Sisällysluettelo. 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset 4 2. Työtasoon sijoitus Tukirakenteeseen kiinnittäminen 5 3. Sähkökytkentä 7 4. Kaasuliitäntä Nestekaasun liitäntä Tilojen tuuletus Palamistuotteiden poistaminen 9 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin Tason irrottaminen Nestekaasun säätö Kaupunkikaasun säätö Metaanikaasun säätö Ensiöilman säätö Tason asentaminen takaisin Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö Nestekaasun minimiarvon säätö Keittotasolla olevien polttimien asettelu Kaasuhanojen voitelu Ohjausten kuvaus Etupaneeli Keittotason käyttö Polttimien sytytys turvalaitteella Polttimien käyttöön liittyviä käytännöllisiä neuvoja Keittoastioiden halkaisija Puhdistus ja hoito Ruostumattoman teräksen puhdistus Osien puhdistus 17 NÄMÄ OHJEET PÄTEVÄT AINOASTAAN NIISSÄ MAISSA, JOIDEN TUNNISTUSSYMBOLIT ON MERKITTY TÄMÄN OPPAAN KANTEEN. TÄMÄ UPPOASENNETTAVA KEITTOTASO KUULUU LUOKKAAN 3. ASENNUSOHJEET: ne on tarkoitettu pätevälle teknikolle, jonka on tarkastettava kaasujärjestelmä, suorittaa laitteen asennus, käyttöönotto ja KÄYTTÖOHJEET: viittaavat käyttöön liittyviin neuvoihin, ohjaimien kuvauksiin ja laitteen oikeisiin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta 3

2 Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset 1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varoitukset TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ON OLEELLINEN OSA LAITETTA. SE TULEE SÄILYTTÄÄ KOKONAISUUDESSAAN JA SITÄ ON PIDETTÄVÄ SAATAVILLA KEITTOTASON KOKO KÄYTTÖIÄN AJAN. TÄMÄ KÄYTTÖOPAS JA KAIKKI SEN SISÄLTÄMÄT OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLISESTI ENNEN KEITTOTASON KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ MYÖS VARUSTUKSIIN KUULUVA SUUTINSARJA. LAITTEEN SAA ASENTAA PÄTEVÄ HENKILÖSTÖ VOIMASSA OLEVIEN MÄÄRÄYKSIEN MUKAISESTI. TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KOTIKÄYTTÖÖN, JA SE TÄYTTÄÄ SILLÄ HETKELLÄ VOIMASSA OLEVAT EU-DIREKTIIVIT. LAITE ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN: RUOKA-AINEKSIEN KYPSENNYS JA LÄMMITYS; KAIKKI MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET OVAT KIELLETTYJÄ. VALMISTAJA EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KUIN LAITTEEN YLLÄMAINITUISTA KÄYTÖISTÄ. ÄLÄ JÄTÄ PAKKAUKSEN OSIA ILMAN VALVONTAA KOTITALOUSYMPÄRISTÖÖN. LAJITTELE ERI PAKKAUSMATERIAALIT JA VIE NE LÄHIMPÄÄN KERÄYSPISTEESEEN. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIEN MUKAINEN MAADOITUS ON PAKOLLINEN. VIRTAJOHDON JA VASTAAVAN PISTOKKEEN ON TÄYTETTÄVÄ VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET. PISTOKKEESEEN ON PÄÄSTÄVÄ HELPOSTI LAITTEEN OLLESSA ASENNETTUNA ÄLÄ KOSKAAN IRROTA PISTOKETTA JOHDOSTA VETÄMÄLLÄ. VÄLITTÖMÄSTI ASENNUKSEN JÄLKEEN ON KEITTOTASO TARKISTETTAVA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEIDEN MUKAISESTI. ELLEI LAITE TOIMI, KYTKE SE IRTI SÄHKÖVERKOSTA JA OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN TEKNISEEN HUOLTOPALVELUUN. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ KORJATA LAITETTA. AINA KEITTOTASON KÄYTÖN JÄLKEEN ON TARKISTETTAVA, ETTÄ SEN KYTKIMET OVAT "NOLLA"- ASENNOSSA (POIS PÄÄLTÄ). ÄLÄ LAITA KEITTOTASON RITILÖIDEN PÄÄLLE KATTILOITA, JOIDEN POHJA EI OLE TÄYSIN SILEÄ JA TASAINEN. ÄLÄ KÄYTÄ ASTIOITA TAI PANNUJA, JOTKA YLITTÄVÄT TASON ULKOYMPÄRYSMITAN. TEKNISET TIEDOT, SARJANUMERON JA MERKINNÄT SISÄLTÄVÄ TYYPPIKILPI SIJAITSEE NÄKYVÄLLÄ PAIKALLA SUOJUKSEN ALLA, TÄMÄN OPPAAN LIITTEENÄ JA LAATUTODISTUKSEEN KIINNITETTYNÄ. SUOJUKSESSA OLEVAA KILPEÄ EI SAA KOSKAAN IRROTTAA. LAITE ON TARKOITETTU AIKUISTEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ ANNA LASTEN LÄHESTYÄ LAITETTA TAI LEIKKIÄ SILLÄ. TÄSSÄ LAITTEESSA ON SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEITA KOSKEVAN EU-DIREKTIIVIN 2002/96/EY MUKAINEN MERKINTÄ (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). KYSEINEN DIREKTIIVI MÄÄRITTÄÄ KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN LAITTEIDEN KERÄYKSEEN JA KIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET EU-MAISSA. Valmistaja ei ota vastuuta yllämainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai jonkun laitteen osan muuttamisesta ja muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneista henkilö- tai tuotevahingoista. 4

3 2. Työtasoon sijoitus Seuraava toimenpide vaatii muurarin ja/tai puusepän ja täten sen saa suorittaa ainoastaan pätevä teknikko. Asennus voidaan tehdä eri materiaaleihin, kuten muuriin, metalliin, umpipuuhun tai muovipäällystettyyn puuhun, kunhan ne ovat kuumuudenkestäviä (T 90 C). 2.1 Tukirakenteeseen kiinnittäminen Toteuta aukko kalusteen yläosaan kuvan osoittamin mitoin, jätä takareunaan vähintään 50 mm tilaa. Laite voidaan sijoittaa seinien väliin, joiden korkeus on työtasoja suurempi, edellyttäen, että väliin jätetään kuvan mukainen välimatka niin, että ylikuumenemiselta vältytään. Varmista, että lieden liekkien ja mahdollisen yläpuolella olevan hyllyn väliin jää vähintään 750 mm tilaa. Jos se asennetaan neutraaliin tilaan jossa on luukut, aseta keittolieden alle välilevy. Pidä laitteen ja välilevyn pinnan välillä vähintään 10 mm:n minimietäisyys. Välilevy on voitava irrottaa helposti, jotta mahdolliset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa oikein. Mikäli liesituuletin asennetaan keittotason päälle, viitaa liesituulettimen ohjeisiin noudattamalla oikeaa etäisyyttä. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) X (mm) Y (mm) MALLI 60 min 220 min 460 min min MALLI 70 min 280 min 460 min min MALLI 100 min 280 min 460 min min

4 Aseta eristävä tiiviste tasoon tehdyn aukon ulkoreunan ympärille kuten on osoitettu alla olevissa kuvissa asettamalla sen koko pinnalle painamalla sitä kevyesti käsillä. Asennettavan keittotason mallin mukaan, viittaa kuvassa osoitettuihin arvoihin ottaen huomioon, että molemmissa malleissa pitkän etusivun on asetuttava aukkoa vasten. Kiinnitä keittotaso kalusteeseen tarkoituksenmukaisilla varustuksiin kuuluvilla kiinnittimillä A. Leikkaa pois huolella ylimääräinen tiivisteen reuna B. Seuraavassa piirroksessa annetut arvot viittaavat aukkoon tiivisteen sisäpuolella. Alla olevassa kuvassa on annettu tarkat aukot, joita on käytettävä keittotason kiinnittämiseksi työtasoon oikealla tavalla. 6

5 3. Sähkökytkentä Varmista, että sähköverkon jännite ja mitoitus vastaa laitteen suojukseen liitetyn tyyppikilven merkintöjä. Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa. Virtajohdon pistoke ja seinäpistorasian on oltava saman tyyppisiä ja yhdenmukaisia voimassa olevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia. Tarkista, että syöttölinjaan kuuluu sopiva maadoitus. Vie virtajohto kalusteen takaosasta ja varo ettei se pääse kosketuksiin keittotason alasuojaan tai mahdolliseen alapuolella olevaan uuniin. Sijoita laitteen syöttölinjaan kaikkinapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 mm. Katkaisin on sijoitettava helppopääsyiseen paikkaan laitteen lähelle. Vältä alentimien, sovittimien tai sivupiirien käyttöä. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, uuden johdon johtimien läpimitan on oltava alle 0,75 mm 2 (johto 3 x 0,75), ottaen huomioon, että laitteeseen liitettävässä päässä on oltava maadoitusjohto (kelta-vihreä), jonka on oltava vähintään 20 mm pidempi. Käytä yksinomaan kaapelia tyyppi H05V2V2-F tai vastaavaa, joka kestää korkeintaan 90 C lämpötilaa. Vaihto on suoritettava ammattitaitoisen teknikon toimesta, jonka on tehtävä verkkoliitäntä alla olevan kaavion mukaan. L = ruskea N = sininen = kelta-vihreä Virtajohto on vaihdettava valmistajan tai valtuutetun huoltokeskuksen toimesta siten, että riskitekijöiden syntymistä estetään. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai jonkin laitteen osan luvattomasta muokkaamisesta. 7

6 4. Kaasuliitäntä Asennusohjeet Jos laite asennetaan uunin päälle, vältä kaasuputken viemistä uunin taakse ylikuumenemisen estämiseksi. Liitäntä kaasuverkkoon voidaan suorittaa jäykällä kupariputkella tai joustavalla teräsletkulla ja voimassa olevan standardin mukaan. Joissakin malleissa, liitännän helpottamiseksi, laitteen takaosassa olevaa liitosta A voidaan suunnata sivuttain; löysää kuusiokolomutteria B, käännä liitosta A haluamaasi asentoon ja kiristä uudelleen kuusiokolomutteria B (sen tiiviys taataan kuparisella kaksikartioisella renkaalla). Tarkista toimenpiteen jälkeen hyvä tiiviys saippualiuosta käyttäen, älä koskaan käytä tarkistukseen liekkiä. Joissakin malleissa liitäntä jäykkään putkeen on suoritettava 90 liitoksella. Liitosta H ei voi kääntää. Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Muita kaasutyyppejä käytettäessä katso luku 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin". Kaasun sisääntulo on 1/2 putki jossa on kierteitetty liitin ulkoiselle kaasulle (ISO 228-1). Liitäntä jäykällä kupariputkella: Liitäntä kaasuverkkoon tulee suorittaa niin, ettei laitteeseen kohdistu minkäänlaista painetta. Liitäntä voidaan tehdä kaksikartioista sovitinryhmää D ja varustuksiin kuuluvaa tiivistettä C käyttäen. Kytkentä jäykkää kupariputkea ja 90 liitosta käyttäen: (vain joissakin malleissa) Liitäntä kaasuverkkoon tulee suorittaa niin, ettei laitteeseen kohdistu minkäänlaista painetta. Liitos on suoritettava käyttämällä 90 liitosta F, asettamalla väliin aina varustuksiin kuuluva tiiviste C. Ruuvaa liitos F tason syöttöputkeen H käyttämällä 2 vastakkain asetettua kiintoavainta. Liitäntä teräsletkulla: (kaikki mallit) Käytä ainoastaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja teräsputkia, jotka täyttävät voimassa olevan standardin, ja käytä aina tiivistettä C liitoksen A/H ja joustavan putken E välissä. Käyttöönotto letkua käyttämällä tulee tehdä siten, että letkun pituus ei ylitä 2 metriä. Varmista, että letkut eivät pääse kosketuksiin liikkuvien osien kanssa tai litisty. 8

7 4.1 Nestekaasun liitäntä Käytä paineen säädintä ja suorita liitos kaasupulloon voimassa olevan lain määräämällä tavalla. Varmista, että syöttöpaineessa noudatetaan taulukossa osoitettuja arvoja, jotka on annettu luvussa 5.2 Säätö nestekaasulle. 4.2 Tilojen tuuletus Laite voidaan asentaa vain pysyvästi tuuletettuihin tiloihin, voimassa olevien lakien mukaisesti. Paikassa, johon laite on asennettu tulee virrata niin paljon ilmaa kuin sitä vaaditaan säännöllistä kaasun palamista ja tilan ilmanvaihtoa varten. Ritilöillä suojattujen ilmanottoaukkojen tulee olla sopivan kokoisia voimassa olevien lakien mukaisesti ja sijoitettu siten, etteivät ne pääse tukkeutumaan edes osittain. Tilaa tulee pitää riittävästi tuuletettuna, jotta paiston aikana syntyvä lämpö ja kosteus saadaan poistettua: erityisesti pitkän käyttöajan jälkeen on suositeltavaa avata ikkuna tai lisätä mahdollisten tuulettimien nopeutta. 4.3 Palamistuotteiden poistaminen Palamistuotteiden poisto tulee taata luonnollisella ilmankierrolla toimivan savuhormiin kiinnitetyn liesituulettimen kautta tai pakotetun imun avulla. Tehokas imujärjestelmä vaatii huolellista suunnittelua pätevän ammattilaisen toimesta ja sen asentamista noudattamalla sääntöjen määräämiä asentoja ja etäisyyksiä. Toimenpiteen päättyessä asentajan on annettava yhdenmukaisuusvakuutus. 9

8 5. Mukautus eri kaasutyyppeihin Ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista, kytke virta pois laitteesta. Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Jos sitä käytetään muiden kaasutyyppien kanssa, vaihda suuttimet ja säädä ensiöilma. Suuttimien vaihtamiseksi ja polttimien säätämiseksi, irrota taso seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla. 5.1 Tason irrottaminen Irrota kaikki polttimen osat noudattamalla kuvassa osoitettua numeerista järjestystä: irrota kaikki kytkimet (1) vetämällä niitä yläsuuntaan irrotat ritilät (2) vetämällä yläsuuntaan toista kahdesta vaakasuorasta säteestä irrota kannet (3) ja liekin jako-osat (4) avainta A käyttämällä avaa polttimien renkaiden bajonettikiinnitykset käyttämällä vipuvoimaa ohjaimissa B kun kaikki edellä kuvatut osat on irrotettu, nosta tasoa päästäksesi polttimiin ja kaasuhanoihin. 10

9 5.2 Nestekaasun säätö Löysää ruuvia C ja työnnä pohjaan ilmansäädin D. Irrota suutin E 7 mm:n avaimella ja vaihda se tarkoituksenmukaiseen noudattamalla käytettävään kaasutyyppiin liittyvissä taulukoissa annettuja ohjeita. Suuttimen vääntömomentti ei saa ylittää 3 Nm. Säädä ilmavirtaus liu'uttamalla säädintä D, kunnes saadaan etäisyys X, joka on annettu kappaleen 5.5 Ensiöilman säätö taulukossa. Lukitse säädin D ruuvaamalla ruuvi C. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Suuttimen halkaisija 1/100 mm Nestekaasu G30/G31 30/37 mbar By-pass mm 1/100 Alhainen teho (W) Virtaus g/h G30 Virtaus g/h G31 Lisä 1, (**) 33 (*) Puolinopea 1, (**) 35 (*) Nopea keskisuuri 2, (**) 43 (*) Nopea suuri 3, (**) 45 (*) UR A 76 3,6 B 48 48(**) 52 (*) */**: läpimitat, jotka on merkitty * ja ** tulee asentaa vastaavasti hanoihin, jotka on merkitty * ja **, jotka on näytetty kappaleessa 5.7 Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö. VAROITUS: polttimien UR vasen ja UR oikea viitteitä A ja B koskien, katso sivussa olevat piirrokset. 5.3 Kaupunkikaasun säätö Suorita samat kappaleessa 5.2 Nestekaasun säätö valitsemalla suuttimet ja säätämällä ensiöilman kaupunkikaasulle, kuten on osoitettu seuraavassa taulukossa ja kappaleessa 5.5 Ensiöilman säätö. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Kaupunkikaasu G110 8 mbar Suuttimen halkaisija 1/100 mm Alhainen teho (W) Lisä 1, Puolinopea 1, Nopea keskisuuri 2, Nopea suuri 3, UR A 245 3,6 3,3 (*) B ( )= vain 70 cm:n malleissa. Vastaavat kaasuarvot viittaavat luokan III laitteisiin 1a2H3+. 11

10 5.4 Metaanikaasun säätö Laite on testattu metaanikaasulla G20 (2H) paineessa 20 mbar. Asettaaksesi laitteen käyttötilaan tämän tyyppisellä kaasulla, suorita samat toimenpiteet, jotka on annettu kappaleessa 5.2 Nestekaasun säätö suoritetut toimenpiteet valitsemalla suuttimet ja säätämällä ensiöilman metaanikaasulle, kuten on osoitettu seuraavassa taulukossa ja kappaleessa 5.5 Ensiöilman säätö. Poltin Nimellinen lämpöteho (kw) Metaanikaasu G20 20 mbar Suuttimen halkaisija 1/100 mm Alhainen teho (W) Lisä 1, Puolinopea 1, Nopea keskisuuri 2, Nopea suuri 3, UR A 115 3,6 B Ensiöilman säätö Viitattuna etäisyyteen X mm:ssä. POLTIN G20 20 mbar G30/G31 30/37 mbar G110 8 mbar Lisä 4 Auki 1 Puolinopea Nopea keskisuuri 2 2,5 0,5 Nopea suuri 2 2,5 7 UR A B Liedellä olevien polttimien paikantamiseksi, viittaa kappaleessa 5.9 Keittotasolla olevien polttimien asettelu annettuihin piirroksiin Jos ilmansäädön jälkeen liekki näyttää kuvassa osoitetuilta: tee seuraavat muutokset: A: liekissä esiintyy melua, se on epävakaa ja irtoaa polttimesta: ensiöilma on liian auki. B: Liekki on himmeä, ei valaistu tai siinä esiintyy keltaisia huippuja ja se "kiertyy" polttimen ympärille: Ensiöilma on liian kiinni. C: Liekki on vaaleansininen, kirkas ja vakaa. Se ei irtoa eikä kääriydy polttimen ympärille: ilma on säädetty oikein. 12

11 5.6 Tason asentaminen takaisin Toimi päinvastaisessa järjestyksessä kappaleessa 5.1 Tason irrottaminen annettuihin ohjeisiin nähden. Asenna polttimien renkaat ottaen huomioon, että ne on kiristettävä rajaliikkeeseen tarkoituksenmukaista varustukseen kuuluvaa avainta käyttämällä: jos renkaita ei ole kiristetty loppuun, liekin jako-osien keskeytysalueet eivät vastaa ritilöiden säteitä. Aseta ritilät huolehtimalla, että tapit vastaavat tasolla olevia vastaavia paikkoja. Paina niitä sitten kämmenellä, kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 5.7 Kaupunkikaasun ja metaanikaasun minimiarvon säätö Aseta osat polttimen päälle ja työnnä kytkimet hanojen tikkuihin. Sytytä poltin ja säädä se minimiasentoon. Poista nuppi uudelleen ja säädä hanan sisäosassa tai ** tikun vieressä (mallista riippuen) olevaa säätöruuvia käyttäen, kunnes saavutat pienimmän mahdollisimman liekin. Asenna nuppi paikoilleen ja tarkista polttimen liekin vakaus (liekki ei saa sammua, kun nuppi käännetään nopeasti maksimiasennosta minimiasentoon). * 5.8 Nestekaasun minimiarvon säätö Säädä nestekaasun minimiarvo ruuvaamalla hanan sisällä tai sen tikun vieressä (mallista riippuen) olevat ruuvit täysin myötäpäivään. Jokaisen polttimen by-pass -osien halkaisijat on annettu taulukossa 5.2 Nestekaasu säätö. Kun on säädetty tehdasasetuksista poikkeavalle kaasuasetukselle, vaihda käytetyn kaasun tarra uutta kaasua vastaavaan tarraan. Tarra löytyy varustuksiin kuuluvien suuttimien pussista. 13

12 5.9 Keittotasolla olevien polttimien asettelu POLTTIMET 1 Lisä 2 Puolinopea 3 Nopea keskisuuri 4 Nopea suuri 5 UR Jos polttimissa UR esiintyy epävakaa liekki (jako-osa ei syty tai sen syttymisessä esiintyy vaikeuksia), puhdista rei'itetty jako-osa huolella poistaaksesi aukkoihin mahdollisesti juuttuneet jäämät. Jos ongelma jatkuu myös kyseisen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Kaasuhanojen voitelu Kaasuhana voi ajan myötä kääntyä huonosti ja lukittua. Puhdista sen sisäosa ja vaihda siinä oleva voiteluaine. Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan erikoistunut teknikko. 14

13 Käyttöohjeet 6. Ohjausten kuvaus 6.1 Etupaneeli Kaikki keittotason kytkimet ja ohjaimet sijaitsevat samassa etupaneelissa. OHJAUSPANEELI MALLI 60 OHJAUSPANEELI MALLI 70 OHJAUSPANEELI MALLI 100 KYTKIMEN KUVAUS Liekki syttyy painamalla ja kääntämällä kytkintä samanaikaisesti vastapäivään pienimmän liekin arvon kohdalle. Liekkiä säädetään kiertämällä kytkintä maksimi-( ) ja minimialueen ( ) välissä olevalla alueella. Poltin sammutetaan siirtämällä kytkin asentoon. POLTTIMIEN ASETTELU Symbolien selitykset TAKANA OIKEALLA (TAKANA VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) TAKANA VASEMMALLA (TAKANA OIKEALLA MALLISSA 100 CM) EDESSÄ OIKEALLA (EDESSÄ VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) EDESSÄ VASEMMALLA (EDESSÄ VASEMMALLA MALLISSA 100 CM) KESKELLÄ VASEMMALLA KESKELLÄ OIKEALLA KESKELLÄ 15

14 Käyttöohjeet 7. Keittotason käyttö Varmista, että liekin jako-osat, kannet ja ritilät on asennettu oikealla tavalla. Liekin jako-osien kiinnitystappien A on asetuttava polttimien renkaiden asennuspaikalle B ja ritilöiden tapit C on lukittava tasolla oleviin vastaaviin paikkoihin. 7.1 Polttimien sytytys turvalaitteella Jokaisen kytkimen kohdalla on osoitettu siihen yhdistetty poltin (sivussa oleva esimerkki vastaa etuvasemmalla olevaa poltinta). Laite on varustettu elektronisella sytytyslaitteella. Sytyttämistä varten riittää, että painat ja käännät kytkintä samanaikaisesti vastapäivään pienimmän liekin kohdalle, kunnes poltin syttyy. Pidä painettuna kytkintä minimiasennossa noin 2 sekunnin ajan pitääksesi päällä liekkiä ja aktivoidaksesi turvalaitteen. Poltin voi sammua kytkimen hellittämishetkellä. Tässä tapauksessa, toista toimenpide ja pidä kytkintä painettuna pidempään. Jos polttimet sammuvat vahingossa, noin 20 sekunnin jälkeen aktivoituu turvatoiminto, joka estää kaasun syötön vaikka hana olisi auki. 7.2 Polttimien käyttöön liittyviä käytännöllisiä neuvoja Polttimien tehokkuus ja kaasun kulutus voidaan optimoida käyttämällä tasapohjaisia polttimien kokoon sopivia kannellisia keittoastioita, tällöin liekki ei yllä keittoastioiden sivuille (katso kappale 7.3 Keittoastioiden läpimitta ). Jotta palovammat ja työtason vaurioituminen vältettäisiin kypsennyksen aikana, kaikkien keittoastioiden ja pannujen on oltava keittotason alueella ja niiden on säilytettävä 3-4 cm minimietäisyys kytkimistä. 7.3 Keittoastioiden halkaisija POLTTIMET 1. Lisä 2. Puolinopea 3. Nopea keskisuuri 4. Nopea suuri 5. UR Ø min. ja maks. (cm:ssä)

15 Käyttöohjeet 8. Puhdistus ja hoito - Älä käytä höyrysuihketta tason ja siihen kuuluvien osien puhdistamiseksi. - Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta. Ennen jokaista toimenpidettä on laitteen virransyöttö katkaistava. 8.1 Ruostumattoman teräksen puhdistus Keittotason hyvän kunnon säilyttämiseksi se tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen kun se on jäähtynyt Päivittäinen puhdistus Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien puhdistukseen ja säilytykseen ainoastaan hankaamattomia erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä klooripohjaista happoa. Käyttöohje: kaada tuotetta kosteaan pyyhkeeseen ja pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtele huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla tai säämiskällä Ruokajäämät Metallisia sieniä tai leikkaavia kaapimia ei saa käyttää missään tapauksessa, sillä ne vahingoittavat pintoja. Käytä normaaleja teräspinnoille tarkoitettuja hankaamattomia tuotteita. Käytä mahdollisesti hankaamattomia pesusieniä ja tarvittaessa puisia tai muovisia materiaaleja. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai säämiskällä. 8.2 Osien puhdistus Kytkimet Kytkimet ovat ruostumattomasta teräksestä jonka vuoksi ne tulee puhdistaa samalla tavalla kuin taso Ritilät ja kannet (EVERSHINE-käsittely) EVERSHINE-käsittely tekee ruostumattomasta ja kiiltävästä teräksestä valmistetut polttimet ja ritilät erittäin lämmönkestäviksi ja ennaltaehkäisee niiden kellastumista, joka johtuu korkeista lämpötiloista. Ihanteellista puhdistusta varten suoritettua käsittelyä vahingoittamatta, toimi seuraavasti: 1. Irrota polttimen kansi. 2. Vedä yläsuuntaan toista ritilän vaakasuuntaisista säteistä saadaksesi sen pois paikoiltaan. 3. Pese ne lämpimällä vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella ja poista niistä kaikki kovettumat huolellisesti. Älä käytä metallisia tai hankaavia sieniä äläkä leikkaavia lastoja. 4. Kuivaa vasta pestyt osat. 5. Aseta kanneta vastaavien liekin jako-osien päälle; aseta ritilät huolehtimalla, että tapit C vastaavat tasolla olevia vastaavia paikkoja. Paina niitä sitten kämmenellä, kunnes ne lukittuvat paikoilleen. - Jos osat joutuvat kosketuksiin liian voimakkaiden pesuaineiden, kalkkiveden tai mahdollisten ylivuotojen kanssa (kiehutettu vesi, kastike, kahvi tms.), puhdista keittotaso välittömästi kun se on jäähtynyt. - Älä pese astianpesukoneessa Liekin jako-osat Liekin jako-osat voidaan irrottaa. Pese ne lämpimällä vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella ja poista niistä kaikki kovettumat huolellisesti. Aseta ne huolellisesti takaisin ja varmista, että ne ovat täysin kuivia ja asetettu oikein paikoilleen (ks. luku 7. Keittotason käyttö.) 17

16 Käyttöohjeet Sytytystulpat ja turvalaitteet Sytytystulppien ja termoelementtien hyvä toiminta edellyttää, että ne ovat aina kunnolla puhdistettuja. Tarkista säännöllisesti osien puhtaus ja puhdista ne tarvittaessa kostealla pyyhkeellä. 18