TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA YHTIÖITTÄMISTOIMENPITEET Vesi- ja viemärilaitos sekä Haapaveden Energia Oy VAIKUTUS Selvitetään toimintojen yhdistäminen joko nykyisen Haapaveden Energia Oy:n alaisuuteen tai kirjanpidollisesti eriytetyksi liikelaitokseksi. Lähivuosina edessä henkilöstön vaihdoksia, jotka hyödynnetään samassa yhteydessä. Yhtiöiden tuloverovaikutus pienenee. Selvityksen tekee KMPG ja se valmistuu syyskussa Ympäristölaboratorio Ympäristölaboratorion yhtiöittäminen siirtyy vuodelle 2014, mihin mennessä on tavoitteena saada laboratorion taloudellinen tulos painettua lähelle 0-tulosta. Tulostavoitteen saavuttamiseksi hintoja on korotettu ja voidaan korottaa edelleen Laboratorion henkilöstömäärää supistetaan 0,5 hlötv. Liikuntapalvelut Valmistellaan Haapaveden Liikunta Oy perustaminen alkaen. Yhtiö vastaa jatkossa jäähallin, uimahallin ja muiden liikuntapaikkojen hoidosta. Kaupunki ostaa vuosittain yhtiöltä liikuntapaikkojen peruspalvelut XX :lla, minkä jälkeen yhtiö vastaa palveluista asiakasmaksutuotoilla. Yhtiö perustetaan, mikäli se todetaan toiminnan ja talouden kannalta perustelluksi. Yhtiön sivutoimiseksi toimitusjohtajaksi nimetään talousjohtaja. 1

2 ULKOISTAMISTARKASTELUT Toimintojen ulkoistamisia on tarkasteltu toiminnoittain. Tarkastelun periaatteena on ollut, että mahdollisessa ulkoistuksessa nykyinen henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen. Tarkastelussa on otettu huomioon myös oman toiminnan tehostamismahdollisuudet. Tarkastelun pohjalta edetään toiminnoittain seuraavasti: IT-palvelut Kaupunginhallitus ilmoitti kaupungin valmiuden olla mukana perustettavassa alueellisessa IT-yhtiössä. Toisena vaihtoehtona oli esillä yhteistyön tiivistäminen ilman yhtiötä. Alueellisen yhtiön perustaminen ei saanut kuitenkaan tarvittavaa kannatusta alueen kunnissa, minkä vuoksi asiaa valmistellut sote-johtajien työryhmä on päättänyt, että yhtiöittämisen valmistelua ei jatketa. It-palvelut on säästänyt ja säästää edelleen toiminnallisissa kustannuksissaan. Etähallintaohjelman käyttöönotto säästää matkakustannuksia ja työaikaa. Palvelinrautoja hankitaan vähemmän, jolloin säästetään vuositasolla tuhansia euroja. Kirjanpito ja palkanlaskenta Tarkastelussa on ollut mukana valtakunnallinen Taitoa Oy ja Ylivieskan kaupungin HETA-liikelaitos. Myös paikallisen tilitoimiston valmiutta tarjota palveluita on tiedusteltu, mutta se ei ole ollut kiinnostunut tekemään tarjousta. Tarkastelun pohjalta esitetään toiminnan jatkamista omana toimintana kuitenkin siten, että toimintoja tehostetaan noin 3 henkilötyövuoden verran henkilöstöä vähentämällä ja kaupungin tytäryhtiöiden kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä vammaispalvelulain mukaisten avustajien palkanlaskennan siirtämisellä kaupungin hoidettavaksi. Siirto koskee Teknologiakylä Oy:tä, Energia Oy:tä, Pesula Oy:tä ja Kuntotalo Oy:tä. Kirjanpidon ja palkanlaskennan siirto säästää n e/v ja hlöstösäästö on n e/v. 2

3 Ruokapalvelut Tarkastelu on tehty oman toiminnan ja ISS:n antaman budjettiarvion perusteella. Sen mukaan oma toiminta on kilpailukykyistä, joten sitä jatketaan omana tuotantona. Toimintaa kuitenkin tehostetaan vuosien aikana yhteensä noin verran, minkä lisäksi tulee kouluratkaisujen vaikutukset. Ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistetään toiminnallisesti hallintopalvelujen alaisuuteen lukien. Siivous Tarkastelu on tehty oman toiminnan ja ISS:n antaman budjettiarvion perusteella. Sen mukaan ulkoistettu toiminta voisi olla hinnaltaan noin edullisempi. ISS:n budjettiarvio on kuitenkin kiinteistä- ruoka- ja siivouspalvelujen yhteinen, joten pelkästään siivouksen osuutta ei suoraan pysty arvioimaan. Siivouspalveluita tehostetaan vuosien aikana yhteensä noin verran. Toimintaa jatketaan omana tuotantona, mutta hintaeron supistamiseksi käynnistetään erillinen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisäksi löytää lisäsäästö. Ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistetään toiminnallisesti hallintopalvelujen alaisuuteen lukien. Kiinteistöhuolto Tarkastelu on tehty oman toiminnan ja ISS:n antaman budjettiarvion perusteella. Sen mukaan oma toiminta on kilpailukykyistä, joten sitä jatketaan omana tuotantona. Toimintaa kuitenkin tehostetaan vuosien aikana yhteensä noin verran. 3

4 Lääkäripäivystys Lääkäripäivystys kilpailutettiin heinäkuussa. Tarjousta pyydettiin toimitustakuulla kahdesta lääkäristä, joista toinen työskentelee Haapaveden ja toinen Pulkkilan vastaanotolla. Tarjouksia tuli yhteensä 4. Tarjousten käsittely on meneillään. Lääkäripäivystyksen ulkoistamisella pyritään vapauttamaan omien virkalääkäreiden työaikaa kiireettömiin vastaanottoihin sekä ennaltaehkäisevään työhön. Tällä toimenpiteellä pyritään alentamaan erikoissairaanhoidon kustannuksia ja perusterveydenhuollon kustannuksia mm. parantamalla kansansairauksien hoitoa. Vanhusten palveluasuminen Lääkekeskus Pienryhmäkoti Marttalassa on 8 paikkaa ja Peltola-Rantalassa 15 paikkaa, lisäksi tällä hetkellä ostetaan 5 paikkaa Kartanonväen yksiköstä. Pienryhmäkoti Marttala on rakenteiltaan sellainen, että sen toiminta ei voi jatkua nykyisissä tiloissa. Oman toiminnan ratkaisuna selvitetään voiko Peltola-Rantalaa laajentaa 8 paikalla. Attendo Oy on käynyt esittelemässä vanhusten palveluasumisen vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona on että ulkopuolinen toimija rakentaa n. 30 paikkaisen vanhusten asumispalveluyksikön ja sekä Marttala että Peltola-Rantala lakkautetaan. Tässä vaihtoehdossa Peltola-Rantalan yksikkö voitaisiin muuttaa esimerkiksi vuokrahuoneistoksi. Selvityksen pohjalta tulee tehdä ehdotukset mennessä. PPSHP:n apteekin edustajien kanssa on myös käynnistetty neuvottelut kesäkuussa Helmen lääkehuoltopalveluiden ostamisesta PPSHP:n apteekilta jo vuonna Selvitystyö on meneillään ja kustannusvaikutukset selviävät alkusyksystä. PPSHP:ssa tehdään apteekin osalta hintatarkistelu syyskuussa taloussuunnittelun yhteydessä, jolloin kustannuksia voidaan arvioida tarkemmin. 4

5 Laboratorio Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitos NordLab on aloittanut toimintansa NordLabin omistavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin -, Länsi-Pohjan- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. NordLabin tarkoituksena on laajentua tuottamaan laboratoriopalvelut koko alueen terveyskeskuksille. NordLab laboratorioliikelaitoksen edustajien kanssa on käynnistetty neuvottelut Helmen laboratoriotoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksen periaatteella NordLabille alkaen. Tällä toimenpiteellä pyritään turvaamaan alueen asukkaille riittävät ja laadukkaat laboratoriopalvelut. Laboratoriohenkilökunnan saatavuudessa on ollut jo pitkään vaikeuksia ja on oletettavaa, että iso toimija pystyy tarjoamaan palvelut haastavissakin tilanteissa. NordLabin edustajat tulevat tutustumaan Helmen laboratorioyksikköön elokuussa, minkä jälkeen neuvottelut jatkuvat. Kustannusvaikutukset selviät syksyn kuluessa. 5

6 HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMINEN Henkilöstön vähentämisessä periaatteena on, että ensisijaisesti hyödynnetään luonnollinen poistuma. Toissijaisesti lakkautettavan tehtävän hoitaja pyritään sijoittamaan muuhun avoimeksi tulevaan tehtävään. Vasta viimesijaisesti käytetään irtisanomista. Henkilöstöä vähennetään seuraavasti: (LP = luonnollinen poistuma, S = siirto eri tehtävään) HLÖTV Hallintopalvelut Perusturvaosasto Palkanlaskenta (sisältyy kohtaan kirjanpito ja palkanlaskenta) 2 LP Ympäristölaboratorio (sisältyy kohtaan ympäristölaboratorio) 0,5 S Ruokapalvelut (sisältyy kohtaan ruokapalvelut) 2,5 LP/S Ympäristöpalvelut: puretaan toimistosihteerin ostopalvelusopimus 0,5 LP Kehitysvammahuolto 1 LP Terveyspalveluiden toimistohenkilöstö 2,5 LP Sosiaalitoimisto 1 S Sivistysosasto Liikuntapalvelut 0,5 LP Keskustan ala-asteiden rehtorin virka lakkautetaan lukien. Sivistysjohtajan 1 LP tehtävät liitetään lukion rehtorin tehtäviin. Aittolan ja Vattukylän koulujen yhdistäminen (sisältyy omaan kohtaansa) 3 LP Koulunkäyntiohjaajat 2 LP Uuden päiväkodin henkilöstörakenteen muutokset?? Nuorisotalon päivystys 0,25 LP

7 Tekninen osasto Maankäyttöinsinöörin tehtävät sisällytetään maanrakennuspäällikön tehtäviin 0,5 LP Rakennustarkastajan tehtävä täytetään sisäisesti 1 LP Kiinteistöhuollosta (sis. kohtaan kiinteistöhuolto) 1 S Siivouksesta (sis. kohtaan siivous) 3 LP Siivouspalvelujen johdon keventäminen 0,5 S Vesi- ja viemärilaitos + Haapaveden Energia Oy 0,5 LP Henkilöstövähennykset yhteensä 23,25 7

8 MUUT TOIMENPITEET Aittolan ja Vattukylän koulut yhdistetään Vattukylän kouluksi alkaen Kuttuuri- ja nuorisotoimi siirretään kansalaisopiston alaisuuteen alkaen Sairauspoissaolojen vähentäminen Liitteenä on erillinen kooste toimenpiteistä, joilla pyritään aktiivisesti vähentämään kaupungin henkilöstön sairauspoissaoloja. Terveyskeskuksen työnjaon kehittäminen Perusturvalautakunta on nimennyt vastaanoton vastuutyöryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran syyskuussa. Vastuutyöryhmän tehtävänä on kaikkien vastanoton työprosessien läpikäyminen. Vastaanotolla on tehty mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: - Lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa on kehitetty - Päivystävän sairaanhoitajan toiminta on jo vakiintunut käytäntö - Marevan-hoidon määritykset ovat siirtyneet sairaanhoitajille määrättyjen kriteereiden mukaisesti - Vanhustenhuollon kanssa on kehitetty työnjakoa siten, että vanhusten palvelukeskuksissa tai asumispalveluyksiköissä asuvien asukkaiden suonen sisäiset antibioottihoidot voidaan antaa omassa yksikössä, jolloin ei tarvita vuodeosastohoitoa Tulevia kehittämistoimenpiteitä vastaanotolla: - Lääkäreiden ja hoitajien työnjaon edelleen kehittäminen - Marevan-hoitajien työnkuvan laajentaminen siten, että sairaanhoitaja tekee inr-määrityksen potilaalle pikamittarilla ja määrittää samalla käynnillä Marevan-annostuksen - Terveydenhoitaja aloittaa vastaanotolla paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidon ja palveluiden koordinoinnin ja seniorineuvolatoiminnan edelleen kehittämisen yhdessä vanhustenhuollon kanssa - Perehdytään ns. hoitajille listautumisen-malliin (Lahti), hoitajavetoiseen terveysasemaan (Jyväskylä) 8

9 sekä lääkäri-hoitaja työparimalliin ja selvitetään niiden soveltuminen meidän vastaanottotoimintaan - Käynnistetään kotisairaalatoiminta, jolloin avohoidossa olevien potilaiden mm. suonensisäiset antibioottihoidot voidaan hoitaa kotihoidon toimesta Edellä mainituista jo toteutuneista ja suunnitteilla olevista toimenpiteistä on hyviä kokemuksia eri puolilla maata. Näillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan riittävät, korkealaatuiset ja oikea-aikaiset lääkäri- ja hoitajapalvelut asiakkaille ja sitä kautta alentamaan terveydenhuollon kustannuksia. Muut ratkaisut Joukkoliikenne Kulttuuripalvelujen avustusten tasoa lasketaan vuoden 2013 tasosta Järjestöjen jäsenyyksiä vähennetään Yleishallinnon avustuksia vähennetään Kansalaisopiston lisäsäästötavoite Henkilöstön ateriaedun poistaminen Vapautuvien kiinteistöjen (mm. entisen päivähoidon kiinteistöt ja Aittolan koulu) myynti LISÄSÄÄSTÖTAVOITTEET Koska vakauttamisohjelman kokonaistavoite ei esitetyillä toimenpiteillä täyty, osastoille hyväksytään erilliset lisäsäästötavoitteet seuraavasti: Sosiaali- ja terveysosasto Sivistysosasto Tekninen osasto

10 VERORATKAISUT Tulovero Kunnan tulovero-% korotetaan 20,75 %:sta 21,25 %:iin vuodelle Kiinteistövero Kiinteistövero-%:ja korotetaan vuodelle TOIMENPITEET YHTEENSÄ KÄSITTELYAIKATAULU ### Strategiaryhmä ### Kaupunginhallitus: lähetetään lausunnoille lautakuntiin, yt-toimikuntaan ja Helmen neuvottelukuntaan ### Yhteistyötmk ### Kaupunginvaltuuston iltakoulu: lähetekeskustelu mennessä Lautakuntien lausunnot ### Kaupunginhallitus: esitys valtuustolle ### Kaupunginvaltuusto: päätöskäsittely 10

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 24.8.2011 78 Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa.

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa. Äänekosken kaupunki Rahatoimisto 19.5.2010 Talouden vakauttamisohjelma 2010 Vakauttamistoimet Keskushallinto 1. Korkoa Poken peruspääomalle Kaupunginhallitus päätti 29.6.2009 esittää Äänekosken ammatillisen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot