SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta TID - AIKA klo 18:00-20:15 PLATS - PAIKKA Nauvon aluetoimisto 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 12 Hakemus uuden sammutuskaluston hankkimiseksi Nötön saarelle 5 13 Paraisten kaupungin Vuoden 2012 mökkiläinen 7 14 Etuajo-oikeus Saaristotien maantielautoille 8 15 Lausuntopyyntö koskien yhteysalusliikenteen syksyn 2012 ja kevään 2013 aikatauluja Vanhusten ryhmäasunto Yhdistymisavustuksen siirtäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle 18 Anomus yhdistymisavustuksen käyttämisestä Nagu Midnight Sun Beach Party -tapahtuman järjestämiseksi Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Hakemus yhdistymisavustuksen käytöstä, Multiculti rf Lisämäärärahan myöntäminen yhdistymisvaroista Grannasin sisäpihaa varten Myönnettyjen yhdistymisavustusvarojen seuranta Uuden varajäsenen valinta lähipalvelulautakuntaan Tom Vanteen tilalle 23 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i ori ginal i Nagu områdeskontor och som kopior i stadshuset i Pargas samt på om rådes kon to ren i Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkatettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Nauvon aluekonttorissa ja jäljennöksenä kaupungintalolla Paraisilla sekä Korpoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttorissa Ordförande/Puheenjohtaja: Johan Broos

2 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta TID - AIKA kl./klo 18:00-20:15 PLATS - PAIKKA Nauvon aluetoimisto NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Broos Johan puheenjohtaja Andersson Folke varapuheenjohtaja Björklöf Alice jäsen Karlsson Jan-Erik jäsen Sjöstrand Martina jäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Palmroos-Broos Annemo sihteeri FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Niinimäki Mika jäsen Peussa Seppo jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Johan Broos Ordförande/Puheenjohtaja Annemo-Palmroos-Broos Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Folke Andersson Jan-Erik Karlsson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas / Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annemo-Palmroos-Broos Informationssekreterare/Tiedotussihteeri

3 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Nauvon lähipalvelulautakunta 10 Päätös Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Nauvon lähipalvelulautakunta 11 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Folke Andersson ja Jan-Erik Karls son.

5 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Hakemus uuden sammutuskaluston hankkimiseksi Nötön saarelle 3867/ /2012 Nauvon lähipalvelulautakunta 12 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Nötö on yksi saaristomme suurimmista asutuista saarista, siellä on toimivat palvelut ja se sijaitsee noin 20 km Nauvosta etelään. Nötössä on kesäisin noin 400 asukasta, ja siellä on runsaasti kävijöitä myös viikonloppuisin. Kesäisin saarella käy myös runsaasti veneilijöitä. Nötössä on kauppa ja huoltoasema, jossa myydään nestekaasua. Saarella sijaitsee myös yksi Suomen vanhimmista puukirkoista. Saari on pituudeltaan noin 5 km ja leveydeltään 2,5 km. Saaren nykyinen sammutuskalusto on hyvin vanha ja liian painava siirrettäväksi, eikä se toimi, kun sitä tarvittaisiin. Nötön kylässä kiinteistöt sijaitsevat lähellä toisiaan ja mahdollisen tulipalon sattuessa tuli voi levitä nopeasti toisiin rakennuksiin. Huoltoasema sijaitsee satamassa, jolloin sataman tulipalolla voisi olla katastrofaaliset seuraukset. Tavoitteena on hankkia Nötön saarelle uusi sammutuskalusto, joka on helposti siirrettävissä esimerkiksi kylän mönkijällä varustettu pienellä tankilla, joka riittää pieniin tulipaloihin varustettu lisäksi isommalla pumpulla, jolla voidaan pumpata merivettä suurempien palojen sammuttamiseen helppokäyttöinen eikä vaadi palomiehen koulutusta. Nötö Hembygdsförening rf:n hallitus on löytänyt sopivan ratkaisun Pohjoinen Disain Oy:n valikoimasta. Vaunussa on 500 litran tankki ja siihen liittyvä pumppu, jota voidaan käyttää tulipalojen alkusammutuksessa ja pienempien palojen sammutuksessa. Vaunussa on myös isompi kelluva vesipumppu, joka imee vettä merestä ja voi tuottaa 7 baarin vedenpaineen. Vaunun mukana seuraa 125 metrin pituinen sammutusjohto sekä muita varusteita ja raivauskalustoa kuten lapio, kirves ja rautakanki. Vaunun hinta mukaan lukien tarvittavat varusteet on kokonaisuudessaan euroa, alv 0 %. Saaren kotiseutuyhdistys ei voi osallistua sammutuskaluston kustannuksiin.

6 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Oheismateriaali Ehdotus Päätös Nötö Hembygdsförening rf:n anomus Lautakunta toteaa tarkoituksen olevan hyvä, mutta lautakunta ei voi rahoittaa koko hankintaa käytössä olevin varoin. Lautakunta myöntää täten puolet tai enintään euroa Nötö Hembygdsförening rf:lle sammutusvaunun hankintaan edellyttäen, että hankinta tehdään viimeistään Lautakunnan tulee muussa tapauksessa siirtää varat uudelleen mainitun päivämäärän jälkeen. Hyväksytään yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Lähipalvelulautakunta huomauttaa, että toimiva palokalusto kuuluu ensisijaisesti pelastuslaitoksen vastuualueeseen ja pyytää kaupunkia valvomaan asiaa. Jakelu Nötö Hembygdsförening rf

7 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Paraisten kaupungin Vuoden 2012 mökkiläinen Nauvon lähipalvelulautakunta 13 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Houtskarissa pidettävässä vuoden mökkiläisfoorumissa tullaan nimeämään Paraisten kaupungin Vuoden mökkiläinen Vuoden mökkiläisen valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että tämä on toiminut mökkialueen hyväksi tai tuonut positiivisella tavalla mökkialuetta esiin ja on myös käytännössä uhrannut aikaa ja energiaa mökkialueen hyväksi. Vuoden Mökkiläinen voi olla joko luonnollinen henkilö tai yhdistys. Ehdotukset sopivista henkilöistä tai yhdistyksistä voi jättää perusteluineen verkossa (http://www.parainen.fi/web/aktuellt/2012/fi_fi/arets_fritidsboende), aluekonttoriin tai kaupungintalon palvelutiskille. Ehdotuksensa voi jät tää Kaupungin mökkiläistoimikunta kokoaa tehdyt ehdotukset ja antaa niis tä lausuntonsa Paraisten kaupunginhallitukselle, joka valitsee Vuo den mökkiläisen kokouksessaan 25. kesäkuuta. Vuoden 2011 mökkiläiseksi valittiin Houtskarin yhteistyövaltuuskunta. Ehdotus Päätös Lähipalvelulautakunta keskustelee asiasta. Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että Vuoden mökkiläiseksi 2012 valitaan Bertel Nagubo. Bertel Nagubo toimii yhdistävänä lenkkinä Nauvon vakinaisten asukkaiden ja osa-aika-asukkaiden ja matkailijoiden välillä ja hän on lyönyt itsensä voimakkaasti läpi sosiaalisissa medioissa kuten Facebookissa ja Twitterissä. Bertelin ajatuksena on, että kaikkien tulee olla helppo näyttää sanoin ja kuvin ystävilleen ja tuttavilleen, mikä ja millainen paikka Nauvo on lähettämällä linkin. Jakelu Tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen

8 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Etuajo-oikeus Saaristotien maantielautoille Nauvon lähipalvelulautakunta 14 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: ELY-keskuksen tekemän ehdotuksen mukaan Saaristotien maantielauttojen etuajo-oikeutta rajoitettaisiin alkaen koskemaan ainoastaan työmatka- ja hyötyliikennettä. Ehdotuksen mukaan myös kotipaikkakuntaan perustuva etuajo-oikeus poistettaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Houtskarin ja Norrskatan asukkaat, joilla on tähän asti ollut etuajo-oikeus lautalle sen takia, että he asuvat kahden lauttavälin takana, menettäisivät etuajo-oikeutensa. Etuajo-oikeus on annettu myös yhteysalusreittien varren asukkaille. Ehdotuksen mukaan myös he menettäisivät etuajo-oikeutensa, ja ne saariston asukkaat, joilla on tilapäinen asunto toisella paikkakunnalla opintojen tai työn takia, eivät myöskään enää saisi etuajo-oikeutta. Saaristotien varren asukkailla on voimassa 186 kotipaikkakuntaan perustuvaa etuajo-oikeutta. Kaiken kaikkiaan voimassa on etuajo-oikeutta. Päivittäin tehdään noin 200 työmatkaa, joissa käytetään etuajo-oikeutta. Tätä nykyä etuajo-oikeuksia on myönnetty niin runsaasti, että tavallinen lauttajono on joskus etuajo-oikeutettujen jonoa lyhyempi. ELY-keskuksen Liikenteen palvelut -päällikön Timo Vähämaan mukaan tiukennusta tarvitaan, mutta hänen mukaansa myös etuajo-oikeudella on paikkansa. Ilman etuajo-oikeutta lauttojen kuljetuskapasiteettia on pakko lisätä, sillä muuten saariston asukkaiden työssäkäynti mantereella käy mahdottomaksi ja tavarakuljetuksiin tulee ongelmia. Ehdotus Nauvon lähipalvelulautakunta katsoo, että ensisijaisena tavoitteena tulisi olla sellainen lauttakapasiteetti (tai vaihtoehtoisesti kiinteä maantieyhteys), että etuajo-oikeudet jäävät tarpeettomiksi. Tässä yhteydessä ensimmäisenä toimenpiteenä tulisi olla Nauvon ja Paraisten välisen lauttavälin aamulähtöjen lisääminen niin, että lautta kulkisi vartin välein klo Tämä tulisi saada aikaan uutena lisäresurssina. Nykyisellään etuajo-oikeudet tulee muutoin säilyttää tavalla, joka mahdollistaa saariston myönteisen kehityksen. Nykyinen käytäntö on pääpiirteittäin hyvä, vaikka periaatteellisena tavoitteena onkin etuajo-oikeuden myöntäminen kaikille saariston asukkaille. Olennaisinta on kuitenkin, että saaristosta mantereelle kulkevat työmatkalaiset saavat etuajo-oikeuden samoin kuin yrityk-

9 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta set, joiden toiminta sijoittuu kokonaan tai olennaiselta osalta saaristoon. Tässä yhteydessä voi myös hyvin käyttää hyödyksi paikallista asiantuntemusta kriteerien täyttymistä ratkaistaessa. Voidaan pitää myös moraalisesti oikeana, että yöliikenteen ulottumattomissa tai yhteysalusreittien varrella asuvat saavat etuajo-oikeuden lautoille asuinpaikkansa perusteella. Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisin mahdollisesti esiintyvät väärinkäytökset ovat merkitykseltään hyvin vähäisiä verrattuna etuajo-oikeusjärjestelmän merkitykseen saaristolle, ja tästä syystä lautakunta vastustaa ehdottomasti etuajo-oikeusjärjestelmän minkäänlaista karsintaa. Päätös Yhteenvetona päätettiin ehdotuksen mukaisesti, minkä lisäksi huomautettaan nykyisten periaatteiden etuajo-oikeuden myöntämisestä olevan hyvät, mutta niiden soveltamista tulisi tiukentaa siten, että etuajo-oikeus myönnetään ainoastaan niille henkilöille, jotka todella täyttävät kriteerit. Lähipalvelulautakunta ottaa itselleen mielihyvin lausunnonantoelimen roolin koskien etuajo-oikeuksien myöntämistä. Tämän lisäksi lautakunta esittää, että aamujen ja viikonloppujen kapasiteetin lisäys tulee toteuttaa lisäresurssina eikä vuoroja karsimalla hiljaisina ai koina. Jakelu Liikennepäällikkö Christjan Brander

10 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Lausuntopyyntö koskien yhteysalusliikenteen syksyn 2012 ja kevään 2013 aikatauluja 3894/ /2012 Nauvon lähipalvelulautakunta 15 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kuntien lausuntoa yhteysalusliikenteen syksyn 2012 ja kevään 2013 aikatauluista. ELY-keskus pyytää Paraisten kaupungin osa-alueita huomioimaan kaikki tarpeet ja kiinnittämään erityistä huomiota alueen yhteysalusliikenteen liityntäliikenteeseen sekä pyhäpäivien liikenteeseen. Koska kyse on saariston lähipalveluista, lähipalvelulautakunnille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa ennen kaupungin lausunnon valmistelua. Lähipalvelulautakunnan tulee antaa ehdotuksensa viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, minkä jälkeen liikennepäällikkö Christjan Brander laatii kaupungin lausunnon ELY-keskukselle. Liite 1: ELY-keskuksen kirje Yhteysalusten talviaikataulut Ehdotus Päätös Lautakunta keskustelee asiasta ja antaa asiasta lausunnon. Ottaen huomioon nykyiset tarpeiden vaihtelut aikataulujen tu lee olla joustavat ja niitä tulee voida muuttaa tarpeiden niin vaaties sa. Muil ta osin lautakunnalla ei ole huomauttamista nyt esillä ole vaan eh dotukseen. Jakelu Liikennepäällikkö Christjan Brander

11 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Nauvon lähipalvelulautakunta Vanhusten ryhmäasunto Nauvon lähipalvelulautakunta Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh Tietojen mukaan Furubostiftelsen-säätiöllä on vapaana yksi kahden huoneen ja kaksi yhden huoneen huoneistoa Nedergårdin talossa Grannasin palvelutaloa ja terveysasemaa vastapäätä. Tämä antaisi mahdollisuuden entisen talonmiehenasunnon ja talon kahden muun huoneiston muuttamiseksi vanhusten ryhmäasunnoksi. Apulaishoitotyönjohtaja Ann-Helen Saarisen mukaan tämä olisi lottovoitto, sillä Grannasin henkilöstöresurssit riittäisivät paremmin, jos ryhmäasunto saataisiin näin lähelle. Yksikköpäällikkö Gun Sirén suhtautuu asiaan myönteisesti. Ehdotus: Lautakunta keskusteli asiasta perusteellisesti ja kaikki jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että Nauvon kunta-alueelle sijoitettavalla ryhmäasunnolla on suuri merkitys, ja he haluavat esittää seuraavat tärkeät toteamukset: Sosiaali- ja terveyslautakunnan nykyisen linjan huomioon ottaen on tärkeää yrittää luoda vanhuksille sellainen hoitomuoto, joka ei ole laitoshoitoa. Tällainen asumismuoto helpottaisi paineita Grannasin suuntaan ja loisi edellytykset intervallihoidon tarjoamiselle, mitä Nauvossa ei tällä hetkellä ole tarjolla. Grannasin laajentamiseen verrattuna saataisiin hyvin pienin kustannuksin luotua tämän päivän vanhustenhuollolle asetettuja vaatimuksia vastaava hoitomuoto. Malli helpottaa Grannasin henkilöstöresurssien käyttöä läheisen sijaintinsa ansiosta. Ryhmäasunnon toteuttaminen on nyt mahdollista yhteistyössä Furubostiftelsen-säätiön kanssa. Lautakunta on päättänyt siirtää hanketta varten yhdistymisvaroja, minkä johdosta hanke tulee käynnistää tämän vuoden puolella. Varat on myös otettu nykyiseen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Siitä huolimatta, ettei kyseinen rakennus ole kaupungin omistuksessa, kaupungilla on kuitenkin merkittävä vaikutusvalta, sillä kaupungilla on edustajat Furu-

12 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Nauvon lähipalvelulautakunta bostiftelsen-säätiön hallituksessa. Kaupunki voi myös saada hyvin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen taloon eikä kaupungin investoinneille aiheudu siten riskiä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Jakelu: Sosiaali- ja terveyslautakunta, osastopäällikkö Otto Ilmonen Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja Folke Öhman Palvelutoiminnot, kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Nauvon lähipalvelulautakunta 16 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh Lautakunta toteaa, ettei hanketta ole vielä aloitettu käytettävissä olevista talousarviomäärärahoista ja ilmeisestä tarpeesta huolimatta. Ehdotus Lautakunta keskustelee vallitsevasta tilanteesta. Päätös Saadun informaation ja nykytilanteesta käydyn keskustelun jälkeen Furubon hallituksen ja kaupungin edustajien neuvoteltua asiasta tuloksetta lähipalvelulautakunta päätti korostaa sitä, että Nauvossa on huutava tarve saada vanhusten asumisyksikkö tai muu vastaava kapasiteetti, ja kyseisen rakennushankkeen merkitys on suuri. Lautakunta toteaa lisäksi, että muut vaihtoehdot olisivat huomattavasti kalliimpia. Jakelu Sosiaali- ja terveyslautakunta Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl

13 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Yhdistymisavustuksen siirtäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle Nauvon lähipalvelulautakunta 17 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Oheismateriaali Houtskarin lähipalvelulautakunnan päätös , 36 Ehdotus Päätös Lautakunta keskustelee Houtskarin lähipalvelulautakunnan päätöksestä ja edullisten vuokra-asuntojen tarpeesta Nauvon kunnanosassa. Lähipalvelulautakunta toteaa, että Nauvosta puuttuu erityisesti korkealuokkaisia senioriasuntoja ja toisaalta edullisia nuorisoasuntoja. Korostettiin myös mahdollisuutta uusien palveluasuntojen rakentamiseen, missä yhteydessä osa nykyisistä palveluasunnoista (Furubo) voitaisiin muuttaa edullisiksi nuorisoasunnoiksi. Todettiin myös, ettei Nauvon lähipalvelulautakunnalla ole käytettävissä olevia varoja siirrettäväksi Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle. Jakelu Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy

14 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Anomus yhdistymisavustuksen käyttämisestä Nagu Midnight Sun Beach Party -tapahtuman järjestämiseksi /09.00/2012 Nauvon lähipalvelulautakunta 18 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: TOP-VIIHDE Oy / Kari Virtanen on jättänyt anomuksen yhdistymisavustuksen käyttämisestä juhannuksen vieton järjestämiseksi Framnäsin nuorisotalolla ja sen lähiympäristössä. Lähikuntien nuoret ovat löytäneet Nauvosta erinomaisen paikan viettää juhannusta. Haastattelujen mukaan nuoret arvioivat Nauvon olevan "Suomen paras leirintäalue". Tämä kävi ilmi muun muassa vuonna 2011, kun arviolta nuorta vietti juhannusviikonloppua Framnäsin alueella seuraintalon tuntumassa, päiväkoti Karusellenin lähimetsässä ja yleisellä uimarannalla. Teltat ja tilapäiset katosrakennelmat, itse tehdyt grilliviritykset, palavat au tot ja juh livat, iloiset nuoret saivat paikallisväestön ja paikallisen nuo rison tun temaan olonsa vähintäänkin turvattomaksi. Järjestetty tilapäinen leirintämahdollisuus sille osoitetulla rajatulla alueella, jär jestyksenvalvojat ja siirrettävät vessat sekä saniteettitilat toi sivat on gelmaan helpotusta ja vähentäisivät turvattomuutta. TOP-VIIHDE Oy on kiinnostunut järjestämään Nauvossa Nagu Midnight Sun Beach Party -tapahtuman. Tilaisuus vaatii käytännön järjestelyjä ja lupia, mistä aiheutuu kustannuksia. Paikallisen poliisin kanssa käytyjen alustavien keskustelujen mukaan paikalle vaaditaan muun muassa runsaasti järjestyksenvalvojia ympärivuorokautisesti. Kulut Järjestyksenvalvojat (poliisiviranomaisen vaatimuksesta) Aidan vuokraus (sis. asennus- ja purkutyöt) Baja-Majojen vuokra (4 x 250 ) Ohjelmapalvelut (dj sekä varusteet x 2 päiv.) Sähkötyöt 500 Siivouspalvelut (sis. ylimääräiset jäteas tiat) Luvat 500 Muuta 500 (julisteet, flaijerit ym.) Yhteensä

15 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Top-Viihde Oy anoo Nauvon lähipalvelulautakunnalta euron avustusta Nagu Midnight Sun Beach Party tapahtuman järjestämiseksi saadakseen osan kustannuksista katettua ja ylisuuren riskin minimoitua. Tapahtuman paikallisena vastuuhenkilönä ja tuottajana toimii Veijo Mäki Nauvon Sandöstä. Järjestäjä ei voi ottaa yksin taloudellista riskiä järjestelyistä kannettavakseen ilman lähipalvelulautakunnan avustusta. Mikäli järjestäjä ei saa kaikkia tapahtuman vaatimia lupia, anomus luonnollisestikin raukeaa tarpeettomana. Tarvittavia aitoja ja saniteettitiloja voidaan käyttää lauantaina järjestettävässä Nagu Rock -tapahtumassa, joten näin voidaan saavuttaa huomattavia synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Liite 2: TOP-VIIHDE Oy:n anomus Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä hakemuksen euron avustuksesta sillä edellytyksellä, että tapahtuma toteutetaan juhannuksena 2012 hakemuksesta ilmi käyvässä laajuudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan selvitystä vastaan. Jakelu TOP-VIIHDE Oy

16 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Ilmoitusasiat Nauvon lähipalvelulautakunta 19 Ehdotus Lähipalvelulautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiat tiedoksi: Nauvon kunnanosaan muutti tammi-maaliskuussa 2012 yhteensä 12 henkilöä. Kuulutus koskien vesilain mukaista lupahakemusta Kyrkvikenin yksityisen kulkuväylän ruoppaamisesta ja muuttamisesta yleiseksi paikallisväyläksi sekä ranta-alueiden pengertämisestä ja Nauvon Kyrkvikenin ve nesataman pysyttämisestä nykyisellään. Kaupunginhallitus , 55: Lausunto Klaus Tyrkön valituksesta koskien Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuuston päätöstä hyväksyä Nauvon Ernholmin asemakaavan muuttaminen. Ympäristölautakunta , 86: Myöntänyt Thomas Isakssonille poikkeamisen rakentamista varten tilalle Hasselbacken 1:226 Högsarin kylässä. Ympäristölautakunta , 87: Myöntänyt Vikom Marina Oy Ab:lle poikkeamisen rakentamista varten tilalle Östra Hamnen 1:183 Ernholmin kylässä. Ympäristölautakunta , 88: Myöntänyt Mirja ja Kristoffer Strömbergille sekä Susanna ja Veli-Matti Vartiaiselle poikkeamisen rakentamista varten tilalle Ernholmsgrunden 1:22 Biskopsön kylässä. Ympäristölautakunta , 99: Lautakunta päättää hyväksyä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ehdotuksen kiinteistöjen jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyiksi Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Puheenjohtaja ehdotti päätökseen lisäystä siitä, että Turun Seudun Jätehuolto Oy laatii kyläkohtaisen suunnitelman jätehuollon järjestelyistä ja lähettää suunnitelman lausuntoa varten kunkin alueen lähipalvelulautakuntaan, ja lautakunta yhtyi ehdotukseen. Lähipalvelulautakunnat lähettävät lausuntonsa ympäristölautakuntaan hyväksyttäviksi, minkä jälkeen päätös lähetetään Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle. Ympäristölautakunta , 100: Vahvistettiin teiden kunnossapitoavustusten myöntämistä koskevat periaatteet vuodeksi 2012.

17 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Kulttuurilautakunta , 7: Lautakunta myönsi liikuntaseurojen toiminta-avustuksia seuraaville nauvolaisille liikuntaseuroille: Nagu IF rf Kulttuurilautakunta , 10: Lautakunta myönsi lapsi- ja nuorisotyön toiminta-avustuksia seuraaville nauvolaisille yhdistyksille: Nagu Ungdomsförening rf Nötö Hembygdsförening rf 500 Nagu Frivilliga Brandkår rf / nuoriso-osasto 200 Kulttuurilautakunta , 12: Lautakunta myönsi koti- ja kouluyhdistysten toiminta-avustusta Hem och Skola i Nagu rf:lle 300 euroa. Kulttuurilautakunta , 13: Lautakunta myönsi taiteen perusopetuksen toiminta-avustusta Art Dur, Nagu Musik- och Bildkonstskolalle euroa. Kulttuurilautakunta , 14: Lautakunta myönsi kotiseututyön, kädentaitojen ja taiteen toiminta-avustusta Nagu Hembygdsförening rf:lle 450 euroa. Kulttuurilautakunta , 15: Lautakunta myönsi kylä- ja kaupunginosayhdistysten kulttuuritoimintaan toiminta-avustusta Pro Nauvo ry:lle 375 euroa. Kulttuurilautakunta , 17: Lautakunta myönsi kulttuuritoiminnan toiminta-avustuksia seuraaville nauvolaisille yhdistyksille: Multiculti rf Nagu Frimärksklubb rf 50 Festingarna i Nagu rf 450 Kulttuurilautakunta , 18: Lautakunta myönsi Multiculti rf:lle euron projektiavustuksen hankkeeseen "Musica Silentii in Archipelago". Kulttuurilautakunta , 19: Lautakunta myönsi Pro Nauvo ry:lle 400 euron projektiavustuksen talonpoikaisveneiden purjehdusleirin järjestämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta , 47: Lautakunta myönsi Nagu Krigsveteraner rf:lle 700 euron avustuksen vanhustenhuollon talousarviovaroista.

18 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Kaupunginhallitus , 71: Lausunto koskien suunnitelmaa Verohallinnon toimipisteistä ja niiden aukioloajoista, joita mahdollisesti supistetaan niin, että toimipiste on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 9-15, kesäkuussa ja elokuussa klo 9-12 ja heinäkuussa suljettu. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, 29: Jaosto valitsi filosofian maisteri Peter Rönnbergin luonnontieteellisten aineiden lehtoriksi lukien toistaiseksi sijoituspaikkana Kyrkbackens skola ja Skär gårdshavets skola. Kaupunginvaltuusto , 39: Lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Kaupunginhallitus , 87: Päätti hyväksyä tehdyn ostotarjouksen euroa kohteesta Sjöstrandintie 1 as. 4, 65,5 m2, 2 h + k +s sekä myydä kohteen hallintaan oikeuttavat osakkeet Ympäristölautakunta , 121: Lautakunta myönsi Kari ja Ann-Sofie Bäckmanille poikkeamisen rakentamista varten tilalle Strandbrinken 1:225 Högsarin kylässä. Ympäristölautakunta , 131: Lautakunta päätti vuokrata Paraisten seurakuntayhtymältä noin 1,71 hehtaarin suuruisen alueen Prästgårdenin kylässä sijaitsevasta tilasta Prestgården käytettäväksi yleisenä uimarantana. Sopimusaika on 10 vuotta alkaen Vuokra koko kaudelta on 200 euroa. Vuokralainen on velvollinen luovuttamaan alueen tai osan siitä Folkhälsan i Nagu rf:lle uimakoulun järjestämistä varten. Luovutus toteutetaan ilman vuokranantajan erillistä kirjallista suostumusta. Kaupunginpuutarhuri Heidi Suominen on ilmoittanut, että tarjous Framnäsin laiturista on hyväksytty, laituri on tilattu ja sen pitäisi tulla toukokuun kuluessa. Ympäristöyksiköltä saatujen tietojen mukaan tarpeelliset luvat pyöräkatosta varten on saatu ja katos on nyt valmiina sijoitettavaksi oikealle paikalleen Kyrkbackenille. Puheenjohtaja on osallistunut Korpoströmissä järjestettyyn seminaariin lähidemokratiasta ja pitänyt seminaarissa alustuksen aiheesta.

19 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Ajankohtaiset asiat Nauvon lähipalvelulautakunta 20 Lähipalvelulautakunta merkitsee seuraavat ajankohtaiset asiat tiedoksi: Ernholmin, Kyrkbackenin tuloväylän ja vierassataman infotaulut tulee pystyttää kiireellisessä järjestyksessä. Eteläsataman vesillelaskuramppia on tarvetta parantaa eritoten siinä tapauksessa, että vierassataman ramppi suljetaan. Keskusteltiin Paraisten kaupungin venepaikoista ja niiden hinnoittelusta. Lähipalvelulautakunta ymmärtää venepaikkojen hintaharmonisoinnin tarpeen, mutta harmonisoinnin tulee tapahtua tasavertaiselta pohjalta paikkojen koon ja varustuksen mukaan, Nauvon kuntaosassa ei esimerkiksi ole poijupaikkoja. Jakelu Ympäristöosasto

20 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Hakemus yhdistymisavustuksen käytöstä, Multiculti rf 3953/ /2012 Nauvon lähipalvelulautakunta 21 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Multiculti rf -yhdistys / Alarik Repo, järjestettävän Musica Silentii in Archipelago -tapahtuman tuottaja ja taiteellinen johtaja, hakee 500 euron avustusta kyseisen uuden musiikkitapahtuman järjestelyihin. Liite Multiculti rf:n hakemus Ehdotus Ehdotetaan hakemukseen myöntymistä. Päätös Ehdotus hyväksytään. Avustus maksetaan selvitystä vastaan. Jakelu Multiculti rf / Alarik Repo

21 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Lisämäärärahan myöntäminen yhdistymisvaroista Grannasin sisäpihaa varten Nauvon lähipalvelulautakunta 22 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Puheenjohtaja on keskustellut Grannasin sisäpihan saattamisesta valmiiksi kiinteistöpäällikkö Seppo Pihlin kanssa. Kiinteistöpäällikön mukaan myönnetyt varat ( ) eivät riitä hankkeen saattamiseksi valmiiksi, vaan tarvitaan vielä euroa. Ehdotus Puheenjohtaja ehdotti, että yhdistymisvaroista myönnetään euroa lisämäärärahana Grannasin sisäpihan valmiiksi saattamiseen. Päätös Ehdotus hyväksytään. Jakelu Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl

22 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Myönnettyjen yhdistymisavustusvarojen seuranta Nauvon lähipalvelulautakunta 23 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Liite 3: Yhteenveto myönnetyistä yhdistymisavustuksista Ehdotus Lautakunta tarkastelee myönnettyjen yhdistymisavustusten käytön tilannetta ja tekee mahdollisesti tarvittavat päätökset varojen uudelleen siirtämisestä kokouksessa tehtävän esittelyn pohjalta. Päätös Liitteenä olevan yhteenvedon mukaan lähipalvelulautakunnalla on jäljellä jakamattomia varoja euroa. Tässä kokouksessa aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaan lähipalvelulautakunta on myöntänyt yhteensä euroa yhdistymisavustuksesta (Grannasin sisäpiha euroa, Nagu Midnight Sun Beach Party euroa, Nötön sammutuskalusto euroa ja Multiculti rf 500 euroa). Jakamattomia varoja on siten jäljellä vielä euroa.

23 2/ Nauvon lähipalvelulautakunta Uuden varajäsenen valinta lähipalvelulautakuntaan Tom Vanteen tilalle 3982/ /2012 Nauvon lähipalvelulautakunta 24 Valmistelija ja esittelijä: Puheenjohtaja Johan Broos, puh S-posti: Ehdotus Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Nauvon lähipalvelulautakuntaan Tom Vanteen tilalle tämän kuoleman johdosta. Päätös Ehdotus hyväksytään. Jakelu Kaupunginhallitus

24 2/ PARGAS STAD Nagu närservicenämnd ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING Datum för sammanträdet xxxx.2012 BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunalla gen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan frams tällas av den som bes lutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom munmedlemmar. Myndighet hos vilken rät telse yrkas, myndighetens adress och postadress: Pargas stad, Nagu närservicenämnd, Nagu områdeskontor, Nagu Paragrafer: Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av bes lutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som frams täller det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rät tel seyrkan de kan sö kas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anled ning av rättelseyr kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom munmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndig heten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något an nat påvisas, ha fått del av beslutet sju da gar efter att brevet av sändes eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som har antecknats i ett sär skilt delgivningsintyg. De som sa ken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en bygg nad sordning när beslutet har lagts fram of fentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som förfat tat bes värsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna läm nas till besvärsmyn digheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsän darens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan äm betsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2012 / har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Utdragets riktighet bestyrks Mottagarens underskrift Delgivare

25 2/ PARAISTEN KAUPUNKI Nauvon lähipalvelulautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä xxx.2012 MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviran omainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Nauvon lähipalvelulautakunta, Nauvon aluekonttori, Nauvo Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaantitodistukseen merkit tynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa ha kea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittä nyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu ylei sesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitus kirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos va litusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi / Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2012 / on luovutettu asianosaiselle / Päätös on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

26 2/