Yrittäjyyden monet polut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyden monet polut"

Transkriptio

1 N:o 1 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran Seudun Kehitysyhtiö 30 vuotta 8 9 Tehdasvalo kansainvälisillä markkinoilla Yrittäjyyden monet polut Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

2 2 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Pääkirjoitus Yhteistyöllä hyviin tuloksiin Suomen Yrittäjät tekee parin vuoden välein elinkeinopoliittista mittaristokyselyä. Tuoreimmassa kyselyssä Imatra ja koko seutu sai varsin mairittelevat arviot Imatra oli maakuntamme kärkikaupunki ja pärjäsi keskimääräistä paremmin myös valtakunnallisesti katsoen. Myös muut seudun kunnat pärjäsivät hyvin. Jos vuoden 2012 tuloksia vertaa esim. vuoden 2008 tuloksiin, niin niissä on huomattava ero ja selvästi positiiviseen suuntaan. Kulunut valtuustokausi on siis ollut suunnaltaan oikeanlainen ja suunnan toivotaan jatkuvan myös tämän vuoden kunnallisvaalien jälkeen samanlaisena. Haluankin esittää kiitokseni kaikille tässä työssä mukana olleille, ja erityisesti haluan kiittää niitä yrittäjäjärjestömme jäseniä, jotka vaikuttavat kunnallisessa päätöksenteossa meidän kaikkien yrittäjien eduksi. Suurin syy siihen, että Imatran seutu on onnistunut vahvistamaan asemaansa tässä kyselyssä, johtuu mielestäni siitä, että täällä on aidosti ja oikeasti haluttu ottaa yrittäjyys kantavaksi teemaksi ja kehittämisen kohteeksi. Esimerkiksi Imatran kaupungin strategian visio Imatrasta vuonna 2020 yrittämisen ja luovuuden rajakaupunkina tukee vahvasti tätä käsitystäni. Yhteistyötä yrittäjyyden eteen ja siis jokaisen yrityksen, yrittäjän ja yritysten voimavaran, henkilöstön, eteen tehdään määrätietoisesti. Erityisesti kuntien, Imatran Seudun Kehitysyhtiön ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kesken on välitön ja avoin vuoropuhelu. On selvää, että aina löytyy parannettavaa, mutta kun on löydetty yhdessä tekemisen meininki ja halu tehdä avointa yhteistyötä, niin tuloksia syntyy. Asiat eivät parane vanhoja virheitä muistellessa, vaan sillä, että virheistä opitaan ja katseet pidetään tulevaisuudessa. Näin seudullamme on toimittu ja tästä on hyvä jatkaa. Tämä Muurahainen on yksi työväline, jossa näkyy seudun toimijoiden yhteistyö. Olemme halunneet kehittää tätä lehteä jäsenkuntaamme ja seutumme yrittäjiä paremmin palvelevaksi lehdeksi ja kehitystyön myötä Muurahaisen graafi sta ilmettä uudistetaan tänä vuonna. Ensimmäiset uudet, visuaaliset elementit ovat esillä tässä numerossa. Kaikenlainen palaute lehdestä ja luonnollisesti kaikista yrittäjille tärkeistä asioista on aina tervetullutta. Yrittäjäyhdistysten toimijat ovat juuri yrittäjiä varten, valvomassa yhteisiä etujamme. Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2012 toivottaen, Ilkka Ollonen puheenjohtaja Imatran Seudun Yrittäjät ry Maakunnan huippua Positiivinen elinkeinoilmapiiri on monella tapaa merkityksellinen asia seutukunnan kehityksen kannalta. Hyvä ilmapiiri liittyy vahvasti paitsi kuntien ja kehitysyhtiöiden toimintaan myös yleiseen tulevaisuudenuskoon ja siihen nähdäänkö seudulla olevan mahdollisuuksia yrittämiseen ja elinkeinotoiminnan kehittymiseen. Tästä syystä positiivinen elinkeinoilmapiiri on asetettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi Imatran seudun elinkeinostrategiassa ja ilmapiirin kehittämiseksi on tehty viime vuosina paljon työtä. Ilmapiirin kehitykseen vaikuttavat monet eri toimijat, myös onnistumiset elinkeinopolitiikassa ovat merkittäviä ilmapiirin kehityksen kannalta. Imatralla elinkeinoilmapiiriä on pyritty kehittämään kaupungin, kehitysyhtiön ja yrittäjäjärjestöjen tiiviillä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla. Kantavana ajatuksena on ollut kaupungin ja kehitysyhtiön toiminnan avoimuus ja avoin vuoropuhelu kaupungin toiminnasta yrittäjien suuntaan. Kaupungissa on myös otettu käyttöön päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi, joka on selvästi vaikuttanut positiivisesti kyselyn tuloksiin. Viimeisimmässä Suomen Yrittäjien toteuttamassa elinkeinopoliittisessa mittaristokyselyssä Imatra sai Etelä-Karjalan korkeimmat kokonaispisteet (56 pistettä) ja Ruokolahti toiseksi korkeimmat (55 pistettä). Rautjärveltä ei ollut riittävästi vastaajia jotta tulokset näkyisivät kyselyssä. Elinkeinoilmapiirissä on mittariston perusteella selkeä ero Imatran ja Lappeenrannan seutukuntien välillä: Imatran seudulla vastaajat arvioivat ilmapiirin ja kuntien toiminnan yrityslähtöisyyden selvästi paremmaksi. Imatra ja Ruokolahti ovat kyselyn maakunnan huippua monessa eri osioissa: yrittäjät arvioivat näiden kuntien yleistä elinkeinopolitiikkaa, päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, elinkeinotoimen resursseja, kunnan viestintää, infrastruktuuria sekä seudullisen elinkeinoyhtiön toimintaa selvästi positiivisimmin Etelä-Karjalassa. Imatran osalta merkittävä positiivinen muutos on tapahtunut myös päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnissa uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen. Valtakunnan tasolla Imatran seudullakin on vielä paljon kehitettäviä osa-alueita ilmapiirin suhteen. Kriittisimmin kyselyn vastaajat arvioivat kuntien hankintapolitiikkaa ja viestintää, myös yritysvaikutusten arviointi vaatii jatkokehittämistä ja mallin käytön laajentamista. Näiden osa-alueiden kehittämiseen tullaan kunnissa ja kehitysyhtiössä erityisesti keskittymään jatkossa. Kehityksen suunta on kuitenkin viimeiset vuoden ollut erittäin hyvä ja toimenpiteet oikeansuuntaisia. Tästä on hyvä jatkaa seutukunnan kehittämistä yhdessä! Aki Keskinen Imatra sai Etelä-Karjalan korkeimmat kokonaispisteet ja Ruokolahti toiseksi korkeimmat. Kysymyksiä kuntajohtajille 1. Mitä hyötyä yrittäjäyhdistysten kanssa tehdystä yhteistyöstä on ollut kunnalle? 2. Mihin suuntaan yhteistyötä voisi edelleen kehittää? Pertti Lintunen Imatran kaupunginjohtaja 1. Todella paljon. Esim yhdessä järjestetyissä ns. kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuuksissa kerran kuussa vaihdetaan tietoa puolin ja toisin sekä samalla tutustutetaan yrittäjiä ja kaupungin virkamiehistöä toisiinsa. Suoralla tiedonvälityksellä on varmasti edesautettu yritystoiminnan kehittymistä Imatralla. 2. Avoin, suora ja luottamuksellinen tiedonvaihto on kaiken a ja o. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on myös tärkeä rooli yhteistyön kehittämisessä ja yrittäjäyhdistyksillä onkin vankka ja hyvä edustus yhtiön hallituksessa 3. Uutena tapahtumana ainutlaatuinen Imatran ensimmäinen Makkarafest ja kotimakkarakilpailu oli viime vuoden kohokohta ja se toistuu tänä vuonna. Fiilinki oli ainutlaatuinen ja tapahtuma keräsi paljon yleisöä 3. Mikä on mielestänne paras tapahtuma oman kuntanne alueella tänä vuonna? 4. Kuinka monta kilometriä on takana tämän talven laduilla? kevyehköllä järjestelyorganisaatiolla järjestettyyn tapahtumaan. (tosin olen vähän jäävi arvioimaan yhtenä järjestelyihin osallistuneena) 4. Ei paljoa, liikaa ollut pakkasta. Ehkäpä reilut 50 km on takana ja lisää tulossa maaliskuun hiihtolomalla Saariselällä. Harri Anttila Rautjärven kunnanjohtaja 1. Kunta saa suoraa palautetta yrittäjiltä yleisistä edellytyksistä ja ajankohtaisista asioista. Yrittäjien näkemyksiä on selkeämpi kuunnella, kun ne tulevat järjestäytyneesti eivätkä ole vain yksittäisten yrittäjien mielipiteitä. Myös tiedon levittämisessä järjestöllä on tärkeä rooli. 2. Säännöllisen yhteydenpidon lisäksi toivoisin konkreettista keskustelua eri tyyppisten päätösten yritysvaikutuksista. Antti Pätilä Ruokolahden kunnanjohtaja 1. Yrittäjäyhdistysten kautta kunta saa hyvän yleiskäsityksen kunnan alueella toimivien yritysten tilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista. Samalla tulee esille mahdollisia ongelmia tai tarpeita esim. kaavoituksen, liikenneväylien ja muun kunnallisen infran osalta. Lisäksi kunnanjohtajaa saatetaan pyytää viemään "terveisiä" (myönteisiä tai kielteisiä) esimerkiksi valtionhallinnon suuntaan. Tietyissä asioissa voidaan tehdä yhteisiä kannanottoja yrittäjäyhdistyksen kanssa. 2. Pidämme jo nyt tiiviisti yhteyttä ja kovin paljon paineita yrittäjäyhdistyksen suuntaan en haluaisi lisätä. Pikemmin toivon yrittäjiltä aloitteita. 3. Antiikki ja keräily -kesäpäivät äi ät Tapahtumatuotantoa vielä hiotaan, mutta uskoisin ohjelmasisällöltään uusiutuvien kesätorien olevan hyvä vetonaula. Ja tietysti perinteiset Ruokolahti-markkinat. 4. Oliskohan vähän alle 300, en laske kilometrejä vaan yritän viihtyä ladulla sopivan tovin, 1-3 tuntia kerralla.

3 Keskiviikko 22. helmikuuta Mielipide Akseli Akanvirta Imatra kiinteistökehittäjän silmin Eurooppa painii keskellä suurta fi nanssikriisiä, jonka luulisi vaikuttavan meidänkin talousalueeseemme. Ainoastaan mistä huomaa talouskriisin vaikutukset kaupallisiin kiinteistökehityshankkeisiin Etelä-Karjalassa, on pankkien suuri varovaisuus rahoituksien järjestämisessä. Suuria kaupallisia kiinteistökehityshankkeita taloustilanteesta huolimatta on kuitenkin alkanut ja toteutunut alueemme kärkikunnissa Imatralla ja Lappeenrannassa. Imatralla on tapahtunut todellinen täyskäännös imagossa ja kaupungin houkuttelevaisuudessa muutamassa viime vuodessa. Kansalliset ja kansainväliset kauppaketjut ja matkailualan toimijat ovat herättäneet kiinnostuksensa kauppapaikkana Imatraa kohtaan. Kansalliset isot rakennusliikkeet ja kiinteistösijoittajat ovat alkaneet kiinnostua Imatrasta. Imatran on kaupunkina nyt vastattava huutoon ja pyrittävä kaavoituksella, infran rakentamisella ja yrittäjämyönteisellä toiminnalla helpottamaan uusien palveluiden, kauppojen ja samalla työpaikkojen syntymiseen Imatralle - joskin Imatra on siinä jo onnistunut erittäin hyvin. Jokaisella imatralaisellakin on syytä tutkiskella itseään ja asennettaan, miten Imatraa voisi kehittää omalla toiminnallaan ja tekemisellään. Imatrankoskelle on tehty konsulttien toimesta useita eri luonnoksia miltä keskustan tulisi näyttää tulevaisuudessa. Julkisuudessa käytiin paljon keskustelua olivatko konsulttien laatimat esitykset juuri sitä mitä Imatra tarvitsee tulevaisuudessa? Mielestäni Imatrankosken palvelut ovat olleet riittävät viime vuosina mutta markkinataloudessa ei voi jämähtää hyväolon tunteeseen eli keskustaamme on tulevaisuudessakin kehitettävä. Imatrakosken tulee satsata vahvasti erikoistavarakauppaan, ravitsemus- ja kahvilatoiminnan liikkeisiin, muihin palveluihin ja yleiseen viihtyvyyteen koska Imatrankosken on pakko erottua esim. Mansikkalasta ja tulevista Korvenkannan investoinneista. Imatrankoski tarvitsee lisää asuntorakentamista koska Imatrankosken erikoistavarakaupat tarvitsevat jatkuvaa asiakasvirtaa. On luonnollista, että asuntorakentamista painotettaisiin aivan kävelykadun ytimeen, joka turvaisi ostovoimaa keskustassa. Tärkeää on myös huomioida Hepokatti eri ikäryhmien tarpeet keskustan palveluissa: Esim. ikääntyvät ihmiset ovat suuri ryhmä, joka tarvitsee uusia kerrostaloasuntoja Imatrankoskelta. Tärkeää on säilyttää Imatrankosken valtti, joka on keskustan tiiviys ja helppo liikkuminen. Pitää muistaa myös, että parkkipaikat ovat helposti saatavilla, joten maanalaisia parkkeja on rakennettava Imatrankoskelle lisää. Mansikkala on selkeästi kaupunkimme isojen hypermarkettien keskittymä. Eekoon ja Keskon tulevat ja menneillään olevat investoinnit edelleen vahvistavat Mansikkalan asemaa. Korvenkantaan kaavoitetaan tilaa vievän kaupan keskittymä, jonka näkisin tulevaisuudessa rakentuvan Lappeenrannan Myllymäen kaltaiseksi kauppapaikaksi. Samalla Imatrankosken suunnittelussa täytyisi huomioida viihtyisyys ja houkuttelevuus, ettei Korvenkannasta ja Imatrakoskesta tulisi kilpailijat toisilleen. Vuoksenniskan kohdalla olen Imatralla on tapahtunut todellinen täyskäännös imagossa ja kapungin houkuttelevaisuudessa muutamassa viime vuodessa. saanut kritiikkiä, että olenko kokonaan unohtanut Vuoksenniskan kehittämisen. Voin sanoa että Vuoksenniska hakee koko ajan omaa konseptiaan. Luonnollisella markkinatalouden lailla vahvimmat, aktiivisimmat ja luovimmat yritykset pärjäävät myös Vuoksenniskalla. Vuoksenniska ei ole ainut ns. kuntakeskusta Suomessa joka hakee omaa, uutta paikkaansa erilaisten hypermarkettien puristuksessa. Fakta on se, että Vuoksenniskalle on tapahtunut myös paljon hyviä asioita viime aikoina. Honkaharjun alueen jatkuva kehittyminen, vanhan jäähallin uudelleen herääminen ja uusi S-market. Uskon että vanhan Tokmannin kiinteistön kohdalla tulee myös tapahtumaan tulevaisuudessa, koska sijainti on mitä otollisin esim. uudelle kerrostalolle, jota Vuoksenniskalle ei ole rakennettu vuosikausiin. Vanha S-marketin kiinteistökin saa varmasti eloa jos samanlaista innovaatiota, rohkeutta ja luovuutta käytetään kuin Näreharjunkin kohdalla. Yhteistyöllä kaupunkimme tulevaisuuteen uskoen, Emilio Urpalainen Presidentti tuli Imatran yrittäjien linjoille Maahan on valittu uusi presidentti. Sauli Niinistö teki hyvän ja itsensä näköisen kampanjan. Toisen kierroksen ylivoima ei ollut yllätys. Ammattimainen ote kampanjassa piti loppuun asti. Yrittäjän näkökulmasta vaali meni hyvin, sillä Niinistöllä on taustaa myös yrittäjänä. Vaikka hän ei sitä erityisesti korostanut, suomalainen työ oli hänen teemansa ja siihen kyllä liittyvät monet suomalaisen yrittäjyyden tarinat. Imatralaiset yrittäjät ovat nostaneet kovasti valtakunnallista profi iliaan. Varsinkin nuorisokampanja näkyy ja kuuluu. Ja se muuten linkittyy aika hyvin uuden presidentin tulevaisuuden visioihin. Niinistöhän ilmoitti heti valituksi tullessaan asettavansa työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Niinistölle esiteltiin Imatran Yrittäjien nuorisokampanja hänen vieraillessaan Imatralla Kulttuuritalo Virrassa ja uusi presidentti otti heti kopin. Tasavallan tunnetuin rullaluistelija tuli heti Imatran Yrittäjien linjoille. Antaa tulla! Valtakunnassa puuhataan muutakin kuin presidenttiä. Kuntaministeri Henna Virkkusen kartta Suomesta on kovin erinäköinen kuin mitä se tällä hetkellä on. Viimeksi esitin Muurahaisessa Imatran seudulle perustettava kuntaa, mutta Virkkunen löi vieläkin paremmaksi ja esittää koko Etelä-Karjalan kokoista kuntaa. Että Lappeenrannaksi? Onhan se esitys sellainenkin, mutta Vuoksen varresta on kyllä laitettava tiukkaa viestiä kuntaministerille: Imatra ja Imatran seutu on kyllin vahva menestyäkseen omana kaupunkinaan. Joten ammuttakoon se Virkkusen Etelä-Karjalan kartta alas tässä ja nyt. Ja katseet kohti kaksinapaista maakuntaa. Ruokolahdelle ja Rautjärvelle ei helpolla Imatran vaakunoita saada, vaikka olisi minkälaisia Virkkusia hallitus täynnä. Kansanedustajakaksikko Suna Kymäläisellä ja Kimmo Tiilikaisella on pelissä poliittinen tulevaisuus eikä vetoapua seudulliselle kuntaliitokselle ole luvassa. Jukka Kärnän kohdalla on varmasti toisin. Seudun yrittäjäyhdistyksille on tässä keskustelussa tarjolla isoakin roolia. Jos yrittäjäyhdistykset ryhtyvät kuntaliitosasiassa aktiiviseksi, Imatran seudun sanoma saa painoarvoa myös paikallisten asukkaiden joukossa. Se vaatii rohkeutta. Yksi asia kiinnitti huomiota parjatussa kuntaliitosselvityksessä. Ruokolahden työpaikkaomavaraisuus on maakunnan heikointa tasoa. Kääntäen se tarkoittaa siis sitä, että ruokolahtelaiset käyvät muualla töissä, mutta verot maksetaan Ruokolahdelle. Onhan tämä tiedetty ja se on ihan sallittua eikä siitä tietenkään voi Leijona-pitäjän asukkaita moittia. Mutta kyllä siitä syntyy moraalinen peruste vakavalle kuntaliitospohdinnalle. Erilaiset väestökehityskäppyrät ovat sitten juttu erikseen. Akseli Akanvirta Kirjoittaja on imatralaisen elinkeinoelämän harmaa eminenssi.??? Где??????? VENÄLÄISTURISTI IGORILLA ON YHÄ VAIKEUKSIA SUUNNISTAA IMATRALLA. KREIKKA GUGGENHEIM TORKKUPEITOT SUOMALAISSYNTYISELLE EUROLLE REITTI ON SEN SIJAAN TEHTY HARVINAISEN SELVÄKSI. No 1/2012 Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjien MUURAHAINEN Yritysten ja elinkeinoelämän arjen asiantuntija ja yrittäjyyden kasvot ympäröivään yhteiskuntaan. Julkaisija: Sanoma Lehtimedia Oy / Uutisvuoksi Päätoimittaja: Ilkka Ollonen Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja puh Toimitusneuvosto: Tommi Matikainen, Virve Niiranen, Kaisa Rahkonen, Mirja Vaittinen, Marko Myllymäki, Tuula Röysky- Terävä, Pentti Miikki, Kaija Huuhtanen Muurahaisen graafi nen ilme on uudistunut. Uudesta ilmeestä vastaavat imatralainen mainostoimisto Dominus ja Uutisvuoksen tuotanto Ilmoitusmyynti: Uutisvuoksen ilmoitusosasto Paino: Saimaan Lehtipaino Oy, Lpr

4 4 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 PAIKALLISTA PALVELUA TIEN / PELLONLAITOJEN JA PIENNARTEN RAIVAUS energiapuukouralla sekä RISUJEN POIS KULJETUS HEIKKI VAITTINEN P SIMPELE Päivystys 24 h Jeesaus pelastaa! IMATRA Hinausautopalvelu raskaalle ja kevyelle kalustolle Auton ovien avauspalvelu Käynnistyspalvelu Vinssaustyöt ja jäistänostot Puh. (05) GSM JÄSENLIIKE HINAUSAUTOT PURHONEN KY Evälahti Oy:n luotettavaa asuntotuotantoa ja -kauppaa yli kuuden vuosikymmenen kokemuksella. EVÄLAHTI OY:N LUOTETTAVAA ASUNTOTUOTANTOA UUSIA KERROSTALOASUNTOJA RUOKOLAHDELLE ASUNTO OY RUOKOLAHDEN ÄIJÄNKOTI Liisanpolku 4 C x gosaimaa Pohjois-Euroopan suurin vuosittainen matkailualan tapahtuma, Matkamessut pidettiin Helsingissä Messuilla vieraili neljän päivän aikana reilut kävijää. Matkailumarkkinointiyhtiö gosaimaa Oy oli mukana messuilla tuomassa esille etelä-karjalaista matkailutarjontaa. Lisäksi Imatran Kylpylä osallistui tapahtumaan omalla osastollaan, joka sijaitsi aivan gosaimaan seinän takana. Jokavuotiselle, perinteiselle messumatkalle torstaina osallistui tällä kertaa n. 50 maakunnan matkailualan ammattilaista. Rasilan keskustaan on juuri valmistunut uusi, osittain viisikerroksinen, hissillinen kerrostalo. Talo sijaitsee keskeisellä paikalla Rasilan palvelujen lähellä. Vapaana seuraavat asuntotyypit: 51,5 m 2 2h+kk+s 2 kpl 63 m 2 2h+k+s 1 kpl 83,5 m 2 3h+k+s 2 kpl 98,5 m 2 3h+k+s 2 kpl Russia & Ukraine Workshop Holiday Club Saimaassa Visit Finlandin vuoden suurin myyntitapahtuma venäläisille ja ukrainalaisille matkanjärjestäjille pidettiin uudessa Holiday Club Saimaassa Tilaisuuden yhteydessä venäläiset ja ukrainalaiset vieraat tutustuivat myös muuhun Etelä-Karjalan matkailutarjontaan. gosaimaa vastasi alueorganisaationa paikallisesta ohjelmasta sekä järjestelyistä yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myyntitilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 50 matkanjärjestäjää Pietarista ja mukana oli myös 4 lehdistön edustajaa. Moskovalaisia osallistujia oli yli 40 ja ukrainalaisia matkanjärjestäjiä oli tapahtumassa parikymmentä henkeä. Kansainvälisten vieraiden lisäksi myyjinä workshopissa toimivat kotimaiset matkailuyritykset ja toimijat. Myyjiä tapahtumassa oli lähes 50, joista kymmenkunta Etelä-Karjalan alueelta.. Visit Finland workshop antoi Etelä-Karjalalle mahdollisuuden esitellä alueemme erikoisuuksia ja uutuuksia paikan päällä. Vieraat viihtyivät mainiosti ja toivommekin, että tilaisuudesta on jatkossa kaupallista hyötyä alueemme matkailu- ja palveluyrityksille, kertoo gosaimaan projektipäällikkö Suvi Ahola. Tilaa esite meiltä ja varaa oma asuntosi! Rakentaminen, myynti ja esittely: TAINIONKOSKENTIE IMATRA PUH (05) Imatralle suunnitellaan aktiivipuistoja Imatran Seudun Kehitysyhtiön käynnistämässä Active Park -hankkeessa kartoitetaan ideoita ja mahdollisuuksia uusille aktiviteeteille sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden iloksi. Ideana on kehittää kaupunkiympäristöjä ja lähiluontoa ns. aktiivipuistoiksi kaikille liikunta-, kulttuuri- ja luontomatkailupalveluja hakeville. Mikä on aktiivipuisto? Aktiivipuistossa pääsee harrastamaan perinteisiä tai uusia liikuntamuotoja, jotka on tuotteistettu helposti siten, että niihin on helppo osallistua joko omatoimisesti tai ostettuna palveluna. Imatran seudun mielenkiintoiseen historiaan ja kauniiseen luontoon pääsee tutustumaan uusilla tavoilla. Aktiivipuistossa on myös erilaisia teemallisia reittejä sovellettuna eri kulkumuotoihin. Uusissa matkailutuotteissa on tarkoitus hyödyntää myös mobiililaitteiden tuomia mahdollisuuksia. Projektipäällikkö Imatran seudun osahankkeessa on Hanna Ollikainen puh , kehy.fi

5 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Yrittäjyys on yksi mahdollisuuksista Kuva: Ruokolahtelainen Ruokolahdella yrittäjäyhdistyksen jäsenet ovat jo toistakymmentä vuotta vierailleet peruskoulun päättävien luona kertomassa yrittäjyydestä. Nuorten Imatra hanke on saanut loistavan vastaanoton N T äytyy vaan ihmetellä sitä, kuinka reippaasti yhdeksäsluokkalaiset kuuntelevat yrittäjien tarinointia. Ei siellä päät nuokkuneet yhtään, kehuu Ruokolahden yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Matti Jaatinen nuoria. Ruokolahden yrittäjät ovat toista kymmentä vuotta käyneet pitämässä teemapäivää yläasteella, josta on tullut näin hyvä yhteistyökumppani yrittäjyyden edistämisessä paikkakunnalla. Kohderyhmänä ovat yhdeksäsluokkalaiset, he, jotka ovat kevään aikana isojen valintojen edessä oman tulevaisuutensa suhteen. Kerromme siitä, kuinka yrittäjyys on yksi vaihtoehto. Muistutettavaa on myös siinä, että jatkossa nuoret voi- vat hakea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin töihin. Kolmanneksi kannustamme nuoria napakasti jatko-opintoihin ja erityisesti opiskelemaan kieliä, sillä niitä tarvitsee tänä päivänä yksityisyrittäjäkin, Jaatinen sanoo. Hän tuumii, että jo oppilaiden osoittama mielenkiinto yrittäjiä ja heidän työtään kohtaan on jo voitto. Päivän aikana keskusteltiin myös kesätöistä. Niitä jokai- selle peruskoulunsa päättävälle pitäisi omalta paikkakunnalta löytyä. Matti Jaatinen harmittelee sitä, kuinka vaikeaa alle 18-vuotisten nuorten kesätyöllistäminen on pienen yrityksen yrittäjälle. Vastaan tulee työaikalait ja palkan sivukulujen kalleus. Kun yrityksessä on yksi tai pari työntekijää, myös opastaminen työtehtäviin voi olla vaikeaa. Ja onhan se vielä niinkin, että monissa pienissä yrityksissä kaikki tehtävät vaativat erityisosaamista. Kaikesta tästä huolimatta jatkamme sen pohtimista, kuinka voisimme työllistää nuoria. Ruokolahden yrittäjäyhdistyksissä yläasteella pidettävä teemapäivä on hyvissä ajoin tiedossa ja halukkaat ehtivät raivata aikaa kalenteriinsa. Jaatisen mukaan intoa yrittäjien puolelta on riittänyt hy- vin. Tänä vuonna mukana olivat Tommi Matikaisen Työstöasennus, joka edusti metallialaa, Kulttuuripalvelu Kaiku kahden hengen voimin, Paikallislehti Ruokolahtelaisesta Airi Ruokonen, metsäkonealaa edusti Pertti Kiiskinen, sähköteollisuutta Tehdasvalon Harri Koivumäki sekä kuljetusalaa Antti Tiippana ja Matti Jaatinen itse. Päivi Vento 5 uorten Imatra -työllistämishankkeen hakuaika nuorille on päättynyt. Nuoret ottivat innolla hankkeen vastaan, sillä nuorten vastausaktiivisuus oli huikeat 85 %. Kesätöitä haluavia nuoria on yhteensä noin 250. Myös paikalliset yrittäjät ansaitsevat kiitoksen. Kiinnostus hankkeeseen on kasvanut ja tällä hetkellä hankkeeseen sitoutuneita yrityksiä on jo yli 40. Lisää työpaikkoja tarvitaan kuitenkin vielä, jotta kaikille halukkaille nuorille järjestyisi kesätyöpaikka. Yrittäjä, jos haluat antaa nuorelle mahdollisuuden kesätyöhön, ota pikaisesti yhteyttä Tommi Matikainen projektikoordinaattori Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Puh

6 6 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran seudun yrittäjät Hallitus 2012 Ilkka Ollonen puheenjohtaja Mariella ja Ilkka Ollonen Ky Marjo Kuittinen varapuheenjohtaja Pitopalvelu Piparitähdet Markus Sainio varapuheenjohtaja Vuoksen kirjakauppa Oy Satu Tiippana sihteeri Toimistoapu Satu Tiippana Pienyrittäjän tilitoimisto Tarja Oinonen varapuheenjohtaja Helios Minna Väyrynen E.Voutilainen Oy Jukka Vilhunen Myyntimittari Ky vakuutusedustaja Fennia Titta Pitman Northern Key Oy - BizBoos Kaisa Rahkonen Intersport Imatra Kalle Kuronen ja Kumpp. Oy Jari Tamski Fysioniska Oy Saldo`s Fitness Ville Harinen Saimaa Adventures Ky MUURAHAINEN ilmestyy keskiviikkona Pidämme aktiivisesti huolta eduistasi Tykkää Imatran Seudun Yrittäjien & Yhteistyökumppaneiden ryhmä Rautjärven yrittäjät Hallitus 2012 Heikki Hinkkanen varapuheenjohtaja Stereoheikki Oy Mika Vanhatalo kuntavastaava / kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Rakennusliike Rautjärven Tupa ja Torppa Ay Marko Myllymäki sihteeri / tiedotusvastaava Atadone Risto Naukkarinen Simpeleen Urheilu

7 Keskiviikko 22. helmikuuta Ruokolahden yrittäjät Hallitus 2012 Matti Jaatinen puheenjohtaja MJ Jaatinen Oy Tommi Matikainen varapuheenjohtaja / sihteeri Imatran Työstöasennus Oy Tea Usvasuo tiedottaja Ohjelmatoimisto Finhop Oy Pertti Kiiskinen Metsätyö Ari ja Pertti Kiiskinen Oy Antti Tiippana Kuljetusliike Tiippana Oy Virve Niiranen Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Esa Summanen Taksipalvelu Esa Summanen Ky Outi Räikkönen Räpsyn Taksi, Räpsyn retket Simo Siitonen Fronet Oy Asko Tuomainen Beranger Oy ja HTM-tilintarkastus Asko Tuomainen Jari Idman Kuljetus Idman Ky Mirja Vaittinen puheenjohtaja Teboil Simpele Änkilänmäen kauppakartano Oy Timo Hinkkanen rahastonhoitaja Kaivuriurakointi T. Hinkkanen, Bussi Timossi Ky Timo Tervonen kuntavastaava / kunnanvaltuutettu Taksi Tervonen Klikkaa lisätietoja yhdistysten vilkkaasta toiminnasta tapahtumakalentereista: Marja-Liisa Tiippana Arto Tiippana Oy Eeva Taskinen Epuntasku

8 8 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 KEHY energinen kolmekymppinen Kolmekymppinen Kehy on saavuttanut iän, jossa oman tekemisen kehittäminen on huipussaan. Vuosikymmenten varrella on jo kertynyt kokemusta, mutta energiataso on edelleen korkea ja on rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Kokemuksen myötä on kasvanut ammatillinen itsetunto, taito ymmärtää ympäristön muutoksia ja erityisesti taito kuunnella asiakkaita. Kolmekymppinen tahtoo elää vahvasti ja suunnata katseensa tulevaan, parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin. Vuonna 2011 Kehy on jatkanut uudistuksia ja juhlavuosi 2012 on lähtenyt käyntiin uudella raikkaalla ilmeellä. Ajankohtaisia ovat aina myös olemassaolon haasteet. Varsinaisesti leivän tuovat pöytään Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden yritykset, joita Kehy palvelee aina asiakkaan tarpeen mukaan. Samalla Kehy toimii vastuullisesti suhteessa rahoittajiinsa, seudun kuntiin, yrityksiin ja julkishallintoon. Kehy on monitaitoinen tapaus. Saman katon alla viihtyvät matkailuun ja sen kehittämisen liittyvät palvelut, kansainvälistyminen, maaseutupalvelut, osaamiskeskustoiminta ja sijoittumispalvelut. Yrityspalveluita tarjotaan kaikille tarvitsijoille yrityksen koko elinkaaren ajan, toimialasta riippumatta. Yritystoiminta syntyy sinne, missä sillä on parhaat toimintaedellytykset. Suomen vanhimpana elinkeinoyhtiönä Kehy alkaa olla vasta elämänsä vedossa. Mahdollisuuksien tunnistamisessa viestintä on puoli vastausta. Niinpä kolmekymppinen pyrkii pysymään kehityksessä kiinni ja panostaa jatkossakin monipuoliseen viestintään ollakseen matalan kynnyksen päässä nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistaan. Kehyttelijä Lohelasta saa Suomen parasta savulohta Lohelassa on tällä hetkellä käynnissä sukupolvenvaihdos ja Lohelan vetovastuu siirtyy Petri Ainasjärvelle samalla, kun Erkki Ainasjärvi paneutuu Lohelan vaarin tehtäviin. Erkki Ainasjärvi on toiminut yrittäjänä jo yli 30 vuotta. Yrittäjätaival alkoi Makumellissä Imatrankoskella 1970-luvulla ja on jatkunut Lohelassa, kuutostien varrella. Lohelan avaintuote on savulohi. Tuotteet valmistetaan suomalaisesta lohesta, pääosa raaka-aineesta tulee Puumalasta. Laatu on Lohelassa ykkösasia ja asiakaspalautteen perusteella Suomen parasta savulohta saa Lohelasta valmistunut Lohelan savusauna ja pitopirtti ovat ahkerassa käytössä, pitopirtissä on noin 200 asiakasiltaa vuodessa. Tervalassa toimii sepänpaja ja siellä poltetaan myös tervaa. Erkki Ainasjärvi sanoo, että yrittäjyys Lohelassa on koti, elinkeino, elämäntapa ja harrastus. Lohela ei pyri olemaan suurin ja kaunein, vaan laatutaso on tärkein. Savulohen myynti vaihtelee päivittäin muutamasta kymmenestä lähes neljäänsataan, myyntiseuranta on yrityksen elinehto. Lohelan toimitusjohtajana toimii Ville Jäkälä. Erkki Ainasjärvi viettää sapattivuotta ja vastuu on siirtymässä pojalle Petri Ainasjärvelle, joka toimii myös Tervalan seppämestarina. Erkki Ainasjärvi sanoo, että vaikka yrittäjällä itsellään on liikeidea ja ideoita yrityksen kehittämiseen, apua yrittämiseen voi aina saada. Tässä kohtaa Ainasjärvi näkee Kehyn roolin tärkeänä, sillä seudullisesta elinkeinoyhtiöstä löytyy apua ja ammattitaitoa yhden luukun periaatteella monenlaisten asioiden ratkomiseen. Lohelassa on tällä hetkellä käynnissä sukupolvenvaihdos ja Lohelan vetovastuu siirtyy Petrille samalla, kun Erkki Ainasjärvi paneutuu Lohelan vaarin tehtäviin. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Yrittäjän on kuitenkin oltava ahne työlle, pidettävä laatu korkealla ja kuunneltava asiakkaita, sanoo Erkki Ainasjärvi.

9 Keskiviikko 22. helmikuuta Onnistunut sukupolvenvaihdos Asu-Kalusteessa Asu-Kaluste aloitti toimintansa omakotitalon autotallissa. Olin metallimies, teknikko, kauppateknikko ja työskentelin tavaratalon päällikkönä, vapaa-ajalla rakensin myymäläkalusteita. Ajan puutteen vuoksi oli tehtävä valinta ja yrittäjyys vei mennessään nelikymppisenä, kertoo Kari Horttanainen Asu-Kalusteelle nousi oma halli Ruokolahden Myllyntauksen alueelle. Myymäläkalusteiden rakentaminen vaate- ja urheiluliikkeille oli vielä 1990-luvulla päätuote mutta nykyisin yritys tekee teollisuuden alihankintamaalauksia. Maalausmenetelmänä on luonto- ja ympäristöystävällinen jauhemaalaus, jossa metallituotteeseen syntyy muovimainen iskunkestävä erikoispinta, kun tuote paistetaan 200 asteen lämmössä. Yrityksellä on paljon vakiasiakkaita, verkostot, puskaradio ja laadukas työn jälki ovat toimineet hyvänä markkinointivälineenä. Biletysbändi Suomen huipulta Jauhemaalauksella metallituotteeseen syntyy muovimainen iskun kestävä erikoispinta kertoo Arttu Horttanainen. Asu-Kaluste on toiminut perheyrityksenä ja kaikki Horttanaisen perheen 4 lasta ovat olleet työssä mukana. Sukupolvenvaihdos toteutui 2010, kun Arttu Horttanainen otti vetovastuun. Opiskelin koneistajaksi ja olin vieraalla töissä. En ajatellut ryhtyä yrittäjäksi mutta mieli muuttui ja olen tyytyväinen päätökseeni. Yrittäjän taival on rankkaa mutta mukavaa ja palkitsevaa, sanoo Arttu. Sukupolvenvaihdosasioissa tuntui luonnolliselta hakea asiantuntija-apua Kehyltä ja teemaseminaareista olen saanut eväitä yrittäjyyden alkutaipaleella. Asu-Kalusteen johdossa Arttu Horttanainen näkee tärkeimpänä yrityksen jatkuvan kehittämisen. Siihen liittyy mm. markkinoinnin ja laadun kehittäminen sekä uusien ajatuksien haarukoiminen. Osmo s Cosmos Band on yksi maamme suosituimmista bilebändeistä perustettu bändi tekee keikkoja 70- ja 80-luvun hengessä soittaen ulkomaisia ja kotimaisia hittejä. Bändin takana on musiikin monitoimialayritys Music-Bros, jonka omistavat Pete Kiisseli ja Ville Soininen. Toimintaan kuuluvat mm. äänitysstudio, Aina pitää katsoa huomiseen eikä eiliseen. ohjelmapalvelut ja mainostuotanto. Yritys hoitaa Osmo s Cosmoksen manageroinnin ja keikkamyynnin hyvin laaja-alaista ja siinä on myös vahvuunyt Mato Valtosen luento. Toimintamme on Music-Brosin rinnalle perustettiin Oc Bar Oy, temme. joka pyörittää ravintolatoimintaa Imatralla Osmo s Cosmoksen keikkojen myynti yrityksille on aina hoidettu itse. Bändin keikois- Osmo s Cosmoksen hengessä. Yrityksen pyörittäminen on haasteellista, ta noin puolet on yrityskeikkoja ja skaala on niin myös luovalle taiteilijalle. isosta megatapahtumista pieniin yksityistilaisuuksiin. Yritysmyyntiin ja ohjelmapalvelui- Meille on hyvä, että ollaan omavaraisia, ammattitaitoa löytyy joukosta niin teknisiin hin tullaan satsaamaan erityisesti tulevaisuudessa, hyvänä esimerkkinä Osmon seiväs- kuin graafi siinkin töihin, sanoo Ville Soininenmatkat. Hyviä neuvoja on tarvittu yrityksen kehittämiseen ja apua on nopeasti saatu yritystä. Yrittäminen vaatii riskinottoja ja kehittymisneuvontapalveluista. Aina pitää katsoa huomiseen eikä eiliseen. Mokista on otettava oppia, ainakin pe- Myös Kehyn järjestämistä tilaisuuksista on saanut lisäkipinää, erityisesti on mieleen jääriaatteessa, nauraa Pete Kiisseli. Osaamista. Vetovoimaa. Yritystä. Energiaa. Kehy facebookissa. Tartu teemapakettiin ja tule mukaan! Tarjolla asiantuntevaa opastusta ajankohtaisiin asioihin. Myynti ja markkinointi tehokkaaksi viestinnän keinoin Imatran Valtionhotelli kello Lisäpotkua yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen Arnora Oy Sosiaalinen media osaksi liiketoimintaa Imatran Kylpylä klo Käy tykkäämässä. Kehyn blogi Kehyttelijä. Tutustu Tiedätkö mitä, miten ja mihin tarkoitukseen voit käyttää yrityksessäsi sosiaalista mediaa? Gemilo Oy Katso kaikki Kehyn kevään tapahtumat ja ilmoittaudu

SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ

SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ N:o 2 Sunnuntai 19. toukokuuta 2013 Yrittäjäpäivät 18. 20.10. s. 4 SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ Venäläinen yrittäjänä s. 7 Yrittäjä haluatko säästää? s. 8 Kunnilla liikaa tehtäviä s. 9 Imatran seudun, Rautjärven

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Tuotteiden on maistuttava hyvälle

Tuotteiden on maistuttava hyvälle KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Kyllä yrittäjät tietää 3 kymen Menestystarinoita maakunnasta KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 11 Tuotteiden on maistuttava hyvälle Jussi

Lisätiedot

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s.

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 5 / 2012 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Ry:n jäsenlehti KUVA: ESA SILTALOPPI Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 18 Piirun verran parempi kahvila s. 12 Hattu & Onni jatkaa päähineiden

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä 2013 Yritysneuvonta oikeaan suuntaan Kuudelle kunnalle paremmat palvelut. Sivu 5 Ekologisesti Riihikoskelle Bio-Expert Oy kasvaa hyvällä syyllä. Sivu 8 Pikainen piirakanrypyttäjä Automaatio apuna leipomon

Lisätiedot

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 YRITYSMAAILMA www.mustekolmio.fi 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 5/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Kauppa kamari. turbulenssia tiellä. Terhi Penttilä: lehti. Tampereen. tammikuu 2011. Ministerihistoriaa. tulevaisuutta sivu 17

Kauppa kamari. turbulenssia tiellä. Terhi Penttilä: lehti. Tampereen. tammikuu 2011. Ministerihistoriaa. tulevaisuutta sivu 17 1 tammikuu 2011 Kissa pöydällä: Ministerihistoriaa ja tulevaisuutta sivu 17 Tehoa julkiseen sektoriin sivu 23 Tampereen Kauppa kamari lehti Terhi Penttilä: turbulenssia tiellä Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE

TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN 2012 LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE PÄÄ KIRJOITUS TORILLA TAVATAAN Askonalue kasvaa ja tiivistyy päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Lahdessa

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

PAREMPIA PAKUJA AUTOMAASTA

PAREMPIA PAKUJA AUTOMAASTA Kesäkuu l 4/2013 27 722 Kouluttautuminen ei katso ikää. Sen todistaa hauholainen Anneli Ilonen, jonka väitöstilaisuus pidetään tulevana lauantaina. Sivu 4 Kylillä on jokaisella omat isot kesämarkkinansa

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot