PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO FI OULUN YLIOPISTO puh Phone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO FI OULUN YLIOPISTO puh Phone Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi 001. Kokkoniemi, Anne: Yrittäjyys ja yrityksen perustamishalukkuus: tutkimuskohteena Pyhäsalmen kaivoksen henkilökunta. Oulu (4) s Huttunen, Hannu: Strategista päätöksentekoa tukevan kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle. Oulu s Karjalainen, Minna: Teknologian kehittymisen vaikutus tuottavuuteen Oy Veikkaus Ab:ssa. Oulu s Aalto, Heikki: Tulosvastuuyksikön taloudellinen ohjaus esimerkkiyrityksessä. Oulu (2) s Pelkonen, Seija: Teknologiatason vaikutus yrityksen kannattavuuteen - Esimerkkinä Kainuun mekaaninen puuteollisuus. Oulu (11) s Ojala, Pasi: Euroopan yhteisön neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin kvalitatiivinen voimassaolo Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Suomessa. Oulu (8) s Järvinen, Janne: Toimintolaskennan teoreettiset perusteet. Oulu (1) s Karppinen, Jari: Tase-erien arvostus kirjanpidossa selvitystilirajaa lähestyttäessä ja sen alituttua. Oulu (15) s Karjalainen, Jari: Verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon valinta case -yritykselle. Oulu s Kautto, Marko: Verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon valinta case -yritykselle. Oulu s Jurvelin, Pirkko: Tilintarkastuskertomuksen informaatioarvo. Oulu s Kääriäinen, Antti: Kustannuslaskentainformaatio tuotepäätöksien tukena Pohjois-Suomen teollisuusyrityksissä. Oulu (1) s Ala, Heikki: Palvelukohtainen kustannuslaskentajärjestelmä - esimerkkinä Oulun kaupungin konekeskus. Oulu (6) s Hänninen, Anne: Kannustavan palkitsemisjärjestelmän rakentaminen esimerkkiyritykselle. Oulu s.

2 015. Sippola, Kari: Categorization of Quality Costs and the Application of Quality Costs Reporting in a Case Firm. Oulu s Moilanen, Timo-Jaakko: Jatkuva kehittäminen johdon päätöksentekoa tukevan tiedon hallinnassa case-tapauksena Polar Electro Oy:n laskentajärjestelmä. Oulu s (45) Kukkonen, Jaana: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta yliopistollisen sairaalan kirurgisessa yksikössä. Oulu s (33) Piiroinen, Tarja: Palveluosastojen kustannusten kohdistaminen ja kilpailukyvyn arviointi esimerkkiyrityksessä. Oulu s Rantasuo-Tomety, Liisa: Pohjoispohjanmaalaisten maidontuotantoa päätuotantosuuntana harjoittavien kannattavuuskirjanpitotilojen kannattavuus vuosina ja Euroopan unionin vaikutukset tilojen tuloksiin vuosina Oulu (12) s Lehtola, Antti: Myynninohjausta palvelevan toimintolaskentamallin kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (1) s Kiukkonen, Pirjo: Suoritusten arviointijärjestelmän kehittäminen palveluyritykselle. Oulu (5) s Haapanen, Lauri: Investointipäätökseen liittyvän epävarmuumuuden vähentäminen asiakkaiden tarpeet huomioon ottamalla. Conjoint-analyysin soveltaminen Rautaruukki Oy Raahen Terästehtaan investointipäätökseen. Oulu (13) s Kiljunen, Virpi: Teknologiayrityksen menestystekijämittaristo rahoittajan päätöksenteon apuna. Oulu s. (salainen asti, ei lainata) Salo, Ari: Hammaslaboratorion kustannuslaskentasovellus. Oulu s Saastamoinen, Merja: Suoritusmittariston rakentaminen kohdeyritykselle. Oulu s Westerlund, Raija: Toimintolaskenta projektitoiminnassa - case-yritys VTT Elektroniikka. Oulu (4) s Niemelä, Maarit: Toimintolaskennan soveltaminen kunnalliseen tukipalveluyksikköön. Case: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalveluyksikkö. Oulu (29) s Kerimaa, Juha: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta vaihto-omaisuuden arvojen ja tuotekohtaisten kustannusten laskennassa. Oulu s Uistola, Päivi: Osavuosikatsauksen sisällön ja laadun vaikutus informaation heijastumiseen osakkeiden hintoihin. Oulu (7) s Hautamäki, Vesa: Tuotekohtaisten kustannusten selvittäminen toimintoperusteisen laskennan avulla esimerkkiyritykseen. Oulu (9) s Koivuaho, Heikki: Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen ) Aalto, Minna: Kustannuslaskennan kehittäminen yliopiston ainelaitoksella.

3 Oulu (5) s Virikko, Timo: Osakeyhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksellinen vertailu case-yrityksen avulla. Oulu (22) s Tynkilä, Katri: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta kunnallisen sairaalan vuodeosastolla. Oulu (2) s Rasinkangas, Mika: Toimintolaskentamallin rakentaminen kohdeyrityksen tuotantolinjalle. Oulu (16) s. (Luottamuksellinen saakka) Laurila, Elina: Toimintojen kehittäminen toimintojohtamisen avulla. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Säynäjäkangas, Hannu: Uuden tuotantoprosessi-innovaation taloudellinen hyödyntäminen aloittavassa yrityksessä. Oulu (5) s Kujanpää, Juhokalle: Budjetointijärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (2) s Saapunki, Marko: Suoritusten arviointi- ja tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (6) s. (Luottamuksellinen saakka) Kajula, Matti: Toimintoperusteisten tuotekustannusten laskeminen proteesisäätiön Oulun yksikössä. Oulu s Junger, Lauri Kristian: Yrityksen saneerauskelpoisuuden arviointi tilinpäätösanalyysin avulla. Oulu (2) s Vähäkuopus, Riitta: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta terveyskeskussairaalan tutkimusosastolla. Oulu (5) s Riihimäki, Janne: Jatkamiskelpoisuuden-käsite yrityssaneerauslaissa. Oulu s Silvola, Tero: Toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin kehittäminen kohdeyrityksessä. Oulu (12) s Jurvansuu, Antti: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta Oulun lääninhallituksen yleishallintoyksikössä. Oulu (6) s Nikkilä, Mika: Toimipaikkakohtaisen toimintolaskentamallin rakennekartoitus Suomen Posti Oy:lle. Oulu (7) s Jääskelä, Juha: Ympäristölaskentatoimen nykytilan arviointi ja vaadittavat toimenpiteet kohdeyrityksessä. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) Kanervo, Jari: Laatumallin ja jatkuvan laadun parantamista tukevan mittarin kehittäminen yliopistollisen sairaalan neurokirurgiseen yksikköön. Oulu (9) s Kivari, Pirjo: Building a performance measurement system: Nokia Mobile Phones, Special Products. Oulu (20) s. (Luottamuksellinen saakka).

4 050. Takalo, Timo: Konsernitilinpäätöksen laatijan vaikutusmahdollisuudet konsernituloslaskelman ja konsernitaseen antamaan informaatioon. Oulu (2) s Välimaa, Tero: Kustannuslaskennan kehittäminen yliopiston sisäisessä palveluyksikössä. Case: Oulun yliopiston atk-keskus. Oulu (4) s Malinen, Pentti: Osakeyhtiön tilintarkastusinformaatio tilinpäätösinformaation osana. Oulu (1) s Luoto, Pekka: Henkilöyhtiöiden oma pääoma. Oulu (4) s Kiviniemi, Jouni: Benchmarkingin käyttö suomalaisissa yrityksissä - tutkimus Suomen Laatuyhdistyksen jäsenyrityksissä. Oulu (4) s Kauppi, Susanna: Toimintoperusteinen laskenta sairaalan tulosyksikössä. Oulu (8)s Narkilahti, Jouko: Yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa. Oulu s Kiuru, Sauli: Johdon informaatiojärjestelmät Pk-teknologiayrityksessä. Oulu s Sohlo, Suvi: Käyttöomaisuuden poistot - osapuolten näkemyksiä viimeaikaisesta kehityksestä. Oulu (1) s Kukkola, Juha: Aloittavan joint venturen rahoitus Venäjällä. Oulu s Rancken, Nina: Evaluating New Product Life Cycle Profitability: Nokia Mobile Phones Special Products. Oulu (8) s. (Luottamuksellinen saakka) Rapakko, Anne: Ympäristölaskennan hyväksikäyttä Turveruukki Oy:ssä. Oulu (1) s. (Luottamuksellinen saakka) 062. Ilvonen, Erja: Työkalujen kehittäminen prosessin toimintoperusteisen johtamisen tueksi: Case: Neste Polyester. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen saakka) 063. Mulari, Anne-Mari: Palkkiojärjestelmän kehittäminen teknologiayrityksessä. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen saakka) 064. Sääskilahti, Pekka: Euroopan talous- ja rahaliiton yritystaloudelliset vaikutukset. Oulu (1) s Kemppainen, Mira: Korjausrakentamisen rahoitus asunto-osakeyhtiössä. Oulu s Heikkilä, Sanna: Oulun Energian asiakaskannattavuuksien selvitys apuna uuden markkinatilanteen hallinnassa. Oulu (21) s. (Luottamuksellinen saakka) 067. Kuusisto, Ari: Budjetointiprosessi ja toimintolaskennan hyväksikäyttö budjetoinnissa, yrityksenä Helsingin Puhelin Oyj. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) 068. Keränen, Markku: Finanssieriin liittyvän korkoriskin mittaaminen - Case: Metsä Group Financial Services Oy. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka)

5 069. Hokajärvi, Juha: Internetiin siirtyvän kaupankäynnin aiheuttamat muutokset yritysten kilpailuedussa ja toimiala-asemassa. Oulu (1) s Eskola, Elina: Toiminnan laatukustannukset kuparivalimon tilaus- ja toimitusprosessissa. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) 071. Pasanen, Sanna: Business Relationships and Network between the Software Firms in Oulu. Oulu s Lakari, Torsti: Yritysmuodon valinta- ja muutospäätös osana yrityksen arvon kasvattamista. Oulu s Koivuaho, Kari: Laatujohtamista tukeva suorituskyvyn mittausjärjestelmä - Case: Polar Electro Oy. Oulu (2) s. (Luottamuksellinen saakka) 074. Isoaho, Pirkko-Liisa: Keskipohjalainen liikuntaseura talouden ja toiminnan tuottavuuden mittareilla arvioituna. Oulu (4) s Poutiainen, Tuomo: Strateginen laskentatoimi projektinjohtourakoitsijan laskentajärjestelmän osana. Oulu s Niemelä, Iiris: Toimintolaskentamalli tilaus-toimitus -prosessissa. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Mankinen, Mikko: Toimintoperusteisen kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle. Case: Securitas Arvokuljetusyksikkö. Oulu s Alatalo, Terhi: Yritysten valmistautuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. Oulu (2) s Oinonen, Vesa: Korkean teknologian yrityksen rahoitusstrategia. Oulu (1) s Weisell, Pirjo: Meijerin rinnakkaistuotanto ja sen yhteiskustannusten kohdistaminen tuotteille. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) Paavola, Arja: Palvelupakettikohtaisten kustannusten selvittäminen toimintolaskennan avulla Case: Oulun kaupungin teknisen keskuksen kunnossapitoyksikkö. Oulu (7) s Riuttanen, Pekka: Kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen taloudellisen ohjauksen työvälineeksi kohdeyrityksenä Arina-yhtymä. Oulu (11) s. (Luottamuksellinen saakka) Äijälä, Sirpa: Tuotekohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Juntti, Mirva: Päivittäistavarakaupan tarjoushinnoittelu. 75 (3) s. Oulu Kittilä, Eija: Kirjanpitolain soveltaminen Hailuodon kunnan laskentatoimeen. 79 (4) s. Oulu 1999.

6 086. Liimatainen, Petteri: Ympäristökustannukset LK-Products Oy:ssä. 65 s. Oulu Pirnes, Pekka: Sitoutunut pääoma ja autokaupan kannattavuus. 109 (6) s. Oulu Karjalainen, Jaakko: Changes in cost accounting when cost of sales is implemented - case Nokia Networks, Radio Access Systems. 101 (8) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Laukka, Sanna: Investoinnin kannattavuuden arviointi paperitehtaan raaka-ainemixin muuttuessa. 81 (10) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Härkönen, Auli: Business Simulation Games. 71 (5) s. Oulu Mäki, Mikko: Oulun Hesburgerin suorituskykymittaristo. 120 s. Oulu Rinkinen, Kari: Osakeoptiot kannustinjärjestelmänä Suomessa - käyttö ja käyttäytymisvaikutukset. 61 s. Oulu Raudaskoski, Erkki: Laatukustannusten seurantamallin rakentaminen: kohdeyrityksenä Rautaruukki Steel. 104 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 094. Heikkinen, Veera: Tuloksentasaaminen ja yrityksen velkaisuus. 81 (2) s. Oulu Hilli, Marko: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta OYS:n Radioloian klinkan eteläiseen keskusröntgeniin. 84 (19) s. Oulu Kiili, Maarit: Tasapainotetun mittariston rakentaminen Oulun kaupungin tekniselle keskukselle. 95 (1) s. Oulu Soukka, Mari: Yritysmuodon sivuuttaminen verotuksessa. 165 s. Oulu Siljander, Kalle: Delta and Delta-Gamma Approaches to Value at Risk for Options Positions. 60 (2). Oulu Voho, Anne: Verouudistukset ja yritysten velkaantuminen. 118 (1) s. Oulu 2000.

7 100. Myllykangas, Heli: Ohjelmistotuoteperheen kannattavuuden arviointia. 111 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 101. Kaarlela, Mikko: Laatukustannusten rakentaminen: Kohdeyrityksenä Rautaruukki Steel, Levytuoteet liiketoimintayksikkö. 81 (2) s. Oulu Huhtala, Sonja: Organisaatioiden välinen tiedonsiirto informaatioprosessien uudelleensuunnittelun apuvälineenä. 115 s. Oulu (Luotamuksellinen saakka) 103. Stöckel, Nina: Creating Rules and Regulations for Economically Meaningful Telework - Case: Nokia GmbH/Nokia Networks. 86 (27) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 104. Vesterinen, Heikki: Tilintarkastajan riippumattomuus. 122 (1) s. Oulu Paloranta, Veli-Pekka: Taloudellisen lisäarvon (EVA) laskeminen ja analysointi caseyrityksessä. 86 (6) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 106. Moilanen, Antti: Osakeyhtiön osakkaan eri vaihtoehdot nostaa yhtiön varoja käyttöönsä. 66 s. Oulu Kaikkonen, Merja: Konkurssiuhan tunnistaminen. 83 s. Oulu Ala-Kopsala, Anssi: Tuloksenjärjestely ja yrityksen listautuminen. 81s. Oulu Itäpalo, Sanna: Tilintarkastajan raportointi s. Oulu Lassila, Sanna-Mari: Taloudellisen lisäarvon selvittäminen OMG Kokkola Chemicals Oy:ssä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 111. Junnikkala, Petteri: Henkilöstötilinpäätös tilitoimistossa. Case-yritys: Tahkola Tilitoimistot Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 112. Lampi, Juha: Toimintoperusteisen kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen Nemo Technologies Oy:lle s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 113. Lusua, Maarit: Oulun yliopiston tasapainotettu menestystekijämittaristo s. Oulu Latvakoski, Hannele: Projektin tuotekustannuslaskelmien vertailu s. Oulu Mukka, Raila: Tuloksentasaus konkurssiyrityksillä s. Oulu Pikkarainen, Tero: Formulating strategy for activity-based costing/management application business case QPR. 117 s. Oulu Silvennoinen, Kaija-Liisa: Sokos Hotels Oy:n ja Royal Hotels Oy:n fuusion vaikutus taloudellisen lisäarvon muodostumiseen. 81 s. Oulu Suopajärvi, Niina: Customer Profitability; Analysis and Evaluation of the Current Follow-up Case Stora Enso Fine Paper. 138 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka)

8 119. Hyytinen, Matti: Verohallinnon budjetointikokeilun arviointi s. Oulu Jääskö, Kristiina: Verosuunnittelu yrityksen sukupolvevaihdoksessa. 79 s. Oulu Karjalainen, Pasi: Arvostrategiat suomalaisilla osakemarkkinoilla. 90 s. Oulu Leiste, Mari: Erityistarkastusraporttien käyttö konkursseihin liittyvien rikosten selvittämisessä. 65 s. Oulu Näätsaari, Aila: Henkilöstörahaston ja voittopalkkiojärjestelmän vaikutukset: motivaatio ja yrityksen kannattavuuden seuraaminen s. Oulu Heikkala, Marika: Suomen rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutukset pörssiyhtiöiden rahoituslähteiden käyttöjärjestykseen 1990-luvulla. 74 s. Oulu Liljeroos, Mauno: Verotuksen vaikutus osakeyhtiön voitonjaon suunnittelussa s. Oulu Rautiainen, Virpi: Tutkimus- ja kehityskustannusten vaikutus yritysten arvoon toimialoittain s. Oulu Rousu, Tytti: Kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi oman pääoman käsittelyn näkökulmasta. 73 s. Oulu Syväjärvi, Virpi: Koneiden ja kaluston EVL-maksimipoistojen pieneneminen kuljetusalalla: Case Syväjärven Kuljetus s. Oulu Vilppola, Mervi: Toimintolaskenta projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 130. Heikkilä, Ulla: Pro forma muotoinen taloudellinen informaatio arvopaperimarkkinalain mukaisessa listalleottoesitteessä. Case: QPR Software Oyj. 123 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 131. Kurkela, Heta: Arvonmäärityssovelluksen rakentaminen s. Oulu Leino, Jyri: TVL 42 :ssä tarkoitetun muun kuin julkisen osakeyhtiön pienosakkaan verotuksellisesti optimaalinen osingonjako s. Oulu Rieppo, Jussi: Budjettiharhan syntyyn vaikuttavat tekijät s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.) 134. Lapola, Mikko: Budjetointi-ilmapiiri kohdeyrityksessä Case Filtronic LK Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 135. Ukonmaanaho, Elsa: Puoliformaalit talouden ohjauksen tietojärjestelmät ja mittarit toiminta-analyyttinen tutkimus s. Oulu Hakola, Mikko: Vuonna 2000 listautuneiden IT-yritysten kassavirta- ja lisävoittoperusteinen arvonmääritys. 86 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.)

9 137. Kauhanen, Tea: Käyttöomaisuuskustannusten huomiointi koulutuspalvelujen hinnoittelussa s. Oulu Kronqvist, Kari-Pekka: Osakeyhtiömuotoisen pienyrityksen sukupolvenvaihdos verotuksen näkökulmasta s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 139. Haapalahti, Jyri: Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu osakeyhtiössä. 74 s. Oulu Rumpunen, Katja: Industry-wide averages as targets for financial ratios: Finnish evidence. 64 s. Oulu Paasovaara, Marko: Kriisiyhtiöiden jatkuvuus-periaatteen toteutumisen arviointi ja siitä raportointi tilintarkastajien näkökulmasta. 126 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.) 142. Lantto, Anna-Maija: The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows. 66 s. Oulu Pikkarainen, Kari: Riskirahoitusyrityksen osakkuusyritysten ohjausmalli haastattelututkimus. 107 s. Oulu Räsänen, Ville: Konsernirakenteen muuttamisen verokohtelu. 75 s. Oulu Savilaakso, Juha: Target Cost Management Analysis of the Achievements. 124 s. Oulu Vaarala, Heli: Erään matkailupalveluyrityksen asiakassuhteiden kannattavuuslaskenta. 89 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 147. Virkkula, Kaisu: Vuoden 1993 verouudistuksen vaikutukset yritysten rahoitusrakenteisiin. 85 s. Oulu Halonen, Mervi: Tilintarkastajan ja asiakkaan välinen suhde. 86 s. Oulu Huhtanen, Jari: Tilintarkastajan selvitys yrityssaneerauksessa Oulu Holappa, Juha: Tietotekniikkainvestointien arviointi: tutkielma kohdeyrityksen tietojärjestelmäinvestoinnin onnistumisesta s. Oulu 2003 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) (Luottamuksellinen saakka.) 151. Juntunen, Heikki: Polttoaineiden hintaan vaikuttavat tekijät ja polttoainekustannusten budjetointi voimalaitoksessa s. Oulu Sunnari, Hanna: Toimintokohtaisten yksikkökustannusten selvittäminen Ocotec Oy:ssä. 86 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) (Luottamuksellinen saakka.) 153. Huotari, Juha: Tilintarkastajan vastuu osakeyhtiön listautumisvaiheessa s. Oulu Kemppainen, Anu: Toimialan vaikutuksesta tilinpäätöksen tunnuslukuihin. 81 s. Oulu 2003.

10 155. Korhonen, Ulla: Omaisuuserien arvon alentumisen määrittäminen ja kirjaaminen IAS:n, U.S: GAAP:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan. 96 s. Oulu Saukkoriipi, Jani: Pienen osakeyhtiön verotuksellisesti optimaalisin varojenjako. 82 s. Oulu Tolonen, Hanna: Ohjelmistotuotealan yritysten investointisuunnittelu s. Oulu Haanpää, Sanna: Asiakaskannattavuuslaskenta eräässä kuljetusalan yrityksessä. 92 s. Oulu Kantola, Hannele: Yrityksen strategiaan ja tuotteen elinkaaren vaiheeseen mukautettu talouden hallinta Case EMG Technologies Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 160. Moilanen, Sinikka: Laskentatoimen rooli tuotannon kehittämisessä s. Oulu Schönberg, Anu: Johdon optioiden arvostaminen IFRS 19-standardin mukaan. Case Nokia Oyj s. Oulu Tuomela, Johannes: PK-yrityksen verotuksen optimointi omistajan ja yrityksen näkökulmasta case-osakeyhtiössä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 163. Kankainen, Aleksi: Taloudenohjausjärjestelmän kehittäminen Rovaniemen maalaiskunnalle s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 164. Tuomaala, Tuulia: Balanced scorecard pohjaisen johdon ohjausjärjestelmän kehittäminen kohdeyritykseen. 65 s. (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 165. Ikonen, Jarno: Liikearvo ja sen käsittely kansainvälisellä tilinpäätösstandardilla (IAS/IFRS). Case Polar Electro Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 166. Järvelä, Hanna: Toimintolaskennan käyttöönotto pienessä metalliteollisuusyrityksessä case Miilux Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 167. Tuomivaara, Heikki: Konsernitilinpäätöksessä käytettyjen konsolidointimenetelmien harmonisoituminen eräissä suurissa eurooppalaisissa pörssiyrityksissä. 104 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 168. Soukka, Erja: Tilintarkastajan riippumattomuus. 80 s. Oulu Kuusela, Jarmo: Näkymättömän varallisuuden mittaamismallien arviointi ja luokittelu. 107 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 170. Kulmunki, Sanna: Suhdanteiden vaikutus tilinpäätöksen tunnuslukuihin s. Oulu 2003.

11 171. Heikkinen, Jukka-Matti: Tilinpäätöstunnuslukujen jakaumaominaisuudet suomalaisilla, japanilaisilla ja yhdysvaltalaisilla yrityksillä. 91 s. Oulu Heikkilä, Juha: Kannattavuuden kehittyminen kauppa- ja teollisuusministeriön Taitavaohjelmaan osallistuneissa yrityksissä. 71 s. Oulu Saranki, Jaakko: Osakaskohtainen lainaosuuden laskenta ja seuraaminen asuntoosakeyhtiössä s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 174. Lauronen, Jarmo: EU:n tilintarkastusnormiston vaikutus Suomessa. s. 90. Oulu Pöykkölä, Hannele: Differences in the information content of accounting standards: Difference between IAS and US GAAP Earnings Response Coefficients s Oulu Vainikka, Anne: Yhdysvalloissa havaittujen kirjanpitoskandaalien vaikutus suomalaisiin tilintarkastuskäytäntöihin. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 177. Muranen, Paula: Osinkoverotus. s. 73. Oulu Ahava, Kirsi: Tilintarkastajan raportointivelvollisuus ja vastuu. s Oulu Kuokkanen, Katariina: Vähäisen toiminnan arvonlisäverotus. s Oulu Paakki, Eija: On the Different Information Content of IAS (IFRS) Based Earnings and Cash Flows. s Oulu Hämäläinen, Marika: The measuring and valuation of variable costs in paper industry. Case Stora Enso Oyj. s. 71. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 182. Kortela, Antti: Analyytikkojen ennustustarkkuus ja ennustustarkkuuteen vaikuttavat tekijät. s Oulu Laakso, Heli: IAS 14 segmenttiraportoinnin informaatioarvo sijoittajien näkökulmasta. s Oulu Pietikäinen, Mervi: Liikearvon käsittely IAS:n, US GAAP:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan. s. 88. Oulu Rantsi, Teemu: A paradigm change: from historical cost accounting to fair value accounting. s. 70. Oulu Suvanto, Anni: Tuote- ja asiakaskannattavuusanalyysi sähkönmyyntiyhtiössä. s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 187. Zerni, Mikko: Profitability of R&D investments in different institutional environments. s Oulu Sarajärvi, Teija: Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen kommandiittiyhtiömuotoisessa perheyrityksessä verotuksen näkökulmasta tarkasteltuna. s. 82. Oulu Peltoniemi, Pekka: Henkilöstötilinpäätös. Case Lapin liikuntakeskus. s. 76. Oulu Pöyhtäri, Sanna-Mari: Terveydenhuoltopalveluiden hinnoittelu. Vertaileva case-tutkimus. s Oulu Talala, Tarja: Tunnuslukujen jakaumaominaisuuksista ja kansainvälisistä eroista. s. 75. Oulu Liehu, Katariina: Osakeyhtiön sivuuttaminen verotuksessa. s. 69. Oulu Lindén, Hanna: Tuloksensäätely IAS-ympäristössä. s Oulu Määttä, Eeva-Maria: Aineellisen käyttöomaisuuden arvostamisen keskeiset ongelmat kirjanpitolain, elinkeinoverolain ja IAS-standardien mukaan. s. 80. Oulu Konochevitch, Julia: Critical comparison of the International Accounting Standards and Russian Accounting Standards.s. 92. Oulu Paloma, Heidi: Yliopiston ulkopuolisen projektirahoituksen tilivelvollisuusjärjestelmä. Case: Oulun yliopisto. s Oulu Juotasniemi, Juulia: Sähkömarkkinatoimintojen kannattavuus vapailla markkinoilla. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.)

12 198. Löytölä, Miia: Tilintarkastajan lausunnot ennen konkurssia ja tilintarkastajan vastuu tarkastetun yrityksen konkurssirikoksissa.s Oulu Määttä, Jenny: Immateriaalioikeudet yrityksen verotuksessa arvostus ja jaksotus. s. 95. Oulu Iivari, Mika: Tilinpäätösdokumenttien elektroninen mallintaminen XML-merkintäkielen avulla. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 201. Määttä, Johanna: Pienyrityksen arvonmääritys lisäarvomallin avulla. s. 91. Oulu 2004 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 202. Peteri, Pia: Sisäisen valvonnan kehittäminen julkis-yhteisössä: Case Savonlinnan kaupunki. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 203. Romu, Mikko: Segmenttiraportointikäytännön kehitys suurimmissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 204. Ellonen, Vesa: Tuotteena turvallisuus, tavoitteena taloudellinen tehokkuus toimintolaskennan hyödynnettävyys poliisihallinnossa ja erityisesti poliisin tietohallintokeskuksessa. s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 205. Pörhölä, Vesa: Taloudellisen toimintaympäristön merkitys tutkimus- ja tuotekehityskustan-nusten arvonmääräytymiseen osakemarkkinoilla. s Oulu Kantola, Hanna-Leena: Verkkoraportoinnin laajuus ja raportointiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 207. Räsänen, Kati: Matkailupalveluiden kannattavuuden mittaaminen pienyrityksessä toimintolaskennan avulla. Case Korvalan Kestikievari s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 208. Tervo, Kirsi-Mari: Vuoden 2005 osinkoverouudistuksen vaikutus pörssiyhtiöiden osingonjakoon s Oulu Lantto, Antti: Tunnunlukukovenanttien käyttö ja merkitys erään suomalaisen rahoituslaitoksen yritysluototuksessa s. 67. Oulu Lohi, Paulus: Yrityksen arvonmääritys yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä: Asiantuntija-analyysien tarkastelua s Oulu Jarva, Henry: Yrityksen kannattavuuden ennustaminen tuloksenjärjestelyn avulla s Oulu Laurila, Katja-Maria: The profitability of a project accounting system investment in a case company s Oulu Pahkala, Liisa: Toimintolaskentaperusteisen laskentamallin rakentaminen kohdeorganisaatiolle s Oulu Rautio, Jani: Ruukki Productionin Raahen yksikön palvelutoimittajien taloudellisen tilanteen seuranta-menettelyn kehittäminen s. 95. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 215. Zheng, Xiaosong: Accounting Systems and Financial Reporting Quality in Emerging Capital Markets s. 84. Oulu Moilanen, Seppo: Tilitoimistosektorin palvelurakenteen muutos tilitoimiston näkökulmasta s. 145 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 217. Bagaeva, Alexandra: The Information Content of Earnings and Cash Flows in Compliance with International Financial Accounting Standards s Oulu Ehrola, Katja: Value Relevance of Earnings in Different Institutional Environments s Oulu Hintikka, Tomi: IAS 39 standardin mukainen rahoitusinstrumenttien suojaus-laskenta: Case KCI Konecranes s Oulu Melamies, Kukka: Effects of nationality, industry and company size to environmental reporting s Oulu Palola, Katariina: Veronormien yritysjärjestelysäännösten soveltaminen osakeyhtiön sulautumisessa s. 82. Oulu 2005.

13 222. Rahkala, Johanna: Kunnallisen tilintarkastajan antamat tilimuistutukset ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille s. 99. Oulu Rinne, Hannele: Virheellinen tilinpäätös ja tilintarkastajan vastuu s. 63. Oulu Särkkä, Susanna: Balanced Scorecard mittariston rakentaminen ja käyttöönotto kohdeyrityksessä s Oulu Väärälä, Juha: Analyytikkojen muodostamien tulosennusteiden tarkentumisnopeuden estimointi suomalaisilla osakemarkkinoilla s Oulu Yao, Yao: Matching of Earnings and Earnings Quality s. 72. Oulu Heikkinen, Jari: Tarkastusvaliokunnat ja niiden riippumattomuutta selittävät tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 228. Immonen, Katja: Osakeyhtiön sulautumisen verotus s. 86. Oulu Mikkola, Vesa: Total Cost Model for Inbound Logistics s. 93. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 230. Nissilä, Erkki: Pitkän toimeksiantosuhteen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen s. 92. Oulu Myllylä, Tiina: Yritysmuodon valinta ja verosuunnittelu vertailussa henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt s. 68. Oulu Mäkipää, Mika: Liikearvon poistojen informaatioarvo s. 63. Oulu Palokangas, Päivi: Maatalouden verosuunnittelu yhtiöittäminen s. 71. Oulu Malinen, Antti: Ei-rahamääräisen suoritusmittauksen ja tuottojen välinen yhteys suomalaisissa pörssiyrityksissä s. 60, Oulu Vuorivirta, Outi: Impact of accounting regulation on the financial ratio classifications s Oulu Vännilä, Leena: Kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen ohjelmistoyritykselle s Oulu Pohjanvesi, Satu: Tilinpäätöskäytäntöjen väliset erot ja niiden vaikutukset tilinpäätöksen tunnuslukuihin s Oulu Väliranta, Jenni: Osakkeenomistajien käsitykset tilintarkastuskertomuksen roolista osana tilintarkastuksen odotuskuilua s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 239. Lämpsä, Elina: Tilikauden tuloksen ominaisuuksien vaikutukset oman pääoman kustannukseen s.69. Oulu Tuomaala, Lauri: Earnings quality and growth patterns in different accounting environments s. 77. Oulu Rinne, Jukka: Toimintolaskentamallin suunnittelu pienelle IT-palveluyritykselle s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Vimpari, Valtteri: Divestointi-ilmoituksen vaikutus emoyhtiön osakekurssiin s. 88. Oulu Kari, Hannu: Yrityssaneerauksen onnistumisen ennustaminen tunnuslukuanalyysin avulla s. 88. Oulu Uusi-Illikainen, Hannu: IFRS-standardien mukaan laadittujen tilinpäätösten hyödyllisyys sijoitusanalyytikoille s. 97. Oulu Kuivalainen, Rauni: Yritystuen tilintarkastus. Kvalitatiivinen malli yritystuen tilintarkastusprosessista s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Leikkainen, Minna: Lakisääteisen tilintarkastuksen merkitys pankkien luottopäätösten yhteydessä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Juntunen, Merja: Sukupolvenvaihdos ja verotus s. 86. Oulu Polso, Mikko: Toiminnanohjausjärjestelmän vaikutus laskentahenkilöstön toimenkuvaan s. 51. Oulu Peltola, Jari: Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointi osana tilinpäätösinformaatiota suomalaisissa suuryrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa).

14 250. Seppänen, Janne: Lidlin vaikutus paikallisosuuskauppojen kannattavuuteen s. 64. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Lassila, Raija: Kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle s Oulu Yu, Xuebin: The effect of timeliness and conservatism for accounting income s. 67. Oulu Laakko, Sanna-Mari: Hyvän tilintarkastustavan noudattaminen tilintarkastuslautakunnan ratkaisujen valossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Maimann, Anne: Tilintarkastuksen tarpeellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät pohjoissuomalaisessa pienyritysaineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Ekfors, Esa-Pekka: IAS 14 segmenttiraportointi sijoittajan kannalta s Oulu Kähkönen, Timo: Omistajaohjauksen vaikutus yrityksen tuloksen ennustamiseen s. 85. Oulu Puolitaival, Kaisa: Osinkoverouudistuksen vaikutukset ketjuverotukseen s. 79. Oulu Schönberg, Samuli: Palkkioiden vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen s. 72. Oulu Myllymäki, Janne: Hallitun kasvun analysointi eräissä suomalaisissa suuryrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Paakkola, Simo: Tilintarkastuksen odotuskuilu kunnan määräämisvallassa olevissa yhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Liukkonen, Ilkka: Jakautumisen käyttö sukupolvenvaihdosta edeltävänä toimena s. 70. Oulu Säkkinen, Katja: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja vaikutukset talouden ohjaukseen Osuuskauppa Arinassa s Oulu Järvelä, Juha: Pienosakeyhtiön verosuunnittelu case-yhtiössä s Oulu Luo, Jieyun: The Effect of Banking Reputation on the Firm's IPO Underpricing s. 72. Oulu Yu, Changling: The Information Content of Earnings and Prices: A Simultaneous Equations Approach s. 78. Oulu Koskela, Olli-Matti: Suomalaisten pörssiyhtiöiden valmistautuminen IFRStilinpäätöskäytäntöön ja siirtymäraportoinnin laatu s. 96. Oulu Ojala, Antti: Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän vaikutus yrityksen markkinaarvoon s. 69. Oulu Seppänen, Miia-Susan: Listaamattoman osakeyhtiön ja sen omistajayrittäjän verosuunnittelu sekä voitonjaon optimointi s Oulu Kiianmies, Aino-Mari: Minimising the costs of personnel s ill-being s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) 270. Räbb, Camilla: Henkilöstöraportoinnin laajuus suomalaisten pörssinoteerattujen informaatioteknologiayhtiöiden vuosikertomuksissa s. 91. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) 271. Harju, Kari: Työsuhdeoptioiden esittäminen tilinpäätöksessä IFRS 2-standardin mukaan s Oulu Kankaala, Kari: Listautumisen vaikutukset teknologiaintensiteettiin ja operatiiviseen suorituskykyyn s. 98. Oulu Piltonen, Mari: Tilintarkastajan vaihtamisen vaikutus yrityksen tuloksen laatuun s. 82. Oulu Latvala, Kati: Osingonjakovirran tasaisuuden ja tuloksenjärjestelyn välinen riippuvuus s. 74. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Haapala, Olli-Pekka: Balanced Scorecard mittaristo strategisena työkaluna julkisorganisaatiossa s Oulu 2007.

15 276. Koivumäki, Tuomas: Tarkastusvaliokunnan vaikutus tilintarkastuspalkkioon s. 70. Oulu Seppänen, Pentti: Osakeyhtiön johdon vastuu taloudellisesta informaatiosta s. 75. Oulu Heikkilä, Harri: Financial Evaluation of Case Investment Project s Oulu Ovaskainen, Antti: Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien esittämisen laadukkuus suurimmissa OMX Helsinki listan yhtiöissä s Oulu 2007 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Honkala, Matti: Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen ja kustannusajureiden valinta s. 94. Oulu Hordijk, Steven: Outsourced financial shared service centres, how to stay in control s. 82. Oulu Penson, Sami: Metsäsektorin kannattavuuden kehitys euroaikana s. 81. Oulu Vaaraniemi, Hanna: Tilintarkastajan pätevyys s Oulu Mäkelä, Elina: Vaikuttiko vuosituhannen vaihteen teknologiakupla pääomasijoittamiseen Suomessa? s. 60. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Seppänen, Teija: Tilintarkastajille maksettujen palkkioiden ja yrityskohtaisen riskin välinen riippuvuus suomalaisissa pörssiyrityksissä s. 79. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kauppinen, Tuomas: Kansainvälisten corporate governance järjestelmien vaikutus voittojen osakemarkkinavasteeseen s Oulu Pintamo-Kenttälä, Toni: Suomen kiinteistösijoitusyhtiöiden arvostuksen ja kannattavuuden vertaaminen Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen yrityksiin s. 60. Oulu Määttä, Markku: Kirjanpitoskandaalien vaikutus tilintarkastuspalkkioihin Pohjoismaissa s. 62. Oulu Tervo, Elisa: Tuloksenjärjestely ja yrityksen maksuvalmius s Oulu Kukkonen, Olli: Kohdeyrityksen optimaalisen kassavarannon määrittäminen s. 74. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Uusinarkaus, Janne: IFRS- ja US GAAP standardien eroista johtuvat vaikutukset eräiden suomalaisten yritysten tulokseen ja omaan pääomaan SEC:n vaatimissa täsmäytyslaskelmissa s. 90. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Anttonen, Jaakko: Sahojen strategiavalintojen ja liiketaloudellisen menestyksen väliset yhteydet s Oulu Filppula, Kirsi (toinen tekijä: Räihä-Inkilä, Kaisa): Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen laadullinen tapaustutkimus s Oulu Räihä-Inkilä, Kaisa (toinen tekijä: Filppula, Kirsi): Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen laadullinen tapaustutkimus s Oulu Shi, Tingting: The international accounting difference in the timeliness and conservatism on the properties of accounting earnings s. 73. Oulu Ventelä, Juha: Tuloksenjärjestely ja listautumisen jälkeiset osakeannit s. 65. Oulu Vikeväinen, Juha: Analyytikoiden ja aikasarjamallien ennustetarkkuus suomalaisella aineistolla vuosina s Oulu Wu, Yani: Income smoothing and the improvement of the information content of earnings s. 76. Oulu Kotila, Riikka: Barter-kaupan taloudelliset vaikutukset s. 93. Oulu Leinonen, Janne: Psykologisten tekijöiden vaikutus sijoittajien käyttäytymiseen: Arvo- ja kokoanomaliat suomalaisilla osakemarkkinoilla s. 70. Oulu Majamaa, Jussi: Earnings management surrounding top executive retirements in Finnish companies s. 60. Oulu Piltonen, Susanna (toinen tekijä: Säkkinen Jukka): Tuloksen laadun ja käsittelyn vaikutus Big-4 tilintarkastusyhteisöjen palkkioihin kansainvälisesti s Oulu 2007.

16 303. Säkkinen, Jukka (toinen tekijä: Piltonen, Susanna): Tuloksen laadun ja käsittelyn vaikutus Big-4 tilintarkastusyhteisöjen palkkioihin kansainvälisesti s Oulu Ukkola, Sari: Osakeyhtiön voitonjako s. 91. Oulu Väänänen, Paula: Tulosyksikköorganisaation ohjauksen kehittäminen: Case Yritys Oy s Oulu Heittola, Taija: Kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) siirtymisen vaikutukset suomalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukuihin eri toimialoilla s. 73. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kanniainen, Riikka: The effect of R&D to the market value of a firm s. 57. Oulu Ryynänen, Heikki: Suoritusmittauksen moniselitteisyys julkisella sektorilla s. 76. Oulu Tervonen, Tapani: The Impact of Macroeconomic News Releases on Finnish Stock Market: The Role of Foreign Ownership s Oulu Alakörkkö, Tero: (toinen tekijä: Onkamo, Suvi): Omistajaohjauksen yhteys yrityksen menestymiseen ja markkina-arvostukseen suomalaisessa aineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Onkamo, Suvi: (toinen tekijä: Alakörkkö, Tero): Omistajaohjauksen yhteys yrityksen menestymiseen ja markkina-arvostukseen suomalaisessa aineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Saarimäki, Jouko: The change in the value relevance of property investment companies book values and earnings after the adoption of IFRS s. 80. Oulu Mertaniemi, Simo: Talouden ohjaus kansainvälistyvässä yrityksessä s. 64. Oulu Rusko, Satu: Tilintarkastuksen laadunvarmistus ja odotuskuiluongelma s. 82. Oulu Hannula, Leila: Toimintakertomuksen riskiraportoinnin yhteys markkina- ja tilinpäätösperustaisiin riskeihin s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Huovinen, Heta: Työvoiman vuokraus käyttäjäyrityksen näkökulmasta s Oulu Kumpulainen, Esa: Pitkään P/E -lukuun perustuvat sijoitusstrategiat Suomen osakemarkkinoilla s Oulu Punkkinen, Tiina: Kausivaihteluiden vaikutukset tilinpäätöstunnuslukujen luokittumiseen: informaatioteknologian toimiala s Oulu Sassi, Eeva: Osinko- ja yritysverotuksen vertailua Suomessa ja Virossa s Oulu Korpi, Virpi: Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma yliopistoissa s. 70. Oulu Majuri, Juha-Matti: Pienosakeyhtiön varojenjako s. 90. Oulu Mällinen, Jarmo: Kuinka analyytikoiden konsensusennusteet heijastuvat osakkeiden hintoihin vuosina s. 71. Oulu Häyrynen, Sari: Pro forma -informaation esittämisen laadukkuus suomalaisissa listalleottoesitteissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Vitikka, Riitta: Halloween-anomalian esiintyminen Helsingin arvopaperipörssissä vuosina s. 98. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Luukela, Hannu: Verorikkomuksen taloudellinen näkökulma s. 81. Oulu Heikkinen, Ville: Maksukykyisyystesti ja hallituksen vastuu s. 98. Oulu Korkala, Ville: Avoimen yhtiön ja osakeyhtiön verotuksen edullisuuden vertailu omistajayrittäjän näkökulmasta s. 67. Oulu Tumelius, Antti: Sähköverkkoliiketoiminnan tunnuslukujen jakaumaominaisuudet Suomessa tilikaudella 2006 s. 69. Oulu Ahola, Johannes: Uusi osakeyhtiölaki ja osakeyhtiökäytäntö s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Pajulampi, Tanja: Suomalaisten pörssiyhtiöiden IFRS-siirtymisen vaikutukset markkinaarvoon ja tunnuslukuihin s. 63. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa).

17 331. Rantakokko, Katri: Pienen matkailuyrityksen investointipäätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Henttu-Aho, Tiina: Onko perinteisen budjetoinnin aika ohi? Vuosibudjetoinnin asema ja budjetoinnin uudet kehityssuuntaukset s Oulu Kari, Johanna: Aloittavan yrityksen strategian vaikutus johdon laskentajärjestelmän valintaan -tapaus perustettava yritys s. 79. Oulu Kiurusalmi, Joonas: 1980-luvun lopun nousukauden ja 1990-luvun alun lama-ajan tuloksen järjestely s. 71. Oulu Konttila, Jaakko: Development of service business case practices in case company s Oulu Rekilä, Jaakko: Laskentatoimen rooli alkuvaiheen kasvuyrityksen päätöksenteossa. Kolme tapaustutkimusta s Oulu Similä, Kaisa: Tuloksenjärjestely ja kasvumahdollisuudet s Oulu Uusitalo, Jukka: Sijoituskiinteistöjen arvostaminen IAS 40 -standardin mukaisesti osakeyhtiössä s. 71. Oulu Jestilä, Kaisa: Lyhyen aikavälin osaketuottoreaktiot yt-neuvotteluilmoituksiin vuosina s. 59. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Niskanen, Irina: IFRS-siirtymäinformaation laadukkuus vuoden 2005 tilinpäätöksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Rantasaari, Ilkka: IFRS-muutostöiden vaikutukset tilintarkastajille maksettuihin palkkioihin s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Ruuska, Anna-Kaisa: BSC:n ja rullaavan suunnittelun roolit ja vuorovaikutus kohdeyrityksen strategialähtöisessä ohjauksessa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Uusitalo, Paula: Liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin laatu suomalaisissa IFRS-tilinpäätöksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Arffman, Jussi: Balanced Scorecard -perusteisen suoritusmittariston luominen kohdeyritykselle s Oulu Heikkinen, Mia: Suomalaisten pörssiyritysten henkilöstövoimavarojen vuosikertomusraportointi s Oulu Jokikokko, Kirsi: Siirtohinnoittelua koskevat dokumentaatiovaatimukset s. 77. Oulu Kananen, Mirja: Lisäarvon tuottaminen kuntien taloushallinnon palvelukeskuksissa s Oulu Kariniemi, Mari (toinen tekijä: Niemikorpi, Essi): Pienten ja keskisuurten yritysten riskin mittaaminen ja arvonmääritys s Oulu Niemikorpi, Essi (toinen tekijä: Kariniemi, Mari): Pienten ja keskisuurten yritysten riskin mittaaminen ja arvonmääritys s Oulu Kilpinen, Jarno: Yrityksen maksukyvyttömyyden ennustaminen tunnuslukuanalyysin avulla s. 75. Oulu Krankka, Laura: Tilitoimistot murroksessa: sähköinen taloushallinto muuttaa alaa ja kirjanpitäjien työnkuvaa s Oulu Peltoniemi, Annukka: Perheyrityksen arvostaminen jatkajan kannalta Miten arvostamislaki vaikuttaa sukupolvenvaihdokseen s. 93. Oulu Pietilä, Liisa: Trends in earnings management in Finland s. 65. Oulu Tausta, Satu: Keskeneräisen tuotannon arvostaminen metallialan yrityksessä s Oulu Teppo, Elisa: Maallikkotilintarkastajan uskottavuus sidosryhmien näkökulmasta s. 82. Oulu Valta, Virpi: Tilinpäätöstunnuslukujen luokitus ja luokitusten stabiilisuus: Toimialaryhmäkohtainen vertailu eri suhdannevaiheissa Iso-Britannian ja Saksan välillä s Oulu 2008.

18 357. Vihermaa, Sanna: Tilintarkastajan palkkioiden vaikutus tilintarkastuksen laatuun s Oulu Ainassaari, Jenni: Toimintopohjaisen laskennan soveltaminen kohdeyrityksen yleiskustannusten kohdistamisessa s. 88. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Alanko, Sirkka: Reaalioptioajattelun käyttö innovatiivisten investointien suunnittelussa Tapaustutkimus: Detria Oy s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Hiltunen, Sami: Rahaston kiertonopeuden ja lähipiiripalkkioiden yhteys rahaston suoriutumiseen Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa s. 75. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kukkola, Liisa: T&K-toiminnan vaikutus voittojen heilahtelevuuteen suomalaisissa yrityksissä s. 66. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Pasula, Markku: Nokkimisjärjestysteoria ja staattinen tasapainoteoria suomalaisen pääomarakenteen selittäjänä s. 58. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Tapaninen, Matti: Tilintarkastajan riippumattomuuden ulottuvuudet tilintarkastuslautakunnan valvonta-asioissa vuosina s. 78. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Karppinen, Marjo: Henkilöstötilinpäätöksen laatiminen sosiaali- ja terveysalan yritykselle laadullinen tapaustutkimus s Oulu Koistila, Päivi: Sijoittaminen osakeyhtiömuodossa erityisesti luovutusvoittojen kohtelu s. 61. Oulu Mannila, Marjukka: Contingency factors influencing ERPS-implementation and its influence on firm performance s Oulu Ni, Bin: How Do High Technology Mergers and Acquisitions Affect the Value Creation of Acquirer's R&D Spending? s. 71. Oulu Tavia, Arttu-Pekka: Rahanpesu ja tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus s. 73. Oulu Tarna, Miikka: IFRS-tilinpäätösten hyödyllisyys sijoittajalle s. 74. Oulu Vesala, Liisamaija: Monitapaustutkimus teknologiatoimialan start-up ja kasvuyritysten sisäisestä laskentatoimesta s. 99. Oulu Supponen, Juha: Johdon laskentatoimen muutosmallin soveltaminen avoimen kustannusinformaation jakamiseen yritysverkostossa Case BRP Finland Oy s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Elsilä, Anna: IFRS role in improvements of market efficiency: case of the post-earnings announcement drift s. 80. Oulu Gribonika, Lilita: The association between auditor industry specialization and audit fees surrounding the Section 404 of Sarbanes Oxley Act implementation s Oulu Malinen, Paula: IAS 2 standardin käyttöönoton vaikutus vaihto-omaisuuden arvoon suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu Pesola, Juha: Suomen ja Itävallan osinko- ja yritysverotus verokilpailun näkökulmasta s. 88. Oulu Pohjolainen, Janne: Tilintarkastus- ja konsultointipalkkioiden vaikutus analyytikoiden ennustevirheeseen s. 50. Oulu Sohlo, Reeta: Tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten kehittyminen s. 96. Oulu Ahlstén, Lauri: OMX First North Listautumisratkaisuun vaikuttavat tekijät s. 72. Oulu Hietakangas, Virpi: Osakeyhtiön jakautuminen vai yrityskauppa. Yhtiön toimiala- ja yritysdivestoinnit s Oulu Jiang, Xia: Drivers and Obstacles of ABC Adoption in Chinese Banking Industry s Leppänen, Juho: Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus yritysten tilinpäätösinformaatioon s. 63. Oulu Mannermaa, Heikki: Osakkaan mahdollisuudet nostaa varoja osakeyhtiöstä ja eri menettelytapojen verovaikutukset s. 65. Oulu 2008.

19 383. Salonen, Teemu: Osakeyhtiön maksukyvyttömyys suomalaisen rikoslainsäädännön mukaan s Oulu Jokelainen, Maija: Value relevance of IFRS and US GAAP earnings s Oulu Jormakka, Juha-Pekka: Tilintarkastuksen hinnan määräävät tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s. 71. Oulu Säkkinen, Matti: IFRS -tilinpäätöskäytännön hyödyt analyytikoiden tulosennustuksiin s. 72. Oulu Wallenberg, Juho: Yrityksen arvonmääritys yrityskaupan yhteydessä s Oulu Portaankorva, Armi: Onko heuristisesti arvioitu tuloksenjärjestely yhteydessä tunnistamismallein estimoituun tuloksenjärjestelyyn eräässä pienyritysaineistossa? s. 61. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Isomaa, Jani: Syitä arvostrategioiden toteutumiseen markkinoilla Analyysi P/Elukuanomaliasta s. 70. Oulu Kujala, Kimmo: Yrityskauppojen ja fuusioiden lyhyen aikavälin epänormaalit osaketuotot Suomessa s. 78. Oulu Pyykkönen, Aki: Tilintarkastajan riippumattomuus esitutkinnan näkökulmasta s Oulu Weng, Liping: Measuring Intellectual Capital in Finland and Spain: The Efficiency of Intellectual Capital and Company Performance s. 74. Oulu Luusua, Tapio: Liukuviin keskiarvoihin perustuvien sijoitusstrategioiden hyödyllisyys OMX Helsinki CAP -indeksissä s. 94. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Fang, Siya: The Effect of Timeliness and Conservatism on Accounting Income s. 67. Oulu Hanhela, Jouko: Laskentatoimen konservatismi tuloksen ennustamisessa s. 68. Oulu Karppinen, Tiina: Toimintaympäristön vaikutus sähköverkkoliiketoiminnan riskiin s Oulu Keränen, Antti: Eurooppayhtiö ja kansainvälinen verotus s. 95. Oulu Pikkuhookana, Tommi: P/E- ja P/B-tunnuslukuanomaliat Helsingin pörssissä s. 68. Oulu Rönkkö, Päivi: Tilintarkastuspalkkioiden yhteys yrityksen rahoitusriskiraportointiin ja suojautumiseen s. 71. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Luokkanen, Liisa: Tilintarkastuksen hinnoittelumalli Suomessa s. 61. Oulu Miettunen, Sari: Cost Model Development - Constructive Research s Oulu Turku, Emma: Ristiinlistautumisen vaikutus tutkimus- ja kehittämismenojen informaatioarvoon s. 75. Oulu Karkkola, Noora: Tilintarkastajien palkkioiden määräytyminen Suomessa ja Ruotsissa s. 89. Oulu Kela, Sanna-Maija: Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tarjoavien yleishyödyllisten yhteisöjen verotus s. 60. Oulu Pohjola, Tiia-Maria: Tuloksellisuuden arviointiin sitoutuminen kunnan liikelaitoksessa s Oulu Tikkanen, Saija: Hanketilintarkastus lisäarvo puntarissa s Oulu Vanhala, Mirja: Asiakaskohtaisten riskien vaikutus tilintarkastuspalkkioihin s. 70. Oulu Alanko, Antti-Juhani: Due diligence tutkimuksesta saatavien havaintojen vaikutus yrityskauppaan s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Puranen, Olli: Volyymi- ja kurssireaktiot tulosjulkistusten yhteydessä s. 58. Oulu Tahvanainen, Heidi: Estimating the effect of changes in raw materials on production cost s. 69. Oulu 2009.

20 411. Hannonen, Janne: Tavaran ja palvelun yksityiskäyttö ja sen arvonlisäveroseuraamukset kahden eri elinkeinonharjoittajan näkökulmasta s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Alatorvinen, Jenni: Tilintarkastajan toimiala-asiantuntemuksen vaikutus tilintarkastuksen laatuun s Oulu Havela, Mikko: Kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutukset kannattavuuden tunnuslukuihin s. 75. Oulu Juurakko, Nina: Asiantuntijayhteisöjen voitonjako uusien oikeustapausten valossa s. 73. Oulu Määttä, Matti: Julkisen organisaation toimintolaskenta: Tapaustutkimus Ouluseutu Yrityspalvelut s. 75. Oulu Pinola, Tuuli: Sukupolvenvaihdoksen verotus yksityisessä osakeyhtiössä huojentamisen näkökulma s Oulu Puumalainen, Riikka: Teknologia-alan tilintarkastuspalkkiot Suomessa s. 85. Oulu Rantanen, Olli: Pääomalainan pääoman palautuksesta ja koron maksusta s Oulu Väärälä, Matti: Sijoittamisen psykologia ja sijoittajien riskinsietokyvyn muuttuminen Kemin Seudun ja Oulun Osuuspankeissa s. 62. Oulu Ylönen, Tuomo: Lyhyen aikavälin ylireagointi Suomen osakemarkkinoilla s Oulu Uutela, Anne: Peitelty osingonjako yhteisön omien osakkeiden hankinnassa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Anttila, Tuomas: Käyvät arvot SFAS 142:n mukainen liikearvojen alaskirjaus s Oulu Kervinen, Mailis: Henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma ja sen verovaikutukset s. 79. Oulu Konttaniemi, Anne: Tuloksen pysyvyys ja sen vaikutus yrityksen arvoon s. 99. Oulu Lehto, Merja: Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloksenjärjestely odotetun osinkotason saavuttamiseksi - vuoden 2005 osinkoverouudistuksen vaikutukset s. 69. Oulu Harju-Autti, Mikko: Tapaustutkimus yrityssaneerausten onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä s. 85. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Huusko, Juho: The Use of Non-Financial Measures, Case Study s Oulu Prunskaite, Sigita: Earnings management and earnings quality before the initial public offerings s. 85. Oulu Chen, Guo: Comparison in value relevance of accounting information between new Chinese ASBEs vs. IAS/IFRSs: Evidence from B-share companies in Shanghai s Oulu Ojanperä, Juho: Maksukykyisyys ja varojenjako välitilinpäätöksestä s. 85. Oulu Väisänen, Tiina: Siirtohinnoittelu liiketoimintamallin muutostilanteessa s. 83. Oulu Seppänen, Mikko: Working Capital Management - A Field Study of Practices among Listed Machinery Industry Companies in Finland s Oulu Haarakangas, Jaana (toinen tekijä: Niemi, Anne): Tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisen vaikutus pienten yritysten rahoituspäätöksiin s. 72. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Niemi, Anne (toinen tekijä: Haarakangas, Jaana): Tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisen vaikutus pienten yritysten rahoituspäätöksiin s. 72. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Haurinen, Minna: Kirjanpitoon liittyvät väärinkäytökset ja niiden indikaattorit konkurssiyrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Siekkinen, Lasse: Tilintarkastajan oikeudellinen vastuu osakeyhtiön osakkeenomistajiin nähden s. 82. Oulu 2009.

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Ville Nokipii P-HA 98 97 95 100 99 99 588 2. Arto Tiihonen SySi 96 99 99 96 97 94 581 3. Minna Hytönen KSA 96 97 95 97 97 92 574 4. Carl Bergman NSK 93 95 96 91 99 96

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

PK Sprintti. Ainiovaaran Hiihtokeskuksessa Lopputulokset. Tyyli perinteinen. Aavasaksan Urheilijat

PK Sprintti. Ainiovaaran Hiihtokeskuksessa Lopputulokset. Tyyli perinteinen. Aavasaksan Urheilijat PK Sprintti Ainiovaaran Hiihtokeskuksessa 4.2.2007 Lopputulokset Tyyli perinteinen Aavasaksan Urheilijat Kilpailluorganisaatio: TD Pekka Autto Kilpailujohtaja Jouko Lehmikangas Ratamestari Jukka Huhta

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Illinjuoksut kesällä 2017 TULOSKOOSTE

Illinjuoksut kesällä 2017 TULOSKOOSTE Illinjuoksut kesällä 2017 TULOSKOOSTE 1) 9.6.2017 1) Aleksi Karppinen 15.55, 2) Juha-Matti Heinonen 17.11, 3) Arto Hiltula 17.27, 4) Jarkko Paukkeri 17.41, 5) Hannu Kirstinä 17.47, 6) Jani Laine 18.02,

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Pääaineinfo 10.3.2015

Pääaineinfo 10.3.2015 Pääaineinfo 10.3.2015 Salissa 4301+02 klo 12:15-14 Kustannusjohtaminen Pääaine pähkinänkuoressa Kustannusjohtamisen menetelmät mittaus ja analysointi elinkaarilaskenta ja projektiohjaus Mallintaminen Ja

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi 19.2.2012: Tulokset NYL (2 x 3 x 1 km klo 11:00) 1 2 Puijon Hiihtoseura 21.10,6 +0,0 1. osuus: Elsa Airaksinen 3.28,5 1 3.28,5 1 2. osuus: Susanna Porela-Tiihonen

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi ,0 km - 11.0.00,0 km 1 m 000 m 119 120 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 2149841 Ristomatti Hakola 11:29:0 27505122 Esa Mursu 11:0:00 0979240 Elmeri Toivanen 11:0:0 28958422 Jani Sarkkinen 11:1:00

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V)

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V) - Apulais-,5 km 1,5 km Aika Ero 1 1 2124371 Matti Heikkinen 1:18. (4) 41:54.1 (1) 50:18. 0.0 2 5 22733274 Ville Nousiainen 1:17.1 (1) 41:54. (2) 50:35.1 +1.5 3 2 2745314 Sami Jauhojärvi 1:18.3 (3) 42:10.9

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август

LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август Lohia 196 kpl Koko kausi 323 kpl Семга - 196, весь сезон - 323 PVM дата LAJI вид SUKUP. особь PITUUS длина PAINO вес RASVA EVÄ жировой плавник VIKA повреж дения

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

07:00 Raahe 2 NIC-863 (53) 02:00 Lidl purku 1. 04:30 Lidl purku pakaste. 18:00 Turku paluu 20:00 LAHTI PALUU 20:00 20:00 LAHTI PALUU

07:00 Raahe 2 NIC-863 (53) 02:00 Lidl purku 1. 04:30 Lidl purku pakaste. 18:00 Turku paluu 20:00 LAHTI PALUU 20:00 20:00 LAHTI PALUU Työvuorot vko 50 Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy AINASSAARI MIKA 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 04.12.2015 08:49:24 18.12 19.12 ALAHÄIVÄLÄ JANNE ARVOLA JANNE ARVOLA JUHO EKDAHL SAMULI EKDAHL JOUKO HAUTAMÄKI21:00

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena LOHITILASTO KESÄKUU 2010 Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVA VIKA PAIKKA VIEHE KALASTAJA(T) 30,6 21:00 L U 116 16,2

Lisätiedot

OH:n mestaruuskisat 2008

OH:n mestaruuskisat 2008 Tytöt 4 vuotta 0.3 km V OH:n mestaruuskisat 2008 T U L O K S E T 1. Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 2.23,6 2. Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 3.17,5 0.53,9 3. Wiivi Karhumaa Ounasvaaran

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J 110109 M 30 KM Nro Aika Sija J Brandt Robert HTL SM 306 51,43 1 Kotijärvi Antero KuLs SM 300 53,01 2 Isoviita Vesa PoPy SM 301 53,52 3 Suihkonen Jani HTL SM 309 54,31 4 Nurminen Jouni J 741 56,52 5 Siippu

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Sija Nimi Tulos

Sija Nimi Tulos H21A Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos 1. Hietala Perttu 1-3.03 7-5.51 2-10.22 2-11.20 2-14.10 2-20.36 2-23.03 2-24.44 2-27.55 2-29.27 2-34.02 2-35.19 1-36.13 1-36.34 36.34

Lisätiedot

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park 25.4.2015 JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN URHEILIJAT

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi 9..206,4 km Sprintti - 0:7:00,4 km Sprintti Apulais- 2 249843 Ristomatti Hakola 2:50.44 0.00 2 4 23328468 Matias Strandvall 2:50.48 +0.04 3 5 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 2:5.65 +.2 4 0 2247565 Ari

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Liminka, Laidunkauden avauskisat

Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat 10.6.2010 M 60m: +1,6m/s 1. Jaakko Tornberg Raahen Vesa 7,07 2. Kari Asumaniemi Oulun Pyrintö 7,27 3. Ari Laitinen Oulun Pyrintö 7,36 4.

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014

TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014 TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014 BALLS ON FIRE SB Aamu Peliveikot SB 97 RiVe Itella Korso SB 97 SB Aamu Yhteensä 19 pelaajaa 0 M S Y J Asumaniemi Mikko BALLS

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot