Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin remontointi Taivas vai helvetti?"

Transkriptio

1 Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014

2 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten asiakkaidemme asumismukavuutta ja edistää heidän hyvinvointiaan. Tämä tavoite mielessä kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka ovat korkealaatuisia sekä teknisesti edistyksellisiä ja älykkäitä. Osana tätä kokonaisuutta pyrimme myös ymmärtämään aiempaan paremmin asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Tämä raportti on yhteenveto viimeisimmästä pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka olemme laatineet yhteistyössä Kairos Futuren kanssa. Menestyksen kaava: luottamusta ja suhteita Tiivituote on osa kansainvälistä Inwido-konsernia. Tämä yhteys antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää, tutkia ja vertailla asiakkaidemme tarpeita ja mieltymyksiä eri maissa. Vertailut ja analyysit palvelevat meitä kaikessa kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme. Tulokset auttavat meitä ennakoimaan ja kehittämään tuotteita ja palveluita, joita suomalaiset asiakkaamme arvostavat ja jotka parantavat heidän asumismukavuuttaan. Julkaisimme ensimmäisen pohjoismaisten kuluttajien asumistottumuksia vertailevan raportin vuonna Raportti sai paljon julkisuutta ja se avasi samalla näkymiä pohjoismaiseen asumiskulttuuriin sekä niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin. Nyt julkaistavassa toisessa raportissa selvitämme syvällisemmin asuntojen saneerausta ja siihen liittyviä tekijöitä. Erityisen mielenkiintomme kohteena on, millainen on kuluttajan ja rakennusalan ammattilaisen suhde, millaisia kokemuksia kuluttajilla on ennen remonttia, sen aikana ja remontin jälkeen? Menemättä liiaksi tutkimustulosten yksityiskohtiin, voidaan todeta, että kuluttajan ja rakennusalan ammattilaisen suhteessa on paljolti kysymys keskinäisestä luottamuksesta. Toinen mielenkiintoinen tutkimustulos liittyy kuluttajien huoleen remontin sujumisesta ja onnistumisesta. Vaikka remonttiin liittyy varsin usein huolia, se on hieman yllättäen myös monille asuntoaan remontoiville suorastaan riippuvuutta aiheuttava kokemus ja elämys. Suomalaisella ovi- ja ikkunateollisuudella on edessään mielenkiintoisia haasteita. Alan tilastojen mukaan Suomessa on n. 22 miljoonaa ikkunaa, joiden vaihtaminen olisi niiden kunnon ja energiatalouden kannalta järkevää. Saneeraustarve on siis huomattava. Nykyisellä tahdilla yksinomaan vanhojen ikkunoiden päivittäminen vastaamaan uusia vaatimuksia kestäisi 46 vuotta. Vaikka valtaosa vanhoissa kiinteistöissä olevista ovista ja ikkunoista olisivat pikaisen uusimisen tarpeessa, nämä remontit eivät tämän tutkimuksen tulosten mukaan ole korjaushankkeiden kärkisijoilla. Tämä siitä huolimatta, että ovien ja ikkunoiden vaihdolla voidaan kuluttajienkin mielestä lisätä asumismukavuutta ja säästää energiaa sekä nostaa kiinteistön arvoa. Uusimman raportin julkaisun myötä olemme ottaneet uuden askeleen kohti parempaa kuluttajien tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämistä. Tiedämme, että matka on pitkä ja siihen sisältyy uusia näkökulmia ja nopeastikin muuttuvia mieltymyksiä. Olemme valmiita kohtaamaan uudet haasteet ja kehittämään toimintaamme erityisesti tutkimuksen esiin nostamilla asennus- ja palvelutuotteiden alueilla unohtamatta kuitenkaan itse ovia ja ikkunoita. Tämä raportti sisältää tiiviin paketin pohjoismaisten kuluttajien näkemyksistä ja mieltymyksistä liittyen oman kodin saneeraukseen vuonna Toivon sinulle mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä raportin parissa. Markku Uotinen toimitusjohtaja Tiivituote Oy Mikäli sinulla herää kysymyksiä raportista, voit olla yhteydessä sähköpostitse, 2 3

3 INWIDORAPORTTI 2014LYHYESTI Remontti koskettaa kuluttajan sisintä Tutkimustulostemme mukaan kodin remontoinnilla koetaan olevan yhteys remontinteettäjän omaan itseen ja hänen identiteettiinsä. Tämän vuoksi remontointi ja remonttimiehet herättävät kuluttajissa tunteita. Kun paljon on pelissä, tunteet voivat käydä kuumina. Kuluttajat käyttäytyvät pohjimmiltaan sekä rationaalisesti että irrationaalisesti. Tutkimuksemme mukaan kuluttajilla on sekä oikeutettuja että irrationaalisia pelkoja sen suhteen, mikä remontissa voi mennä pieleen. Tämän raportin tarkoitus on selvittää remontteihin liittyvät totuudet. Miksi ryhdymme remontoimaan? Mitkä tekijät kuuluvat onnistuneeseen remonttiin? Millainen remonttimiesten ja kuluttajien välinen suhde on? Millaisina kuluttajat näkevät itsensä, ja millaisina he näkevät remonttimiehet? Jotta oppisimme ymmärtämään remontin kulkua, olemme käyttäneet apunamme kolmentyyppisiä lähteitä: Trendi- ja koostetutkimusta, etnografista tutkimusta, ja yli 2500 pohjoismaisen talonomistajan kvantitatiivista haastattelututkimusta. Tulosten perusteella: Remonttimiesten ja kuluttajien välisen, kulttuurieroista johtuvan kuilun paikkaaminen Tunteet saattavat kuumentua myös remonttimiesten ja kuluttajien välisten kulttuurierojen takia. Ruotsissa & Tanskassa toteuttamamme tutkimuksen mukaan remonttimiesten taito on todellakin heidän sormenpäissään. He haluavat tehdä mahdollisimman hyvää työtä kaikissa olosuhteissa ja he ovat varautuneita kaikkeen. Remonttimiehet toivovat kuluttajilta avointa mieltä ja ymmärrystä siitä, että heidän työtään on joskus mahdotonta suunnitella, kun taas kuluttajat uskovat kontrollin, kommunikaation ja tarkan suunnitelman takaavan remontin onnistumisen. Vaikka tämä ajatustapaero kaipaakin lisätutkimuksia, voimme jo nyt päätellä, että kuluttajat eivät niinkään pidä remontin tulosta, vaan pikemminkin itse remontin tekemistä ongelmallisena. Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että erityisesti korkeammin koulutetut ammattihenkilöt eivät luota remonttimiehiin, eivätkä ymmärrä heidän ammattiaan ja työskentelytapojaan. Remontin onnistumiselle tärkeintä on oikean remonttimiehen valinta Vaikka ylivoimaisesti suurin osa kuluttajista oli tyytyväisiä sekä remontteihinsa että remonttimiehiinsä, kuluttajat halusivat korostaa oikean remonttimiehen merkitystä remontin onnistumiselle. Kuluttajan ja remonttimiehen välisellä suhteella on merkitystä Tämä on monimutkainen asia. Kuluttajat haluaisivat valvoa remonttimiesten tekemää työtä ja he murehtivat asioiden mahdollista mutkistumista. Tämä voi aiheuttaa todellista kitkaa remontin aikana. Kun kuluttajan ja remonttimiehen välinen suhde on kunnossa, remontin onnistumisen edellytykset ovat huomattavasti paremmat. Sekä kuluttajat että remonttimiehet voivat toki pyrkiä ymmärtämään toisiaan paremmin. Kaikki perustuu luottamukseen Jotta kuluttajalla ja remonttimiehellä voi olla hyvä suhde toisiinsa, epäluottamuksen sijaan tarvitaan nykyistä vahvempaa luottamusta. Pohjoismaiden ammattikunnista ainoastaan toimittajiin ja liikkeenjohdon konsultteihin luotetaan vähemmän kuin remonttimiehiin. Tästä huolimatta useimmat remontin teettäjistä ovat tyytyväisiä remontin tekijöihin. Tämän perusteella näyttää siltä, että remonttimiehiä kohtaan on olemassa aika lailla ennakkoluuloja, joita median kauhutarinat vain kasvattavat. Remontti voi siis olla sekä taivas että helvetti Kuluttajat eivät tunnu saaneen tarpeekseen remonteista; remontti-innostus jatkuu vielä tulevinakin vuosina. Remonttibuumi näkyy myös rakennustarvikkeiden vähittäismyyntitilastoissa. Kodin merkitys statussymbolina on kasvanut, ja vanhat talot kaipaavat remonttia energiankulutuksen vähentämiseksi. Kun koti nähdään oman identiteetin ja sosiaalisen statuksen ilmentymänä, kuluttajat haluavat luoda unelmiensa kodin ja tehdä siihen muutoksia yhä useammin. Vaikka remonttiaika voikin tuntua helvetiltä, kannattaa kuitenkin muistaa, että lopputuloksesta tulee useimmiten taivaallinen. Ikkunaremontilla paras teho vähimmällä vaivalla Remonttikohteita tarkastellessamme huomasimme, että tiettyihin paikkoihin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin toisiin. 48 % Pohjoismaiden kuluttajista on kodeissaan 15 vuotta vanhemmat ovet ja ikkunat. Tutkimuksemme mukaan asunnon yksityiskohtien remontoinnista kuluttajat mainitsevat, että he saavat eniten vastinetta rahalleen ikkunoiden remontoinnista. Ikkunaremontti hoituu edulliseen hintaan. Ikkunoiden uskotaan nostavan talon arvoa eniten, ja niiden remontointia pidetään melko helppona. 4 5

4 Sisältö UNELMAKOTISI REMONTOINTI taivas VAI HELVETTI? PIKAKATSAUS TUTKIMustu- LOKSIIMME: MYYTTEJÄ JA TOTUUKSIA REMONTOINNISTA & REMontti- MIEHISTÄ KULUTTAJIEN 7 NÄKE- MYSTÄREMONTOINNISTA SUOMALAISET: RENTOJA REMONTOIJIA TANSKALAISET: HYVISSÄ VÄLEISSÄ REMONTTIMIESTENSÄ KANSSA 48 RUOTSALAISET: INNOKKAITA, MUTTA SAMALLA HERMOSTUNEITA STATUKSEN METSÄSTÄJIÄ TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ: 3 JOHTOPÄÄTÖSTÄ REMONTOINNIN TULEVAISUUDESTA 60 NORJALAISET: ASIOISTA PERILLÄ OLEVIA STATUKSEN METSÄSTÄJIÄ TUTKIMUS- METODIT

5 UNELMAKOTISI REMONTOINTI taivas VAI HELVETTI? Remontointi kiinnostaa kuluttajia: 37 % pohjoismaisista kuluttajista kokee remontin aiheuttavan jopa riippuvuutta. 8 9

6 MIKSI TEIMME RAPORTIN REMONTOINNISTA? Kodin merkitys kuluttajille kasvaa koko ajan. Koti ei ole ainoastaan asuinpaikka, vaan myös elämämme tärkeimpien hetkien tapahtumapaikka. Koti on paikka, jossa voimme levätä ja kerätä voimia poissa ulkomaailman kiireistä. Kodista on tullut meille tapa ilmaista itseämme. Kodilla on siis tärkeä rooli siellä asuvien aikuisten identiteetin luomisessa ja ylläpitämisessä, ja se on myös kaikkien asukkaittensa yhteinen perusta. Kotia pidetään myös entistä enemmän statussymbolina. Yhä useampi pyrkiikin saamaan unelmiensa kodin. Remontointi kuuluu osana tähän ja monet kuluttajat pitävät remontointia oikotienä unelmiensa kotiin. Kuluttajien taipumus ostaa remonttiin liittyviä palveluita on kasvamaan päin eri puolilla maailmaa. Kuluttajat saattavat olla myös aiempaa halukkaampia maksamaan näistä palveluista. Vaativan työelämän aiheuttama stressi ja perhettä koskevat velvollisuudet saavat kuluttajat hankkimaan ostopalveluita. Palvelujen luvatussa maassa USA:ssa sisustussuunnittelijoiden työllistymisen odotetaan kasvavan 19 % vuosien 2008 ja 2018 välisenä aikana. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan siitä, mitä he eivät itse osaa tai halua tehdä. Rakennusala onkin kasvattanut palveluntarjontaansa, koska tee se itse -konsepti ei enää ole yhtä suosittu kuin aikaisemmin. Kohderyhmään kuuluvat ne kuluttajat, jotka pitävät itunes listojen järjestelyä ja iphonen käyttöjärjestelmän päivittämistä kotityönä. 1 Energiatehokas remontointi on tulevaisuutta Tähän mennessä olemme siis saaneet selville, että kuluttajat haluavat tehdä remontteja ja että he ovat aiempaa halukkaampia maksamaan siitä. Remontteja tehdään toki myös siksi, että niille on tarvetta. Ilmastonmuutos on saanut valtiot ja rakentajat vaatimaan energiatehokkaampia ratkaisuja. Tämä näkyy myös Pohjoismaiden markkinoilla. Vuoden 2020 jälkeen Suomeen saa rakentaa vain nollaenergi ataloja. Myös Norjan uudisrakennusten tulee noudattaa passiivitalostandardia vuodesta 2020 lähtien. Norja tähtää myös nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen puolittamiseen vuoteen 2040 mennessä. Tanskan eduskunta tuli 2012 siihen tulokseen, että tehokas remontointi on yksi parhaimpia keinoja vähentää energian kulutusta ja tuhlausta. Vuoteen 2016 mennessä Tanska investoi 24 miljardia kruunua remontteihin. Hanketta tukee itsenäinen, julkista rakentamista tukeva Landsbyggefondan. Lisäksi Ruotsin eduskunta 1 Home Depotin Redbeacon laajentaa palveluntarjontaansa:

7 si nykyään remontti onkin usein jatkuva prosessi, kun ennen remontti tehtiin vain kerran elämässä. Ruotsalaiset ovat käyttäneet lähes 5000 remontointiin liittyvää tagia Instagramissa. Ruotsalaiset kuluttajat haluavat esitellä remontointi- ja rakentamistaitojaan muille. He jakavat kuvia luomuksistaan remontin eri vaiheissa remontointia on alettu yleisesti pitää sosiaalisen statuksen symbolina. Mutta onko remontointi helvetillistä vai taivaallista? Siihen kysymykseen yritämme löytää vastauksen! Totuus on, että remontointi ei suinkaan ole ongelmatonta. Me kaikki varmaan tunnemme jonkun, jonka remontti on epäonnistunut, ja meillä saattaa olla pari kauhutarinaa kerrottavana myös omista remonteistamme. Pohjoismaissa remonttimiehiin ei aina luoteta, ja yhteistyö tahtoo kangerrella. Norjan rakennusmestariliitto Byggmesterforbund, Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Ruotsin kuluttajavirasto Konsumentverket ja Tanskan kuluttajaneuvosto Forbrugerrådet käsittelevät työssään remontteihin tavalla tai toisella liittyviä ongelmia. Kuluttajatutkimuksemme mukaan remonttimiehiin luotetaan vähiten Suomessa ja Ruotsissa; ainoastaan 47 % vastaajista kertoi, ettei remonttimiesten palkkaaminen aiheuttanut heille huolta. Tulos on lähes 10 % Pohjoismaiden keskiarvoa huonompi. Kodin remontointi on siis stressiä aiheuttavaa puuhaa, ja se vie kuluttajilta aikaa, energiaa ja rahaa. Onko remonttiala siis rikollisten pelikenttä, ja luottamuksen saavuttaminen mahdotonta? Toisaalta taas remontteja tehdään entistä useammin ja myös muista kuin puhtaasti toiminnallisista syistä, mikä puolestaan viittaisi siihen, että remonttiala on pelkkää idylliä. Tämän raportin tarkoitus on selvittää remontteihin liittyvät totuudet. Miksi ryhdymme remontoimaan? Mitkä tekijät kuuluvat onnistuneeseen remonttiin? Millainen remonttimiesten ja kuluttajien välinen suhde on? Millaisina kuluttajat näkevät itsensä, ja millaisina he näkevät remonttimiehet? Pian saat vastaukset näihin kysymyksiin. Tervetuloa matkalle unelmiesi kotiin remontin kiemuroiden kautta. on päättänyt, että lämmitettyjen rakennusten energiankulutusta tulee vähentää 20 % vuoteen 2020 mennessä ja 50 % vuoteen 2050 mennessä. Yksi tärkeimmistä tavoista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta on ikkunoiden vaihtaminen uusiin. Ikkunoilla on erittäin tärkeä merkitys rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle. Ikkunoiden vaikuttaa myös rakennuksen ulkonäköön, auttaa kuluttajia vähentämään kustannuksiaan ja on osaltaan vaikuttamassa kestävämpään tulevaisuuteen. Remontointi on mielentila tervetuloa remontoijien joukkoon Remontointiin liittyy vahvoja liikkeellepanevia voimia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Remontointi kuuluu osana elämäämme myös tulevaisuudessa. Näyttää myös siltä, että remontteja tehdään aiempaa tiheämpään tahtiin. Tanskassa valtion kannustuspaketti on vauhdittanut remontointia. Parhaillaan tehtävät remontit ovat usein laajoja projekteja, joita oli aiemmin siirretty myöhemmäksi niiden korkeiden kustannusten takia. Tanskan valtio aikoo investoida noin 30 miljardia kruunua remontteihin vuosien 2010 ja 2016 välisenä aikana. Lyhyemmällä aikavälillä olemme tarkastelleet rakennustarvikkeiden vähittäismyyntiä. Ruotsissa rakennustarvikkeita myytiin 48 miljardin kruunun edestä vuonna Myynti oli noussut neljässä vuodessa 25 %. Pohjoismaista Suomessa on suunniteltu vähiten remontteja ensi vuodelle: vain 15 % suomalaisista kuluttajista aikoo tehdä remontin ensi vuonna, kun taas koko Pohjoismaissa noin 22 % kuluttajista suunnittelee remonttia lähimmän vuoden aikana. OP-Pohjola-ryhmän mukaan suomalaiset kuluttajat pysyvät edelleen varovaisina, mutta tilanteen uskotaan alkavan kohentua seuraavina vuosina, kun Suomen talouden arvioidaan elpyvän vuodesta lähtien. Ehkäpä myös remonttien teko Suomessa kasvaa talouden elpymisen myötä. Kun kodista on tullut statussymboli ja asukkaidensa persoonallisuuden ilmentäjä, sen asukkaistaan antaman kuvan päivittämistä on alettu pitää entistä tärkeämpänä. Tämän vuok- LISÄTIETOA RAPORTISTA Jotta oppisimme ymmärtämään remontin kulkua, olemme käyttäneet apunamme kolmentyyppisiä lähteitä: Olemme käyttäneet tutkimusmateriaalia kuvaamaan remontin liikkeellepanevia voimia ja kuluttajien näkemyksiä remontoinnista. Eksploratiivisia tuloksia olemme käyttäneet kuvaamaan sitä, millaisena remontin tekijät näkevät remonttiprosessin. Tarkempaa tietoa raportin tekemisen metodologiasta löydät kohdasta Tutkimusmetodit https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/media?cid=-46619&srcpl= Kvantitatiivinen haastattelututkimus, johon osallistui kuluttajaa: 524 Suomesta, 504 Tanskasta, Ruotsista ja 558 Norjasta. 2 Remontointia koskeva trendi- ja koostetutkimus, joka toteutettiin Kairos Future vakiintuneen trendien tunnistamisen ja kuvaamisen metodologian mukaan. 3 Eksploratiivinen etnografinen tutkimus, johon osallistui tanskalaisia ja ruotsalaisia remonttimiehiä.

8 PIKAKATSAUS TUTKIMUSTULOKSIIMME: MYYTTEJÄ JA TOTUUKSIA REMON- TOINNISTA & REMONTTIMIEHISTÄ Pohjoismaiset kuluttajat arvostavat ennen kaikkea remonttimiehen luotettavuutta. Myytti: Useimmat kuluttajat eivät ole tyytyväisiä remontteihinsa Totuus: 86 % Pohjoismaiden kuluttajista on itse asiassa tyytyväisiä viimeiseen remonttiinsa. Kaikista tärkeintä remontin onnistumiselle on oikean remonttimiehen palkkaaminen. 40 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo remontin onnistumisen riippuvan remonttimiehestä. Huomattavaa: Vaikka suuri osa kuluttajista onkin tyytyväisiä, itse remonttiprosessi voi olla hankala. 15 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo viimeisen remonttinsa olleen yhtä stressaava kuin mikä tahansa kriisi! Myytti: Mitä enemmän rahaa remonttiin käytetään, sitä parempaan lopputulokseen sillä päästään Totuus: Kuluttajien tyytyväisyydessä remontteihinsa ei ollut juuri eroja heidän palkkaluokastaan ja remonttiin käyttämästään summasta riippumatta. Myytti: Remonttimiehiin ei voi luottaa Totuus: 40 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo viimeisen remonttimiehensä olleen hyvä ja 37 % erittäin hyvä. 77 % kuluttajista on siis enemmän kuin tyytyväisiä viimeksi palkkaamaansa remonttimieheen. 93 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo lisäksi luottavansa heille jo aiemmin tuttuun remonttimieheen. tähän myyttiin liittyy tosin myös ripaus totuutta. Kuluttajien luottamus remonttimiehiä kohtaan on yleisellä tasolla melko hataraa. Vain 35 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo luottavansa remonttimiehiin. Myytti: Kodin remontointi on projekti, jolla on selvä loppu! Totuus: 37 % Pohjoismaiden kuluttajista sanoo remontoinnin olevan koukuttavaa, ja he hakevat jatkuvasti uusia remonttikohteita. Myytti: Ikkunoiden on kallista ja hankalaa puuhaa Totuus: Pohjoismaiden kuluttajat uskovat ikkunoiden uusimisen nostavan talon arvoa remonteista eniten. Muihin remontteihin verrattuna ikkunaremonttia pidetään myös melko vaivattomana toteuttaa. Huomattavaa: 48 %: lla Pohjoismaiden kuluttajista on kodeissaan 15 vuotta vanhemmat ikkunat ja ulkoovet

9 KULUTTAJIEN 7 NÄKE- MYSTÄ REMONTOINNISTA Tässä osiossa esittelemme 7 näkemystä, jotka kuluttajilla on remontoinnista. Aloitamme kaikista perustavimmasta kysymyksestä: mikä saa kuluttajan tekemään remontin? 16 17

10 1 Remontoinnin kysyntä kasvaa, koska kodin halutaan peilaavan asukkaidensa persoonallisuutta Kuluttajat katsovat kotinsa ainakin jossain määrin ilmentävän heidän omaa identiteettiään. Tämä näkemys on tärkeä, koska se selittää useat kuluttajien toiveista. Tässä raportissa halusimme selvittää, onko kodin identiteetin hakeminen jopa tärkein remontoinnin syy. Tulostemme mukaan asia on näin, ja tämä onkin ensimmäinen esittelemistämme kuluttajanäkemyksistä. Ne Pohjoismaiden kuluttajat, jotka pitävät kotiaan oman identiteettinsä osana, ovatkin kaikista innokkaimpia remontintekijöitä. Mitä vahvemmin kuluttajan identiteetti on sidoksissa hänen kotiinsa, sitä innokkaammin he tekevät remontteja. 55 % niistä, jotka katsovat kotinsa peilaavan omaa identiteettiään, haluaisivat tehdä kotonaan laajan remontin. Vertailun vuoksi: vain 30 % niistä, joiden mielestä heidän kotinsa ei peilaa heidän identiteettiään, olisivat halukkaita remontoimaan. Lisäksi kotia identiteettinsä osana pitävät kuluttajat sanovat muita useammin, että remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan, ja jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman Remontit ovat koukuttavia: jos teet yhden remontin, huomaat, että haluat tehdä niitä lisää. 37 % on samaa mieltä Väittämä Kuluttajat, jotka EIVÄT katso kotinsa peilaavan heidän identiteettiään Kuluttajat, joiden mielestä heidän kotinsa PEILAA heidän identiteettiään Remontointi on jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman näköinen 38 % vastaa myöntävästi Remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan 31 % vastaa myöntävästi Saako ajatus laajasta remontista sinut innostumaan? 30 % vastaa myöntävästi Kuluttajien suhtautuminen remontin tekemiseen: kuluttajat, jotka pitävät/eivät pidä kotiaan oman identiteettinsä osana. näköinen. Jotkut talonomistajat ovat selvästi innokkaampia remontoijia kuin toiset. Ero syntyy sen mukaan, pitääkö talonomistaja kotiaan oman identiteettinsä osana vai ei. Remontointi on jännittävä tapa tehdä kodista enemmän oman näköinen 69 % vastaa myöntävästi Remontointi on helppo tapa toteuttaa unelmiaan 55 % vastaa myöntävästi Saako ajatus laajasta remontista sinut innostumaan? 55 % vastaa myöntävästi Tästä päättelemme, että remontointiinnostus kasvaa, kun kodin halutaan ilmentävän asukkaidensa persoonallisuutta. 2 Remontointi on koukuttavaa Pohjoismaiden hallitukset ovat viime aikoina alkaneet tukea remonttipalveluita. Tämä huomioonottaen kuluttajien uskotaan tekevän kaikki tarvitsemansa remontit lähivuosina, jolloin laajempien remonttien tarpeen oletetaan vähenevän. Kun vertaamme kuluttajien remonttisuunnitelmia vuodelle 2014 vuoteen 2012, remonttien määrä ei kuitenkaan näytä laskevan. Vuoteen 2012 verrattuna ainakin yhtä moni, ellei useampikin, kuluttaja suunnittelee kattavia remontteja vuodelle Näyttää siltä, että talonomistajat pitävät siitä tunteesta, jonka huomattavat parannukset heidän kotiympäristössään saavat aikaan. Jopa 37 % tutkimukseemme osallistuneista kuluttajista myöntää remontoinnin olevan koukuttavaa yhden remontin tehtyäsi huomaat helposti muitakin remonttikohteita Jotkut kuluttajat jäävät helpommin koukkuun kuin toiset. Ne kuluttajat, jotka ovat jääneet remontointikoukkuun, kertovat remontoinnin ikään kuin muuttaneen heidät kokonaan toisiksi ihmisiksi. 57 % näistä kuluttajista sanoo remontoinnin olevan koukuttavaa. Ei liene ihme, että nämä kuluttajat katsovat myös muita useammin kotinsa olevan osa heidän identiteettiään

11 3 Ikkunoiden vaihtaminen on erittäin helppoa 4 Nyt on aika katsoa talon julkisivua uudella tavalla Pyysimme tutkimukseen osallistuneita valitsemaan tietynlaisista remonteista ne, jotka: nostaisivat talon arvoa eniten olisivat hankalimpia toteuttaa Näiden kahden asian välinen ero on mielenkiintoinen, koska se kertoo jotain siitä, kuinka paljon saat vastinetta rahallesi, ts. millaisella remontilla talon arvo nousee eniten mahdollisimman vähällä vaivalla. Eri remonttien ja talon parannustöiden joukosta katon uusimisen uskotaan nostavan talon arvoa eniten. Tämä ei kuitenkaan ole mikään helppo remontti. Katon on vaivalloinen projekti, johon tarvitaan runsaasti asiantuntemusta. Ikkunoiden taas on helppo tapa nostaa talon arvoa verrattain vähällä vaivalla. 21 % vastaajista sanoi uskovansa, että ikkunoiden nostaa talon arvoa eniten, ja vain 14 % uskoo ikkunaremontin olevan hankalin toteuttaa. Pohjoismaisissa taloissa on usein vanhat ovet ja ikkunat. Kuluttajien vastausten mukaan ainakin kolmasosassa taloissa ovet ja ikkunat ovat yli 20 vuotta vanhoja. Suuri osa talonomistajista on jo remontoinut keittiönsä ja kylpyhuoneensa, mutta ovien ja ikkunoiden remontti on yhä tekemättä. Ilmastosta, oven laadusta ja sen käytöstä riippuen ovi tulisi vaihtaa uuteen heti, kun sen turvallisuuden, vedonpitävyyden tai energiatehokkuuden huomataan heikentyneen. Tämän lisäksi myös ovet kuvastavat nykyisin omistajansa persoonallisuutta, ja erikoisella, esteettisesti miellyttävällä ovella voidaan muuttaa koko talon yleisvaikutelmaa. Ovien ja ikkunoiden remontointi on piste iin päälle, kun talon muut osat ovat jo kunnossa. Remontti nostaa talon arvoa eniten, % on hankalin toteuttaa, % erotus: arvonnousu % - toteutuksen hankaluus % Ikkunoiden 21% 14% 7% 35 % 35 % 13 % 13 % 11 % 11 % 19 % 21 % 23 % 21 % Talon ulkoseinien maalaaminen 8% 5% 3% Keittiön kaakelointi 6% 4% 2% Ulkoovien vaihtaminen 2% 2% 0% Lattioiden 10% 13% -3% Katon 29% 33% -4% Kylpyhuoneen kaakelointi 24% 30% -6% Mikä kuluttajien mukaan on tyypilistä tietyille remonteille sen mukaan jaoteltuna, kuinka suuri osa sanoo uskovansa remontin nostavan talon arvoa eniten, ja kuinka suuri osa uskoo remontin olevan hankalin toteuttaa. Hauskinta remontoida 21+ vuotta vuotta vuotta 6-10 vuotta 0-5 vuotta Tarkasteltuamme muita remonttiin liittyviä tekijöitä ja verrattuamme eri huoneiden remontteja toisiinsa, huomasimme esim. kylpyhuoneen ja olohuoneen remonttien välillä selviä eroja. Alla hämähäkkikaaviona esitettyjen tulosten mukaan keittiö on kaikista mieluisin remonttikohde. Keittiötä pidetään kaikista hauskimpana remonttikohteena, ja remontoidun keittiön uskotaan nostavan talon arvoa kaikista eniten. Kylpyhuoneremontti on kaikista hankalin toteuttaa, ja se vaatii myös eniten remonttimiesten ammattitaitoa. Muut huoneet ovat helpompia remontoida, mutta niiden remontointi ei ole yhtä hauskaa, eikä remontoinnilla uskota olevan yhtä suurta vaikutusta talon arvoon. Vaatii eniten asiantuntemusta ja osaamista Helpoin remontoida 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Keittiö Kylpyhuone Makuuhuone Olohuone Kodinhoitohuone Eteinen Mikä kuluttajien mukaan on tyypilistä eri huoneiden remonteille. Lisää eniten kodin arvoa Vaatii eniten työtä Pohjoismaiden kuluttajien ovien ja ikkunoiden ikä. Vaikka kuluttajat lienevätkin tietoisia tästä, vain harvat heistä suunnittelevat ulkooviensa/ ikkunoidensa uusimista lähiaikoina. Muihin remontteihin verrattuna tämä olisi kuitenkin verrattain helppoa (erityisesti ulkooven vaihto), ja remontilla nostettaisiin talon arvoa vähällä vaivalla (erityisesti ikkunoiden ). Tämän vuoksi voimmekin sanoa, että on aika suhtautua oviin ja ikkunoihin uudella tavalla Ulko-ovet Ikkunat

12 5 Remontit ovat yleensä onnistuneita 6 ongelmista ei aina pääse eroon rahalla Jotkut kuluttajat ovat niin innoissaan remontista, että he sanovat sen olevan koko elämää muuttava kokemus. Remonteista on liikkeellä monia kauhutarinoita, mutta tosiasiat osoittavat aivan muuta. Vain 2 % laajemman Kuinka tyytyväisiä kuluttajat olivat viimeisimpään remonttiinsa. remontin tehneistä kuluttajista sanoi olevansa erittäin tyytymätön lopputulokseen. 36 % oli hyvin tyytyväisiä, ja enemmistö remontin tehneistä oli tyytyväisiä lopputulokseen. Vaikka useimmat kuluttajat ovatkin tyytyväisiä remontteihinsa, toiset tuntuvat olevan tyytyväisempiä kuin toiset. Johtuuko tämä rahasta? Voisihan kuvitella, että kotiinsa paljon rahaa käyttävät kuluttajat olisivat tyytyväisempiä remontteihinsa. Tälle uskomukselle ei kuitenkaan juuri löydy tukea. Ensiksikin, kuluttajien tyytyväisyydessä remontteihinsa ei ollut juuri eroa heidän palkkaluokkansa perusteella. Onnistuneeseen remonttiin ei tarvita paljoa rahaa. Kuluttajien vastausten perusteella kysymykseen, käyttävätkö he mieluiten rahaa kotiinsa vai muihin asioihin, rahalla ei näytä olevan mitään suoraa yhteyttä tyytyväisyyteen. Itse asiassa ne vastaajat, jotka haluavat mieluiten käyttää rahaa kotiinsa liittyviin asioihin, olivat hieman muita tyytyväisempiä viimeisimpään remonttiinsa - mutta sama pätee myös päinvastaisen vastauksen antaneisiin. 2 % 3 % 3 % 6 % 17 % 33 % 36 % = erittäin = tyytyväisiä = erittäin tyytymättömiä tyytyväisiä Lisäksi 82 % kuluttajista sanoi remontin olleen siihen käytetyn rahan väärti ja 80 % sanoi remonttimiesten tehneen hyvää työtä. Tulokset antoivat hyvin erilaisen kuvan kuin mitä olemme tottuneet saamaan mediasta ja Pohjoismaiden remonttimiehistä tehtyjä valituksia käsitteleviltä organisaatioilta. Sekä kertomusten että tutkimusten mukaan remonteissa esiintyvät ongelmat pannaan aina remonttimiesten syyksi. Joissain tapauksessa tämä voi olla tottakin, mutta suurimmassa osassa remontteja tarina on ihan toinen. Kun remontti on valmis, kuluttajien on kuitenkin helppo sanoa olevansa tyytyväisiä. Itse remonttiprosessi voi olla hyvin stressaava. Yli 40 % kuluttajista sanoi remontin tekemisen olleen vaikeaa, ja 15 % mukaan se oli yhtä stressaavaa kuin mikä tahansa kriisi. 5,99 5,57 5,53 5,76 5,81 5,71 6, Käyttää rahaa mieluiten muuhun kuin kotiin Käyttää rahaa mieluiten kotiin kuin muihin asioihin Kuinka tyytyväisiä kuluttajat olivat viimeisimpään remonttiinsa kotiin käytetyn rahan perusteella. Tutkimustulostemme mukaan remonttiin käytetyllä rahalla ja tyytyväisyydellä ei ole varsinaista yhteyttä. Kuluttajat olivat yleensä tyytyväisiä remontteihinsa siihen käytetystä rahamäärästä riippumatta. Remonttiongelmia ei siis ratkaista pelkällä rahalla. Kysymys kuuluukin, millä remontin onnistuminen voidaan taata? Kysyimme kuluttajilta heidän mielipiteitään tästä asiasta

13 7 Remontin onnistumiselle tärkeintä on ammattinsa osaavien remonttimiesten palkkaaminen Remontit ovat investointeja, ja investointien on tarkoitus olla tuottavia. Talonomistaja on tyytyväinen remonttiin, kun se nostaa talon arvoa. Suurimmalle osalle talonomistajia on myös tärkeää, että he saavat remonttiin käyttämilleen rahoille vastinetta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin, että remonttimiehet ovat ammattimiehiä. Remonttiin ei kannata palkata ketä tahansa remonttimiestä, vaan oikean henkilön löytyminen on tärkeää. Kun kuluttajilta kysyttiin, mitä he pitävät tärkeimpänä tekijänä ollakseen tyytyväisiä remonttiinsa, he vastasivat ammattinsa osaavien remonttimiesten olevan kaikista tärkeintä. Muita remonttimiehiin ja remontin onnistumiseen liittyviä tekijöitä ovat kuluttajan ja remonttimiehen välisen kommunikaation toimivuus ja että remonttimies ymmärtää, millainen lopputulos remontilla halutaan saada aikaan. Mitä kuluttajat pitävät remontin onnistumisen 10 tärkeimpänä tekijänä 1. Osaavien remonttimiesten palkkaaminen (40 % kuluttajista pitää tätä ehdottoman tärkeänä ) 2. Vastineen saaminen remonttiin käytetyille rahoille (38 %) 3. Talon mukavuuden parantaminen remontin avulla (35 %) 4. Remontin hyvä suunnittelu (34 %) 5. Budjetissa pysyminen (31 %) 6. Remonttimies ymmärtää ja hyväksyy lopputulosta koskevan vision (30 %) 7. Remontti sujuu mutkattomasti (29 %) 8. Selvä visio lopputuloksesta (28 %) 9. Toimiva kommunikaatio remonttimiesten kanssa (28 %) 10. Remontti ei tunnu ahdistavalta (26 %) 24 25

14 KULUTTAJIEN 7 NÄKEMYSTÄ REMONTTIMIEHISTÄ Kuluttajien 7 näkemystä remontista käsittelevässä osiossa kerroimme kuluttajien pitävän remonttimiehiä kaikista tärkeimpänä remontin onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Remonttimiehiä pidettiin jopa tärkeämpänä kuin vastineen saamista remonttiin käytetylle rahalle. Tässä osiossa perehdymme tarkemmin kuluttajien suhtautumiseen remonttimiehiä kohtaan

15 2 Yleisesti ottaen remonttimiehiin ei luoteta mutta toimittajiin luotetaan vielä vähemmän! Tutkimustulostemme mukaan Pohjoismaiden kuluttajien luottamus tiettyjä ammattikuntia kohtaan on epätavallisen korkea. Noin % vastanneista sanoo luottavansa lääkäreihin, sairaanhoitajiin, poliiseihin ja opettajiin. Tutkijoihin ja armeijan palveluksessa oleviin luotetaan lähes yhtä paljon. Remonttimiehiin luotetaan huomattavasti vähemmän. Vain yksi kolmesta talonomistajasta Pohjoismaissa sanoo luottavansa remonttimiehiin ammattikuntana. Yhtä monet eivät luota remonttimiehiin, ja kolmasosa ei osaa sanoa, luottaako remonttimiesten ammattikuntaan vai ei. Tulokset vaihtelevat hyvin vähän eri maiden välillä. Automekaanikkoihin luotetaan yhtä vähän kuin remonttimiehiin. Vastaajat luottavat vain toimittajiin ja liikkeenjohdon konsultteihin vähemmän kuin remonttimiehiin. Vain % vastanneista sanoo luottavansa näihin ammattikuntiin. Luottaa Neutraali Ei luota 74 % 18 % 8 % 68 % 19 % 12 % 65 % 19 % 16 % 59 % 26 % 15 % 57 % 26 % 17 % 52 % 25 % 23 % 37 % 31 % 32 % 35 % 31 % 34 % 14 % 23 % 63 % 14 % 26 % 61 % Sairaanhoitaja Lääkäri Poliisi Tutkija Opettaja Armeijan Auto- Remonttimies Lehtimies Liikkeenjohdon palveluksessa mekaanikko konsultti olevat Kuluttajien tuntema luottamus eri ammattikuntia kohtaan Kaikki perustuu luottamukseen Pohjoismaisissa yhteiskunnissa yleisesti vallalla olevan luottamuksen taso on jokseenkin ainutlaatuinen. Kun sopimuksentekijät luottavat toisiinsa, byrokratialle on vähemmän tarvetta, mikä on positiivinen asia sekä kuluttajien, palveluntarjoajien että koko yhteiskunnan kannalta. Kun kuluttajilta kysyttiin, mitä heille tulee ensimmäiseksi mieleen, kun he miettivät hyvän remonttimiehen ominaisuuksia, esiin nousivat erityisesti luotettavuus ja rehellisyys. Muut kuluttajien mainitsemat tärkeät ominaisuudet liittyvät remonttimiesten ammattitaitoon heidän halutaan olevan asiantuntevia, osaavia ja tarkkoja. Remonttimiesten palveluistaan pyytämää hintaa ei pidetä läheskään yhtä tärkeänä. Tulokset eivät näytä hyviltä remonttimiesten näkökulmasta, eivätkä myöskään kuluttajien näkökulmasta katsottuna. Tulokset näyttävät kuitenkin asioiden todellisen laidan. Yleisesti ottaen emme yleensä luota mihinkään, mistä meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Kuluttajien oma ammattl ja heidän luottamuksensa remonttimiehiä kohtaan näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa. Klassiset valkokaulustyöläiset kuten tutkijat, tietotekniikan toimihenkilöt ja ekonomit luottavat remonttimiehiin vähiten. Sinikaulustyöläiset, kuten rakennusmiehet ja teollisuustyöläiset, luottavat remonttimiehiin enemmän. Valkokaulustyöläisillä on yleensä vähemmän tietoa remonttimiesten työstä, ja se voi olla syy luottamuspulaan. Kaikkien Pohjoismaiden kuluttajat uskovat remontin onnistuvan paremmin, jos he palkkaavat remonttimiehet omasta maastaan. Luottamuspula siis kasvaa, jos remonttiin lisätään vielä yksi tuntematon tekijä. Sillä reseptillä remonttimiehiin ei todellakaan uskalleta luottaa. 29

16 3 Mutta luotan kyllä omaan remonttimieheeni! 4 Kontrolloivat kuluttajat Luottamus remonttimiehiä kohtaan on siis yleisesti ottaen melko heikkoa. Tälle on erilaisia syitä, joista yksi tärkeimmistä tuntuisi olevan kuluttajien ymmärtämättömyys remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Useilla kuluttajilla palkkaluokasta riippumatta on omat remonttimiehensä. Kun kysyimme kuluttajilta, kuinka paljon he luottavat omaan remonttimieheensä, tulokset olivat Oma remonttimies Remonttimies yleensä aivan erilaisia. 49 % vastanneista sanoi luottavansa omaan remonttimieheensä täydellisesti; lähes kukaan vastanneista ei ilmaissut epäluottamusta omaa remonttimiestään kohtaan. Kun remonttimiehen ja kuluttajan välillä vallitsee luottamus, remonttiprosessi sujuu paljon mutkattomammin. Kuluttajat ovat siis tyytyväisempiä oman remonttimiehensä tekemiin remontteihin. Kun kysyimme kuluttajilta tarkemmin heidän mielipiteitään remonttimiehistä, saimme lisää johtolankoja yleisen luottamuspulan syistä. Pieni osa kuluttajista sanoi, että remonttimiehet selittävät asiat heille ymmärrettävällä tavalla, että remonttimiehet tekevät tarkkaa työtä ja että he tekevät kaikkensa pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä, että heillä on hyvä organisaatiokyky ja että he pysyvät aikataulussa. Nämä ominaisuudet ovat useimpien ammattikuntien mielestä ja varsinkin valkokaulustyöläisten keskuudessa vähimmäisvaatimus mille tahansa ammattikunnalle. Useat kuluttajista haluavat kontrolloida ja pitää silmällä kaikkea, mitä remonttimies tekee, vaikka he sisimmässään tietävätkin, että remontti sujuisi paremmin, jos he antaisivat remonttimiehen tehdä rauhassa työtään. Kuluttajat ovat usein kontrollifriikkejä. Remonttimiesten näkökulmasta kontrollointi on luultavasti pahin mahdollinen tapa hoitaa yhteistä remonttiprojektia. Ruotsin ja Tanskan remonttimiesten keskuudessa tekemästämme etnografisesta kenttätutkimuksesta saimme selville, että remonttimiesten tapa käyttää omaa kehoaan on heidän ensisijainen ja tärkein työkalunsa. Remonttimiesten taito on kirjaimellisesti heidän omissa käsissään. He tuntevat ja näkevät työnsä tulokset, ja heidän voi olla vaikea pukea tätä sanoiksi. Valkokaulustyöläiset ovat puolestaan tottuneita kuvailemaan asioita sanoin ja he osaavat kertoa omasta maailmastaan ja ongelmistaan muille. Kyseessä voikin siis olla kahden eri maailman kohtaaminen, joka aiheuttaa suuren osan remonttimiesten ja heidän asiakkaidensa välisistä ongelmista. Tämän selvittämiseksi tarvittaisiin toki lisätutkimuksia. 0 % 4 % 1 % 10 % 1 % 21 % 5 % 31 % 14 % 24 % 31 % 10 % 49 % 2 % = Ei luota = Luottaa lainkaan täysin Kuluttajien luottamus remonttimiesten ammattikuntaa kohtaa ja heidän luottamuksensa omaa remonttimiestään kohtaan. 51 % 49 % 49 % 45 % 44 % 34 % On tärkeää valvoa remonttimiehiä, jotta he eivät tee virheitä Remonttimiehet selittävät työtään siten, että ymmärrän Remonttimiehet ovat huolellisia ja tarkkoja työssään Remonttimiehet tekevät kaikkensa pitääkseen asiakkaan tyytyväisenä Remonttimiehet ovat organisoineet hyvin työnsä Remonttimiehet pitävät kiinni aikataulusta Kuluttajien näkemys remonttimiehistä seuraavien väittämien mukaan (5-7, kun 1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä). Vaikka remonttimiehiä kohtaan onkin olemassa aika lailla ennakkoluuloja median kauhutarinoiden siivittäminä (mediatyöläiset luottavat remonttimiehiin muita ammattikuntia vähemmän), kuluttajien epäluottamus remonttimiehiä kohtaan tuntuu syntyvän heidän ymmärtämättömyydestään remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Kyseessä on tietämättömyydestä johtuva kuilu, joka on syytä paikata. Remonttimiesten olisi syytä selittää remontin kulkua paremmin, mutta kuluttajatkin voivat lieventää stressiään ottamalla huomioon, että remonttimiesten työ ei ole aivan samanlaista kuin heidän oma työnsä

17 5 Yleisesti ottaen kuluttajat ovat tyytyväisiä remonttimiehiinsä 6 Paras mahdollinen remonttimies, parempi kuin olin uskaltanut kuvitellakaan millaista remonttimiehen palkkaaminen voi parhaassa tapauksessa olla Olisi helppo kuvitella, että luottamuspula johtaisi yleiseen tyytymättömyyteen remonttimiesten tekemää työtä kohtaan. Kun kysyimme kuluttajien mielipiteitä heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä, arvostelut olivat kuitenkin yleensä positiivisia. Millaista remonttimiehen palkkaaminen voi parhaassa tapauksessa olla? Kun kuluttajat kertoivat meille parhaista kokemuksistaan remonttimiesten palkkaamisesta, he tuntuivat hakeneen turvallisuuden tunnetta, ja saattoivat kokea myös yllätyksiä. Kuluttajat haluavat remonttinsa sujuvan turvallisesti, mikä ei ole lainkaan yllättävää, koska suuri osa remonttiin liittyvistä epäilyistä johtuu tuntemattomista ja epävarmoista asioista. Kaikista yleisin kuvaus oikeaan osuneesta remonttimiehen palkkauksesta olikin yksinkertaisesti: 3 % 4 % 17 % 40 % 37 % Kuluttajien arvostelut heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä. Hyvin harvat remonttimiehet saivat huonot arvosanat ( surkea tai huono ), kun taas useimmat arvosteltiin sanoilla hyvä tai erinomainen. Tässä on melkoinen ristiriita, mutta Surkea Huono Ok, mutta Hyvä Erinomainen ei hyvä se kuvastaa myös kuluttajien tuntematonta kohtaan tuntemaa pelkoa. Useimmat kuluttajat olivat hyvin tyytyväisiä remonttimiesten tekemään työhön. Aivan niin kuin odotinkin Kuluttajien ja remonttimiesten välinen suhde on ratkaisevan tärkeä! Selviä eroja oli havaittavissa myös riippuen siitä, kuinka kuluttaja oli ottanut yhteyttä remonttimieheen. Tämä vahvistaa aikaisempaa tutkimustulostamme, jonka mukaan kuluttajan ja remonttimiehen välinen suhde on ensiarvoisen tärkeä. Ne kuluttajat, jotka olivat käyttäneet heille jo entuudestaan tuttua remonttimiestä, olivat kaikista tyytyväisimpiä tuloksiin. Toiseksi tyytyväisimpiä olivat ne kuluttajat, jotka olivat palkanneet remonttimiehensä henkilökohtaisten suositusten perusteella. Vähiten tyytyväisiä olivat ne kuluttajat, jotka asiaa laajalti internetissä tutkittuaan päättivät kuitenkin palkata remonttimiehen, johon he eivät olleet tyytyväisiä. Kuluttajien arvostelut heidän viimeksi palkkaamistaan remonttimiehistä sen mukaan, kuinka kuluttaja oli ottanut yhteyttä remonttimieheen. Oikeaan osuneeseen remonttimiehen valintaan kuuluu myös yllätyksiä. Useat kuluttajat pitävät tiettyä innovatiivisuutta hyvänä remonttimiehen ominaisuutena. Vaikka monet kuluttajat katsovatkin tietävänsä remonteista aika lailla, he ymmärtävät myös, että remonttimiehillä on tältä alalta huomattavasti enemmän kokemusta. Turvallisuus on kaikista tärkeintä, mutta kun remonttimies on onnistunut saavuttamaan kuluttajan luottamuksen, innovatiiviset ja luovat ratkaisut ovat hyvin arvostettuja: Kun ongelmiin keksittiin aivan uudenlaisia ratkaisuja, remontti sujui paremmin kuin uskalsin odottaakaan 4,4 Käytin aiemmin käyttämääni remonttimiestä 4,19 Henkilökohtainen suositus 4,12 Käytin puhelinlutetteloa 4,06 Käytin rautakaupan tarjoamaa remonttimiestä 4,02 Hain internetistä 1 = Surkea 2 = Huono 3 = Ok, mutta ei hyvä 4 = Hyvä 5 = Erinomainen 32 33

18 7 Virheettömyyteen pyrkivä kuluttaja on remonttimiehen painajainen. Tämän tietävät jopa kuluttajat itse! Olemme tarkastelleet kuluttajien suhtautumista remonttimiehiin. Laajennetaan näkökulmaa antamalla kuluttajien katsoa asiaa remonttimiesten kannalta. Mitä kuluttajat uskovat remonttimiesten ajattelevan heistä? Millaisia asiakkaita kuluttajat uskovat remonttimiesten pitävän hyvinä asiakkaina? Vaikka useimmat kuluttajat kuvailevatkin itseään hyvin positiivisin termein, mukavina, ystävällisinä ja asioista perillä olevina, he sanovat usein olevansa myös vaativia. Monet remonttimiehet ovat varmasti samaa mieltä, ja remonttimiesten näkökulmasta katsottuna kuluttajien vaatimukset eivät ehkä aina ole oikeudenmukaisia tai realistisia. Kuluttajille näyttää olevan erittäin tärkeää saada oma tahtonsa tarkalleen läpi: heillä on tietty haavekuva, jonka he haluavat remonttimiehen toteuttavan. Stressiä voi tulla sekä remonttimiehelle että kuluttajalle, kun haavekuva onkin nimenomaan pelkkä haavekuva. Mikäli kuluttaja ei pysty hahmottamaan, mikä remontissa on mahdollista ja mikä ei, ja hän kuvittelee pystyvänsä vaatimuksillaan tekemään mahdottomasta mahdotonta, tilanteesta tulee helposti vaikea. Remonttimiehet tietävät liiankin hyvin mitä remonttihaavekuvien romahtaminen tarkoittaa, mutta taitavat remonttimiehet saattavat pystyä auttamaan kuluttajaa luomaan uuden haavekuvan. Sekä ruotsalaiset että tanskalaiset remonttimiehet kommentoivat niitä asiakkaitaan, jotka haluavat tarkkailla ja kontrolloida remonttiprosessia usein lähes sanatarkasti samalla tavoin: Jos remontti menee ikinä pieleen, se tapahtuu juuri kontrolloivien asiakkaiden takia. Tästä on helppo päätellä, että remonttiprojekteissa kommunikaatiossa, toistensa ymmärtämisessä ja luottamuksessa on usein molemminpuolista parantamisen varaa. Tilanne aiheuttaa ongelmia molemmille osapuolille. Nyt olemme oppineet ymmärtämään kuluttajan näkökulman remontteihin. Seuraavassa raportissamme tutkimme asiaa tarkemmin remonttimiesten näkökulmasta, jotta oppisimme ymmärtämään myös heidän näkemyksensä remonttiprosessista

19 Mikä sitten erottaa suomalaiset kuluttajat muiden Pohjoismaiden kuluttajista? Tässä osiossa tarkastelemme suomalaisten ja muiden Pohjoismaiden kuluttajien eroja heidän suhtautumisessaan kotiinsa, remontteihin ja remonttimiehiin. Suomalaisten kuluttajien ero muiden Pohjoismaiden kuluttajiin siinä, kuinka he suhtautuvat omaan kotiinsa. % on samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Kotini on tärkeä, mutta se on tärkeä vain minulle itselleni Suomi Muut Pohjoismaat 51 % 43 % Koti on minulle erittäin tärkeä asia elämässäni 11 % 22 % Kodin tulee olla uuden ja siistin näköinen Suomalaiset pitävät kotiaan suuressa arvossa. Suomalaiselle koti on tärkeämpi kuin muiden Pohjoismaiden kuluttajille. 51 % suomalaisista sanoo kotinsa olevan erittäin tärkeä osa heidän elämäänsä, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on 43 %. Suomalaisten suhtautuminen kotiinsa on kuitenkin rentoa, varsinkin ruotsalaisten ja norjalaisten statuksen metsästykseen verrattuna. Suomalaiset eivät usko kauniin kodin tekevän kovin suurta vaikutusta muihin, eikä uutuuden tunne ole heille kovin tärkeä. Suomi Muut Pohjoismaat 36 SUOMALAISET: RENTOJA REMONTOIJIA Suomalaiset kuluttajat eivät yleensä pidä remonttia koko elämää muuttavana tapahtumana. Suomalaisille koti on paikka, jossa levätään ja kerätään voimia. Suomalaiset haluavat kotinsa olevan mukava, mutta sen remontoimista upean kiiltäväksi ei pidetä tarpeellisena. Vaikka suomalaiset eivät tunne sataprosenttista luottamusta remonttimiehiään kohtaan, he antavat remonttimiesten useimmiten tehdä työnsä rauhassa, koska se tuntuu heistä järkevimmältä. Suomalaisten mielestä makuuhuoneen remontointi on kaikista hauskinta, ja he uskovat keittiöremontin nostavan talonsa arvoa eniten. Suomalaisten kuluttajien ero muiden Pohjoismaiden kuluttajiin siinä, kuinka he suhtautuvat remontteihin. % on samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Suomalaisten remontti-innostus on melko laimeaa Niissä Pohjoismaissa, joissa kotia pidetään statussymbolina, remontti-innostus on kasvanut lähes hulluuteen asti. Suomessa asia ei kuitenkaan ole näin. Suomalaisilla ei näytä olevan tarvetta näyttää muille, että heillä on maailman hienoin koti, kunhan he vain ovat itse tyytyväisiä kotiinsa. Tämä voi olla syynä siihen, miksi suomalaiset eivät ole kovin kiinnostuneita remontoinnista. 38 % 49 % Jos tekisin suuremman peruskorjauksen, olisin innoissani Kovin monet suomalaiset eivät innostu laajoista remonteista, eivätkä he pidä viimeistä remonttiaan mitenkään järi syttävänä kokemuksena. Kun tanskalaiset ja norjalaiset ottavat asioista perusteellisesti selvää ennen remonttiin ryhtymistä, suomalaiset puolestaan antavat yleensä remonttimiesten hoitaa asian siihen sen kummemmin puuttumatta. 38 % 58 % Peruskorjauksen tekeminen oli hauskaa 37

20 Olohuone ja kylpyhuone ovat mieluisimmat remonttikohteet Remontti Nostaa talon arvoa eniten, % Keittiö on monelle mieluisin tai toiseksi mieluisin remonttikohde. Suomessa keittiö on vasta kolmannella sijalla (22 %) olohuoneen (33 %) ja kylpyhuoneen (26 %) jälkeen. Missään muussa Pohjoismaassa makuuhuone ei ole yhtä suosittu remonttikohde kuin Suomessa. Suomalaiset eivät ole kovin innokkaita remontoijia, ja siksi ei varmaan olekaan sattumaa, että makuuhuoneremonttia pidetään Suomessa helpompana remonttina kuin muissa Pohjoismaissa. Nukkumapaikalla tuntuu olevan suomalaisille enemmän merkitystä kuin trendikkäällä keittiöllä. Itse asiassa suomalaiset eivät ole yhtä innokkaita kokkaamaan yhdessä ystäviensä kanssa kuin muiden Pohjoismaiden asukkaat 3, ja se voi olla syynä suomalaisten laimeammalle keittiöremonttiinnostukselle. Tästä huolimatta suomalaiset uskovat keittiöremontin nostavan talon arvoa eniten. Muista Pohjoismaista poiketen ne remontit, jotka ovat suomalaisille kaikista mieluisimpia, eivät nosta talon arvoa eniten. Katon f 26% Kylpyhuoneen kaakelointi 21% Talon ulkoseinien maalaaminen 14% Ikkunoiden 22% Lattioiden 13% Remontti Hauskin remonttikohde, % Nostaa talon arvoa eniten, % Ulko-oven vaihtaminen 1% Hankalin toteuttaa, % Keittiön kaakelointi 4% Kodinhoitohuone 3% Kylpyhuone 8% Keittiö 22% Eteinen 8% Olohuone 33% Makuuhuone 26% Kodinhoitohuone 2% Eteinen 2% Olohuone 6% Makuuhuone 1% Kylpyhuone 31% Keittiö 58% Talon ulkoseinien maalaaminen 3% Katon 35% Kylpyhuoneen kaakelointi 29% Lattioiden 10% Ikkunoiden 20% Keittiön kaakelointi 3% Ulko-oven vaihtaminen 1% Suomalaisten suosituimmat remonttikohteet. Erotus: arvonnousu % - toteutuksen hankaluus % Suomessa ikkunaremontti koetaan hankalaksi, vaikka se nostaakin kodin arvoa Talon ulkoseinien maalaaminen 11% Lattioiden 3% Ikkunoiden 2% 38 Useimmat Pohjoismaiden kuluttajista uskovat, että ikkunoiden nostaa talon arvoa eniten vähimmällä vaivalla. Vaikka suomalaisetkin uskovat ikkunoiden uusimisen nostavan talon arvoa, monet pitävät ikkunaremonttia erityisen hankalana. Remontilla saavutetun edun ja sen vaivalloisuuden välistä eroa tarkastellessamme ikkunat ovat Suomessa kolmannella sijall. Kärkisijaa pitää talon ulkoseinien maalaus, ei niinkään arvonnousun kannalta, vaan remontin vaivattomuuden takia. Pelkästään talon arvoa tarkastellessamme katon on Suomessa ykkössijalla. Kattoremonttia pidetään kuitenkin myös kaikista hankalimpana remonttina. Keittiön kaakelointi 1% Ulkoovien vaihtaminen 0% Kylpyhuoneen kaakelointi -8% Katon -9% Mikä suomalaisten kuluttajien mukaan on tyypilistä tietyille remonteille sen mukaan jaoteltuna, kuinka suuri osa sanoo uskovansa remontin nostavan talon arvoa eniten, ja kuinka suuri osa uskoo remontin olevan hankalin toteuttaa. 3 The OBH Nordica home cooking report

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos Liina Puustinen Janne Seppänen Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Luottavatko lehtien lukijat uutiskuviin? Mihin piirtyvät hyväksyttävän kuvankäsittelyn

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot