Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio"

Transkriptio

1 LVM 968/08/2009 Jakelussa mainitut Viite Asia LAUSUNTOPYYNTÖ Laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskeva laki (1186/2009) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta Laki sisältää säännökset tuen edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä. Laajakaistatukea voidaan lain mukaan myöntää vain tarkkaan rajatulle, harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tukikelpoisella alueella tarkoitetaan lain mukaan maantieteellistä aluetta, joka on väestötiheydeltään sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu yhtä harvaan tai harvemmin asutulla alueella. Lain 3 :n 2 momentin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa julkaistaan kartta tukikelpoisista alueista. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu tätä koskeva asetusluonnos, jonka liitteenä on koko Suomen kattava kartta laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista. Esitysluonnos löytyy liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta Laajakaistatuen myöntämisen edellytyksenä on lain 8 :n mukaan se, että kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 33 prosentin maksuosuudella. Sellaisissa kunnissa, joille laajakaistahankkeen rahoittaminen muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, maksuosuus on kuitenkin vain kahdeksan prosenttia. Lain 8 :n 2 momentin mukaan keskeiset kriteerit tältä osin ovat kunnan taloudellinen kantokyky, laajakaistahankkeen laajuus ja tekninen toteuttamistapa, kunnan asukastiheys sekä hankkeen väestömäärään suhteutettu rakentamiskustannus. Lain 8 :n 3 momentin mukaan näiden kriteerien laskentaperusteista ja painokertoimista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu tätä koskeva asetusluonnos, joka niin ikään löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa edellä mainituista asetusluonnoksista. Lausunnot molemmista asetusluonnoksista pyydetään toimittamaan sähköpostin liitetiedostona osastosihteeri Pia Hammarille sekä liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio PL 31 Eteläesplanadi 16-18, Helsinki (09) (09) Valtioneuvosto (09) (tiedotus)

2 2 (2) tiistaihin mennessä. Suositeltavia tiedostomuotoja ovat Word tai RTF. Ministeriö toivoo, että lausunnonantajat eivät lähetä lausuntoa sähköpostiversion ohella myös postitse. Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, puh. (09) Ylijohtaja Liisa Ero Neuvotteleva virkamies Juha Parantainen

3 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain 3 :n 2 momentin nojalla: 1 Kartta tukikelpoisista alueista Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain (1186/2009) 3 :n 2 momentissa tarkoitettu kartta tukikelpoisista alueista on tämän asetuksen liitteessä. 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kuuta päivänä Helsingissä päivänä kuuta 2010 Viestintäministeri Suvi Lindén Lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen

4 Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupanro 053/MML/09

5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LAAJAKAISTATUKILAISSA TARKOITETUISTA TUKIKELPOISISTA ALUEISTA 1. Taustaa Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta Se mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältää säännökset tuen edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä. Laajakaistatukea voidaan lain mukaan myöntää vain tarkkaan rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tukikelpoisella alueella tarkoitetaan lain mukaan maantieteellistä aluetta, joka on väestötiheydeltään sellainen, että enintään 5,4 prosenttia Suomen väestöstä asuu yhtä harvaan tai harvemmin asutulla alueella. Määritelmän mukaiselle alueelle sijoittuu noin kotitaloutta Suomessa. Näille alueille on tyypillistä, että ne ovat hyvin maaseutuvaltaisia, asutus on niillä painottunut pientaloihin ja alueella on keskimääräistä vähemmän yritystoimipaikkoja. Määritelmän mukainen väestötiheys merkitsee käytännössä, etteivät alueet ole kaupallisesti kiinnostavia, eikä valtion tuen siten voida lähtökohtaisesti olettaa aiheuttavan markkinahäiriöitä. Lain 3 :n 2 momentin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa julkaistaan kartta tukikelpoisista alueista. 2. Asetuksen tavoitteet ja vaikutukset Asetuksen tavoitteena on julkaista koko Suomen kattava kartta tukikelpoisista alueista. Koska tukikelpoisen alueen käsite on varsin yksiselitteisesti ja tarkasti määritelty jo laajakaistatukilaissa, asetuksella ei luoda mitään uusia oikeuksia tai velvollisuuksia tietyille maantieteellisille alueille. Asetuksella ei siten ole laajakaistatukilaista poikkeavia itsenäisiä vaikutuksia. 3. Voimaantulo Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan helmikuun 2010 alusta.

6 Valtioneuvoston asetus Kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa Annettu Helsingissä päivänä kuuta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1186/2009) 8 :n 3 momentin nojalla: 1 Laskentaperusteiden painokertoimet Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain (1186/2009) 8 :n 2 momentissa tarkoitettujen laskentaperusteiden painokertoimet ovat seuraavat: 1) kunnan taloudellinen kantokyky 25 prosenttia; 2) laajakaistahankkeen laajuus ja tekninen toteuttamistapa 12,5 prosenttia; 3) kunnan asukastiheys 50 prosenttia; 4) hankkeen rakentamiskustannus suhteutettuna kunnan väestömäärään 12,5 prosenttia. 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kuuta päivänä Helsingissä päivänä kuuta 2010 Viestintäministeri Suvi Lindén Neuvotteleva virkamies Juha Parantainen

7 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Juha Parantainen VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNNAN MAKSUOSUUDESTA LAAJAKAISTATUKI- HANKKEESSA 1. Taustaa Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009, jäljempänä laajakaistatukilaki) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta Se mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältää säännökset tuen edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä. Laajakaistatuen myöntämisen edellytyksenä on lain 8 :n mukaan se, että kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 33 prosentin maksuosuudella. Sellaisissa kunnissa, joille laajakaistahankkeen rahoittaminen muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, maksuosuus on lain mukaan kuitenkin vain kahdeksan prosenttia. Lain 8 :n 2 momentin mukaan keskeiset kriteerit tältä osin ovat kunnan taloudellinen kantokyky, laajakaistahankkeen laajuus ja tekninen toteuttamistapa, kunnan asukastiheys sekä hankkeen väestömäärään suhteutettu rakentamiskustannus. Lain 8 :n 3 momentin mukaan näiden kriteerien laskentaperusteista ja painokertoimista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 2. Asetuksen tavoitteet ja vaikutukset Laajakaistahankkeen yleisenä tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosenttia vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaisista toimipaikoista olisivat enintään kahden kilometrin päässä vähintään 100 megabitin laajakaistayhteydestä. Suomessa on vuoden 2010 alussa tehtävien kuntaliitosten jälkeen 342 kuntaa. Kunnat on niiden maksuosuuden määrittämistä varten asetettava laajakaistatukilaissa mainittujen kriteereiden mukaiseen järjestykseen. Menettelyn tavoitteena on nimetä ne kunnat, joihin voidaan soveltaa laajakaistatukilain 8 :n 2 momentissa mainittua alempaa maksuosuutta. Asetus ei merkitsisi uusia tehtäviä tai velvoitteita kunnille. Kunnan osallistuminen laajakaistahankkeen rahoitukseen on laajakaistatukilain mukaan edellytys valtion tuen myöntämiselle, mutta yksittäiselle kunnalle täysin vapaaehtoista. Kuntien kannalta kyseessä ei ole pysyvä käyttömeno, vaan määräaikainen, vapaaehtoinen osallistuminen investointiin. 3. Yksityiskohtaiset perustelut Asetuksen 1 :n mukaan laajakaistatukilain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuilla laskentaperusteilla on tietyt painokertoimet. Kunnan taloudellisen kantokyvyn painoarvo olisi asetuksen 1 :n mukaan 25 prosenttia, asukastiheyden 50 prosenttia ja muiden tekijöiden yhteenlaskettu painoarvo 25 prosenttia.

8 2 Kunnan taloudellisen kantokyvyn mittarina on käytetty kuntatalouden asukasta kohden laskettua yli- tai alijäämää vuonna Muiden laajakaistatukilaissa mainittujen kriteereiden mittareina on käytetty asukastiheyttä ja tukikelpoisten alueiden pinta-alan osuutta kunnan koko pinta-alasta. Jälkimmäinen mittari kuvaa hyvin toteutettavan hankkeen laajuutta, kalleutta ja kunnalle aiheutuvien kustannusten suuruutta. Laajakaistahankkeen kustannuksille asukasta kohden ei ole käytetty omaa mittaria, koska tukikelpoisten alueiden pinta-alan osuuden katsotaan riittävän hyvin kuvaavan kunnalle tulevaa maksurasitusta. Edellä olevilla periaatteilla kunnan maksuosuus olisi kahdeksan prosenttia seuraavissa kunnissa: 1 Utsjoki Lappi 2 Enontekiö - Enontekis Lappi 3 Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa 4 Muonio Lappi 5 Puolanka Kainuu 6 Savukoski Lappi 7 Hyrynsalmi Kainuu 8 Pelkosenniemi Lappi 9 Salla Lappi 10 Vaala Kainuu 11 Puumala Etelä-Savo 12 Sodankylä Lappi 13 Posio Lappi 14 Inari - Enare Lappi 15 Kuhmo Kainuu 16 Pello Lappi 17 Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaa 18 Rautavaara Pohjois-Savo 19 Kolari Lappi 20 Kittilä Lappi 21 Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa 22 Kivijärvi Keski-Suomi 23 Multia Keski-Suomi 24 Ristijärvi Kainuu 25 Ylitornio - Övertorneå Lappi 26 Kemijärvi Lappi 27 Yli-Ii Pohjois-Pohjanmaa 28 Suomussalmi Kainuu 29 Ranua Lappi 30 Pielavesi Pohjois-Savo 31 Sotkamo Kainuu 32 Tervola Lappi

9 3 33 Halsua Keski-Pohjanmaa 34 Pyhäntä Pohjois-Pohjanmaa 35 Ilomantsi - Ilomants Pohjois-Karjala 36 Taivalkoski Pohjois-Pohjanmaa 37 Kangasniemi Etelä-Savo 4. Voimaantulo Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan helmikuussa 2010.

10 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maakuntien liitot Asia Kuntien maksuosuudet haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa Hallitus asetti joulukuussa 2008 tavoitteeksi, että vuonna 2015 lähes kaikki kotitaloudet ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Hanke on edennyt ripeästi. Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja-asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Hankkeita on yhteensä noin 800 ja niiden kustannukset tukikelpoisilla alueilla ovat yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Laajakaistahankkeiden vuosina maksettaviin valtiontukiin on varattu yhteensä 66 miljoonaa euroa. Valtiontukea voi hakea Viestintävirastolta. Lisäksi laajakaistahankkeisiin on käytettävissä 25 miljoonaa euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseuturahaston rahoitusta. Tätä rahoitusta voi hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY). Rahoitusta säätelevät vuoden 2010 alussa voimaan tulleet laajakaistatukilaki sekä maaseudun kehittämislain muutos. Kunnan maksuosuus tulisi olemaan sen taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä sekä laajakaistahankkeen laajuudesta ja kustannuksista riippuen joko 8, 22 tai 33 prosenttia. Viestintävirasto myöntää tukea hankkeille, joiden sijaintikunnan maksuosuus on 8 tai 33 prosenttia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät tukea 22 prosentin maksuosuuden kunnissa sijaitseville hankkeille. Liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat alustavasti arvioineet, missä kunnissa sovelletaan 8 prosentin ja missä kunnissa 22 prosentin maksuosuutta. Luonnos kuntalistoiksi on tämän kirjeen liitteenä. Lista vahvistetaan myöhemmin. Liikenne- ja viestintäministeriö vastuulla oleva kuntien valintakriteereitä koskeva asetusluonnos ja maa- ja metsätalousministeriön vastuulla oleva maaseutuohjelman rahoitusta koskeva asetusluonnos lähetetään kumpikin lausunnolle alkuvuoden aikana. Suvi Lindén viestintäministeri Sirkka-Liisa Anttila maa- ja metsätalousministeri LIITE Lista ja kartta kunnista, joissa kunnan maksuosuus on 8 % tai 22 % TIEDOKSI ministeriöt, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), Viestintävirasto, Maaseutuvirasto, Kuntaliitto

11 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ESITYS 8 % JA 22 % KUNNIKSI LAAJAKAISTAHANKKEESSA 8 % kunnat Numero Kunta Kunnasta esitetty hanketta (alustava tieto) Maakunta Väestöntiheys (paino 50 %) Kunnan taloudellinen kantokyky (paino 25 %) Indeksi Laajakaistahankkeen laajuus ja tekninen toteuttamistapa (paino 25 %) Indeksit yhteensä 1 Utsjoki x Lappi 499,7 250,0 248,3 997,9 2 Enontekiö - Enontekis x Lappi 499,8 205,8 248,2 953,7 Pohjois- 3 Utajärvi x Pohjanmaa 492,5 222,2 236,9 951,6 4 Muonio x Lappi 495,2 211,4 241,8 948,4 5 Puolanka x Kainuu 495,0 203,5 243,9 942,3 6 Savukoski x Lappi 500,0 188,8 248,5 937,4 7 Hyrynsalmi x Kainuu 491,6 201,8 241,2 934,6 8 Pelkosenniemi x Lappi 498,3 183,9 248,3 930,5 9 Salla x Lappi 497,4 187,2 245,6 930,3 10 Vaala x Kainuu 488,7 210,4 228,6 927,7 11 Puumala x Etelä-Savo 485,6 206,9 234,2 926,7 12 Sodankylä x Lappi 497,4 180,9 245,4 923,7 13 Posio x Lappi 494,8 183,9 244,8 923,6

12 2 14 Inari - Enare x Lappi 498,8 176,0 247,0 921,7 15 Kuhmo x Kainuu 491,5 186,6 241,4 919,4 16 Pello x Lappi 490,0 194,7 234,4 919,1 Pohjois- 17 Pudasjärvi x Pohjanmaa 493,5 185,9 238,2 917,6 18 Rautavaara x Pohjois-Savo 493,1 176,5 247,3 916,9 19 Kolari x Lappi 494,0 181,6 240,2 915,7 20 Kittilä x Lappi 497,4 172,4 245,3 915,2 Pohjois- 21 Siikalatva x Pohjanmaa 487,4 203,8 223,3 914,5 22 Kivijärvi x Keski-Suomi 488,0 186,2 238,8 913,0 23 Multia x Keski-Suomi 488,7 193,4 230,5 912,6 24 Ristijärvi x Kainuu 492,4 172,2 246,2 910,8 25 Ylitornio - Övertorneå x Lappi 489,9 192,1 227,8 909,8 26 Kemijärvi x Lappi 489,6 189,1 230,3 909,0 Pohjois- 27 Yli-Ii Pohjanmaa 487,8 191,2 228,0 907,0 28 Suomussalmi x Kainuu 492,7 168,1 244,1 904,9 29 Ranua x Lappi 495,0 163,5 244,8 903,3 30 Pielavesi x Pohjois-Savo 480,0 191,1 232,0 903,2 31 Sotkamo x Kainuu 482,3 184,5 235,9 902,7 32 Tervola x Lappi 490,7 174,5 237,5 902,6 33 Halsua x Keski-Pohjanmaa 485,9 192,5 224,1 902,4 Pohjois- 34 Pyhäntä Pohjanmaa 491,3 178,3 230,7 900,2 35 Ilomantsi - Ilomants x Pohjois-Karjala 490,8 167,4 240,1 898,4 Pohjois- 36 Taivalkoski x Pohjanmaa 492,4 167,0 238,5 897,9 37 Kangasniemi x Etelä-Savo 474,8 184,1 238,3 897,2

13 3 22 % kunnat 38 Hartola x Päijät-Häme 471,7 205,7 218,7 896,1 39 Kuusamo x Pohjois-Pohjanmaa 485,4 171,6 235,6 892,6 40 Simo x Lappi 489,7 177,6 225,0 892,3 41 Suomenniemi x Etelä-Karjala 488,0 175,9 228,0 891,9 42 Paltamo x Kainuu 481,0 184,1 226,1 891,2 43 Vesanto x Pohjois-Savo 474,5 188,1 228,1 890,7 44 Kuhmoinen x Keski-Suomi 482,6 176,9 231,0 890,5 45 Joutsa x Keski-Suomi 473,8 191,0 224,8 889,7 46 Mäntyharju x Etelä-Savo 470,2 186,8 230,8 887,9 47 Kärsämäki x Pohjois-Pohjanmaa 481,3 196,3 210,2 887,8 48 Hirvensalmi x Etelä-Savo 476,4 178,9 230,0 885,4 49 Pyhäjärvi x Pohjois-Pohjanmaa 479,6 180,7 223,4 883,8 50 Rääkkylä x Pohjois-Karjala 472,3 196,8 214,2 883,3 51 Vieremä x Pohjois-Savo 480,8 179,0 223,5 883,3 52 Tohmajärvi x Pohjois-Karjala 472,7 201,5 208,8 883,0 53 Luhanka x Keski-Suomi 483,0 192,7 206,5 882,2 54 Sonkajärvi x Pohjois-Savo 486,2 162,5 232,6 881,3 55 Sulkava x Etelä-Savo 477,1 175,2 228,6 880,9 56 Juva x Etelä-Savo 472,8 186,5 221,5 880,9 57 Lieksa x Pohjois-Karjala 483,6 167,0 230,3 880,8 58 Kesälahti x Pohjois-Karjala 471,0 199,7 209,6 880,3 59 Rantasalmi x Etelä-Savo 467,0 195,4 216,5 878,9 60 Rovaniemi x Lappi 465,0 180,2 233,2 878,5 61 Nurmes x Pohjois-Karjala 476,1 178,4 223,6 878,0

14 4 62 Karstula x Keski-Suomi 477,1 180,4 218,6 876,1 63 Heinävesi x Etelä-Savo 482,8 162,7 230,2 875,7 64 Tervo x Pohjois-Savo 477,8 170,2 227,4 875,5 65 Kustavi - Gustavs x Varsinais-Suomi 475,8 168,2 231,1 875,1 66 Keitele x Pohjois-Savo 476,0 174,9 224,0 874,9 67 Pihtipudas x Keski-Suomi 480,9 185,7 208,1 874,7 68 Siikainen x Satakunta 484,3 167,4 222,9 874,6 69 Perho x Keski-Pohjanmaa 482,4 172,8 219,0 874,2 70 Ähtäri - Etseri x Etelä-Pohjanmaa 463,2 208,8 202,0 874,1 71 Pertunmaa x Etelä-Savo 476,7 179,5 217,8 874,0 72 Ristiina x Etelä-Savo 460,7 196,5 216,8 874,0 73 Sievi Pohjois-Pohjanmaa 470,0 199,5 203,9 873,4 74 Rautalampi x Pohjois-Savo 470,8 189,9 209,5 870,2 75 Viitasaari x Keski-Suomi 474,0 175,8 219,3 869,1 76 Juuka x Pohjois-Karjala 483,3 153,3 231,8 868,4 77 Sysmä x Päijät-Häme 469,9 170,5 226,5 866,9 78 Toholampi Keski-Pohjanmaa 474,3 178,6 210,9 863,8 79 Kaavi x Pohjois-Savo 477,4 188,2 196,0 861,6 80 Varpaisjärvi x Pohjois-Savo 472,5 177,7 211,0 861,3 81 Ruokolahti x Etelä-Karjala 472,5 160,6 227,5 860,6 82 Lavia x Satakunta 471,2 214,8 172,6 858,5 83 Kerimäki x Etelä-Savo 454,1 203,9 200,1 858,0 84 Isojoki - Storå x Etelä-Pohjanmaa 483,3 172,7 201,9 857,9 85 Lestijärvi x Keski-Pohjanmaa 492,5 145,7 219,8 857,9 86 Kyyjärvi x Keski-Suomi 484,9 142,7 229,6 857,3 87 Ruovesi x Pirkanmaa 470,6 176,8 208,8 856,2

15 5 88 Punkaharju x Etelä-Savo 463,2 191,9 200,1 855,1 89 Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa 475,6 178,0 201,1 854,7 90 Soini x Etelä-Pohjanmaa 480,5 163,7 210,2 854,4 91 Nilsiä x Pohjois-Savo 459,0 187,4 206,3 852,7 92 Padasjoki x Päijät-Häme 470,2 182,1 199,0 851,3 93 Kiuruvesi x Pohjois-Savo 468,5 174,0 208,1 850,6 94 Keuruu x Keski-Suomi 461,2 184,1 205,0 850,3 95 Toivakka x Keski-Suomi 470,9 189,7 189,5 850,1

16 Kuntien maksuosuudet laajakaistahankkeissa 8 % kunnat (37 kuntaa) 22 % kunnat (58 kuntaa) 33 % kunnat (247 kuntaa)

17

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Marianne Selkäinaho / MMM

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Marianne Selkäinaho / MMM LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Marianne Selkäinaho / MMM Sivu 1 17.5.2010 Laajakaista kaikille 2015 Valtioneuvoston teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta

Lisätiedot

Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella. Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö

Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella. Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö 100 megan laajakaistahanke Valtioneuvoston periaatepäätös 12/2008: Kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2007 N:o 831 834 SISÄLLYS N:o Sivu 831 Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta...

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011 Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy LAAJAKAISTA KAIKILLE ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA HANKE MAAKUNTALIITOT: LAPIN LIITT0 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as VM/kuntaosasto Markku Nissinen 29.8.2012 Kuntien tulojen muutosvaikutuksia vuonna 2012, laskelmissa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Koko maan muutosarviot ovat

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 855. Valtioneuvoston asetus. kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 855. Valtioneuvoston asetus. kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o 855 859 SISÄLLYS N:o Sivu 855 Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta... 2461

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella. Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope

Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella. Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope Viestintäviraston määrittelemät kaupallisesti toteutuvat alueet

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot