Turku Science Park Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park Oy"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013

2

3 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs vuosi 2013 Case: Forendo Pharma kehittää uusia hormonilääkkeitä BioTurku osastokatsaus Case: 10 miljoonaa testiä vuodessa ja kasvu jatkuu Ict-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2013 Case: Etäkonsultaatio ja omahoito osaksi terveydenhuollon arkea ICT Turku osastokatsaus Case: Monikäyttöistä sensoriteknologiaa Yrityskehitys Case: Vesihanasta maailmankauppaan Case: Bigdatapump seuraa digitaalisia jalanjälkiä Osaamiskeskus Case: Team Finland Roadshow huipensi OSKE-kauden Case: Vuoropuhelulla parempia hankintoja Markkinointi ja viestintä Turku Science Parkin tapahtumia 2013 Vuoden 2013 uutisotsikoita

4 4 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Turku Science Park Oy vauhdittaa innovatiivista kasvua MAHDOLLISTAJAT JULKINEN SEKTORI ELINKEINOELÄMÄ UUDEN TIEDON HYÖDYNTÄJÄT UUDEN TIEDON YLIOPISTOT & KORKEAKOULUT TUOTTAJAT Turku elää osaamisesta ja syttyy innovaatioista

5 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja 5 Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa bioteknologiassa (BioTurku - Life Science ja materiaaliteknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku). Korkean osaamistason liiketoimintaa edistetään yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin toimivalla yhteistyöllä. Turku Science Park Oy on neutraali ja taloudellista voittoa tavoittelematon yhtiö, joka toimii kumppanina yliopistoille ja korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Tarjoamme yrityksille palveluja esimerkiksi toiminnan käynnistämistä, kehittämistä ja kansainvälistymistä koskevissa kysymyksissä. Palvelemme bio- ja ict-alojen lisäksi myös muuta korkeaan teknologiaan ja osaamiseen liittyvää yritystoimintaa. Jokainen idea ansaitsee tulla selvitetyksi, vaikkei siitä liiketoimintaa syntyisikään. Tarjontaamme hyödyntämällä yritys säästää aikaa, vaivaa ja rahaa sekä saa verkostomme käyttöönsä. OSAAMISESTA YRITYKSIÄ JA ALUEELLISTA HYVINVOINTIA Turku Science Park Oy:n tehtävä Turun kaupungin elinkeinopoliittisena yhtiönä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Tutkimuslähtöisen ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittäminen on Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista ja työpaikkoja ei riitä muutakaan hyvää jaettavaksi. Yhteistyö ja sen vauhdittama alueen elinkeinoelämän menestys palvelevat myös turkulaisten yliopistojen ja korkeakoulujen toiminnan kehittämistä ja rahoitusta. Korkeatasoinen perus- ja jatkotutkimus on usein lähtökohtana uusille tuote- ja palveluinnovaatioille, joiden kaupallinen hyödyntäminen vaatii käytännön verkottamis-, prosessikonsultointi- ja hankkeistusosaamista sekä liiketoiminnan eri osa-alueiden käytännön tuntemusta. Olemme riippumaton asiantuntijayritys, joka on edistänyt korkeaan osaamiseen perustuvaa pkyritysten liiketoimintaa jo 25 vuotta. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia. Tutustu toimintaamme, hyödynnä kasvu- ja kehittämispalvelujamme tai lähde kansainvälistymään

6 6 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Pitkään jatkunut talouden alavire Euroopassa ei ota laantuakseen. Saksan meno Euroopan veturina alkaa saavuttaa vanhan vauhtinsa, mutta koko muulla Euroopalla on vaikeuksia päästä junan kyytiin. Liikkuvassa junassa on nyt aiempaa vähemmän vaunuja isoille yrityksille ja aiempaa enemmän vaunuja pk-yrityksille. Voikin sanoa että tulevaisuus on pienten ja ketterien. Pienten yritysten esiinmarssi näkyy myös julkisen rahoituksen painotuksessa. Vuonna 2013 päättyneellä EU:n rahoitusohjelmakaudella pk-yrityksille oli tarjolla melko niukasti rahoitusta jopa hyvinkin niukasti, kun verrataan siihen millaista rahoitusta näille on varattuna uusissa ohjelmissa. Tämä on hyvä muutos myös Turku Science Park Oy:n asiakkaille, joista suurin osa on pk-yrityksiä. Nyt meidän tulee löytää palvelujemme piiriin seudun verkottumis-, kasvu- ja kansainvälistymishaluisimmat yritykset. Niistä rahoittajatkin pitävät. Uudistamme jatkuvasti toimintaamme, jotta omalta osaltamme pysyisimme mukana kehityksessä. Vuonna 2013 suuressa roolissa on ollut uuden yritysten alkuvaiheen toimintaympäristön suunnittelu. Työnimellä Ahjo valmisteltavassa kokonaisuudessa tulevat yhdistymään turkulaisten toimijoiden voimat uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi ja alkuvaiheen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Myös isot yritykset voivat hyötyä merkittävästi Ahjosta kytkeytymällä mukaan toimintaan sekä muihin innovatiivisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Turkulaisten ja varsinaissuomalaisten on aika yhdessä näyttää mihin me oikein pystymme. Hyvä esimerkki yhdessä tekemisestä on vuonna 2013 toteutettu haku kansalliseen Innovatiiset kaupungit INKA -ohjelmaan. Seudun eri toimijoista haun valmisteluun osallistui 150 ihmistä, jossa julkinen sektori, korkeakoulumaailma ja yksityinen sektori olivat kukin edustettuina kolmanneksen osuudella. Tällä laaja-alaisella ja monia osaamisaloja edustavalla kombinaatiolla saimme aikaiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetun, seudun vahvuuksia korostaneen INKA-hakemuksen. Vaikka meillä olisi ollut annettavaa kaikkiin tarjolla olleisiin teemoihin, Turun panokset keskittyvät uudessa ohjelmassa Tulevaisuuden terveys ja Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -kokonaisuuksiin. Yhdessä tekemisessä ja uuden luomisessa tulee unohtaa vanhat toimialasiilot ja miettiä asioita temaattisesti. Vain jättämällä taaksemme aiemman lineaarisen ajattelun ja laajentamalla näkökantojamme pystymme saavuttamaan uusia maailmanmittakaavan innovaatioita. Vuonna 2013 päättyneessä kansallisessa Osaamiskeskusohjelmassa oli voimakas toimialalähtöisyys, mutta siitä huolimatta pystyimme tuomaan toimintaan poikkitieteellisyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä on ict-toimijoiden verkottaminen Matkailu- ja Meriosken kanssa. Vaikka asia tuntuu kovin luontevalta ja

7 Toimitusjohtajan katsaus 7 yksinkertaiselta, on edelleen hyvin suurta tarvetta TScP:n kaltaisille välittäjäorganisaatioille, jotka yhdistävät eri toimijoiden osaamista. Vuonna 2013 päättynyt Osaamiskeskusohjelma, INKAohjelman viivästyneet rahoituspäätökset ja EU:n vaihtuva rahoitusohjelmakausi merkitsivät TScP:lle epätietoisuutta vuoden 2014 rahoituksesta. Tästä johtuen jouduimme syksyllä käymään yt-neuvottelut henkilöstömäärän sopeuttamiseksi muuttuneeseen tilanteeseen. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia yhtiössä työnsä päättäviä heidän kuluneiden vuosien aikana antamastaan arvokkaasta työ- ja osaamispanoksesta. Rahoituksellisten haasteiden iskiessä jouduimme myös miettimään uusia keinoja ulkoisen rahoituksen hankkimiseksi ja toiminnan volyymin ylläpitämiseksi. Yhtenä uutena mahdollisuutena avautui Pohjoismainen rahoituskanava Nordic Innovation, joka syksyllä avasi rahoitushaun pohjoismaisille verkostohankkeille. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 54, joista loppumetreillä rahoitus myönnettiin kymmenelle. Näistä rahoitetuista hankkeista TScP on mukana kolmessa, joka on enemmän kuin millään muulla organisaatiolla. Olkoon tämä osoitus meidän osaamisestamme ja tekemisen oikeasta suunnasta! Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

8 8 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 20 vuotta jatkunut kansallinen Osaamiskeskusohjelma päättyi vuoteen Ohjelma oli nähnyt monta kautta ja erilaisia kehittymisvaiheita, mutta nyt oli tullut aika uudistua. Osaamiskeskusohjelman tilalle rakennettiin uusi kansallinen ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA. Sen alku ei kuitenkaan ole sujunut toivotulla tavalla, eikä ohjelma ole päässyt käynnistymään suunnitellussa aikataulussa tai aiotunlaisena. Myös Euroopan Unionin ohjelmakausi päättyi vuoden 2013 lopussa. Uuden, vuosille ajoittuvan ohjelmakauden alku on etenkin rahoitushakujen ja -päätösten osalta siirtynyt odotetusti pitkälle vuoteen Tämä on aiheuttanut haasteita Turku Science Park Oy:n ja useiden muiden kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden rahoitukselle. Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyväksymä Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeinoohjelma on viime vuodet ohjannut myös Turku Science Park Oy:n toimintaa. Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Painopistealueita ovat bioteknologia/materiaaliteknologia sekä ict. Näiden tehtävien keskeisiä toteuttamistyökaluja ovat esi- ja yrityshautomot, yrityskiihdyttämöt, hanketoiminta sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä konsultointi. Lisäksi TScP on toiminut valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais- Suomen osalta sekä HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina. Vuosi 2013 oli suurten muutosten vuosi. Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma tuli vuoden lopussa tiensä päähän ja uuden oye-ohjelman korvaavan kilpailukykyohjelman valmistelu aloitettiin osana Turun kaupungin strategiatyötä. Edellä kuvattujen, yhtiön ulkoisen rahoituksen saatavuuteen vaikuttaneiden muutosten johdosta Turku Science Park Oy:n oli katsausvuoden aikana varauduttava vuoden 2014 alkupuoliskolle ajoittuvaan rahoitukselliseen epätietoisuuteen. Tämän johdosta yhtiössä käytiin syksyllä yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena irtisanottiin seitsemän henkilöä. TScP Oy:n yhtiöjärjestystä muutettiin kevään yhtiökokouksessa niin, että yhtiö on virallisesti voittoa tavoittelematon. Nyt tehdyillä ratkaisuilla voidaan turvata yhtiön taloudellisen aseman säilyminen ja toimintakyky myös tulevaisuudessa. TScP:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana. JOHTO JA HALLINTO Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluvat Pekka Sundman (puheenjohtaja), Seppo Lehtinen, Riitta Koskimies, Jorma Mattinen, Aleksi Randell, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kalervo Väänänen. Hallituksen sihteerinä toimi Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki.

9 Turku Science Park Vuosikatsaus Tuloslaskelma ja tase 2013 TULOSLASKELMA liikevaihto ,30 materiaalit ja palvelut ,15 henkilöstökulut ,15 poistot ja arvonalentumiset ,13 liiketoiminnan muut kulut ,86 liikevoitto ,01 rahoitustuotot ja -kulut ,63 nettotulos ,38 TASE Vastaavaa: pysyvät vastaavat ,40 vaihtuvat vastaavat ,42 vastaavaa yhteensä ,82 Vastattavaa: oma pääoma ,99 vieras pääoma ,83 vastattavaa yhteensä ,82 Henkilöstön määrä 38 HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 38 henkilöä, joista emoyhtiössä 37 henkilöä. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Strategiatyön yhteydessä TScP on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta, joka nyt on realisoitumassa ainakin joksikin aikaa. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriski on korostunut. Suhteutettuna kokonaisuuteen, ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin merkittävinä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Osaamiskeskusohjelmakausi päättyi vuoden 2013 lopussa. Yhtiö oli mukana valmistelemassa Turun kaupunkiseudun INKA-hakemusta. Uuden ohjelman vuodelle 2014 ajoittuvat rahoituspäätökset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti yhtiön tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Koska Biocelex Oy:n kehittämiseksi aloitettu prosessi ei johtanut tavoiteltuun lopputulokseen, tulee yhtiön tulevaisuus ratkaista muulla tavoin. Koska yhtiöllä ei ole mahdollisuuksia liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan, tullaan se sulauttamaan emoyhtiöön, jonka sisällä jatketaan yhteistyötä Karolinska-konsernin toimijoiden kanssa. Yrityshautomotoimintaa kehitetään ja alkavien yritysten palvelukentässä otetaan käyttöön aivan uudenlaisia toimintamalleja, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Samalla omasta hautomopalvelusta ja välivuokraustoiminnasta tullaan luopumaan, lukuunottamatta Biohautomoa, johon liittyvien erityisvaatimusten osalta sitä jatketaan. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,55 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,38 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

10 10 Bioalan menestyksekäs vuosi 2013 Bioalalta saatiin vuonna 2013 kauan kaivattuja positiivisia uutisia. Turkulainen lääkekehitys nousi maailman kärkeen kun vuoden aikana maailmalla rekisteröitiin peräti kolme uutta, Turussa kehitettyä lääkettä. Turku onkin Suomen bio- ja life science -alojen kehittämisessä avainasemassa, ja alueella tehtävä lääkekehitys tunnetaan alalla maailmanlaajuisesti. Turun vahva lääkekehityksen traditio juontaa 1940-luvulle asti. Innovaatioiden taustalla on aina ollut akateeminen tutkimus, ja rinnalla on ollut aktiivisia, tuotekehityksen taitavia ja kasvuhakuisia yrityksiä. Positiivinen vire näkyy myös alan työpaikkojen lisääntymisenä. Isot veturiyritykset jatkavat kasvuaan Alueen lääketeollisuuden vahva veturi ja Turun suurin yhteisöveron maksaja on Bayer. Bayerin Turun tehtaan lippulaivatuotteen, hormoniehkäisykierukka Mirenan, vuosimyynti oli viime vuonna jo 719 miljoonaa euroa. Suomessa kehitettyjen polymeeripohjaisten valmisteiden joukkoon on tullut nyt myös uusi tuote, sillä uusin kohdunsisäinen ehkäisin Skyla tuli USA:ssa myyntiin alkuvuodesta Euroopassa tuote tuli markkinoille Jaydess -nimellä. Myös Jaydess ja Skyla valmistetaan Bayerin Turun tehtaalla. Vuoden 2013 aikana Bayerin Suomen henkilöstön määrä nousi 30 henkilöllä. PerkinElmer Human Healthiin kuuluvan Turun yksikön, Wallac Oy:n, tuotteiden loppuasiakasmyynti nousi seitsemän prosenttia noin 230 miljoonaan euroon. Ydintuotteiden

11 Bioalan menestyksekäs vuosi eli vastasyntyneiden ja raskauden aikaisten seulontajärjestelmien myynti kasvoi lähes 12 prosenttia. Globaalissa PerkinElmer-konsernissa Turun yksikkö on huippuosaaja regulatiivisissa asioissa, ja siksi Turun yksiköstä on muotoutumassa konsernin in vitro -diagnostiikan valmistuskeskus, jonka tekemien investointien arvo on vuosittain noin neljä miljoonaa euroa. Yhtiö toi vuonna 2013 markkinoille uusia molekyylidiagnostiikkaan pohjautuvia tuotteita, esimerkiksi vastasyntyneiden immunopuutostaudin seulontatestin sekä fragilex-syndrooman diagnostiikkatestin. Yhtiön näkymät pysyvät edelleen suotuisina, koska sekä omien tuotteiden menekki että absoluuttinen markkinakoko ovat kasvussa. Noin 550 hengen ammattilaistiimi hakeekin säännöllisin väliajoin lisää erikoisosaajia. Orionin liikevaihto ylitti vuonna 2013 miljardin euron rajan. Orionin omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti oli 44 prosenttia lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Merkittäviä hyviä uutisia olivat uuden yhdistelmävalmisteen myyntilupahakemuksen jättäminen astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler -tuoteperheen laajentamiseksi, Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn Stalevo -lääkkeen myyntilupahakemuksen jättäminen Japanissa, sekä lisenssisopimus Janssen Pharmaceuticalsin kanssa uuden Alzheimerin taudin lääkkeen kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Orion on myös perustanut noin 100 henkeä työllistävän pakkaus- ja logistiikkakeskuksen Saloon. Lisäksi Turun tehtaalla on käynnissä mittava laajennus Axiron -testosteronilääkkeen valmistuksen kasvattamiseksi. Kaikkiaan Orionin investoinnit vuonna 2013 olivat 78 miljoonaa euroa. Orion työllisti noin henkeä, joista Turun toimipisteessä noin 800. Lääkekehityksessä historiallinen läpimurto Biotie Therapies Oyj teki suomalaisen lääkekehityksen historiaa saamalla ensimmäisenä suomalaisena pkyrityksenä tuotteensa markkinoille. Biotien yhteistyökumppani H. Lundbeck A/S sai alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun Selincro-tuotteen myynnin käyntiin EU:ssa vuoden 2013 keväällä. Biotie myös lisensioi Parkinsonin tautiin kehitteillä olevan lääkekandidaattinsa belgialaiselle UCB:lle. Lisäksi Biotie on hankkinut option San Diegossa sijaitsevan Neurelis Inc:n osakekannan hankintaan. Neurelisin kärkihanke, NRL-1, on patentoitu formulaatio, joka annostellaan nenäsuihkeena epilepsiapotilaiden hoitoon. Hormos Medical Oy:n suomalainen lääkekeksintö, ospemifeeni, sai myyntiluvan Yhdysvalloissa. Ospemifeeni on ensimmäinen täsmälääke vaihdevuosien jälkeen ilmenevien limakalvo-oireiden hoitoon. Hormos Medical on kehittänyt lääkettä ensin yksin ja myöhemmin yhdessä emoyhtiön QuatRx Pharmaceuticalsin kanssa. Lääke on lisensioitu markkinoitavaksi japanilaiselle Shionogille, joka toi sen markkinoille ensimmäisenä USA:ssa. Turku Science Parkissa aloitti uusi lääkekehitysyritys Forendo Pharma, joka keräsi kesällä suomalaisittain poikkeuksellisen suuren 10 miljoonan euron rahoituksen pohjoismaisilta alan johtavilta sijoittajilta Karolinska Development AB:ltä, Novo Seedsiltä sekä Finnveralta ja Tekesiltä. Yritys on hankkinut Hormos Medical Oy:ltä endometrioosin ja miesten alhaisen testosteronitason hoidon lääkekehitysohjelmat. Diagnostiikan ja mittauslaitteiden vienti kasvussa Turkulainen HyTest on yksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. Voimakas panostus kansainväliseen myyntityöhön, suorat asiakaskontaktit maailman suurimpiin diagnostiikkayrityksiin sekä entistä aktiivisempi oman IPportfolion kaupallinen hyödyntäminen ovat osaltaan pitäneet yhtiön kilpailukykyisenä. Yhtiön myynnin tukijalkana olivat edelleen omiin innovaatioihin perustuvat sydänmerkkiaineet. Muita merkittäviä segmenttejä olivat infektio- ja diabetes-tuoteperheet. Viennin osuus myynnistä oli perinteisen korkea 96 prosenttia. Yhtiön panostus Kiinan tytäryhtiöön alkaa näkyä myyntiluvuissa ja Kiina onkin nyt HyTestin toiseksi tärkein markkina-alue Pohjois-Amerikan jälkeen. DHR Finland Oy eli Innotrac Diagnostics on vauhdilla kasvava sydäninfarktin pikadiagnostiikkaan keskittynyt yritys. Sen tuotanto lisääntyi viime vuonna yli 80 prosenttia. Yritys työllistää nykyisin noin 120 henkeä ja se palkkasi viime vuonna yli kaksikymmentä uutta työntekijää. Menestyksen takana on yhdessä Turun yliopiston kanssa kehitetty all-in-one -kuivakemian helppokäyttöinen konsepti, sekä tanskalaisen emoyhtiön vahva jakeluosaaminen Euroopassa ja Kiinassa. Abacus Diagnostica Oy on menestynyt DNA-perustaiseen mikrobitunnistukseen perustuvalla uudentyyppisellä, automatisoidulla laboratoriotestausjärjestelmällään. Sairaala- ja terveydenhuollon laboratorioiden käyttöön tarkoitettuja mm. MRSA-sairaalabakteerin ja antibioottiripulin aiheuttajan Clostridium difficilen

12 12 Bioalan menestyksekäs vuosi 2013 tunnistavia testijärjestelmiä on myyty jo 12 maahan, yhteensä yli 50 laitetta. Viime vuonna Abacus lanseerasi testivalikoimaansa uuden, nopean pneumokokin tunnistukseen kehitetyn testin, jolle on myyntilupa Euroopassa. ArcDia International Oy:n maripoc -pikadiagnostiikkaliiketoiminta on hyvässä vauhdissa. Yhtiön kehittämälle maailman ainoalle monianalyyttiselle hengitystieinfektioiden pikatestille on viime vuoden aikana tehty jakelusopimuksia muun muassa useimpiin Euroopan maihin ja Kiinaan. Yrityksellä on kehitteillä pikatestejä myös infektiotautien markkinoille. Biomateriaaleista uusia tuotteita Biomateriaalipuolella jatkui lähes parin vuosikymmenen ajan kestäneen tutkimuksen muuttuminen vähitellen kaupallisiksi tuotteiksi ja liiketoiminnaksi. Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen ja Stick Tech Oy:n yhteistyönä kehitetty takahampaiden paikkausaine everx Posterior sai vuonna 2013 peräti viisi kansainvälistä innovaatiopalkintoa. Innovaatio perustuu Turussa kehitettyyn laskuitumuoviteknologiaan, joka vahvistaa hammaspaikka-ainetta lujemmaksi kuin muut hammaspaikkamuovit. Keksinnöstä voivat hyötyä sadat miljoonat potilaat, joiden amalgaamipaikkoja korvataan niiden tultua elinkaarensa päähän. Turkulainen implantoitavien luunkorvikkeiden valmistaja BonAlive Biomaterials Oy on kertonut tuovansa markkinoille kehittämänsä ja patentoimansa helppokäyttöisen ja muovailtavan BonAlive putty -luunkorvikkeen kroonisesti infektoituneen luun hoitoon. BonAlive putty laajentaa BonAlive-tuotesarjaa, joista nykyiset hyväksyttiin ortopediseen käyttöön vuonna 2006 ja luun onteloiden täyttöön kroonisissa infektioissa vuonna Skulle Implants Oy aloitti loppuvuodesta kalloimplanttien eli pääkalloon tarkoitettujen proteesien valmistuksen. Turkulaiskeksintö on ainoa implantti, jossa on bioaktiivista lasikuitua. Se mahdollistaa verenkierron ja luuston kasvun implantissa. Myös tulehdusriski on pieni. ensimmäisenä suomalaisena biopankkina toimilupahakemuksen terveysalan valvontavirasto Valviralle. Biopankit mahdollistavat yhdessä Suomen ainutlaatuisten terveydenhuollon rekisterien kanssa globaalistikin harvinaisen laajan resurssin lääketieteelliselle tutkimukselle. Turkuun valmistellaan eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI:n osaamiskeskusta, jonka saaminen vahvistaisi Turun bioalan osaamisprofiilia Euroopassa. Biopankkitoiminta tavoittelee hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Esimerkiksi syövän hoidossa potilaalle voidaan tulevaisuudessa tarjota entistä räätälöidympiä hoitoja, jotka tulevat täsmällisemmän diagnostiikan avulla olemaan myös nykyistä kustannustehokkaampia. Biopankkitutkimus on siten omiaan parantamaan alueen vahvaa tutkimusosaamista ja bioalan yritysten toimintaedellytyksiä. Nanoteknologia, kuten muutkin materiaaliteknologiat, ei ole toimialaan sidoksissa, vaan se on usean mahdollistavan teknologian ryhmä. Myös Varsinais- Suomessa nanoteknologiayrityksiä löytyy usealta eri toimialalta. Suurin osa alueen yrityksistä on pieniä, alle 10 työntekijän yrityksiä. Toimiala on voimakkaasti kansainvälistymässä: neljäsosa Suomen nanoteknologiayrityksistä toimii nyt pelkästään kotimaan markkinoilla, mutta arvioiden mukaan jo vuonna 2015 noin puolet yrityksistä saa yli 80 % liikevaihdostaan viennistä. Vaikka Varsinais-Suomi kuului valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman Nanoklusteriin vain vuodet , niin lyhyessä ajassa saatettiin kuitenkin yhteen alueen materiaali- ja nanoasiantuntijat yliopistoista ja yrityksistä. Materiaalitutkijoita on Turussa yli 20 tutkimusryhmässä ja on ollut tärkeää saada heidän osaamisensa alueen yritystoiminnan tueksi. Turun alueella on myös vahvaa teollisen biotekniikan ja biotalouden osaamista, joka juontaa alueen korkeakoulujen pitkästä historiasta puu- ja paperikemian teknologioiden piirissä. Toimialalla on Varsinais-Suomessa yli sata yritystä, keihäänkärkinään kemiantekniikka, prosessiosaaminen sekä esimerkiksi teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen ja biomassojen hyödyntäminen energian ja arvokkaiden materiaalien tuotannossa. Biopankit, nanoteknologia ja biotalous avaavat uusia mahdollisuuksia Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat perustaneet Auria Biopankin, Suomen ensimmäisen ammattimaisen yliopistosairaalabiopankin. Auria Biopankki jätti

13 BioTurku 13 Forendo Pharma kehittää uusia hormonilääkkeitä CASE USA:ssa jo myynnissä olevan hormonilääkkeen kehittäjien ydinjoukko sai kymmenen miljoonan euron alkurahoituksen Forendo Pharmalle. Uuden turkulaisyhtiön kaksi lupaavinta, pitkälle edennyttä lääkettä on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Lääkekehitysyhtiö Hormos Medical Oy:n vuonna 1997 tutkimusyhteistyöstä Turun yliopiston kanssa alkanut tarina päättyi onnellisesti helmikuussa 2013, kun yrityksen kehittämä vaihdevuosilääke Ospemifeeni sai myyntiluvan Yhdysvalloissa. Alusta asti yhtiötä johtanut Risto Lammintausta pääsi USA:n matkallaan tammikuussa 2014 näkemään 16-vuotisen työnsä tuloksia, kun Ospemifeenia mainostettiin laajalla kampanjalla televisiossa kuluttajille. Suomessa se ei olisi edes mahdollista reseptilääkkeelle. Ospemifeeni on naisten vaihdevuosiin liittyvän limakalvojen kuivumisen täsmälääke, joka annetaan tabletteina. Sille odotetaan USA:ssa hyvää menekkiä, koska se korvaa estrogeenilääkettä, jolla on sivuvaikutuksena lievästi kohonnut rintasyöpäriski, eikä toinen vaihtoehto, paikallishoitokaan ole saavuttanut suurta suosiota, Lammintausta kertoo. Hormos Medical Oy kehitti lääkettä aluksi yksin, mutta rahoittajien puutteessa kehitys lähes pysähtyi välillä. Se saatiin vietyä loppuun uuden omistajan, amerikkalaisen QuatRx Pharmaceuticalsin avulla. QuatRx:n jakelijakumppani Shionogi laajentaa markkinoinnin vähitellen maailmanlaajuiseksi. UUDET LÄÄKKEET, UUSI YHTIÖ Ospemifeenin kehittäjien ydintiimi jatkaa nyt uusien lääkkeiden kehittämistä kesällä 2013 aloittaneessa Forendo Pharma Oy:ssä Turussa ja Oulussa. Myös tutkimusyhteistyö yliopistojen kanssa molemmissa kaupungeissa jatkuu. Uusi yhtiö sai yhteensä kymmenen miljoonan euron alkurahoituksen, josta suurin osa menee alihankintaan. Toimintatapa on tehostunut valtavasti, emmekä enää kehitä kaikkea yksin, vaan käytämme apuna erikoistuneita laboratorioita ja muita palveluntuottajia eri puolilta maailmaa. Meillä on nyt erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua. Hormos Medicalin menestys auttoi meitä saamaan parhaat mahdolliset rahoittajat, ja lääketieteen rahoitukseen erikoistunut ruotsalainen Karolinska Develepment AB ja tanskalainen Novo Seeds auttavat meitä aktiivisesti myös verkostomme luomisessa. Lisäksi Suomesta mukana ovat Finnvera ja Tekes, Forendo Pharman toimitusjohtaja Risto Lammintausta toteaa. Forendo Pharma kehittää kahta Hormoksessa aloitettua hormonilääkettä. Naisille kehitteillä on endometrioosin hoidon täsmälääke, joka estää 17B-HSD1-entsyymin toimintaa ja säätelee tautikudoksen hormonitasoa. Uutta lääkekonseptia on tutkittu Turun yliopistossa professori Matti Poutasen ja dosentti Antti Perheentuvan tutkimusryhmissä. Miesten testosteronin säätelyjärjestelmää ohjaavan hormonilääke fispemifeenin kehitys on edennyt pidemmälle. Parhaillaan haetaan USA:sta yhteistyökumppania tuhannen potilaan faasi 3 -vaiheen kliinisiin tutkimuksiin. KONTAKTEJA JA RAHOITTAJIA TURKU SCIENCE PARKIN AVULLA Yhteistyö Turku Science Park Oy:n kanssa alkoi jo Hormos Medicalin aloittaessa ja jatkuu edelleen. Turku Science Park Oy:n apu on ollut aktiivista ja auttanut konkreettisesti niin toimitilojen saamisessa, kontaktien luomisessa kuin pääomasijoittajien löytämisessäkin. Olemme myös voineet hyödyntää Health- BIO -klusterin palveluyritysten verkostoja ja Turku Science Park Oy on myös valtakunnallisesti edistänyt alan toimintaedellytyksiä, Risto Lammintausta toteaa.

14 14 Turku Science Park Vuosikatsaus 2013

15 BioTurku 15 BioTurku Varsinais-Suomi on maamme vahvin ja monipuolisin lääkekehitystoiminnalle sekä diagnostiikkakehitykselle palveluita tarjoava alue. BioTurku edesauttaa yritysten kansainvälistymistä, tutkimustulosten siirtoa ja tutkimusyhteistyötä korkeakouluista yrityksiin. Erityisen tärkeää on infrastruktuuria ja liiketoimintamahdollisuuksia kehittävien uusien avausten tunnistaminen ja edistäminen sekä Turun alueen kansainvälisen osaamisperusteisen seminaaritoiminnan kasvattaminen. BioTurku keskittyi vuonna 2013 alueellisten hankkeiden kuten Auria Biopankin aktivoimiseen, yritysten ja palveluyksiköiden kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen, materiaali-, nano- ja biotekniikan yhteistyöhön sekä osaamispohjaisen seminaaritoiminnan edistämiseen. PROFILOITUMISTA KANSAINVÄLISILLÄ SEMINAAREILLA Osaamisperusteisen seminaaritoiminnan edistämiseksi organisoimme Materials for Future Sensor Technology -seminaarin, joka jatkoi edellisvuonna aloitettua Turun materiaaliosaamisen kansainvälisen profiilin nostoa. Meet Your Nano -tapahtuman jatkeena järjestimme yrityksille business-to-business tapaamisia, joissa asiantuntijat kertoivat nanoteknologian mahdollisuuksista parantaa yritysten tuotteita. Lisäksi järjestimme Biotaloudesta Glokaalin liiketoimminan tukijalka Varsinais-Suomeen? -seminaarin, jonka päämääränä oli verkottaa Turun seudun biotalousosaajia sekä parantaa alan yritystoiminnan kasvun edellytyksiä. Jo perinteeksi muodostuneessa Crosslinks-seminaarisarjassa järjestimme Crosslinks Turku Neuroscience -kongressin neurotieteiden tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyön vauhdittamiseksi. Lisäksi järjestimme yhdessä Turun yliopiston kanssa Euroopan Biotekniikka -viikon statuksen saaneen Microbiota and Human Health -seminaarin. Olemme myös osallistuneet koe-eläintoiminnan koulutuksen kansalliseen suunnitteluun (FinLAS) ja sitä kautta olemme valmistelemassa laajaa koeeläintutkijoiden pohjoismaista kongressia Turkuun vuodeksi BIOTURKU KESKUSHANKKEIDEN TUKENA BioTurku on edesauttanut turkulaisten ryhmien osallistumista EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine) biomarkkeriverkostoon. Lisäksi BioTurku on toiminut fasilitaattorina ja keskustelun avaajana Tekesin isoa strategista tutkimusavausta valmisteleville Åbo Akademin materiaali- ja bioimaging -tutkijaryhmille. Olemme tukeneet voimallisesti myös Turun Yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistä biopankkialoitetta, Auria Biopankkia avustamalla sitä toimintaympäristötuen hakemisessa sekä Biobanks Bridging Basic Research and Clinical Practice -seminaarin valmistelussa. Lisäksi isännöimme Auria Biopankin ja kansainvälisen suuryrityksen välistä tutkimusyhteistyöneuvottelua keväällä Biopankkitoiminta tavoittelee hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, esimerkiksi tarjoamalla tulevaisuudessa entistä räätälöidympiä hoitoja, jotka tulevat täsmällisemmän diagnostiikan avulla olemaan myös nykyistä kustannustehokkaampia. Tehostuneen tutkimuksen avulla alueen toivotaan houkuttavan myös ulkomaisia investointeja. Alueen tutkimusosaamisen markkinoimiseksi ulkomaisille toimijoille olemme laatineet PET-keskuksen palveluiden myyntiesitteen sekä esitteen Turun alueen syöpätutkimusosaamisesta. Lisäksi olemme tuottaneet Find BioFinland julkaisun kansainvälisen tutkimusyhteistyön saamiseksi Suomeen ja erityisesti suuryritysten kiinnostuksen herättämiseksi suomalaista tutkimusta ja yrityksiä kohtaan. Alueelle tulevan kansallisen INKA Innovatiiviset kaupungit -kehitysrahan saamiseksi ja ohjaamiseksi olemme osallistuneet kumppanina Oulun koordinoimaan Tulevaisuuden terveys -teemaan sekä Resurssiälykäs Suomi -teemalla Tampereen koordinoimaan Uudistuva teollisuus -osioon. YHTEISTYÖKUMPPANEITA IDÄSTÄ JA LÄNNESTÄ BioTurku toimii Itämeristrategian lippulaivaprojektin, Baltic Sea Health Regionin, ydinryhmässä ns. task force -partnerina, mikä edesauttaa turkulaisten pääsyä

16 16 BioTurku jatkossa EU-hankkeisiin. Ensimmäinen yhteinen projektimme HealthPORT, jonka päämääränä on edistää sairaalassa tehtyjen keksintöjen tuotteistamista pkyrityksissä, järjesti kaksi innovaatiokilpailua. Elämän merkit -hankkeen loppuseminaari Biomarkers Translating opportunities to applications in the clinical setting järjestettiin joulukuun alussa. Alueen resurssitehokkuusliiketoiminnan vauhdittamiseksi käynnistimme yhdessä Turun AMK:n kanssa yhteisen Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais- Suomen vahvuudeksi -projektin, joka saa rahoituksensa Etelä-Suomen aluekehitysrahastosta. Turku Science Park Oy on valmistellut laajamittaista bioalan yhteistyötä venäläisten kanssa. Allekirjoitimme yhteistyösopimukset kesällä Skolkovon teknologiakeskittymän ja syksyllä Russian Venture Company RVC:n kanssa. Sopimusten myötä toivotaan turkulaisille life science -yrityksille avautuvan uusia markkinoita ja yhteistyökuvioita Venäjällä. Lisäksi osallistuimme Pietarin innovaatioviikolle, jossa järjestimme bioalan seminaarin ja toimme turkulaista osaamista esille omalla messuosastollamme. Olemme tehneet myös uuden strategisen yhteistyösopimuksen Yhdysvalloissa sijaitsevan Akron/Clevelandin alueen biokeskittymän kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on auttaa turkulaisia yrityksiä pääsemään helpommin Yhdysvaltain markkinoille ja toisaalta tarjota Turkua Ohion alueen yritysten sillanpääasemaksi niiden valmistautuessa Euroopan markkinoihin. PARTNEREITA ASIAKASYRITYKSILLE BioTurku osallistui kansainvälisiin bio- ja nanoteknologia-alojen partnerointitapahtumiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa BioTurku-konseptia sekä yrityksiämme ja tutkimustamme esiteltiin suoraan sijoittaja- ja asiakaskandidaateille. Yhteensä näissä tapahtumissa tapasimme lähes sata asiakas- ja sijoittajakandidaattia alueen yritysten ja palveluyksiköiden puolesta. Toiminnan tuloksena useat yritykset ovat käyneet pidemmälle vietyjä jatkoneuvotteluja. Turku Science Park Oy koordinoi myös kansallista HealthBIO- eli Terveyden bioteknologian klusteriohjelmaa. Osaamiskeskusohjelmakauden viimeinen HealthBIOn kaksipäiväinen vuosiseminaari järjestettiin Turussa. Tämä Suomen bioalan suurin yritysten vuosittainen kokoontuminen keräsi osanottajia noin 250 henkeä. BioTurun koordinoimaan usean toimialaklusterin yhteiseen Team Finland Road Show -partnerointitapahtumaan Shanghaissa osallistui syyskuussa 42 yritystä ja Moskovan tapahtumaan lokakuussa 33 organisaatiota. Road Shown oheisohjelmana järjestimme yhdessä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa Kiinassa partnerointia Turun ystävyyskaupunki Tianjinissa ja Pekingissä. Venäjän päätapahtumamme oheisohjelmaan kuului muun muassa yhdessä Skolkovon kanssa Moscow Open Innovation Forumissa järjestetty yritysten esittäytymis- ja verkottamistapahtuma. BIOCELEX VAUHDITTAA LIFE SCIENCE -INNOVAATIOITA Biocelex Oy on life science -alan innovaatioiden etsintään ja arviointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding AB:n omistama yhtiö. Vuonna 2013 yhtiö jatkoi suomalaisten innovaatioiden arviointia hyödyntäen kansainvälistä tunnustusta saanutta Karolinska Institutetin järjestelmää. Parhaat innovaatiot esiteltiin Karolinska Developmentille. Toimintakautena yhtiö panosti liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen, johon liittyi yliopistojen kanssa käyty keskustelu yhtiön omistuspohjan laajentamisesta sekä yliopistojen sitoutumisesta ostaa Biocelexiltä kehityspalveluja yliopistojen omien teknologiansiirtopalveluiden tueksi. Keskustelut yliopistojen kanssa eivät kuitenkaan johtaneet konkreettisiin sopimuksiin ja siksi yhtiö on tarkoitus fuusioida Turku Science Park Oy:öön vuoden 2014 aikana. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku Johtaja Tero Piispanen Puh

17 BioTurku miljoonaa testiä vuodessa ja kasvu jatkuu CASE Innotrac Diagnostics on kasvanut pienestä reagenssien kehittäjästä teolliseksi tuottajaksi, jonka testisarjoja lastataan maailmalle kaksi rekkalähetystä joka viikko. Ulkomaalaisomistukseen siirtyminen oli yhtiölle onnenpotku. Biokemisti Johanna Hankala oli vuonna 1995 Turun yliopiston kahden professorin, Timo Lövgrenin ja Kim Petterssonin, perustaman Innotrac Diagnosticsin ensimmäinen työntekijä, kun yritys ryhtyi kehittämään diagnostiikkaa sydäninfarktin toteamiseksi. Toimenkuva on laajentunut sitä mukaa, kun yritys on kasvanut pienestä laboratoriosta yli sadan hengen tuotantolaitokseksi. Nykyisin hän on sen operatiivinen johtaja vastaten muun muassa tuotannosta, joka pyörii tavallisesti kahdessa, ajoittain jopa kolmessa vuorossa. On ollut todella mielenkiintoista, kun on voinut nähdä kaiken alusta lähtien. Aluksi meitä oli BioCityn kellarissa 3 5, mutta kasvu on ollut nopeaa. Vuoden 2013 lopussa meitä oli noin 120, josta tuotantohenkilökuntaa oli noin 50. Tälle vuodelle on noin 30 henkilön lisäystarve, josta osa tarvitaan tuotekehitykseen, osa tuotantoon. Tuotantomäärämme on kaksinkertaistunut joka vuosi, viime vuonna tehtiin noin 10 miljoonaa testiä. Liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa vuonna 2012, seuraavana vuonna 17 miljoonaa, ja vuodelle 2014 odotetaan 30 prosentin kasvua, Johanna Hankala kertoo. OMISTUS ULKOMAILLA, OSAAMINEN TURUSSA Aina yrityksellä ei ole mennyt yhtä hyvin. Vuonna 2001 Innotrac lanseerasi oman tuotteensa, Innotrac Aio!:n sekä kuusi sillä analysoitavaa testiä: troponin I, CK-MB ja myoglobin, hcg, CRP ja D-diameeri, mutta jakelukumppanien löytäminen oli työlästä pienelle yritykselle, joka kilpaili maailmanlaajuisten jättiyritysten kanssa. Vuonna 2006 suunta kääntyi, kun Innotrac myytiin tanskalaiselle Radiometerille, jonka omistaa amerikkalainen Danaher. Innotracista tuli DHR Finland Oy Innotrac Diagnostics. Radiometer on saanut myynnin liikkeelle kehitettyään Innotracin testeille pienikokoisen analysaattorin, joita on toimitettu eri puolille maailmaa sairaaloihin ja laboratorioihin. Innotracin tuotteet ovat menestyneet maailmalla hyvin. Erilaisilla kuivakemiaan perustuvilla testeillä voidaan todeta nopeasti sydäninfarktimarkkereita sekä suorittaa muita analyysejä, kuten CRP ja hcg. Lisäksi yritys valmistaa laadunvalvontakontrolleja kyseisiä testejä varten. Kaikkiaan tuotteita on tällä hetkellä 30. NOPEAMMALLA ANALYYSILLA NOPEAMMIN OIKEAA HOITOA Testit voidaan tehdä suoraan kokoverestä eikä näytteitä tarvitse käsitellä mitenkään, vaan ne voidaan analysoida saman tien. Näin tuloksen saaminen nopeutuu merkittävästi. Esimerkiksi sydäninfarktitestin tuloksen saa noin 18 minuutissa ja testi on erittäin herkkä, joten sairaus voidaan todeta hyvin varhaisessa vaiheessa. Sairaaloissa se tarkoittaa, että potilaan oikea hoito voidaan aloittaa entistä nopeammin. Johanna Hankala uskoo, että juuri testien korkealaatuisuus sekä lisäksi niiden pienet valmistuskustannukset auttoivat Innotracia uuden omistajan saamisessa. Se oli meille onnenpotku. Radiometer kehitti testeille analysointilaitteen ja hoitaa myynnin ja jakelun. Meiltä kaikki tuotteet lähtevät Tanskaan, josta niitä jaetaan eri puolille maailmaa, seuraavaksi ollaan aloittamassa Brasiliassa. Olen erittäin iloinen siitä, että ulkomaisesta omistajasta huolimatta työpaikat säilyivät Suomessa. Teknologiamme on niin korkeatasoista, ettei niitä edes voi kovin helposti viedä täältä pois, hän sanoo.

18 18 Ict-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2013 Jos vuosi 2012 oli Varsinais-Suomen ict-toimijoille pääosin epävarmuutta luoneiden suurten muutosten aikaa, niin vuonna 2013 oli jo nähtävissä murroksen mukanaan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Samalla kun työpaikat suurissa yrityksissä vähenevät, on työpaikkojen kokonaismäärässä tapahtunut kasvua. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin erityisesti mikroyritysten osuus uusista työpaikoista kasvaa vauhdilla. Kehityssuunta näkyy myös varsinaissuomalaisessa ict-kentässä. Uusia yrityksiä on perustettu runsaasti ja alalla pitkään olleet ammattilaiset ovat päivittäneet osaamistaan ja tuoneet sitä mikro- ja pk-yrityskentän hyödynnettäväksi. Usein otsikoissa esiintyvän pelialan lisäksi lupaavia lähtöjä on muun muassa hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä suurten tietomäärien hallintaosaamiseen perustuvan liiketoiminnan alueilla. Telestellä vahva vuosi Teleste Oyj:n video- ja laajakaistateknologiat sekä niihin liittyvät palvelut olivat kysyttyä osaamista myös vuonna Yli 20 maassa noin 1300 hengen voimin toimivan turkulaisyhtiön liikevaihto kohosi kokonaisuudessaan 193 miljoonaan euroon, josta yli 90 prosenttia kertyi Suomen rajojen ulkopuolelta. Vuoden viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdolla arvioituna yhtiön historian paras. Tämä perustui suurelta osin onnistumisiin kaapeliverkkolaitteiden ja -palveluiden liiketoiminta-alueella. Vuoden aikana Teleste solmi merkittävän yhteistyösopimuksen kiinalaisen Gansun valtiollisen kaapelitelevisioyhtiön ja Shanghai OTEC Information Technologyn kanssa Kiinan

19 Ict-ala Varsinais-Suomessa vuonna kaapeli-tv-markkinan kehittämiseksi ja paikallisen tuotannon käynnistämiseksi. Vuonna 2013 Teleste panosti tuotekehityksessään erityisesti DOCSIS-teknologiaan, joka mahdollistaa erittäin nopeat laajakaistayhteydet kiinteistöissä, joissa ei ole valokuitua. Strategisesti tärkeä kehitysalue Telestelle on myös viime vuonna käynnistynyt tilaajaverkon laitteiden jatkokehittäminen DOCSISlaajakaistateknologian uusimman standardiversion vaatimukset täyttäväksi. Vaadin kovassa kasvussa Vaadin-yhtiön menestys ja kasvu jatkuvat. Vuoden 2013 liikevaihto nousi jo lähes kuuteen miljoonaan euroon. Henkilöstön määrä on kasvanut 76:een. Huippuvire nosti turkulaisen ohjelmistotalon myös arvostetulle Red Herring -mediayhtiön vuosittain laatimalle lupaavimpien yritysten listalle. Vaadin on yrityssovellusten web-käyttöliittymien edelläkävijä ja se on noussut nopeasti maailmanluokan teknologiataloksi. Kansainvälistymisen taustalla on yrityksen avoimen koodin liiketoimintamallin tuote, joka on saanut suuren suosion ohjelmistokehittäjien keskuudessa ja tunnustusta niin alan asiantuntijoilta kuin kilpailuistakin. Yhtiön teknologiaa käyttää yli ohjelmistokehittäjää yli 170 maassa. Teknologian ja sen takana olevan yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä huolimatta Vaadin on vahvasti turkulainen ohjelmistotalo. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Old Mill -kiinteistössä Ruukinkadulla. Ruotsin johtava potilastietojärjestelmien toimittaja Cambio Healthcare AB avasi toimipisteen Suomeen. Sijaintipaikakseen yhtiö valitsi Turku Science Parkin, missä yhtiötä kiinnostivat muun muassa alueen vahva bioteknologiaosaaminen ja biopankkitoiminnan käynnistyminen. Vuonna 1993 perustetun yhtiön Cosmic-tuotteella on kotimaassaan noin 25 prosentin markkinaosuus. Cambio Healthcare AB:n liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa, työntekijöitä on yli 300 ja sen kehittämillä potilastietojärjestelmillä noin käyttäjää. Nyt kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia toivotaan Suomesta.

20 20 Ict-ala Varsinais-Suomessa vuonna 2013 Pelialan yritysten ja henkilöstön määrä kaksinkertaistui Varsinais-Suomi ei ole jäänyt osattomaksi pelialan voimakkaasta kasvusta. Vuonna 2013 Turun peliala yli kaksinkertaistui niin peliyritysten lukumäärällä kuin niiden henkilöstömäärällä mitattuna. Turkulaisen Tribeflamen tekemää Benji Bananas -peliä on ladattu tähän mennessä jo yli 30 miljoonaa kertaa. Pelissä komealla kampauksella varustettu Benji-apina taittaa taivaltaan heilauttelemalla itseään liaanilta toiselle ja keräilee banaaneja uusia taitoja ja varusteita saadakseen. Pelialan kasvua vauhdittamaan lanseerattiin Game Turku -yhteisö, ja sitä palveleva internet-portaali näki päivänvalon syksyn Kirjaja tiedemessuilla. Pelialaan on panostettu myös koulutustarjonnassa. Uusien koulutusohjelmien luomalle perustalle on syntynyt jo vientitoimintaankin, kun muun muassa pelihistoria- ja pelisuunnitteluosaamista on kaivattu ulkomaisissa pelitaloissa. Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan vuoden 2013 ICT Teko -palkinto myönnettiin Nextfour Groupille. Haastavasta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta elektroniikka- ja ohjelmistoalan tuotekehitystyöhön keskittynyt yritys on kasvanut ja lähestyy kansainvälistä läpimurtoaan. Nextfourin näkyvimpiä tuotekehityksen lopputuotoksia ovat maailmanluokan asiakkaille syntyneet tuotteet, joita on esitelty kansainvälisesti alan johtavilla messuilla ja markkinoilla. Saavutettu menestys luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja yritys tähtääkin liiketoiminnan kasvun jatkumiseen uusilla innovaatioilla ja suunnitellulla laajentuneella toimikentällä. Huomionarvoista on myös se, että viime vuosien vaikeassa yleistaloudellisessa tilanteessa Nextfour on onnistunut kasvattamaan henkilöstöään merkittävästi toimien kaiken aikaa liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Yritys on myös käynnistänyt oman tuotantoyksikön. Meriteollisuuden osaamista uusille aloille Meriteollisuuden työpaikkojen turvaamiseksi ja alan osaamisen ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntämiseksi osaamista pyritään suuntaamaan uudelleen sekä yhdistämään sitä muihin toimialoihin, esimerkiksi rakennusteollisuuteen. Turku Science Park Oy:n ja Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskuksen Turun Koneteknologiakeskuksessa toimiva SensiLAB-malli koostuu kehityslaboratoriosta sekä yrityskohtaisesta innovaatiopalvelusta. Toiminnan kohteena ovat erityisesti kone- ja metallialan yritykset ja suunnittelutoimistot. Meriteollisuuden osalta osallistujiksi soveltuvat esimerkiksi valvonta-, viihde- ja turvallisuusratkaisuja sekä -palveluja toimittavat yritykset. SensiLABin testiympäristöllä tähdätään tehostamaan yritysten tuotekehitystä. Yritys saa kehityslaboratoriosta työtilan sekä erikoislaitteita ja -ohjelmistoja ideoidensa testaamiseksi. SensiLABin innovaatiopalvelulla tuetaan yrityksen menestysedellytyksiä. Asiantuntijatiimi auttaa yritystä löytämään oikean polun liiketoiminnan jatkojalostukseen. Yhdessä yrityksen kanssa tiimi keskittyy teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksiin, rahoituslähteisiin ja kumppanuusverkostoihin.

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS sivu 12 sivu 2 sivu 6 sivu 23 TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS kasvaa nopeasti NUMERO 3/2009 GREEN OFFICE -TOIMISTOSSA tehdään arjen ympäristötekoja MUSLIMIEN NETTIYHTEISÖLLE kasvualusta Suomesta TECHNOPOLIS

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot