VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010"

Transkriptio

1 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen Muutos on suuri ja aiheuttaa uudistuksia atk ohjelmissa, yritysten kirjanpitokäytännöissä ja vaikuttaa myös oleellisesti tilitoimiston ja asiakkaan väliseen asiointiin kaikkein eniten aineistoaikatauluihin. Seuraavassa vielä pääkohdat asiasta sekä käytännön toimenpiteistä. Verotilin kautta hoidettavat oleelliset verot vuoden 2010 alusta ovat arvonlisävero, ennakonpidätykset ja sotu maksut. Suoritukset maksetaan kunkin kuukauden 12. päivään mennessä. Verot maksetaan yrityksen omalla pysyvällä viitenumerolla. Verovelvollinen ei kohdista maksua tietylle verolle. Uudistus merkitsee sitä, että nykyisestä arvonlisäveron ennakkopalautusten ja tilikausipalautusten hakemusmenettelystä luovutaan. Palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron määrää ei siis vyörytetä enää nykyiseen tapaan seuraavalle kaudelle, vaan sen voi ottaa huomioon jo veroja maksaessaan. Nykyisen valvontailmoituksen korvaa uusi kausiveroilmoitus. Kun kausiveroilmoitus tehdään sähköisesti, on tiedot annettava kunkin kuukauden 12. päivään mennessä. Jos tiedot toimitetaan muuten kuin sähköisesti, on valvontatiedot annettava kunkin kuukauden 7. päivään mennessä. Kausiveroilmoituksen virheet korjataan lisäilmoituksella, johon merkitään vain muutosten määrät. Ilmoitusvelvollisuutta tehostetaan uudella myöhästymismaksulla. Kausiveroilmoituksen antaminen myöhässä aiheuttaa ylimääräisen 20%:n vuotuista korkoa vastaavan myöhästymismaksun ilmoituksen määräpäivästä sen antamispäivään. ja ilmoitetaan uuden järjestelmän mukaisesti ja 1/2010 arvonlisäveron tiedot ja maksu hoidetaan Huolimatta tilitoimistoalan ja yrittäjäjärjestöjen vastustuksesta kausiveroilmoituksen viivästysseuraamukset menivät läpi ja myös ilmoitusja maksuaikataulut aikaistuivat. Tämän takia jatkossa aineistoaikataulut asiakkaan ja tilitoimiston välillä ovat entistäkin tärkeämmät. On tärkeää, että noudatamme yhdessä sopimiamme aineistojen toimitusaikoja, jotta ei ole epäselvää kuka vastaa, jos jostakin syystä ilmoitus myöhästyisi ja aiheuttaisi laiminlyöntimaksun. Noudatamme Taloushallintoliiton toimialalle vahvistamia yleisiä sopimusehtoja KL 2004, jos muusta aikataulusta ei ole kirjallisesti sovittu. Sopimusehtojen 5. kohdan mukaan palvelujen suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava tilitoimistolle niin hyvissä ajoin, että tilitoimisto voi tehdä tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana. Jos muuta ei ole sovittu, kirjanpitoaineiston tulee olla tilitoimiston käytettävissä kohdekuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Palkoissa olemme sopineet asiakkaidemme kanssa toimitusaikataulut aineistoille. Pyrimme aina palvelemaan asiakkaitamme niin, että asiat hoidetaan mahdollisimman ripeästi. Oman vastuumme takia Tilikeskus joutuu jatkossa kirjallisesti huomauttamaan, jos aineistot tulevat meille selvästi myöhässä. Verotilin aiheuttaman asiakkaan ja tilitoimiston välisen työnjako muutoksen takia joudumme myös muuttamaan palvelusopimuksemme palveluerittelyjä. Lähtökohtaisesti emme muuta KL2004 toimeksiantosopimusta. Palvelumme on tähän asti toiminut niin, että Tilikeskuksen palkka- ja kirjanpito -osastot ovat kumpikin toimittaneet asiakkaalta oman kuukausi ilmoituksen verottajalle. Lisäksi palkkaosastomme on myös maksanut ennakonpidätykset ja sotu tilitykset. Verotilin myötä verolajien merkitys verottajalle katoaa ja esim. työnantajasuoritukset ja arvonlisävero tilitys voidaan netottaa. Tämä vaikuttaa veroihin ainakin niissä tapauksissa, jossa arvonlisävero on negatiivinen (syy esim. suuret ostot, investoinnit ja ennen kaikkea ulkomaankauppa). Muuttuvassa tilanteessa joudumme miettimään tässä asiassa työtapoja ja työnjakoa asiakkaiden kanssa. Ainakin em. aineistoaikataulujen, toimeksiantosopimustemme, kausiveroilmoitusten hoitamisen ja maksamisen osalta tulemme tarkemmin informoimaan asiakkaitamme erillisellä kirjeellä tammikuun 2010 puoliväliin mennessä. Olemme jo muutaman kuukauden urakoineet ja ohjeistaneet asiakkaitamme sähköisen ilmoittamisen mahdollistavien ns. KATSO tunnisteiden kanssa. Työ on edennyt hyvin. Kuten edeltä voi päätellä, muutos on suuri ja työtä tulee myös teille asiakkaille. Pyydämme muistamaan, että verotili järjestelmä on kehitetty verottajan toimesta ja meidän on vain sopeuduttava. TILIKESKUS TOIVOTTAA KAIKILLE ASIAKKAILLEEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN Verotilijärjestelmää sovelletaan siis tai sen jälkeen päättyvien kohdekausien verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa. Siirtymävaiheessa päättyvän verokauden verot voidaan ilmoittaa ja maksaa vanhoilla säännöillä asti. Kuukausimenettelyssä 1/2010 työnantajasuoritukset maksetaan

2 LUONTOISETUARVOT 2010 Verohallitus vahvisti luontois-etuarvot vuodelle Vapaan autoedun arvoja laskettiin 15,00 eurolla ja kilometrikohtaista arvoa 1 sentillä kaikissa ikäryhmissä johtuen polttoaineen hinnanlaskusta. Käyttöedun arvot pysyivät ennallaan kaikissa luokissa. Pitää huomata, että autoetuun vaikuttaa alentavasti myös auton siirtyminen ikäryhmässä alaspäin. Autoedun arvo perustuu uushankintahintaan, joka saadaan vähentämällä auton suositushinnasta euroa. Tästä lasketaan ikäryhmän prosenttiosuus (1,4% - 0,9%) ja lisätään kuukausikohtainen kiinteä ikäryhmäkohtainen euromäärä tai kilometrikohtainen arvo. Saatu arvo pyöristetään alempaan 10 euroon ja näin saadaan luontoisetuarvo. Sovitulla kauppahinnalla ei ole merkitystä autoedun arvoon. Lisävarusteet, joiden arvo ylittää 850,00 lisätään edun laskentaperusteeseen (pois lukien talvipyörät ja autopuhelin). Auton luontoisetuarvo on syytä aina selvittää erikseen autoliikkeen kanssa. Asuntoedun arvot ovat nousseet edellisvuodesta. Ravintoedulle on päätetty omat arvot ajalle ja johtuen ateriapalveluiden arvonlisäverokannan laskemisesta %:sta 13%:een. Tavallisimman ravintoedun arvo on 5,70 eur/ ateria alkuvuonna ja 5,30 eur loppuvuonna. Puhelinedun arvo on pysynyt ennallaan (20,00 eur/kk). AUTOEDUT Ikäryhmä A (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270,00 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105,00 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä. Ikäryhmä B (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285,00 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120,00 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. Ikäryhmä C (ennen vuotta 2005 käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300,00 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135,00 eurollatai 9 sentillä kilometriltä. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä. PALKKOJEN SIVUKULUT 2010 Palkkojen sivukulut pysynevät vuonna 2010 suunnilleen vuoden 2009 tasolla yleisesti, mutta varsikin sotu-%:n muutokset voivat yritystasolla muuttaa tilannetta edellisvuoteen nähden. Sotu -maksu-%:a korjattiin jo Nyt luovutaan kokonaan porrastuksista ja kaikki yritykset maksavat samaa 2,23%:n sotu-maksua. Myös kytkentä poistoihin häviää, lue asiasta oma juttunsa tästä lehdestä. TyEL eläkemaksusta työnantajan maksettavaksi jäävä osuus eläkemaksusta lienee keskimäärin 16,9% eli pysynee suunnilleen edellisvuoden tasolla. Jo vuoden 2005 alusta astui voimaan työntekijän eläkemaksun erilaisuus riippuen työntekijän iästä. 53 vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät maksavat muita korkeampaa työeläkemaksua syntymäkuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Työntekijän eläkemaksut vuonna 2010 nousevat vuoden 2009 tasosta 0,2%-0,3% eli ovat 4,5% alle 53 vuotiaalla (ed. vuonna 4,3%) ja sitä vanhemmalla työntekijälle 5,7%:a (ed.vuonna 5,4%). Työttömyysvakuutuksessa maksut sekä työnantajan että työntekijän osalta nousevat. Tässä palkkasumman alaraja nousee eurosta euroon, jonka jälkeen työnantajalle tulee korkeampi työttömyysvakuutusmaksu. Seuraavassa sivukulut maksuryhmittäin: TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU Maksuluokka I 2,801% 2,000% 2,230% II 5,001% 4,200% 2,230% III 5,901% 5,100% 2,230% Lue tästä lehdestä oma juttu sotu-maksun, poistojen ja maksettujen palkkojen kytkennän poistumisesta. ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT Järjestelmä toimii niin, että työnantaja maksaa ennakkomaksuilla myös työntekijöiden osuuden ja perii osuutensa työntekijältä palkanmaksun yhteydessä. Eli yrityksen tulosta jää rasittamaan kokonaismaksu vähennettynä työntekijän osuus. Työnantaja kokonaismaksu: TYEL, sopimustyönantaja 21,40% YEL alle 53 vuotiaat 21,2% YEL yli 53 vuotiaat 22,4% Työntekijän osuus Työntekijän osuus alle 53 vuotiaat 4,5% Työntekijän osuus yli 53 vuotiaat 5,7% TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Järjestelmä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin TyEL maksussa, mutta työnantaja maksaa työntekijöiden osuuden eri laskulla yhdessä erässä (eräpäivä ). Työntekijän osuus ,40% Osaomistajan osuus 0,15% Työnantajan osuus: palkkasumma alle euroa 0,75% euron yli menevältä osalta 2,95% osaomistajasta 0,75% MUUT Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,08%. Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 1,1% vaihtelee toimialan tapaturmariskin mukaan 0,3-7,5%:n välillä. Tilikeskus tiedottaa 2

3 KANSAINVÄLISEN PALVELUKAUPAN ARVONLISÄVEROSÄÄNNÖKSET MUUTTUVAT Verotilin käyttöönoton varjoon on jäänyt suuri muutos arvonlisäverotuksessa palvelun myyntimaasäännösten muuttuessa. Asiantuntijat sanovat muutoksen olevan suurin alv muutos Eu:hun liittymisen jälkeen. Säännökset selvenevät, mutta raportointi palveluista kiristyy huomattavasti. Kaikkien yritysten, jotka myyvät tai ostavat kansainvälisiä palveluja, tulisi olla selvillä muutoksesta. Lait on vahvistettu ja uudistus astuu voimaan ELINKEINON- HARJOITTAJILLE MYYDYT PALVELUT Toisille yrityksille myytävien palveluiden pääsääntö muuttuu. Jatkossa palvelut verotetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittumisvaltiossa. Ostaja suorittaa veron myyjän puolesta eli myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tähän asti pääsääntö on ollut myyjän sijoittumisvaltio. Vanhasta pääsäännöstä on jo ollut lukuisia poikkeuksia. Tämän vuoksi pääsäännön muuttuminen muuttaa vain seuraavaksi lueteltujen palvelujen myyntimaasäännöksiä: Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset. Nyt myyntimaana pääsääntöisesti työn suoritusvaltio, jatkossa aina ostajan sijaintivaltio. Tavaroiden yhteisökuljetus. Nyt myyntimaana pääsääntöisesti kuljetuksen lähtöpaikan valtio, jatkossa aina ostajan sijaintivaltio. Kuljetusvälineiden vuokraus. Nyt myyntimaana pääsääntöisesti vuokralleantajan valtio, jatkossa aina vuokralleottajan sijaintivaltio. Ravintola- ja ateriapalvelut. Nyt myyntimaana pääsääntöisesti myyjän valtio, jatkossa aina tosiasiallinen suoritusvaltio. Rajojen yli liikkuessa tarjotut palvelut (esim. lentokoneet, junat) verotetaan kuljetuksen lähtövaltiossa. Välityspalvelut. Nyt myyntimaana pääsääntöisesti välitetyn hyödykkeen myyntimaa. Jatkossa aina ostajan sijaintivaltio. Vuoden 2011 alusta alkaen uuden pääsäännön piiriin tulevat myös opetus-, kulttuuri-, viihde-, urheilu- yms tilaisuudet. Näissä verotusmaa määräytyy ostajan sijaintivaltion mukaan. KULUTTAJILLE MYYTÄVÄT PALVELUT Yksityisille kuluttajille myytyjen palveluiden pääsääntö ei muutu eli ne verotetaan edelleen myyjän sijoittumisvaltiossa. Kuitenkin ainakin seuraaviin palveluihin on heti tulossa muutoksia: ravintola ja ateriapalvelut. Näiden myyntimaa on jatkossa sama olipa ostaja yritys tai yksityinen kuluttaja (tosiasiallinen suorituspaikka) kuljetusvälineen vuokraus UUDET RAPORTOINTI- VAATIMUKSET JA VEROTILI Yritysten, jotka ovat myyneet tavaroita Eu alueella ja myynteihin on sisältynyt käännetty verovelvollisuus, ovat tähänkin asti olleet velvoitettuja antamaan yhteenvetoilmoituksen ¼ -vuosittain alkaen sama vaatimus koskee myös palveluja myyviä yrityksiä. Ilmoi- tus on annettava sähköisesti ja jatkossa se annetaan jo seuraavan kuukauden 20. päivä (ennen siis ¼ -vuosittain ja toiseksi seuraavan kuukauden 15 päivä). Tämä alv muutos näkyy uudessa verotilin mukana tulevassa kausiveroilmoituksessa. Jatkossa myös tässä yritys ilmoittaa palveluostot ja myynnit muista Eu maista. MITÄ PITÄÄ ERITYISESTI HUOMATA Jokaisen yrityksen tulisi ajatella tämän muutoksen myötä sekä ulkomaisten palvelujen osto että myynti. Muutos on niin suuri, että ostettavan palvelun laskussasi saattaa olla virhe, joka johtaa siihen, että et saa virheellisesti maksamaasi arvonlisäveroa takaisin. Me Tilikeskuksessa pyrimme tietysti kertomaan käsityksemme myynti- sekä ostolaskujen oikeellisuudesta, mutta kysymyksessä on erityslait, jossa on vielä maakohtaisia eroja, joten katsomme, että viime kädessä jokaisen yrityksen on itse selvitettävä menettelynsä oikeellisuus. Erityisen suuria muutoksia voi olla kuljetusliikkeille sekä asennuspalveluja tarjoaville urakoiden alihankintayrityksille. Yhteenvetoilmoituksen raportointiaika on jatkossa niin lyhyt, että tämä edellyttää ehdottomasti materiaalien toimitusajoissa tiukkaa aikataulua, tositteet on saatava meille heti kuukauden päätyttyä. Tilikeskus tiedottaa 3

4 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUT ALENEVAT JA POISTOJEN SEKÄ SOTU MAKSUJEN KYTKÖS HÄVIÄÄ Työnantajan kansaneläkemaksu poistuu kokonaan vuoden 2010 alusta. Muutos on merkittävä sillä samalla poistuu kokonaan yrityksen poistojen ja palkoista maksettavien sosiaaliturvamaksujen sidonnaisuus. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on muodostunut kahdesta osasta, työnantajan kansaneläkemaksusta ja sairausvakuutusmaksusta. Sairausvakuutusmaksu on ollut sama kaikille, mutta kansaneläkemaksu on porrastettu kolmeen luokkaan riippuen yrityksen poistojen määrästä suhteessa palkkoihin. Ensimmäisessä vaiheessa alennettiin jälkeen maksetuista palkoista menevää kansaneläkemaksua 0,801 %. Nyt siis säädetyllä lailla päätettiin poistaa kansaneläkemaksu kokonaan ja työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksetaan vuonna 2010 työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on kaikilla työnantajilla 2,23% maksetuista palkoista. Sosiaaliturvamaksu on vuodessa kehittynyt seuraavasti: Maksuluokka I 2,801% 2,000% 2,230% II 5,001% 4,200% 2,230% III 5,901% 5,100% 2,230% Maksuluokat määräytyivät säännönmukaisten poistojen määrän ja maksettujen palkkojen suhteen perusteella. Kriittinen poistojen määrä oli euroa (poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta). Työnantaja kuuluu vuonna 2009 I luokkaan, jos sen vuodelta 2007 annetussa veroilmoituksessa ilmoitetut em. poistot ovat olleet enintään euroa. Nyt siis luovutaan kokonaan sotumaksun sidonnaisuudesta poistoihin, joka merkitsee nyt korkeammissa sotuluokissa oleville yrityksille isoja säästöjä. Sidonnaisuuden poisto koskee myös niitä yrityksiä, jotka 2008 tilinpäätösten mukaan olisivat joutuneet II - tai III luokkiin. Monilla pk- yrityksillä on euron poistorajan pitämiseksi käytetty verotuksessa ns. hyllypoistoja. Nyt näiden purkaminen tulee pohdittavaksi ehkä jo 2009 tilinpäätöksessä. TYÖSUHDELAINAN KORKO 2009 Työsuhdelainan korko oli aiemmin sidottu peruskorkoon. Korkotason laskun vuoksi peruskorko laski hitaammin kuin markkinakorot (peruskorko ,00% ja ,75%). Tämän takia on lainsäädäntöä muutettu niin, että jo vuonna 2009 työsuhdelainan korkona hyväksytään viitekorko (esim. 1,3,6 ja 12 kk euribor korot) ilman että veronalaista ansiotuloa syntyy. Jos lainan korkoa ei ole sidottu viitekorkoon, voidaan ottaa lähtökohdaksi 12 kk euribor (EUR360) vuoden ensimmäisenä päivänä (oli ,025%). Muutokset on tehty TVL 67 -kohtaan ja niitä sovellettaneen sellaiseen osakaslainaankin, jota ei ole verotettu pääomatulona. YLEIS- HYÖDYLLISTEN YHDISTYSTEN VEROTUS Yhdistysten ja säätiöiden verotus on ollut muutamana viime vuotena verotuksessa uudelleen linjattavana. Pohjana tällä hetkellä on Verohallituksen ohje Nyt valtiovarainministeriö on julkaissut yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen työryhmän muistion. Tarkoituksena oli selvittää ongelmia ja tarjota niihin ratkaisuja. Muistiossa on pohdittu mm. elinkeinotoiminnan laajuuden vaikutusta yleishyödyllisyyteen ja urheilukilpailuista saatuja tuloja. Muistiossa on n. 100 sivua ja se löytyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön internetsivuilta (www. wm.fi) kohdassa julkaisut ja asiakirjat-julkaisut-verotus. Tilikeskus tiedottaa 4

5 TUOTANNOLLISET INVESTOINTIEN KOROTETUT POISTOT Kuten jo Tilikeskus Tiedottaa 2/2009 kerroimme tuotannollisilla yrityksillä on käytössään korotetut poisto-oikeudet tilinpäätöksissä Nyt verohallitus on julkaissut tästä asiasta ohjeen (667/345/2009). Ohje löytyy verohallinnon internet sivuilta osoitteesta Uudistushan on lyhyesti se, että investointien vauhdittamiseksi hallitus päättänyt antaa vuosina käyttöönotetuille uusille tehtaille ja työpajoille sekä tehtaisiin ja työpajoihin (vanhoihinkin) sijoitettaville, uusina ostetuille koneille ja laitteille kaksinkertaiset poisto-oikeudet. Siis 7 % => 14 % ja 25 % => 50 %. Tehtailta ja työpajoilta edellytetään, että rakentaminen on aloitettu tai sen jälkeen. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun rakennuksen perustustyöt on aloitettu. Rakennuksen perustustöiksi ei tällöin katsota mahdollisia kaivuu- tai louhintatöitä. Edellytys poistoille on, että ne on tehty myös kirjanpidossa ja hankintamenot hyödykkeistä on eritelty. Ottaen huomioon tässäkin lehdessä kerrotun sotu-% muutoksen ja nämä korotetut poistot, tilinpäätöksessä 2009 ja suunnitelmissa 2010 on monessa yrityksessä poistot otettava erityistarkasteluun UUDET VEROKORTIT VOIMAAN otetaan käyttöön palkansaajien uudet verokortit välisenä aikana maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan 2009 lopussa olevien verokorttitietojen mukaisesti. Palkansaaja voi pyytää työnantajaa korottamaan ennakonpidätysprosenttiaan tai tuoda uuden verokortin. LUOVUTUSTAPPION VÄHENTÄMISAIKA PITENEE Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti pidentää omaisuuden luovutustappioiden vähentämisaikaa verotuksessa. Luovutustappion saisi vähentää omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja 5 sitä seuraavana vuonna (nyt verovuonna ja 3 vuotena). Uusi säännös koskisi 2010 vuoden tappioita. Tässä on kysymys TVL:n mukaisista tappioista eli asia koskee lähinnä yksityisiä henkilöitä, mutta myös yrityksiä, jos omaisuus on ollut muun toiminnan tulolähteessä. Tämä voi pistää miettimään, kannattaisiko tappio realisoida muutoksen takia vasta 2010 eikä Tätä juttua kirjoitettaessa ei asiasta ole hallituksen esitystä. OSAKEYHTIÖN OSAKKAAN JA ASUNNON JA TYÖPAIKAN VÄLISET MATKAT KHO:n päätöksen 2008:69 mukaisesti turkistarhan osakas ei saanut omassa verotuksessaan vähentää kodin ja työpaikan välisiä matkakustannuksia, kun hän ei ollut saanut tästä yhtiöstä palkkaa (sai kyllä ansiotuloa muualta, oli o.t.o yrittäjä) tai muuta ansiotuloa vaan ainoastaan osinkotuloa. Erinäisten vaiheiden jälkeen voi käydä niin, että tämä linjaus on lähtökohtana vuoden 2009 verotuksessa. Eli jos olet osakas yhtiössä ja vähennät kodin ja työpaikan väliset matkakuluja omassa verotuksessasi sinulla on hyvä olla palkkatulojakin tästä yrityksestä vuonna Tilikeskus tiedottaa 5

6 ORIMATTILAN TILIKESKUS OY 50 VUOTTA Orimattilan Tilikeskus Oy on tänä vuonna saavuttanut 50 vuoden iän. Toini Saharinen perusti tilitoimiston Orimattilaan vuonna Hän oli tunnettu tilitoimistoyrittäjä paikkakunnalla 25 vuoden ajan. Hänen itsensä lisäksi yrityksessä työskenteli 2 kirjanpitäjää. Vuonna 1984 Toini Saharinen myi yrityksensä Tilitoimisto Toini Saharinen Ky:n Keijo Lindströmille. Toimiston nimi muuttui Tilitoimisto Maritilit Ky:ksi ja myöhemmin Maritilit Oy:ksi. Yrityksen asiakaskunta muodostui eri alojen yrityksistä, maatalousyrittäjistä sekä asunto-osakeyhtiöistä, joiden isännöintiä myös hoidettiin. Keijo Lindström perusti lisäksi Orimattilan Laki Perintä Oy nimisen yrityksen, joka keskittyi pääasiassa perintätoimeksiantoihin, mutta tarjosi myös lakipalveluita. Vuoden 2001 vaihteessa Keijo Lindström luopui yritystoiminnasta ja yritykset siirtyivät Lahden Tilikeskus Oy:lle. Yritykset fuusioitiin v ja uudeksi nimeksi tuli Orimattilan Tilikeskus Oy. Yritys kuuluu nykyisin emoyrityksensä Lahden Tilikeskus Oy:n ohella laajaan Rantalainen-konserniin. Orimattilan Tilikeskus Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä 7 henkilöä. Isännöinti- ja perintäpalvelut eivät kuulu enää toimialaan, mutta muuten hoidetaan laajasti kaikkia taloushallintopalveluita eri alojen yrityksille sekä maatalouksille. Syntymäpäiviä vietetään työn merkeissä, mutta toimistolla on kahvipannu kuumana torstaina koko päivän. ORIMATTILAN TILIKESKUS OY 50 v. Päätoimittaja: Juha Sundberg Askonkatu 9 B, Lahti Puh , fax Taitto: Futuuri Oy Paino: Ecapaino KATSO MYÖS > Tilikeskus tiedottaa 6

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 1 2011 A S I A K A S & S I D O S R Y H M Ä L E H T I Turvallisuus on SPEKin vahvuus! Lue lisää sivulta 4 Tässä

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 2 2010 ASIAKAS & SIDOSRYHMÄLEHTI RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Lue lisää sivulta 4 Tässä numerossa:

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Ota hyöty irti henkilöstösuunnitelmista! Sähköinen taloushallinto säästää aikaa Edustuskulujen verovähennys poistui 8 Kera Groupin Juha

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot