Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:"

Transkriptio

1 Nro VTT-R Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen julkinen

2 1 (54) Raportin nimi Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä esimerkkejä maailmalta Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Tekes, Sampsa Nissinen 10001/25/08 Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Built Environment Renovation Methods and Services - Remes Feasibility Study Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen 54 Avainsanat Raportin numero korjausrakentaminen, palvelut, konseptit, hankinta, menetelmät VTT-R Tiivistelmä Tämä korjausrakentamisen palveluiden ja menetelmien kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta keväällä 2008 Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelun tueksi. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista kehittyneillä kansainvälisillä markkinoilla. Raporttiin on koottu tietoa ja esimerkkejä korjausrakennusmarkkinoilta löytyvistä palvelu- ja tuotekonsepteista, tietotekniikasta, hankintamalleista, toimijoista ja tutkimuksesta sekä korjausrakentamisen drivereista. Esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia myös infraan liittyviä esimerkkejä. Lisäksi on jäsennelty korjausrakentamisen aihealuetta. Rinnakkain käsillä olevan esiselvityksen kanssa VTT:llä on tehty Tekesin toimeksiantona selvitys myös rakennettuun ympäristöön kytkeytyvistä kansainvälisistä rakennusmarkkinoista. Työ perustuu julkisiin tilastolähteisiin ja tulokset on raportoitu Infra- ja korjausrakentaminen mahdollisuus rakentajille -julkaisuna, jonka on laatinut Terttu Vainio VTT:ltä. Luottamuksellisuus Tampere Allekirjoitukset julkinen Kristiina Sulankivi, tutkija Veijo Nykänen, johtava tutkija VTT:n yhteystiedot VTT Tutkimus ja kehitys, Liiketoiminta- ja tuotantoprosessit, Tampere Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tekes, VTT arkisto VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (54) Alkusanat Tämä korjausrakentamisen menetelmien ja palveluiden kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelua varten. Tavoitteena on ollut löytää uusia innovatiivisia palveluita, menetelmiä, hankintamalleja ja tuotteistuksia korjausrakentamisen markkinoilta. Työ painottuu palvelutarjontaan ja - konsepteihin ja esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia esimerkkejä myös infra -puolelta. Johtuen tehtävään käytettävistä rajallisista resursseista ja ajasta selvitys ei ole miltään osalta kattava. On varsin todennäköistä, että paljon mielenkiintoisia lähteitä ja tahoja ei ole tullut esille suoritetuilla tietohauilla. Korjausrakentaminen on myös uudisrakentamista hajanaisempi ja paljon heikommin tilastoitu kenttä. Korjausrakentamisessa käytetään myös paljon samoja tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä kuin uudisrakentamisessakin. Erityisesti näin on Infrasektorin korjausrakentamisessa, missä hankkeet liittyvät usein olemassa olevien väylien, verkostojen ja rakenteiden uudistamiseen. Työssä on pyritty etsimään esimerkkejä sellaisista ratkaisuista, joita markkinoidaan erityisesti korjausrakentamiseen tai tiedetään käytetyn korjaushankkeissa. Raporttiin kootun tiedon ja esimerkkien toivotaan tarjoavan ideoita ja tietolähteitä korjausrakentamiseen liittyvien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Suomessa. Työtä ovat ohjanneet Kari Hiltunen ja Sampsa Nissinen Tekesistä. Kartoituksen ovat VTT:llä toteuttaneet Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen. Tietolähteitä raporttiin ovat toimittaneet VTT:ltä myös Kalle Kähkönen, Satu Paiho ja Kauko Tulla. Tampere Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen

4 3 (54) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite ja rajaukset Tutkimusmenetelmä Korjausrakentamisen driverit Aihealueen jäsennyksiä Palvelutarjonta ja konseptit Innovatiivisia korjaustekniikoita, -menetelmiä ja tuotekonsepteja ICT korjausrakentamiseen Korjauspalveluiden hankinta Edistäjä- ja kehittäjätahoja sekä tutkimusta Hyvien korjaustapojen edistäminen Korjausrakentamista koskevaa tutkimusta Yhteenveto Lähteet:... 53

5 4 (54) 1 Johdanto 1.1 Tavoite ja rajaukset Esiselvityksen tavoitteena on ollut tuottaa Tekesin valmisteilla olevaa Rakennettu ympäristö - teknologiaohjelmaa varten aineistoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista sekä jäsennellä aihealuetta. Kohdealueena ovat olleet rakennusten lisäksi infran ja verkostojen suunnittelu ja rakentaminen. Tavoitteena on ollut löytää myös tahoja, jotka kehittävät korjausmenetelmiä. 1.2 Tutkimusmenetelmä Esimerkkejä uusista ulkomaisista palvelukonsepteista, innovatiivisista korjausmenetelmistä ja korjauspalveluiden hankintatavoista on etsitty ensisijaisesti kehittyneiltä länsimaisilta markkinoilta. Työ perustuu kansainvälisen tiedon kevyeen skannaukseen. Tietolähteitä ovat olleet pääasiassa internet ja ulkomaiset ammattilehdet sekä tieteelliset artikkelit. Lisäksi tietoa on kerätty VTT:n kokeneilta tutkijoilta. Löydetyt esimerkit on kuvattu lyhyesti. Tulostukseen on koottu näihin liittyvät www-linkit ja muita tietolähteitä. 2 Korjausrakentamisen driverit Sekä uudis- että korjausrakentamiseen kohdistuu jatkossa aikaisempaa suurempia muutostarpeita. Merkittävimmät vaikuttavat muuttujat ovat energian hinnan ennakoitavissa oleva kohoaminen ja toimenpiteet haitallisten ympäristövaikutusten (kasvihuonekaasut) estämiseksi. Ilmastonmuutosten vaikutuksia rakennuksiin ja niiden käyttöön selvitetään eri puolilla. Esimerkkinä tuore Australialainen raportti: An Assessment of the Need to Adapt Buildings for the Unavoidable Consequences of Climate Change. 8/2007. Australian Government, Department of the Environmental and Water Resources, Australian Greenhouse Office. Rakentaminen, rakennusten käyttö ja rakennettu infra käyttävät huomattavan osan vuotuisesta energiankulutuksesta. Kun tähän lisätään myös liikenteen energiankulutus, joka käyttää rakennettuja väylästöjä ja liikenneterminaaleja, kasvaa rakentamisen kautta vaikuttaminen edelleen. Ympäristötekijöiden lisäksi on joukko muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat korjausrakentamiseen. Kiinteistöjen käyttäjien muuttuvat tarpeet aiheuttavat kasvavia korjaustarpeita toimitila- ja liikekiinteistöihin. Ekologisuus on kasvava tekijä myös rakentamisessa. Vanhojen rakennuksien arvoon tulee vaikuttamaan jatkossa aikaisempaa enemmän toiminnalliset ja ekologiset ominaisuudet. Niitä korjataan ja päivitetään arvon säilyttämiseksi ja kohottamiseksi.

6 5 (54) Korjausrakentamiseen vaikuttavia drivereita ovat: väestön kasvu ja muuttoliike globaalit sopimukset ja maakohtaiset toimet ilmastomuutoksen estämiseksi energian hinnan kohoaminen rakennuskannan ikäprofiilista johtuva korjaustarpeiden muutos maakohtaiset ja paikalliset demografiset muutokset paikalliset ilmastojen muutosskenaariot uudisrakentamisen määräysten kehittymisen paine vanhojen kiinteistöjen arvonmuutos vanhojen asemakaavojen uudistaminen kiinteistöt kasvavana osana yritysbrändien kehittämistä kuluttajien korjaustarpeiden kasvu ja korjaussyklien nopeutuminen julkiset lisäpanostukset infraan poliittiset päätökset taloudellista panostuksista korjausrakentamiseen kiinteistöjen olosuhde- ja toimivuusvaatimusten kohoaminen sekä määräysten että käyttäjien kautta ammattitaitoisen työvoiman riittävyys uusien teknologioiden hyödyntäminen asumis- ja kiinteistöpalveluiden kehittämisessä Tulevaisuudessa joudutaan tekemään paljon enemmän valintoja mitä kannattaa korjata ja mikä rakentaa uudelleen. Paljon nykyistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset vaikuttavat näihin valintoihin. Asuntopuolella eri maiden asuntokannan rakenne ja hallintamuodot eroavat toisistaan. Vuokra-asuminen on monissa maissa Suomea yleisempää. Suomalaistyyppinen asuntoosakeyhtiö ei ole muualla yhtä yleinen. Nämäkin muuttajat vaikuttavat korjausrakentamisen muotoihin eri maissa. Väestön ikärakenteen muutos vanhempien ikäluokkien suuntaan korostaa monissa länsimaissa palveluasuntojen kasvavaa tarvetta ja asuntokannan ominaisuuksien korjaamista uuden teknologian keinoin. Samanaikaisesti muuttovoittoalueilla on ongelmana tarjota riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja. Muuttotappioalueilla asuntoja jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön, jolloin siellä korjausten kysyntäkin alenee.

7 6 (54) 3 Aihealueen jäsennyksiä Korjausrakentamisen kenttää on jäsennelty yleisestä näkökulmasta sekä pääpiirteissään korjauspalvelujen näkökulmasta. Kuva 1 Korjausrakentamiseen liittyvien elementtien jäsentelyä. Kuva 2 Korjausrakentamisen jäsentelyä palvelujen näkökulmasta.

8 7 (54) 4 Palvelutarjonta ja konseptit Palvelutarjonta Korjaushankkeisiin tarjottavat palvelut liittyvät suunnitteluratkaisujen ideointiin, korjaus- ja muutossuunnitteluun tai rajatummin esim. sisustus- tai julkisivujen suunnitteluun, rakenteiden kunto- ja riskiarviointeihin sekä vahinkokartoituksiin ja saneerauksiin, rakennetun ympäristön mallintamiseen ja visualisointiin sekä arviointeihin, rakennustekniseen urakointiin tai erikoisurakointiin, projektinhallintaan ja johtamiseen, purku- ja asennustöihin sekä kierrätykseen, sekä tiedon ja resurssien välitykseen. Lisäksi löytyy erilaisia green building/sustainability -palveluita, jotka tähtäävät kestävään korjausrakentamiseen ja joita tarjotaan lisäpalveluna perinteisemmän liiketoiminnan ohessa tai erikoispalveluna, johon kyseisen yrityksen koko liiketoiminta vahvasti perustuu. Myös esim. rakennetun ympäristön laserskannaukseen perustuvia kolmiulotteisen mallinnuksen palveluita tarjoavia yrityksiä on syntynyt runsaasti. Korjausrakentamiseen tarjolla olevaa ulkomaista palvelutarjontaa esitellään esimerkkien avulla yksilöidysti seuraavassa taulukossa 1. Palvelukonseptit Konseptien kattavuus eli yhden tahon tarjoamien palvelujen laajuus ja sisältö vaihtelevat. Monilla palveluntarjoajilla on kilpailutekijänä korjaushankkeisiin soveltuva erittäin kattava palvelukonsepti, jolloin tilaaja saa kaikki käsillä olevaan projektiin tarvittavat ammattilaispalvelut yhdeltä taholta. Esimerkiksi Infrapuolella voimakkaimmin nousi esiin jättihankkeisiin tarjottavat kattavat palvelut, mutta myös kodinkunnostukseen löytyy kehittyneitä kokonaiskonsepteja. Toisena ääripäänä on hyvin kapea ja pitkälle erikoistunut palvelu liittyen tiettyyn työkokonaisuuteen tai -lajiin, esimerkkinä puulattian pintaremontointi ja kalusteiden toimitus, asennus ja kierrätys sekä erilaiset konsulttipalvelut. Osa yrityksistä erottuu kilpailijoistaan erikoistumisellaan tietynlaisiin rakennuskohteisiin kuten hotelleihin, toimitiloihin, pankkeihin, ruokakauppoihin tai jopa kirkkoihin. Nämä urakoitsijat toteuttavat tavallisesti sekä uudis- että korjausrakennuskohteita omalla toimialueellaan. Kilpailukeinona voi olla myös tietyn asiakassegmentin palvelu, kuten kodin kunnostus- ja uudistuspalveluja tarjoavilla yrityksillä. Lisäksi korjausrakentamiseen löytyy kiinteistöpalvelunäkökulmasta nousseita korjauspalveluja. Aivan viimevuosina markkinoinnissa on alkanut nopeasti näkyä kestävän kehityksen näkökulma. Markkinoille on tullut nk. Green -yrityksiä, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen markkinoimalla palvelujaan ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen ja muihin kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden avulla. Selvitystyössä tunnistettiin seuraavanlaiset erottumisperusteiltaan erilaiset palvelukonseptit: 1. Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin: kattavat palvelut esim. kirkkojen, hotellien tai toimitilojen saneeraushankkeisiin. Pyrkivät ymmärtämään asiakkaan bisnestä ja tästä syystä tavoitteena esimerkiksi mahdollisimman häiriötön toteutus. 2. Tietyn asiakassegmentin palvelu: esim. Home Renovation/Improvement/Remodelling - firmat, jotka pikkuremonttien lisäksi tarjoavat kattavia palveluja pientalojen perusteelliseen remontointiin ja uudelleen modifiointiin. Asiakaskunta, jolle palveluja tarjotaan voi olla paitsi kodinomistajat, niin esim. myös asumisoikeusorganisaatio.

9 8 (54) 3. Erikoistuminen tiettyyn työlajiin, rakennusosiin tai järjestelmiin: erikoisurakoitsija, esimerkiksi kaluste- ja laiteasennukset sekä purkutyöt sekä kierrätystoiminta saneerauksissa. 4. Yleisurakoitsijat lisäpalveluineen tai erikoistuotteineen. 5. Erikoispalvelut, kuten konsultointi, ICT-palvelut sekä tietopalvelut: 5.1. Konsultit korjausrakentamisen erikoispalveluineen: voivat tarjota erikoisosaamistaan sekä yksityisille että muille rakennusalan ammattilaisille Rakennetun ympäristön mallinnuspalvelut: esim. laserskannaus -palvelut 5.3. Tietopalvelut: Maksullisia ja maksuttomia Internetistä löytyviä sivustoja, jotka on suunnattu pääasiassa yksityisille kuluttajille ja joiden tavoitteena on välittää tietoa esimerkiksi korjaushankkeiden suunnitteluun ja ratkaisujen ideointiin sekä tietoa ammattilaisresursseista hankkeiden toteutukseen. 6. Kiinteistöpalvelunäkökulmasta tulevat korjauspalvelut: Näillä palveluntarjoajilla on tyypillisesti kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöön liittyviä palveluja, esim. siivous ja ruokailupalvelut. 7. Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen (sustainability) perustuva tai sitä näkyvästi hyödyntävä liiketoiminta: Urakoitsijoita sekä suunnittelu- ja saneerauspalvelukonsultteja, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen ja tarpeeseen reagoida tähän. Markkinointiargumentteja tyypillisesti sustainability, eco-friendly, green ja healthy. 8. Markkina-alueena koko maailma : Suuria kansainvälisillä markkinoilla kilpailevia yrityksiä. Toteuttavat esimerkiksi mittavia tie- ja muita infrahankkeita ympäri maailman. Kaikkien esimerkkiyritysten lajittelu näin kategorisesti on kuitenkin käytännössä häilyvää: Green yrityksissä on esimerkiksi kodinkunnostajia ja suunnittelukonsultteja, ja muissa ryhmissä voi puolestaan olla myös kestävän kehityksen vaatimukset jossain määrin tiedostaneita yrityksiä. Samoin esim. ensisijaisesti kodinomistajille palvelujaan tarjoavat, pelkkiin kylpyhuone- tai keittiöremontteihin erikoistuneet urakoitsijat voidaan lukea sekä kodinkunnostusfirmoihin että korjausrakentamisen erikoisurakoitsijoihin. Home Improvement, USA Ulkomailta, erityisesti USA:sta, löytyy runsaasti asuntokorjauksiin erikoistuneista Home Improvement -firmoja. Näistä monien palvelut ovat huomattavasti kattavammat kuin perinteisen suomalaisen remonttifirman, joka tulee tyypillisesti mukaan asiakkaan kutsumana, kun asiakas jo tietää mitä korjaustoimenpiteitä tehdään. Home Improvement -firmat auttavat suunnittelussa alusta lähtien, ajatuksena perusteellinen peruskorjaus eri modifiointivaihtoehtoineen. Monet näistä yrityksistä huolehtivat sekä suunnittelusta että toteutuksesta, mutta osa on keskittynyt vain suunnitteluun. Kodin kunnostamiseen liittyvät markkinat ovat USA:ssa huomattavan suuret: vuonna miljardia USD, joka oli yli 2 % koko taloudesta ja talonrakennuspuolen suurin sektori, jättäen muut rakennustyypit taakseen. Urakoitsijoiden lisäksi myös arkkitehdit USA:ssa ovat havainneet asuinrakennusten remontointiin ja uudistamiseen liittyvän liiketoimintamahdollisuuden. Esimerkiksi arkkitehtiliiton (AIA) vuosittaisessa tapahtumassa 2006 (AIA 2006 National Convention and Design Exposition) esiteltiin ja pohdittiin kodin kunnostukseen liittyvää markkinapotentiaalia, asiakaskuntaa, arkkitehtikunnan vahvuuksia

10 9 (54) näissä hankkeissa ja markkinointikeinoja sekä projektinhallintaa otsikolla Residential renovation market and practice. (Lähde: ) Kanadalainen Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) on teettänyt tutkimuksen Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets tavoitteenaan selvittää USA:n talonrakennusmarkkinoiden näkökulmia ja mahdollisuuksia Kanadalaisille tuotevalmistajille. Selvityksessä keskityttiin asuinrakennusten remontointiin ja tätä palvelevaan toimitusketjuun kohdealueena Illinoisin, Minnesotan, Pohjois- ja Etelä-Dakotan, Coloradon, Utahin, Nevadan ja Arizonan osavaltiot. Tutkimuksessa selviteltiin markkinoiden kokoa, rakennetta ja trendejä, kasvualueita ja jo markkinoilla olevia yrityksiä erityistarpeineen (marketplace structure and trends, types of remodeling activity, factors driving remodeling activity, key growth areas, structure of the remodeling industry and the supply chain serving it, remodellers needs and purchasing patterns, market activity and opportunities in each focus market; and, recommendations on how Canadian exporters can most effectively penetrate the renovation market in general and in each focus market.). Selvityksen kiinnostavia tuloksia ovat: - Korjausmarkkinat ovat suuret - Residential remodeling, erillisenä uudisrakentamisesta, on melko nuori ja hajanainen bisnes. Suurin osa USA:n yli yrityksestä on pieniä yrityksiä. - Remodeling firmat jaoteltiin seuraavasti: täyden palvelun firmat (full-service remodellers), erityisurakoitsijat (specialty remodellers), jotka keskittyvät vain tietynlaisiin projekteihin sekä vakuutusyhtiöiden kautta palvelujaan tarjoavat firmat. - Remodeling yrityksiä yksilöllisine tarpeineen palvellaan vielä huonosti. USA:laiset alihankkijat/tuotetoimittajat eivät ole vielä täysimääräisesti hyödyntäneet markkinaa, mutta uudisrakentamisen hiipumisen myötä palvelutarjonta Remodeling -firmoille kasvanee. Toistaiseksi USA on vielä potentiaalinen markkina ulkomaisille toimittajille ja innovatiivisille ratkaisuille, mutta ei ehkä kauaa. - Yksittäisen remonttifirman rakennusmateriaalien ja tuotteiden ostovolyymi on pieni, ja toimitusaika kriittinen, mm. koska remontoitavassa kohteessa yleensä asutaan rakennustöiden aikana. - Remonttifirmoilla (remodeling -teollisuudella) on oma yhdistys: National Association of the Remodeling Industry (NARI) jolla myös toimintaohje jäsenilleen. Yhdistykseen kuuluu vain noin 10 % remodeling -firmoista, tyypillisesti suurimpia ja asemansa markkinoilla vakiinnuttaneita yrityksiä. Yhdistys tarjoaa tietoa ja apua myös asunnonomistajille, esim. ammattilaisen valinnassa remontin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietoa hankkeen läpiviennistä. (Lähde: Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets -tutkimus / Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) kanadalaisten tuotteiden viennin mahdollisuuksien selvittämiseksi.

11 10 (54) Taulukko 1. Esimerkkejä korjausrakentamiseen markkinoilta löytyvistä palveluista. YRITYS & SIJAINTI LYHYT KUVAUS PALVELUTARJONNASTA LÄHTEET JA LINKIT #1 Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin kattava palvelutarjonta rakennustyyppikohtaisesti Fredrick & Emily s Church Renovations, USA Kirkkojen korjauksiin erikoistunut saneeraaja: Monipuolinen palvelutarjonta kirkkokorjauksiin, sisältäen: projektin johtaminen, suunnittelupalvelut, kirkkokalusteet, penkit/tuolit, penkkien kunnostus/pintakorjaus, pehmusteet, lattiamateriaalivaihtoehdot, maalaus, koristemaalaus, valaistus, lasimaalaukset, ääni- ja multimediatekniikka. milys.com/ Algiere Hospitality Services, Dallas, Texas, USA (Algiere Construction Services, Inc. & Algiere Design & Purchasing Services, Inc.) (Kuvat: Fredrick & Emily s Church Renovations) Suunnittelu- ja rakentamispalvelu hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen: Yritys keskittynyt pelkkien hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen jo 25 vuotta. Palvelut: - Kustannusarviot ja analyysit - Lainmukaisuuden varmistus (Site Review for ADA Compliance) - Kaluste- ja laiteasennukset (FF&E installation) - Julkisivusaneeraukset & uudistukset - Sisätilojen korjausrakennusurakointi, hotelliliiketoiminnan keskeytymättä ja tämän erityisvaatimukset huomioon ottaen - Purkutyöt - Projektinjohto, tavoitteena hyvä yhteistyö hotellijohdon kanssa ja mahdollisimman häiriötön toteutus - Kiinteistön täysremontti Our capabilities allow us to assist your every need from the exterior of the front to the rear of the back of house areas. We have dedicated our services strictly to the Hospitality Industry for more than 25 years. ruction.com/welcome.a spx ruction.com/constructio n/index.aspx ACISCO Inc., New York, USA (Kuvat: Algiere Hospitality Services) Toimitilarakentamisen ja saneerauksen monipuolinen kokonaispalvelu: Toimistorakennuksiin erikoistunut projektinjohtourakoitsija, jonka palvelut kattavat toimitilojen suunnittelu-, rakentamisja kalustamispalvelut sekä lisäpalveluja. Tarjoaa palvelujaan pienistä remonteista ja uudelleen ndex.html

12 11 (54) modifioinneista uudisrakentamisen avaimetkäteen toteutuksiin. Toteutettujen hankkeiden koko noin 50 m m2). Palvelutarjontaan kuuluu kaikki purkamisesta remontoidun toimiston muuttopalveluun asti ja tuotetarjontaan yli 200 kaluste- ja lattiapäällystevalmistajan tuotteet. Palvelut ja tuotteet: - Rakentaminen ja remontointi - Suunnittelu (Design & Space planning) - Projektin johtaminen - Uudet toimistokalusteet ja modulaariset työpisteet - Käytetyt toimistokalusteet ja työpisteet - Lattiapäällysteet - Lisäpalvelut: esim. ikkunavarusteet (window treatment), toimistovarusteet kuten puhelimet ja kopiokoneet, muuttopalvelu kuljetuskalustoineen ja muuttomiehineen Single source provider of all those services needed to renovate any office, institution or commercial space, regardless of size. (Kuvat: ACISCO Inc.) Kendall Construction Inc., USA Design Build Concepts, Atlanta, USA Myymälärakennuksiin erikoistunut täyden palvelun korjausrakentaja, erikoisalana elintarvikemyymälät (Kuva: Kendall Construction Inc.) Yritys perustettu 1947 As a general contractor, Kendall specializes in tenant improvement projects, fixturing & full-scale remodels. We have carved out a niche in the market that allows us to fulfil the needs of our client list. We have the abilities to renovate & maintain almost any commercial grocery project. Pankkien ja muiden rahalaitosten rakentaminen ja korjaus (suunnittelu & toteutus): Keskittynyt pelkästään rahalaitosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjoaa design-build -palveluja pankeille, luottokunnille sekä muille säästö- ja rahoituslaitoksille. Kohteet voivat olla uusia tai korjattavia pää- tai sivukonttoreita ym. rahalaitosten toimitiloja. Vastaa kohteiden arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta sekä projektin johtamisesta. Korjaushankkeissa tavoitteena liiketoiminnan häiriön minimointi. Over the past 33 years, Design Build Concepts has successfully completed the design and construction of more than 600 financial facilities. ruction.com oncepts.com/load.asp? content=cnt_servicesrenovations&menu=mn u_services

13 12 (54) #2 Kodin kunnostukseen, perusparannukseen, laajennuksiin ja uudistuksiin palveluja tarjoavat yritykset ( Home Renovation / Remodeling / Improvement yrityksiä) Coastal Home Improvement, Lincolnville, USA TnT Renovations, Faifax, Virginia, USA HFT-Service AB Ruotsi Yksilöllistä palvelua kodin remontointiin ja perusparannukseen tarjoava design-build -urakoitsija. Pienellä alueella Mainen osavaltiossa toimiva perheyritys. (Toimeksiannot Itärannikolla: Waldo, Lincoln, and Knox Counties, 25 mailin säteellä toimipaikasta). Laaja palvelutarjonta tämän alueen eri-ikäisten ja tyylisten asuinja liiketilojen sekä loma-asuntojen rakentamiseen ja remontointiin. Erikoistunut kodin remontteihin. Palveluja suunnittelu (luova suunnittelukonsepti, Creative Design Concepts ), uudisrakentaminen, uudistus / perusparannus, remontointi ja korjaustyöt, vesikattotyöt, sisä- ja ulkomaalaukset. Arviot ilman veloitusta. Yleisurakoitsija, joka on erikoistunut kodin kunnostusja perusparannusremontteihin (home improvements and remodeling) Toteuttaa kaiken tyyppisiä kodin remontointeja ja laajennuksia sekä täysremontteja Pohjois-Virginian, Marylandin ja Washington DC:n alueella. Yhteistyökumppaneina suunnittelukonsultteja. We provide high-quality renovation concepts and may work in conjunction with local designers, studios and architects to provide you with the best service. Palvelutarjontaa: keittiö- ja kylpyhuoneremonttien suunnittelu ja toteutus, sisä- ja ulkopuoliset maalaustyöt, ikkunoiden uusiminen, avoimet ja lasitetut terassit, vesikatto- ja julkisivutyöt. Kodin rakennus- ja remonttityöt, erityispiirteenä yhteistyö tuotevalmistajien ja erikoisosaajien kanssa Rakennustyöt, kuten keittiöremontit, laajennukset, putkiremontit, terassi- ja parvekelasitukset sekä uudis- ja korjausrakentamisen kokonaisurakat kumppanuusverkosto -periaatteella. Pyrkii näin kattavammin palvelemaan asiakasta ja lupaa jopa etsiä asiakkaalle toisen urakoitsijan tai erikoisurakoitsijan, jos ei pysty itse ottamaan työtä vastaan esimerkiksi hankkeen suuresta koosta johtuen. Näin pystyy ottamaan vastaan tai hankkimaan asiakkaalle toteuttajaehdokkaan monenlaisiin ja kaikenkokoisiin urakoihin. Kumppaneita mm. Astral balkonginglasning AB, Kvik kök ja Tiivi fönster sekä esim. sähköasentajia. Markkinointiargumentteja yksilöllinen palvelu ja ketterä organisaatio, joka mahdollistaa mm. muutokset ja lisäharkinta-ajat prosessin aikana. om ns.com/services.html m/ (Kuvat: HFT-Service AB)

14 13 (54) BYGG & RENOVERING VÄSTRA GÖTALAND AB, Ruotsi Harvey Norman Renovations, Australia Yritys perustettu 1996 Toinen samankaltainen yritys Ruotsista. Erikoisuutena, että tarjoavat palvelujaan erityisesti asumisoikeusorganisaatiolle: Bygg & Renovering har erfarenhet och spetskompetens inom alla områden som din bostadsrättsförening har behov av. Som bostadsrättsförening kan du använda oss som leverantör och totalentreprenör när det gäller allt från stambyten, fasader, balkonger, vindsbyggnationer, renoveringar i trapphus, ombyggnationer av lägenheter, renoveringar av toaletter och kök eller varför inte en fin renovering av källaren och tvättstugan. Toteuttaa lisäksi ainakin huvilakorjauksia. Keittiö- ja kylpyhuoneremontit alusta loppuun. Näihin kattava palvelu- ja tuotetarjonta. Oheispalveluna myös kotitoimistojen, kotiteatterien, kodinhoitohuoneiden ja vaatesäilytystilojen toteutus. anrenovations.com.au/ (Kuvat: Harvey Norman Renovations) ST-urakoitsija, jonka erikoisalaa keittiö- ja kylpyhuoneremontit: suunnittelu, projektinjohto ja asennustyöt sekä materiaalitoimitus. Käytännön toteutus perustuu kumppanuus / aliurakoitsijaverkostoon, johon kuuluu ainakin 15 yritystä: keittiösuunnittelijoita, kylpyhuone-, toimistosuunnittelijoita, keittiö- ja muita remonttiurakoitsijoita sekä kalustetoimittajia. Erikoispiirteenä myös uusien keittiö- ja kylpyhuonetuotteiden näyttelytilat, joissa esitellään uusimpia sisustustrendejä sekä yrityksen tarjoamaa tuote- ja materiaalivalikoimaa. (Australian 3/6 osavaltiossa). Markkinoi käytännöllisiä ja tyylikkäitä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, tyylien vaihdellessa perinteisestä huippumoderniin. (Kuva: Harvey Norman Renovations) Hoitaa koko projektin luonnossuunnittelusta toteutukseen ja tuoteasennuksiin asti 10 vuoden takuulla. Kullekin hankkeelle nimitetään projektitiimi, johon kuuluu suunnittelijan lisäksi tekninen edustaja, projektipäällikkö ja työmaata valvova työmaainsinööri/mestari. Prosessi: Neuvonta ja konsultointi esim. materiaali- ja tuotevalikoimaan liittyen yrityksen näyttelytiloissa (showroom). Asiakkaalle varataan myös varsinainen suunnittelija -> Suunnittelijan kotikäynti -> Suunnitelmaehdotuksen laatiminen ja 3D-mallinnus sekä visualisointi asiakkaalle & suunnitelman viimeistely -> Remontin toteutussuunnittelu ja sopimuksen vahvistaminen

15 14 (54) -> Tekninen edustaja vierailee remonttikohteessa ja varmistaa tekniset edellytykset työn toteutukselle -> Projektipäällikkö nimitetään ohjaamaan remonttia -> Materiaalitilaukset sekä aikataulun ja aloituspäivän vahvistaminen -> Remontin toteutus, jolloin projektipäällikkö pitää asiakkaaseen säännöllisesti yhteyttä varmistaen tiedon kulun ja asiakastyytyväisyyden -> Työmaainsinöörin kontrollikäynnit työmaalla, jolloin täyttää myös työn etenemisen seurannan tarkistuslistat -> Työmaainsinöörin toimesta tehtävä työmaan lopputarkastus pöytäkirjoineen. Yritys on toteuttanut viimeisen 24 vuoden aikana yli kodin remontointia ja markkinoi itseään yhtenä Australian suurimpana kodin remontoinnin erikoistuntijana. Kodin remontit ja laajennukset, täyden palvelun urakoitsija: on.com.au/index.html PK Construction, Australia MC Building & Construction Company, Australia Homework Services Inc., Kanada BbuzzCONCEP T Inc., Toronto, Kanada Toimintoalueellaan (Perth, Länsi - Australia) työllistää laajan kirjon ammattimiehiä, mm. maanrakennusmiehiä, betonityöntekijöitä, muurareita, kirvesmiehiä, putkiasentajia, sähkömiehiä, vesikattomiehiä, rappaajia, laatoittajia, maalareita, puuseppiä jne. Tarjoaa palvelujaan erilaisiin kodin rakennus-, korjaus- laajennus- ja perusparannustarpeisiin. Remontit, laajennukset, uudet omakotitalot ja muut rakennuspalvelut Rakennus- ja kirvesmiestyöt kuten esimerkiksi terassit, laajennukset, remontit, puulattiatyöt. Erityispiirteenä, että painottavat asiakastarpeiden määrittelyä hankkeen alussa. We will ensure that an in depth analysis of each customers needs is done prior to commencement. Without this we cannot fully understand what the customer wants and thus we ensure taking the time to go through this very important part of the process. Tuote- ja suunnitteluratkaisut sekä työsuoritus pientalojen toimivuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen Tuotteet kodin kunnostukseen: ikkunat, ovet, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, lämmöneristeet, ilmastointilaitteet ja ulkovuoraukset. Arviointipalvelulla tavoitteena selvittää remontointitarpeet, erityisesti minkä rakennusosien uusimisella tehokkaimmin parannetaan talon toimivuutta tai energiatehokkuutta. Arvioinnin tukena käytetään laskentaohjelmia. Konsulttipalvelu kodin remontointiin ja laajennuksiin, Bbuzz nimisellä konseptilla onstruction.com.au/buil ders/?mc_building_an d_construction ca/about-us/ pts.com/ (Kuvat: BbuzzCONCEPT Inc.) Pääasiassa suunnittelupalveluja kodin remontointiin,

16 15 (54) uudistamiseen tai laajentamiseen tarjoava konsulttitoimisto. Jonkin verran suunnittelutoimeksiantoja myös muiden rakennustyyppien korjaushankkeisiin. Toteutusvaiheessa työskentelee suunnittelijan roolissa yhteistyössä urakoitsijan kanssa tai projektinjohtokonsulttina. Suunnittelupalvelutarjonta: - Suunnitelmat alusta lähtien - Sisustussuunnittelu - Talon ulkopuolen ja julkisivun suunnittelu - Rivitalokohteiden kehittäminen - Myös mökit- ja loma-asunnot sekä kerho- yms. tilat kuuluvat toimenkuvaan. Yritys perustettu 1974 Bauhaus, myös Suomessa Kylpymaailma: "avaimet käteen" konsepti tavallisille kansalaisille, jotka eivät ole alan ammattilaisia. Palvelee uudis- ja korjausrakentamista, kattaen suunnittelu-, neuvonta-, kuljetus- ja asennuspalvelun: - Neuvonta: kylpyhuonenäyttely sekä henkilökohtaisen suunnittelijan ja muun henkilökunnan neuvonta ja opastus kylpyhuoneremontin eri vaiheisiin ja ratkaisun valintaan. - Suunnittelu: kohteen tarkka mittaus paikanpäällä veloituksetta, minkä jälkeen suunnittelija auttaa kalusteja pintamateriaalien valinnassa sekä mallintaa ja esittää ratkaisun asiakkaalle kolmiulotteisena 3Dsuunnitelmana. Asiakas saa hintatarjouksen pelkistä materiaaleista tai materiaaleista ja työstä sekä aikataulun toteutukselle, jos haluaa kylpyhuoneen valmiiksi asennettuna. - Toteutus ja valvonta: remontin aikana vastaa työn toteutuksesta ja aikataulusta. - Luovutus ndex.php?id=2358 #3 Erikoistuminen tiettyyn työlajiin tai rakennusosiin ( erikoisurakoitsija ) Floor Sanding UK Ltd, Englanti FF&E Liquidators, Las Vegas, USA Puulattioiden kunnostuspalvelu. Erilaisten puulattioiden asennukset sekä hionta ja muut kunnostus- ja huoltotyöt pubeissa, koulurakennuksissa, kirkoissa, julkisissa rakennuksissa, ravintoloissa ja yökerhoissa jne. Oheispalveluna myös esim. puuportaiden pintakunnostus. Asiakaspalvelun ja työskentelyn erityispiirteitä: - Työskentely mahdollista kaikkina kellonaikoina, tarvittaessa myös yöllä. - Kiinnittänyt erityishuomiota hiontapölyn leviämisen estämiseen. Lisäksi hoitaa loppusiivouksen osana urakkaa. - Työn etenemistä raportoidaan asiakkaalle päivittäin perustettu pieni perheyritys Brightonissa. Kiinto- ja irtokalusteiden sekä laitteiden purku- ja asennustöiden erikoisurakoitsija ja kierrätysvälittäjä. Tarjoaa palveluja erityyppisiin purku- ja asennustöihin, esim. hotelli-, ravintola, toimisto-, teollisuus- ja myymälärakennuksien rakentaminen ja saneeraus (worldwide). Palvelut: s.com/index.asp

17 16 (54) - Asentaa uusia kalusteita ja laitteita - Purkaa vanhat - Ostaa ja myy esim. purettuja hotellikalusteita ja varusteita eteenpäin ja asentaa uudelleen toiseen kohteeseen tai pelkästään myy. (Myytävien listalla kaikenlaista kiintokalusteista ja hotellien yöpöydistä varastohyllyihin ja trukkeihin.) Kylpyhuoneremonttien suunnittelu ja toteutus sekä vesieristysten korjauspalvelu. ndex.htm Everseal Australia Pty Ltd, Australia Erikoisalaa vesieristystyöt. Erikoisuuksia suunnittelutoteutus -tarjonnassa ovat inva-wc:t sekä kylpyhuonepaketit (Bathroon Packages), jotka ovat ilmeisesti valmiiksi suunniteltuja ja hinnoiteltuja vaihtoehtoratkaisuja, joille saadaan laskettua nopeasti kokonaishinta toteutettuna asiakkaan tiloihin. Our bathroom packages are designed to give you a choice of various bathroom designs, to suit all budgets. Disaster Care Ltd., UK American Mold & Restoration, Stevensville, Maryland, USA Schnabel Foundation Company, USA Vesivahinkosaneeraukset sekä rakenteiden ja sisustusten kuivatus Tarjoaa palvelujaan äkillisen vesivahingon tai tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ja minimointiin. Erityisesti rakennusaikaisien onnettomuuksien hoitoon tai kuivumisaikojen lyhentämiseen. Palvelutarjontaa: - rakenteiden kuivatus - palovahinkojen ja savun poisto nopeasti - home- ja mikrobisaneeraukset - vahingon seurauksena kastuneiden huonekalujen ja kokolattiamattojen kuivatus. Erikoisuutena 24 h hälytyspäivystys (emergency call out) koko Englannissa. Home- ym. terveydelle vaarallisten aineiden kartoitukset ja saneeraukset Tutkimus ja korjauspalvelut kattaen erilaiset terveydelle haitalliset aineet kuten home, asbesti ja lyijy. Tutkimus ilman veloitusta. Korjauspalvelut asuin- ja liiketiloihin: - homeen poistaminen - lyijyn torjunta (lead abatement) - asbestin poisto - terveydelle vaarallisien jätteiden hävittäminen Yritys tarjonnut palvelujaan USA:n Itärannikolla yli 15 vuotta. Markkinointiargumentteja: turvallisuus, hintakilpailukykyisyys, nopeus, häiriön minimointi, hienotunteisuus/yksityisyyden kunnioitus sekä työlle omistautunut ammattitaitoinen henkilökunta. Maan vahvistamisen ratkaisut ja erikoisperustukset: (Earth Retention Systems and Specialized Foundations) Design-Build -urakoitsija, jonka palveluihin kuuluu monin eri tekniikoin toteutettuna esim. perustusten ja maapohjan vahvistaminen, tieleikkausten ja maanpaineseinien rakentaminen sekä pysyviksi rakenteiksi että rakennusaikaiseksi tuennaksi esim. kaupunkikeskustaan rakennettaessa. Tarjoaa myös monia eri ratkaisuja Building magazine ld.net/index.php m/ m/exc_temporary.htm

18 17 (54) pysyvien rakenteiden maisemointiin. Tarjoaa tarjouskilpailujen yhteydessä vaihtoehtoratkaisuja, ja on näin voittanut töitä kustannustehokkailla ja toteutukseltaan nopeilla ratkaisuilla. Toteuttanut merkittäviä projekteja ainakin USA:ssa, ja esimerkki kunniamaininnasta on Utah's DOT 1994 award for it's contribution to transportation excellence. (Kuvat: Schnabel Foundation Company) #4 Yleisurakoitsija, tarjoten korjausrakennushankkeisiin lisäpalveluja tai tuotteita MyHome, NY, USA Täyden palvelun remonttipalvelu kotien ja toimistojen saneerauksiin: Kutsuu itseään yleisurakoitsijaksi, mutta tarjoaa kehittyneitä palveluja kodin kunnostukseen. Toimii New Yorkin alueella, tarjoten palvelujaan pikkuremonteista isompiin avaimet käteen -remontteihin materiaalihankintoineen. Lisäksi on kehittänyt keittiökonseptin pieniin kaupunkiasuntoihin. Palvelutarjonta: keittiöremontit / uudistukset, kylpyhuoneremontit / uudistukset, seinä- ja lattialaatoitukset, maalaustyöt, sisustus-suunnittelu sekä täysremontit koteihin ja toimistoihin. Alihankkijoina joukko tuotetoimittajia, esim. kaluste- ja laattatoimittajia, joiden tuotevalikoima remonttifirman kautta tarjolla. Palvelun ja toimintatapojen erityispiirteitä: - Palvelukonseptiin liittyvä prosessi on mietitty ja kuvattu myös asiakkaalle. Tähän liittyy karkea vaiheistus: arviointi suunnittelu - rakentaminen. - Internetin välityksellä asiakkaalla mahdollisuus pyytää kustannusarvio sekä varata aika konsultin tekemälle arviointikäynnille. Asiakkaan käyttöön tarjotaan netissä myös laskureita ja ohjeita materiaalimäärien omatoimiseen laskentaan. - Konsultin kotikäynti ja alustava ideointi & suunnittelu tehdään ilman veloitusta. - Suunnitteluvaiheessa käytetään 3D mallinnusta ja visualisointia, ja mallia hyödynnetään myös määrä- ja kustannustiedon tuottamisessa. Lisäksi käytetystä ohjelmasta on linkki valmistajien tarkkoihin tuote-, saatavuus- ja hintatietoihin. - 3 fyysistä näyttelytilaa, joissa todellisen materiaali- ja tuotenäyttelyn avulla sekä 3D- ja virtuaalitekniikoita hyväksi käyttäen autetaan asiakasta ratkaisun eralcontractor.com/inde x.html myhomereveals-itsrevolutionary-kitchendesign-concept-tomaximize-smallapartment-space.html

19 18 (54) etsimisessä. - Markkinoinnissa näkyy pyrkimys seurata kehityksen terävintä kärkeä ja tarjota asiakkaalle uusimmat alan innovatiiviset ratkaisut koskien työmenetelmiä, tekniikkaa ja tuotteita. - Oman kehitystyön tuloksena lanseerannut keittiökonseptin pieniin kaupunkiasuntoihin. Konseptiin liittyy uusia tilasuunnittelun periaatteita, tavoitteena tehokas tilankäyttö. Karytha Ltd, Englanti JJW Construction Ltd, Englanti RenoBuild, Cape Town, Etelä-Afrikka Korjausrakentaja sekä siivousurakoitsija Toimenkuvaan kuuluu eri rakennustyyppien korjauspalvelut ja uudisrakentamispuolella toteuttaa puupientaloja (luxury / rustic wooden houses). Lisäksi tarjoaa rakentamisen jälkisiivouspalveluja. Rakentamispalveluista vahvimmin markkinoinnissa ovat esillä asuinhuoneistojen ja rakennusten täysremontit. Näihin tarjotaan kattavaa ja asiakkaalle helppoa palveluratkaisua sisältäen myös sähköja taloteknisen urakoinnin sekä esim. purku- ja muuraustyöt sekä remontin lopuksi siivouspalvelut. Remontti- ja rakennusyritys, jolla oheispalveluna ikkunakalvotukset Pienehköjä saneerauksia, laajennuksia ja muita rakennustöitä toteuttava 1995 perustettu yritys, jolla erikoisalana ikkunakalvojen myynti ja asennus (auringonsuoja-, turva- ym. jälkiasennettavat kalvot). Yleisurakoitsija, jolla erittäin laaja palvelutarjonta korjaushankkeisiin. Alterations - Aluminium - Architecture & Plans - Bars & Pubs - Bathrooms - Braai's & Fireplace - Carpets - Car Ports - Carpentry - Ceilings - Cladding - Cupboards - Double Glazing - Dry Lining - Electrical - Fencing - Fire Protection -Garage Doors - Gas - Gates - Marble - Kitchens - Landscaping - Lofts - Heating & Cooling - Insulation - Interiors - Jacuzzi & Spa - Lighting - Painting - Partitions -Patio - Paving - Pergolas - Plumbing - Pool - Rainscreen Installation - Renovation - Roofing - Satellites - Security - Sheds - Sky Lighting - Thatching - Tiling - Timber Decking - Waterproofing - Windows & Doors - Wood - Metal - Ceramic - HPL - Fibre Cement k/index.php on.co.uk/windowfilms.html #5 Erikoispalvelut, kuten konsultointi, ICT-palvelut sekä tietopalvelut korjausrakentamiseen #5.1 Konsulttipalveluja korjausrakentamiseen A Mizfitz Production, Australia Suunnittelu- ja 3D visualisointipalvelut keittiö-, kylpyhuone- ja muiden kodin sisätilojen remontointiin: Pieni suunnittelutoimisto ( toimisto pyörien päällä ), jonka palveluja mm. keittiö-, kylpyhuone-, kodinhoitohuone-, ym. kodin tilojen suunnittelu, 3D -mallinnus sekä graafinen suunnittelu. Erityispiirteitä: - 3D mallinnus ja visualisointi tärkeä osa liikeideaa. Being able to show our customers their desired kitchen, laundry or bathroom in realistic 3D views before they have them made give us the marketing edge in design. A Mizfitz Production specialise in offering a quality design service, with a personalised touch with the technology to give our clients unparalleled presentations. - Tarjoaa mallinnuspalveluja myös muille suunnittelijoille ja rakennusalan ammattilaisille. au/

20 19 (54) - Palvelut on hintoineen ja kokousaikavarauksineen tarkkaan määritelty (esim: Design Consult level 2 Kitchen or Bathroom - $850: Initial 2 hour meeting, design development, design confirmation meeting approximately 1 ½ hours, material & colour selection and comprehensive design plan, elevations and 3D views (1 master & 3 copies supplied) with full specifications. This may include more than 2 meetings if required. Extra rooms are an addition of $350 each (I.E. Bathrooms) (Kuvat: A Mizfitz Production) Suunnittelupalveluja asuin- ja liiketilojen remontointointiin: gn.com Art Decor Design Studio, Singapore Vahva paino asiakasvaatimuksissa ja käyttävät ehdotussuunnitteluun 3D havainnollistusta. Toimenkuvaan kuuluu suunnittelupalvelut kotien, liiketilojen, toimistotilojen ja ravintoloiden remontointiin. Yritys perustettu Rakenteiden ja materiaalien kuntoarvioihin, kantokykytutkimuksiin, vauriomekanismeihin, riskiarvioihin yms. erikoistunut insinööritoimisto. PI_AboutUs_DEV1.htm l LPI (Lucius Pitkin Inc.), USA PMA Consultants, USA Palvelee rakennusalan (talonrakentaminen tiet, sillat jne.) lisäksi muitakin teollisuuden aloja, esim. kemiateollisuutta sekä kiinteistön omistajia kansainvälisesti. Rakennusalan konsultti. Ydinpalvelut: tuotannonsuunnittelu ja projektin johto, erimielisyyksien ehkäisy ja riitatapausten selvittely, IT koulutuspalveluineen, Green Building palvelut. Yksi erityispiirre, että ovat kiinnittäneet erityishuomiota suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijoiden yhteistyön toteuttamiseen. Tarjoavat palvelujaan sekä uudis- & korjausrakentamiseen, ja sekä infra- että talonrakennussektorille. Laaja kirjo referenssihankkeita, sisältäen esimerkiksi julkishallinnon rakennuksia, hotelleja, kouluja, terveydenhuollon rakennuksia, teitä- ja väyliä sekä voimalaitoksia. Yritys- ja volyymitietoa: 1971 perustettu yksityisyritys, jonka palveluksessa 200+ asiantuntijaa. 15 paikallistoimistoa ympäri USA:ta. ants.com/services_gree n_building.htm

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala, VTT 19/1/2010 2 Esityksen

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL

Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL 78% Eurooppalaisista asuu kaupungeissa 85% BKT:sta syntyy kaupungeissa 90% kaikista innovaatioista syntyy kaupungeissa Samanaikaisesti

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila "MUUTTUVA SUUNNITTELUPROSESSI" Integroitu suunnitteluprosessi - mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen? Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA - SEMINAARI Dipoli, Espoo

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

Profox Companies Ltd. Ari Puuskari

Profox Companies Ltd. Ari Puuskari Profox Companies Ltd. Ari Puuskari Profox Companies Oy Realise Your Vision Autodesk sovelluskehittäjä Autodesk NavisWorks AEC ja Plant auktorisointi Ohjelmistojärjestelmätoimittaja Järjestelmäintegraattori

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills)

Lisäksi haemme valmentajia kaikkiin WorldSkills- ja/tai EuroSkills-lajeihin: (Lajin perässä WSC = WorldSkills ja ES = EuroSkills) Liite 1 Haemme lajipäälliköitä seuraaviin lajeihin: Information Network Cabling Mekatroniikka CAD-suunnittelu CNC-sorvaus CNC-jyrsintä Tasoitetyöt Kirvesmies Autotekniikka Automaalaus Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

UUSIA TYÖPROSESSEJA PISTEPILVIMALLIN HYÖDYNTÄMISESSÄ NAVISWORKS ALUSTALLA

UUSIA TYÖPROSESSEJA PISTEPILVIMALLIN HYÖDYNTÄMISESSÄ NAVISWORKS ALUSTALLA UUSIA TYÖPROSESSEJA PISTEPILVIMALLIN HYÖDYNTÄMISESSÄ NAVISWORKS ALUSTALLA TOKA-Projektin päätösseminaari Saimaan AMK 04.12.2014 Ari Puuskari, Profox Companies Oy Miikka Vehkaoja, Profox Companies Oy Profox

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät. Korjausrakentamisen seminaari 17.9.2013 Pekka Pajakkala, VTT

Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät. Korjausrakentamisen seminaari 17.9.2013 Pekka Pajakkala, VTT Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät Korjausrakentamisen seminaari 17.9.2013 Pekka Pajakkala, VTT 2 Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät - esityksen sisältö 1. Mitä voimme oppia muiden maiden kehityksestä

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

WorldSkills Europe EuroSkills

WorldSkills Europe EuroSkills WorldSkills Europe EuroSkills Teija Ripattila Chief Training Manager, Skills Finland ry Official Delegate, WorldSkills Europe WorldSkills Europe "Improving our world with the power of skills. Showing the

Lisätiedot

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT 1 VTT lyhyesti Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Viritä rakennuksesi 2020-luvulle

Viritä rakennuksesi 2020-luvulle Viritä rakennuksesi 2020-luvulle Erotu eduksesi. Laske energiakustannuksia. Nosta rakennuksesi arvoa. Jukka Joensuu, energia-asiantuntija Ruukki Construction 1 www.ruukki.fi/korjausrakentaminen Mitä on

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen

Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen 12.10.2017 Kuka? Jaakko Taskinen Kokonaisarkkitehtuurikonsultti Sofigatella Tuotantotalouden DI, taustaa liikkeenjohdon

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 PAIKKATIEDOT PIIRUSTUKSET MITTAUKSET MASSAT MAASTOMALLI MAASTOONMERKINTÄ

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

Inlook Group. www.inlook.fi

Inlook Group. www.inlook.fi K A T S E S I S Ä T I L O I H I N www.inlook.fi P A L V E L E E MONI-ILMEISIÄ TILARATKAISUJA Rakennuksen merkitys ja arvo on monen tekijän summa. Kohteen käyttötarkoituksen mukaan tärkeiksi saattavat nousta

Lisätiedot