Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959"

Transkriptio

1 Pirjo-Riitta Reiman KULTTUURITYÖN KESKUS lähde: KTK kertomukset (Kansan Arkisto) Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry Ensin oli Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry (TKKT). Järjestö perustettiin vuonna 1955 tukemaan työväentalojen toimintaa, lähinnä rakentamista ja kunnossapitoa. TKKTn jäseninä olivat SKP, SKDL, SNDL, SDNL, Suomen Rakennustyöläisten liitto, Suomen Muurarien liitto, Suomen Kuljatustyöntekijäin liitto ja Suomen Kutomatyöväen Liitto sekä näiden osastoja. Yhteensä jäsenjärjestöjä oli 496. Ensimmäisen toimintavuoden tärkein tehtävä oli varojen hankinta. Tätä tehtiin merkkejä myymällä, keräämällä tukimaksuja ja ottamalla vastaan lahjoituksia. Ensimmäisen vuoden rahankeräyskampanjan tulos ei kuitenkaan vastannut lainkaan odotuksia ( mk). Merkittävämmän tuloksen TKKT sai aikaan talkootyön järjestämisessä, erityisesti Helsingin Kulttuuritalon rakennustyömaalla. Järjestö palkkasi talkoopäällikön ja talkootyömestarin sekä korvasi talkoolaisten saamat virvokkeet. Talkoootyön arvioitiin tuottaneen noin tuntia, joiden rahallinen arvo teki noin 14 milj.mk Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimitoivo Kujala, sihteerinä Risto Hölttä, varapuheenjohtajanayrjö Sivonen, varasihteerinä Johan W.Slup, taloudenhoitajana Aug.Niemistö, muuina jäseninä Antti Aaltonen, Juhana Hämäläinen, Matti Janhunen,Paavo Koskinen, Gustaf L.Kulo, Lars Junttila, Martti Nieminen, Lasse Kantola, Selim Rinne ja Meeri Elo. Työvaliokunnan muodostivat Yrjö Sivonen pj, J.W.Slup sihteeri, Aug. Niemistö, Antti Aaltonen, Juhana Hämäläinen, Martti Nieminen ja T. Vuorela. Tilintarkastajina toimivat Matti Kanerva ja Toivo Torvi varalla Antero Timonen ja Kaisa Kanerva. Henkilökuntaa yhdistyksessä oli jo ensimmäisenä vuonna voimavaroihin nähden runsaasti: T.Vuorela toiminnanjohtajana, V. Heinonen talkoopäällikkönä, T.Sinisalo varastopäällikkönä, L. Sinisalo talkoomestarina, Lahja Koski konekirjoittajana (3kk), Aili Siltanen konekirjoittajana lähtien, Meri Aaltonen kassanhoitajana (osa-ajalla) ja E.Laine toimitsija lähtien. Kulttuuritalon rakennustoimkunta oli laatinut rakennussuunnitelman siten, että noin kolmannes töistä voitaisiin suorittaa talkoilla. Rakennussuunnitelma edellytti Kulttuuritalon valmistumiseen mennessä tarvittavan noin työtuntia, joten talkootyön tavoitteeksi asetettiin talkootuntia. Talkootyön järjestäjäksi ryhtyi Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry. Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959 Yhdistyksen nimi muutettiin vuosikokouksessa , koska myös talojen toiminnan sisältöön haluttiin enemmän kiinnittää huomiota. Oltiin huolissaan mm seurakuntien aktiivisuuden kasvusta nuorten keskuudessa. Elettiin talouspulan aikaa, jolloin työntekijöiden palkat laskivat ja työttömyys lisääntyi. HS Kun työttömyys valitettavasti näyttää olevan pysyvä ilmiö, olisi aika pyrkiä eroon tilapäisratkaisuista... Taloudellisen tilanteen kehityksellä on välitön vaikutuksensa myös talojemme toiminnassa. -sanooo

2 Toivo Pohjonen alustuksessaan kokouksessa-työtätekevien elintason lasku tuntuu välittömästi niillä. Siksi meidän tuntiessa edessä olevat taloudelliset näkymät ja tietäessämme, että nopeaa nousua ei ole odotettavissa onkin tarkasteltava talojemme toimintaa tältä perustalta. Taloudellisen tilanteen kiristyessä on luonnollisesti tarkasteltava voitasiinko toiminnallisuutta kehittämällä ulottaa talojemme vaikutusta entistä laajemmalle ja siten vetää useampi ihminen tukemaan talojemme toimintaa taloudellisesti. Toiminnallisuus onkin järjestöissämme nousussa, joten vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta voimme suhtautua edessä olevaan toimikauteen valoisasti. - toiminnalllisuus taloudellisesti ja poliittisesti tärkeää - kirkko ryhtynyt toimiin nuorison keskuudessa, työläisnuoriso saattaa vieraantua talojen toiminnasta Taloja tarkasteltu ensisijaisesti taloudelliselta kannalta ja vähemmän kiinnitetty huomiota toiminnallisuuteen ja sen kehittämiseen. Talojen toimintaa ei varsinaisesti ole ohjattu minkään keskuselimen taholta. Ohjelmatyö-yhdistys on kyllä toimittanut ohjelma-aineistoa ja siten auttanut talojen toimintaa. Yleensä toiminta on kuitenkin ollut hajannaista ja haparoivaa. On välttämätöntä, että toiminnan ohjaus keskitetään jollekin keskusjärjestölle. Kulttuurityö huolehti edelleen Kulttuuritalon toiminnasta ja Ohjelmatyö ry jäi itsenäiseksi, koska katsottiin, että sen sidokset nuorioliittoon kärsisivät yhdistämisestä hallituksessa Puheenjohtajana toimi Hugo Manninen, varapuheenjohtajana Pentti Leväpuro, sihteerinä Eeva Ahonen, varasihteerinä Juhana Hämäläinen, muina hallituksen jäseninä Antti Aaltonen, Veikko Hauhia, Niilo Jokinen, Urho Kilpinen, kerttu Lampinen, Toivo Pohjonen, Veikko Peuhkuri, Reino Saisio, J:V:Slup ja toimitusjohtajana Toivo Vuorela. Yhdistykselle valittiin valistusosasto, jonka muodostivat oivo Pohjonen puheenjohtajana, Mauri Reutsalo sihteerinä, muina jäseninä Aimo Haapanen, Vilho Lohtander, Eeva Ahonen, Nestori Parkkari, Veikko Peuhkuri, Anja Jämsen ja Toivo Vuorela kaitaelokuvat Vuoden 1960 syksyllä aloitettiin kaitaelokuvien vuokraus Kulttuurityön Keskuksen kautta ja se koettiin aluksi oikeaan osuuneeksi toimenpiteeksi. KTKlle kerättiin kaikki järjestöjen hallussa hajallaan olleet elokuvat yhteiseen varastoon ja järjestettiin niiden järjestelmällinen huoltaminen. Vuokrattavana olevia 16 mm elokuvia oli vuoden 1961 lopulla 134 elokuvaa ja niistä 399 kopiota * näistä oli NLssä valmistettuja 87 ja kopioita 331, kotimaisia 9 elokuvaa ja 21 kopiota, kiinalaisia 22 elokuvaa ja 31 kopiota, tsekkiläisiä 18 elokuvaa ja sama määrä kipioita. - 8 mm elokuvia 37 kappaletta Festivaaleja varten tuli lisää uusia elokuvia, elokuvien määrä ja lainaukset olivat nousussa luento- ja luennoitsijatoiminta Ei ollut merkittävää, mutta sitä pyrittiin kehittämään: luennoitsijoita luetteloitiin yhteydenottojen helpottamiseksi ja luentoaineistoja hankittiin yms Työväentaloille tarjottavaa toimintaa pyrittiin monipuolistamaan myös järjestämällä konserttiryhmien vierailuja Neuvostoliitosta. Vaikka kaikilta vierailupaikkakunnilta saatiin kiittävää palautetta kietuista, oli kiertueiden taloudellinen kannattavuus heikko. Kansantalo-lehteä julkaistiin neljä numeroa 16-sivuisena. Lehden painosmäärä oli 2000 kappaletta. Lehden ensisijainen tarkoitus oli kertoaa tehokkaasti toimipaikkojen toimintaa koskevia tietoja ja ohjeita. Vuoden -61 viimeisessä numerossa oli annettu tilaa myös Lahden näyttämöpäiville ja muulle kulttuuritoiminnalle.

3 Vuonna 1961 kiinteistöjen luku oli 626, joista taloja 418 ja tanssilavoja 208. Vaikka uusia taloja rakennettiin jatkuvasti, luettelossa mukana vuosikymmeniä vanhoja taloja, jotka ovat huonossa kunnossa ja käyttämättä. Varsinkin sellaisilla seuduilla, missä väestö on muuttanut pois. Vuonna 1961 järjestettiin myös näytelmämestaruuskilpailut Lahden työväentalossa (Tarkempi selostus Kansantalo-lehdessä 4/61). Kilapiluihin osallistui viisi näyttämöä eri puolilta maata. Helsinki- Uusimaa-alueella oli järjestetty karsintakilpailut Malmin tyvöväentalossa. Osanottajia siellä oli seitsemän näyttämöa ja näytelmäkerhoa. Kilpailussa jaettiin kolmelle parhaalle näyttämölle palkintoina yhteensä mk ja kunniakirjat. Kilpailun yhteydessä järjestettiin näyttämöväen neuvottelukokous. Ongelmaksi koettiin sopivien näytelmien puute ja korostettiin näytelmien kirjoituskilpailun julistamisen tarvetta. Esitettiin myös toivomuksia, että näytelmäkilpailuja ryhdyttäisiin pitämään joka toinen vuosi ja että 1962 järjestettäisiin maata käsittävät lausuntakilpailut. Näyttämöpäivien järjestämiseen saatiin apua Työväen Näyttämöiden Liitolta.Osallistujat olivat tyytyväisiä kilapiluihin, sillä sitä kautta saatiin uusia herätteitä ja innostusta. Ohjelmatyö ry liittyy mukaan Vuosina KTKn toiminnan piirissä oli noin viisisataa toimipaikkaa. Yhdistyksen toiminta koettiin ongelmalliseksi, sillä piirijärjestöjä ei monista yrityksistä huolimatta pystytty perustamaan. Uusia taloja rakennettiin kuitenkin edelleen ja vanhoja korjattiin, kiertäviä kuvataidenäyttelyitä ja valokuvanäyttelyitä järjestettiin Tulot muodostuivat pääosin keskusjärjestöjen tukimaksuista 66,3%, mitä ei pidetty toiminna tulevaisuuden kannalta hyvänä asiana, omia tuottoja tulisi saada lisää. Vuonna 1963 elokuussa Ohjelmatyö ry siirtyi osaksi KtKn toimintaa. Ohjelmiston valmistaminen ja ohjelmavälitys siirtyivät siten KtKn puitteisiin.aluksi toimenpide koettiin myönteisenä, sillä tilaajien määrä nousi ensimmäisellä kaudella 10%. Pidemmällä ajanjaksolla toimintojen ydistäminen ei kuitenkaan laajentanut ohjelmiston käyttäjien piiriä. Ohjelmatyö ry oli lähinnä vastannut ohjelmistojen (kuorosovituksia, kisällilauluja, runoja, pakinoita, laulu- ja runosikermiä, laulelmia ja kupletteja, kerhoiltaohjeita, ohjeita kuuluttajille jne) laatimisesta ja toimittamisesta tilaajille. Yleisohjelmistojen lisäksi laadittiin pioneeriliitolle ja naisliitolle omia ohjelmistoja. Ohjelmatyö ry oli huolehtinut ja auttanut myös ohjelma-ohjaajien kurssien järjestämisessä. Taiteilijavälitys ja tilauksesta järjestettyjen juhlien järjestäminen kuului myös Ohjelmatyö ryn toimintaan. Tämä kaikki siirtyi nyt Kulttuurityön Keskukselle järjestettiin KtKn II näytelmämestaruuskilapilut Jyväskylässä Kivistön työväentalolla. Kilapiluihin osallistuivat seuraavat yhdeksän näyttämöä: Malmin Työväen Näyttämö (I), Kulttuuritalon Teatteri (II) Nummenmäen Työväen Näyttämö(III), Jyväskylän Kansan Näyttämö (IV), Lielahden Kipinän Näyttämö(V), Leppävaaran Kansan Näyttämö, Ykspihlajan Työväen Näyttämö, Puistotalon Näytelmäkerho. Kilapilut onnistuivat osanotoltaan ja järjestelyiltään hyvin ja taso oli tuomariston arvion mukaan kiitettävä. - huomaa, että 64 KtKn toimistonhoitajana Helga Krook, konekirjoittajana Terttu Hämäläinen ja kirjanpitäjänä Hilja Timonen (vrt myöhemmin KSL) OlivatKansan Keskus-Kassan työntekijöitä - järjestöjen toimistotyöt hoidettiin KKKn kautta. Suhde Kansan Sivistystyön Liittoon - toimintakertomuksessa vuodelta 64:

4 - kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä joukkovalitustyö: Vaikkakaan näiden kysymysten piirissä ei ole esitettävissä varsin suuria saavutuksia on todettava, että viime vuosikokouksessa alulle pantu valistustoiminnan uudelleen suuntaamista koskeva kysymys on ollut useaan eri kertaan käsittelyssä, joka osaltaaan tulee poistamaan monia työssä esiintyneitä puutteita. Varsinaisten päätösten teko on siirtynyt mm siitä syystä, että eduskunnan hyväksymä laki opintokerhojen tukemisesta on aiheuttanut uuden tilanteen ja sen seurauksena kansandemokraattisen liikkeen piirissä on perustettu uusi keskusjärjestö, Kansan Sivistysliitto, jonka ja KtKn väline työnjako ei ole vielä riittävästi selvinnyt. Osaksi päätösten teon viivästymiseen on vaikuttanut myös se, että kansandemokraattiset keskusjärjestöt eivät ole vielä määritelleet kulttuuri- ja valistustyönkenttähjauksen kunkin järjestön toimialoja. Erittäin tärkeää olisi saada poistettua näiden alojen kohdalla esiintyvä päällekkäistyö. huom filmien lainaus laskenut romahdusmaisesti -vanhoja, olisi saatava uusia -kertomus ajalta * järjestömme 11. toimintavuosi on merkittävä asiakirjoihin ratkaisevien toiminnallisten päätösten vuotena. Näihin muutoksiin on johtanut edellisessä vuosikokouksessa suoritettu valistusosastomme toiminnan käsittely ja järjestöllisten suhteiden selvittäminen sekä työjaon määrittely Kansan Sivistystyön Liiton kanssa. Näiden päätösten pohjalta joutuu Ktk alkavana toimikautena suuntaamaan työnsä aikaisemmin paljon tarkemmin määritellylle ja suppeammalle lohkolle, jolle on ominaista nimenomaan toimintaedellytysten parantaminen kaikkea järjestötyötä silmällä pitäen sekä taloudellisuuden savuttaminen entistä kireämmissä oloissa. Koska sosiaalisesti merkittävää toimintaa, yhteiskunnan tulee tukea -perustettu tätä rahananomista varten valtakunnallinen järjestö vuoden 65 syksyllä perustettiin Työväen Virkistys ja Lomakeskusliitto ry saanut raha-automaattiyhdistykseltä varoja loma ja virkistystoimintaan --ns veikkausvoittovaroista jaetut rakennusavustukset olleet vuoden aikana yleisen mielenkiinnon kohteena, tulevaisuudessa kiinitettävä enemmän huomiota näiden rahaojen käyttöön ja hakemiseen. - uusi laki julkisista huveista valmisteilla -ei oltu mukana Elokuvaosaston toiminta kokenut romahduksen, joka oli odotettavissa television yleistymisen ja filmivaraston yli-ikäisyyden vuoksi -toiminta päätettiin lopettaa Ohjelmatyön jäsenmäärä supistunut, ohjattu harrastustoiminta supistunut, ei vielä löydetty ajalle ominaisia harrastustoiminnan muotoja - rakennus- ja talousalojen kohdalla tehtyjen päätösten mukaisesti -kansainvälinen ohjelmavaihto merkittävää hallitus -65 Hugo Manninen pj, Eino Halme vpj, _ke Ahremaa sihteeri, Antti Aaltonen,Arvo Anttila, Gunnar Asplund, Aimo Haapnen, Voitto Hakola, Jorma Hentilä, Kuuno Honkonen, Veikko Lehtinen, Uuno Lehtonen, Armas Malo, Hemmi Pääkkönen, Mauri Reutsalo, Vilhelm Riihinen, Kirsti Ryynänen, Ritva Salo, Tapio Tapiovaara ja Toivo Vuorela henkilökunta Mauri Reutsalo, tominnanjohtaja _ke Ahremaa sihteeri saakka päätoiminen, valistusosasto Armas Malo taloudenhoitaja Jaakko Aalto rakennusmestari Anja Jämsen ohjelmasihteeri saakka Reijo Jakka elokuvaosastonhoitaja saakka Helga Krook toimistonhoitaja Terttu Hämäläinen konekirjoittaja saakka Anna-Liisa Ahlgren siivooja

5 KtKn vuosikokous Mauri Reutsalo: suhteet KSLoon olleet esillä jo edellisessä kokouksessa. Kuluneen vuoden aikana käyty keskusteluja ja luotu ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Asia on ollut useassa järjestömme hallituksessa sekä sen alaisten jaostojen kokousten pohdittavana sekä lisäksi kysymystä on käsitelty kummankin järjestön keskeisissä neuvotteluissa. (Kansantalo-lehti 1/66 myös käsitellyt). Siten Kulttuurityön Keskus ei ei jälkeen huolehdi harraste- ja ohejlmaryhmien aineistojen valmistamisesta, välityksestä, ohjelma- ja kerho-ohjaajien kurssien järjestämisestä, taide- yms näyttelyiden järjestämisestä eikä yleisestä kansansivistys- ja kulttuurivalistustoiminnasta. Elokuvaosaston toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan KSLn puitteisiin. Yhdistyksen toiminta valtakunnallisesti edlleen ongelmallista, sillä piirijärjestöjä ei monin paikoin oltu saatu aikaiseksi pyrkimyksistä huolimatta. Uudenlaista ajattelua talon käytössä kuvastavat Savonlinnan kansantalolle retkeilymajan perustaminen, Oulun järjestötalolle päiväkäyttäjäksi Oulun yliopisto, Varkaudessa päivisin kansanlääkärin vastaanotto, Outokumpuun pyrittiin saamaan osuusliikkeen toimesta taloon olutravintola ja Runnin talolle perustettiin baari. Sirkan talolle on suunniteltu matkailukeskus. Vartiokylän talo on vuokrattu koulun voimistelutiloksi päivisin. Työtä on tuottanut taantuvien ja autioituvien seutujen talot. Tällaisten seutujen taloille on etsitty ostajia. Huvitoiminta ollut kesällä 1965 kaikkein menestyksekkäintä. Hyvää tulosta olivat nostamassa kaksi uutta huvipaviljonkia Helsinki ja Kauvatsa. Myös aikaisemminkin valmistuneet pystyivät parantmamaan tulostaan. Karankalahti, Kalaton Outokummussa, Kurkvuori Vuoksenniskalla. Myös talvikauden sisätanssit tuottivat hyvää tulosta ja kävijämäärät olivat nousussa. Verottaja etsii keinoja päästä kiinni järjestöyhdistyksiin. Halauavat tulkita talojen toiminnan puhtaasti taloudelliseksi, ei aatteelliseksi. Vaikka Suomen Pankin lainapolitiikka kireää, yhdistyksen tavoitteisiin päästiin. Pankit pyrkivät palkat pankkiin -järjestelmään ja pyrkivät lainojen avulla ylläpitämään suhteita liikkeemme luottamusmiehiin yms. Vuonna 1965 perustettu Työväen Virkistys- ja Lomakeskusliitto ry anonut Rahaautomaattiyhdistykseltä varoja loma- ja vikristystoimintaa varten. Kansan Keskus-Kassan yhteistyö myönteistä. selostus Kulttuurityön keskuksen vuosikokouksessa maaliskuussa toimintavuosi on ollut työn suuntaamista varsin tarkoin rajatulle alueelle, kiinteistöjen huollon, kunnostamisen, uudisrakentamisen sekä ennakoivan suunnittelun osalle. - työväen voitto valtiollisissa vaaleissa - työväen enemmistöinen eduskunta - yhteiskunnan tukea lisää työväenliikkeelle - toiveet korkealla lakimuutoksiin julkisista huveista ja julkisten kokoontumistilojen osalta - tähän saakka kansandemokraatteja ei oltu haluttu kuulla lainvalmistelussa asiantuntijoina, vaikka heillä laaja kokemus huvien järjestäjänä. Myös työaikalain muutos ja lisääntynyt vapaa-aika ja sen vieton mielekkyys - Työväen Virkistys- ja Lomaliitto tunnustettu kelvolliseksi saamaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia. keskusteluja KTKn palauttamisesta Kansan Talojen Liitoksi käyty jo edellisessä vuosikokouksessa. Kuitenkin tässä vaiheessa tehtiin tarkistuksia hallituksen ja jaostojen työssä ja koneistoa kevennettiin. Kiinteistö- ja valistusjaosto lakkautettiin ja jäljelle jääneiden jaostojen jäsenmäärää supistettiin

6 (työvalaiokunta, talousjaosto ja rakennusjaosto, toimitusneuvosto) Järjestön työntekijämäärää myös supistui huomattavasti. Päätettiin jatkaa edelleen Kulttuurityön Keskuksena, koska se on tullut tunnetuksi järjestön ulkopuolellakin tällä nimellä, saanut arvovaltaa eri yhteyksissä ja kyennyt luomaan yhteyksiä mm valtiovaltaan esim opetusministeriön Petroskoin Suomalaisen Teatterin vierailun tukeminen Vilkasta ja monipulista kulttuurin vaihtoa ja tutustumismatkoja Leningradiin, Tallinnaan, Bulgariaan, DDRään, Pietarsaaren näyttämö Petroskoissa menestys jne. Veikkausvoittovarojen haussa ongelmia. niitä olisi saatavissa enemmän, mutta hakemusksia ei tule tarpeeksi - vain 55 vaikka toimipisteitä noin ja hakemukset ovat puutteellisisa. Verottaja ahdistelee toimipaikkoja liikevaihtoveron piiriin. Tehty esityksiä eduskuntaryhmille liikevaihtoveronkysymyksen järjestämiseksi siten, että selvästi, aatteelliset yhdistykset ovat vapaita. Toimintaa rasittaa myös raskas huvivero. KTKn toimintakenttä laaja: vakuutukset, Teostomaksut, kiinteistö- ja laina-asiat, kiinteistöjen hankinnat, lainopillinen neuvonta, koulutus, tilitoimistot, suhteet SKDLn Kansan Keskus.Kassaan, liikeneuvotttelut jne. Työväen Virkistys- ja Lomaliiton edustajakokous pidettiin samassa yhteydessä kuin KTKn kokous. Investoinneissa ryhdyttävää tarkastelemaan toimitilatarvetta toisesta näkökulmasta. Aina ei tarvitse rakentaa omaa toimitaloa, jota ei ehkä sitten pystytäkään pitämään. Päätettiin jatkaa näytelmämestaruuskilpailujen järjestämistä. Pidetty jo kolme kertaa, seuraavat Turussa. Jatketaan myös kv-kanssakäymistä erityisesti Neuvosto-Karjalaan. Palkattaisinko erillinen toimihenkilö kv-vaihtoa varten? Yhteistyötä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa tulee voimistaa tutustumismatka Ruotsin kansan- ja huvipuistoihin tutustumis- ja neuvottelumatka Petroskoihin vilkasta kv-kulttuurivaiihtoa kamppailu likevaihtoverosta vapautumiseksi - käyty vuodesta tuotti vihdoin tuloksen. kamppailu huviveron alentamiseksi 25%sta 20%iin ja yksityisten nostaminen 40%iin. rakennustöitä tehty 38 kohteessa - 8 uutta taloa, 7 uutta huvipaviljonkia sekä 4 kiinteistön ostoa SKPn XV edustajakokouksen aineistoa selostus Kulttuurityön Keskus ryn toiminnasta vv /MR pyritty ohjaamaan koko kansandemokraattisen liikkeen rkennustoimintaa kuluneella kaudella -kuluneella kaudella laadittiin yhteensä 155 rakennussuunnitelmaa, joista toteutui 110. Näistä oli uusia toimitaloja 27 ja tanssipaviljonkeja tai vastaavia 14. perustellisia korjauksia tai laajennuksia yhteensä 69. -tulevalla kaudella suhtauduttava kriittisesti uusiin hankkeisiin. Kokoustoimintaa varten saatavissa tiloja, huvitoiminta ei tuota riittävästi suhteessa investointeihin -tuleva rakentaminen suunnattava matkailuelinkeinon piiriin -korkeatasoiset riittävän suuret lomayksiköt tulevat etualalle. -yhteiskunnan osuutta pitäisi lisätä talojen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja toiminnan vilkastuttamiseen

7 toimintakertomus iloittiin vasemmistoenemmistöisestä eduskunnasta ja laajapohjaisesta demokraattisesta hallituksesta -uusia lakeja, alalle vaikuttavia alkoholi-, olut- ja huvilainsäädäntö asetuksineen * vanhentuneet käsitykset väistyvät ja toimintoja ajan vaatimusten tasolle -tiukka rahatilanne ei ole helpottunut. Viime vuosien suuret rakennushankkeet saattaneet järjestön talouden erittäin ahtaalle hallitus puheenjohtajana kansanedustaja Hugo Manninen, varapuheenjohtajana kansanedustaja Aulis Juvela, sihteerinä rakennusmestari Jaakko Aalto, toiminnanjohtaja Eino Halme, taloudenhoitaja Antti Aaltonen, opintoneuvoja _ke Ahremaa, toiminnajohtaja Arvo Anttila, taloudenhoitaja Kaarlo Johansson, taloudenhoitaja Väinö Hakkarainen, toimitsija Pentti Pykäläaho, taloudenhoitaja Terttu Tarvainen, sihteeri Toivo Vuorela, taloudenhoitaja Veli Päivärinta, taloudenhoitaja Risto Toiminen, taloudenhoitaja Harry Blom, asiamies Armas Malo, taloudenhoitaja Mauri Hakala ja toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo. työntekijät toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo sihteeri, rakennusmestari Jaakko Aalto erosi palvelukesta taloudenhoitaja Harry Blom rakennusmestari Artturi Meriläinen alkaen toimistonhoitaja Helga Krook konekirjoittaja Terttu Hämäläinen toimistoapulainen Terttu Perkiökangas siivooja Anna-Liisa Ahlgren alkaen siivooja Kerttu Rantunen alkaen toimitila sijaitsi saakka Raittiustalo Oy Koiton kiinteistössä Simonkatu muutti toimisto OY Lehdistötalolta os Kotkankatu 9 vuokrattuihin tiloihin. Kansantalo-lehti neljä kertaa vuodessa. Päätettiin lakkauttaa julkaiseminen 69 alusta. Lehti ilmestyi kahdeksan vuotta. toimintakertomus toimintavuosi menestyksellinen vuosi uuudelleen suuntaamiseksi aikaisemmin tarkemmin määritellylle alueelle. Järjestöelämässämme vallinnut hajanaisuus saatu poistettua. -vaikuttaminen lakimuutoksiin mm arpajaislakiin suuren mielenkiinnon kohteena. Vaikuttavat pajon työväenliikkeen ja sen toimipaikkojen talouteen. -eduskunnan vasemmistoenemmistö menetettiin, voimien kokoaminen tärkeää -toimisto työskentelee nyt täysin itsenäisesti - ennen yhdessä? -huvitoiminta supistunut kuluneena kautena ja tilalle kehittynyt ajavietepelitoiminta. -rakentaminen edennyt suunnitellulla tavalla, vaikka toimipaikkojen osalta on tapahtunut vähenemistä. Tarve supistunut, koska kokoontumistiloja on saatavilla. Taloudellisesti vaikea tilanne asettaa rajoja sielläkin, missä tarvetta olisi. -kulttuuritoiminnassa toteutettu kaikki suunnitelmat. merkittävää toimintaa Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurivaihdon hyväksi. Järjestetyt vierailut ovat osaltaan juhlistaneet kansandemokraattisen liikkeen 25-vuotisjuhlallisuuksia. -vuosikokous pidettiin Oulussa. Kokoukseen osallistui 81 varsinaista edustajaa. Hugo Manninen eronnut pitkän päivätyön jälkeen. Taloja 450. hallitus puheenjohtaja, kansanedustaja aulis Juvela varapuheenjohtaja rakennusmestari Jaakko Aalto sihteeri rakennusmestari Artturi Meriläinen muut jäsenet

8 toiminnanjohtaja Arvo Anttila taloudenhoitajamauri Hakala taloudenhoitaja Olavi Kortealho asiamiesarmas Malo kansanedustaja Hugo Manninen taloudenhoitaja Väinö Hakkarainen toiminnanjohtaja Pentti Pykälä-aho taloudenhoitaja Veli Päivärinta taloudenhoitaja Terttu Tarvainen taloudenhoitaja Harry Blom toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo työväaliokunta, talousjaosto, rakennusjaosto henkilökunta toiminnanjohtaja Mauri Reutsalo sihteeri rkm Artturi Meriläinen taloudenhotaja Harry Blom toimistonhoitaja Helga Krook konekirjoittaja Terttu Hämäläinen saakka toimistoapulainen Terttu Perkiökangas saakka siivooja Kerttu Rantunen sakka siivooja Vieno Kukkola saakka siivooja Liisa Aro saakka -toimisto sijaitsi saakka Oy Lehdistötalon kiinteistössä Kotkankatu toimisto muutti Helsingin Kulttuuritalolle. -Oulun kokous keskusteli siitä, että kulttuuritoiminta tulisi siirtää pois Ktklta. Neuvotteluja käyty KSLn kanssa, mutta ei vielä ratkaisua. Perinteisiä näytelmämestaruuskilpailuja ei saatu järjestetyksi lukuisten yhtensattumien vuoksi. Sen sijaan järjestettiin näyttämöiden eudustajien neuvottelukokous. Kokous antoi julkilausuman kansandemokraattisten järjestöjen kulttuuritoiminnan tilasta. Neuvottelupäivät suosittivat samalla, että perinteisistä kilapiluista luovutaisiin ja niiden sijasta järjestettäisiin määräaikoina näyttämöpäivät, joiden osanotto turvattaisiin kutsupohjalta.

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

-liiton arkistossa 100 opetuselokuvaa (18 mm filmejä), joita lainattu kerhoille ym

-liiton arkistossa 100 opetuselokuvaa (18 mm filmejä), joita lainattu kerhoille ym Kansan Sivistystyön Liitto historiatyön muistiinpanot/pr toimintakertomus vuodelta 1966 - opm hyväksyi KSLn 14.1.1966 valtionapua nauttivaksi opintokeskukseksi -978 opintokerhoa, joissa 13 577 opiskelijaa

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Valtionapu opintokerhot

Valtionapu opintokerhot Valtionapu opintokerhot SNDL SDPL SKP SDNL Eläkeläiset SKDL Kansan Raittiusliitto Tricont Rakennustyöläisten L Työväen Urheiluliitto Helsingin Yhteisk.Opisto Järjestöihin kuulumattom. Kulttuurityön keskus

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue Kotiseutukokoelma Kansio: POLITIIKKA Taulukot puolueittain Taulukko 1: Liberaalit, sinisessä Kankaanpää kehittyvä kaupunki -kansiossa 1. Vaalimainos (2 kpl): Liisa Liisa Jussila; Liberaalinen Jussila 147

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9.

Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9. OIKEUSTIETEIDEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY Pöytäkirja Hallituksen kokous 9/2013 Aika : Maanantai 11.3.2013 klo 16.00 Paikka : Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Seminaarisali 9. Läsnä:

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry.

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. THHL ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, RAAHE Utunen Lauri

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta)

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta) Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry Osaston säännöt (kaksi varsinaista kokousta) Hyväksytty Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n liittokokouksessa 5.-7.6.2013 1 Osaston nimi ja kotipaikka 1 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot