KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE"

Transkriptio

1 KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE ( Mika Salminen) ( Merja Äärelä) ( Merja Äärelä) ( Merja Aikio) ( Asko Merilä) 1.

2 HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen matkailun tuotteistus- ja yhteismarkkinointihanke Tavoiteohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: 3 Projektiaika: Päävastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto Hallinnoiva organisaatio: Kiiminkijoki ry, PL 4, KIIMINKI Projektin vastuuhenkilö: Asko Merilä, Kiiminkijoki ry, puheenjohtaja Puhelinnumero: Postiosoite: PL 18, Utajärvi Sähköpostiosoite: 1.1. HAKIJA KIIMINKIJOKI RY Kiiminkijoki ry on vuonna 1986 perustettu jokivarren kuntien yhteinen yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on edistää Kiiminkijoen virkistyskäyttöä ja matkailua. Yhdistyksen tarkoitus on tehdä Kiiminkijoki ja sen ympäristö tunnetuksi virkistys- ja matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkiä edistämään matkailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella. Lisäksi yhdistys toimii yhdyssiteenä matkailu- ja kehittämisasioissa jäseniensä keskuudessa. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Kiiminkijoen vaikutusalueen kunnat sekä oikeustoimikelpoiset matkailuelinkeinon harjoittajat sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kiiminkijoki ry:n säännöt Vuonna 2010 ry:n jäsenkuntia olivat Utajärvi, Kiiminki ja Puolanka. Vuonna 2009 Ylikiimingin jäsenyys siirtyi Oulun kaupungille kuntaliitoksen vuoksi. 2. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankkeen kestoon vaikuttavat matkailun toimialan sesonkiluonteisuus ja tavoitteellisuus tiiviinä ja tuloksiin johtavana prosessina. 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Kiiminkijoki-alueen matkailulla on monia erittäin hyviä peruslähtökohtia, kuten hy- 1 LUOTTAMUKSELLINEN

3 vä saavutettavuus. Lähimatkailu (kotimaassa tai lähialueilla) tulee kasvattamaan suosiotaan lähivuosina. Suosion kasvuun vaikuttavat mm. kaukomatkailuun liittyvä epävarmuus (turvallisuus) sekä mm. lentoliikenteestä aiheutuvat ympäristöongelmat. Hanke lisää alueellista yhteistyötä ja kaupunki-maaseutuvuorovaikutusta. Kaupunki-maaseutuvuorovaikutus on parhaillaan silloin, kun vuorovaikutus on selkeästi kaksisuuntaista: kaupungissa asuvat hakevat virkistyksen ja vapaa-ajan elämyksiä paitsi kaupungin tarjonnasta, myös ympäröivältä maaseudulta ja päinvastoin. Kiiminkijoki tarjoaa mahdollisuuksia luonnontuotteiden keruuseen, kalastukseen, melontaan, metsästykseen, retkeilyyn, luontoelämyksiin jne. Myös alueen tietyt erityiskohteet palvelevat laajaa aluetta (esim. suosituimmat melonta- ja kalastuskohteet sekä maisemallisesti ainutlaatuiset koski- ja kallioalueet). Matkailusektorilla kaupunki-maaseutu vuorovaikutus lisää matkakohteen houkuttelevuutta mahdollistamalla monipuolisemmat tuotekokonaisuudet. Yhdistämällä matkailutuotteeseen kaupunkimatkailun ja maaseutu-/luontomatkailun elementtejä voidaan matkailijoiden viipymää ja sitä kautta alueen matkailutuloa kasvattaa. Matkailun trendeistä esimerkiksi lyhyiden lomien yleistyminen luo mahdollisuuden vuorovaikutuksen kehittämisille. Kokousmatkailun lisääntyessä korkeatasoiset ja helposti saavutettavat majoitus- ja kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Mm. tähän kysyntään hanke tulee vastaamaan. Kiiminkijoki erämaa-alueineen ja kulttuuriympäristöineen luo rikkaan ja monimuotoisen toimintaympäristön matkailuyrittäjille sekä laajemmin matkailutoimialaan tukeutuville yrityksille (esim. apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit, taksipalvelut jne.). Tällä hetkellä matkailuun pohjautuva yritystoiminta ei kuitenkaan ole vielä kehittynyt alueen potentiaalin mukaiseksi. Matkailuelinkeino Kiiminkijoen alueella on jäänyt yhteisen toimintamallin puuttuessa kehittymättömäksi ja hajanaiseksi. Kiiminkijoki ympäristöineen kuitenkin tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön matkailu- ja siihen tuketuvan yritystoiminnan kannalta. Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta se voi luoda hyvät kehittämisyhteydet myös muualle Pohjois-Pohjanmaan- ja Kainuun matkailuyritystoimintaan. Hyviä esimerkkejä löytyy Oulujoen, Simojoen sekä Kainuun matkailuyrittäjien yhteistyömalleista tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiassa Kiiminkijoki-alue liittyy Oulun vaikutusalueella kehitettäviin kohteisiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 Luoda edellytykset ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän ammatti- 2 LUOTTAMUKSELLINEN

4 maisen yritystoiminnankehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Hakea matkailualan kannattavaa kasvua voimakkaasti ulkomailta ja panostaa myös kotimaan matkailun kehittymiseen. Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen ylivoimainen kilpailuetu. Kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Aikaansaada tuloksellinen verkostomainen, hallinto- ja aluerajat ylittävä, ennakoiva ja pitkäntähtäimen matkailun kehittämisen toimintatapa. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia KOHDERYMÄT Hankkeen kohderyhmä on Kiiminkijoen vaikutusalueella toimivat matkailuyritykset ja osuuskunnat, yrittäjiksi aikovat sekä matkailuun liittyvät harrastaja- ja kyläyhdistykset. Alueen matkailuyritykset ovat yleisesti ottaen pieniä alle 5 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Kohderyhmään voivat kuulua myös matkailuelinkeinoon tukeutuvat yritykset, vaikka eivät suoranaisesti olekaan ns. matkailuyrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat esim. jokivarren vaikutusalueella toimivat apteekit, huoltoasemat, elintarvikekaupat ja -kioskit ja taksipalvelut. Nämä yritykset kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Pääkohderyhmään kuuluu noin 70 matkailualalla toimivaa yritystä ja välilliseen kohderyhmään noin 150 muuta yritystä. Tavoitteena on koota tästä joukosta hankkeelle noin 40 yrityksen sitoutunut osallistujaryhmä. Kehittämisen tulokset hyödyttävät yrityksiä ja sitä kautta alueen asukkaita ja edelleen Oulun alueen matkailukeskuksen vetovoimaa. Hankesuunnitelmaa on esitelty yrityksille eri tilaisuuksissa vuosien 2007 ja 2008 aikana. Yritykset ovat olleet pääsääntöisesti kiinnostuneita hankkeen sisällöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Myös siitä, että kohderyhmää on laajennettu käsittämään matkailun liitännäiset toimialat, on saanut kiitosta. 5. KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITYSTOIMINTA Hankkeen tavoite Hankkeeseen osallistuvat yritykset luovat verkostomaisen yhteistoimintamallin yhteisten matkailupakettituotteiden ideoimiseksi ja toteuttamiseksi. Kiiminkijoen matkailu pyritään monipuolistamaan huomioimalla luonto-, maaseutu-, kulttuuri-, perinne- ym. matkailu tuotekehityksessä. Kehitetään Kiiminkijoki -brändiä, pyritään löytämään yhteistoimintamalleja ja tukemaan näissä saavutettuja parhaita käytäntöjä, luodaan Kiiminkijokialueen imagomarkkinoinnin välineet (printtimateriaali, nettisivujen sisältöön liittyvä parantaminen ja uudistaminen). Madalletaan pienyrittäjien kynnystä saavuttaa yhteismarkki- 3 LUOTTAMUKSELLINEN

5 nointikontakteja. Kansainvälisen yhteistyöverkoston etsiminen ja kv-markkinointiyhteistyön käynnistämisen edistäminen. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin hallinnoiman Alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteet Tuotekehityspajat, verkostoituminen, benchmarking, alueen imagon kohottaminen Luodaan verkostoja majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjien yhteistoimintaan Yhteistyö yrityshautomon, yrityspalvelukeskusten yms. yrittäjyyden kehittämisorganisaatioiden kanssa liiketaloudellisen osaamisen ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi niin, että projektipäällikkö ohjaa asiakkaan oikean tahon palvelun piiriin Yhteisen markkinointimallin kehittäminen, parhaiden käytäntöjen löytäminen ja tämän toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen Markkinointivälineiden kehittäminen ja suunnittelu (printtimateriaali, netti). kiiminkijoki.fi -sivustojen kehittäminen Kiiminkijoki-imagon kehittämisen näkökulmasta. Sivustojen tarkoitus on yhtäältä olla yleisesti Kiiminkijokea ja sen matkailullista aluetta esittelevä ja toisaalta olla tietokanava Kiiminkijoen matkailuun liittyvistä palveluista. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisen varausjärjestelmän tarpeellisuutta. Sivustojen ylläpito hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen Kiiminkijoki ry:n tehtävänä. Hanke on mukana yhteisten tapahtumatuotteiden: Kiiminkijokimelonta, potentiaaliset kalastustapahtumat, -talvitapahtumat, -urheilutapahtumat yms. toteuttamisessa mm. kokoamalla yrityksiä mukaan tapahtumien järjestelyihin. Alueen palvelutason ja laadun ulkopuolinen evaluointi ensimmäinen vaihe tehdään alkukartoituksen yhteydessä ja toinen vaihe loppuraportoinnin yhteydessä projektipäällikön toimesta. Yrittäjät luovat ryhmissä uusia tuotteita (tavoitteena 25 uutta tuotetta joista 5 kv-markkinoille) Benchmarkkaus ja verkoston luonti pohjoissuomalaisiin ohjelmapalvelupaketteja tarjoaviin yritysrenkaisiin yhteistoimintamalliin tutustuminen ja kokemusten kuuleminen tuotteistukseen liittyvistä asioista lappi (esim. Simojoki tai Torniojoki Muoniojoki ry) Kainuu (esim. Oulujärven jättiläiset ry, Paltamo) Benchmarkkausmatkalle (kotim. + saksa) osallistuvat yritykset kerryttävät hankkeen yksityisrahaosuutta maksamalla matkasta 50 %. Yhteistyö matkailun OSKE-ohjelman kanssa kokemukset, selvitykset yms. Luodaan yhteyksiä matkatoimistoihin Suomessa ja Euroopassa Yhteyksien luonnissa käytetään hyväksi alueella jo olemassa olevia incoming -toimistoja (esim. Go Arctic, joka on jo osoittanut kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen). Benchmarking voi käsittää messumatkan, jolloin messupaikalle järjestetään jälleenmyyntitapaaminen/-tapaamisia. Toinen vaihtoehto on tehdä yritysvierailu/myyntimatka esim. saksalaisen jälleenmyyjän Elch Adventure Tours luo. Osallistujat: projektipäällikkö ja 1-2 henkilöä. 4 LUOTTAMUKSELLINEN

6 Yhteisiä matkanjärjestäjätapaamisia ja vierailuja P-P:n kiertomatkailutuotehankkeen ym. hankkeiden ja toimijoiden kanssa ym. testaamista. Markkinointiyhteistyön kehittäminen Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Toimenpiteet ovat yleisiä ja avoimia ja kohdistuvat yleisesti hankkeen kohderyhmän hyödyksi. Toimenpiteillä ei edistetä yrityskohtaista myynnin edistämistä tai markkinointia. 6. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeella tavoitellaan pysyviä toimintamuotoja alueen toimijoiden liiketaloudelliseen aktivointiin edellä mainittujen toimenpiteiden avulla. Kärkenä toimii tavoite 25 uuden matkailutuotteen kehittämisestä ja kestävästä yhteismarkkinointimallista, joka jää pysyväksi toimintamuodoksi hankkeen jälkeenkin. Hankkeen aikana toimintamalli saadaan siihen muotoon, että yhteistoiminta jatkuu pitkän tähtäimen toimintana ja kehittyy lopulliseen muotoonsa verkoston oman toiminnan jalostuessa. Loppuraporttiin kirjataan verkostomaisen toiminnan ja yhteismarkkinointimallin kehittämis- ja jatkotoimenpiteet hankkeen aikana saatujen tulosten tueksi. Yleisesti kaikki hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ovat toteutusalueen yritysten yleisesti hyödynnettävissä, eivätkä aja yksittäisten yritysten etua. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan Kiiminkijoki-alueen matkailun nykytilanne ja luodaan näkemys alueen matkailutuotteiden kehittämisestä. Kartoituksessa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, mm. henkilökohtaisia haastatteluja ja ulkoisia evaluointeja. Haastattelun avulla selvitetään myös, mitä yrittäjät pitävät alueen tärkeimpinä matkailuresursseina ja miten niitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Hankkeen kautta saavutettavat edut Matkailuyrittämisen toiminnan ammattimaisuus ja osaaminen lisääntyvät ja se säilyy alueella Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee, yritysten perustamisvalmius paranee (Alueelle perustetaan 5 uutta yritystä) Matkailuyrittäjyyden osa-aikaisuus vähenee Alueiden ja yrittäjien välinen verkottuminen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa tiivistyy Kiiminkijoen alueen matkailullinen imago ja toimijaverkko vahvistuvat Selkeä ja haluttava mielikuva Kiiminkijoesta matkailualueena kirkastuu Tarjottavat tuotteet ja palvelut vastaavat markkinoiden odotuksia (jälleenmyyjäyhteistyö) Tuotteiden ja palveluiden alihankintaverkosto on tehokas, luotettava ja laadukas Matkailupalveluntarjonta monipuolistuu (lisää matkailutuotteita 25 kpl) 5 LUOTTAMUKSELLINEN

7 Yhteismarkkinointi kehittää liiketoiminnan tuloksellisuutta Saavutetaan pysyvä yhteismarkkinoinnin toimintamalli Saavutettuja etuja mitataan seurantakyselyllä, joka tehdään Kiiminkijoki ry:n toimesta noin 1-2 vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä. 7. HENKILÖSTÖ JA VÄLINEET Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö elokuusta 2011 lähtien. Projektipäällikkö työskentelee hankkeelle kokopäiväisesti. Projektipäällikön rekrytointi suoritetaan hakemusten perusteella kesä-heinäkuun aikana. Projektipäällikön paikka ilmoitetaan mol.fi -sivustolla (2 viikkoa) sekä Kiiminkijoki ry:n kotisivuilla. Projektipäällikön tehtävät Hankkeen toiminnallinen ja tuloksellinen eteneminen vaatii päätoimisen vetäjän. Projektipäällikköä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota mm. siihen että valittu henkilö omaa alan asiantuntijuutta ja on yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen, ennakkoluuloton, oppimishaluinen ja työskentelytavoiltaan joustava. Projektipäällikön tulee tuntea projektityöskentelyn periaatteet ja hallita talousasiat. Projektipäällikkö vastaa mm. hankkeen menojen hyväksyttävyydestä ja siitä, että hankkeen tositteisiin tehdään tarvittavat tiliöintimerkinnät. Projektipäällikkö Laatii tarkennetun toimintasuunnitelman Toteuttaa ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet Vastaa toteutuksen aikataulussa pysymisestä Raportoi ja tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista eri tahoille Vastaa hankkeen taloudesta ja kirjanpidon järjestämisestä Pitää kirjaa hankkeessa mukana olevista yrityksistä Toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä Huolehtii hankkeen viestinnästä Huolehtii hankkeen ostopalveluihin liittyvistä kilpailutuksista Maaseutuviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. KIDE - Kiimingin Kehitys tarjoaa hankkeen käyttöön asianmukaiset toimitilat ja tarvittavilta osin hankkeen tukiverkoston toimintoja. Projektipäällikön työhuoneen vuokrakulut laskuttaa Kiimingin kunta/kide Kiimingin Kehitys huoneen neliöiden mukaan ja kyseinen lasku on kokonaan hankkeelle. Kyseiseen laskuun sisältyy huoneen neliöiden mukaan sähkö, siivous, jätehuolto ja vakuutus (erittely liitteenä). Projektipäällikkö käyttää yhdistyksen ATK-laitteita ja ohjelmistoja. Taloushallinnon hoitaa Kellon Laskenta Oy/Marianne Lohiniva yhteistyössä projektipäällikön kanssa.kirjapito hoidetaan siten, että hankkeen kirjanpito on eriytettävissä yhdistyksen varsinaista toimintaa koskevasta kirjapidosta LUOTTAMUKSELLINEN

8 TOIMINTASUUNNITELMA kesäkuu Hankevalmistelu Kiiminkijoki melonta Yrittäjien ja kuntien sitouttaminen mm. Kiiminkijokimelonnan yhteydessä heinä-elokuu Hankevalmistelu Hankkeen käynnistämistä valmistellaan (projektipäällikön rekrytointi, yms.) Ohjausryhmän kokous Hankeinformaatiota alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille sekä sitouttaminen e l o - s y y s - kuu Hanketyö Hanketyö Kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous ja varsinainen hanketyö käynnistyy Valittu projektipäällikkö aloittaa toimintansa hankesuunnitelman mukaisesti Ohjausryhmän kokous Matkailuyritysryhmien ja tuotepakettien luominen ja yhteistyön käynnistäminen PP:n kiertomatkatuotehankkeen kanssa Matkailutuotteiden ja potentiaalin kartoitus lokakuu Hanketyö Talvelle 2012 ja kesälle 2012 tarkoitetut tuotteet testiin. Esittelymatka ulkom.matkanjärjestäjien luo marraskuu Hanketyö, Matkamessuille Hanketoiminta: Bechmarkingmatka sopivaan kohnetojen valmistautumiteeseen. Tuotekehitystä, yritys- ja toimijaverkos- kehittämistä joulukuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen tammikuu 2012 Hanketyö Matkailuyritysten tuotteiden kartoitus ja uudet tuoteideat. Matka 2012 messut, Hki. Alueen uudet yritykset mukaan messuille. Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen helmikuu Hanketyö Olemassa olevien tuotteiden kartoitus ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Ohjausryhmän kokous maaliskuu Hanketyö Asiakaspalautteen / evaluoinnin purku UUDET TUOTTEET Tuotetyöryhmät, Benchmarkkaus Lappi ITB Berliini. Opintomatka toimijoille ja yrityksille huhtikuu Hanketyö Markkinointi Tuotetyöryhmät Yhteismarkkinointikonseptin luominen Markkinointimateriaalien valmistus toukokuu Hanketyö Markkinointi Yhteismarkkinointikonseptin luominen Tuotetyöryhmät Markkinointimateriaalien valmistuminen kesäksi Ohjausryhmän kokous 7 LUOTTAMUKSELLINEN

9 kesäkuu Hanketyö, Kiiminkijokimelonta Olemassa olevien tuotteiden kartoitus, täsmentäminen ja evaluointi/asiakaspalautteen kerääminen Vuoden 2012 ja 2013 alun jatketaan verkostomaisen toimintamallin jalostamista sekä matkailutuotteiden kehittämistä ja pilotointia. Lisäksi loppuvuoden aikana tehdään benchmarking ja tuotteiden testausmatka Saksaan (joko ITB-messuille tai jälleenmyyjän luokse). Hankkeen loppuraporttia laaditaan vuoden 2013 tammi-helmikuussa projektipäällikön toimesta. Projektipäällikkö määrittelee loppuajan oleellisen tekemisen. 9. TIEDOTUSSUUNNITELMA Hankkeesta tiedotetaan kiiminkijoki.fi -sivustoilla sekä matkailualan messuilla ja muissa tapahtumissa. Lisäksi hankkeen tuloksista ja toimenpiteistä tiedotetaan mediatiedotteilla seuraavaan medialistaan perustuvana jakeluna: Kaleva Forum24 Rantapohja Tervareitti Kainuun Sanomat Puolanka-lehti Suomen Latu Retki-lehti Meloja-lehti Oulu Radio Radio Pooki Kainuun Radio Radio Kajaus Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU-alueohjelmien viestintään laadittuja määräyksiä ja ohjeita. Kaikissa tiedotusmateriaaleissa käytetään Eurooppa-tunnusta (EU-lippua), johon liitetään siihen kuuluva teksti sekä Vipuvarsi-logoa ja TE-keskuksen logoa. Tiedotussuunnitelman tarkoituksena on kuvata lyhyesti, miten tiedottaminen toteutetaan, miten ja missä vaiheessa projektin osalliset saavat tietoa projektin toiminnoista sekä millä tavoin he voivat osallistua ja vaikuttaa projektin toteuttamiseen. Tiedotussuunnitelmassa kuvataan, miten hyvistä käytännöistä ja projektin tuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tiedotussuunnitelman avulla tuetaan rakentavan ja tiiviin vuorovaikutuksen syntymistä projektin toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden välillä sekä lisätään asiakkaiden tietoisuutta olemassa olevista mahdollisuuksista. Tiedottaminen kattaa hankkeen kaikki vaiheet. Tiedottamisen tavoitteet Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin tulosten näkyvyys. Tiedotuksen avulla 8 LUOTTAMUKSELLINEN

10 vahvistetaan verkostomaista yhteistyötä. Hankkeesta, sen eri vaiheista ja tuloksista tiedotetaan kohderyhmien tarpeiden mukaisessa laajuudessa ja sopivin välinein. Tavoitteena on myös edistää hankkeessa kehitettävien uusien toimintamallien levittämistä sekä hankkeessa kertyvän tieto-taidon ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä. sekä varmistaa, että projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Sisäisen tiedottamisen tarkoituksena on varmistaa tehokas tiedonkulku projektin sisäisten kohderyhmien kesken (projektin toimijat, ohjausryhmä, rahoittajat). Tiedottamisen vastuuhenkilönä on hankkeen projektipäällikkö. Tiedotukseen liittyvät myös vierailut ja tutustumiskäynnit sekä esittelytilaisuudet mm. hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Projektissa osallistutaan sellaisille messuille, jotka ovat merkityksellisiä projektin sisällön ja tavoitteiden kannalta (mm. Pohjois-Suomen Erämessut, Matka 2012 ja 13, ITB). Projektin päättyessä järjestetään päätösseminaari. Tiedottamisen aikataulu Projektipäällikkö laatii tiedottamisesta vuosittain tiedotuskalenterin. Tiedotuskalenteri julkaistaan kiiminkijoki.fi -nettisivuilla. 10. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Hankkeessa mukana olevat kunnat (Kiiminki, Utajärvi, Oulu (Business Oulu) ja Puolanka) sekä Kainuun Etu Oy nimeävät edustajansa hankkeen ohjausryhmään. Lisäksi ohjausryhmässä on rahoittajatahon nimeämä edustaja. Hankkeen ohjausryhmän jäseniltä pyydetään kirjalliset suostumukset. 11. HANKKEEN BUDJETTI KOKONAISMENOT ,23 RAHOITUS Maaseuturahaston osuus on 80 %, kuntarahoitus 10 % ja yksityinen rahoitus 10 %. Kiiminkijoki ry on neuvotellut kuntarahoituksesta ja saanut osittain myös päätökset kuntarahoituksesta, jonka odotetaan toteutuvan. Yksityisestä rahoituksesta suurimman osan odotetaan kertyvän Oulun Matkailu Oy:ltä, Puolanka-Paljakka Matkailuyhdistykseltä ja Utajärven Yrityspuisto Oy:ltä. Projektipäällikkö vastaa rahoituksen kertymisestä Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,23 9 LUOTTAMUKSELLINEN

11 KOKONAISKUSTANNUSARVIO v 2011 kk 5 Palkat ja niiden sivukulut , projektipällikkö ym, yht., kk-palkka 4 000, , sivukulut 934, , lomarahat 1 280, Lomarahan sivukulut 27,39 32 Ostopalvelut ja palkkiot , markkinointimateriaalin kehittäminen (suunnittelu) 3 900, n kehittäminen 2 15 kiiminkijoki.fi-sivust asiantuntijapalvelut>tuotteistus;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 041, asiantuntijapalvelut>verkostoituminen;arvioitu 2-3 tilaisuutta 3 033, toimistokulut (Kellon Laskenta) 524,54 54 loppuseminaari/luenn.palkkiot 0,00 Vuokrat 1 200, projektipäällikön työtila/kk (14,4m²; 16,65 /m²) 240, , Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut 4 436, projektipäällikön matkakulut 157,50 787, osallistujia arv. 6 hlöä 1 72 Bechm./Simojärvi Bechm./Paltamo; osallistujia arv. 6 hlöä 1920,12 Ulkomaan matkakulut 0, Bechm./Saksa:messut tai vaihtoehtoisesti kohdekäynti:esim. Elch Adventure Tours/ Dresden;osall,projektipäällikkö+1-2 hlöä 4 4 Muut kustannukset 5 038, ilmoitukset ja painokulut 4 232, kopiontikulut 296,43 30 puhelinkulut/pr.päällikkö 509,78 52 loppuseminaari 0,00 Kustannusarvio yhteensä , Kuntajäsenmaksun suur us 2011 ja 2012 Kuntarahoitus hank Kiiminki 6 224, ,00 0,5580 Oulu 1 756, ,00 0,1576 Utajärvi 1 554, ,00 0,1394 Puolanka 1 612, ,00 0,1450 HTEENSÄ , ,00 1 Rahoitussuunnitelma 2011

12 Maaseuturahasto 80% , Kuntaosuus 10% 4 931, Yksityinen osuus 10% 4 931, Yhteensä , Projektipäälliköllä on työntekijänä ja yhdessä ohjausryhmän sekä yhdistyksen hallituksen kanssa vastuu rahoituksen ke destä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Projektipäälliköllä on myös vastuu yksityisen ja kuntarahoituksen kertymises ten oikea-aikaisesta laadinnasta, hyväksyttämisestä ohjausryhmällä ja lähettämisestä hyväksyttynä rahoittajalle. Projektipäällikkö laatii hankkeen loppuraportin talousselvityksineen riittävän ajoissa ennen hankeajan päättymistä. Proj hyvissä ajoin ennen työsopimuksen päättymistä. Kiiminkijoki ry 11 LUOTTAMUKSELLINEN

13

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi?

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä alueen matkailullinen kehittymättömyys

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014 KOTIMAAN KAMPANJAT Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys Kohderyhmä: Kesän lomakohteita suunnittelevat kotimaiset perhematkailijat ja tapahtumakävijät Tavoitteet: Esitellä ja tehdä

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma

Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma Lisäpotkua Porosta Poroon liittyvän pienyrittämisen esiselvitys -hankesuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja tarve...3 2. Hankkeen tavoite...4 3. Hankkeen keskeinen sisältö...5 4. Hankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku Budjetin laatiminen SOLID-RAHASTOT Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta

LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta Liisa Mäenpää Finnish Lapland Tourist Board ry Finnish Lapland Tourist Board ry, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 2010.

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot