MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkentaminen asumispalvelumaksun osalta 7 28 Käyttösuunnitelman muutos sosiaali- ja terveystoimessa 8 29 Sosiaali- ja terveystoimen järjestöjen avustukset vuonna Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:lle vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuodelle Vuorotteluvapaa / Punkkinen Aulikki Vuorotteluvapaa / Nippula-Saksa Sinikka Viranhaltijapäätökset ajalta Ilmoitusasiat Muut asiat / Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon kilpailuttaminen yhteishankintana 17

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pakkanen Raimo 18:00-18:50 puheenjohtaja Astola Matti 18:00-18:50 jäsen Eriksson Helena 18:00-18:50 jäsen Kivelä Anja 18:00-18:50 jäsen Taina Kati 18:00-18:50 jäsen Tenkanen-Salmela Riitta 18:00-18:50 jäsen Tolvanen Janne 18:00-18:50 jäsen Vilkki Mikko 18:00-18:50 varapuh.joht. Kuntsi Juhani 18:00-18:50 khall:n edustaja Rikkola Riitta 18:00-18:50 khall:n edustaja Seuri Marjo 18:00-18:50 sos.- ja terv.joht. POISSA Jämsén Antti kunnanjohtaja Havuaho Osmo kunnanjohtaja Alastalo Tarja khall:n puh.joht. Lappi Jukka khall:n puh.joht. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Eriksson ja Matti Astola ALLEKIRJOITUKSET Raimo Pakkanen Puheenjohtaja Marjo Seuri Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Miehikkälässä Helena Eriksson Matti Astola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Miehikkälän kunnanvirasto

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Marjo Seuri Sosiaali- ja terveysjohtaja

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus /04.041/2014 MVSote 26 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumavertailut ajalta toimitettu esityslistan liitteenä Vuosikolmanneksittain annettavissa osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Hallintokunnilta on pyydetty osavuosikatsausta tammi-huhtikuulta mennessä. Tammi-huhtikuun kirjanpitoraportit on saatu Sosiaalitoimi ja hallinto Hallinnon osalta sosiaali- ja terveysjohtaja on osallistunut Kymenlaakson sosiaali- ja terveystoimen maakunnalliseen yhteistyöhön. Maakunnallista selvittelyä on jatkettu kuntien keskinäisen sopimusten ja kunnan-/kaupunginhallitusten päätösten perusteella sen jälkeen, kun valtakunnallisen sote-uudistuksen aikataulu siirtyi myöhemmäksi. Sosiaalityössä Kaakon kaksikon sosiaalityöntekijä irtisanoutui ja virkaan ei ole saatu kelpoisia hakijoita useista yrityksistä huolimatta. Viran tehtävät on toistaiseksi jaettu sosiaali- ja terveysjohtajan ja sosiaaliohjaajien kesken, mutta järjestely on haavoittuvainen ja kuormittava. Kuntien vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta lisääntyi vuoden 2015 alusta lukien. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen tälle vuodelle varatut määrärahat perustuivat arvioon ja ne näyttäisivät alkuvuoden kehityksen mukaan ylittyvän. Valtion korvauksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ei ole vielä saatu tälle vuodelle. Valtiolta haettuja korvauksia on tulossa tammi-maaliskuulta n Toimeentulotuessa menoja on ollut arvioitua enemmän. Osana Villinranta-hanketta toteutetaan kehitysvammaisten asumispalvelujen uudelleenjärjestelyt Kaakon kaksikossa. Talousarviossa Välituvan tyhjentämisen oli arvioitu tapahtuvan , mutta muutos toteutuu vasta syyskuun alussa. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueen nettomenot näyttäisivät kokonaisuudessaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Päivähoito ja esiopetus Tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Lapsimäärä on kasvussa varsinkin Klamilan alueella. Muurikkalan päiväkotiryhmän henkilötyöpanos on ollut 1,65 työntekijää. Vanhustyö ja kotihoito

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelma hyväksyttiin molempien kuntien valtuustoissa loppuvuonna Siihen pohjautuen on valmisteltu Virolahden kunnan johdon, teknisen toimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä Villinrannan palvelukeskuksen saneerausta ja vuodeosastohoidon lakkauttamista Virolahdella. Suunnitelmien mukaan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe käynnistyy marraskuussa, mikä tulee aiheuttamaan muutoksia yksikön toiminnassa ja taloudessa. Palveluyhdistys Ratevan Kuntokotiin hankittavien asumispalvelujen osalta päädyttiin jatkamaan aiemmin voimassa ollutta sopimusta vuodelle 2015 hankintalain puitteissa. Palvelu on tarkoitus kilpailuttaa kuluvan vuoden aikana. Kotihoidossa on valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kaakon kaksikossa järjestelmä otettiin käyttöön huhti-toukokuussa suunnitellusti. Käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä "Kotona kokonainen elämä" Kaste-hankkeen ja Kotkan kaupungin kanssa. Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaakson kuntien potilastietojärjestelmät yhdistettiin suunnitellusti Carean potilastietokantaan vuoden 2015 alusta lukien. Tämän jälkeen helmikuussa siirryttiin kansalliseen terveydenhuollon arkistoon. Muutokset työllistivät suuresti Effica-pääkäyttäjiä palvelujohtajaa ja avopalveluohjaajaa, mikä vaikutti merkittävästi heidän ajankäyttöönsä ja muiden virkatehtäviensä hoitoon. Tehtäviä ei pystytty riittävästi siirtämään muille henkilöille. Tietojärjestelmien muutokset tulevat jatkumaan koko vuoden ajan. Hammashuollon päivystys laajeni päivystysasetuksen mukaisesti koskemaan iltoja ja viikonloppuja. Päivystys toteutetaan Kotkan kaupungin järjestämänä ja Kymenlaakson kuntien yhteistyönä aluksi Karhulan hammashoitolan tiloissa, josta palvelu siirtyy tilajärjestelyjen valmistuttua Carean päivystyksen yhteyteen. Hammashoidon uusi päivystys käynnistyi ja sen kustannukset Kaakon kaksikolle ovat tämänhetkisen tiedon mukaan n /v. Tähän ei ole varauduttu talousarviossa, koska talousarvion valmisteluvaiheessa valmistelijalla ei ollut asiasta vielä tietoa, mutta sen kustannukset pystyttäneen kattamaan hammashuollon budjetin puitteissa. Mielenterveyspalveluissa asiakastilanteista johtuen on jouduttu hankkimaan asumispalveluja ennakoitua enemmän. Erikoissairaanhoidossa Carea on siirtynyt vuoden alusta lukien aitoon tuotelaskutukseen. Carea laskuttaa kuntia kaksi kertaa kuukaudessa toteutuneista käynneistä ja hoitojaksoista. Alkuvuoden toteutuman mukaan käyttö on ollut jonkin verran ennakoitua suurempaa. Miehikkälässä huhtikuun lopun toteutuma-% oli 37,18 % ja Virolahdella 34,08 %.Tilannetta seurataan kuukausittain. Alkuvuoden tietojen perusteella sosiaali- ja terveystoimen toiminta on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista ja muutokset pystyttäneen kattamaan sitovuustasolla (toimialan netto). Todelliseen käyttöön perustuva raportti erikseen molempien kuntien

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus toteutuneista kustannuksista laaditaan kesäkuussa. Sillä on vaikutusta molempien kuntien lopulliseen sosiaali- ja terveystoimen nettototeutumaan. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille edellä esitetyn osavuosikatsauksen ajalta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkentaminen asumispalvelumaksun osalta 130/03.031/2013 MVSote 27 Liite 1 Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, kohta 4.1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien. Maksuperusteita on syytä selventää asumispalvelujen osalta siten, että kohdan 4.1. mukainen asumispalvelumaksu peritään, kun asiakas on vuokrasopimussuhteessa kyseiseen asumispalveluyksikköön. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liitteen mukaisen tarkennuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käyttösuunnitelman muutos sosiaali- ja terveystoimessa 91/04.041/2014 MVSote 28 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut toimialan talousarvion käyttösuunnitelman tammikuussa. Myöhemmin on ilmennyt budjetin laadinnassa tapahtunut virhe, jossa järjestöjen avustuksiin on jäänyt varaamatta määräraha. Määräraha on v ollut Järjestöjen avustukset on olleet haettavana huhtikuussa. Talousarvio on valtuustoon nähden sitova toimialan nettotasolla. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tarkistaa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelmaa siten, että järjestöjen avustuksiin kohdennetaan ja summa katetaan asiakasmaksutuotoilla toimialan sisällä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen järjestöjen avustukset vuonna /03.035/2014 MVSote 29 Kaakon kaksikon alueen yhdistysten avustukset on olleet haettavana mennessä. Miehikkälässä toimivat järjestöt: Sosiaali- ja terveystoimi on kohdentanut avustuksiin tälle vuodelle edellisen vuoden tapaan. Saa pu neet anomukset ovat yhteensä Määräaikaan mennessä hakemuksia on saapunut seuraavasti: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotus Miehikkälän Sotaveteraanit ry 350 Kuntoutus, hieronta, fysioterapia ja jalkahoito 34 tunnuksen omaavia, kannatusjäsenet sekä puolisot ja lesket Miehikkälän veteraanien perinneyhdistys ry 100 Kuntoutus- ja virkistystoiminta 69 sis. kannatusjäsenet Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry Kuntoutus, virkistystoiminta Yhteensä Virolahdella toimivat järjestöt: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotu Eläkeliiton Virolahden yhdistys 900 Virkistystoiminta mm. retket, koulutus ja liikunta., vapaaehtoistoiminta 499, josta 4 yhteisöjäsentä Tuuppari-Virolahden mielenterveyden tuki ry 500 Kuntoutus, virkistystoiminta, mm. retket, leirit 63 jäsentä Virolahden Sotaveteraanit ry 800 Kuntoutus ja virkistystapahtumat 62 tunnuksen omaavia. 65 muita jäseniä Yhteensä

10 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteiset järjestöt: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotus MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistys ry 250 Lasten ja nuorten puhelimen ja ne tin toimintaan 350 Neuvonta, jäsentoiminta, julkaisutoiminta, yhdistyksen toiminta Kymenlaakson Osakunta 200 Kymenlaaksolaisten korkeakouluopiskelijoiden tukeminen (mm. stipendit, virkistystoiminta, jäsenlehti) 109 (alle 29- vuotiaita) ei hakemusta 0 Yhteensä Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille valtiokonttori on myös tänä vuon na myöntänyt kunnille ylimääräisen määrärahan kohdennettavaksi vete raa nien kotipalveluihin, kuntoutukseen ja apuvälineisiin, joten kunnan ter vey den huolto pystyy järjestämään heille palveluja aiempaa enem män. So ta veteraanien määrä on edelleen vähentynyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kohdentanut avustuksensa järjestöjen jäse nis töl le suunnattuun kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja avus tusta ei ole myönnetty varsinaiseen järjestö- ja edunvalvontatoimintaan. Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää avustukset järjestöille yllä olevan ehdotuksen mukai sesti. Avustukset tulee kohdentaa jäsenistölle suunnattuun kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Veteraanijärjestöjen osalta toivotaan avustuksen kohdentuvan esim. niiden veteraanien puolisoiden kuntoutustoimintaan, jotka eivät ole oikeutettuja terveyskeskuksen järjestämään veteraanikuntoutukseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:lle vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuodelle /04.045/2010 MVSote 30 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Avustusanomus toimitettu esityslistan liitteenä Palveluyhdistys Rateva ry anoo avustusta vapaaehtoistoiminnan organisoin tiin ja toteuttamiseen sekä tilojen tarjoamiseen edelleen sosiaali- ja tervey den huollon järjestöjen sekä pienten omaehtoisten toimintaryhmien käyt töön Miehikkälässä. Avustusanomus vuodelle 2015 on Palveluyhdistys Rateva ry hakee avustusta vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, ohjaamiseen ja organisointiin sekä tilojen tarjoamiseen alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon alan järjestöjen käyttöön. Yhdistyksellä on mm. RAY-rahoitteinen projekti ja resurssilainaamo, joka hyödyttää kaikkea alueella tapahtuvaa toimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana n. 109 henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimi hankkii Palveluyhdistys Ratevalta toi min ta kes kusja työtoimintapalveluita erillisellä hankintapäätöksellä. Hankinta koskee am matillisesti suunnitel tua ja to teu tet tua, ta voit teel lista päi vä toi mintaa tarkem man vuotuisen suunni tel man mu kaan. Täl lais ten ryh mien li säksi Palvelu yhdistys Ratevalla on va paaeh tois voimin to teu tettua ryhmä toimin taa sekä muuta kuntoutta vaa ja ennalta eh käisevää toi mintaa. Vuonna 2014 avustusta myönnettiin määrärahojen puitteissa Talousar vios sa on va rat tu avustukseen määrärahoja tälle vuodelle Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää vuodelle 2015 Palveluyhdistys Ra te va ry:lle avustusta vapaaehtoistyön organisointiin ja toteutta mi seen sekä tilojen tarjoamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestöjen ja pien ten omaehtoisten toimintaryhmien käyttöön. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuorotteluvapaa / Punkkinen Aulikki 45/02.023/2015 MVSote 31 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Mielenterveyspalvelussa työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja Aulikki Punkkinen ha kee vuo rot te lu va paata ajal le Vuorotteluvapaan ehdot ovat muuttuneet Edellytyksenä on yli 75 %:n työaika, 16-vuoden työ his to ria, 13 kk:n yhtäjaksoinen työssäoloedellytys saman työnantajan palveluksessa sekä alle 60 vuoden ikä. Hakija täyttää nämä ehdot. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. TE-toimiston kanssa on alustavasti sovittu, että vuorotteluvapaan sijai seksi palkataan lähihoitaja Suvi Havén. Kaakon kaksikon hallintosäännön mukaan yli 30 päivän harkinnanvaraisista virkavapaista ja työlomista päättää lautakunta. Henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan vuorotteluvapaata on mahdollista käyttää, kun vuorotteluvapaalakiin kirjatut edellytykset täyttyvät ja yksikön työtilanne sen mahdollistaa. Vuorotteluvapaapäätöksen voi tehdä vasta, kun sijaisjärjestelyt ovat kunnossa. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Aulikki Punkkiselle vuo rotte lu va paata ajalle edellä esitetyin ehdoin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuorotteluvapaa / Nippula-Saksa Sinikka 46/02.023/2015 MVSote 32 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Pitkäkosken päiväkotiryhmässä lastenhoitajana työskentelevä Sinikka Nippula-Saksa ha kee vuo rot te lu va paata ajal le Vuorotteluvapaan ehdot ovat muuttuneet Edellytyksenä on yli 75 %:n työaika, 16-vuoden työ his to ria, 13 kk:n yhtäjaksoinen työssäoloedellytys saman työnantajan palveluksessa sekä alle 60 vuoden ikä. Hakija täyttää nämä ehdot. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. TE-toimiston kanssa on alustavasti sovittu, että vuorotteluvapaan sijai seksi palkataan valmistumassa oleva sosionomi AMK Sirkka Salminen. Kaakon kaksikon hallintosäännön mukaan yli 30 päivän harkinnanvaraisista virkavapaista ja työlomista päättää lautakunta. Henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan vuorotteluvapaata on mahdollista käyttää, kun vuorotteluvapaalakiin kirjatut edellytykset täyttyvät ja yksikön työtilanne sen mahdollistaa. Vuorotteluvapaapäätöksen voi tehdä vasta, kun sijaisjärjestelyt ovat kunnossa. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Sinikka Nippula-Saksalle vuo rot te lu va paata ajalle edellä esitetyin ehdoin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta MVSote 33 Viranhaltijat ovat velvoitettuja tiedottamaan tekemistään päätöksistä omalle lautakunnalle. Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on siirretty viranhaltijan päätettäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia ope tustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Viranhaltijapäätökset ajalta on tehty seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri - henkilöstöasiat 7 kpl - koulutus 1 kpl - viran/toimen täyttäminen/täyttölupa 1 kpl Johtava lääkäri Minna Turakainen - henkilöstöasiat 2 kpl Palvelujohtaja Leila Tylli - henkilöstöasiat 7 kpl - koulutus 1 kpl Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski - henkilöstöasiat 17 kpl - koulutus 3 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tarja Alastalo - henkilöstöasiat 26 kpl - koulutus 2 kpl Vastaava sairaanhoitaja Marja-Riitta Husu - henkilöstöasiat 12 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tuija Kuokka - henkilöstöasiat 9 kpl Vastaava hoitaja Kristiina Roimola - henkilöstöasiat 26 kpl Vastaava fysioterapeutti Riitta Lautamies - henkilöstöasiat 5 kpl Vs. vastaava ohjaaja Miia Notkola - henkilöstöasiat 2 kpl Vs. päivähoidon johtaja Tiina Suur-Uski - henkilöstöasiat 13 kpl - koulutus 2 kpl Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies - henkilöstöasiat 12 kpl

15 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Miehikkälän päiväkodin johtaja Jouni Turkia - henkilöstöasiat 4 kpl Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosi aali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ajalta ja tode ta, että nii den si säl tä miä asioita ei oteta so siaali- ja terveyslautakunnan kä siteltäväk si. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat MVSote 34 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tie toon saatetuiksi: 1. Kuntaliiton yleiskirje : - Uusi kuntalaki 2. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakirje : - Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 3. Aluehallintoviraston päätös : - Työterveyshuollon palvelujen saatavuuden valvonta 4. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 5/2015: - Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 5. Virolahden kunnanhallituksen päätökset: : Kunnanviraston suljettuna pitäminen vuonna : Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden kesäsulut: - Terveysasema, Miehikkälä ja Terveysasema, Virolahti Kunilan / Myllytupa Kunila / Päivätupa heinäkuun kiinni - Villinranta / Päiväkeskus Miehikkälän Työpaja Puuhatupa heinäkuun kiinni - Päivähoito: pienet päiväkodit (Muurikkala, Pitkäkoski, Leppäkerttu, Klamila) kiinni Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot kiinni Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muut asiat / Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon kilpailuttaminen yhteishankintana 114/26/2010 MVSote 35 Liite 2 Tarjouspyyntö Vammaispalvelulaki uudistui syksyllä Henkilökohtainen apu tuli vaikeavammaiselle subjektiiviseksi oikeudeksi. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla, palvelusetelillä, kunnan omana, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tuotettuna tai ostopalveluna. Kaakkois-Suomen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinto on kilpailutettu kuntien yhteishankintana vuonna Kilpailutuksen toteuttajana toimi tuolloin Etelä-Karjalan hankintapalvelu kuntien valtuuttamana. Palkkahallinnon kilpailutuksen tuloksena palvelun tuottajaksi valittiin Econia Yrityspalvelut Oy ja kuntien välillä solmittiin ajalle Sopimukseen liitettiin mahdollisuus optiovuosien 2014 ja 2015 käytöstä. Ilmoitus optiovuosien käytöstä annettiin Etelä-Karjalan hankintapalveluiden toimesta kuntien päätöksellä. Vammaispalvelutoimisto tiedottaa tilitoimistoa uudesta työnantajasta. Mikäli vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana, hän vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista, kuten esim. työsopimuksista, lakisääteisistä työnantajamaksuista, vakuutuksista ja työterveyshuollosta. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus neuvoa ja ohjata avustettavaa edellä mainittujen työnantajavelvoitteista suoriutumisessa sekä avustajan hankinnassa. Kunnalla on myös velvollisuus korvata vaikeavammaiselle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Jotta tilitoimisto pystyy hoitamaan työnantajan puolesta hallinnolliset tehtävät, toimittaa työnantaja tarvittavat asiakirjat tilitoimistolle. Tämän jälkeen tilitoimisto hoitaa kuukausittaiset palkanmaksuun liittyvät tehtävät, työnantajan lakisääteiset vuotuiset tehtävät sekä muut sovitut lisätyöt työnantajan puolesta. Lisäksi tilitoimistolta saa ohjausta ja neuvontaa em. asioiden hoitamiseen. Hinta edellä mainituista kuukausittaisista tehtävistä on ollut 14,88 /palkkatapahtuma. Sen lisäksi on tullut vuosittain maksu työnantajan lakisääteisistä tehtävistä 60,75 /työnantaja ja erikseen sovittavat lisätyöt, esim. laskujen maksu 20,25 /lasku. (Tiedot vuodelta 2014) Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään. Palkkahallinnon tukipalvelun keskittäminen on mm. yhdenmukaistanut vammaispalvelun asiakkaiden saamia palveluja. Socom Oy esittää Kaakkois-Suomen kunnille, että ne osallistuvat avustajien palkkahallinnon tukipalvelun yhteishankintaan ja valtuuttavat Seutuhankinnan edustamaan niitä kilpailutuksessa ja puitesopimuksen tekemisessä. Lisäksi kuntien tulee valita arviointiryhmään jäsen tai

18 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa jonkun muun kunnan edustamaan itseään. Arviointiryhmänä voisi toimia Henkan seurantaryhmä. Kuluvalla sopimuskaudella Henkan seurantaryhmässä Kaakon kaksikon edustajana on ollut sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. osallistua henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon tukipalvelun yhteishankintaan. 2. valtuuttaa Seutuhankinnan edustamaan Kaakon kaksikon kuntia, Miehikkälää ja Virolahtea, henkilökohtaisten avustajien työnantajien palkkahallinnon tukipalvelun kilpailutuksessa. 3. antaa Seutuhankinnalle oikeuden tehdä henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon tukipalvelujen ostoa koskevan puitesopimuksen 4. valita arviointiryhmään jäsenen tai valtuuttaa jonkun muun kunnan edustamaan itseään Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointiryhmään valittiin sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen.

19 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 26, 33, 34 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 HLL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus- Viranomainen Oikaisuvaatimus-aika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta, Keskustie 4 A, Miehikkälä Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Valitusviranomainen: 1.Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, PL 1744, Kuopio puh (vaihde), fax , Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2. Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusosoituksesta annetaan erillisellä liitteellä. Valituskirjelmä 3. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: valitusaika xx pv, pykälät: Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritää hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva

20 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ oikeudenkäyntimaksu.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 27.08.2015 18:00-18:15 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Vanhuspalvelulain mukainen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 25.02.2016 18:00-19:10 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 29.09.2016 18:00-19:00 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 23.04.2015 18:00-18:35 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus sosiaali- ja

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus sosiaali- ja MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.04.2017 18:00-19:20 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 25.08.2016 18:00-18:20 PAIKKA Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 02.11.2017 18:00 PAIKKA Virolahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 53 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2018

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 78 Klamilan koulun asia 4 79 Muut asiat / Seuraava kokous 5

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 78 Klamilan koulun asia 4 79 Muut asiat / Seuraava kokous 5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Sivistyslautakunta 17.10.2017 AIKA 17.10.2017 kello 18:00-19:36 PAIKKA Klamilan koulu, Häppiläntie 750, Klamila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Klamilan koulun asia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot