Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Esa Nurkka Capful Oy Projektiryhmän jäsenet: Viveka Lanne, Satakuntaliitto, Capful -yhteyshenkilö Ulla Koivula, Satakuntaliitto Maria Suni, Maisa (Porin seutu) Kirsi Sainio, Maisa (Porin seutu) Tomi Lähteenmäki, Porin kaupunki Irene Villanen, Rauman matkailu Johanna Sainio, Rauman matkailu Pirjo Jaakkola, Eurajoen matkailu Juha Vanhapaasto, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Jaana Mälkki, Karhuseutu ry

2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Kehitysarvioita keskeisten muutostekijöiden osalta OSA 2 Venäläisten matkailun kehitysnäkymät Suomessa OSA 3 Keskeiset lähteet 2

3 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät OSA 1 Kehitysarvioita keskeisten muutostekijöiden osalta 3

4 Muutostekijöitä Matkailun taloudellinen merkitys Matkailun merkityksen odotetaan kasvavan Matkailun osuus Suomen BKT:stä on 2,3 %, Euroopassa se on noin 6 % ja maailmassa 11 %. Kansainvälinen matkailun vuosittainen kasvu vuodesta 2010 vuoteen 2020 on ennustettu olevan 2 3 % (MINTEL, UNWTO, SMERAL). Taloustutkimus Oy:n mukaan viimeisen kymmenen vuoden ajan aikana Suomessa kesäisin lomailleiden osuus on noussut noin 1 prosenttiyksikköä vuodessa. Suomen matkailustrategian tavoite vuodelle 2020 on 5,1 % BKT:sta. Työllisyystavoite on Kasvun mahdollisuus nähdään erityisesti ulkomaisissa matkailijoissa. 5,7 miljoonaa ulkomaalaista turistia kävi Suomessa vuonna 2009 tarkoittaen 50 % kasvua vuodesta Kyseisellä jaksolla päiväkävijöiden määrä kaksinkertaistui. Strategia odottaa ulkomailta tulevien matkailutulojen kaksinkertaistuvan kuluvan vuosikymmenen aikana. (Satakunnan matkailustrategiaversio 5, ) Kasvua tukevat trendit Suomen Matkailustrategia 2020:n mukaan: Vaurauden kasvu Vapaa-aikaan käytetyn rahan osuuden kasvu Palveluiden ja elämysten kulutuksen osuuden kasvu 4

5 Muutostekijöitä Finanssikriisin vaikutus Finanssikriisi hidasti matkailun kasvua hetkellisesti Maailmanlaajuinen finanssikriisi oli suurin yksittäinen matkailualan toimintaympäristön muutostekijä (Suomen Matkailustrategia 2020). Taantuma hidasti Suomeen suuntautuvan matkailun kasvua vuosina 2008 ja 2009, mutta vuosina 2010 ja 2011 erityisesti Venäjältä ja Virosta Suomeen suuntautunut matkailu palasi taas voimakkaaseen kasvuun. 5

6 Muutostekijöitä Suomen hintataso Suomen hintatason vaikutus matkailuun Ulkomaalaisten hintamielikuva Suomesta on kallis, syynä ovat korkeat verot ja työvoimakustannukset. Vaikka Suomesta ei koskaan tulisi halpakohde eikä massaturismimaa, niin hinnalla on suuri merkitys ulkomaalaisten asiakkaiden valitessa samantyyppisten maiden joukosta. (Matkailustrategia 2010). Finanssikriisin takia heikentynyt euron kurssi tekee Suomesta hintatasoltaan houkuttelevan euroalueen ulkopuolelta tuleville matkustajille. 6

7 Muutostekijöitä Ulkomaiset matkailijat ja majoitusvuorokaudet Ulkomaisten matkailijoiden määrä Suomessa ja Satakunnassa Ulkomaisten matkailijoiden määrä Suomessa on kasvussa, mutta suurin osa lisäyksestä on venäläisiä ostosmatkailijoita ja turisteja jotka suosivat Itä- ja Etelä-Suomen kohteita. Mahdollinen viisumivapauden poisto saattaa kiihdyttää venäläisten matkailijoiden määrän kasvua entisestään. (MEK) Tilastokeskuksen ja MEK:n majoitustilaston mukaan Satakunnassa kirjattiin vuonna 2011 yhteensä majoitusvuorokautta, josta ulkomaalaisten matkustajien osuus oli majoitusvuorokautta eli 15,7 %. On kuitenkin huomioitava että Satakunnan matkailu painottuu päivämatkailuun, jolloin majoitustilastoihin ei kerry merkintöjä Majoitusvuorokausien mukaan laskettuna merkittävimmät matkailijoiden alkuperämaat vuonna 2011 olivat: Saksa (18 620) Ruotsi (9290) Ranska (5540), Britannia (3626) Venäjä (3568) Satakunnan matkailun kehittämisen erityishaaste on toiminnan keskittyminen kesäajalle 7

8 Muutostekijöitä Yhteiskunta muuttuu monimuotoisemmaksi Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen näkemys Miltä Suomi näyttää 2020? Kiireisemmältä ja leppoisammalta; Globaalimmalta ja autenttisemmalta; Ubiikilta tietoyhteiskunnalta ja viihtyisältä ihmisten yhteiskunnalta; Uusien innovaatioiden eurooppalaiselta koekentältä ja omaehtoista elämäntapaa vaalivien ihmisten onnelalta; Ympäristötietoisemmalta ja lämpimämmältä; Turvallisemmalta ja turvattomammalta; Suomalaisten ja uussuomalaisten yhteiseltä kodilta. (Turun Kauppakorkeakoulu/Anita Rubin, Miltä Suomi näyttää 2020?) Entä Satakunta 2020? Minkälaisia meri-historia-kulttuuri-luonto-ruoka-hyvinvointi-liikunta-kalastus-ostos matkailuun liittyviä palveluita Satakunnassa tarjotaan vuonna 2020? 8

9 Muutostekijöitä Asiakasryhmät Asiakasryhmät pirstaloituvat Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa ja ikääntyvät ovat vauraampia kuin ennen, ja nuoret ovat tottuneet matkustamiseen jo pienestä pitäen. Asiakasryhmät eriytyvät entisestään ja vaativat erilaisia heille räätälöityjä palveluita. Kuluttajakäyttäytymistä leimaa entistä suurempi hajanaisuus, jopa yksittäisen kuluttajan kohdalla. Toisaalta turha ylikuluttaminen on väistymässä nousevan minimalismin tieltä, voidaan esimerkiksi ajatella että muulla ei ole niin väliä kunhan ruoka on luomua. On vaikea ennakoida kuluttamisen rytmiä, mutta kun muutosta tapahtuu, siihen on pystyttävä vastaamaan saman tien. Tuttujen kilpailijoiden lisäksi on tärkeää seurata myös uusia mahdollisuuksia. Ennen kesti vuosia nousta kilpailijaksi, tänään se voi kestää kuukausia, jopa viikkoja. (Alf Rehn, SITRAn kestävää kehitystä ja ratkaisuvoimaa -ilmoitusliite 2012) 9

10 Muutostekijöitä Matkailu- ja tapahtumamieltymykset (1/2) Matkailu ja tapahtumamieltymykset Yleiset kulutustrendit kuten turvallisuus, perinteiden arvostaminen sekä omasta hyvänolon tunteesta nauttiminen vaikuttavat myös matkailu ja tapahtumamieltymyksiin Eettiseen ja vastuulliseen matkailuun liittyviä trendejä ovat kohtuullistaminen, LOHAS (lifestyles of health and sustainability), hidas matkailu (slow tourism), lähimatkailu ja koteloituminen (cocooning = kodista tai vapaa-ajanasunnosta tehdään turvallinen perusta vapaaajanaktiviteeteille). Erityisesti ruoka-asioissa vaikuttaa lähi-trendi. Lisäksi matkailijat kaipaavat uudenlaista yhteisöllisyyttä, johon liittyviä trendejä ovat muun muassa yleisöosallisuus (commune thinking) ja talkoistaminen (crowd-sourcing = toimintojen ulkoistamista asiakkaille ja suurelle yleisölle) Kokeneet ja vaativat tulevaisuuden matkailijat haluavat rahoilleen vastinetta; he ostavat muuttuviin tarpeisiinsa yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka heijastavat heidän identiteettiään ja persoonaansa. Omaksuessaan snacking-kulttuurin matkailijat haluavat kerätä paljon erilaisia kokemuksia yhden pitkän matkan sijaan. Siirryttäessä elämyskuluttamisesta merkityskuluttamiseen matkailijat etsivät kokemuksia, jolla on merkitys ja tarkoitus. Matkailijat janoavat yhä rikkaampia ja syvempiä ja ennen kaikkea aitoja kokemuksia; nousussa ovat esimerkiksi vapaaehtoismatkailu, sapattimatkat, luova matkailu (creative tourism) sekä henkiset ja hengelliset arvot. 10

11 Muutostekijöitä Matkailu- ja tapahtumamieltymykset (2/2) Matkailu ja tapahtumamieltymykset Luksuksen kasvava kysyntä viittaa ennemmin oman sisäisen ajan rikastuttamiseen ja ajankäyttöön kuin materialismiin. Hyvinvointi- ja terveysmatkailun kysyntä lisääntyy väestön ikääntyessä ja hyvänolontunteesta nauttimisen merkityksen kasvaessa. Nousevan kulttuurimatkailun trendejä ovat muun muassa perinteisiin liittyvät arvot, paluu juurille (back to basics) ja heartspitality, joka viittaa tarpeeseen tuntea paikan pulssi ja perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Luontomatkailussa on kysyntää esimerkiksi turvallisen vaaran kokemiselle ja aidoille luontoelämyksille. Lähimatkailua tukevien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen on haasteellista. Historiasta ei voi ottaa mallia, ja toisaalta ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu nopeasti ja teknologian kehittyminen tarjoaa koko ajan uusia mahdollisuuksia. 11

12 Muutostekijöitä Maaseutu vai kaupunki vai molemmat? Maaseudun autioituminen ja monipaikkaiset ihmiset Maaseudun autioituminen saattaa heikentää monien matkailuyritysten sekä matkailijoiden tarvitsemien perus- ja tukipalvelujen tasoa ja saatavuutta. (Suomen matkailustrategia ja toimintaohjelma) Toisaalta monipaikkaisten ihmisten määrän lisääntyminen voi tarjota Suomelle myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Noin 40 % suomalaisista on sekä että -ihmisiä eli he kokevat itsensä yhtä aikaa sekä kaupunkilaisiksi että maalaisiksi. (Sitra, Monipaikkaisuus ilmiö ja tulevaisuus) Vapaa-ajan ja työn raja hämärtyy, ja esimerkiksi kannettava tietokone voi mahdollistaa työasioiden hoitamista ajasta tai paikasta riippumatta. Lomalla voidaan hoitaa työasioita, tai (etä)töitä voidaan tehdä kesämökillä, kakkosasunnolla tai muissa lomanoloisissa ympäristöissä. Työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyessä vapaa-ajasta tulee entistä vakavampaa. Matkailijoihin kohdistuu paineita jatkuvasta uuden oppimisesta, itsensä kehittämisestä, äärimmäisten elämysten etsimisestä ja tarpeesta saavuttaa asioita. 12

13 Muutostekijöitä Ympäristötietoisuus Ympäristötietoisuuden merkitys kasvaa Matkailuyrityksiin kohdistuu entistä enemmän paineita ottaa ympäristöasiat laajemmin huomioon toiminnan kehittämisessä. (Suomen Matkailustrategia 2020) Luontomatkailun markkinoinnissa tiedon saatavuus on tärkeässä asemassa. Kun joku kertoo vaikkapa hyvässä verkkopalvelussa tai kännykkäsovelluksessa, mitä kaikkea luonnosta löytyy, aiemmin ryteiköltä näyttäneestä maastosta voi tulla kiehtova aarniometsä, kertoo johtava asiantuntija Lea Konttinen Sitrasta. (Sitra: Kestävää kasvua & Ratkaisuvoimaa 2012) Kasvava joukko yrityksiä ammentaa hyvinvointi- ja hoivapalveluja luonnosta muun muassa lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja sekä vammaisille. Luontoa hyödyntävien yritysten yhteydessä puhutaankin kokonaisvaltaisemmin vihreästä hyvinvoinnista, green healthista. (Sitra: Kestävää kasvua & Ratkaisuvoimaa 2012) 13

14 Muutostekijöitä Elämysteollisuuden läpilyönti lähestyy? n n TEHOKKUUS: Enemmän enemmästä LAATU: Enemmän ja parempaa vähemmästä ELÄMYS / MERKITYS: Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna Tuotannon periaate INDUSTRIALISMI Materiaali-intensiivinen Kahden aikakauden välissä INFORMATIONALISMI Merkitysintensiivinen Yhteiskunnan toimintalogiikka Teollinen yhteiskunta Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002; Ståhle 2009 Tietoyhteiskunta Verkostoyhteiskunta? Yhteiskunnan muoto Lähde: Turun Kauppakorkeakoulu/Anita Rubin, Miltä Suomi näyttää 2020? 14

15 Muutostekijöitä Internet tiedonlähteenä Internet syrjäyttää perinteiset tiedonlähteet Taloustutkimus Oy:n mukaan kesien aikana kotimaassa lomailleiden tietolähteiden käyttö on muuttunut olennaisesti. Eniten kasvoi internetin hyödyntäminen (3 prosenttiyksikköä vuodessa), kun taas vastaavasti alueellisten matkaesitteiden käyttö vähentyi 3 prosenttiyksikköä vuodessa ja TV/radio 1 prosenttiyksikkö vuodessa. Suosituin ja eniten kasvava lähde Internetissä oli alueen tai paikkakunnan omat sivut. Nämä sivut ovat kaksi kertaa suositumpia kuin matkailuyritysten omat sivut. Myös ulkomaalaiset matkailijat käyttävät internetiä enenevässä määrin. Vuonna 2006 alle 10 % venäläisistä matkailijoista oli saanut tietoa suomalaisista matkakohteista internetistä, kun taas vuonna 2010 lähes 40 % hyödynsi internetiä (TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus 2010). Saksalaisten turistien tietolähdemieltymyksissä korostui sähköpostina tulevat esitteet ja tiedotteet. 15

16 Muutostekijöitä Internet osana matkailupalveluja Internet tarjoaa mahdollisuuden uuden matkailuekosysteemin luomiseen Internet-pohjaiset sovellukset ovat muuttaneet kuluttajien tapaa järjestää matkoja itsenäisesti, tutustua matkakohteisiinsa etukäteen sekä arvioida ja suositella kohteita toisille kuluttajille. Sosiaalisen median vertaisarviot ohjaavat kuluttajien käyttäytymisistä entistä tehokkaammin. Matkailualan on otettava huomioon kuluttajien entistä näkyvämmät kuluttajapalautteet. (Suomen Matkailustrategia 2020) Kuluttajille ilmaispalveluja tarjoavat internetyritykset kuten erilaiset hintavertailurobotit ja vaikkapa ilmaisia lähimatkaideoita tarjoava nopsatravels.com muuttavat myös perinteisten matkailualan yritysten toimintaympäristöä. Virtuaalinen osallistuminen saattaa muuttaa tapahtumien ansaintalogiikkaa. (Rubin 2010) Virtuaalimatkailu mahdollistaa lomien kokeilun etukäteen tai jopa korvaa fyysiseen liikkumiseen perustuvaa matkailua. (Puhakka, 2011) Matkailun eri sidosryhmien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen on matkailualan suurimpia haasteita, matkailijoiden houkutteleminen Satakuntaan on kaikkien yhteinen asia 16

17 Muutostekijöitä Brändien merkitys Brändien merkitys on kasvussa Brändien merkitys tulee kasvamaan tehtäessä päätöksiä yhä suuremmasta valikoimasta. (Suomen matkailustrategia ja toimintaohjelma) Suomen matkailustrategiassa todetaan maan matkailun heikkoutena brändien puuttuminen. 17

18 Muutostekijöitä Politiikka ja rahanjako Poliittiset päätökset matkailualalle Verot, EU:n ja kansalliset tuet sekä muut ohjauskeinot vaikuttavat merkittävästi ulkomaanmatkailuun. On mahdollista että syntyy paineita purkaa Suomen matkailu- ja elämystuotannon nykyinen koordinaatio- ja rahoitusjärjestelmä, jolloin tuotekehitysrahoja voitaisiin ohjata suoraan yrityksille. Matkailijoiden tullimääräysten ja verovapauskäytännön muutos vaikuttaisi myös voimakkaasti ulkomaanmatkailuun. 18

19 Muutostekijöitä Liikenneyhteydet Liikenneyhteyksien kehitys Satakunnassa Maantieliikenne: Satakuntaan suuntautuva matkailu tapahtuu pääasiallisesti henkilöautoilla. Minkälaiset ovat lähiliikenteen tarpeet ja kehitysmahdollisuudet? Raideliikenne: Tarjontaa rajallisesti, eikä merkittävää muutosta ole näköpiirissä. Entä paikallinen raideliikenne? Lentoyhteydet: Tällä hetkellä Porista pääsee lentäen Tukholmaan, Helsinkiin ei. Porin tasoisista kunnista löytyy esimerkkejä, joissa merkittävillä panostuksilla ja suunnitelmallisuudella lentoliikennettä on saatu kehitettyä. Mikä on lentoliikenteen merkitys matkailulle? 19

20 Muutostekijöitä Työvoima ja yrittäminen Matkailualan työvoiman ja yrittäjien väheneminen on riski Työvoiman ja yrittäjien väheneminen saattavat myös koitua elinkeinon kohtalonkysymykseksikin (Suomen matkailustrategia ja toimintaohjelma). Luovien alojen vapaaehtoisbuumi voi vaikuttaa matkailuun ja tapahtumatuotantoon (Hietanen 2010). Ulkomaalaiset saattavat ostaa osia arvoketjusta. Esimerkiksi kiinalaiset sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita ostamaan Euroopasta maa-alueita matkailukäyttöön jalostettaviksi, ja venäläiset ovat investoineet erityisesti Itä-Suomen järvialueille. 20

21 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät OSA 2 Venäläisten matkailun kehitysnäkymät Suomessa 21

22 Venäläiset matkailijat Venäläiset matkailijat Suomessa Lähde: Tilastokeskus/Kaupan Liitto, Venäläiset kuluttajat Suomessa 22

23 Venäläiset matkailijat Venäläisiä matkailijoita on eniten Lähteet: Tilastokeskus ja MEK 23

24 Venäläiset matkailijat Venäläiset matkailijat käyttävät eniten rahaa Lähteet: Tilastokeskus ja MEK 24

25 Venäläiset matkailijat Venäläisten osuus rahankäytöstä on suurin Lähteet: Tilastokeskus ja MEK 25

26 Venäläiset matkailijat Viisumivapaus voisi tuplata venäläisten määrän Viisumivapaus toisi Suomelle yli miljardi euroa vuodessa Matkailun edistämiskeskus on arvioinut, että viisumivapauden myöntäminen venäläisille kaksinkertaistaisi matkustajamäärän muutamassa vuodessa. Se merkitsisi rahassa yli miljardin euron lisätuloa vuosittain Suomen kansantalouteen. Jos Suomi haluaa nopeasti saada uusia matkailutuloja, niin meidän pitää aktiivisesti ajaa EU:ssa venäläisille myönnettävää viisumivapautta, toteaa Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen. Tällä hetkellä viisumiprosessi hidastaa erityisesti lyhyiden lomien suuntautumista Suomeen, sillä silloin päätökset lomakohteesta tehdään nopealla aikataululla eikä viisumin hankkimiseen jää riittävästi aikaa. Lisäksi nykyinen viisumikäytäntö työllistää esimerkiksi suomalaisia mökkivuokraajia: asiakkaille täytyy tarvittaessa lähettää erilliset kutsut viisumia varten. Olemme nyt päässeet vasta raapaisemaan vähän pintaa. Viisumivapaus yhdistettynä voimakkaaseen markkinointipanostukseen näkyisi nopeasti Suomen taloudessa, Lehtonen jatkaa. Lähde: MEK 26

27 Venäläiset matkailijat Venäläisten viihtyvät Itä- ja Etelä-Suomessa Lähde: TAK/Erikoiskaupan Liitto, Venäläiset ostajina Suomessa 27

28 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät OSA 3 Keskeiset lähteet 28

29 Keskeiset lähteet Cursor Oy & Innolink Research: Markkinapotentiaalitutkimus [Saksa] Haaga-Perho (2008). Kymenlaakson matkailututkimus Henriksson, Tanja; Luksusmatkailun mahdollisuudet Suomessa (2009) Hietanen, Olli; Osaamiskeskusohjelma OSKE ; Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (2010). Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus: Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi ohjelmasta Kaupan Liitto, Innolink Research (2011): Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kauppa ja teollisuusministeriö (2006): Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 & toimenpideohjelma vuosille Maabrändivaltuuskunta (2010). Suomen Maabrändiraportti. Matkailun edistämiskeskus MEK (2007): Maakunnalliset matkailustrategiat. Rubin, Anita (2010). Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Yliopisto. Tapahtumatuotannon ja luovan talouden tulevaisuustyöpaja. Puhakka Riikka; Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä. Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala, TULEVA - Tulevaisuuden matkailijat -projekti. (2011) Satakunnan matkailustrategia versio 5 (2011) Sitra (2012). Kestävää kasvua ja ratkaisuvoimaa [Helsingin Sanomien ilmoitusliite]. Sitra (2011), Monipaikkaisuus ilmiö ja tulevaisuus Taloustutkimus Oy (2010). Kesän kotimaiset matkailualueet 2010: Suomi tänään syyskuu. Turun Kauppakorkeakoulu/Anita Rubin (2010), Miltä Suomi näyttää 2020? Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy (2010). TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus. [Venäläisten matkailu]. Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy (2012). Venäläiset ostajina Suomessa [Venäläisten matkailu]. Työ ja elinkeinoministeriö (2010). Suomen matkailustrategia 2020: 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä. 29

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot