Yrittäjyyden monet polut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyden monet polut"

Transkriptio

1 N:o 1 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran Seudun Kehitysyhtiö 30 vuotta 8 9 Tehdasvalo kansainvälisillä markkinoilla Yrittäjyyden monet polut Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

2 2 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Pääkirjoitus Yhteistyöllä hyviin tuloksiin Suomen Yrittäjät tekee parin vuoden välein elinkeinopoliittista mittaristokyselyä. Tuoreimmassa kyselyssä Imatra ja koko seutu sai varsin mairittelevat arviot Imatra oli maakuntamme kärkikaupunki ja pärjäsi keskimääräistä paremmin myös valtakunnallisesti katsoen. Myös muut seudun kunnat pärjäsivät hyvin. Jos vuoden 2012 tuloksia vertaa esim. vuoden 2008 tuloksiin, niin niissä on huomattava ero ja selvästi positiiviseen suuntaan. Kulunut valtuustokausi on siis ollut suunnaltaan oikeanlainen ja suunnan toivotaan jatkuvan myös tämän vuoden kunnallisvaalien jälkeen samanlaisena. Haluankin esittää kiitokseni kaikille tässä työssä mukana olleille, ja erityisesti haluan kiittää niitä yrittäjäjärjestömme jäseniä, jotka vaikuttavat kunnallisessa päätöksenteossa meidän kaikkien yrittäjien eduksi. Suurin syy siihen, että Imatran seutu on onnistunut vahvistamaan asemaansa tässä kyselyssä, johtuu mielestäni siitä, että täällä on aidosti ja oikeasti haluttu ottaa yrittäjyys kantavaksi teemaksi ja kehittämisen kohteeksi. Esimerkiksi Imatran kaupungin strategian visio Imatrasta vuonna 2020 yrittämisen ja luovuuden rajakaupunkina tukee vahvasti tätä käsitystäni. Yhteistyötä yrittäjyyden eteen ja siis jokaisen yrityksen, yrittäjän ja yritysten voimavaran, henkilöstön, eteen tehdään määrätietoisesti. Erityisesti kuntien, Imatran Seudun Kehitysyhtiön ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kesken on välitön ja avoin vuoropuhelu. On selvää, että aina löytyy parannettavaa, mutta kun on löydetty yhdessä tekemisen meininki ja halu tehdä avointa yhteistyötä, niin tuloksia syntyy. Asiat eivät parane vanhoja virheitä muistellessa, vaan sillä, että virheistä opitaan ja katseet pidetään tulevaisuudessa. Näin seudullamme on toimittu ja tästä on hyvä jatkaa. Tämä Muurahainen on yksi työväline, jossa näkyy seudun toimijoiden yhteistyö. Olemme halunneet kehittää tätä lehteä jäsenkuntaamme ja seutumme yrittäjiä paremmin palvelevaksi lehdeksi ja kehitystyön myötä Muurahaisen graafi sta ilmettä uudistetaan tänä vuonna. Ensimmäiset uudet, visuaaliset elementit ovat esillä tässä numerossa. Kaikenlainen palaute lehdestä ja luonnollisesti kaikista yrittäjille tärkeistä asioista on aina tervetullutta. Yrittäjäyhdistysten toimijat ovat juuri yrittäjiä varten, valvomassa yhteisiä etujamme. Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2012 toivottaen, Ilkka Ollonen puheenjohtaja Imatran Seudun Yrittäjät ry Maakunnan huippua Positiivinen elinkeinoilmapiiri on monella tapaa merkityksellinen asia seutukunnan kehityksen kannalta. Hyvä ilmapiiri liittyy vahvasti paitsi kuntien ja kehitysyhtiöiden toimintaan myös yleiseen tulevaisuudenuskoon ja siihen nähdäänkö seudulla olevan mahdollisuuksia yrittämiseen ja elinkeinotoiminnan kehittymiseen. Tästä syystä positiivinen elinkeinoilmapiiri on asetettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi Imatran seudun elinkeinostrategiassa ja ilmapiirin kehittämiseksi on tehty viime vuosina paljon työtä. Ilmapiirin kehitykseen vaikuttavat monet eri toimijat, myös onnistumiset elinkeinopolitiikassa ovat merkittäviä ilmapiirin kehityksen kannalta. Imatralla elinkeinoilmapiiriä on pyritty kehittämään kaupungin, kehitysyhtiön ja yrittäjäjärjestöjen tiiviillä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla. Kantavana ajatuksena on ollut kaupungin ja kehitysyhtiön toiminnan avoimuus ja avoin vuoropuhelu kaupungin toiminnasta yrittäjien suuntaan. Kaupungissa on myös otettu käyttöön päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi, joka on selvästi vaikuttanut positiivisesti kyselyn tuloksiin. Viimeisimmässä Suomen Yrittäjien toteuttamassa elinkeinopoliittisessa mittaristokyselyssä Imatra sai Etelä-Karjalan korkeimmat kokonaispisteet (56 pistettä) ja Ruokolahti toiseksi korkeimmat (55 pistettä). Rautjärveltä ei ollut riittävästi vastaajia jotta tulokset näkyisivät kyselyssä. Elinkeinoilmapiirissä on mittariston perusteella selkeä ero Imatran ja Lappeenrannan seutukuntien välillä: Imatran seudulla vastaajat arvioivat ilmapiirin ja kuntien toiminnan yrityslähtöisyyden selvästi paremmaksi. Imatra ja Ruokolahti ovat kyselyn maakunnan huippua monessa eri osioissa: yrittäjät arvioivat näiden kuntien yleistä elinkeinopolitiikkaa, päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, elinkeinotoimen resursseja, kunnan viestintää, infrastruktuuria sekä seudullisen elinkeinoyhtiön toimintaa selvästi positiivisimmin Etelä-Karjalassa. Imatran osalta merkittävä positiivinen muutos on tapahtunut myös päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnissa uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen. Valtakunnan tasolla Imatran seudullakin on vielä paljon kehitettäviä osa-alueita ilmapiirin suhteen. Kriittisimmin kyselyn vastaajat arvioivat kuntien hankintapolitiikkaa ja viestintää, myös yritysvaikutusten arviointi vaatii jatkokehittämistä ja mallin käytön laajentamista. Näiden osa-alueiden kehittämiseen tullaan kunnissa ja kehitysyhtiössä erityisesti keskittymään jatkossa. Kehityksen suunta on kuitenkin viimeiset vuoden ollut erittäin hyvä ja toimenpiteet oikeansuuntaisia. Tästä on hyvä jatkaa seutukunnan kehittämistä yhdessä! Aki Keskinen Imatra sai Etelä-Karjalan korkeimmat kokonaispisteet ja Ruokolahti toiseksi korkeimmat. Kysymyksiä kuntajohtajille 1. Mitä hyötyä yrittäjäyhdistysten kanssa tehdystä yhteistyöstä on ollut kunnalle? 2. Mihin suuntaan yhteistyötä voisi edelleen kehittää? Pertti Lintunen Imatran kaupunginjohtaja 1. Todella paljon. Esim yhdessä järjestetyissä ns. kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuuksissa kerran kuussa vaihdetaan tietoa puolin ja toisin sekä samalla tutustutetaan yrittäjiä ja kaupungin virkamiehistöä toisiinsa. Suoralla tiedonvälityksellä on varmasti edesautettu yritystoiminnan kehittymistä Imatralla. 2. Avoin, suora ja luottamuksellinen tiedonvaihto on kaiken a ja o. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on myös tärkeä rooli yhteistyön kehittämisessä ja yrittäjäyhdistyksillä onkin vankka ja hyvä edustus yhtiön hallituksessa 3. Uutena tapahtumana ainutlaatuinen Imatran ensimmäinen Makkarafest ja kotimakkarakilpailu oli viime vuoden kohokohta ja se toistuu tänä vuonna. Fiilinki oli ainutlaatuinen ja tapahtuma keräsi paljon yleisöä 3. Mikä on mielestänne paras tapahtuma oman kuntanne alueella tänä vuonna? 4. Kuinka monta kilometriä on takana tämän talven laduilla? kevyehköllä järjestelyorganisaatiolla järjestettyyn tapahtumaan. (tosin olen vähän jäävi arvioimaan yhtenä järjestelyihin osallistuneena) 4. Ei paljoa, liikaa ollut pakkasta. Ehkäpä reilut 50 km on takana ja lisää tulossa maaliskuun hiihtolomalla Saariselällä. Harri Anttila Rautjärven kunnanjohtaja 1. Kunta saa suoraa palautetta yrittäjiltä yleisistä edellytyksistä ja ajankohtaisista asioista. Yrittäjien näkemyksiä on selkeämpi kuunnella, kun ne tulevat järjestäytyneesti eivätkä ole vain yksittäisten yrittäjien mielipiteitä. Myös tiedon levittämisessä järjestöllä on tärkeä rooli. 2. Säännöllisen yhteydenpidon lisäksi toivoisin konkreettista keskustelua eri tyyppisten päätösten yritysvaikutuksista. Antti Pätilä Ruokolahden kunnanjohtaja 1. Yrittäjäyhdistysten kautta kunta saa hyvän yleiskäsityksen kunnan alueella toimivien yritysten tilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista. Samalla tulee esille mahdollisia ongelmia tai tarpeita esim. kaavoituksen, liikenneväylien ja muun kunnallisen infran osalta. Lisäksi kunnanjohtajaa saatetaan pyytää viemään "terveisiä" (myönteisiä tai kielteisiä) esimerkiksi valtionhallinnon suuntaan. Tietyissä asioissa voidaan tehdä yhteisiä kannanottoja yrittäjäyhdistyksen kanssa. 2. Pidämme jo nyt tiiviisti yhteyttä ja kovin paljon paineita yrittäjäyhdistyksen suuntaan en haluaisi lisätä. Pikemmin toivon yrittäjiltä aloitteita. 3. Antiikki ja keräily -kesäpäivät äi ät Tapahtumatuotantoa vielä hiotaan, mutta uskoisin ohjelmasisällöltään uusiutuvien kesätorien olevan hyvä vetonaula. Ja tietysti perinteiset Ruokolahti-markkinat. 4. Oliskohan vähän alle 300, en laske kilometrejä vaan yritän viihtyä ladulla sopivan tovin, 1-3 tuntia kerralla.

3 Keskiviikko 22. helmikuuta Mielipide Akseli Akanvirta Imatra kiinteistökehittäjän silmin Eurooppa painii keskellä suurta fi nanssikriisiä, jonka luulisi vaikuttavan meidänkin talousalueeseemme. Ainoastaan mistä huomaa talouskriisin vaikutukset kaupallisiin kiinteistökehityshankkeisiin Etelä-Karjalassa, on pankkien suuri varovaisuus rahoituksien järjestämisessä. Suuria kaupallisia kiinteistökehityshankkeita taloustilanteesta huolimatta on kuitenkin alkanut ja toteutunut alueemme kärkikunnissa Imatralla ja Lappeenrannassa. Imatralla on tapahtunut todellinen täyskäännös imagossa ja kaupungin houkuttelevaisuudessa muutamassa viime vuodessa. Kansalliset ja kansainväliset kauppaketjut ja matkailualan toimijat ovat herättäneet kiinnostuksensa kauppapaikkana Imatraa kohtaan. Kansalliset isot rakennusliikkeet ja kiinteistösijoittajat ovat alkaneet kiinnostua Imatrasta. Imatran on kaupunkina nyt vastattava huutoon ja pyrittävä kaavoituksella, infran rakentamisella ja yrittäjämyönteisellä toiminnalla helpottamaan uusien palveluiden, kauppojen ja samalla työpaikkojen syntymiseen Imatralle - joskin Imatra on siinä jo onnistunut erittäin hyvin. Jokaisella imatralaisellakin on syytä tutkiskella itseään ja asennettaan, miten Imatraa voisi kehittää omalla toiminnallaan ja tekemisellään. Imatrankoskelle on tehty konsulttien toimesta useita eri luonnoksia miltä keskustan tulisi näyttää tulevaisuudessa. Julkisuudessa käytiin paljon keskustelua olivatko konsulttien laatimat esitykset juuri sitä mitä Imatra tarvitsee tulevaisuudessa? Mielestäni Imatrankosken palvelut ovat olleet riittävät viime vuosina mutta markkinataloudessa ei voi jämähtää hyväolon tunteeseen eli keskustaamme on tulevaisuudessakin kehitettävä. Imatrakosken tulee satsata vahvasti erikoistavarakauppaan, ravitsemus- ja kahvilatoiminnan liikkeisiin, muihin palveluihin ja yleiseen viihtyvyyteen koska Imatrankosken on pakko erottua esim. Mansikkalasta ja tulevista Korvenkannan investoinneista. Imatrankoski tarvitsee lisää asuntorakentamista koska Imatrankosken erikoistavarakaupat tarvitsevat jatkuvaa asiakasvirtaa. On luonnollista, että asuntorakentamista painotettaisiin aivan kävelykadun ytimeen, joka turvaisi ostovoimaa keskustassa. Tärkeää on myös huomioida Hepokatti eri ikäryhmien tarpeet keskustan palveluissa: Esim. ikääntyvät ihmiset ovat suuri ryhmä, joka tarvitsee uusia kerrostaloasuntoja Imatrankoskelta. Tärkeää on säilyttää Imatrankosken valtti, joka on keskustan tiiviys ja helppo liikkuminen. Pitää muistaa myös, että parkkipaikat ovat helposti saatavilla, joten maanalaisia parkkeja on rakennettava Imatrankoskelle lisää. Mansikkala on selkeästi kaupunkimme isojen hypermarkettien keskittymä. Eekoon ja Keskon tulevat ja menneillään olevat investoinnit edelleen vahvistavat Mansikkalan asemaa. Korvenkantaan kaavoitetaan tilaa vievän kaupan keskittymä, jonka näkisin tulevaisuudessa rakentuvan Lappeenrannan Myllymäen kaltaiseksi kauppapaikaksi. Samalla Imatrankosken suunnittelussa täytyisi huomioida viihtyisyys ja houkuttelevuus, ettei Korvenkannasta ja Imatrakoskesta tulisi kilpailijat toisilleen. Vuoksenniskan kohdalla olen Imatralla on tapahtunut todellinen täyskäännös imagossa ja kapungin houkuttelevaisuudessa muutamassa viime vuodessa. saanut kritiikkiä, että olenko kokonaan unohtanut Vuoksenniskan kehittämisen. Voin sanoa että Vuoksenniska hakee koko ajan omaa konseptiaan. Luonnollisella markkinatalouden lailla vahvimmat, aktiivisimmat ja luovimmat yritykset pärjäävät myös Vuoksenniskalla. Vuoksenniska ei ole ainut ns. kuntakeskusta Suomessa joka hakee omaa, uutta paikkaansa erilaisten hypermarkettien puristuksessa. Fakta on se, että Vuoksenniskalle on tapahtunut myös paljon hyviä asioita viime aikoina. Honkaharjun alueen jatkuva kehittyminen, vanhan jäähallin uudelleen herääminen ja uusi S-market. Uskon että vanhan Tokmannin kiinteistön kohdalla tulee myös tapahtumaan tulevaisuudessa, koska sijainti on mitä otollisin esim. uudelle kerrostalolle, jota Vuoksenniskalle ei ole rakennettu vuosikausiin. Vanha S-marketin kiinteistökin saa varmasti eloa jos samanlaista innovaatiota, rohkeutta ja luovuutta käytetään kuin Näreharjunkin kohdalla. Yhteistyöllä kaupunkimme tulevaisuuteen uskoen, Emilio Urpalainen Presidentti tuli Imatran yrittäjien linjoille Maahan on valittu uusi presidentti. Sauli Niinistö teki hyvän ja itsensä näköisen kampanjan. Toisen kierroksen ylivoima ei ollut yllätys. Ammattimainen ote kampanjassa piti loppuun asti. Yrittäjän näkökulmasta vaali meni hyvin, sillä Niinistöllä on taustaa myös yrittäjänä. Vaikka hän ei sitä erityisesti korostanut, suomalainen työ oli hänen teemansa ja siihen kyllä liittyvät monet suomalaisen yrittäjyyden tarinat. Imatralaiset yrittäjät ovat nostaneet kovasti valtakunnallista profi iliaan. Varsinkin nuorisokampanja näkyy ja kuuluu. Ja se muuten linkittyy aika hyvin uuden presidentin tulevaisuuden visioihin. Niinistöhän ilmoitti heti valituksi tullessaan asettavansa työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Niinistölle esiteltiin Imatran Yrittäjien nuorisokampanja hänen vieraillessaan Imatralla Kulttuuritalo Virrassa ja uusi presidentti otti heti kopin. Tasavallan tunnetuin rullaluistelija tuli heti Imatran Yrittäjien linjoille. Antaa tulla! Valtakunnassa puuhataan muutakin kuin presidenttiä. Kuntaministeri Henna Virkkusen kartta Suomesta on kovin erinäköinen kuin mitä se tällä hetkellä on. Viimeksi esitin Muurahaisessa Imatran seudulle perustettava kuntaa, mutta Virkkunen löi vieläkin paremmaksi ja esittää koko Etelä-Karjalan kokoista kuntaa. Että Lappeenrannaksi? Onhan se esitys sellainenkin, mutta Vuoksen varresta on kyllä laitettava tiukkaa viestiä kuntaministerille: Imatra ja Imatran seutu on kyllin vahva menestyäkseen omana kaupunkinaan. Joten ammuttakoon se Virkkusen Etelä-Karjalan kartta alas tässä ja nyt. Ja katseet kohti kaksinapaista maakuntaa. Ruokolahdelle ja Rautjärvelle ei helpolla Imatran vaakunoita saada, vaikka olisi minkälaisia Virkkusia hallitus täynnä. Kansanedustajakaksikko Suna Kymäläisellä ja Kimmo Tiilikaisella on pelissä poliittinen tulevaisuus eikä vetoapua seudulliselle kuntaliitokselle ole luvassa. Jukka Kärnän kohdalla on varmasti toisin. Seudun yrittäjäyhdistyksille on tässä keskustelussa tarjolla isoakin roolia. Jos yrittäjäyhdistykset ryhtyvät kuntaliitosasiassa aktiiviseksi, Imatran seudun sanoma saa painoarvoa myös paikallisten asukkaiden joukossa. Se vaatii rohkeutta. Yksi asia kiinnitti huomiota parjatussa kuntaliitosselvityksessä. Ruokolahden työpaikkaomavaraisuus on maakunnan heikointa tasoa. Kääntäen se tarkoittaa siis sitä, että ruokolahtelaiset käyvät muualla töissä, mutta verot maksetaan Ruokolahdelle. Onhan tämä tiedetty ja se on ihan sallittua eikä siitä tietenkään voi Leijona-pitäjän asukkaita moittia. Mutta kyllä siitä syntyy moraalinen peruste vakavalle kuntaliitospohdinnalle. Erilaiset väestökehityskäppyrät ovat sitten juttu erikseen. Akseli Akanvirta Kirjoittaja on imatralaisen elinkeinoelämän harmaa eminenssi.??? Где??????? VENÄLÄISTURISTI IGORILLA ON YHÄ VAIKEUKSIA SUUNNISTAA IMATRALLA. KREIKKA GUGGENHEIM TORKKUPEITOT SUOMALAISSYNTYISELLE EUROLLE REITTI ON SEN SIJAAN TEHTY HARVINAISEN SELVÄKSI. No 1/2012 Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjien MUURAHAINEN Yritysten ja elinkeinoelämän arjen asiantuntija ja yrittäjyyden kasvot ympäröivään yhteiskuntaan. Julkaisija: Sanoma Lehtimedia Oy / Uutisvuoksi Päätoimittaja: Ilkka Ollonen Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja puh Toimitusneuvosto: Tommi Matikainen, Virve Niiranen, Kaisa Rahkonen, Mirja Vaittinen, Marko Myllymäki, Tuula Röysky- Terävä, Pentti Miikki, Kaija Huuhtanen Muurahaisen graafi nen ilme on uudistunut. Uudesta ilmeestä vastaavat imatralainen mainostoimisto Dominus ja Uutisvuoksen tuotanto Ilmoitusmyynti: Uutisvuoksen ilmoitusosasto Paino: Saimaan Lehtipaino Oy, Lpr

4 4 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 PAIKALLISTA PALVELUA TIEN / PELLONLAITOJEN JA PIENNARTEN RAIVAUS energiapuukouralla sekä RISUJEN POIS KULJETUS HEIKKI VAITTINEN P SIMPELE Päivystys 24 h Jeesaus pelastaa! IMATRA Hinausautopalvelu raskaalle ja kevyelle kalustolle Auton ovien avauspalvelu Käynnistyspalvelu Vinssaustyöt ja jäistänostot Puh. (05) GSM JÄSENLIIKE HINAUSAUTOT PURHONEN KY Evälahti Oy:n luotettavaa asuntotuotantoa ja -kauppaa yli kuuden vuosikymmenen kokemuksella. EVÄLAHTI OY:N LUOTETTAVAA ASUNTOTUOTANTOA UUSIA KERROSTALOASUNTOJA RUOKOLAHDELLE ASUNTO OY RUOKOLAHDEN ÄIJÄNKOTI Liisanpolku 4 C x gosaimaa Pohjois-Euroopan suurin vuosittainen matkailualan tapahtuma, Matkamessut pidettiin Helsingissä Messuilla vieraili neljän päivän aikana reilut kävijää. Matkailumarkkinointiyhtiö gosaimaa Oy oli mukana messuilla tuomassa esille etelä-karjalaista matkailutarjontaa. Lisäksi Imatran Kylpylä osallistui tapahtumaan omalla osastollaan, joka sijaitsi aivan gosaimaan seinän takana. Jokavuotiselle, perinteiselle messumatkalle torstaina osallistui tällä kertaa n. 50 maakunnan matkailualan ammattilaista. Rasilan keskustaan on juuri valmistunut uusi, osittain viisikerroksinen, hissillinen kerrostalo. Talo sijaitsee keskeisellä paikalla Rasilan palvelujen lähellä. Vapaana seuraavat asuntotyypit: 51,5 m 2 2h+kk+s 2 kpl 63 m 2 2h+k+s 1 kpl 83,5 m 2 3h+k+s 2 kpl 98,5 m 2 3h+k+s 2 kpl Russia & Ukraine Workshop Holiday Club Saimaassa Visit Finlandin vuoden suurin myyntitapahtuma venäläisille ja ukrainalaisille matkanjärjestäjille pidettiin uudessa Holiday Club Saimaassa Tilaisuuden yhteydessä venäläiset ja ukrainalaiset vieraat tutustuivat myös muuhun Etelä-Karjalan matkailutarjontaan. gosaimaa vastasi alueorganisaationa paikallisesta ohjelmasta sekä järjestelyistä yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myyntitilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 50 matkanjärjestäjää Pietarista ja mukana oli myös 4 lehdistön edustajaa. Moskovalaisia osallistujia oli yli 40 ja ukrainalaisia matkanjärjestäjiä oli tapahtumassa parikymmentä henkeä. Kansainvälisten vieraiden lisäksi myyjinä workshopissa toimivat kotimaiset matkailuyritykset ja toimijat. Myyjiä tapahtumassa oli lähes 50, joista kymmenkunta Etelä-Karjalan alueelta.. Visit Finland workshop antoi Etelä-Karjalalle mahdollisuuden esitellä alueemme erikoisuuksia ja uutuuksia paikan päällä. Vieraat viihtyivät mainiosti ja toivommekin, että tilaisuudesta on jatkossa kaupallista hyötyä alueemme matkailu- ja palveluyrityksille, kertoo gosaimaan projektipäällikkö Suvi Ahola. Tilaa esite meiltä ja varaa oma asuntosi! Rakentaminen, myynti ja esittely: TAINIONKOSKENTIE IMATRA PUH (05) Imatralle suunnitellaan aktiivipuistoja Imatran Seudun Kehitysyhtiön käynnistämässä Active Park -hankkeessa kartoitetaan ideoita ja mahdollisuuksia uusille aktiviteeteille sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden iloksi. Ideana on kehittää kaupunkiympäristöjä ja lähiluontoa ns. aktiivipuistoiksi kaikille liikunta-, kulttuuri- ja luontomatkailupalveluja hakeville. Mikä on aktiivipuisto? Aktiivipuistossa pääsee harrastamaan perinteisiä tai uusia liikuntamuotoja, jotka on tuotteistettu helposti siten, että niihin on helppo osallistua joko omatoimisesti tai ostettuna palveluna. Imatran seudun mielenkiintoiseen historiaan ja kauniiseen luontoon pääsee tutustumaan uusilla tavoilla. Aktiivipuistossa on myös erilaisia teemallisia reittejä sovellettuna eri kulkumuotoihin. Uusissa matkailutuotteissa on tarkoitus hyödyntää myös mobiililaitteiden tuomia mahdollisuuksia. Projektipäällikkö Imatran seudun osahankkeessa on Hanna Ollikainen puh , kehy.fi

5 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Yrittäjyys on yksi mahdollisuuksista Kuva: Ruokolahtelainen Ruokolahdella yrittäjäyhdistyksen jäsenet ovat jo toistakymmentä vuotta vierailleet peruskoulun päättävien luona kertomassa yrittäjyydestä. Nuorten Imatra hanke on saanut loistavan vastaanoton N T äytyy vaan ihmetellä sitä, kuinka reippaasti yhdeksäsluokkalaiset kuuntelevat yrittäjien tarinointia. Ei siellä päät nuokkuneet yhtään, kehuu Ruokolahden yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Matti Jaatinen nuoria. Ruokolahden yrittäjät ovat toista kymmentä vuotta käyneet pitämässä teemapäivää yläasteella, josta on tullut näin hyvä yhteistyökumppani yrittäjyyden edistämisessä paikkakunnalla. Kohderyhmänä ovat yhdeksäsluokkalaiset, he, jotka ovat kevään aikana isojen valintojen edessä oman tulevaisuutensa suhteen. Kerromme siitä, kuinka yrittäjyys on yksi vaihtoehto. Muistutettavaa on myös siinä, että jatkossa nuoret voi- vat hakea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin töihin. Kolmanneksi kannustamme nuoria napakasti jatko-opintoihin ja erityisesti opiskelemaan kieliä, sillä niitä tarvitsee tänä päivänä yksityisyrittäjäkin, Jaatinen sanoo. Hän tuumii, että jo oppilaiden osoittama mielenkiinto yrittäjiä ja heidän työtään kohtaan on jo voitto. Päivän aikana keskusteltiin myös kesätöistä. Niitä jokai- selle peruskoulunsa päättävälle pitäisi omalta paikkakunnalta löytyä. Matti Jaatinen harmittelee sitä, kuinka vaikeaa alle 18-vuotisten nuorten kesätyöllistäminen on pienen yrityksen yrittäjälle. Vastaan tulee työaikalait ja palkan sivukulujen kalleus. Kun yrityksessä on yksi tai pari työntekijää, myös opastaminen työtehtäviin voi olla vaikeaa. Ja onhan se vielä niinkin, että monissa pienissä yrityksissä kaikki tehtävät vaativat erityisosaamista. Kaikesta tästä huolimatta jatkamme sen pohtimista, kuinka voisimme työllistää nuoria. Ruokolahden yrittäjäyhdistyksissä yläasteella pidettävä teemapäivä on hyvissä ajoin tiedossa ja halukkaat ehtivät raivata aikaa kalenteriinsa. Jaatisen mukaan intoa yrittäjien puolelta on riittänyt hy- vin. Tänä vuonna mukana olivat Tommi Matikaisen Työstöasennus, joka edusti metallialaa, Kulttuuripalvelu Kaiku kahden hengen voimin, Paikallislehti Ruokolahtelaisesta Airi Ruokonen, metsäkonealaa edusti Pertti Kiiskinen, sähköteollisuutta Tehdasvalon Harri Koivumäki sekä kuljetusalaa Antti Tiippana ja Matti Jaatinen itse. Päivi Vento 5 uorten Imatra -työllistämishankkeen hakuaika nuorille on päättynyt. Nuoret ottivat innolla hankkeen vastaan, sillä nuorten vastausaktiivisuus oli huikeat 85 %. Kesätöitä haluavia nuoria on yhteensä noin 250. Myös paikalliset yrittäjät ansaitsevat kiitoksen. Kiinnostus hankkeeseen on kasvanut ja tällä hetkellä hankkeeseen sitoutuneita yrityksiä on jo yli 40. Lisää työpaikkoja tarvitaan kuitenkin vielä, jotta kaikille halukkaille nuorille järjestyisi kesätyöpaikka. Yrittäjä, jos haluat antaa nuorelle mahdollisuuden kesätyöhön, ota pikaisesti yhteyttä Tommi Matikainen projektikoordinaattori Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Puh

6 6 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran seudun yrittäjät Hallitus 2012 Ilkka Ollonen puheenjohtaja Mariella ja Ilkka Ollonen Ky Marjo Kuittinen varapuheenjohtaja Pitopalvelu Piparitähdet Markus Sainio varapuheenjohtaja Vuoksen kirjakauppa Oy Satu Tiippana sihteeri Toimistoapu Satu Tiippana Pienyrittäjän tilitoimisto Tarja Oinonen varapuheenjohtaja Helios Minna Väyrynen E.Voutilainen Oy Jukka Vilhunen Myyntimittari Ky vakuutusedustaja Fennia Titta Pitman Northern Key Oy - BizBoos Kaisa Rahkonen Intersport Imatra Kalle Kuronen ja Kumpp. Oy Jari Tamski Fysioniska Oy Saldo`s Fitness Ville Harinen Saimaa Adventures Ky MUURAHAINEN ilmestyy keskiviikkona Pidämme aktiivisesti huolta eduistasi Tykkää Imatran Seudun Yrittäjien & Yhteistyökumppaneiden ryhmä Rautjärven yrittäjät Hallitus 2012 Heikki Hinkkanen varapuheenjohtaja Stereoheikki Oy Mika Vanhatalo kuntavastaava / kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Rakennusliike Rautjärven Tupa ja Torppa Ay Marko Myllymäki sihteeri / tiedotusvastaava Atadone Risto Naukkarinen Simpeleen Urheilu

7 Keskiviikko 22. helmikuuta Ruokolahden yrittäjät Hallitus 2012 Matti Jaatinen puheenjohtaja MJ Jaatinen Oy Tommi Matikainen varapuheenjohtaja / sihteeri Imatran Työstöasennus Oy Tea Usvasuo tiedottaja Ohjelmatoimisto Finhop Oy Pertti Kiiskinen Metsätyö Ari ja Pertti Kiiskinen Oy Antti Tiippana Kuljetusliike Tiippana Oy Virve Niiranen Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Esa Summanen Taksipalvelu Esa Summanen Ky Outi Räikkönen Räpsyn Taksi, Räpsyn retket Simo Siitonen Fronet Oy Asko Tuomainen Beranger Oy ja HTM-tilintarkastus Asko Tuomainen Jari Idman Kuljetus Idman Ky Mirja Vaittinen puheenjohtaja Teboil Simpele Änkilänmäen kauppakartano Oy Timo Hinkkanen rahastonhoitaja Kaivuriurakointi T. Hinkkanen, Bussi Timossi Ky Timo Tervonen kuntavastaava / kunnanvaltuutettu Taksi Tervonen Klikkaa lisätietoja yhdistysten vilkkaasta toiminnasta tapahtumakalentereista: Marja-Liisa Tiippana Arto Tiippana Oy Eeva Taskinen Epuntasku

8 8 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 KEHY energinen kolmekymppinen Kolmekymppinen Kehy on saavuttanut iän, jossa oman tekemisen kehittäminen on huipussaan. Vuosikymmenten varrella on jo kertynyt kokemusta, mutta energiataso on edelleen korkea ja on rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Kokemuksen myötä on kasvanut ammatillinen itsetunto, taito ymmärtää ympäristön muutoksia ja erityisesti taito kuunnella asiakkaita. Kolmekymppinen tahtoo elää vahvasti ja suunnata katseensa tulevaan, parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin. Vuonna 2011 Kehy on jatkanut uudistuksia ja juhlavuosi 2012 on lähtenyt käyntiin uudella raikkaalla ilmeellä. Ajankohtaisia ovat aina myös olemassaolon haasteet. Varsinaisesti leivän tuovat pöytään Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden yritykset, joita Kehy palvelee aina asiakkaan tarpeen mukaan. Samalla Kehy toimii vastuullisesti suhteessa rahoittajiinsa, seudun kuntiin, yrityksiin ja julkishallintoon. Kehy on monitaitoinen tapaus. Saman katon alla viihtyvät matkailuun ja sen kehittämisen liittyvät palvelut, kansainvälistyminen, maaseutupalvelut, osaamiskeskustoiminta ja sijoittumispalvelut. Yrityspalveluita tarjotaan kaikille tarvitsijoille yrityksen koko elinkaaren ajan, toimialasta riippumatta. Yritystoiminta syntyy sinne, missä sillä on parhaat toimintaedellytykset. Suomen vanhimpana elinkeinoyhtiönä Kehy alkaa olla vasta elämänsä vedossa. Mahdollisuuksien tunnistamisessa viestintä on puoli vastausta. Niinpä kolmekymppinen pyrkii pysymään kehityksessä kiinni ja panostaa jatkossakin monipuoliseen viestintään ollakseen matalan kynnyksen päässä nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistaan. Kehyttelijä Lohelasta saa Suomen parasta savulohta Lohelassa on tällä hetkellä käynnissä sukupolvenvaihdos ja Lohelan vetovastuu siirtyy Petri Ainasjärvelle samalla, kun Erkki Ainasjärvi paneutuu Lohelan vaarin tehtäviin. Erkki Ainasjärvi on toiminut yrittäjänä jo yli 30 vuotta. Yrittäjätaival alkoi Makumellissä Imatrankoskella 1970-luvulla ja on jatkunut Lohelassa, kuutostien varrella. Lohelan avaintuote on savulohi. Tuotteet valmistetaan suomalaisesta lohesta, pääosa raaka-aineesta tulee Puumalasta. Laatu on Lohelassa ykkösasia ja asiakaspalautteen perusteella Suomen parasta savulohta saa Lohelasta valmistunut Lohelan savusauna ja pitopirtti ovat ahkerassa käytössä, pitopirtissä on noin 200 asiakasiltaa vuodessa. Tervalassa toimii sepänpaja ja siellä poltetaan myös tervaa. Erkki Ainasjärvi sanoo, että yrittäjyys Lohelassa on koti, elinkeino, elämäntapa ja harrastus. Lohela ei pyri olemaan suurin ja kaunein, vaan laatutaso on tärkein. Savulohen myynti vaihtelee päivittäin muutamasta kymmenestä lähes neljäänsataan, myyntiseuranta on yrityksen elinehto. Lohelan toimitusjohtajana toimii Ville Jäkälä. Erkki Ainasjärvi viettää sapattivuotta ja vastuu on siirtymässä pojalle Petri Ainasjärvelle, joka toimii myös Tervalan seppämestarina. Erkki Ainasjärvi sanoo, että vaikka yrittäjällä itsellään on liikeidea ja ideoita yrityksen kehittämiseen, apua yrittämiseen voi aina saada. Tässä kohtaa Ainasjärvi näkee Kehyn roolin tärkeänä, sillä seudullisesta elinkeinoyhtiöstä löytyy apua ja ammattitaitoa yhden luukun periaatteella monenlaisten asioiden ratkomiseen. Lohelassa on tällä hetkellä käynnissä sukupolvenvaihdos ja Lohelan vetovastuu siirtyy Petrille samalla, kun Erkki Ainasjärvi paneutuu Lohelan vaarin tehtäviin. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Yrittäjän on kuitenkin oltava ahne työlle, pidettävä laatu korkealla ja kuunneltava asiakkaita, sanoo Erkki Ainasjärvi.

9 Keskiviikko 22. helmikuuta Onnistunut sukupolvenvaihdos Asu-Kalusteessa Asu-Kaluste aloitti toimintansa omakotitalon autotallissa. Olin metallimies, teknikko, kauppateknikko ja työskentelin tavaratalon päällikkönä, vapaa-ajalla rakensin myymäläkalusteita. Ajan puutteen vuoksi oli tehtävä valinta ja yrittäjyys vei mennessään nelikymppisenä, kertoo Kari Horttanainen Asu-Kalusteelle nousi oma halli Ruokolahden Myllyntauksen alueelle. Myymäläkalusteiden rakentaminen vaate- ja urheiluliikkeille oli vielä 1990-luvulla päätuote mutta nykyisin yritys tekee teollisuuden alihankintamaalauksia. Maalausmenetelmänä on luonto- ja ympäristöystävällinen jauhemaalaus, jossa metallituotteeseen syntyy muovimainen iskunkestävä erikoispinta, kun tuote paistetaan 200 asteen lämmössä. Yrityksellä on paljon vakiasiakkaita, verkostot, puskaradio ja laadukas työn jälki ovat toimineet hyvänä markkinointivälineenä. Biletysbändi Suomen huipulta Jauhemaalauksella metallituotteeseen syntyy muovimainen iskun kestävä erikoispinta kertoo Arttu Horttanainen. Asu-Kaluste on toiminut perheyrityksenä ja kaikki Horttanaisen perheen 4 lasta ovat olleet työssä mukana. Sukupolvenvaihdos toteutui 2010, kun Arttu Horttanainen otti vetovastuun. Opiskelin koneistajaksi ja olin vieraalla töissä. En ajatellut ryhtyä yrittäjäksi mutta mieli muuttui ja olen tyytyväinen päätökseeni. Yrittäjän taival on rankkaa mutta mukavaa ja palkitsevaa, sanoo Arttu. Sukupolvenvaihdosasioissa tuntui luonnolliselta hakea asiantuntija-apua Kehyltä ja teemaseminaareista olen saanut eväitä yrittäjyyden alkutaipaleella. Asu-Kalusteen johdossa Arttu Horttanainen näkee tärkeimpänä yrityksen jatkuvan kehittämisen. Siihen liittyy mm. markkinoinnin ja laadun kehittäminen sekä uusien ajatuksien haarukoiminen. Osmo s Cosmos Band on yksi maamme suosituimmista bilebändeistä perustettu bändi tekee keikkoja 70- ja 80-luvun hengessä soittaen ulkomaisia ja kotimaisia hittejä. Bändin takana on musiikin monitoimialayritys Music-Bros, jonka omistavat Pete Kiisseli ja Ville Soininen. Toimintaan kuuluvat mm. äänitysstudio, Aina pitää katsoa huomiseen eikä eiliseen. ohjelmapalvelut ja mainostuotanto. Yritys hoitaa Osmo s Cosmoksen manageroinnin ja keikkamyynnin hyvin laaja-alaista ja siinä on myös vahvuunyt Mato Valtosen luento. Toimintamme on Music-Brosin rinnalle perustettiin Oc Bar Oy, temme. joka pyörittää ravintolatoimintaa Imatralla Osmo s Cosmoksen keikkojen myynti yrityksille on aina hoidettu itse. Bändin keikois- Osmo s Cosmoksen hengessä. Yrityksen pyörittäminen on haasteellista, ta noin puolet on yrityskeikkoja ja skaala on niin myös luovalle taiteilijalle. isosta megatapahtumista pieniin yksityistilaisuuksiin. Yritysmyyntiin ja ohjelmapalvelui- Meille on hyvä, että ollaan omavaraisia, ammattitaitoa löytyy joukosta niin teknisiin hin tullaan satsaamaan erityisesti tulevaisuudessa, hyvänä esimerkkinä Osmon seiväs- kuin graafi siinkin töihin, sanoo Ville Soininenmatkat. Hyviä neuvoja on tarvittu yrityksen kehittämiseen ja apua on nopeasti saatu yritystä. Yrittäminen vaatii riskinottoja ja kehittymisneuvontapalveluista. Aina pitää katsoa huomiseen eikä eiliseen. Mokista on otettava oppia, ainakin pe- Myös Kehyn järjestämistä tilaisuuksista on saanut lisäkipinää, erityisesti on mieleen jääriaatteessa, nauraa Pete Kiisseli. Osaamista. Vetovoimaa. Yritystä. Energiaa. Kehy facebookissa. Tartu teemapakettiin ja tule mukaan! Tarjolla asiantuntevaa opastusta ajankohtaisiin asioihin. Myynti ja markkinointi tehokkaaksi viestinnän keinoin Imatran Valtionhotelli kello Lisäpotkua yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen Arnora Oy Sosiaalinen media osaksi liiketoimintaa Imatran Kylpylä klo Käy tykkäämässä. Kehyn blogi Kehyttelijä. Tutustu Tiedätkö mitä, miten ja mihin tarkoitukseen voit käyttää yrityksessäsi sosiaalista mediaa? Gemilo Oy Katso kaikki Kehyn kevään tapahtumat ja ilmoittaudu

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit KUNTAVAALIT 2017 Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit veroista ja tasapainoisesta taloudesta elinkeinopolitiikasta ja kehittämisestä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011 Aika: keskiviikko 24.8.2011 kello 18.00-19.35 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot