Arktiset Aromit ry MMM, emba Simo Moisio. Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen 2013 (LULA -hanke) Hankkeen loppuraportti ARKIISEI ÄROM LT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arktiset Aromit ry MMM, emba Simo Moisio. Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen 2013 (LULA -hanke) Hankkeen loppuraportti ARKIISEI ÄROM LT"

Transkriptio

1 Arktiset Aromit ry MMM, emba Simo Moisio Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen 2013 (LULA -hanke) Hankkeen loppuraportti ARKIISEI ÄROM LT s

2 qo 1. Hankkeen tavoitteet 1.1. Tehostaa poimijoita kutsuvien yritysten ja poimijoitten ohjeistusta jokamiehenoikeuksien ja hyvien laatukäytäntöjen noudattamisessa Hankkeen tavoitteena oli päivittää ulkomaisia poimijoita kutsuville yrityksille toimintatapaohjeet sekä päivittääja painaa ulkomaisille poimijoille laadittuja ohje- esitteitä. Hanke laatu ulkomaisten poimijoiden perehdyttämiseen opetusvideon alkuvaiheessa thaikielisenä. Hanke jakaa videota tiedossa oleville poimijoita kutsuville yrityksille, lähetystöille ja poimijoita rekrytoiville yhdyshenkilöille heidän lähtömaissaan Päivittää nettisivujen lainsäädäntöosiot sekä laatu- ja hygienlaoppaat Hankkeen tavoitteena oli päivittää yhdistyksen kotisivuilla lainsäädäntö ja omavalvontaosiota sekä uudistaa vanhentuneen Luonnontuotteiden laatu- ja hygieniaoppaan. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeen toteuttajana toimi Arktiset Aromit ry. Hankkeen aineistoa ovat valmistelleet Helmi Mikkonen, Simo Moisio ja Marjo Räisänen. Toimistotehtäviä on hoitanut Kaisu Seppänen. Hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana. Hankkeen alkuvaiheessa osallistuttiin ministeri Koskisen koollekutsumaan neuvotteluun, jossa eri intressitahot kertoivat luonnontuotteiden poiminnan taloudellisesta merkityksestä, ulkomaisten poimijoiden roolista ja heidän toimintansa ohjeistuksesta. Kokouksessa tuotiin esille myös kentällä esiin tulleita laatu- ja omavalvontaongelmia ja esitettiin niiden ratkaisuun parannusehdotuksia. Maa- ja metsätalousministeriössäjärjestetty kokous toimi pohjana hankkeenjatkotyölle. Hanke pyysi uusien aineistojen laadintavaiheessa käsikirjoituksiin kommentteja mm. ulkomaisia poimijoita kutsuvilta yrityksiltä, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitolta ja ympäristöministeriöltä. Yhteistyöllä viranomaisten, yritysten ja alan sidosryhmien kanssa pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja hyväksyntä hankkeen kehittämille toimenpiteille. 3. Hankkeen toteutus 3.1. Perehdyttämisvideon valmistus ulkomaisia poimijoita kutsuville Marjanpoimijoita maahan kutsuville yrityksille valmistettavan videon käsikirjoitusta laadittiin pyytäen siihen kommentteja alan yrityksiltä, MTK:lta ja ympäristöministeriöltä. Videon kuvaukset tehtiin eri puolilla Suomea kesällä Käsikirjoitukseen tehtiin vielä loppuvaiheessa joitakin pieniä muutoksia ja tarkennuksia sen mukaan, mitä uusia tarpeita kentällä ilmeni. Lisäyksinä käsikirjoitukseen laadittiin maininta siitä, että poimintaa

3 maaseutumatkailupaikkoj en läheisyydessä väitetään, tarkennettiin ohjeita yksityisten metsäautoteiden käytöstä, poiminnasta kylien ja talojen läheisyydessä sekä lisättiin videolle mainimiat vapaa-ajan viettomahdollisuuksista ja mahdollisuudesta osallistua paikallisväestön j ärj estämiin tilaisuuksiin. Videojuonnettiin thaikielellä ja 25 minuutin pituisena sitä monistettiin 200 kappaletta. Video soveltuu opetusvideoksi sekä Suomessa poimijoitten perehdyttämiskoulutuksessa että Thaimaassa jo ennen kuin poimijat päättävät lähteä Suomeen poimintamatkalle. Videota postitettiin mm. ulkomaisia poimijoita kutsuviile yrityksille, ulkoasiainministeriölle, Maa-ja Metsätaloustuottajain Keskusliitolle ja Suomen Thaimaan suurlähetystölle marraskuun aikana (video liite 1.) Koti-ja ulkomaisille poimijoille laadittujen ohje-esitteiden päivittäminen Päivitettiin Ohjeita marjanpoimijoille -esite thaikielisenäja otettiin siitä kpl painos (liite 2.). Jaettiin esitettä niille yrityksille, jotka ovat Arktiset Aromit ry:n tiedon mukaan saaneet luvan kutsua thaipoimijoita. Ongelmaksi osoittautui se, ettei ulkoasiainministeriöstä saatu osoitteita kaikista thaipoimijoitten kutsumisluvan saaneista yrityksistä. Näin osalle yrityksiä ei tiedetty lähettää tarpeelliseksi osoittautunutta esitettä. Uusia yrityksiä selvisi kuitenkin kesän aikana, kun heidän kutsumansa poimijat roskasivat luontoa tai poimivat liian läheltä taloja ja kyliä. Kentältä yritykset viestivät myös kilpailijoiden aiheuttamista ongelmista, mikä toi kutsuluvan saaneita yrityksiä Arktiset Aromit ry:n tietoon. Thaipoimijaesitettä postitettiin runsaasti yrityksille ja laitettiin se myös pdf -tiedostona hankkeen kotisivuille kaikkien vapaasti tulostettavaksi. Esitteestä lehdistö tiedotti alkuvaiheessa virheellisesti. Siksi laadittiin hankkeen toimesta oma tiedote jajaettiin esitteen suomenkielistä käsikirjoitusta lehdistölle virheellisen tiedotuksen oikaisemiseksi. Myös maa- ja metsätalousministeriö laati asiasta oman tiedotteensa. Kiinnostus esitettäja thaipoimijoita kohtaan oli edelleen suurta. Niinpä lukuisat lehdet ja TV kanavat tekivät omat uutisensa joko esitteestä tai ulkomaisten poimijoidenjokamiehenoikeuksistaja -velvollisuuksista. Hankkeessa vastailtiin kunkin tiedotusvälineen puhelin- tai sähköpostihaastatteluihin (liite 3.). Thaikielisten ohjeitten lisäksi päivitettiin ja otettiin uusintapainokset suomenkielisestä Marjanpoiminnan laatusäännöt -ohje-esitteestä (3 000 kpl, liite 4.), suomenja thaikielisestä Luomuluonnonmarjojen poimintaohje-esitteistä (2 x 3000 kpl, liite 5. ja 6.). Hanke on jakanut ohje esitteitä alalla koulutusta antaville oppilaitoksille, hankkeille ja yrityksille Laatu-ja hygieniaoppaidenja lainsäädäntökohtien päivittäminen Hankkeessa laadittiin käsikirjoitus Luonnontuotteiden laatu- ja hygieniaoppaasta. Oppaan kuvien ottaminen siirtyi sesonkikaudelle ja siksi oppaan viimeistely tapahtui syyskaudella. Luonnokseen pyydettiin kommentteja myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta. Ohjeista saatiin kommentti Eviralta, että opas tulisi laatia Luonnontuotteiden hyvän käytännön laatuoppaaksi, jolloin Evira voisi niitä kommentoida. Evira ei kuitenkaan sittemmin ryhtynyt tarkistamaan opasta.

4 Yhdistyksen kotisivuilla päivitettiin luonnontuotteita koskevat lainsäädäntötekstit (liite 8.). Myös omavalvontaa koskevat malliohjeet päivitettiin (liite 9.). Koskisen koollekutsumassa neuvottelussa alkuvuodesta kotisivuille vapaasti tulostettaviksi (liite 11.) 10.). Päivityksessä toimintatapaohjeisiin lisättiin niitä kohtia, jotka nousivat esille ministeri Jari Hanke päivitti myös ulkomaisia poimijoita kutsuville yrityksille laaditut toimintatapaohjeet (liite Hanke myös käänsi Codex Alimentariuksen metsäsieniä koskevat standardit suomeksi ja laittoi ne Lyhyessä hankkeessa ei onnistuta ratkomaan kaikkia luonnontuotealan laatuongelmia. Yhteistyö viranomaisten, alan sidosryhmien, yritysten, aluekehittäj ien, kouluttaj ien ja tiedotusvälineitten kanssa kuitenkin vähentää eri intressitahojen epäluuloja toisiaan kohtaan ja ehkäisee tilanteiden kärjistymisiä. Luonnontuotealaa yhdistävän, neutraalin tahon toimintaa tarvitaan ongelmien riittävä ohjeistus ja kaikki yritykset tuntisivat vastuunsa poimijoita koskevassa ohjeistuksessa. jatkohankkeissa. Asenneilmapiiriin vaikuttamista tarvitaan siten, että eri yritysten poimijoilla olisi Jatkohankkeissa on tarve myös turvata sekä pienten että suurten yritysten toimintamahdollisuudet ja samanlaiset mahdollisuudet sekä ulkomaisille että kotimaisille poimijoille. ratkomisessaja kompromissien rakentamisessa. Lisää koulutusmateriaalia tulee valmistaa 5. Jatkotoimet ohje-esitteestä tiedotettiin virheellisesti ja tietoa lähdettiin korjaamaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Sittemmin monet eri tiedotusvälineet ottivat yhteyttä ja tekivät pitkä historia ja sen vuoksi tiedotusvälineet näkivät asiat eri näkökulmasta. thaipoimijajuttujen väliset erot. Suomessa vierastyövoima on uutta, kun Saksassa sen käytöllä on juttua thaipoimijaesitteestä. Syksyllä havaittiin Saksan TV:nja Suomen tiedotusvälineitten Hanke kuitenkin joutui pakosta laajempaan tiedotukseen mukaan, kun thaipoimijoille laaditusta kohteena. Hanke tuotti materiaalia yrityksille, poimijoille ja sidosryhmille, eikä suunnitelmassa ollut tiedottaa materiaaleista yrityksiä ja alan sidosryhmiä lukuun ottamatta kovin aktiivisesti lehdistölle. Thaipoimijat ovat Suomessa monien eri intressitahojen ja tiedotusvälineiden kiinnostuksen vuoksi huomioon. Ensisijaisiksi kohderyhmiksi valittiin thaipoimijatja siksi esimerkiksi venäjän ja Kustannussyistä osa materiaaleista jäi päivittämättä, eikä kaikkia kohderyhmiä voitu ottaa tämän englanninkieliset ulkomaisten poimij oitten perehdyttämisvideot jäivät tuottamatta. Hankkeen tavoitteet olivat konkreettisia ja siksi onnistuttiin päivittämäänja tuottamaan suunnitelmassa mainitut oppaat, videot, omavalvontaohjeet ja lainsäädäntöpäivitykset, tiedottainaan niistä kohderyhmille ja hoitamaan aineistopostitukset. 4. Hankkeen tulokset ja niiden arviointi Joten Luonnontuotteiden hyvän käytännön laatuopasta painettiin kpl ja sitä on postitettu yrityksille, hankkeille, neuvojille ja oppilaitoksille (liite 7.).

5 6. Loppuraportin tiivistelmä Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen -hankkeessa päivitettiin ulkomaisille poimij oille laadittuja ohje-esitteitä ja otettiin niistä uusintapainoksia sekä laadittiin uutta ohjemateriaalia luonnontuotteiden laatuketjun kehittämiseen. Hanke päivitti mm. Ohjeita marjanpoimijoille -esitteen (thaikielinen), Luomuluonnonmarjojen poimintaohjeet (suomi, thai) ja Marjanpoiminnan laatusäännöt (suomi). Lisäksi päivitettiin Arktiset Aromit ry:n kotisivuilla luonnontuotteita koskevat lainsäädäntötekstit, omavalvontaa koskevat malliohjeetja ulkomaisia poimijoita kutsuville yrityksille laaditut toimintatapaohjeet. Hanke päivitti ja painoi Luonnontuotteiden hyvän käytännön laatuoppaanja käänsi Codex Alimentariuksen metsäsieniä koskevat standardit suomeksi yhdistyksen kotisivuille. Hanke valmisti ulkomaisten poimijoiden perehdyttämiseen tarkoitetun opetusvideon thaikielisenä. Video jaettiin poimijoita kutsuville yrityksille, jotta ne voivat jatkossa perehdyttää poimijoita Suomen olosuhteisiin heidän omalla äidinkielellään. Yritysten lisäksi video jaettiin ulkoasiainministeriölle, Suomen Thaimaan suurlähetystölle ja MTK:lle. Opastusvideon tavoitteena on, että kentällä tapahtuvat virheet vähenisivätja yritykset toimisivat hyvien käytäntöjen mukaisesti. Luonnontuotteiden laatuketjun kehittämishanke oli Arktiset Aromit ry:n toteuttama. Hankkeen aineistoa ovat valmistelleet Helmi Mikkonen, Simo Moisio ja Marjo Räisänen. Toimistotehtäviä on hoitanut Kaisu Seppänen. Hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana. Hankkeen kohderyhminä olivat luonnontuotteiden koti- ja ulkomaiset poimijat, ensiostajatja j alostusyritykset, luonnontuotealan sidosryhmät, viranomaiset, lähetystöt ja poimij oitten kutsumismenettelyä lähtömaissa käsittelevät henkilöt. Hankkeen tavoitteina oli tehostaa ulkomaisia poimijoita kutsuvien yritysten ja poimijoitten ohjeistusta jokamiehenoikeuksien ja hyvien laatukäytäntöjen noudattamisessa ja päivittää nettisivujen lainsäädäntöosiot sekä laatu- ja hygieniaoppaat. Tavoitteet olivat konkreettisiaja siksi hanke onnistui päivittämään ja tuottamaan suunnitelmassa mainitut oppaat, videot, omavalvontaohjeet ja lainsäädäntöpäivitykset. Hankkeen budjetti oli euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön laatuketjurahoituksen osuus euroa.

6 YLE Pohjois-Savo Haastattelu ulkomaisten poimijoitten Maaseudun Tulevaisuus Tiedustelu thaipoimintaohjeista YLE Oulu Haastattelu ulkomaisista poimijoista Jämsänseutu Haastattelu ulkomaisten poimijoitten ohj eistuksesta Keskisuomalainen Haastattelu thaipoimij oitten ohj eista Päivämäärä Tiedotusväline Aihe koskevaan uutiseen thaipoimij oille Hankkeen kotisivut Tiedote thaipoimijaesitteen valmistumisesta Kalaj okilaakso Haastattelu man astus ja j okamiehenoikeudet Maaseudun Tulevaisuus Haastattelu marjojen poimintaohjeista Etelä-Saimaa Haastattelu ulkomaiset poimijat ja j okamiehenoikeudet Maaseudun Tulevaisuus Oikaisun tekeminen MT:lle thaipoimijaohjeita TV2 Suomenkielinen käsikirj oitus: man anpoimintaohj eet YLE Kainuu Haastattelu marj astus ja j okamiehenoikeudet Iltalehti Lapin marj anpoimij at ja j okamiehenoikeuksien rikkeet metsätalousministeriö oikoluku Iltasanomat Haastattelu thaipoimijoiden kohtaamista YLE: Etelä-Savo Haastattelu thaipoimij oista ja -ohj eista YLE :Pohj anmaa Poimijat ja j okamiehenoikeudet -haastattelu ruotsinkiel.radio Yritysten yhteydenotto Ilomantsin luonnon roskaamistapauksen selvittelyä Ylä-Kainuu Haastattelu j okamiehenoikeuksista Maaseudun Tulevaisuus Haastattelu thaipoimijoista Helsingin Sanomat Haastattelu thaipoimijoista ongelmatilanteista haastattelu Maa- ja Ministeriön thaipoimijaesitettä koskevan tiedotteen maj oitusolosuhteista Liite: Tiedotusvälineitten haastattelut

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti 1 Asumisen ABC -projekti Loppuraportti Projektityöntekijä Tiina Kupari SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Projektisuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 2 3. Tuotokset, tulokset ja vaikutukset 4 4. Tulosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI Sauli Jaara Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Taitaja 2010 Oulu 20.10.2010 2 Sisältö 1 Esipuhe... 5 Visio Taitaja 2010... 6 2 Kisojen suojelija... 6 3 Järjestelyjen vastuutahot...

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot