Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin remontointi Taivas vai helvetti?"

Transkriptio

1 Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014

2 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten asiakkaidemme asumismukavuutta ja edistää heidän hyvinvointiaan. Tämä tavoite mielessä kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka ovat korkealaatuisia sekä teknisesti edistyksellisiä ja älykkäitä. Osana tätä kokonaisuutta pyrimme myös ymmärtämään aiempaan paremmin asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Tämä raportti on yhteenveto viimeisimmästä pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka olemme laatineet yhteistyössä Kairos Futuren kanssa. Menestyksen kaava: luottamusta ja suhteita Tiivituote on osa kansainvälistä Inwido-konsernia. Tämä yhteys antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää, tutkia ja vertailla asiakkaidemme tarpeita ja mieltymyksiä eri maissa. Vertailut ja analyysit palvelevat meitä kaikessa kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme. Tulokset auttavat meitä ennakoimaan ja kehittämään tuotteita ja palveluita, joita suomalaiset asiakkaamme arvostavat ja jotka parantavat heidän asumismukavuuttaan. Julkaisimme ensimmäisen pohjoismaisten kuluttajien asumistottumuksia vertailevan raportin vuonna Raportti sai paljon julkisuutta ja se avasi samalla näkymiä pohjoismaiseen asumiskulttuuriin sekä niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin. Nyt julkaistavassa toisessa raportissa selvitämme syvällisemmin asuntojen saneerausta ja siihen liittyviä tekijöitä. Erityisen mielenkiintomme kohteena on, millainen on kuluttajan ja rakennusalan ammattilaisen suhde, millaisia kokemuksia kuluttajilla on ennen remonttia, sen aikana ja remontin jälkeen? Menemättä liiaksi tutkimustulosten yksityiskohtiin, voidaan todeta, että kuluttajan ja rakennusalan ammattilaisen suhteessa on paljolti kysymys keskinäisestä luottamuksesta. Toinen mielenkiintoinen tutkimustulos liittyy kuluttajien huoleen remontin sujumisesta ja onnistumisesta. Vaikka remonttiin liittyy varsin usein huolia, se on hieman yllättäen myös monille asuntoaan remontoiville suorastaan riippuvuutta aiheuttava kokemus ja elämys. Suomalaisella ovi- ja ikkunateollisuudella on edessään mielenkiintoisia haasteita. Alan tilastojen mukaan Suomessa on n. 22 miljoonaa ikkunaa, joiden vaihtaminen olisi niiden kunnon ja energiatalouden kannalta järkevää. Saneeraustarve on siis huomattava. Nykyisellä tahdilla yksinomaan vanhojen ikkunoiden päivittäminen vastaamaan uusia vaatimuksia kestäisi 46 vuotta. Vaikka valtaosa vanhoissa kiinteistöissä olevista ovista ja ikkunoista olisivat pikaisen uusimisen tarpeessa, nämä remontit eivät tämän tutkimuksen tulosten mukaan ole korjaushankkeiden kärkisijoilla. Tämä siitä huolimatta, että ovien ja ikkunoiden vaihdolla voidaan kuluttajienkin mielestä lisätä asumismukavuutta ja säästää energiaa sekä nostaa kiinteistön arvoa. Uusimman raportin julkaisun myötä olemme ottaneet uuden askeleen kohti parempaa kuluttajien tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämistä. Tiedämme, että matka on pitkä ja siihen sisältyy uusia näkökulmia ja nopeastikin muuttuvia mieltymyksiä. Olemme valmiita kohtaamaan uudet haasteet ja kehittämään toimintaamme erityisesti tutkimuksen esiin nostamilla asennus- ja palvelutuotteiden alueilla unohtamatta kuitenkaan itse ovia ja ikkunoita. Tämä raportti sisältää tiiviin paketin pohjoismaisten kuluttajien näkemyksistä ja mieltymyksistä liittyen oman kodin saneeraukseen vuonna Toivon sinulle mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä raportin parissa. Markku Uotinen toimitusjohtaja Tiivituote Oy Mikäli sinulla herää kysymyksiä raportista, voit olla yhteydessä sähköpostitse, 2 3

3 INWIDORAPORTTI 2014LYHYESTI Remontti koskettaa kuluttajan sisintä Tutkimustulostemme mukaan kodin remontoinnilla koetaan olevan yhteys remontinteettäjän omaan itseen ja hänen identiteettiinsä. Tämän vuoksi remontointi ja remonttimiehet herättävät kuluttajissa tunteita. Kun paljon on pelissä, tunteet voivat käydä kuumina. Kuluttajat käyttäytyvät pohjimmiltaan sekä rationaalisesti että irrationaalisesti. Tutkimuksemme mukaan kuluttajilla on sekä oikeutettuja että irrationaalisia pelkoja sen suhteen, mikä remontissa voi mennä pieleen. Tämän raportin tarkoitus on selvittää remontteihin liittyvät totuudet. Miksi ryhdymme remontoimaan? Mitkä tekijät kuuluvat onnistuneeseen remonttiin? Millainen remonttimiesten ja kuluttajien välinen suhde on? Millaisina kuluttajat näkevät itsensä, ja millaisina he näkevät remonttimiehet? Jotta oppisimme ymmärtämään remontin kulkua, olemme käyttäneet apunamme kolmentyyppisiä lähteitä: Trendi- ja koostetutkimusta, etnografista tutkimusta, ja yli 2500 pohjoismaisen talonomistajan kvantitatiivista haastattelututkimusta. Tulosten perusteella: Remonttimiesten ja kuluttajien välisen, kulttuurieroista johtuvan kuilun paikkaaminen Tunteet saattavat kuumentua myös remonttimiesten ja kuluttajien välisten kulttuurierojen takia. Ruotsissa & Tanskassa toteuttamamme tutkimuksen mukaan remonttimiesten taito on todellakin heidän sormenpäissään. He haluavat tehdä mahdollisimman hyvää työtä kaikissa olosuhteissa ja he ovat varautuneita kaikkeen. Remonttimiehet toivovat kuluttajilta avointa mieltä ja ymmärrystä siitä, että heidän työtään on joskus mahdotonta suunnitella, kun taas kuluttajat uskovat kontrollin, kommunikaation ja tarkan suunnitelman takaavan remontin onnistumisen. Vaikka tämä ajatustapaero kaipaakin lisätutkimuksia, voimme jo nyt päätellä, että kuluttajat eivät niinkään pidä remontin tulosta, vaan pikemminkin itse remontin tekemistä ongelmallisena. Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että erityisesti korkeammin koulutetut ammattihenkilöt eivät luota remonttimiehiin, eivätkä ymmärrä heidän ammattiaan ja työskentelytapojaan. Remontin onnistumiselle tärkeintä on oikean remonttimiehen valinta Vaikka ylivoimaisesti suurin osa kuluttajista oli tyytyväisiä sekä remontteihinsa että remonttimiehiinsä, kuluttajat halusivat korostaa oikean remonttimiehen merkitystä remontin onnistumiselle. Kuluttajan ja remonttimiehen välisellä suhteella on merkitystä Tämä on monimutkainen asia. Kuluttajat haluaisivat valvoa remonttimiesten tekemää työtä ja he murehtivat asioiden mahdollista mutkistumista. Tämä voi aiheuttaa todellista kitkaa remontin aikana. Kun kuluttajan ja remonttimiehen välinen suhde on kunnossa, remontin onnistumisen edellytykset ovat huomattavasti paremmat. Sekä kuluttajat että remonttimiehet voivat toki pyrkiä ymmärtämään toisiaan paremmin. Kaikki perustuu luottamukseen Jotta kuluttajalla ja remonttimiehellä voi olla hyvä suhde toisiinsa, epäluottamuksen sijaan tarvitaan nykyistä vahvempaa luottamusta. Pohjoismaiden ammattikunnista ainoastaan toimittajiin ja liikkeenjohdon konsultteihin luotetaan vähemmän kuin remonttimiehiin. Tästä huolimatta useimmat remontin teettäjistä ovat tyytyväisiä remontin tekijöihin. Tämän perusteella näyttää siltä, että remonttimiehiä kohtaan on olemassa aika lailla ennakkoluuloja, joita median kauhutarinat vain kasvattavat. Remontti voi siis olla sekä taivas että helvetti Kuluttajat eivät tunnu saaneen tarpeekseen remonteista; remontti-innostus jatkuu vielä tulevinakin vuosina. Remonttibuumi näkyy myös rakennustarvikkeiden vähittäismyyntitilastoissa. Kodin merkitys statussymbolina on kasvanut, ja vanhat talot kaipaavat remonttia energiankulutuksen vähentämiseksi. Kun koti nähdään oman identiteetin ja sosiaalisen statuksen ilmentymänä, kuluttajat haluavat luoda unelmiensa kodin ja tehdä siihen muutoksia yhä useammin. Vaikka remonttiaika voikin tuntua helvetiltä, kannattaa kuitenkin muistaa, että lopputuloksesta tulee useimmiten taivaallinen. Ikkunaremontilla paras teho vähimmällä vaivalla Remonttikohteita tarkastellessamme huomasimme, että tiettyihin paikkoihin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin toisiin. 48 % Pohjoismaiden kuluttajista on kodeissaan 15 vuotta vanhemmat ovet ja ikkunat. Tutkimuksemme mukaan asunnon yksityiskohtien remontoinnista kuluttajat mainitsevat, että he saavat eniten vastinetta rahalleen ikkunoiden remontoinnista. Ikkunaremontti hoituu edulliseen hintaan. Ikkunoiden uskotaan nostavan talon arvoa eniten, ja niiden remontointia pidetään melko helppona. 4 5

4 Sisältö UNELMAKOTISI REMONTOINTI taivas VAI HELVETTI? PIKAKATSAUS TUTKIMustu- LOKSIIMME: MYYTTEJÄ JA TOTUUKSIA REMONTOINNISTA & REMontti- MIEHISTÄ KULUTTAJIEN 7 NÄKE- MYSTÄREMONTOINNISTA SUOMALAISET: RENTOJA REMONTOIJIA TANSKALAISET: HYVISSÄ VÄLEISSÄ REMONTTIMIESTENSÄ KANSSA 48 RUOTSALAISET: INNOKKAITA, MUTTA SAMALLA HERMOSTUNEITA STATUKSEN METSÄSTÄJIÄ TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ: 3 JOHTOPÄÄTÖSTÄ REMONTOINNIN TULEVAISUUDESTA 60 NORJALAISET: ASIOISTA PERILLÄ OLEVIA STATUKSEN METSÄSTÄJIÄ TUTKIMUS- METODIT

5 UNELMAKOTISI REMONTOINTI taivas VAI HELVETTI? Remontointi kiinnostaa kuluttajia: 37 % pohjoismaisista kuluttajista kokee remontin aiheuttavan jopa riippuvuutta. 8 9

6 MIKSI TEIMME RAPORTIN REMONTOINNISTA? Kodin merkitys kuluttajille kasvaa koko ajan. Koti ei ole ainoastaan asuinpaikka, vaan myös elämämme tärkeimpien hetkien tapahtumapaikka. Koti on paikka, jossa voimme levätä ja kerätä voimia poissa ulkomaailman kiireistä. Kodista on tullut meille tapa ilmaista itseämme. Kodilla on siis tärkeä rooli siellä asuvien aikuisten identiteetin luomisessa ja ylläpitämisessä, ja se on myös kaikkien asukkaittensa yhteinen perusta. Kotia pidetään myös entistä enemmän statussymbolina. Yhä useampi pyrkiikin saamaan unelmiensa kodin. Remontointi kuuluu osana tähän ja monet kuluttajat pitävät remontointia oikotienä unelmiensa kotiin. Kuluttajien taipumus ostaa remonttiin liittyviä palveluita on kasvamaan päin eri puolilla maailmaa. Kuluttajat saattavat olla myös aiempaa halukkaampia maksamaan näistä palveluista. Vaativan työelämän aiheuttama stressi ja perhettä koskevat velvollisuudet saavat kuluttajat hankkimaan ostopalveluita. Palvelujen luvatussa maassa USA:ssa sisustussuunnittelijoiden työllistymisen odotetaan kasvavan 19 % vuosien 2008 ja 2018 välisenä aikana. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan siitä, mitä he eivät itse osaa tai halua tehdä. Rakennusala onkin kasvattanut palveluntarjontaansa, koska tee se itse -konsepti ei enää ole yhtä suosittu kuin aikaisemmin. Kohderyhmään kuuluvat ne kuluttajat, jotka pitävät itunes listojen järjestelyä ja iphonen käyttöjärjestelmän päivittämistä kotityönä. 1 Energiatehokas remontointi on tulevaisuutta Tähän mennessä olemme siis saaneet selville, että kuluttajat haluavat tehdä remontteja ja että he ovat aiempaa halukkaampia maksamaan siitä. Remontteja tehdään toki myös siksi, että niille on tarvetta. Ilmastonmuutos on saanut valtiot ja rakentajat vaatimaan energiatehokkaampia ratkaisuja. Tämä näkyy myös Pohjoismaiden markkinoilla. Vuoden 2020 jälkeen Suomeen saa rakentaa vain nollaenergi ataloja. Myös Norjan uudisrakennusten tulee noudattaa passiivitalostandardia vuodesta 2020 lähtien. Norja tähtää myös nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen puolittamiseen vuoteen 2040 mennessä. Tanskan eduskunta tuli 2012 siihen tulokseen, että tehokas remontointi on yksi parhaimpia keinoja vähentää energian kulutusta ja tuhlausta. Vuoteen 2016 mennessä Tanska investoi 24 miljardia kruunua remontteihin. Hanketta tukee itsenäinen, julkista rakentamista tukeva Landsbyggefondan. Lisäksi Ruotsin eduskunta 1 Home Depotin Redbeacon laajentaa palveluntarjontaansa:

7 si nykyään remontti onkin usein jatkuva prosessi, kun ennen remontti tehtiin vain kerran elämässä. Ruotsalaiset ovat käyttäneet lähes 5000 remontointiin liittyvää tagia Instagramissa. Ruotsalaiset kuluttajat haluavat esitellä remontointi- ja rakentamistaitojaan muille. He jakavat kuvia luomuksistaan remontin eri vaiheissa remontointia on alettu yleisesti pitää sosiaalisen statuksen symbolina. Mutta onko remontointi helvetillistä vai taivaallista? Siihen kysymykseen yritämme löytää vastauksen! Totuus on, että remontointi ei suinkaan ole ongelmatonta. Me kaikki varmaan tunnemme jonkun, jonka remontti on epäonnistunut, ja meillä saattaa olla pari kauhutarinaa kerrottavana myös omista remonteistamme. Pohjoismaissa remonttimiehiin ei aina luoteta, ja yhteistyö tahtoo kangerrella. Norjan rakennusmestariliitto Byggmesterforbund, Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Ruotsin kuluttajavirasto Konsumentverket ja Tanskan kuluttajaneuvosto Forbrugerrådet käsittelevät työssään remontteihin tavalla tai toisella liittyviä ongelmia. Kuluttajatutkimuksemme mukaan remonttimiehiin luotetaan vähiten Suomessa ja Ruotsissa; ainoastaan 47 % vastaajista kertoi, ettei remonttimiesten palkkaaminen aiheuttanut heille huolta. Tulos on lähes 10 % Pohjoismaiden keskiarvoa huonompi. Kodin remontointi on siis stressiä aiheuttavaa puuhaa, ja se vie kuluttajilta aikaa, energiaa ja rahaa. Onko remonttiala siis rikollisten pelikenttä, ja luottamuksen saavuttaminen mahdotonta? Toisaalta taas remontteja tehdään entistä useammin ja myös muista kuin puhtaasti toiminnallisista syistä, mikä puolestaan viittaisi siihen, että remonttiala on pelkkää idylliä. Tämän raportin tarkoitus on selvittää remontteihin liittyvät totuudet. Miksi ryhdymme remontoimaan? Mitkä tekijät kuuluvat onnistuneeseen remonttiin? Millainen remonttimiesten ja kuluttajien välinen suhde on? Millaisina kuluttajat näkevät itsensä, ja millaisina he näkevät remonttimiehet? Pian saat vastaukset näihin kysymyksiin. Tervetuloa matkalle unelmiesi kotiin remontin kiemuroiden kautta. on päättänyt, että lämmitettyjen rakennusten energiankulutusta tulee vähentää 20 % vuoteen 2020 mennessä ja 50 % vuoteen 2050 mennessä. Yksi tärkeimmistä tavoista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta on ikkunoiden vaihtaminen uusiin. Ikkunoilla on erittäin tärkeä merkitys rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle. Ikkunoiden vaikuttaa myös rakennuksen ulkonäköön, auttaa kuluttajia vähentämään kustannuksiaan ja on osaltaan vaikuttamassa kestävämpään tulevaisuuteen. Remontointi on mielentila tervetuloa remontoijien joukkoon Remontointiin liittyy vahvoja liikkeellepanevia voimia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Remontointi kuuluu osana elämäämme myös tulevaisuudessa. Näyttää myös siltä, että remontteja tehdään aiempaa tiheämpään tahtiin. Tanskassa valtion kannustuspaketti on vauhdittanut remontointia. Parhaillaan tehtävät remontit ovat usein laajoja projekteja, joita oli aiemmin siirretty myöhemmäksi niiden korkeiden kustannusten takia. Tanskan valtio aikoo investoida noin 30 miljardia kruunua remontteihin vuosien 2010 ja 2016 välisenä aikana. Lyhyemmällä aikavälillä olemme tarkastelleet rakennustarvikkeiden vähittäismyyntiä. Ruotsissa rakennustarvikkeita myytiin 48 miljardin kruunun edestä vuonna Myynti oli noussut neljässä vuodessa 25 %. Pohjoismaista Suomessa on suunniteltu vähiten remontteja ensi vuodelle: vain 15 % suomalaisista kuluttajista aikoo tehdä remontin ensi vuonna, kun taas koko Pohjoismaissa noin 22 % kuluttajista suunnittelee remonttia lähimmän vuoden aikana. OP-Pohjola-ryhmän mukaan suomalaiset kuluttajat pysyvät edelleen varovaisina, mutta tilanteen uskotaan alkavan kohentua seuraavina vuosina, kun Suomen talouden arvioidaan elpyvän vuodesta lähtien. Ehkäpä myös remonttien teko Suomessa kasvaa talouden elpymisen myötä. Kun kodista on tullut statussymboli ja asukkaidensa persoonallisuuden ilmentäjä, sen asukkaistaan antaman kuvan päivittämistä on alettu pitää entistä tärkeämpänä. Tämän vuok- LISÄTIETOA RAPORTISTA Jotta oppisimme ymmärtämään remontin kulkua, olemme käyttäneet apunamme kolmentyyppisiä lähteitä: Olemme käyttäneet tutkimusmateriaalia kuvaamaan remontin liikkeellepanevia voimia ja kuluttajien näkemyksiä remontoinnista. Eksploratiivisia tuloksia olemme käyttäneet kuvaamaan sitä, millaisena remontin tekijät näkevät remonttiprosessin. Tarkempaa tietoa raportin tekemisen metodologiasta löydät kohdasta Tutkimusmetodit https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/media?cid=-46619&srcpl= Kvantitatiivinen haastattelututkimus, johon osallistui kuluttajaa: 524 Suomesta, 504 Tanskasta, Ruotsista ja 558 Norjasta. 2 Remontointia koskeva trendi- ja koostetutkimus, joka toteutettiin Kairos Future vakiintuneen trendien tunnistamisen ja kuvaamisen metodologian mukaan. 3 Eksploratiivinen etnografinen tutkimus, johon osallistui tanskalaisia ja ruotsalaisia remonttimiehiä.

8 PIKAKATSAUS TUTKIMUSTULOKSIIMME: MYYTTEJÄ JA TOTUUKSIA REMON- TOINNISTA & REMONTTIMIEHISTÄ Pohjoismaiset kuluttajat arvostavat ennen kaikkea remonttimiehen luotettavuutta. Myytti: Useimmat kuluttajat eivät ole tyytyväisiä remontteihinsa Totuus: 86 % Pohjoismaiden kuluttajista on itse asiassa tyytyväisiä viimeiseen remonttiinsa. Kaikista tärkeintä remontin onnistumiselle on oikean remonttimiehen palkkaaminen. 40 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo remontin onnistumisen riippuvan remonttimiehestä. Huomattavaa: Vaikka suuri osa kuluttajista onkin tyytyväisiä, itse remonttiprosessi voi olla hankala. 15 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo viimeisen remonttinsa olleen yhtä stressaava kuin mikä tahansa kriisi! Myytti: Mitä enemmän rahaa remonttiin käytetään, sitä parempaan lopputulokseen sillä päästään Totuus: Kuluttajien tyytyväisyydessä remontteihinsa ei ollut juuri eroja heidän palkkaluokastaan ja remonttiin käyttämästään summasta riippumatta. Myytti: Remonttimiehiin ei voi luottaa Totuus: 40 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo viimeisen remonttimiehensä olleen hyvä ja 37 % erittäin hyvä. 77 % kuluttajista on siis enemmän kuin tyytyväisiä viimeksi palkkaamaansa remonttimieheen. 93 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo lisäksi luottavansa heille jo aiemmin tuttuun remonttimieheen. tähän myyttiin liittyy tosin myös ripaus totuutta. Kuluttajien luottamus remonttimiehiä kohtaan on yleisellä tasolla melko hataraa. Vain 35 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo luottavansa remonttimiehiin. Myytti: Kodin remontointi on projekti, jolla on selvä loppu! Totuus: 37 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo remontoinnin olevan koukuttavaa, ja he hakevat jatkuvasti uusia remonttikohteita. Myytti: Ikkunoiden on kallista ja hankalaa puuhaa Totuus: Pohjoismaiden kuluttajat uskovat ikkunoiden uusimisen nostavan talon arvoa remonteista eniten. Muihin remontteihin verrattuna ikkunaremonttia pidetään myös melko vaivattomana toteuttaa. Huomattavaa: 48 %: lla Pohjoismaiden kuluttajista on kodeissaan 15 vuotta vanhemmat ikkunat ja ulkoovet

9 KULUTTAJIEN 7 NÄKE- MYSTÄ REMONTOINNISTA Tässä osiossa esittelemme 7 näkemystä, jotka kuluttajilla on remontoinnista. Aloitamme kaikista perustavimmasta kysymyksestä: mikä saa kuluttajan tekemään remontin? 16 17

10 1 Remontoinnin kysyntä kasvaa, koska kodin halutaan peilaavan asukkaidensa persoonallisuutta Kuluttajat katsovat kotinsa ainakin jossain määrin ilmentävän heidän omaa identiteettiään. Tämä näkemys on tärkeä, koska se selittää useat kuluttajien toiveista. Tässä raportissa halusimme selvittää, onko kodin identiteetin hakeminen jopa tärkein remontoinnin syy. Tulostemme mukaan asia on näin, ja tämä onkin ensimmäinen esittelemistämme kuluttajanäkemyksistä. Ne Pohjoismaiden kuluttajat, jotka pitävät kotiaan oman identiteettinsä osana, ovatkin kaikista innokkaimpia remontintekijöitä. Mitä vahvemmin kuluttajan identiteetti on sidoksissa hänen kotiinsa, sitä innokkaammin he tekevät remontteja. 55 % niistä, jotka katsovat kotinsa peilaavan omaa identiteettiään, haluaisivat tehdä kotonaan laajan remontin. Vertailun vuoksi: vain 30 % niistä, joiden mielestä heidän kotinsa ei peilaa heidän identiteettiään, olisivat halukkaita remontoimaan. Lisäksi kotia identiteettinsä osana pitävät kuluttajat sanovat muita useammin, että remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan, ja jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman Remontit ovat koukuttavia: jos teet yhden remontin, huomaat, että haluat tehdä niitä lisää. 37 % on samaa mieltä Väittämä Kuluttajat, jotka EIVÄT katso kotinsa peilaavan heidän identiteettiään Kuluttajat, joiden mielestä heidän kotinsa PEILAA heidän identiteettiään Remontointi on jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman näköinen 38 % vastaa myöntävästi Remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan 31 % vastaa myöntävästi Saako ajatus laajasta remontista sinut innostumaan? 30 % vastaa myöntävästi Kuluttajien suhtautuminen remontin tekemiseen: kuluttajat, jotka pitävät/eivät pidä kotiaan oman identiteettinsä osana. näköinen. Jotkut talonomistajat ovat selvästi innokkaampia remontoijia kuin toiset. Ero syntyy sen mukaan, pitääkö talonomistaja kotiaan oman identiteettinsä osana vai ei. Remontointi on jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman näköinen 69 % vastaa myöntävästi Remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan 55 % vastaa myöntävästi Saako ajatus laajasta remontista sinut innostumaan? 55 % vastaa myöntävästi Tästä päättelemme, että remontointiinnostus kasvaa, kun kodin halutaan ilmentävän asukkaidensa persoonallisuutta. 2 Remontointi on koukuttavaa Pohjoismaiden hallitukset ovat viime aikoina alkaneet tukea remonttipalveluita. Tämä huomioonottaen kuluttajien uskotaan tekevän kaikki tarvitsemansa remontit lähivuosina, jolloin laajempien remonttien tarpeen oletetaan vähenevän. Kun vertaamme kuluttajien remonttisuunnitelmia vuodelle 2014 vuoteen 2012, remonttien määrä ei kuitenkaan näytä laskevan. Vuoteen 2012 verrattuna ainakin yhtä moni, ellei useampikin, kuluttaja suunnittelee kattavia remontteja vuodelle Näyttää siltä, että talonomistajat pitävät siitä tunteesta, jonka huomattavat parannukset heidän kotiympäristössään saavat aikaan. Jopa 37 % tutkimukseemme osallistuneista kuluttajista myöntää remontoinnin olevan koukuttavaa yhden remontin tehtyäsi huomaat helposti muitakin remonttikohteita Jotkut kuluttajat jäävät helpommin koukkuun kuin toiset. Ne kuluttajat, jotka ovat jääneet remontointikoukkuun, kertovat remontoinnin ikään kuin muuttaneen heidät kokonaan toisiksi ihmisiksi. 57 % näistä kuluttajista sanoo remontoinnin olevan koukuttavaa. Ei liene ihme, että nämä kuluttajat katsovat myös muita useammin kotinsa olevan osa heidän identiteettiään

11 3 Ikkunoiden vaihtaminen on erittäin helppoa 4 Nyt on aika katsoa talon julkisivua uudella tavalla Pyysimme tutkimukseen osallistuneita valitsemaan tietynlaisista remonteista ne, jotka: nostaisivat talon arvoa eniten olisivat hankalimpia toteuttaa Näiden kahden asian välinen ero on mielenkiintoinen, koska se kertoo jotain siitä, kuinka paljon saat vastinetta rahallesi, ts. millaisella remontilla talon arvo nousee eniten mahdollisimman vähällä vaivalla. Eri remonttien ja talon parannustöiden joukosta katon uusimisen uskotaan nostavan talon arvoa eniten. Tämä ei kuitenkaan ole mikään helppo remontti. Katon on vaivalloinen projekti, johon tarvitaan runsaasti asiantuntemusta. Ikkunoiden taas on helppo tapa nostaa talon arvoa verrattain vähällä vaivalla. 21 % vastaajista sanoi uskovansa, että ikkunoiden nostaa talon arvoa eniten, ja vain 14 % uskoo ikkunaremontin olevan hankalin toteuttaa. Pohjoismaisissa taloissa on usein vanhat ovet ja ikkunat. Kuluttajien vastausten mukaan ainakin kolmasosassa taloissa ovet ja ikkunat ovat yli 20 vuotta vanhoja. Suuri osa talonomistajista on jo remontoinut keittiönsä ja kylpyhuoneensa, mutta ovien ja ikkunoiden remontti on yhä tekemättä. Ilmastosta, oven laadusta ja sen käytöstä riippuen ovi tulisi vaihtaa uuteen heti, kun sen turvallisuuden, vedonpitävyyden tai energiatehokkuuden huomataan heikentyneen. Tämän lisäksi myös ovet kuvastavat nykyisin omistajansa persoonallisuutta, ja erikoisella, esteettisesti miellyttävällä ovella voidaan muuttaa koko talon yleisvaikutelmaa. Ovien ja ikkunoiden remontointi on piste iin päälle, kun talon muut osat ovat jo kunnossa. Remontti nostaa talon arvoa eniten, % on hankalin toteuttaa, % erotus: arvonnousu % - toteutuksen hankaluus % Ikkunoiden 21% 14% 7% 35 % 35 % 13 % 13 % 11 % 11 % 19 % 21 % 23 % 21 % Talon ulkoseinien maalaaminen 8% 5% 3% Keittiön kaakelointi 6% 4% 2% Ulkoovien vaihtaminen 2% 2% 0% Lattioiden 10% 13% -3% Katon 29% 33% -4% Kylpyhuoneen kaakelointi 24% 30% -6% Mikä kuluttajien mukaan on tyypilistä tietyille remonteille sen mukaan jaoteltuna, kuinka suuri osa sanoo uskovansa remontin nostavan talon arvoa eniten, ja kuinka suuri osa uskoo remontin olevan hankalin toteuttaa. Hauskinta remontoida 21+ vuotta vuotta vuotta 6-10 vuotta 0-5 vuotta Tarkasteltuamme muita remonttiin liittyviä tekijöitä ja verrattuamme eri huoneiden remontteja toisiinsa, huomasimme esim. kylpyhuoneen ja olohuoneen remonttien välillä selviä eroja. Alla hämähäkkikaaviona esitettyjen tulosten mukaan keittiö on kaikista mieluisin remonttikohde. Keittiötä pidetään kaikista hauskimpana remonttikohteena, ja remontoidun keittiön uskotaan nostavan talon arvoa kaikista eniten. Kylpyhuoneremontti on kaikista hankalin toteuttaa, ja se vaatii myös eniten remonttimiesten ammattitaitoa. Muut huoneet ovat helpompia remontoida, mutta niiden remontointi ei ole yhtä hauskaa, eikä remontoinnilla uskota olevan yhtä suurta vaikutusta talon arvoon. Vaatii eniten asiantuntemusta ja osaamista Helpoin remontoida 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Keittiö Kylpyhuone Makuuhuone Olohuone Kodinhoitohuone Eteinen Mikä kuluttajien mukaan on tyypilistä eri huoneiden remonteille. Lisää eniten kodin arvoa Vaatii eniten työtä Pohjoismaiden kuluttajien ovien ja ikkunoiden ikä. Vaikka kuluttajat lienevätkin tietoisia tästä, vain harvat heistä suunnittelevat ulkooviensa/ ikkunoidensa uusimista lähiaikoina. Muihin remontteihin verrattuna tämä olisi kuitenkin verrattain helppoa (erityisesti ulkooven vaihto), ja remontilla nostettaisiin talon arvoa vähällä vaivalla (erityisesti ikkunoiden ). Tämän vuoksi voimmekin sanoa, että on aika suhtautua oviin ja ikkunoihin uudella tavalla Ulko-ovet Ikkunat

12 5 Remontit ovat yleensä onnistuneita 6 ongelmista ei aina pääse eroon rahalla Jotkut kuluttajat ovat niin innoissaan remontista, että he sanovat sen olevan koko elämää muuttava kokemus. Remonteista on liikkeellä monia kauhutarinoita, mutta tosiasiat osoittavat aivan muuta. Vain 2 % laajemman Kuinka tyytyväisiä kuluttajat olivat viimeisimpään remonttiinsa. remontin tehneistä kuluttajista sanoi olevansa erittäin tyytymätön lopputulokseen. 36 % oli hyvin tyytyväisiä, ja enemmistö remontin tehneistä oli tyytyväisiä lopputulokseen. Vaikka useimmat kuluttajat ovatkin tyytyväisiä remontteihinsa, toiset tuntuvat olevan tyytyväisempiä kuin toiset. Johtuuko tämä rahasta? Voisihan kuvitella, että kotiinsa paljon rahaa käyttävät kuluttajat olisivat tyytyväisempiä remontteihinsa. Tälle uskomukselle ei kuitenkaan juuri löydy tukea. Ensiksikin, kuluttajien tyytyväisyydessä remontteihinsa ei ollut juuri eroa heidän palkkaluokkansa perusteella. Onnistuneeseen remonttiin ei tarvita paljoa rahaa. Kuluttajien vastausten perusteella kysymykseen, käyttävätkö he mieluiten rahaa kotiinsa vai muihin asioihin, rahalla ei näytä olevan mitään suoraa yhteyttä tyytyväisyyteen. Itse asiassa ne vastaajat, jotka haluavat mieluiten käyttää rahaa kotiinsa liittyviin asioihin, olivat hieman muita tyytyväisempiä viimeisimpään remonttiinsa - mutta sama pätee myös päinvastaisen vastauksen antaneisiin. 2 % 3 % 3 % 6 % 17 % 33 % 36 % = erittäin = tyytyväisiä = erittäin tyytymättömiä tyytyväisiä Lisäksi 82 % kuluttajista sanoi remontin olleen siihen käytetyn rahan väärti ja 80 % sanoi remonttimiesten tehneen hyvää työtä. Tulokset antoivat hyvin erilaisen kuvan kuin mitä olemme tottuneet saamaan mediasta ja Pohjoismaiden remonttimiehistä tehtyjä valituksia käsitteleviltä organisaatioilta. Sekä kertomusten että tutkimusten mukaan remonteissa esiintyvät ongelmat pannaan aina remonttimiesten syyksi. Joissain tapauksessa tämä voi olla tottakin, mutta suurimmassa osassa remontteja tarina on ihan toinen. Kun remontti on valmis, kuluttajien on kuitenkin helppo sanoa olevansa tyytyväisiä. Itse remonttiprosessi voi olla hyvin stressaava. Yli 40 % kuluttajista sanoi remontin tekemisen olleen vaikeaa, ja 15 % mukaan se oli yhtä stressaavaa kuin mikä tahansa kriisi. 5,99 5,57 5,53 5,76 5,81 5,71 6, Käyttää rahaa mieluiten muuhun kuin kotiin Käyttää rahaa mieluiten kotiin kuin muihin asioihin Kuinka tyytyväisiä kuluttajat olivat viimeisimpään remonttiinsa kotiin käytetyn rahan perusteella. Tutkimustulostemme mukaan remonttiin käytetyllä rahalla ja tyytyväisyydellä ei ole varsinaista yhteyttä. Kuluttajat olivat yleensä tyytyväisiä remontteihinsa siihen käytetystä rahamäärästä riippumatta. Remonttiongelmia ei siis ratkaista pelkällä rahalla. Kysymys kuuluukin, millä remontin onnistuminen voidaan taata? Kysyimme kuluttajilta heidän mielipiteitään tästä asiasta

13 7 Remontin onnistumiselle tärkeintä on ammattinsa osaavien remonttimiesten palkkaaminen Remontit ovat investointeja, ja investointien on tarkoitus olla tuottavia. Talonomistaja on tyytyväinen remonttiin, kun se nostaa talon arvoa. Suurimmalle osalle talonomistajia on myös tärkeää, että he saavat remonttiin käyttämilleen rahoille vastinetta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin, että remonttimiehet ovat ammattimiehiä. Remonttiin ei kannata palkata ketä tahansa remonttimiestä, vaan oikean henkilön löytyminen on tärkeää. Kun kuluttajilta kysyttiin, mitä he pitävät tärkeimpänä tekijänä ollakseen tyytyväisiä remonttiinsa, he vastasivat ammattinsa osaavien remonttimiesten olevan kaikista tärkeintä. Muita remonttimiehiin ja remontin onnistumiseen liittyviä tekijöitä ovat kuluttajan ja remonttimiehen välisen kommunikaation toimivuus ja että remonttimies ymmärtää, millainen lopputulos remontilla halutaan saada aikaan. Mitä kuluttajat pitävät remontin onnistumisen 10 tärkeimpänä tekijänä 1. Osaavien remonttimiesten palkkaaminen (40 % kuluttajista pitää tätä ehdottoman tärkeänä ) 2. Vastineen saaminen remonttiin käytetyille rahoille (38 %) 3. Talon mukavuuden parantaminen remontin avulla (35 %) 4. Remontin hyvä suunnittelu (34 %) 5. Budjetissa pysyminen (31 %) 6. Remonttimies ymmärtää ja hyväksyy lopputulosta koskevan vision (30 %) 7. Remontti sujuu mutkattomasti (29 %) 8. Selvä visio lopputuloksesta (28 %) 9. Toimiva kommunikaatio remonttimiesten kanssa (28 %) 10. Remontti ei tunnu ahdistavalta (26 %) 24 25

14 KULUTTAJIEN 7 NÄKEMYSTÄ REMONTTIMIEHISTÄ Kuluttajien 7 näkemystä remontista käsittelevässä osiossa kerroimme kuluttajien pitävän remonttimiehiä kaikista tärkeimpänä remontin onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Remonttimiehiä pidettiin jopa tärkeämpänä kuin vastineen saamista remonttiin käytetylle rahalle. Tässä osiossa perehdymme tarkemmin kuluttajien suhtautumiseen remonttimiehiä kohtaan

15 2 Yleisesti ottaen remonttimiehiin ei luoteta mutta toimittajiin luotetaan vielä vähemmän! Tutkimustulostemme mukaan Pohjoismaiden kuluttajien luottamus tiettyjä ammattikuntia kohtaan on epätavallisen korkea. Noin % vastanneista sanoo luottavansa lääkäreihin, sairaanhoitajiin, poliiseihin ja opettajiin. Tutkijoihin ja armeijan palveluksessa oleviin luotetaan lähes yhtä paljon. Remonttimiehiin luotetaan huomattavasti vähemmän. Vain yksi kolmesta talonomistajasta Pohjoismaissa sanoo luottavansa remonttimiehiin ammattikuntana. Yhtä monet eivät luota remonttimiehiin, ja kolmasosa ei osaa sanoa, luottaako remonttimiesten ammattikuntaan vai ei. Tulokset vaihtelevat hyvin vähän eri maiden välillä. Automekaanikkoihin luotetaan yhtä vähän kuin remonttimiehiin. Vastaajat luottavat vain toimittajiin ja liikkeenjohdon konsultteihin vähemmän kuin remonttimiehiin. Vain % vastanneista sanoo luottavansa näihin ammattikuntiin. Luottaa Neutraali Ei luota 74 % 18 % 8 % 68 % 19 % 12 % 65 % 19 % 16 % 59 % 26 % 15 % 57 % 26 % 17 % 52 % 25 % 23 % 37 % 31 % 32 % 35 % 31 % 34 % 14 % 23 % 63 % 14 % 26 % 61 % Sairaanhoitaja Lääkäri Poliisi Tutkija Opettaja Armeijan Auto- Remonttimies Lehtimies Liikkeenjohdon palveluksessa mekaanikko konsultti olevat Kuluttajien tuntema luottamus eri ammattikuntia kohtaan Kaikki perustuu luottamukseen Pohjoismaisissa yhteiskunnissa yleisesti vallalla olevan luottamuksen taso on jokseenkin ainutlaatuinen. Kun sopimuksentekijät luottavat toisiinsa, byrokratialle on vähemmän tarvetta, mikä on positiivinen asia sekä kuluttajien, palveluntarjoajien että koko yhteiskunnan kannalta. Kun kuluttajilta kysyttiin, mitä heille tulee ensimmäiseksi mieleen, kun he miettivät hyvän remonttimiehen ominaisuuksia, esiin nousivat erityisesti luotettavuus ja rehellisyys. Muut kuluttajien mainitsemat tärkeät ominaisuudet liittyvät remonttimiesten ammattitaitoon heidän halutaan olevan asiantuntevia, osaavia ja tarkkoja. Remonttimiesten palveluistaan pyytämää hintaa ei pidetä läheskään yhtä tärkeänä. Tulokset eivät näytä hyviltä remonttimiesten näkökulmasta, eivätkä myöskään kuluttajien näkökulmasta katsottuna. Tulokset näyttävät kuitenkin asioiden todellisen laidan. Yleisesti ottaen emme yleensä luota mihinkään, mistä meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Kuluttajien oma ammattl ja heidän luottamuksensa remonttimiehiä kohtaan näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa. Klassiset valkokaulustyöläiset kuten tutkijat, tietotekniikan toimihenkilöt ja ekonomit luottavat remonttimiehiin vähiten. Sinikaulustyöläiset, kuten rakennusmiehet ja teollisuustyöläiset, luottavat remonttimiehiin enemmän. Valkokaulustyöläisillä on yleensä vähemmän tietoa remonttimiesten työstä, ja se voi olla syy luottamuspulaan. Kaikkien Pohjoismaiden kuluttajat uskovat remontin onnistuvan paremmin, jos he palkkaavat remonttimiehet omasta maastaan. Luottamuspula siis kasvaa, jos remonttiin lisätään vielä yksi tuntematon tekijä. Sillä reseptillä remonttimiehiin ei todellakaan uskalleta luottaa. 29

16 3 Mutta luotan kyllä omaan remonttimieheeni! 4 Kontrolloivat kuluttajat Luottamus remonttimiehiä kohtaan on siis yleisesti ottaen melko heikkoa. Tälle on erilaisia syitä, joista yksi tärkeimmistä tuntuisi olevan kuluttajien ymmärtämättömyys remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Useilla kuluttajilla palkkaluokasta riippumatta on omat remonttimiehensä. Kun kysyimme kuluttajilta, kuinka paljon he luottavat omaan remonttimieheensä, tulokset olivat Oma remonttimies Remonttimies yleensä aivan erilaisia. 49 % vastanneista sanoi luottavansa omaan remonttimieheensä täydellisesti; lähes kukaan vastanneista ei ilmaissut epäluottamusta omaa remonttimiestään kohtaan. Kun remonttimiehen ja kuluttajan välillä vallitsee luottamus, remonttiprosessi sujuu paljon mutkattomammin. Kuluttajat ovat siis tyytyväisempiä oman remonttimiehensä tekemiin remontteihin. Kun kysyimme kuluttajilta tarkemmin heidän mielipiteitään remonttimiehistä, saimme lisää johtolankoja yleisen luottamuspulan syistä. Pieni osa kuluttajista sanoi, että remonttimiehet selittävät asiat heille ymmärrettävällä tavalla, että remonttimiehet tekevät tarkkaa työtä ja että he tekevät kaikkensa pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä, että heillä on hyvä organisaatiokyky ja että he pysyvät aikataulussa. Nämä ominaisuudet ovat useimpien ammattikuntien mielestä ja varsinkin valkokaulustyöläisten keskuudessa vähimmäisvaatimus mille tahansa ammattikunnalle. Useat kuluttajista haluavat kontrolloida ja pitää silmällä kaikkea, mitä remonttimies tekee, vaikka he sisimmässään tietävätkin, että remontti sujuisi paremmin, jos he antaisivat remonttimiehen tehdä rauhassa työtään. Kuluttajat ovat usein kontrollifriikkejä. Remonttimiesten näkökulmasta kontrollointi on luultavasti pahin mahdollinen tapa hoitaa yhteistä remonttiprojektia. Ruotsin ja Tanskan remonttimiesten keskuudessa tekemästämme etnografisesta kenttätutkimuksesta saimme selville, että remonttimiesten tapa käyttää omaa kehoaan on heidän ensisijainen ja tärkein työkalunsa. Remonttimiesten taito on kirjaimellisesti heidän omissa käsissään. He tuntevat ja näkevät työnsä tulokset, ja heidän voi olla vaikea pukea tätä sanoiksi. Valkokaulustyöläiset ovat puolestaan tottuneita kuvailemaan asioita sanoin ja he osaavat kertoa omasta maailmastaan ja ongelmistaan muille. Kyseessä voikin siis olla kahden eri maailman kohtaaminen, joka aiheuttaa suuren osan remonttimiesten ja heidän asiakkaidensa välisistä ongelmista. Tämän selvittämiseksi tarvittaisiin toki lisätutkimuksia. 0 % 4 % 1 % 10 % 1 % 21 % 5 % 31 % 14 % 24 % 31 % 10 % 49 % 2 % = Ei luota = Luottaa lainkaan täysin Kuluttajien luottamus remonttimiesten ammattikuntaa kohtaa ja heidän luottamuksensa omaa remonttimiestään kohtaan. 51 % 49 % 49 % 45 % 44 % 34 % On tärkeää valvoa remonttimiehiä, jotta he eivät tee virheitä Remonttimiehet selittävät työtään siten, että ymmärrän Remonttimiehet ovat huolellisia ja tarkkoja työssään Remonttimiehet tekevät kaikkensa pitääkseen asiakkaan tyytyväisenä Remonttimiehet ovat organisoineet hyvin työnsä Remonttimiehet pitävät kiinni aikataulusta Kuluttajien näkemys remonttimiehistä seuraavien väittämien mukaan (5-7, kun 1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä). Vaikka remonttimiehiä kohtaan onkin olemassa aika lailla ennakkoluuloja median kauhutarinoiden siivittäminä (mediatyöläiset luottavat remonttimiehiin muita ammattikuntia vähemmän), kuluttajien epäluottamus remonttimiehiä kohtaan tuntuu syntyvän heidän ymmärtämättömyydestään remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Kyseessä on tietämättömyydestä johtuva kuilu, joka on syytä paikata. Remonttimiesten olisi syytä selittää remontin kulkua paremmin, mutta kuluttajatkin voivat lieventää stressiään ottamalla huomioon, että remonttimiesten työ ei ole aivan samanlaista kuin heidän oma työnsä

17 5 Yleisesti ottaen kuluttajat ovat tyytyväisiä remonttimiehiinsä 6 Paras mahdollinen remonttimies, parempi kuin olin uskaltanut kuvitellakaan millaista remonttimiehen palkkaaminen voi parhaassa tapauksessa olla Olisi helppo kuvitella, että luottamuspula johtaisi yleiseen tyytymättömyyteen remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Kun kysyimme kuluttajien mielipiteitä heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä, arvostelut olivat kuitenkin yleensä positiivisia. Millaista remonttimiehen palkkaaminen voi parhaassa tapauksessa olla? Kun kuluttajat kertoivat meille parhaista kokemuksistaan remonttimiesten palkkaamisesta, he tuntuivat hakeneen turvallisuuden tunnetta, ja saattoivat kokea myös yllätyksiä. Kuluttajat haluavat remonttinsa sujuvan turvallisesti, mikä ei ole lainkaan yllättävää, koska suuri osa remonttiin liittyvistä epäilyistä johtuu tuntemattomista ja epävarmoista asioista. Kaikista yleisin kuvaus oikeaan osuneesta remonttimiehen palkkauksesta olikin yksinkertaisesti: 3 % 4 % 17 % 40 % 37 % Kuluttajien arvostelut heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä. Hyvin harvat remonttimiehet saivat huonot arvosanat ( surkea tai huono ), kun taas useimmat arvosteltiin sanoilla hyvä tai erinomainen. Tässä on melkoinen ristiriita, mutta Surkea Huono Ok, mutta Hyvä Erinomainen ei hyvä se kuvastaa myös kuluttajien tuntematonta kohtaan tuntemaa pelkoa. Useimmat kuluttajat olivat hyvin tyytyväisiä remonttimiesten tekemään työhön. Aivan niin kuin odotinkin Kuluttajien ja remonttimiesten välinen suhde on ratkaisevan tärkeä! Selviä eroja oli havaittavissa myös riippuen siitä, kuinka kuluttaja oli ottanut yhteyttä remonttimieheen. Tämä vahvistaa aikaisempaa tutkimustulostamme, jonka mukaan kuluttajan ja remonttimiehen välinen suhde on ensiarvoisen tärkeä. Ne kuluttajat, jotka olivat käyttäneet heille jo entuudestaan tuttua remonttimiestä, olivat kaikista tyytyväisimpiä tuloksiin. Toiseksi tyytyväisimpiä olivat ne kuluttajat, jotka olivat palkanneet remonttimiehensä henkilökohtaisten suositusten perusteella. Vähiten tyytyväisiä olivat ne kuluttajat, jotka asiaa laajalti internetissä tutkittuaan päättivät kuitenkin palkata remonttimiehen, johon he eivät olleet tyytyväisiä. Kuluttajien arvostelut heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä sen mukaan, kuinka kuluttaja oli ottanut yhteyttä remonttimieheen. Oikeaan osuneeseen remonttimiehen valintaan kuuluu myös yllätyksiä. Useat kuluttajat pitävät tiettyä innovatiivisuutta hyvänä remonttimiehen ominaisuutena. Vaikka monet kuluttajat katsovatkin tietävänsä remonteista aika lailla, he ymmärtävät myös, että remonttimiehillä on tältä alalta huomattavasti enemmän kokemusta. Turvallisuus on kaikista tärkeintä, mutta kun remonttimies on onnistunut saavuttamaan kuluttajan luottamuksen, innovatiiviset ja luovat ratkaisut ovat hyvin arvostettuja: Kun ongelmiin keksittiin aivan uudenlaisia ratkaisuja, remontti sujui paremmin kuin uskalsin odottaakaan 4,4 Käytin aiemmin käyttämääni remonttimiestä 4,19 Henkilökohtainen suositus 4,12 Käytin puhelinlutetteloa 4,06 Käytin rautakaupan tarjoamaa remonttimiestä 4,02 Hain internetistä 1 = Surkea 2 = Huono 3 = Ok, mutta ei hyvä 4 = Hyvä 5 = Erinomainen 32 33

18 7 Virheettömyyteen pyrkivä kuluttaja on remonttimiehen painajainen. Tämän tietävät jopa kuluttajat itse! Olemme tarkastelleet kuluttajien suhtautumista remonttimiehiin. Laajennetaan näkökulmaa antamalla kuluttajien katsoa asiaa remonttimiesten kannalta. Mitä kuluttajat uskovat remonttimiesten ajattelevan heistä? Millaisia asiakkaita kuluttajat uskovat remonttimiesten pitävän hyvinä asiakkaina? Vaikka useimmat kuluttajat kuvailevatkin itseään hyvin positiivisin termein, mukavina, ystävällisinä ja asioista perillä olevina, he sanovat usein olevansa myös vaativia. Monet remonttimiehet ovat varmasti samaa mieltä, ja remonttimiesten näkökulmasta katsottuna kuluttajien vaatimukset eivät ehkä aina ole oikeudenmukaisia tai realistisia. Kuluttajille näyttää olevan erittäin tärkeää saada oma tahtonsa tarkalleen läpi: heillä on tietty haavekuva, jonka he haluavat remonttimiehen toteuttavan. Stressiä voi tulla sekä remonttimiehelle että kuluttajalle, kun haavekuva onkin nimenomaan pelkkä haavekuva. Mikäli kuluttaja ei pysty hahmottamaan, mikä remontissa on mahdollista ja mikä ei, ja hän kuvittelee pystyvänsä vaatimuksillaan tekemään mahdottomasta mahdotonta, tilanteesta tulee helposti vaikea. Remonttimiehet tietävät liiankin hyvin mitä remonttihaavekuvien romahtaminen tarkoittaa, mutta taitavat remonttimiehet saattavat pystyä auttamaan kuluttajaa luomaan uuden haavekuvan. Sekä ruotsalaiset että tanskalaiset remonttimiehet kommentoivat niitä asiakkaitaan, jotka haluavat tarkkailla ja kontrolloida remonttiprosessia usein lähes sanatarkasti samalla tavoin: Jos remontti menee ikinä pieleen, se tapahtuu juuri kontrolloivien asiakkaiden takia. Tästä on helppo päätellä, että remonttiprojekteissa kommunikaatiossa, toistensa ymmärtämisessä ja luottamuksessa on usein molemminpuolista parantamisen varaa. Tilanne aiheuttaa ongelmia molemmille osapuolille. Nyt olemme oppineet ymmärtämään kuluttajan näkökulman remontteihin. Seuraavassa raportissamme tutkimme asiaa tarkemmin remonttimiesten näkökulmasta, jotta oppisimme ymmärtämään myös heidän näkemyksensä remonttiprosessista

19 Mikä sitten erottaa suomalaiset kuluttajat muiden Pohjoismaiden kuluttajista? Tässä osiossa tarkastelemme suomalaisten ja muiden Pohjoismaiden kuluttajien eroja heidän suhtautumisessaan kotiinsa, remontteihin ja remonttimiehiin. Suomalaisten kuluttajien ero muiden Pohjoismaiden kuluttajiin siinä, kuinka he suhtautuvat omaan kotiinsa. % on samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Kotini on tärkeä, mutta se on tärkeä vain minulle itselleni Suomi Muut Pohjoismaat 51 % 43 % Koti on minulle erittäin tärkeä asia elämässäni 11 % 22 % Kodin tulee olla uuden ja siistin näköinen Suomalaiset pitävät kotiaan suuressa arvossa. Suomalaiselle koti on tärkeämpi kuin muiden Pohjoismaiden kuluttajille. 51 % suomalaisista sanoo kotinsa olevan erittäin tärkeä osa heidän elämäänsä, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on 43 %. Suomalaisten suhtautuminen kotiinsa on kuitenkin rentoa, varsinkin ruotsalaisten ja norjalaisten statuksen metsästykseen verrattuna. Suomalaiset eivät usko kauniin kodin tekevän kovin suurta vaikutusta muihin, eikä uutuuden tunne ole heille kovin tärkeä. Suomi Muut Pohjoismaat 36 SUOMALAISET: RENTOJA REMONTOIJIA Suomalaiset kuluttajat eivät yleensä pidä remonttia koko elämää muuttavana tapahtumana. Suomalaisille koti on paikka, jossa levätään ja kerätään voimia. Suomalaiset haluavat kotinsa olevan mukava, mutta sen remontoimista upean kiiltäväksi ei pidetä tarpeellisena. Vaikka suomalaiset eivät tunne sataprosenttista luottamusta remonttimiehiään kohtaan, he antavat remonttimiesten useimmiten tehdä työnsä rauhassa, koska se tuntuu heistä järkevimmältä. Suomalaisten mielestä makuuhuoneen remontointi on kaikista hauskinta, ja he uskovat keittiöremontin nostavan talonsa arvoa eniten. Suomalaisten kuluttajien ero muiden Pohjoismaiden kuluttajiin siinä, kuinka he suhtautuvat remontteihin. % on samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Suomalaisten remontti-innostus on melko laimeaa Niissä Pohjoismaissa, joissa kotia pidetään statussymbolina, remontti-innostus on kasvanut lähes hulluuteen asti. Suomessa asia ei kuitenkaan ole näin. Suomalaisilla ei näytä olevan tarvetta näyttää muille, että heillä on maailman hienoin koti, kunhan he vain ovat itse tyytyväisiä kotiinsa. Tämä voi olla syynä siihen, miksi suomalaiset eivät ole kovin kiinnostuneita remontoinnista. 38 % 49 % Jos tekisin suuremman peruskorjauksen, olisin innoissani Kovin monet suomalaiset eivät innostu laajoista remonteista, eivätkä he pidä viimeistä remonttiaan mitenkään järi syttävänä kokemuksena. Kun tanskalaiset ja norjalaiset ottavat asioista perusteellisesti selvää ennen remonttiin ryhtymistä, suomalaiset puolestaan antavat yleensä remonttimiesten hoitaa asian siihen sen kummemmin puuttumatta. 38 % 58 % Peruskorjauksen tekeminen oli hauskaa 37

20 Olohuone ja kylpyhuone ovat mieluisimmat remonttikohteet Remontti Nostaa talon arvoa eniten, % Keittiö on monelle mieluisin tai toiseksi mieluisin remonttikohde. Suomessa keittiö on vasta kolmannella sijalla (22 %) olohuoneen (33 %) ja kylpyhuoneen (26 %) jälkeen. Missään muussa Pohjoismaassa makuuhuone ei ole yhtä suosittu remonttikohde kuin Suomessa. Suomalaiset eivät ole kovin innokkaita remontoijia, ja siksi ei varmaan olekaan sattumaa, että makuuhuoneremonttia pidetään Suomessa helpompana remonttina kuin muissa Pohjoismaissa. Nukkumapaikalla tuntuu olevan suomalaisille enemmän merkitystä kuin trendikkäällä keittiöllä. Itse asiassa suomalaiset eivät ole yhtä innokkaita kokkaamaan yhdessä ystäviensä kanssa kuin muiden Pohjoismaiden asukkaat 3, ja se voi olla syynä suomalaisten laimeammalle keittiöremonttiinnostukselle. Tästä huolimatta suomalaiset uskovat keittiöremontin nostavan talon arvoa eniten. Muista Pohjoismaista poiketen ne remontit, jotka ovat suomalaisille kaikista mieluisimpia, eivät nosta talon arvoa eniten. Katon f 26% Kylpyhuoneen kaakelointi 21% Talon ulkoseinien maalaaminen 14% Ikkunoiden 22% Lattioiden 13% Remontti Hauskin remonttikohde, % Nostaa talon arvoa eniten, % Ulko-oven vaihtaminen 1% Hankalin toteuttaa, % Keittiön kaakelointi 4% Kodinhoitohuone 3% Kylpyhuone 8% Keittiö 22% Eteinen 8% Olohuone 33% Makuuhuone 26% Kodinhoitohuone 2% Eteinen 2% Olohuone 6% Makuuhuone 1% Kylpyhuone 31% Keittiö 58% Talon ulkoseinien maalaaminen 3% Katon 35% Kylpyhuoneen kaakelointi 29% Lattioiden 10% Ikkunoiden 20% Keittiön kaakelointi 3% Ulko-oven vaihtaminen 1% Suomalaisten suosituimmat remonttikohteet. Erotus: arvonnousu % - toteutuksen hankaluus % Suomessa ikkunaremontti koetaan hankalaksi, vaikka se nostaakin kodin arvoa Talon ulkoseinien maalaaminen 11% Lattioiden 3% Ikkunoiden 2% 38 Useimmat Pohjoismaiden kuluttajista uskovat, että ikkunoiden nostaa talon arvoa eniten vähimmällä vaivalla. Vaikka suomalaisetkin uskovat ikkunoiden uusimisen nostavan talon arvoa, monet pitävät ikkunaremonttia erityisen hankalana. Remontilla saavutetun edun ja sen vaivalloisuuden välistä eroa tarkastellessamme ikkunat ovat Suomessa kolmannella sijall. Kärkisijaa pitää talon ulkoseinien maalaus, ei niinkään arvonnousun kannalta, vaan remontin vaivattomuuden takia. Pelkästään talon arvoa tarkastellessamme katon on Suomessa ykkössijalla. Kattoremonttia pidetään kuitenkin myös kaikista hankalimpana remonttina. Keittiön kaakelointi 1% Ulkoovien vaihtaminen 0% Kylpyhuoneen kaakelointi -8% Katon -9% Mikä suomalaisten kuluttajien mukaan on tyypilistä tietyille remonteille sen mukaan jaoteltuna, kuinka suuri osa sanoo uskovansa remontin nostavan talon arvoa eniten, ja kuinka suuri osa uskoo remontin olevan hankalin toteuttaa. 3 The OBH Nordica home cooking report

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Kuraattorityön helmet ja helvetit

Kuraattorityön helmet ja helvetit Kuraattorityön helmet ja helvetit Vuokatti 8.10.2010 Katariina Ylä-Rautio-Vaittinen katariina.yla-rautio@sci.fi Nykyajan nuoret rakastavat ylellisyyttä. Heillä on huonot tavat, he pilkkaavat auktoriteetteja

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010 Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta Toukokuu 2010 Hampaidenhoitotutkimus Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2010 YouGov. Siihen otti osaa noin 3000 18-65 -vuotiasta miestä ja naista Suomesta,

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot