Mäntyharjulainen. Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry:n Kunnallislehti KESÄKUU 2013 RYHMÄJAKELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntyharjulainen. Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry:n Kunnallislehti KESÄKUU 2013 RYHMÄJAKELU"

Transkriptio

1 RYHMÄJAKELU Mäntyharjulainen Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry:n Kunnallislehti KESÄKUU 2013

2 2 MÄNTYHARJULAINEN Pääkirjoitus Vaalivoittajan vastuulla Viime syksynä käytiin kunnallisvaalit. Mäntyharjulla niin kuin koko Suomessa tapahtui Perussuomalaisten rynnistys päättäviin elimiin ryminällä. Puolue sai valtuustoon neljä paikkaa, kun aikaisemmin niitä ei ollut yhtään. Toinen vaalivoittaja oli Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien ryhmä viidellä valtuutetullaan, joka ainoana edellisen valtuuston ryhmistä pystyi lisäämään kannatustaan niin äänimäärillä kuin valtuustopaikoilla mitattuna. Merkille pantavaa tuloksessa oli se, että ryhmällämme ei ollut yhtä ääniharavaa, joka vetää muita perässään valtuuston, vaan ääniä tuli hyvin koko ehdokaslistalle. Kiitos siis vielä kerran kaikille äänestäjillemme. Vaalimenestys näkyi luonnollisesti luottamushenkilöpaikkajaossa. Ryhmällä on edustus kaikissa lautakunnissa ja kunnanhallituksen kehittämisjaostossa. Antti Mustonen on kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja tässä roolissa mukana hallituksen kokouksissa. Raili Rantanen edustaa ryhmäämme kunnanhallituksessa yhdessä Toni Maczulskijn kanssa, joka on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Matti Paasonen johtaa teknistä lautakuntaa ja Jani Paasonen on tukipalvelulautakunnan varapuheenjohtaja. Vaalivoitto tuo myös vastuuta. Jokaisen epäkohdan, oikean tai oletetun, löytäminen on helppoa mutta ratkaisun löytäminen jo vaikeampaa kuten vaikkapa vuosia vellonut sote-keskustelu osoittaa. Mäntyharjulaiset sitoutumattomat haluavat olla esittämässä rakentavia ratkaisuja kuntamme kehittämisessä yhdessä kaikkien mäntyharjulaisten kanssa. Ota siis rohkeasti yhteyttä edustajiimme, tästä lehdestä löydät meidän yhteystiedot. Mäntyharjulla on osattu tehdä oikeita ratkaisuja vaikkapa lapsiperheitä ajatellen. Koulu- ja päiväkoti-investoinnit ovat kantamassa hedelmää; lapsiperheiden kiinnostuksessa paikkakuntaamme kohtaan on havaittavissa nousua. Suunnitelmat Kirkonkylän koulun muuttumisesta musiikkiin painottavaksi opinahjoksi ovat osa tätä kehitystä. Toivottavasti hyvä hanke ei kaadu suuriin investointikustannuksiin, koska rakennettavaa riittää kunnalla muutenkin: ikäihmisten palveluasuminen vaatii uudistamista kuten myös kehitysvammaisten päivätoimintatilat eikä terveyskeskuksen tiloissa ole liiemmin kehuttavaa. Uskon, että näihinkin asioihin löydetään oikeat ratkaisut. Suurin riski lienee valtiovallan tulevat päätökset. Kuntien tehtäviä lisäämällä ja rahoitusta pienentämällä pystytään tekemään pienten kuntien asema tukalaksi. Viihtyisää kesää kaikille mäntyharjulaisille sekä kesävieraille! Nauttikaa Suomen suvesta ja Mäntyharjun kesätapahtumista. Juha Vallin päätoimittaja Kunnan keskustan kehittämisen tutkimus ja -ideat ovat olleet todella mielenkiintoinen prosessi mielikuvilla muodostaa toiminnallista asumisen yhteisöä. Yhteiskunnallisen ajattelun tervehdyttävä asennemuutos on alkanut vaikuttaa mielissä. Nostaen esiin kaiken ikäisten kiinnostuksen ympäristön merkityksen asumisviihtyvyyteen. Nuoret omalta osaltaan antavat erityisen tärkeitä ideoita jotka ovat arvokkaita. Kiinnitän tässä kirjoituksessa huomion keski-ikäisen näkökulmaan. Nuoruus on tauti joka paranee kaikilta; sanovat isovanhemmat. Ajatuksissamme palvelujen ulottuminen kaikille johtaa vääjäämättä arvokkaaseen näkemykseen eli omatoimisuuden turvaamiseen kaikissa elämän vaiheissa. Palvelukeskuksien ympärille tulisi samalla suunnitella kauppapalveluja ja muita hyvinvointipalveluja, jotka olisivat asukkaiden ja lähiasukkaiden ulottuvilla jota alueella asuvat tulevat hakemaan palvelualueelle. Oma lukunsa on vakavan sairauden vuoksi toimintakyvyn alenemisesta johtuva avuntarve, muttei senkään tarvitse tarkoittaa eristämistä yhteisöstä. Kaikille kuntalaisille on tullut jo selväksi myös se seikka, että omatoimisuuden turvaamisella turvataan myös kustannusvaikutteinen vanhuus. On suuri merkitys sillä, että ihminen asuu omassa Ympäristösuunnittelu ihmiselle tukena asunnossaan josta hänellä on hyvä pääsy palveluihin asioille virastoihin, kauppaan, kampaajalle, kahvilaan, ravintolaan eli toimimaan yhteisössä omatoimisesti. Keskustaajaman ympärillä on taloja hissillisiäkin joista on hyvä pääsy keskustan palveluihin, näitä hyödyntäen sijoittuisimme ajoissa palvelujen lähelle. Omissa asunnoissamme lähiöissä voimme suunnata elämiseen tarvittavaa taloudellista varantoa omilla päätöksillä. Tarvitaan entistä enemmän perheiden huoltosuunnittelua kunnanpalvelujen rinnalle tapauksissa joissa apua tarvitaan. Kunnille ja yksittäisille asukkaille on parasta toimintakyvyn ylläpitävät asumismuodot. Ei palvelumuotoja, jotka passivoivat ihmisen neljän seinän sisälle. Käsi sydämelle, tuntuuko teistäkin että, palvelumaksut ovat karanneet pilviin. Palvelun lakisääteisten henkilöstömitoitus- ym. vaatimusten seurauksena palveluja tuottavat yhteisötkään eivät voi vaikuttaa kustannuksia alentavin toimenpitein. On ammatillisen henkilöstö- sekä myös asumisen mitoituksen säädökset, jotka maksavat pahimmassa tapauksessa asukkaalle (ja kunnille) kohtuuttoman paljon. Laki ikäihmisten turvaksi ei tue järjestötyön vapaaehtoisrenkaan kehittämistä riittävästi. Askelia kehittymisen suuntaan on otettu, mutta sairausperusteinen palvelurakenne ei tue vapaaehtoisuuden kehittämistä. Tällä tarkoitan sitä, että ihmisen elämän päivät koostuvat elävästä elämästä kaikkina päivinä kuten puhtaus, ruoka ja sosiaalinen kontakti. Vuokra- tai omistusasunnoissaan asuva voi itsenäisesti suunnitella palvelukokonaisuutensa ja harkita tarvitsemaansa apua. Moniko meistä haluaa suunnitella ikääntymisen turvaksi laitosmaisen asumispaikan -sitähän lain myötä ovat myös palvelukeskuksetkin - varaamisen? Kun perheissä nuoret oppivat jo varhaisesta lapsuudesta ymmärtämään omien vanhempien, isovanhempien apuna olemisen tärkeyden on meillä valoisa tulevaisuus jossa ikääntyminen ei automaattisesti johda kunnallisen vanhuspalvelun -kohteena olemiseen. Huolimatta toimintakyvyn alenemisesta meillä on oikeus osallisena elämiseen, ei passiiviseen kohteeksi alistumiseen. Raili Rantanen kunnanhallituksen jäsen Mahdoton sote Valtiovalta on suuressa viisaudessaan linjannut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä tulevaisuudessa. Linjaus näyttää johtavan umpiperään. Kunnat, joissa on vähintään asukasta, saisivat järjestää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Vähintään asukkaan kunnat perusterveyspalvelut ja muut sitten joutuisivat liittymään ainakin sote-palvelujen järjestämisen osalta e.m. vahvoihin peruskuntiin. Palvelut järjestettäisiin ns. vastuukuntamallilla eli isäntäkuntamallilla. Tämä tarkoittaisi Mikkelin seudun osalta, että erikoissairaanhoito siirtyisi Mikkelin kaupungin alaisuuteen. Mäntyharjun kuntakin on ollut rakentamassa ja rahoittamassa erikoissairaanhoidon investointeja. Millä rahalla Mikkelin kaupunki kykenisi lunastamaan ympäristökuntien osuudet erikoissairaanhoidon omaisuudesta? Toisekseen: Jos Varkauden seudulle syntyy kaavailtu yli asukkaan kunta, perustaisiko uusi kunta uuden erikoissairaanhoidon yksikön alueelleen? Ja millä rahalla? Sitten nämä vahvat peruskunnat. Ei sellaisia taida olla olemassakaan. Kouvolan kaupungista piti sellainen muodostaa ja kuinka kävi? Viime vuonna Kouvola teki 15,5 miljoonan euron tappion. Vastaava tilanne on monessa muussakin kaupunkikeskuksessa. Valtaosassa niistä on kovat säästöohjelmat meneillään. Asiasta julkaisi Helsingin Sanomat laajan artikkelin Valtiovalta haluaa ajaa maaseudun ja maalaiskunnat alas. Ne haluttaisiin vaikka pakolla liittää kaupunkikeskuksiin rahoittajiksi. Sitten seuraavassa talouden sopeuttamisohjelmassa leikattaisiin palvelut pitäjiltä. Onneksi on kunnallinen itsehallinto. Toistaiseksi saamme itse päättää tulevaisuudestamme ja pitää Mäntyharju itsenäisenä. Järkevintä olisi, että valtioneuvostokin tajuaisi suunnitelmiensa mahdottomuuden ja keskeyttäisi sekä kuntarakennelain käsittelyn että sote-hankkeen. Antti Mustonen kunnanvaltuuston 2.varapj.

3 MÄNTYHARJULAINEN 3 Puheenjohtajan palsta Onko meille syntymässä positiivinen ongelma? Mäntyharjun uusi päiväkoti on kunnan merkittävin investointi tällä hetkellä. Uuden päiväkodin tarve oli ilmeinen, koska Touhulan sisäilmaongelmat olivat selviä. Lapsia on jouduttu jättämään pois hoidosta ja keksimään uusia keinoja perheiden arjen pyörittämiseksi hoitojärjestelyjen osalta. Nyt on uuden ajan aika, kun uusi päiväkoti valmistuu vuoden vaihteessa. Mäntyharjun imagoon sopii erinomaisesti puurakenteinen päiväkoti, jonka rakentaminen on vahvasti mäntyharjulaisen osaamisen käsissä. Päiväkoti tulee olemaan osoitus siitä, että vielä nykyäänkin voidaan rakentaa hyvin ja samalla kauniisti. Mäntyharjun esikasvatus keskitetään yhteen paikkaa lähelle kuntamme koulukeskusta, josta löytyy nyt uraputki lapsille potkupuvusta valkolakkiin. Kuntamme investoinnit ovat keskittyneet viime vuosina erityisesti lasten ja nuorten elämisen parantamiseen. Mäntyharju on näillä investoinneilla osoittanut vahvan uskon itsenäiseen ja elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Niin paikallis- kuin maakuntalehtikin julkaisi kuukausi sitten jutun, jossa uutta päiväkotia epäiltiin heti alkuunsa liian pieneksi. Uudessa päiväkodissa on hoitopaikkoja mitoitettu 120 lapselle ja lapsia onkin tulossa hoitoon odotettua enemmän. Päiväkodin koko perustui ennusteeseen, jossa oli varmasti kaikki päiväkodin hoitoa tarvitsevat lapset huomioitu. Jos heti alkuunsa mitoitus osoittautuu liian pieneksi, on se mielestäni osoitus siitä, että kuntamme panostukset lapsiperheiden tulevaisuuteen ovat olleet oikeita ja toivottavasti synnyttävät positiivisen ongelman meille päättäjille. On aivan varma, että jokainen lapsi on tervetullut Mäntyharjuun ja hänelle tullaan järjestämään tarvittaessa hyvä hoitopaikka. Uuden päiväkodin valmistuessa on muistettava, että kunnassamme toimii ammattitaitoisia perhepäivähoitajia, joita aina voi- Kaksissa kunnallisvaaleissa on Mäntyharjussa tapahtunut niin, että ehdokas on saanut poikkeuksellisen korkean äänimäärän. Tämä on varmaan johtunut siitä, että samanaikaisesti useat äänestäjät ovat ajatelleet, että äänestämällä tiettyä henkilöä saadaan muutosta aikaan. Vaalien jälkeen jatkovaiheessa henkilökohtaisella äänimäärällä on kovin vähän merkitystä. Asianosaisella daan ottaa meille lisää. Lisäksi Mäntyharju maksaa kotihoidon kuntalisää 200 / kk suuruisena siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Näitä molempia hoitomuotoja tulee tukea ja varmistaa niiden mahdollisuus myös tulevaisuudessa. Olen mielelläni mukana synnyttämässä tätä positiivista ongelmaa ja samalla ratkaisemassa sitä Teidän kuntalaisten valitsemana päättäjänä. Äänivyöry Aurinkoista kesää toivottaen, Toni Maczulskij on vain yksi ääni valtuustossa ja mahdollisesti kunnanhallituksessa. Huomattavasti enemmän on merkitystä sillä. Millaisen kannatuksen koko ryhmä saa. Sillä perusteella valitaan henkilöt vastuullisille paikoille. Vaikutusvallan kannalta on suuri merkitys sillä, miten luottamustoimissa olevat kykenevät keskenään ja yhdessä virkamiesten kanssa yhteistyöhön. AM Projektipäällikkö Pia Mäkilä esitteli sitoutumattomien retkeläisille Pohjoinen Portti- hanketta. Kuva: Marita Kalijärvi Sitoutumattomat retkeilivät Matkoslammen laavulla Sitoutumattomat tekivät perinteisen kevätretkensä tänä vuonna Matkoslammen laavulle. Viime vuosina retkiä on tehty mm. Pieneen Linnasaareen, Haukkavuorelle, Pitkäjärven laavulle ja lomamessualueelle. Matkoslampi sijaitsee uuden Mäntyharju - Repovesi vaellusreitin varrella Mouhun kylällä. Lammen rannassa on LC-Mäntyharjun rakennuttama laavu, puuvaja ja käymälä. Rannassa on lisäksi laituri ja vene. Uusi reitti valmistuu kevääksi Sitä ei ole vielä merkitty maastoon mutta laavu siis on jo käytettävissä. Matkoslammen kohde liittyy osaksi Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen-portti hanketta. Hankkeen avulla Mäntyharjun keskustasta rakennetaan reitistö Repoveden kansallispuistoon. Projektipäällikkö Pia Mäkilän mukaan hankkeella luodaan edellytykset ympärivuotisen luontomatkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle hankealueella. Maastopyöräily- ja patikointiosuudet luokitellaan Suomen Ladun valtakunnallisen vaativuusluokituksen mukaisesti. Melontaosuuksista laaditaan kuntokartoitus, reittikuvaukset sekä koskiluokitukset. Mäkilä kertoi myös, että perhematkailun edellytyksiä parannetaan rakentamalla reitistön alkuun Kisalan läheisyyteen ympärivuotisessa käytössä oleva seikkailurata ja luontopolku, jonka talvikäyttöön on suunniteltu pulkkamäki ja hiihtoreitit katettuine tulipaikkoineen. Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Toni Mackuljskij pitää luontomatkailun kehittämistä ja siitä oivana esimerkkinä Matkoslammen laavun toteuttamistapaa erinomaisena osoituksena yhteisöllisyydestä. Hänen mielestään laavu on kiva retkikohde kaikenikäisille. Maczulksij katsoo, että Mäntyharjun keskustan kehittämishankkeen lisäksi Pohjoinen Portti on hanke, joka antaa hyvän mahdollisuuden Mäntyharjun kehittymiselle ja tuo sitä kautta työtä sekä toimeentuloa. Juha Vallin Haja-asutusalueiden teiden kunto huolestuttaa Täällä maaseudulla, haja-asutusalueella on ihanaa asua, kun on maaseudulla melkein koko ikänsä ollutkin. Luonnon keskellä voi nähdä monenlaisia metsäneläimiäkin. Viime syksynä jopa pantasusi oli liikenteessä, jäljet vain nähtiin. Karhuemo poikineen oli myös lähellä kotiamme. Talvella neljä kaurista etsi ruokaa, kävivät ihan kotimme nurkalla, pihaan eivät uskaltautuneet vaan kääntyivät takaisin. Nyt keväällä kaksi eri kertaa kaksi komeaa hirveä käveli Peruveden rantaa. Ikkunasta saimme ihailla heitä. Ja lintujen konsertti aamuisin oli aivan mahtavaa. Tänä keväänä ovat käet olleet erikoisen ahkeria kukkumaan, aivan kuin kilpailisivat. Kyllähän kaupunkilaisetkin ovat sen niin kokeneet, koska ovat kesäasunnot hankkineet ja käyvät ahkerasti niillä lomiaan viettämässä. Yksi asia huolestuttaa täällä haja-asutusalueella. Mihin kuntoon nämä tiet loppujen lopuksi menevät, kun tierahoja vain vähennetään? Teiden kunnossa pysyminen on ykkösasia täällä asuville, kesäasukkaille (joita on paljon) ja puita kuljettaville isoille autoille. Ensi Volanen tielautakunnan jäsen

4 4 MÄNTYHARJULAINEN Omakotitie 17 puh Avoinna ma pe la su suljettu Polttoaineita automaateista 24 h Savontie 3 Mäntyharju Pertuntie 29 Pertunmaa Etua keskittäjälle Nyt voit maksaa kiinteistönvälityspalkkiota OP-bonuksilla. Mäntyharjun toimisto Pentinpolku Mäntyharju Kysy lisää! Helena Pippuri kiinteistönvälittäjä, LKV p Pakina keisarin ja vaatteiden syntyhistoriasta Keisarin uudet vaatteet on satu, jossa kuningas huijataan luulemaan, että hänelle on tehty uudet vaatteet vaikka hän kulkee alasti. Kuningas saa alamaisensa vakuuttuneiksi, että kuninkaalla todella on uudet vaatteet päällään hänen kulkiessa pitkin katuja. Tarvitaan lapsi kertomaan, että kuningas on alasti ennen kuin kuningas itse ja kuninkaan alamaiset ymmärtävät kuninkaan todellakin olevan alasti. Oheista satua on varmasti lainattu usein kuvaamaan tilannetta, jossa johtaja, lautakunta, hallitus tai kuka tahansa viskaali ei näe itsessään tai toiminnoissaan mitään moitittavaa. Tarvitaan siis lapsi (suorittava työntekijä) tai se kuuluisa sokea Reetta (veronmaksaja), joka lopulta kertoo mikä on tilanne. Alamaiset ainakin hoksaavat mutta miten lie itsensä keisarin? Voimme mieltää keisariksi myös tietyn hankkeen kuten SOTE- tai kuntauudistus. Ei tarvita Sipilää eikä Soinia, tai tarvitaan tietysti molemmat kertomaan, että keisari on alasti. Hallituksessa syntyi kuluneen kevättalven aikana usein tilanteita ja kameravalojen välkkeessä tiedotustilanteissa kansa huomasi keisarin todelliset vaatteet. Ja nehän oli haettu tietysti pellon periltä, riihestä (ai mikä Eteläranta) ja kun kehykset kaulaan, niin käyhän se vaikka kehysriihestä. Rikkaat varmaan tykkäsivät ainakin niistä kehyksistä. Asukin varmaan joutaa kiertoon. Köyhimmillä siitä on ainakin kokemusta. Tilanteita syntyy myös kunnan hallinnossa tai sen työpaikoilla. Onneksi on lapsia, eli kunnallis- tai työpaikkademokratian perään kysyviä. Alastomaksi keisariksi voi päätyä myös antamatta periksi toimintatavoissaan. Jos toistuvasti jankkaa, meuhkaa tai käyttäytyy sopimattomasti vaikkapa esimiehenä olemalla vielä kaiken lisäksi väärässä, niin lopulta alamaiset kyllä tajuavat, että keisarilla ei ole vaatteita. Aina onneksi löytyy se lapsi, joka kertoo keisarille, että hei, eihän sinulla ole keisarin vaatteita. Sadusta poiketen alamaiset (keisarivallan aika lienee sittenkin päättynyt) taitavat kyllä nykyisin huomata asian ennen keisarin ja lapsen kohtaamistakin. Ymmärtääkö keisari sitten itse asunsa moitittavuutta? No tämänkaltaisten ihokkaiden kutomisethan tehdään jo syntymässä. Se, että ei saa kasvunsa mukana aina asemaansa sopivia muita kutimia johtuu siitä, että ne räätälin (lue isä ja äiti) puheet riittävät, eikä keisari ymmärrä hankkia itselleen uutta asua vaan tyytyy kaksivuotiaan asuunsa koko loppuelämäksi. No totta kai kun asun kantajaa on iltapesujen aikaan niin hemmetisti kehuttu, että lapsonen on luullut, että maailmannapa ja oma ovat sama asia. Ja kun napa näkyy parhaiten Aatamin asussa, niin se on ehdottomasti se paras asu. Näin syntyvät Besserwisserit, joiden lempikukka on narsissi! Ja jos nämä molemmat löytyvät työpaikaltasi, olet luultavasti enemmän kuin vaikeuksissa. Eikä auta että keisari yrittää väittää narsissiaan ruiskukaksi. Siinäkin käy kuten asuvalinnassa, todelliset ruiskukan kantajat lopulta huomaavat, että eihän tämä ole saman hajuinen ja värinenkään ja kato tuon vaatteita. Sen pituinen se. Markku Huovinen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen Sitoutumattomat Mäntyharjun kunnan luottamustehtävissä Kunnanvaltuusto Markku Huovinen puh Jani Paasonen puh Matti Paasonen puh Toni Maczulskij puh Antti Mustonen puh Kunnanhallitus Raili Rantanen puh Toni Maczulskij, 1. vpj. puh Antti Mustonen, kvalt. 2 vpj. puh Perusturvalautakunta Juha Vallin puh Rakennuslautakunta Päivi Lepistö puh Toni Maczulskij, kunnanhallituksen edustaja puh Sivistyslautakunta Markku Huovinen puh Tarkastuslautakunta Helen Paasonen puh Tekninen lautakunta Matti Paasonen, pj puh Tielautakunta Ensi Volanen Puh Raili Rantanen, kunnanhallituksen edustaja Puh Tukipalvelulautakunta Jani Paasonen, vpj puh Keskusvaalilautakunta Tuula Astala, vpj. Puh Soittele, laita sähköpostia tai tule juttelemaan!

5 MÄNTYHARJULAINEN Salmelan kesän uutuutena lasten lauantai- perhetapahtuma Taidekeskus Salmela pitää tänä kesänä vieraitaan jännityksessä aivan kesän loppuun saakka, kun Nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailun voittaja julkaistaan Salmelassa heinäkuussa. Nuorten kuvataidekilpailun parhaimmisto ja Suomen merkittävimmät kuvataiteilijat yhdessä loistokkaan konserttiohjelmiston kanssa takaavat jälleen mieliinpainuvan kesän Mäntyharjun historiallisessa kirkonkylämiljöössä. Salmelan kesän 2013 kuvataiteilijat ovat taidemaalarit Alvar Gullichsen, Reino Hietanen, Anne Hyvönen, Teemu Korpela ja Antti Vuori sekä kuvanveistäjät Heikki Häiväoja ja Auli Korhonen. Lisäksi näyttelyssä esitellään kolmannen Nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailun näyttelyluokan teoksia taiteilijalta. Kilpailun tuomaristo valitsee näyttelyluokan maaliskuussa Kesän uutuutena Lasten lauantai - perhetapahtuma Tulevana kesänä Taidekeskus Salmela tuo taiteen myös lasten ja lapsiperheiden ulottuville järjestettävässä Lasten lauantai perhetapahtumassa on luvassa jännittävää tekemistä lapsille ja lapsenmielisille. Perheiden opastettu kierros Salmelan taidenäyttelyssä innostaa sekä lasta että aikuista uppoutumaan taiteen maailmaan. Taidepajassa voi taiteilijan opastuksella luoda aivan oman teoksen. Lasten lauantai järjestetään Salmelassa nyt ensimmäistä kertaa. Lippuvaraukset ja tiedustelut Taidekeskus Salmelasta p , Salmelan näyttelyt ovat avoinna päivittäin klo 11 18, ryhmille tilauksesta alkaen. Liity Sitoutumattomien rentoon joukkoon jäseneksi sähköpostilistalle Toni Maczulskij , Nuorisotakuu Valtiovalta on laatinut säädöksen nuorisotakuusta, joka mahdollistaa nuorten työelämään sijoittumisen, vai mahdollistaako. Miten sovittaa yhteen kuntia velvoittava työllistämisvelvoite ja monenkirjavat säädökset ammatillisista pätevyysvaatimuksista joka puolestaan estää työharjoittelun. Työelämän kiemuroita on vaikea ymmärtää. Todellisuudessa valtiovallan suunnalta annetaan lisävelvoitteita työllistää sekä nuoria että pitkäaikaistyöttömiä ja samalla erinäisin säädöksin torpataan mahdollisuus työllistää nuoria joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Ammatillinen tutkintokaan kun ei takaa sijoittumista juuri alalle johon on kouluttautunut. Ammattitutkinto raitiovaunukuljettajaksi ja asuminen vaikka Etelä-Savossa täyttää työstä kieltäytymisen kriteerit, joka sinänsä vain laillisesti tukee syrjäytymistä yhtenä kärjistettynä esimerkkinä. Työstä palkka jolla tulee kohtuullisesti toimeen on paras tae oman elämän hallinnan oppimiseen. Nuori jolle annetaan mahdollisuus tehdä oikeaa työtä ja joka edistää etenemisen mahdollisuudet nostaa ihmisarvoa. Työelämässäkin asenteet siihen suuntaan, että arvostetaan nuoren ihmisen oppimisen tahtoa ja ymmärretään ettei opi ellei saa opetella. Tutkintokin antaa valmiudet siirtyä työelämään oppimaan käytännön työssä taitamista. Toivotaan, että aidosti kerätään palautetta nuorisotakuun toteutumisesta ja sen esteistä. Raili Rantanen kunnanhallituksen jäsen 5 Musiikkipainotteinen Kirkonkylän koulu Musiikkiopisto on tehdyt Mäntyharjussa jo vuosia ansiokasta työtä. En voi olla mainitsematta Mäntyharjun yksikön johtajan Teemu Laasasen panosta joukkueensa kanssa kehittää toimintoja ja tuoda todella hyviä ajatuksia ja ideoita, millä yrittävän kulttuurikunnan (joko tämäkin slogan on kärsinyt inflaation?) imagoa vahvistetaan. Muistamme Soi Suvessa tapahtuman konsertteineen ja monta muuta musiikkiopiston tuomaa hyvää lapsille ja nuorille, kuntalaisille. Musiikkiopiston esitys yhdistää perusopetus ja musiikkiopiston toiminta Kirkonkylän koululle on ollut sivistyslautakunnan alaisen työryhmän selvityksen alaisena helmi-huhtikuun aikana. Mäntyharjuun ei olla perustamassa erillistä musiikkiperuskoulua. Musiikin opetus kytkettäisiin osaksi perusopetusta käyttämällä sitä tuntikehystä mikä on ja käyttämällä ns. jakotunteja, jolloin toiminnat tulevat joustavasti osaksi normaalia kouluarkea ja jo nyt annettava koulupäivän jälkeinen yksilöopetus siirtyisi edellä mainitun lisäksi koululle. Alun perin Kirkonkylän koulun lähelle suunnattu toiminta (Iso-pappila) valikoitui selvityksessä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi kahdestakin syystä. Kirkonkylän koulun oppilaista 30 % on jo nyt musiikkiopiston opiskelijoita ja kun otetaan huomioon se tosiasia, että on järkevää saada Mohammed vuoren luokse, eli opettajat sinne, missä koululaisetkin ovat, niin suunniteltu toiminta mahdollistaisi myös järkevän iltapäivätoiminnan niitten oppilaitten osalle, jotka ovat musiikkiopiston opiskelijoita. Musiikkiopiston tunnit tulisivat koulupäivän päätteeksi yksilötuntien osalta. Muutoin musiikkiopiston toiminta jatkuisi muille kuin kk-koulussa oleville musiikkiopiston opiskelijoille kuin se on ollut tähänkin asti ja se ei siis muutu. Musiikkiopiston opettajat siis venyisivät työajoissaan ja olisivat päivärytmissään toisin kuin nykyisin. Hanke on siis heidän taholtaan ehdottomasti ja vilpittömästi kokonaisuuksia ajatteleva ja toiminta on myös pedagogisesti perusteltu. Työryhmä kävi tutustumassa Itä-Helsingin musiikkiperuskouluun, joka on ainut Suomessa toimiva. Käynti sai työryhmän edustajat vakuuttumaan toiminnan eduista. Mäntyharjulla ei ole vastaavaan mahdollisuutta, mutta musiikkipainotteiseen kouluun kylläkin. Työryhmälle esiteltiin siis jo työhön ryhtymisen alussa tilavaihtoehdoissa Iso-pappilan päärakennuksen kiinteistö. (Työryhmä jakaantui alatyöryhmiin ja kiinteistöjen tilatarvetta selvittänyt työryhmä perehtyi eri vaihtoehtoihin.) Esittäjät eivät olleet ehkä kuunnelleet tai ottaneet tarpeeksi huomioon museotoiminnasta vastaavan kulttuuri-matkailusihteeri Anu Yli-Pykyn esittämiä faktoja kiinteistöön liittyvistä rajoitteista liittyen museoviraston ehtoihin. Lisäksi kiinteistön lämmitys toimii nykyisin minimillä. Uuden toiminnan kytkeminen museoviraston ehtoja täyttävänä sekä soitinten, oppilaitten edellyttämän tasaisen lämmön pitävänä osoittautuisi joko mahdottomaksi tai ainakin hyvin kalliiksi yhtälöksi. Onko asia näin, se vaatisi mielestäni perusteellisempaa asiantuntijatyötä. Ala-työryhmä selvittikin yhtenä vaihtoehtona Kirkonkylän koulun lisälaajennuksen mahdollisuuden. Tässä vaiheessa alun perin esitetty idea sai ihan uudet mittasuhteet. Kun toiminnan nivottaminen musiikkiopisto per perusopetus sinällään ei aiheuttaisi kustannuksia, niin investoinnin kustannukset tuhatta euroa saattavatkin asiasta päättämisen kokonaan ihan uudelle ulottuvuudelle. Asiaa ei voi vastuullisena päättäjänä enää tarkastella pelkästään, että erittäin hyvä toiminta tiedossa, mutta siitä maksettava hinta on jostain pois. Muistamme kuntalaisina, että viimeisten vuosien aikana on investoitu lukioon, yhtenäiskouluun ja nyt päiväkotiin yli 10 miljoonaa euroa. Investointivaramme on rajallinen. Vanhuspalvelujen investoinnit ovat vääjäämättä edessä ja kun samaan aikaan kunta tasapainoilee kriisikuntakriteereidensä kanssa, niin kaikki ohituskaistalta tai liittymistä päätielle (lue= peruspalvelujen turvaamiset) tulleet hankkeet joutuvat väistämättä kriittisen tarkastelun alle. Harmittaa, sillä jos rahaa olisi, niin musiikkipainotteiseen peruskouluun löytyisi varmaan kaikilta päättäjiltä kannatus, sillä hanke on ehdottomasti yksiä parhaita aikoihin. Musiikillisesti lahjakkaiden lasten mahdollinen tuleminen naapurikunnista toisi lisäksi leivän tullessaan, eli oppilaista tuleva valtionosuus jäisi kunnalle. Näin innokkaammat ovat hanketta myös perustelleet. Kuntasuunnittelussa hanketta ei tule unohtaa, sillä Kirkonkylän koulun lisätilatarve on jo nyt olemassa. Toimitilat eivät ole nykyisellään riittävät, mutta sama tilanne on terveydenhoidon ja vanhustenhoidonkin tilakysymyksissä. Kun jossain vaiheessa on todennäköistä, että Varpanen ja Leppäniemi tulevat niin sanotusti tiensä päähän, eli oppilasraja painuu valtuuston päättämän rajan alle. Tällöin ollaan tilanteessa, että Yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu joutuvat vastaanottamaan sieltä tulevat oppilaat. Kirkonkylänkoulun tilatarve kannattaa ratkaista tässä yhteydessä. Mutta nyt vuoden 2014 talous-kuntasuunnittelussa siihen ei käsittääkseni ole vaan yksinkertaisesti varaa. Mutta edellä mainittuja asioita kannattaa ja tulee pitää mielessä. Hanke saisi lähteä kehittymään ja asiaa ei pidä tyrmätä ns. kertapäätöksellä tilakysymyksiin kompastuen. Mutta nyt esitetyt vaihtoehdot tulevat niin sanotusti huonoon aikaan, eli aikaan, jolloin investoinnit kannattaa miettiä tarkkaan. Olisiko järkevää lähestyä asiaa niin, että todellakin käytäisiin perusopetuksen tilatarpeet läpi ja jos Kirkonkylänkoulun tilatarve nousee akuutiksi lasten perusopetuksen turvaamiseksi, niin ilman muuta siinä yhteydessä mahdollistettaisiin suunniteltu musiikkipainotteinen peruskoulu. Ehkä Isopappilan tilavaihtoehdostakin kannattaisi vielä keskustella, sillä olisiko koko kiinteistön lämmitysjärjestelmien selvittäminen musiikkiopiston toiminnan vauhdittamana kannatettavaa. On selvää, että työryhmä on joutunut esittämään asioita aika kiireellä ja maltti voisi olla nyt valttia. On selvää, että asia kunnallispoliittisena kysymyksenä edellyttää kiihkotonta käsittelyä. Markku Huovinen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen

6 6 MÄNTYHARJULAINEN Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Venemies Ky Savontie 3 PL Mäntyharju Puh. (015) , S-posti: TALOPAKETTIEN ASENNUS VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN PALVELUT SUUNNITTELU RAKENNUSURAKOINTI T. P RTONEN TAIMENTIE MÄNTYHARJU TEIJO PARTONEN RAK.INS Hyvän ruoan ystäville! Pub-ravintola torin laidalla Reissutie 4, Mäntyharju P Kotiruokalounas noutopöydästä. Á la carte-lista ja A-oikeudet. Muistathan PITOPALVELUMME! Savontie 2, Mäntyharju P K Y Kiitorata Kaislarannantie ja Pyhävedenrannan asutusalue on rakennettu viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana. Muistuu vielä mieleen, kuinka työlästä oli saada Kaislarannantie kunnan investointibudjettiin. Rakentamisen yhteydessä jäi huomiotta ajohidasteet ja suojatiet. Nyt Kaislarannantiestä on tullut kiitorata. Tuskin kukaan tiellä kulkija malttaa ajaa sallittua 40 km tuntinopeutta. Alueella asuu runsaasti lapsiperheitä ja taloja rakennetaan jatkuvasti lisää. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Matti Paasonen (sit) on nyt kiinnittänyt asiaan vahvasti huomiota. Matti uskookin, että viimeistään ensi vuoden talousarviossa ajohidasteisiin ja suojateihin varataan tarvittavat määrärahat ja hanke toteutetaan. Toivottavasti mitään kohtalokasta ei satu sitä ennen. Kustintie varustettiin kahdella ajohidasteella ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi ja sopivan korkuisiksi. Muutamat ajohidasteet kunnan kaava- Julkinen terveydenhuolto alkaa olla kriisissä. Yleisesti puhutaan, että jos haluaa pitää terveydestään huolta tai päästä asianmukaisiin tutkimuksiin kannattaa mennä yksityisvastaanotolle. Itsellänikin siitä on kokemusta samoin perheenjäsenen osalta. Yksityiset terveyspalvelut toimivat tarkasti ajanvarausten mukaisesti. Ei tarvitse odotella tuntikausia päästäkseen vastaanotolle tai tutkimuksiin kuten julkisella puolella. Ongelma vain on siinä, että yksityinen maksaa Kaislarannantie. Eriarvoisuus kasvaa Kuvat: Antti Mustonen Kuvassa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Matti Paasonen (sit) osoittaa sopivaa kohtaa ajohidasteelle ja suojatielle. teillä ovat liian jyrkkiä. Tavoite on, että ajohidasteet eivät tarpeettomasti vaikeuta esimerkiksi yrityskuljetuksia mutta toimivat nopeuksia hidastavasti, toteaa Matti lopuksi. AM ja kaikilla ei ole siihen varaa. Toinen esimerkki on Kelan matkakorvaukset. Omavastuu taksikyydin osalta oli viime vuoden loppuun asti 9,25 euroa matkalta. Vuoden alusta se nousi 14,25 euroon, siis 54 %. Hallituksen kevätriihessä valtiovalta katsoi, että omavastuuta tullaan edelleen nostamaan. Pakollinen lääkärissäkäynti maksaa nyt jo 28,50 euroa edestakaiselta matkalta. Kaikilla ei ole siihen varaa eikä varsinkaan sitten, kun omavastuuta edelleen nostetaan. Kansa ja kansalaiset jakautuvat voimakkaasti kahteen leiriin, niihin, joilla on varaa laadukkaisiin terveyspalveluihin ja niihin, joilla ei sitä ole. Tulee tilanteita, jolloin kansalaisella ei ole varaa lähteä lääkäriin tai sairaalaan, kun jo matkat maksavat liiaksi. Kun tähän vielä lisätään palvelujen keskittäminen keskuksiin, on kohta mahdotonta asua hajaasutusalueella paitsi jos pysyy terveenä. Antti Mustonen Mäntyharjulainen Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry:n Kunnallislehti Vastaava toimittaja: Juha Vallin Toimitusneuvosto: Helen Paasonen, Raili Rantanen, Toni Maczulskij, Antti Mustonen Kannen kuva sekä kirjoittajien henkilökuvat: Sari Taskinen Painopaikka: Pieksämäen paino Asiakaspalvelun laatu Nuoren kertomaa tarinaa epäasiallista kohtelusta, kuultuani, harmistun todella. Miksi henkilöstön kohdalla palvelun laadun merkitystä ei nähdä tai ymmärretä. Lähipalvelutuotannon puolustukseksi ei sen tärkeämpää kriteeriä ole kuin asiallisuus. Huonoa asiakaspalvelua ei ole järkevää ylläpitää koska se maksaa huomattavasti enemmän kuin hyvä asiakaspalvelu. Onko pienen paikkakunnan ongelma sama kuin pitkää matkaa ajaessa vauhtisokeus joka johtaa siihen, että unohtaa asemansa ja työtehtävänsä edellyttämän asiallisuuden näkemättä käytöksensä vaikutusta osana onnistunutta tai epäonnistunutta asiakaspalvelutapahtumaa. Asiakkaalla on oikeus ammatillisen konsultaation asiallisuuteen, olipa kyse minkä alan palvelijasta tahansa. Mietittyäni asiaa tulee ajatelleeksi miten työssä omaa ammattitaitoaan oppii arvioimaan. Martti Lindqvist kirjoitti Ammattina ihminen -kirjan joka ohjaa hienosti näkemään oman osallisuutensa kohtaamisessa. Ammattina ihminen -opetuksen lähtökohta ehkäisee arvostelua, moralisoimista, tuomitsemista. Asiakaspalvelu tapahtumaan johtanut asia, on se tärkein minkä arvioimiseen ammattitaitoa tarvitaan. Asiakaspalvelussa on tärkeintä osoittaa ammatillinen osaaminen, työtaito, jolla autetaan asiakasta ohjaten, neuvoen, joka edistää hänen selviytymistä ja josta jää hyvän kohtaamisen jälki. Ammatillinen asiakaspalvelu antaa tilaa asiakkaalle olla kunnioitettu omassa tilanteessaan. Keskustelussa asiakaspalvelun laadusta todetaan usein, että on annettava palautetta ja palautteen tulee johtaa muutokseen siis parempaan palveluun. Miten käytännössä palaute otetaan vastaan ja mihin se johtaa? Kuinka monella on kokemusta saavansa parempaa palvelua annettuaan palautetta? Metsä vastaa kuin sinne huutaa eli sana sanasta ja kaksi parhaasta epäonnistuneessa tilanteessa sitäkö halutaan? Lopputuloksena on menetetty palvelua antaneen ammatin arvostus. Onko palveluammatissa työskentelevillä varaa menettää ammatillinen arvostus? Raili Rantanen kunnanhallituksen jäsen

7 MÄNTYHARJULAINEN 7 Mäntyharjulla on hyvä harrastaa erilaisia asioita. Vuosikymmeniä sitten olin suunnittelemassa kotiseututapahtumaa Helsingin Puistolassa. Päivien aihe olivat erilaiset harrasteet. Ehdotin teemaksi Harrasta Puistolassa. Tällöin työryhmän jäsen Lempi Helismaa Repen vaimo naurahti todeten teemaehdotukseni olevan Repen huumoria. Emme täällä nyt ole niin kovin hartaita. Niinpä niin. Suomen kielen sanoja voi ymmärtää kovin monella eri tavoin. Eräs Mäntyharjulle muuttanut kertoi pääkaupunkilaisen kiinteistövälittäjän ihmetelleen Mäntyharjulle muuttamista. Eihän siellä ole mitään. Ei edes katuvaloja, ei kauppoja. Vain pieni kioski. Miten sinne voi muuttaa! Totesimme tuon kiinteistöasiantuntijan käyneen todennäköisesti vain Salmelassa luullen siinä olleen koko pitäjä. No, on täällä muutakin! On sanottu, että Mäntyharju on kulttuuripitäjä. Kun olen nyt seurannut läheltä kotipitäjämme elämää viiden vuoden ajan, olen valmis allekirjoittamaan tuon mietelmän. Kyllä meillä on paljon upeita harrasteita. Olen hieman ehkä harhaoppinen, mutta lasken myös liikunnan Harrasta Mäntyharjulla! kuluvaksi kulttuuriin. Olen miettinyt kotipitäjämme vahvuuksia. Mitäpä kehumista meillä on? Voisimme luetella: 1. Luonto. Meitä ympäröi Suomen upein luonto järvineen, lampineen, peltoineen, metsineen. Meillä on kesäasukkaita. Torikahvio on kesäisin hauska julkkisten ja tuttujen bongauspaikka. Ja onhan meillä Repoveden alue. Kiitos kunnalle Repoveden matkailun tehostamisesta. Me olemme Repoveden portti. 2. Aktiivisuus. Pitäjäämme on kerääntynyt varsin runsaasti aktiivisia ihmisiä. On yritteliäisyyttä, on toimintaa, muusikoita, kirjoittajia, kuvaamataiteilijoita. Pienyrityksiä on ollut historian aikana runsaasti ja on edelleenkin. Ja toki suurempiakin 3. Palvelut ovat runsaasti keskimääräistä paremmat. Tämän huomaa, kun on vertailukohtana kokemuksia muilta paikkakunnilta. Ja on myös palveluissa ystävällisiä ihmisiä! 4. Mäntyharjulainen kulttuuri. On yllättävää, miten tällaiseen kuntaan mahtuu paljon mielekkäitä kulttuuriharrasteita. Mitä olisikaan kirkonkylä ilman Salmelaa! Sen pr-vaikutus kunnallemme on tosi suuri. Kun monet taidekeskukset kamppailevat talous-, jopa konkurssikurimuksessa, voi vain toivottaa Hoikkalalle voimia ja intoa jatkaa valitulla tiellä. Musiikki kunnassamme perustuu pitkälti perinteisesti Puhakat Randelin akselille. Mutta on muutakin. Tasokkaita kuoroja ja yhtyeitä, lahjakkaita nuoria, innokasta harrastusta, ammattitaitoisia ohjaajia. Uskallan sanoa, että jokainen halukas löytää täältä tasoisensa musiikkiharrasteen. Niin pienet kuin suuremmatkin. Olisi tosi hauska joskus nähdä ja kuulla kaikki Mäntyharjun musiikkiryhmät yhdessä ja samassa musiikkijuhlassa. Onkai tällaisia huhuja ja hankkeita ilmassakin! Ja onhan meillä kirkkomassa haudattuna Axel August Granfeldt, joka pari sataa vuotta sitten ideoi Suomen ensimmäiset laulujuhlat Jyväskylään, Tallinnan esikuvan mukaan. Kirjasto on eräs parhaita, mitä maalaiskunnissa olen löytänyt. Valikoima on erinomainen ja oheispalvelut ovat tasokkaita. Hyvä on täällä lukea Sarkolan ja muiden kirjoja (Sarkolan kirjat ovat yksiä suosikkejani) Kesäteattereita meillä on kaksi ja muutakin näyttämötoimintaa. Koululaitos toimii paikkakunnallamme hyvin. Tulokset ovat hyviä jopa kansallisestikin ajateltuna. Kiitos myös kansalaisopiston laajan kurssitarjonnan. - Kuvaamataiteet ovat Salmelan ansiosta esillä, mutta myös omat taiteilijamme niin ammattilaiset kuin harrastajatkin ovat tasokkaita. On ilo seurata Miekankosken ja kirjaston näyttelyitä, myös valokuvauskerhon saavutuksia. Entä sitten urheilu! On saavutus, että kunnastamme on löytynyt nuoria aina lajinsa koko maamme huippujen joukkoon. Tanssinäytökset, palloilut, Kirkonkylän Pyllistys ja kaikki muut täydentävät toisiaan. Ladut ja liikuntapaikat ovat loistavasti hoidettuja. Kun katsoo urheilukenttämme nurmen vihreyttä ja vertaa TV:n kautta vaikkapa veikkausliiganurmiin, emme todellakaan kalpene. Ei ihme, että saamme tänne kunnan historian ensimmäisen jalkapallomaaottelunkin. Jotain huoltakin on minulla! Olen etsinyt yleisurheilun ja hiihdon piirimestaruuskilpailujen nuorten sarjojen tulosluetteloista mäntyharjulaisia nimiä. Vaan on varmaan hankittava uudet silmälasit ja luettava tarkemmin, kun en ole löytänyt! Miksiköhän? Kunpa jaksaisimme jatkossakin taata erityisesti lapsille ja nuorille tasokkaita harrastusmahdollisuuksia. Lapset ja nuoret ovat niitä, joihin kannattaa satsata taloudellisestikin. Harrasteet antavat elämälle sellaisia rakennusaineksia koulun ohella, jolle on hyvä rakentaa tasapainoinen aikuisuus. Uskottava se on: kyllä me olemme kulttuuripitäjä. Sopii verrata vaikka mihin kokoiseemme kuntaan. Nyt on tullut kehuttua kotiseutuamme. En halua puuttua heikkouksiin. En puhu kateellisuudesta, pahatahtoisuudesta, selän takana kyräilystä, oman edun tavoittelemisesta. Vaan, eihän meillä sellaista esiinny! Eihän. Toivottaessani kaikille hyvää kesää, toivon hyvän kellon kuuluvan tällä kertaa kauas! Elintarvikekaupp Elintarvikekaupp AVOINNA: Talviaikana ma pe 18 AVOINNA: Talviaikana la ma - su pe 8-18 Kesäaikana la ma - su pe Kesäaikana la ma - supe 8-20 la - su 9-20 Esko Nikander Tapaammehan Mäntyharjun markkinoilla Juhannuksen jälkeisenä maanantaina! Lc Mäntyharju järjestää päivän retken Repovedelle Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Hinta jäsenille 10e ja kannatusjäsenet 20e/hlö, ei-jäsenille 43e (sis. kyydin ja ruoka ja 2 x kahvit sekä ohjelman). Lähtö klo 8.30 Minimanin edestä ja paluu n. klo Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 6.7. mennessä p YK YK AJ T Varaosat: Varaosat: Varaosat: MÄNTYHARJUN LVI OY Kauppatie 1, MÄNTYHARJU puh fax Fi vu Fillari Vuokraus - city - maasto - sportpyörät - T:mi Harri Taskinen Kuhatie 2, Mäntyharju Siirrämme itsekuvatut videonauhat ja Lisätietoja myymälästämme ja Kesätarjouksia! Passikuvat heti mukaan. Digitoinnit alkaen 10,00 nauha MÄNTYHARJUN Asematie 1, Mäntyharju Puh

8 tuoreita ko tileivonnaisi a jäätelöä ja virvokkeita tilauksesta kakkuja, voileipäkak kuja jne. Nettikone asia käytössä ilm kkaidemme aiseksi. 8 Avoinna joka päivä! Uutta: Salaattipöytä arkisin klo alkaen. aan näyttetietoa näytte-mytovosta, a myto- Ison a,keutuneesta Ison misen sukuuneesta neidon nikin suku- MÄNTYHARJUN TORIKAHVILA MÄNTYHARJUN TORIKAHVILA Nautitaan Nautitaan kesästä kesästä ja vilkkaasta ja vilkkaasta torielämästä! torielämästä! neidon en yhdennädennäsen kanssa? kanssa? pohjalta. Ja alta. Ja saahelposti sti saamutta on kuaonja kusisaruk- Tervetuloa! Pirkko Hoteila Tervetuloa! Pirkko Hoteila Savontie 3, Mäntyharju, torin laidalla. Puh. (015) Avoinna ympäri vuoden: ma pe , la 7 14 ja su isaruk- Mikkeli 46 km ssa sa MIEKANKOSKEN KAHVILA MIEKANKOSKEN KAHVILA Mooses pyörittää penniä Pappilanparvella Mäntyharjun Kesäteatterin näytelmänä on tänä suvena Raimo Suurosen kirjoittama kesäkomedia Mooseksen penninpyöritys. Se on vauhdikas, nauruhermoja kutkuttava komedia rahan ja rakkauden kiemuroista. ja Uittotupa avoinna kesällä klo 10 20, puh Mikkeli 46 km PP PP MÄNTYHARJULAINEN MATKAILUINFO, UITTOMUSEO JA SEPPÄ, VIRKISTYSALUE, KOSKIKALASTUSTA nttasuhteet mittasuhteet ojen määräkin määräkin L JA SAVUKALAA, KANOOTTIVUOKRAUS, MAJOITUS, TILAUSRUOKAILUT, LUOMUÄ RUISLEIPÄÄ JA KARJALANPIIRAKOITA MYÖS MUKAAN, UUSITTU KÄSITYÖVAJA Uittoperinnepäivä H SU klo 12 E Juhannusjuhla PE Mäntyharju L Kokko syttyy 10 km L Juhannusjuhla klo 20 Ä PE at issätöissä alan alan u Hyry, yry, Jari Jari saksalailtaan saksalaiz. Seuraagartz. Seuraavalan kir- kir- 5än Nivalan Kokko syttyy klo 20 Uittoperinnepäivä SU klo 12 Mäntyharju kk. 10 km Kesäkauden päättäjäiset la klo 15 T I 2 km 2 km E T tie n:ro J UH Ä 15024tie n:ro Heinola 46 Heinola km Virtasella ikko Virtasella kirkkojen men kirkkojen ollut Tu- Tutä on ollut ääurkujen pääurkujen yöt ovat mät työt ovat on ja PaaKirkon ja Paan kirkkolajoen kirkko- ja Uittotupa avoinna kesällä klo 10 20, puh J y Ky LAUHL Miekankoskentie JAALU LU K E V ERJA MÄNTYHARJU ÄREUROÄKRAPALAPALVE UOKMiekankoskentie km Elokuun musiikkihetki su 5.8. klo 14 sopraano Milja Markkanen säestys Teemu Laasanen MÄNTYHARJU Kuljetus Paasonen Ky Alma Viinasen roolissa Eija Inkinen. Vaihtolavat, Kuljetuspalvelut SALON URJANSSON SALON URJANSSON Kaivinkone / traktorityöt Sorat /murskeet / multaa Rakennustyöt Likavesijärjestelmät. Pirkko Hoteila P Rakennusurakointi 239 Jarmo Ihonen Ilman ajanvarausta TERVETULOA! ENTINEN TAKSIASEMA Yhteystiedot: saunalahti.fi RAKENNUSTARVIKKEET KOTIIN MÖKILLE SAUNAAN TERASSILLE Keittiökalusteet Komerot Liukuovikaapit Kylpyhuonekalusteet Varpasen vanhatie MÄNTYHARJU Puh LIUKUOVET TILANJAKO-OVET Suunnittele omat ovesi Jälleenmyyjä Mäntyharjulla: Tule tutustumaan mallisaunoihin ja keittiöihin Mäntyharjun Väri Sahaus - ja höyläyspalvelu Yhteistyössä: Lasit ja plexit määrämittaan Pertunmaantie MÄNTYHARJU Puh , , Avoinna ma-pe 7-17 la 9-14 Esitysajat Pappilanparvella ma-pe klo la ja su klo yönäytös klo TORIKAHVILA 9-17 Ilman Auki ajanvarausta ENTINEN TAKSIASEMA Puh Ilkka Viinasen roolissa Tero Vuorio ja naapurin tyttö Sinikkaa näyttelee Jenna Ukkonen. Kuvat: Markku Sohlman Mäntyharjun Auki 9-17 La 9-13 Puh La 9-13 TERVETULOA! Mooses Viinanen palaa vaimonsa Alman kanssa kotiinsa kylpylälomalta. Hetkellisessä päähänpistossaan Mooses vihjaisee paikalliselle taksikuskille voittaneensa lotossa ja siltä seisomalta juoru oman kylän lottovoittajasta lähtee leviämään. Mooses kuitenkin kääntää tilanteen omaksi edukseen ja huvikseen, eikä kukaan ole turvassa, vaan niin paikalliset kuin kylässä vierailijatkin joutuvat nöyrtymään äkkirikkaan Mooseksen metkujen edessä. Lisähöystettä näytelmään tuovat virolainen kirjeenvaihtokaveri, pankkirosvo ja lomittaja. Sekaisin menevät sekä Viinasten että heidän poikansa rakkauskiemurat. Rahan ja rakkauden sotkuille on helppo nauraa. Pieni Sulkaniityn kylä elää Petteri Wirkkalan ohjauksessa riemastuttavilla henkilöhahmoilla, niin iloineen kuin suruineen.