Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/2013"

Transkriptio

1 tosite Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 1/ Eläkeiäksi 72 vuotta? 4 Taloushallintoalan kiireinen kevät 7 Ajankohtaisseminaari ja syyskokous Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy 12 KUTSU KEVÄTkokoukseen JA KOULUTUSPÄIVÄÄN

2 PUHEENJOHTAJALTA Käsi ylös, tilitoimistoyrittäjä! Juri Aaltonen Puheenjohtaja Toimihenkilöliitto ERTO ry TOSITE Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti Kahdeskymmenes vuosikerta: numero 40 Päätoimittaja: Teemu Miettinen Lehtitoimikunta: Tiina Laukka Gülseren Kaya Ritva Räisänen Ulkoasu ja taitto: Taina Leino, Vitale Ay Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa Seuraava Tosite-lehti ilmestyy syksyllä Käväisin maaliskuun alussa Lahdessa, Lahden Tilikeskus Oy:n vieraana. Oli yllättävää ja virkistävää avata aamulla toisen tilitoimiston ulko-ovi, eikä aina sitä omaa tuttua. Samalla tuli ajatelleeksi, mitä kaikkea meillä on, ja mitä toisilla. Ja sitäkin myös, miten värikäs meidän maamme tilitoimistokenttä on. Osaava ja viihtyvä henkilöstö on tilitoimiston menestyksen takana. Nämä asiat eivät tule annettuina. Niiden eteen on tehtävä työtä. Mieluiten työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä. Ai miksikö? Siksi, että viimeksi mainittu porukka tuppaa tietämään paremmin miten homma olisi hoidettava. Tekisi mieli järjestää koko Suomen taloushallinnon ammattilaisille äänestys: käsi ylös, jos työpaikallasi kehitetään henkilöstön ja työnantajan yhteistyöllä työolosuhteita. Nostitko sinä kätesi? Henkilöstöyhteistyö on yksi juttu, kirjanpitäjän työn arvostuksen lisääminen toinen. Oma kokemukseni taloushallintoalalta on vain viiden vuoden mittainen, mutta tähän seikkaan olen törmännyt monta kertaa. Työtämme ei mielestäni arvosteta riittävästi. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työ edellyttää aivan huimaa ammattitaitoa, ja aivan huimaa ammattitaidon ylläpitämistä. Siihen ei välttämättä kolme koulutuspäivää vuodessa riitä. Yksi jos toinenkin KLT-kirjanpitäjä ylläpitää osaamistaan myös vapaa-ajallaan, tutustumalla alan kirjallisuuteen ja osallistumalla vaikkapa Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaareihin. Arvostusvaje näkyy erityisesti alan vähimmäispalkkataulukoissa. Kun työnantaja tarjoaa nuorelle vastavalmistuneelle ihmiselle taulukkopalkkaa, mennään parissakin asiassa päin hongikkoa. Ensinnäkin työnantaja varmistaa sen, että hänen työntekijäkunnassaan säilyy tuhti ja epäterve vaihtuvuus, sillä kukapa tuossa tilanteessa ei sivusilmällä alkaisi katsella seuraavaa työpaikkaa. Osaavalle taloushallinnon ammattilaiselle kun aina löytyy työtä. Toiseksi työnantaja jumittaa toimialan kokonaiskehitystä: jos palkat saataisiin nousuun, nousisivat myös kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden mahdollisuudet laskuttaa asiantuntijatyöstään nykyistä enemmän. Hämmentävää kyllä, kaikki työnantajat eivät tunnu käsittävän tätä yksinkertaista asiaa. Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen kertoi minulle kuvaavan anekdootin kahden yrittäjän keskustelusta koskien työntekijän oikeutta kolmeen koulutuspäivään vuodessa. Ensimmäinen yrittäjä valitteli sitä, että jos hän nyt sitten suostuisi antamaan ne kolme koulutuspäivää, niin mitä sitten jos se työntekijä kuitenkin lähtisi pois. Hukkaan menisi! Toinen yrittäjä katsahti kollegaansa ja totesi: No entäs sitten jos et antaisi kolmea koulutuspäivää, ja se työntekijä ei lähtisi mihinkään. Niinpä. Tsemppiä sekä taloushallinnon ammattilaisille että tilitoimistoyrittäjille kuluvan vuoden haasteisiin. Yritetään yhdessä kehittää alastamme hyvä paikka olla ja kasvaa. Teemu Miettinen, puheenjohtaja Palkansaajien, työnantajien ja hallituksen on luottoluokittajia ja julkisuutta kiinnostavan eläkeikäkikkailun sijasta keskityttävä aidosti työurien pidentämiseen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiäksi 72 vuotta? Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa toistetaan kolmikantaisesti sovittu tavoite pidentää työuria keksimällä toimia työuran alkuosaan, keskelle ja loppuosaan. Viimeisten vuosien aikana on onnistuttu pidentämään työuria yli kahdella vuodella. Työuran alkuosaan tai keskelle ei ole onnistuneita toimia kohdistettu, mutta silti julkinen keskustelu käydään lähes yksinomaan eläkeiästä. Eläkeiän alarajan nostaminen yhdellä vuodella pidentää työuria arviolta neljä kuukautta. Em. tarkoittaa, että kolmen vuoden työuran pidentämistavoitteen uudistaminen pelkästään eläkeikää muuttamalla edellyttäisi eläkeiän nostamista yhdeksällä vuodella 72 vuoteen. On älyvapaata uimataidotonta syväsukellusta tavoitella työurien pidentämistä pelkästään eläkeikää nostamalla. Eläkeiän nostaminen ei korjaa eläkejärjestelmän virheitä eikä toteuta tavoitetta työurien pidentämisestä. Työurien pituuden ongelma ei ole vanhuuseläkkeelle siirtymisessä. Ongelmia ovat työuran alkamisen viivästyminen, työuran aikainen työttömyys ja työkyvyttömyys. Em. ongelmiin keskittymällä saavutetaan aitoa työurien pidentymistä. Vuonna 2011 alkoi noin vanhuuseläkettä ja noin työkyvyttömyyseläkettä. Eli kahta vanhuuseläkettä kohden alkoi yksi työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläke alkoi keskimäärin 63,5 vuoden iässä ja työkyvyttömyyseläke 52,1 vuoden ikäisenä. Vuoden 2006 ja 2011 välisenä aikana keskimääräisen vanhuuseläkkeelle siirtyneen työura piteni 2,1 vuotta. Samassa ajassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työura piteni vain vuodella. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle jääneistä 40 %:lla oli yli 40 vuoden työura. Noin 10 %:n työura oli alle 19 vuotta. Työttömyys lyhentää työuria keskimäärin noin 3 vuotta ja työkyvyttömyyseläke noin 11 vuotta. Suomessa korkeakouluopiskelijoista neljännes on yli 25-vuotiaita. Yksi syy ikääntyneisiin opiskelijoihin on pitkät valmistumisajat, alle puolet opiskelijoista valmistuu kahdeksassa vuodessa. Toinen syy on myöhäinen opintojen aloittaminen miesten kokonaiseläke oli keskimäärin euroa kuukaudessa. Naisten kokonaiseläke oli euroa eli 78 prosenttia miesten kokonaiseläkkeestä. Työuran aikana naisen euro on 82 senttiä ja eläkkeellä siis 78 senttiä. Eläketurvakeskuksen tekemän laskelman mukaan 1975 syntynyt maksaa työuransa aikana 21 % enemmän eläkemaksuja kuin 1945 syntynyt. Vastineeksi 21 % korkeammista eläkemaksuista saa 1975 syntynyt yli 13 % huonomman eläkkeen. Edellä esitetyistä ongelmista yksikään ei ratkea eläkeikää nostamalla. Opintoja kehittämällä, työttömyyttä vähentämällä ja työelämää parantamalla voimme pidentää työuria vuosilla ja täyttää julkisen talouden lompakkoa miljardeilla. Noita miljardeja ja vuosia ei ole pakko repiä nuorten selkänahasta. Tosite 1/2013-3

3 Taloushallintoalan kiireinen kevät Lakimies Helena Lievonen, Toimihenkilöliitto ERTO ry Keväisin taloushallintoalan toimistoissa tehdään pitkää työpäivää. Toimihenkilöiden on saatava valmiiksi tilinpäätökset, alv-ilmoitukset, veroilmoitukset ym. viranomaisilmoitukset tarkkoihin määräaikoihin mennessä. Liukuvan työajan ja ylityön rajat hämärtyvät. Helmikuussa 2013 ERTO lähetti Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenille palkka- ja työsuhdekyselyn. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 560. Kyselyllä pyrittiin palkka- ja työehtojen lisäksi selvittämään alalla tehtävien ylitöiden määrää ja niiden korvaamista, sekä liukuvan työajan noudattamista. Ylityön tekeminen Työaikalain mukaan ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan ylityötä saadaan sovittaessa tehdä enintään 330 tuntia kalenterivuodessa. ERTOn kyselyyn vastanneista 63,5 % ilmoitti tekevänsä ylitöitä ja 36,5 % ei tehnyt lainkaan ylitöitä. Eniten ylitöitä tehtiin toimihenkilön työpaikoilla (71 %) ja vähiten isoilla toimihenkilön työpaikoilla (50 %). Taloushallintoalantyöehtosopimuksen mukaan lisätyöstä maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa. Lisätyö on säännöllisen työajan lisäksi tehtävä työ vuorokaudessa 8 tuntiin ja viikossa 40 tuntiin saakka. Vuorokautista ylityötä on kahdeksan tunnin lisäksi tehtävä työ. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikkoylityötä on 40 tunnin lisäksi tehtävä työ, ellei se ole vuorokautista ylityötä. Viikkoylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettua palkkaa. Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan toimihenkilön säännöllisenä työaikana. ERTOn kyselyyn vastanneista 6,6 %:lle ei ylitöitä korvata lainkaan. Vastaajista 39,8 %:lle ylityöt korvataan tunti tunnista. Työehtosopimuksen mukaisesti ylityöt korvataan 28,9 %:lle vastaajista ja 24,7 % ilmoitti ylityöt korvattavan muuten, kuten vapaa-aikana. Ylitöiden tekeminen ilman korvausta on yleisintä pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla. Suuremmilla toimihenkilön työpaikoilla kaikki ylityöt korvataan joko tunti tunnista, työehtosopimuksen mukaan tai muuten. Liukuvan työajan noudattaminen Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia työaikalain 13 :n mukaisesta liukuvasta työajasta. Liukuman maksimimäärä on 150 tuntia. Liukuvaa työaikaa käytettäessä saa vuorokautinen säännöllinen työaika olla enintään 13 tuntia. Työnantajan tulee seurata liukumasaldon kertymää. Liukumasaldon ylittyessä 50 tuntia, työnantajan tulee neuvotella toimihenkilön kanssa työajan tasoittamisesta. Liukuva työaika on luonteeltaan tarkoitettu työntekijän välineeksi säädellä oman säännöllisen vuorokautisen työaikansa pituutta. Tämä tapahtuu siten, että työntekijä sovituissa rajoissa päättää oman työaikansa alkamis- ja päättämishetken. Liukuvan työajan järjestelmässä korostuu työntekijän oma valinnanvapaus. Työnantaja ei voi edellyttää työntekijän tekevän työtä sovitun kiinteän työajan ulkopuolella. Liukuvassa työajassa kyse on säännöllisen vuorokautisen työajan vaihtelusta. Liukuvalla työajalla ei voida pidentää säännöllistä viikoittaista työaikaa lauantaina tai sunnuntaina tehtävällä työllä. Työnantajan aloitteesta viikonloppuna tehty työ on aina viikoittaista lisä- ja ylityötä silloin, kun viikolla on jo tehty säännöllinen työaika (37,5 tuntia). Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaan lauantai ja sunnuntai ovat vapaapäiviä. ERTOn kyselyyn vastanneista 65,2 %:ssa työsuhteista noudatetaan liukuvaa työaikaa ja 34,8 %:ssa työsuhteista ei noudateta. Eniten liukuvaa työaikaa noudatetaan toimihenkilön työpaikoilla (96 %) ja vähiten pienillä, alle viiden toimihenkilön työpaikoilla (51 %). 70 % kyselyyn vastanneista pystyy pitämään liukumavapaat ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä ja 30 % ei pysty. Eniten liukumavapaita kokonaisina vapaapäivinä pystyy pitämään isoilla toimihenkilön työpaikoilla (92 %) ja vähiten toimihenkilön työpaikoilla (60 %). Keskimääräinen työaika Liukuvalla työajalla ei tarkoiteta keskimääräistä työaikaa. Taloushallintoalan työehtosopimuksen 7 :ssä on määräys keskimääräisestä työajasta. Siinä työaika tasoittuu keskimäärin 37,5 tuntiin viimeistään 52 viikon kuluessa. Työnantajan on laadittava tasoittumisjakson aikana kutakin kahta kalenteriviikkoa kohti työtuntijärjestelmä. Keskimääräisessä työajassa työpäivän pituus on enintään 13 tuntia ja viikkotyöaika enintään 55 tuntia. Liukuvan työajan järjestelmässä työvuorojen pituutta ei suunnitella etukäteen, vaan työntekijä päättää työpäivänsä pituudesta sovituissa rajoissa. Liukuvan työajan järjestelmässä toimihenkilö päättää itse työnsä aloittamis- ja lopettamisajan sovituissa rajoissa. Siksi onkin tärkeää, että työpaikalla määritetään periaatteet, 4 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-5

4 kuinka ylityötä syntyy liukuvan työajan järjestelmässä. Työaikalain mukaan lisä- ja ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan jälkeen tehty työ. Toimihenkilön ei kannata pidentää työpäiväänsä liukumalla, jos tilanne on selvästi työnantajan aloitteesta johtuva ylityö. Jokaisen tulee itse huolehtia, että saa tekemästään työstä työehtosopimuksen ja työaikalain mukaisen korvauksen. Ilmaista työtä ei kannata tehdä! ERTOn ja Taloushallinnon ammattilaisten jäsenenä voit aina soittaa ERTOn työsuhdeneuvontaan ja kysellä neuvoja mieltäsi askarruttavista asioista myös ylitöistä ja liukumista. Nettisivujen työsuhdeoppaasta löydät neuvoja ja vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisseminaari ja syyskokous 2012 järjestettiin Helsingissä Hotelli Crowne Plazassa. Hyväksi havaitun kaavan mukaisesti syksyn tapahtuma jakaantui perjantaina pidettävään ammatilliseen koulutuspäivään ja lauantaiseen kokoukseen. Ammatillisista koulutuspäivistä on työmarkkinoilla ollut viime aikoina paljon puhetta. Valitettavasti varsinainen ydin, itse koulutus ja sen vaikutus työntekijöiden työuriin ja osaamiseen, on jäänyt työmarkkinanahistelun varjoon. Me pyrimme syksyistä tapahtumaamme suunnitellessamme sulkemaan hetkeksi korvamme maailman hälyltä ja keskittymään olennaiseen: rakentamaan jäsenillemme kiinnostavan ja antoisan koulutuspäivän, joka ylläpitää KLTtutkintoa ja antaa samalla myös ajatuksia tuleviin haasteisiin. Lavalla Mikael, Sari, Lauri ja Niina Seminaarimme avaajana toimi kansanedustaja Mikael Jungner. Hänet tunnetaan loistavana puhujana, ja siitä saimmekin hyvän näytteen. Jungner pohti hauskassa ja polveilevassa esityksessään mm. yritysten johtamiskulttuurin muutostarvetta ja yhteiskuntamme arvoilmastoa. Raikas ja hauska avauspuhe oli rentouttava ja loi päivälle positiivisen tunnelman. Seminaarin aloitti ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta katsauksella tulevan verovuoden uudistuksista. Aiheina olivat mm. tuloverotuksen ja alv-kantojen muutokset, muutokset verovapaiden korvausten perusteissa ja määrissä, verokortin ja vuosi-ilmoitusten päivitykset ja rakennusalan tulevat ilmoitusvelvoitteet. Tiukka ja täyteläinen paketti! Wulff osaa rakentaa tietosisällöltään raskaasta aiheesta helposti seurattavan ja jopa paikoin jännittävänkin kokonaisuuden. Veroasioista siirryimme korkeammalla kehikolle: Danske Bankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila kuljetti meidät läpi suhdenne- ja rahoitusmarkkinakatsauksen. Esityksen keskeinen kysymyksenasettelu oli kirkas: miten Suomella ja maailmalla taloudellisesti menee, ja miltä tulevaisuus näyttää. Uotila esitti aineistonsa varassa vastalauseen yhteiskunnassamme vellovaan mustanpuhuvaan keskusteluun kansantaloutemme heikosta tolasta. Moni asia on kansainvälisten mittareiden mukaan hyvin, ellei peräti loistavasti, mitäs tässä valittelemaan. Ja kansakuntamme on vieläpä useissakin onnellisuustutkimuksissa kärkisijoilla. Esitys sai pienen kuulijan ajattelemaan isoja kokonaisuuksia ja niiden todenperäisyyksiä. Kirjanpitäjän työn kannalta arkisinta antia seminaarissamme edusti Bilanssi Oy:n veroasiantuntija Niina Tuovisen pitämä luento sijoitustuotteiden kirjanpidosta ja verotuksesta. Katsauksessa käytiin läpi mm. osinkotulojen jakamisen perusteita, indeksilainan ja korkototuottojen verotusta, luovutusvoittojen verotusta ja jaksottamissäännöksiä kirjanpidossa ja verotuksessa. Päivä päättyi iltaohjelmaan Cafe Pirittassa Tokoinrannassa. Kokoonnuimme hotellin aulaan ja kävelimme pimenevässä syysillassa Linnunlaulun poikki Hakaniemen puolelle. Pirittassa nautimme murhamysteerin ja illallisen: teatteria ja kolme ruokalajia. Murhaaja selvisi ja ruoka oli hyvää! Kokous valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajan Sunnuntaina pidetyssä syyskokouksessa keskityimme sääntömääräisiin asioihin. Hyväksyimme kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman, ja siirryimme kokouksen jännittävimpään osioon: valitsemaan yhdistykselle uutta hallitusta ja puheenjohtajaa. Uusi hallitus on seuraava: Jaana Monto, Tiina Laukka, Satu Karioja, Lea Karjalainen, Gülseren Kaya ja Maarit Huuhka. Varajäsenet: Ritva Räisänen, Mervi Koivunen, Marja-Leena Nikkarinen, Arja Karimäki, Marja-Riitta Kantanen ja Arina Ershova. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Miettinen. Kiitoksia Anne-Marille loistavasta työstä yhdistyksemme puheenjohtajana! 6 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-7

5 Uusi hallitus esittäytyy: Satu Karioja OLLUT ALALLA: Kohta 11 vuotta tilitoimistoalalla. HARRASTAN: Kuntoilua ja kokkausta sopivassa suhteessa. MOTTONI: Voisi olla vaikkapa kaikesta selvitään, hyvällä tai pahalla mutta mieluiten hyvällä. Arja Karimäki Eura OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä 28 vuotta. HARRASTAN: Käsitöitä, jumppaa ja lukemista. MOTTONI: Kysyvä ei tieltä eksy. Jaana Monto Imatra OLLUT ALALLA: 29 vuotta. HARRASTAN: Rotweilerin kanssa touhuilua, kahvakuulailua, liikuntaa yleensäkin. MOTTONI: Pystyt kaikkeen, kun vain itse haluat!. Marja-Leena Nikkarinen Rovaniemi OLLUT ALALLA: 25 vuotta. HARRASTAN: Pilkkimistä, patikointia, kävelyä. MOTTONI: Älä jätä sitä huomiseen, minkä voit tehdä tänään. Maarit Huuhka Laitila OLLUT ALALLA: Tehnyt taloushallinnon töitä reilusti yli 40 vuotta. Nykyisessä työpaikassani tilitoimistossa tulee kesäkuussa 27 vuotta täyteen. HARRASTAN: Tärkeimpänä on vapaaehtoistyö mielenterveyskuntoutujien kanssa. Myös itsestä huolehtiminen, liikunta ja terveystiedon kasvattaminen ovat tärkeitä. MOTTONI: Tee joka päivä itsellesi jotain hyvää, se on sama kuin hymy, joka palaa aina takaisin. Lea Karjalainen Oulu OLLUT ALALLA: Säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 1993, säännöllisesti vuodesta HARRASTAN: Lukemista, mökkeilyä ja Titoa. MOTTONI: Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina. Teemu Miettinen Helsinki OLLUT ALALLA: Noin viisi vuotta, saman yrityksen (Pretax Yhtiöt) palveluksessa. Näkökulmani on siis hieman rajoittunut yritän monipuolistaa sitä keskustelemalla aktiivisesti muissa yrityksissä toimivien ihmisten kanssa. HARRASTAN: Shakkia ja järjestötoimintaa. Ja kirjoitan ja luen aina kun ehdin. MOTTONI: Aamulla mieti. Päivällä toimi. Illalla syö. Yöllä nuku. Mervi Koivunen Kontiolahti, Lehmo OLLUT ALALLA: Taloushallinnon työtehtävissä vuodesta 1979 lähtien. MOTTONI: Odotellaan kovasti kevättä ja kesää että pääsee mopolla ajelemaan. Arina Ershova Kokkola OLLUT ALALLA: Noin 8 vuotta. HARRASTAN: Tällä hetkellä ei ole harrastuksia, koska työ ja opiskelu ei jätä hirveästi aika harrastuksille. MOTTONI: Ei ole mottoa. Ritva Räisänen Valkeakoski OLLUT ALALLA: Kirjanpitäjänä vuodesta 2007 alkaen, mutta ollut sitä ennen mm. työvoimaneuvojana noin 10 vuotta ja tehnyt erilaisia toimisto- ja taloushallinnon töitä noin 5 vuotta. HARRASTAN: Kävelyä, käsitöitä ja lukemista. MOTTONI: Kaikki vastoinkäymiset vain kasvattavat ja niistä voi ottaa opikseen. Gülseren Kaya Espoo OLLUT ALALLA: 4 (Turkissa) + 12, yhteensä 16 vuotta. HARRASTAN: Ruoanlaittoa, kävelyä. MOTTONI: Muutos alkaa itsestä. Tiina Laukka Tampere OLLUT ALALLA: Jo 23 vuotta, josta tilitoimistossa 19 vuotta. HARRASTAN: Vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä, lukemista, elokuvia ja erilaisia urheilulajeja, kuten maastopyöräilyä, hiihtoa, sauvakävelyä, sulkapalloa. MOTTONI: Unelmoi, jotta jaksat elää, ja elä että jaksat unelmoida Kuva on otettu Syyskokouksen 2012 tuoksinassa. 8 - Tosite 1/2013 Tosite 1/2013-9

6 Taloushallinnon ammattilaisten Kumppanitilitoimisto Lahden Tilikeskus Oy Lahden Tilikeskus Oy:n toimitilat sijaitsevat muutaman minuutin kävelymatkan päässä Lahden rautatieasemalta, Askon vanhassa huonekalutehtaassa, joka on uudistettu toimistokäyttöön. Saman katon alla, kahdessa kerroksessa, työskentelee kuusikymmentäneljä tili- ja palkanlaskentapalvelujen ammattilaista. Tässä juttusarjassa Taloushallinnon ammattilaiset ry esittelee tilitoimistoja, joissa henkilöstötyötä tehdään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tila on avara ja valoisa, hengittävä, ikkunat ovat korkeat ja luovat tilantuntua. Avokonttoriin on saatu rakennettua työntekijöille omaa rauhaa työpisteitä rajaavilla korkeilla kaapeilla. Alakerrassa työskentee tilipalveluiden ja yläkerrassa palkkapalveluiden väki. Osaava ja viihtyvä henkilöstö ensisijalla Lahden Tilikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Martikainen pitää tilitoimiston tärkeimpänä menestystekijänä panostusta henkilöstöön. Menestyksen takana on osaava ja viihtyvä henkilöstö, jolla on käytössään toimivat ja asianmukaiset työvälineet, Martikainen sanoo. Tilikeskus on ottanut työyhteisön kehittämisvälineeksi käyttöönsä teollisuudesta tutun Jatkuvan parantamisen aloitejärjestelmän. Vanhanaikainen palautelaatikon idea on uusinnettu siten, että työntekijät voivat palautteen antamisen lisäksi kommentoida muiden esittämiä ideoita. Näin toteutuu kehittämistyössä oleellinen vuorovaikutuksen periaate. Fyysinen työssäjaksaminen ja työturvallisuus on Lahden Tilikeskuksessa nostettu keskeiselle sijalle. Yritys on toteuttanut työpisteprojektin, jonka aikana on yhdessä määritelty toimivan työpisteen periaatteet. Projektin lopuksi kaikilla työntekijöillään on käytössä sähkösäätöinen työpiste, ja sen käyttöön parhaiten soveltuvat työtavat. Oikeaoppisella työergonomialla saadaan niska- ja hartiavaivoja vähennettyä radikaalisti. Toivottavasti mahdollisimman moni työnantaja seuraa Lahden Tilikeskuksen esimerkkiä: sähköpöydät kaikille Suomen kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille! Koulutuspäivät ja RAN Trainee -ohjelma Työmarkkinoilla vellonut kolmen päivän koulutuspäivä -kiista on puhututtanut myös Lahden Tilikeskuksessa. Yritys tuottaa itse koulutuksen työntekijöilleen, ja myy palvelujaan myös muille alueen toimijoille. Tämä on mahdollistanut sen, että Lahden Tilikeskus pystyy tuottamaan omille työntekijöilleen riittävän koulutustarjonnan, ja tekemään sen vieläpä taloudellisesti kannattavalla rakenteella. Koulutustarjonnan lisäksi Lahden Tilikeskuksella on meneillään RAN Trainee -ohjelma, jonka tarkoituksena on kouluttaa vastavalmistuneita taloushallinnon opiskelijoita tai muutoin taloushallintokokemusta omaavia henkilöitä pitkäjänteisen ohjelman varassa alan ammattilaisiksi, ja työllistää heidät kirjanpitäjinä tai palkanlaskijoina. Toimialallamme on ajoittain ollut ongelmallista se, että vastavalmistuneilla opiskelijoilla ei ole käytännön kokemusta tilitoimistotyöstä. Vastuullisten kirjanpitojen tekeminen ei onnistu noin vain ilman asiantuntevaa ja pitkäjänteistä opastusta. Tätä ongelmaa ratkomaan tarvitaan Lahden Tilikeskuksen RAN Trainee -ohjelman kaltaisia työkaluja. Vastuullinen työnantaja Taloushallinnon ammattilaiset ry:n mielestä vastuullinen työnantaja on järjestäytynyt työnantaja, joka noudattaa alallamme voimassaolevaa työehtosopimusta. Valitettavasti järjestäytymisaste ei ole työnantajien piirissä kovin korkea, ja tästä seuraa se, että alan työehdoissa ja -olosuhteissa on puutteita. Lahden Tilikeskus Oy on järjestäytynyt työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään myös luottamusmiestoimintaan. Parhaimmillaan luottamusmies toimii työnantajalle tärkeänä kumppanina yrityksen toiminnan kehittämisessä. Täällä on tosi moni asia hyvin, mutta tietysti aina kehitettävääkin on, sanoo Lahden Tilikeskuksen luottamusmies Katja Nousiainen. Toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti. Se on toimivan yhteistyön a ja o. Taloushallinnon ammattilaiset suosittelee Taloushallinnon ammattilaiset kiittää kumppanitilitoimistoaan Lahden Tilikeskus Oy:tä kutsusta tulla tutustumaan toimistoon ja toivottaa hyvää jatkoa liiketoiminnalle. Suosittelemme alamme ammattilaisille yritystänne työnantajana ja toivomme, että jatkatte ansiokasta työtänne henkilöstön osaamisen ja viihtyisyyden parantamiseksi. Yhteystiedot: Lahden Tilikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Martikainen ja luottamusmies Katja Nousiainen voivat keskustella asioista avoimesti ja rehellisesti Tosite 1/2013 Tosite 1/

7 KUTSU TALOUSHALLINNON AJANKOHTAISSEMINAARIIN JA KEVÄTKOKOUKSEEN 2013 Ilmoittaudu viimeistään KEVÄTKOKOUS JA KOULUTUSPÄIVÄ Holiday Club Tampere Lauantai Ilmoittautuminen Lakimies Julia Saraste, Talenom Oy Avio-oikeus, avioehto ja perintö näkökulmat ja näiden vaikutus yritystoimintaan Lounas Lakimies Helena Lievonen, ERTO Taloushallintoalan TES-neuvottelut Kahvi Patruunamatka Finlaysonille Illallinen Sunnuntai Aamiainen Kokous Huoneiden luovutus Lounas Luennoitsija Julia Saraste OTM on työskennellyt Talenom Konsultointipalvelut Oy:ssä lakimiehenä vuodesta 2011 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:ssä yhtiöoikeusasiantuntijana vuodesta 2008 lähtien. Julia Saraste on hoitanut yritysten ja yrittäjien vero- ja lakiasioita mm. perintöverosuunnittelua. KOULUTUS JA OSALLISTUMINEN Lauantaina järjestettävä ammatillinen koulutus ruokailuineen on tarkoitettu koko viikonloppuun ja kokoukseen osallistuville. Kokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksemme jäsenet. Ne jotka osallistuvat vain kokoukseen voivat osallistua myös sunnuntain lounaalle. OMAVASTUU 30 maksetaan koulutuksen osalta Titon tilille Sampo FI viimeistään ILMOITTAUTUMINEN Mukaan pääsee ilmoittautumalla mennessä ensisijaisesti kotisivujemme kautta tai Arja Karimäelle puh Ilmoittautumiset ovat sitovia. 50:lle koulutukseen osallistuvalle on varattu majoitus. Ruokailun järjestämiseksi odotamme, että kerrot mahdollisista erityisruokavalioista ja, että ilmoittaudut myös mikäli osallistut vain sunnuntain kokoukseen ja lounaalle. MATKALIPUT Matkaliput korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Lentoliput korvataan edullisinta vaihtoehtoa käyttäen Oulun pohjoispuolelta tuleville. Lentolipputilauksia hoitaa Lea Karjalainen Bussiliput korvataan matkalaskua vastaan. Junaliput tilataan VR:n Yrityspalvelusta tai puh Ilmoita tilatessasi matkustajan nimi, yhdistyksemme asiakasnumero ja tunnus Voit pyytää varausnumeron jolla saat liput asemalta, näin ei synny lähetyskuluja. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika sunnuntai klo 9.00 Paikka Holiday Club Tampere 1. Kokouksen avaus 2. Kokoustoimihenkilöiden valinta 2.1 Puheenjohtaja 2.2 Kaksi sihteeriä 2.3 Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 2.4 Kolme ääntenlaskijaa 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Kokouksen menettelytavoista päättäminen 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen käsittely 7. Vuoden 2012 tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely 8. Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä 10. Taloushallinnon ammattilaiset ry:n matkustussäännön muuttaminen. 11. Kokoukselle lähetettyjen kirjeiden ja aloitteiden käsittely 12. Ilmoitusasioiden käsittely 13. Muiden kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely 14. Kokouksen päättäminen Parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta, Lapinniemessä sijaitsevaan Tampereen Kylpylään on hyvät kulkuyhteydet. Autolla matkaa Helsingistä on 180 km. Seuraa ensimmäisten Tampereen liikennevalojen jälkeen Vaasa-kylttejä, kunnes vastaan tulevat Lapinniemi-kyltit. Lahden ja Jyväskylän suunnasta tulevat seuraavat TAYS:n jälkeen opasteita Vaasaan ja Särkänniemeen Kekkosentielle, josta opaste Lapinniemeen. Särkänniemeen matkaa on 1 km. Autoille on runsaasti parkkitilaa. Junalla pääsee kätevästi Tampereen keskustaan. Kaupungin bussi, TKL:n linja nro 2, kulkee Rauhanniemeen. Aikataulut löydät Lentokenttä sijaitsee 15 km päässä Pirkkalassa. Lentoaika Helsingistä on noin 40 min. Tampereen Kylpylän rannassa on vierasvenesatama. Tito vai jokin muu? Tilitoimihenkilöt ry perustettiin v ja siitä saatiin mukavasti lyhennys tito. Titolaisia olemme olleet siitä asti, mutta nyt on aika pohtia, olisiko aika uudistaa lyhenne. Yhdistyksen uusi nimi viime keväästä lähtien on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Kaikki ehdotukset uudeksi kutsumanimeksi ovat tervetulleita! Patsas Finlaysonin Palatsin puistossa. Kuvaaja: Martti Tammisto TERVETULOA!

8 Tervetuloa Tampereelle! Tänä vuonna Titon kevätkokous pidetään Tampereella, teollisuuskaupungissa. Nimenomaan tekstiiliteollisuuden kehtona voitaisiin Tamperetta myös pitää. Kylpylä hotelli Holiday Club sijaitsee vanhassa puuvillakehräämössä, Lapinniemessä Näsijärven rannalla. Tämän näyttävän rakennuksen historia ulottuu aina 1800-luvulle. Tampereen Lapinniemessä aloitti toimintansa Tampereen Puuvillateollisuus Oy vuonna 1899 kauppaneuvos Arthur Sommerin toimesta. Alueelle kohosi värjäämö, kehräämö, kutomo, valkaisimo, konttori, sekä omistajaparin asumus ja viherhuone. Kukoistuskautensa aikana kehräämön alue oli kuin pieni kaupunki kaikkine palveluineen. Tästä ajasta on edelleen muistona komea Lapinniemen pääportti, josta nykyisen kylpylän alueelle saavutaan. Lapinniemen Puuvillakehräämön toiminta lakkautettiin vuonna Kauppaneuvos Arthur Sommerin rakennuttama tehdas sai sata vuotta myöhemmin uuden elämän upeana vapaa-ajankohteena. Nykyään Holiday Club Tampereen Kylpylä -lomakeskuksena toimivan rakennuksen lähes kaikista huoneista avautuu näkymä Suomen 16. suurimmalle järvelle. Vertaansa vailla olevan kaupunkikohteen ylellinen hoitokylpylä, laadukas hotelli ja yksilölliset lomahuoneistot muodostavat kokonaisuuden, jossa luonto ja kaupunkilaiselämä kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Lauantaina tulemme myös tutustumaan toiseen entiseen teollisuuskohteeseen, Finlaysonin alueeseen, joka onneksi restauroitiin uuteen uskoon. Nykyään entisessä tehdasalueella on mm. useita ravintoloita, Finnkinon elokuvateatteri, taidemuseoita ja lukuisia toimistoja. Minunkin työpaikkani sijaitsee aivan kosken rannalla, entisessä Wärjäämössä. Tampereen ja koko maan tehtaista suurin oli Finlaysonin puuvillatehdas, jonka suhdanteita ja työntekijöiden kysyntää kaupungin väestön muutokset olivat noudatelleet 1870-luvulle saakka. Vuonna 1870 Finlaysonilla oli noin 2300 työntekijää, eli yli puolet kaikista tehtaalaisista työskentelivät Finlaysonin palveluksessa. Vuonna 1900 Finlayson oli edelleen suurin tehdas, jolla oli työntekijöitä jo yli Väestömäärän kasvettua huimasti se tarkoitti, että enää joka kolmas tehtaalainen työskenteli Finlaysonilla. Tampere on tunnetusti ollut aina naisten kaupunki, johtuen tekstiiliteollisuudesta. Näitä naisia kutsuttiinkin Pumpuli-tytöiksi. Tällainen hauska ilmoitus osoittaa naispuolisten (tyttöjen) merkityksen 1850-luvulla: Tytöt huomatkaa! Pumpuli-vapriikkiin Tampereella otetaan, tämän syksyn kuluessa, kolmesataa (300) tyttöä, 10 niin 24 vuoden ikäisiä; siinä saavat ansiollisen paikan kuin he ilmottavat itsensä vapriikin kontorissa jota pikemmin sitä parempi. Tampereelta 21 p. elokuuta Finlayson H C:o. Tervetuloa tutustumaan Tampereen kaupunkiin, historiaan ja nauttimaan Tampereen kylpylän palveluista! Tiina Laukka Titon tiedotusvastaava Katuvapriikki, yksi Finlaysonin alueen entisistä tehtaista. Kuvaaja: Irina Nurmi Nottbeck-suku teki Finlaysonin tehtaista suuren James Finlayson perusti Finlaysonin tehtaat Tammerkosken rannalle vuonna Hän myi yhtiön pietarilaisille Venäjän keisarin henkilääkäri Georg Adolf Rauchille ja liikemies Carl Samuel Nottbeckille vuonna Finlaysonin tehtaat säilyivät sukujen omistuksessa vuoteen Vuonna 1860 Wilhelm von Nottbeck tuli tehtaiden johtoon ja toimi Finlaysonin tehtaiden patruunana kuolemaansa saakka vuoteen Hänen merkityksensä Finlaysonin tehtaiden ja myös Tampereen kaupungin kehittäjänä on suuri. Nottbeck tunnettiin patruunana, joka kantoi huolta työväestön hyvinvoinnista. Tehtaalla oli mm. oma koulu, kirkko, sairaskassa, palokunta, sairaala, orpokoti sekä paljon tehtaan järjestämiä tapahtumia ja harrastusryhmiä luvun nälkävuosina tehtaalla jaettiin ruokaa kaikille kaupunkilaisille. Finlaysonilla oli kahteen otteeseen palkanmaksussa käytössä oma raha, koska Venäjän ruplan arvo oli romahtanut. Hänen aikanaan yhtiö kasvoi yhdeksi Suomen suurimmista yrityksistä, jossa oli yli 3000 henkilöä työssä. Nottbeck sai puolisonsa Marie Elisen, os. von Mengden, kanssa seitsemän lasta, kaikki poikia. Pojista Wilhelm, Peter ja Alexander osallistuivat tehtaiden toimintaan. Vuonna 1917 viimeiset Nottbeckin suvun jälkeläiset lähtivät Tampereelta. Nottbeckin suvulla on ollut todella suuri merkitys Tampereen kehityksessä, joka näkyy vielä 2000-luvullakin. TÄRKEITÄ PÄIVIÄ 2013 merkkaa kalenteriisi! Kevätkokous, Tampere 8.6. Erton 45-vuotissynttärit, linnanmäki Jäsenpäivä, Jyväskylä Syysseminaari ja syyskokous, helsinki (seuraa Titon kotisivuja) Muistathan Erton jäsenedut ja koulutukset (nyt juhlavuotena on joka kuukausi erikoisarvontoja) yms. hauskaa! Tarkista tarjonta ja tapahtumat Erton nettisivuilta Palkkakyselyssä Aino Joensuusta, Jaana Kouvolasta, Tarja Suonenjoelta, Raisa Muuramesta ja Lotta Viitasaarelta voittivat 30 euron SOK-lahjakortin. Voittaneisiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Jäsenpäivässä ERTOn jäsenpäivää 2013 vietetään Könkkölän juhlatalolla Jyväskylässä lauantaina Päivän teemana on 70-luku, joten osallistujien pukeutumiskoodi on mielellään myös sen mukainen. Tilaisuus alkaa puoliltapäivin ja kestää iltamyöhään. Tiedossa on mm. sopivasti puheita, ohjattua ohjelmaa, kivaa yhdessäoloa, saunomista, hyvää ruokaa ja juomaa sekä elävää musiikkia. Jäsenille on varattu ERTOn majoituskiintiö Cumulus-hotellissa la su Könkkölään on meno-paluukuljetus. Tarkempia tietoja, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet seuraavassa Toimi-lehdessä ja ERTOn nettisivuilla. Terveisin ERTOn Keski-Suomen aluejärjestö Toimihenkilöliitto ERTO ry yhteystiedot: SÄHKÖINEN ASIOINTI hoida jäsenyyttäsi netissä Kirjaudu sisään vasemmasta reunasta kohdasta Sähköinen asiointi. Korjaa tietojasi jäsen rekisterissä, Maksa jäsenmaksujasi Tee ilmoitus palkattomasta ajanjaksosta Tulosta jäsenmaksutodistus Tarkastele hakemuksesi käsittelyn tai maksujen tilannetta Lähetä jatkohakemus tai muutos ilmoitus. JÄSENREKISTERI liittyminen, jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat (09) ma ti, to pe 9:30 13:30 TYÖSUHDENEUVONTA oikeudellinen neuvonta, työsuhdeasiat (09) ma pe 9:30 13:30 TYÖTTÖMYYSKASSAN PUHELINPÄIVYSTYS mm. päiväraha-, koulutustuki- ja vuorottelukorvausasiat (09) ma pe 9:30 13:30 Lisätiedot: Reijo Partanen puh tai 14 - Tosite 1/2013

9 ERTO 45 ILOISTEN YLLÄTYSTEN JUHLAVUOSI Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina klo Portit aukeavat klo Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne. ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuoroja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja toimintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, mutta rajattu.

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Ilokseni on todettava, että valo ei hevin anna periksi. Syksyn loskat antavat vielä odottaa itseään ja hyvä niin. Kyllä sitä tarpomista joutuu taas kestämään talven

Lisätiedot

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous 24. 25.10.2015 Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 24. 25.10.2015

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Hyvinvoiva Sinä - Kehon ja Mielen vireyttä ja lepoa pe 1.3.- su 3.3.2013 Tervetuloa nauttimaan hyvinvoinnista! Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Mitä voit saada?

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jäsentiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Jyty Varkaus ry:n jäsenkampanja 4 Itä-Suomen alueen Työhyvinvointi-seminaari 22. - 23.11.2014 Vuorelan

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden kolmannet valtakunnalliset Partneripäivät järjestetään

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN.

KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN. KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima on saanut uuden odotetun hurjimuksen. Uskallatko kokea kesän uutuuslaitteen KINGIn ja 75 metrin vapaapudotuksen?

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukkav aapukkavaapukkavaapu Vaapukka 1/2012

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk KVTES työaikamuotojen vertailua Työaikamuoto työaika vuorokaudessa työaika viikossa Enintään 9 tuntia 36 tuntia ja 15 Vuorokautista säännöllistä työaikaa rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO. Hotelli IsoValkeinen. - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO. Hotelli IsoValkeinen. - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO Hotelli IsoValkeinen - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio 22.-23.11.2014 Nuorten Palvelu ry:n Valtakunnalliset Syyspäivät 2014

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 1 (6) Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) viikoittaisen vapaa-ajan tulkinnasta. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry:n pyynnöstä 3 päivänä

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot