Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959"

Transkriptio

1 Pirjo-Riitta Reiman KULTTUURITYÖN KESKUS lähde: KTK kertomukset (Kansan Arkisto) Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry Ensin oli Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry (TKKT). Järjestö perustettiin vuonna 1955 tukemaan työväentalojen toimintaa, lähinnä rakentamista ja kunnossapitoa. TKKTn jäseninä olivat SKP, SKDL, SNDL, SDNL, Suomen Rakennustyöläisten liitto, Suomen Muurarien liitto, Suomen Kuljatustyöntekijäin liitto ja Suomen Kutomatyöväen Liitto sekä näiden osastoja. Yhteensä jäsenjärjestöjä oli 496. Ensimmäisen toimintavuoden tärkein tehtävä oli varojen hankinta. Tätä tehtiin merkkejä myymällä, keräämällä tukimaksuja ja ottamalla vastaan lahjoituksia. Ensimmäisen vuoden rahankeräyskampanjan tulos ei kuitenkaan vastannut lainkaan odotuksia ( mk). Merkittävämmän tuloksen TKKT sai aikaan talkootyön järjestämisessä, erityisesti Helsingin Kulttuuritalon rakennustyömaalla. Järjestö palkkasi talkoopäällikön ja talkootyömestarin sekä korvasi talkoolaisten saamat virvokkeet. Talkoootyön arvioitiin tuottaneen noin tuntia, joiden rahallinen arvo teki noin 14 milj.mk Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimitoivo Kujala, sihteerinä Risto Hölttä, varapuheenjohtajanayrjö Sivonen, varasihteerinä Johan W.Slup, taloudenhoitajana Aug.Niemistö, muuina jäseninä Antti Aaltonen, Juhana Hämäläinen, Matti Janhunen,Paavo Koskinen, Gustaf L.Kulo, Lars Junttila, Martti Nieminen, Lasse Kantola, Selim Rinne ja Meeri Elo. Työvaliokunnan muodostivat Yrjö Sivonen pj, J.W.Slup sihteeri, Aug. Niemistö, Antti Aaltonen, Juhana Hämäläinen, Martti Nieminen ja T. Vuorela. Tilintarkastajina toimivat Matti Kanerva ja Toivo Torvi varalla Antero Timonen ja Kaisa Kanerva. Henkilökuntaa yhdistyksessä oli jo ensimmäisenä vuonna voimavaroihin nähden runsaasti: T.Vuorela toiminnanjohtajana, V. Heinonen talkoopäällikkönä, T.Sinisalo varastopäällikkönä, L. Sinisalo talkoomestarina, Lahja Koski konekirjoittajana (3kk), Aili Siltanen konekirjoittajana lähtien, Meri Aaltonen kassanhoitajana (osa-ajalla) ja E.Laine toimitsija lähtien. Kulttuuritalon rakennustoimkunta oli laatinut rakennussuunnitelman siten, että noin kolmannes töistä voitaisiin suorittaa talkoilla. Rakennussuunnitelma edellytti Kulttuuritalon valmistumiseen mennessä tarvittavan noin työtuntia, joten talkootyön tavoitteeksi asetettiin talkootuntia. Talkootyön järjestäjäksi ryhtyi Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry. Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959 Yhdistyksen nimi muutettiin vuosikokouksessa , koska myös talojen toiminnan sisältöön haluttiin enemmän kiinnittää huomiota. Oltiin huolissaan mm seurakuntien aktiivisuuden kasvusta nuorten keskuudessa. Elettiin talouspulan aikaa, jolloin työntekijöiden palkat laskivat ja työttömyys lisääntyi. HS Kun työttömyys valitettavasti näyttää olevan pysyvä ilmiö, olisi aika pyrkiä eroon tilapäisratkaisuista... Taloudellisen tilanteen kehityksellä on välitön vaikutuksensa myös talojemme toiminnassa. -sanooo

2 Toivo Pohjonen alustuksessaan kokouksessa-työtätekevien elintason lasku tuntuu välittömästi niillä. Siksi meidän tuntiessa edessä olevat taloudelliset näkymät ja tietäessämme, että nopeaa nousua ei ole odotettavissa onkin tarkasteltava talojemme toimintaa tältä perustalta. Taloudellisen tilanteen kiristyessä on luonnollisesti tarkasteltava voitasiinko toiminnallisuutta kehittämällä ulottaa talojemme vaikutusta entistä laajemmalle ja siten vetää useampi ihminen tukemaan talojemme toimintaa taloudellisesti. Toiminnallisuus onkin järjestöissämme nousussa, joten vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta voimme suhtautua edessä olevaan toimikauteen valoisasti. - toiminnalllisuus taloudellisesti ja poliittisesti tärkeää - kirkko ryhtynyt toimiin nuorison keskuudessa, työläisnuoriso saattaa vieraantua talojen toiminnasta Taloja tarkasteltu ensisijaisesti taloudelliselta kannalta ja vähemmän kiinnitetty huomiota toiminnallisuuteen ja sen kehittämiseen. Talojen toimintaa ei varsinaisesti ole ohjattu minkään keskuselimen taholta. Ohjelmatyö-yhdistys on kyllä toimittanut ohjelma-aineistoa ja siten auttanut talojen toimintaa. Yleensä toiminta on kuitenkin ollut hajannaista ja haparoivaa. On välttämätöntä, että toiminnan ohjaus keskitetään jollekin keskusjärjestölle. Kulttuurityö huolehti edelleen Kulttuuritalon toiminnasta ja Ohjelmatyö ry jäi itsenäiseksi, koska katsottiin, että sen sidokset nuorioliittoon kärsisivät yhdistämisestä hallituksessa Puheenjohtajana toimi Hugo Manninen, varapuheenjohtajana Pentti Leväpuro, sihteerinä Eeva Ahonen, varasihteerinä Juhana Hämäläinen, muina hallituksen jäseninä Antti Aaltonen, Veikko Hauhia, Niilo Jokinen, Urho Kilpinen, kerttu Lampinen, Toivo Pohjonen, Veikko Peuhkuri, Reino Saisio, J:V:Slup ja toimitusjohtajana Toivo Vuorela. Yhdistykselle valittiin valistusosasto, jonka muodostivat oivo Pohjonen puheenjohtajana, Mauri Reutsalo sihteerinä, muina jäseninä Aimo Haapanen, Vilho Lohtander, Eeva Ahonen, Nestori Parkkari, Veikko Peuhkuri, Anja Jämsen ja Toivo Vuorela kaitaelokuvat Vuoden 1960 syksyllä aloitettiin kaitaelokuvien vuokraus Kulttuurityön Keskuksen kautta ja se koettiin aluksi oikeaan osuuneeksi toimenpiteeksi. KTKlle kerättiin kaikki järjestöjen hallussa hajallaan olleet elokuvat yhteiseen varastoon ja järjestettiin niiden järjestelmällinen huoltaminen. Vuokrattavana olevia 16 mm elokuvia oli vuoden 1961 lopulla 134 elokuvaa ja niistä 399 kopiota * näistä oli NLssä valmistettuja 87 ja kopioita 331, kotimaisia 9 elokuvaa ja 21 kopiota, kiinalaisia 22 elokuvaa ja 31 kopiota, tsekkiläisiä 18 elokuvaa ja sama määrä kipioita. - 8 mm elokuvia 37 kappaletta Festivaaleja varten tuli lisää uusia elokuvia, elokuvien määrä ja lainaukset olivat nousussa luento- ja luennoitsijatoiminta Ei ollut merkittävää, mutta sitä pyrittiin kehittämään: luennoitsijoita luetteloitiin yhteydenottojen helpottamiseksi ja luentoaineistoja hankittiin yms Työväentaloille tarjottavaa toimintaa pyrittiin monipuolistamaan myös järjestämällä konserttiryhmien vierailuja Neuvostoliitosta. Vaikka kaikilta vierailupaikkakunnilta saatiin kiittävää palautetta kietuista, oli kiertueiden taloudellinen kannattavuus heikko. Kansantalo-lehteä julkaistiin neljä numeroa 16-sivuisena. Lehden painosmäärä oli 2000 kappaletta. Lehden ensisijainen tarkoitus oli kertoaa tehokkaasti toimipaikkojen toimintaa koskevia tietoja ja ohjeita. Vuoden -61 viimeisessä numerossa oli annettu tilaa myös Lahden näyttämöpäiville ja muulle kulttuuritoiminnalle.

3 Vuonna 1961 kiinteistöjen luku oli 626, joista taloja 418 ja tanssilavoja 208. Vaikka uusia taloja rakennettiin jatkuvasti, luettelossa mukana vuosikymmeniä vanhoja taloja, jotka ovat huonossa kunnossa ja käyttämättä. Varsinkin sellaisilla seuduilla, missä väestö on muuttanut pois. Vuonna 1961 järjestettiin myös näytelmämestaruuskilpailut Lahden työväentalossa (Tarkempi selostus Kansantalo-lehdessä 4/61). Kilapiluihin osallistui viisi näyttämöä eri puolilta maata. Helsinki- Uusimaa-alueella oli järjestetty karsintakilpailut Malmin tyvöväentalossa. Osanottajia siellä oli seitsemän näyttämöa ja näytelmäkerhoa. Kilpailussa jaettiin kolmelle parhaalle näyttämölle palkintoina yhteensä mk ja kunniakirjat. Kilpailun yhteydessä järjestettiin näyttämöväen neuvottelukokous. Ongelmaksi koettiin sopivien näytelmien puute ja korostettiin näytelmien kirjoituskilpailun julistamisen tarvetta. Esitettiin myös toivomuksia, että näytelmäkilpailuja ryhdyttäisiin pitämään joka toinen vuosi ja että 1962 järjestettäisiin maata käsittävät lausuntakilpailut. Näyttämöpäivien järjestämiseen saatiin apua Työväen Näyttämöiden Liitolta.Osallistujat olivat tyytyväisiä kilapiluihin, sillä sitä kautta saatiin uusia herätteitä ja innostusta. Ohjelmatyö ry liittyy mukaan Vuosina KTKn toiminnan piirissä oli noin viisisataa toimipaikkaa. Yhdistyksen toiminta koettiin ongelmalliseksi, sillä piirijärjestöjä ei monista yrityksistä huolimatta pystytty perustamaan. Uusia taloja rakennettiin kuitenkin edelleen ja vanhoja korjattiin, kiertäviä kuvataidenäyttelyitä ja valokuvanäyttelyitä järjestettiin Tulot muodostuivat pääosin keskusjärjestöjen tukimaksuista 66,3%, mitä ei pidetty toiminna tulevaisuuden kannalta hyvänä asiana, omia tuottoja tulisi saada lisää. Vuonna 1963 elokuussa Ohjelmatyö ry siirtyi osaksi KtKn toimintaa. Ohjelmiston valmistaminen ja ohjelmavälitys siirtyivät siten KtKn puitteisiin.aluksi toimenpide koettiin myönteisenä, sillä tilaajien määrä nousi ensimmäisellä kaudella 10%. Pidemmällä ajanjaksolla toimintojen ydistäminen ei kuitenkaan laajentanut ohjelmiston käyttäjien piiriä. Ohjelmatyö ry oli lähinnä vastannut ohjelmistojen (kuorosovituksia, kisällilauluja, runoja, pakinoita, laulu- ja runosikermiä, laulelmia ja kupletteja, kerhoiltaohjeita, ohjeita kuuluttajille jne) laatimisesta ja toimittamisesta tilaajille. Yleisohjelmistojen lisäksi laadittiin pioneeriliitolle ja naisliitolle omia ohjelmistoja. Ohjelmatyö ry oli huolehtinut ja auttanut myös ohjelma-ohjaajien kurssien järjestämisessä. Taiteilijavälitys ja tilauksesta järjestettyjen juhlien järjestäminen kuului myös Ohjelmatyö ryn toimintaan. Tämä kaikki siirtyi nyt Kulttuurityön Keskukselle järjestettiin KtKn II näytelmämestaruuskilapilut Jyväskylässä Kivistön työväentalolla. Kilapiluihin osallistuivat seuraavat yhdeksän näyttämöä: Malmin Työväen Näyttämö (I), Kulttuuritalon Teatteri (II) Nummenmäen Työväen Näyttämö(III), Jyväskylän Kansan Näyttämö (IV), Lielahden Kipinän Näyttämö(V), Leppävaaran Kansan Näyttämö, Ykspihlajan Työväen Näyttämö, Puistotalon Näytelmäkerho. Kilapilut onnistuivat osanotoltaan ja järjestelyiltään hyvin ja taso oli tuomariston arvion mukaan kiitettävä. - huomaa, että 64 KtKn toimistonhoitajana Helga Krook, konekirjoittajana Terttu Hämäläinen ja kirjanpitäjänä Hilja Timonen (vrt myöhemmin KSL) OlivatKansan Keskus-Kassan työntekijöitä - järjestöjen toimistotyöt hoidettiin KKKn kautta. Suhde Kansan Sivistystyön Liittoon - toimintakertomuksessa vuodelta 64:

4 - kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä joukkovalitustyö: Vaikkakaan näiden kysymysten piirissä ei ole esitettävissä varsin suuria saavutuksia on todettava, että viime vuosikokouksessa alulle pantu valistustoiminnan uudelleen suuntaamista koskeva kysymys on ollut useaan eri kertaan käsittelyssä, joka osaltaaan tulee poistamaan monia työssä esiintyneitä puutteita. Varsinaisten päätösten teko on siirtynyt mm siitä syystä, että eduskunnan hyväksymä laki opintokerhojen tukemisesta on aiheuttanut uuden tilanteen ja sen seurauksena kansandemokraattisen liikkeen piirissä on perustettu uusi keskusjärjestö, Kansan Sivistysliitto, jonka ja KtKn väline työnjako ei ole vielä riittävästi selvinnyt. Osaksi päätösten teon viivästymiseen on vaikuttanut myös se, että kansandemokraattiset keskusjärjestöt eivät ole vielä määritelleet kulttuuri- ja valistustyönkenttähjauksen kunkin järjestön toimialoja. Erittäin tärkeää olisi saada poistettua näiden alojen kohdalla esiintyvä päällekkäistyö. huom filmien lainaus laskenut romahdusmaisesti -vanhoja, olisi saatava uusia -kertomus ajalta * järjestömme 11. toimintavuosi on merkittävä asiakirjoihin ratkaisevien toiminnallisten päätösten vuotena. Näihin muutoksiin on johtanut edellisessä vuosikokouksessa suoritettu valistusosastomme toiminnan käsittely ja järjestöllisten suhteiden selvittäminen sekä työjaon määrittely Kansan Sivistystyön Liiton kanssa. Näiden päätösten pohjalta joutuu Ktk alkavana toimikautena suuntaamaan työnsä aikaisemmin paljon tarkemmin määritellylle ja suppeammalle lohkolle, jolle on ominaista nimenomaan toimintaedellytysten parantaminen kaikkea järjestötyötä silmällä pitäen sekä taloudellisuuden savuttaminen entistä kireämmissä oloissa. Koska sosiaalisesti merkittävää toimintaa, yhteiskunnan tulee tukea -perustettu tätä rahananomista varten valtakunnallinen järjestö vuoden 65 syksyllä perustettiin Työväen Virkistys ja Lomakeskusliitto ry saanut raha-automaattiyhdistykseltä varoja loma ja virkistystoimintaan --ns veikkausvoittovaroista jaetut rakennusavustukset olleet vuoden aikana yleisen mielenkiinnon kohteena, tulevaisuudessa kiinitettävä enemmän huomiota näiden rahaojen käyttöön ja hakemiseen. - uusi laki julkisista huveista valmisteilla -ei oltu mukana Elokuvaosaston toiminta kokenut romahduksen, joka oli odotettavissa television yleistymisen ja filmivaraston yli-ikäisyyden vuoksi -toiminta päätettiin lopettaa Ohjelmatyön jäsenmäärä supistunut, ohjattu harrastustoiminta supistunut, ei vielä löydetty ajalle ominaisia harrastustoiminnan muotoja - rakennus- ja talousalojen kohdalla tehtyjen päätösten mukaisesti -kansainvälinen ohjelmavaihto merkittävää hallitus -65 Hugo Manninen pj, Eino Halme vpj, _ke Ahremaa sihteeri, Antti Aaltonen,Arvo Anttila, Gunnar Asplund, Aimo Haapnen, Voitto Hakola, Jorma Hentilä, Kuuno Honkonen, Veikko Lehtinen, Uuno Lehtonen, Armas Malo, Hemmi Pääkkönen, Mauri Reutsalo, Vilhelm Riihinen, Kirsti Ryynänen, Ritva Salo, Tapio Tapiovaara ja Toivo Vuorela henkilökunta Mauri Reutsalo, tominnanjohtaja _ke Ahremaa sihteeri saakka päätoiminen, valistusosasto Armas Malo taloudenhoitaja Jaakko Aalto rakennusmestari Anja Jämsen ohjelmasihteeri saakka Reijo Jakka elokuvaosastonhoitaja saakka Helga Krook toimistonhoitaja Terttu Hämäläinen konekirjoittaja saakka Anna-Liisa Ahlgren siivooja

5 KtKn vuosikokous Mauri Reutsalo: suhteet KSLoon olleet esillä jo edellisessä kokouksessa. Kuluneen vuoden aikana käyty keskusteluja ja luotu ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Asia on ollut useassa järjestömme hallituksessa sekä sen alaisten jaostojen kokousten pohdittavana sekä lisäksi kysymystä on käsitelty kummankin järjestön keskeisissä neuvotteluissa. (Kansantalo-lehti 1/66 myös käsitellyt). Siten Kulttuurityön Keskus ei ei jälkeen huolehdi harraste- ja ohejlmaryhmien aineistojen valmistamisesta, välityksestä, ohjelma- ja kerho-ohjaajien kurssien järjestämisestä, taide- yms näyttelyiden järjestämisestä eikä yleisestä kansansivistys- ja kulttuurivalistustoiminnasta. Elokuvaosaston toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan KSLn puitteisiin. Yhdistyksen toiminta valtakunnallisesti edlleen ongelmallista, sillä piirijärjestöjä ei monin paikoin oltu saatu aikaiseksi pyrkimyksistä huolimatta. Uudenlaista ajattelua talon käytössä kuvastavat Savonlinnan kansantalolle retkeilymajan perustaminen, Oulun järjestötalolle päiväkäyttäjäksi Oulun yliopisto, Varkaudessa päivisin kansanlääkärin vastaanotto, Outokumpuun pyrittiin saamaan osuusliikkeen toimesta taloon olutravintola ja Runnin talolle perustettiin baari. Sirkan talolle on suunniteltu matkailukeskus. Vartiokylän talo on vuokrattu koulun voimistelutiloksi päivisin. Työtä on tuottanut taantuvien ja autioituvien seutujen talot. Tällaisten seutujen taloille on etsitty ostajia. Huvitoiminta ollut kesällä 1965 kaikkein menestyksekkäintä. Hyvää tulosta olivat nostamassa kaksi uutta huvipaviljonkia Helsinki ja Kauvatsa. Myös aikaisemminkin valmistuneet pystyivät parantmamaan tulostaan. Karankalahti, Kalaton Outokummussa, Kurkvuori Vuoksenniskalla. Myös talvikauden sisätanssit tuottivat hyvää tulosta ja kävijämäärät olivat nousussa. Verottaja etsii keinoja päästä kiinni järjestöyhdistyksiin. Halauavat tulkita talojen toiminnan puhtaasti taloudelliseksi, ei aatteelliseksi. Vaikka Suomen Pankin lainapolitiikka kireää, yhdistyksen tavoitteisiin päästiin. Pankit pyrkivät palkat pankkiin -järjestelmään ja pyrkivät lainojen avulla ylläpitämään suhteita liikkeemme luottamusmiehiin yms. Vuonna 1965 perustettu Työväen Virkistys- ja Lomakeskusliitto ry anonut Rahaautomaattiyhdistykseltä varoja loma- ja vikristystoimintaa varten. Kansan Keskus-Kassan yhteistyö myönteistä. selostus Kulttuurityön keskuksen vuosikokouksessa maaliskuussa toimintavuosi on ollut työn suuntaamista varsin tarkoin rajatulle alueelle, kiinteistöjen huollon, kunnostamisen, uudisrakentamisen sekä ennakoivan suunnittelun osalle. - työväen voitto valtiollisissa vaaleissa - työväen enemmistöinen eduskunta - yhteiskunnan tukea lisää työväenliikkeelle - toiveet korkealla lakimuutoksiin julkisista huveista ja julkisten kokoontumistilojen osalta - tähän saakka kansandemokraatteja ei oltu haluttu kuulla lainvalmistelussa asiantuntijoina, vaikka heillä laaja kokemus huvien järjestäjänä. Myös työaikalain muutos ja lisääntynyt vapaa-aika ja sen vieton mielekkyys - Työväen Virkistys- ja Lomaliitto tunnustettu kelvolliseksi saamaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia. keskusteluja KTKn palauttamisesta Kansan Talojen Liitoksi käyty jo edellisessä vuosikokouksessa. Kuitenkin tässä vaiheessa tehtiin tarkistuksia hallituksen ja jaostojen työssä ja koneistoa kevennettiin. Kiinteistö- ja valistusjaosto lakkautettiin ja jäljelle jääneiden jaostojen jäsenmäärää supistettiin

6 (työvalaiokunta, talousjaosto ja rakennusjaosto, toimitusneuvosto) Järjestön työntekijämäärää myös supistui huomattavasti. Päätettiin jatkaa edelleen Kulttuurityön Keskuksena, koska se on tullut tunnetuksi järjestön ulkopuolellakin tällä nimellä, saanut arvovaltaa eri yhteyksissä ja kyennyt luomaan yhteyksiä mm valtiovaltaan esim opetusministeriön Petroskoin Suomalaisen Teatterin vierailun tukeminen Vilkasta ja monipulista kulttuurin vaihtoa ja tutustumismatkoja Leningradiin, Tallinnaan, Bulgariaan, DDRään, Pietarsaaren näyttämö Petroskoissa menestys jne. Veikkausvoittovarojen haussa ongelmia. niitä olisi saatavissa enemmän, mutta hakemusksia ei tule tarpeeksi - vain 55 vaikka toimipisteitä noin ja hakemukset ovat puutteellisisa. Verottaja ahdistelee toimipaikkoja liikevaihtoveron piiriin. Tehty esityksiä eduskuntaryhmille liikevaihtoveronkysymyksen järjestämiseksi siten, että selvästi, aatteelliset yhdistykset ovat vapaita. Toimintaa rasittaa myös raskas huvivero. KTKn toimintakenttä laaja: vakuutukset, Teostomaksut, kiinteistö- ja laina-asiat, kiinteistöjen hankinnat, lainopillinen neuvonta, koulutus, tilitoimistot, suhteet SKDLn Kansan Keskus.Kassaan, liikeneuvotttelut jne. Työväen Virkistys- ja Lomaliiton edustajakokous pidettiin samassa yhteydessä kuin KTKn kokous. Investoinneissa ryhdyttävää tarkastelemaan toimitilatarvetta toisesta näkökulmasta. Aina ei tarvitse rakentaa omaa toimitaloa, jota ei ehkä sitten pystytäkään pitämään. Päätettiin jatkaa näytelmämestaruuskilpailujen järjestämistä. Pidetty jo kolme kertaa, seuraavat Turussa. Jatketaan myös kv-kanssakäymistä erityisesti Neuvosto-Karjalaan. Palkattaisinko erillinen toimihenkilö kv-vaihtoa varten? Yhteistyötä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa tulee voimistaa tutustumismatka Ruotsin kansan- ja huvipuistoihin tutustumis- ja neuvottelumatka Petroskoihin vilkasta kv-kulttuurivaiihtoa kamppailu likevaihtoverosta vapautumiseksi - käyty vuodesta tuotti vihdoin tuloksen. kamppailu huviveron alentamiseksi 25%sta 20%iin ja yksityisten nostaminen 40%iin. rakennustöitä tehty 38 kohteessa - 8 uutta taloa, 7 uutta huvipaviljonkia sekä 4 kiinteistön ostoa SKPn XV edustajakokouksen aineistoa selostus Kulttuurityön Keskus ryn toiminnasta vv /MR pyritty ohjaamaan koko kansandemokraattisen liikkeen rkennustoimintaa kuluneella kaudella -kuluneella kaudella laadittiin yhteensä 155 rakennussuunnitelmaa, joista toteutui 110. Näistä oli uusia toimitaloja 27 ja tanssipaviljonkeja tai vastaavia 14. perustellisia korjauksia tai laajennuksia yhteensä 69. -tulevalla kaudella suhtauduttava kriittisesti uusiin hankkeisiin. Kokoustoimintaa varten saatavissa tiloja, huvitoiminta ei tuota riittävästi suhteessa investointeihin -tuleva rakentaminen suunnattava matkailuelinkeinon piiriin -korkeatasoiset riittävän suuret lomayksiköt tulevat etualalle. -yhteiskunnan osuutta pitäisi lisätä talojen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja toiminnan vilkastuttamiseen

7 toimintakertomus iloittiin vasemmistoenemmistöisestä eduskunnasta ja laajapohjaisesta demokraattisesta hallituksesta -uusia lakeja, alalle vaikuttavia alkoholi-, olut- ja huvilainsäädäntö asetuksineen * vanhentuneet käsitykset väistyvät ja toimintoja ajan vaatimusten tasolle -tiukka rahatilanne ei ole helpottunut. Viime vuosien suuret rakennushankkeet saattaneet järjestön talouden erittäin ahtaalle hallitus puheenjohtajana kansanedustaja Hugo Manninen, varapuheenjohtajana kansanedustaja Aulis Juvela, sihteerinä rakennusmestari Jaakko Aalto, toiminnanjohtaja Eino Halme, taloudenhoitaja Antti Aaltonen, opintoneuvoja _ke Ahremaa, toiminnajohtaja Arvo Anttila, taloudenhoitaja Kaarlo Johansson, taloudenhoitaja Väinö Hakkarainen, toimitsija Pentti Pykäläaho, taloudenhoitaja Terttu Tarvainen, sihteeri Toivo Vuorela, taloudenhoitaja Veli Päivärinta, taloudenhoitaja Risto Toiminen, taloudenhoitaja Harry Blom, asiamies Armas Malo, taloudenhoitaja Mauri Hakala ja toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo. työntekijät toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo sihteeri, rakennusmestari Jaakko Aalto erosi palvelukesta taloudenhoitaja Harry Blom rakennusmestari Artturi Meriläinen alkaen toimistonhoitaja Helga Krook konekirjoittaja Terttu Hämäläinen toimistoapulainen Terttu Perkiökangas siivooja Anna-Liisa Ahlgren alkaen siivooja Kerttu Rantunen alkaen toimitila sijaitsi saakka Raittiustalo Oy Koiton kiinteistössä Simonkatu muutti toimisto OY Lehdistötalolta os Kotkankatu 9 vuokrattuihin tiloihin. Kansantalo-lehti neljä kertaa vuodessa. Päätettiin lakkauttaa julkaiseminen 69 alusta. Lehti ilmestyi kahdeksan vuotta. toimintakertomus toimintavuosi menestyksellinen vuosi uuudelleen suuntaamiseksi aikaisemmin tarkemmin määritellylle alueelle. Järjestöelämässämme vallinnut hajanaisuus saatu poistettua. -vaikuttaminen lakimuutoksiin mm arpajaislakiin suuren mielenkiinnon kohteena. Vaikuttavat pajon työväenliikkeen ja sen toimipaikkojen talouteen. -eduskunnan vasemmistoenemmistö menetettiin, voimien kokoaminen tärkeää -toimisto työskentelee nyt täysin itsenäisesti - ennen yhdessä? -huvitoiminta supistunut kuluneena kautena ja tilalle kehittynyt ajavietepelitoiminta. -rakentaminen edennyt suunnitellulla tavalla, vaikka toimipaikkojen osalta on tapahtunut vähenemistä. Tarve supistunut, koska kokoontumistiloja on saatavilla. Taloudellisesti vaikea tilanne asettaa rajoja sielläkin, missä tarvetta olisi. -kulttuuritoiminnassa toteutettu kaikki suunnitelmat. merkittävää toimintaa Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurivaihdon hyväksi. Järjestetyt vierailut ovat osaltaan juhlistaneet kansandemokraattisen liikkeen 25-vuotisjuhlallisuuksia. -vuosikokous pidettiin Oulussa. Kokoukseen osallistui 81 varsinaista edustajaa. Hugo Manninen eronnut pitkän päivätyön jälkeen. Taloja 450. hallitus puheenjohtaja, kansanedustaja aulis Juvela varapuheenjohtaja rakennusmestari Jaakko Aalto sihteeri rakennusmestari Artturi Meriläinen muut jäsenet

8 toiminnanjohtaja Arvo Anttila taloudenhoitajamauri Hakala taloudenhoitaja Olavi Kortealho asiamiesarmas Malo kansanedustaja Hugo Manninen taloudenhoitaja Väinö Hakkarainen toiminnanjohtaja Pentti Pykälä-aho taloudenhoitaja Veli Päivärinta taloudenhoitaja Terttu Tarvainen taloudenhoitaja Harry Blom toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo työväaliokunta, talousjaosto, rakennusjaosto henkilökunta toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo sihteeri rkm Artturi Meriläinen taloudenhotaja Harry Blom toimistonhoitaja Helga Krook konekirjoittaja Terttu Hämäläinen saakka toimistoapulainen Terttu Perkiökangas saakka siivooja Kerttu Rantunen sakka siivooja Vieno Kukkola saakka siivooja Liisa Aro saakka -toimisto sijaitsi saakka Oy Lehdistötalon kiinteistössä Kotkankatu toimisto muutti Helsingin Kulttuuritalolle. -Oulun kokous keskusteli siitä, että kulttuuritoiminta tulisi siirtää pois Ktklta. Neuvotteluja käyty KSLn kanssa, mutta ei vielä ratkaisua. Perinteisiä näytelmämestaruuskilpailuja ei saatu järjestetyksi lukuisten yhtensattumien vuoksi. Sen sijaan järjestettiin näyttämöiden eudustajien neuvottelukokous. Kokous antoi julkilausuman kansandemokraattisten järjestöjen kulttuuritoiminnan tilasta. Neuvottelupäivät suosittivat samalla, että perinteisistä kilapiluista luovutaisiin ja niiden sijasta järjestettäisiin määräaikoina näyttämöpäivät, joiden osanotto turvattaisiin kutsupohjalta.

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Aleksi Ahtola Veijo Åberg Pois reumapeikon kynsistä Suomen Reumaliitto 1947 2007 Kiitämme yhteistyöstä kirjan julkaisemisessa: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Abbott Oy Suomen Reumaliitto 2007

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

Hyvän elämäntavan jäljillä

Hyvän elämäntavan jäljillä Hyvän elämäntavan jäljillä Liite Vuonna 1908 Suomen ensimmäisessä vappumarssissa Helsingissä oli kärjessä raittiusväen kieltolakivaatimus. Sata vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli taas kärjessä työväen raittiusliikkeen

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa 190 vuotta Säästöpankkihistoriaa Lähteenä on käytetty Antti Kuusterän kirjaa Aate ja raha, Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822 1994. Näkökulmat ja tulkinnat ovat kirjan mukaiset. Lainaukset

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Oulun yliopisto Historiatieteet Aate- ja oppihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista

Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista Nina Vesterinen (toim.) n julkaisu 4/2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-491-212-9 (nid.) 978-952-491-213-6

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot