AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI"

Transkriptio

1 AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI

2 2 Sisältö sivu 1. Alueellinen energiatehokkuus toimintamallissa (AET malli) on kuusi pääosiota 3 2. AET mallin kuvaaminen ja yleismarkkinointi kaiken lähtökohta 3 3. Aluelähtöiset aloitteet ovat AET -toiminnan ydin 5 4. AET -toiminnan rahoitus ja organisointi 5 5. Alueellisen käynnistystilaisuuden järjestäminen 6

3 3 1. Alueellinen energiatehokkuus toimintamallissa (AET malli) on kuusi pääosiota 1. aluetoiminnan käynnistäminen 2. alueellisen energiaselvityksen laatiminen (AES) 3. alueellinen energiatehokkuusviestintä 4. alueellinen taloyhtiöiden palvelu 5. alueellinen asukkaiden palvelu ( Arjen energiatehokkuus ) 6. aluetoiminnan ylläpito Tässä esitellään tarkemmin pääosio 1. Aluetoiminnan käynnistäminen. Aluetoiminnan käynnistäminen jakaantuu neljään osioon - AET mallin kuvaaminen ja yleismarkkinointi - Aluelähtöisten aloitteiden tunnistaminen ja kerääminen - AET toiminnan rahoitus ja organisointi - Alueellisen käynnistystilaisuuden järjestäminen 2. AET mallin kuvaaminen ja yleismarkkinointi kaiken lähtökohta Jotta järjestäytynyt AET mallin mukainen toiminta voisi käynnistyä alueella, on se luonnollisesti kuvattava ja markkinoitava selkeästi kaikille potentiaalisille alueille. Vasta sen jälkeen alueaktiivit ja alueelliset toimijat (taloyhtiöt, isännöintiyritykset, aluehuoltoyhtiöt, kaupunginosayhdistykset, taloyhtiöiden klubit, jne.) voivat harkita yleisellä tasolla, onko AET malli kohdealueen tarpeisiin ja toimintakulttuuriin soveltuva. AET mallin kuvaamisessa on tärkeintä tunnistaa alueaktiivien ja aluetoimijoiden kannalta tärkeimmät asiat ja kertoa AET toimintamallin ratkaisut näihin kysymyksiin. Tulee muistaa, että vaikka energiatehokkuus onkin periaatteessa taloyhtiöitä kiinnostava asia, ei se yllä kiinnostavuudessa ja ajankohtaisuudessa lähellekään taloyhtiön peruskorjauksiin liittyviä kysymyksiä. Taloyhtiöiden kiinnostuksen herättäminen edellyttää siksi erittäin yksinkertaista ja selkeästi hyödyllistä toimintatapaa. Alueaktiiveja ja aluetoimijoita eniten kiinnostavat asiat ovat: - 1. mitä uutta tietoa AET -malli tuo kaikille toimijoille? o yleistietoa energiatehokkuudesta saa yllin kyllin ilman AET toimintaakin - 2. mitä selkeitä etuja erityisesti taloudellisia AET malli tuo kaikille toimijoille? o ilman selkeitä (taloudellisia) etuja osallistuminen ei ole mielekästä, koska alueen ja taloyhtiöiden aktiiveilla on muutenkin kiire - 3. miten AET toimintaan osallistutaan ja kuinka paljon se maksaa? o osallistumisen tulee olla yksinkertaista ja hauskaa o osallistuminen yleistoimintaan voi maksaa vain taloyhtiön talouden kannalta hyvin pienen maksun o osallistuminen yhteishankintoihin yms. sellaisiin tulee olla riskitöntä ja selvästi (taloudellisesti) hyödyllistä AET mallin perusvastaukset näihin kysymyksiin ovat:

4 4-1. AET malli tuo tietoa kohdealueen toimijoiden energiatehokkuudesta eli kaikki saavat tietää kaikkien asiat o Mikä on muiden toimijoiden ominaiskulutus? o Kuinka paljon muut toimijat parantavat energiatehokkuuttaan? o Mitä toimenpiteitä muut toimijat tekevät? - 2. AET toimintaan liittyville taloyhtiöille järjestetään erikoistarjouksia ja yhteishankintoja energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin tuotteisiin o ne alueen toimijat, jotka eivät liity AET toimintaan, eivät saa näitä etuja o selkeä etu on myös nopea tiedonsaanti uusista ja alueen toimijoiden käyttämistä tuotteista sekä niiden tehokkuudesta - 3. Osallistuminen tapahtuu o tutustumalla alueellisen energiatehokkuuskeskuksen (AET keskus) lähettämään materiaaliin ja osallistumalla järjestettäviin tilaisuuksiin. o käyttämällä hyödykseen annettuja erikoistarjouksia ja osallistumalla taloyhtiön kannalta järkeviin yhteishankintoihin o maksamalla vuosimaksun, joka on suuruusluokaltaan / vuodessa taloyhtiölle tulee osoittaa, miten se hyötyy vähintään samansuuruisen summan takaisin toimintavuoden aikana AET mallin yleisesitys laaditaan internet sivuille ja paperiesitteeksi. Kaiken olennaisen tiedon tulee selvitä lukijalle 3-5 minuutin perehtymisellä yleisesitykseen. Yleismarkkinointi tapahtuu pääasiassa - vakiinnuttamalla AET käsite ja tekemällä siitä vähitellen brändi - esittelemällä AET mallia energistehokkuutta ja alueiden / taloyhtiöiden kehittämistä koskevissa tilaisuuksissa (messut, seminaarit) - pyrkimällä julkisuuteen lehtijuttujen muodossa o päivälehdet o ammattilehdet (ET ala, kiinteistöala, asuinalueiden kehittäminen) o alueviestimet (kaupunginosien ja aluetoimijoiden kotisivut, paikallislehdet ja tiedotteet) Yleisviestintä helpottuu vähitellen brändin vahvistuessa. Ensimmäisinä vuosina yleisviestintään joudutaan panostamaan enemmän. Vähitellen potentiaalisten alueaktiivien ja aluetoimijoiden kohdealueiden välinen viestintä ( viidakkoposti ) muodostunee keskeiseksi AET toiminnan käynnistämisessä uusilla alueilla. AET brändin vahvistumisen kannalta on rohkaisevaa, miten nopeasti samantyyppinen ryhmäkorjaamisen käsite on yleistynyt arkikieleen. Energiatehokkuuden muuttuminen yhä tärkeämmäksi asiaksi yhteiskunnassa helpottaa myös viestintäponnistuksia. On hyvin tärkeää, että yhteiskunnan avaintoimijat pitävät AET mallia positiivisena ja volyymivaikutukseltaan olennaisena asiana kansallisten ja kansainvälisten ET tavoitteiden näkökulmasta. Tämän vuoksi myös tietynasteinen lobbaaminen lienee tarpeen ainakin AET toiminnan alkuvuosina, vaikka pysyvä AET toiminta perustuukin lähtökohtaisesti vain yksityiseen rahoitukseen (aktiiviset taloyhtiöt ja ET markkinoista kiinnostuneet yritykset).

5 5 3. Aluelähtöiset aloitteet ovat AET -toiminnan Kun AET yleisviestintä saavuttaa oikealla tavalla potentiaalisten kohdealueiden aktiivit ja toimijat, he ilmaisevat tavalla tai toisella alustavan kiinnostuksensa AET toiminnan käynnistämiseen omalla alueellaan. Yhteydenotto voi tulla AET toiminnan koordinaattorille (esim. Kotialue Oy) monella eri tavalla ja olla luonteeltaan kysymys tai kommentti. On tärkeää, että nämä hyvin erilaiset yhteydenotot tunnistetaan aluelähtöisiksi aloitteiksi. Vain niiden varaan voidaan rakentaa toimiva AET toiminnan käynnistys. AET toimintaa ei voi käynnistää kohdealueella, jossa kukaan ei ole osoittanut edes minkäänlaista alustavaa kiinnostusta sitä kohtaan. Aluelähtöisiä aloitteita tulee kerätä jatkuvasti ja AET käynnistykset tulee kohdentaa aloitteiden määrän ja voimakkuuden mukaisesti. On tärkeää, että aloitteet pidetään myös lämpiminä, jos aloitteen tekemisen ja AET käynnistystilaisuuden välinen aika venyy pitkäksi. Toivottavin tapa aloitteen saamiseksi olisi se, että alueaktiivi / aluetoimija täyttäisi kotisivulla olevan lomakkeen. Tällöin aloite rekisteröityisi automaattisesti ja käynnistäisi joko lämmityksen tai käynnistystilaisuuden valmistelun. Aloite voi kuitenkin tulla puhelimitse, satunnaisessa tapaamisessa tai vaikkapa kirjeitse. Tällöin se on rekisteröitävä manuaalisesti. AET aloitteiden rekiteristä muodostuu hyvin tärkeä aineisto AET toiminnan edistämisessä. Aluelähtöinen aloite on sisällöltään yleensä 1 2 taloyhtiöin osoittama kiinnostus AET toimintaa kohtaan. Mahdollisesti siinä kysytään lisätietoja jne. On hyvin tärkeää, että aluealoitteen tekijöitä pyydetään välittömästi kartoittamaan ko. kohdealueen muiden taloyhtiöiden kiinnostusta asiaa kohtaan. Näin kyseisen kohdealueen aloite vahvistuu, mikä parantaa sen mahdollisuuksia päästä AET toiminnan käynnistysvaiheeseen. Kun AET toiminnan brändi vahvistuu, syntyy eri alueiden välille jonkinasteinen kilpailu AET toiminnan käynnistämisestä. Tällöin AET koordinaattoreita tarvitaan lisää eri puolille Suomea. 4. AET -toiminnan rahoitus ja organisointi Kun alueellinen aloite on riittävän vahva, ryhtyy aluekoordinaattori järjestämään aluetoiminnan rahoitusta ja organisoimaan hanketta. Organisoinnin alussa tulee varmistua, että kohdealueen merkittävin energian primäärituottaja lähtee mukaan hankkeeseen. Ilman primäärituottajalta saatavia tietoja seurantatietoja (kaukolämpö, kiinteistösähkö, huoneistosähkö ja vesi), on AET toiminta käytännössä mahdotonta / liian kallista. Suurissa kaupungeissa olisi syytä varmistua primäärituottajien myötämielisyydestä AET toimintaa kohtaan hyvissä ajoin, eikö odottaa ensimmäisten aluealoitteiden saapumista. Rahoituksen järjestämisen lähtökohta on löytää riittävä määrä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kohdealueesta markkina-alueena ja hyödyntämään omassa markkinoinnissaan ja myynnissään AET toimintaa. Kultakin kiinnostuneelta yritykseltä pyydetään maksuosuus, jonka vastineeksi ne saavat tarkkaa tietoa kohdealueen taloyhtiöiden tarpeista ja yhteyshenkilöistä. Lisäksi yritykset saavat määrätyn suuruisen näkyvyyden käynnistysvaiheen (noin 1 vuosi) aikana.

6 6 Yritysten kiinnostus riippuu tietenkin niiden toiminnan ja tuotteiden soveltuvuudesta ko. alueelle. Tämän vuoksi on tärkeää kartoittaa alustavasti esim. alueen peruskorjaustarpeet (mitkä rakennusosat tai talotekniikan alueet, kuinka suurista volyymeistä on kysymys, jne.). AET tarjoukseen liittyvän sopimusmaksun tulee olla niin kohtuullinen, että kiinnostunut yritys voi tehdä liittymispäätöksen nopeasti. AET toiminnan käynnistysvaiheen aikataulut eivät yleensä mahdollista pitkiä sopimusneuvotteluja. Sopimusmaksun tulee olla suuruusluokaltaan Taloyhtiöiltä ei pyydetä osallistumismaksua käynnistysvaiheessa, koska se johtaisi käynnistyksen pitkittymiseen. Joillakin kunnilla voi olla erityinen intressi saada joku tietty tai useampi kohdealue AET toiminnan piiriin. Tällaiselta kunnalta voidaan pyytää erillinen määräraha nopean käynnistyksen varmistamiseksi. Jos valtio kehittää asiaan soveltuvan AET käynnistysavustuksen (esim luvulla rakennetuille lähiöille), tulee näitä määrärahoja luonnollisesti käyttää. Organisointi tapahtuu siten, että aluekoordinaattori nimeää kohdealueelle yhdyshenkilön, joka muodostaa kohdealueelle tarvittaessa aluetoimijoista koostuvan työryhmän. Organisoinnissa tulee pyrkiä mahdollisimman kevyeen ratkaisuun, koska käynnistysresurssit ovat joka tapauksessa niukat. Yhdyshenkilö ryhtyy heti riittävän rahoituksen varmistuttua täydentämään aluetoimijarekisteriä, hankkimaan yhteystietoja ja organisoimaan käynnistystilaisuutta. 5. Alueellisen käynnistystilaisuuden järjestäminen Käynnistystilaisuus on luonteeltaan yhtä tärkeä kuin missä tahansa projektissa ns. Start Up tilaisuus. Jos Start Up tilaisuus epäonnistuu, joutuu projektiorganisaatio tekemään paljon ylimääräistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Käynnistystilaisuuden valmistelu alkaa kohdealueen kaikkine toimijoiden kartoittamisella ja niiden yhdyshenkilöiden yhteystietojen hankkimisella. Tässä yhteistyö paikallisen kiinteistö- ja isännöintiyhdistyksen kanssa olisi hyödyllistä. Myös aluealoitteen tekijöistä voi olla tässä työssä suuri hyöty. Myös viranomaisilta voi löytyä käyttökelpoisia yhteystietoja. Kun riittävä määrä aluetoimijoiden yhteystietoja on saatu, alkavat normaalit tilaisuuden järjestämistoimet: - tilan varaus o mahdollisimman keskeinen ja tuttu tila kohdealueelta - ohjelman varmistaminen o ainakin yksi tunnettu henkilö o yksi aluealoitteen tekijä o yksi asiantuntija o aluekoordinaattorin yhdyshenkilö - esitiedotus o paikallisissa medioissa (kotisivu, paikallislehti / -tiedote, ilmoitustaulut, jne.) o pyydetään varaamaan päivä, mainitaan asia ja iltapala

7 7 o hyvissä ajoin ennen tilaisuutta (noin 1 kk) - varsinaisten kutsujen lähettäminen o tarkka ohjelma o lähetetään kaikille aluetoimijoiden yhdyshenkilöille, joilta osoitteet o yleinen kutsu (kotisivu, paikallislehti / -tiedote, ilmoitustaulut, jne.) - materiaalin järjestäminen ja käytännön järjestelyt o paikan, kalustuksen ja AV laitteiston tarkistus o materiaalin viimeistely ja monistus (pyritään minimimaan monistus) o iltapalan hankinta ja valmistus o siivous Käynnistystilaisuuden tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman myönteinen julkisuus hankkeelle. Sen tärkein edellytys on, että aluetoimijat kokevat AET mallin ymmärrettäväksi ja yksinkertaiseksi. Lisäksi on tärkeää, että tilaisuudessa koetaan olevan paikalla arvovaltainen porukka, joka kykenee varmasti hoitamaan asian kohdealueen toimijoiden puolelta. Lisäksi iltapalan pitää olla onnistunut. Keskeinen tiedollinen anti liittyy AET toiminnan seuraavan osion eli alueellisen energiaselvityksen opastamiseen. Siinä tärkeintä on taloyhtiökyselyn esittely, taloyhtiöiden energiasuunnitelman laadinnan esittely ja ominaiskulutusten seurantajärjestelmän esittely. Käynnistystilaisuudessa jaetaan jo AET sopimuksia ja pyydetään taloyhtiöiden edustajia jo allekirjoittamaan se. Taloyhtiökyselyt lähetetään kohdealueen aluetoimijoille käynnistystilaisuutta seuraavana päivänä. Siitä alkaa AET toiminnan seuraava vaihe (= alueellisen energiaselvityksen laatiminen)

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot