TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TALOUSVUOSI KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN RESURSSIT Etelä-Savon kauppakamarin hallitus MIKKELIN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN PIEKSÄMÄEN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN SAVONLINNAN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARIN JÄSENET MIKKELIN KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET PIEKSÄMÄEN KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET SAVONLINNAN KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET KAUPPAKAMARIOSASTOT - HALLITUKSET MIKKELIN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS PIEKSÄMÄEN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS SAVONLINNAN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS VALIOKUNNAT KAUPAN- JA PALVELUALAN VALIOKUNTA KOULUTUSVALIOKUNTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA TEOLLISUUSVALIOKUNTA ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARIN KESKEISIMMÄT EDUSTUKSET

3 KAUPPAKAMARIVUOSI 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Väylän avaajana ja suunnan näyttäjänä Vuonna 2013 globaali talouskehitys näytti jo myönteisiä merkkejä, mutta Suomen talous tökki edelleen. Bkt supistui toista vuotta peräkkäin ja jäi vuoden 2006 tasolle. Positiivisinta vuodessa oli viennin kääntyminen hienoiseen nousuun. Investoinnit ja yksityinen kulutus sen sijaan vähenivät ja julkisen sektorin velka kasvoi 7 miljardilla eurolla. Etelä-Savon kasvuluvut olivat kuluneena vuonna melko lailla valtakunnan tahdissa, ELY-keskuksen raportoinnin mukaan yritysten liikevaihdon kasvu toteutui jopa hitusen koko maata paremmin. Etelä-Savon kauppakamari oli mukana kehittämässä liiketoimintaympäristöä talouskasvua ja parempaa tuottavuutta tukevaksi yhdessä kauppakamariryhmän kanssa. Kauppakamarin rooli eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja muiden maakunnallisten toimijoiden välisen yhteistyön, yritysten verkostoitumisen ja kansainvälistymisen edistäjänä on ollut merkittävää. Valtakunnan tasoisina kauppakamariryhmän tavoitteina on ollut sääntelyn vähentäminen, hallinnon virtaviivaistaminen ja yhteisöveron keventäminen. Ainakin viime mainitussa onnistuttiin. Paikallisesti olimme mukana mm. Digitalisaatio 2013 hankkeessa; teema on ajankohtainen myös tänä vuonna. Etelä-Savon kauppakamarin oma talous kohentui edellisvuodesta, mutta haasteita on edelleen koulutustuottojen kerryttämisessä. Kauppakamarin talous rakentuu meillä pääsääntöisesti jäsenmaksu- ja koulutuksen järjestämisestä saatavien tulojen varaan. Jäsenten aktiivisuus koulutuspalveluiden käytössä on siis erinomaisen tärkeää. Osastot ja valiokunnat ovat toimineet aktiivisesti ja toimintaan on saatu paljon uusia ihmisiä mukaan. Kauppakamarimme jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta. Tervetuloa mukaan kaikki uudet jäsenyritykset! Kiitän lämpimästi myös kaikkia kauppakamaritoiminnassa mukana olleita luottamus- ja toimihenkilöitä sekä yhteistyökumppaneitamme luonnikkaasta yhteistyöstä vuonna Merja Auvinen Puheenjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimistollamme on tallessa vuosikymmenten takaa juliste missä lukee Tuo yrityksesi mukaan! Yhteistä reittiä on mukavampi kulkea. ja alla Kauppakamari. Etelä-Savon kauppakamarin nykyisen strategian mukainen iskulause on Väylän avaaja ja suunnan näyttäjä. Molemmat teemat ovat ajankohtaisia edelleen ja tässä ajassa. Maailman talous kriisiytyi vuonna 2008 ja kestävää taloudenpohjaa on rakennettu siitä lähtien. Välillä on näyttänyt siltä, että nousu on alkanut, mutta uusia murheita on kertynyt sitä mukaan, kun entisiä on pystytty raivaamaan edestä. Tätä katsausta kirjoitan Ukrainan kriisin horjuttaessa maailman poliittista tilannetta, kun Venäjä otti Krimin haltuunsa. Näin vuonna 1954 kommunistisen puolueen pääsihteeri Nikita Hruštšovin aloitteesta Ukrainaan liitetty niemimaa on saatettu takaisin äiti Venäjän syliin. Yhdysvallat ja Euroopan unioni sekä eräät muut maat ovat vastanneet talouspakottein naapurimaamme toimiin. Toivottavasti kriisi saadaan laukaistua diplomaattisin keinoin mahdollisimman pian, sillä erityisesti Yhdysvaltojen ajamista talouspakotteista kärsii Suomi ja erityisesti itäinen Suomi, etenkin, jos niitä vaiheittain voimakkaasti lisätään. Nyt on muistettava, että Suomen on oltava Venäjällä edelleen ja tehtävä yhteistyötä myös yksilö-, yhteisö- ja yritystasolla. Kauppakamarimme vuosi 2013 oli monien tapahtumien, tilaisuuksien, koulutustapahtumien ja aktiivisen edunvalvonnan sekä vaikuttamisen sävyttämä. Yleisestä suhdannetilanteesta, pienistä taloudellisista ja toimihenkilöresursseista huolimatta onnistuimme viime vuonna hyvin. Jäsentyytyväisyys parani, jäsenmäärä kasvoi hiukan ja taloudellinen tulos oli positiivinen, muutos edelliseen vuoteen noin euroa. Kiitos kauppakamarin jäsenille, yhteistyökumppaneille ja erityisesti aktiivisille luottamushenkilöille tästä on hyvä jatkaa. Markku Kakriainen Toimitusjohtaja - 2 -

4 TALOUSVUOSI 2013 Kansainvälisessä taloudessa vuoden 2012 loppupuolella alkanut vahvistuminen haki suuntaansa ja talous supistui Suomen Pankin arvioiden 1,2 % vuonna Myös kotimainen kysyntä ja investoinnit hiipuivat. Heikko suhdannetilanne heijastui myös työttömyysasteen kohoamiseen yli 8 prosenttiin. Suomen julkisen talouden voimakas velkaantuminen varjosti myös näkymiä. Seuraavassa talouden kehityksen kuvasarjoja: - 3 -

5 Kauppakamarit edistivät uutta talouskasvua ja korkeampaa tuottavuutta Vuonna 2013 kauppakamariryhmä edisti monin tavoin Suomen liiketoimintaympäristön kehittämistä suotuisammaksi uudelle talouskasvulle ja korkeammalle tuottavuudelle. Kauppakamarit toimivat yrityksille myönteisemmän toimintaympäristön puolesta ajamalla mm. yhteisöverotuksen keventämistä, virtaviivaisempaa hallintoa ja sääntelyn purkamista. Uutena strategisena avauksena kauppakamarit järjestivät yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa kymmenen paikkakunnan Kauppakamariryhmän Digitalisaatio 2013-kiertueen. Päätavoitteena oli herättää suomalaiset yritykset näkemään ICT-työkalujen laaja ja syvä merkitys kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnalle ja koko kansantalouden tuottavuudelle. Kiertue oli samalla osa Suomen kansallista ICT2015-ohjelmaa, joka tähtää uuden talouskasvun ICT-edellytysten parantamiseen mm. yritysten ydinosaamisen, teknisen valmiuden ja rahoituksen osalta. Digitalisaatio-kiertueen yrityspalaute ja monet muut vastaavat tilaisuudet nostivat jälleen esille suomalaisten yritysten moninaiset ja hyvin erilaiset tarpeet korkeamman tuottavuuden saavuttamisessa, ei vain toimialakohtaisesti, vaan myös yritysja yritysjohtajatasolla. Maamme päätöksenteon kannalta on tärkeää korostaa taloutemme rakenteen moninaisuutta paikkakunta- ja yritystasolla. Moninaisuus on yksi tunnustettu edellytys paremman kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttamiselle Ruotsi ja Saksa olivat vuonna 2013 tästä hyviä esimerkkejä. Suhdanne- ja rahoitustilanne lyhyesti Etelä-Savossa Etelä-Savon yritysten kehitys on monesti poikennut valtakunnallisesta trendistä. Niin nytkin, sillä yritysten liikevaihdon kehitys on viime aikoina ollut hieman parempaa kuin keskimäärin Suomessa. Koko maahan verrattuna päätoimialoista palveluissa on menestytty parhaiten. Trendi nousi syyskuussa 2013 jopa vähän koko maan yläpuolelle. Heikointa kehitys on taas ollut rakentamisessa, jossa jäätiin koko maan trendin alapuolelle jo vuonna Mutta elinkeinoelämän tilanne heikentyi loppuvuoden 2013 aikana Tunnelmia varjosti erityisesti konkurssien, irtisanomisten ja työttömyyden määrän lisääntyminen. Toisaalta maakunnasta löytyy yrityksiä, joiden tilauskirjat olivat täynnä ja kasvu voimakasta

6 Julkinen yritysrahoitus Etelä-Savon ELY keskuksen osalta oli vilkasta vuonna Myös Finnveran rahoituksen kysyntä pysyi vakaana. Vaikka rahoitushuolto toimi yleisesti ottaen melko hyvin, koettiin erityisesti kasvu- ja startup -vaiheen yrityksissä ongelmia rahoituksen saannissa. Tämä kehitys johtunee luotonannon kiristyneistä viranomaismääräyksistä. Liikevaihdon trendi, kaikki toimialat Liikevaihdon trendi, muut palvelut (2010=100) Koko maa Etelä-Savo Koko maa Etelä-Savo Kauppakamarin toiminta vuonna 2013 perustui viiteen strategian mukaiseen päämäärään: MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA KILPAILUKYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALUEEN VETOVOIMA JA VÄESTÖNKEHITYS KAUPPAKAMARIN RESURSSIT Läpileikkaavana toiminnan tukena oli kansainvälisyyden ja viestinnän huomioonottaminen ja tuki. Vuonna 2013 Etelä-Savon kauppakamari järjesti 14 omaa maksullista koulutuspäivää (joista 1 jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi) sekä kaksi HHJ kurssia. Näissä kävi vuoden aikana yhteensä noin 300 osallistujaa. Kauppakamari järjesti yhteensä 20 erilaista ajankohtais- ja verkostoitumistilaisuutta sekä matkoja vuoden aikana. Näihin osallistui noin 500 osanottajaa. Näiden lisäksi osallistuttiin yhteistyökumppanina lukuisiin muiden järjestämiin tapahtumiin ja kehittämishankkeisiin. Yritystoiminnan kehittämiseksi paneuduttiin muun muassa kasvuun ja rahoitukseen, digitalisaatioon, yritysturvallisuuteen, nuorten yhteiskuntatakuuseen, ammattitaitoisen työvoiman saamiseen ja koulutuskysymyksiin sekä kansainvälistymiseen tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyökumppaneitten ja sidosryhmine kanssa. Kauppakamarin keskeiset luottamushenkilöt osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kehittämistyöryhmiin ja vaikuttamiselimiin sekä seminaareihin. Jatkoimme myös perinteistä yritysten palvelua lupakäytännöissä hakemalla kaupan- ja matkailualan toivomuksesta Kuopion ja Pohjois-Karjalan kauppakamarien kanssa poikkeuslupia ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi yleisen poikkeusluvan ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittamiseksi loppiaisena kello Tällä luvalla turvattiin vuoden tärkeimmän venäläisturistien sesongin ostosmahdollisuudet. Muille ajankohdille ei lupia viime vuonna haettu, koska haluttiin rauhoittaa kaupanalan ammattiliittojen nostattama häly. Kauppakamarijärjestö on kansainvälinen ja sen tehtävänä on yhdessä eri tahojen kanssa edistää kansainvälistymistä ja yritystemme pääsyä uusille markkinoille. Olemme panostaneet Kiinan yhteyksien rakentamiseen. Vuonna 2013 luotiin pohjaa Etelä-Savon ja Shaoxingin yhteistyösopimukselle

7 Etelä-Savon kauppakamari on jäsenenä myös Suomalais-Venäläisessä (SVKK), Suomalais- Ruotsalaisessa (FINSVE) ja Saksalais-Suomalaisessa (DFHK) kauppakamareissa. Etelä-Savon kauppakamarin nimiin rekisteröity Itä-Suomen Businessedustusto toimii ISBE Oy:n omistuksessa Pietarissa tarjoten erinomaisen väylän Venäjän markkinoille. Näiden kanavien kautta olemme omalta osaltamme verkottamassa aluettamme ja jäsenyrityksiämme maailmalle sekä saamassa informaatiota. Järjestimme helmikuussa matkan Karjalan tasavaltaan, missä päämies Aleksander Hudilaisen kanssa neuvoteltiin jäsenyritysten hankkeista ja yhteistyöstä, muun muassa Parikkala-Syväoro rajanylityspaikasta ja linja-autoliikenteen käynnistämisestä Suomeen. Myöhemmin kesällä Savonlinja -yhtiöt aloittikin säännöllisen liikennöinnin Petroskoista Joensuuhun. Kiinan kansantasavallan Helsingin suurlähetystön kanssa hoidimme suhteita useaan otteeseen vuoden varrella. Suurlähettiläs HUANG Xing delegaatioineen vieraili kaksi kertaa Etelä-Savossa. Vuonna 2013 maakunnassa vieraili kauppakamarin koordinoimana 18 kiinalaista asiantuntijaryhmää tutustumassa suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaan. Elintarvikeviennin edistämiseksi Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarit ovat yhteistyökumppanina Helsingin Yliopiston Ruralia Instituutin, ProAgria Etelä-Savon, Etelä-Savon maakuntaliitton, Etelä-Pohjanmaan liiton sekä Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n kanssa elintarvikeklusterin kokoamisessa Leningradin ja Pietarin alueille. Sopimuskumppanina on Leningradin oblastin maaja kalatalouskomitea. Kilpailukykyisen toimintaympäristön puolella pääpaino oli liikenneyhteyksien kehittämisessä ja turvaamisessa. Kauppakamarin edustajat osallistuivat useisiin Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen seminaareihin ja työryhmiin. Järjestimme myös omia tapaamisia ja tapahtumia. Itä-Suomen kauppakamarit selvittivät nettikyselyllä taksien palvelukykyä ja saatavuutta taksilupien riittävyyden varmistamiseksi. Liikenneviraston uusi pääjohtaja Antti Vehviläinen osallistui Viitostie ry:n ja kauppakamarin järjestämään kehittämisseminaariin toukokuussa Juvalla. Savonlinnan lentoliikenteen turvaaminen ja Parikkala-Syväoron kansainvälisen rajanylityspaikan avaaminen oli myös vaikuttamisen keskiössä. Väestönkehitys ja alueen vetovoima -päämäärän osalta kauppakamari edisti maakunnan ja sen yritysten positiivisuutta ja myönteistä julkikuvaa. Kauppakamari oli osaisäntänä monissa tapahtumissa, joilla markkinoitiin aluetta. Muun muassa maailman tiedetoimittajat vierailivat Etelä-Savossa kesäkuussa, ja heille organisoimme nuotta- ja rantakalaretken Kyyvedelle. Viestinnän osalta pidettiin aktiivista ja monipuolista yhteyttä tiedotusvälineisiin. Oma ulkoinen viestintä perustui kauppakamarin kustantamaan ja ESV Julkaisut Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettuun, viisi kertaa ilmestyneeseen Etevä-Savo lehteen. Etevä-Savossa tuotiin vuonna 2013 vahvasti esiin alueemme erinomainen osaaminen ja yritystoiminta. Tätä linjaa pyritään jatkamaan, vaikka painetun printtimedian kustantaminen on erittäin vaativa tehtävä. Kertomusvuoden aikana panostettiin edelleen voimakkaasti myös sosiaaliseen mediaan koko kauppakamarijärjestön tavoin. KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA Seuraavassa kooste toimintavuodesta, sen tapahtumista ja uutisoinnista pääosin Etevä-Savo -lehden kautta: Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen ja puheenjohtaja Merja Auvinen jakoivat kevätkokouksen yhteydessä ansiomerkit Jarmo Immoselle ja Seppo Vanniselle

8 - 7 -

9 - 8 -

10 - 9 -

11 Toimitusjohtaja Markku Kakriainen yhdessä Venäjän duuman puhemies Sergei Naryshkin ja Karjalan tasavallan päämies Aleksander Hudilaisen seurassa Helsingissä, kevät 2013 Etelä-Savon kauppakamari esillä Pekingin matkamessuilla

12 KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN RESURSSIT Suomen kauppakamarit ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään voimakkaasti. Vuoden 2013 aikana panostettiin edelleen sosiaalisen median käyttöönottoon sekä rakennettiin uusi yhteinen ilme julkaisuihin. Keskuskauppakamarin asiantuntijat vierailivat pyydettäessä aktiivisesti alueellisissa kauppakamareissa. Viime vuonna allekirjoitettiin sopimus Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa yhteistyön vahvistamiseksi maakunnissa ja EK:n purki vuoden 2013 aikana aluetoimistonsa. Aluejohtokunnat jäivät toistaiseksi lakkauttamatta. Etelä-Savossa ei ole yhteistyössä säröjä ollut, koska niissä ja kauppakamarin elimissä toimii lähes samat henkilöt. Etelä-Savon kauppakamarin laajaan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu hallitus ja sen työvaliokunta, Mikkelin-, Pieksämäen- ja Savonlinnan kauppakamariosastot sekä kaupan- ja palvelualan-, koulutus-, liikenne- ja viestintä- sekä teollisuusvaliokunnat. Näiden lisäksi on Kuopion ja Pohjois- Karjalan kauppakamareiden kanssa yhteinen tilintarkastusvaliokunta. Kauppakamariosastot paneutuivat yritystoiminnan edellytysten ja seutujen kehittämiseen muun muassa maan- ja kaavoitus-, markkinointi-, logistiikka- ja koulutuskysymyksiin sekä kuntien elinkeinopoliittisiin strategioihin. Valiokunnat toimivat vastaavasti omien sektoreiden erityiskysymyksissä ja olivat hyviä vuorovaikuttamisen paikkoja viranomais- ja koulutusorganisaatioiden yritysten sekä poliittisten päättäjien kesken. Etelä-Savon kauppakamarin kevätkokous ja sen yhteydessä järjestetty esitelmätilaisuus Omistajat, hallitus ja operatiivinen johto pidettiin Kokousesitelmän piti valtakunnallisesti erittäin suosittu asiantuntija Matti Lainema. Kevätkokouksen isäntänä toimi Mikkelin Puhelin Oyj. Kauppakamarin syyskokous ja sen yhteydessä ollut esitelmätilaisuus Yritysturvallisuus pidettiin Esitelmätilaisuudessa oli vieraana kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäasiainministeriöstä ja hänelle luovutettiin kannanotto Parikka-Syväoro rajanylityspaikasta. Syyskokouksen isäntänä toimi Länsi-Savo Oy. Syyskokouksessa 2012 valittiin kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi Suur-Savon Osuuspankin varatoimitusjohtaja Merja Auvinen Savonlinnasta. Valinnalla tehtiin samalla historiaa, sillä Merja on ensimmäinen naispuheenjohtaja kauppakamarimme historiassa. Oman kautensa puheenjohtajana toiminut Franke Finland Oy:n toimitusjohtaja Antero Asikainen valittiin puolestaan Keskuskauppakamarin hallitukseen kesällä Antero on toinen kautta aikain alueeltamme valtakunnalliseen kauppakamarin luottamustehtävään valittu luottamushenkilö

13 Etelä-Savon kauppakamarin hallitus Hallitus kokoontui 6 kertaa vuonna Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Toimitusjohtaja Antero Asikainen Franke Finland Oy, Pieksämäki PJ., varatoimitusjohtaja Merja Auvinen Suur-Savon Osuuspankki, Savonlinna Vpj, toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli Vpj, toimitusjohtaja Jukka Kovanen Piako Oy, Naarajärvi Toimitusjohtaja Raimo Laine Mipro Oy, Mikkeli Toimitusjohtaja Kari Leinonen Oy Vip Cruise Ltd, Savonlinna Toimitusjohtaja Pia Leinonen Mikkelin Laattacenter Oy, Mikkeli Toimitusjohtaja Antti Lipsanen Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Pieksämäki Kauppias Isto Molarius K-citymarket, Savonlinna Apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen Pieksämäen kaupunki, Pieksämäki Toimitusjohtaja Pertti Oksa Oxa Oy, Mikkeli Kuntayht.johtaja, rehtori Keijo Pesonen Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinna Myyntijohtaja Juha Putkonen Mikkelin Puhelin Oyj, Mikkeli Vpj., toimitusjohtaja Arto Tolvanen Mainostoimisto Grafical Oy, Savonlinna Johtaja Reijo Turunen Danske Bank Oyj, Mikkeli Toimitusjohtaja Markku Vähä-Mustajärvi Mikkelin Betoni Oy, Mikkeli Toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki Miset Oy, Mikkeli Asiantuntijajäseninä: Tilintark.vlk.pj, varatuomari Antti Suhonen Asianajotoimisto Suhonen Oy, Mikkeli Esittelijä: Toimitusjohtaja Markku Kakriainen Etelä-Savon kauppakamari Sihteeri: Toimistopäällikkö Tanja Puputti Etelä-Savon kauppakamari Läsnäolo-oikeus: Asiamies, senior adviser Esko Pitkänen Mikkelin kauppakamariosasto Asiamies, toimitusjohtaja Timo Keisala Pieksämäen kauppakamariosasto Asiamies, myyntipäällikkö Mikko Nurmela Savonlinnan kauppakamariosasto Kauppakamarin valiokuntien puheenjohtajat: Kaupan- ja palvelualan valiokunta: toimitusjohtaja Pia Leinonen Koulutusvaliokunta: kuntayhtymän johtaja, rehtori Keijo Pesonen Liikenne- ja viestintävaliokunta: toimitusjohtaja Kari Leinonen Teollisuusvaliokunta: toimitusjohtaja Raimo Laine Kauppakamarissa toimii nuorkauppakamareiden jäsenistä koostuva JC-Kilta (Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta). Kilta on toiminut vuodesta JC-killan tavoitteena on tuottaa uusia aktiiveja kauppakamaritoimintaan. Sen tavoitteena on myös tuoda nuorten näkemyksiä edunvalvontaan ja asiantuntijatyöhön sekä lisätä nuorten osaamista yritystoiminnasta ja elinkeinoelämän edistämisestä verkottumisen kautta. Kiltalaisilla on edustukset valiokunnissa ja kauppakamariosastojen hallituksissa. Kauppakamarin kannanotot ja lausunnot vuonna 2013 Puoltolausunto: Vihreän teollisuuden ratkaisut kehittämisohjelman toteutus vuosina ( ) Lausunto: Etelä-Savon 1. Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta ( ) Kannanotto: Viitostien yhteysväli Mikkeli-Juva toteutettava juuri valmistuneiden suunnitelmien mukaisesti - Mikkelin kohdan rakentaminen käyntiin heti ( ) Kannanotto: Etelä-Savon kauppakamari vetoaa Parikkala Syväoro rajanylityspaikan avaamisen ja viisumivapauden puolesta ( ) Lasusunto: Savonlinnan lentoliikenteen tarpeellisuudesta (5/2013) Lausunto: Savonlinnan aluerakenne- ja liikennesuunnitelma-malliin (5/2013)

14 Kauppakamarin toimisto sijaitsee Mikkelin ammattikorkeakoulun Mikpoli yritystalossa. Tila- ja toimistoteknisissä asioissa toimitaan hyvässä yhteistyössä Etelä-Savon Yrittäjien ja Miset Oy:n kanssa. Helsingin seudun kauppakamarilta ostetaan valikoituja palveluja oman jäsenkuntamme käyttöön. Kauppakamarissa työskentelivät vuoden 2013 aikana toimitusjohtaja Markku Kakriainen ja toimistopäällikkö Tanja Puputti sekä osa-aikaisena opintojensa ohella toimistoassistentti Tiina Ylönen. Etelä-Savon kauppakamari ja Mikkelin kesäyliopisto jatkoivat yhteistyötä koulutusten järjestämisessä. Tällä pyrittiin vastaamaan kiristyneeseen kilpailuun ja laskeviin markkinoihin. Kauppakamariosastoilla on sivutoimiset asiamiehet, joiden tehtävänä on tukea osastojen toimintaa alueillaan. Mikkelin kauppakamariosaston asiamies Esko Pitkänen on toiminut aktiivisesti myös koulutustilaisuuksien vetäjänä sekä osallistunut edunvalvonta- ja sidosryhmätehtäviin. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenmäärä pysyi vakiintuneella tasollaan, kasvaen hienoisesti. 450 Etelä-Savon kauppakamarin jäsenmäärän kehitys v Etelä-Savon kauppakamarilla on Pieksämäen kauppakamariosaston yhteydessä Teuvo Laamasen rahasto, Savonlinnan kauppakamariosaston rahasto ja Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto (testamentilla vuonna 1974 Mikkelin kauppakamarille luovutettu rahasto, minkä toimintakertomus jäljempänä). Kauppakamariosastojen rahastot muodostettiin vuonna 1998, kun Mikkelin kauppakamari muutettiin Etelä-Savon kauppakamariksi muuttamalla aiemmin itsenäiset osastot osaksi koko kauppakamaria. Tällöin osastojen varat rahastoitiin käytettäviksi seudullisiin kehittämistarkoituksiin. Rahastot ovat omakatteisia ja niiden tilinpäätökset sisältyvät kauppakamarin tilinpäätökseen. Talous Etelä-Savon kauppakamari ylitti budjetoidun euron tuloksen, sillä kovan työn ja eräiden poikkeuksellisten toimenpiteiden jälkeen viime vuoden tulos oli euroa (v eur). MIKKELIN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN 2013 Mikkelin kauppakamariosaston hallitus piti vuoden 2013 aikana yhteensä 4 kokousta ja yhden jäsentilaisuuden. Jäsentilaisuuden alustajana oli Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Tommi Rasila

15 Vuoden aikana Mikkelin kauppakamariosaston asialistalta voi poimia seuraavia: Viitostie- hanke Mikkeli-Juva välillä on ollut toistuvasti esillä. Käytiin hanketilanne yksityiskohtaisesti läpi maakuntainsinööri Marko Tantun alustuksenpohjalta. Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemisessa kuljetusten ennakoituvuus ja toimintavarmuus sekä turvallisuus ovat keskeisiä. Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnan toimintaan perehdyttiin. Vapaa-ajan asukkaiden merkitys on alueen kaupalle ja palveluille erittäin suuri. Pyrittävä kehittämään palveluita niin, että vapaa-ajan asunnoilla ollaan entistä pitempiä aikoja Mäntyharjulla pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä todettiin, että kuntakeskusten kehittäminen on tärkeä osa Mikkelin seudun vetovoimaisuutta. Nuorisotakuu hankkeissa ollaan oltu mukana Mikkelin seudulla. EK:n suhdannebarometrien viestiä on osaston hallituksessa pidetty esillä ja pyritty ennakoimaan tulevien kuukausien suhdanteita. Mikkelin seudun SOLMU -rekrytointihanketta käytiin läpi ja todettiin mm. että keinoja saada paluumuuttajia seudulle on tehostettava. Mikkelin ammattikorkeakoulun Yritysasiamiesprojektista saatiin hyvä tilanne katsaus. Osaston hallitus oli tyytyväinen, että yrittäjyyteen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet Mikkelin Ammattikorkeakoulussa. Mikkelin osasto otti vahvasti kantaa viisumivapauden puolesta Suomen ja Venäjän välille. Osaston asiamies on ollut mm. seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä: o Firmaxi -hanke (Etelä-Savon ammattiopisto) o Yritysasiamieshanke (Mikkelin ammattikorkeakoulu) o Koulutusvienti-kasvuun -hanke (vetovastuu Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksella) o Onnistunut omistajanvaihdos -hanke (vetovastuu Miset Oy:llä) Osallistuttu myös Miktech Oy:n strategia prosessiin Osaston hallituksen työskentelyä on leimannut vahva verkottuminen ja positiivinen ote seudun elinkeinoelämälle tärkeiden asioiden edistämiseen. Esko Pitkänen Etelä-Savon kauppakamari Mikkelin osaston asiamies PIEKSÄMÄEN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN 2013 Pieksämäen kauppakamariosaston hallitus kokoontui 2 kertaa: 14.2 Lipa-Betoni Oy:llä ja S. ja A. Bovalliuksella. Tämän lisäksi hallitus vieraili keväällä Jyväskylän kauppakamarissa ja syksyllä Varkauden kauppakamariosaston luona. Elokuussa kauppakamariosasto järjesti tilaisuuden kaupungin johdon kanssa, jonka tarkoituksena oli tiivistää hyvää yhteistyötä kauppakamarin ja kaupungin kesken. Osasto järjesti kaksi jäsentilaisuutta. Keväällä tilaisuus pidettiin Nokkalan käräjätuvalla, jossa puhujana oli muun muassa Ilkka Lakaniemi. Syksyn tilaisuus järjestettiin Pieksämäen uudessa yritystalossa. Kauppakamariosasto oli myös mukana muun muassa RST-Lapilla / Ekin Muovi Oy:ssä pidetyssä sukupolvenvaihdostilaisuudessa sekä Checkmarkin 20-vuotisjuhlissa. Lisäksi pitkäaikaista hallituksenjäsentä apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiaista muistettiin rautaisella ansiomerkillä. Pieksämäen kauppakamariosasto otti lehdistössä kantaa muun muassa kuntaliitosasioihin. Timo Keisala Etelä-Savon kauppakamari Pieksämäen osaston asiamies

16 SAVONLINNAN KAUPPAKAMARIOSASTON KATSAUS VUOTEEN 2013 Savonlinnan kauppakamariosaston hallitus piti vuoden 2013 aikana 4 kokousta: Nuorten Yrittäjyystalo, Mainostoimisto Grafical Oy, MetsäWood, Punkaharjun vaneri- ja kertopuutehtaat ja Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus. Lisäksi vuoden 2013 aikana tapahtunutta: 5.3. Aamiaispalaveri Piattassa Itä-Savon päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kanssa Annettu lausunto lentoliikenteen säilyttämisen puolesta. Annettu lausunto, jossa painotetaan syväsataman hyödyntämistä ja mallin käyttöönottoa käytännön strategia- ja suunnittelutyössä. Annettu kannanotto Savonlinnan kaupungin strategiaan: Jatketaan suunnitteluaikaa, että mukaan saadaan yhteistyötahoja, joita asia erityisesti koskee ja jotka ovat strategiatyön asiantuntijoita esim. elinkeinoelämä. Kauppakamariosaston edustustahot Savonlinnan seudulla: ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN: o Savonlinnan seudun elinkeinopoliittinen neuvottelukunta Arto Tolvanen, puheenjohtaja; Ari Hämäläinen; Kaj Lindh o Elinkeinoyhtiö, Savonlinnan yrityspalvelut Oy Marjukka Aarnio, toimitusjohtaja; Jarkko Wuorinen, hallituksen puheenjohtaja o Itä-Savon Uusyrityskeskuksen hallitus Arto Tolvanen, varapuheenjohtaja; Simo Pirhonen KOULUTUS o Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen laajennettu johtoryhmä Merja Auvinen -> Arto Tolvanen o Itä-Savon yliopistosäätiön hallitus Arto Tolvanen, varapuheenjohtaja; Ari Hämäläinen o Ammatti ja aikuisopiston työelämän kehittämishankkeiden ohjausryhmä Arto Tolvanen, puheenjohtaja KESKUSTAN KEHITTÄMINEN o Savonlinnan keskustan kehittämisen ohjausryhmä Arto Tolvanen TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS o Nuorten työllistämishankkeen ohjausryhmä Ulla Nousiainen Mikko Nurmela Etelä-Savon kauppakamari Savonlinnan osaston asiamies

17 TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA Kauppakamarin järjestämän koulutuksen runko vuodelle 2014 on sovittu. Koulutukseen etsitään uusia muotoja ja aihepiirejä, koska markkinakentässä on nähtävillä pysyvä muutos. Kauppakamarijärjestön ilmeuudistuksen myötä myös Etevä-Savo -lehden layout muutettiin, ja sen taitosta vastaa jatkossa Tmi SaaraLiu. Etelä-Savon kauppakamari toteuttaa yhteistyössä Miktech Oy:n, Miset Oy:n, Pieksämäen elinkeinotoimen ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n kanssa Keski-Suomen kauppakamarin aloitteesta syntyneen Kasvu Open kampanjan. Etelä-Savon ja Sheoxingin kanssa syntyi tammikuun 2014 alussa yhteistyösopimus, joka luo pohjaa osaamisemme vientiin. Selvitys Etelä-Savon kauppakamarin tutkimus- ja kehittämistyön laajuudesta Kauppakamarin kehittämistoiminta jakaantuu pääosin kolmeen lohkoon. Toimiston järjestämiin ajankohtaisseminaareihin ja -koulutuksiin, neuvontapalveluihin sekä luottamushenkilöorganisaation kautta tapahtuvaan kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Kauppakamarilla on laaja ja monipuolinen luottamushenkilöverkosto, jota kautta saadaan hyvin elinkeinoelämän näkemys ja tieto esiin yritysten toimintaympäristön kehittämistyöhön sekä myös markkina- ja suhdannenäkymiin. Omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan yhteistyössä koko kauppakamarijärjestön kanssa jäsenkunnan näkemysten hankkimiseksi yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Etelä-Savon kauppakamari osallistuu myös Keskuskauppakamarin ja alueellisten kauppakamareiden valtakunnallisiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin. Omakatteisten rahastojen kautta rahoitetaan maakunnan oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelijoiden suorittamaa tutkimus- ja opinnäytetyötoimintaa. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Maailman talouden ja poliittisen tilanteen epävarmuus vaikuttavat edellisvuotta voimakkaammin myös Etelä-Savossa toimiviin yrityksiin. Euroopan Unionin eteläisten valtioiden, Kreikan, Espanjan ja Portugalin rahoituskriisien rinnalle on noussut Ukrainan ja Krimin kriisi, jotka luovat uusia paineita finanssimarkkinoille sekä kansainväliselle kaupalle

18 HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto on vuonna 1974 testamentilla Mikkelin kauppakamarille luovutettu itsenäinen rahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea eri tavoin Etelä-Savon kauppakamarin toimintaalueen taloudellisten ja teknisten alojen hyväksi tehtyä opetus-, kehitys- ja tutkimustyötä sekä avustaa stipendein alueelta kotoisin olevia em. aineiden opiskelijoita. Rahastoa hoitaa viisihenkinen hallitus, jonka Etelä-Savon kauppakamarin hallitus valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 rahaston hallituksen puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen ja varapuheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka sekä jäseninä toimitusjohtaja Markku Kakriainen, toimitusjohtaja Kari Manninen ja opetusneuvos Asko Ruuskanen. Rahaston asiantuntijana ja salkunhoitajana toimi sijoitusasiantuntija Eveliina Pyyhtinen/ Anu Parikka Suur-Savon Osuuspankista. Talous ja myönnetyt apurahat ja stipendit sekä kehityshankkeitten tuki Rahaston tilintarkastuksen ovat suorittaneet KHT Auno Inkeröinen ja HTM Pekka Neuvonen. Rahaston hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) ja lisäksi hoiti asioita sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Käsiteltävinä asioina oli muun muassa vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus, rahaston sijoitukset ja niiden hoito ja jaettavat stipendit ja opinnäytetyöt. Vuoden 2013 stipendien myöntämiskokous pidettiin tammikuussa Rahasto jakoi opiskelijoille ja oppilaitoksille apurahoja, stipendejä yhteensä euroa (ed. vuosi euroa). Rahastolta haettujen stipendien lukumäärä oli 41 kpl ja opinnäytetyöhakemuksia 26 kappaletta. Lisäksi rahasto tuki Nuorisotakuuseen liittyvää Digitaalista kaupunkiseikkailua 930 eurolla. Tapahtuma järjestettiin useiden yhteistyötahojen toteuttamana Sen tavoitteena oli tuoda esiin Mikkelin kaupungin ja sen eri toimijoiden suomat mahdollisuudet tulevaisuuden rakentamiseen työn, harrastusten ja opiskelun osalta. Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa ,01 euron ylijäämää (v ) ja taseen loppusumma on ,70 euroa (v ,69). Markkinakatsaus 2013 mielenkiintoinen vuosi takana Vuosi 2013 osoittautui erinomaiseksi sijoitusvuodeksi. Kaikki päämarkkinat, lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita, kehittyivät erittäin suotuisasti. Osakemarkkinat kokonaisuudessaan tuottivat hyvin: USA:ssa kurssit nousivat n. 30%, Suomessakin yli 20% ja Japanissa noustiin n. 50%:n vuosivauhtia! USA:n talousluvut kääntyivät viime vuonna selvästi parempaan suuntaan. Teollisuuden luottamus vahvistui ja asuntomarkkinoiden elpyminen jatkuu. Yhdessä paranevan työllisyystilanteen kanssa ne vetivät myös kulutuskysynnän käyntiin. USA:n keskuspankki piti kiinni elvyttävän politiikan jatkumisesta. Korkotaso haluttiin (ja halutaan edelleen) pitää alhaisella elvyttävällä tasolla ja liian suuria nousuja ei suvaita. Kuitenkin touko-kesäkuussa USA:n keskuspankin odotettua selvästi kärkkäämmät kommentit likviditeettielvytyksen (QE) aikakauden lopun lähestymisestä saivat markkinoilla aikaan voimakkaan myyntiaallon. Valtionlainakorot nousivat rajusti Yhdysvaltojen joukkolainamarkkinoiden vetäminä. Osakemarkkinoilla nähtiin korkotason nousun ja likviditeetin poistumisen pelon aiheuttama myyntiaalto, joka kohdistui erityisesti kehittyville markkinoille, mutta myös alkuvuoden hyvin kehittyneille US- ja Japanin markkinoille

19 Edelleen paraneva talousdata Yhdysvalloista sai keskuspankin heinä-elokuussa valmistelemaan markkinoita pitkään jatkuneiden likviditeettioperaatioiden asteittaiseen alasajoon. Joulukuun kokouksessa keskuspankki päättikin elvytyksen alasajon aloittamisesta tammikuussa Euroalueella tilanne oli hyvin kaksijakoinen. Saksasta saatiin varsin hyviä talouslukuja kotimarkkinakysynnän elpyessä, mutta eteläisemmässä Euroopassa ongelmat jatkuivat edelleen vaikeina. Suurimmat ongelmat Euroalueella olivat kasvun puute ja yhtenäisen politiikan puuttuminen. Kasvun vahvistaminen alkoi kuitenkin saada otsikoissa lisää tilaa säästötoimien sijaan. EKP on toiminut viime kesästä lähtien euroalueen takuumiehenä vakauttaen tilannetta merkittävästi. Vakautuminen näkyi mm. voimakkaasti laskeneina reunamaiden lainakorkoina ja eurokriisi painuikin taka-alalle. EKP:n toimilla on edelleen jatkon kannalta ratkaiseva rooli. Vuonna 2013 saatiin aikaan myös merkittävä päätös yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamisesta. Japanissa hallitus on tehnyt voimakkaita liikkeitä kasvun käynnistämiseksi. Maa julkisti suuret investointiohjelmat sekä infrastruktuuriin, että yritystukiin. Lisäksi maassa vaihdettiin alkuvuodesta keskuspankin johto ja nostettiin inflaatiotavoitetta. Jenin arvoa pyritään heikentämään siten, että Japanin vientikysyntä saadaan liikkeelle ja, että tuontitavaroiden kallistumisen kautta saadaan inflaatio nousuun. Kehittyvillä markkinoilla kasvu jatkui edelleen länsimaita vauhdikkaampana, vaikkakin jäi odotuksista. Kiinassa ensimmäisen vuosineljänneksen talouskasvu jäi alle odotusten ollen linjassa mm. heikkenevien luottamuslukujen kanssa. US-keskuspankin likviditeettielvytyksen lähestyvä hidastaminen iski kovasti kehittyville markkinoille. Liike tuli sekä korkojen nousun että valuuttojen heikentymisen kautta. Kiinassa talousluvut kääntyivät jälleen parempaan suuntaan hallituksen tukiessa talouskasvua. Kiina myös ilmoitti merkittävistä uudistuksista, joilla talouden rakenteita muokataan 60 toimenpiteellä vuoteen 2020 mennessä. HALLITUS

20 ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARIN JÄSENET MIKKELIN KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET A.Toivakka Oy Aalto Oy Aalto-yliopisto, BScBA, Mikkeli Aalto-yliopisto, pienyrityskeskus Ahlstrom Glassfibre Oy Aitoasunnot / Palhomaa Oy Ari Ohtonen Oy, AO Paino Oy Asianajotoimisto Arto Tiensuu Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy Asianajotoimisto Puukko & Tuppurainen Oy Asianajotoimisto Suhonen Oy AT-Viestintä Oy Auto-Kilta Oy, Mikkeli Celer Oy Danske Bank Oyj, Mikkeli DHS Oy Audit Partners EK-Savo Oy/Eilakaisla Elinkeinoelämän Keskusliitto, Itä-Suomi Ensto Finland Oy, Mikkeli Environics Oy ESE-Verkko Oy ESV-Julkaisut Oy, c/o Länsi-Savo Oy ESV-Paikallismediat Oy, c/o Länsi-Savo Oy Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Etelä-Savon Energia Oy Etelä-Savon Kirjapaino Oy Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon Laskenta ja Konsultointi Ky Etelä-Savon Liikunta ry Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky Etelä-Savon Teleasennus Oy Etelä-Savon Viestintä Oy Etelä-Savon Yrittäjät Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Exel Composites Oyj FH Invest Oy Finnvera Oyj, Mikkelin aluekonttori GL Puu Oy Grafisale Oy Handelsbanken, Mikkelin konttori Haukivuoren Osuuspankki Helprint Oy Hirvensalmen kunta Hirvensalmen Osuuspankki Hits-Ari Ky IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Mikkeli Ihastjärven Linja Oy Inray Oy Ltd Itella Posti Oy Jari ja Pirkko Mattila Oy, K-Supermarket Rokkala JJ Westwind Finland Oy Jorma T. Hartikainen Juvan Kodinonni Oy Juvan kunta, kunnanvirasto Juvan Tili Oy Juvan VP-Yhtiö Oy (Laskentatili) Järvi-Suomen Metsätilat Oy Järvi-Suomen Viestintä Oy Kangasniemen kunta Kantolan Rengas Oy Kariko Oy Karikon Autotalo Oy Kaukama Oy Kerkes Oy Keskon Järvi-Suomen alue, c/o K-citymarket Seppälä Kuljetusliike J ja R Laatikainen Ky Kuljetusliike Krivetz Ky Kuomiokoski Oy Kuomion Kirjanpito Oy Kyyhkylä Oy Laskentamaa Oy Laskentavalio Ky Leo Laukkanen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Mikkeli Länsi-Savo Oy Maalausliike Pöntinen Ky Maamerkki Infra Oy Maansiirto Jarkko Ralli Oy Mainostoimisto Kixit Oy Makuuni Oy Marko ja Seija Miettinen Oy, K-Citymarket Mikkeli Marski Data Oy Mavacom Oy Mayt Oy Mediatakojat Oy, Radio Mikkeli Meklaritalo Oy Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo ry Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry Metsäsairila Oy Mikalo Oy Mikemet Oy Mikke ry Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Asuntokeskus Oy Mikkelin Autokuljetus Oy Mikkelin Betoni Oy Mikkelin Insinöörit ry Mikkelin kaupunki Mikkelin kesäyliopisto Mikkelin kiinteistöpysäkki (Arvokaksikko Oy) Mikkelin Kirjakauppa Oy Mikkelin Laattacenter Oy Mikkelin liikemiestenseura r.y. Mikkelin Mikaeli Oy Mikkelin Perheravintolat Oy Mikkelin Pesula Oy Mikkelin Puhelin Oyj Mikkelin Ravirata Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Mikkelin Tilikeskus Oy Mikkelin Tilitoimisto Oy Mikkelin Vihannes Oy Mikkelin yliopistokeskus Mikpolis Oy Miktech Oy MIP Electronics Oy Mipro Oy MJ-Compitec Oy MTK-Etelä-Savo ry MTV Oy, Etelä-Savo Mäntyharjun kunta Nikopuu Oy Nordea Pankki Oyj, Juva Nordea Pankki Oyj, Mäntyharju Nordea Pankki Suomi Oyj, Mikkeli Observis Oy

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.)

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.) Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.) Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie13, 51900 Juva Asialista: 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi Elisa Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 01165106 Osoite Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 2.3.2017 kello 13:00-16:00 (12:15-13:00 lounas) Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Nimeämistoimikunnan tehtävä Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät:

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva 1 (6) HENKILÖTIEDOT Reijo Tapani Karhinen Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva Sotilasarvo: Vääpeli Kunniamerkit: Kunniatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, 2010 Vuorineuvos, 2009 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 OP Ryhmän tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 1 (5) YRITYSTUTKIMUS RY FÖRETAGSANALYS RF TOIMINTAKERTOMUS 28.02.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 n tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot