Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kunnista saapuneet vastaukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kunnista saapuneet vastaukset."

Transkriptio

1 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntayhteistyö KH Valtuusto antoi valtiovarainministeriölle lausunnon kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Valtuusto hyväksyi Keuruu kunta- ja palvelustrategian Keuruu on tehnyt yhteistyötä lähikuntien kanssa jo vuosia. Mm. ympäristöterveyspalvelut, lomituspalvelut, terveydenhuolto, edunvalvonta sekä musiikki- ja kansalaisopiston toiminta järjestetään naapurikuntien kanssa yhteistyönä. Keuruun kaupunki suhtautuu myönteisesti kuntayhteistyön lisäämiseen. Päätösehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää kutsua lähialueen kunnista Multialta, Petäjävedeltä ja Mänttä-Vilppulasta edustajat neuvottelemaan kuntayhteistyön lisäämisestä. Päätös: KH Päätösehdotus: Hyväksyttiin. Mänttä-Vilppula, Multia ja Petäjävesi ovat ilmoittaneet ottavansa vas taan Keuruun kutsun yhteisestä tapaamisesta. Tavoitteena on kes kus tel la mahdollisuuksista lisätä kuntien yhteistyötä palvelujen jär jes tä mi ses sä ja tuottamisessa sekä omiin työpaikkoihin pe rus tuvan elinvoiman lisäämisessä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee kunnista saapuneet vastaukset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kunnista saapuneet vastaukset. Todettiin, että yhteistapaaminen järjestetään sen jälkeen, kun uusi kun ta ra ken ne la ki on valmis. Kaupunginhallitus nimesi neuvottelijoiksi valtuuston ja kau pun gin halli tuk sen puheenjohtajat ja ao. viranhaltijat.

2 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Kuntayhteistyökutsu Multialle, Mänttä-Vilppulaan ja Petäjävedelle Liite 2 Kuntien vastaukset kuntayhteistyökutsuun

3 KUTSU MULTIAN KUNTA Multianraitti MULTIA Kutsu yhteistyöneuvotteluun Keuruun kaupunginhallituksen päätös Multialla, Petäjävedellä, Mänttä-Vilppulalla ja Keuruulla on monia yhteisiä kuntapalveluja. Viimeisten vuosien aikana olemme keskustelleet eri tilaisuuksissa alueemme tulevaisuudesta ja olemme antaneet tahoillamme virallisia lausuntoja viimeksi keväällä kuntauudistuksesta. Yhteinen tahtotilamme on tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja. Hyvin suunnitellulla kuntayhteistyöllä on tärkeä rooli palvelujen säilyttämisessä lähellä kunnissamme asuvia ihmisiä. Mielestämme lähellä toisiaan sijaitsevien, samankaltaisten kuntien kannattaa tiivistää yhteistoimintaa lähipalveluiden tuottamiseksi taloudellisesti. Keuruun kaupunki on linjannut, että se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudullamme asuvien ihmisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä lähikuntien kanssa. Arvostamme paikallista itsehallintoa, jossa lähipalveluyhteistyöalueen pinta-ala ja väestön määrä mahdollistavat asukkaiden vaikuttamisen asuinympäristöönsä ja lähipalvelualueensa kehittymiseen. Keuruun kaupunki esittää jakelussa mainituille kunnille yhteistä tapaamista, jossa voisimme keskustella mahdollisuuksista lisätä kuntien yhteistyötä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä omiin työpaikkoihin perustuvan elinvoiman lisäämisessä. Mikäli kuntanne suhtautuu tapaamiseen myönteisesti, ajankohdasta voimme sopia myöhemmin. Keuruun kaupunginhallitus Timo Louna kaupunginjohtaja Tarja Ojala hallintojohtaja Jakelu: Multian kunta Petäjäveden kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Liitteet 1) Ote Keuruun kaupunginhallituksen kokouksesta ) Keuruun kaupunginvaltuuston lausunto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 3) Keuruu kunta- ja palvelustrategia

4 KUTSU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Seppälän puistotie MÄNTTÄ Kutsu yhteistyöneuvotteluun Keuruun kaupunginhallituksen päätös Multialla, Petäjävedellä, Mänttä-Vilppulalla ja Keuruulla on monia yhteisiä kuntapalveluja. Viimeisten vuosien aikana olemme keskustelleet eri tilaisuuksissa alueemme tulevaisuudesta ja olemme antaneet tahoillamme virallisia lausuntoja viimeksi keväällä kuntauudistuksesta. Yhteinen tahtotilamme on tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja. Hyvin suunnitellulla kuntayhteistyöllä on tärkeä rooli palvelujen säilyttämisessä lähellä kunnissamme asuvia ihmisiä. Mielestämme lähellä toisiaan sijaitsevien, samankaltaisten kuntien kannattaa tiivistää yhteistoimintaa lähipalveluiden tuottamiseksi taloudellisesti. Keuruun kaupunki on linjannut, että se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudullamme asuvien ihmisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä lähikuntien kanssa. Arvostamme paikallista itsehallintoa, jossa lähipalveluyhteistyöalueen pinta-ala ja väestön määrä mahdollistavat asukkaiden vaikuttamisen asuinympäristöönsä ja lähipalvelualueensa kehittymiseen. Keuruun kaupunki esittää jakelussa mainituille kunnille yhteistä tapaamista, jossa voisimme keskustella mahdollisuuksista lisätä kuntien yhteistyötä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä omiin työpaikkoihin perustuvan elinvoiman lisäämisessä. Mikäli kuntanne suhtautuu tapaamiseen myönteisesti, ajankohdasta voimme sopia myöhemmin. Keuruun kaupunginhallitus Timo Louna kaupunginjohtaja Tarja Ojala hallintojohtaja Jakelu: Multian kunta Petäjäveden kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Liitteet 1) Ote Keuruun kaupunginhallituksen kokouksesta ) Keuruun kaupunginvaltuuston lausunto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 3) Keuruu kunta- ja palvelustrategia

5 KUTSU PETÄJÄVEDEN KUNTA Suutarintie PETÄJÄVESI Kutsu yhteistyöneuvotteluun Keuruun kaupunginhallituksen päätös Multialla, Petäjävedellä, Mänttä-Vilppulalla ja Keuruulla on monia yhteisiä kuntapalveluja. Viimeisten vuosien aikana olemme keskustelleet eri tilaisuuksissa alueemme tulevaisuudesta ja olemme antaneet tahoillamme virallisia lausuntoja viimeksi keväällä kuntauudistuksesta. Yhteinen tahtotilamme on tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja. Hyvin suunnitellulla kuntayhteistyöllä on tärkeä rooli palvelujen säilyttämisessä lähellä kunnissamme asuvia ihmisiä. Mielestämme lähellä toisiaan sijaitsevien, samankaltaisten kuntien kannattaa tiivistää yhteistoimintaa lähipalveluiden tuottamiseksi taloudellisesti. Keuruun kaupunki on linjannut, että se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudullamme asuvien ihmisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä lähikuntien kanssa. Arvostamme paikallista itsehallintoa, jossa lähipalveluyhteistyöalueen pinta-ala ja väestön määrä mahdollistavat asukkaiden vaikuttamisen asuinympäristöönsä ja lähipalvelualueensa kehittymiseen. Keuruun kaupunki esittää jakelussa mainituille kunnille yhteistä tapaamista, jossa voisimme keskustella mahdollisuuksista lisätä kuntien yhteistyötä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä omiin työpaikkoihin perustuvan elinvoiman lisäämisessä. Mikäli kuntanne suhtautuu tapaamiseen myönteisesti, ajankohdasta voimme sopia myöhemmin. Keuruun kaupunginhallitus Timo Louna kaupunginjohtaja Tarja Ojala hallintojohtaja Jakelu: Multian kunta Petäjäveden kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Liitteet 1) Ote Keuruun kaupunginhallituksen kokouksesta ) Keuruun kaupunginvaltuuston lausunto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 3) Keuruu kunta- ja palvelustrategia

6 MULTIAN KUNTA Kunnanhallitus 236 $ Kokouspaivemaara I - $I\AFUNIT L 3-t. to 20 tx. l_ '{,,rruun iaupunkl KEURUUN KAUPUNGIN KUTSU YHTEISTYONEUVOTTELUUN Khall. 236 S Multian ja Petejaveden kunta sekd Keuruun kaupunki ovat silloin tall6in keskustelleet eri yhteyksissd yhteisty6n laajentamisesta ia kehittami sesta alueen tulevaisuutta ajatellen. Kunnilla on jo yhteisia kuntapaf veluja ja Keuruun kaupungin ja monen muun kunnan kanssa yhteinen maaseutuhallinto vuoden 2013 alusta. Keuruun kaupunki on kirjeellaen Multian ja Petdjdveden kunnalle ja Mantta-Mlppulan kaupungille esittanyt kutsun yhteiseen tapaamiseen, jossa kunnat voisivat keskustella mahdollisuuksista liseta kuntien yhteisty6ta palvelujen jerjestemisesta ja tuottamisessa seke omiin tydpaikkoihin perustuvan elinvoiman liseamisessa. Keuruun kaupunki on linjannut, etta se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudullamme asuvien ihmisten palveluiden jdrjestamiseste ja kehittemisesta yhdessa lahikuntien kanssa. Kunnaniohtaian ehdotus: Multian kunta ottaa vastaan Keuruun kaupungin kutsun yhteiseen tapaamiseen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyvaksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteen oikeaksi todistaa Multialla /9.. peivene I P6ytakirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus tut c/-/i Valtuusto

7 MANTTA.ULPPULAN KAUPUNKI POYTAKIRJANOTE ls ln Ka u pung in hallitus sa82 _Q9lo2q12 KEURUUN KAUPUNGIN KUTSU YHTEISTYONEUVOTTELUUN 958il2012 Kau pung inhallitus $ 282 Multialla, Petajevedella, Mdnttd-Vilppulalla ja Keuruulla on on monia yhteisid kuntapalveluja. Kunnat ovat viime vuosien aikana keskustelleet eri tilaisuuksissa alueensa tulevaisuudesta ja antaneet tahoillaan virallisia lausuntoja - viimeksi keviieillti kuntauudistuksesta. Yhteinen tahtotila on tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja. Hyvin suunnitellulla kuntayhteisty6lla on tarkea rooli palvelujen seilyttamisessa lehella kunnissa asuvia ihmisia. Keuruun kaupunki on linjannut, etta se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudullamme asuvien ihmisten palveluiden jdrjestamisestd ja kehittdmisesta yhdessa ldhikuntien kanssa. Keuruun kaupunki arvostaa paikallista itsehallintoa, jossa ldhipalveluyhteistydalueen pinta-ala ja veestdn meara mahdollistavat asukkaiden vaikuttamisen asuinymperist66nse ja lahipalvelualueensa kehittymiseen. Keuruun kaupunki esittdd kirjeellddn Multian ja Petajaveden kunnille sekd Mdnttd-Vilppulan kaupungille yhteista tapaamista, jossa kunnat voisivat keskustella mahdollisuuksista lisdtd kuntien yhteistyote palvelujen jarjestemisesse ja tuottamisessa seke omiin tyopaikkoihin perustuvan elinvoiman liseamisessa. Mantta-Vilppulan kaupung inhallitu s ( , 168 S) teki Keuruun kaupungille esityksen yhteistydselvityksestd rakennusvalvonnan ja kaavoituksen osalta. Keuruun kaupungin esityksestii tehen selvitystyohon lisdtaan mukaan jo alkuvaiheessa vesihuolto. Kuluvan syksyn aikana kuntiin on tulossa lausunnolle uusi kuntarakennelaki, joka omalta osaltaan linjaa kuntien asemaa ja tulevaisuutta uudella tavalla. Uusi laki astunee voimaan vuoden 2013 aikana. Tissd vaiheessa Mdntte-Vilppulan kaupunki suhtautuu myonteisesti Keuruun kaupungin esittamaan kutsuun, mutta ennen syvallisemmen palveluyhteisty6n selvitysta on perusteltua odottaa uuden lain linjaukset. Aiheen ympdrilldi j irjesteftava yhteinen tapaaminen ja keskustelu on kuitenkin paikallaan. (Valmistelija kaupunginsihteeri Raili Pohjolainen, puh ) Esittelijdn (kaupun ginjohtaja Sirvi6) pddtdsesitys: Kau pung in ha llitus pddttdii - ottaa Keuruun kaupungin kutsun yhteiseen tapaamiseen vastaan - ilmoittaa kuitenkin Keuruun kaupungille sekd Multian ja Petdjiveden kunnille samalla, etta Manttai-Vilppulan kaupunki on valmis syvsllisempaan selvitykseen palveluyhteisty6sta/kuntarakennemuutoksesta vasta sen jdlkeen, kun uuden kuntarakennelain linjaukset ovat selvilld.

8 ilamtta-vilppulan KAUPUNKI POYTAK RJAiloTE Padtos: Pdatdsesitys hyveksyftiin yksimielisesti. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta p6ytekirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa ,"*na-z</,.> 4.- ' Marjatta Vaske - toimistosihteeri Jakelu Keuruun kaupunki Multian kunta Petdjdveden kunta

9 PETAJAVEDEN KUNTA OTE Kunnanhallitus, ', l..i J r tc lc Keuruunkaupunginkutsuyhteistydneuvotteluun Lis6tietoja: kunnanjohtaja Teppo Sirnio, ,1 Petdjdveden ja Multian kunta sekd Keuruun kaupunki ovat viime vuostna keskustelleet eri yhteyksissd yhteisty6n kehittdmisesti ja alueen tulevaisuudesta. Kunnilla on yhteisia kuntapalveluja. Keuruun kaupunki on kirjeellddn Multian ja petdjdveden kunnalle ja Manttd-Vilppulan kaupungille esittanyt yhteistd tapaamis_ ta, jossa kunnat voisivat keskustella mahdollisuuksista lisiitd kuntien yhteistyoki palvelujen jdrjestamisessd ja tuottamisessa sekd omiin tydpaikkoihin perustuvan elinvoiman lisddmisessd. Keuruun kaupunki on linjannut, ettd se haluaa tulevaisuudessakin kantaa vastuuta seudulla asuvien ihmisten palveluiden j6rjestdmi_ sestd ja kehittamisesta yhdessd ldhikuntien kanssa. Ku n nanjohtaja n ehdotus Petdjdveden kunta ottaa vastaan Keuruun kaupungin kutsun yhtei_ seen tapaamiseen. PAittis Ehdotus hyvaksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa PetajavedelE WIttf,&: Ulla Pietild, hallintojohtaja