Salla matkailun kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 Salla matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset painopisteet 6. Markkinasegmentit 7. Kehittämisen painopisteet 7.1 Sijoittajamarkkinointi 7.2 Venäläismatkailun lisääminen 7.3 Kesämatkailun kehittäminen 7.4 Kotimaan talvimatkailun kehittäminen 7.5 Laadun kehittäminen 7.6 Brändin mukaiset tuotteet 7.7 Myynnin ja tiedottamisen tehostaminen 7.8 Saavutettavuuden parantaminen ja edunvalvonta 7.9 Kilpailuedellytyksiä parantavat infrastruktuuri-investoinnit 8. Toimenpideohjelma 9. Ohjelman toteutumisen seuranta 9.1 Seuranta ja päivitys 9.2 Seurantamittarit 9.3 Seurannan toteutus 10. Kehittämissuunnitelman vaikutusten arviointi

3 1. Johdanto Sallatunturi ja koko Salla tarjoaa hyvät puitteet lomanviettoon, erästelyyn, luontoaktiviteetteihin tai vaikka tunturiluonnosta nauttimiseen. Matkailijat ja vapaaajan viettäjät arvostavat erityisesti Sallan rauhallisuutta ja omaleimaisuutta. Edellytykset kehittymiseen ovat hyvät. Sallatunturi on Lapin mittakaavassa suhteellisen pieni keskus. Pienuudella on etunsa, sillä tunturi ei ole sidottu menneiden aikojen ratkaisuihin. Viime vuosina Sallan matkailuelinkeino on elänyt kasvukautta siitä huolimatta, että talous on ollut taantumassa. Salla kehittämisohjelman tavoitteena on luoda toiminnalliset ja infrastruktuuriset edellytykset Sallatunturin ja koko Sallan matkailun omaleimaiseen kasvuun. Kehittämisohjelma pohjautuu nykytila-analyysiin, Sallatunturin nykytila 2005 raporttiin, yritysten ja sidosryhmien edustajien haastatteluihin sekä Sallassa pidettyihin työpajoihin. Kehittämisohjelma valmistui vuonna 2007 ja tämä ensimmäinen päivitetty versio siitä aloitettiin vuonna 2011, jolloin kyettiin tarkastelemaan vuoden 2010 toteumaa ja tavoitteiden täyttymistä. Viime vuosina useat kehittämisohjelmassa määritellyt toimenpiteet on toteutettu. Sallan matkailua on kehitetty ja matkailu on kasvanut entisestään. Kehittämisohjelman valmistumisen jälkeen valmistuneet kommunikaatiostrategia ja brändistrategia ovat olleet etenkin viestinnän ja tunnettuuden kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä ja vieneet Sallan matkailun kasvua eteenpäin. Sallassa avattiin matkailun verkkokauppa vuonna Palvelun laatua mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä jatkuvasti. Sallan matkailun turvallisuussuunnitelma on valmistumassa ja kanta-asiakasohjelmaa on luotu verkkokaupan kehittämisen ohessa. Kehittämisohjelman päivittäminen aloitettiin kartoittamalla nykytilannetta palaverissa Matkalle Sallaan ry:n hallituksen jäsenten kanssa sekä haastattelemalla yrittäjiä ja lähettämällä kyselyjä yrityksiin. Haastatteluista ja kyselyistä saatujen tietojen pohjalta pohdittiin Matkalle Sallaan ry:n hallituksen jäsenten kanssa matkailun kehittämissuuntia ja tarvittavia toimenpiteitä. Päivittämisessä on otettu

4 huomioon niin matkailu- kuin ei-matkailuyritysten mielipiteet. Kehittämisohjelman päivittäminen on tehty yhteistyössä Sallassa toimivien yritysten, matkailukoordinaattori Paula Aspholm-Heimosen, talous- ja elinkeinojohtaja Kirsi Kankaan, elinkeinotoimen harjoittelija ja matkailuassistentti Paula Paavilaisen, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa. Lisäksi on hyödynnetty tietoa pidetyn tulevaisuuden muistelu - palaverin annista sekä useista kokoontumisista matkailun ennakontisparraus - hankkeessa ja laatu- ja turvallisuustyöryhmän kanssa. Palaveri oli suunnattu kaikille Matkalle Sallaan ry:n jäsenyrityksille sekä Sallan kunnan henkilökunnalle. Venäjän matkailun osalta saatiin konsultaatiota Kesälahti Consulting Oy:ltä. Kehittämisohjelman päivityksen eri vaiheet: 1. Kehittämisohjelma valmis lokakuu Työpaja Matkalle Sallaan ry:n kanssa elokuu Ohjelman päivittämisen taustatyö ja tiedonkeruu elo-syyskuu Matkailun ennakointisparraus 2011 & Matkalle Sallaan ry:n ja johtoryhmän palaveri Venäjän matkailun konsultaatio maaliskuu Laatu- ja turvallisuustyöryhmä 2012 & Palaveri kehittämisen painopisteistä & toimenpiteistä helmikuu Hyväksyttäminen huhtikuu Kehittämisohjelman päivitys valmis toukokuu 2013

5 2. Kehittämisen lähtökohdat Kehittämisen lähtökohdat eivät ole muuttuneet viime vuosina. Sallan tärkeimmät vahvuudet matkailussa ovat erämaat, toimiva laskettelukeskus ja Venäjän naapuruus sekä alueen etelälaidalla sijaitseva Oulangan kansallispuisto. Sallatunturi on tullut tunnetuksi alppihiihdon harjoittelu- ja kilpailupaikkana. Tunnettuus ja saavutettavuus ovat edelleen haasteina; Salla on vielä tuntematon ja resursseiltaan pieneksi luettava keskus, jonka saavutettavuus ei ole vielä Pohjois-Suomen suurten keskusten tasolla. Vahvuudet Heikkoudet EU:n suurin erämaa ja tunturiluonto Tuntematon kunta ja matkailukeskus Oulangan kansallispuisto Kapea tarjonta Toimiva ja kotoisa matkailukeskus Heikohko saavutettavuus Venäjän raja ja rajan eksotiikka Kilpailutilanne perinteisillä Alppihiihdon harjoittelu- ja markkinoilla liian heikko kilpailupaikka Laajempi yhteistyö ei kiinteytynyt Ulkomaisten matkailijoiden osuus Rajoitettu majoituskapasiteetti Kuntakeskus lähellä Kaupallisten palvelujen suppea matkailukeskusta tarjonta tunturissa Paikalliset työntekijät Paikallishistoria ja kulttuuri Laaja reittiverkosto Mahdollisuudet Uhat Yksituumaisuus ja yhteistyö Kilpailutilanteen jatkuva kiristyminen Aitous ja omaperäisyys Energian ja lentämisen kallistuminen Tuotekehitys Salla-brändi Veturiyritysten väsyminen Myynti Työvoiman saanti Venäjän viisumikäytännön Talouden muutokset vapautuminen Matkailutoimialaan kohdistuvat vero Liikenneyhteyksien paraneminen niin ym. muutokset kotimaassa kuin Venäjälläkin Vapaa-ajan asunnoista kakkosasunnoiksi Suurten investoijien kiinnostuksen herääminen Lumivarmuus ilmaston lämmetessä

6 Sallassa on luotu kokonaisvaltainen Salla-brändi. Brändistrategiassa määritetyt pääpainopisteet määrittyvät brändin ydinteemojen mukaan. Ydinteemoja ovat wildest wilderness, hiihdon alkukoti ja omaperäinen lintukoto, joista Salla haluaa olla tunnettu ja viestittää eri kohderyhmille. Salla on brändin mukaisesti puhdas, villi erämaa, pitkät perinteet omaava hiihtoaktiviteettikohde ja omaperäinen ja muista erottuva Lapin matkakohde. Venäjän rajan avautuminen ja ylipäätään rajayhteistyö on Sallassa suuri mahdollisuus, sillä Venäjän läheisyys on ehdoton vetovoimatekijä ja tuotepotentiaali Sallan matkailulle. Kun liikenneyhteydet Sallaan paranevat ja jos Rovaniemen ja Kantalahden välille syntyy toimiva rautatieyhteys, se luo aivan uuden mahdollisuuden matkailun kannalta. Rautatieyhteyttä korostaa vielä odotettavissa oleva fossiilisten polttoaineiden ja sitä myötä lentämisen voimakas kallistuminen, mikä lisää eittämättä raideliikenteen suosiota. Sallassa tulee kiinnittää huomiota saavutettavuuteen myös omalla autolla saapuvien, etenkin kotimaisten ja venäläisten, matkailijoiden osalta. Lisäksi tulee varmistaa autoilijoiden tarvitsemien palveluiden saatavuus ja niiden mahdollinen kehittäminen. 3. Sallan matkailun visio ja imago Sallatunturi on täyden palvelun matkailukeskus, mistä löytyvät yhdessä kuntakeskuksen kanssa kaikki niin matkailijan kuin vapaa-ajan asukkaankin tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Visio Salla on kansainvälinen täyden palvelun matkailukeskus Venäjän naapurissa. Salla luo asiakkaisiinsa kestävän ja aina houkuttelevan suhteen. Sallan menestys riippuu ratkaisevasti ulkomaanmarkkinoista. Venäjällä on merkitystä tuotteena ja imagotekijänä. Kestävä ja aina houkutteleva suhde tarkoittaa hyvää palvelua ja jatkuvasti kehittyviä tuotteita, mikä synnyttää kanta-asiakkuutta.

7 Kasvavana keskuksena Sallan resurssit ovat rajalliset. Kanta-asiakkuus säästää markkinointikustannuksia. Imago Imago lähtee luonnollisesti visiosta: Salla on aitoa Lappia ja säväyttää joka kerran. Kokemukset Sallasta ovat niin myönteisiä, että niistä puhutaan myös muille. 4. Toiminnalliset tavoitteet Kun Sallan matkailu käännetään pysyvään nousuun, vuodepaikkamäärien voimakas lisääminen on avainasemassa. Majoituskapasiteetin kasvu suunnataan erityisesti kaupallisiin vuodepaikkoihin, lähinnä hotellimajoitukseen, sillä loma-asuntojen käyttöasteet jäävät kaupallista majoitusta pienemmiksi. Lisäksi kaupallisessa majoituksessa yöpyvät asiakkaat käyttävät suhteellisesti huomattavasti enemmän rahaa palveluihin. Kaupallisen kapasiteetin kasvu onnistuu, kun Salla hyödyntää optimaalisesti omat mahdollisuutensa ja huolehtii riittävästä tonttivarannosta ja kaava- ja kunnallistekniikasta sekä panostaa aktiivisesti yrittäjien ja investoijien etsimiseen. Tavoitteena kehittämisohjelmassa on ollut kasvattaa Sallan matkailua ohjelman aloitusvuodesta 2007 vuoteen 2020 mennessä kolminkertaiseksi. Kasvun mittareina ovat: rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet matkailun taloudelliset vaikutukset, välitön matkailutulo matkailun verotulovaikutukset vuodepaikat laatu

8 Alkuperäisessä kehittämisohjelmassa oli tavoitteena vuoteen 2010 mennessä lisätä yöpymisten määrää, välitöntä matkailutuloa, verotulovaikutuksia sekä vuodepaikkoja. Vuoden 2010 tavoitteet toteutuivat seuraavanlaisesti: Vuosi 2010 Tavoite Toteuma Rekisteröidyt yöpymiset, vrk Välitön matkailutulo, milj. 11,6 10,3 Verotulovaikutukset¹, milj. 0,7 Vuodepaikat, kpl Välitön matkailutulo pohjautuu MTI:n selvitykseen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista 12 lappilaisessa kunnassa vuonna 2011 sekä omiin haastatteluihin. Matkailutulo pohjautuu siten Sallan toimialakohtaisiin liikevaihtoihin ja yritysten arvioihin prosentuaalisesta matkailutulosta. Vuosi Rekisteröidyt yöpymiset, vrk Välitön matkailutulo, milj Verotulovaikutukset¹, milj. 0,9 1,5 Vuodepaikat, kpl Vuoden 2015 tavoitteita on laskettu alkuperäisestä n. 17% yleisen talouden taantuman vuoksi. Vuodelle 2020 tavoitteena on kasvattaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Sallan matkailu kolminkertaiseksi kehittämisohjelman valmistumisen lähtötilanteesta vuonna Kasvutavoitteet ovat maltilliset ja kasvun ohessa panostetaan laadun parantamiseen kaikilla matkailun osa-alueilla. Lisäksi seurataan matkailijoiden viipymän muutoksia. Keskiviipymä pyritään pitämään nykyisellä tasolla, mutta esimerkiksi venäläismatkailun lisääntyessä se voi laskea.

9 Palvelun laatu Palvelun laatua mitataan systemaattisesti asiakastyytyväisyyskyselyllä. Palvelun laatua on alueellisesti mitattu keväällä 2010, jolloin asiakastyytyväisyyden tavoite oli kehittämisohjelmassa määritelty 3,6:een asteikolla 1:stä 5:een. Mittauksen perusteella usealla eri osa-alueella on päästy joko lähelle tavoitetta tai useimmissa sen ylikin. Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1:stä 5:een): kesäaktiviteetit 3,26 talviaktiviteetit 3,98 laskettelupalvelut 4,29 hiihtoladut 4,37 ravintolapalvelut 4,3 vierailtavat paikat ja muut palvelut 4,25 Internet-sivustot 4,06. Näiden keskiarvo on n. 4,1. Lisäksi patikkareitteihin oli tyytyväisiä yli 80 %, majoitukseen yli 90 % ja verkkokauppaan hieman vajaa 80 % asiakaskyselyyn vastanneista. Tavoitteena on, että vuonna 2015 asiakastyytyväisyys olisi 4,3 ja vuonna 2020 vähintään 4,5. Oman laatuohjelman valmistuminen lähitulevaisuudessa tulee antamaan entistä paremmat mahdollisuudet laadun tarkkailuun ja parantamiseen. 5. Strategiset painopisteet Strategiset painopisteet ovat säilyneet ennallaan useita vuosia. Perusedellytys matkailun menestyksekkäälle kehittämiselle ja kehittämisohjelman toteutumiselle on yhteistyö, joka on kireässä matkailukeskuskilpailussa menestymisen elinehto. Osaamisen parantamisella hallitaan liiketoimintaa ja laadulla edistetään muun muassa kanta-asiakkuuden syntymistä. Salla-brändi ilmenee asiakaslähtöisesti kehitettyinä brändin mukaisina tuotteina ja palveluina. Brändin syntymistä tuetaan

10 aktiivisella tiedottamisella. Kehittämisohjelmassa painotetaan aktiivista myyntityötä niin koti- kuin ulkomaillekin. Ohjelman kantavana teemana on jalostaa Sallan vahvuudet myytäviksi tuotteiksi Sallalle ominaisille kohderyhmille ja markkinoille. Maankäytön strategiset painopisteet Sallan kunnasta on valittu matkailun kehittämisen painopisteiksi seuraavat vyöhykkeet: 1) Poropuisto-Sallatunturi-kirkonkylä 2) Oulanka-Hautajärvi 3) Naruska-Tuntsa Sallatunturi-Salla alueen osalta maankäyttö keskittyy viiteen osa-alueeseen: Sallan kirkonkylä, Sallatunturi, Pyhäjärvi ja Hangasjärvi sekä Poropuisto. 6. Markkinasegmentit Lähivuosina Sallatunturi keskittyy entistä tiiviimmin nykyisiin vahvoihin asiakasryhmiin. Näitä avainasiakasryhmiä ovat kotimaiset luonnossa ja rauhallisessa laskettelukeskuksessa viihtyvät lapsiperheet ja pariskunnat (+35 -vuotiaat) vetovoimatekijät lapsiperheille 1) pienet lapset: koko perheen yhdessä olo ja tekeminen rauhallisessa ympäristössä ja lappimaisemassa. Muuta harrastetaan lasten ehdoilla. 2) Kun lapset ovat isompia, harrastaminen määrää matkakohteen vetovoimatekijät pariskunnille: rauhallinen luontomatkailukohde, joka sisältää hyvin hoidetut reittiverkostot ja aktiviteettitarjonnan Lapin luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneet ulkomaiset perheet ja pariskunnat (+35 -vuotiaat) vetovoimatekijät: arktisuus, puhtaus, Venäjä, paikallinen elämäntapa, alueen historia sekä sotahistoria ja leppoisat aktiviteetit kotimaiset seniorit

11 vetovoimatekijät: rauhallisuus, harrastaminen luonnossa, sotahistoria alppihiihdon aktiiviharrastajat ja heidän tukijoukkonsa vetovoimatekijät: erinomaiset rinteet ja harjoitteluolosuhteet sekä joustavat ja toimivat oheispalvelut koti- ja ulkomaiset kokous- ja incentive-ryhmät, jotka hakevat Sallasta eksotiikkaa ja yksilöllisiä elämyksiä Sallalle ominaiset vetovoimatekijät: rauhallinen kohde, jossa on myös toimivat palvelut ja aktiviteetit Kotimaisille perheille ja senioreille Sallaa myydään niin matka- kuin vapaaajanviettokohteenakin. Kokous- ja incentive-markkinoilla kilpaillaan Sallan omista vahvuuksista kehitetyillä tuotteilla ja palveluilla. Aktiiviset markkinointi- ja myyntitoimenpiteet kohdistetaan nykyisin tärkeimmille markkina-alueille, joita ovat kotimaan lisäksi ensisijaisesti Venäjä, Alankomaat, Saksa ja saksankielinen Eurooppa sekä Iso-Britannia. Muut markkina-alueet ovat seurannassa ja toimenpiteet riippuvat niiden kehityksestä sekä myynnin yhteistyömahdollisuuksista muiden keskusten kanssa. Ulkomaisista markkinasegmenteistä ovat kasvussa ainakin Espanja ja Japani. 7. Kehittämisen painopisteet 7.1 Sijoittajamarkkinointi Sallassa on matkailijamääriin nähden hyvä ja vajaalla käytöllä oleva palveluvarustus ja -rakenne. Kehittämisen edellytyksenä on liiketoiminnan kasvu. Tähän voidaan vaikuttaa erityisesti kaupallisen majoituskapasiteetin lisäämisellä. Tärkeimmäksi kehittämistoimeksi on sen vuoksi otettava uusien investointien saaminen alueille. Edellytyksiä voidaan luoda kaavoituksella ja maapolitiikalla, mutta on ryhdyttävä myös aktiivisiin toimiin uuden hotelli- ja mökkikapasiteetin saamiseksi. Sijoittajamarkkinointi on Sallan matkailun kannalta erittäin tärkeä kehittämisen

12 painopistealue, koska se tuo lisää resursseja kaikkiin matkailun kehittämisalueisiin. Sallan kunta suuntaa aktiiviset toimet sijoittajille ja suurille rakennusyrityksille². Sijoittajamarkkinoinnilla pyritään majoituskapasiteetin lisäämisen lisäksi kehittämään kaupan palveluita. Kunnan toimesta laaditaan mahdollisille sijoittajille toimiva ja ajankohtainen esittelymateriaali. Rakentajien kanssa pyritään ns. aluerakennussopimuksiin ja hotelli-investoijia haetaan valmiilla konsepteilla. Tämän lisäksi Sallatunturin vapaa-ajan asumista on syytä edistää jatkuvasti. Yksittäisten tonttien myyntiä vauhditetaan omin myyntikampanjoin: varaa tontti nyt, saat lisäetuna. Kunta pitää kaavoituksellaan huolen tonttivarannon riittävyydestä. ² Rakentamisen luonteen muututtua myös monet suuret rakennusyritykset ovat kiinnostuneita pienrakentamisesta. 7.2 Venäläismatkailun lisääminen Salla sijaitsee otollisessa paikassa Barentsin käytävän varrella. Tärkeää venäläismatkailun lisäämisen kannalta on mm. tunnettuuden lisääminen ja mielenkiinnon herättäminen oikein kohdennetulla markkinoinnilla. Salla on vielä suhteellisen vähän tunnettu Venäjällä, mutta mahdollisuudet matkailun kasvattamiseen ovat suuret, etenkin jos viisumikäytännöt saadaan entistä sujuvimmiksi ja palvelutarjontaan panostetaan venäjän kielellä. Myös majoituskapasiteetin hankkiminen ja kaupan palveluiden lisääminen ovat avainasemassa venäläismatkailun kehittämisessä. Venäjän lähialueet ovat potentiaalinen kohde harkitulle tuoteyhteistyölle. 7.3 Kesämatkailun kehittäminen Sallan kuten koko Lapin ongelmana on kysynnän voimakas keskittyminen muutamaan kevätkuukauteen. Kauden jatkamiseksi Sallaan luodaan erityinen sesonkeja jatkava, pitkälti kotimaisille ja Venäjän markkinoille tarkoitettu tuotteisto.

13 Tuotteiston vetovoimana ovat erilaiset lisäpalvelut ja maltillinen (mutta ei ale-) hinnoittelu. Lapin matkailustrategiassa pidetään kesämatkailun kehittämisessä tärkeänä Lapissa sijaitsevia kansallispuistoja. Osittain Sallassa sijaitseva Oulangan kansallispuisto antaa hyvät mahdollisuudet kesämatkailun kehittämiseen. Kesämatkailun tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisen lisäksi on tärkeää myös markkinoinnin kehittäminen. Kesäkaudella tarkoitetaan tässä ajankohtaa kesäkuusta elokuuhun. Hiljaisemman ajan tuotteistoon voidaan mahdollisesti kehittää tuotteita ja palveluita esimerkiksi hyvinvointi-, kokous-, kalastus- ja kulttuurimatkailuun sekä sotahistoriaan liittyen. Lisäksi erilaisten tapahtumien kehittäminen ja saaminen alueelle lisäisi matkailua mm. kesällä. Myös erilaiset aktiviteetit ja tempaukset, kuten jo toteutettu Ei tapahdu mitään -viikot, voivat tuoda paljon näkyvyyttä ja kiinnostusta Sallaa kohtaan. 7.4 Kotimaan talvimatkailun kehittäminen Sallassa kotimaan talvimatkailun kehittämisen osa-alueina ovat sekä alppihiihdon ja murtomaahiihdon aktiiviharrastajille että rauhaa hakeville lapsiperheille ja pariskunnille suunnatut tuotteet ja palvelut. Lisäksi talvimatkailun kehittäminen edellyttää markkinointiresurssien lisäystä, mitä toteutetaan uusien jäsenyritysten hankkimisella Matkalle Sallaan ry:hyn sekä sijoittajamarkkinoinnin avulla. Myynti- ja markkinointitoimet pyritään suuntaamaan potentiaalisille kohderyhmille, esimerkiksi alppihiihtoseuroille. Sallatunturi halutaan jatkossa yhä enemmän kisaja harjoittelukäyttöön ja kehitystyössä tulee huolehtia rinnejärjestelmän ja muiden tukipalveluiden riittävyydestä. Talven tuotetarjonta tulee olla myös lapsiperheille houkutteleva, lapsiystävällisiä ja rauhallisia aktiviteetteja sisältävä. Sallatunturi pyritään erilaistamaan muista samantyyppisistä ja sitä lähellä sijaitsevista matkakohteista brändin mukaisten ja omaleimaisten tuotteiden avulla.

14 7.5 Laadun kehittäminen Laadun kehittämisen tärkein työkalu on laatuohjelma, joka tehdään sallalaisten yritysten välisenä sopimuksena laatua edistävistä toimintatavoista ja toimenpiteistä. Laadun osa-alueina käsitellään turvallisuutta asiakastyytyväisyyttä asiakaspalvelua/koulutusta työtyytyväisyyttä ekologisesti kestävää ja ympäristöasiat huomioonottavaa kehitystä (EcoSalla) informaation kulkua sekä reitistöä ja infrastruktuuria. Laatuohjelmassa laaditaan laadun vuosikello, josta ilmenevät tehtävät toimenpiteet joka kuukaudelle erikseen. Sallaan on valmistumassa keväällä 2013 matkailun alueellinen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet alueellisen turvallisuuden kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä tullaan mittaamaan ainakin asiakaskyselyillä kahdesti vuodessa internetissä, mutta myös yrityskohtaisesti tarvittaessa. Asiakaspalvelua pyritään kehittämään siten, että kaikilla työntekijöillä olisi hyvä aluetuntemus ja koulutusta järjestettäisiin vuosittain tarpeen mukaan. Työtyytyväisyyttä tullaan mittamaan yrityskohtaisesti kyselyillä. Ekologisen matkailun toimenpiteet ja ohjeet kootaan listaksi. Tavoitteena on tehdä informaation kulusta entistä tehokkaampaa varmistaen tiedon kulun nopeasti kaikille sidosryhmille. Tulevaisuudessa panostetaan siihen, että Sallan jokainen yritys on infopiste, josta saa tietoa koko alueen palveluista. Reitistöjen lisäämisen sijaan tullaan panostamaan suuren ja kattavan reittiverkoston huoltoon.

15 Kansainvälistyminen merkitsee kommunikaatiotaidon lisäksi kykyä ymmärtää muualta tulevan ihmisen kulttuuria ja tapoja. Kansainvälistymisen myötä kasvaa tarve erilaisille vieraskielisille esitteille ja opasteille sekä henkilökunnan kielitaitoosaamiselle ja kulttuurituntemukselle. Henkilökoulutuksen ohella kaikki opastusmateriaali ja informaatio on julkaistu vähintään myös englanniksi. Työvoiman saatavuus on nykyhetkellä hyvä, mutta ammattitaitoisen henkilökunnan hankkiminen voi olla haasteellista. Tulevaisuudessa työvoimaa tarvitaan entistä enemmän ja sen saatavuus voi heikentyä. Tämä tiedostetaan jo nyt, jolloin työvoiman hankkimiseen osataan varautua. 7.6 Brändin mukaiset tuotteet Salla-brändi on aikaansaatu tehokkaalla työllä ja brändin mukaisia tuotteita on tullut lisää. Salla-brändi konkretisoituu alueen erämaaluontoon, kulttuuriin ja sotahistoriaan, luontoliikuntaan sekä eränkäyntiin perustuviin tuotteisiin sekä Sallan ainutlaatuiseen asemaan Venäjän rajalla. Brändituotteet perustuvat valittujen kohderyhmien todellisiin tarpeisiin ja niitä viehättäviin vetovoimatekijöihin, sillä venäläistä lomanviettäjää kiinnostavat täysin eri asiat kuin vaikkapa suomalaista eläkeläisryhmää. Tuotekehitys on jatkuvaa ja etenkin hiljaisemman ajan tuotteistolle kaivataan uusia vetovoimaisia tuotteita. Matkailutuotteiden tulee kuvastaa brändin ydinteemoja: wildest wilderness, hiihdon alkukoti ja omaperäinen lintukoto. Wildest wilderness -teema näkyy luontomatkailutuotteissa. Luontoliikunnan imagopohjana on Euroopan suurin erämaa. Tuotteisto ja reitit jakaantuvat alueellisesti neljään osaan: 1. Poropuisto-Sallatunturi-kirkonkylä 2. Oulanka-Hautajärvi 3. Venäjän lähialueet: Kelloselkä-Kutsa, Kelloselkä-Alakurtti-Kantalahti 4. Salla-Naruska-Tuntsa

16 Täyden palvelun tuotteet toteutetaan vuodenajan mukaisesti Sallassa käytetyillä aktiviteeteilla/ulkoilumuodoilla: vaellus, maastohiihto, poro, moottorikelkka, koiravaljakko, mönkijä, maastopyörä, kajakki/kanootti ja hevonen. Luontoliikunta voidaan teemoittaa, voidaan järjestää luonnon katseluhetkiä, lintubongausta tai merkittävät luontokohteet voidaan yhdistää alueen historiallisiin kohteisiin. Lisäksi kehitetään Venäjän eksotiikkaan perustuvia matkailutuotteita. Erilaisten reitistöjen lisäämisen sijaan keskitytään huoltamaan nykyisiä reittejä. Kalastustuotteiden tai - mahdollisuuksien tarjonta on vielä varsin pienimuotoista ja esimerkiksi Kuusamossa tunnetuksi tulleiden kalastuskohteiden tapaisia ei ole. Sallaan tulisi kehittää monipuoliset, valmiit ja ostettavissa olevat kalastustuotteet ja -palvelut. Kalastusmatkailua tulee kehittää selkeyttämällä esimerkiksi kalastuslupakäytäntöä ja mahdollistamalla lohikalojen ohella valkolihaisen kalan kalastus. Hiihdon alkukoti -teeman matkailutuotteet sisältävät erinomaiset ja kattavat hiihto- ja laskettelumahdollisuudet. Sallassa on panostettu hiihtolatuverkoston kattavuuteen ja huoltoon ja laskettelurinteet toimivat jo nyt kisa- ja harjoittelupaikkana kilpalaskettelijoille. Kehittämistarvetta on esimerkiksi opastetuille ja omaperäisille hiihtomatkailutuotteille ja hiihdon historiaa esitteleville sekä hiihdon historiaan pohjautuville tuotteille. Omaperäinen lintukoto -teema kokoaa ympärilleen Sallan paikallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan pohjautuvia matkailutuotteita. Kulttuurituotteet esittelevät ensisijaisesti paikallista historiaa ja elämäntapaa pääkohderyhminään erityisesti matkakohteestaan syvällisemmin kiinnostuneet koti- ja ulkomaiset pariskunnat sekä perheet. Tuotteet voivat olla reittejä, kuten Sallan kyläreitti, käyntikohteita, kuten Sallan Sota- ja jälleenrakennusajan museo, opastettuja ohjelmia kulttuurikohteissa tai tutustumista paikalliseen ruokaan esimerkiksi Lappilaisessa kotaillassa. 7.7 Myynnin ja tiedottamisen tehostaminen Myynnin edistäminen

17 Internet on jo tällä hetkellä useimmille matkaa suunnitteleville merkittävin tiedotuskanava, ja myynti verkon välityksellä kasvaa voimakkaasti koko ajan, oli ostajana sitten kuluttaja tai matkatoimisto tai matkanjärjestäjä. Siksi Sallan verkkokaupan myyntiä tehostetaan entisestään, tunnettuutta lisätään ja monipuolistetaan tarjontaa. Sähköinen markkinointi tulee kohdentaa eri markkinasegmenteille eri tavoin. Ulkomaan markkinoilla aktiivinen myyntitoiminta kohdistuu lähinnä matkanjärjestäjiin. Tavoitteena on saada ulkomaan myyntiin vähintään yhden henkilötyövuoden panos käyttökuluineen. Ulkomaan myyntiä tehostetaan osallistumalla mm. messuille ja workshopeihin alueena. Kotimaan myyntityössä suoramyynnin käyttöä tehostetaan entisestään ja osallistutaan workshopeihin. Sallassa halutaan edistää pysyviä asiakassuhteita kanta-asiakasohjelmalla, joka toimii samalla asiakasrekisterinä. Kanta-asiakasohjelman avulla saadaan tavoitettua Sallassa usein matkailleita ja kohdennettua markkinointia heihin tarvittaessa. Kantaasiakkuuden varmistaminen on tärkeää, jotta sekä paikalliset että matkailijat keskittäisivät ostoksiaan enemmän Sallaan. Asiakastyytyväisyyteen panostaminen on tärkeää pysyvien asiakassuhteiden luomisen kannalta, mikä on aina kustannustehokkaampaa, kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Yhteistyö Vienti vie resursseja ja siksi myyntiä voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä eri keskusten ja alueiden kanssa. Yhteistyön lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Sallan voimavarat ovat pienet. Jos halutaan kasvaa ja saada aikaan toimiva Salla-brändi, maailmalla tunnettu tuotemerkki, kasvu on rakennettava yhdessä. Toimivaa yhteistyötä tarvitaan niin palvelujen järjestämisessä, markkinointi- ja myyntityössä sekä laajemmissa kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tulisi rakentaa myös kiinteät puitteet, sillä kiinteys turvaa pitkäjänteisen työn. Yksinkertaisimmillaan kiinteä yhteistyö voidaan järjestää niin, että kaikki

18 matkailusta hyötyvät yritykset liittyvät Matkalle Sallaan -yhdistykseen. Yhteistyötä ja koko matkailun kehittämistä koordinoi Sallan kunnan oma matkailukoordinaattori. Suuraluetasolla Salla kiinnittyy entistä kiinteämmin Lapin imagon alle ja osallistuu resurssiensa mukaisesti Lapin myynninedistämis- ja markkinointityöhön. Tehokas tiedotus Salla on vielä tuntematon matkailukohde. Lehdistötiedottamisen tehtävänä on tukea myyntityötä: kerrotaan Sallan myönteisistä asioista ja ainutlaatuisista vetovoimatekijöistä erityisesti asiakassegmenttien suosimissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa. Tiedottamiseen on tarkoituksena laatia vuosikello, jolloin tiedottaminen selkeytyy sekä tehostuu. Yrityksiä pyritään aktivoimaan tiedottamisen suhteen, jolloin tiedottaminen myös nopeutuu. Lisäksi huolehditaan siitä, että viestinnässä säilyy Sallan yhtenäinen ilme ja että viestintä on brändin mukaista. 7.8 Saavutettavuuden parantaminen ja edunvalvonta Matkailu on Lapille elintärkeäksi kasvanut elinkeino, jonka haasteena on turvata joustava saavutettavuus myös tulevaisuudessa. Sallan matkailun kannalta erittäin tärkeitä ovat toimivat jatkoyhteydet lentokentiltä Rovaniemeltä ja Kuusamosta sekä juna-asemalta Kemijärveltä. Lisäksi on varmistettava edunvalvonnallisin menetelmin, että määritellyistä kohdemaista on sujuvat lento- ja jatkoyhteydet Sallaan. Tärkeää on myös, että ratayhteys Rovaniemi-Kemijärvi-Salla perusparannetaan ja sähköistetään sekä rataosuus Alakurtti-Kelloselkä rakennetaan. Venäjällä juna on perinteisen suosittu matkustusväline. Kun Venäjältä voidaan tulla samalla junalla aina Sallaan saakka, se luo edellytykset venäläismatkailun lisääntymiselle Sallaan.

19 7.9 Kilpailuedellytyksiä parantavat infrastruktuuri-investoinnit Toimiva infrastruktuuri on Sallan kasvun perusedellytys. Keskeisiä Sallatunturin ja koko Sallan kilpailukykyä parantavia infrastruktuuri-investointeja ovat 1. Kevyen liikenteen väylä Sallatunturi-kirkonkylä Väylä on välttämätön jo tiellä liikkuvien turvallisuuden vuoksi. 2. Poropuiston kohdalle alikulku Alikulku mahdollistaa turvallisen siirtymisen tien itäpuolisille reiteille. 3. Liikuntareittien huolto Reitistö on kattava ja sen huoltoon kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota kuin reitistön täydentämiseen. 4. Lisärinteet Rinnekapasiteetin tulee vastata kasvaviin matkailijamääriin. Iso-Pyhätunturille on aloitettu rinteiden suunnittelu. Kaavoituksen tavoitteena on Sallatunturin alueen vahvistaminen luonnonläheisenä, vetovoimaisena ja kansainvälisenä matkailukeskuksena. Tavoitteena on luoda tiivis ja ilmeeltään omaleimainen keskusta, jossa palvelut ovat kävelyetäisyydellä, kuten myös reittien lähtöpisteet ja aktiviteettipalvelut. Tavoitteena on lisäksi kehittää kirkonkylän yhdyskuntarakennetta vetovoimaisena ostos- ja palvelualueena matkailijoille, kirkonkylän asukkaille ja muissa kylissä asuville kuntalaisille. Matkailijoille ostaminen, shoppailu on tärkeä ohjelmanumero. Siksi Sallatunturin ja kuntakeskuksen välillä tulee olla joustava julkinen liikenne erityisesti chartermatkustajille. Lisäksi Sallatunturin alueelle tulee luoda mahdollisuus perustarvikkeiden hankintaan.

20 8. Toimenpideohjelma Seuraavassa esitetään strategiasta johdetut päätoimenpiteet, niiden toteutusaikataulut ja karkeat kustannustasot. Sijoittajamarkkinointi Toimenpiteet Majoituskapasiteetin ja kaupan palveluiden lisääminen 1. Sallan kunta tuottaa materiaalin, jonka avulla aluetta voidaan esitellä investoijille ja tekee sijoittajamarkkinointistrategian. Aika: Kustannukset: Kunta huolehtii sijoittajamarkkinoinnin henkilöstöresursseista. 3. Kunta ja Matkalle Sallaan ry työstävät käytännön markkinointitoimenpiteet yhteistyössä. Aika: 2014 Vastuu: kunta & Matkalle Sallaan ry Tontinmyynti 1. Sallan kunta järjestää vuosina vuosittain tonttien myyntikampanjan esimerkiksi osallistumalla alan myynti- ja markkinointitapahtumiin. Ylläpidetään ajantasaisia tonttiesitteitä ja tonttien myyntikarttaa Internetissä. 2. Rakennusyrityksien ja kiinteistösijoittajien kanssa neuvotellaan suurempien rakennuskohteiden toteuttamisesta. Käytetään asiantuntijoita apuna konseptien kehittämisessä sekä operaattoreiden ja investoijien etsimisessä.

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot