KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE"

Transkriptio

1 KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE ( Mika Salminen) ( Merja Äärelä) ( Merja Äärelä) ( Merja Aikio) ( Asko Merilä) 1.

2 HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen matkailun tuotteistus- ja yhteismarkkinointihanke Tavoiteohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: 3 Projektiaika: Päävastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto Hallinnoiva organisaatio: Kiiminkijoki ry, PL 4, KIIMINKI Projektin vastuuhenkilö: Asko Merilä, Kiiminkijoki ry, puheenjohtaja Puhelinnumero: Postiosoite: PL 18, Utajärvi Sähköpostiosoite: 1.1. HAKIJA KIIMINKIJOKI RY Kiiminkijoki ry on vuonna 1986 perustettu jokivarren kuntien yhteinen yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on edistää Kiiminkijoen virkistyskäyttöä ja matkailua. Yhdistyksen tarkoitus on tehdä Kiiminkijoki ja sen ympäristö tunnetuksi virkistys- ja matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkiä edistämään matkailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella. Lisäksi yhdistys toimii yhdyssiteenä matkailu- ja kehittämisasioissa jäseniensä keskuudessa. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Kiiminkijoen vaikutusalueen kunnat sekä oikeustoimikelpoiset matkailuelinkeinon harjoittajat sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kiiminkijoki ry:n säännöt Vuonna 2010 ry:n jäsenkuntia olivat Utajärvi, Kiiminki ja Puolanka. Vuonna 2009 Ylikiimingin jäsenyys siirtyi Oulun kaupungille kuntaliitoksen vuoksi. 2. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankkeen kestoon vaikuttavat matkailun toimialan sesonkiluonteisuus ja tavoitteellisuus tiiviinä ja tuloksiin johtavana prosessina. 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Kiiminkijoki-alueen matkailulla on monia erittäin hyviä peruslähtökohtia, kuten hy- 1 LUOTTAMUKSELLINEN

3 vä saavutettavuus. Lähimatkailu (kotimaassa tai lähialueilla) tulee kasvattamaan suosiotaan lähivuosina. Suosion kasvuun vaikuttavat mm. kaukomatkailuun liittyvä epävarmuus (turvallisuus) sekä mm. lentoliikenteestä aiheutuvat ympäristöongelmat. Hanke lisää alueellista yhteistyötä ja kaupunki-maaseutuvuorovaikutusta. Kaupunki-maaseutuvuorovaikutus on parhaillaan silloin, kun vuorovaikutus on selkeästi kaksisuuntaista: kaupungissa asuvat hakevat virkistyksen ja vapaa-ajan elämyksiä paitsi kaupungin tarjonnasta, myös ympäröivältä maaseudulta ja päinvastoin. Kiiminkijoki tarjoaa mahdollisuuksia luonnontuotteiden keruuseen, kalastukseen, melontaan, metsästykseen, retkeilyyn, luontoelämyksiin jne. Myös alueen tietyt erityiskohteet palvelevat laajaa aluetta (esim. suosituimmat melonta- ja kalastuskohteet sekä maisemallisesti ainutlaatuiset koski- ja kallioalueet). Matkailusektorilla kaupunki-maaseutu vuorovaikutus lisää matkakohteen houkuttelevuutta mahdollistamalla monipuolisemmat tuotekokonaisuudet. Yhdistämällä matkailutuotteeseen kaupunkimatkailun ja maaseutu-/luontomatkailun elementtejä voidaan matkailijoiden viipymää ja sitä kautta alueen matkailutuloa kasvattaa. Matkailun trendeistä esimerkiksi lyhyiden lomien yleistyminen luo mahdollisuuden vuorovaikutuksen kehittämisille. Kokousmatkailun lisääntyessä korkeatasoiset ja helposti saavutettavat majoitus- ja kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Mm. tähän kysyntään hanke tulee vastaamaan. Kiiminkijoki erämaa-alueineen ja kulttuuriympäristöineen luo rikkaan ja monimuotoisen toimintaympäristön matkailuyrittäjille sekä laajemmin matkailutoimialaan tukeutuville yrityksille (esim. apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit, taksipalvelut jne.). Tällä hetkellä matkailuun pohjautuva yritystoiminta ei kuitenkaan ole vielä kehittynyt alueen potentiaalin mukaiseksi. Matkailuelinkeino Kiiminkijoen alueella on jäänyt yhteisen toimintamallin puuttuessa kehittymättömäksi ja hajanaiseksi. Kiiminkijoki ympäristöineen kuitenkin tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön matkailu- ja siihen tuketuvan yritystoiminnan kannalta. Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta se voi luoda hyvät kehittämisyhteydet myös muualle Pohjois-Pohjanmaan- ja Kainuun matkailuyritystoimintaan. Hyviä esimerkkejä löytyy Oulujoen, Simojoen sekä Kainuun matkailuyrittäjien yhteistyömalleista tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiassa Kiiminkijoki-alue liittyy Oulun vaikutusalueella kehitettäviin kohteisiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 Luoda edellytykset ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän ammatti- 2 LUOTTAMUKSELLINEN

4 maisen yritystoiminnankehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Hakea matkailualan kannattavaa kasvua voimakkaasti ulkomailta ja panostaa myös kotimaan matkailun kehittymiseen. Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen ylivoimainen kilpailuetu. Kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Aikaansaada tuloksellinen verkostomainen, hallinto- ja aluerajat ylittävä, ennakoiva ja pitkäntähtäimen matkailun kehittämisen toimintatapa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia KOHDERYMÄT Hankkeen kohderyhmä on Kiiminkijoen vaikutusalueella toimivat matkailuyritykset ja osuuskunnat, yrittäjiksi aikovat sekä matkailuun liittyvät harrastaja- ja kyläyhdistykset. Alueen matkailuyritykset ovat yleisesti ottaen pieniä alle 5 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Kohderyhmään voivat kuulua myös matkailuelinkeinoon tukeutuvat yritykset, vaikka eivät suoranaisesti olekaan ns. matkailuyrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat esim. jokivarren vaikutusalueella toimivat apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit ja taksipalvelut. Nämä yritykset kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Pääkohderyhmään kuuluu noin 70 matkailualalla toimivaa yritystä ja välilliseen kohderyhmään noin 150 muuta yritystä. Tavoitteena on koota tästä joukosta hankkeelle noin 40 yrityksen sitoutunut osallistujaryhmä. Kehittämisen tulokset hyödyttävät yrityksiä ja sitä kautta alueen asukkaita ja edelleen Oulun alueen matkailukeskuksen vetovoimaa. Hankesuunnitelmaa on esitelty yrityksille eri tilaisuuksissa vuosien 2007 ja 2008 aikana. Yritykset ovat olleet pääsääntöisesti kiinnostuneita hankkeen sisällöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Myös siitä, että kohderyhmää on laajennettu käsittämään matkailun liitännäiset toimialat, on saanut kiitosta. 5. KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITYSTOIMINTA Hankkeen tavoite Hankkeeseen osallistuvat yritykset luovat verkostomaisen yhteistoimintamallin yhteisten matkailupakettituotteiden ideoimiseksi ja toteuttamiseksi. Kiiminkijoen matkailu pyritään monipuolistamaan huomioimalla luonto-, maaseutu-, kulttuuri-, perinne- ym. matkailu tuotekehityksessä. Kehitetään Kiiminkijoki -brändiä, pyritään löytämään yhteistoimintamalleja ja tukemaan näissä saavutettuja parhaita käytäntöjä, luodaan Kiiminkijokialueen imagomarkkinoinnin välineet (printtimateriaali, nettisivujen sisältöön liittyvä parantaminen ja uudistaminen). Madalletaan pienyrittäjien kynnystä saavuttaa yhteismarkki- 3 LUOTTAMUKSELLINEN

5 nointikontakteja. Kansainvälisen yhteistyöverkoston etsiminen ja kv-markkinointiyhteistyön käynnistämisen edistäminen. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin hallinnoiman Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteet Tuotekehityspajat, verkostoituminen, benchmarking, alueen imagon kohottaminen Luodaan verkostoja majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjien yhteistoimintaan Yhteistyö yrityshautomon, yrityspalvelukeskusten yms. yrittäjyyden kehittämisorganisaatioiden kanssa liiketaloudellisen osaamisen ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi niin, että projektipäällikkö ohjaa asiakkaan oikean tahon palvelun piiriin Yhteisen markkinointimallin kehittäminen, parhaiden käytäntöjen löytäminen ja tämän toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen Markkinointivälineiden kehittäminen ja suunnittelu (printtimateriaali, netti). kiiminkijoki.fi -sivustojen kehittäminen Kiiminkijoki-imagon kehittämisen näkökulmasta. Sivustojen tarkoitus on yhtäältä olla yleisesti Kiiminkijokea ja sen matkailullista aluetta esittelevä ja toisaalta olla tietokanava Kiiminkijoen matkailuun liittyvistä palveluista. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisen varausjärjestelmän tarpeellisuutta. Sivustojen ylläpito hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen Kiiminkijoki ry:n tehtävänä. Hanke on mukana yhteisten tapahtumatuotteiden: Kiiminkijokimelonta, potentiaaliset kalastustapahtumat, -talvitapahtumat, -urheilutapahtumat yms. toteuttamisessa mm. kokoamalla yrityksiä mukaan tapahtumien järjestelyihin. Alueen palvelutason ja laadun ulkopuolinen evaluointi ensimmäinen vaihe tehdään alkukartoituksen yhteydessä ja toinen vaihe loppuraportoinnin yhteydessä projektipäällikön toimesta. Yrittäjät luovat ryhmissä uusia tuotteita (tavoitteena 25 uutta tuotetta joista 5 kv-markkinoille) Benchmarkkaus ja verkoston luonti pohjoissuomalaisiin ohjelmapalvelupaketteja tarjoaviin yritysrenkaisiin yhteistoimintamalliin tutustuminen ja kokemusten kuuleminen tuotteistukseen liittyvistä asioista lappi (esim. Simojoki tai Torniojoki Muoniojoki ry) Kainuu (esim. Oulujärven jättiläiset ry, Paltamo) Benchmarkkausmatkalle (kotim. + saksa) osallistuvat yritykset kerryttävät hankkeen yksityisrahaosuutta maksamalla matkasta 50 %. Yhteistyö matkailun OSKE-ohjelman kanssa kokemukset, selvitykset yms. Luodaan yhteyksiä matkatoimistoihin Suomessa ja Euroopassa Yhteyksien luonnissa käytetään hyväksi alueella jo olemassa olevia incoming -toimistoja (esim. Go Arctic, joka on jo osoittanut kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen). Benchmarking voi käsittää messumatkan, jolloin messupaikalle järjestetään jälleenmyyntitapaaminen/-tapaamisia. Toinen vaihtoehto on tehdä yritysvierailu/myyntimatka esim. saksalaisen jälleenmyyjän Elch Adventure Tours luo. Osallistujat: projektipäällikkö ja 1-2 henkilöä. 4 LUOTTAMUKSELLINEN

6 Yhteisiä matkanjärjestäjätapaamisia ja vierailuja P-P:n kiertomatkailutuotehankkeen ym. hankkeiden ja toimijoiden kanssa ym. testaamista. Markkinointiyhteistyön kehittäminen Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Toimenpiteet ovat yleisiä ja avoimia ja kohdistuvat yleisesti hankkeen kohderyhmän hyödyksi. Toimenpiteillä ei edistetä yrityskohtaista myynnin edistämistä tai markkinointia. 6. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeella tavoitellaan pysyviä toimintamuotoja alueen toimijoiden liiketaloudelliseen aktivointiin edellä mainittujen toimenpiteiden avulla. Kärkenä toimii tavoite 25 uuden matkailutuotteen kehittämisestä ja kestävästä yhteismarkkinointimallista, joka jää pysyväksi toimintamuodoksi hankkeen jälkeenkin. Hankkeen aikana toimintamalli saadaan siihen muotoon, että yhteistoiminta jatkuu pitkän tähtäimen toimintana ja kehittyy lopulliseen muotoonsa verkoston oman toiminnan jalostuessa. Loppuraporttiin kirjataan verkostomaisen toiminnan ja yhteismarkkinointimallin kehittämis- ja jatkotoimenpiteet hankkeen aikana saatujen tulosten tueksi. Yleisesti kaikki hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ovat toteutusalueen yritysten yleisesti hyödynnettävissä, eivätkä aja yksittäisten yritysten etua. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan Kiiminkijoki-alueen matkailun nykytilanne ja luodaan näkemys alueen matkailutuotteiden kehittämisestä. Kartoituksessa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, mm. henkilökohtaisia haastatteluja ja ulkoisia evaluointeja. Haastattelun avulla selvitetään myös, mitä yrittäjät pitävät alueen tärkeimpinä matkailuresursseina ja miten niitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Hankkeen kautta saavutettavat edut Matkailuyrittämisen toiminnan ammattimaisuus ja osaaminen lisääntyvät ja se säilyy alueella Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee, yritysten perustamisvalmius paranee (Alueelle perustetaan 5 uutta yritystä) Matkailuyrittäjyyden osa-aikaisuus vähenee Alueiden ja yrittäjien välinen verkottuminen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa tiivistyy Kiiminkijoen alueen matkailullinen imago ja toimijaverkko vahvistuvat Selkeä ja haluttava mielikuva Kiiminkijoesta matkailualueena kirkastuu Tarjottavat tuotteet ja palvelut vastaavat markkinoiden odotuksia (jälleenmyyjäyhteistyö) Tuotteiden ja palveluiden alihankintaverkosto on tehokas, luotettava ja laadukas Matkailupalveluntarjonta monipuolistuu (lisää matkailutuotteita 25 kpl) 5 LUOTTAMUKSELLINEN

7 Yhteismarkkinointi kehittää liiketoiminnan tuloksellisuutta Saavutetaan pysyvä yhteismarkkinoinnin toimintamalli Saavutettuja etuja mitataan seurantakyselyllä, joka tehdään Kiiminkijoki ry:n toimesta noin 1-2 vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä. 7. HENKILÖSTÖ JA VÄLINEET Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö elokuusta 2011 lähtien. Projektipäällikkö työskentelee hankkeelle kokopäiväisesti. Projektipäällikön rekrytointi suoritetaan hakemusten perusteella kesä-heinäkuun aikana. Projektipäällikön paikka ilmoitetaan mol.fi -sivustolla (2 viikkoa) sekä Kiiminkijoki ry:n kotisivuilla. Projektipäällikön tehtävät Hankkeen toiminnallinen ja tuloksellinen eteneminen vaatii päätoimisen vetäjän. Projektipäällikköä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota mm. siihen että valittu henkilö omaa alan asiantuntijuutta ja on yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen, ennakkoluuloton, oppimishaluinen ja työskentelytavoiltaan joustava. Projektipäällikön tulee tuntea projektityöskentelyn periaatteet ja hallita talousasiat. Projektipäällikkö vastaa mm. hankkeen menojen hyväksyttävyydestä ja siitä, että hankkeen tositteisiin tehdään tarvittavat tiliöintimerkinnät. Projektipäällikkö Laatii tarkennetun toimintasuunnitelman Toteuttaa ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet Vastaa toteutuksen aikataulussa pysymisestä Raportoi ja tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista eri tahoille Vastaa hankkeen taloudesta ja kirjanpidon järjestämisestä Pitää kirjaa hankkeessa mukana olevista yrityksistä Toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä Huolehtii hankkeen viestinnästä Huolehtii hankkeen ostopalveluihin liittyvistä kilpailutuksista Maaseutuviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. KIDE - Kiimingin Kehitys tarjoaa hankkeen käyttöön asianmukaiset toimitilat ja tarvittavilta osin hankkeen tukiverkoston toimintoja. Projektipäällikön työhuoneen vuokrakulut laskuttaa Kiimingin kunta/kide Kiimingin Kehitys huoneen neliöiden mukaan ja kyseinen lasku on kokonaan hankkeelle. Kyseiseen laskuun sisältyy huoneen neliöiden mukaan sähkö, siivous, jätehuolto ja vakuutus (erittely liitteenä). Projektipäällikkö käyttää yhdistyksen ATK-laitteita ja ohjelmistoja. Taloushallinnon hoitaa Kellon Laskenta Oy/Marianne Lohiniva yhteistyössä projektipäällikön kanssa.kirjapito hoidetaan siten, että hankkeen kirjanpito on eriytettävissä yhdistyksen varsinaista toimintaa koskevasta kirjapidosta LUOTTAMUKSELLINEN

8 TOIMINTASUUNNITELMA kesäkuu Hankevalmistelu Kiiminkijoki melonta Yrittäjien ja kuntien sitouttaminen mm. Kiiminkijokimelonnan yhteydessä heinä-elokuu Hankevalmistelu Hankkeen käynnistämistä valmistellaan (projektipäällikön rekrytointi, yms.) Ohjausryhmän kokous Hankeinformaatiota alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille sekä sitouttaminen e l o - s y y s - kuu Hanketyö Hanketyö Kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous ja varsinainen hanketyö käynnistyy Valittu projektipäällikkö aloittaa toimintansa hankesuunnitelman mukaisesti Ohjausryhmän kokous Matkailuyritysryhmien ja tuotepakettien luominen ja yhteistyön käynnistäminen PP:n kiertomatkatuotehankkeen kanssa Matkailutuotteiden ja potentiaalin kartoitus lokakuu Hanketyö Talvelle 2012 ja kesälle 2012 tarkoitetut tuotteet testiin. Esittelymatka ulkom.matkanjärjestäjien luo marraskuu Hanketyö, Matkamessuille Hanketoiminta: Bechmarkingmatka sopivaan kohnetojen valmistautumiteeseen. Tuotekehitystä, yritys- ja toimijaverkos- kehittämistä joulukuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen tammikuu 2012 Hanketyö Matkailuyritysten tuotteiden kartoitus ja uudet tuoteideat. Matka 2012 messut, Hki. Alueen uudet yritykset mukaan messuille. Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen helmikuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Ohjausryhmän kokous maaliskuu Hanketyö Asiakaspalautteen / evaluoinnin purku UUDET TUOTTEET Tuotetyöryhmät, Benchmarkkaus Lappi ITB Berliini. Opintomatka toimijoille ja yrityksille huhtikuu Hanketyö Markkinointi Tuotetyöryhmät Yhteismarkkinointikonseptin luominen Markkinointimateriaalien valmistus toukokuu Hanketyö Markkinointi Yhteismarkkinointikonseptin luominen Tuotetyöryhmät Markkinointimateriaalien valmistuminen kesäksi Ohjausryhmän kokous 7 LUOTTAMUKSELLINEN

9 kesäkuu Hanketyö, Kiiminkijokimelonta Olemassa olevien tuotteiden kartoitus, täsmentäminen ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Vuoden 2012 ja 2013 alun jatketaan verkostomaisen toimintamallin jalostamista sekä matkailutuotteiden kehittämistä ja pilotointia. Lisäksi loppuvuoden aikana tehdään benchmarking ja tuotteiden testausmatka Saksaan (joko ITB-messuille tai jälleenmyyjän luokse). Hankkeen loppuraporttia laaditaan vuoden 2013 tammi-helmikuussa projektipäällikön toimesta. Projektipäällikkö määrittelee loppuajan oleellisen tekemisen. 9. TIEDOTUSSUUNNITELMA Hankkeesta tiedotetaan kiiminkijoki.fi -sivustoilla sekä matkailualan messuilla ja muissa tapahtumissa. Lisäksi hankkeen tuloksista ja toimenpiteistä tiedotetaan mediatiedotteilla seuraavaan medialistaan perustuvana jakeluna: Kaleva Forum24 Rantapohja Tervareitti Kainuun Sanomat Puolanka-lehti Suomen Latu Retki-lehti Meloja-lehti Oulu Radio Radio Pooki Kainuun Radio Radio Kajaus Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU-alueohjelmien viestintään laadittuja määräyksiä ja ohjeita. Kaikissa tiedotusmateriaaleissa käytetään Eurooppa-tunnusta (EU-lippua), johon liitetään siihen kuuluva teksti sekä Vipuvarsi-logoa ja TE-keskuksen logoa. Tiedotussuunnitelman tarkoituksena on kuvata lyhyesti, miten tiedottaminen toteutetaan, miten ja missä vaiheessa projektin osalliset saavat tietoa projektin toiminnoista sekä millä tavoin he voivat osallistua ja vaikuttaa projektin toteuttamiseen. Tiedotussuunnitelmassa kuvataan, miten hyvistä käytännöistä ja projektin tuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tiedotussuunnitelman avulla tuetaan rakentavan ja tiiviin vuorovaikutuksen syntymistä projektin toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden välillä sekä lisätään asiakkaiden tietoisuutta olemassa olevista mahdollisuuksista. Tiedottaminen kattaa hankkeen kaikki vaiheet. Tiedottamisen tavoitteet Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin tulosten näkyvyys. Tiedotuksen avulla 8 LUOTTAMUKSELLINEN

10 vahvistetaan verkostomaista yhteistyötä. Hankkeesta, sen eri vaiheista ja tuloksista tiedotetaan kohderyhmien tarpeiden mukaisessa laajuudessa ja sopivin välinein. Tavoitteena on myös edistää hankkeessa kehitettävien uusien toimintamallien levittämistä sekä hankkeessa kertyvän tieto-taidon ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä. sekä varmistaa, että projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Sisäisen tiedottamisen tarkoituksena on varmistaa tehokas tiedonkulku projektin sisäisten kohderyhmien kesken (projektin toimijat, ohjausryhmä, rahoittajat). Tiedottamisen vastuuhenkilönä on hankkeen projektipäällikkö. Tiedotukseen liittyvät myös vierailut ja tutustumiskäynnit sekä esittelytilaisuudet mm. hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Projektissa osallistutaan sellaisille messuille, jotka ovat merkityksellisiä projektin sisällön ja tavoitteiden kannalta (mm. Pohjois-Suomen Erämessut, Matka 2012 ja 13, ITB). Projektin päättyessä järjestetään päätösseminaari. Tiedottamisen aikataulu Projektipäällikkö laatii tiedottamisesta vuosittain tiedotuskalenterin. Tiedotuskalenteri julkaistaan kiiminkijoki.fi -nettisivuilla. 10. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Hankkeessa mukana olevat kunnat (Kiiminki, Utajärvi, Oulu (Business Oulu) ja Puolanka) sekä Kainuun Etu Oy nimeävät edustajansa hankkeen ohjausryhmään. Lisäksi ohjausryhmässä on rahoittajatahon nimeämä edustaja. Hankkeen ohjausryhmän jäseniltä pyydetään kirjalliset suostumukset. 11. HANKKEEN BUDJETTI KOKONAISMENOT ,23 RAHOITUS Maaseuturahaston osuus on 80 %, kuntarahoitus 10 % ja yksityinen rahoitus 10 %. Kiiminkijoki ry on neuvotellut kuntarahoituksesta ja saanut osittain myös päätökset kuntarahoituksesta, jonka odotetaan toteutuvan. Yksityisestä rahoituksesta suurimman osan odotetaan kertyvän Oulun Matkailu Oy:ltä, Puolanka-Paljakka Matkailuyhdistykseltä ja Utajärven Yrityspuisto Oy:ltä. Projektipäällikkö vastaa rahoituksen kertymisestä Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,23 9 LUOTTAMUKSELLINEN

11 KOKONAISKUSTANNUSARVIO v 2011 kk 5 Palkat ja niiden sivukulut , projektipällikkö ym, yht., kk-palkka 4 000, , sivukulut 934, , lomarahat 1 280, Lomarahan sivukulut 27,39 32 Ostopalvelut ja palkkiot , markkinointimateriaalin kehittäminen (suunnittelu) 3 900, n kehittäminen 2 15 kiiminkijoki.fi-sivust asiantuntijapalvelut>tuotteistus;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 041, asiantuntijapalvelut>verkostoituminen;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 033, toimistokulut (Kellon Laskenta) 524,54 54 loppuseminaari/luenn.palkkiot 0,00 Vuokrat 1 200, projektipäällikön työtila/kk (14,4m²; 16,65 /m²) 240, , Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut 4 436, projektipäällikön matkakulut 157,50 787, osallistujia arv. 6 hlöä 1 72 Bechm./Simojärvi Bechm./Paltamo; osallistujia arv. 6 hlöä 1920,12 Ulkomaan matkakulut 0, Bechm./Saksa:messut tai vaihtoehtoisesti kohdekäynti:esim. Elch Adventure Tours/ Dresden;osall,projektipäällikkö+1-2 hlöä 4 4 Muut kustannukset 5 038, ilmoitukset ja painokulut 4 232, kopiontikulut 296,43 30 puhelinkulut/pr.päällikkö 509,78 52 loppuseminaari 0,00 Kustannusarvio yhteensä , Kuntajäsenmaksun suur us 2011 ja 2012 Kuntarahoitus hank Kiiminki 6 224, ,00 0,5580 Oulu 1 756, ,00 0,1576 Utajärvi 1 554, ,00 0,1394 Puolanka 1 612, ,00 0,1450 HTEENSÄ , ,00 1 Rahoitussuunnitelma 2011

12 Maaseuturahasto 80% , Kuntaosuus 10% 4 931, Yksityinen osuus 10% 4 931, Yhteensä , Projektipäälliköllä on työntekijänä ja yhdessä ohjausryhmän sekä yhdistyksen hallituksen kanssa vastuu rahoituksen ke destä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Projektipäälliköllä on myös vastuu yksityisen ja kuntarahoituksen kertymises ten oikea-aikaisesta laadinnasta, hyväksyttämisestä ohjausryhmällä ja lähettämisestä hyväksyttynä rahoittajalle. Projektipäällikkö laatii hankkeen loppuraportin talousselvityksineen riittävän ajoissa ennen hankeajan päättymistä. Proj hyvissä ajoin ennen työsopimuksen päättymistä. Kiiminkijoki ry 11 LUOTTAMUKSELLINEN

13

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI 2 (11) OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE 1.Hankkeen tausta ja lähtökohdat Kesällä 2001 alkanut Oulu South Travel Centre hanke (OSTC) oli itsenäinen

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot