Sisällysluettelo. 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset 4 2. Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5 3. Sähkökytkentä 7 4. Kaasuliitäntä Nestekaasun liitäntä Tilojen tuuletus Palamistuotteiden poistaminen 9 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin Tason irrottaminen Nestekaasun säätö Kaupunkikaasun säätö Metaanikaasun säätö Ensiöilman säätö Tason asentaminen takaisin Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö Nestekaasun minimiarvon säätö Keittotasolla olevien polttimien asettelu Kaasuhanojen voitelu Ohjausten kuvaus Etupaneeli Keittotason käyttö Polttimien sytytys turvalaitteella Polttimien käyttöön liittyviä käytännöllisiä neuvoja Keittoastioiden halkaisija Puhdistus ja hoito Ruostumattoman teräksen puhdistus Osien puhdistus 17 NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. TÄMÄ UPPOASENNETTAVA KEITTOTASO KUULUU LUOKKAAN 3. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, jonka on tarkastettava kaasujärjestelmä, suorittaa laitteen asennus, käyttöönotto ja KÄYTTÖOHJEET: viittaavat käyttöön liittyviin neuvoihin, ohjaimien kuvauksiin ja laitteen oikeisiin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta 3

2 Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ON OLEELLINEN OSA LAITETTA. SE TULEE SÄILYTTÄÄ KOKONAISUUDESSAAN JA SITÄ ON PIDETTÄVÄ SAATAVILLA KEITTOTASON KOKO KÄYTTÖIÄN AJAN. TÄMÄ KÄYTTÖOPAS JA KAIKKI SEN SISÄLTÄMÄT OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLISESTI ENNEN KEITTOTASON KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ MYÖS VARUSTUKSIIN KUULUVA SUUTINSARJA. LAITTEEN SAA ASENTAA PÄTEVÄ HENKILÖSTÖ VOIMASSA OLEVIEN MÄÄRÄYKSIEN MUKAISESTI. TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KOTIKÄYTTÖÖN, JA SE TÄYTTÄÄ SILLÄ HETKELLÄ VOIMASSA OLEVAT EU-DIREKTIIVIT. LAITE ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN: RUOKA-AINEKSIEN KYPSENNYS JA LÄMMITYS; KAIKKI MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET OVAT KIELLETTYJÄ. VALMISTAJA EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KUIN LAITTEEN YLLÄMAINITUISTA KÄYTÖISTÄ. ÄLÄ JÄTÄ PAKKAUKSEN OSIA ILMAN VALVONTAA KOTITALOUSYMPÄRISTÖÖN. LAJITTELE ERI PAKKAUSMATERIAALIT JA VIE NE LÄHIMPÄÄN KERÄYSPISTEESEEN. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIEN MUKAINEN MAADOITUS ON PAKOLLINEN. VIRTAJOHDON JA VASTAAVAN PISTOKKEEN ON TÄYTETTÄVÄ VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET. PISTOKKEESEEN ON PÄÄSTÄVÄ HELPOSTI LAITTEEN OLLESSA ASENNETTUNA ÄLÄ KOSKAAN IRROTA PISTOKETTA JOHDOSTA VETÄMÄLLÄ. VÄLITTÖMÄSTI ASENNUKSEN JÄLKEEN ON KEITTOTASO TARKISTETTAVA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEIDEN MUKAISESTI. ELLEI LAITE TOIMI, KYTKE SE IRTI SÄHKÖVERKOSTA JA OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN TEKNISEEN HUOLTOPALVELUUN. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ KORJATA LAITETTA. AINA KEITTOTASON KÄYTÖN JÄLKEEN ON TARKISTETTAVA, ETTÄ SEN KYTKIMET OVAT "NOLLA"- ASENNOSSA (POIS PÄÄLTÄ). ÄLÄ LAITA KEITTOTASON RITILÖIDEN PÄÄLLE KATTILOITA, JOIDEN POHJA EI OLE TÄYSIN SILEÄ JA TASAINEN. ÄLÄ KÄYTÄ ASTIOITA TAI PANNUJA, JOTKA YLITTÄVÄT TASON ULKOYMPÄRYSMITAN. TEKNISET TIEDOT, SARJANUMERON JA MERKINNÄT SISÄLTÄVÄ TYYPPIKILPI SIJAITSEE NÄKYVÄLLÄ PAIKALLA SUOJUKSEN ALLA, TÄMÄN OPPAAN LIITTEENÄ JA LAATUTODISTUKSEEN KIINNITETTYNÄ. SUOJUKSESSA OLEVAA KILPEÄ EI SAA KOSKAAN IRROTTAA. LAITE ON TARKOITETTU AIKUISTEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ ANNA LASTEN LÄHESTYÄ LAITETTA TAI LEIKKIÄ SILLÄ. TÄSSÄ LAITTEESSA ON SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEITA KOSKEVAN EU-DIREKTIIVIN 2002/96/EY MUKAINEN MERKINTÄ (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). KYSEINEN DIREKTIIVI MÄÄRITTÄÄ KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN LAITTEIDEN KERÄYKSEEN JA KIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET EU-MAISSA. Valmistaja ei ota vastuuta yllämainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai jonkun laitteen osan muuttamisesta ja muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneista henkilö- tai tuotevahingoista. 4

3 2. Työtasoon sijoitus Seuraava toimenpide vaatii muurarin ja/tai puusepän ja täten sen saa suorittaa ainoastaan pätevä teknikko. Asennus voidaan tehdä eri materiaaleihin, kuten muuriin, metalliin, umpipuuhun tai muovipäällystettyyn puuhun, kunhan ne ovat kuumuudenkestäviä (T 90 C). 2.1 Tukirakenteeseen kiinnittäminen Toteuta aukko kalusteen yläosaan kuvan osoittamin mitoin, jätä takareunaan vähintään 50 mm tilaa. Laite voidaan sijoittaa seinien väliin, joiden korkeus on työtasoja suurempi, edellyttäen, että väliin jätetään kuvan mukainen välimatka niin, että ylikuumenemiselta vältytään. Varmista, että lieden liekkien ja mahdollisen yläpuolella olevan hyllyn väliin jää vähintään 750 mm tilaa. Jos se asennetaan neutraaliin tilaan jossa on luukut, aseta keittolieden alle välilevy. Pidä laitteen ja välilevyn pinnan välillä vähintään 10 mm:n minimietäisyys. Välilevy on voitava irrottaa helposti, jotta mahdolliset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa oikein. Mikäli liesituuletin asennetaan keittotason päälle, viitaa liesituulettimen ohjeisiin noudattamalla oikeaa etäisyyttä. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) X (mm) Y (mm) MALLI 60 min 220 min 460 min min MALLI 70 min 280 min 460 min min MALLI 100 min 280 min 460 min min

4 Aseta eristävä tiiviste tasoon tehdyn aukon ulkoreunan ympärille kuten on osoitettu alla olevissa kuvissa asettamalla sen koko pinnalle painamalla sitä kevyesti käsillä. Asennettavan keittotason mallin mukaan, viittaa kuvassa osoitettuihin arvoihin ottaen huomioon, että molemmissa malleissa pitkän etusivun on asetuttava aukkoa vasten. Kiinnitä keittotaso kalusteeseen tarkoituksenmukaisilla varustuksiin kuuluvilla kiinnittimillä A. Leikkaa pois huolella ylimääräinen tiivisteen reuna B. Seuraavassa piirroksessa annetut arvot viittaavat aukkoon tiivisteen sisäpuolella. Alla olevassa kuvassa on annettu tarkat aukot, joita on käytettävä keittotason kiinnittämiseksi työtasoon oikealla tavalla. 6

5 3. Sähkökytkentä Varmista, että sähköverkon jännite ja mitoitus vastaa laitteen suojukseen liitetyn tyyppikilven merkintöjä. Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa. Virtajohdon pistoke ja seinäpistorasian on oltava saman tyyppisiä ja yhdenmukaisia voimassa olevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia. Tarkista, että syöttölinjaan kuuluu sopiva maadoitus. Vie virtajohto kalusteen takaosasta ja varo ettei se pääse kosketuksiin keittotason alasuojaan tai mahdolliseen alapuolella olevaan uuniin. Sijoita laitteen syöttölinjaan kaikkinapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 mm. Katkaisin on sijoitettava helppopääsyiseen paikkaan laitteen lähelle. Vältä alentimien, sovittimien tai sivupiirien käyttöä. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, uuden johdon johtimien läpimitan on oltava alle 0,75 mm 2 (johto 3 x 0,75), ottaen huomioon, että laitteeseen liitettävässä päässä on oltava maadoitusjohto (kelta-vihreä), jonka on oltava vähintään 20 mm pidempi. Käytä yksinomaan kaapelia tyyppi H05V2V2-F tai vastaavaa, joka kestää korkeintaan 90 C lämpötilaa. Vaihto on suoritettava ammattitaitoisen teknikon toimesta, jonka on tehtävä verkkoliitäntä alla olevan kaavion mukaan. L = ruskea N = sininen = kelta-vihreä Virtajohto on vaihdettava valmistajan tai valtuutetun huoltokeskuksen toimesta siten, että riskitekijöiden syntymistä estetään. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai jonkin laitteen osan luvattomasta muokkaamisesta. 7

6 4. Kaasuliitäntä Asennusohjeet Jos laite asennetaan uunin päälle, vältä kaasuputken viemistä uunin taakse ylikuumenemisen estämiseksi. Liitäntä kaasuverkkoon voidaan suorittaa jäykällä kupariputkella tai joustavalla teräsletkulla ja voimassa olevan standardin mukaan. Joissakin malleissa, liitännän helpottamiseksi, laitteen takaosassa olevaa liitosta A voidaan suunnata sivuttain; löysää kuusiokolomutteria B, käännä liitosta A haluamaasi asentoon ja kiristä uudelleen kuusiokolomutteria B (sen tiiviys taataan kuparisella kaksikartioisella renkaalla). Tarkista toimenpiteen jälkeen hyvä tiiviys saippualiuosta käyttäen, älä koskaan käytä tarkistukseen liekkiä. Joissakin malleissa liitäntä jäykkään putkeen on suoritettava 90 liitoksella. Liitosta H ei voi kääntää. Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Muita kaasutyyppejä käytettäessä katso luku 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin". Kaasun sisääntulo on 1/2 putki jossa on kierteitetty liitin ulkoiselle kaasulle (ISO 228-1). Liitäntä jäykällä kupariputkella: Liitäntä kaasuverkkoon tulee suorittaa niin, ettei laitteeseen kohdistu minkäänlaista painetta. Liitäntä voidaan tehdä kaksikartioista sovitinryhmää D ja varustuksiin kuuluvaa tiivistettä C käyttäen. Kytkentä jäykkää kupariputkea ja 90 liitosta käyttäen: (vain joissakin malleissa) Liitäntä kaasuverkkoon tulee suorittaa niin, ettei laitteeseen kohdistu minkäänlaista painetta. Liitos on suoritettava käyttämällä 90 liitosta F, asettamalla väliin aina varustuksiin kuuluva tiiviste C. Ruuvaa liitos F tason syöttöputkeen H käyttämällä 2 vastakkain asetettua kiintoavainta. Liitäntä teräsletkulla: (kaikki mallit) Käytä ainoastaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja teräsputkia, jotka täyttävät voimassa olevan standardin, ja käytä aina tiivistettä C liitoksen A/H ja joustavan putken E välissä. Käyttöönotto letkua käyttämällä tulee tehdä siten, että letkun pituus ei ylitä 2 metriä. Varmista, että letkut eivät pääse kosketuksiin liikkuvien osien kanssa tai litisty. 8

7 4.1 Nestekaasun liitäntä Käytä paineen säädintä ja suorita liitos kaasupulloon voimassa olevan lain määräämällä tavalla. Varmista, että syöttöpaineessa noudatetaan taulukossa osoitettuja arvoja, jotka on annettu luvussa 5.2 Säätö nestekaasulle. 4.2 Tilojen tuuletus Laite voidaan asentaa vain pysyvästi tuuletettuihin tiloihin, voimassa olevien lakien mukaisesti. Paikassa, johon laite on asennettu tulee virrata niin paljon ilmaa kuin sitä vaaditaan säännöllistä kaasun palamista ja tilan ilmanvaihtoa varten. Ritilöillä suojattujen ilmanottoaukkojen tulee olla sopivan kokoisia voimassa olevien lakien mukaisesti ja sijoitettu siten, etteivät ne pääse tukkeutumaan edes osittain. Tilaa tulee pitää riittävästi tuuletettuna, jotta paiston aikana syntyvä lämpö ja kosteus saadaan poistettua: erityisesti pitkän käyttöajan jälkeen on suositeltavaa avata ikkuna tai lisätä mahdollisten tuulettimien nopeutta. 4.3 Palamistuotteiden poistaminen Palamistuotteiden poisto tulee taata luonnollisella ilmankierrolla toimivan savuhormiin kiinnitetyn liesituulettimen kautta tai pakotetun imun avulla. Tehokas imujärjestelmä vaatii huolellista suunnittelua pätevän ammattilaisen toimesta ja sen asentamista noudattamalla sääntöjen määräämiä asentoja ja etäisyyksiä. Toimenpiteen päättyessä asentajan on annettava yhdenmukaisuusvakuutus. 9

8 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin Ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista, kytke virta pois laitteesta. Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Jos sitä käytetään muiden kaasutyyppien kanssa, vaihda suuttimet ja säädä ensiöilma. Suuttimien vaihtamiseksi ja polttimien säätämiseksi, irrota taso seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla. 5.1 Tason irrottaminen Irrota kaikki polttimen osat noudattamalla kuvassa osoitettua numeerista järjestystä: irrota kaikki kytkimet (1) vetämällä niitä yläsuuntaan irrotat ritilät (2) vetämällä yläsuuntaan toista kahdesta vaakasuorasta säteestä irrota kannet (3) ja liekin jako-osat (4) avainta A käyttämällä avaa polttimien renkaiden bajonettikiinnitykset käyttämällä vipuvoimaa ohjaimissa B kun kaikki edellä kuvatut osat on irrotettu, nosta tasoa päästäksesi polttimiin ja kaasuhanoihin. 10

9 5.2 Nestekaasun säätö Löysää ruuvia C ja työnnä pohjaan ilmansäädin D. Irrota suutin E 7 mm:n avaimella ja vaihda se tarkoituksenmukaiseen noudattamalla käytettävään kaasutyyppiin liittyvissä taulukoissa annettuja ohjeita. Suuttimen vääntömomentti ei saa ylittää 3 Nm. Säädä ilmavirtaus liu'uttamalla säädintä D, kunnes saadaan etäisyys X, joka on annettu kappaleen 5.5 Ensiöilman säätö taulukossa. Lukitse säädin D ruuvaamalla ruuvi C. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Suuttimen halkaisija 1/100 mm Nestekaasu G30/G31 30/37 mbar By-pass mm 1/100 Alhainen teho (W) Virtaus g/h G30 Virtaus g/h G31 Lisä 1, (**) 33 (*) Puolinopea 1, (**) 35 (*) Nopea keskisuuri 2, (**) 43 (*) Nopea suuri 3, (**) 45 (*) UR A 76 3,6 B 48 48(**) 52 (*) */**: läpimitat, jotka on merkitty * ja ** tulee asentaa vastaavasti hanoihin, jotka on merkitty * ja **, jotka on näytetty kappaleessa 5.7 Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö. VAROITUS: polttimien UR vasen ja UR oikea viitteitä A ja B koskien, katso sivussa olevat piirrokset. 5.3 Kaupunkikaasun säätö Suorita samat kappaleessa 5.2 Nestekaasun säätö valitsemalla suuttimet ja säätämällä ensiöilman kaupunkikaasulle, kuten on osoitettu seuraavassa taulukossa ja kappaleessa 5.5 Ensiöilman säätö. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Kaupunkikaasu G110 8 mbar Suuttimen halkaisija 1/100 mm Alhainen teho (W) Lisä 1, Puolinopea 1, Nopea keskisuuri 2, Nopea suuri 3, UR A 245 3,6 3,3 (*) B ( )= vain 70 cm:n malleissa. Vastaavat kaasuarvot viittaavat luokan III laitteisiin 1a2H3+. 11

10 5.4 Metaanikaasun säätö Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Asettaaksesi laitteen käyttötilaan tämän tyyppisellä kaasulla, suorita samat toimenpiteet, jotka on annettu kappaleessa 5.2 Nestekaasun säätö suoritetut toimenpiteet valitsemalla suuttimet ja säätämällä ensiöilman metaanikaasulle, kuten on osoitettu seuraavassa taulukossa ja kappaleessa 5.5 Ensiöilman säätö. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Metaanikaasu G20 20 mbar Suuttimen halkaisija 1/100 mm Alhainen teho (W) Lisä 1, Puolinopea 1, Nopea keskisuuri 2, Nopea suuri 3, UR A 115 3,6 B Ensiöilman säätö Viitattuna etäisyyteen X mm:ssä. POLTIN G20 20 mbar G30/G31 30/37 mbar G110 8 mbar Lisä 4 Auki 1 Puolinopea Nopea keskisuuri 2 2,5 0,5 Nopea suuri 2 2,5 7 UR A B Liedellä olevien polttimien paikantamiseksi, viittaa kappaleessa 5.9 Keittotasolla olevien polttimien asettelu annettuihin piirroksiin Jos ilmansäädön jälkeen liekki näyttää kuvassa osoitetuilta: tee seuraavat muutokset: A: liekissä esiintyy melua, se on epävakaa ja irtoaa polttimesta: ensiöilma on liian auki. B: Liekki on himmeä, ei valaistu tai siinä esiintyy keltaisia huippuja ja se "kiertyy" polttimen ympärille: Ensiöilma on liian kiinni. C: Liekki on vaaleansininen, kirkas ja vakaa. Se ei irtoa eikä kääriydy polttimen ympärille: ilma on säädetty oikein. 12

11 5.6 Tason asentaminen takaisin Toimi päinvastaisessa järjestyksessä kappaleessa 5.1 Tason irrottaminen annettuihin ohjeisiin nähden. Asenna polttimien renkaat ottaen huomioon, että ne on kiristettävä rajaliikkeeseen tarkoituksenmukaista varustukseen kuuluvaa avainta käyttämällä: jos renkaita ei ole kiristetty loppuun, liekin jako-osien keskeytysalueet eivät vastaa ritilöiden säteitä. Aseta ritilät huolehtimalla, että tapit vastaavat tasolla olevia vastaavia paikkoja. Paina niitä sitten kämmenellä, kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 5.7 Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö Aseta osat polttimen päälle ja työnnä kytkimet hanojen tikkuihin. Sytytä poltin ja säädä se minimiasentoon. Poista nuppi uudelleen ja säädä hanan sisäosassa tai ** tikun vieressä (mallista riippuen) olevaa säätöruuvia käyttäen, kunnes saavutat pienimmän mahdollisimman liekin. Asenna nuppi paikoilleen ja tarkista polttimen liekin vakaus (liekki ei saa sammua, kun nuppi käännetään nopeasti maksimiasennosta minimiasentoon). * 5.8 Nestekaasun minimiarvon säätö Säädä nestekaasun minimiarvo ruuvaamalla hanan sisällä tai sen tikun vieressä (mallista riippuen) olevat ruuvit täysin myötäpäivään. Jokaisen polttimen by-pass -osien halkaisijat on annettu taulukossa 5.2 Nestekaasu säätö. Kun on säädetty tehdasasetuksista poikkeavalle kaasuasetukselle, vaihda käytetyn kaasun tarra uutta kaasua vastaavaan tarraan. Tarra löytyy varustuksiin kuuluvien suuttimien pussista. 13

12 5.9 Keittotasolla olevien polttimien asettelu POLTTIMET 1 Lisä 2 Puolinopea 3 Nopea keskisuuri 4 Nopea suuri 5 UR Jos polttimissa UR esiintyy epävakaa liekki (jako-osa ei syty tai sen syttymisessä esiintyy vaikeuksia), puhdista rei'itetty jako-osa huolella poistaaksesi aukkoihin mahdollisesti juuttuneet jäämät. Jos ongelma jatkuu myös kyseisen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Kaasuhanojen voitelu Kaasuhana voi ajan myötä kääntyä huonosti ja lukittua. Puhdista sen sisäosa ja vaihda siinä oleva voiteluaine. Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan erikoistunut teknikko. 14

13 Käyttöohjeet 6. Ohjausten kuvaus 6.1 Etupaneeli Kaikki keittotason kytkimet ja ohjaimet sijaitsevat samassa etupaneelissa. OHJAUSPANEELI MALLI 60 OHJAUSPANEELI MALLI 70 OHJAUSPANEELI MALLI 100 KYTKIMEN KUVAUS Liekki syttyy painamalla ja kääntämällä kytkintä samanaikaisesti vastapäivään pienimmän liekin arvon kohdalle. Liekkiä säädetään kiertämällä kytkintä maksimi-( ) ja minimialueen ( ) välissä olevalla alueella. Poltin sammutetaan siirtämällä kytkin asentoon. POLTTIMIEN ASETTELU Symbolien selitykset TAKANA OIKEALLA (TAKANA VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) TAKANA VASEMMALLA (TAKANA OIKEALLA MALLISSA 100 CM) EDESSÄ OIKEALLA (EDESSÄ VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) EDESSÄ VASEMMALLA (EDESSÄ VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) KESKELLÄ VASEMMALLA KESKELLÄ OIKEALLA KESKELLÄ 15

14 Käyttöohjeet 7. Keittotason käyttö Varmista, että liekin jako-osat, kannet ja ritilät on asennettu oikealla tavalla. Liekin jako-osien kiinnitystappien A on asetuttava polttimien renkaiden asennuspaikalle B ja ritilöiden tapit C on lukittava tasolla oleviin vastaaviin paikkoihin. 7.1 Polttimien sytytys turvalaitteella Jokaisen kytkimen kohdalla on osoitettu siihen yhdistetty poltin (sivussa oleva esimerkki vastaa etuvasemmalla olevaa poltinta). Laite on varustettu elektronisella sytytyslaitteella. Sytyttämistä varten riittää, että painat ja käännät kytkintä samanaikaisesti vastapäivään pienimmän liekin kohdalle, kunnes poltin syttyy. Pidä painettuna kytkintä minimiasennossa noin 2 sekunnin ajan pitääksesi päällä liekkiä ja aktivoidaksesi turvalaitteen. Poltin voi sammua kytkimen hellittämishetkellä. Tässä tapauksessa, toista toimenpide ja pidä kytkintä painettuna pidempään. Jos polttimet sammuvat vahingossa, noin 20 sekunnin jälkeen aktivoituu turvatoiminto, joka estää kaasun syötön vaikka hana olisi auki. 7.2 Polttimien käyttöön liittyviä käytännöllisiä neuvoja Polttimien tehokkuus ja kaasun kulutus voidaan optimoida käyttämällä tasapohjaisia polttimien kokoon sopivia kannellisia keittoastioita, tällöin liekki ei yllä keittoastioiden sivuille (katso kappale 7.3 Keittoastioiden läpimitta ). Jotta palovammat ja työtason vaurioituminen vältettäisiin kypsennyksen aikana, kaikkien keittoastioiden ja pannujen on oltava keittotason alueella ja niiden on säilytettävä 3-4 cm minimietäisyys kytkimistä. 7.3 Keittoastioiden halkaisija POLTTIMET 1. Lisä 2. Puolinopea 3. Nopea keskisuuri 4. Nopea suuri 5. UR Ø min. ja maks. (cm:ssä)

15 Käyttöohjeet 8. Puhdistus ja hoito - Älä käytä höyrysuihketta tason ja siihen kuuluvien osien puhdistamiseksi. - Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta. Ennen jokaista toimenpidettä on laitteen virransyöttö katkaistava. 8.1 Ruostumattoman teräksen puhdistus Keittotason hyvän kunnon säilyttämiseksi se tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen kun se on jäähtynyt Päivittäinen puhdistus Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien puhdistukseen ja säilytykseen ainoastaan hankaamattomia erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä klooripohjaista happoa. Käyttöohje: kaada tuotetta kosteaan pyyhkeeseen ja pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtele huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla tai säämiskällä Ruokajäämät Metallisia sieniä tai leikkaavia kaapimia ei saa käyttää missään tapauksessa, sillä ne vahingoittavat pintoja. Käytä normaaleja teräspinnoille tarkoitettuja hankaamattomia tuotteita. Käytä mahdollisesti hankaamattomia pesusieniä ja tarvittaessa puisia tai muovisia materiaaleja. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai säämiskällä. 8.2 Osien puhdistus Kytkimet Kytkimet ovat ruostumattomasta teräksestä jonka vuoksi ne tulee puhdistaa samalla tavalla kuin taso Ritilät ja kannet (EVERSHINE-käsittely) EVERSHINE-käsittely tekee ruostumattomasta ja kiiltävästä teräksestä valmistetut polttimet ja ritilät erittäin lämmönkestäviksi ja ennaltaehkäisee niiden kellastumista, joka johtuu korkeista lämpötiloista. Ihanteellista puhdistusta varten suoritettua käsittelyä vahingoittamatta, toimi seuraavasti: 1. Irrota polttimen kansi. 2. Vedä yläsuuntaan toista ritilän vaakasuuntaisista säteistä saadaksesi sen pois paikoiltaan. 3. Pese ne lämpimällä vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella ja poista niistä kaikki kovettumat huolellisesti. Älä käytä metallisia tai hankaavia sieniä äläkä leikkaavia lastoja. 4. Kuivaa vasta pestyt osat. 5. Aseta kanneta vastaavien liekin jako-osien päälle; aseta ritilät huolehtimalla, että tapit C vastaavat tasolla olevia vastaavia paikkoja. Paina niitä sitten kämmenellä, kunnes ne lukittuvat paikoilleen. - Jos osat joutuvat kosketuksiin liian voimakkaiden pesuaineiden, kalkkiveden tai mahdollisten ylivuotojen kanssa (kiehutettu vesi, kastike, kahvi tms.), puhdista keittotaso välittömästi kun se on jäähtynyt. - Älä pese astianpesukoneessa Liekin jako-osat Liekin jako-osat voidaan irrottaa. Pese ne lämpimällä vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella ja poista niistä kaikki kovettumat huolellisesti. Aseta ne huolellisesti takaisin ja varmista, että ne ovat täysin kuivia ja asetettu oikein paikoilleen (ks. luku 7. Keittotason käyttö.) 17

16 Käyttöohjeet Sytytystulpat ja turvalaitteet Sytytystulppien ja termoelementtien hyvä toiminta edellyttää, että ne ovat aina kunnolla puhdistettuja. Tarkista säännöllisesti osien puhtaus ja puhdista ne tarvittaessa kostealla pyyhkeellä. 18

NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN.

NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUTTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET 4 2. TYÖTASOON SIJOITUS 6 3. SÄHKÖKYTKENTÄ 8 4. KAASULIITÄNTÄ 9 5. MUKAUTUS ERI KAASUTYYPPEIHIN 11 6. LOPPUTOIMENPITEET 15 7. KEITTOTASON

Lisätiedot

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN.

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. Sisällysluettelo 1. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 4 2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 6 3. YMPÄRISTÖNHUOLTO... 8 4. KEITTOTASON KÄYTTÖ... 9 5. PUHDISTUS JA HUOLTO... 11 6. TYÖTASOON SIJOITUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, joka on vastuussa laitteen asennuksesta, käyttöönotosta ja säädöstä.

Sisällysluettelo. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, joka on vastuussa laitteen asennuksesta, käyttöönotosta ja säädöstä. Sisällysluettelo 1. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 4 2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 6 3. YMPÄRISTÖNHUOLTO... 8 4. OHJAUSTEN KUVAUS... 9 5. KEITTOTASON KÄYTTÖ... 10 6. PUHDISTUS JA HUOLTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMB- OLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN.

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMB- OLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. Sisällysluettelo 1. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 4 2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 6 3. YMPÄRISTÖNHUOLTO... 8 4. KEITTOTASON KÄYTTÖ... 9 5. PUHDISTUS JA HUOLTO... 11 6. TYÖTASOON SIJOITUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, joka on vastuussa laitteen asennuksesta, käyttöönotosta ja säädöstä.

Sisällysluettelo. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, joka on vastuussa laitteen asennuksesta, käyttöönotosta ja säädöstä. Sisällysluettelo 1. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 4 2. HUOMAUTUS LAITTEEN HÄVITTÄMISEEN LIITTYEN - YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN... 5 3. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET... 6 4. LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN.

Sisällysluettelo NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUTTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET 4 2 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET 6 3 YMPÄRISTÖNHUOLTO 8 4 TYÖTASOON SIJOITUS 9 5 SÄHKÖLIITÄNTÄ 11 6 KAASULIITÄNTÄ 12 7 MUKAUTUS

Lisätiedot

Varoituksia. 1 Varoituksia

Varoituksia. 1 Varoituksia Sisällysluettelo 1 Varoituksia 4 1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset 4 1.2 Valmistajan vastuu 7 1.3 Laitteen käyttötarkoitus 7 1.4 Hävittäminen 7 1.5 Tyyppikilpi 8 1.6 Tämä käyttöohje 8 1.7

Lisätiedot

Varoituksia. 1 Varoituksia

Varoituksia. 1 Varoituksia Sisällysluettelo 1 Varoituksia 4 1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset 4 1.2 Valmistajan vastuu 7 1.3 Laitteen käyttötarkoitus 7 1.4 Hävittäminen 7 1.5 Tyyppikilpi 8 1.6 Tämä käyttöohje 8 1.7

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet KAASUPARILA OFTG 40B OFTG 40BLC OFTG 60B OFTG 60BLC Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 SÄÄTÖ TOISELLE KAASUTYYPILLE... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 2 VIALLISTEN

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Säätöohjeet. Toisen kaasutyypin vaatimat säädöt

Säätöohjeet. Toisen kaasutyypin vaatimat säädöt Säätöohjeet Toisen kaasutyypin vaatimat säädöt 336859_fi.indd 1 5.4.2011 12:28:44 FI...FI3-FI10 336859_fi.indd 2 5.4.2011 12:28:48 Huomio: Vaaratilanteita voi esiintyä, jos nämä toimenpiteet suorittaa

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SMEG SX91VMS9 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5830680

Käyttöoppaasi. SMEG SX91VMS9 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5830680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Lähikuva. A. Säätöpaneeli. B. Kaasuliesitaso. 1) Lisäliekki 2) Pikaliekki 3) Kolmoiskruunu

Lähikuva. A. Säätöpaneeli. B. Kaasuliesitaso. 1) Lisäliekki 2) Pikaliekki 3) Kolmoiskruunu Sisältö Johdanto...1 Lähikuva...2 Käyttö...3 Kaasuliesitason puhdistus ja huolto...3 Tukipalvelut...4 Turvallisuusvaroitukset...4 Asennus...6 Kaasuliitäntä...7 Sähköliitäntä...8 Suuttimien vaihtaminen...8

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 10 OMINAISUUDET... 11 ASENTAMINEN... 12 KÄYTTÄMINEN... 14 HUOLTO... 15 2 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja ohjeita

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PV-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudessa lukemiseksi. Laite on asennettavissa

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 1 NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 KÄYTTÖOHJE Sisältö: A. Hyvä tietää ennen käyttöä. B. Turvatoimet C. Asennus ja käyttö D. Kaasuregulaattorin ja -pullon asennus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI TYYPPI: SS106, SS206 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: = Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SMEG CB61GVS9 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5328915

Käyttöoppaasi. SMEG CB61GVS9 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5328915 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot