Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013"

Transkriptio

1 tosite Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/ Eläkeiäksi 72 vuotta? 4 Taloushallintoalan kiireinen kevät 7 Ajankohtaisseminaari ja syyskokous Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy 12 KUTSU KEVÄTkokoukseen JA KOULUTUSPÄIVÄÄN

2 PUHEENJOHTAJALTA Käsi ylös, tilitoimistoyrittäjä! Juri Aaltonen Puheenjohtaja Toimihenkilöliitto ERTO ry TOSITE Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti Kahdeskymmenes vuosikerta: numero 40 Päätoimittaja: Teemu Miettinen Lehtitoimikunta: Tiina Laukka Gülseren Kaya Ritva Räisänen Ulkoasu ja taitto: Taina Leino, Vitale Ay Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa Seuraava Tosite-lehti ilmestyy syksyllä Käväisin maaliskuun alussa Lahdessa, Lahden Tilikeskus Oy:n vieraana. Oli yllättävää ja virkistävää avata aamulla toisen tilitoimiston ulko-ovi, eikä aina sitä omaa tuttua. Samalla tuli ajatelleeksi, mitä kaikkea meillä on, ja mitä toisilla. Ja sitäkin myös, miten värikäs meidän maamme tilitoimistokenttä on. Osaava ja viihtyvä henkilöstö on tilitoimiston menestyksen takana. Nämä asiat eivät tule annettuina. Niiden eteen on tehtävä työtä. Mieluiten työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä. Ai miksikö? Siksi, että viimeksi mainittu porukka tuppaa tietämään paremmin miten homma olisi hoidettava. Tekisi mieli järjestää koko Suomen taloushallinnon ammattilaisille äänestys: käsi ylös, jos työpaikallasi kehitetään henkilöstön ja työnantajan yhteistyöllä työolosuhteita. Nostitko sinä kätesi? Henkilöstöyhteistyö on yksi juttu, kirjanpitäjän työn arvostuksen lisääminen toinen. Oma kokemukseni taloushallintoalalta on vain viiden vuoden mittainen, mutta tähän seikkaan olen törmännyt monta kertaa. Työtämme ei mielestäni arvosteta riittävästi. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työ edellyttää aivan huimaa ammattitaitoa, ja aivan huimaa ammattitaidon ylläpitämistä. Siihen ei välttämättä kolme koulutuspäivää vuodessa riitä. Yksi jos toinenkin KLT-kirjanpitäjä ylläpitää osaamistaan myös vapaa-ajallaan, tutustumalla alan kirjallisuuteen ja osallistumalla vaikkapa Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaareihin. Arvostusvaje näkyy erityisesti alan vähimmäispalkkataulukoissa. Kun työnantaja tarjoaa nuorelle vastavalmistuneelle ihmiselle taulukkopalkkaa, mennään parissakin asiassa päin hongikkoa. Ensinnäkin työnantaja varmistaa sen, että hänen työntekijäkunnassaan säilyy tuhti ja epäterve vaihtuvuus, sillä kukapa tuossa tilanteessa ei sivusilmällä alkaisi katsella seuraavaa työpaikkaa. Osaavalle taloushallinnon ammattilaiselle kun aina löytyy työtä. Toiseksi työnantaja jumittaa toimialan kokonaiskehitystä: jos palkat saataisiin nousuun, nousisivat myös kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden mahdollisuudet laskuttaa asiantuntijatyöstään nykyistä enemmän. Hämmentävää kyllä, kaikki työnantajat eivät tunnu käsittävän tätä yksinkertaista asiaa. Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen kertoi minulle kuvaavan anekdootin kahden yrittäjän keskustelusta koskien työntekijän oikeutta kolmeen koulutuspäivään vuodessa. Ensimmäinen yrittäjä valitteli sitä, että jos hän nyt sitten suostuisi antamaan ne kolme koulutuspäivää, niin mitä sitten jos se työntekijä kuitenkin lähtisi pois. Hukkaan menisi! Toinen yrittäjä katsahti kollegaansa ja totesi: No entäs sitten jos et antaisi kolmea koulutuspäivää, ja se työntekijä ei lähtisi mihinkään. Niinpä. Tsemppiä sekä taloushallinnon ammattilaisille että tilitoimistoyrittäjille kuluvan vuoden haasteisiin. Yritetään yhdessä kehittää alastamme hyvä paikka olla ja kasvaa. Teemu Miettinen, puheenjohtaja Palkansaajien, työnantajien ja hallituksen on luottoluokittajia ja julkisuutta kiinnostavan eläkeikäkikkailun sijasta keskityttävä aidosti työurien pidentämiseen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiäksi 72 vuotta? Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa toistetaan kolmikantaisesti sovittu tavoite pidentää työuria keksimällä toimia työuran alkuosaan, keskelle ja loppuosaan. Viimeisten vuosien aikana on onnistuttu pidentämään työuria yli kahdella vuodella. Työuran alkuosaan tai keskelle ei ole onnistuneita toimia kohdistettu, mutta silti julkinen keskustelu käydään lähes yksinomaan eläkeiästä. Eläkeiän alarajan nostaminen yhdellä vuodella pidentää työuria arviolta neljä kuukautta. Em. tarkoittaa, että kolmen vuoden työuran pidentämistavoitteen uudistaminen pelkästään eläkeikää muuttamalla edellyttäisi eläkeiän nostamista yhdeksällä vuodella 72 vuoteen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiän nostaminen ei korjaa eläkejärjestelmän virheitä eikä toteuta tavoitetta työurien pidentämisestä. Työurien pituuden ongelma ei ole vanhuuseläkkeelle siirtymisessä. Ongelmia ovat työuran alkamisen viivästyminen, työuran aikainen työttömyys ja työkyvyttömyys. Em. ongelmiin keskittymällä saavutetaan aitoa työurien pidentymistä. Vuonna 2011 alkoi noin vanhuuseläkettä ja noin työkyvyttömyyseläkettä. Eli kahta vanhuuseläkettä kohden alkoi yksi työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläke alkoi keskimäärin 63,5 vuoden iässä ja työkyvyttömyyseläke 52,1 vuoden ikäisenä. Vuoden 2006 ja 2011 välisenä aikana keskimääräisen vanhuuseläkkeelle siirtyneen työura piteni 2,1 vuotta. Samassa ajassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työura piteni vain vuodella. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle jääneistä 40 %:lla oli yli 40 vuoden työura. Noin 10 %:n työura oli alle 19 vuotta. Työttömyys lyhentää työuria keskimäärin noin 3 vuotta ja työkyvyttömyyseläke noin 11 vuotta. Suomessa korkeakouluopiskelijoista neljännes on yli 25-vuotiaita. Yksi syy ikääntyneisiin opiskelijoihin on pitkät valmistumisajat, alle puolet opiskelijoista valmistuu kahdeksassa vuodessa. Toinen syy on myöhäinen opintojen aloittaminen miesten kokonaiseläke oli keskimäärin euroa kuukaudessa. Naisten kokonaiseläke oli euroa eli 78 prosenttia miesten kokonaiseläkkeestä. Työuran aikana naisen euro on 82 senttiä ja eläkkeellä siis 78 senttiä. Eläketurvakeskuksen tekemän laskelman mukaan 1975 syntynyt maksaa työuransa aikana 21 % enemmän eläkemaksuja kuin 1945 syntynyt. Vastineeksi 21 % korkeammista eläkemaksuista saa 1975 syntynyt yli 13 % huonomman eläkkeen. Edellä esitetyistä ongelmista yksikään ei ratkea eläkeikää nostamalla. Opintoja kehittämällä, työttömyyttä vähentämällä ja työelämää parantamalla voimme pidentää työuria vuosilla ja täyttää julkisen talouden lompakkoa miljardeilla. Noita miljardeja ja vuosia ei ole pakko repiä nuorten selkänahasta. Tosite 1/2013-3

3 Taloushallintoalan kiireinen kevät Lakimies Helena Lievonen, Toimihenkilöliitto ERTO ry Keväisin taloushallintoalan toimistoissa tehdään pitkää työpäivää. Toimihenkilöiden on saatava valmiiksi tilinpäätökset, alv-ilmoitukset, veroilmoitukset ym. viranomaisilmoitukset tarkkoihin määräaikoihin mennessä. Liukuvan työajan ja ylityön rajat hämärtyvät. Helmikuussa 2013 ERTO lähetti Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenille palkka- ja työsuhdekyselyn. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 560. Kyselyllä pyrittiin palkka- ja työehtojen lisäksi selvittämään alalla tehtävien ylitöiden määrää ja niiden korvaamista, sekä liukuvan työajan noudattamista. Ylityön tekeminen Työaikalain mukaan ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan ylityötä saadaan sovittaessa tehdä enintään 330 tuntia kalenterivuodessa. ERTOn kyselyyn vastanneista 63,5 % ilmoitti tekevänsä ylitöitä ja 36,5 % ei tehnyt lainkaan ylitöitä. Eniten ylitöitä tehtiin toimihenkilön työpaikoilla (71 %) ja vähiten isoilla toimihenkilön työpaikoilla (50 %). Taloushallintoalantyöehtosopimuksen mukaan lisätyöstä maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa. Lisätyö on säännöllisen työajan lisäksi tehtävä työ vuorokaudessa 8 tuntiin ja viikossa 40 tuntiin saakka. Vuorokautista ylityötä on kahdeksan tunnin lisäksi tehtävä työ. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikkoylityötä on 40 tunnin lisäksi tehtävä työ, ellei se ole vuorokautista ylityötä. Viikkoylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettua palkkaa. Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan toimihenkilön säännöllisenä työaikana. ERTOn kyselyyn vastanneista 6,6 %:lle ei ylitöitä korvata lainkaan. Vastaajista 39,8 %:lle ylityöt korvataan tunti tunnista. Työehtosopimuksen mukaisesti ylityöt korvataan 28,9 %:lle vastaajista ja 24,7 % ilmoitti ylityöt korvattavan muuten, kuten vapaa-aikana. Ylitöiden tekeminen ilman korvausta on yleisintä pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla. Suuremmilla toimihenkilön työpaikoilla kaikki ylityöt korvataan joko tunti tunnista, työehtosopimuksen mukaan tai muuten. Liukuvan työajan noudattaminen Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia työaikalain 13 :n mukaisesta liukuvasta työajasta. Liukuman maksimimäärä on 150 tuntia. Liukuvaa työaikaa käytettäessä saa vuorokautinen säännöllinen työaika olla enintään 13 tuntia. Työnantajan tulee seurata liukumasaldon kertymää. Liukumasaldon ylittyessä 50 tuntia, työnantajan tulee neuvotella toimihenkilön kanssa työajan tasoittamisesta. Liukuva työaika on luonteeltaan tarkoitettu työntekijän välineeksi säädellä oman säännöllisen vuorokautisen työaikansa pituutta. Tämä tapahtuu siten, että työntekijä sovituissa rajoissa päättää oman työaikansa alkamis- ja päättämishetken. Liukuvan työajan järjestelmässä korostuu työntekijän oma valinnanvapaus. Työnantaja ei voi edellyttää työntekijän tekevän työtä sovitun kiinteän työajan ulkopuolella. Liukuvassa työajassa kyse on säännöllisen vuorokautisen työajan vaihtelusta. Liukuvalla työajalla ei voida pidentää säännöllistä viikoittaista työaikaa lauantaina tai sunnuntaina tehtävällä työllä. Työnantajan aloitteesta viikonloppuna tehty työ on aina viikoittaista lisä- ja ylityötä silloin, kun viikolla on jo tehty säännöllinen työaika (37,5 tuntia). Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan lauantai ja sunnuntai ovat vapaapäiviä. ERTOn kyselyyn vastanneista 65,2 %:ssa työsuhteista noudatetaan liukuvaa työaikaa ja 34,8 %:ssa työsuhteista ei noudateta. Eniten liukuvaa työaikaa noudatetaan toimihenkilön työpaikoilla (96 %) ja vähiten pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla (51 %). 70 % kyselyyn vastanneista pystyy pitämään liukumavapaat ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä ja 30 % ei pysty. Eniten liukumavapaita kokonaisina vapaapäivinä pystyy pitämään isoilla toimihenkilön työpaikoilla (92 %) ja vähiten toimihenkilön työpaikoilla (60 %). Keskimääräinen työaika Liukuvalla työajalla ei tarkoiteta keskimääräistä työaikaa. Taloushallintoalan työehtosopimuksen 7 :ssä on määräys keskimääräisestä työajasta. Siinä työaika tasoittuu keskimäärin 37,5 tuntiin viimeistään 52 viikon kuluessa. Työnantajan on laadittava tasoittumisjakson aikana kutakin kahta kalenteriviikkoa kohti työtuntijärjestelmä. Keskimääräisessä työajassa työpäivän pituus on enintään 13 tuntia ja viikkotyöaika enintään 55 tuntia. Liukuvan työajan järjestelmässä työvuorojen pituutta ei suunnitella etukäteen, vaan työntekijä päättää työpäivänsä pituudesta sovituissa rajoissa. Liukuvan työajan järjestelmässä toimihenkilö päättää itse työnsä aloittamis- ja lopettamisajan sovituissa rajoissa. Siksi onkin tärkeää, että työpaikalla määritetään periaatteet, 4 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-5

4 kuinka ylityötä syntyy liukuvan työajan järjestelmässä. Työaikalain mukaan lisä- ja ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan jälkeen tehty työ. Toimihenkilön ei kannata pidentää työpäiväänsä liukumalla, jos tilanne on selvästi työnantajan aloitteesta johtuva ylityö. Jokaisen tulee itse huolehtia, että saa tekemästään työstä työehtosopimuksen ja työaikalain mukaisen korvauksen. Ilmaista työtä ei kannata tehdä! ERTOn ja Taloushallinnon ammattilaisten jäsenenä voit aina soittaa ERTOn työsuhdeneuvontaan ja kysellä neuvoja mieltäsi askarruttavista asioista myös ylitöistä ja liukumista. Nettisivujen työsuhdeoppaasta löydät neuvoja ja vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 järjestettiin Helsingissä Hotelli Crowne Plazassa. Hyväksi havaitun kaavan mukaisesti syksyn tapahtuma jakaantui perjantaina pidettävään ammatilliseen koulutuspäivään ja lauantaiseen kokoukseen. Ammatillisista koulutuspäivistä on työmarkkinoilla ollut viime aikoina paljon puhetta. Valitettavasti varsinainen ydin, itse koulutus ja sen vaikutus työntekijöiden työuriin ja osaamiseen, on jäänyt työmarkkinanahistelun varjoon. Me pyrimme syksyistä tapahtumaamme suunnitellessamme sulkemaan hetkeksi korvamme maailman hälyltä ja keskittymään olennaiseen: rakentamaan jäsenillemme kiinnostavan ja antoisan koulutuspäivän, joka ylläpitää KLTtutkintoa ja antaa samalla myös ajatuksia tuleviin haasteisiin. Lavalla Mikael, Sari, Lauri ja Niina Seminaarimme avaajana toimi kansanedustaja Mikael Jungner. Hänet tunnetaan loistavana puhujana, ja siitä saimmekin hyvän näytteen. Jungner pohti hauskassa ja polveilevassa esityksessään mm. yritysten johtamiskulttuurin muutostarvetta ja yhteiskuntamme arvoilmastoa. Raikas ja hauska avauspuhe oli rentouttava ja loi päivälle positiivisen tunnelman. Seminaarin aloitti ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta katsauksella tulevan verovuoden uudistuksista. Aiheina olivat mm. tuloverotuksen ja alv-kantojen muutokset, muutokset verovapaiden korvausten perusteissa ja määrissä, verokortin ja vuosi-ilmoitusten päivitykset ja rakennusalan tulevat ilmoitusvelvoitteet. Tiukka ja täyteläinen paketti! Wulff osaa rakentaa tietosisällöltään raskaasta aiheesta helposti seurattavan ja jopa paikoin jännittävänkin kokonaisuuden. Veroasioista siirryimme korkeammalla kehikolle: Danske Bankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila kuljetti meidät läpi suhdenne- ja rahoitusmarkkinakatsauksen. Esityksen keskeinen kysymyksenasettelu oli kirkas: miten Suomella ja maailmalla taloudellisesti menee, ja miltä tulevaisuus näyttää. Uotila esitti aineistonsa varassa vastalauseen yhteiskunnassamme vellovaan mustanpuhuvaan keskusteluun kansantaloutemme heikosta tolasta. Moni asia on kansainvälisten mittareiden mukaan hyvin, ellei peräti loistavasti, mitäs tässä valittelemaan. Ja kansakuntamme on vieläpä useissakin onnellisuustutkimuksissa kärkisijoilla. Esitys sai pienen kuulijan ajattelemaan isoja kokonaisuuksia ja niiden todenperäisyyksiä. Kirjanpitäjän työn kannalta arkisinta antia seminaarissamme edusti Bilanssi Oy:n veroasiantuntija Niina Tuovisen pitämä luento sijoitustuotteiden kirjanpidosta ja verotuksesta. Katsauksessa käytiin läpi mm. osinkotulojen jakamisen perusteita, indeksilainan ja korkototuottojen verotusta, luovutusvoittojen verotusta ja jaksottamissäännöksiä kirjanpidossa ja verotuksessa. Päivä päättyi iltaohjelmaan Cafe Pirittassa Tokoinrannassa. Kokoonnuimme hotellin aulaan ja kävelimme pimenevässä syysillassa Linnunlaulun poikki Hakaniemen puolelle. Pirittassa nautimme murhamysteerin ja illallisen: teatteria ja kolme ruokalajia. Murhaaja selvisi ja ruoka oli hyvää! Kokous valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajan Sunnuntaina pidetyssä syyskokouksessa keskityimme sääntömääräisiin asioihin. Hyväksyimme kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman, ja siirryimme kokouksen jännittävimpään osioon: valitsemaan yhdistykselle uutta hallitusta ja puheenjohtajaa. Uusi hallitus on seuraava: Jaana Monto, Tiina Laukka, Satu Karioja, Lea Karjalainen, Gülseren Kaya ja Maarit Huuhka. Varajäsenet: Ritva Räisänen, Mervi Koivunen, Marja-Leena Nikkarinen, Arja Karimäki, Marja-Riitta Kantanen ja Arina Ershova. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Miettinen. Kiitoksia Anne-Marille loistavasta työstä yhdistyksemme puheenjohtajana! 6 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-7

5 Uusi hallitus esittäytyy: Satu Karioja OLLUT ALALLA: Kohta 11 vuotta tilitoimistoalalla. HARRASTAN: Kuntoilua ja kokkausta sopivassa suhteessa. MOTTONI: Voisi olla vaikkapa kaikesta selvitään, hyvällä tai pahalla mutta mieluiten hyvällä. Arja Karimäki Eura OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä 28 vuotta. HARRASTAN: Käsitöitä, jumppaa ja lukemista. MOTTONI: Kysyvä ei tieltä eksy. Jaana Monto Imatra OLLUT ALALLA: 29 vuotta. HARRASTAN: Rotweilerin kanssa touhuilua, kahvakuulailua, liikuntaa yleensäkin. MOTTONI: Pystyt kaikkeen, kun vain itse haluat!. Marja-Leena Nikkarinen Rovaniemi OLLUT ALALLA: 25 vuotta. HARRASTAN: Pilkkimistä, patikointia, kävelyä. MOTTONI: Älä jätä sitä huomiseen, minkä voit tehdä tänään. Maarit Huuhka Laitila OLLUT ALALLA: Tehnyt taloushallinnon töitä reilusti yli 40 vuotta. Nykyisessä työpaikassani tilitoimistossa tulee kesäkuussa 27 vuotta täyteen. HARRASTAN: Tärkeimpänä on vapaaehtoistyö mielenterveyskuntoutujien kanssa. Myös itsestä huolehtiminen, liikunta ja terveystiedon kasvattaminen ovat tärkeitä. MOTTONI: Tee joka päivä itsellesi jotain hyvää, se on sama kuin hymy, joka palaa aina takaisin. Lea Karjalainen Oulu OLLUT ALALLA: Säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 1993, säännöllisesti vuodesta HARRASTAN: Lukemista, mökkeilyä ja Titoa. MOTTONI: Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina. Teemu Miettinen Helsinki OLLUT ALALLA: Noin viisi vuotta, saman yrityksen (Pretax Yhtiöt) palveluksessa. Näkökulmani on siis hieman rajoittunut yritän monipuolistaa sitä keskustelemalla aktiivisesti muissa yrityksissä toimivien ihmisten kanssa. HARRASTAN: Shakkia ja järjestötoimintaa. Ja kirjoitan ja luen aina kun ehdin. MOTTONI: Aamulla mieti. Päivällä toimi. Illalla syö. Yöllä nuku. Mervi Koivunen Kontiolahti, Lehmo OLLUT ALALLA: Taloushallinnon työtehtävissä vuodesta 1979 lähtien. MOTTONI: Odotellaan kovasti kevättä ja kesää että pääsee mopolla ajelemaan. Arina Ershova Kokkola OLLUT ALALLA: Noin 8 vuotta. HARRASTAN: Tällä hetkellä ei ole harrastuksia, koska työ ja opiskelu ei jätä hirveästi aika harrastuksille. MOTTONI: Ei ole mottoa. Ritva Räisänen Valkeakoski OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä vuodesta 2007 alkaen, mutta ollut sitä ennen mm. työvoimaneuvojana noin 10 vuotta ja tehnyt erilaisia toimisto- ja taloushallinnon töitä noin 5 vuotta. HARRASTAN: Kävelyä, käsitöitä ja lukemista. MOTTONI: Kaikki vastoinkäymiset vain kasvattavat ja niistä voi ottaa opikseen. Gülseren Kaya Espoo OLLUT ALALLA: 4 (Turkissa) + 12, yhteensä 16 vuotta. HARRASTAN: Ruoanlaittoa, kävelyä. MOTTONI: Muutos alkaa itsestä. Tiina Laukka Tampere OLLUT ALALLA: Jo 23 vuotta, josta tilitoimistossa 19 vuotta. HARRASTAN: Vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä, lukemista, elokuvia ja erilaisia urheilulajeja, kuten maastopyöräilyä, hiihtoa, sauvakävelyä, sulkapalloa. MOTTONI: Unelmoi, jotta jaksat elää, ja elä että jaksat unelmoida Kuva on otettu Syyskokouksen 2012 tuoksinassa. 8 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-9

6 Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy Lahden Tilikeskus Oy:n toimitilat sijaitsevat muutaman minuutin kävelymatkan päässä Lahden rautatieasemalta, Askon vanhassa huonekalutehtaassa, joka on uudistettu toimistokäyttöön. Saman katon alla, kahdessa kerroksessa, työskentelee kuusikymmentäneljä tili- ja palkanlaskentapalvelujen ammattilaista. Tässä juttusarjassa Taloushallinnon ammattilaiset ry esittelee tilitoimistoja, joissa henkilöstötyötä tehdään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tila on avara ja valoisa, hengittävä, ikkunat ovat korkeat ja luovat tilantuntua. Avokonttoriin on saatu rakennettua työntekijöille omaa rauhaa työpisteitä rajaavilla korkeilla kaapeilla. Alakerrassa työskentee tilipalveluiden ja yläkerrassa palkkapalveluiden väki. Osaava ja viihtyvä henkilöstö ensisijalla Lahden Tilikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Martikainen pitää tilitoimiston tärkeimpänä menestystekijänä panostusta henkilöstöön. Menestyksen takana on osaava ja viihtyvä henkilöstö, jolla on käytössään toimivat ja asianmukaiset työvälineet, Martikainen sanoo. Tilikeskus on ottanut työyhteisön kehittämisvälineeksi käyttöönsä teollisuudesta tutun Jatkuvan parantamisen aloitejärjestelmän. Vanhanaikainen palautelaatikon idea on uusinnettu siten, että työntekijät voivat palautteen antamisen lisäksi kommentoida muiden esittämiä ideoita. Näin toteutuu kehittämistyössä oleellinen vuorovaikutuksen periaate. Fyysinen työssäjaksaminen ja työturvallisuus on Lahden Tilikeskuksessa nostettu keskeiselle sijalle. Yritys on toteuttanut työpisteprojektin, jonka aikana on yhdessä määritelty toimivan työpisteen periaatteet. Projektin lopuksi kaikilla työntekijöillään on käytössä sähkösäätöinen työpiste, ja sen käyttöön parhaiten soveltuvat työtavat. Oikeaoppisella työergonomialla saadaan niska- ja hartiavaivoja vähennettyä radikaalisti. Toivottavasti mahdollisimman moni työnantaja seuraa Lahden Tilikeskuksen esimerkkiä: sähköpöydät kaikille Suomen kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille! Koulutuspäivät ja RAN Trainee -ohjelma Työmarkkinoilla vellonut kolmen päivän koulutuspäivä -kiista on puhututtanut myös Lahden Tilikeskuksessa. Yritys tuottaa itse koulutuksen työntekijöilleen, ja myy palvelujaan myös muille alueen toimijoille. Tämä on mahdollistanut sen, että Lahden Tilikeskus pystyy tuottamaan omille työntekijöilleen riittävän koulutustarjonnan, ja tekemään sen vieläpä taloudellisesti kannattavalla rakenteella. Koulutustarjonnan lisäksi Lahden Tilikeskuksella on meneillään RAN Trainee -ohjelma, jonka tarkoituksena on kouluttaa vastavalmistuneita taloushallinnon opiskelijoita tai muutoin taloushallintokokemusta omaavia henkilöitä pitkäjänteisen ohjelman varassa alan ammattilaisiksi, ja työllistää heidät kirjanpitäjinä tai palkanlaskijoina. Toimialallamme on ajoittain ollut ongelmallista se, että vastavalmistuneilla opiskelijoilla ei ole käytännön kokemusta tilitoimistotyöstä. Vastuullisten kirjanpitojen tekeminen ei onnistu noin vain ilman asiantuntevaa ja pitkäjänteistä opastusta. Tätä ongelmaa ratkomaan tarvitaan Lahden Tilikeskuksen RAN Trainee -ohjelman kaltaisia työkaluja. Vastuullinen työnantaja Taloushallinnon ammattilaiset ry:n mielestä vastuullinen työnantaja on järjestäytynyt työnantaja, joka noudattaa alallamme voimassaolevaa työehtosopimusta. Valitettavasti järjestäytymisaste ei ole työnantajien piirissä kovin korkea, ja tästä seuraa se, että alan työehdoissa ja -olosuhteissa on puutteita. Lahden Tilikeskus Oy on järjestäytynyt työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään myös luottamusmiestoimintaan. Parhaimmillaan luottamusmies toimii työnantajalle tärkeänä kumppanina yrityksen toiminnan kehittämisessä. Täällä on tosi moni asia hyvin, mutta tietysti aina kehitettävääkin on, sanoo Lahden Tilikeskuksen luottamusmies Katja Nousiainen. Toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti. Se on toimivan yhteistyön a ja o. Taloushallinnon ammattilaiset suosittelee Taloushallinnon ammattilaiset kiittää kumppanitilitoimistoaan Lahden Tilikeskus Oy:tä kutsusta tulla tutustumaan toimistoon ja toivottaa hyvää jatkoa liiketoiminnalle. Suosittelemme alamme ammattilaisille yritystänne työnantajana ja toivomme, että jatkatte ansiokasta työtänne henkilöstön osaamisen ja viihtyisyyden parantamiseksi. Yhteystiedot: Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti Tosite 1/2013 Tosite 1/

7 KUTSU TALOUSHALLINNON AJANKOHTAISSEMINAARIIN JA KEVÄTKOKOUKSEEN 2013 Ilmoittaudu viimeistään KEVÄTKOKOUS JA KOULUTUSPÄIVÄ Holiday Club Tampere Lauantai Ilmoittautuminen Lakimies Julia Saraste, Talenom Oy Avio-oikeus, avioehto ja perintö näkökulmat ja näiden vaikutus yritystoimintaan Lounas Lakimies Helena Lievonen, ERTO Taloushallintoalan TES-neuvottelut Kahvi Patruunamatka Finlaysonille Illallinen Sunnuntai Aamiainen Kokous Huoneiden luovutus Lounas Luennoitsija Julia Saraste OTM on työskennellyt Talenom Konsultointipalvelut Oy:ssä lakimiehenä vuodesta 2011 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:ssä yhtiöoikeusasiantuntijana vuodesta 2008 lähtien. Julia Saraste on hoitanut yritysten ja yrittäjien vero- ja lakiasioita mm. perintöverosuunnittelua. KOULUTUS JA OSALLISTUMINEN Lauantaina järjestettävä ammatillinen koulutus ruokailuineen on tarkoitettu koko viikonloppuun ja kokoukseen osallistuville. Kokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksemme jäsenet. Ne jotka osallistuvat vain kokoukseen voivat osallistua myös sunnuntain lounaalle. OMAVASTUU 30 maksetaan koulutuksen osalta Titon tilille Sampo FI viimeistään ILMOITTAUTUMINEN Mukaan pääsee ilmoittautumalla mennessä ensisijaisesti kotisivujemme kautta tai Arja Karimäelle puh Ilmoittautumiset ovat sitovia. 50:lle koulutukseen osallistuvalle on varattu majoitus. Ruokailun järjestämiseksi odotamme, että kerrot mahdollisista erityisruokavalioista ja, että ilmoittaudut myös mikäli osallistut vain sunnuntain kokoukseen ja lounaalle. MATKALIPUT Matkaliput korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Lentoliput korvataan edullisinta vaihtoehtoa käyttäen Oulun pohjoispuolelta tuleville. Lentolipputilauksia hoitaa Lea Karjalainen Bussiliput korvataan matkalaskua vastaan. Junaliput tilataan VR:n Yrityspalvelusta tai puh Ilmoita tilatessasi matkustajan nimi, yhdistyksemme asiakasnumero ja tunnus Voit pyytää varausnumeron jolla saat liput asemalta, näin ei synny lähetyskuluja. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika sunnuntai klo 9.00 Paikka Holiday Club Tampere 1. Kokouksen avaus 2. Kokoustoimihenkilöiden valinta 2.1 Puheenjohtaja 2.2 Kaksi sihteeriä 2.3 Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 2.4 Kolme ääntenlaskijaa 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Kokouksen menettelytavoista päättäminen 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen käsittely 7. Vuoden 2012 tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely 8. Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä 10. Taloushallinnon ammattilaiset ry:n matkustussäännön muuttaminen. 11. Kokoukselle lähetettyjen kirjeiden ja aloitteiden käsittely 12. Ilmoitusasioiden käsittely 13. Muiden kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely 14. Kokouksen päättäminen Parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta, Lapinniemessä sijaitsevaan Tampereen Kylpylään on hyvät kulkuyhteydet. Autolla matkaa Helsingistä on 180 km. Seuraa ensimmäisten Tampereen liikennevalojen jälkeen Vaasa-kylttejä, kunnes vastaan tulevat Lapinniemi-kyltit. Lahden ja Jyväskylän suunnasta tulevat seuraavat TAYS:n jälkeen opasteita Vaasaan ja Särkänniemeen Kekkosentielle, josta opaste Lapinniemeen. Särkänniemeen matkaa on 1 km. Autoille on runsaasti parkkitilaa. Junalla pääsee kätevästi Tampereen keskustaan. Kaupungin bussi, TKL:n linja nro 2, kulkee Rauhanniemeen. Aikataulut löydät Lentokenttä sijaitsee 15 km päässä Pirkkalassa. Lentoaika Helsingistä on noin 40 min. Tampereen Kylpylän rannassa on vierasvenesatama. Tito vai jokin muu? Tilitoimihenkilöt ry perustettiin v ja siitä saatiin mukavasti lyhennys tito. Titolaisia olemme olleet siitä asti, mutta nyt on aika pohtia, olisiko aika uudistaa lyhenne. Yhdistyksen uusi nimi viime keväästä lähtien on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Kaikki ehdotukset uudeksi kutsumanimeksi ovat tervetulleita! Patsas Finlaysonin Palatsin puistossa. Kuvaaja: Martti Tammisto TERVETULOA!

8 Tervetuloa Tampereelle! Tänä vuonna Titon kevätkokous pidetään Tampereella, teollisuuskaupungissa. Nimenomaan tekstiiliteollisuuden kehtona voitaisiin Tamperetta myös pitää. Kylpylä hotelli Holiday Club sijaitsee vanhassa puuvillakehräämössä, Lapinniemessä Näsijärven rannalla. Tämän näyttävän rakennuksen historia ulottuu aina 1800-luvulle. Tampereen Lapinniemessä aloitti toimintansa Tampereen Puuvillateollisuus Oy vuonna 1899 kauppaneuvos Arthur Sommerin toimesta. Alueelle kohosi värjäämö, kehräämö, kutomo, valkaisimo, konttori, sekä omistajaparin asumus ja viherhuone. Kukoistuskautensa aikana kehräämön alue oli kuin pieni kaupunki kaikkine palveluineen. Tästä ajasta on edelleen muistona komea Lapinniemen pääportti, josta nykyisen kylpylän alueelle saavutaan. Lapinniemen Puuvillakehräämön toiminta lakkautettiin vuonna Kauppaneuvos Arthur Sommerin rakennuttama tehdas sai sata vuotta myöhemmin uuden elämän upeana vapaa-ajankohteena. Nykyään Holiday Club Tampereen Kylpylä -lomakeskuksena toimivan rakennuksen lähes kaikista huoneista avautuu näkymä Suomen 16. suurimmalle järvelle. Vertaansa vailla olevan kaupunkikohteen ylellinen hoitokylpylä, laadukas hotelli ja yksilölliset lomahuoneistot muodostavat kokonaisuuden, jossa luonto ja kaupunkilaiselämä kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Lauantaina tulemme myös tutustumaan toiseen entiseen teollisuuskohteeseen, Finlaysonin alueeseen, joka onneksi restauroitiin uuteen uskoon. Nykyään entisessä tehdasalueella on mm. useita ravintoloita, Finnkinon elokuvateatteri, taidemuseoita ja lukuisia toimistoja. Minunkin työpaikkani sijaitsee aivan kosken rannalla, entisessä Wärjäämössä. Tampereen ja koko maan tehtaista suurin oli Finlaysonin puuvillatehdas, jonka suhdanteita ja työntekijöiden kysyntää kaupungin väestön muutokset olivat noudatelleet 1870-luvulle saakka. Vuonna 1870 Finlaysonilla oli noin 2300 työntekijää, eli yli puolet kaikista tehtaalaisista työskentelivät Finlaysonin palveluksessa. Vuonna 1900 Finlayson oli edelleen suurin tehdas, jolla oli työntekijöitä jo yli Väestömäärän kasvettua huimasti se tarkoitti, että enää joka kolmas tehtaalainen työskenteli Finlaysonilla. Tampere on tunnetusti ollut aina naisten kaupunki, johtuen tekstiiliteollisuudesta. Näitä naisia kutsuttiinkin Pumpuli-tytöiksi. Tällainen hauska ilmoitus osoittaa naispuolisten (tyttöjen) merkityksen 1850-luvulla: Tytöt huomatkaa! Pumpuli-vapriikkiin Tampereella otetaan, tämän syksyn kuluessa, kolmesataa (300) tyttöä, 10 niin 24 vuoden ikäisiä; siinä saavat ansiollisen paikan kuin he ilmottavat itsensä vapriikin kontorissa jota pikemmin sitä parempi. Tampereelta 21 p. elokuuta Finlayson H C:o. Tervetuloa tutustumaan Tampereen kaupunkiin, historiaan ja nauttimaan Tampereen kylpylän palveluista! Tiina Laukka Titon tiedotusvastaava Katuvapriikki, yksi Finlaysonin alueen entisistä tehtaista. Kuvaaja: Irina Nurmi Nottbeck-suku teki Finlaysonin tehtaista suuren James Finlayson perusti Finlaysonin tehtaat Tammerkosken rannalle vuonna Hän myi yhtiön pietarilaisille Venäjän keisarin henkilääkäri Georg Adolf Rauchille ja liikemies Carl Samuel Nottbeckille vuonna Finlaysonin tehtaat säilyivät sukujen omistuksessa vuoteen Vuonna 1860 Wilhelm von Nottbeck tuli tehtaiden johtoon ja toimi Finlaysonin tehtaiden patruunana kuolemaansa saakka vuoteen Hänen merkityksensä Finlaysonin tehtaiden ja myös Tampereen kaupungin kehittäjänä on suuri. Nottbeck tunnettiin patruunana, joka kantoi huolta työväestön hyvinvoinnista. Tehtaalla oli mm. oma koulu, kirkko, sairaskassa, palokunta, sairaala, orpokoti sekä paljon tehtaan järjestämiä tapahtumia ja harrastusryhmiä luvun nälkävuosina tehtaalla jaettiin ruokaa kaikille kaupunkilaisille. Finlaysonilla oli kahteen otteeseen palkanmaksussa käytössä oma raha, koska Venäjän ruplan arvo oli romahtanut. Hänen aikanaan yhtiö kasvoi yhdeksi Suomen suurimmista yrityksistä, jossa oli yli 3000 henkilöä työssä. Nottbeck sai puolisonsa Marie Elisen, os. von Mengden, kanssa seitsemän lasta, kaikki poikia. Pojista Wilhelm, Peter ja Alexander osallistuivat tehtaiden toimintaan. Vuonna 1917 viimeiset Nottbeckin suvun jälkeläiset lähtivät Tampereelta. Nottbeckin suvulla on ollut todella suuri merkitys Tampereen kehityksessä, joka näkyy vielä 2000-luvullakin. TÄRKEITÄ PÄIVIÄ 2013 merkkaa kalenteriisi! Kevätkokous, Tampere 8.6. Erton 45-vuotissynttärit, linnanmäki Jäsenpäivä, Jyväskylä Syysseminaari ja syyskokous, helsinki (seuraa Titon kotisivuja) Muistathan Erton jäsenedut ja koulutukset (nyt juhlavuotena on joka kuukausi erikoisarvontoja) yms. hauskaa! Tarkista tarjonta ja tapahtumat Erton nettisivuilta Palkkakyselyssä Aino Joensuusta, Jaana Kouvolasta, Tarja Suonenjoelta, Raisa Muuramesta ja Lotta Viitasaarelta voittivat 30 euron SOK-lahjakortin. Voittaneisiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Jäsenpäivässä ERTOn jäsenpäivää 2013 vietetään Könkkölän juhlatalolla Jyväskylässä lauantaina Päivän teemana on 70-luku, joten osallistujien pukeutumiskoodi on mielellään myös sen mukainen. Tilaisuus alkaa puoliltapäivin ja kestää iltamyöhään. Tiedossa on mm. sopivasti puheita, ohjattua ohjelmaa, kivaa yhdessäoloa, saunomista, hyvää ruokaa ja juomaa sekä elävää musiikkia. Jäsenille on varattu ERTOn majoituskiintiö Cumulus-hotellissa la su Könkkölään on meno-paluukuljetus. Tarkempia tietoja, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet seuraavassa Toimi-lehdessä ja ERTOn nettisivuilla. Terveisin ERTOn Keski-Suomen aluejärjestö Toimihenkilöliitto ERTO ry yhteystiedot: SÄHKÖINEN ASIOINTI hoida jäsenyyttäsi netissä Kirjaudu sisään vasemmasta reunasta kohdasta Sähköinen asiointi. Korjaa tietojasi jäsen rekisterissä, Maksa jäsenmaksujasi Tee ilmoitus palkattomasta ajanjaksosta Tulosta jäsenmaksutodistus Tarkastele hakemuksesi käsittelyn tai maksujen tilannetta Lähetä jatkohakemus tai muutos ilmoitus. JÄSENREKISTERI liittyminen, jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat (09) ma ti, to pe 9:30 13:30 TYÖSUHDENEUVONTA oikeudellinen neuvonta, työsuhdeasiat (09) ma pe 9:30 13:30 TYÖTTÖMYYSKASSAN PUHELINPÄIVYSTYS mm. päiväraha-, koulutustuki- ja vuorottelukorvausasiat (09) ma pe 9:30 13:30 Lisätiedot: Reijo Partanen puh tai 14 - Tosite 1/2013

9 ERTO 45 ILOISTEN YLLÄTYSTEN JUHLAVUOSI Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina klo Portit aukeavat klo Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne. ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuoroja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja toimintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, mutta rajattu.

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA 12.12.2013 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 4/

KOKOUSKUTSU 4/ 22.4.2016 Sivu 1(5) KOKOUSKUTSU 4/2016 21.4.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 27.4.2016, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa OHJEET 1(6) Arvoisa Kylteripäivien osallistuja, tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa Helsinkiin 31.1. 1.2.2013. Ohesta löydät lisätietoja ja käytännön

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT 1 of 5 UUTISKIRJE joulukuu 2014 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: Vuoden 2015 lakimuutokset Asiakastyytyväisyyskysely 2014: Otamme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) PE-SU 13.12.-15.12.2013 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 26.11. - 27.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 26. 27.11.2016. Lauantaina järjestetään Ratsastusfoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot