PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO FI OULUN YLIOPISTO puh Phone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box OULUN YLIOPISTO FI OULUN YLIOPISTO puh Phone Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi 001. Kokkoniemi, Anne: Yrittäjyys ja yrityksen perustamishalukkuus: tutkimuskohteena Pyhäsalmen kaivoksen henkilökunta. Oulu (4) s Huttunen, Hannu: Strategista päätöksentekoa tukevan kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle. Oulu s Karjalainen, Minna: Teknologian kehittymisen vaikutus tuottavuuteen Oy Veikkaus Ab:ssa. Oulu s Aalto, Heikki: Tulosvastuuyksikön taloudellinen ohjaus esimerkkiyrityksessä. Oulu (2) s Pelkonen, Seija: Teknologiatason vaikutus yrityksen kannattavuuteen - Esimerkkinä Kainuun mekaaninen puuteollisuus. Oulu (11) s Ojala, Pasi: Euroopan yhteisön neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin kvalitatiivinen voimassaolo Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Suomessa. Oulu (8) s Järvinen, Janne: Toimintolaskennan teoreettiset perusteet. Oulu (1) s Karppinen, Jari: Tase-erien arvostus kirjanpidossa selvitystilirajaa lähestyttäessä ja sen alituttua. Oulu (15) s Karjalainen, Jari: Verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon valinta case -yritykselle. Oulu s Kautto, Marko: Verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon valinta case -yritykselle. Oulu s Jurvelin, Pirkko: Tilintarkastuskertomuksen informaatioarvo. Oulu s Kääriäinen, Antti: Kustannuslaskentainformaatio tuotepäätöksien tukena Pohjois-Suomen teollisuusyrityksissä. Oulu (1) s Ala, Heikki: Palvelukohtainen kustannuslaskentajärjestelmä - esimerkkinä Oulun kaupungin konekeskus. Oulu (6) s Hänninen, Anne: Kannustavan palkitsemisjärjestelmän rakentaminen esimerkkiyritykselle. Oulu s.

2 015. Sippola, Kari: Categorization of Quality Costs and the Application of Quality Costs Reporting in a Case Firm. Oulu s Moilanen, Timo-Jaakko: Jatkuva kehittäminen johdon päätöksentekoa tukevan tiedon hallinnassa case-tapauksena Polar Electro Oy:n laskentajärjestelmä. Oulu s (45) Kukkonen, Jaana: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta yliopistollisen sairaalan kirurgisessa yksikössä. Oulu s (33) Piiroinen, Tarja: Palveluosastojen kustannusten kohdistaminen ja kilpailukyvyn arviointi esimerkkiyrityksessä. Oulu s Rantasuo-Tomety, Liisa: Pohjoispohjanmaalaisten maidontuotantoa päätuotantosuuntana harjoittavien kannattavuuskirjanpitotilojen kannattavuus vuosina ja Euroopan unionin vaikutukset tilojen tuloksiin vuosina Oulu (12) s Lehtola, Antti: Myynninohjausta palvelevan toimintolaskentamallin kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (1) s Kiukkonen, Pirjo: Suoritusten arviointijärjestelmän kehittäminen palveluyritykselle. Oulu (5) s Haapanen, Lauri: Investointipäätökseen liittyvän epävarmuumuuden vähentäminen asiakkaiden tarpeet huomioon ottamalla. Conjoint-analyysin soveltaminen Rautaruukki Oy Raahen Terästehtaan investointipäätökseen. Oulu (13) s Kiljunen, Virpi: Teknologiayrityksen menestystekijämittaristo rahoittajan päätöksenteon apuna. Oulu s. (salainen asti, ei lainata) Salo, Ari: Hammaslaboratorion kustannuslaskentasovellus. Oulu s Saastamoinen, Merja: Suoritusmittariston rakentaminen kohdeyritykselle. Oulu s Westerlund, Raija: Toimintolaskenta projektitoiminnassa - case-yritys VTT Elektroniikka. Oulu (4) s Niemelä, Maarit: Toimintolaskennan soveltaminen kunnalliseen tukipalveluyksikköön. Case: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalveluyksikkö. Oulu (29) s Kerimaa, Juha: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta vaihto-omaisuuden arvojen ja tuotekohtaisten kustannusten laskennassa. Oulu s Uistola, Päivi: Osavuosikatsauksen sisällön ja laadun vaikutus informaation heijastumiseen osakkeiden hintoihin. Oulu (7) s Hautamäki, Vesa: Tuotekohtaisten kustannusten selvittäminen toimintoperusteisen laskennan avulla esimerkkiyritykseen. Oulu (9) s Koivuaho, Heikki: Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen ) Aalto, Minna: Kustannuslaskennan kehittäminen yliopiston ainelaitoksella.

3 Oulu (5) s Virikko, Timo: Osakeyhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksellinen vertailu case-yrityksen avulla. Oulu (22) s Tynkilä, Katri: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta kunnallisen sairaalan vuodeosastolla. Oulu (2) s Rasinkangas, Mika: Toimintolaskentamallin rakentaminen kohdeyrityksen tuotantolinjalle. Oulu (16) s. (Luottamuksellinen saakka) Laurila, Elina: Toimintojen kehittäminen toimintojohtamisen avulla. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Säynäjäkangas, Hannu: Uuden tuotantoprosessi-innovaation taloudellinen hyödyntäminen aloittavassa yrityksessä. Oulu (5) s Kujanpää, Juhokalle: Budjetointijärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (2) s Saapunki, Marko: Suoritusten arviointi- ja tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (6) s. (Luottamuksellinen saakka) Kajula, Matti: Toimintoperusteisten tuotekustannusten laskeminen proteesisäätiön Oulun yksikössä. Oulu s Junger, Lauri Kristian: Yrityksen saneerauskelpoisuuden arviointi tilinpäätösanalyysin avulla. Oulu (2) s Vähäkuopus, Riitta: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta terveyskeskussairaalan tutkimusosastolla. Oulu (5) s Riihimäki, Janne: Jatkamiskelpoisuuden-käsite yrityssaneerauslaissa. Oulu s Silvola, Tero: Toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin kehittäminen kohdeyrityksessä. Oulu (12) s Jurvansuu, Antti: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta Oulun lääninhallituksen yleishallintoyksikössä. Oulu (6) s Nikkilä, Mika: Toimipaikkakohtaisen toimintolaskentamallin rakennekartoitus Suomen Posti Oy:lle. Oulu (7) s Jääskelä, Juha: Ympäristölaskentatoimen nykytilan arviointi ja vaadittavat toimenpiteet kohdeyrityksessä. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) Kanervo, Jari: Laatumallin ja jatkuvan laadun parantamista tukevan mittarin kehittäminen yliopistollisen sairaalan neurokirurgiseen yksikköön. Oulu (9) s Kivari, Pirjo: Building a performance measurement system: Nokia Mobile Phones, Special Products. Oulu (20) s. (Luottamuksellinen saakka).

4 050. Takalo, Timo: Konsernitilinpäätöksen laatijan vaikutusmahdollisuudet konsernituloslaskelman ja konsernitaseen antamaan informaatioon. Oulu (2) s Välimaa, Tero: Kustannuslaskennan kehittäminen yliopiston sisäisessä palveluyksikössä. Case: Oulun yliopiston atk-keskus. Oulu (4) s Malinen, Pentti: Osakeyhtiön tilintarkastusinformaatio tilinpäätösinformaation osana. Oulu (1) s Luoto, Pekka: Henkilöyhtiöiden oma pääoma. Oulu (4) s Kiviniemi, Jouni: Benchmarkingin käyttö suomalaisissa yrityksissä - tutkimus Suomen Laatuyhdistyksen jäsenyrityksissä. Oulu (4) s Kauppi, Susanna: Toimintoperusteinen laskenta sairaalan tulosyksikössä. Oulu (8)s Narkilahti, Jouko: Yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa. Oulu s Kiuru, Sauli: Johdon informaatiojärjestelmät Pk-teknologiayrityksessä. Oulu s Sohlo, Suvi: Käyttöomaisuuden poistot - osapuolten näkemyksiä viimeaikaisesta kehityksestä. Oulu (1) s Kukkola, Juha: Aloittavan joint venturen rahoitus Venäjällä. Oulu s Rancken, Nina: Evaluating New Product Life Cycle Profitability: Nokia Mobile Phones Special Products. Oulu (8) s. (Luottamuksellinen saakka) Rapakko, Anne: Ympäristölaskennan hyväksikäyttä Turveruukki Oy:ssä. Oulu (1) s. (Luottamuksellinen saakka) 062. Ilvonen, Erja: Työkalujen kehittäminen prosessin toimintoperusteisen johtamisen tueksi: Case: Neste Polyester. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen saakka) 063. Mulari, Anne-Mari: Palkkiojärjestelmän kehittäminen teknologiayrityksessä. Oulu (5) s. (Luottamuksellinen saakka) 064. Sääskilahti, Pekka: Euroopan talous- ja rahaliiton yritystaloudelliset vaikutukset. Oulu (1) s Kemppainen, Mira: Korjausrakentamisen rahoitus asunto-osakeyhtiössä. Oulu s Heikkilä, Sanna: Oulun Energian asiakaskannattavuuksien selvitys apuna uuden markkinatilanteen hallinnassa. Oulu (21) s. (Luottamuksellinen saakka) 067. Kuusisto, Ari: Budjetointiprosessi ja toimintolaskennan hyväksikäyttö budjetoinnissa, yrityksenä Helsingin Puhelin Oyj. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) 068. Keränen, Markku: Finanssieriin liittyvän korkoriskin mittaaminen - Case: Metsä Group Financial Services Oy. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka)

5 069. Hokajärvi, Juha: Internetiin siirtyvän kaupankäynnin aiheuttamat muutokset yritysten kilpailuedussa ja toimiala-asemassa. Oulu (1) s Eskola, Elina: Toiminnan laatukustannukset kuparivalimon tilaus- ja toimitusprosessissa. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) 071. Pasanen, Sanna: Business Relationships and Network between the Software Firms in Oulu. Oulu s Lakari, Torsti: Yritysmuodon valinta- ja muutospäätös osana yrityksen arvon kasvattamista. Oulu s Koivuaho, Kari: Laatujohtamista tukeva suorituskyvyn mittausjärjestelmä - Case: Polar Electro Oy. Oulu (2) s. (Luottamuksellinen saakka) 074. Isoaho, Pirkko-Liisa: Keskipohjalainen liikuntaseura talouden ja toiminnan tuottavuuden mittareilla arvioituna. Oulu (4) s Poutiainen, Tuomo: Strateginen laskentatoimi projektinjohtourakoitsijan laskentajärjestelmän osana. Oulu s Niemelä, Iiris: Toimintolaskentamalli tilaus-toimitus -prosessissa. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Mankinen, Mikko: Toimintoperusteisen kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle. Case: Securitas Arvokuljetusyksikkö. Oulu s Alatalo, Terhi: Yritysten valmistautuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. Oulu (2) s Oinonen, Vesa: Korkean teknologian yrityksen rahoitusstrategia. Oulu (1) s Weisell, Pirjo: Meijerin rinnakkaistuotanto ja sen yhteiskustannusten kohdistaminen tuotteille. Oulu s. (Luottamuksellinen saakka) Paavola, Arja: Palvelupakettikohtaisten kustannusten selvittäminen toimintolaskennan avulla Case: Oulun kaupungin teknisen keskuksen kunnossapitoyksikkö. Oulu (7) s Riuttanen, Pekka: Kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen taloudellisen ohjauksen työvälineeksi kohdeyrityksenä Arina-yhtymä. Oulu (11) s. (Luottamuksellinen saakka) Äijälä, Sirpa: Tuotekohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen kohdeyritykselle. Oulu (4) s. (Luottamuksellinen saakka) Juntti, Mirva: Päivittäistavarakaupan tarjoushinnoittelu. 75 (3) s. Oulu Kittilä, Eija: Kirjanpitolain soveltaminen Hailuodon kunnan laskentatoimeen. 79 (4) s. Oulu 1999.

6 086. Liimatainen, Petteri: Ympäristökustannukset LK-Products Oy:ssä. 65 s. Oulu Pirnes, Pekka: Sitoutunut pääoma ja autokaupan kannattavuus. 109 (6) s. Oulu Karjalainen, Jaakko: Changes in cost accounting when cost of sales is implemented - case Nokia Networks, Radio Access Systems. 101 (8) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Laukka, Sanna: Investoinnin kannattavuuden arviointi paperitehtaan raaka-ainemixin muuttuessa. 81 (10) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) Härkönen, Auli: Business Simulation Games. 71 (5) s. Oulu Mäki, Mikko: Oulun Hesburgerin suorituskykymittaristo. 120 s. Oulu Rinkinen, Kari: Osakeoptiot kannustinjärjestelmänä Suomessa - käyttö ja käyttäytymisvaikutukset. 61 s. Oulu Raudaskoski, Erkki: Laatukustannusten seurantamallin rakentaminen: kohdeyrityksenä Rautaruukki Steel. 104 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 094. Heikkinen, Veera: Tuloksentasaaminen ja yrityksen velkaisuus. 81 (2) s. Oulu Hilli, Marko: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta OYS:n Radioloian klinkan eteläiseen keskusröntgeniin. 84 (19) s. Oulu Kiili, Maarit: Tasapainotetun mittariston rakentaminen Oulun kaupungin tekniselle keskukselle. 95 (1) s. Oulu Soukka, Mari: Yritysmuodon sivuuttaminen verotuksessa. 165 s. Oulu Siljander, Kalle: Delta and Delta-Gamma Approaches to Value at Risk for Options Positions. 60 (2). Oulu Voho, Anne: Verouudistukset ja yritysten velkaantuminen. 118 (1) s. Oulu 2000.

7 100. Myllykangas, Heli: Ohjelmistotuoteperheen kannattavuuden arviointia. 111 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 101. Kaarlela, Mikko: Laatukustannusten rakentaminen: Kohdeyrityksenä Rautaruukki Steel, Levytuoteet liiketoimintayksikkö. 81 (2) s. Oulu Huhtala, Sonja: Organisaatioiden välinen tiedonsiirto informaatioprosessien uudelleensuunnittelun apuvälineenä. 115 s. Oulu (Luotamuksellinen saakka) 103. Stöckel, Nina: Creating Rules and Regulations for Economically Meaningful Telework - Case: Nokia GmbH/Nokia Networks. 86 (27) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 104. Vesterinen, Heikki: Tilintarkastajan riippumattomuus. 122 (1) s. Oulu Paloranta, Veli-Pekka: Taloudellisen lisäarvon (EVA) laskeminen ja analysointi caseyrityksessä. 86 (6) s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 106. Moilanen, Antti: Osakeyhtiön osakkaan eri vaihtoehdot nostaa yhtiön varoja käyttöönsä. 66 s. Oulu Kaikkonen, Merja: Konkurssiuhan tunnistaminen. 83 s. Oulu Ala-Kopsala, Anssi: Tuloksenjärjestely ja yrityksen listautuminen. 81s. Oulu Itäpalo, Sanna: Tilintarkastajan raportointi s. Oulu Lassila, Sanna-Mari: Taloudellisen lisäarvon selvittäminen OMG Kokkola Chemicals Oy:ssä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 111. Junnikkala, Petteri: Henkilöstötilinpäätös tilitoimistossa. Case-yritys: Tahkola Tilitoimistot Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 112. Lampi, Juha: Toimintoperusteisen kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen Nemo Technologies Oy:lle s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 113. Lusua, Maarit: Oulun yliopiston tasapainotettu menestystekijämittaristo s. Oulu Latvakoski, Hannele: Projektin tuotekustannuslaskelmien vertailu s. Oulu Mukka, Raila: Tuloksentasaus konkurssiyrityksillä s. Oulu Pikkarainen, Tero: Formulating strategy for activity-based costing/management application business case QPR. 117 s. Oulu Silvennoinen, Kaija-Liisa: Sokos Hotels Oy:n ja Royal Hotels Oy:n fuusion vaikutus taloudellisen lisäarvon muodostumiseen. 81 s. Oulu Suopajärvi, Niina: Customer Profitability; Analysis and Evaluation of the Current Follow-up Case Stora Enso Fine Paper. 138 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka)

8 119. Hyytinen, Matti: Verohallinnon budjetointikokeilun arviointi s. Oulu Jääskö, Kristiina: Verosuunnittelu yrityksen sukupolvevaihdoksessa. 79 s. Oulu Karjalainen, Pasi: Arvostrategiat suomalaisilla osakemarkkinoilla. 90 s. Oulu Leiste, Mari: Erityistarkastusraporttien käyttö konkursseihin liittyvien rikosten selvittämisessä. 65 s. Oulu Näätsaari, Aila: Henkilöstörahaston ja voittopalkkiojärjestelmän vaikutukset: motivaatio ja yrityksen kannattavuuden seuraaminen s. Oulu Heikkala, Marika: Suomen rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutukset pörssiyhtiöiden rahoituslähteiden käyttöjärjestykseen 1990-luvulla. 74 s. Oulu Liljeroos, Mauno: Verotuksen vaikutus osakeyhtiön voitonjaon suunnittelussa s. Oulu Rautiainen, Virpi: Tutkimus- ja kehityskustannusten vaikutus yritysten arvoon toimialoittain s. Oulu Rousu, Tytti: Kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi oman pääoman käsittelyn näkökulmasta. 73 s. Oulu Syväjärvi, Virpi: Koneiden ja kaluston EVL-maksimipoistojen pieneneminen kuljetusalalla: Case Syväjärven Kuljetus s. Oulu Vilppola, Mervi: Toimintolaskenta projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 130. Heikkilä, Ulla: Pro forma muotoinen taloudellinen informaatio arvopaperimarkkinalain mukaisessa listalleottoesitteessä. Case: QPR Software Oyj. 123 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 131. Kurkela, Heta: Arvonmäärityssovelluksen rakentaminen s. Oulu Leino, Jyri: TVL 42 :ssä tarkoitetun muun kuin julkisen osakeyhtiön pienosakkaan verotuksellisesti optimaalinen osingonjako s. Oulu Rieppo, Jussi: Budjettiharhan syntyyn vaikuttavat tekijät s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.) 134. Lapola, Mikko: Budjetointi-ilmapiiri kohdeyrityksessä Case Filtronic LK Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 135. Ukonmaanaho, Elsa: Puoliformaalit talouden ohjauksen tietojärjestelmät ja mittarit toiminta-analyyttinen tutkimus s. Oulu Hakola, Mikko: Vuonna 2000 listautuneiden IT-yritysten kassavirta- ja lisävoittoperusteinen arvonmääritys. 86 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.)

9 137. Kauhanen, Tea: Käyttöomaisuuskustannusten huomiointi koulutuspalvelujen hinnoittelussa s. Oulu Kronqvist, Kari-Pekka: Osakeyhtiömuotoisen pienyrityksen sukupolvenvaihdos verotuksen näkökulmasta s. Oulu (Luottamuksellinen saakka) 139. Haapalahti, Jyri: Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu osakeyhtiössä. 74 s. Oulu Rumpunen, Katja: Industry-wide averages as targets for financial ratios: Finnish evidence. 64 s. Oulu Paasovaara, Marko: Kriisiyhtiöiden jatkuvuus-periaatteen toteutumisen arviointi ja siitä raportointi tilintarkastajien näkökulmasta. 126 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa.) 142. Lantto, Anna-Maija: The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows. 66 s. Oulu Pikkarainen, Kari: Riskirahoitusyrityksen osakkuusyritysten ohjausmalli haastattelututkimus. 107 s. Oulu Räsänen, Ville: Konsernirakenteen muuttamisen verokohtelu. 75 s. Oulu Savilaakso, Juha: Target Cost Management Analysis of the Achievements. 124 s. Oulu Vaarala, Heli: Erään matkailupalveluyrityksen asiakassuhteiden kannattavuuslaskenta. 89 s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 147. Virkkula, Kaisu: Vuoden 1993 verouudistuksen vaikutukset yritysten rahoitusrakenteisiin. 85 s. Oulu Halonen, Mervi: Tilintarkastajan ja asiakkaan välinen suhde. 86 s. Oulu Huhtanen, Jari: Tilintarkastajan selvitys yrityssaneerauksessa Oulu Holappa, Juha: Tietotekniikkainvestointien arviointi: tutkielma kohdeyrityksen tietojärjestelmäinvestoinnin onnistumisesta s. Oulu 2003 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) (Luottamuksellinen saakka.) 151. Juntunen, Heikki: Polttoaineiden hintaan vaikuttavat tekijät ja polttoainekustannusten budjetointi voimalaitoksessa s. Oulu Sunnari, Hanna: Toimintokohtaisten yksikkökustannusten selvittäminen Ocotec Oy:ssä. 86 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) (Luottamuksellinen saakka.) 153. Huotari, Juha: Tilintarkastajan vastuu osakeyhtiön listautumisvaiheessa s. Oulu Kemppainen, Anu: Toimialan vaikutuksesta tilinpäätöksen tunnuslukuihin. 81 s. Oulu 2003.

10 155. Korhonen, Ulla: Omaisuuserien arvon alentumisen määrittäminen ja kirjaaminen IAS:n, U.S: GAAP:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan. 96 s. Oulu Saukkoriipi, Jani: Pienen osakeyhtiön verotuksellisesti optimaalisin varojenjako. 82 s. Oulu Tolonen, Hanna: Ohjelmistotuotealan yritysten investointisuunnittelu s. Oulu Haanpää, Sanna: Asiakaskannattavuuslaskenta eräässä kuljetusalan yrityksessä. 92 s. Oulu Kantola, Hannele: Yrityksen strategiaan ja tuotteen elinkaaren vaiheeseen mukautettu talouden hallinta Case EMG Technologies Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 160. Moilanen, Sinikka: Laskentatoimen rooli tuotannon kehittämisessä s. Oulu Schönberg, Anu: Johdon optioiden arvostaminen IFRS 19-standardin mukaan. Case Nokia Oyj s. Oulu Tuomela, Johannes: PK-yrityksen verotuksen optimointi omistajan ja yrityksen näkökulmasta case-osakeyhtiössä s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 163. Kankainen, Aleksi: Taloudenohjausjärjestelmän kehittäminen Rovaniemen maalaiskunnalle s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 164. Tuomaala, Tuulia: Balanced scorecard pohjaisen johdon ohjausjärjestelmän kehittäminen kohdeyritykseen. 65 s. (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 165. Ikonen, Jarno: Liikearvo ja sen käsittely kansainvälisellä tilinpäätösstandardilla (IAS/IFRS). Case Polar Electro Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 166. Järvelä, Hanna: Toimintolaskennan käyttöönotto pienessä metalliteollisuusyrityksessä case Miilux Oy s. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 167. Tuomivaara, Heikki: Konsernitilinpäätöksessä käytettyjen konsolidointimenetelmien harmonisoituminen eräissä suurissa eurooppalaisissa pörssiyrityksissä. 104 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 168. Soukka, Erja: Tilintarkastajan riippumattomuus. 80 s. Oulu Kuusela, Jarmo: Näkymättömän varallisuuden mittaamismallien arviointi ja luokittelu. 107 s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 170. Kulmunki, Sanna: Suhdanteiden vaikutus tilinpäätöksen tunnuslukuihin s. Oulu 2003.

11 171. Heikkinen, Jukka-Matti: Tilinpäätöstunnuslukujen jakaumaominaisuudet suomalaisilla, japanilaisilla ja yhdysvaltalaisilla yrityksillä. 91 s. Oulu Heikkilä, Juha: Kannattavuuden kehittyminen kauppa- ja teollisuusministeriön Taitavaohjelmaan osallistuneissa yrityksissä. 71 s. Oulu Saranki, Jaakko: Osakaskohtainen lainaosuuden laskenta ja seuraaminen asuntoosakeyhtiössä s. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 174. Lauronen, Jarmo: EU:n tilintarkastusnormiston vaikutus Suomessa. s. 90. Oulu Pöykkölä, Hannele: Differences in the information content of accounting standards: Difference between IAS and US GAAP Earnings Response Coefficients s Oulu Vainikka, Anne: Yhdysvalloissa havaittujen kirjanpitoskandaalien vaikutus suomalaisiin tilintarkastuskäytäntöihin. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 177. Muranen, Paula: Osinkoverotus. s. 73. Oulu Ahava, Kirsi: Tilintarkastajan raportointivelvollisuus ja vastuu. s Oulu Kuokkanen, Katariina: Vähäisen toiminnan arvonlisäverotus. s Oulu Paakki, Eija: On the Different Information Content of IAS (IFRS) Based Earnings and Cash Flows. s Oulu Hämäläinen, Marika: The measuring and valuation of variable costs in paper industry. Case Stora Enso Oyj. s. 71. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 182. Kortela, Antti: Analyytikkojen ennustustarkkuus ja ennustustarkkuuteen vaikuttavat tekijät. s Oulu Laakso, Heli: IAS 14 segmenttiraportoinnin informaatioarvo sijoittajien näkökulmasta. s Oulu Pietikäinen, Mervi: Liikearvon käsittely IAS:n, US GAAP:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan. s. 88. Oulu Rantsi, Teemu: A paradigm change: from historical cost accounting to fair value accounting. s. 70. Oulu Suvanto, Anni: Tuote- ja asiakaskannattavuusanalyysi sähkönmyyntiyhtiössä. s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 187. Zerni, Mikko: Profitability of R&D investments in different institutional environments. s Oulu Sarajärvi, Teija: Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen kommandiittiyhtiömuotoisessa perheyrityksessä verotuksen näkökulmasta tarkasteltuna. s. 82. Oulu Peltoniemi, Pekka: Henkilöstötilinpäätös. Case Lapin liikuntakeskus. s. 76. Oulu Pöyhtäri, Sanna-Mari: Terveydenhuoltopalveluiden hinnoittelu. Vertaileva case-tutkimus. s Oulu Talala, Tarja: Tunnuslukujen jakaumaominaisuuksista ja kansainvälisistä eroista. s. 75. Oulu Liehu, Katariina: Osakeyhtiön sivuuttaminen verotuksessa. s. 69. Oulu Lindén, Hanna: Tuloksensäätely IAS-ympäristössä. s Oulu Määttä, Eeva-Maria: Aineellisen käyttöomaisuuden arvostamisen keskeiset ongelmat kirjanpitolain, elinkeinoverolain ja IAS-standardien mukaan. s. 80. Oulu Konochevitch, Julia: Critical comparison of the International Accounting Standards and Russian Accounting Standards.s. 92. Oulu Paloma, Heidi: Yliopiston ulkopuolisen projektirahoituksen tilivelvollisuusjärjestelmä. Case: Oulun yliopisto. s Oulu Juotasniemi, Juulia: Sähkömarkkinatoimintojen kannattavuus vapailla markkinoilla. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.)

12 198. Löytölä, Miia: Tilintarkastajan lausunnot ennen konkurssia ja tilintarkastajan vastuu tarkastetun yrityksen konkurssirikoksissa.s Oulu Määttä, Jenny: Immateriaalioikeudet yrityksen verotuksessa arvostus ja jaksotus. s. 95. Oulu Iivari, Mika: Tilinpäätösdokumenttien elektroninen mallintaminen XML-merkintäkielen avulla. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 201. Määttä, Johanna: Pienyrityksen arvonmääritys lisäarvomallin avulla. s. 91. Oulu 2004 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 202. Peteri, Pia: Sisäisen valvonnan kehittäminen julkis-yhteisössä: Case Savonlinnan kaupunki. s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 203. Romu, Mikko: Segmenttiraportointikäytännön kehitys suurimmissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 204. Ellonen, Vesa: Tuotteena turvallisuus, tavoitteena taloudellinen tehokkuus toimintolaskennan hyödynnettävyys poliisihallinnossa ja erityisesti poliisin tietohallintokeskuksessa. s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 205. Pörhölä, Vesa: Taloudellisen toimintaympäristön merkitys tutkimus- ja tuotekehityskustan-nusten arvonmääräytymiseen osakemarkkinoilla. s Oulu Kantola, Hanna-Leena: Verkkoraportoinnin laajuus ja raportointiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 207. Räsänen, Kati: Matkailupalveluiden kannattavuuden mittaaminen pienyrityksessä toimintolaskennan avulla. Case Korvalan Kestikievari s Oulu (Luottamuksellinen saakka.) (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 208. Tervo, Kirsi-Mari: Vuoden 2005 osinkoverouudistuksen vaikutus pörssiyhtiöiden osingonjakoon s Oulu Lantto, Antti: Tunnunlukukovenanttien käyttö ja merkitys erään suomalaisen rahoituslaitoksen yritysluototuksessa s. 67. Oulu Lohi, Paulus: Yrityksen arvonmääritys yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä: Asiantuntija-analyysien tarkastelua s Oulu Jarva, Henry: Yrityksen kannattavuuden ennustaminen tuloksenjärjestelyn avulla s Oulu Laurila, Katja-Maria: The profitability of a project accounting system investment in a case company s Oulu Pahkala, Liisa: Toimintolaskentaperusteisen laskentamallin rakentaminen kohdeorganisaatiolle s Oulu Rautio, Jani: Ruukki Productionin Raahen yksikön palvelutoimittajien taloudellisen tilanteen seuranta-menettelyn kehittäminen s. 95. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 215. Zheng, Xiaosong: Accounting Systems and Financial Reporting Quality in Emerging Capital Markets s. 84. Oulu Moilanen, Seppo: Tilitoimistosektorin palvelurakenteen muutos tilitoimiston näkökulmasta s. 145 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 217. Bagaeva, Alexandra: The Information Content of Earnings and Cash Flows in Compliance with International Financial Accounting Standards s Oulu Ehrola, Katja: Value Relevance of Earnings in Different Institutional Environments s Oulu Hintikka, Tomi: IAS 39 standardin mukainen rahoitusinstrumenttien suojaus-laskenta: Case KCI Konecranes s Oulu Melamies, Kukka: Effects of nationality, industry and company size to environmental reporting s Oulu Palola, Katariina: Veronormien yritysjärjestelysäännösten soveltaminen osakeyhtiön sulautumisessa s. 82. Oulu 2005.

13 222. Rahkala, Johanna: Kunnallisen tilintarkastajan antamat tilimuistutukset ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille s. 99. Oulu Rinne, Hannele: Virheellinen tilinpäätös ja tilintarkastajan vastuu s. 63. Oulu Särkkä, Susanna: Balanced Scorecard mittariston rakentaminen ja käyttöönotto kohdeyrityksessä s Oulu Väärälä, Juha: Analyytikkojen muodostamien tulosennusteiden tarkentumisnopeuden estimointi suomalaisilla osakemarkkinoilla s Oulu Yao, Yao: Matching of Earnings and Earnings Quality s. 72. Oulu Heikkinen, Jari: Tarkastusvaliokunnat ja niiden riippumattomuutta selittävät tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 228. Immonen, Katja: Osakeyhtiön sulautumisen verotus s. 86. Oulu Mikkola, Vesa: Total Cost Model for Inbound Logistics s. 93. Oulu (Luottamuksellinen saakka.) 230. Nissilä, Erkki: Pitkän toimeksiantosuhteen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen s. 92. Oulu Myllylä, Tiina: Yritysmuodon valinta ja verosuunnittelu vertailussa henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt s. 68. Oulu Mäkipää, Mika: Liikearvon poistojen informaatioarvo s. 63. Oulu Palokangas, Päivi: Maatalouden verosuunnittelu yhtiöittäminen s. 71. Oulu Malinen, Antti: Ei-rahamääräisen suoritusmittauksen ja tuottojen välinen yhteys suomalaisissa pörssiyrityksissä s. 60, Oulu Vuorivirta, Outi: Impact of accounting regulation on the financial ratio classifications s Oulu Vännilä, Leena: Kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen ohjelmistoyritykselle s Oulu Pohjanvesi, Satu: Tilinpäätöskäytäntöjen väliset erot ja niiden vaikutukset tilinpäätöksen tunnuslukuihin s Oulu Väliranta, Jenni: Osakkeenomistajien käsitykset tilintarkastuskertomuksen roolista osana tilintarkastuksen odotuskuilua s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa.) 239. Lämpsä, Elina: Tilikauden tuloksen ominaisuuksien vaikutukset oman pääoman kustannukseen s.69. Oulu Tuomaala, Lauri: Earnings quality and growth patterns in different accounting environments s. 77. Oulu Rinne, Jukka: Toimintolaskentamallin suunnittelu pienelle IT-palveluyritykselle s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Vimpari, Valtteri: Divestointi-ilmoituksen vaikutus emoyhtiön osakekurssiin s. 88. Oulu Kari, Hannu: Yrityssaneerauksen onnistumisen ennustaminen tunnuslukuanalyysin avulla s. 88. Oulu Uusi-Illikainen, Hannu: IFRS-standardien mukaan laadittujen tilinpäätösten hyödyllisyys sijoitusanalyytikoille s. 97. Oulu Kuivalainen, Rauni: Yritystuen tilintarkastus. Kvalitatiivinen malli yritystuen tilintarkastusprosessista s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Leikkainen, Minna: Lakisääteisen tilintarkastuksen merkitys pankkien luottopäätösten yhteydessä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Juntunen, Merja: Sukupolvenvaihdos ja verotus s. 86. Oulu Polso, Mikko: Toiminnanohjausjärjestelmän vaikutus laskentahenkilöstön toimenkuvaan s. 51. Oulu Peltola, Jari: Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointi osana tilinpäätösinformaatiota suomalaisissa suuryrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa).

14 250. Seppänen, Janne: Lidlin vaikutus paikallisosuuskauppojen kannattavuuteen s. 64. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Lassila, Raija: Kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyritykselle s Oulu Yu, Xuebin: The effect of timeliness and conservatism for accounting income s. 67. Oulu Laakko, Sanna-Mari: Hyvän tilintarkastustavan noudattaminen tilintarkastuslautakunnan ratkaisujen valossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Maimann, Anne: Tilintarkastuksen tarpeellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät pohjoissuomalaisessa pienyritysaineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Ekfors, Esa-Pekka: IAS 14 segmenttiraportointi sijoittajan kannalta s Oulu Kähkönen, Timo: Omistajaohjauksen vaikutus yrityksen tuloksen ennustamiseen s. 85. Oulu Puolitaival, Kaisa: Osinkoverouudistuksen vaikutukset ketjuverotukseen s. 79. Oulu Schönberg, Samuli: Palkkioiden vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen s. 72. Oulu Myllymäki, Janne: Hallitun kasvun analysointi eräissä suomalaisissa suuryrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Paakkola, Simo: Tilintarkastuksen odotuskuilu kunnan määräämisvallassa olevissa yhtiöissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Liukkonen, Ilkka: Jakautumisen käyttö sukupolvenvaihdosta edeltävänä toimena s. 70. Oulu Säkkinen, Katja: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja vaikutukset talouden ohjaukseen Osuuskauppa Arinassa s Oulu Järvelä, Juha: Pienosakeyhtiön verosuunnittelu case-yhtiössä s Oulu Luo, Jieyun: The Effect of Banking Reputation on the Firm's IPO Underpricing s. 72. Oulu Yu, Changling: The Information Content of Earnings and Prices: A Simultaneous Equations Approach s. 78. Oulu Koskela, Olli-Matti: Suomalaisten pörssiyhtiöiden valmistautuminen IFRStilinpäätöskäytäntöön ja siirtymäraportoinnin laatu s. 96. Oulu Ojala, Antti: Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän vaikutus yrityksen markkinaarvoon s. 69. Oulu Seppänen, Miia-Susan: Listaamattoman osakeyhtiön ja sen omistajayrittäjän verosuunnittelu sekä voitonjaon optimointi s Oulu Kiianmies, Aino-Mari: Minimising the costs of personnel s ill-being s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) 270. Räbb, Camilla: Henkilöstöraportoinnin laajuus suomalaisten pörssinoteerattujen informaatioteknologiayhtiöiden vuosikertomuksissa s. 91. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) 271. Harju, Kari: Työsuhdeoptioiden esittäminen tilinpäätöksessä IFRS 2-standardin mukaan s Oulu Kankaala, Kari: Listautumisen vaikutukset teknologiaintensiteettiin ja operatiiviseen suorituskykyyn s. 98. Oulu Piltonen, Mari: Tilintarkastajan vaihtamisen vaikutus yrityksen tuloksen laatuun s. 82. Oulu Latvala, Kati: Osingonjakovirran tasaisuuden ja tuloksenjärjestelyn välinen riippuvuus s. 74. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Haapala, Olli-Pekka: Balanced Scorecard mittaristo strategisena työkaluna julkisorganisaatiossa s Oulu 2007.

15 276. Koivumäki, Tuomas: Tarkastusvaliokunnan vaikutus tilintarkastuspalkkioon s. 70. Oulu Seppänen, Pentti: Osakeyhtiön johdon vastuu taloudellisesta informaatiosta s. 75. Oulu Heikkilä, Harri: Financial Evaluation of Case Investment Project s Oulu Ovaskainen, Antti: Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien esittämisen laadukkuus suurimmissa OMX Helsinki listan yhtiöissä s Oulu 2007 (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Honkala, Matti: Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen ja kustannusajureiden valinta s. 94. Oulu Hordijk, Steven: Outsourced financial shared service centres, how to stay in control s. 82. Oulu Penson, Sami: Metsäsektorin kannattavuuden kehitys euroaikana s. 81. Oulu Vaaraniemi, Hanna: Tilintarkastajan pätevyys s Oulu Mäkelä, Elina: Vaikuttiko vuosituhannen vaihteen teknologiakupla pääomasijoittamiseen Suomessa? s. 60. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Seppänen, Teija: Tilintarkastajille maksettujen palkkioiden ja yrityskohtaisen riskin välinen riippuvuus suomalaisissa pörssiyrityksissä s. 79. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kauppinen, Tuomas: Kansainvälisten corporate governance järjestelmien vaikutus voittojen osakemarkkinavasteeseen s Oulu Pintamo-Kenttälä, Toni: Suomen kiinteistösijoitusyhtiöiden arvostuksen ja kannattavuuden vertaaminen Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen yrityksiin s. 60. Oulu Määttä, Markku: Kirjanpitoskandaalien vaikutus tilintarkastuspalkkioihin Pohjoismaissa s. 62. Oulu Tervo, Elisa: Tuloksenjärjestely ja yrityksen maksuvalmius s Oulu Kukkonen, Olli: Kohdeyrityksen optimaalisen kassavarannon määrittäminen s. 74. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Uusinarkaus, Janne: IFRS- ja US GAAP standardien eroista johtuvat vaikutukset eräiden suomalaisten yritysten tulokseen ja omaan pääomaan SEC:n vaatimissa täsmäytyslaskelmissa s. 90. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Anttonen, Jaakko: Sahojen strategiavalintojen ja liiketaloudellisen menestyksen väliset yhteydet s Oulu Filppula, Kirsi (toinen tekijä: Räihä-Inkilä, Kaisa): Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen laadullinen tapaustutkimus s Oulu Räihä-Inkilä, Kaisa (toinen tekijä: Filppula, Kirsi): Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen laadullinen tapaustutkimus s Oulu Shi, Tingting: The international accounting difference in the timeliness and conservatism on the properties of accounting earnings s. 73. Oulu Ventelä, Juha: Tuloksenjärjestely ja listautumisen jälkeiset osakeannit s. 65. Oulu Vikeväinen, Juha: Analyytikoiden ja aikasarjamallien ennustetarkkuus suomalaisella aineistolla vuosina s Oulu Wu, Yani: Income smoothing and the improvement of the information content of earnings s. 76. Oulu Kotila, Riikka: Barter-kaupan taloudelliset vaikutukset s. 93. Oulu Leinonen, Janne: Psykologisten tekijöiden vaikutus sijoittajien käyttäytymiseen: Arvo- ja kokoanomaliat suomalaisilla osakemarkkinoilla s. 70. Oulu Majamaa, Jussi: Earnings management surrounding top executive retirements in Finnish companies s. 60. Oulu Piltonen, Susanna (toinen tekijä: Säkkinen Jukka): Tuloksen laadun ja käsittelyn vaikutus Big-4 tilintarkastusyhteisöjen palkkioihin kansainvälisesti s Oulu 2007.

16 303. Säkkinen, Jukka (toinen tekijä: Piltonen, Susanna): Tuloksen laadun ja käsittelyn vaikutus Big-4 tilintarkastusyhteisöjen palkkioihin kansainvälisesti s Oulu Ukkola, Sari: Osakeyhtiön voitonjako s. 91. Oulu Väänänen, Paula: Tulosyksikköorganisaation ohjauksen kehittäminen: Case Yritys Oy s Oulu Heittola, Taija: Kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) siirtymisen vaikutukset suomalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukuihin eri toimialoilla s. 73. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kanniainen, Riikka: The effect of R&D to the market value of a firm s. 57. Oulu Ryynänen, Heikki: Suoritusmittauksen moniselitteisyys julkisella sektorilla s. 76. Oulu Tervonen, Tapani: The Impact of Macroeconomic News Releases on Finnish Stock Market: The Role of Foreign Ownership s Oulu Alakörkkö, Tero: (toinen tekijä: Onkamo, Suvi): Omistajaohjauksen yhteys yrityksen menestymiseen ja markkina-arvostukseen suomalaisessa aineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Onkamo, Suvi: (toinen tekijä: Alakörkkö, Tero): Omistajaohjauksen yhteys yrityksen menestymiseen ja markkina-arvostukseen suomalaisessa aineistossa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Saarimäki, Jouko: The change in the value relevance of property investment companies book values and earnings after the adoption of IFRS s. 80. Oulu Mertaniemi, Simo: Talouden ohjaus kansainvälistyvässä yrityksessä s. 64. Oulu Rusko, Satu: Tilintarkastuksen laadunvarmistus ja odotuskuiluongelma s. 82. Oulu Hannula, Leila: Toimintakertomuksen riskiraportoinnin yhteys markkina- ja tilinpäätösperustaisiin riskeihin s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Huovinen, Heta: Työvoiman vuokraus käyttäjäyrityksen näkökulmasta s Oulu Kumpulainen, Esa: Pitkään P/E -lukuun perustuvat sijoitusstrategiat Suomen osakemarkkinoilla s Oulu Punkkinen, Tiina: Kausivaihteluiden vaikutukset tilinpäätöstunnuslukujen luokittumiseen: informaatioteknologian toimiala s Oulu Sassi, Eeva: Osinko- ja yritysverotuksen vertailua Suomessa ja Virossa s Oulu Korpi, Virpi: Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma yliopistoissa s. 70. Oulu Majuri, Juha-Matti: Pienosakeyhtiön varojenjako s. 90. Oulu Mällinen, Jarmo: Kuinka analyytikoiden konsensusennusteet heijastuvat osakkeiden hintoihin vuosina s. 71. Oulu Häyrynen, Sari: Pro forma -informaation esittämisen laadukkuus suomalaisissa listalleottoesitteissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Vitikka, Riitta: Halloween-anomalian esiintyminen Helsingin arvopaperipörssissä vuosina s. 98. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Luukela, Hannu: Verorikkomuksen taloudellinen näkökulma s. 81. Oulu Heikkinen, Ville: Maksukykyisyystesti ja hallituksen vastuu s. 98. Oulu Korkala, Ville: Avoimen yhtiön ja osakeyhtiön verotuksen edullisuuden vertailu omistajayrittäjän näkökulmasta s. 67. Oulu Tumelius, Antti: Sähköverkkoliiketoiminnan tunnuslukujen jakaumaominaisuudet Suomessa tilikaudella 2006 s. 69. Oulu Ahola, Johannes: Uusi osakeyhtiölaki ja osakeyhtiökäytäntö s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Pajulampi, Tanja: Suomalaisten pörssiyhtiöiden IFRS-siirtymisen vaikutukset markkinaarvoon ja tunnuslukuihin s. 63. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa).

17 331. Rantakokko, Katri: Pienen matkailuyrityksen investointipäätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Henttu-Aho, Tiina: Onko perinteisen budjetoinnin aika ohi? Vuosibudjetoinnin asema ja budjetoinnin uudet kehityssuuntaukset s Oulu Kari, Johanna: Aloittavan yrityksen strategian vaikutus johdon laskentajärjestelmän valintaan -tapaus perustettava yritys s. 79. Oulu Kiurusalmi, Joonas: 1980-luvun lopun nousukauden ja 1990-luvun alun lama-ajan tuloksen järjestely s. 71. Oulu Konttila, Jaakko: Development of service business case practices in case company s Oulu Rekilä, Jaakko: Laskentatoimen rooli alkuvaiheen kasvuyrityksen päätöksenteossa. Kolme tapaustutkimusta s Oulu Similä, Kaisa: Tuloksenjärjestely ja kasvumahdollisuudet s Oulu Uusitalo, Jukka: Sijoituskiinteistöjen arvostaminen IAS 40 -standardin mukaisesti osakeyhtiössä s. 71. Oulu Jestilä, Kaisa: Lyhyen aikavälin osaketuottoreaktiot yt-neuvotteluilmoituksiin vuosina s. 59. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Niskanen, Irina: IFRS-siirtymäinformaation laadukkuus vuoden 2005 tilinpäätöksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Rantasaari, Ilkka: IFRS-muutostöiden vaikutukset tilintarkastajille maksettuihin palkkioihin s. 82. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Ruuska, Anna-Kaisa: BSC:n ja rullaavan suunnittelun roolit ja vuorovaikutus kohdeyrityksen strategialähtöisessä ohjauksessa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Uusitalo, Paula: Liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin laatu suomalaisissa IFRS-tilinpäätöksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Arffman, Jussi: Balanced Scorecard -perusteisen suoritusmittariston luominen kohdeyritykselle s Oulu Heikkinen, Mia: Suomalaisten pörssiyritysten henkilöstövoimavarojen vuosikertomusraportointi s Oulu Jokikokko, Kirsi: Siirtohinnoittelua koskevat dokumentaatiovaatimukset s. 77. Oulu Kananen, Mirja: Lisäarvon tuottaminen kuntien taloushallinnon palvelukeskuksissa s Oulu Kariniemi, Mari (toinen tekijä: Niemikorpi, Essi): Pienten ja keskisuurten yritysten riskin mittaaminen ja arvonmääritys s Oulu Niemikorpi, Essi (toinen tekijä: Kariniemi, Mari): Pienten ja keskisuurten yritysten riskin mittaaminen ja arvonmääritys s Oulu Kilpinen, Jarno: Yrityksen maksukyvyttömyyden ennustaminen tunnuslukuanalyysin avulla s. 75. Oulu Krankka, Laura: Tilitoimistot murroksessa: sähköinen taloushallinto muuttaa alaa ja kirjanpitäjien työnkuvaa s Oulu Peltoniemi, Annukka: Perheyrityksen arvostaminen jatkajan kannalta Miten arvostamislaki vaikuttaa sukupolvenvaihdokseen s. 93. Oulu Pietilä, Liisa: Trends in earnings management in Finland s. 65. Oulu Tausta, Satu: Keskeneräisen tuotannon arvostaminen metallialan yrityksessä s Oulu Teppo, Elisa: Maallikkotilintarkastajan uskottavuus sidosryhmien näkökulmasta s. 82. Oulu Valta, Virpi: Tilinpäätöstunnuslukujen luokitus ja luokitusten stabiilisuus: Toimialaryhmäkohtainen vertailu eri suhdannevaiheissa Iso-Britannian ja Saksan välillä s Oulu 2008.

18 357. Vihermaa, Sanna: Tilintarkastajan palkkioiden vaikutus tilintarkastuksen laatuun s Oulu Ainassaari, Jenni: Toimintopohjaisen laskennan soveltaminen kohdeyrityksen yleiskustannusten kohdistamisessa s. 88. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Alanko, Sirkka: Reaalioptioajattelun käyttö innovatiivisten investointien suunnittelussa Tapaustutkimus: Detria Oy s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Hiltunen, Sami: Rahaston kiertonopeuden ja lähipiiripalkkioiden yhteys rahaston suoriutumiseen Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa s. 75. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Kukkola, Liisa: T&K-toiminnan vaikutus voittojen heilahtelevuuteen suomalaisissa yrityksissä s. 66. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Pasula, Markku: Nokkimisjärjestysteoria ja staattinen tasapainoteoria suomalaisen pääomarakenteen selittäjänä s. 58. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Tapaninen, Matti: Tilintarkastajan riippumattomuuden ulottuvuudet tilintarkastuslautakunnan valvonta-asioissa vuosina s. 78. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Karppinen, Marjo: Henkilöstötilinpäätöksen laatiminen sosiaali- ja terveysalan yritykselle laadullinen tapaustutkimus s Oulu Koistila, Päivi: Sijoittaminen osakeyhtiömuodossa erityisesti luovutusvoittojen kohtelu s. 61. Oulu Mannila, Marjukka: Contingency factors influencing ERPS-implementation and its influence on firm performance s Oulu Ni, Bin: How Do High Technology Mergers and Acquisitions Affect the Value Creation of Acquirer's R&D Spending? s. 71. Oulu Tavia, Arttu-Pekka: Rahanpesu ja tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus s. 73. Oulu Tarna, Miikka: IFRS-tilinpäätösten hyödyllisyys sijoittajalle s. 74. Oulu Vesala, Liisamaija: Monitapaustutkimus teknologiatoimialan start-up ja kasvuyritysten sisäisestä laskentatoimesta s. 99. Oulu Supponen, Juha: Johdon laskentatoimen muutosmallin soveltaminen avoimen kustannusinformaation jakamiseen yritysverkostossa Case BRP Finland Oy s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Elsilä, Anna: IFRS role in improvements of market efficiency: case of the post-earnings announcement drift s. 80. Oulu Gribonika, Lilita: The association between auditor industry specialization and audit fees surrounding the Section 404 of Sarbanes Oxley Act implementation s Oulu Malinen, Paula: IAS 2 standardin käyttöönoton vaikutus vaihto-omaisuuden arvoon suomalaisissa pörssiyhtiöissä s Oulu Pesola, Juha: Suomen ja Itävallan osinko- ja yritysverotus verokilpailun näkökulmasta s. 88. Oulu Pohjolainen, Janne: Tilintarkastus- ja konsultointipalkkioiden vaikutus analyytikoiden ennustevirheeseen s. 50. Oulu Sohlo, Reeta: Tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten kehittyminen s. 96. Oulu Ahlstén, Lauri: OMX First North Listautumisratkaisuun vaikuttavat tekijät s. 72. Oulu Hietakangas, Virpi: Osakeyhtiön jakautuminen vai yrityskauppa. Yhtiön toimiala- ja yritysdivestoinnit s Oulu Jiang, Xia: Drivers and Obstacles of ABC Adoption in Chinese Banking Industry s Leppänen, Juho: Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus yritysten tilinpäätösinformaatioon s. 63. Oulu Mannermaa, Heikki: Osakkaan mahdollisuudet nostaa varoja osakeyhtiöstä ja eri menettelytapojen verovaikutukset s. 65. Oulu 2008.

19 383. Salonen, Teemu: Osakeyhtiön maksukyvyttömyys suomalaisen rikoslainsäädännön mukaan s Oulu Jokelainen, Maija: Value relevance of IFRS and US GAAP earnings s Oulu Jormakka, Juha-Pekka: Tilintarkastuksen hinnan määräävät tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä s. 71. Oulu Säkkinen, Matti: IFRS -tilinpäätöskäytännön hyödyt analyytikoiden tulosennustuksiin s. 72. Oulu Wallenberg, Juho: Yrityksen arvonmääritys yrityskaupan yhteydessä s Oulu Portaankorva, Armi: Onko heuristisesti arvioitu tuloksenjärjestely yhteydessä tunnistamismallein estimoituun tuloksenjärjestelyyn eräässä pienyritysaineistossa? s. 61. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Isomaa, Jani: Syitä arvostrategioiden toteutumiseen markkinoilla Analyysi P/Elukuanomaliasta s. 70. Oulu Kujala, Kimmo: Yrityskauppojen ja fuusioiden lyhyen aikavälin epänormaalit osaketuotot Suomessa s. 78. Oulu Pyykkönen, Aki: Tilintarkastajan riippumattomuus esitutkinnan näkökulmasta s Oulu Weng, Liping: Measuring Intellectual Capital in Finland and Spain: The Efficiency of Intellectual Capital and Company Performance s. 74. Oulu Luusua, Tapio: Liukuviin keskiarvoihin perustuvien sijoitusstrategioiden hyödyllisyys OMX Helsinki CAP -indeksissä s. 94. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Fang, Siya: The Effect of Timeliness and Conservatism on Accounting Income s. 67. Oulu Hanhela, Jouko: Laskentatoimen konservatismi tuloksen ennustamisessa s. 68. Oulu Karppinen, Tiina: Toimintaympäristön vaikutus sähköverkkoliiketoiminnan riskiin s Oulu Keränen, Antti: Eurooppayhtiö ja kansainvälinen verotus s. 95. Oulu Pikkuhookana, Tommi: P/E- ja P/B-tunnuslukuanomaliat Helsingin pörssissä s. 68. Oulu Rönkkö, Päivi: Tilintarkastuspalkkioiden yhteys yrityksen rahoitusriskiraportointiin ja suojautumiseen s. 71. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Luokkanen, Liisa: Tilintarkastuksen hinnoittelumalli Suomessa s. 61. Oulu Miettunen, Sari: Cost Model Development - Constructive Research s Oulu Turku, Emma: Ristiinlistautumisen vaikutus tutkimus- ja kehittämismenojen informaatioarvoon s. 75. Oulu Karkkola, Noora: Tilintarkastajien palkkioiden määräytyminen Suomessa ja Ruotsissa s. 89. Oulu Kela, Sanna-Maija: Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tarjoavien yleishyödyllisten yhteisöjen verotus s. 60. Oulu Pohjola, Tiia-Maria: Tuloksellisuuden arviointiin sitoutuminen kunnan liikelaitoksessa s Oulu Tikkanen, Saija: Hanketilintarkastus lisäarvo puntarissa s Oulu Vanhala, Mirja: Asiakaskohtaisten riskien vaikutus tilintarkastuspalkkioihin s. 70. Oulu Alanko, Antti-Juhani: Due diligence tutkimuksesta saatavien havaintojen vaikutus yrityskauppaan s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Puranen, Olli: Volyymi- ja kurssireaktiot tulosjulkistusten yhteydessä s. 58. Oulu Tahvanainen, Heidi: Estimating the effect of changes in raw materials on production cost s. 69. Oulu 2009.

20 411. Hannonen, Janne: Tavaran ja palvelun yksityiskäyttö ja sen arvonlisäveroseuraamukset kahden eri elinkeinonharjoittajan näkökulmasta s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Alatorvinen, Jenni: Tilintarkastajan toimiala-asiantuntemuksen vaikutus tilintarkastuksen laatuun s Oulu Havela, Mikko: Kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutukset kannattavuuden tunnuslukuihin s. 75. Oulu Juurakko, Nina: Asiantuntijayhteisöjen voitonjako uusien oikeustapausten valossa s. 73. Oulu Määttä, Matti: Julkisen organisaation toimintolaskenta: Tapaustutkimus Ouluseutu Yrityspalvelut s. 75. Oulu Pinola, Tuuli: Sukupolvenvaihdoksen verotus yksityisessä osakeyhtiössä huojentamisen näkökulma s Oulu Puumalainen, Riikka: Teknologia-alan tilintarkastuspalkkiot Suomessa s. 85. Oulu Rantanen, Olli: Pääomalainan pääoman palautuksesta ja koron maksusta s Oulu Väärälä, Matti: Sijoittamisen psykologia ja sijoittajien riskinsietokyvyn muuttuminen Kemin Seudun ja Oulun Osuuspankeissa s. 62. Oulu Ylönen, Tuomo: Lyhyen aikavälin ylireagointi Suomen osakemarkkinoilla s Oulu Uutela, Anne: Peitelty osingonjako yhteisön omien osakkeiden hankinnassa s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Anttila, Tuomas: Käyvät arvot SFAS 142:n mukainen liikearvojen alaskirjaus s Oulu Kervinen, Mailis: Henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma ja sen verovaikutukset s. 79. Oulu Konttaniemi, Anne: Tuloksen pysyvyys ja sen vaikutus yrityksen arvoon s. 99. Oulu Lehto, Merja: Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloksenjärjestely odotetun osinkotason saavuttamiseksi - vuoden 2005 osinkoverouudistuksen vaikutukset s. 69. Oulu Harju-Autti, Mikko: Tapaustutkimus yrityssaneerausten onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä s. 85. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Huusko, Juho: The Use of Non-Financial Measures, Case Study s Oulu Prunskaite, Sigita: Earnings management and earnings quality before the initial public offerings s. 85. Oulu Chen, Guo: Comparison in value relevance of accounting information between new Chinese ASBEs vs. IAS/IFRSs: Evidence from B-share companies in Shanghai s Oulu Ojanperä, Juho: Maksukykyisyys ja varojenjako välitilinpäätöksestä s. 85. Oulu Väisänen, Tiina: Siirtohinnoittelu liiketoimintamallin muutostilanteessa s. 83. Oulu Seppänen, Mikko: Working Capital Management - A Field Study of Practices among Listed Machinery Industry Companies in Finland s Oulu Haarakangas, Jaana (toinen tekijä: Niemi, Anne): Tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisen vaikutus pienten yritysten rahoituspäätöksiin s. 72. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Niemi, Anne (toinen tekijä: Haarakangas, Jaana): Tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisen vaikutus pienten yritysten rahoituspäätöksiin s. 72. Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Haurinen, Minna: Kirjanpitoon liittyvät väärinkäytökset ja niiden indikaattorit konkurssiyrityksissä s Oulu (Yhteistyö Lapin yo:n kanssa) Siekkinen, Lasse: Tilintarkastajan oikeudellinen vastuu osakeyhtiön osakkeenomistajiin nähden s. 82. Oulu 2009.

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä 2012 Helanen Jaana BelleBook-ajanhallintajärjestelmän testaus Herva Jonna Painonhallintasovellus Android-käyttöjärjestelmälle Kuivala Mikko Oulun

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA

LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA Salme Näsi LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA Johdanto Riippumatta siitä, korostetaanko liiketoimintaosaamisen määrittelyssä kauppa- ja taloustieteiden käytäntöön suuntautuvaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö 25.7.2010. Säätiön puheenjohtaja Jussi Kivinen. SISÄLTÖ YLEISTÄ Kehittäminen...5 Apurahojen tilityskäytännöt...5

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 1.1.3 Yleinen ja konsernin

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja Pipy-kerta Nro Keskinopeusryhmä Nimi Seura Sarja AALTO MATTI TUUL 15 1395 28 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6 1304 30 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Hirvioja IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS PÖRSSIYHTIÖIDEN TULOKSEN LAATUUN SUOMESSA VOITTOJEN VASTEKERTOIMELLA MITATTUNA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot