OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KESKEISIÄ TAPAHTUMIA TARKASTELUKAUDELLA TOIMINNAN TUNNUSLUVUT MATKUSTAJAMÄÄRÄT JA LIPPUTULOT LIPUTTA MATKUSTANEET ASIAKASTYYTYVÄISYYS LUOTETTAVUUS JOUKKOLIIKENTEEN LAADUNVALVONTA TURVALLISUUS PÄÄSTÖT LIIKENTEEN TUOTANTOKUSTANNUKSET ASIAKASPALVELUT TALOUDEN TUNNUSLUVUT TALOUSKATSAUS TULOSLASKELMA INVESTOINTIHANKKEET KUNTAOSUUSENNUSTE

3 1. Katsaus tarkastelukauteen Toimintaympäristö Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun väkiluku kesäkuun lopussa oli henkeä. Väestö kasvoi vuodenvaihteesta hengellä (0,6 %). Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Suhteellisesti eniten väestön määrä kasvoi Hyvinkäällä, Keravalla, Espoossa, Helsingissä, Vihdissä ja Nurmijärvellä. Kansantalouden tuotannon lasku näyttää pysähtyneen ja koko maan tuotanto kasvoi 0,2 % edellisvuoteen verrattuna. Viimeisten ennusteiden mukaan isoa paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa ennen vuotta Helsingin seudun tuotannon kasvu on hieman koko maan kasvua vahvempaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto supistui huomattavasti aikaisempia ennakkoarvioita enemmän, mutta toisella neljänneksellä tuotanto on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (0,5 %). Työllisten ja työpaikkojen määrät pysyivät viime vuoden lopussa ennallaan, mutta kääntyivät vajaan prosentin kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työllistä ja työpaikkaa. Vailla työtä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna 3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vähän yli viidesosan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nuorisotyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti ja on 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Samaan aikaan Helsingin seudulla oli avoimia työpaikkoja lähes 4 % enemmän vuoden takaisena ajankohtana. Matkustajamäärä on kehittynyt suotuisasti. Tarkastelujaksolla HSL-liikenteessä (ilman lähijunaliikennettä) tehtiin 196,7 miljoonaa matkaa, hieman edellisvuotta enemmän. Vuositasolla matkustajamäärissä arvioidaan päästävän yhteensä noin neljän prosentin kasvuun. HSL:n elokuussa julkaisema Liikkumistutkimus 2012 paljastaa historiallisen käänteen: joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteellä tai henkilöautoilla tehdyistä matkoista on kasvanut 43 prosenttiin (2008: 42 %). Erityisen positiivista on se, että joukkoliikenteen osuus on kasvanut kaikissa alueen kunnissa, työ- ja vapaa-ajan matkoilla, naisten ja miesten keskuudessa ja kaikissa ikäryhmissä. Ainoastaan yli 65-vuotiaiden ryhmässä yksityisautoilu kasvaa joukkoliikennettä nopeammin. Tulos on yllättävä, koska HSL:n liikennejärjestelmäennusteet ovat aikaisempina vuosina ennustaneet joukkoliikenteen suhteellisen osuuden laskua aina vuoteen 2035 asti. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) on kasvanut. Lähteet: Helsingin Seudun Suunnat ,Helsingin seudun toimialakatsaus , Tilastokeskus ja HSL Keskeisiä tapahtumia tarkastelukaudella HLJ 2011:n toteuttamisen edistäminen ja seuranta Tarkastelukaudella edistettiin liikenteen osalta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-aiesopimus) toteutusta yhteistyötahojen (kunnat, valtio) kanssa. Jatkettiin HLJ:n seurantaa ja osallistuttiin syksyn MAL-seurannan suunnitteluun liikenteen osalta. Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestointien toteutumisen seurannan päivitetyt tulokset valmistuivat yhteistyössä kuntien ja valtion edustajien kanssa. HLJ-toimikunnan johdolla toteutettu Bussi-KUHA -selvitys bussiliikenteen infrahankkeiden priorisoinnista vaikuttavuuden perusteella valmistui. Työn tuloksia hyödynnettiin Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienten kustannustehokkaiden hankkeiden eli KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmoinnissa. KUHAtoteuttamisohjelman laatiminen sekä siihen sisältyvä MAL-rahoituksella toteutettavien KUHAhankkeiden ohjelman päivittäminen käynnistyi toukokuussa. 2

4 HLJ 2015:n ohjelmointi ja valmistelu Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelua jatkettiin HSL:n hallituksen hyväksymän puiteohjelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa. Liikennetutkimusten tuloksia sekä HLJ:n lähtökohtaselvityksiä hyödynnetään liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa sekä HLJ:n ja maankäyttösuunnitelman yhteistyöprosessissa. Vastaavasti maankäyttösuunnitelman valmistelussa tuotetut tiedot ovat pohjana HLJtyölle. Tärkeä yhteistyöprojekti on seudun väestö- ja työpaikkaprojektioiden laadintatyö, joka eteni työohjelman mukaisesti. HLJ 2015:n lähtökohtaselvityksistä valmistuivat: HLJ:n nykytilatarkastelu ja seuranta, Liikennepoliittisten valintojen vaikutus suurilla pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla (POLISE) sekä Tulevaisuus- ja rahoitustasotarkastelut (TUURI). HLJ 2015:n pääselvitys eli strategiaselvitys käynnistyi. Strategiaselvitys tuottaa HLJ:n kokonaisstrategian alustavan rungon, joka täsmentyy jatkovalmistelussa. HLJ-suunnitelmasta tulee tehdä SOVA-lain mukainen vaikutusten arviointi, jonka ohjelmointi käynnistyi yhteistyössä maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa. HLJ 2015:n ja maankäyttösuunnitelman valmistelussa tehtiin myös tiedotus- ja vuorovaikutusyhteistyötä. Kesän aikana valmisteltiin Helsingin seudun luottamushenkilöille järjestettävää yhteistä seminaaria. Liikennetutkimukset ja ennusteet Likenne-ennustemallien kehittämistä on jatkettu ja mallit henkilöliikenteen osalta on päivitetty. Ylläpidettiin liikennetilannetta kuvaavia tilasto- ja muita tietoja, esimerkiksi vertailtiin autotiheyden ja ajokorttien määrän kehittymistä Helsingin seudulla vuodesta 2008 vuoteen Seudun liikenneverkkojen nykytilan eli syksyn 2012 atk-kuvausten päivitystyö valmistui ja sen pohjalta käynnistettiin HLJ 2011 mukaisten liikenneverkkojen päivitys. Valmisteltiin syksyn laajaa logistiikka-alueiden tavaraliikenteen määräpaikkatutkimusta. Saatavia tietoja käytetään liikenne-ennustejärjestelmässä tavaraliikenteen aiheuttaman ns. pohjakysynnän päivittämiseen. Käynnistettiin jakeluliikenteen reitinvalintatutkimus, josta saadaan kuvailevaa tietoa jakeluliikenteestä seudulla. Syksyn 2012 tutkimusten (Liikkumistutkimus ja Helsingin autolauttasatamien tavara-autoliikenteen tutkimus) aineistoja analysoitiin ja päätulokset valmistuivat. Keväällä 2013 toteutetun asennekyselyn eli HLJbarometrin päätulokset valmistuivat. Liikkumistutkimuksen ja HLJ-barometrin tuloksista pidettiin medialle tiedotustilaisuus 27.8., joka herätti paljon mielenkiintoa ja tuloksia uutisoitiin laajasti. Syksyyn 2013 alun perin ohjelmoitu junaliikenteen lippulajitutkimus siirrettiin vuoteen 2014 HSL:n ja VR:n välisten sopimusneuvottelujen aikataulun vuoksi, jotta tutkimuksen tuloksia voidaan tuoreeltaan käyttää laskutuksessa. Valmisteltiin metron lippulajitutkimusta, joka toteutetaan syksyllä Ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää ja sen eri osa-alueita, kuten joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, liityntäpysäköintiä ja liikkumisen ohjausta, edistettiin HLJ 2011:n tavoitteiden ja kehittämislinjausten toteutumista edistämällä. Käynnistettiin liityntäpysäköinnin toteutuksen ja seurannan edistämiseksi liityntä-pysäköintialueiden ajantasaisen tietokannan tuottaminen paikkatietomuotoon. Osallistuttiin uuden Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen neuvottelukunnan asioiden valmisteluun tuomalla käsittelyyn MAL-aiesopimuksen valmisteluun, toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan sekä HLJ 2015 laatimiseen liittyviä asioita. Osallistuttiin myös Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteita käsittelevän työn valmisteluun. Osallistuttiin yhteistyötahojen käynnistämiin liikenneverkkojen ja liikennehankkeiden strategisen tason suunnitteluun ja huolehdittiin niissä HSL:n ja HLJ:n tavoitteiden huomioonottamisesta. 3

5 Osallistuttiin HSL:n kannalta hyödyllisiin yhteistyötahojen tutkimuksiin, selvityksiin ja suunnitelmiin, esimerkiksi valtakunnalliseen Liikenneviraston tutkimukseen kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, jossa saatiin HSL:n rahoituspanoksella Helsingin seudun 14 kunnan alueelta suunniteltua kattavampi otos. Joukkoliikenteen hankinta Kevään aikana ratkaistiin kolme tarjouskilpailua (27/2013, 29/2013, 30/2013), jotka sisälsivät 121 bussin liikenteen. Näistä busseista 90 on uusia, mm. viisi hybriditekniikalla toimivaa bussia ja viisi Kutsuplus -autoa. Myös liikennöintisopimusten jatko-optioista neuvoteltiin; liikennöintisopimuksia jatkettiin 39 kohteesta, jotka sisälsivät 396 auton liikenteen. Suurin osa jatkettavien liikennöintisopimusten liikenteestä liittyy kiinteästi meneillään oleviin Kehäradan ja Länsimetron raidehankkeisiin, sekä niihin liittyvän liityntälinjaston perustamiseen. Parhaillaan on meneillään kahden kilpailukierroksen valmistelu. Toinen hankinnoista on uudenlainen kysyntäkannusteeseen perustuva, ja se sisältää Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon liikennettä. Kilpailutus järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY:n kanssa. Pienemmät hankinnat koskevat Vantaan sisäistä linjaa V73 ja Kutsuplus liikennepalvelun laajentamista. Kilpailukierroksen 27 kohteen 170 päätöksestä on tehty valitus Markkinaoikeuteen, johon on annettu HSL:n vastine. Myös löytötavarapalvelun kilpailutuksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimukset HSL:n hallitukselle sekä valitus Markkinaoikeuteen. HSL:n hallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset elokuun hallituksessa. Ensimmäinen uusi Transtechin valmistama kotimainen Artic raitiovaunu, aloitti matkustajaliikenteen vaiheittain elo-syyskuun aikana. Vaunu on kokonaan matalalattiainen ja siinä on 74 kiinteää istuinta ja 14 kääntöistuinta. Toinen vastaava raitiovaunu saapuu Helsinkiin tehtaalta loppusyksyllä. Uusia vaunuja tulee vuosien aikana Helsinkiin vielä 38 kappaletta, eli yhteensä uusia vaunuja on tilattu 40 kappaletta. VR:n kanssa saatiin aikaan aiesopimus, jonka mukaisesti Keravan ja Kirkkonummen alueet liitetään 2014 vuoden alussa VR/HSL-sopimusten piiriin, jonka jälkeen VR:n omia lippuja ei enää myydä HSL:n sisäisillä matkoilla. Aiesopimus hyväksyttiin HSL:n elokuun 2013 hallituksessa. Liikenteeseen on saatu myös uutta junakalustoa. Uusia Flirt junia on liikenteessä 28 kappaletta, joista seitsemän kappaletta on tullut liikenteeseen tänä vuonna. Kuljettajien koulutus Keväällä 2013 toteutettiin 64 kuljettajien asiakaspalvelun kehittämiseen tähtäävää koulutuspäivää. Niihin osallistui yhteensä 560 kuljettajaa. Poikkeuksellisesti kolme suurinta liikennöitsijää siirsivät huomattavan määrän alun perin varatuista koulutuspäivistä myöhemmin toteutettavaksi. Tämä johtui erilaisista seikoista, esimerkiksi kuljettajien poikkeavista lomajärjestelyistä tai loppukiristä kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa. Syksylle 2013 liikennöitsijät ovat tähän mennessä varanneet 96 koulutuspäivää. Lokakuussa aloitetaan uusimman, HSL 6.koulutuspäivän toteuttaminen. Sen keskeinen sisältö on toimimisesteisten asiakkaiden kohtaaminen. Kaupunkitapahtumat Vuosi 2013 on ollut tapahtumien osalta HSL -alueella jälleen sangen vilkas. Vuosittain toistuvien tapahtumien (uusivuosi, vappu jne.) lisäksi joukkoliikenteen toimintaedellytykset ryhmän ylläpitämään tapahtumakalenteriin kertyi runsaat sata tapahtumaa, joista noin 40 aiheutti tarvetta lisä- tai poikkeusliikennejärjestelyihin. Tarvittaessa liikennetarkastajat, olivat paikalla koordinoimassa tapahtuman aikaisia joukkoliikennejärjestelyjä tai ohjaamassa liikennettä poliisin pyynnöstä. Yleisömäärältään suurin yksittäinen tapahtuma oli The Tall Ships Races 2013 Hietalahdessa Massiivisista järjestelyistään huolimatta tapahtuma ei poikkeus- ja lisäliikenteen järjestämisen näkökulmasta kuitenkaan ollut likikään haastavimmasta päästä: kaksi bussilinjaa oli tuolloin poikkeusreitillä ja lisäliikenteestä huolehti Kauppatorin ja Hietalahden välillä kulkenut raitiovaunulinja 6X. 4

6 Poikkeusliikennejärjestelyiden osalta eniten panostusta vaativat Helsinki City Marathonin kaltaiset, laajalle levittäytyvät, tapahtumat. Lisäliikenteen tarve korostuu erityisesti Olympiastadionilla järjestettävien tapahtumien jälkeen, kun jopa ihmisen yleisö poistuu paikalta lyhyessä ajassa. Parantuneen viranomaisyhteistyön myötä saatiin ennakkotietoa tapahtumista entistä paremmin. Myös yhteistyö tapahtumanjärjestäjien kanssa on kehittynyt selkeästi myönteiseen suuntaan kuluneen vuoden aikana. Suurimpien toimijoiden kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa jo aiemminkin, mutta tänä vuonna myös pienempiä tapahtumia järjestävät tahot ovat heränneet siihen, että yleisön sujuva liikkuminen tapahtumapaikalle ja sieltä pois saattaa vaatia toimenpiteitä HSL:n taholta. Kuljettajien sosiaalitilat Yhteistyöryhmässä sovitut kohteet vuodelle 2013 on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Espooseen rakennettiin yksi taukotila ja yksi wc, Helsinkiin rakennettiin uusi wc ja uusittiin yksi ja Vantaalle rakennettiin kaksi uutta wc:tä. Taukotiloja on yhteensä Helsingissä 23, Espoossa 9, Vantaalla 4 ja Kirkkonummella 1, kuljettaja-wc:itä on Helsingissä 25, Espoossa 21, Vantaalla 19 ja Keravalla 1. Staattinen informaatio Staattinen informaatio eli pysäkeillä ja terminaaleissa oleva HSL:n informaatio on valtaosin tilattu ja viety paikoilleen. Jäljellä on vielä vuodenvaihteen linja- ja mahdolliset hinnastomuutokset sekä poikkeusliikenteen vaatimat työt. Toteutettiin Runkolinjan 550 ilme runkolinjan pysäkeille Espoossa ja Helsingissä. Helsingissä Jouko kaupunginosalinjojen muuttuessa pienkalustolinjoiksi lisätään uusia tolppapysäkkejä, joiden valmistelutyöt aloitettiin kesällä Infrahankkeet HSL on osallistunut alueensa kuntien liikennesuunnitteluun joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi. HSL on ollut tiiviisti mukana mm. Tapiolan ja Matinkylän metron liityntäterminaalien, Tikkurilan matkakeskuksen ja Myyrmäen terminaalin suunnittelussa. HSL osallistui Kirkkonummen liikenneturvallisuusja pysäkkihankkeeseen, Vihdintien joukkoliikenteen toimenpideselvitykseen ja Tuusulanväylän Jokeri 2 - vaihtopysäkkien suunnitteluun. Yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on aloitettu Jokeri 0 käytävän toimenpideselvitys. Mannerheimintien käytävän toimenpideselvitys aloitetaan osana joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelmaa. Lisäksi HSL on mukana Helsingin Kalasataman joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelussa. Työmaat työllistivät runsaasti myös HSL:ää kesällä. Isoimpia poikkeusjärjestelyjä vaadittiin Vantaankosken radalla korvaamaan junaliikennettä täyskatkon aikana, Tapiolan keskustassa metrotyömaan vuoksi, Hakaniemessä kiskotöiden vuoksi sekä Tikkurilassa matkakeskuksen rakentamisen vuoksi. Joukkoliikenteen suunnittelu Kehäradan aloittamiseen liittyvät Vantaan linjastosuunnitelmat koostettiin yhteen ja kehäradan junaliikenteeseen suunniteltiin kaksi eri liikennöintivaihtoehtoa. Suunnitelmia käsiteltiin HSL:n hallituksessa Hallitus päätti pyytää suunnitelmista lausunnot HSL:n jäsenkunnilta. Vantaalle laadittiin myös palvelulinjasuunnitelma. Sipoon linjastosuunnitelma valmistui ja HSL:n hallitus hyväksyi se ohjeellisena noudatettavaksi syysliikenteen 2014 alusta lähtien. Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys valmistui Työssä suunniteltiin liikennöintimallit Rantaradan lähijunaliikenteelle sekä ennen Espoon kaupunkiradan valmistumista että sen jälkeen. Työssä suunniteltiin myös Espoon kaupunkiradan vaikutuksia bussiliikenteeseen. 5

7 Länsimetron uuden liityntälinjastosuunnitelman laatiminen aloitettiin. Asukkaille tehtiin Internet-pohjainen liikkumiskysely, jolla kartoitettiin lähtötietoja varsinaista suunnittelua varten. Linjaston suunnittelutyö aloitettiin kesällä Raitioliikenteen toimintaedellytyksiä kehitettiin raitiolinjoille 2, 3 ja 7 tehtävällä luotettavuuden kehittämisohjelmalla, jossa suunnitellaan liikennöinnin luotettavuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnittelutyö valmistui toisen vuosikolmanneksen aikana. Koko raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman laatimisprojekti käynnistyi loppukesästä Suunnittelutyö alkaa loppuvuoden 2013 aikana. Merkittävimmät liikennöintimuutokset Elokuussa lähtivät liikenteeseen uudet, oranssit runkolinjabussit, joiden ilme myötäilee metron värimaailmaa. Lisäksi linjalla 550 bussimatkan etenemistä halutaan jouduttaa raideliikenteessä käytössä olevalla avorahastuksella. Kausilippua tai muuta voimassaolevaa lippua ei tarvitse esittää kuljettajalle tai kortinlukijalle, vaan bussiin voi nousta suoraan etu- ja keskiovista. Arvolipun ostamista varten myös bussin keskiovella on kortinlukija. Kuljettajat myyvät lisäksi edelleen arvo- ja kertalippuja. Avorahastus on käytössä linjalla 550 kokeiluluontoisesti. Jatkosta päätetään ensi vuonna saatujen kokemusten perusteella. Tapiolassa bussit siirtyivät poikkeusreiteille Länsimetron rakennustöiden takia. Poikkeusreiteille siirtymisen jälkeen useiden Tapiolaan liikennöivien bussilinjojen matkustajamäärät ovat laskeneet selvästi. Poikkeusreitit ovat voimassa Länsimetron valmistumiseen saakka. Syysliikenteen 2013 alussa raitiolinja 3B muuttui linjaksi 3 ja linja 3T linjaksi 2. Linjojen reitit eivät muuttuneet. Kehä I:n tason poikittaisliikennettä lisättiin ja Espoon sisäisen poikittaisliikenteen reittejä nopeutettiin toteuttamalla osa HSL:n poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaisista muutoksista. Operatiiviset tutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimusaineiston analyysityökalu (ASTY Web) on otettu käyttöön keväällä Työkalu mahdollistaa laajan tutkimusaineiston hyödyntämisen entistä tehokkaammin, helpottaa merkittävästi räätälöityjen tuloksien saatavuutta ja nopeuttaa koko tutkimusprosessia. Alkuvaiheessa tunnuksia ASTY Webiin annetaan HSL:n työntekijöille ja sidosryhmille. HSL kehittää joukkoliikenteen laadunvalvontaa syksyllä 2012 aloitetulla laatututkimuksella (JOLA), jossa tarkastellaan kaluston kuntoa ja liikennöintisopimuksissa määriteltyjen laatukriteerien toteutumista. Havainnointitutkimusta tehdään ympäri vuoden tammi-toukokuun ja elo-marraskuun aikana. Keväällä 2013 laatututkimus laajeni myös raitiovaunu- ja metroliikenteeseen. Havaintojen raportointiin ja tutkimustulosten analysointiin on kehitetty joukkoliikenteen laatututkimuksen tietojärjestelmä (JOLA Web) ja tiedonkeruumoduuli, jotka otetaan molemmat käyttöön vuonna Sekä ASTY Webin että JOLA Webin kehittämistä jatketaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa tulevina vuosina. Kutsuplus HSL:n uusi kutsupohjainen älyliikennepalvelu Kutsuplus lanseerattiin keväällä ja sitä kampanjoitiin kesällä sekä lehdissä että radiossa. Palvelun markkinointia jatketaan syksyllä. Maailmanlaajuistestikin uusi kutsujoukkoliikennemuoto, Kutsuplus, täydentää nykyistä joukkoliikennetarjontaa ja tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautomatkalle. Tosiaikaisen, automatisoidun ohjaus- ja palvelujärjestelmän tehokkuus perustuu siihen että matkan tilaaminen, maksaminen ja reittioptimoidut kuljettajan ajo-ohjeet saadaan muutamassa sekunnissa. Suunnilleen samaan suuntaan matkustavia pyritään keräämään samaan autoon. Järjestelmän mahdollistama ajoneuvotehokkuus kasvaa voimakkaasti ajoneuvo- ja matkustajamäärien kasvaessa. Simulaatiotulokset on jo todennettu ilmaispäivinä matkustajamäärien osalta ja tullaan todentamaan tulevaisuudessa myös ajoneuvomäärien osalta. Matkustajamäärät ja lipputulot ovat kasvussa. Ennakkotilaus sekä suunnitteilla olevat uudet, entistä laajemman yleisön käyttöön soveltuvat tilaustavat tulevat vauhdittamaan positiivista kehitystä entisestään. Ajoneuvotehokkuutta tulee kasvattamaan myös siirtyminen loppuvuodesta kahteen ajovuoroon, jolloin palveluaika tulee olemaan n. klo

8 Mustikkamaa ja Kulosaari otettiin kesällä mukaan palvelualueeseen. Kun autoja on riittävästi, palvelualue voidaan laajentaa kattamaan Espoo, Helsinki ja Vantaa kokonaisuudessaan. Tämän uskotaan luovan huomattavasti lisää kysyntää, sillä tarve Kehä I ja III välisen poikittaisliikenteen tehostamiseen on suuri. Kutsuplussaan on rekisteröitynyt yli 4000 asiakasta. Rekisteröityneiden määrä on yli kaksinkertaistunut raportointikaudella. Huhtikuun lopussa rekisteröityneitä oli alle Asiakkaille tarjottiin ilmaista kyytiä 31.5., jolloin toteutettiin asiakaskysely. Järjestelmä kesti ennätysmäisen ruuhkan hyvin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen palveluun, ja yleisön palaute on ollut hyvin rohkaisevaa. Kokonaisarvosanaksi muodostui 4,6 asteikolla 1-5. Heinäkuu oli hiljainen, mutta elokuussa matkustajamäärät nousivat tasolle, joka on aikaisemmin ylitetty ainoastaan ilmaiskampanjoiden yhteydessä. Kutsuplus-palveluun ladataan rahaa ennätystahtia. Lipputulojen odotetaan lisääntyvän jatkossakin. Kutsuplus-palvelun kehitys jatkuu. Muun muassa tekstiviestitilausta kehitetään ja älypuhelinsovellusten kehitystyö on aloitettu. Ennakkotilauksen toteutusarkkitehtuureita evaluoidaan ja mahdollisuutta tilata matka puhelimella kustannustehokkaasti tutkitaan. Matkalippu- ja informaatiojärjestelmät Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja samalla toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä koko seudulle. Lippu- ja informaatiojärjestelmä (LIJ2014) -hankkeen rinnalla ja tiiviissä yhteistyössä hankkeen kanssa valmistellaan myös tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmää (TLJ2016). LIJ-hankkeen toiminnallisten määrittelyjen vaihe saatiin päätökseen kesäkuussa. Alkuperäisen aikataulun mukaan määrittelyjen piti valmistua tammikuun 2013 loppuun mennessä. Suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheisiin päästään siirtymään noin 5 kuukautta suunniteltua myöhemmin elo-syyskuussa Taksa- ja lippujärjestelmän valmistelua jatkettiin HSL:n hallituksen linjausten mukaisesti. Tulevassa järjestelmässä vyöhykkeet ovat kaarimaisia alueita, joiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta. Hallitus päätti kaarten rajoista kesäkuussa Jatkoselvitys lippujen hinnoittelusta valmistui. Hallitus käsitteli maaliskuussa 2013 hinnoittelu-periaatteita ja laati niistä esityksen, joka lähetettiin HSL:n jäsenkuntiin ja Kuuma-kuntiin lausunnoille. Lausuntojen määräaika on Lippujen hinnoitteluperiaatteita koskevat linjaukset on tarkoitus tehdä vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2013 aikana selvitetään, miten uusi vyöhykemalli näyttäytyy matkustajille mm. pysäkeillä, internetissä ja muussa matkustajille jaettavassa informaatiossa. LIJ- ja TLJ-hankkeiden yhteinen viestintäsuunnitelma laaditaan myös vuoden 2013 aikana. Syyskuussa 2013 käynnistetään lipunmyynnin kehittämisselvitys, jossa kuvataan nykytila myyntikanavittain ja hahmotellaan tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen perusteella linjataan lipunmyynnin kehittämistavoitteet vuosille Matkakortin nettipalvelun 1. vaihe otettiin koekäyttöön huhtikuussa (ns. beta-versio). Matkakortin tiedot voi tarkistaa Internetissä sekä asettaa hälytyksiä kauden tai arvon päättymisestä. Matkakorttien latauspalvelu toteutetaan LIJ2014-hankkeen yhteydessä. Nykyisten informaatiojärjestelmien ja tulevan seudullisen matkustajainformaatiojärjestelmän tehtäväjakoa on tarkennettu. Nykyinen reaaliaikainen aikataulutieto- ja valoetuusjärjestelmä Helmi korvataan uudella järjestelmällä, mutta vanhoja liikennevaloristeyslaitteita hyödynnetään soveltuvin osin. Sähköisiä aikataulunäyttöjä ohjaava Mono-järjestelmä päivitetään vastaamaan kasvaneita tarpeita ja kehitetään LIJ2014-yhteensopivaksi. Helmi-järjestelmän linjoilla on käytössä liikennevaloetuudet sekä ajantasainen matkustajainformaatio bussin sisällä, osalla pysäkeistä sekä internetissä. Helmi-järjestelmä kattaa teknisesti kaikki yhdeksän raitiolinjaa ja yhteensä 34 Helsingin sisäistä linjaa sekä kymmenen seutulinjaa. 7

9 Syksyn 2013 aikana muutamalla pysäkillä testataan uusia 4-rivisiä patterinäyttöjä. Niissä on mahdollisuus myös kuunnella esitetty informaatio puhesynteesinä molemmilla kotimaisilla kielillä. Näyttöjen soveltuvuutta arvioidaan sekä teknisestä että palvelunäkökulmasta. HSL tekee tässä yhteistyötä mm. näkövammaisten kanssa. Kampin terminaalin ikääntyneen matkustajainformaatiojärjestelmän näyttötaulut uusittiin ja liitettiin Monojärjestelmään kesällä Samalla Monossa otettiin käyttöön Kampin keskuksen tarvitsemia uusia terminaalitoimintoja. Uudet näytöt ja niiden ohjausjärjestelmä ovat yhteensopivia LIJ2014-hankkeen kanssa. Reittioppaan kokonaisuudistus valmistui joulukuussa Uudistunut reittiopas otettiin virallisesti käyttöön ennen kesää. Keväällä palvelusta oli käytössä nk. beta-versio, jonka avulla korjattiin havaittuja puutteita ja virheitä. Uuteen Reittiopas-kokonaisuuteen on koottu mm. vanha reittiopas nimettynä reittihauksi, omat pysäkit, linjahaku ja poikkeusinfo. Kehittämistarpeiksi on tunnistettu reaaliaikainfon nopeampi ja selkeämpi saatavuus sekä joukkoliikennettä ja sähköisiä infopalveluja paljon käyttävien asiakkaiden palveleminen suoraviivaisemmalla tiedonhaulla. Reittiopasuudistuksen rinnalla HSL on ylläpitänyt yhteistyössä Forum Viriumin kanssa avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöä, joka kehittää selainpohjaista HSL-navigaattorin runkoa. HSL:n valmistelee reaaliaikaisen liityntäpysäköintitietojärjestelmän rakentamista. Järjestelmän hankintatekninen määrittely on aloitettu ja määrittelyt sekä muu tarjouspyyntöaineisto valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Joukkoliikenteen tietojärjestelmät (Toimiala-IT) Joukkoliikenteen tietojärjestelmiä kehitetään käyttäjien tarpeiden mukaan. Alkuvuodesta 2013 hankittiin aikataulujen taitto- ja korjaustyökaluohjelmisto helpottamaan erilaisten aikataulutuotteiden valmistamista. Lisäksi toimiala-it:n resursseja on vahvistettu palkkaamalla kaksi määräaikaista työntekijää. Viestintä ja markkinointi Aikataulukirjojen kotijakelusta luovuttiin koko HSL-alueella elokuussa. Palvelupisteiden ja kirjastojen ohella kirjoja jaettiin pop up -pisteissä asemilla ja terminaaleissa. HSL toteutti vuorokausilippukampanjan kesällä, joka näkyi vahvasti lento-asemalla, tapahtumissa ja satamissa Liikkumisen ohjaus toteutti työmatkakyselyn koko HUS:n henkilöstölle, uudisti kouluvierailupaketin sisällön ja työsti koulujen liikkumissuunnitelma-aineistoja. Uudistettu hsl.fi -verkkosivu otettiin käyttöön elokuun lopussa. Uusi verkkopalvelu responsiivinen eli toimii kaikenlaisissa päätelaitteissa kännyköistä tabletteihin. Verkkosivuston jatkokehitystyö jatkuu mm. Oma HSL osion kehittämisellä sekä verkkokaupan perustamisella. Asiakasohjelman kehittäminen etenee aikataulun mukaisesti. Osana asiakashallinnan parantamista HSL:ään rakennetaan tänä ja ensi vuonna myös crmjärjestelmää. Talous ja hallinto HSL:ssä tehtiin ennen lomakauden alkua pohjaselvitystä organisaatiorakenteen ja toimintamallin täsmentämiseksi. Selvityksen perusteella HSL:n organisaatiossa päätettiin yhdistää Hallintoyksikkö ja Talousyksikkö yhdeksi yksiköksi. Tavoitteena on, että uusi Talous- ja hallintopalvelut yksikkö aloittaa toimintansa ensi vuoden alkuun mennessä. Yksikön palveluista tulee vastaamaan talous- ja hallintojohtaja, jonka rekrytointi käynnistettiin elokuussa hallituksen tekemien päätösten jälkeen. Yksikön tarkemman sisäisen, toiminnallisen rakenteen määrittelee tuleva talous- ja hallintojohtaja. Pohjaselvityksessä oli esillä myös muita toiminnallisten vastuiden täsmennystarpeita. Niiden selvittämistä jatketaan syksyn aikana. Henkilöstö HSL:ssä otettiin käyttöön osaamisen kehittämisjärjestelmä, joka perustuu määriteltyihin osaamisiin, niiden arviointiin ja seurantaan. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön it-työkalu osaamisen ja koulutusten hallintaan. Kauden aikana toteutettiin työsuojelun riskikartoitukset. 8

10 2. Toiminnan tunnusluvut 2.1. Matkustajamäärät ja lipputulot Nousut (ilman junaliikennettä) tammi-elokuu ennuste 2013 koko vuosi 2012 Muutos % Metro % Raitiovaunu % Suomenlinnan lautta % Bussi yhteensä % Helsinki sis % Espoo sis % Vantaa sis % Kerava sis % Kirkkonummi sis % Seutuliikenne % U-liikenne Kirkkonummi* % U-liikenne pk-seutu** % U-liikenne Sipoo*** % Yhteensä (ilman junaliikennettä) % Lähijunaliikenne (Ostoliikenne) % Lähijunaliikenne (Käyttöperusteinen) % Yhteensä (kaikki) % *linjat ( ), ** linjat ( ), *** linjat ( ) Nousijamäärät tilastoidaan kuukausittain lukuun ottamatta VR:n lähiliikennettä, jossa nousijamäärät tilastoidaan toistaiseksi vain vuositasolla. Vuoden 2013 aikana tehdään arviolta hieman alle 360 miljoonaa matkaa. Kasvua on erityisesti metro, lautta ja junaliikenteessä. Bussiliikenteessä kasvua on seutuliikenteen ja Vantaan sisäisillä linjoilla. Helsingin ja Espoon sisäisessä liikenteessä nousijamäärät ovat puolestaan vuodentakaista alhaisemmat. Nousijamääriä tilastoidaan kuukausittain nykyään kaikissa liikennemuodoissa, kun vuoden 2013 alusta ostojunaliikenteessä siirryttiin manuaalilaskennoista automaattiseen matkustajalaskentaan. Käyttöperusteisen junaliikenteen kalustossa (linjat R, H, Z, T, Y) ei ole vielä riittävästi laskentalaitteita, joten näiden linjojen osalta nousijamääriä joudutaan vielä toistaiseksi arvioimaan muun junaliikenteen kehityksen sekä vanhojen manuaalilaskentojen pohjalta vuositasolla. Tutkimukset osoittavat, että manuaalilaskentojen perusteella arvioitu junien kokonaisnousijamäärä on aliarvioinut todellista nousijamäärää noin 10 prosenttia. Tästä johtuen junaliikenteen nousijamäärien kasvuprosentti näyttää tilastoissa erittäin suurelta. Todellinen muutos on kuitenkin vain reilun neljän prosentin tuntumassa, kun menetelmän muutoksen vaikutus poistetaan. 9

11 Lipputulot Muutos % Seutuliikenteen lipputulot ,3 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) ,8 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) ,0 % Helsingin sisäiset lipputulot ,4 % Espoon sisäiset lipputulot ,1 % Kauniaisten sisäiset lipputulot ,7 % Vantaan sisäiset lipputulot ,4 % Keravan-Sipoon sisäiset lipputulot ,8 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot ,6 % Kutsuplus-liikenne ,0 % Lipputulot yhteensä ,7 % 2.2. Liputta matkustaneet HSL tarkastaa matkaliput kaikissa HSL-alueen joukkoliikennevälineissä (bussi-, metro-, raitiovaunu-, lähijuna- ja vesiliikenteessä). VR ostaa HSL:ltä VR-lipuilla matkustavien tarkastamisen lähiliikenteessä sekä koko maan kaukojunaliikenteen tarkastustoiminnan. Liputta matkustaneet (%) Metro/laituri 3,4 3,4 Metro/vaunu 2,7 3,3 Ratikka 2,9 3,5 Lähijuna 4,1 4,8 Tarkastelujaksolla tarkastettiin yhteensä 2,6 miljoonan matkustajan matkaliput (vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna 2,1 miljoonaa). Liputta tai virheellisellä matkalipulla matkusti keskimäärin 2,8 % (edellisenä vuonna 3,2 % ). Tavoitteena on pitää tarkastettujen matkalippujen määrä vähintään vuoden 2012 tasolla (tavoite 235 matkustajaa / tarkastuspäivä, vuoden 2012 toteutuma 232) sekä suunnata tarkastuksia niin, että tarkastustoiminta on mahdollisimman vaikuttavaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tarkastettiin 263 matkustajaa/ tarkastuspäivä (vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna 214 matkustajaa) Asiakastyytyväisyys HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen kevään 2013 tulokset perustuvat matkustajalta kerättyihin vastauksiin. Tutkimusta tehdään arkipäivisin liikennevälineissä. Matkustajien antama yleisarvosana joukkoliikenteelle liikennemuodoittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Raitiovaunu 4,04 4,11 3,99 4,07 4,03 4,12 4,03 4,08 4,06 4,00 4,02 Bussi 3,94 4,03 3,91 4,03 3,95 4,00 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Metro 4,13 3,88 4,07 4,14 4,08 4,13 4,15 4,18 4,11 4,10 4,18 Juna* 3,84 3,99 3,71 3,75 3, Yhteensä 3,98 4,01 3,93 4,01 3,95 4,05 4,02 4,04 4,01 3,98 4,02 *Junissa tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. Matkustajat antoivat tammi-toukokuussa HSL-alueen joukkoliikenteelle yleisarvosanan 3,98 (asteikko 1 5), mikä on korkeampi talvi-/kevätkauden tulos kuin kahtena edellisvuotena. Matkustajista 82 prosenttia antoi 10

12 HSL-alueen joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän yleisarvosanan (4 ja 5). Huonon tai erittäin huonon yleisarvosanan (1 ja 2) antoi ainoastaan kaksi prosenttia matkustajista. Pääsääntöisesti matkustajat ovat tyytyväisimpiä metroliikenteeseen, vaikka useissa osatekijöissä tyytyväisyys kevään aikana laski. Erityisesti opasteiden toimivuus asemilla keräsi matkustajilta kritiikkiä. Junaliikenteessä tyytyväisyys on kasvanut merkittävästi useassa osatekijässä, erityisesti matkanteon sujuvuudessa ja aikataulussa pysymisessä. Matkustajien bussiliikenteelle antama yleisarvosana liikennöintialueittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Helsingin sisäinen 3,97 4,02 3,91 4,03 3,96 4,08 4,02 4,04 4,01 3,96 3,99 Espoon sisäinen 3,89 4,02 3,91 4,00 3,90 3,93 3,90 3,91 3,91 3,88 3,89 Vantaan sisäinen 3,70 4,03 3,83 3,97 3,86 3,85 3,86 3,87 3,82 3,85 3,85 Keravan sisäinen 3,62 3,93 3,98 4,04 4,03 3,87 3,89 4,04 3,96 3,95 3,83 Seutuliikenne 3,98 4,05 3,94 4,03 3,97 3,94 3,95 3,94 3,96 3,90 3,95 Yhteensä 3,94 4,03 3,91 4,03 3,95 4,00 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Bussiliikenteessä tyytyväisyys lisääntyi merkittävästi Helsingin sisäisessä liikenteessä. Tyytyväisyys laski selvästi Vantaan ja Keravan sisäisessä liikenteessä. Matkustajien bussiliikennöitsijöille antama kokonaisarvosana kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Andersson 3,85 3, Etelä-Suomen Linjaliikenne 4,07 3,98 4,08 3,97 3,98 3,99 4,06 4,07 4,10 4,10 4,08 Helsingin Bussiliikenne 3,91 3,90 3,87 3,87 3,78 3,93 3,9 3,89 3,86 3,79 3,82 Korsisaari 3,69 3, Nobina 3,90 3,91 3,86 3,88 3,75 3,87 3,83 3,91 3,82 3,87 3,83 Pohjolan Kaupunkiliikenne 3,96 3,99 3,94 3,99 3,91 4,02 3,99 4,00 3,9 3,86 4,15 Veolia 3,87 3,99 3,95 3,98 3,87 3,94 3,91 3,94 3,89 3,9 3,87 Taksikuljetus 3,90 3, Tammelundin liikenne 3,98 3,89 3,83 3,88 3, Åbergin Linja 4,18 4,23 4,11 4,18 4,29 4,16 4,22 4,06 3,96 4,02 4,23 Bussiliikenne yhteensä 3,91 3,94 3,89 3,91 3,81 3,92 3,88 3,89 3,85 3,82 3,84 Liikennöitsijöistä kaikkein tyytyväisimpiä oltiin Åbergin Linjaan. Keskimäärin alhaisimmat arvosanat annettiin Korsisaarelle. Kokonaisarvosana nousi Helsingin Bussiliikenteellä, Nobinalla, Tammelundin liikenteellä ja Åbergin Linjalla. Veolialla kokonaisarvosana laski. BEST-tutkimus Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa vuodesta 2000 alkaen. BEST-tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seudun joukkoliikenteeseen eri Euroopan kaupungeissa. Kansainvälisinä verrokkikaupunkeina mukana olivat tänä vuonna Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve sekä Wienin kehyskunta. Kokonaisarvosanalla mitattuna Helsinki (HSL-alue) on paras joukkoliikennekaupunki jo neljättä vuotta peräkkäin. Helsingin seudun asukkaista 77 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Tyytyväisten asukkaiden osuus on ollut tasaisesti kahdeksankymmenen prosentin tuntumassa jo useita vuosia. Helsinki on asukkaiden arvioiden mukaan paras joukkoliikennekaupunki tarjonnassa, rahalle saadussa vastineessa ja luotettavuudessa, jossa ero muiden BEST-kaupunkien keskiarvoon on merkittävä. Yksittäisistä tekijöistä Helsinki nousee muiden yläpuolelle selvästi istumapaikan saannissa. 11

13 BEST-kaupunkien keskiarvon alapuolelle Helsinki jää vain henkilökunnan toiminnassa ja tiedon saannissa. Yksittäisistä tekijöistä keskiarvon alapuolelle Helsinki jää selvästi pysäkki-informaatiossa ja liikennevälineiden siisteydessä Luotettavuus Ajetut lähdöt Kulkumuoto Tavoite 2013 Luotettavuus 2013/1-8 Luotettavuus 2012 Bussiliikenne 99,87 99,44 / 99,88 * 99,87 Metro 99,90 99,95 99,90 Raitiovaunu 99,42 99,41 99,42 Lähijuna 99,36 99,52 99,04 Luotettavuuden tunnuslukuna on ajettujen lähtöjen %-osuus suunnitelluista lähdöistä. Bussiliikenteen luvuista *-merkitty on luotettavuus ilman Veolian huhti- ja toukokuun työtaisteluita Lähijunaliikenteen liikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi edellisiin talviin verrattuna. Luotettavuuden parantamiseksi tehdyillä Liikenneviraston, VR:n ja HSL:n yhdessä suunnittelemilla toimenpiteillä on ollut vaikutusta Joukkoliikenteen laadunvalvonta HSL:n joukkoliikenteen laatututkimuksen kevään 2013 ( ) tulokset sisältävät 4035 ajoneuvon havainnot bussi-, raitiovaunu- ja metroliikenteestä. Laatututkimuksella tarkastellaan kaluston kuntoa ja liikennöintisopimuksissa määriteltyjen laatukriteerien toteutumista ympäri vuoden jatkuvalla kahden tutkimuskauden havainnointitutkimuksella. Laatututkimusta kehitetään kausittain, jonka vuoksi eri tutkimuskausien tulokset eivät toistaiseksi ole vertailukelpoisia. Kevään 2013 laatupisteet liikennemuodoittain N= Kevät 2013 (%) Bussi yhteensä ,3 Helsinki sis ,5 Espoo sis ,6 Vantaa sis ,8 Kerava sis ,7 Seutuliikenne ,1 Raitiovaunu ,7 Metro ,9 Kevään 2013 joukkoliikenteen laatututkimuksen bussien laatupisteiden keskiarvo on 97,3 % (asteikko %). Metrojen laatupisteiden keskiarvo on 99,9 % ja raitiovaunujen 99,7 % (asteikko %). Eri liikennemuodot eroavat kaluston ominaisuuksilta toisistaan, jonka vuoksi tutkittavat asiat vaihtelevat liikennemuotojen välillä. 12

14 2.6. Turvallisuus Järjestykseen ja turvallisuuteen tyytyväisten matkustajien %-osuus asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Kevät Ratikka 80 % 81 % 79 % 77 % 77 % Metro 82 % 73 % 79 % 78 % 73 % Bussi 91 % 93 % 93 % 93 % 93 % Juna* 81 % 86 % 87 % - - *Junissa tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. Bussiliikenne koetaan kaikkein turvallisimmaksi. Bussiliikenteen matkustajista 91 prosenttia arvioi matkanteon sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Metro-, raitiovaunu- ja junaliikenteessä matkustajista noin neljä viidestä kokee matkansa sujuvan ilman järjestyshäiriöitä Päästöt Bussiliikenteen päästöt (tonnia) Tavoite Muutos 2012/2011 (%) Hiilidioksidi (CO2) - 9,0 % , ,0-1,6 % Typen oksidit (NOx) - 8,4 % 686,6 749,1-8,3 % Pienhiukkaset (PM) - 16,8 % 10,1 11,8-14,4 % Tammikuusta 2013 alkaen HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä arviolta 52,5 % vuositason linjakilometreistä ajetaan vähäpäästöisillä (EEV-normit täyttävillä) busseilla. Elokuusta 2013 alkaen, jolloin runkolinjan 550 uusi liikennöintisopimus tuli voimaan, vähäpäästöisillä busseilla ajetaan 55 %. Päästötasot tulevat laskemaan vuoden 2012 tasosta, joka johtuu kaluston uusiutumisesta, sekä ympäristöbonuskilpailusta. Ympäristöbonuksen tarjouskilpailussa toimenpiteitä olivat jäteperäisten biokaasun ja biodieselin käyttö, pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden asentaminen vanhaan kalustoon sekä kaluston nopeutettu uusiminen Liikenteen tuotantokustannukset Operointikustannukset Muutos % Bussiliikenteen operointikustannukset ,2 % Junaliikenteen operointikustannukset 1) ,4 % Metroliikenteen operointikustannukset ,2 % Raitioliikenteen operointikustannukset ,5 % Lauttaliikenteen operointikustannukset 2) ,0 % Kutsuplus-liikenne ,0 % Operointikustannukset yhteensä ,9 % 1) Junaliikenteen operointikustannuksista vuodelta 2013 puuttuu vielä elokuun laskutus pks-liikenteen osalta. 2) Lauttaliikenteen operointikustannuksia vuodelta 2013 ei ole vielä laskutettu. 13

15 2.9. Asiakaspalvelut Asiakaspalvelut käsittävät HSL:n asiakaspalvelupisteet Rautatientorilla, Itäkeskuksessa ja Pasilassa sekä liikenneinfokeskuksen ja asiakaspalautteiden käsittelyn. Rautatientorin palvelupisteessä asioi tarkastelujaksolla noin asiakasta, Itäkeskuksessa noin asiakasta ja Pasilassa noin asiakasta. Tavoitteena on, että keskimääräiset jonotusajat pysyvät alle 3 minuutissa. Tavoite toteutui kaikissa palvelupisteissä. Liikenneinfokeskuksessa tavoitteena oli vastata yli 90 %:iin saapuneista puheluista. Tarkastelu-jaksolla saapuneita puheluita oli noin kpl ja vastattuja noin kpl (vastausprosentti 89,7). Tarkastelujaksolla saatiin noin asiakaspalautetta, joista suurin osa kohdistui kuljettajaan (33,7 %) ja liikennöintiin (20 %). 14

16 3. Talouden tunnusluvut 3.1. Talouskatsaus Vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus perustuu eurojen osalta kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosikatsaus sisältää myös vuositason ennusteen. Sitovat erät TA2013 Ennuste 2013 Ero Ennuste2013/TA 2013 Eur % Toimintamenot ,1 % Investointimenot ,1 % Kuntaosuudet ,0 % Toimintatuotot Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 587,8 milj. euroa, hieman alle talousarvion (TA 588,0 milj. euroa). Toimintatuloista 278,5 milj. euroa (47,4 %) on lipputuloja. Kuntaosuudet ovat 291,4 milj. euroa, 49,6 % HSL:n tuloista. Lipputulot HSL:n matkustajamäärä kasvoi vuonna ,7 %. Vuoden 2013 tarkastelujaksolla toteutunut kasvu ilman junaliikennettä on hieman alle viime vuoden tason, mutta matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan 4,2 % (junaliikenne huomioiden). Talousarviossa matkustajamäärän kasvuksi arvioitiin 2,0 %. Lipputuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 278,5 milj. euroa. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 8,8 milj. euroa (3,3 %) edellisvuotta enemmän, mutta hieman talousarviossa arvioitua vähemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 3,5 prosentilla. Kuntaosuudet HSL:n jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina ne HSL:n menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja infrakustannusten kuntaosuuksista. Laskutettavat kuntaosuudet ovat yhteensä talousarvion mukaiset 291,4 milj. euroa. Elokuun ennusteen pohjalta päivitetty kuntakohtainen kuntaosuusennuste löytyy sivuilta Muut toimintatulot Muut toimintatulot, yhteensä 17,9 milj. euroa, koostuvat pääosin, valtion tuista, tarkastusmaksutuloista, liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista sekä matkakorteista perittävistä korttimaksuista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,6 milj. euroa, toteutunee talousarvion mukaisesti. Tarkastusmaksutulojen arvioidaan olevan yhteensä 6,4 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloista muihin kuluihin kirjattavien luottotappioiden ja luottotappiovarauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 2,5 milj. euroa. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 2,4 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. 15

17 Toimintakulut Toimintakulujen määräksi arvioidaan 574,3 milj. euroa, joka alittaisi talousarvion 12,3 milj. eurolla (2,1 %). Alitus johtuu joukkoliikenteen operointikuluissa syntyvästä säästöstä, joita arvioidaan kertyvän yhteensä 13,3 milj. euroa. Operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 452,8 milj. euroa, 78,9 % toimintamenoista. Bussiliikenne Bussiliikenteen kustannukset ovat ennusteen mukaan yhteensä 305,7 milj. euroa, 10,0 milj. euroa talousarviota vähemmän. Alkuvuoden 2013 osalta poltto- ja voiteluaineiden kustannuskehitys on ollut ennakoitua selvästi maltillisempaa. Ennuste bussiliikenteen osalta koko vuodelle 2013 on nyt 1,5 %, kun se talousarviossa oli 4,0 %. Junaliikenne Junaliikenteen kustannukset ovat arvion mukaan yhteensä 67,1 milj. euroa, 2,7 milj. euroa talousarviota vähemmän. Korvauksia pienentää alhaisen korkotason vuoksi junakalustoyhtiölle maksettavan korvauksen pieneneminen sekä liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtavat myös sanktioihin. Metro-, raitio-, lautta- ja kutsuplus-liikenne Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 25,5 milj. euroa, 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 49,5 milj. euroa, 0,6 milj. euroa talousarviota vähemmän. Lauttaliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 3,9 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Kutsuplus-liikenteen kustannuksiksi on arvioitu 1,1 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Infrakustannukset Infrakustannuksiksi on arvioitu talousarvion mukaiset 69,5 milj. euroa. Infrakustannukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 65,5 milj. euroa, Espoolta 2,6 milj. euroa, Vantaalta 1,1 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa. Muut toimintamenot Muiden toimintamenojen kuin operointi- ja infrakustannusten määräksi arvioidaan 52,0 milj. euroa, 1,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Henkilöstökulujen arvioidaan olevan 17,7 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Muiden ulkopuolisilta hankittavien palvelujen ostojen arvioidaan olevan yhteensä 25,9 milj. euroa, 0,1 milj. euroa yli talousarvion. Muut palvelujen ostot sisältävät mm. IT-palvelut, laitteiden huoltopalvelut, matkakortin jälleenmyyjille maksettavat lipunmyyntipalkkiot, painatukset, ilmoitus- ja mainospaikat, kaupungeille maksettavat korvaukset staattisen informaation hoidosta, HKL:lle maksettavat korvaukset infolaitteista ja Helmistä sekä vartiointipalvelut. Vuokrakulujen arvioidaan olevan yhteensä 4,1 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Vuokrakulut sisältävät mm. kaupungeille maksettavat kuljettajien sosiaalitilojen vuokrat ja HKL:lle maksettavat korvaukset informaatiojärjestelmistä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa sekä muiden kulujen 3,0 milj. euroa. Näiden erien ennustetaan ylittävän talousarvio 0,3 milj. eurolla. Muut toimintamenot sisältävät Kutsuplus-hankkeen kuluja noin 0,8 milj. euroa (TA 0,9 milj. euroa). 16

18 Rahoitustuotot ja -kulut HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei tarvittane vuoden 2013 aikana. Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,07 milj. euroa. Korkotuotot jäänevät hieman arvioitua pienemmiksi ja rahoituskulut ylittävät talousarvion. Rahoituksen nettokuluksi arvioidaan 0,3 milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät jäsenkunnille kumulatiivisesta ylijäämästä vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan maksetut korot ja vastaavasti alijäämästä perityt korot. Poistot Suunnitelmapoistojen arvioidaan olevan yhteensä 6,2 milj. euroa, ja ne jäävät noin 1,3 milj. euroa talousarvioita pienemmiksi. Poistojen alittuminen johtuu LIJ2014-hankkeen aikatauluviivästyksistä. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan olevan 7,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämään. Investoinnit Vuoden 2013 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 16,5 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 1,5 milj. eurolla. Talousarvion alittuminen aiheutuu lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ2014) aikataulun tarkentumisen vuoksi siirtyvistä investointikustannuksista. Investointimenoista, 12,5 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin, talousarviossa näihin investointeihin oli varattu 13,4 milj. euroa. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon käytetään arvion mukaan 3,5 milj. euroa ja muihin investointeihin 0,5 milj. euroa. Investointien poistot ja rahoituksen nettomenot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. 17

19 3.2. Tuloslaskelma TP TA ENN. ERO ENN2013/TA2013 TOT TOT-%.2013/ TOT-%.2013/ Eur % TA2013 ENN2013 Toimintatuotot ,0 % ,0 % 65,0 % Myyntituotot ,0 % ,9 % 64,9 % Seutuliikenteen lipputulot ,2 % ,0 % 64,9 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 2) ,2 % ,8 % 62,8 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 3) ,5 % ,9 % 63,6 % Helsingin sisäiset lipputulot ,1 % ,2 % 65,3 % Espoon sisäiset lpputulot ,1 % ,9 % 64,2 % Kauniaisten sisäiset lipputulot ,4 % 62 66,3 % 62,3 % Vantaan sisäiset lipputulot ,7 % ,8 % 64,5 % Keravan ja Sipoon sisäiset lipputulot ,1 % ,7 % 60,2 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot ,6 % ,8 % 62,4 % Kutsuplus-lipputulot ,5 % 27 3,9 % 25,0 % Lipputulot yhteensä ,0 % ,9 % 64,9 % Korttimaksut ,0 % ,0 % 67,0 % Muut myyntituotot yhteensä ,0 % ,0 % 67,0 % Kuntaosuudet ,0 % ,7 % 66,7 % Korvaukset kunnilta ,0 % ,7 % 66,7 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % 71,9 % Muut myyntitulot ,0 % ,9 % 71,9 % Työllistämistuki Valtion tuki ,6 % 91 1,5 % 1,5 % EU-tuki Muut tuet ja avustukset ,2 % 61 17,3 % 15,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 152 2,4 % 2,4 % Rakennusten vuokrat ,0 % ,7 % 36,7 % Koneiden ja laitteiden vuokrat ,0 % ,9 % 65,9 % Vuokratuotot ,0 % ,4 % 52,4 % Tarkastusmaksut ,0 % ,6 % 57,6 % Muut tuotot ,3 % ,1 % 55,8 % Muut toimintatuotot ,9 % ,9 % 57,4 % 18

20 TP TA ENN. ERO ENN2013/TA2013 TOT TOT-%.2013/ TOT-%.2013/ Eur % TA2013 ENN2013 Toimintakulut ,1 % ,3 % 63,6 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % 69,2 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % 63,9 % Bussiliikenteen operointikustannukset ,2 % ,0 % 65,1 % Junaliikenteen operointikustannukset ,8 % ,2 % 61,6 % Metroliikenteen operointikustannukset ,4 % ,5 % 64,3 % Raitioliikenteen operointikustannukset ,2 % ,4 % 66,2 % Lauttaliikenteen operointikustannukset ,6 % 0,0 % 0,0 % Kutsuplus -operointikustannukset ,6 % ,2 % 57,5 % Liikenteen operointi yhteensä ,8 % ,2 % 64,0 % Bussiliikenteen infrapalvelut ,0 % ,9 % 60,9 % Junaliikenteen infrapalvelut ,0 % ,8 % 66,8 % Metroliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Raitioliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Lauttaliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Infrapalvelut yhteensä ,0 % ,4 % 66,4 % Lipunmyyntipalkkiot ,9 % ,7 % 66,2 % Toimistopalvelut ,0 % ,6 % 66,6 % Pankkipalvelut ,5 % ,1 % 36,7 % IT-palvelut ,2 % ,2 % 56,0 % Asiantuntijapalvelut ,9 % ,7 % 32,1 % Painatukset ,6 % ,8 % 64,5 % Ilmoitukset ja mainonta ,7 % ,4 % 54,9 % Posti- ja telepalvelut (tietoliikennepalvelut) ,7 % ,5 % 56,2 % Vakuutukset ,3 % ,3 % 70,7 % Puhtaanapito- ja pesulapalvelut ,0 % ,1 % 58,1 % Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv ,8 % -8 20,7 % 15,8 % Koneiden, kaluston ja laitt. rak.- ja kunn.pitopalv ,0 % ,4 % 54,4 % Staattisen informaation hoitopalvelut ,7 % ,0 % 43,2 % Majoitus- ja ravitsemispalvelut ,4 % ,1 % 48,9 % Lounassetelit ,7 % ,4 % 67,9 % Matkustuspalvelut ,0 % ,0 % 52,5 % Kuljetuspalvelut/tavarakuljetukset ,1 % ,9 % 65,2 % Terveyspalvelut ,6 % ,3 % 61,9 % Koulutuspalvelut ,0 % ,8 % 38,8 % 19

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 30.4.2014... 2 2 TOIMINNAN

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2014

Osavuosikatsaus 2/2014 Osavuosikatsaus 2/2014 HSLH 30.9.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ilkka Heinänen

Lisätiedot

4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 23.05.2017 4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2016 318/02.02.02.00/2017 Yhtymäkokous Hallitus 30

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 3/2011. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 3/2011. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2011 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.7.-30.9.2011... 2 2 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT...

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 11.11.2013 Sivu 1 / 1 1447/00.04.01/2013 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen,

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI 1 Sisältö 1. Strategiana lisätä kestävää liikkumista 2. HSL:n toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa 3. Strategian toteutumisen edellytykset ja esteet 4. Uusi rahoitusmalli

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin kaupungin omistusosuus: 52 % Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava Hallituksen varajäsen Harri Nikander Hallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 2/2011 HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUS... 2 1.1 TOIMINTATULOT... 2 1.2 TOIMINTAMENOT... 2 1.3 RAHOITUSTUOTOT

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne HSL:n tavoitetila 2025 2 Strategia teoiksi TAVOITTEET Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin. Joukkoliikenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille ESITYSLISTA 4/2013 1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille HSL:n syysyhtymäkokous tiistaina 19.11.2013 kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA-

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a 7.9.2017 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot