OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset

2 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman kuvaus 210 op, Matkailun alan koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret ja aikuiset Hotelli- ja ravintola-alan ja Matkailun alan koulutusohjelma, opintojen rakenne PTYÖ TYÖELÄMÄVALMIUDET 15 OP PAMKA Ammatillinen kasvu 3 OP PATK Tietokone työvälineenä 3 OP PSUO Asiantuntijaviestintä 3 OP RUOK, 01RUOS Ruotsin kieli 3 OP PKEKE Kestävä kehitys 3 OP PPAL PALVELUOSAAMINEN 15 OP PMAR1 Palveluosaaminen 3 OP PPAL1 Asiakaspalveluosaaminen 3 OP PENG Service English 3 OP Palveluviestintä 1 (ranska/saksa/espanja/venäjä/suomi) 3 OP PJOH Ryhmät ja yhteisöt 3 OP PKV KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN 15 OP PKV3 Countries and Cultures 3 ECTS PKV2 Multicultural Competence 3 ECTS PKV4 Hospitality Sector 3 ECTS Palveluviestintä 2 (ranska/saksa/espanja/venäjä/suomi) 3 OP PKV5 Turismbranschen 3 OP AMAT MATKAILUOSAAMINEN 15 OP AMAT1 Matkailu elinkeinona 3 OP AMAJ1 Majoituspalvelut 3 OP ARAV1 Ravintolapalvelut 3 OP AMAT5 Matkailupalvelut 3 OP AMAT2 International Tourism 3 ECTS APATU PALVELUTUOTE JA INNOVOINTI 10 OP (pakollinen) APATU1 Palvelutuotteiden innovatiivinen suunnittelu ja viestintä 5 OP APATU2 Palveluiden myyntitaito ja markkinointi 5 OP APAL PALVELULIIKETOIMINTA 15 OP (pakollinen) ALAKI3 Sopimus- ja matkailulainsäädäntö 3 OP ATAL2 Kannattavuuden hallinta 3 OP ATURV Turvallisuusosaaminen 3 OP SMAR5 Verkko palveluympäristönä 3 OP PAL3 Palvelu liiketoimintana 3 OP AELÄM ELÄMYSOSAAMINEN 10 OP (vaihtoehtoinen) AELÄ2 Elämysosaajaksi 5 OP AELÄ3 Elämys ammattina 5 OP AMAJA MAJOITUSTOIMINTA 10 OP (vaihtoehtoinen) AMAJ2 Majoituspalveluiden päivittäistoiminnot 5 OP AMAJ3 Majoituspalveluiden tuottaminen 5 OP ARAVI RAVINTOLATOIMINTA 10 OP (vaihtoehtoinen) ARAV2 Ravintolan tuoteosaaminen 5 OP ARAV3 Ravintolan päivittäistoiminnot 5 OP ATAPA TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN 10 OP (vaihtoehtoinen) ATAP2 Tapahtuman toteutus 5 OP ATAP4 Tapahtuman tuottaja 5 OP AKEKE GREEN GROWTH - YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA (vaihtoehtoinen) AKEKE1 Elinkaariajattelu palveluyrityksessä 5 op AKEKE2 Palveluiden alueellinen kehittäminen 5 op APALMU SERVICE DESIGN - PALVELUMUOTOILU 10 OP (vaihtoehtoinen) APALMU1 Palvelumuotoilu ja palvelun käytettävyys 5 op APALMU2 ServiceD ja tulevaisuuden palveluympäristö 5 op AWELL WELLBEING - HYVINVOINTIPALVELUT 10 OP (vaihtoehtoinen) AWE1 Wellbeing 1 - Nature and Soul - Hyvinvointipalvelut 5 op AWE2 Wellbeing 2 - Body and Food - Hyvinvointipalvelut 5 op ALIIK LIIKUNTAMATKAILU 15 OP (vaihtoehtoinen) ALIIK1 Liikunta ja luontomatkailun yritystoiminta 5 op ALIIK2 Luontoliikunta 5 op ALIIK3 Ohjelmapalveluiden monimuotoisuus 5 op SJOH PALVELUYRITTÄJYYS 15 OP PPYR Yrittäjyysosaaminen 3 OP SJOH2 Palveluyrityksen toiminnan johtaminen 3 OP STAL3 Suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskenta 3 OP SMAR4 Markkinoiden muotoilu 3 OP SMAR3 Networking 3 OP SPAJO PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP SJOH4 Yrityksen strategiaprosessi 3 OP STAL4 Investoinnit ja rahoitussuunnittelu 3 OP SPAL4 Vastuullinen palveluliiketoiminta 3 OP SJOH3 Henkilöstön johtaminen 3 OP SLAKI4 Työlainsäädäntö 3 OP STUTK TUTKIMUSOSAAMINEN 10 OP STUTK1 Tutkimus-, menetelmä- ja ennakointiosaaminen 1, 4 OP STUTK2 Tutkimus- ja menetelmäosaaminen 2, 6 OP

3 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman kuvaus 210 op, Matkailun alan koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret ja aikuiset HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Restonomi AMK Laajuus: 210 opintopistettä Kesto: 3,5 vuotta Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa opintojen ydin on pienen tai keskisuuren majoitus- ja ravintola-alan yrityksen liiketoimintaosaamisessa. Perusopinnot valmentavat opiskelijaa ammatilliseen kehittymiseen ja antavat selkeän kuvan palvelusta toimintatapana. Ammattiopinnot laajentavat opiskelijan osaamista alan toimijana sekä näkemystä matkailusta toimialana sekä majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä sen keskeisinä toimijoina. Syventävissä opinnoissa opiskelija saa laajemman kuvan palveluliiketoiminnasta ja palvelualan yrittäjyydestä. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on alan tiedot ja taidot sekä hyvä käsitys alan yleis- ja erityispiirteistä. Hän hallitsee alaansa tuloksellisesti sekä lukujen että työntekijöiden osaamispotentiaalin osalta. n monikulttuurisuusosaaminen karttuu opinnoissa sekä Suomeen saapuviin ulkomaisiin asiakkaisiin tutustumalla tai perehtymällä vieraisiin kulttuureihin opiskelijavaihdon tai kansainvälisen harjoittelujakson myötä. Opetusmenetelmät ja avoimet oppimisympäristöt lisäävät opiskelijan innovatiivisuutta ja aktiivista roolia. Keskeisinä piirteinä opiskelijassa kehittyvät positiivinen asenne, sosiaalisuus, hyvä käytös ja viestintätaidot. Opintojen alusta asti painotetaan soveltavaa, kriittistä, pitkäjänteistä ja tulevaan suuntautuvaa tutkivaa työotetta. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman ammattiopinnoissa on kolme pakollista moduulia; matkailuosaaminen, palvelutuote ja innovointi sekä palveluliiketoiminta. Lisäksi opiskelija valitsee seitsemästä vaihtoehtoista ammatillisesta moduulista itselleen sopivimmat. Opinnoissa korostuvat palvelukokonaisuuksien päivittäistoimintojen hallinta sekä palvelukonseptien liikeideoiden kehittävä ja pitkäjänteistä kilpailukykyä ylläpitävä osaaminen. Syventäviin opintoihin sisältyvät operatiivinen johtaminen, yrittäjyys ja innovatiiviseen palveluliiketoimintaan liittyvät asiat. MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Restonomi AMK Laajuus: 210 opintopistettä Kesto: 3,5 vuotta Matkailun koulutusohjelma luo opiskelijalle kokonaiskäsityksen matkailun toimintakentästä, toimijoista ja toimintaperiaatteista. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan matkailun yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä integroitumaan osaksi yhä kansainvälistyvämpää yritystoimintaa. Alalle tunnusomainen yhteistyö ja verkostoituminen tulevat osaksi opiskelijan ammattikäsitystä ja toimintatapaa. Perusopinnot valmentavat opiskelijaa ammatilliseen kehittymiseen ja antavat selkeän kuvan palvelusta toimintatapana. Ammattiopinnot laajentavat opiskelijan osaamista alan toimijana sekä näkemystä matkailusta toimialana sekä palvelualan yrityksistä sen keskeisinä toimijoina. Syventävissä opinnoissa opiskelija laajentaa näkemystään palveluliiketoimintaosaamisesta sekä palveluyrittäjyydestä. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia monipuolisesti matkailualan erilaisissa suunnittelu-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjänä. Opiskelu yhdistää mielekkäällä tavalla alan teoreettista tietoa, työssä oppimista ja projektityöskentelyä eri opintokokonaisuuksissa. omaksuu alan kansainvälisen luonteen valintansa mukaisesti joko työskentelemällä Suomeen saapuvien ulkomaisten asiakkaiden parissa tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa. Matkailun koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija ymmärtää matkailun kasvavan taloudellisen merkityksen ja alan kansainvälisyyden suomat mahdollisuudet. Hän osaa rakentaa eri asiakasryhmien tarpeista lähteviä, toimivia ja kannattavia tuotteita, tuotekokonaisuuksia. ymmärtää luovuuden, oman aktiivisuuden ja sosiaalisen yhteistyökyvyn merkityksen liiketaloudellista tietoa täydentävänä tekijänä. Opiskelun kansainvälisyys, innovatiivisuus ja tiivis yritysyhteistyö auttavat opiskelijaa luomaan kontakteja tulevaisuuttaan varten ja luo hänelle valmiuksia edetä urallaan tavoitteellisesti. Koulutusohjelmassa toteutettavat opiskelumenetelmät ja avoimet oppimisympäristöt pyrkivät kehittämään opiskelijan innostunutta, aktiivista ja pitkäjänteistä otetta oppimiseen ja alan kehittämiseen. Opintojen alusta asti painotetaan soveltavaa, kriittistä, tutkivaa ja uusia ajattelutapoja luovaa työotetta. Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnoissa on kolme pakollista moduulia; matkailuosaaminen, palvelutuote ja innovointi sekä palveluliiketoiminta. Lisäksi opiskelija valitsee kahdeksasta vaihtoehtoista ammatillista moduulista itselleen sopivimmat. Opinnoissa korostuvat palvelukokonaisuuksien päivittäistoimintojen hallinta sekä palvelukonseptien liikeideoiden kehittävä ja pitkäjänteistä kilpailukykyä ylläpitävä osaaminen. Syventävissä opinnoissa yrittäjyyteen ja palveluliiketoimintaan liittyvät asiat sisältyvät koulutusohjelmaan. voi suorittaa osan opinnoista projektiopintoina omassa yrityksessään tai työpaikassaan. KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET Restonomin koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua alan tulevaksi ammattilaiseksi. Koulutusohjelman sisältö perustuu yleisiin työelämätaitoihin sekä matkailu- majoitus- ja ravintola-alan valtakunnallisesti määriteltyihin ammatillisiin vaatimuksiin.

4 3 1. Palveluosaamisen kehittymisen aikana opiskelija hahmottaa palveluun liittyvät erityispiirteet tutustuu matkailuelinkeinoon ja tapaa sen edustajia hankkii yleisiä työelämätaitoja, mm. tietotekniikka, monikulttuurisuustaidot, tiedonhankinta, kestävä kehitys, verkostoitumisosaaminen 2. Ammattiosaaminen syvenee, opiskelija hallitsee kannattavan ja vastuullisen palvelujen tuottamisen ja toteuttamisen syventää valitsemansa ammatillisia taitoja ja tietoja 3. Liiketoimintaosaaminen kehittyy opiskelija perehtyy palveluyrityksen toimintaan hankkii soveltavan tutkimuksen osaamisen perustaidot MATKAILUN SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMIEN VALINNAISET OPINNOT Matkailun sekä hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmissa on kuusi vaihtoehtoista ammatillista moduulia; majoitustoiminta, ravintolatoiminta, tapahtuman tuottaminen, elämysosaaminen, service design - palvelumuotoilu, wellbeing -hyvinvointipalvelut green growth -ympäristöliiketoiminta sekä liikuntamatkailu (vain matkailun opiskelijoille). Opinnoissa korostuvat palvelukokonaisuuksien päivittäistoimintojen hallinta sekä pitkäjänteistä kilpailukykyä ylläpitävä osaaminen. Majoitustoiminta Opinnoissa muodostuu kokonaiskuva majoitusalan toimintaympäristöstä, erilaisista majoitusyritysmuodoista, tuotteista ja palveluista. Opinnoissa paneudutaan majoitusliikkeissä tarvittavaan osaamiseen ja vastaanoton päivittäiseen toimintaan. Ravintolatoiminta Opinnoissa korostuvat erilaisten ravintoloiden palvelut ja niiden tuottaminen. Liikeideaan liittyvä tuotesuunnittelu korostuu koulutuksessa samoin kuin myynnin seurannan merkityksen ymmärtäminen. Asiakkaista kilpailtaessa menestyminen edellyttää innovatiivisuutta, yrittäjäasennetta ja asiakaslähtöisyyttä.

5 4 Tapahtuman tuottaminen Tapahtuman suunnittelu, toteuttaminen, markkinointi ja seuranta liittyvät kokonaisuuteen. Tapahtumatuottaja huolehtii yksityiskohdista, laajoista kokonaisuuksista sekä taloudesta ja hallinnoimista erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteistyöverkostoissa. Elämysosaaminen Keskeisessä asemassa ovat elämyksen tuottaminen, yhdessä toimiminen, kokonaisorganisointi ja asiakaslähtöinen kannattava toiminta. Elämysosaaja tuottaa elämyksellisiä palveluita vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Service Design - Pavelumuotoilu Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluprosessin, palvelukonseptin sekä palvelubrändin kehittämistä. Työskentelyssä korostuu monialaisuus ja käyttäjä-tuottajuus. Toimitilojen käytettävyys palvelualoilla on kehittämiskohteena. Wellbeing - Hyvinvointipalvelu Hyvinvointipalvelut ovat merkittävä vetovoimatekijä matkailussa. Wellbeing käsitellään kokonaisvaltaisena kokemuksena, jossa korostuvat sielun, mielen ja fyysisen hyvänolon tasapaino. Green Growth - Ympäristöliiketoiminta Ymäristöön liittyvät seikat korostuvat jatkossa. Elinkaariajattelu myös matkailukohteiden ja yritysten toiminnassa lisääntyy.ympäristöä vähemmän kuormittavat toimintatavat kiinnostavat palvelusektorilla. Liikuntamatkailu (vain Matkailun koulutusohjelman opiskelijoille) Liikuntamatkailun opinnot toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Vierumäen yksikkö. Opinnoissa korostuvat liikuntamatkailun ohjelmapalveluiden tuotteistaminen ja ideointi. Keskeisessä asemassa ovat tiedot ja taidot toimia erilaisissa tehtävissä liikuntamatkailupalveluja tuottavissa yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.. KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISALUEET Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat noudattavat eurooppalaista (European Qualifications Framework, EQF) ja kansallista (National Qualificatios Framework, NQF) tutkintojen viitekehystä. Näiden mukaan opetussuunnitelmat ovat opiskelijalähtöisiä ja osaamisperustaisia. Opetussuunnitelmien rungon muodostavat koulutusohjelmakohtaiset (ammatilliset) ja kaikille aloille yhteiset kompetenssit eli osaamisalueet. Opetussuunnitelmat jäsennetään tiettyjä teemoja tai ilmiöitä kuvaavina opintokokonaisuuksina eli moduuleina, jotka muodostuvat opintojaksoista. Tutkintojen edellyttämä osaaminen (oppimistulokset) kuvataan tietoina, taitoina ja kompetensseina (pätevyyksinä). Yhteisten kompetenssien tärkeys ja painotus vaihtelevat eri koulutusohjelmissa, minkä vuoksi ne integroidaan koulutusohjelmakohtaisiin kompetensseihin sisällöllisten, pedagogisten ja oppimisympäristöihin liittyvien ratkaisujen avulla. Yhteiset kompetenssit ovat samat sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammatti-korkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa, mutta osaamisen tavoitteet kuvataan eri tasoille. Lisätietoja osaamisperustaisista opetussuunnitelmista saa osoitteestahttp://www.ncp.fi/ects Kompetenssit ovat laajoja osaamisalueita - opiskelijan tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Oppimisen mielekkyys ja opetussuunnitelman ymmärrettävyys paranevat laajempien työelämälähtöisten kokonaisuuksien myötä. Samalla koko koulutusohjelma rakentuu loogisesti eteneväksi jatkumoksi, joka antaa valmiudet työelämään ja perustan asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkinnon osaamisvaatimuksien kokonaisuutta kuvaava kompetenssien yhdistelmä on osaamisprofiili (professional profile). Ammatillinen erikoisosaaminen muodostaa asiantuntijuuden sekä koulutusohjelman identiteetin ja olemassaolon perustan. Kompetensseista viisi on yleisiä ja viisi restonomin koulutusohjelmakohtaista erikoisosaamista (subject spesific competences). Jokainen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto luo restonomeille erikoisosaamista. Näin kukin opiskelija voi luoda oman henkilökohtaisen osaamiskokonaisuutensa.

6 5 KOULUTUSOHJELMIEN OSAAMISALUEET ELI KOMPETENSSIT Yhteiset kompetenssit luovat pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle, yhteistyölle ja työelämässä toimimiselle. Yhteiset kompetenssit ammattikorkeakoulututkinnoissa ovat viisi ensimmäistä ja viisi restonomin koulutusohjelmakohtaista erikoisosaamista (subject spesific competences). Jokainen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto luo restonomeille erikoisosaamista. Näin kukin opiskelija voi luoda oman henkilökohtaisen osaamiskokonaisuutensa Oppimisen taidot kuvaavat oman osaamisen arviointia ja kehittämistä, tiedonhankintaa ja sen kriittistä arviointia sekä vastuunottoa ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Eettinen osaaminen kuvaa omaa vastuullisuutta, ammattieettistä toimintaa, erilaisuuden huomioimista, tasa-arvoisuutta, kestävän kehityksen huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Työyhteisöosaaminen kuvaa toimintaa työyhteisössä ja yhteisön hyvinvoinnin edistämistä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, toimintaa verkostoissa, päätöksenteko-, johtamis- ja yrittäjyystaitoja sekä kykyä toimia asiantuntijana. Innovaatio-osaaminen kuvaa ongelmanratkaisukykyä, työskentelyä projekteissa, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista sekä kestävien ratkaisujen etsimistä. Kansainvälistymisosaaminen kuvaa kielitaitoa, taitoja toimia monikulttuurisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen tilanteen huomioonottamista. Restonomin työtehtävissä korostuu kyky palvelujen tuottamiseen ja myynti. Tämä on yksi osaamiskokonaisuus ja se sisältää tuotteiden suunnittelu- ja myyntitaidot, palveluosaamisen ja tuotetuntemuksen, asiakasryhmien tuntemus ja asiakastiedon hallinta varausjärjestelmässä.lisäksi prosessi- ja tuotteistamisosaaminen sekä alan lainsäädäntö ja kannattavuuden hallinta ovat keskeisiä osaamisen alueita. Toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus kuuluvat osaamiskokonaisuuteen, johon kuuluvat myös kyky kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimintaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista restonomin työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamisen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Palvelualan päivittäisjohtamisen osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat palveluyrityksen liiketoiminnan ymmärrys, yrittäjyysperiaatteet työssä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat turvallisuusosaaminen, alan lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Matkailu sekä Majoitus- ja ravintolasektorin ammatillinen erikoisosaaminenkoostuu ymmärryksestä vieraanvaraisuuden (hospitality) alalla sekä esteettisten ja eettisten näkökulmien huomioimisesta palvelutoiminnassa. Kansallisen kulttuurin ominaispiirteiden hyödyntäminen on osana osaamiskokonaisuutta. Majoitusliikkeen henkilöstön työ- ja palvelutehtävien hallinta, tuotetuntemus, majoituspalveluiden toiminnan kannattavuuden hallinta käsitellään majoitustoiminnan moduulissa. Ravintolatoiminta opintoihin kuuluvat erityyppisten ravintoloiden liikeideat, tuotetuntemus ja - suunnittelu, hankinta-, tuotanto- ja palveluprosessien tuntemus. Tapahtuman tuottamisen opinnoissa korostuvat erilaisten tapahtumien vetovoiman ja merkityksen ymmärtäminen, suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi Tapahtuman tuottajalta edellytetään toisaalta vastuullista yksityiskohdista huolehtimista, toisaalta laajojen kokonaisuuksien hallinnoimista erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteistyöverkostoissa. Elämysosaamisen opinnoissa korostuvat elämysmatkailutuotteiden tuotteistaminen ja toteutus. Keskeisessä asemassa ovat elämyksen yhdessä toimiminen, kokonaisorganisointi ja asiakaslähtöinen kannattava toiminta.

7 6 Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluprosessin, palvelukonseptin sekä palvelubrändin kehittämistä. Toimitilojen käytettävyyden kehittämisessä korostuvat monialaisuus ja käyttäjä-tuottajuus. Hyvinvointipalvelut ovat merkittävä vetovoimatekijä matkailussa. Wellbeing kokonaisvaltaisena kokemuksena, jossa korostuvat sielun, mielen ja fyysisen hyvänolon tasapaino. Ympäristönä vähemmän kuormittavat Green growth - ympäristöpalveluliiketoiminta kiinnostaa entistä useampia. Vaihtoehdossa korostuvat liikuntamatkailun ohjelmapalveluiden tuotteistaminen ja ideointi sekä liikuntamatkailupalvelut. Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Kompetenssin eli osaamisalueen kuvaus Oppimisen taidot - osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan - osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti - kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta Eettinen osaaminen - kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista - osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti - osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään - osaa soveltaa tasaarvoisuuden periaatteita - osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita - kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen Työyhteisöosaaminen - osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia - osaa toimia työelämän viestijänä vuorovaikutustilanteissa - osaa hyödyntää tieto ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä - kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa - osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa - kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä - omaa valmiuksia yrittäjyyteen Innovaatio-osaaminen - kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen - osaa työskennellä projekteissa - osaa toteuttaa tutkimus ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä - osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja Kansainvälistymisosaaminen - omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön - osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia -osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä Palvelujen tuottaminen ja myynti - palveluosaaminen - myynti- & osto-osaaminen - palvelu- /tuotetuntemus - prosessiosaaminen - tuotantovälineet & - menetelmät, logistiset ja laatujärjestelmät - tuotteistamisosaaminen - tuotekehitys, katteet - osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan, osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen), osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin - tehokkaiden ja kannattavien myynti- ja markkinointikanavien ja -tapojen tuntemus - kannattavuuden hallinta - osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn Toimintaympäristön tuntemus - toimijoiden tuntemus - aluevaikuttavuus - osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta matkailun toimialalla - valmiudet alan kansainväliseen toimintaan - ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle, - sähköinen liiketoiminta - ennakoivan tiedon käyttö

8 7 Verkosto/kumppanuusosaaminen - yhteisöosaaminen -sidosryhmäsuhteet - suhdemarkkinointi, many-to-many, B2B B2C - monipuolisten verkostojen ylläpito - osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä - asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen - segmentit, nichet - osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä - CRM Palvelualan päivittäisjohtaminen, palveluyrittäjyys - palveluliiketoiminnan ymmärrys - ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet, tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä - palveluyrittäjyysperiaatteet omaan työhön - osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä - turvallisuusosaaminen - tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään - alan lainsäädäntö - yhteiskuntavastuu - lähiesimiestoiminta - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista, osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista - kehittämistoimenpiteiden toteutus/ideointi - stressin hallinta - työyhteisön hyvinvointi - verkostomainen toimintatapa Matkailu-, majoitus- ja ravintolasektorin ammatillinen erikoisosaaminen - osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia - osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä) -palveluprosessin, palvelukonseptin sekä palvelubrändin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. -hyvinvointipalvelut osana kohteen votoivoimaa - wellbeing kokonaisvaltaisena kokemuksena - sielun, mielen ja fyysisen hyvänolon tasapaino -tapahtuman tuotantoprosessi -tapahtumateknologia -elämysteoria ja sen käytäntöön soveltaminen suunnittelu, toteutus, arviointi ja talouden hallinta -elämysmatkailutuotteiden ideointi, tuotteistaminen ja toteutus -liikuntamatkailun ohjelmapalveluiden tuotteistaminen ja ideointi -valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä liikuntamatkailupalveluja tuottavissa yrityksissä - majoituspalveluiden toiminnan kannattavuus ja raportointi - asiakasryhmät ja asiakastiedon hallinta varausjärjestelmässä - erityyppisten ravintoloiden liikeideat - ravintoloiden hankinta-, tuotanto- ja palveluprosessit -matkailukohteen suunnitteluprosessiin eri näkökulmista - ymmärtää palveluiden elinkaariajattelun Oppimisnäkemys ja oppimisympäristöt Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen tarkastelu perustuu integroivaan pedagogiikkaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että opetuksessa teoreettinen tieto kytketään kokemuksiin, konkreettinen tekeminen abstraktiin ajatteluun, yhteiset kompetenssit alakohtaisiin kompetensseihin, oppiminen projekteihin, tutkimuksiin ja kansainväliseen toimintaan, eri alojen osaaminen toinen toisiinsa ja yksilön oppiminen yhteisön oppimiseen nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikka hyödyntämällä. Oppiminen on elinikäinen prosessi, minkä tavoitteena on saavuttaa kehittyvä ammatillinen asiantuntijuus. Sen tietoperusta muodostuu teoreettisesta ja faktuaalisesta tiedosta, käytännöllisestä ja kokemuksellisesta tiedosta sekä toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta ja taidoista. Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Näiden arvojen tavoittelun kautta monialaisen ja moniammatillisen ammattikorkeakoulun asiantuntijayhteisön on mahdollista oppia ja uusiutua yhdessä. Oppimisympäristö ja -yhteisö tukevat opiskelijan kasvua itsenäiseksi, vastuulliseksi yksilöksi, joka on aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa jolloin yhteisökin oppii. Näin opittu tieto on yhteisöllisesti rakennettua. Ammatillisen asiantuntijuuden oppimisessa käytännön kokemukset

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot