2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 0"

Transkriptio

1 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 0

2 Tietoturvallisuuden laatujohtaminen Aaro Hallikainen, FM, CISSP Hallintopäällikkö Poliisin tietohallintokeskus Johto tarvitsee numerotietoa turvallisuusinvestointipäätöstensä tueksi. Esitelmä käsittelee tietoturvallisuuden laatuarviointia suomalaisten valtionhallinnon ohjeiden avulla. Esimerkkitapaukset pohjautuvat todellisiin arviointitilanteisiin Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 1

3 Sisält ltö VAHTI-ohjeisto Erilaisia arviointiperiaatteita Tietoturvallisuuden arviointi turvallisuuden laatuarvioinnin yhteydessä Esimerkkejä arviointihankkeiden ajallisesta kestosta sekä arvioijaryhmän kokoonpanosta Tietoturvallisuuden laadun mittareita Tasapainotettu arviointi (BSC, balanced score card) sekä EFQM-malli Johdon tuki 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 2

4 VAHTI ohjeisto Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon tietoturvallisuustoimintaa. Valtionhallinnon tietoturvaohjeistot käsittelevät tietoturvallisuuden erilaisia osa-alueita laajasti ja kattavasti. Ohjeistoa kehittää valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, johon kuuluu tietoturva-asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Net: Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 3

5 VAHTI, tietoturvallisuuden osa-alueet alueet Tietoturvallisuus on välttämätön edellytys tehokkaiden sovellusten toteuttamiseksi sekä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi. VAHTI-ohjeisto jakaa tietoturvallisuuden seuraaviin kahdeksaan osa-alueeseen: hallinnollinen turvallisuus, henkilöstöturvallisuus, fyysinen turvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, laitteistoturvallisuus, ohjelmistoturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus ja käyttöturvallisuus 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 4

6 Eräit itä VAHTI-ohjeita Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa (7/2003) Opas julkishallinnon tietoturvakoulutuksen järjestämisestä (6/2003) mukana CD Käyttäjän tietoturvaohje (5/2003 *) Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö (4/2003) Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus (3/2003) 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 5 *) saatavissa englanniksi ja ruotsiksi

7 VAHTI-ohjeiden jakelu Voimassa oleva ohjeet on saatavilla verkkosivuilta Paperipainokset saatavissa Valtiovarainministeriöstä CD jakelu vain valtionhallinnossa 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 6

8 VAHTI-ohjeiden kohderyhmä Ensisijainen kohderyhmä on Suomen valtionhallinto Tietoturvaosaamisen vaatimustaso vaihtelee eri lukijaryhmille Osa aiheista on suunnattu organisaation johdolle ja tietohallinnolle turvallisuuspäälliköille ja turvallisuudesta vastaaville tietoturvallisuuden asiantuntijoille ja teknikoille tietojärjestelmien käyttäjille ja tietojen käsittelijöille koko henkilökunnalle Ohjeistoa on mahdollista soveltaa myös kuntasektorilla ja yritystoiminnassa opetuskäyttöön 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 7

9 Erilaisia arviointiperiaatteita Tietoturvallisuutta voidaan arvioida erilaisista näkökulmista järjestelmien tekninen tietoturvallisuus palvelimet, keskustietokoneet, verkkorajapinnat jne. tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä tieto- ja viestintäjärjestelmien (tivi-järjestelmien) projektinhallinta järjestelmäkomponenttien toteuttaminen tuotteiden tai palveluiden turvallisuusominaisuudet tai suojamekanismit 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 8

10 Itse arviointi Voidaan perustaa VAHTIohjeisiin Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus (3/2003) Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa (7/2003) Molemmissa ohjeissa on esimerkkejä tarkistuslistoista, lomakkeista ja pöytäkirjoista 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 9

11 Itse arviointi Tarvitaan asiantuntija johtamaan arviointihanke hankkeen kohdistaminen suunnitelma resurssien varaaminen aikataulutus suorittaminen raportointi vaikutusten seuranta Valitse menetelmä Suunnittele toiminta Kiinnitä aikataulu Varaa resurssit Raportoi havainnot Tee arviointi Seuraa vaikutuksia 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 10

12 Keskinäinen inen arviointi Tarvitsee asiantuntijaryhmän hankkeen vetämiseen osakas jokaisesta osallistuvasta organisaatiosta osakkaiden intresseissä voi olla eroja samoin arvioinnin tavoitteissa keskinäinen intressi parantaa luottamusta löytää heikkouksia ymmärtää vahvuuksia rakentaa osaavaa yhteistyötä arvioinnin kohteena olevalla osaamisalueella Yhteisesti hyväksytty arviointiperusta menetelmä, ohjeisto, standardi 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 11

13 Keskinäinen inen arviointi Kaksi osapuolta, yksi kohdealue, yhteinen perusta Organisaatio Kumppani Arviointi Ohjeisto Toiminto 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 12

14 Riippumaton arviointi Ulkoiset asiantuntijat suorittavat arvioinnin Perustana organisaation oma tavoite tai yleinen toimintaohjeisto lailliset tai liiketoiminnalliset velvoitteet standardi Organisaation sisäisen asiantuntemuksen tulee olla riittävän korkea tasoista kontrolloimaan saadun arviointipalvelun laadukkuutta toimimaan saatujen havaintojen mukaisesti 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 13

15 Riippumaton arviointi Voidaan käyttää rakentamaan aiemmin tuntemattomien osapuolten välistä luottamusta osoittamalla vastaavuus kansallisiin tietoturvavaatimuksiin kansainvälisiin tietoturvallisuusalan standardeihin arvostettuun laatujärjestelmään Eräitä normistoja BS 7799, ISO/IEC 17799:2000 (www.bsi-global.com) SSE-CMM, ISO/IEC 21827:2002 (www.sse-cmm.org) COBIT (www.isaca.org) ITIL (www.itil.org) VAHTI (www.vm.fi/vahti-ohjeet) 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 14

16 Riippumaton arviointi Riippumaton arvioija, kohdetoiminto, yleinen normi Arvioija Organisaatio Arviointi Ohjeisto Toiminto 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 15

17 Turvallisuuden arviointi Tietoturva-arviointi voidaan suorittaa samalla kun toimitetaan organisaatioturvallisuuden arviointi laatujärjestelmän arviointi sisäinen tarkastus Arviointimenetelmää tulee tehostaa käyttämällä tietoturvallisuuteen liittyviä tarkistuslistoja tietoturvallisuuteen liittyviä kyselysarjoja tietoturvallisuuteen liittyviä mittareita Jo organisaatiossa työskentelevät tarkastajat voidaan valmentaa tietoturvatarkastajiksi uusia ura vaihtoehtoja ja uusia projektiresursseja 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 16

18 Esimerkkejä arviointien kestosta sekä ryhmän n kokoonpanosta Teknisen tietoturvallisuuden itse arviointi Keskinäinen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmän arviointi Riippumaton BS 7799 vastaavuuden arviointi Organisaation eräiden toimintojen vastaavuus standardiin 1-22 vuotta 2-44 arvioijaa Tietojenkäsittelyn laadun arviointi 2-44 kuukautta 2-44 arvioijaa Sisäverkkopalvelu 1-22 kuukautta 1-22 arvioijaa 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 17 *) numerot vaihtelevat tosiasiallisen hankkeen työmää äärän n mukaisesti

19 Teknisen tietoturvallisuuden itse arviointi Kohde: Paikallisverkon sisäverkkopalvelu Ei-kriittinen, tuntien palvelukatkot työaikana siedettäviä Sijaitsee luotetussa LAN segmentissä, joka on sisemmässä turva-alueessa Järjestelmässä on henkilöstön nimitietoja sekä organisaation sisäistä tietoa Toteutettu yleisesti käytetyllä tietokantamoottorilla ja selainkäyttöliittymällä Arvioinnin tavoite: Paikallinen tietohallinto tarvitsee vankan ymmärryksen järjestelmän tietoturvaominaisuuksista 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 18

20 Teknisen tietoturvallisuuden itse arviointi Arvioijaryhmä: Kokenut teknisen tietoturvallisuuden arvioija, sertifioitu ammattilainen Tietoturvallisuuteen suuntautunut harjoittelija Arviointihanke: Työkalun valinta, työsuunnitelma, tapaamiset paikallisen tietohallinnon kanssa Työkalujen ja menetelmientutkimista Aikataulun kiinnittäminen ja tarvittavien lupien hankinta Varsinainen arviointi, yksi työpäivä Raportointi Seuraukset paikalliseen tietoverkkoarkkitehtuuriin 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 19

21 Teknisen tietoturvallisuuden itse arviointi Muiden töiden ohella suoritettuna vaati kaksi kuukautta Vastaava uusi suoritus veisi valmisteluineen 3-5 työpäivää LAN segmentti Intranet palvelu Suodattava reititin Intranet käyttk yttäjät Teztaaja 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 20 Paikalliset käyttk yttäjät

22 Teknisen tietoturvallisuuden itse arviointi Tulokset: Parempi ymmärrys teknisestä ympäristöstä Käytössä olevien turvamenetelmien toimivuuden testaus Tuore riskitason arvio Testityökalut koottu kannettavalle työasemalle Harjaantunut henkilöstö suorittamaan vastaavaa uutta arviointia 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 21

23 Keskinäinen inen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelm rjestelmän n arviointi Kohde: WAN verkkopalvelun tietoturvallisuuden hallintamenettelyt Kriittinen ennakoimattomia palvelukatkoja ei saa olla Verkkopalveluita käytetään useista toimipisteistä Asiakkaan tietojen käsittelytavat on analysoitava Perustana kansallinen tietoturvaohjeisto Arvioinnin tavoite: Luottamuksen ylläpito ja vahvistaminen asiakkaiden ja palvelun tarjoajan välillä 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 22

24 Keskinäinen inen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelm rjestelmän n arviointi Arvioijaryhmä: Kaksi kokenutta arviointiryhmän johtajaa, joilla molemmilla ammattitaitosertifikaatteja Liiketoiminnan asiantuntijoita sekä turvallisuusasiantuntijoita, joista osalla ammattitaitosertifikaatteja Arviointihanke: Menetelmän valinta, suunnittelu, työryhmäkokoukset Lomakesarjan ja raporttipohjan sovittaminen Aikataulun kiinnitys sekä tarvittavien lupien hankinta Arviointi, yksi työpäivä toimipistettä kohden, 2-6 arvioijaa Arvioinnin jälkeiset palautekeskustelut, raportointi Turvallisuuskulttuurin ymmärtäminen Ehdotuksia tietoturvallisuuden kehittämiseen 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 23

25 Keskinäinen inen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelm rjestelmän n arviointi Lomake- ja raporttimalli sovitettu VAHTI-ohjeista 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 24 Tietoturvapolitiikka Turvallisuuskäsikirja sikirja Käyttäjän n tietoturvakäsikirja Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma :

26 Keskinäinen inen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelm rjestelmän n arviointi Työ vaati 4 kuukautta, useita arviointivierailuja Yksi tietoturva-asiantuntija koko hankkeen ohjaajana Yksi tietoturva-asiantuntija toisen arviointiryhmän johtajana 10 asiakkaan ja 10 palvelun tarjoajan asiantuntijaa 1-2 kuukautta osa-aikaisesti hankkeessa Varaa resurssit Kiinnitä aikataulu 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 25 Raportoi havainnot Tee arvioinnit Suunnittele toiminta, tuota lomakkeet Menetelmän n valinta Seuraa jatkotoimenpiteitä

27 Riippumaton BS 7799 vastaavuuden arviointi Organisaation nimettyjen toimintojen arviointi BS 7799 vastaavuuden suhteen Verkkopalvelu Nimettyjen yksiköiden tietojenkäsittely 1-2 vuotta tarvittavan osaamistason saavuttamiseen Osaamisen lähtötaso vaikuttaa hankkeen kestoon Voi vaatia useita vuosia 2-4 asiantuntijaa organisaation sisältä Ulkoisten asiantuntijoiden käyttö erityistehtävissä Varsinaisen standardia vastaan auditoinnin suorittaa sertifiointipalvelun tarjoaja 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 26

28 Riippumaton BS 7799 vastaavuuden arviointi Suomessa BS 7799 auditointipalvelua tarjoaa SFS-sertifiointi oy (www.sfs-sertifiointi.fi) Sertifiointi BS 7799 suomennosta vastaan BS :fi Tietoturvallisuuden hallinta. Osa 1: Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskeva menettelyohje (Information security management. Part 1: Code of practice for information security management, confirmed ) BS :fi Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeet (Information security management. Specification with guidance for use, confirmed ) 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 27

29 Riippumaton BS 7799 vastaavuuden arviointi Eräitä hallinnon sertifikaatin haltijoita: Väestörekisterikeskus, Väestökirjanpidon kehittäminen, tekninen ylläpito ja ohjaus sekä henkilön sähköiseen tunnistamiseen liittyvän varmennepalvelutoiminnan kehittäminen. Toijalan kaupungin terveyskeskus Toijala, Terveyskeskuksen toiminta lukuunottamatta päiväsairaalaa Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 28

30 Tietoturvallisuuden laadun mittaaminen Vahinkojen lukumäärä Virus havainnot Palomuurin suodatus Roskapostin suodatus Tietoturvakoulutuksen koulutuspäivät tai opetustunnit Tietoturvaohjeiston kattavuus ja asianmukaisuus Tietoturvatoiminnan kustannukset Tietoturvallisuuteen liittyvät työtunnit tai henkilötyöpäivät 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 29

31 Tietoturvavahinkojen lukumää äärän n mittaaminen Raportointijärjestelmän tulee määritellä asialliset vahinkoluokat Vakava tietovahinko kirjallinen vahinkoselvitys Rikostutkinta rikosilmoitus Merkittävä tietovahinko kirjataan ylös Sovelletaan tietoriskien kuvaamiseen käytettyjä periaatteita Vakava riski vakava tietovahinko Merkittävä riski - merkittävä tietovahinko Hyväksyttävä riski - hyväksyttävä tietovahinko *) Vahinkojen mittarointi ei ole tiedettä, käytännöllinen tulos riittää 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 30

32 Vahinkojen mittarointi A, Lamauttaja B, Pysäyttäjä C, Kiusaaja D, Siedettävä E, Normaali toiminta B A lamauttaa toiminnan E D C taajuus harva taajuus tiheä 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 31

33 Vahinkojen mittarointi Erilaisia tapahtumia erilaisista vahinkoluokista A, Lamauttaja Haittakoodi-epidemia villinä sisäverkossa B, Pysäyttäjä Verkkopalvelun tilapäinen katkeaminen C, Kiusaaja Jatkuva virta tilaamatonta aineistoa työasemalle verkkosamoilun sivuvaikutuksena D, Siedettävä Kulunvalvonnan alaisessa toimistossa asiakirjat jäävät työpisteen työpöydälle E, Normaali toiminta Sähköpostin luku, paikallisten toimistosovellusten käyttö 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 32

34 Vahinkojen mittarointi Vahinkoluokat tulee kuvata metriikan käyttöönottoa varten Kuvaukset liiketoimintaympäristön kannalta tarkoituksen mukaisilla käsitteillä ja sanastolla Tavoitteena helpottaa raportointia Kuinka kirjaan tämän vahingon oikein? 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 33

35 Vahinkojen mittarointi A luokan tietovahingot Vahinko on varsin varmasti odotettavissa tarkastelujaksolla ja raskas liiketoiminnallinen tappio on vääjäämätön kun tällainen vahinko kohtaa organisaation. B luokan tietovahingot Vahinko tuskin tapahtuu tarkastelujakson aikana. Vahinko haittaisi liiketoimintaa ja aiheuttaisi suurta tappiota. C luokan tietovahingot Vahinko mitä ilmeisemmin tapahtuu, se on odotettavissa. Liiketoiminta jatkuu vahingon aiheuttamasta häiriöstä huolimatta. Tällaisia vahinkoja sattuu taajaan ja vahinkojen seurausten hallinta kuluttaa tietoturvaresursseja Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 34

36 Vahinkojen mittarointi D luokan tietovahingot Tällaisia häiriöitä tietoturvallisuudelle sattuu aina silloin tällöin. Liiketoiminnallinen vaikutus on pieni tai häviävä. Häiriön vaikutus normaaliin toimintaan on siedettävä. E luokka, normaali toiminta Häiriötön organisaation toiminta Hyvä arkipäivä 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 35

37 Vahinkojen mittarointi Vahinkojen mittaaminen on houkuttelevaa, mutta niiden perustalta tehtävissä trendianalyyseissä on oltava varovainen. Mitä tehokkaampi ja kattavampi organisaation raportointijärjestelmä on - ja mitä kypsempi turvallisuuskulttuuri organisaatiossa vallitsee niin sitä enemmän vahinkoilmoituksia on odotettavissa Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 36

38 Suodatinten mittarointi Virusten suodatus Paljonko viruksia havaitaan / estetään Palomuurin suodatus Kuinka monta ja millaisen protokollan tietoliikennetapahtumaa estetään Roskapostin suodatus Kuinka monta viestiä estetään sisäänpäin / ulospäin Ymmärrettävää, mitattavaa, hienoa bisnesgrafiikkaa Ota mukaan myös ylläpidon tietoliikennetilastoja Kuinka usein suodatin päivitetään Normaalien tietoliikennemäärien avulla saadaan prosentteja 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 37

39 Suodatinten mittarointi Liikennemää äärä Virus X torjuttu Liero Z torjuttu Muu häiriöliikenne Liiketoiminnan hyötyliikenne *) mutta tiedätk tkö mitä liikennettä sisäverkossa todella liikkuu? 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 38

40 Suodatinten mittarointi Trendianalyysi Q1 Q2 Q3 Q4 Liiketoiminnan hyötyliikenne Verkkosamoilu Estetty häiriöliikenne *) kuvaa sitä millaisesta tietoliikenteestä organisaatio on maksanut viime aikoina 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 39

41 Tietoturvakoulutus Koulutettavapäivien tai opiskelutuntien määrä ½ päivän seminaari tarjolla seurantakaudella 2 oppituntia X 30 osallistujaa seurantakaudella tekee 1 ½ opintoviikkoa Turvallisuuskoulutuksen kattavuus 700 osallistujaa tietoturvakoulutustilaisuuksiin seurantakaudella tekee 7% hengen organisaatiossa Voidaan erikseen seurata myös Ammatillista koulutusta, oppilaitosten kurssien suorittamista, verkkokurssien läpikäyntiä Palvelu- ja ratkaisutoimittajien seminaareja ja tietoiskuja Omia räätälöityjä tietoturvakoulutustilaisuuksia 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 40

42 Tietoturvakoulutus Osasto Päiväys Kesto Osallistujat Opintotunnit Web ½ t t Terveys t t Sidosryhmä ½ t t Kehittäjät t t YHTEENSÄ Q1 6 t = 1 kurssipäivä 150 oppilasta 190 t = 4 ¾ opintoviikkoa 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 41

43 Tietoturvaohjeiston kattavuus ja asianmukaisuus Suhteessa yleisiin hyviin tietoturvallisuuden hallintatapoihin tai standardeihin Tietoturvapolitiikka Turvallisuuskäsikirja Käyttäjän tietoturvaohje Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma : Myös dokumentaation laatua voidaan mitata Versiointi, muutosten jäljitettävyys Kattavuus, ajankohtaisesti asianmukaisuus Saatavuus organisaatiossa, jakelumenetelmä : 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 42

44 Tietoturvaohjeiston kattavuus ja asianmukaisuus Tietoturvapolitiikka Päivitetään kerran vuodessa Talletettu versionhallintaan Muodollisesti hyväksytty Käyttäjän tietoturvaohje Päivitetään kerran vuodessa Talletettu versionhallintaan Muodollisesti hyväksytty Saatavilla kaikissa työpisteissä : 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 43

45 Tietoturvaohjeiston kattavuus ja asianmukaisuus Jos dokumentaation laatutavoite on asetettu etukäteen standardia tai tunnettua hyvää tietoturvatapaa soveltaen niin suoritus on mitattavissa. Esim. 60% tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän asiakirjoista on muodollisesti hyväksytty. 90% tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän asiakirjoista on talletettu versionhallintajärjestelmään. Kaikki tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän asiakirjat ovat saatavissa sisäverkkosivun tietoturvakansiosta Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 44

46 Tietoturvatoiminnan kustannukset Projektit Löytyy paikallisesta projektinhallintajärjestelmästä Laiteinvestoinnit, palvelumaksut, projektien palkat Hankinnat Ulkoistetut tietoturvapalvelut Palomuuriasennus, auditoinnit, konsultointi Järjestelmä- tai laitehankinnat Tunkeutumisen esto/havainnointijärjestelmä Haittaohjelman torjuntajärjestelmä laitteineen Salakirjoitusohjelmisto Asiointikortti, henkilökortti, turvapoletti Tietoturvatoimintaan osallistuvan henkilöstön palkkakulut 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 45

47 Tietoturvatoiminnan kustannukset Tietoturvakustannukset tulee budjetoida tietoturvallisuuden omalle kustannuspaikalle tai sisällyttää näkyväksi osaksi toimintojen kustannuksia. Toimintojen budjetteihin sisällytetty tietoturvabudjetti voi olla vaikea kohdentaa tehokkaasti Tietoturvakustannusten näkyvyys auttaa saavuttamaan halutun tietoturvavaikutuksen Minne tietoturvabudjetti menee? Mitä organisaatio saa tietoturvainvestointiensa vastineeksi? Paljonko tietoturva maksaa seurantakaudessa tai vuodessa? 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 46

48 Tietoturvatoiminnan kustannukset Hankinta (sijoitus) Ajoitus Budjetti Vastuu Salakirjoitusohjelmisto 100 työasemalle Tammikuu Tekninen asiakastuki Palomuurin asennus, ulkoinen asiantuntija Helmikuu Verkkopalvelut Asiointikortit turvapostia varten, 20 korttia Maaliskuu 800 Henkilöstöhallinto YHTEENSÄ Q *) sulautetut kulut voi olla vaikea perustella johdolle 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 47

49 Tietoturvallisuuteen liittyvä työpanos Montako organisaation omaa tietoturva-ammattilaista Kokopäiväisessä työsuhteessa Osa-aikaisesti, oman toimen ohella Ulkopuoliset tietoturva-asiantuntijat Konsulttipäivät Tukitunnit Projektitunnit Tietoturvatoimintaan liittyvät työryhmät Työryhmien määrä Työryhmien toimintaan panostetut työtunnit Sisäiset johtoryhmät, ohjausryhmät, työryhmät Ulkoiset asiantuntijaryhmät 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 48

50 Tietoturvallisuuteen liittyvä työpanos Tehtävä Tietoturvapäällikkö Tietoturvasuunnittelija Tietoturvateknikko Tietoturvapäivä, koulutus 4 päivää 2 päivää 1 päivää Tekninen tietoturvaauditointi Kertakirjausjärjestelmähankkeen projektitehtävät YHTEENSÄ 2 henkilötyökuukautta 4 päivää 6 päivää 8 päivää 5 päivää 5 päivää 5 päivää 13 päivää 13 päivää 14 päivää 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 49

51 Tietoturvallisuuteen liittyvä työpanos Tuntikirjanpidossa tai projektihallinnassa omat koodit tietoturvatehtäville Kriisinhallintaryhmä, Tietovahingon selvitystyö Ylläpito, Palomuurin ylläpito Koulutus, Tietoturvatietoisuuden lisääminen Sisäinen tarkastus, Tietoturva-arvioinnit 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 50

52 BSC (balanced( score card) -menetelmä Tasapainotettu arviointi (BSC) menetelmän soveltamisesta poliisihallinnossa on julkaistu Tasapainotettu arviointi (BSC) poliisiyksikön toiminnan ohjausvälineenä - kokemuksia ja havaintoja Poliisiosaston julkaisut 9/2002 Tasapainotettu arviointi (BSC) poliisitoiminnan strategisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä Poliisiosaston julkaisut 14/2001 The BSC for the Finnish Police Poliisiosaston julkaisut 14/2002 Net: Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 51

53 BSC (balanced( score card) -menetelmä BSC menetelmää on sovellettu myös poliisin tietohallinnon ohjauksessa BSC metriikat tietoturvallisuudelle on kehitetty yhteistyössä laatuasiantuntijoiden, tietoturva-asiantuntijoiden, tietohallinnon asiantuntijoiden ja poliisin ylijohdon kesken Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 52

54 EFQM-malli Poliisin laatutoiminnasta on julkaistu Laatu poliisitoiminnassa. Poliisitoiminnan laadun itsearviointi EFQM-mallin avulla Poliisiosaston julkaisut 1/2003 Net: Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 53

55 EFQM-malli Julkishallinnossa käytetään laajasti Euroopan laatupalkinnon normistoa (EFQM) Sen avulla voidaan parantaa yhteistyötä ja vertailtavuutta muiden organisaatioiden kanssa. Poliisin laadunkehittämisen tarkoituksena on poliisiorganisaation saaminen toimimaan entistä paremmin siten, että kansalaiset välittöminä asiakkaina ja koko ympäröivä yhteiskunta voivat olla tyytyväisiä ja että henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys varmistetaan. Luottamus poliisiin on hyvällä tasolla ja sen säilyminen voidaan varmistaa olemalla valmiina jatkuvasti kehittämään laatua ja tuloksellisuutta Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 54

56 VAHTI-ohjeet ohjeet,, Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 2/2004 Tässä suosituksessa on tiiviisti esitetty tietoturvallisuuden kehittämisen keskeiset periaatteet ja niiden yhteys tulosohjaukseen virastojen johtamiseen sekä toiminnan arviointiin. Suosituksessa tietoturvallisuutta ja tietohallintoa tarkastellaan osana virastojen ja laitosten johtamista, palvelujen tuottamista ja laadunhallintaa Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 55

57 Johdon tuki Organisaation ylimmän johdon näkyvä tuki on välttämätön resurssien saamiseksi tuloksen tekemiseksi Pidä johto ajan tasalla Viikoittaiset tilannekatsaukset Kuukausiraportit Neljännesvuosittaiset analyysit Vuosikertomukset Nopeat tilannekohtaiset tietovahinkoraportit 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 56

58 Yhteenveto Tietoturvallisuustoiminnan laatu on mitattavissa teknisen tietoturvallisuuden osalta tietoturvahallinnon osalta Metriikat on suunniteltava linjassa organisaation strategisen tavoitteen kanssa (visio) täyttämään yleisesti käytössä olevat tietoturvavaatimukset, standardi tai menettelytapaohjeisto yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa Menestyminen tietoturvatyössä vaatii ylimmän johdon sitoutumista joka on mahdollista saavuttaa tarkoituksenmukaisella ja liiketoiminnan kannalta hyödyllisellä raportoinnilla 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 57

59 Aikaa keskustelulle 2005 Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 58

60 Lukemista Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko Net: Arjen turvaa - sisäisen turvallisuuden ohjelma Sisäasiainministeriön julkaisut 44/2004 Net: VAHTI-ohjeet Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI), , noin 30 asiakirjaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Net: Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 59

61 Lukemista Valtion tietohallinnon ohjaus ja organisointi Valtioneuvoston kanslian raportteja 6/2004, sekä Valtioneuvoston tiedotusyksikön tiedote 311/2004, Net: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia Puolustusministeriön julkaisuja Net: Poliisin tietohallintokeskus - Tietoturvallisuuden laatujohtaminen, sivu 60

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Ennen kokousta seminaari: Ohjelmistoliiketoiminnan paneeli: Kuinka iso pitää olla, jotta pärjää? Paikka: Aika: ke

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot