Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013"

Transkriptio

1 tosite Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/ Eläkeiäksi 72 vuotta? 4 Taloushallintoalan kiireinen kevät 7 Ajankohtaisseminaari ja syyskokous Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy 12 KUTSU KEVÄTkokoukseen JA KOULUTUSPÄIVÄÄN

2 PUHEENJOHTAJALTA Käsi ylös, tilitoimistoyrittäjä! Juri Aaltonen Puheenjohtaja Toimihenkilöliitto ERTO ry TOSITE Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti Kahdeskymmenes vuosikerta: numero 40 Päätoimittaja: Teemu Miettinen Lehtitoimikunta: Tiina Laukka Gülseren Kaya Ritva Räisänen Ulkoasu ja taitto: Taina Leino, Vitale Ay Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa Seuraava Tosite-lehti ilmestyy syksyllä Käväisin maaliskuun alussa Lahdessa, Lahden Tilikeskus Oy:n vieraana. Oli yllättävää ja virkistävää avata aamulla toisen tilitoimiston ulko-ovi, eikä aina sitä omaa tuttua. Samalla tuli ajatelleeksi, mitä kaikkea meillä on, ja mitä toisilla. Ja sitäkin myös, miten värikäs meidän maamme tilitoimistokenttä on. Osaava ja viihtyvä henkilöstö on tilitoimiston menestyksen takana. Nämä asiat eivät tule annettuina. Niiden eteen on tehtävä työtä. Mieluiten työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä. Ai miksikö? Siksi, että viimeksi mainittu porukka tuppaa tietämään paremmin miten homma olisi hoidettava. Tekisi mieli järjestää koko Suomen taloushallinnon ammattilaisille äänestys: käsi ylös, jos työpaikallasi kehitetään henkilöstön ja työnantajan yhteistyöllä työolosuhteita. Nostitko sinä kätesi? Henkilöstöyhteistyö on yksi juttu, kirjanpitäjän työn arvostuksen lisääminen toinen. Oma kokemukseni taloushallintoalalta on vain viiden vuoden mittainen, mutta tähän seikkaan olen törmännyt monta kertaa. Työtämme ei mielestäni arvosteta riittävästi. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työ edellyttää aivan huimaa ammattitaitoa, ja aivan huimaa ammattitaidon ylläpitämistä. Siihen ei välttämättä kolme koulutuspäivää vuodessa riitä. Yksi jos toinenkin KLT-kirjanpitäjä ylläpitää osaamistaan myös vapaa-ajallaan, tutustumalla alan kirjallisuuteen ja osallistumalla vaikkapa Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaareihin. Arvostusvaje näkyy erityisesti alan vähimmäispalkkataulukoissa. Kun työnantaja tarjoaa nuorelle vastavalmistuneelle ihmiselle taulukkopalkkaa, mennään parissakin asiassa päin hongikkoa. Ensinnäkin työnantaja varmistaa sen, että hänen työntekijäkunnassaan säilyy tuhti ja epäterve vaihtuvuus, sillä kukapa tuossa tilanteessa ei sivusilmällä alkaisi katsella seuraavaa työpaikkaa. Osaavalle taloushallinnon ammattilaiselle kun aina löytyy työtä. Toiseksi työnantaja jumittaa toimialan kokonaiskehitystä: jos palkat saataisiin nousuun, nousisivat myös kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden mahdollisuudet laskuttaa asiantuntijatyöstään nykyistä enemmän. Hämmentävää kyllä, kaikki työnantajat eivät tunnu käsittävän tätä yksinkertaista asiaa. Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen kertoi minulle kuvaavan anekdootin kahden yrittäjän keskustelusta koskien työntekijän oikeutta kolmeen koulutuspäivään vuodessa. Ensimmäinen yrittäjä valitteli sitä, että jos hän nyt sitten suostuisi antamaan ne kolme koulutuspäivää, niin mitä sitten jos se työntekijä kuitenkin lähtisi pois. Hukkaan menisi! Toinen yrittäjä katsahti kollegaansa ja totesi: No entäs sitten jos et antaisi kolmea koulutuspäivää, ja se työntekijä ei lähtisi mihinkään. Niinpä. Tsemppiä sekä taloushallinnon ammattilaisille että tilitoimistoyrittäjille kuluvan vuoden haasteisiin. Yritetään yhdessä kehittää alastamme hyvä paikka olla ja kasvaa. Teemu Miettinen, puheenjohtaja Palkansaajien, työnantajien ja hallituksen on luottoluokittajia ja julkisuutta kiinnostavan eläkeikäkikkailun sijasta keskityttävä aidosti työurien pidentämiseen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiäksi 72 vuotta? Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa toistetaan kolmikantaisesti sovittu tavoite pidentää työuria keksimällä toimia työuran alkuosaan, keskelle ja loppuosaan. Viimeisten vuosien aikana on onnistuttu pidentämään työuria yli kahdella vuodella. Työuran alkuosaan tai keskelle ei ole onnistuneita toimia kohdistettu, mutta silti julkinen keskustelu käydään lähes yksinomaan eläkeiästä. Eläkeiän alarajan nostaminen yhdellä vuodella pidentää työuria arviolta neljä kuukautta. Em. tarkoittaa, että kolmen vuoden työuran pidentämistavoitteen uudistaminen pelkästään eläkeikää muuttamalla edellyttäisi eläkeiän nostamista yhdeksällä vuodella 72 vuoteen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiän nostaminen ei korjaa eläkejärjestelmän virheitä eikä toteuta tavoitetta työurien pidentämisestä. Työurien pituuden ongelma ei ole vanhuuseläkkeelle siirtymisessä. Ongelmia ovat työuran alkamisen viivästyminen, työuran aikainen työttömyys ja työkyvyttömyys. Em. ongelmiin keskittymällä saavutetaan aitoa työurien pidentymistä. Vuonna 2011 alkoi noin vanhuuseläkettä ja noin työkyvyttömyyseläkettä. Eli kahta vanhuuseläkettä kohden alkoi yksi työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläke alkoi keskimäärin 63,5 vuoden iässä ja työkyvyttömyyseläke 52,1 vuoden ikäisenä. Vuoden 2006 ja 2011 välisenä aikana keskimääräisen vanhuuseläkkeelle siirtyneen työura piteni 2,1 vuotta. Samassa ajassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työura piteni vain vuodella. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle jääneistä 40 %:lla oli yli 40 vuoden työura. Noin 10 %:n työura oli alle 19 vuotta. Työttömyys lyhentää työuria keskimäärin noin 3 vuotta ja työkyvyttömyyseläke noin 11 vuotta. Suomessa korkeakouluopiskelijoista neljännes on yli 25-vuotiaita. Yksi syy ikääntyneisiin opiskelijoihin on pitkät valmistumisajat, alle puolet opiskelijoista valmistuu kahdeksassa vuodessa. Toinen syy on myöhäinen opintojen aloittaminen miesten kokonaiseläke oli keskimäärin euroa kuukaudessa. Naisten kokonaiseläke oli euroa eli 78 prosenttia miesten kokonaiseläkkeestä. Työuran aikana naisen euro on 82 senttiä ja eläkkeellä siis 78 senttiä. Eläketurvakeskuksen tekemän laskelman mukaan 1975 syntynyt maksaa työuransa aikana 21 % enemmän eläkemaksuja kuin 1945 syntynyt. Vastineeksi 21 % korkeammista eläkemaksuista saa 1975 syntynyt yli 13 % huonomman eläkkeen. Edellä esitetyistä ongelmista yksikään ei ratkea eläkeikää nostamalla. Opintoja kehittämällä, työttömyyttä vähentämällä ja työelämää parantamalla voimme pidentää työuria vuosilla ja täyttää julkisen talouden lompakkoa miljardeilla. Noita miljardeja ja vuosia ei ole pakko repiä nuorten selkänahasta. Tosite 1/2013-3

3 Taloushallintoalan kiireinen kevät Lakimies Helena Lievonen, Toimihenkilöliitto ERTO ry Keväisin taloushallintoalan toimistoissa tehdään pitkää työpäivää. Toimihenkilöiden on saatava valmiiksi tilinpäätökset, alv-ilmoitukset, veroilmoitukset ym. viranomaisilmoitukset tarkkoihin määräaikoihin mennessä. Liukuvan työajan ja ylityön rajat hämärtyvät. Helmikuussa 2013 ERTO lähetti Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenille palkka- ja työsuhdekyselyn. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 560. Kyselyllä pyrittiin palkka- ja työehtojen lisäksi selvittämään alalla tehtävien ylitöiden määrää ja niiden korvaamista, sekä liukuvan työajan noudattamista. Ylityön tekeminen Työaikalain mukaan ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan ylityötä saadaan sovittaessa tehdä enintään 330 tuntia kalenterivuodessa. ERTOn kyselyyn vastanneista 63,5 % ilmoitti tekevänsä ylitöitä ja 36,5 % ei tehnyt lainkaan ylitöitä. Eniten ylitöitä tehtiin toimihenkilön työpaikoilla (71 %) ja vähiten isoilla toimihenkilön työpaikoilla (50 %). Taloushallintoalantyöehtosopimuksen mukaan lisätyöstä maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa. Lisätyö on säännöllisen työajan lisäksi tehtävä työ vuorokaudessa 8 tuntiin ja viikossa 40 tuntiin saakka. Vuorokautista ylityötä on kahdeksan tunnin lisäksi tehtävä työ. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikkoylityötä on 40 tunnin lisäksi tehtävä työ, ellei se ole vuorokautista ylityötä. Viikkoylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettua palkkaa. Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan toimihenkilön säännöllisenä työaikana. ERTOn kyselyyn vastanneista 6,6 %:lle ei ylitöitä korvata lainkaan. Vastaajista 39,8 %:lle ylityöt korvataan tunti tunnista. Työehtosopimuksen mukaisesti ylityöt korvataan 28,9 %:lle vastaajista ja 24,7 % ilmoitti ylityöt korvattavan muuten, kuten vapaa-aikana. Ylitöiden tekeminen ilman korvausta on yleisintä pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla. Suuremmilla toimihenkilön työpaikoilla kaikki ylityöt korvataan joko tunti tunnista, työehtosopimuksen mukaan tai muuten. Liukuvan työajan noudattaminen Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia työaikalain 13 :n mukaisesta liukuvasta työajasta. Liukuman maksimimäärä on 150 tuntia. Liukuvaa työaikaa käytettäessä saa vuorokautinen säännöllinen työaika olla enintään 13 tuntia. Työnantajan tulee seurata liukumasaldon kertymää. Liukumasaldon ylittyessä 50 tuntia, työnantajan tulee neuvotella toimihenkilön kanssa työajan tasoittamisesta. Liukuva työaika on luonteeltaan tarkoitettu työntekijän välineeksi säädellä oman säännöllisen vuorokautisen työaikansa pituutta. Tämä tapahtuu siten, että työntekijä sovituissa rajoissa päättää oman työaikansa alkamis- ja päättämishetken. Liukuvan työajan järjestelmässä korostuu työntekijän oma valinnanvapaus. Työnantaja ei voi edellyttää työntekijän tekevän työtä sovitun kiinteän työajan ulkopuolella. Liukuvassa työajassa kyse on säännöllisen vuorokautisen työajan vaihtelusta. Liukuvalla työajalla ei voida pidentää säännöllistä viikoittaista työaikaa lauantaina tai sunnuntaina tehtävällä työllä. Työnantajan aloitteesta viikonloppuna tehty työ on aina viikoittaista lisä- ja ylityötä silloin, kun viikolla on jo tehty säännöllinen työaika (37,5 tuntia). Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan lauantai ja sunnuntai ovat vapaapäiviä. ERTOn kyselyyn vastanneista 65,2 %:ssa työsuhteista noudatetaan liukuvaa työaikaa ja 34,8 %:ssa työsuhteista ei noudateta. Eniten liukuvaa työaikaa noudatetaan toimihenkilön työpaikoilla (96 %) ja vähiten pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla (51 %). 70 % kyselyyn vastanneista pystyy pitämään liukumavapaat ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä ja 30 % ei pysty. Eniten liukumavapaita kokonaisina vapaapäivinä pystyy pitämään isoilla toimihenkilön työpaikoilla (92 %) ja vähiten toimihenkilön työpaikoilla (60 %). Keskimääräinen työaika Liukuvalla työajalla ei tarkoiteta keskimääräistä työaikaa. Taloushallintoalan työehtosopimuksen 7 :ssä on määräys keskimääräisestä työajasta. Siinä työaika tasoittuu keskimäärin 37,5 tuntiin viimeistään 52 viikon kuluessa. Työnantajan on laadittava tasoittumisjakson aikana kutakin kahta kalenteriviikkoa kohti työtuntijärjestelmä. Keskimääräisessä työajassa työpäivän pituus on enintään 13 tuntia ja viikkotyöaika enintään 55 tuntia. Liukuvan työajan järjestelmässä työvuorojen pituutta ei suunnitella etukäteen, vaan työntekijä päättää työpäivänsä pituudesta sovituissa rajoissa. Liukuvan työajan järjestelmässä toimihenkilö päättää itse työnsä aloittamis- ja lopettamisajan sovituissa rajoissa. Siksi onkin tärkeää, että työpaikalla määritetään periaatteet, 4 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-5

4 kuinka ylityötä syntyy liukuvan työajan järjestelmässä. Työaikalain mukaan lisä- ja ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan jälkeen tehty työ. Toimihenkilön ei kannata pidentää työpäiväänsä liukumalla, jos tilanne on selvästi työnantajan aloitteesta johtuva ylityö. Jokaisen tulee itse huolehtia, että saa tekemästään työstä työehtosopimuksen ja työaikalain mukaisen korvauksen. Ilmaista työtä ei kannata tehdä! ERTOn ja Taloushallinnon ammattilaisten jäsenenä voit aina soittaa ERTOn työsuhdeneuvontaan ja kysellä neuvoja mieltäsi askarruttavista asioista myös ylitöistä ja liukumista. Nettisivujen työsuhdeoppaasta löydät neuvoja ja vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 järjestettiin Helsingissä Hotelli Crowne Plazassa. Hyväksi havaitun kaavan mukaisesti syksyn tapahtuma jakaantui perjantaina pidettävään ammatilliseen koulutuspäivään ja lauantaiseen kokoukseen. Ammatillisista koulutuspäivistä on työmarkkinoilla ollut viime aikoina paljon puhetta. Valitettavasti varsinainen ydin, itse koulutus ja sen vaikutus työntekijöiden työuriin ja osaamiseen, on jäänyt työmarkkinanahistelun varjoon. Me pyrimme syksyistä tapahtumaamme suunnitellessamme sulkemaan hetkeksi korvamme maailman hälyltä ja keskittymään olennaiseen: rakentamaan jäsenillemme kiinnostavan ja antoisan koulutuspäivän, joka ylläpitää KLTtutkintoa ja antaa samalla myös ajatuksia tuleviin haasteisiin. Lavalla Mikael, Sari, Lauri ja Niina Seminaarimme avaajana toimi kansanedustaja Mikael Jungner. Hänet tunnetaan loistavana puhujana, ja siitä saimmekin hyvän näytteen. Jungner pohti hauskassa ja polveilevassa esityksessään mm. yritysten johtamiskulttuurin muutostarvetta ja yhteiskuntamme arvoilmastoa. Raikas ja hauska avauspuhe oli rentouttava ja loi päivälle positiivisen tunnelman. Seminaarin aloitti ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta katsauksella tulevan verovuoden uudistuksista. Aiheina olivat mm. tuloverotuksen ja alv-kantojen muutokset, muutokset verovapaiden korvausten perusteissa ja määrissä, verokortin ja vuosi-ilmoitusten päivitykset ja rakennusalan tulevat ilmoitusvelvoitteet. Tiukka ja täyteläinen paketti! Wulff osaa rakentaa tietosisällöltään raskaasta aiheesta helposti seurattavan ja jopa paikoin jännittävänkin kokonaisuuden. Veroasioista siirryimme korkeammalla kehikolle: Danske Bankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila kuljetti meidät läpi suhdenne- ja rahoitusmarkkinakatsauksen. Esityksen keskeinen kysymyksenasettelu oli kirkas: miten Suomella ja maailmalla taloudellisesti menee, ja miltä tulevaisuus näyttää. Uotila esitti aineistonsa varassa vastalauseen yhteiskunnassamme vellovaan mustanpuhuvaan keskusteluun kansantaloutemme heikosta tolasta. Moni asia on kansainvälisten mittareiden mukaan hyvin, ellei peräti loistavasti, mitäs tässä valittelemaan. Ja kansakuntamme on vieläpä useissakin onnellisuustutkimuksissa kärkisijoilla. Esitys sai pienen kuulijan ajattelemaan isoja kokonaisuuksia ja niiden todenperäisyyksiä. Kirjanpitäjän työn kannalta arkisinta antia seminaarissamme edusti Bilanssi Oy:n veroasiantuntija Niina Tuovisen pitämä luento sijoitustuotteiden kirjanpidosta ja verotuksesta. Katsauksessa käytiin läpi mm. osinkotulojen jakamisen perusteita, indeksilainan ja korkototuottojen verotusta, luovutusvoittojen verotusta ja jaksottamissäännöksiä kirjanpidossa ja verotuksessa. Päivä päättyi iltaohjelmaan Cafe Pirittassa Tokoinrannassa. Kokoonnuimme hotellin aulaan ja kävelimme pimenevässä syysillassa Linnunlaulun poikki Hakaniemen puolelle. Pirittassa nautimme murhamysteerin ja illallisen: teatteria ja kolme ruokalajia. Murhaaja selvisi ja ruoka oli hyvää! Kokous valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajan Sunnuntaina pidetyssä syyskokouksessa keskityimme sääntömääräisiin asioihin. Hyväksyimme kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman, ja siirryimme kokouksen jännittävimpään osioon: valitsemaan yhdistykselle uutta hallitusta ja puheenjohtajaa. Uusi hallitus on seuraava: Jaana Monto, Tiina Laukka, Satu Karioja, Lea Karjalainen, Gülseren Kaya ja Maarit Huuhka. Varajäsenet: Ritva Räisänen, Mervi Koivunen, Marja-Leena Nikkarinen, Arja Karimäki, Marja-Riitta Kantanen ja Arina Ershova. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Miettinen. Kiitoksia Anne-Marille loistavasta työstä yhdistyksemme puheenjohtajana! 6 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-7

5 Uusi hallitus esittäytyy: Satu Karioja OLLUT ALALLA: Kohta 11 vuotta tilitoimistoalalla. HARRASTAN: Kuntoilua ja kokkausta sopivassa suhteessa. MOTTONI: Voisi olla vaikkapa kaikesta selvitään, hyvällä tai pahalla mutta mieluiten hyvällä. Arja Karimäki Eura OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä 28 vuotta. HARRASTAN: Käsitöitä, jumppaa ja lukemista. MOTTONI: Kysyvä ei tieltä eksy. Jaana Monto Imatra OLLUT ALALLA: 29 vuotta. HARRASTAN: Rotweilerin kanssa touhuilua, kahvakuulailua, liikuntaa yleensäkin. MOTTONI: Pystyt kaikkeen, kun vain itse haluat!. Marja-Leena Nikkarinen Rovaniemi OLLUT ALALLA: 25 vuotta. HARRASTAN: Pilkkimistä, patikointia, kävelyä. MOTTONI: Älä jätä sitä huomiseen, minkä voit tehdä tänään. Maarit Huuhka Laitila OLLUT ALALLA: Tehnyt taloushallinnon töitä reilusti yli 40 vuotta. Nykyisessä työpaikassani tilitoimistossa tulee kesäkuussa 27 vuotta täyteen. HARRASTAN: Tärkeimpänä on vapaaehtoistyö mielenterveyskuntoutujien kanssa. Myös itsestä huolehtiminen, liikunta ja terveystiedon kasvattaminen ovat tärkeitä. MOTTONI: Tee joka päivä itsellesi jotain hyvää, se on sama kuin hymy, joka palaa aina takaisin. Lea Karjalainen Oulu OLLUT ALALLA: Säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 1993, säännöllisesti vuodesta HARRASTAN: Lukemista, mökkeilyä ja Titoa. MOTTONI: Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina. Teemu Miettinen Helsinki OLLUT ALALLA: Noin viisi vuotta, saman yrityksen (Pretax Yhtiöt) palveluksessa. Näkökulmani on siis hieman rajoittunut yritän monipuolistaa sitä keskustelemalla aktiivisesti muissa yrityksissä toimivien ihmisten kanssa. HARRASTAN: Shakkia ja järjestötoimintaa. Ja kirjoitan ja luen aina kun ehdin. MOTTONI: Aamulla mieti. Päivällä toimi. Illalla syö. Yöllä nuku. Mervi Koivunen Kontiolahti, Lehmo OLLUT ALALLA: Taloushallinnon työtehtävissä vuodesta 1979 lähtien. MOTTONI: Odotellaan kovasti kevättä ja kesää että pääsee mopolla ajelemaan. Arina Ershova Kokkola OLLUT ALALLA: Noin 8 vuotta. HARRASTAN: Tällä hetkellä ei ole harrastuksia, koska työ ja opiskelu ei jätä hirveästi aika harrastuksille. MOTTONI: Ei ole mottoa. Ritva Räisänen Valkeakoski OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä vuodesta 2007 alkaen, mutta ollut sitä ennen mm. työvoimaneuvojana noin 10 vuotta ja tehnyt erilaisia toimisto- ja taloushallinnon töitä noin 5 vuotta. HARRASTAN: Kävelyä, käsitöitä ja lukemista. MOTTONI: Kaikki vastoinkäymiset vain kasvattavat ja niistä voi ottaa opikseen. Gülseren Kaya Espoo OLLUT ALALLA: 4 (Turkissa) + 12, yhteensä 16 vuotta. HARRASTAN: Ruoanlaittoa, kävelyä. MOTTONI: Muutos alkaa itsestä. Tiina Laukka Tampere OLLUT ALALLA: Jo 23 vuotta, josta tilitoimistossa 19 vuotta. HARRASTAN: Vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä, lukemista, elokuvia ja erilaisia urheilulajeja, kuten maastopyöräilyä, hiihtoa, sauvakävelyä, sulkapalloa. MOTTONI: Unelmoi, jotta jaksat elää, ja elä että jaksat unelmoida Kuva on otettu Syyskokouksen 2012 tuoksinassa. 8 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-9

6 Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy Lahden Tilikeskus Oy:n toimitilat sijaitsevat muutaman minuutin kävelymatkan päässä Lahden rautatieasemalta, Askon vanhassa huonekalutehtaassa, joka on uudistettu toimistokäyttöön. Saman katon alla, kahdessa kerroksessa, työskentelee kuusikymmentäneljä tili- ja palkanlaskentapalvelujen ammattilaista. Tässä juttusarjassa Taloushallinnon ammattilaiset ry esittelee tilitoimistoja, joissa henkilöstötyötä tehdään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tila on avara ja valoisa, hengittävä, ikkunat ovat korkeat ja luovat tilantuntua. Avokonttoriin on saatu rakennettua työntekijöille omaa rauhaa työpisteitä rajaavilla korkeilla kaapeilla. Alakerrassa työskentee tilipalveluiden ja yläkerrassa palkkapalveluiden väki. Osaava ja viihtyvä henkilöstö ensisijalla Lahden Tilikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Martikainen pitää tilitoimiston tärkeimpänä menestystekijänä panostusta henkilöstöön. Menestyksen takana on osaava ja viihtyvä henkilöstö, jolla on käytössään toimivat ja asianmukaiset työvälineet, Martikainen sanoo. Tilikeskus on ottanut työyhteisön kehittämisvälineeksi käyttöönsä teollisuudesta tutun Jatkuvan parantamisen aloitejärjestelmän. Vanhanaikainen palautelaatikon idea on uusinnettu siten, että työntekijät voivat palautteen antamisen lisäksi kommentoida muiden esittämiä ideoita. Näin toteutuu kehittämistyössä oleellinen vuorovaikutuksen periaate. Fyysinen työssäjaksaminen ja työturvallisuus on Lahden Tilikeskuksessa nostettu keskeiselle sijalle. Yritys on toteuttanut työpisteprojektin, jonka aikana on yhdessä määritelty toimivan työpisteen periaatteet. Projektin lopuksi kaikilla työntekijöillään on käytössä sähkösäätöinen työpiste, ja sen käyttöön parhaiten soveltuvat työtavat. Oikeaoppisella työergonomialla saadaan niska- ja hartiavaivoja vähennettyä radikaalisti. Toivottavasti mahdollisimman moni työnantaja seuraa Lahden Tilikeskuksen esimerkkiä: sähköpöydät kaikille Suomen kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille! Koulutuspäivät ja RAN Trainee -ohjelma Työmarkkinoilla vellonut kolmen päivän koulutuspäivä -kiista on puhututtanut myös Lahden Tilikeskuksessa. Yritys tuottaa itse koulutuksen työntekijöilleen, ja myy palvelujaan myös muille alueen toimijoille. Tämä on mahdollistanut sen, että Lahden Tilikeskus pystyy tuottamaan omille työntekijöilleen riittävän koulutustarjonnan, ja tekemään sen vieläpä taloudellisesti kannattavalla rakenteella. Koulutustarjonnan lisäksi Lahden Tilikeskuksella on meneillään RAN Trainee -ohjelma, jonka tarkoituksena on kouluttaa vastavalmistuneita taloushallinnon opiskelijoita tai muutoin taloushallintokokemusta omaavia henkilöitä pitkäjänteisen ohjelman varassa alan ammattilaisiksi, ja työllistää heidät kirjanpitäjinä tai palkanlaskijoina. Toimialallamme on ajoittain ollut ongelmallista se, että vastavalmistuneilla opiskelijoilla ei ole käytännön kokemusta tilitoimistotyöstä. Vastuullisten kirjanpitojen tekeminen ei onnistu noin vain ilman asiantuntevaa ja pitkäjänteistä opastusta. Tätä ongelmaa ratkomaan tarvitaan Lahden Tilikeskuksen RAN Trainee -ohjelman kaltaisia työkaluja. Vastuullinen työnantaja Taloushallinnon ammattilaiset ry:n mielestä vastuullinen työnantaja on järjestäytynyt työnantaja, joka noudattaa alallamme voimassaolevaa työehtosopimusta. Valitettavasti järjestäytymisaste ei ole työnantajien piirissä kovin korkea, ja tästä seuraa se, että alan työehdoissa ja -olosuhteissa on puutteita. Lahden Tilikeskus Oy on järjestäytynyt työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään myös luottamusmiestoimintaan. Parhaimmillaan luottamusmies toimii työnantajalle tärkeänä kumppanina yrityksen toiminnan kehittämisessä. Täällä on tosi moni asia hyvin, mutta tietysti aina kehitettävääkin on, sanoo Lahden Tilikeskuksen luottamusmies Katja Nousiainen. Toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti. Se on toimivan yhteistyön a ja o. Taloushallinnon ammattilaiset suosittelee Taloushallinnon ammattilaiset kiittää kumppanitilitoimistoaan Lahden Tilikeskus Oy:tä kutsusta tulla tutustumaan toimistoon ja toivottaa hyvää jatkoa liiketoiminnalle. Suosittelemme alamme ammattilaisille yritystänne työnantajana ja toivomme, että jatkatte ansiokasta työtänne henkilöstön osaamisen ja viihtyisyyden parantamiseksi. Yhteystiedot: Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti Tosite 1/2013 Tosite 1/

7 KUTSU TALOUSHALLINNON AJANKOHTAISSEMINAARIIN JA KEVÄTKOKOUKSEEN 2013 Ilmoittaudu viimeistään KEVÄTKOKOUS JA KOULUTUSPÄIVÄ Holiday Club Tampere Lauantai Ilmoittautuminen Lakimies Julia Saraste, Talenom Oy Avio-oikeus, avioehto ja perintö näkökulmat ja näiden vaikutus yritystoimintaan Lounas Lakimies Helena Lievonen, ERTO Taloushallintoalan TES-neuvottelut Kahvi Patruunamatka Finlaysonille Illallinen Sunnuntai Aamiainen Kokous Huoneiden luovutus Lounas Luennoitsija Julia Saraste OTM on työskennellyt Talenom Konsultointipalvelut Oy:ssä lakimiehenä vuodesta 2011 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:ssä yhtiöoikeusasiantuntijana vuodesta 2008 lähtien. Julia Saraste on hoitanut yritysten ja yrittäjien vero- ja lakiasioita mm. perintöverosuunnittelua. KOULUTUS JA OSALLISTUMINEN Lauantaina järjestettävä ammatillinen koulutus ruokailuineen on tarkoitettu koko viikonloppuun ja kokoukseen osallistuville. Kokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksemme jäsenet. Ne jotka osallistuvat vain kokoukseen voivat osallistua myös sunnuntain lounaalle. OMAVASTUU 30 maksetaan koulutuksen osalta Titon tilille Sampo FI viimeistään ILMOITTAUTUMINEN Mukaan pääsee ilmoittautumalla mennessä ensisijaisesti kotisivujemme kautta tai Arja Karimäelle puh Ilmoittautumiset ovat sitovia. 50:lle koulutukseen osallistuvalle on varattu majoitus. Ruokailun järjestämiseksi odotamme, että kerrot mahdollisista erityisruokavalioista ja, että ilmoittaudut myös mikäli osallistut vain sunnuntain kokoukseen ja lounaalle. MATKALIPUT Matkaliput korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Lentoliput korvataan edullisinta vaihtoehtoa käyttäen Oulun pohjoispuolelta tuleville. Lentolipputilauksia hoitaa Lea Karjalainen Bussiliput korvataan matkalaskua vastaan. Junaliput tilataan VR:n Yrityspalvelusta tai puh Ilmoita tilatessasi matkustajan nimi, yhdistyksemme asiakasnumero ja tunnus Voit pyytää varausnumeron jolla saat liput asemalta, näin ei synny lähetyskuluja. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika sunnuntai klo 9.00 Paikka Holiday Club Tampere 1. Kokouksen avaus 2. Kokoustoimihenkilöiden valinta 2.1 Puheenjohtaja 2.2 Kaksi sihteeriä 2.3 Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 2.4 Kolme ääntenlaskijaa 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Kokouksen menettelytavoista päättäminen 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen käsittely 7. Vuoden 2012 tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely 8. Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä 10. Taloushallinnon ammattilaiset ry:n matkustussäännön muuttaminen. 11. Kokoukselle lähetettyjen kirjeiden ja aloitteiden käsittely 12. Ilmoitusasioiden käsittely 13. Muiden kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely 14. Kokouksen päättäminen Parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta, Lapinniemessä sijaitsevaan Tampereen Kylpylään on hyvät kulkuyhteydet. Autolla matkaa Helsingistä on 180 km. Seuraa ensimmäisten Tampereen liikennevalojen jälkeen Vaasa-kylttejä, kunnes vastaan tulevat Lapinniemi-kyltit. Lahden ja Jyväskylän suunnasta tulevat seuraavat TAYS:n jälkeen opasteita Vaasaan ja Särkänniemeen Kekkosentielle, josta opaste Lapinniemeen. Särkänniemeen matkaa on 1 km. Autoille on runsaasti parkkitilaa. Junalla pääsee kätevästi Tampereen keskustaan. Kaupungin bussi, TKL:n linja nro 2, kulkee Rauhanniemeen. Aikataulut löydät Lentokenttä sijaitsee 15 km päässä Pirkkalassa. Lentoaika Helsingistä on noin 40 min. Tampereen Kylpylän rannassa on vierasvenesatama. Tito vai jokin muu? Tilitoimihenkilöt ry perustettiin v ja siitä saatiin mukavasti lyhennys tito. Titolaisia olemme olleet siitä asti, mutta nyt on aika pohtia, olisiko aika uudistaa lyhenne. Yhdistyksen uusi nimi viime keväästä lähtien on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Kaikki ehdotukset uudeksi kutsumanimeksi ovat tervetulleita! Patsas Finlaysonin Palatsin puistossa. Kuvaaja: Martti Tammisto TERVETULOA!

8 Tervetuloa Tampereelle! Tänä vuonna Titon kevätkokous pidetään Tampereella, teollisuuskaupungissa. Nimenomaan tekstiiliteollisuuden kehtona voitaisiin Tamperetta myös pitää. Kylpylä hotelli Holiday Club sijaitsee vanhassa puuvillakehräämössä, Lapinniemessä Näsijärven rannalla. Tämän näyttävän rakennuksen historia ulottuu aina 1800-luvulle. Tampereen Lapinniemessä aloitti toimintansa Tampereen Puuvillateollisuus Oy vuonna 1899 kauppaneuvos Arthur Sommerin toimesta. Alueelle kohosi värjäämö, kehräämö, kutomo, valkaisimo, konttori, sekä omistajaparin asumus ja viherhuone. Kukoistuskautensa aikana kehräämön alue oli kuin pieni kaupunki kaikkine palveluineen. Tästä ajasta on edelleen muistona komea Lapinniemen pääportti, josta nykyisen kylpylän alueelle saavutaan. Lapinniemen Puuvillakehräämön toiminta lakkautettiin vuonna Kauppaneuvos Arthur Sommerin rakennuttama tehdas sai sata vuotta myöhemmin uuden elämän upeana vapaa-ajankohteena. Nykyään Holiday Club Tampereen Kylpylä -lomakeskuksena toimivan rakennuksen lähes kaikista huoneista avautuu näkymä Suomen 16. suurimmalle järvelle. Vertaansa vailla olevan kaupunkikohteen ylellinen hoitokylpylä, laadukas hotelli ja yksilölliset lomahuoneistot muodostavat kokonaisuuden, jossa luonto ja kaupunkilaiselämä kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Lauantaina tulemme myös tutustumaan toiseen entiseen teollisuuskohteeseen, Finlaysonin alueeseen, joka onneksi restauroitiin uuteen uskoon. Nykyään entisessä tehdasalueella on mm. useita ravintoloita, Finnkinon elokuvateatteri, taidemuseoita ja lukuisia toimistoja. Minunkin työpaikkani sijaitsee aivan kosken rannalla, entisessä Wärjäämössä. Tampereen ja koko maan tehtaista suurin oli Finlaysonin puuvillatehdas, jonka suhdanteita ja työntekijöiden kysyntää kaupungin väestön muutokset olivat noudatelleet 1870-luvulle saakka. Vuonna 1870 Finlaysonilla oli noin 2300 työntekijää, eli yli puolet kaikista tehtaalaisista työskentelivät Finlaysonin palveluksessa. Vuonna 1900 Finlayson oli edelleen suurin tehdas, jolla oli työntekijöitä jo yli Väestömäärän kasvettua huimasti se tarkoitti, että enää joka kolmas tehtaalainen työskenteli Finlaysonilla. Tampere on tunnetusti ollut aina naisten kaupunki, johtuen tekstiiliteollisuudesta. Näitä naisia kutsuttiinkin Pumpuli-tytöiksi. Tällainen hauska ilmoitus osoittaa naispuolisten (tyttöjen) merkityksen 1850-luvulla: Tytöt huomatkaa! Pumpuli-vapriikkiin Tampereella otetaan, tämän syksyn kuluessa, kolmesataa (300) tyttöä, 10 niin 24 vuoden ikäisiä; siinä saavat ansiollisen paikan kuin he ilmottavat itsensä vapriikin kontorissa jota pikemmin sitä parempi. Tampereelta 21 p. elokuuta Finlayson H C:o. Tervetuloa tutustumaan Tampereen kaupunkiin, historiaan ja nauttimaan Tampereen kylpylän palveluista! Tiina Laukka Titon tiedotusvastaava Katuvapriikki, yksi Finlaysonin alueen entisistä tehtaista. Kuvaaja: Irina Nurmi Nottbeck-suku teki Finlaysonin tehtaista suuren James Finlayson perusti Finlaysonin tehtaat Tammerkosken rannalle vuonna Hän myi yhtiön pietarilaisille Venäjän keisarin henkilääkäri Georg Adolf Rauchille ja liikemies Carl Samuel Nottbeckille vuonna Finlaysonin tehtaat säilyivät sukujen omistuksessa vuoteen Vuonna 1860 Wilhelm von Nottbeck tuli tehtaiden johtoon ja toimi Finlaysonin tehtaiden patruunana kuolemaansa saakka vuoteen Hänen merkityksensä Finlaysonin tehtaiden ja myös Tampereen kaupungin kehittäjänä on suuri. Nottbeck tunnettiin patruunana, joka kantoi huolta työväestön hyvinvoinnista. Tehtaalla oli mm. oma koulu, kirkko, sairaskassa, palokunta, sairaala, orpokoti sekä paljon tehtaan järjestämiä tapahtumia ja harrastusryhmiä luvun nälkävuosina tehtaalla jaettiin ruokaa kaikille kaupunkilaisille. Finlaysonilla oli kahteen otteeseen palkanmaksussa käytössä oma raha, koska Venäjän ruplan arvo oli romahtanut. Hänen aikanaan yhtiö kasvoi yhdeksi Suomen suurimmista yrityksistä, jossa oli yli 3000 henkilöä työssä. Nottbeck sai puolisonsa Marie Elisen, os. von Mengden, kanssa seitsemän lasta, kaikki poikia. Pojista Wilhelm, Peter ja Alexander osallistuivat tehtaiden toimintaan. Vuonna 1917 viimeiset Nottbeckin suvun jälkeläiset lähtivät Tampereelta. Nottbeckin suvulla on ollut todella suuri merkitys Tampereen kehityksessä, joka näkyy vielä 2000-luvullakin. TÄRKEITÄ PÄIVIÄ 2013 merkkaa kalenteriisi! Kevätkokous, Tampere 8.6. Erton 45-vuotissynttärit, linnanmäki Jäsenpäivä, Jyväskylä Syysseminaari ja syyskokous, helsinki (seuraa Titon kotisivuja) Muistathan Erton jäsenedut ja koulutukset (nyt juhlavuotena on joka kuukausi erikoisarvontoja) yms. hauskaa! Tarkista tarjonta ja tapahtumat Erton nettisivuilta Palkkakyselyssä Aino Joensuusta, Jaana Kouvolasta, Tarja Suonenjoelta, Raisa Muuramesta ja Lotta Viitasaarelta voittivat 30 euron SOK-lahjakortin. Voittaneisiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Jäsenpäivässä ERTOn jäsenpäivää 2013 vietetään Könkkölän juhlatalolla Jyväskylässä lauantaina Päivän teemana on 70-luku, joten osallistujien pukeutumiskoodi on mielellään myös sen mukainen. Tilaisuus alkaa puoliltapäivin ja kestää iltamyöhään. Tiedossa on mm. sopivasti puheita, ohjattua ohjelmaa, kivaa yhdessäoloa, saunomista, hyvää ruokaa ja juomaa sekä elävää musiikkia. Jäsenille on varattu ERTOn majoituskiintiö Cumulus-hotellissa la su Könkkölään on meno-paluukuljetus. Tarkempia tietoja, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet seuraavassa Toimi-lehdessä ja ERTOn nettisivuilla. Terveisin ERTOn Keski-Suomen aluejärjestö Toimihenkilöliitto ERTO ry yhteystiedot: SÄHKÖINEN ASIOINTI hoida jäsenyyttäsi netissä Kirjaudu sisään vasemmasta reunasta kohdasta Sähköinen asiointi. Korjaa tietojasi jäsen rekisterissä, Maksa jäsenmaksujasi Tee ilmoitus palkattomasta ajanjaksosta Tulosta jäsenmaksutodistus Tarkastele hakemuksesi käsittelyn tai maksujen tilannetta Lähetä jatkohakemus tai muutos ilmoitus. JÄSENREKISTERI liittyminen, jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat (09) ma ti, to pe 9:30 13:30 TYÖSUHDENEUVONTA oikeudellinen neuvonta, työsuhdeasiat (09) ma pe 9:30 13:30 TYÖTTÖMYYSKASSAN PUHELINPÄIVYSTYS mm. päiväraha-, koulutustuki- ja vuorottelukorvausasiat (09) ma pe 9:30 13:30 Lisätiedot: Reijo Partanen puh tai 14 - Tosite 1/2013

9 ERTO 45 ILOISTEN YLLÄTYSTEN JUHLAVUOSI Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina klo Portit aukeavat klo Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne. ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuoroja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja toimintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, mutta rajattu.

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä 2 4/2012 Hyvää työtä Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

merkonomi 14-15 22 Lapset mediakäyttäjinä Kuntoa kaikille Kisakalliossa Asiakaspalvelun oppikirja merkonomeille Riittääkö eläke? Ammatillinen tutkinto

merkonomi 14-15 22 Lapset mediakäyttäjinä Kuntoa kaikille Kisakalliossa Asiakaspalvelun oppikirja merkonomeille Riittääkö eläke? Ammatillinen tutkinto merkonomi s New 1 2014 SMYL ry:n jäsenlehti Itse Painovirhepaholainen Lapset mediakäyttäjinä Kuntoa kaikille Kisakalliossa Asiakaspalvelun oppikirja merkonomeille 8 9 10 Riittääkö eläke? Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

PAPERI PERI LIITTO. Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6

PAPERI PERI LIITTO. Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6 PAPERI PERI PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6 LIITTO Voikkaalaisen paperikoneenhoitaja Raimo Löytyn uusi ura kivimiehenä Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 Oululaiset isäntinä motoristien

Lisätiedot

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39.

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39. Aito HSO on kuin timantti Täältä tullaan työelämä hiilikasassa, se erottuu Ajatuksia valmistumisen muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5 s. 16 aito Aito 39. Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana s. 25 HSO

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 IT-ALA YT-PYÖRITYKSESSÄ Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Elvytystä ja tes-malttia s. 2 IT-ala YT pyörityksessä s. 3 Nina Räsäsestä edunvalvoja

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013

Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013 Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013 www.yrittajat.fi/hyvinkaa Kravunharju valmistautuu kesään Kuva Hannu Salmi Hyvinkään Yrittäjät ry:n ja Nordean kevätlounas Maanantaina 6.5. klo 12.00 Rantasipi Sveitsissä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 4 2013 AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8 PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18 SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ Ä TOIMINTAA s. 24 STEVECON LAURA HASKO: Ylös istumatyöstä ja

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot