Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista kokousta esiteltiin Männistön koulukiinteistön hanketta. Esittelyn aikana oli läsnä TA-Rakennuttajan edustaja rakennuttajapäällikkö Markku Vartiainen. Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Tiina Kaartinen, varapuheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sylvi Kananen Sirpa Miettinen Antti Kivelä Marjatta Parviainen Veikko Tiihonen Minna Kuuluvainen, varajäsen Tapio Vainikainen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen Markku Tervahauta Jarmo Rautjärvi Mari Annika Antikainen Pirjo Saarinen Jari Saarinen Arja Matsi Pekka Savolainen Mervi Happonen Aino Hietakorpi Liisa Kaksonen kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä sosiaalijohtaja hoivajohtaja mielenterveysjohtaja terveysjohtaja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä hankintacontroller tilahallintapäällikkö, paikalla :n 74 käsittelyn ajan klo palveluohjauspäällikkö kaupungin arkkitehti, paikalla :n 74 käsittelyn ajan ajan klo Asiat 72-80

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Arja Matsi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Tiina Kaartinen Risto Asikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Jukka Uschanoff Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Savotalon ja pääterveysaseman työympäristön kehittäminen - projektin / loppuraportti Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden toinen osavuosikatsaus tammi-elokuulta Talousarvion seuranta / kuukausiraportit Talousarvion 2014 valmistelutilanne Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattamisesta toimeentulotukilain mukaisiksi Omaishoidon hoitopalkkiot ja kriteerit vuodelle Tiedonantoja 19 Muutoksenhaku Sivu Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus / perusturva- ja terveyslautakunta 24

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi jäsenet Tiina Kaartinen ja Risto Asikainen. Päätös Valittiin Tiina Kaartinen ja Risto Asikainen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 6996/ /2013 Savotalon ja pääterveysaseman työympäristön kehittäminen -projektin / loppuraportti Syksyllä 2012 käynnistyi Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittämisprojekti, joka perustui Kuopion kaupungin työympäristökehittämisen puitesopimukseen kaudelle Tilakeskus pyrkii järjestämään asiakkailleen työympäristön kehittämispalveluja. Konsulttina on toiminut arkkitehti Sauli Havas Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:stä. Hanke on edennyt tiiviissä yhteistyössä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen eri toimijoiden sekä Tilakeskuksen kanssa. Projektin loppuraportti valmistui keväällä Projektin lopputuloksena on syntynyt perusteltu näkemys Kuopion keskustaalueella ns. Savotalossa ja pääterveysasemalla tarjottavista perusterveydenhuollon palveluista ja niiden toiminnallisesta kehittämisestä näissä kiinteistöissä. Keskeisiä asioita, joihin projektin kuluessa on kiinnitetty erityistä huomiota ovat asiakasnäkökulma, tilatehokkuus sekä toiminnallisuus ja muuntojoustavuus. Pääperiaatteena on, että Savotaloon ja Pääterveysasemalle keskitetään asiakaspalvelua. Projektin tavoitteena on myös ollut tehostaa tilojen käyttöä. Tilojen tehokkaampaan käyttöön päästään jo vuoden 2014 puolella, kun Pääterveysaseman 4. kerroksesta Kallaveden Työterveyshuollolta vapautuneisiin tiloihin sijoitetaan perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun sekä opiskelijaterveydenhuollon toiminnat. Näin saavutetaan synergiaetuja muun toiminnan kanssa ja samalla luovutaan kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista. Kuluvana syksynä aloitetaan Pääterveysaseman talotekniikan korjaustyöt, jonka yhteydessä on tehdään tarvittavat toiminnalliset muutostyöt em. toiminnoille. Tulevina vuosina edetään loppuraportin muiden kehittämistoimien osalta kaupungin talousarvioiden mukaisesti. Esityslistan liitteenä jaetaan Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittämisprojektin loppuraportti. Liitteet / 2013 Loppuraportti_Savotalo Pääterveysasema sh Valmistelija Liisa Kaksonen puh Anneli Hautsalo puh Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 74 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy loppuraportin linjaukset Savotalon ja pääterveysaseman muutostöiden hankesuunnittelun ja muiden ao. rakennuksia koskevien tarkempien tilankäyttösuunnitelmien pohjaksi. Loppuraportti annetaan tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 4731/ /2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden toinen osavuosikatsaus tammielokuulta 2013 Palvelualueet ovat laatineet toisen vuosikolmannesraportin ajalta Osavuosikatsaus sisältää - palvelualuejohtajan yleiskatsauksen - asiakkuuspäälliköiden kommentoinnin toiminnallisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta - talouden toteumaraportit Esityslistan viiteaineistona jaetaan - perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden palvelualuejohtajan katsauksen ja toiminnallisten ja määrällisten tavoitteiden seurantaraportit - talouden toteutumaraportit Liitteet / 2013 Osavuosikatsaus tammi_elokuu_2013 Valmistelija Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh Markku Tervahauta puh Pirjo Saarinen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen lautakunta merkitsee vuoden 2013 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 2908/ /2013 Talousarvion seuranta / kuukausiraportit Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion toteutumisesta on laadittu liitteenä jaettavat johdon kuukausiraportit (palvelualueiden yhteenvedot ja avainprosessikohtaiset raportit), jotka perustuvat toteumatietoihin ajalta Raporteissa on talousarvioluvuissa mukana kv:n tekemät muutokset kaupungin talousarvioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisinä muutoksina kaupungin 2013 talousarvioon perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille erityisryhmien asumispalvelujen määrärahan 0,6 milj. euroa siirron terveydenhuollon palvelualueelta perusturvan palvelualueelle sekä määrärahan siirtoina muilta palvelualueilta lisämäärärahaa toimeentulotukeen 2, milj. euroa ja lastensuojelun ostopalveluihin 0,45 milj. euroa. Kahdeksan kuukauden talousennusteen mukaan perusturvan ja terveydenhuollon yhteenlaskettu toimintakate ylittyy n. 19 milj. euroa. Avainprosesseittain toimintakatteen ylityksiä on seuraavasti: perusturvan palvelualueella - vanhus- ja vammaispalvelut 5,4 milj. euroa, josta * vanhuspalvelut n. 0,3 milj.euroa * vammais- ja kehitysvammapalvelut 5,1 milj.euroa - lapsiperhepalvelut 2,0 milj. euroa - aikuissosiaalipalvelut 1,5 milj. euroa terveydenhuollon palvelualueella - erikoissairaanhoito 8,8 milj. euroa - avohoito 2,2 milj. euroa - sairaalahoito 1,79 milj. euroa Istekki Oy:n tuottamat ICT-palvelut on kirjattu kesäkuusta lähtien avainprosessikohtaisiin palvelusopimuksiin perustuen suoraan avain/palveluprosesseille. Määrärahavaraus on perusturvan johdon tukipalveluissa, josta avainprosessien osuudet tullaan siirtämään syksyn aikana eri avainprosessien kustannuspaikoille. Talousarviomuutokset on tehty lautakunnassa ja määrärahat siirretään avainprosesseille vuoden 2013 alusta lukien talousarvioseurannan helpottamiseksi. Toukokuussa 2013 tehdyt talouden tasapainottamisen toimenpiteet raportoidaan tammi-elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä saadaan selvitys talousennusteesta kesän jälkeen (shp:n selvitys ). Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käynnistyminen on viivästynyt. Uutena toiminta vuoden 2013 alusta alkanut

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 76 ensihoitopalvelun kustannukset arvioidaan uudelleen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa lokakuussa. Sairaanhoitopiirissä on aloitettu tuottavuusohjelman puitteissa mm. kattava henkilöstöohjelma, jonka vaikutusta odotetaan näkyvän syksystä alkaen. Tämän vaikutusta laskutuksen ja talouden tasapainon tilanteeseen arvioidaan syksyllä samalla kuin sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuudet voidaanko tilannetta korjata esim. hyvitysmenettelyllä. Erikoissairaanhoidon kustannukset edellisvuoteen verrattuna alkuvuoden toteutumaan on n. 15,0 milj. euroa (+19,7 %) suurempi. Siirtoviivemaksut ovat noin 14,7 prosenttia suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Tuusniemen perusterveydenhuollon ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon talousarviot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset laskutetaan Tuusniemen ja Maaningan kunnilta tilinpäätöksen yhteydessä. Liitteet / 2013 Perusturva_tammi-elo / 2013 Terveys_tammi-elo2013 Valmistelija Pirjo Saarinen Tuija Jääskeläinen puh Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee talousarvion toteutumien tilanteen tiedoksi Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 7019/ /2013 Talousarvion 2014 valmistelutilanne Talousarvion valmistelutilannetta esitellään kokouksessa. Valmistelija Pirjo Saarinen Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 5314/ /2013 Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattamisesta toimeentulotukilain mukaisiksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on velvoittanut päätöksellään (liiteaineistona) Kuopion kaupungin saattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajan lain edellyttämälle tasolle mennessä. Päätöksen mukaan kaupunki on velvollinen noudattamaan määräystä (sadantuhannen) euron sakon uhalla. Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa on jo vuosien tehty useampia toimenpiteitä, joilla käsittelyaika on pyritty saattamaan lain mukaiselle tasolle. Toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessia on kehitetty ja pyritty asiakkaan kokonaistilanne huomioiden tekemään yhtä kuukautta pidempiä toimeentulotukipäätöksiä. Sähköinen asiointi otetaan Kuopiossa käyttöön alkaen toimeentulotuen pilotointina jatkohakemuslomakkeen osalta. Täyteen laajuuteensa sähköinen toimeentulotuen hakeminen saadaan ensi vuoden aikana. Lisäksi valmisteilla on kannustavan palkkauksen ulottaminen etuuskäsittelyyn sekä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteisen toimistopoolin perustaminen. Lisäresursointina Kuopion kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen toimeentulotukihakemusten käsittelytilanteen parantamiseksi neljän määräaikaisen toimistosihteerin viran perustamisesta Määräaikaisiin virkoihin on palkattu kesän ajaksi 3 toimeentulotuen käsittelyssä aikaisemmin työskennellyttä opiskelijaa toukokuun alusta elokuun loppuun 2013 sekä yksi henkilö kaupungin toisista tehtävistä saakka alkaen kaupungin sisäisesti toimeentulotuen käsittelyyn siirtynyt henkilö jatkaa käsittelijänä saakka on aloittanut myös 2 määräaikaista etuuskäsittelijää, jotka perehdytetään työhön. Yksi määräaikainen virka on tarkoitus jättää tässä vaiheessa täyttämättä, sillä tarkoitus on luoda uudenlainen rekrytointikäytäntö, jonka mukaan jo toimeentulotukikäsittelyä osaavia opiskelijoita tai muita tehtäviin sopivia henkilöitä kutsuttaisiin töihin tarvittaessa eli saapuneiden hakemusmäärien mukaan. Näin kyettäisiin jatkossa aiempaa paremmin vastaamaan ns. ruuhkahuippuihin. Toimeentulotukihakemusten määrä on Kuopiossa lisääntynyt vuodesta 2009 vuoteen %. Vuoden 2012 tammi-elokuusta toimeentulotukihakemusten määrä on edelleen lisääntynyt vuoden 2013 tammi-elokuulle 11 % ja hakemusten määrän kasvu jatkuu edelleen. Aluehallintoviraston määräyksessä pyydetään selvityksen liitteeksi tietojärjestelmästä saatavat luotettavat seurantatiedot toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista kuukausittain ajalta

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 78 Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista ei ole mahdollista saada pyydettyä tietojärjestelmätietoja kesän 2013 ajalta, sillä effica -järjestelmän käsittelyaikakomponentti on otettu käyttöön alkaen toimeentulotukihakemusten käsittelyn osalta alkaen saamme järjestelmästä tarkkaa, yhdenmukaista tietoa toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista. Tähän saakka käsittelyaikatiedot on kerätty manuaalisesti. Uusi tietojen keruujärjestelmä tulee olemaan aiempaa tarkempi ja reaaliaikaisempi. Se puhdistaa käsittelyaikatiedoista virheellisesti viivästyneiksi kirjautuneet tapaukset. Esimerkiksi mikäli asiakas on hakenut saapuneella hakemuksella toimeentulotukea syyskuulle, täytyisi toimeentulotukilain 14 a :n mukaan hakemus olla käsitelty niin, että päätös on tehty ja laitettu täytäntöön viimeistään sen ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä, jota päätös koskee. Kuopion nykyisen manuaalisen kirjapidon mukaan, mikäli saapunutta toimeentulotukihakemusta ei ole käsitelty viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta eli , on hakemus tilaston mukaan viivästynyt, vaikkei se lainsäädännön mukaan vielä sitä olekaan. Kuopiossa on jo pidemmän aikaa asiakkaita ohjeistettu jättämään toimeentulotukihakemukset ajoissa ja asiakkaat ovat hyvin tottuneita jo toimimaan ohjeistuksen mukaan, joten nämä ns. seuraavaa kuukautta koskevat hakemukset tuottavat käsittelyajassa nykyisten tilastointimenetelmien mukaan selkeän virheen. Effican käsittelyaikakomponentti mahdollistaa syyskuusta 2013 alkaen tosiasiallisen ja lainsäädännön mukaisen käsittelyajan seurannan. Lisäksi käsittelyaika on ollut laskennallisesti virheellinen niissä toimeentulotukihakemuksissa, joihin on jouduttu pyytämään päätöksen tekemiseksi lisäselvityksiä. Esimerkiksi, mikäli saapuneeseen toimeentulotukihakemukseen on jouduttu pyytämään lisäselvityksiä, ei käsittelyaika ole keskeytynyt lisäselvityspyyntöön ja alkanut uudelleen asiakkaan toimitettua pyydetyt lisäselvitykset. Eli mikäli asiakas on esimerkiksi toimittanut pyydetyt lisäselvityksen , on hakemuksen käsittelyajaksi muodostunut nykyisellä laskentatavalla 9 päivää. Nykyisellä järjestelmään kirjattavalla käsittelyajalla niiden hakemusten, joihin käsittelijä on joutunut pyytämään lisäselvityksiä, käsittelyaika keskeytyy lisäselvitysten toimittamisen ajaksi ja jatkuu vasta asiakkaan toimitettua pyydetyt lisäselvitykset. Toimeentulotukihakemukset on käsitelty toimeentulotukilain 14 a :n mukaisen käsittelyajan puitteissa elokuusta 2013 alkaen. Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on saatu elokuussa 2013 toimeentulotukilain edellyttämälle tasolle seuraavin toimenpitein: kesä- ja heinäkuun opiskelijoiden toimeentulotukihakemusten käsittelyruuhkan jälkeen henkilöstön kokonaistyöpanos on ollut riittävä pitämään toimeentulotukihakemusjonon käsittely lain mukaisella tasolla. Kokonaistyöpanos on ollut riittävä määräaikaisten virkojen täyttämisen sekä vakituisen henkilöstön vuosilomien porrastamisen vuoksi. Neljän määräaikaisen etuuskäsittelijän viran määräaikaisuutta tarvittaessa jatketaan niin, että jo aiemmin sijaisina käytettyjä henkilöitä kutsutaan töihin tarvittaessa eli ns. ruuhkahuippuina. Sen lisäksi selvitetään, onko Kuopion kaupungissa käytettävissä sellaista henkilöstöä, jotka voisivat käsitellä toimeentulotukihakemuksia oman työnsä ohessa erillisellä korvauksella. Tänä vuonna on joulukuussa odotettavissa hakemusten ruuhkautumista. Tähän varaudutaan tarvittaessa palkkaamaan määräaikaiset sijaiset sekä vakituisen henkilöstön vuosilomien porrastamisella. Sähköisen hakemuksen käyt-

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 78 töönotto alkaen tulee nopeuttamaan toimeentulotukiprosessia toimeentulotuen jatkohakemusten osalta. Esityslistan liitteenä jaetaan raportti hakemusten käsittelyajoista ja määristä maaliskuu heinäkuu 2013 Selvitystä täydennetään tietojärjestelmästä saatavalla raportilla mennessä alkaen saapuneiden toimeentulotukihakemusten osalta. Aluehallintoviraston valvontapäätös jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteet Hakemusten käsittelyajat _1_1.pdf Valvontapäätös _1_1.pdf Valmistelija Pirjo Oksanen puh Niina Koponen puh Jarmo Rautjärvi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus hyväksyy edellä olevan Aluehallintoviraston pyytämänä selvityksenä kaupungilta toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattamisesta lain edellyttämälle tasolle. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 6978/ /2013 Omaishoidon tuen määrärahan tarpeen ja kriteerien arvioiminen vuodelle 2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin talousarvion mukaan omaishoidon tuen maksaminen turvataan koko vuodelle kriteerit täyttävien asiakkaiden osalta. käsitteli omaishoidon hoitopalkkioihin vuonna 2013 varatun määrärahan riittämättömyyttä uusien hakijoiden ottamiseksi tuen piiriin ja asiassa olevia ratkaisuvaihtoehtoja. Lautakunta päätti tällöin, että kaikki lautakunnan hyväksymät kriteerit täyttävät hakijat tulee vuonna 2013 ottaa tuen piiriin. Lisärahoitus hoitopalkkioihin osoitetaan perusturvan ja käyttösuunnitelman sisältä ja hakemalla tarvittava lisämääräraha muutoksena kaupungin talousarvioon Asia oli myös kaupunginhallituksen käsiteltävänä. Kaupunginhallitus päätti perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti, että kuluvan talousarviovuoden osalta sovelletaan perusturva- ja terveyslautakunnan aiemman päätöksen mukaisia omaishoidon tuen (hoitopalkkion) kriteereitä ja palkkioluokkia. Perusturvan palvelualueelta edellytetään huolellista kriteerien mukaista etuusarviointia. Kustannukset on katettava ensisijaisesti palvelualueen käyttösuunnitelman sisältä ja/tai perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksellä terveydenhuollon palvelualueen varauksista. Mahdollinen lisämäärärahan tarve on arvioitava talousarvion kokonaisseurannan yhteydessä myöhemmin. Omaishoidon tuesta annetun lain ( /937) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävätsosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajantyön tukeminen. Omaishoidon tuella tarkoitetaan edellä mainitun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Mahdollisista muista omaishoitajan tai -hoidettavan saamista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään normaalit asiakasmaksulain mukaiset maksut. Palkkioiden osalta vahvistetaan vuosittain valtakunnallisesti myönnettävän tuen alaraja, joka vuonna 2013 on 374,51. Muut maksettavat palkkiot ovat kaupungin itse määriteltävissä. Omaishoidon tukeen on lisätty valtionosuutta vuodelle 2013 valtion talousarviossa. Tarkoituksena on, että valtionosuuden lisäyksellä kunnat lisäävät omaishoidon tuen palveluja n. 32 miljoonalla eurolla, josta valtionosuus on 10 miljoonaa ja kuntien osuus 22 miljoonaa. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan KOKO-työryhmän suosituksena on, että valtionosuuden lisäys käytettäisiin ensisijaisesti nykyisten omaishoidon tuen piirissä olevien omaishoitajien ja hoidettavien palveluihin mm. kotiin annettaviin palveluihin ja omaishoitajan jaksamista tukeviin palveluihin (Kuntainfo ).

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 79 Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan hallitus päätti laatia Suomeen kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman ja asetti työryhmän ajalle Kehittämisohjelmaan tulee sisällytettäväksi omaishoitoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, toimenpiteiden kustannusvaikutukset ja muiden vaikutusten arviointi sekä toimeenpanosuunnitelma. Työryhmä näkee omaishoidon kehittämisen yhtenä keinona hillitä kasvavia sosiaali- ja terveydenhuollon menopaineita ja työvoiman lisätarvetta (Kuntainfo ). Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän laatimaan kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman. Työryhmän väliraportissa määritellään omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet sekä lainsäädännölliset ja muut kehittämistoimenpiteet tällä ja seuraavalla hallituskaudella. Ohjelma kattaa toimeksiantosopimukseen perustuvan omaishoidon eli sopimusomaishoidon, muun omaishoidon ja läheisavun. Ohjelma on suunnattu valtion, kuntien, kuntayhtymien, työelämän, järjestöjen ja seurakuntien päätöksentekijöille. Omaishoito nähdään hoitomuotona, joka mahdollistaa kotona asumisen hoidon ja huolenpidon tarpeesta huolimatta. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen. Omaishoitoa tukevia palveluja kehitetään lainsäädäntöä ja ohjausta parantamalla, rakenteita uusimalla, valvontaa kehittämällä, palveluohjausta parantamalla ja omaishoitajien valmennusta ja kuntoutusta kehittämällä. Ohjelmassa esitetään vastuuhenkilön nimeämistä omaishoitajan ja hoidettavan tueksi sekä kaikille sopimusomaishoitajille oikeutta lakisääteiseen vapaaseen ja säännöllisiin terveystarkastuksiin. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja tulee hyödyntää nykyistä paremmin. Ohjelmassa esitetään säädettäväksi laki sopimusomaishoidosta, joka korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta annetun lain. Laissa säädettäisiin muun muassa sopimusomaishoidon edellytykset, valtakunnalliset hoitopalkkioiden myöntämisperusteet ja palkkion suuruus kussakin palkkioluokassa. Palkkioluokkia olisi 2-3. Hoitopalkkio säilyisi veronalaisena tulona. Sopimusomaishoidon järjestämis- ja rahoitusvastuun jakautumiseen valtion ja kuntien kesken esitetään kolme uutta vaihtoehtoista mallia. Palautteen jälkeen valmistellaan yksi tai useampi malli loppuraportin ehdotukseksi. on vahvistanut vuoden 2013 kriteerit seuraavasti: Palkkioluokka I Palkkioluokka II Palkkioluokka III Palkkioluokka IV 377,31, 43 % asiakkaista 560,57, 41,6 % asiakkaista 932,49, 12,6 % asiakkaista 1 607,05, 2,4 % asiakkaista Omaishoitajille maksettavat palkkiot ovat tuen saajille veronalaista tuloa ja kaupungille aiheutuu alle 68-vuotiaista omaishoitajista palkkioiden lisäksi kustannuksia henkilösivukuluista, jotka ovat 16,45 % maksettujen palkkioiden lisäksi.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 79 Kuopion kaupungissa omaishoidon tuen asiakkuudet ovat kasvaneet tasaisesti. Vuoden 2009 lopusta vuoden 2013 tammikuun alkuun on tuen saajien määrä kasvanut 343:sta 529 tuen saajaan (2013 määrässä on mukana myös Nilsiän omaishoidon tuen saajat). Omaishoidon tukeen varatut määrärahat ovat ylittyneet lähes vuosittain (poikkeuksena vuodet 2010 ja 2012). Nykyisellä toimintamallilla omaishoidon tuen palkkioiden arvioidut kustannukset vuonna 2014 ovat yht. 4,7 M (sivukuluineen). Mikäli myöntämisperusteet pysyvät entisellään, tarvitaan omaishoidon tukee lisää määrärahaa n vuodelle Lisäksi ei olisi mahdollisuutta ohjata uusia asiakkaita palvelun piiriin. Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää huomattavaa menojen sopeuttamista ja toimintojen uudelleen arviointia. Omaishoidon tuen palkkioluokkia ja kriteereitä tulee siten arvioida uudelleen kaupungin talouden kannalta. Lautakunnalle on laadittu laskelmia hoitopalkkiotasojen tarkistamisen eri vaihtoehdoista ja vaihtoehtojen arvioiduista kokonaiskustannuksista ottaen huomioon myös hoitopalkkioiden lisäksi maksettavat eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutuskustannukset. Arviot määrärahantarpeesta on laskettu mm., jos Kuopion nykyisten hoitopalkkioluokkien sijasta käytetään Oulun, Lahden tai Jyväskylän palkkioluokkia. Myös muita vaihtoehtoisia nykyistä alempia palkkioluokkatasoja ja luokkien vähentämistä kolmeen tasoon on tarkasteltu. Laskelmat perustuvat olettamukselle, että omaishoitajien tuen piirissä on ensi vuonna nykyinen määrä omaishoitajia (Kuopio ja Nilsiä) ja omaishoidon tuen päätöstä odottavia (tuen saajat ja hakemukset yhteensä 610 henkeä), eli omaishoidon tuen mahdollista kasvua ei ole laskelmissa otettu huomioon. Esityslistan liitteenä jaetaan lautakunnan jäsenille em. laskelmat ja niitä esitellään kokouksessa lautakunnalle. Esityslistan liitteenä on myös perusturvaja terveyslautakunnan vahvistamat omaishoidon tuen myöntämisperusteet alkaen. Omaishoitosopimukset on omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan tehtävä toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei eritystä syytä ole tehdä niitä määräaikaisiksi. Omaishoitosopimuksen irtisanomisaika on kunnan puolella kaksi kuukautta. Liitteet / 2013 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen Aino Hietakorpi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta käy keskustelun hoitopalkkiotasojen ja kriteerien tarkistamisesta.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 79 Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) Asianro 351/ /2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/1244/ /2013, Pakolaisten vastaanotosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Kustannuksia korvataan yht ,53 e. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje , Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontakertomus / Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön päihdeosasto. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ uudet toimitilat/ Kuopion Näkökeskus Oy, Maljalahdenkatu 35, Kuopio. Toiminta on loppunut osoitteessa Haapaniemenkatu 13, Kuopio. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen toimintayksikön lopettaminen / Turvalinkki ry, Kaartokuja 9,rak 2 B, Kortejoki. Toiminta on loppunut lukien toimintayksikössä TURVALINKKI RY/KAKSOISPISTE, Vehmersalmentie 735, rak 4, Kortejoki. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen / Turvalinkki ry. Toiminta on loppunut toimintayksikössä Kaksoispiste, Vehmersalmentie 735, rak 4, Kortejoki. Kuopion kaupungin lastenneuvolatoiminnan toimintakertomus vuodelta Kuopion kaupungin äitiysneuvolatoiminnan toimintakertomus vuodelta Kuopion kaupungin Sihdin toimintakertomus vuodelta Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Yksityisen ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun lopettaminen / Invalidiliiton Asumispalvelut Oy. Toiminta loppunut toimintayksikössä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Kuopio /Päiväkeskus, Tiihottarentie 4, Kuopio. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Kallaveden kotiapu- ja hoivapalvelu. Toimintayksikkö on aloittanut os. Metsäpurontie 68, Hiltulanlahti. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen / Kas-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (25) 80 vunpolku Oy, Puutiolampi 20, Vartiala. Muutoksen jälkeen ympärivuorokautisessa laitoshoidossa on seitsemän asiakaspaikkaa (lapset/nuoret). Terveysjohtaja Jari Saarisen antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta /Kuopion Näkökeskus Oy, Maljalahdenkatu 25, Kuopio. Kuntaliiton yleiskirje 16/80/ , Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu Asetuksen mukaan sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa nousi 4,5 % alkaen. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Kuopion Terveyspalvelut Oy, Savolanrannantie 33, Kuopio. Uusi toimintayksikkö: c/o Terveystalo Kuopio Bioteknia, Neulaniementie 2, Kuopio. Toiminta on loppunut osoitteessa c/o Oma Lääkäri Oy, Vuorikatu 20, Kuopio. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Nilsiän Tähtihammas Oy, Ukko-Paavontie 12, Nilsiä. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen /Nilsiän Tähtihammas Oy, Ukko-Paavontie 12, Nilsiä. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / palvelun tuottajan nimen muutos ja toimipaikkojen lisäys / Oftapro Oy, Jynkänvuorenkatu 23, Kuopio. Palvelun tuottajan nimi Silmälääkäri Minna Ollikainen Oy on muuttunut Oftapro Oy:ksi.Palveluyksiköt: c/o Nilsiän Optiikka Leskinen, UkkoPaavontie 12, Nisiä ja c/o Silmäasema Kuopio, Kauppakatu 39, Kuopio. Va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin antama Kuopion kaupungin lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 :n muuttamiseksi. Sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärven antama sijaintikunnnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / KunNosteena hyvinvointipalvelut. Palvelun tuottamisesta vastuussa oleva henkilö terveystieteiden maisteri Marja-Leena Pakarinen,. Sukkulapolku 6, Toivala. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen / Plastiikkakirurgia Dietz Oy, PL 95 Helsinki. Toiminta loppunut Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös , Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos/omakammari Oy, Valkeisenkatu 3, Kuopio. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on laillistettu terveydenhoitaja Pajala Elisa Maria.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot