OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KESKEISIÄ TAPAHTUMIA TARKASTELUKAUDELLA TOIMINNAN TUNNUSLUVUT MATKUSTAJAMÄÄRÄT JA LIPPUTULOT LIPUTTA MATKUSTANEET ASIAKASTYYTYVÄISYYS LUOTETTAVUUS JOUKKOLIIKENTEEN LAADUNVALVONTA TURVALLISUUS PÄÄSTÖT LIIKENTEEN TUOTANTOKUSTANNUKSET ASIAKASPALVELUT TALOUDEN TUNNUSLUVUT TALOUSKATSAUS TULOSLASKELMA INVESTOINTIHANKKEET KUNTAOSUUSENNUSTE

3 1. Katsaus tarkastelukauteen Toimintaympäristö Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun väkiluku kesäkuun lopussa oli henkeä. Väestö kasvoi vuodenvaihteesta hengellä (0,6 %). Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Suhteellisesti eniten väestön määrä kasvoi Hyvinkäällä, Keravalla, Espoossa, Helsingissä, Vihdissä ja Nurmijärvellä. Kansantalouden tuotannon lasku näyttää pysähtyneen ja koko maan tuotanto kasvoi 0,2 % edellisvuoteen verrattuna. Viimeisten ennusteiden mukaan isoa paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa ennen vuotta Helsingin seudun tuotannon kasvu on hieman koko maan kasvua vahvempaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto supistui huomattavasti aikaisempia ennakkoarvioita enemmän, mutta toisella neljänneksellä tuotanto on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (0,5 %). Työllisten ja työpaikkojen määrät pysyivät viime vuoden lopussa ennallaan, mutta kääntyivät vajaan prosentin kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työllistä ja työpaikkaa. Vailla työtä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna 3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vähän yli viidesosan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nuorisotyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti ja on 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Samaan aikaan Helsingin seudulla oli avoimia työpaikkoja lähes 4 % enemmän vuoden takaisena ajankohtana. Matkustajamäärä on kehittynyt suotuisasti. Tarkastelujaksolla HSL-liikenteessä (ilman lähijunaliikennettä) tehtiin 196,7 miljoonaa matkaa, hieman edellisvuotta enemmän. Vuositasolla matkustajamäärissä arvioidaan päästävän yhteensä noin neljän prosentin kasvuun. HSL:n elokuussa julkaisema Liikkumistutkimus 2012 paljastaa historiallisen käänteen: joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteellä tai henkilöautoilla tehdyistä matkoista on kasvanut 43 prosenttiin (2008: 42 %). Erityisen positiivista on se, että joukkoliikenteen osuus on kasvanut kaikissa alueen kunnissa, työ- ja vapaa-ajan matkoilla, naisten ja miesten keskuudessa ja kaikissa ikäryhmissä. Ainoastaan yli 65-vuotiaiden ryhmässä yksityisautoilu kasvaa joukkoliikennettä nopeammin. Tulos on yllättävä, koska HSL:n liikennejärjestelmäennusteet ovat aikaisempina vuosina ennustaneet joukkoliikenteen suhteellisen osuuden laskua aina vuoteen 2035 asti. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) on kasvanut. Lähteet: Helsingin Seudun Suunnat ,Helsingin seudun toimialakatsaus , Tilastokeskus ja HSL Keskeisiä tapahtumia tarkastelukaudella HLJ 2011:n toteuttamisen edistäminen ja seuranta Tarkastelukaudella edistettiin liikenteen osalta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-aiesopimus) toteutusta yhteistyötahojen (kunnat, valtio) kanssa. Jatkettiin HLJ:n seurantaa ja osallistuttiin syksyn MAL-seurannan suunnitteluun liikenteen osalta. Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestointien toteutumisen seurannan päivitetyt tulokset valmistuivat yhteistyössä kuntien ja valtion edustajien kanssa. HLJ-toimikunnan johdolla toteutettu Bussi-KUHA -selvitys bussiliikenteen infrahankkeiden priorisoinnista vaikuttavuuden perusteella valmistui. Työn tuloksia hyödynnettiin Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienten kustannustehokkaiden hankkeiden eli KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmoinnissa. KUHAtoteuttamisohjelman laatiminen sekä siihen sisältyvä MAL-rahoituksella toteutettavien KUHAhankkeiden ohjelman päivittäminen käynnistyi toukokuussa. 2

4 HLJ 2015:n ohjelmointi ja valmistelu Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelua jatkettiin HSL:n hallituksen hyväksymän puiteohjelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa. Liikennetutkimusten tuloksia sekä HLJ:n lähtökohtaselvityksiä hyödynnetään liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa sekä HLJ:n ja maankäyttösuunnitelman yhteistyöprosessissa. Vastaavasti maankäyttösuunnitelman valmistelussa tuotetut tiedot ovat pohjana HLJtyölle. Tärkeä yhteistyöprojekti on seudun väestö- ja työpaikkaprojektioiden laadintatyö, joka eteni työohjelman mukaisesti. HLJ 2015:n lähtökohtaselvityksistä valmistuivat: HLJ:n nykytilatarkastelu ja seuranta, Liikennepoliittisten valintojen vaikutus suurilla pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla (POLISE) sekä Tulevaisuus- ja rahoitustasotarkastelut (TUURI). HLJ 2015:n pääselvitys eli strategiaselvitys käynnistyi. Strategiaselvitys tuottaa HLJ:n kokonaisstrategian alustavan rungon, joka täsmentyy jatkovalmistelussa. HLJ-suunnitelmasta tulee tehdä SOVA-lain mukainen vaikutusten arviointi, jonka ohjelmointi käynnistyi yhteistyössä maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa. HLJ 2015:n ja maankäyttösuunnitelman valmistelussa tehtiin myös tiedotus- ja vuorovaikutusyhteistyötä. Kesän aikana valmisteltiin Helsingin seudun luottamushenkilöille järjestettävää yhteistä seminaaria. Liikennetutkimukset ja ennusteet Likenne-ennustemallien kehittämistä on jatkettu ja mallit henkilöliikenteen osalta on päivitetty. Ylläpidettiin liikennetilannetta kuvaavia tilasto- ja muita tietoja, esimerkiksi vertailtiin autotiheyden ja ajokorttien määrän kehittymistä Helsingin seudulla vuodesta 2008 vuoteen Seudun liikenneverkkojen nykytilan eli syksyn 2012 atk-kuvausten päivitystyö valmistui ja sen pohjalta käynnistettiin HLJ 2011 mukaisten liikenneverkkojen päivitys. Valmisteltiin syksyn laajaa logistiikka-alueiden tavaraliikenteen määräpaikkatutkimusta. Saatavia tietoja käytetään liikenne-ennustejärjestelmässä tavaraliikenteen aiheuttaman ns. pohjakysynnän päivittämiseen. Käynnistettiin jakeluliikenteen reitinvalintatutkimus, josta saadaan kuvailevaa tietoa jakeluliikenteestä seudulla. Syksyn 2012 tutkimusten (Liikkumistutkimus ja Helsingin autolauttasatamien tavara-autoliikenteen tutkimus) aineistoja analysoitiin ja päätulokset valmistuivat. Keväällä 2013 toteutetun asennekyselyn eli HLJbarometrin päätulokset valmistuivat. Liikkumistutkimuksen ja HLJ-barometrin tuloksista pidettiin medialle tiedotustilaisuus 27.8., joka herätti paljon mielenkiintoa ja tuloksia uutisoitiin laajasti. Syksyyn 2013 alun perin ohjelmoitu junaliikenteen lippulajitutkimus siirrettiin vuoteen 2014 HSL:n ja VR:n välisten sopimusneuvottelujen aikataulun vuoksi, jotta tutkimuksen tuloksia voidaan tuoreeltaan käyttää laskutuksessa. Valmisteltiin metron lippulajitutkimusta, joka toteutetaan syksyllä Ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää ja sen eri osa-alueita, kuten joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, liityntäpysäköintiä ja liikkumisen ohjausta, edistettiin HLJ 2011:n tavoitteiden ja kehittämislinjausten toteutumista edistämällä. Käynnistettiin liityntäpysäköinnin toteutuksen ja seurannan edistämiseksi liityntä-pysäköintialueiden ajantasaisen tietokannan tuottaminen paikkatietomuotoon. Osallistuttiin uuden Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen neuvottelukunnan asioiden valmisteluun tuomalla käsittelyyn MAL-aiesopimuksen valmisteluun, toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan sekä HLJ 2015 laatimiseen liittyviä asioita. Osallistuttiin myös Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteita käsittelevän työn valmisteluun. Osallistuttiin yhteistyötahojen käynnistämiin liikenneverkkojen ja liikennehankkeiden strategisen tason suunnitteluun ja huolehdittiin niissä HSL:n ja HLJ:n tavoitteiden huomioonottamisesta. 3

5 Osallistuttiin HSL:n kannalta hyödyllisiin yhteistyötahojen tutkimuksiin, selvityksiin ja suunnitelmiin, esimerkiksi valtakunnalliseen Liikenneviraston tutkimukseen kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, jossa saatiin HSL:n rahoituspanoksella Helsingin seudun 14 kunnan alueelta suunniteltua kattavampi otos. Joukkoliikenteen hankinta Kevään aikana ratkaistiin kolme tarjouskilpailua (27/2013, 29/2013, 30/2013), jotka sisälsivät 121 bussin liikenteen. Näistä busseista 90 on uusia, mm. viisi hybriditekniikalla toimivaa bussia ja viisi Kutsuplus -autoa. Myös liikennöintisopimusten jatko-optioista neuvoteltiin; liikennöintisopimuksia jatkettiin 39 kohteesta, jotka sisälsivät 396 auton liikenteen. Suurin osa jatkettavien liikennöintisopimusten liikenteestä liittyy kiinteästi meneillään oleviin Kehäradan ja Länsimetron raidehankkeisiin, sekä niihin liittyvän liityntälinjaston perustamiseen. Parhaillaan on meneillään kahden kilpailukierroksen valmistelu. Toinen hankinnoista on uudenlainen kysyntäkannusteeseen perustuva, ja se sisältää Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon liikennettä. Kilpailutus järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY:n kanssa. Pienemmät hankinnat koskevat Vantaan sisäistä linjaa V73 ja Kutsuplus liikennepalvelun laajentamista. Kilpailukierroksen 27 kohteen 170 päätöksestä on tehty valitus Markkinaoikeuteen, johon on annettu HSL:n vastine. Myös löytötavarapalvelun kilpailutuksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimukset HSL:n hallitukselle sekä valitus Markkinaoikeuteen. HSL:n hallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset elokuun hallituksessa. Ensimmäinen uusi Transtechin valmistama kotimainen Artic raitiovaunu, aloitti matkustajaliikenteen vaiheittain elo-syyskuun aikana. Vaunu on kokonaan matalalattiainen ja siinä on 74 kiinteää istuinta ja 14 kääntöistuinta. Toinen vastaava raitiovaunu saapuu Helsinkiin tehtaalta loppusyksyllä. Uusia vaunuja tulee vuosien aikana Helsinkiin vielä 38 kappaletta, eli yhteensä uusia vaunuja on tilattu 40 kappaletta. VR:n kanssa saatiin aikaan aiesopimus, jonka mukaisesti Keravan ja Kirkkonummen alueet liitetään 2014 vuoden alussa VR/HSL-sopimusten piiriin, jonka jälkeen VR:n omia lippuja ei enää myydä HSL:n sisäisillä matkoilla. Aiesopimus hyväksyttiin HSL:n elokuun 2013 hallituksessa. Liikenteeseen on saatu myös uutta junakalustoa. Uusia Flirt junia on liikenteessä 28 kappaletta, joista seitsemän kappaletta on tullut liikenteeseen tänä vuonna. Kuljettajien koulutus Keväällä 2013 toteutettiin 64 kuljettajien asiakaspalvelun kehittämiseen tähtäävää koulutuspäivää. Niihin osallistui yhteensä 560 kuljettajaa. Poikkeuksellisesti kolme suurinta liikennöitsijää siirsivät huomattavan määrän alun perin varatuista koulutuspäivistä myöhemmin toteutettavaksi. Tämä johtui erilaisista seikoista, esimerkiksi kuljettajien poikkeavista lomajärjestelyistä tai loppukiristä kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa. Syksylle 2013 liikennöitsijät ovat tähän mennessä varanneet 96 koulutuspäivää. Lokakuussa aloitetaan uusimman, HSL 6.koulutuspäivän toteuttaminen. Sen keskeinen sisältö on toimimisesteisten asiakkaiden kohtaaminen. Kaupunkitapahtumat Vuosi 2013 on ollut tapahtumien osalta HSL -alueella jälleen sangen vilkas. Vuosittain toistuvien tapahtumien (uusivuosi, vappu jne.) lisäksi joukkoliikenteen toimintaedellytykset ryhmän ylläpitämään tapahtumakalenteriin kertyi runsaat sata tapahtumaa, joista noin 40 aiheutti tarvetta lisä- tai poikkeusliikennejärjestelyihin. Tarvittaessa liikennetarkastajat, olivat paikalla koordinoimassa tapahtuman aikaisia joukkoliikennejärjestelyjä tai ohjaamassa liikennettä poliisin pyynnöstä. Yleisömäärältään suurin yksittäinen tapahtuma oli The Tall Ships Races 2013 Hietalahdessa Massiivisista järjestelyistään huolimatta tapahtuma ei poikkeus- ja lisäliikenteen järjestämisen näkökulmasta kuitenkaan ollut likikään haastavimmasta päästä: kaksi bussilinjaa oli tuolloin poikkeusreitillä ja lisäliikenteestä huolehti Kauppatorin ja Hietalahden välillä kulkenut raitiovaunulinja 6X. 4

6 Poikkeusliikennejärjestelyiden osalta eniten panostusta vaativat Helsinki City Marathonin kaltaiset, laajalle levittäytyvät, tapahtumat. Lisäliikenteen tarve korostuu erityisesti Olympiastadionilla järjestettävien tapahtumien jälkeen, kun jopa ihmisen yleisö poistuu paikalta lyhyessä ajassa. Parantuneen viranomaisyhteistyön myötä saatiin ennakkotietoa tapahtumista entistä paremmin. Myös yhteistyö tapahtumanjärjestäjien kanssa on kehittynyt selkeästi myönteiseen suuntaan kuluneen vuoden aikana. Suurimpien toimijoiden kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa jo aiemminkin, mutta tänä vuonna myös pienempiä tapahtumia järjestävät tahot ovat heränneet siihen, että yleisön sujuva liikkuminen tapahtumapaikalle ja sieltä pois saattaa vaatia toimenpiteitä HSL:n taholta. Kuljettajien sosiaalitilat Yhteistyöryhmässä sovitut kohteet vuodelle 2013 on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Espooseen rakennettiin yksi taukotila ja yksi wc, Helsinkiin rakennettiin uusi wc ja uusittiin yksi ja Vantaalle rakennettiin kaksi uutta wc:tä. Taukotiloja on yhteensä Helsingissä 23, Espoossa 9, Vantaalla 4 ja Kirkkonummella 1, kuljettaja-wc:itä on Helsingissä 25, Espoossa 21, Vantaalla 19 ja Keravalla 1. Staattinen informaatio Staattinen informaatio eli pysäkeillä ja terminaaleissa oleva HSL:n informaatio on valtaosin tilattu ja viety paikoilleen. Jäljellä on vielä vuodenvaihteen linja- ja mahdolliset hinnastomuutokset sekä poikkeusliikenteen vaatimat työt. Toteutettiin Runkolinjan 550 ilme runkolinjan pysäkeille Espoossa ja Helsingissä. Helsingissä Jouko kaupunginosalinjojen muuttuessa pienkalustolinjoiksi lisätään uusia tolppapysäkkejä, joiden valmistelutyöt aloitettiin kesällä Infrahankkeet HSL on osallistunut alueensa kuntien liikennesuunnitteluun joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi. HSL on ollut tiiviisti mukana mm. Tapiolan ja Matinkylän metron liityntäterminaalien, Tikkurilan matkakeskuksen ja Myyrmäen terminaalin suunnittelussa. HSL osallistui Kirkkonummen liikenneturvallisuusja pysäkkihankkeeseen, Vihdintien joukkoliikenteen toimenpideselvitykseen ja Tuusulanväylän Jokeri 2 - vaihtopysäkkien suunnitteluun. Yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on aloitettu Jokeri 0 käytävän toimenpideselvitys. Mannerheimintien käytävän toimenpideselvitys aloitetaan osana joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelmaa. Lisäksi HSL on mukana Helsingin Kalasataman joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelussa. Työmaat työllistivät runsaasti myös HSL:ää kesällä. Isoimpia poikkeusjärjestelyjä vaadittiin Vantaankosken radalla korvaamaan junaliikennettä täyskatkon aikana, Tapiolan keskustassa metrotyömaan vuoksi, Hakaniemessä kiskotöiden vuoksi sekä Tikkurilassa matkakeskuksen rakentamisen vuoksi. Joukkoliikenteen suunnittelu Kehäradan aloittamiseen liittyvät Vantaan linjastosuunnitelmat koostettiin yhteen ja kehäradan junaliikenteeseen suunniteltiin kaksi eri liikennöintivaihtoehtoa. Suunnitelmia käsiteltiin HSL:n hallituksessa Hallitus päätti pyytää suunnitelmista lausunnot HSL:n jäsenkunnilta. Vantaalle laadittiin myös palvelulinjasuunnitelma. Sipoon linjastosuunnitelma valmistui ja HSL:n hallitus hyväksyi se ohjeellisena noudatettavaksi syysliikenteen 2014 alusta lähtien. Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys valmistui Työssä suunniteltiin liikennöintimallit Rantaradan lähijunaliikenteelle sekä ennen Espoon kaupunkiradan valmistumista että sen jälkeen. Työssä suunniteltiin myös Espoon kaupunkiradan vaikutuksia bussiliikenteeseen. 5

7 Länsimetron uuden liityntälinjastosuunnitelman laatiminen aloitettiin. Asukkaille tehtiin Internet-pohjainen liikkumiskysely, jolla kartoitettiin lähtötietoja varsinaista suunnittelua varten. Linjaston suunnittelutyö aloitettiin kesällä Raitioliikenteen toimintaedellytyksiä kehitettiin raitiolinjoille 2, 3 ja 7 tehtävällä luotettavuuden kehittämisohjelmalla, jossa suunnitellaan liikennöinnin luotettavuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnittelutyö valmistui toisen vuosikolmanneksen aikana. Koko raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman laatimisprojekti käynnistyi loppukesästä Suunnittelutyö alkaa loppuvuoden 2013 aikana. Merkittävimmät liikennöintimuutokset Elokuussa lähtivät liikenteeseen uudet, oranssit runkolinjabussit, joiden ilme myötäilee metron värimaailmaa. Lisäksi linjalla 550 bussimatkan etenemistä halutaan jouduttaa raideliikenteessä käytössä olevalla avorahastuksella. Kausilippua tai muuta voimassaolevaa lippua ei tarvitse esittää kuljettajalle tai kortinlukijalle, vaan bussiin voi nousta suoraan etu- ja keskiovista. Arvolipun ostamista varten myös bussin keskiovella on kortinlukija. Kuljettajat myyvät lisäksi edelleen arvo- ja kertalippuja. Avorahastus on käytössä linjalla 550 kokeiluluontoisesti. Jatkosta päätetään ensi vuonna saatujen kokemusten perusteella. Tapiolassa bussit siirtyivät poikkeusreiteille Länsimetron rakennustöiden takia. Poikkeusreiteille siirtymisen jälkeen useiden Tapiolaan liikennöivien bussilinjojen matkustajamäärät ovat laskeneet selvästi. Poikkeusreitit ovat voimassa Länsimetron valmistumiseen saakka. Syysliikenteen 2013 alussa raitiolinja 3B muuttui linjaksi 3 ja linja 3T linjaksi 2. Linjojen reitit eivät muuttuneet. Kehä I:n tason poikittaisliikennettä lisättiin ja Espoon sisäisen poikittaisliikenteen reittejä nopeutettiin toteuttamalla osa HSL:n poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaisista muutoksista. Operatiiviset tutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimusaineiston analyysityökalu (ASTY Web) on otettu käyttöön keväällä Työkalu mahdollistaa laajan tutkimusaineiston hyödyntämisen entistä tehokkaammin, helpottaa merkittävästi räätälöityjen tuloksien saatavuutta ja nopeuttaa koko tutkimusprosessia. Alkuvaiheessa tunnuksia ASTY Webiin annetaan HSL:n työntekijöille ja sidosryhmille. HSL kehittää joukkoliikenteen laadunvalvontaa syksyllä 2012 aloitetulla laatututkimuksella (JOLA), jossa tarkastellaan kaluston kuntoa ja liikennöintisopimuksissa määriteltyjen laatukriteerien toteutumista. Havainnointitutkimusta tehdään ympäri vuoden tammi-toukokuun ja elo-marraskuun aikana. Keväällä 2013 laatututkimus laajeni myös raitiovaunu- ja metroliikenteeseen. Havaintojen raportointiin ja tutkimustulosten analysointiin on kehitetty joukkoliikenteen laatututkimuksen tietojärjestelmä (JOLA Web) ja tiedonkeruumoduuli, jotka otetaan molemmat käyttöön vuonna Sekä ASTY Webin että JOLA Webin kehittämistä jatketaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa tulevina vuosina. Kutsuplus HSL:n uusi kutsupohjainen älyliikennepalvelu Kutsuplus lanseerattiin keväällä ja sitä kampanjoitiin kesällä sekä lehdissä että radiossa. Palvelun markkinointia jatketaan syksyllä. Maailmanlaajuistestikin uusi kutsujoukkoliikennemuoto, Kutsuplus, täydentää nykyistä joukkoliikennetarjontaa ja tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautomatkalle. Tosiaikaisen, automatisoidun ohjaus- ja palvelujärjestelmän tehokkuus perustuu siihen että matkan tilaaminen, maksaminen ja reittioptimoidut kuljettajan ajo-ohjeet saadaan muutamassa sekunnissa. Suunnilleen samaan suuntaan matkustavia pyritään keräämään samaan autoon. Järjestelmän mahdollistama ajoneuvotehokkuus kasvaa voimakkaasti ajoneuvo- ja matkustajamäärien kasvaessa. Simulaatiotulokset on jo todennettu ilmaispäivinä matkustajamäärien osalta ja tullaan todentamaan tulevaisuudessa myös ajoneuvomäärien osalta. Matkustajamäärät ja lipputulot ovat kasvussa. Ennakkotilaus sekä suunnitteilla olevat uudet, entistä laajemman yleisön käyttöön soveltuvat tilaustavat tulevat vauhdittamaan positiivista kehitystä entisestään. Ajoneuvotehokkuutta tulee kasvattamaan myös siirtyminen loppuvuodesta kahteen ajovuoroon, jolloin palveluaika tulee olemaan n. klo

8 Mustikkamaa ja Kulosaari otettiin kesällä mukaan palvelualueeseen. Kun autoja on riittävästi, palvelualue voidaan laajentaa kattamaan Espoo, Helsinki ja Vantaa kokonaisuudessaan. Tämän uskotaan luovan huomattavasti lisää kysyntää, sillä tarve Kehä I ja III välisen poikittaisliikenteen tehostamiseen on suuri. Kutsuplussaan on rekisteröitynyt yli 4000 asiakasta. Rekisteröityneiden määrä on yli kaksinkertaistunut raportointikaudella. Huhtikuun lopussa rekisteröityneitä oli alle Asiakkaille tarjottiin ilmaista kyytiä 31.5., jolloin toteutettiin asiakaskysely. Järjestelmä kesti ennätysmäisen ruuhkan hyvin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen palveluun, ja yleisön palaute on ollut hyvin rohkaisevaa. Kokonaisarvosanaksi muodostui 4,6 asteikolla 1-5. Heinäkuu oli hiljainen, mutta elokuussa matkustajamäärät nousivat tasolle, joka on aikaisemmin ylitetty ainoastaan ilmaiskampanjoiden yhteydessä. Kutsuplus-palveluun ladataan rahaa ennätystahtia. Lipputulojen odotetaan lisääntyvän jatkossakin. Kutsuplus-palvelun kehitys jatkuu. Muun muassa tekstiviestitilausta kehitetään ja älypuhelinsovellusten kehitystyö on aloitettu. Ennakkotilauksen toteutusarkkitehtuureita evaluoidaan ja mahdollisuutta tilata matka puhelimella kustannustehokkaasti tutkitaan. Matkalippu- ja informaatiojärjestelmät Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja samalla toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä koko seudulle. Lippu- ja informaatiojärjestelmä (LIJ2014) -hankkeen rinnalla ja tiiviissä yhteistyössä hankkeen kanssa valmistellaan myös tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmää (TLJ2016). LIJ-hankkeen toiminnallisten määrittelyjen vaihe saatiin päätökseen kesäkuussa. Alkuperäisen aikataulun mukaan määrittelyjen piti valmistua tammikuun 2013 loppuun mennessä. Suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheisiin päästään siirtymään noin 5 kuukautta suunniteltua myöhemmin elo-syyskuussa Taksa- ja lippujärjestelmän valmistelua jatkettiin HSL:n hallituksen linjausten mukaisesti. Tulevassa järjestelmässä vyöhykkeet ovat kaarimaisia alueita, joiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta. Hallitus päätti kaarten rajoista kesäkuussa Jatkoselvitys lippujen hinnoittelusta valmistui. Hallitus käsitteli maaliskuussa 2013 hinnoittelu-periaatteita ja laati niistä esityksen, joka lähetettiin HSL:n jäsenkuntiin ja Kuuma-kuntiin lausunnoille. Lausuntojen määräaika on Lippujen hinnoitteluperiaatteita koskevat linjaukset on tarkoitus tehdä vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2013 aikana selvitetään, miten uusi vyöhykemalli näyttäytyy matkustajille mm. pysäkeillä, internetissä ja muussa matkustajille jaettavassa informaatiossa. LIJ- ja TLJ-hankkeiden yhteinen viestintäsuunnitelma laaditaan myös vuoden 2013 aikana. Syyskuussa 2013 käynnistetään lipunmyynnin kehittämisselvitys, jossa kuvataan nykytila myyntikanavittain ja hahmotellaan tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen perusteella linjataan lipunmyynnin kehittämistavoitteet vuosille Matkakortin nettipalvelun 1. vaihe otettiin koekäyttöön huhtikuussa (ns. beta-versio). Matkakortin tiedot voi tarkistaa Internetissä sekä asettaa hälytyksiä kauden tai arvon päättymisestä. Matkakorttien latauspalvelu toteutetaan LIJ2014-hankkeen yhteydessä. Nykyisten informaatiojärjestelmien ja tulevan seudullisen matkustajainformaatiojärjestelmän tehtäväjakoa on tarkennettu. Nykyinen reaaliaikainen aikataulutieto- ja valoetuusjärjestelmä Helmi korvataan uudella järjestelmällä, mutta vanhoja liikennevaloristeyslaitteita hyödynnetään soveltuvin osin. Sähköisiä aikataulunäyttöjä ohjaava Mono-järjestelmä päivitetään vastaamaan kasvaneita tarpeita ja kehitetään LIJ2014-yhteensopivaksi. Helmi-järjestelmän linjoilla on käytössä liikennevaloetuudet sekä ajantasainen matkustajainformaatio bussin sisällä, osalla pysäkeistä sekä internetissä. Helmi-järjestelmä kattaa teknisesti kaikki yhdeksän raitiolinjaa ja yhteensä 34 Helsingin sisäistä linjaa sekä kymmenen seutulinjaa. 7

9 Syksyn 2013 aikana muutamalla pysäkillä testataan uusia 4-rivisiä patterinäyttöjä. Niissä on mahdollisuus myös kuunnella esitetty informaatio puhesynteesinä molemmilla kotimaisilla kielillä. Näyttöjen soveltuvuutta arvioidaan sekä teknisestä että palvelunäkökulmasta. HSL tekee tässä yhteistyötä mm. näkövammaisten kanssa. Kampin terminaalin ikääntyneen matkustajainformaatiojärjestelmän näyttötaulut uusittiin ja liitettiin Monojärjestelmään kesällä Samalla Monossa otettiin käyttöön Kampin keskuksen tarvitsemia uusia terminaalitoimintoja. Uudet näytöt ja niiden ohjausjärjestelmä ovat yhteensopivia LIJ2014-hankkeen kanssa. Reittioppaan kokonaisuudistus valmistui joulukuussa Uudistunut reittiopas otettiin virallisesti käyttöön ennen kesää. Keväällä palvelusta oli käytössä nk. beta-versio, jonka avulla korjattiin havaittuja puutteita ja virheitä. Uuteen Reittiopas-kokonaisuuteen on koottu mm. vanha reittiopas nimettynä reittihauksi, omat pysäkit, linjahaku ja poikkeusinfo. Kehittämistarpeiksi on tunnistettu reaaliaikainfon nopeampi ja selkeämpi saatavuus sekä joukkoliikennettä ja sähköisiä infopalveluja paljon käyttävien asiakkaiden palveleminen suoraviivaisemmalla tiedonhaulla. Reittiopasuudistuksen rinnalla HSL on ylläpitänyt yhteistyössä Forum Viriumin kanssa avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöä, joka kehittää selainpohjaista HSL-navigaattorin runkoa. HSL:n valmistelee reaaliaikaisen liityntäpysäköintitietojärjestelmän rakentamista. Järjestelmän hankintatekninen määrittely on aloitettu ja määrittelyt sekä muu tarjouspyyntöaineisto valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Joukkoliikenteen tietojärjestelmät (Toimiala-IT) Joukkoliikenteen tietojärjestelmiä kehitetään käyttäjien tarpeiden mukaan. Alkuvuodesta 2013 hankittiin aikataulujen taitto- ja korjaustyökaluohjelmisto helpottamaan erilaisten aikataulutuotteiden valmistamista. Lisäksi toimiala-it:n resursseja on vahvistettu palkkaamalla kaksi määräaikaista työntekijää. Viestintä ja markkinointi Aikataulukirjojen kotijakelusta luovuttiin koko HSL-alueella elokuussa. Palvelupisteiden ja kirjastojen ohella kirjoja jaettiin pop up -pisteissä asemilla ja terminaaleissa. HSL toteutti vuorokausilippukampanjan kesällä, joka näkyi vahvasti lento-asemalla, tapahtumissa ja satamissa Liikkumisen ohjaus toteutti työmatkakyselyn koko HUS:n henkilöstölle, uudisti kouluvierailupaketin sisällön ja työsti koulujen liikkumissuunnitelma-aineistoja. Uudistettu hsl.fi -verkkosivu otettiin käyttöön elokuun lopussa. Uusi verkkopalvelu responsiivinen eli toimii kaikenlaisissa päätelaitteissa kännyköistä tabletteihin. Verkkosivuston jatkokehitystyö jatkuu mm. Oma HSL osion kehittämisellä sekä verkkokaupan perustamisella. Asiakasohjelman kehittäminen etenee aikataulun mukaisesti. Osana asiakashallinnan parantamista HSL:ään rakennetaan tänä ja ensi vuonna myös crmjärjestelmää. Talous ja hallinto HSL:ssä tehtiin ennen lomakauden alkua pohjaselvitystä organisaatiorakenteen ja toimintamallin täsmentämiseksi. Selvityksen perusteella HSL:n organisaatiossa päätettiin yhdistää Hallintoyksikkö ja Talousyksikkö yhdeksi yksiköksi. Tavoitteena on, että uusi Talous- ja hallintopalvelut yksikkö aloittaa toimintansa ensi vuoden alkuun mennessä. Yksikön palveluista tulee vastaamaan talous- ja hallintojohtaja, jonka rekrytointi käynnistettiin elokuussa hallituksen tekemien päätösten jälkeen. Yksikön tarkemman sisäisen, toiminnallisen rakenteen määrittelee tuleva talous- ja hallintojohtaja. Pohjaselvityksessä oli esillä myös muita toiminnallisten vastuiden täsmennystarpeita. Niiden selvittämistä jatketaan syksyn aikana. Henkilöstö HSL:ssä otettiin käyttöön osaamisen kehittämisjärjestelmä, joka perustuu määriteltyihin osaamisiin, niiden arviointiin ja seurantaan. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön it-työkalu osaamisen ja koulutusten hallintaan. Kauden aikana toteutettiin työsuojelun riskikartoitukset. 8

10 2. Toiminnan tunnusluvut 2.1. Matkustajamäärät ja lipputulot Nousut (ilman junaliikennettä) tammi-elokuu ennuste 2013 koko vuosi 2012 Muutos % Metro % Raitiovaunu % Suomenlinnan lautta % Bussi yhteensä % Helsinki sis % Espoo sis % Vantaa sis % Kerava sis % Kirkkonummi sis % Seutuliikenne % U-liikenne Kirkkonummi* % U-liikenne pk-seutu** % U-liikenne Sipoo*** % Yhteensä (ilman junaliikennettä) % Lähijunaliikenne (Ostoliikenne) % Lähijunaliikenne (Käyttöperusteinen) % Yhteensä (kaikki) % *linjat ( ), ** linjat ( ), *** linjat ( ) Nousijamäärät tilastoidaan kuukausittain lukuun ottamatta VR:n lähiliikennettä, jossa nousijamäärät tilastoidaan toistaiseksi vain vuositasolla. Vuoden 2013 aikana tehdään arviolta hieman alle 360 miljoonaa matkaa. Kasvua on erityisesti metro, lautta ja junaliikenteessä. Bussiliikenteessä kasvua on seutuliikenteen ja Vantaan sisäisillä linjoilla. Helsingin ja Espoon sisäisessä liikenteessä nousijamäärät ovat puolestaan vuodentakaista alhaisemmat. Nousijamääriä tilastoidaan kuukausittain nykyään kaikissa liikennemuodoissa, kun vuoden 2013 alusta ostojunaliikenteessä siirryttiin manuaalilaskennoista automaattiseen matkustajalaskentaan. Käyttöperusteisen junaliikenteen kalustossa (linjat R, H, Z, T, Y) ei ole vielä riittävästi laskentalaitteita, joten näiden linjojen osalta nousijamääriä joudutaan vielä toistaiseksi arvioimaan muun junaliikenteen kehityksen sekä vanhojen manuaalilaskentojen pohjalta vuositasolla. Tutkimukset osoittavat, että manuaalilaskentojen perusteella arvioitu junien kokonaisnousijamäärä on aliarvioinut todellista nousijamäärää noin 10 prosenttia. Tästä johtuen junaliikenteen nousijamäärien kasvuprosentti näyttää tilastoissa erittäin suurelta. Todellinen muutos on kuitenkin vain reilun neljän prosentin tuntumassa, kun menetelmän muutoksen vaikutus poistetaan. 9

11 Lipputulot Muutos % Seutuliikenteen lipputulot ,3 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) ,8 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) ,0 % Helsingin sisäiset lipputulot ,4 % Espoon sisäiset lipputulot ,1 % Kauniaisten sisäiset lipputulot ,7 % Vantaan sisäiset lipputulot ,4 % Keravan-Sipoon sisäiset lipputulot ,8 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot ,6 % Kutsuplus-liikenne ,0 % Lipputulot yhteensä ,7 % 2.2. Liputta matkustaneet HSL tarkastaa matkaliput kaikissa HSL-alueen joukkoliikennevälineissä (bussi-, metro-, raitiovaunu-, lähijuna- ja vesiliikenteessä). VR ostaa HSL:ltä VR-lipuilla matkustavien tarkastamisen lähiliikenteessä sekä koko maan kaukojunaliikenteen tarkastustoiminnan. Liputta matkustaneet (%) Metro/laituri 3,4 3,4 Metro/vaunu 2,7 3,3 Ratikka 2,9 3,5 Lähijuna 4,1 4,8 Tarkastelujaksolla tarkastettiin yhteensä 2,6 miljoonan matkustajan matkaliput (vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna 2,1 miljoonaa). Liputta tai virheellisellä matkalipulla matkusti keskimäärin 2,8 % (edellisenä vuonna 3,2 % ). Tavoitteena on pitää tarkastettujen matkalippujen määrä vähintään vuoden 2012 tasolla (tavoite 235 matkustajaa / tarkastuspäivä, vuoden 2012 toteutuma 232) sekä suunnata tarkastuksia niin, että tarkastustoiminta on mahdollisimman vaikuttavaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tarkastettiin 263 matkustajaa/ tarkastuspäivä (vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna 214 matkustajaa) Asiakastyytyväisyys HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen kevään 2013 tulokset perustuvat matkustajalta kerättyihin vastauksiin. Tutkimusta tehdään arkipäivisin liikennevälineissä. Matkustajien antama yleisarvosana joukkoliikenteelle liikennemuodoittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Raitiovaunu 4,04 4,11 3,99 4,07 4,03 4,12 4,03 4,08 4,06 4,00 4,02 Bussi 3,94 4,03 3,91 4,03 3,95 4,00 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Metro 4,13 3,88 4,07 4,14 4,08 4,13 4,15 4,18 4,11 4,10 4,18 Juna* 3,84 3,99 3,71 3,75 3, Yhteensä 3,98 4,01 3,93 4,01 3,95 4,05 4,02 4,04 4,01 3,98 4,02 *Junissa tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. Matkustajat antoivat tammi-toukokuussa HSL-alueen joukkoliikenteelle yleisarvosanan 3,98 (asteikko 1 5), mikä on korkeampi talvi-/kevätkauden tulos kuin kahtena edellisvuotena. Matkustajista 82 prosenttia antoi 10

12 HSL-alueen joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän yleisarvosanan (4 ja 5). Huonon tai erittäin huonon yleisarvosanan (1 ja 2) antoi ainoastaan kaksi prosenttia matkustajista. Pääsääntöisesti matkustajat ovat tyytyväisimpiä metroliikenteeseen, vaikka useissa osatekijöissä tyytyväisyys kevään aikana laski. Erityisesti opasteiden toimivuus asemilla keräsi matkustajilta kritiikkiä. Junaliikenteessä tyytyväisyys on kasvanut merkittävästi useassa osatekijässä, erityisesti matkanteon sujuvuudessa ja aikataulussa pysymisessä. Matkustajien bussiliikenteelle antama yleisarvosana liikennöintialueittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Helsingin sisäinen 3,97 4,02 3,91 4,03 3,96 4,08 4,02 4,04 4,01 3,96 3,99 Espoon sisäinen 3,89 4,02 3,91 4,00 3,90 3,93 3,90 3,91 3,91 3,88 3,89 Vantaan sisäinen 3,70 4,03 3,83 3,97 3,86 3,85 3,86 3,87 3,82 3,85 3,85 Keravan sisäinen 3,62 3,93 3,98 4,04 4,03 3,87 3,89 4,04 3,96 3,95 3,83 Seutuliikenne 3,98 4,05 3,94 4,03 3,97 3,94 3,95 3,94 3,96 3,90 3,95 Yhteensä 3,94 4,03 3,91 4,03 3,95 4,00 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Bussiliikenteessä tyytyväisyys lisääntyi merkittävästi Helsingin sisäisessä liikenteessä. Tyytyväisyys laski selvästi Vantaan ja Keravan sisäisessä liikenteessä. Matkustajien bussiliikennöitsijöille antama kokonaisarvosana kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Andersson 3,85 3, Etelä-Suomen Linjaliikenne 4,07 3,98 4,08 3,97 3,98 3,99 4,06 4,07 4,10 4,10 4,08 Helsingin Bussiliikenne 3,91 3,90 3,87 3,87 3,78 3,93 3,9 3,89 3,86 3,79 3,82 Korsisaari 3,69 3, Nobina 3,90 3,91 3,86 3,88 3,75 3,87 3,83 3,91 3,82 3,87 3,83 Pohjolan Kaupunkiliikenne 3,96 3,99 3,94 3,99 3,91 4,02 3,99 4,00 3,9 3,86 4,15 Veolia 3,87 3,99 3,95 3,98 3,87 3,94 3,91 3,94 3,89 3,9 3,87 Taksikuljetus 3,90 3, Tammelundin liikenne 3,98 3,89 3,83 3,88 3, Åbergin Linja 4,18 4,23 4,11 4,18 4,29 4,16 4,22 4,06 3,96 4,02 4,23 Bussiliikenne yhteensä 3,91 3,94 3,89 3,91 3,81 3,92 3,88 3,89 3,85 3,82 3,84 Liikennöitsijöistä kaikkein tyytyväisimpiä oltiin Åbergin Linjaan. Keskimäärin alhaisimmat arvosanat annettiin Korsisaarelle. Kokonaisarvosana nousi Helsingin Bussiliikenteellä, Nobinalla, Tammelundin liikenteellä ja Åbergin Linjalla. Veolialla kokonaisarvosana laski. BEST-tutkimus Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa vuodesta 2000 alkaen. BEST-tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seudun joukkoliikenteeseen eri Euroopan kaupungeissa. Kansainvälisinä verrokkikaupunkeina mukana olivat tänä vuonna Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve sekä Wienin kehyskunta. Kokonaisarvosanalla mitattuna Helsinki (HSL-alue) on paras joukkoliikennekaupunki jo neljättä vuotta peräkkäin. Helsingin seudun asukkaista 77 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Tyytyväisten asukkaiden osuus on ollut tasaisesti kahdeksankymmenen prosentin tuntumassa jo useita vuosia. Helsinki on asukkaiden arvioiden mukaan paras joukkoliikennekaupunki tarjonnassa, rahalle saadussa vastineessa ja luotettavuudessa, jossa ero muiden BEST-kaupunkien keskiarvoon on merkittävä. Yksittäisistä tekijöistä Helsinki nousee muiden yläpuolelle selvästi istumapaikan saannissa. 11

13 BEST-kaupunkien keskiarvon alapuolelle Helsinki jää vain henkilökunnan toiminnassa ja tiedon saannissa. Yksittäisistä tekijöistä keskiarvon alapuolelle Helsinki jää selvästi pysäkki-informaatiossa ja liikennevälineiden siisteydessä Luotettavuus Ajetut lähdöt Kulkumuoto Tavoite 2013 Luotettavuus 2013/1-8 Luotettavuus 2012 Bussiliikenne 99,87 99,44 / 99,88 * 99,87 Metro 99,90 99,95 99,90 Raitiovaunu 99,42 99,41 99,42 Lähijuna 99,36 99,52 99,04 Luotettavuuden tunnuslukuna on ajettujen lähtöjen %-osuus suunnitelluista lähdöistä. Bussiliikenteen luvuista *-merkitty on luotettavuus ilman Veolian huhti- ja toukokuun työtaisteluita Lähijunaliikenteen liikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi edellisiin talviin verrattuna. Luotettavuuden parantamiseksi tehdyillä Liikenneviraston, VR:n ja HSL:n yhdessä suunnittelemilla toimenpiteillä on ollut vaikutusta Joukkoliikenteen laadunvalvonta HSL:n joukkoliikenteen laatututkimuksen kevään 2013 ( ) tulokset sisältävät 4035 ajoneuvon havainnot bussi-, raitiovaunu- ja metroliikenteestä. Laatututkimuksella tarkastellaan kaluston kuntoa ja liikennöintisopimuksissa määriteltyjen laatukriteerien toteutumista ympäri vuoden jatkuvalla kahden tutkimuskauden havainnointitutkimuksella. Laatututkimusta kehitetään kausittain, jonka vuoksi eri tutkimuskausien tulokset eivät toistaiseksi ole vertailukelpoisia. Kevään 2013 laatupisteet liikennemuodoittain N= Kevät 2013 (%) Bussi yhteensä ,3 Helsinki sis ,5 Espoo sis ,6 Vantaa sis ,8 Kerava sis ,7 Seutuliikenne ,1 Raitiovaunu ,7 Metro ,9 Kevään 2013 joukkoliikenteen laatututkimuksen bussien laatupisteiden keskiarvo on 97,3 % (asteikko %). Metrojen laatupisteiden keskiarvo on 99,9 % ja raitiovaunujen 99,7 % (asteikko %). Eri liikennemuodot eroavat kaluston ominaisuuksilta toisistaan, jonka vuoksi tutkittavat asiat vaihtelevat liikennemuotojen välillä. 12

14 2.6. Turvallisuus Järjestykseen ja turvallisuuteen tyytyväisten matkustajien %-osuus asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Kevät Ratikka 80 % 81 % 79 % 77 % 77 % Metro 82 % 73 % 79 % 78 % 73 % Bussi 91 % 93 % 93 % 93 % 93 % Juna* 81 % 86 % 87 % - - *Junissa tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. Bussiliikenne koetaan kaikkein turvallisimmaksi. Bussiliikenteen matkustajista 91 prosenttia arvioi matkanteon sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Metro-, raitiovaunu- ja junaliikenteessä matkustajista noin neljä viidestä kokee matkansa sujuvan ilman järjestyshäiriöitä Päästöt Bussiliikenteen päästöt (tonnia) Tavoite Muutos 2012/2011 (%) Hiilidioksidi (CO2) - 9,0 % , ,0-1,6 % Typen oksidit (NOx) - 8,4 % 686,6 749,1-8,3 % Pienhiukkaset (PM) - 16,8 % 10,1 11,8-14,4 % Tammikuusta 2013 alkaen HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä arviolta 52,5 % vuositason linjakilometreistä ajetaan vähäpäästöisillä (EEV-normit täyttävillä) busseilla. Elokuusta 2013 alkaen, jolloin runkolinjan 550 uusi liikennöintisopimus tuli voimaan, vähäpäästöisillä busseilla ajetaan 55 %. Päästötasot tulevat laskemaan vuoden 2012 tasosta, joka johtuu kaluston uusiutumisesta, sekä ympäristöbonuskilpailusta. Ympäristöbonuksen tarjouskilpailussa toimenpiteitä olivat jäteperäisten biokaasun ja biodieselin käyttö, pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden asentaminen vanhaan kalustoon sekä kaluston nopeutettu uusiminen Liikenteen tuotantokustannukset Operointikustannukset Muutos % Bussiliikenteen operointikustannukset ,2 % Junaliikenteen operointikustannukset 1) ,4 % Metroliikenteen operointikustannukset ,2 % Raitioliikenteen operointikustannukset ,5 % Lauttaliikenteen operointikustannukset 2) ,0 % Kutsuplus-liikenne ,0 % Operointikustannukset yhteensä ,9 % 1) Junaliikenteen operointikustannuksista vuodelta 2013 puuttuu vielä elokuun laskutus pks-liikenteen osalta. 2) Lauttaliikenteen operointikustannuksia vuodelta 2013 ei ole vielä laskutettu. 13

15 2.9. Asiakaspalvelut Asiakaspalvelut käsittävät HSL:n asiakaspalvelupisteet Rautatientorilla, Itäkeskuksessa ja Pasilassa sekä liikenneinfokeskuksen ja asiakaspalautteiden käsittelyn. Rautatientorin palvelupisteessä asioi tarkastelujaksolla noin asiakasta, Itäkeskuksessa noin asiakasta ja Pasilassa noin asiakasta. Tavoitteena on, että keskimääräiset jonotusajat pysyvät alle 3 minuutissa. Tavoite toteutui kaikissa palvelupisteissä. Liikenneinfokeskuksessa tavoitteena oli vastata yli 90 %:iin saapuneista puheluista. Tarkastelu-jaksolla saapuneita puheluita oli noin kpl ja vastattuja noin kpl (vastausprosentti 89,7). Tarkastelujaksolla saatiin noin asiakaspalautetta, joista suurin osa kohdistui kuljettajaan (33,7 %) ja liikennöintiin (20 %). 14

16 3. Talouden tunnusluvut 3.1. Talouskatsaus Vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus perustuu eurojen osalta kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosikatsaus sisältää myös vuositason ennusteen. Sitovat erät TA2013 Ennuste 2013 Ero Ennuste2013/TA 2013 Eur % Toimintamenot ,1 % Investointimenot ,1 % Kuntaosuudet ,0 % Toimintatuotot Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 587,8 milj. euroa, hieman alle talousarvion (TA 588,0 milj. euroa). Toimintatuloista 278,5 milj. euroa (47,4 %) on lipputuloja. Kuntaosuudet ovat 291,4 milj. euroa, 49,6 % HSL:n tuloista. Lipputulot HSL:n matkustajamäärä kasvoi vuonna ,7 %. Vuoden 2013 tarkastelujaksolla toteutunut kasvu ilman junaliikennettä on hieman alle viime vuoden tason, mutta matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan 4,2 % (junaliikenne huomioiden). Talousarviossa matkustajamäärän kasvuksi arvioitiin 2,0 %. Lipputuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 278,5 milj. euroa. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 8,8 milj. euroa (3,3 %) edellisvuotta enemmän, mutta hieman talousarviossa arvioitua vähemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 3,5 prosentilla. Kuntaosuudet HSL:n jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina ne HSL:n menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja infrakustannusten kuntaosuuksista. Laskutettavat kuntaosuudet ovat yhteensä talousarvion mukaiset 291,4 milj. euroa. Elokuun ennusteen pohjalta päivitetty kuntakohtainen kuntaosuusennuste löytyy sivuilta Muut toimintatulot Muut toimintatulot, yhteensä 17,9 milj. euroa, koostuvat pääosin, valtion tuista, tarkastusmaksutuloista, liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista sekä matkakorteista perittävistä korttimaksuista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,6 milj. euroa, toteutunee talousarvion mukaisesti. Tarkastusmaksutulojen arvioidaan olevan yhteensä 6,4 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloista muihin kuluihin kirjattavien luottotappioiden ja luottotappiovarauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 2,5 milj. euroa. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 2,4 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. 15

17 Toimintakulut Toimintakulujen määräksi arvioidaan 574,3 milj. euroa, joka alittaisi talousarvion 12,3 milj. eurolla (2,1 %). Alitus johtuu joukkoliikenteen operointikuluissa syntyvästä säästöstä, joita arvioidaan kertyvän yhteensä 13,3 milj. euroa. Operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 452,8 milj. euroa, 78,9 % toimintamenoista. Bussiliikenne Bussiliikenteen kustannukset ovat ennusteen mukaan yhteensä 305,7 milj. euroa, 10,0 milj. euroa talousarviota vähemmän. Alkuvuoden 2013 osalta poltto- ja voiteluaineiden kustannuskehitys on ollut ennakoitua selvästi maltillisempaa. Ennuste bussiliikenteen osalta koko vuodelle 2013 on nyt 1,5 %, kun se talousarviossa oli 4,0 %. Junaliikenne Junaliikenteen kustannukset ovat arvion mukaan yhteensä 67,1 milj. euroa, 2,7 milj. euroa talousarviota vähemmän. Korvauksia pienentää alhaisen korkotason vuoksi junakalustoyhtiölle maksettavan korvauksen pieneneminen sekä liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtavat myös sanktioihin. Metro-, raitio-, lautta- ja kutsuplus-liikenne Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 25,5 milj. euroa, 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 49,5 milj. euroa, 0,6 milj. euroa talousarviota vähemmän. Lauttaliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 3,9 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Kutsuplus-liikenteen kustannuksiksi on arvioitu 1,1 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Infrakustannukset Infrakustannuksiksi on arvioitu talousarvion mukaiset 69,5 milj. euroa. Infrakustannukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 65,5 milj. euroa, Espoolta 2,6 milj. euroa, Vantaalta 1,1 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa. Muut toimintamenot Muiden toimintamenojen kuin operointi- ja infrakustannusten määräksi arvioidaan 52,0 milj. euroa, 1,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Henkilöstökulujen arvioidaan olevan 17,7 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Muiden ulkopuolisilta hankittavien palvelujen ostojen arvioidaan olevan yhteensä 25,9 milj. euroa, 0,1 milj. euroa yli talousarvion. Muut palvelujen ostot sisältävät mm. IT-palvelut, laitteiden huoltopalvelut, matkakortin jälleenmyyjille maksettavat lipunmyyntipalkkiot, painatukset, ilmoitus- ja mainospaikat, kaupungeille maksettavat korvaukset staattisen informaation hoidosta, HKL:lle maksettavat korvaukset infolaitteista ja Helmistä sekä vartiointipalvelut. Vuokrakulujen arvioidaan olevan yhteensä 4,1 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Vuokrakulut sisältävät mm. kaupungeille maksettavat kuljettajien sosiaalitilojen vuokrat ja HKL:lle maksettavat korvaukset informaatiojärjestelmistä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa sekä muiden kulujen 3,0 milj. euroa. Näiden erien ennustetaan ylittävän talousarvio 0,3 milj. eurolla. Muut toimintamenot sisältävät Kutsuplus-hankkeen kuluja noin 0,8 milj. euroa (TA 0,9 milj. euroa). 16

18 Rahoitustuotot ja -kulut HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei tarvittane vuoden 2013 aikana. Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,07 milj. euroa. Korkotuotot jäänevät hieman arvioitua pienemmiksi ja rahoituskulut ylittävät talousarvion. Rahoituksen nettokuluksi arvioidaan 0,3 milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät jäsenkunnille kumulatiivisesta ylijäämästä vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan maksetut korot ja vastaavasti alijäämästä perityt korot. Poistot Suunnitelmapoistojen arvioidaan olevan yhteensä 6,2 milj. euroa, ja ne jäävät noin 1,3 milj. euroa talousarvioita pienemmiksi. Poistojen alittuminen johtuu LIJ2014-hankkeen aikatauluviivästyksistä. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan olevan 7,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämään. Investoinnit Vuoden 2013 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 16,5 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 1,5 milj. eurolla. Talousarvion alittuminen aiheutuu lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ2014) aikataulun tarkentumisen vuoksi siirtyvistä investointikustannuksista. Investointimenoista, 12,5 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin, talousarviossa näihin investointeihin oli varattu 13,4 milj. euroa. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon käytetään arvion mukaan 3,5 milj. euroa ja muihin investointeihin 0,5 milj. euroa. Investointien poistot ja rahoituksen nettomenot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. 17

19 3.2. Tuloslaskelma TP TA ENN. ERO ENN2013/TA2013 TOT TOT-%.2013/ TOT-%.2013/ Eur % TA2013 ENN2013 Toimintatuotot ,0 % ,0 % 65,0 % Myyntituotot ,0 % ,9 % 64,9 % Seutuliikenteen lipputulot ,2 % ,0 % 64,9 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 2) ,2 % ,8 % 62,8 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 3) ,5 % ,9 % 63,6 % Helsingin sisäiset lipputulot ,1 % ,2 % 65,3 % Espoon sisäiset lpputulot ,1 % ,9 % 64,2 % Kauniaisten sisäiset lipputulot ,4 % 62 66,3 % 62,3 % Vantaan sisäiset lipputulot ,7 % ,8 % 64,5 % Keravan ja Sipoon sisäiset lipputulot ,1 % ,7 % 60,2 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot ,6 % ,8 % 62,4 % Kutsuplus-lipputulot ,5 % 27 3,9 % 25,0 % Lipputulot yhteensä ,0 % ,9 % 64,9 % Korttimaksut ,0 % ,0 % 67,0 % Muut myyntituotot yhteensä ,0 % ,0 % 67,0 % Kuntaosuudet ,0 % ,7 % 66,7 % Korvaukset kunnilta ,0 % ,7 % 66,7 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % 71,9 % Muut myyntitulot ,0 % ,9 % 71,9 % Työllistämistuki Valtion tuki ,6 % 91 1,5 % 1,5 % EU-tuki Muut tuet ja avustukset ,2 % 61 17,3 % 15,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 152 2,4 % 2,4 % Rakennusten vuokrat ,0 % ,7 % 36,7 % Koneiden ja laitteiden vuokrat ,0 % ,9 % 65,9 % Vuokratuotot ,0 % ,4 % 52,4 % Tarkastusmaksut ,0 % ,6 % 57,6 % Muut tuotot ,3 % ,1 % 55,8 % Muut toimintatuotot ,9 % ,9 % 57,4 % 18

20 TP TA ENN. ERO ENN2013/TA2013 TOT TOT-%.2013/ TOT-%.2013/ Eur % TA2013 ENN2013 Toimintakulut ,1 % ,3 % 63,6 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % 69,2 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % 63,9 % Bussiliikenteen operointikustannukset ,2 % ,0 % 65,1 % Junaliikenteen operointikustannukset ,8 % ,2 % 61,6 % Metroliikenteen operointikustannukset ,4 % ,5 % 64,3 % Raitioliikenteen operointikustannukset ,2 % ,4 % 66,2 % Lauttaliikenteen operointikustannukset ,6 % 0,0 % 0,0 % Kutsuplus -operointikustannukset ,6 % ,2 % 57,5 % Liikenteen operointi yhteensä ,8 % ,2 % 64,0 % Bussiliikenteen infrapalvelut ,0 % ,9 % 60,9 % Junaliikenteen infrapalvelut ,0 % ,8 % 66,8 % Metroliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Raitioliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Lauttaliikenteen infrapalvelut ,0 % ,7 % 66,7 % Infrapalvelut yhteensä ,0 % ,4 % 66,4 % Lipunmyyntipalkkiot ,9 % ,7 % 66,2 % Toimistopalvelut ,0 % ,6 % 66,6 % Pankkipalvelut ,5 % ,1 % 36,7 % IT-palvelut ,2 % ,2 % 56,0 % Asiantuntijapalvelut ,9 % ,7 % 32,1 % Painatukset ,6 % ,8 % 64,5 % Ilmoitukset ja mainonta ,7 % ,4 % 54,9 % Posti- ja telepalvelut (tietoliikennepalvelut) ,7 % ,5 % 56,2 % Vakuutukset ,3 % ,3 % 70,7 % Puhtaanapito- ja pesulapalvelut ,0 % ,1 % 58,1 % Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv ,8 % -8 20,7 % 15,8 % Koneiden, kaluston ja laitt. rak.- ja kunn.pitopalv ,0 % ,4 % 54,4 % Staattisen informaation hoitopalvelut ,7 % ,0 % 43,2 % Majoitus- ja ravitsemispalvelut ,4 % ,1 % 48,9 % Lounassetelit ,7 % ,4 % 67,9 % Matkustuspalvelut ,0 % ,0 % 52,5 % Kuljetuspalvelut/tavarakuljetukset ,1 % ,9 % 65,2 % Terveyspalvelut ,6 % ,3 % 61,9 % Koulutuspalvelut ,0 % ,8 % 38,8 % 19

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 HSLH 12.6.2012 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA-

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2016 1.1. 30.4.2016 HSLH 24.5.2016 THP/Talous 23.5.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Arvio HSL:n strategisten tavoitteiden mittarien toteumista koko vuoden osalta (tuloskortti)

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 26 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2015 HEL 2016-001453 T 02 06 01 00 Päätös päätti: hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA Hallitus 138 02.10.2012 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA 337/07/70/700/2012 hall 138 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot