MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkentaminen asumispalvelumaksun osalta 7 28 Käyttösuunnitelman muutos sosiaali- ja terveystoimessa 8 29 Sosiaali- ja terveystoimen järjestöjen avustukset vuonna Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:lle vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuodelle Vuorotteluvapaa / Punkkinen Aulikki Vuorotteluvapaa / Nippula-Saksa Sinikka Viranhaltijapäätökset ajalta Ilmoitusasiat Muut asiat / Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon kilpailuttaminen yhteishankintana 17

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pakkanen Raimo 18:00-18:50 puheenjohtaja Astola Matti 18:00-18:50 jäsen Eriksson Helena 18:00-18:50 jäsen Kivelä Anja 18:00-18:50 jäsen Taina Kati 18:00-18:50 jäsen Tenkanen-Salmela Riitta 18:00-18:50 jäsen Tolvanen Janne 18:00-18:50 jäsen Vilkki Mikko 18:00-18:50 varapuh.joht. Kuntsi Juhani 18:00-18:50 khall:n edustaja Rikkola Riitta 18:00-18:50 khall:n edustaja Seuri Marjo 18:00-18:50 sos.- ja terv.joht. POISSA Jämsén Antti kunnanjohtaja Havuaho Osmo kunnanjohtaja Alastalo Tarja khall:n puh.joht. Lappi Jukka khall:n puh.joht. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Eriksson ja Matti Astola ALLEKIRJOITUKSET Raimo Pakkanen Puheenjohtaja Marjo Seuri Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Miehikkälässä Helena Eriksson Matti Astola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Miehikkälän kunnanvirasto

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Marjo Seuri Sosiaali- ja terveysjohtaja

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus /04.041/2014 MVSote 26 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumavertailut ajalta toimitettu esityslistan liitteenä Vuosikolmanneksittain annettavissa osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Hallintokunnilta on pyydetty osavuosikatsausta tammi-huhtikuulta mennessä. Tammi-huhtikuun kirjanpitoraportit on saatu Sosiaalitoimi ja hallinto Hallinnon osalta sosiaali- ja terveysjohtaja on osallistunut Kymenlaakson sosiaali- ja terveystoimen maakunnalliseen yhteistyöhön. Maakunnallista selvittelyä on jatkettu kuntien keskinäisen sopimusten ja kunnan-/kaupunginhallitusten päätösten perusteella sen jälkeen, kun valtakunnallisen sote-uudistuksen aikataulu siirtyi myöhemmäksi. Sosiaalityössä Kaakon kaksikon sosiaalityöntekijä irtisanoutui ja virkaan ei ole saatu kelpoisia hakijoita useista yrityksistä huolimatta. Viran tehtävät on toistaiseksi jaettu sosiaali- ja terveysjohtajan ja sosiaaliohjaajien kesken, mutta järjestely on haavoittuvainen ja kuormittava. Kuntien vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta lisääntyi vuoden 2015 alusta lukien. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen tälle vuodelle varatut määrärahat perustuivat arvioon ja ne näyttäisivät alkuvuoden kehityksen mukaan ylittyvän. Valtion korvauksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ei ole vielä saatu tälle vuodelle. Valtiolta haettuja korvauksia on tulossa tammi-maaliskuulta n Toimeentulotuessa menoja on ollut arvioitua enemmän. Osana Villinranta-hanketta toteutetaan kehitysvammaisten asumispalvelujen uudelleenjärjestelyt Kaakon kaksikossa. Talousarviossa Välituvan tyhjentämisen oli arvioitu tapahtuvan , mutta muutos toteutuu vasta syyskuun alussa. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueen nettomenot näyttäisivät kokonaisuudessaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Päivähoito ja esiopetus Tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Lapsimäärä on kasvussa varsinkin Klamilan alueella. Muurikkalan päiväkotiryhmän henkilötyöpanos on ollut 1,65 työntekijää. Vanhustyö ja kotihoito

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelma hyväksyttiin molempien kuntien valtuustoissa loppuvuonna Siihen pohjautuen on valmisteltu Virolahden kunnan johdon, teknisen toimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä Villinrannan palvelukeskuksen saneerausta ja vuodeosastohoidon lakkauttamista Virolahdella. Suunnitelmien mukaan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe käynnistyy marraskuussa, mikä tulee aiheuttamaan muutoksia yksikön toiminnassa ja taloudessa. Palveluyhdistys Ratevan Kuntokotiin hankittavien asumispalvelujen osalta päädyttiin jatkamaan aiemmin voimassa ollutta sopimusta vuodelle 2015 hankintalain puitteissa. Palvelu on tarkoitus kilpailuttaa kuluvan vuoden aikana. Kotihoidossa on valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kaakon kaksikossa järjestelmä otettiin käyttöön huhti-toukokuussa suunnitellusti. Käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä "Kotona kokonainen elämä" Kaste-hankkeen ja Kotkan kaupungin kanssa. Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaakson kuntien potilastietojärjestelmät yhdistettiin suunnitellusti Carean potilastietokantaan vuoden 2015 alusta lukien. Tämän jälkeen helmikuussa siirryttiin kansalliseen terveydenhuollon arkistoon. Muutokset työllistivät suuresti Effica-pääkäyttäjiä palvelujohtajaa ja avopalveluohjaajaa, mikä vaikutti merkittävästi heidän ajankäyttöönsä ja muiden virkatehtäviensä hoitoon. Tehtäviä ei pystytty riittävästi siirtämään muille henkilöille. Tietojärjestelmien muutokset tulevat jatkumaan koko vuoden ajan. Hammashuollon päivystys laajeni päivystysasetuksen mukaisesti koskemaan iltoja ja viikonloppuja. Päivystys toteutetaan Kotkan kaupungin järjestämänä ja Kymenlaakson kuntien yhteistyönä aluksi Karhulan hammashoitolan tiloissa, josta palvelu siirtyy tilajärjestelyjen valmistuttua Carean päivystyksen yhteyteen. Hammashoidon uusi päivystys käynnistyi ja sen kustannukset Kaakon kaksikolle ovat tämänhetkisen tiedon mukaan n /v. Tähän ei ole varauduttu talousarviossa, koska talousarvion valmisteluvaiheessa valmistelijalla ei ollut asiasta vielä tietoa, mutta sen kustannukset pystyttäneen kattamaan hammashuollon budjetin puitteissa. Mielenterveyspalveluissa asiakastilanteista johtuen on jouduttu hankkimaan asumispalveluja ennakoitua enemmän. Erikoissairaanhoidossa Carea on siirtynyt vuoden alusta lukien aitoon tuotelaskutukseen. Carea laskuttaa kuntia kaksi kertaa kuukaudessa toteutuneista käynneistä ja hoitojaksoista. Alkuvuoden toteutuman mukaan käyttö on ollut jonkin verran ennakoitua suurempaa. Miehikkälässä huhtikuun lopun toteutuma-% oli 37,18 % ja Virolahdella 34,08 %.Tilannetta seurataan kuukausittain. Alkuvuoden tietojen perusteella sosiaali- ja terveystoimen toiminta on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista ja muutokset pystyttäneen kattamaan sitovuustasolla (toimialan netto). Todelliseen käyttöön perustuva raportti erikseen molempien kuntien

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus toteutuneista kustannuksista laaditaan kesäkuussa. Sillä on vaikutusta molempien kuntien lopulliseen sosiaali- ja terveystoimen nettototeutumaan. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille edellä esitetyn osavuosikatsauksen ajalta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkentaminen asumispalvelumaksun osalta 130/03.031/2013 MVSote 27 Liite 1 Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, kohta 4.1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien. Maksuperusteita on syytä selventää asumispalvelujen osalta siten, että kohdan 4.1. mukainen asumispalvelumaksu peritään, kun asiakas on vuokrasopimussuhteessa kyseiseen asumispalveluyksikköön. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liitteen mukaisen tarkennuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käyttösuunnitelman muutos sosiaali- ja terveystoimessa 91/04.041/2014 MVSote 28 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut toimialan talousarvion käyttösuunnitelman tammikuussa. Myöhemmin on ilmennyt budjetin laadinnassa tapahtunut virhe, jossa järjestöjen avustuksiin on jäänyt varaamatta määräraha. Määräraha on v ollut Järjestöjen avustukset on olleet haettavana huhtikuussa. Talousarvio on valtuustoon nähden sitova toimialan nettotasolla. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tarkistaa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelmaa siten, että järjestöjen avustuksiin kohdennetaan ja summa katetaan asiakasmaksutuotoilla toimialan sisällä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen järjestöjen avustukset vuonna /03.035/2014 MVSote 29 Kaakon kaksikon alueen yhdistysten avustukset on olleet haettavana mennessä. Miehikkälässä toimivat järjestöt: Sosiaali- ja terveystoimi on kohdentanut avustuksiin tälle vuodelle edellisen vuoden tapaan. Saa pu neet anomukset ovat yhteensä Määräaikaan mennessä hakemuksia on saapunut seuraavasti: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotus Miehikkälän Sotaveteraanit ry 350 Kuntoutus, hieronta, fysioterapia ja jalkahoito 34 tunnuksen omaavia, kannatusjäsenet sekä puolisot ja lesket Miehikkälän veteraanien perinneyhdistys ry 100 Kuntoutus- ja virkistystoiminta 69 sis. kannatusjäsenet Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry Kuntoutus, virkistystoiminta Yhteensä Virolahdella toimivat järjestöt: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotu Eläkeliiton Virolahden yhdistys 900 Virkistystoiminta mm. retket, koulutus ja liikunta., vapaaehtoistoiminta 499, josta 4 yhteisöjäsentä Tuuppari-Virolahden mielenterveyden tuki ry 500 Kuntoutus, virkistystoiminta, mm. retket, leirit 63 jäsentä Virolahden Sotaveteraanit ry 800 Kuntoutus ja virkistystapahtumat 62 tunnuksen omaavia. 65 muita jäseniä Yhteensä

10 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteiset järjestöt: Järjestö Anomus Jäseniä Myönnetty 2014 Ehdotus MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistys ry 250 Lasten ja nuorten puhelimen ja ne tin toimintaan 350 Neuvonta, jäsentoiminta, julkaisutoiminta, yhdistyksen toiminta Kymenlaakson Osakunta 200 Kymenlaaksolaisten korkeakouluopiskelijoiden tukeminen (mm. stipendit, virkistystoiminta, jäsenlehti) 109 (alle 29- vuotiaita) ei hakemusta 0 Yhteensä Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille valtiokonttori on myös tänä vuon na myöntänyt kunnille ylimääräisen määrärahan kohdennettavaksi vete raa nien kotipalveluihin, kuntoutukseen ja apuvälineisiin, joten kunnan ter vey den huolto pystyy järjestämään heille palveluja aiempaa enem män. So ta veteraanien määrä on edelleen vähentynyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kohdentanut avustuksensa järjestöjen jäse nis töl le suunnattuun kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja avus tusta ei ole myönnetty varsinaiseen järjestö- ja edunvalvontatoimintaan. Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää avustukset järjestöille yllä olevan ehdotuksen mukai sesti. Avustukset tulee kohdentaa jäsenistölle suunnattuun kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Veteraanijärjestöjen osalta toivotaan avustuksen kohdentuvan esim. niiden veteraanien puolisoiden kuntoutustoimintaan, jotka eivät ole oikeutettuja terveyskeskuksen järjestämään veteraanikuntoutukseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:lle vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuodelle /04.045/2010 MVSote 30 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Avustusanomus toimitettu esityslistan liitteenä Palveluyhdistys Rateva ry anoo avustusta vapaaehtoistoiminnan organisoin tiin ja toteuttamiseen sekä tilojen tarjoamiseen edelleen sosiaali- ja tervey den huollon järjestöjen sekä pienten omaehtoisten toimintaryhmien käyt töön Miehikkälässä. Avustusanomus vuodelle 2015 on Palveluyhdistys Rateva ry hakee avustusta vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, ohjaamiseen ja organisointiin sekä tilojen tarjoamiseen alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon alan järjestöjen käyttöön. Yhdistyksellä on mm. RAY-rahoitteinen projekti ja resurssilainaamo, joka hyödyttää kaikkea alueella tapahtuvaa toimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana n. 109 henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimi hankkii Palveluyhdistys Ratevalta toi min ta kes kusja työtoimintapalveluita erillisellä hankintapäätöksellä. Hankinta koskee am matillisesti suunnitel tua ja to teu tet tua, ta voit teel lista päi vä toi mintaa tarkem man vuotuisen suunni tel man mu kaan. Täl lais ten ryh mien li säksi Palvelu yhdistys Ratevalla on va paaeh tois voimin to teu tettua ryhmä toimin taa sekä muuta kuntoutta vaa ja ennalta eh käisevää toi mintaa. Vuonna 2014 avustusta myönnettiin määrärahojen puitteissa Talousar vios sa on va rat tu avustukseen määrärahoja tälle vuodelle Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää vuodelle 2015 Palveluyhdistys Ra te va ry:lle avustusta vapaaehtoistyön organisointiin ja toteutta mi seen sekä tilojen tarjoamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestöjen ja pien ten omaehtoisten toimintaryhmien käyttöön. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuorotteluvapaa / Punkkinen Aulikki 45/02.023/2015 MVSote 31 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Mielenterveyspalvelussa työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja Aulikki Punkkinen ha kee vuo rot te lu va paata ajal le Vuorotteluvapaan ehdot ovat muuttuneet Edellytyksenä on yli 75 %:n työaika, 16-vuoden työ his to ria, 13 kk:n yhtäjaksoinen työssäoloedellytys saman työnantajan palveluksessa sekä alle 60 vuoden ikä. Hakija täyttää nämä ehdot. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. TE-toimiston kanssa on alustavasti sovittu, että vuorotteluvapaan sijai seksi palkataan lähihoitaja Suvi Havén. Kaakon kaksikon hallintosäännön mukaan yli 30 päivän harkinnanvaraisista virkavapaista ja työlomista päättää lautakunta. Henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan vuorotteluvapaata on mahdollista käyttää, kun vuorotteluvapaalakiin kirjatut edellytykset täyttyvät ja yksikön työtilanne sen mahdollistaa. Vuorotteluvapaapäätöksen voi tehdä vasta, kun sijaisjärjestelyt ovat kunnossa. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Aulikki Punkkiselle vuo rotte lu va paata ajalle edellä esitetyin ehdoin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuorotteluvapaa / Nippula-Saksa Sinikka 46/02.023/2015 MVSote 32 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Pitkäkosken päiväkotiryhmässä lastenhoitajana työskentelevä Sinikka Nippula-Saksa ha kee vuo rot te lu va paata ajal le Vuorotteluvapaan ehdot ovat muuttuneet Edellytyksenä on yli 75 %:n työaika, 16-vuoden työ his to ria, 13 kk:n yhtäjaksoinen työssäoloedellytys saman työnantajan palveluksessa sekä alle 60 vuoden ikä. Hakija täyttää nämä ehdot. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. TE-toimiston kanssa on alustavasti sovittu, että vuorotteluvapaan sijai seksi palkataan valmistumassa oleva sosionomi AMK Sirkka Salminen. Kaakon kaksikon hallintosäännön mukaan yli 30 päivän harkinnanvaraisista virkavapaista ja työlomista päättää lautakunta. Henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan vuorotteluvapaata on mahdollista käyttää, kun vuorotteluvapaalakiin kirjatut edellytykset täyttyvät ja yksikön työtilanne sen mahdollistaa. Vuorotteluvapaapäätöksen voi tehdä vasta, kun sijaisjärjestelyt ovat kunnossa. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Sinikka Nippula-Saksalle vuo rot te lu va paata ajalle edellä esitetyin ehdoin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta MVSote 33 Viranhaltijat ovat velvoitettuja tiedottamaan tekemistään päätöksistä omalle lautakunnalle. Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on siirretty viranhaltijan päätettäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia ope tustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Viranhaltijapäätökset ajalta on tehty seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri - henkilöstöasiat 7 kpl - koulutus 1 kpl - viran/toimen täyttäminen/täyttölupa 1 kpl Johtava lääkäri Minna Turakainen - henkilöstöasiat 2 kpl Palvelujohtaja Leila Tylli - henkilöstöasiat 7 kpl - koulutus 1 kpl Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski - henkilöstöasiat 17 kpl - koulutus 3 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tarja Alastalo - henkilöstöasiat 26 kpl - koulutus 2 kpl Vastaava sairaanhoitaja Marja-Riitta Husu - henkilöstöasiat 12 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tuija Kuokka - henkilöstöasiat 9 kpl Vastaava hoitaja Kristiina Roimola - henkilöstöasiat 26 kpl Vastaava fysioterapeutti Riitta Lautamies - henkilöstöasiat 5 kpl Vs. vastaava ohjaaja Miia Notkola - henkilöstöasiat 2 kpl Vs. päivähoidon johtaja Tiina Suur-Uski - henkilöstöasiat 13 kpl - koulutus 2 kpl Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies - henkilöstöasiat 12 kpl

15 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Miehikkälän päiväkodin johtaja Jouni Turkia - henkilöstöasiat 4 kpl Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosi aali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ajalta ja tode ta, että nii den si säl tä miä asioita ei oteta so siaali- ja terveyslautakunnan kä siteltäväk si. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat MVSote 34 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tie toon saatetuiksi: 1. Kuntaliiton yleiskirje : - Uusi kuntalaki 2. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakirje : - Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 3. Aluehallintoviraston päätös : - Työterveyshuollon palvelujen saatavuuden valvonta 4. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 5/2015: - Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 5. Virolahden kunnanhallituksen päätökset: : Kunnanviraston suljettuna pitäminen vuonna : Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden kesäsulut: - Terveysasema, Miehikkälä ja Terveysasema, Virolahti Kunilan / Myllytupa Kunila / Päivätupa heinäkuun kiinni - Villinranta / Päiväkeskus Miehikkälän Työpaja Puuhatupa heinäkuun kiinni - Päivähoito: pienet päiväkodit (Muurikkala, Pitkäkoski, Leppäkerttu, Klamila) kiinni Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot kiinni Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muut asiat / Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon kilpailuttaminen yhteishankintana 114/26/2010 MVSote 35 Liite 2 Tarjouspyyntö Vammaispalvelulaki uudistui syksyllä Henkilökohtainen apu tuli vaikeavammaiselle subjektiiviseksi oikeudeksi. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla, palvelusetelillä, kunnan omana, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tuotettuna tai ostopalveluna. Kaakkois-Suomen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinto on kilpailutettu kuntien yhteishankintana vuonna Kilpailutuksen toteuttajana toimi tuolloin Etelä-Karjalan hankintapalvelu kuntien valtuuttamana. Palkkahallinnon kilpailutuksen tuloksena palvelun tuottajaksi valittiin Econia Yrityspalvelut Oy ja kuntien välillä solmittiin ajalle Sopimukseen liitettiin mahdollisuus optiovuosien 2014 ja 2015 käytöstä. Ilmoitus optiovuosien käytöstä annettiin Etelä-Karjalan hankintapalveluiden toimesta kuntien päätöksellä. Vammaispalvelutoimisto tiedottaa tilitoimistoa uudesta työnantajasta. Mikäli vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana, hän vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista, kuten esim. työsopimuksista, lakisääteisistä työnantajamaksuista, vakuutuksista ja työterveyshuollosta. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus neuvoa ja ohjata avustettavaa edellä mainittujen työnantajavelvoitteista suoriutumisessa sekä avustajan hankinnassa. Kunnalla on myös velvollisuus korvata vaikeavammaiselle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Jotta tilitoimisto pystyy hoitamaan työnantajan puolesta hallinnolliset tehtävät, toimittaa työnantaja tarvittavat asiakirjat tilitoimistolle. Tämän jälkeen tilitoimisto hoitaa kuukausittaiset palkanmaksuun liittyvät tehtävät, työnantajan lakisääteiset vuotuiset tehtävät sekä muut sovitut lisätyöt työnantajan puolesta. Lisäksi tilitoimistolta saa ohjausta ja neuvontaa em. asioiden hoitamiseen. Hinta edellä mainituista kuukausittaisista tehtävistä on ollut 14,88 /palkkatapahtuma. Sen lisäksi on tullut vuosittain maksu työnantajan lakisääteisistä tehtävistä 60,75 /työnantaja ja erikseen sovittavat lisätyöt, esim. laskujen maksu 20,25 /lasku. (Tiedot vuodelta 2014) Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään. Palkkahallinnon tukipalvelun keskittäminen on mm. yhdenmukaistanut vammaispalvelun asiakkaiden saamia palveluja. Socom Oy esittää Kaakkois-Suomen kunnille, että ne osallistuvat avustajien palkkahallinnon tukipalvelun yhteishankintaan ja valtuuttavat Seutuhankinnan edustamaan niitä kilpailutuksessa ja puitesopimuksen tekemisessä. Lisäksi kuntien tulee valita arviointiryhmään jäsen tai

18 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa jonkun muun kunnan edustamaan itseään. Arviointiryhmänä voisi toimia Henkan seurantaryhmä. Kuluvalla sopimuskaudella Henkan seurantaryhmässä Kaakon kaksikon edustajana on ollut sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. osallistua henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon tukipalvelun yhteishankintaan. 2. valtuuttaa Seutuhankinnan edustamaan Kaakon kaksikon kuntia, Miehikkälää ja Virolahtea, henkilökohtaisten avustajien työnantajien palkkahallinnon tukipalvelun kilpailutuksessa. 3. antaa Seutuhankinnalle oikeuden tehdä henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon tukipalvelujen ostoa koskevan puitesopimuksen 4. valita arviointiryhmään jäsenen tai valtuuttaa jonkun muun kunnan edustamaan itseään Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointiryhmään valittiin sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen.

19 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 26, 33, 34 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 HLL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus- Viranomainen Oikaisuvaatimus-aika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta, Keskustie 4 A, Miehikkälä Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Valitusviranomainen: 1.Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, PL 1744, Kuopio puh (vaihde), fax , Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2. Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusosoituksesta annetaan erillisellä liitteellä. Valituskirjelmä 3. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: valitusaika xx pv, pykälät: Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritää hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva

20 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ oikeudenkäyntimaksu.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot