahvi ja lounas) Java-peruskurssi Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa soveltaa olio-ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisuissa sekä on perehtynyt Java-kielen syntaksiin. Lisäksi osallistuja tuntee Javan rajapinnat ja luokkakirjastot sekä olio-ohjelmoinnin yleiset perustekniikat. Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustiedot ohjelmoinnista ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan Java-kielellä toteutettuun olio-ohjelmointiin. Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on perustiedot olio-ohjelmoinnista ja niille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.net-alueelle. Lajuus: 2 pv Tietokannat Koulutuksessa perehdytään tietokantojen peruskäsitteisiin, tietokantajärjestelmien yleisiin rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi tietokantojen suunnittelua, toteutusta ja SQL-kielen perusteita. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoituksissa, joissa käytetään erilaisia suunnittelu- ja toteutustyökaluja ottaen huomioon osallistujien toiveet. Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat perustiedot tietokannoista, niiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Laajuus: 3-5 päivää sopimuksen mukaan. XML-tekniikat Koulutuksessa opitaan keskeisimmät XML-teknologiat, tärkeimmät XML-dokumenttityypit sekä -liitännäisstandardit ja XML-kieltä tukevat tietokantaratkaisut. Tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa XML-tekniikoita omassa sovelluskehityksessä sekä hallita XML-tekniikoiden hyödyntäminen verkkoympäristössä. Aihealueet: XML-kieli Dokumentin validointi DTD:llä XML Schema ja validointi XSLT XML ja tietokannat Web-syötteet (RSS) XML-ohjelmointirajapinnat Java tai PHP-ympäristöissä XML-sovellukset (mm. Office-formaatit, SVG) Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat perustiedot XML-teknologioista ja nykyaikaisista WEB 2.0 järjestelmistä sekä niiden sovellusmahdollisuuksista..net-peruskurssi Osallistujat perehtyvät ASP.NET -ohjelmointiympäristön mahdollisuuksiin Web-sovellusten teossa. NET Framework, olio-ohjelmoinnin soveltaminen WEB-käyttöliittymän tekemiseen ja Webpalvelut. 4

5 Java ME -ohjelmointi Koulutuksessa käsitellään mobiiliohjelmoinnin perusteet Java ME/MIDP 2 ympäristössä. Kurssin tavoitteena on oppia Java ME -kielen peruskirjastot, tuntea Java ME -sovelluskehitysrajapinta ja arkkitehtuuri sekä Java ME:n rajoitteet ja mahdollisuudet. Osallistujat tekevät GUI- sekä verkko-ohjelmointia mobiiliympäristössä ja oppivat tuntemaan tärkeimmät Symbian OS käyttöjärkäyttöjärjestelmän laajennuskirjastot. Laajuus: 2-3 päivää QT-ohjelmointi Nokian käyttöönottama QT on nousemassa tärkeäksi uudeksi strategiaksi kehitettäessä älypuhelimien mobiilisovelluksia sekä muita kannettavia laitteita. QT:llä on myös tehty Linuxin KDE-työpöytäympäristö sekä Google Earth -sovellus, PC ympäristössä. Koulutuksessa perehdytään QT-ohjelmoinnin perusteisiin sekä PC- että mobiliiympäristössä. Aihealueet: QT S60 alustalle QT:n käyttöönotto S60 alustalla Sovelluskehittimien käyttö mobiiliympäristössä Mobiiliympäristössä tuettavat Qt Framework-kirjastot QT S60 sovellusten ajaminen ja testaaminen Kurssin harjoitukset tehdään pääasiassa Windows-käyttöjärjestelmässä käyttäen QtCreator -sovelluskehitintä. Laajuus: 3-4 päivää PHP-ohjelmointi Osallistuja oppii tuntemaan tärkeimmät palvelinsovellusten tilantallennusmekanismit sekä pystyy toteuttamaan tietovarastoon pohjautuvan WWW-palvelinsovelluksen. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on yleiskuva WWW-palvelinsovelluksen toteuttamisen periaatteista sekä ympäristön luomista rajoitteista ja mahdollisuuksista. Aihealueet: PHP-kielen perusteet Olio-ohjelmointi PHP-kielellä tiedostojen käsittely HTTP-protokolla ja tilattomuus Istuntojen hallinta säännönmukaiset lausekkeet PHP:n tietokantarajapinnat (MySQLi sekä MDB2) XML-käsittelyrajapinnat Yleisimmät tietoturvariskit WWW-palvelinohjelmoinnissa Sulautettu Linux Linux on merkittävä ohjelmointiympäristö myös sulautetuissa järjestelmissä, kuten mobiililaitteissa. Kurssilla opitaan toteuttamaan sulautettuja Linux sovelluksia ja käyttämään modernia ohjelmointiympäristöä. Ohjelmoinnin osaaminen ja sulautettujen järjestelmien yleinen tuntemus on eduksi, muttei välttämätöntä. Aihealueet: Linux yleisesti Linuxin käynnistyminen Linuxin tiedostojärjestelmät Tiedosto ja hakemistorakenne Sulautettujen Linuxien kehitysympäristöt Perustyökalut kehityksessä Linux- kernel Laajuus: 3pv Ohjelmoinnin asiantuntijapalvelut Ohjelmistotuotanto: ohjelmistojen suunnittelu, toteutus ja testaus sekä ohjelmistojen elinkaaren hallinta. Tietokantojen suunnittelu ja toteutus: eri menetelmät ja CASEvälineiden käyttö; toteutus SQL-kielellä ja eri tietokannan hallintajärjestelmillä. WWW-palvelujen suunnittelu ja toteutus: tietoverkkoon suunniteltavat erilaiset informaatiopalvelut, niiden arkkitehtuurisuunnittelu sekä toteutus käyttäen erilaisia ohjelmointivälineitä. Mobiilipalveluiden suunnittelu ja toteutus: mobiilijärjestelmille toteutettavien palveluiden suunnittelumenetelmät ja toteutuksessa käytettävät ohjelmointijärjestelmät. Peliohjelmointi: pelien suunnittelun, ohjelmointivälineet sekä peliohjelmointiprojektin toteutukseen liittyvät vaiheet. 5

6 ICT TIETOTEKNIIKKA (TIETOVERKKOTEKNIIKKA) IT-palveluiden suunnittelu ja hallinta Koulutus antaa lisävalmiuksia suunnitella IT-palveluhallinnan käyttöönottoa sekä soveltuu tilanteisiin, joissa yritys aloittaa rakentamaan standardinmukaista IT-palvelun hallintaa. Sisältö: IT-palvelun hallinnan yleiset periaatteet IT-palvelun hallinnan standardit Palvelun hallinnan dokumentit Palvelun hallinnan suunnitteluprosessi Hinta: 450 /hlö/pv ITIL IT Infrastructure Library (ITIL) on muodostunut maailmanlaajuiseksi de facto standardiksi tietotekniikkapalveluiden liiketoimintalähtöiselle hallinnalle ja johtamiselle. ITIL on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden toimittamiseen ja IT-infrastruktuurin hallintaan. Koulutuksen viimeisenä päivänä on mahdollisuus suorittaa Foundation Certificate in IT Service Management -sertifiointitesti. Koulutuksessa käydään läpi: palvelustrategia palvelun suunnittelu palveluun siirtyminen palvelun toimittaminen palvelun jatkuva kehittäminen Hinta: tenttiin osallistuville tenttimaksu 220 /hlö (+alv 22%). Hintaan sisältyvät koulutusmateriaali, lounaat ja kahvit. Windows Server 2008 palvelinarkkitehtuuri, suunnittelu ja hallinta Kurssilla käydään lävitse Windows Server palvelimen arkkitehtuurin keskeiset ominaisuudet. Lisäksi perehdytään palvelinsovelluksen suunnittelun periaatteisiin ja palvelimen käytön hallintaan. Lisäksi tarjoamme erillistä palvelinarkkitehtuurin suunnittelua ja konsultointia suunnittelun avuksi. Kohderyhmä: Yritysten ja julkisen sektorin tietohallinnon henkilöt, jotka suunnittelevat palvelinarkkitehtuuria tuotantoverkoissaan. Laajuus: 1 pv Hinta: 450 /hlö/pv, sisältää opetusmateriaalin Metro-Ethernet Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua uuden teknologian soveltamiseen tietoverkoissa. Koulutuksessa käsitellään yleistietoa Metro-Ethernetistä ja sen toimintaperiaatteesta sekä uusimmista ominaisuuksista, kuten QinQ ja Mac-in-Mac. Koulutus sisältää käytännön osana laitteiden konfigurointiharjoituksia. Kohderyhmä: Yritysten, julkisten organisaatioiden ja palveluntarjoajien verkonsuunnittelijat. Laajuus: 2 pv Hinta: 450 /hlö/pv Multicast ja verkon palvelunlaatu Mahdollisuus kouluttautua uuden teknologian soveltamiseen tietoverkoissa! Kurssi sisältää yleistietoa palvelun laadusta ja Multicast-palvelun toteutuksesta tietoverkoissa. Kurssi sisältää käytännön osana laitteiden konfigurointiharjoituksia. Kohderyhmä: Yritysten, julkisten organisaatioiden ja palveluntarjoajien verkonsuunnittelijat. Laajuus: 2 pv Hinta: 450 /hlö/pv WLAN-verkot Koulutuksessa käydään läpi langattomien verkkojen toteuttamiseen tarkoitettuja ratkaisuja kuten VoWLAN. Koulutus tapahtuu henkilöstömme kehittämässä langattomien sovellusten T&K -laboratoriossa. Kohderyhmä: Yritysten ja julkisten organisaatioiden langattomien verkkojen suunnittelijat ja ylläpitäjät. Laajuus: 2 pv Hinta: 450 /hlö/pv 6

7 CISSP-koulutus CISSP (Certified Information Systems Security Professional) on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu tietoturva-alan tutkinto. Koulutus on rakennettu kattamaan International Information Systems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemät osa-alueet, jotka valmistavat osallistujat sertifioimaan osaamisensa CISSP testissä. Osa-alueiden hallitseminen antaa erinomaiset valmiudet kehittää omaa osaamistasoa ja strategista pelisilmää vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä vaatimuksia. Koulutus on suunniteltu kokeneille tietoverkkojen ja -järjestelmien ammattilaisille, joilla on aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammalta tietoturvan osa-alueelta. Eettinen ohjeisto on olennaisessa roolissa CISSP sertifioinnissa ja osallistujat hyväksytään kurssille näiden vaatimusten täyttyessä. Toteutus: 8 lähiopetuspäivää, klo välillä sekä CISSP sertifiointiin valmentava harjoituspäivä Hinta: 1980 euroa (+ alv. 22%) Tietotekniikan asiantuntijapalvelut Runkoverkkoteknologia: laajojen operaattori- ja konsernitason tietoverkkojen suunnittelu ja toteutus. IT-palvelun hallinnan suunnittelu ja toteutus: tietojärjestelmien hallintaan liittyvät näkökohdat, palvelun laatuun liittyvät kysymykset sekä palvelujen suunnittelun ja toteutuksen periaatteen ja käytännön ratkaisut. Tietoturvan suunnittelu ja toteutus: informaatiojärjestelmien tietoturvaan liittyvät näkökohdat, tietoturvariskeihin varautumisen ja riskien torjuntaan käytettävissä olevat menetelmät. Langattomat tietoliikennejärjestelmät (WLAN ja WIMAX): keskeiset nykyisin käytettävissä olevat langattomat tietoliikennejärjestelmät, niiden suunnittelumenetelmät sekä toteuttaminen. MUUT ASIANTUNTIJA- JA KOULUTUSPALVELUT Flash-ohjelmointi: Flash- ja Flash Lite -tuotteilla tehtävien interaktiivisten multimediasovellusten suunnittelu- ja toteuttamisosaamisen sekä Internetiin että mobiiliteknologiaan perustuviin järjestelmiin. Multimediapalveluiden suunnittelu ja toteutus: eri medioiden käsittelyosaaminen, suunnittelumenetelmät sekä toteuttamisessa käytettävät välineet. Sähkötekniikka ja elektroniikka Sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja toteutus: sulautettujen elektroniikkajärjestelmien elektroniikan ja ohjelmistojen suunnittelu, suunnittelussa käytettävät menetelmät ja järjestelmien toteutus. Sulautettu Linux: Linux-pohjaiset järjestelmät ja niiden soveltaminen sulautettuihin tietokonejärjestelmiin. Elektroniikan kansainvälinen tuotteistus: elektroniikkajärjestelmien suunnittelu, tuotteistus, toteuttaminen sekä paikallisesti että ulkomailla ja kansainvälisessä elektroniikkaliiketoiminnassa erityisesti Aasiaan liittyvät näkökohdat. Laatujärjestelmät: erilaiset laatujärjestelmät, niiden toteuttamisen sekä laatujärjestelmiin liittyvät käytänteet. Sähkösuunnittelu: sähköjärjestelmien suunnittelu ja sähköturvallisuuteen liittyvä osaaminen, rakennusten sähkösuunnittelu sekä erilaisten sähkökäyttöjen suunnittelu. EMC-suunnittelu: EMC-näkökulman huomioon ottaminen elektroniikkajärjestelmien suunnittelussa sekä EMC-suunnitteluun liittyvien mittausten suunnittelun ja toteutus. Palvelinarkkitehtuurit ja virtualisointi: tietojärjestelmien palvelinjärjestelmien toteutus sekä virtualisoinnin periaatteet ja toteuttamismenetelmät. 7

8 LABORATORIO- JA TESTAUSPALVELUT Verkkoympäristön testauspalvelu Spidernet-laboratorio on ainutlaatuinen tietoverkkojärjestelmien testausympäristö sisältäen runkoverkkoteknologian ja yritystason teknologiat. Verkkoympäristöön pystytään virtualisoimaan useiden palvelin-toimijoiden käyttöjärjestelmiä, kuten Microsoft, Red Hat, Debian ja Citrix. Lisäksi tarjoamme erillistä suunnittelua ja konsultointia niin palvelinarkkitehtuurin kuin yrityksen verkon suunnittelun tueksi. Toteutus: Kokonaisuus on mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Hinta: Testilaitteisto 300 /pv, testihenkilö JAMKilta 480 /pv Palvelinympäristöjen testauspalvelut Palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat testata palvelinympäristöjen soveltuvuutta monitoimittajalaiteympäristössä (SpiderNet) suunnittelu- ja testausvaiheessa. Verkkoteknologioiden testauspalvelut Testauspalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat testata verkkoteknologioiden soveltuvuutta monitoimittajalaiteympäristössä verkkonsa suunnittelu- ja testausvaiheessa. WLAN verkkojen mittaus ja vianselvitys Mittaus- ja vianselvityspalvelu on tarkoitettu pk-yrityksille ja kotitalouksille langattomien verkkojen radiotien häiriöiden selvitykseen ja toiminnan tehostamiseen. Tuotos: Mittauspöytäkirja sekä ehdotukset langattoman verkon mahdollisille muutoksille. Hinta: 75 /hlö/h Jouni Huotari, , 8

9 KONETEKNIIKKA AUTOMAATIO Automaatiotekniikan peruskoulutus Koulutuksessa perehdytään automaatiojärjestelmän (DCS) rakenteeseen ja suunnitteluun sekä HW:n että SW:n näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi kenttälaiteliityntöjä, instrumentoinnin dokumentaatiota, ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla (Siemens, Omron) ja prosessiasemilla (MetsoDNA) sekä käyttäjäliityntöjä PC-valvomoilla. Koulutukseen sisältyy laboratorioharjoituksia ammattikorkeakoulun prosessi- ja kappaletavaralaitteistoilla. Kohderyhmä: Automaatiotekniikan ja automaatiosuunnittelun perustietoja tarvitsevat suunnittelijat. Laajuus: 40 h (10 x 4 h ja 6 kuukauden aikana) Hinta: 980 /hlö Automaation www-tekniikat Koulutuksessa perehdytään web-ohjelmointitekniikoihin (asiakas- ja palvelinpuoli), web-selaintekniikoihin (XHTML, XML), MySQL- tietokantaan, SQL-kyselyihin ja tietokannan hallintatyökaluihin sekä OPC -standardiliityntään. Koulutuksessa suunnitellaan www- käyttöliittymäsovellus, johon luetaan PHP-kieltä käyttäen tietoja MySQL-tietokannasta. Kohderyhmä: Automaation SW -suunnittelijat. Toteutustapa: Sisältö ja laajuus voidaan osittain räätälöidä asiakaskohtaisesti. Laajuus: 5 x 1 pvä (n. 6 kk aikana) Hinta: 1050 /hlö Asiantuntijapalveluja automaatioon liittyen prosessi- ja kappaletavara-automaatio automaatiojärjestelmät (MetsoDNA, DeltaV, Siemens PCS7) PC-pohjaiset mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmät (LabVIEW) ohjelmoitavat logiikat (Siemens S7, Omron) kenttäväylät (Profibus DP/PA, FF, ASi) robotiikka ja konenäkö Seppo Rantapuska, , KUNNOSSAPITO Koneiden kunnon- ja käynninvalvonta Sensodec 6S- järjestelmällä Sensodec 6S on Metso Automationin tuote koneiden jatkuvaan kunnon- ja käynninvalvontaan. Koulutuspaketissa on mahdollisuus perehtyä 6S- järjestelmän toiminnallisuuteen ja peruskäyttöön kunnon- ja käynninvalvonnassa, harjoitella paperitehtaan demoaineistolla analysoimaan koneen kuntoa ja ajettavuutta sekä laboratorio-olosuhteissa telalaitteiston kunnonvalvontaa. Osallistujat perehdytetään syvällisemmin kunnon- ja käynninvalvonnan menetelmiin ja analyyseihin. Opiskelu tapahtuu analysoimalla demoaineistoa ja tekemällä käytännön mittauksia laboratorion telalaitteella. Telalaitteen toiminnallisuus mahdollistaa erityyppisten vikamuotojen (laakeriviat, epätasapainot, linjausvirheet jne.) demostroimisen. Laajuus: 2 pv Toteutus: Sisältö on määriteltävissä ja kohdennettavissa osallistujien tarpeen mukaan. Hinta: räätälöidään koulutuspaketin laajuuden mukaan Koneen dynaamisten ominaisuuksien määrittäminen värähtelymittauksilla Pyörivien koneiden resonanssitilanteet aiheuttavat usein seurausilmiöinä laiterikkoja tai estävät koneen käyttämisen halutulla nopeusalueella. Konerakenteiden ominaistaajuudet voidaan määrittää nk. iskukoemittauksilla. Resonanssitilanne taas voidaan todentaa käynninaikaisella nopeuskoemittauksella. Koulutuksessa osallistuja perehdytetään syvällisesti ominaistaajuusmittausten teoriaan ja käytännön sovelluksiin. Koulutuspaketissa tavoitteena on oppia suorittamaan telalaitteiston ominaistaajuuksia iskukoemittauksilla hyödyntäen CSI2130- värähtelyanalysaattoria sekä MHM- ohjelmistoa, todentamaan resonanssi-ilmiö telalaitteen nopeuskokeella sekä todentamaan käytännössä resonanssin poistamiskeinoja kuten jäykkyyden muutos, massan lisäys ja herätevoiman pienentäminen. Laajuus: 2 pv Toteutus: Opiskelu tapahtuu kunnossapidon laboratoriossa telalaitetta hyödyntäen. Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan 9

10 KONETEKNIIKKA Kohdejärjestelmän käyttövarmuusanalyysi Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa ne vikaantumisen riskitekijät, joilla on suuri vaikutus kohteen epäkäytettävyyteen ja sitä kautta elinkaarikustannuksiin sekä etsiä kehitysehdotuksia esiin tulleiden riskien pienentämiseen. Koulutus valmentaa käyttämään erityyppisiä syy-seurausketjun tunnistamismenetelmiä. Käyttövarmuusmallinnus antaa myös konkreettisen kuvan eri vikaantumisriskien taloudellisista vaikutuksista. Koulutuspaketissa on mahdollisuus: perehtyä järjestelmän käyttövarmuuden analysointiin vikapuu- sekä vika- ja vaikutusanalyysien avulla tunnistaa analyysin pohjalta parannuspotentiaalit ja todentaa parannuskeinojen vaikutus käytettävyyteen ja kustannuksiin simuloinnin avulla perehtyä ELMAS-ohjelmiston toiminnallisuuteen ja mahdollisuuksiin. Laajuus: 2 pv Toteutus: Sisällöt ovat määriteltävissä ja kohdennettavissa osallistujien tarpeiden mukaan. Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Huoltopäällikkövalmennus kunnossapidon esimiehille ja kehittäjille Tavoitteena on valmentaa huolto- ja kunnossapitopäälliköitä tai sellaiseksi pyrkiviä soveltamaan moderneja kunnossapidon ja elinkaariajattelun menetelmiä tehokkaan kunnossapidon kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Valmennus pyrkii nostamaan alalla toimivien henkilöiden osaamistasoa sekä ohjaamaan heitä uudenlaiseen kunnossapidolliseen ajatteluun yrityksen oman strategian mukaisesti. Se auttaa myös tunnistamaan ja vastaamaan kasvaviin asiakasvaatimuksiin käyttövarmuuden ja käytettävyyden osalta. Kohderyhmä: Kunnossapidon palveluyrityksissä tai teollisuuslaitoksissa toimivat, tulevat kunnossapidon/huollon esimiehet sekä kehitystoimintaa johtavat henkilöt tai vastaavat. Koulutus soveltuu eri teollisuuden aloille niin suuriin kuin PK -yrityksiin. Laajuus: Asiakkaan toiveiden mukaan. Toteutus: 5 lähijaksoa eri teemoilla. Opiskelu painottuvat vahvasti osallistujien työtehtävien ja toimintaympäristöjen mukaan. Valmennus alkaa teoreettisen viitekehyksen opiskelulla, jonka jälkeen opittua sovelletaan käytännön harjoituksissa. Koulutukseen sisältyy etätehtäviä sekä yrityksen tarpeista lähtevä kehittämishanke. Valmennus voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai JAMK:n tiloissa (vaatii ELMAS -ohjelmiston). Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan RCM- Luotettavuuskeskeinen kunnossapito Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) ajattelu tarjoaa systemaattisen lähestymistavan järjestelmän ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen tai parantamiseen. Ajattelu huomioi myös huoltovaatimukset jo järjestelmän hankintavaiheessa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä luotettavuuskeskeisen kunnossapidon hyödyntämiseen kohdejärjestelmän huoltovaatimusten tunnistamisessa sekä ennakoivan kunnossapidon kehityksessä. Koulutuksessa perehdytään RCM- menetelmän taustoihin, sen toteuttamisen eri vaiheisiin sekä analyysin onnistumisen edellytyksiin. Opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta RCM- analyysin läpiviennistä ja pääsevät samalla testaamaan menetelmän toimivuutta ja kehityskelpoisuutta omaan työympäristöön. Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Kari M. Mäki, , TUOTANTO Tuotannon kehittäminen Tuotannon kehittäminen on asiantuntijoidemme suunnittelema koulutuspaketti, jonka tavoitteena on tuotannon kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantaminen. Se tarjoaa tietoa tuotantoteknologiasta, verkostoitumisesta, prosessien kehittämisestä, toiminnan ohjauksesta, taloudesta ja jatkuvasta parantamisesta. Koulutuskokonaisuus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen tuotannon kehittämisestä, jolloin vältetään mm. osaoptimoinnin tuomat ongelmat. Kohderyhmä: Teollisuuden tuotannon johto- ja kehitystehtävissä toimivat henkilöt. 10

11 Toteutus: Alla esitetyistä moduuleista räätälöidään asiakkaan toivoma koulutuskokonaisuus. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tai JAMKin konetekniikan tiloissa. Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Tuotantoteknologian kehittäminen Asiakas saa kokonaisvaltaisen käsityksen koneistusprosessien (levytyöprosessien) kehittämisestä. Sisältö (koneistusprosessin kehittämiseen): Koneistuskustannukset ja taloudellinen koneistus Asetusaikojen lyhentäminen koneistustöissä Kappaleen kiinnittämisen kehittäminen koneistuskeskuksessa Työstökoneiden kehitys Työkalujen hallinta Kehitysprojektin läpivienti Kohderyhmä: Konepajan menetelmäkehityksestä vastaavat (menetelmähenkilöistä tuotantopäällikköön). Laajuus: 1 pv Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Johdon laskentatoimi Koulutuksen tavoitteena on antaa yleiskäsitys laskentatoimen käytöstä yrityksen johtamisessa. Opinnot kattavat johdon laskentatoimen eri osa-alueineen ja niiden soveltamisen päätöksenteossa. Osallistuja saa myös käsityksen tuotekustannuslaskennasta ja sen menetelmistä päätöksenteon apuna. Laajuus: 2-3 pv Kohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissä olevat henkilöt. Hinta: Räätälöidään koulutuskokonaisuuden mukaan. Tuotantoverkostojen perusteet Koulutuksen aikana saadaan perusvalmiudet tuotantoverkostosta ja toimitusketjusta sekä niiden johtamisen perusteista, verkoston hyödyn syntymisestä ja sen jakamisen periaatteista. Kohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissä olevat henkilöt. Laajuus: 1-2 pv Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Kalibrointikoulutus - konepajamittavälineet Koulutuksessa opitaan konepajamittavälineitä kalibroimalla tekemään konepajamittauksia siten, että mittausepävarmuus pienentyy ja sitä hallitaan entistä paremmin. Kohderyhmä: Konepajamittauksia tai -kalibrointeja tekevät. Laajuus: 1 pv Jatkuva parantaminen johtamisjärjestelmiä hyödyntäen Koulutus antaa tiedot ja taidot jatkuvan parantamisen toteuttamiselle entistä tehokkaammin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiä hyödyntäen. Opintojen sisältöinä ovat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusajattelu sekä johtaminen, standardit (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) ja jatkuva parantaminen, toimintaprosessien arviointi (auditoinnit, katselmukset) ja mittaaminen, kehittämistoimenpiteiden läpivienti, seuranta ja vaikuttavuuden arviointi sekä integroidut johtamisjärjestelmät. Kohderyhmä: Tuotannon johto- ja kehitystehtävissä olevat. Laajuus: 1 pv Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Toimintaprosessien kehittäminen ja riskien hallinta Opinnot antavat valmiudet kehittää toimintaprosesseja tehokkaasti samalla huomioiden ja halliten eri riskit. Koulutuksessa käydään läpi mm. laadun ja toiminnan kehittämisen perustyökalut ja - tekniikat (mm. systemaattinen ongelmanratkaisu, prosessien kehittäminen ja ohjaus), vaativammat työkalut ja tekniikat (mm. laatupalkintokriteerit, valitut QS9000- työkalut ja -tekniikat) sekä riskianalyysien suunnittelu, tekeminen ja analysointi. Kohderyhmä: Yritysten laadun, prosessien ja toimintajärjestelmien kehitystyössä toimivat henkilöt. Laajuus: 1 pv Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan 11

12 KONETEKNIIKKA Toiminnan ohjaus Kokonaistavoitteena on saada yleiskäsitys yrityksen toiminnan ohjauksesta ja siinä käytettävistä perusmenetelmistä. Koulutuksessa perehdytään yrityksen toiminnan ohjaukseen ja prosessien suunnittelun perusteisiin, suorituskykyyn, toiminnan ohjausprosessiin (tuotannon ohjaus) sekä toimitusketjun suunnitteluun. Kohderyhmä: Yrityksen ja erityisesti tuotannon johto- ja kehitystehtävissä olevat henkilöt. Laajuus: 2-3 pv Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaan Asiantuntijapalveluja kone- ja metalliteollisuuden tuotannon kehittämiseen Asiantuntijapalvelut yritysten kehittämishankkeisiin Tuotanto ja toiminnanohjaus Toiminnanohjaus ja tuotantoteknologia Toimitusverkostossa toimiminen Tuotantojärjestelmien simulointi NC-ohjelmointijärjestelmien kehittäminen Teknologiset selvitykset Toimintaympäristöön ja toimialastrategiaan liittyvä hanke- ja rahoitussuunnittelu Harri Peuranen, , Asiantuntijapalveluja laadun kehittämiseen ja ympäristöön Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen koulutus ja konsultointi yrityskohtaisiin tarpeisiin. Jouni Jurvelin, , TUOTEKEHITYS 3D-suunnittelun menetelmät Perus-, 3D-, pintamallinnus ja parametrinen piirremallinnus, joissa keskeisinä työkaluina ovat Autodesk-ohjelmistot. Sisältö sovitaan koulutustarpeiden mukaiseksi. Kohderyhmä: 3D-suunnitteluun siirtymistä harkitsevat ja 3Dsuunnittelun tuomista eduista kiinnostuneet yritykset ja henkilöt Laajuus: 2-5 pv tai tarpeen mukaan. Hinta: Räätälöidään koulutuskokonaisuuden mukaan. Pekka Sällinen, , 3D-tulostin Dimension Elite 3D-pikavalmistuslaitteella tulostetaan kappaleita kestävästä ja sitkeästä ABS-muovista aiempaa paremmalla tarkkuudella. Uusi, vahvempi materiaali mahdollistaa 3D-tulosteiden jälkityöstön, esim. reikien kierteityksen. Dimension Elite tulostaa kappaleet suoraan 3D-mallinnusohjelmasta. Yhdellä tulostuskerralla saadaan myös liikkuvilla osilla kokoonpantu kappale. Tulostimen teknologia mahdollistaa tulostuksen kennorakenteena. Tulostusohjelma muodostaa kennoston automaattisesti, mikä säästää sekä aikaa että materiaalia kappaleen lujuudesta tinkimättä. Hinta: Tulostuksen hinta määräytyy tulostusmateriaalin kulutuksesta ja tulostusnopeudesta. Kappaleiden toimitusaika on n. 1 vk. Kalevi Jaaranen, , Ohutlevyteknologiaa suunnittelijoille Kokonaisuus tarjoaa uusimman tietämyksen ohutlevyrakenteista ja niiden valmistusteknologioista, suunnittelun näkökohdista sekä materiaaleista asiakkaan valinnan mukaan. Koulutus koostuu asiakkaan valitsemista moduuleista. Moduulit: Lasertyöstö Muovaus Muut teknologiat Suunnittelun näkökohdat Materiaalit Kohderyhmä: Ohutlevyteknologiaa jo työssään soveltavat suunnittelijat, ostajat ja laadun kanssa tekemisissä olevat henkilöt sekä teknologian uudet käyttäjät. Laajuus: 1-3 pv, valittujen moduulien mukaan. Toteutus: Voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai JAMKin tiloissa. Ryhmä voi muodostua yksittäisestä tai useammasta yrityksestä. Hinta: muodostuu koulutuskokonaisuuden perusteella 12

13 Lasertyöstö Osallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävien lasertyöstöteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset suunnittelutoimintoihin. Sisältö: Lasertyöstön perusteet, lasertyöstöprosessit; leikkaus, hitsaus, merkkaus, pintakäsittely, juotto, poraus, lasertyöstön laatunäkökohdat, lasertyöstön sovelluksia. Laajuus: ½ pv Muovaus Osallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävien muovausteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset suunnittelutoimintoihin. Sisältö: Muovausmenetelmät ja muovaavat tuotantokoneet, taivuttaminen; särmäyspuristin, taivutuskone, taivutusautomaatti, levyosien muovaus levytyökeskuksilla, uudet muovaustekniikat; nestepainemuovaus, numeerinen painomuovaus, superplastinen muovaus, valmistuksen automaation vaikutus suunnitteluun. Laajuus: ½ pv Muut teknologiat Osallistuja ymmärtää ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettävien liittämisteknologioiden tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset suunnittelutoimintoihin. Sisältö: Kehittyneet liittämistekniikat ohutlevyrakenteiden valmistuksessa (näkymättömät liitokset, kennorakenteiden liittäminen, pinnoitettujen materiaalien liittäminen), mekaaninen liittäminen: kiinnike- ja muotoliitokset, sovelluksia. Laajuus: ½ pv Suunnittelun näkökohdat Osallistuja perehtyy ohutlevyjen valmistusmenetelmien mukaisiin suunnittelunäkökohtiin erityisesti laserleikkauksen ja -hitsauksen osalta sekä tutustuu ohutlevyrakenteissa esiintyviin staattisiin ja dynaamisiin lujuusteknisiin ilmiöihin. Materiaalit Osallistuja perehtyy ohutlevyjen rakennemateriaaleihin ja näiden muovattavuuteen. Laajennetussa koulutuksessa saadaan käsitys ohutlevyjen korroosionäkökohdista. Sisältö: Ohutlevyjen muovattavuus, ohutlevymateriaalit ja niiden sovelluskohteita, ohutlevyissä esiintyvät korroosiomuodot, korroosion estäminen. Laajuus: ½ pv Jorma Matilainen, , Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus Eurocode 3 mukaisesti Teräsrakenteiden suunnittelussa tulee käyttää lähtien ainoastaan muita kuin yhteisiä eurooppalaisia standardeja, jos suunniteltu tuote tai rakenne tulee käyttöön EU-alueella. Tarjoamamme koulutuskokonaisuus antaa perustiedot teräksisistä rakenteista ja niiden mitoituksesta lopullisesti voimaan tulevien eurooppalaisten standardien mukaan. Sisältö: Käsitteet, määritelmät, standardit, 4 h Rakenteen mallinnus ja kuormitusten määrittäminen,4 h Rakenteen rasitusten määrittäminen, 4 h Rakenteen kestävyyden määrittäminen, 8 h Rakenteen liitokset ja niiden kestävyys, 8 h Rakenneluokat ja niiden vaikutus mitoitukseen, 4 h Esimerkkirakenteen laskenta, 8 h Kohderyhmä: Teräsrakenteiden suunnittelijat ja teräsrakenteiden kanssa työskentelevät henkilöt. Toteutus: Voidaan toteuttaa asiakkaan tai JAMKin tiloissa. Ryhmä voidaan muodostaa yksittäisestä tai useammasta yrityksestä. Hinta: muodostuu asiakkaan valitseman kokonaisuuden mukaan Pekka Sällinen, , Sisältö: Ohutlevy- ja lasertyöstettävien tuotteiden yleiset suunnittelunäkökohdat, laserleikattavan ja -hitsatun tuotteen suunnittelu, taivutuksen suunnittelunäkökohdat, kennorakenteiden suunnittelu, lujuustekniset näkökohdat, värähtelyominaisuudet. Laajuus: ½ pv 13

14 Tuotekehityksen asiantuntijuus- ja koulutuspalveluja Tuotekehitystoiminta Tuotekehitysprojektit Tuotekehitystoiminnan johtaminen Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys Käytettävyystestaus Ergonomia Tekninen mekaniikka ja lujuusanalyysit Värähtelytekniikka Koneenosien suunnittelu (ruuviliitosten suunnittelu) Hitsattujen rakenteiden suunnittelu CAD ja 3D-mallinnus (AutoCad, Inventor ja SolidWorks) Ohutlevytuotteiden suunnittelu Valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat Materiaalin valinta Korroosi Jorma Matilainen, , LABORATORIO- JA MITTAUSPALVELUT Keski-Suomen kalibrointikeskus, akkreditoitu mittauslaboratorio K022 Mitattavat suureet: pituus, ympyrämäisyys, tasomaisuus, liikesuoruus, kulma, paikoitustarkkuus. Pentti Laitinen, , Silmänliiketutkimus osana käytettävyystestausta Tietokoneen näytöllä toimivien tai simuloitavien käyttöliittymien testausmenetelmä, jossa käyttäjien silmäilypolut rekisteröidään testitehtävien suorituksen aikana. Silmäilydata analysoidaan yhdessä muun testidatan kanssa. Silmäilydatan analyysi auttaa ymmärtämään paremmin käyttäjän toimintaa sekä tuotteen käytön ongelmia ja niiden syitä. Matti Siistonen, , Konenäkölaboratorio Asiakkaitamme ovat loppukäyttäjäyritykset ja konenäkötoimittajat. Toimeksianto voi olla: konenäön soveltuvuustestaus (asiakkaan omat näytteet) laajempi selvitystyö, johon kuuluu optisen geometrian, kamerajärjestelmän ja valonlähderatkaisun kartoitukset (sisältää järjestelmän mitoituksen ja kuvankäsittelyfunktioiden suunnittelun). Selvitys- ja tutkimustehtävissä etsimme optimaalisen konenäköratkaisun ja sen eri ratkaisumahdollisuudet sekä soveltuvuuden asiakkaan sovellukseen. Tarvittaessa rakennamme pilot-laitteiston asiakkaan tuotantolinjalle. Laitteistot: Mm. National Instrumentsin, Beijer Electronicsin (Cognex), SKS Vision Systemsin ja Omron Electronicsin laitteistot. Hinta: tutkimus- ja tapauskohtaisesti Seppo Rantapuska, , Lämpökamerakuvaus FLIR ThermaCAM S60 -lämpökamera on tehokas väline pinnan lämpökuvaamiseen ja mittaamiseen. Kamera on helppokäyttöinen ja kompaktin kokonsa vuoksi käytettävissä erilaisissa käyttökohteissa. Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää reaaliaikaisissa mittauksissa tai tallentaa myöhempää käsittelyä tai erillisiin raportteihin liittämistä varten. Käyttökohteina ovat mm. kunnossapito (mekaniikka, elektroniikka, hydrauliikka, ), rakennustekniikka (ilmavuodot, lämmön siirtymä, lämmönsiirtokanavat, ), teollisuus (valmistusprosessien tarkkailu, lämmönjakauma kappaleissa, ) Kameran ominaisuudet: Lämpötila-alueet -40 C to +120 C, 0 C to +500 C, +350 C to C mittauspistettä Tarkkuus: ± 2 C or ± 2% Erottelukyky: 0.06 C, 30 C lämpötilassa Tallennusmuoto: JPG Yhteydet: Firewire, USB Paino: 2,0 kg Juha Hautanen, , 14

15 LOGISTIIKKA JÄRJESTELMÄLOGISTIIKKA Järjestelmälogistiikan koulutuskokonaisuus muodostuu peruskurssista, jatkokursseista sekä nk. työkalukursseista. Peruskurssin jälkeen jokainen osallistuja voi koota oman opintokokonaisuutensa tarjolla olevista koulutuspaketeista. Tarvittaessa toteutuksia voidaan myös pitää erikseen sovittavina ajankohtina. Järjestelmälogistiikan peruskurssi ja ja Kurssilla tutustutaan teknisen järjestelmän tai laitteiston elinkaaren hallinnan keinoihin ja analysointiin, käsitellään logistiikan ja kunnossapidon suunnittelun merkitystä tuotteen tai järjestelmän elinkaaressa ja sen aikaisissa kokonaiskustannuksissa. Tavoitteena on oppia huomioimaan logistinen tuki osana käytön ja kunnossapidon suunnittelua, järjestelmän käyttövarmuuden maksimointi ja elinkaaren aikaisten kustannusten minimointi. Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt. Laajuus: 5 pv Tilastot ja todennäköisyys Osallistujille kehittyy matemaattiset perusvalmiudet tilastotiedon analysointiin ja tulkintaan sekä todennäköisyyksien laskentaan järjestelmän luotettavuuden ja varaosatarpeen arvioimiseksi. Koulutukssa käytetään Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Kohderyhmä: Kunnossapidon ja tuettavuuden kehittämisestä vastaavat henkilöt. Projektinhallinta ja Osallistujat perehdytetään projektinhallinnan osa-alueisiin, käytäntöihin ja työkaluihin sekä MS-Project -ohjelmistoon (ei esitietovaatimusta). Kohderyhmä: Hankinta- ja kehitysprojekteihin osallistuvat henkilöt. Laajuus: 4,5 pv Integrated logistics support - a practical view I (Acquisition) 2011, järjestetään joka toinen vuosi Opitaan suunnittelemaan järjestelmän elinkaaren aikaista logistista tukea sekä soveltamaan järjestelmälogistiikan tekniikoita hankinnoissa. Sisältö muodostuu tarjouspyyntöjen käsittelystä, vikadiagnostiikasta sekä kustannusten ja riskien hallinnasta hankinnoissa. Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta ja hankinnasta vastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoa aihealueesta (esim. järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta). Toteutuskieli: englanti Integrated logistics support - a practical view II (Owning) syksy 2010, järjestetään joka toinen vuosi Opitaan suunnittelemaan ja hallitsemaan järjestelmän elinkaaren aikaista logistista tukea sekä soveltamaan järjestelmälogistiikan tekniikoita elinkaaren keski- ja loppuvaiheen hallintaan. Koulutuksen pääpaino on vikaantumisten analysoinnissa sekä logististen kustannusten ja riskien hallinnassa teknisen järjestelmän omistamisen aikana. Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoa aihealueesta (esim. järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta). Toteutuskieli: englanti Life Cycle Cost Analysis Osallistujat perehdytetään syvemmälle elinkaaren kustannusten analysointiin ja mallintamiseen järjestelmän hankinnan ja hallinnan osalta. Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt, joilla on pohjatietoa aiheesta (esim. järjestelmälogistiikan peruskurssin kautta). Toteutuskieli: englanti Laajuus: 3,5 pv 15

16 LOGISTIIKKA System Operational Science and System Engineering Osallistuja oppii huomioimaan järjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä jo konstruktion spesifiointi- ja suunnitteluvaiheessa tai hankintavaiheessa. Kurssi käsittelee järjestelmäkokonaisuuden suunnittelua ja kehittämistä tuettavuuden näkökulmasta. Kohderyhmä: Teknisten järjestelmien hankinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt. Toteutuskieli: englanti MSG Osallistuja saa valmiudet ennakoivan kunnossapidon suunnitteluun ja lentokoneen huolto-ohjelman laatimiseen MSG-3-menetelmää hyödyntämällä. Kohderyhmä: Lentokaluston kunnossapidon ja tuettavuuden suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt. Toteutuskieli: englanti Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM) työkaluna ja Osallistuja perehtyy RCM -analyysiin ja oppii soveltamaan tätä menetelmää ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen. Koulutuksen aikana kootaan mm. omalta työpaikalta saadut tulokset yhteen sekä tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat RMC-ohjelmistolla. Kohderyhmä: Kunnossapidon ja tuettavuuden suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt. KULJETUS Kansainvälisen toiminnan kuljetusten suunnittelu ja ohjaus Aiheet on jaettu 4 tunnin moduuleiksi, joita voi yhdistellä halutulla tavalla asiakkaan toivomusten mukaisesti: Moduuli 1, Kuljetustehtävän suunnittelu Kuljettajan työaikaa säätelevät lait ja määräykset sekä kuljetustehtävän kustannukset kuljetustalouden näkökulmasta. Moduuli 2, Kuljetusten suunnittelu Runko- ja jakelukuljetusten suunnittelun periaatteet ja kuljetuksen ja varastoinnin tasapainon merkitys. Varaston ohjaus: Keskeiset varastonohjauksen parametrit ja niiden käytön tuotteiden ja materiaalien hallinnassa. Moduuli 3, Telematiikka Telematiikan keskeiset sisällöt ja niiden liitännät kuljetuksiin. Tutustutaan yleisimpiin käytössä oleviin kuljetuskaluston ja kuormanseurantateknologioihin sekä niiden käytettävyyteen kansainvälisissä kuljetuksissa. Moduuli 4, Kuorman varmistaminen Kuorman varmistamisen vaatimukset ja toteutuksen periaatteet sekä kotimaan että kansainvälisen liikenteen osalta. Moduuli 5, Kuljetusmuodot Tie-, rautatie-, vesitie- ja lentokuljetusten ominaisuudet ja niiden soveltuvuus erilaisiin kuljetustehtäviin. Yhdistetyt kuljetukset: vähintään kahta eri kuljetusmuotoa (esim. auto/juna, auto/ laiva) ja suuryksiköitä hyödyntävän kuljetusketjun toteutus- ja käyttömahdollisuudet. Kohderyhmä: Kuljettajat, kuljetusalan esimiestehtävissä toimivat, alaa valvovat viranomaiset sekä alan palveluja käyttävät. Kuljetusketjun riskien hallinta Riskikartoituksen avulla perehdytään yrityksen nykytilaan, selvitetään logistisen ketjun riskit sekä haetaan ratkaisut riskien hallitsemiseksi. Kartoituksen pohjalta räätälöidään koulutuspalvelukokonaisuus. Koulutuksella ja toimenpiteillä toimintaympäristön riskejä voidaan pienentää ja kannattavuutta parantaa minimoiden onnettomuuksien aiheuttamat todelliset kustannukset. Kohderyhmä: riskienhallinnasta vastuuasemassa olevat henkilöt Toteutus: Sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Hinta: räätälöidään sisällön ja laajuuden mukaan 16

17 Kuljetusyrityksen kannattavuuden kehittäminen Tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia kuljetusyrityksen kannattavaan johtamiseen. Koulutuksessa perehdytään laskentatoimeen, kuljetustoimintojen analysointiin sekä ohjaamiseen ja energiatalouteen. Sisältöön on liitettävissä erilaisia kuljetusten aikaisten rasitus- ja voimamittauksien, kulutus- ja päästömittauksien, kuljetusketjujen simulointien ja telemaattisten mobiilisovelluksien käyttämistä. Kohderyhmä: Kuljetusalan johtotehtävissä toimivat ja yritystoimintaa harjoittavat henkilöt. Toteutus: Sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Hinta: Muodostuu koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan. Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutus Järjestetään keväällä ja syksyllä 2010 Koulutus on direktiivin mukaista tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta, joka on pakollinen uusille alalle tuleville ennen liikenneluvan saamista tai liikenteestä vastaavaksi ryhtymistä. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) järjestää tentit. Kurssi- ja näyttökoepäivät löydät AKEn internet sivuilta. Kohderyhmä: Uudet alalle tulijat sekä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yritystoimintaa jatkavat. Toteutus: 140 tuntia, 4 vk ma-pe klo Traktoriyrittäjien kurssi kestää 40 tuntia ja se toteutetaan tavaraliikenneyrittäjäkurssin rinnalla. Hinta: muodostuu koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan Liikennetraktoriyrittäjä Sisältö on soveltuvin osin sama kuin tavaraliikenneyrittäjäkoulutuksessa. Kohderyhmä: Kuljetusalalla toimivat henkilöt. Hinta: Osanan tavaraliikenneyrittäjäkurssia materiaalimaksu. Trukinkuljettajan kurssi Osallistuja saa valmiudet trukin tai henkilönostimen turvalliseen käyttöön. Kurssilla opetetaan turvalliset käyttötavat ja suoritetaan käyttökoe. Rakenne määritellään asiakkaan käytössä olevan kaluston mukaan. Kohderyhmä: Työssään trukkeja tai henkilönostimia käsittelevät sekä henkilöt, jotka eivät päivittäin käytä ko. laitteita, kuten kunnossapidon henkilökunta ja siistijät. Laajuus: 1-2 pv Toteutus: Luentoja sekä teoria- ja käyttökokeita. Tavaraliikenneyrittäjän valmentautuminen kokeeseen ilman kurssia Tavoitteena on saada kaupallisista tavaran kuljetuksista tiellä lain edellyttämän luvan mukainen todistus vaadittavasta ammattitaidosta. Kohderyhmä: Kuljetusalalla toimivat ja kuljetusyrittäjiksi aikovat. Toteutus: Jatkuva Hinta: Ohjatusti materiaalimaksu 70,00, itsenäisesti opiskellen materiaalin hinta 70 (+ alv 8 %). MUU LOGISTIIKAN KOULUTUS Onnistuva ostaminen - tavoitteena toiminnan ja kannattavuuden parantaminen Tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista siten, että he pystyvät entistä paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimen tehtäviä. Kurssilla tarkastellaan hankintatoimen roolia ja merkitystä organisaation toiminnassa ja kannattavuudessa. Perehdytään hankintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin sekä opitaan hahmottaa sellaisia kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankintatoimella voidaan toteuttaa ja tukea. Kohderyhmä: Hankintatoimessa työskentelevät tai hankintoja oman toimensa ohessa hoitavat henkilöt. Laajuus: 4 pv Hinta: 1380 /osallistuja Yritysjohdon koulutus Koulutus koostuu opintomoduuleista: 1. Ihmisten ja organisaatioiden johtaminen 2. Muutosten johtaminen 3. Hankintatoimen johtaminen ja käytännön toimet 4. Rahoituksen suunnittelu 5. Laatuun johtaminen 6. Tuotannon johtamisen modernit menetelmät 7. Yhteistyöverkostot - todellista hyötyä vai juhlapuheita 17

18 Kohderyhmä: Logistiikka-alan palveluyritykset, yritysten logistisissa toiminnoissa työskentelevät ja pk-sektorin teollisuusyritykset. Laajuus: 15 op (4 kk), sis. kontaktiopetusta 6 x 2 pv ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot on mahdollista lukea hyväksi korkeakouluopinnoissa. Hinta: /osallistuja, yrityskohtaisista toteutuksista tehdään erillissopimus Lentokoneen sähkö-, elektroniikka- ja avioniikkajärjestelmien perusteet -kurssi (16 h) Hinta: 560 /hlö Avioniikkajärjestelmien laboratoriomittaukset (8 h) Hinta: 280 /hlö Sähkömoottorikäyttöjen mitoitus (8 h) Hinta: 280 /hlö Kiinteistöjen ja teollisuusrakennusten sähkön laatu (8 h) Hinta: 280 /hlö Asiantuntija- ja koulutuspalveluja seuraavilta osa-alueilta: kuljetustoiminnan analysointi operaatioanalyysin keinoin kuljetuspalveluiden markkinatutkimus järjestelmälogistiikka soveltaminen käytäntöön hankintatoimi materiaalinkäsittely varastointi (talous, ohjaus, suunnittelu ja teknologiat) telemaattiset sovellukset (esim. digikynä, CAN -väylätiedon hyödyntäminen) laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto sekä ylläpito Lisätiedot: Ilona Rand, , LABORATORIO- JA MITTAUSPALVELUT Logistiikan laboratorio- ja mittauspalvelut suoritetaan joko JAMKin laboratoriossa tai asiakkaan tiloissa. Kaikki mittaustulokset analysoidaan. CAN -väylätiedon hyödyntäminen FMS -standardin avulla Haluatko tietää kuljetuksen aikaisesta energiankulutuksesta? Kiinnostaako ajoneuvotiedonkeruu? Tiedonkeruu tapahtuu ajoneuvoon asennettavan FMS -adapterin avulla tai suoraan CAN -väylästä. Laitteellamme voidaan kerätä ajoneuvotietoja suoraan kannettavaan tietokoneeseen. RFID -laitteet ja -sovellukset Mitä on etätunnistus? Haluatko tietää RFID -teknologian hyödyntämisestä lisää? Selvitämme mikä RFID -tunniste toimii tarkoituksessasi parhaiten ja kuinka lukijalaitteen antennit tulee sijoittaa. Punnitus Tiedätkö varmasti, kuinka paljon kuljetuskalustosi painaa kuormattuna? Laitteillamme voimme punnita kalustosi vaikkapa paikan päällä. Meillä on kaksi kilogramman vaakalevyä. Vaa at ovat kooltaan 50 x 60 senttiä ja erottelukyky niillä on 10 kiloa. Rasitusmittaukset Onko kuljetuksen aikana tuotteeseen tullut vaurioita? Haluatko tietoa kuljetuksen aikana tuotteeseen kohdistuneista voimista? Kuljetuksen aikaiset rasitukset (tärinä, kiihtyvyys, suhteellinen kosteus ja lämpötila) voidaan mitata asentamalla pienet paristokäyttöiset anturit kuljetettavaan tuotteeseen. Voimamittaukset Haluatko tietää onko kuormasi kiinnitetty pykälien vaatimalla tavalla? Kestääkö sidonta myös hätätilanteessa? Neuvomme sinua kuorman sijoittamisessa ja sitomisessa. Laskemme tarvittaessa vaadittavan sidontatarpeen. Digitaalisten voima-anturien avulla selvitämme pysyykö kuorma paikallaan hätäjarrutuksessa. Voimme myös testata kuinka suuren voiman sidontaliina kestää. 18

19 LUONNONVARAINSTITUUTTI ASIANTUNTIJA- JA KOULUTUSPALVELUT Bioenergiakeskuksen koulutuspalvelut Laadulla kannattavuutta puu- ja peltobiomassojen hankintaketjuihin ja käyttöön (1-2 pv) Biokaasun tuotannon ja käytön perusteet (1-2 pv) Biodieselin tuotanto ja käyttö maatilakokoluokassa (1-3 pv) Wood Fuels Basic Information Pack, englanninkielinen puuenergiakoulutus (2-3 pv) Bioenergiakeskuksen konsultointi-, tutkimusja tuotekehityspalvelut Bioenergian tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön liittyvät kannattavuuslaskelmat Puu- ja peltobiomassojen korjuuketjujen aika- ja tuotostutkimukset Polttoaineiden kuivauskokeet Polttoaineiden käyttökokeet, ml. priimaus ja seospoltto Standardoidut lämmityskattilatestaukset VTT:n kanssa (v alkaen) Bioenergiakeskuksen analyysi- ja mittauspalvelut Kiinteiden polttoaineiden laatuominaisuudet; lämpöarvo, kosteus, kemiallinen koostumus, tuhkapitoisuus ja tulosten tulkinta Savukaasuanalyysi (t, O2, CO2, CO, hyötysuhde) ja tulosten tulkinta Biodieselin laatumääritykset standardin EN mukaisesti (suurin osa standardin 24 määrityksestä) Tapani Sauranen, , Maatalous- ja bioenergiaopintomatka saksalaiselle kielialueelle Maatilojen kannattavuuden parantaminen ja maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen ovat haasteita kaikkialla Euroopanunionin alueella. Bioenergian tuotannon yhdistäminen tähän haasteeseen on merkittävää sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisyn, energiaomavaraisuuden että ravinnekierron tehostamisen kannalta. Tarjoamme vahvana maatalous- ja bioenergiaosaajana opintomatkoja saksalaiselle kielialueelle räätälöitynä matkalle lähtevän ryhmän tarpeisiin. Matkoilla voidaan tutustua bioenergian erilaisiin tuotantomuotoihin. Olemme keskittyneet erityisesti biokaasun erilaisiin tuotantomenetelmiin ja raaka-aineisiin sekä erilaisiin tapoihin käyttää tuotantoprosessissa saatu sähkö, lämpö, hiilidioksidi ja ravinteet mahdollisimman hyvän kokonaishyödyn saavuttamiseksi. Tarjoamme: erilaisia tutustumiskohteita Saksassa tai/ja Itävallassa asiantuntevan tulkkauksen Toteutus: 3-6 pv, pyrimme löytämään edulliset matka- ja majoitusvaihtoehdot Lisätiedot: Ilpo Värre, , Haja-asutuksen vesihuoltoasiat kuntoon Jätevesien käsittelyn vaatimukset tiukentuivat talousjätevesiasetuksen myötä. Uudet tai uudistettavat haja-asutusalueen kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja huollettava asetuksen vaatimusten mukaisesti. Kohderyhmä: Alan yrittäjät tai alan yrittämisestä kiinnostuneet Koulutuspaketteja seuraavista osa-alueista: lainsäädäntö vanhojen jätevesijärjestelmien kunnon arviointi erilaiset puhdistamoratkaisut suunnittelu rakentaminen huolto vaihtoehtoiset käymälät Vesihuollon neuvontapalvelut luennot asukasneuvonta kiinteistökäynnit Koulutukset ja neuvontapalvelut toteutetaan asiantuntijapalveluna tilauksesta. Toteutustapa, sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. 19

20 LUONNONVARAINSTITUUTTI Vesianalyysit aluekohtaiset näytteenotot talousvedestä, jätevedestä ja vesistöistä analyysitulokset ja tulkinta Asiakaslähtöinen palvelu vesihuoltoyhtymien ja kiinteistökohtaisen talousveden vapaaehtoiseen laadun seurantaan, jätevesijärjestelmien toimivuuden testaamiseen ja vesistöjen vedenlaadun seurantaan. Mirja Hurskainen, , Nina Pimiä, , Tukitiimintoiminta investoville nautakarjatiloille Nautakarjatiloilla on nyt mahdollisuus saada tukea oman investointiprosessin hallintaan ja läpiviemiseen Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushankkeen tarjoaman tukitiimitoiminnan avulla. Oman investoinnin suunnittelu- ja hallintaosaamisen kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä kootaan pieniä vertaisryhmiä (4 yrittäjää tai tilaa/ryhmä). Tukitiimitoiminnan tavoitteena on tukea yrittäjien omaa osaamista investoinnin läpiviemiseen ja onnistuneeseen käyttöönottoon. Omaa osaamista ja erilaisia käytännönratkaisuja tuodaan yrittäjin tietoisuuteen ja käsiteltäviksi asiantuntijakouluttajien avulla. Maatilojen pelastus- ja turvasuunnitelmat Turvasuunnitelmalla kartoitetaan maatilan henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskit sekä selvitetään toimenpiteet, joilla riskit voidaan ennaltaehkäistä tai poistaa. Turvasuunnitelma sisältää pelastuslain suurehkoilta maatiloilta edellyttämän pelastussuunnitelman, jossa käydään läpi toimintaohjeet ja varautuminen mahdollisten onnettomuuksien varalle. Turvasuunnitelma sisältää esimerkiksi rakennusten riskikatselmukset työntekijöiden ja eläinten kannalta varastoitavien materiaalien ympäristö- ja terveysriskien kartoituksen ongelmatilanteiden varalta pelastuslain suurehkoilta maatiloilta edellyttämän pelastussuunnitelman varautumiskeinoja poikkeustilanteisiin sekä hätäensiapuohjeet Turvasuunnitelmat toteutetaan asiantuntijapalveluna tilauksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämän Maatilan Turvasuunnitelma -mallin mukaan. Hanna Kaihlajärvi, , Tukitiimitoiminnan pienryhmätyöskentelyä tukeva asiantuntijatiimi koostuu mm. rakentamisen, talouden, eläinterveyden ja hyvinvoinnin sekä teknologian aloilta. Asiantuntijatiimi kootaan kunkin pienryhmän tarpeiden mukaisesti. Pienryhmäkoulutuksen perusrunko koostuu tilalla tapahtuvista aloitus- ja lopetuspalavereista sekä niiden välissä järjestettävistä neljästä ongelmalähtöisestä koulutuspäivästä, joissa pureudutaan osallistujien kohtaamiin ongelmiin investoinnin suunnittelussa. Toteutus: 6 krt, ryhmiä käynnistetään ympäri vuoden Hinta: 360 /tila, hinta muuttuu järjestettävien koulutuspäivien määrän mukaisesti Susanna Lahnamäki, , Sanna Hämäläinen, , 20

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi!

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! www.syo.fi Vuosi 2015 Toiminta Liiketalous Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Taloushallinnon ja myynnin ammattitutkinnot Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Luonnonvaraistituutin Bioenergian kehitysportaat Bioenergian osaamiskeskittymä v. 2005 JAMKin synergia Keski-Suomen Bioenergiastrategia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Älykäs Automaatio ja Teollinen Internet (ÄLLI-projekti) Ilkka Kivelä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Älykäs Automaatio ja Teollinen Internet (ÄLLI-projekti) Ilkka Kivelä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Älykäs Automaatio ja Teollinen Internet (ÄLLI-projekti) Ilkka Kivelä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 26.10.2016 IT-yksikkö tutkimus Informaatioteknologian yksikön tutkimus on keskittynyt IoT-teknologioihin

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style

VTT Expert Services Oy. Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia. Click to edit Master title style VTT Expert Services Oy Liikevaihto 22 MEUR Henkilöstö 160 Asiakkaita 2500 Osa VTT Groupia Palvelut Toimialat Rakennusmateriaalit ja rakennustuotteet Talotekniikkateollisuus Kiinteistöt ja rakentaminen

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio Informaatioverkostojen koulutusohjelma Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen rakenne: T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) T200-2 Ihminen ja vuorovaikutus (A2) UUSI T110-3 Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot