KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE"

Transkriptio

1 KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE ( Mika Salminen) ( Merja Äärelä) ( Merja Äärelä) ( Merja Aikio) ( Asko Merilä) 1.

2 HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen matkailun tuotteistus- ja yhteismarkkinointihanke Tavoiteohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: 3 Projektiaika: Päävastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto Hallinnoiva organisaatio: Kiiminkijoki ry, PL 4, KIIMINKI Projektin vastuuhenkilö: Asko Merilä, Kiiminkijoki ry, puheenjohtaja Puhelinnumero: Postiosoite: PL 18, Utajärvi Sähköpostiosoite: 1.1. HAKIJA KIIMINKIJOKI RY Kiiminkijoki ry on vuonna 1986 perustettu jokivarren kuntien yhteinen yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on edistää Kiiminkijoen virkistyskäyttöä ja matkailua. Yhdistyksen tarkoitus on tehdä Kiiminkijoki ja sen ympäristö tunnetuksi virkistys- ja matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkiä edistämään matkailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella. Lisäksi yhdistys toimii yhdyssiteenä matkailu- ja kehittämisasioissa jäseniensä keskuudessa. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Kiiminkijoen vaikutusalueen kunnat sekä oikeustoimikelpoiset matkailuelinkeinon harjoittajat sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kiiminkijoki ry:n säännöt Vuonna 2010 ry:n jäsenkuntia olivat Utajärvi, Kiiminki ja Puolanka. Vuonna 2009 Ylikiimingin jäsenyys siirtyi Oulun kaupungille kuntaliitoksen vuoksi. 2. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankkeen kestoon vaikuttavat matkailun toimialan sesonkiluonteisuus ja tavoitteellisuus tiiviinä ja tuloksiin johtavana prosessina. 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Kiiminkijoki-alueen matkailulla on monia erittäin hyviä peruslähtökohtia, kuten hy- 1 LUOTTAMUKSELLINEN

3 vä saavutettavuus. Lähimatkailu (kotimaassa tai lähialueilla) tulee kasvattamaan suosiotaan lähivuosina. Suosion kasvuun vaikuttavat mm. kaukomatkailuun liittyvä epävarmuus (turvallisuus) sekä mm. lentoliikenteestä aiheutuvat ympäristöongelmat. Hanke lisää alueellista yhteistyötä ja kaupunki-maaseutuvuorovaikutusta. Kaupunki-maaseutuvuorovaikutus on parhaillaan silloin, kun vuorovaikutus on selkeästi kaksisuuntaista: kaupungissa asuvat hakevat virkistyksen ja vapaa-ajan elämyksiä paitsi kaupungin tarjonnasta, myös ympäröivältä maaseudulta ja päinvastoin. Kiiminkijoki tarjoaa mahdollisuuksia luonnontuotteiden keruuseen, kalastukseen, melontaan, metsästykseen, retkeilyyn, luontoelämyksiin jne. Myös alueen tietyt erityiskohteet palvelevat laajaa aluetta (esim. suosituimmat melonta- ja kalastuskohteet sekä maisemallisesti ainutlaatuiset koski- ja kallioalueet). Matkailusektorilla kaupunki-maaseutu vuorovaikutus lisää matkakohteen houkuttelevuutta mahdollistamalla monipuolisemmat tuotekokonaisuudet. Yhdistämällä matkailutuotteeseen kaupunkimatkailun ja maaseutu-/luontomatkailun elementtejä voidaan matkailijoiden viipymää ja sitä kautta alueen matkailutuloa kasvattaa. Matkailun trendeistä esimerkiksi lyhyiden lomien yleistyminen luo mahdollisuuden vuorovaikutuksen kehittämisille. Kokousmatkailun lisääntyessä korkeatasoiset ja helposti saavutettavat majoitus- ja kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Mm. tähän kysyntään hanke tulee vastaamaan. Kiiminkijoki erämaa-alueineen ja kulttuuriympäristöineen luo rikkaan ja monimuotoisen toimintaympäristön matkailuyrittäjille sekä laajemmin matkailutoimialaan tukeutuville yrityksille (esim. apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit, taksipalvelut jne.). Tällä hetkellä matkailuun pohjautuva yritystoiminta ei kuitenkaan ole vielä kehittynyt alueen potentiaalin mukaiseksi. Matkailuelinkeino Kiiminkijoen alueella on jäänyt yhteisen toimintamallin puuttuessa kehittymättömäksi ja hajanaiseksi. Kiiminkijoki ympäristöineen kuitenkin tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön matkailu- ja siihen tuketuvan yritystoiminnan kannalta. Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta se voi luoda hyvät kehittämisyhteydet myös muualle Pohjois-Pohjanmaan- ja Kainuun matkailuyritystoimintaan. Hyviä esimerkkejä löytyy Oulujoen, Simojoen sekä Kainuun matkailuyrittäjien yhteistyömalleista tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiassa Kiiminkijoki-alue liittyy Oulun vaikutusalueella kehitettäviin kohteisiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 Luoda edellytykset ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän ammatti- 2 LUOTTAMUKSELLINEN

4 maisen yritystoiminnankehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Hakea matkailualan kannattavaa kasvua voimakkaasti ulkomailta ja panostaa myös kotimaan matkailun kehittymiseen. Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen ylivoimainen kilpailuetu. Kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Aikaansaada tuloksellinen verkostomainen, hallinto- ja aluerajat ylittävä, ennakoiva ja pitkäntähtäimen matkailun kehittämisen toimintatapa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia KOHDERYMÄT Hankkeen kohderyhmä on Kiiminkijoen vaikutusalueella toimivat matkailuyritykset ja osuuskunnat, yrittäjiksi aikovat sekä matkailuun liittyvät harrastaja- ja kyläyhdistykset. Alueen matkailuyritykset ovat yleisesti ottaen pieniä alle 5 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Kohderyhmään voivat kuulua myös matkailuelinkeinoon tukeutuvat yritykset, vaikka eivät suoranaisesti olekaan ns. matkailuyrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat esim. jokivarren vaikutusalueella toimivat apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit ja taksipalvelut. Nämä yritykset kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Pääkohderyhmään kuuluu noin 70 matkailualalla toimivaa yritystä ja välilliseen kohderyhmään noin 150 muuta yritystä. Tavoitteena on koota tästä joukosta hankkeelle noin 40 yrityksen sitoutunut osallistujaryhmä. Kehittämisen tulokset hyödyttävät yrityksiä ja sitä kautta alueen asukkaita ja edelleen Oulun alueen matkailukeskuksen vetovoimaa. Hankesuunnitelmaa on esitelty yrityksille eri tilaisuuksissa vuosien 2007 ja 2008 aikana. Yritykset ovat olleet pääsääntöisesti kiinnostuneita hankkeen sisällöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Myös siitä, että kohderyhmää on laajennettu käsittämään matkailun liitännäiset toimialat, on saanut kiitosta. 5. KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITYSTOIMINTA Hankkeen tavoite Hankkeeseen osallistuvat yritykset luovat verkostomaisen yhteistoimintamallin yhteisten matkailupakettituotteiden ideoimiseksi ja toteuttamiseksi. Kiiminkijoen matkailu pyritään monipuolistamaan huomioimalla luonto-, maaseutu-, kulttuuri-, perinne- ym. matkailu tuotekehityksessä. Kehitetään Kiiminkijoki -brändiä, pyritään löytämään yhteistoimintamalleja ja tukemaan näissä saavutettuja parhaita käytäntöjä, luodaan Kiiminkijokialueen imagomarkkinoinnin välineet (printtimateriaali, nettisivujen sisältöön liittyvä parantaminen ja uudistaminen). Madalletaan pienyrittäjien kynnystä saavuttaa yhteismarkki- 3 LUOTTAMUKSELLINEN

5 nointikontakteja. Kansainvälisen yhteistyöverkoston etsiminen ja kv-markkinointiyhteistyön käynnistämisen edistäminen. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin hallinnoiman Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteet Tuotekehityspajat, verkostoituminen, benchmarking, alueen imagon kohottaminen Luodaan verkostoja majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjien yhteistoimintaan Yhteistyö yrityshautomon, yrityspalvelukeskusten yms. yrittäjyyden kehittämisorganisaatioiden kanssa liiketaloudellisen osaamisen ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi niin, että projektipäällikkö ohjaa asiakkaan oikean tahon palvelun piiriin Yhteisen markkinointimallin kehittäminen, parhaiden käytäntöjen löytäminen ja tämän toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen Markkinointivälineiden kehittäminen ja suunnittelu (printtimateriaali, netti). kiiminkijoki.fi -sivustojen kehittäminen Kiiminkijoki-imagon kehittämisen näkökulmasta. Sivustojen tarkoitus on yhtäältä olla yleisesti Kiiminkijokea ja sen matkailullista aluetta esittelevä ja toisaalta olla tietokanava Kiiminkijoen matkailuun liittyvistä palveluista. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisen varausjärjestelmän tarpeellisuutta. Sivustojen ylläpito hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen Kiiminkijoki ry:n tehtävänä. Hanke on mukana yhteisten tapahtumatuotteiden: Kiiminkijokimelonta, potentiaaliset kalastustapahtumat, -talvitapahtumat, -urheilutapahtumat yms. toteuttamisessa mm. kokoamalla yrityksiä mukaan tapahtumien järjestelyihin. Alueen palvelutason ja laadun ulkopuolinen evaluointi ensimmäinen vaihe tehdään alkukartoituksen yhteydessä ja toinen vaihe loppuraportoinnin yhteydessä projektipäällikön toimesta. Yrittäjät luovat ryhmissä uusia tuotteita (tavoitteena 25 uutta tuotetta joista 5 kv-markkinoille) Benchmarkkaus ja verkoston luonti pohjoissuomalaisiin ohjelmapalvelupaketteja tarjoaviin yritysrenkaisiin yhteistoimintamalliin tutustuminen ja kokemusten kuuleminen tuotteistukseen liittyvistä asioista lappi (esim. Simojoki tai Torniojoki Muoniojoki ry) Kainuu (esim. Oulujärven jättiläiset ry, Paltamo) Benchmarkkausmatkalle (kotim. + saksa) osallistuvat yritykset kerryttävät hankkeen yksityisrahaosuutta maksamalla matkasta 50 %. Yhteistyö matkailun OSKE-ohjelman kanssa kokemukset, selvitykset yms. Luodaan yhteyksiä matkatoimistoihin Suomessa ja Euroopassa Yhteyksien luonnissa käytetään hyväksi alueella jo olemassa olevia incoming -toimistoja (esim. Go Arctic, joka on jo osoittanut kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen). Benchmarking voi käsittää messumatkan, jolloin messupaikalle järjestetään jälleenmyyntitapaaminen/-tapaamisia. Toinen vaihtoehto on tehdä yritysvierailu/myyntimatka esim. saksalaisen jälleenmyyjän Elch Adventure Tours luo. Osallistujat: projektipäällikkö ja 1-2 henkilöä. 4 LUOTTAMUKSELLINEN

6 Yhteisiä matkanjärjestäjätapaamisia ja vierailuja P-P:n kiertomatkailutuotehankkeen ym. hankkeiden ja toimijoiden kanssa ym. testaamista. Markkinointiyhteistyön kehittäminen Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Toimenpiteet ovat yleisiä ja avoimia ja kohdistuvat yleisesti hankkeen kohderyhmän hyödyksi. Toimenpiteillä ei edistetä yrityskohtaista myynnin edistämistä tai markkinointia. 6. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeella tavoitellaan pysyviä toimintamuotoja alueen toimijoiden liiketaloudelliseen aktivointiin edellä mainittujen toimenpiteiden avulla. Kärkenä toimii tavoite 25 uuden matkailutuotteen kehittämisestä ja kestävästä yhteismarkkinointimallista, joka jää pysyväksi toimintamuodoksi hankkeen jälkeenkin. Hankkeen aikana toimintamalli saadaan siihen muotoon, että yhteistoiminta jatkuu pitkän tähtäimen toimintana ja kehittyy lopulliseen muotoonsa verkoston oman toiminnan jalostuessa. Loppuraporttiin kirjataan verkostomaisen toiminnan ja yhteismarkkinointimallin kehittämis- ja jatkotoimenpiteet hankkeen aikana saatujen tulosten tueksi. Yleisesti kaikki hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ovat toteutusalueen yritysten yleisesti hyödynnettävissä, eivätkä aja yksittäisten yritysten etua. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan Kiiminkijoki-alueen matkailun nykytilanne ja luodaan näkemys alueen matkailutuotteiden kehittämisestä. Kartoituksessa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, mm. henkilökohtaisia haastatteluja ja ulkoisia evaluointeja. Haastattelun avulla selvitetään myös, mitä yrittäjät pitävät alueen tärkeimpinä matkailuresursseina ja miten niitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Hankkeen kautta saavutettavat edut Matkailuyrittämisen toiminnan ammattimaisuus ja osaaminen lisääntyvät ja se säilyy alueella Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee, yritysten perustamisvalmius paranee (Alueelle perustetaan 5 uutta yritystä) Matkailuyrittäjyyden osa-aikaisuus vähenee Alueiden ja yrittäjien välinen verkottuminen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa tiivistyy Kiiminkijoen alueen matkailullinen imago ja toimijaverkko vahvistuvat Selkeä ja haluttava mielikuva Kiiminkijoesta matkailualueena kirkastuu Tarjottavat tuotteet ja palvelut vastaavat markkinoiden odotuksia (jälleenmyyjäyhteistyö) Tuotteiden ja palveluiden alihankintaverkosto on tehokas, luotettava ja laadukas Matkailupalveluntarjonta monipuolistuu (lisää matkailutuotteita 25 kpl) 5 LUOTTAMUKSELLINEN

7 Yhteismarkkinointi kehittää liiketoiminnan tuloksellisuutta Saavutetaan pysyvä yhteismarkkinoinnin toimintamalli Saavutettuja etuja mitataan seurantakyselyllä, joka tehdään Kiiminkijoki ry:n toimesta noin 1-2 vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä. 7. HENKILÖSTÖ JA VÄLINEET Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö elokuusta 2011 lähtien. Projektipäällikkö työskentelee hankkeelle kokopäiväisesti. Projektipäällikön rekrytointi suoritetaan hakemusten perusteella kesä-heinäkuun aikana. Projektipäällikön paikka ilmoitetaan mol.fi -sivustolla (2 viikkoa) sekä Kiiminkijoki ry:n kotisivuilla. Projektipäällikön tehtävät Hankkeen toiminnallinen ja tuloksellinen eteneminen vaatii päätoimisen vetäjän. Projektipäällikköä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota mm. siihen että valittu henkilö omaa alan asiantuntijuutta ja on yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen, ennakkoluuloton, oppimishaluinen ja työskentelytavoiltaan joustava. Projektipäällikön tulee tuntea projektityöskentelyn periaatteet ja hallita talousasiat. Projektipäällikkö vastaa mm. hankkeen menojen hyväksyttävyydestä ja siitä, että hankkeen tositteisiin tehdään tarvittavat tiliöintimerkinnät. Projektipäällikkö Laatii tarkennetun toimintasuunnitelman Toteuttaa ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet Vastaa toteutuksen aikataulussa pysymisestä Raportoi ja tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista eri tahoille Vastaa hankkeen taloudesta ja kirjanpidon järjestämisestä Pitää kirjaa hankkeessa mukana olevista yrityksistä Toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä Huolehtii hankkeen viestinnästä Huolehtii hankkeen ostopalveluihin liittyvistä kilpailutuksista Maaseutuviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. KIDE - Kiimingin Kehitys tarjoaa hankkeen käyttöön asianmukaiset toimitilat ja tarvittavilta osin hankkeen tukiverkoston toimintoja. Projektipäällikön työhuoneen vuokrakulut laskuttaa Kiimingin kunta/kide Kiimingin Kehitys huoneen neliöiden mukaan ja kyseinen lasku on kokonaan hankkeelle. Kyseiseen laskuun sisältyy huoneen neliöiden mukaan sähkö, siivous, jätehuolto ja vakuutus (erittely liitteenä). Projektipäällikkö käyttää yhdistyksen ATK-laitteita ja ohjelmistoja. Taloushallinnon hoitaa Kellon Laskenta Oy/Marianne Lohiniva yhteistyössä projektipäällikön kanssa.kirjapito hoidetaan siten, että hankkeen kirjanpito on eriytettävissä yhdistyksen varsinaista toimintaa koskevasta kirjapidosta LUOTTAMUKSELLINEN

8 TOIMINTASUUNNITELMA kesäkuu Hankevalmistelu Kiiminkijoki melonta Yrittäjien ja kuntien sitouttaminen mm. Kiiminkijokimelonnan yhteydessä heinä-elokuu Hankevalmistelu Hankkeen käynnistämistä valmistellaan (projektipäällikön rekrytointi, yms.) Ohjausryhmän kokous Hankeinformaatiota alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille sekä sitouttaminen e l o - s y y s - kuu Hanketyö Hanketyö Kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous ja varsinainen hanketyö käynnistyy Valittu projektipäällikkö aloittaa toimintansa hankesuunnitelman mukaisesti Ohjausryhmän kokous Matkailuyritysryhmien ja tuotepakettien luominen ja yhteistyön käynnistäminen PP:n kiertomatkatuotehankkeen kanssa Matkailutuotteiden ja potentiaalin kartoitus lokakuu Hanketyö Talvelle 2012 ja kesälle 2012 tarkoitetut tuotteet testiin. Esittelymatka ulkom.matkanjärjestäjien luo marraskuu Hanketyö, Matkamessuille Hanketoiminta: Bechmarkingmatka sopivaan kohnetojen valmistautumiteeseen. Tuotekehitystä, yritys- ja toimijaverkos- kehittämistä joulukuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen tammikuu 2012 Hanketyö Matkailuyritysten tuotteiden kartoitus ja uudet tuoteideat. Matka 2012 messut, Hki. Alueen uudet yritykset mukaan messuille. Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen helmikuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Ohjausryhmän kokous maaliskuu Hanketyö Asiakaspalautteen / evaluoinnin purku UUDET TUOTTEET Tuotetyöryhmät, Benchmarkkaus Lappi ITB Berliini. Opintomatka toimijoille ja yrityksille huhtikuu Hanketyö Markkinointi Tuotetyöryhmät Yhteismarkkinointikonseptin luominen Markkinointimateriaalien valmistus toukokuu Hanketyö Markkinointi Yhteismarkkinointikonseptin luominen Tuotetyöryhmät Markkinointimateriaalien valmistuminen kesäksi Ohjausryhmän kokous 7 LUOTTAMUKSELLINEN

9 kesäkuu Hanketyö, Kiiminkijokimelonta Olemassa olevien tuotteiden kartoitus, täsmentäminen ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Vuoden 2012 ja 2013 alun jatketaan verkostomaisen toimintamallin jalostamista sekä matkailutuotteiden kehittämistä ja pilotointia. Lisäksi loppuvuoden aikana tehdään benchmarking ja tuotteiden testausmatka Saksaan (joko ITB-messuille tai jälleenmyyjän luokse). Hankkeen loppuraporttia laaditaan vuoden 2013 tammi-helmikuussa projektipäällikön toimesta. Projektipäällikkö määrittelee loppuajan oleellisen tekemisen. 9. TIEDOTUSSUUNNITELMA Hankkeesta tiedotetaan kiiminkijoki.fi -sivustoilla sekä matkailualan messuilla ja muissa tapahtumissa. Lisäksi hankkeen tuloksista ja toimenpiteistä tiedotetaan mediatiedotteilla seuraavaan medialistaan perustuvana jakeluna: Kaleva Forum24 Rantapohja Tervareitti Kainuun Sanomat Puolanka-lehti Suomen Latu Retki-lehti Meloja-lehti Oulu Radio Radio Pooki Kainuun Radio Radio Kajaus Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU-alueohjelmien viestintään laadittuja määräyksiä ja ohjeita. Kaikissa tiedotusmateriaaleissa käytetään Eurooppa-tunnusta (EU-lippua), johon liitetään siihen kuuluva teksti sekä Vipuvarsi-logoa ja TE-keskuksen logoa. Tiedotussuunnitelman tarkoituksena on kuvata lyhyesti, miten tiedottaminen toteutetaan, miten ja missä vaiheessa projektin osalliset saavat tietoa projektin toiminnoista sekä millä tavoin he voivat osallistua ja vaikuttaa projektin toteuttamiseen. Tiedotussuunnitelmassa kuvataan, miten hyvistä käytännöistä ja projektin tuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tiedotussuunnitelman avulla tuetaan rakentavan ja tiiviin vuorovaikutuksen syntymistä projektin toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden välillä sekä lisätään asiakkaiden tietoisuutta olemassa olevista mahdollisuuksista. Tiedottaminen kattaa hankkeen kaikki vaiheet. Tiedottamisen tavoitteet Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin tulosten näkyvyys. Tiedotuksen avulla 8 LUOTTAMUKSELLINEN

10 vahvistetaan verkostomaista yhteistyötä. Hankkeesta, sen eri vaiheista ja tuloksista tiedotetaan kohderyhmien tarpeiden mukaisessa laajuudessa ja sopivin välinein. Tavoitteena on myös edistää hankkeessa kehitettävien uusien toimintamallien levittämistä sekä hankkeessa kertyvän tieto-taidon ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä. sekä varmistaa, että projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Sisäisen tiedottamisen tarkoituksena on varmistaa tehokas tiedonkulku projektin sisäisten kohderyhmien kesken (projektin toimijat, ohjausryhmä, rahoittajat). Tiedottamisen vastuuhenkilönä on hankkeen projektipäällikkö. Tiedotukseen liittyvät myös vierailut ja tutustumiskäynnit sekä esittelytilaisuudet mm. hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Projektissa osallistutaan sellaisille messuille, jotka ovat merkityksellisiä projektin sisällön ja tavoitteiden kannalta (mm. Pohjois-Suomen Erämessut, Matka 2012 ja 13, ITB). Projektin päättyessä järjestetään päätösseminaari. Tiedottamisen aikataulu Projektipäällikkö laatii tiedottamisesta vuosittain tiedotuskalenterin. Tiedotuskalenteri julkaistaan kiiminkijoki.fi -nettisivuilla. 10. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Hankkeessa mukana olevat kunnat (Kiiminki, Utajärvi, Oulu (Business Oulu) ja Puolanka) sekä Kainuun Etu Oy nimeävät edustajansa hankkeen ohjausryhmään. Lisäksi ohjausryhmässä on rahoittajatahon nimeämä edustaja. Hankkeen ohjausryhmän jäseniltä pyydetään kirjalliset suostumukset. 11. HANKKEEN BUDJETTI KOKONAISMENOT ,23 RAHOITUS Maaseuturahaston osuus on 80 %, kuntarahoitus 10 % ja yksityinen rahoitus 10 %. Kiiminkijoki ry on neuvotellut kuntarahoituksesta ja saanut osittain myös päätökset kuntarahoituksesta, jonka odotetaan toteutuvan. Yksityisestä rahoituksesta suurimman osan odotetaan kertyvän Oulun Matkailu Oy:ltä, Puolanka-Paljakka Matkailuyhdistykseltä ja Utajärven Yrityspuisto Oy:ltä. Projektipäällikkö vastaa rahoituksen kertymisestä Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,23 9 LUOTTAMUKSELLINEN

11 KOKONAISKUSTANNUSARVIO v 2011 kk 5 Palkat ja niiden sivukulut , projektipällikkö ym, yht., kk-palkka 4 000, , sivukulut 934, , lomarahat 1 280, Lomarahan sivukulut 27,39 32 Ostopalvelut ja palkkiot , markkinointimateriaalin kehittäminen (suunnittelu) 3 900, n kehittäminen 2 15 kiiminkijoki.fi-sivust asiantuntijapalvelut>tuotteistus;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 041, asiantuntijapalvelut>verkostoituminen;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 033, toimistokulut (Kellon Laskenta) 524,54 54 loppuseminaari/luenn.palkkiot 0,00 Vuokrat 1 200, projektipäällikön työtila/kk (14,4m²; 16,65 /m²) 240, , Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut 4 436, projektipäällikön matkakulut 157,50 787, osallistujia arv. 6 hlöä 1 72 Bechm./Simojärvi Bechm./Paltamo; osallistujia arv. 6 hlöä 1920,12 Ulkomaan matkakulut 0, Bechm./Saksa:messut tai vaihtoehtoisesti kohdekäynti:esim. Elch Adventure Tours/ Dresden;osall,projektipäällikkö+1-2 hlöä 4 4 Muut kustannukset 5 038, ilmoitukset ja painokulut 4 232, kopiontikulut 296,43 30 puhelinkulut/pr.päällikkö 509,78 52 loppuseminaari 0,00 Kustannusarvio yhteensä , Kuntajäsenmaksun suur us 2011 ja 2012 Kuntarahoitus hank Kiiminki 6 224, ,00 0,5580 Oulu 1 756, ,00 0,1576 Utajärvi 1 554, ,00 0,1394 Puolanka 1 612, ,00 0,1450 HTEENSÄ , ,00 1 Rahoitussuunnitelma 2011

12 Maaseuturahasto 80% , Kuntaosuus 10% 4 931, Yksityinen osuus 10% 4 931, Yhteensä , Projektipäälliköllä on työntekijänä ja yhdessä ohjausryhmän sekä yhdistyksen hallituksen kanssa vastuu rahoituksen ke destä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Projektipäälliköllä on myös vastuu yksityisen ja kuntarahoituksen kertymises ten oikea-aikaisesta laadinnasta, hyväksyttämisestä ohjausryhmällä ja lähettämisestä hyväksyttynä rahoittajalle. Projektipäällikkö laatii hankkeen loppuraportin talousselvityksineen riittävän ajoissa ennen hankeajan päättymistä. Proj hyvissä ajoin ennen työsopimuksen päättymistä. Kiiminkijoki ry 11 LUOTTAMUKSELLINEN

13

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma

Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja tarve...3 2. Hankkeen tavoite...4 3. Hankkeen keskeinen sisältö...5 4. Hankkeen

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018 Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto ONNEKSI OLKOON! Lapin matkailuparlamentti 50 vuotta! Vuonna 1965: Monipuoliselle matkailukeskukselle asetettavat

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta Matkailutuotteet tehdään yhdessä tuloksia MIT-hankkeesta MIT "Terve, minä olen Pirkko ja mulla on luksusmökkitoimintaa. Jatkuva tuotekehitys on kyllä tärkiää mutta siihen ei taho löytyä aikaa, ja kun ois

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot