RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

2 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON HALLINTO Omistaja Yhteystiedot KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Rakenne Merkonomin ammatin kuvaus ja päämäärä Henkilökohtainen opinto-ohjelma Työssäoppiminen ja näytöt Opinnäyte ARVIOINTI OPISKELU Ohjeita opiskelussa menestymiseen YHTEISET PELISÄÄNNÖT Opinto-ohjaus Luokkavastaava Oppilaskunta Järjestyssäännöt Oppitunnit, välitunnit, ruokailu Jaksot ja loma-ajat Poissaolosääntö OPPILAITOKSEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA OPISKELUN KUSTANNUKSET Opinto- ja koulumatkatuki Koulutarvikkeet Opiskelijakortit KÄYTÄNNÖN OHJEITA Opintotoimisto Wilma-tunnukset Vaatteiden ja koulutarvikkeiden säilytys Vakuutukset Tietokoneiden käyttö Tupakointi Tiedottaminen Terveydenhuoltopalvelut OPINTOJAKSOT Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov Ammatilliset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset opinnot Valinnaiset ammatilliset kokonaisuudet HENKILÖSTÖ Uusinnat ja arvosanojen korotukset OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Toteutussuunnitelmat... 32

3 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON 2 HALLINTO 2.1 Omistaja Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelemaan Raision kauppaopistoon liiketalouden tai käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa. Kolmen vuoden kuluttua tulet valmistumaan merkonomiksi tai artesaaniksi kunhan suhtaudut opintoihisi vakavasti, osoitat aktiivista ja omatoimista otetta opiskeluun ja noudatat tämän opinto-oppaan ohjeita. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon, opintosi kestävät kaksi vuotta. Oppilaitoksen tiloissa opiskelee Sinun lisäksesi noin 280 muuta opiskelijaa. Raision kauppaopistossa voi opiskella peruskoulupohjaisilla linjoilla, ylioppilaspohjaisella linjalla sekä jatkokoulutuskursseilla. Samassa rakennuksessa toimivat myös Raision oppisopimustoimisto. Raision kauppaoppilaitoksen toiminta alkoi vuonna 1966, vuosina oppilaitos oli Raision kaupungin omistama. Vuoden 2005 alusta ylläpitäjänä on ollut Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymän muut oppilaitokset ovat Raision ammattiopisto, Naantalin ammattiopisto, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision oppisopimustoimisto. Raision kauppaopistoa koskevia päätöksiä tekee koulutuskuntayhtymän hallitus. 2.2 Yhteystiedot Osoite Purokatu 1, RAISIO Puhelimet toimisto , rehtori , apulaisrehtori , opinto-ohjaaja Fax (02) S-posti Internet 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomin tutkinto, sisältää pakollisia ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia sekä ammattitaitoa täydentäviä ja vapaasti valittavia opintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus on 120 opintoviikkoa, johon sisältyy myös työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Opintoviikko ei suinkaan tarkoita seitsemän päivän kalenteriviikkoa, vaan se on vain laskennallinen yksikkö, joka vastaa 40 tuntia Sinun tekemääsi täysipainoista työtä - opiskelua koulussa ja kotona. 3

4 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 120 OV AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Matematiikka 3 ov, Fysiikka ja kemia 2 ov, Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov, Liikunta 1 ov, Terveystieto 1 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Ympäristötieto 2 ov, Psykologia 2 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov ASIAKASPALVELU 20 OV (Kaikille pakollinen) Työelämätaidot ja yrityksen työt 5 ov, Asiakaspalvelutaidot 4,5 ov, Toimistotyötaidot 5,5 ov, Työssäoppiminen 5 ov ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUN KOULUTUSOHJELMA Talouspalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Toimistopalvelut 20 ov VALINNAISET AMMATILLISET OSAT, 10 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov Organisaation asiakirjojen hoitaminen 10 ov Yrittäjyys 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Ammatillisiin opintoihin sisältyy työssäoppimista 20 ov sekä opinnäyte 2 ov. Yksi opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. 4

5 3.2 Merkonomin ammatin kuvaus ja päämäärä Olet opiskelemassa merkonomin tutkintoa. Merkonomit sijoittuvat yrityksiin, yhteisöihin ja hallintoon. He toimivat myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä, toimistopalvelutehtävissä, tietohallinnon ja taloushallinnon tehtävissä, ja materiaalitoiminnoissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinto antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. 3.3 Henkilökohtainen opinto-ohjelma Tulet laatimaan ryhmänohjaajan johdolla ja opinto-ohjaajan avustuksella itsellesi henkilökohtaisen opinto-ohjelman pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden syyslukukaudella. Opinto-ohjelmassasi määrittelet koulutusohjelmasi, ammatilliset valinnaiset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot. Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tehdään HOJKS. Mahdolliset opiskelun ongelmatilanteet käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä. Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden valittavana on asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma tai talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma. Yo-pohjaiset opiskelijat on valittu suoraan talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelmaan. 3.4 Työssäoppiminen ja näytöt Tutkintoon sisältyy 20 opintoviikkoa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työssäoppimista. Ensimmäisen työssäoppimisjakson laajuus on 5 ov ja tavoitteena on yleisesti tutustua liiketalouteen ja yritystoimintaan. Toisen ja kolmannen jakson tavoitteet ovat opiskelijan oman koulutusohjelmaan perustuvat. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten sekä tarvittaessa tukee opiskelijaa työpaikan hankinnassa. Opiskelija voi suorittaa osan työssäoppimisesta myös ulkomailla. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. 3.5 Opinnäyte Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan kirjallisen opinnäytteen. Opinnäyte koostuu eri osista, joita ovat työssäoppimisen raportointi, ammattiosaamisen näyttöjen raportointi sekä omavalintainen aihe. Eri osiin opiskelija voi liittää mukaan erilaisia työnäytteitä, valokuvia ym. Opiskelija kokoaa opinnäytteen osat portfolioksi ja nimeää sen aihetta vastaavaksi. 5

6 4 ARVIOINTI Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta (A 603/2005, 3 ). Tiedotettavia asioita ovat ainakin arvioinnin tehtävät ja tavoitteet, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, arvosanasta päättäminen, arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen sekä tutkintotodistuksen saaminen. Tarkempi arviointiohje on Kauppaopiston kotisivuilla Oman oppilaitoksen opetussuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon osan tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Toteutussuunnitelmassa on kuvattuna tutkinnon osan osien (opintojaksojen) tarkemmat sisällöt ja suoritusvaatimukset. Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmassa on kuvattuna ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Kun opiskelija opiskelee tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti, hänen oppimistaan arvioidaan. Oppimisen arvioinnissa opiskelija saa tietoa siitä, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia. Myös opiskelija arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa. Opiskelijan osaaminen (ammattitaito) arvioidaan joko kokonaan tai osittain ammattiosaamisen näytöllä sen jälkeen kun opiskelija on oppinut tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoilla tekemällä käytännön työtehtäviä. Tutkinnon osan lopullinen arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Arvosanaan vaikuttaa myös muu osaamisen arviointi (mm. kokeet, oppimistehtävät, jatkuva näyttö). Etenemiseste Luokalta seuraavalle siirtyminen edellyttää, että ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen suoritettuja opintoja on vähintään 27 ov ja toisen vuoden jälkeen 60 ov. LIITE: Uusinta- ja korotusohje Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan tulee erikseen hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Toisen ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksessa tai lukion päättötodistuksessa arvioidut opinnot korvaavat vastaavat ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisälty- 6

7 vät muut valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä enintään 40 opintoviikkoa. Muista kuin perustutkinnoista osaamisen tunnustaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Opiskelijan tulee hakea tunnustamista kurssin alkaessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuvaus osaamisesta ja jäljennös todistuksesta. Hakemus tunnustamisesta tehdään ao. opintojakson opettajalle. Opettaja, opiskelija ja tarvittaessa opinto-ohjaaja osallistuvat osaamisen tunnistamiseen liittyvään arviointikeskusteluun. Tunnistaminen kirjataan erilliselle lomakkeelle. Opinto-ohjaaja merkitsee sen opiskelijahallinto-ohjelmaan ja suoritus kirjataan HOPS-lomakkeelle. Opiskelijan on myös itse arvioitava, onko tunnustaminen tarkoituksenmukaista eikä aiheuta opiskelun edetessä opiskeluvaikeuksia tai esteitä. Opiskelijalta voidaan pyytää näyttöä osaamisestaan. Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Tunnustettavien opintojen pitää muodostaa selkeä opintokokonaisuus. Pienin hyväksyttävä yksikkö on opintoviikko. Vapaasti valittavien opintoihin voidaan tunnustaa työkokemusta, koulutusta, erilaisia kursseja, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa sekä varusmiespalvelusta. Tarkempi tunnustamisohje (Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on opinto-oppaan lopussa ja kauppaopiston kotisivuilla. Tunnistamisohje 5 OPISKELU 5.1 Ohjeita opiskelussa menestymiseen Opetus perustuu opiskelijan itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan. Ihminen oppii tehokkaimmin oman ajattelun ja toiminnan avulla. Myös työelämä muutoksineen edellyttää tällaista osaamista. Pyri opiskelussasi luomaan uusista asioista selvä kokonaiskuva ja ymmärtämään se. Sen jälkeen voit ruveta selvittämään yksityiskohtia tarkemmin. Pelkän muistitiedon pänttäämisellä ei pitkälle selviä. Työelämässä tarvitaan myös taitoa tehdä työtä ryhmissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Yhdessä työskentely kehittää ajattelutaitoa ja kykyä ymmärtää muiden näkemyksiä. Se auttaa myös havaitsemaan useita erilaisia ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Käy koulua ja opiskele säännöllisesti - opiskelu on työtäsi ja koulu työpaikkasi. Läsnäolo osoittaa työelämätaitojen hallintaa. Poissaolo vaikeuttaa ryhmätyöskentelyä ja omaa oppimistasi. Aseta opiskelullesi tavoitteita ja suunnittele ajankäyttösi tukemaan niiden saavuttamista. On luonnollista, että työtä on tehtävä myös kotona. Varaa siihen päivittäin aikaa ja järjestä itsellesi kotona rauhallinen ja viihtyisä opiskelupaikka. Hanki ajoissa tarvittavat oppikirjat ja muut tarvittavat välineet, jotta voit toimia täysitehoisesti. 7

8 Kysy, jos on epäselvää. Vastaan tulevat ongelmat on syytä selvittää heti tuoreeltaan. Muista, että sinun tulee itse huolehtia opiskelusta ja siihen liittyvistä asioista. Käytöstavat ja muiden huomioiminen Jokaisella opiskelijalla on oltava myös opiskelu- ja työrauha. Kauppaopistossa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Seuraavat asiat on hyvä muistaa: - Tervehdi opiskelutovereita, henkilökuntaa ja koulussa vierailevia - Älä kiroile, äläkä muutenkaan käytä alatyylin sanastoa - Älä käytä päähinettä tai päällysvaatteita sisätiloissa. Hyviin käytöstapoihin kuuluu myös toisten ihmisten huomioiminen. Fyysinen tai henkinen kiusaaminen ei kuulu toimintakulttuurimme. Halventava ja solvaava käyttäytyminen tapahtukoon se sanoin, ilmein, äänenpainoin tai muulla tavoin toisia kohtaan ei ole hyväksyttävää. 6 YHTEISET PELISÄÄNNÖT Ammatillisen toiminnan vaatimus Ammatillinen toiminta tarkoittaa - hyvien käytöstapojen noudattamista kaikissa tilanteissa työ- ja oppimisyhteisössä - sovittujen sääntöjen noudattamista, - aktiivista osallistumista työskentelyyn oppitunneilla sekä sovittujen tehtävien vastuullista suorittamista ja - yhteisvastuullista toimintaa ryhmissä ja ryhmän yhteishenkeä vahvistavaa toimintaa. Ammatilliset toimintatavat Aktiivisuus opiskelussa auttaa oppimisessa Ole läsnä oppitunneilla opit noudattamaan työelämän täsmällisyyttä. Osallistu opetukseen, ole aktiivinen tarvitset oppimaasi ammatissasi. Tee tehtävät ja muistiinpanot huolella auttaa oppimisessa. Ilmaise tietosi tunnilla viittaaminen on suotavaa. Panosta opiskeluusi edistää oppimistasi. Opiskelu- ja työvälineet Huolehdi, että sinulla on opetustilanteissa ja kokeissa tarvittavat työ- ja opiskeluvälineet. Kännykän käyttö on oppituntien aikana kielletty! Ilmoita opettajallesi rikkoutuneista työvälineistä. Tilojen viihtyvyys edistää oppimista Tilojen siisteys on osa viihtyvyyttä ja myös sinun vastuullasi. Vie tavarat paikoilleen ja siisti jälkesi. Tentit oppimisen varmennusta Tentteihin kertaus on helpompaa, kun olet tehnyt tehtävät ja läksyt tunnollisesti 8

9 Ammatillinen käyttäytyminen Henkilökunta ohjaa sinua kehotuksin ja tukien työelämään ja tulevaisuuteen Kieltoja ja käskyjä antava aikuinen ajattelee sinun ja kaverisi parasta. Työrauhan rikkomisesta huomautetaan ja tehdään merkintä Wilmaan tarvittaessa työrauhan rikkoja poistetaan luokasta. Kohtelias käyttäytyminen Hyvän käyttäytymisen perustana on toisen ihmisen huomioon ottaminen ja huomaavaisuus. Hyvät käyttäytymistavat vaikuttavat oppimisyhteisön ilmapiiriin, ja siihen vaikuttavat kaikki käytöksellään. Asioiden toimittaminen Koputa ovelle tai käytä ovisummeria. Tullessasi luokkaan tai toimistoon tervehdi, esitä asiasi tai käyntisi syy sekä pyydä anteeksi mahdollisesti aiheuttamasi häiriö. Älä keskeytä toisten keskustelua odota vuoroasi. Halventava ja solvaava käyttäytyminen Tapahtuipa se sanoin, ilmein, äänenpainoin tai muulla tavoin, se on tuomittavaa Toisten opiskelijoiden ahdistelu tai pilkkaaminen poikkeavuuden, kotiolojen, uskonnollisen tai poliittisen vakaumuksen tai muiden syiden takia on tuomittavaa Päihteet Alkoholin, tupakan ja huumeiden sekä nuuskan käyttö on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkomukset käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä ja pahimmillaan rangaistuksena on määräaikainen erottaminen. 6.1 Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen päätavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintoohjelmansa ja sitoutuu opiskeluun. Opinto-ohjaaja on Heli Aaltonen, puh Kuraattorina toimii Leila Korte-Myllymäki, puh Kuraattori on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin sekä joka toinen keskiviikko klo Jokaisella luokalla on oma ryhmänohjaaja, joka opastaa opinnoissa ja seuraa opintojen etenemistä. 1A:n ryhmänohjaaja on Johanna Roivanen, 1B:n Eeva Horjamo-Koivusalo, 1C:n Raimo Perttula, 1D:n Jyrki Hietala ja 1E:n Pekka Laaksonen. Myös opiskelijatuutorit neuvovat aloittavia opiskelijoita opiskeluongelmissa. 6.2 Luokkavastaava Jokainen ryhmä valitsee ryhmänohjaajan johdolla itselleen luokkavastaavan, joka huolehtii tiedonkulusta ja edustaa luokkaa luokkavastaavien kokouksissa. Tarkempia tietoja asiasta saat lukuvuoden alussa. 6.3 Oppilaskunta Koulussamme toimii oppilaskunta, jonka toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus. Yhdistyksen päättävinä eliminä toimivat yleiskokous ja hallitus. Oppilaskunnan 9

10 tarkoituksena on edistää opiskelijoiden yhteistä toimintaa sekä valvoa jäsentensä etuja. 6.4 Järjestyssäännöt Oppilaitoksessa työskentelevien tulee yhteistyössä vaikuttaa opiskelun, opetuksen ja oppilaitoksen muun toiminnan kehittämiseen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. A. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALUE 1. Järjestyssääntöä sovelletaan työjärjestyksen mukaisina työpäivinä, opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun alueella. 2. Koulun järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa ko. asiaan. Näyttökokeiden järjestämisessä sovelletaan lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). B. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 1. Oppilaitoksen toimintaan ovat velvollisia osallistumaan opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana. 3. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 5. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan oppilaitoksen määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee. C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opintokäynneillä ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Järjestyssääntö on nähtävissä ilmoitustaululla ja www-sivuilla. 10

11 6.5 Oppitunnit, välitunnit, ruokailu. Tuntinro Aika Tuntinro Aika Lounastunti alkaa, joko klo 10.45, 11.00, tai 11.30, kaksoistuntien sijoittumisesta riippuen. Ruokailusta on erillinen aikataulu. Ruoka on opiskelijalle maksuton. Noudata ruokalassakin siisteyttä ja hyviä tapoja; päällysvaatteet päällä, kassi pöydällä ja pipo päässä ei syödä eikä ruokajonossa etuilla. Toimi ripeästi, ruokailijoita on paljon. Syötyäsi kerää ruokailuvälineet tarjottimelle ja vie ne keräilypisteeseen. Ruoka-aineallergiasta ilmoitetaan keittiölle toimistosta saatavalla lomakkeella. Ilmoita keittiöön kun lähdet työssäoppimisjaksolle, ettei sinulle turhaan valmisteta erikoisruokaa. 6.6 Jaksot ja loma-ajat Lukuvuosi on jaettu kuuteen lukujärjestysjaksoon. 1. jakso jakso jakso jakso jakso jakso Jaksoissa kaksi viisi viimeinen viikko on ns. tasoitusviikko, jolloin julkaistaan erilliset lukujärjestykset. Jakson kuusi kaksi viimeistä viikkoa ovat tasoitusviikkoja. Syyslukukausi ti la Kevätlukukausi ke la Syysloma Talviloma viikolla TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT ABCD vuosikurssi (pk) 1E Talous- ja toimistopalvelu (yo) 2ABCD Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelu (pk) 2E Talous- ja toimistopalvelu (yo) 3ABC SOM Asmy ja tato (pk) Somistus, ammattitutkinto

12 6.7 Poissaolosääntö Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34). Työelämän vaatiessa työntekijöiltään säännöllisyyttä on myös oppilaitoksien noudatettava yrityksien käytäntöä. Myös opintotukiviranomaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen (poissaolojen) seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. OPISKELIJAN VASTUU Opiskelijalla on vastuu omasta opiskelustaan, poissaoloistaan ja myöhästymisistään. Lisäksi alaikäisen opiskelijan on informoitava poissaoloistaan huoltajaansa. POISSAOLOT 1. Ennalta arvaamattomasta syystä johtuvat poissaolot A. Terveydenhoitoon kuuluvat asiat Opiskelijan oma sairaus tai tapaturma. Sairauspoissaoloista on esitettävä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin sairauslomatodistus. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella osoitetut alle 10- vuotiaan oman lapsen sairaudet tai oman lapsen hoitamiseen liittyvät muut pakottavat poissaolot B. Muu ennalta arvaamattomasta syystä johtuva poissaolo Ylipääsemättömästä esteestä johtuva poissaolo. Opiskelijan on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys poissaolon syystä. Selvityksen hyväksymisestä päättää koulu. Ennalta arvaamattomasta poissaolosta on opiskelijan tiedotettava ryhmänohjaajalle välittömästi. Kaikista edellä mainituista poissaoloista on opiskelijan esitettävä todistus. Poissaolot katsotaan luvattomiksi ellei todistusta ja poissaoloselvitystä esitetä kahden viikon kuluessa poissaolon päättymisestä. 2. Luvanvaraiset poissaolot Opiskelijalle voidaan myöntää suullisen tai kirjallisen anomuksen perusteella ja pätevästä syystä poissaololupa. A. käynti opiskelijahuoltohenkilöstön vastaanotolla (terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, opinto-ohjaaja, koulupsykologi) B. osallistuminen oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin sekä osallistuminen tukiopiskelijatoimintaan ja/tai tukiopiskelijakoulutukseen (tuutori) C. asevelvollisuustarkastukset ja kutsunnat sekä jatko-opiskelun pääsykokeisiin osallistuminen D. luottamustehtävien hoitoon (kunnallinen lautakunta tai muu vastaava virallinen luottamustoimi) 12

13 E. merkittävien harrastustoimintaan oleellisesti liittyvien edustustehtävien hoitoon F. osallistumiseen autokoulujen kokeisiin sekä liukkaankelin ajoharjoitukseen, EI kuitenkaan normaaleihin ajotunteihin G. muiden painavien henkilökohtaisten syiden perusteella Yhden tunnin poissaoloon voi aineen opettaja antaa luvan, luvan enintään yhden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (Opettajainkokous ) Yli yhden päivän poissaoloihin antaa luvan oppilaitoksen apulaisrehtori ryhmänohjaajaa kuultuaan (lomake www-sivuilla). Kun opiskelija saa luvan poissaoloon, on opiskelijan sovittava tarvittavista korvaavista suorituksista. 3. Luvattomat poissaolot Kaikki luvattomat poissaolot on korvattava. Kaikki muut kuin edellä luetellut poissaolot luetaan luvattomiksi poissaoloiksi. Luvattomat poissaolot johtavat opintotuen menettämiseen. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34). Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan (Opintotukiasetus 260/94, 4 ). Opiskelijan opiskelu katsotaan päättyneeksi (eroaminen) (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 31 ja Työsopimuslaki 44 ) jos opiskelija on ollut poissa opetuksesta vähintään viikon eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää estettä ja jos on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole jatkaa opintoja. Raision seudun koulutuskuntayhtymän sekä kuntayhtymän Kelan toimistojen edustajien yhteistapaamisessa on opintojen edistyminen määritelty seuraavasti: opiskelun edistymistä EI pidetä riittävänä, mikäli luvattomien poissaolojen määrä ylittää 15 tuntia / kalenterikuukausi sairaus- tai muiden luvallisten poissaolojen osalta opintojen edistyminen tarkastellaan tapauskohtaisesti Luvattomien poissa poissaolojen ylittäessä 15 tuntia/kalenterikuukausi ilmoitetaan opintotuen katkaisemisesta Kelalle automaattisesti seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Opintotukioikeuden palauttamisesta opiskelijalle päättää oppilaitoksen opiskelijahuoltotyöryhmä. Opintotukioikeus palautuu, kun opintojen edistyminen katsotaan riittäväksi. 13

14 POISSAOLOJEN VAIKUTUS OPINTOIHIN 1. Lisäsuoritukset. Opettajat ja tarvittaessa rehtori harkitsevat opiskelijakohtaisesti tarvittavat lisäsuoritukset/korvaussuoritukset. 2. Poissaolojen vaikutus arviointiin. Vain riittävä läsnäolo mahdollistaa hyväksytyn arvosanan. Poissaolot vaikuttavat opintomenestykseen. Opiskelijan on oltava vastuuntuntoinen ja aktiivinen työryhmän jäsen ja hänellä on oltava oikea asenne työntekoon niin, että hän on täsmällinen ja noudattaa työaikoja (Opetushallituksen määräys 33/011/2000). Poissaolojen korvaaminen LUVATTOMAT POISSAOLOT Jokainen luvaton poissaolo täytyy korvata olemalla koulussa (= Näytönpaikassa ). Näytönpaikkassa poissaoloja korvataan kolmessa eri ryhmässä: ykköset talous- ja toimistopalvelut ja asiakaspalvelu ja myynti Näytönpaikka on joka perjantain lukujärjestyksessä klo Tämä korvaa 2 h opiskelijan poissaoloja eli korvaaminen tapahtuu tunti tunnilta (45 min = 45 min). Näytönpaikkaan tulee ilmoittautua Wilman kautta oman Näytönpaikka-ryhmän vetäjälle. Kun opiskelija osallistuu Näytönpaikkaan, opiskelijan punaisia poissaolomerkintöjä muutetaan alusta alkaen (siis ensimmäisestä punaisesta merkinnästä lähtien) toiseen väriin eli lilaan ja merkintään korvatuksi. Merkinnästä tulee selvitä päivämäärä, koska korvaus on tapahtunut, tuntien aihe ja Näytönpaikan vetäjän nimikirjaimet. Näytönpaikan ohjelman rinnalla voidaan tarvittaessa järjestää lisäksi tukiopetusta. Tukiopetukseen voivat osallistua sekä tunteja korvaamaan tulleet että ne, joilla ei ole korvattavaa. Tukiopetus korvaa myös poissaoloja. Tällöin tukiopetuksen pitäjä tekee korvausmerkinnät samaan tapaan, kuin opiskelijan korvattaessa tunteja Näytönpaikan ohjelmalla. Vain Näytönpaikan kanssa samaan aikaan järjestettävä tukiopetus korvaa poissaoloja. Korvaamattomat poissaolot siirtyvät seuraavalle lukuvuodelle. Jos kolmannen vuoden opiskelija ei ole korvannut kaikkia poissaolojaan, niin valmistuminen estyy. Luvattomien poissaolojen vaikutus työssäoppimiseen: Tapauksissa, jossa opiskelijalla on luvattomia poissaoloja korvauksien jälkeen edelleen yli 50 h, opiskelija ei voi mennä työssäoppimaan. Tällöin työssäoppimi- 14

15 sen aika ollaan koulussa. Työssäoppiminen suoritetaan kolmannen vuoden kesällä ja valmistuminen siirtyy. Luvattomien poissaolojen vaikutus muuhun toimintaan osallistumiseen Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, hän ei voi osallistua oppilaitoksen muuhun toimintaan (esim. urheilutapahtumat, 24 h leirit, kv-toiminta). LUVALLISET POISSAOLOT a) Vaikka opiskelija olisi luvallisesti poissa, hänen tulee saavuttaa oppimisessaan vastaava taso, kuin opiskelijoiden, jotka ovat läsnä. Täten opiskelijan edun mukaista on, että opettaja voi harkintansa mukaan antaa tällaiselle opiskelijalle täydentäviä oppimistehtäviä ja antaa tukiopetusta. b) Luvallisia poissaoloja ei pääsääntöisesti korvata mutta, jos luvallisten poissaolojen määrä ylittää 35 % kurssin tunneista (tai jos luvalliset ja luvattomat poissaolot yhteensä ylittävät sen), tulee opiskelijan tehdä kurssin opettajan kanssa suunnitelma, miten edetään. 1 ov:n kurssissa 35 % vastaa 10 tuntia, 2 ov:n kurssissa 20 tuntia jne. koko kurssin tunneista. Keskustelun tuloksena saavutetaan opiskelijan kannalta mielekkäin ratkaisu (näin tulee henkilökohtaistaminen huomioiduksi). Kyseisessä tapauksessa opiskelijan tulee yleensä tehdä täydentäviä oppimistehtäviä ja/tai osallistua tukiopetukseen. Luvallisten poissaolojen vaikutus työssäoppimiseen Jos opiskelijalla on paljon luvallisia (yli 100 h) poissaoloja ennen työssäoppimista niin, opiskelija, kuraattori, opo, terveydenhoitaja ja työssäoppimisen ohjaaja (sekä alaikäisen huoltaja) käyvät kartoituskeskustelun, onko opiskelija valmis/kykenevä lähtemään työssäoppimisjaksolle. Jos todetaan, ettei opiskelija ole valmis työssäoppimaan, niin tällöin työssäoppimisen aika ollaan koulussa ja etsitään muu opiskelijan kannalta parempi vaihtoehto (esim. työpaja). Sama käytäntö koskee tapausta, jossa opiskelijan kokonaispoissaolot (luvalliset + luvattomat), ylittävät 100 tuntia. Luvallisten poissaolojen vaikutus muuhun toimintaan osallistumiseen Jos opiskelijan luvalliset poissaolot ylittävät 100 tuntia, opiskelija ei voi osallistua oppilaitoksen muuhun toimintaan (esim. urheilutapahtumat, 24 h leirit, kv-toiminta, kulttuuritapahtumat). Muuta huomioitavaa Opiskelijan tulee ottaa aamulla yhteyttä ryhmänohjaajaansa (esim. Wilma- tai tekstiviestillä), jos hän ei voi tulla kouluun (vertaa työelämän käytöstavat). 15

16 Jos opiskelija ei ilmoita poissaolostaan ryhmänohjaajalle, niin ryhmänohjaaja lähettää Wilman kautta tekstiviestin opiskelijalle. Ellei opiskelija reagoi viestiin tai on toistuvasti poissa, niin ryhmänohjaaja ilmoittaa poissaoloista alaikäisten opiskelijoiden kohdalla myös huoltajille. 7 OPPILAITOKSEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisyys on osa ammatillista koulutusta. Täyttäessäsi 18 vuotta sinulla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso osittain tai kokonaan ulkomailla. Yhteistyökumppaneita kauppaopistolla on Ruotsista, Espanjasta, Ranskasta, Pohjois-Irlannista ja Kiinasta. Työssäoppiminen ulkomailla ei ole ainoa vaihtoehtosi kansainvälistyä. Voit esimerkiksi toimia halutessasi Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden tutorina ja näin kansainvälistyä kotimaassa. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtöön voit kysellä Raision kauppaopiston kansainvälisyysvastaavalta Hannu Koivistolta. Opiston tukee opiskelijoiden ulkomaan jaksoja taloudellisesti. 8 OPISKELUN KUSTANNUKSET 8.1 Opinto- ja koulumatkatuki Haetko opintotukea? Tarkempaa tietoa asiasta Kelan Internet-sivuilta Kelan opintotukea voit hakea internetissä Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankki- tai mobiilitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukilomakkeen ja palauttaa sen opintotoimistoon. Opintorahaa voit hakea seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täytät 17 vuotta.. Opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, joissain tapauksissa vanhempien tulot. Asumislisää voit saada jos asut opiskeluaikanasi vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Kelan myöntämä opintolainan valtiontakaus, josta itse on käytävä pankissa neuvottelemassa. Opintotuen saamiseen vaikuttavat omat, puolison ja vanhempien tulot. Yleensä opintotukea haetaan ja se myönnetään heti koko opiskeluajalle. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta jolloin hakemus on saapunut Kelaan. 16

17 Saatko koulumatkatukea? Tarkempaa tietoa asiasta Kelan Internet-sivuilta Edellytyksenä on että kustannukset ovat yli 54 /kk (oma maksuosuus 43 ) ja että yhdensuuntaisen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta kouluun on vähintään 10 kilometriä. Opiskelijan oma maksuosuus matkalipusta on 43 /kk. Ensimmäisellä kerralla peritään 6,50 korttimaksu. Koulumatkatukea voi saada vähintään yhdeltä ja enintään kahdeltatoista kuukaudelta riippuen opintojen alkamispäivästä ja pituudesta. Kulkiessasi Matkahuollon linja-autolla tai junalla hakemuksen lisäksi tarvitset myös koulustasi ostotodistuksen johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat. Ostotodistuksen saat toimistosta. Muista ilmoittaa Kelalle kaikista olosuhteiden muutoksista! Kuuden kunnan Föli-kortti Asuinpaikkasi ollessa Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto tai Rusko ja koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä, olet oikeutettu koulumatkatuettuun Fölikorttiin. Täytä koulumatkatukihakemus ja vie se koulusi opinto-toimistoon josta saat ostotodistuksen korttia varten. Tarkempaa tietoa Föli.fi Koulutarvikkeet Raision kauppaopistossa ei peritä lukukausi- eikä opiskelumateriaalimaksuja. Koulutarvikkeet, oppikirjat, muistiinpanovälineet ja muut mahdollisesti tarvittavat välineet joudut hankkimaan itse. 8.3 Opiskelijakortit Ilmainen opiskelijakortti voidaan myöntää kun opiskelu on päätoimista ja palkatonta. Opiskelijakortti on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat korttia erilaisten paikallisten opiskelija-alennusten saamiseen (ei matkaalennuksia). Opiskelijakortilla voi saada opiskelija-alennuksia mm. erilaisista harrastuspaikoista ja kauppaliikkeistä. Kortti on ilmainen. Jos sinulla on tarvetta opiskelijakortille, tuo valokuva ryhmänohjaajalle. Hän tuo luokan kortit toimistoon leimattavaksi. Maksulliset SAKKI ry:n opiskelijakortti (= Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto ry) tai OSKU-opiskelijakortti (= Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry) Opiskelijakortit on tarkoitettu suurimmalle osalle ammatillisia opiskelijoita. Ne sisältävät esimerkiksi VR:n ja Matkahuollon alennukset. Näiden opiskelijakorttien haltija ei tarvitse erikseen VR /Matkahuollon opiskelijakorttia. Opiskelijaliittojen korttien saaminen edellyttää liiton jäsenyyttä ja siihen kuuluu jäsenmaksu. SAKKIopiskelijakortin saat täyttämällä opiskelijakorttihakemuksen ja palauttamalla sen maksukuitin kera PL 178, Helsinki. Lisätietoja osoitteesta OSKU-kortista lisätietoa osoitteessa VR/Matkahuollon opiskelijakortilla saa opiskelija-alennusta 50 % aikuisten menolipun hinnasta vähintään 80 km pituisista bussimatkoista. VR/Matkahuollon opiskelijakortin hankkimista varten tarvitaan passikuva sekä oppilaitoksen myöntämä VR/Matkahuollon opiskelijatodistus, jonka saa toimistosta. 17

18 Opiskelijakorttiin on hankittava vuosittain lukukausi- tai lukuvuositarra, joka maksaa 8 euroa. Opiskelijakortti on esitettävä aina sekä lippua ostettaessa että etukäteen ostetun matkalipun yhteydessä. Opiskelijakortin voi hankkia Matkahuollon toimipaikoista ja Matkahuollon ja VR:n lipunmyyntipisteistä. 9 KÄYTÄNNÖN OHJEITA 9.1 Opintotoimisto Toimisto on avoinna klo Opiskelutodistuksia saat opintotoimistosta. Opintotuki- ja koulumatkatukihakemukset palautetaan opintotoimistoon. Hae tarvitsemasi todistukset hyvissä ajoin. Toimisto voi olla suljettu koulutuksen tai lomien takia. 9.2 Wilma-tunnukset Opintojesi etenemistä voit seurata opiskelijahallinto-ohjelman avulla. Sinä ja huoltajasi saatte Wilma-tunnukset. Ryhmänohjaajalta saat ohjeet ohjelman käytöstä. 9.3 Vaatteiden ja koulutarvikkeiden säilytys Vaatenaulakoita on luokissa ja ala-aulassa. On hyvien tapojen mukaista säilyttää päällysvaatteita naulakossa. Käytävässä on lukittavia säilytyskaappeja koulutarvikkeille. Niiden vuokrauksesta huolehtii opintotoimisto. Avaimesta peritään 5 :n panttimaksu, jonka saat takaisin kun palautat avaimen toimistoon. 9.4 Vakuutukset Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vakuuttanut kaikki opiskelijat. Vakuutus kattaa teoria- ja liikuntatunnit sekä työssäoppimisen. Vahingon sattuessa ota yhteys opintotoimistoon. Toimistossa täytetään vakuutustodistus. Tapaturmasta on ilmoitettava heti myös opettajalle. 9.5 Tietokoneiden käyttö Koulun koneita voit käyttää ainoastaan opiskeluun liittyvien tehtävien tekemiseen. Pelaaminen ja omien ohjelmien tuominen atk-luokkiin on kielletty. Atk-laitteiden käytöstä on erilliset käyttösäännöt, joihin Sinun on tutustuttava. Tunnethan vastuusi omasta ja muiden opiskelun onnistumisesta? 9.6 Tupakointi Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulun alueella. Opettajat Opettajien kanssa voit asioida heti oppitunnin jälkeen. Tavoitat heitä myös opettajainhuoneesta sekä opettajien omista työhuoneista. Viestejä opettajille voi 18

19 lähettää sähköpostiin, puhelimeen, Wilmaan tai opettajien lokeroihin, jotka sijaitsevat työhuoneiden ulkopuolella. Opettajien ruokailuaika on klo ja iltapäiväkokouksen aika on klo Silloin et tavoita opettajia. 9.7 Tiedottaminen Koulun sisäinen tiedottaminen tapahtuu www-sivujen (www.rko.raseko.fi), viikkotiedotteen, info-tv:n, keskusradion, Wilman, opettajien postilokeroiden ja ilmoitustaulujen avulla. Seuraa Wilma-viesteja ja ilmoitustauluja. Ajankohtaistiedotteiden lisäksi sieltä löytyy pysyväistiedotteita terveydenhuollosta, opintotuesta, opintokorteista ja oppilaskunnasta. Tauluilta löydät tietoa mm. lukujärjestysmuutoksista ja poissaoloista. Viikkotiedote ilmestyy perjantaisin opettajainhuoneen vieressä olevalla ilmoitustaululla ja Wilma-tiedotteena. Perehdy säännöllisesti viikkotiedotteeseen, koska tiedotteessa olevien asioiden katsotaan tulleen opiskelijoiden tietoon. Jos sinulla tai luokallasi on tiedotettavaa, ilmoita asia hyvissä ajoin kirjallisesti toimistoon Terveydenhuoltopalvelut Oppilaitoksen terveydenhoitaja Susanna Silén (p ) on päivittäin tavattavissa ilman ajanvarausta koululla klo Terveydenhoitajan huone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, tila 143. Huomioithan että terveydenhoitajien puhelinaika on sama kuin vastaanottoaika eli klo Opiskelijoilla on mahdollisuus kotikunnasta riippumatta käyttää myös muita terveydenhuollon palveluja, kts. tarkemmin Liite Opiskelijoiden terveydenhuolto Huom! Jos opiskelija on sairauslomalla hän ei voi osallistua opetukseen tai tentteihin. Sairauslomia ei myönnetä jälkikäteen eikä pelkän puhelinsoiton perusteella. 10 OPINTOJAKSOT 10.1 Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov YPÄ YPR01 YPE01 YPM01 YPF01 YPY01 YPL02 Äidinkieli/Suomi YPÄ01 Työelämän viestintä 3 ov YPÄ02 Medialukutaito 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, A-Englanti 2 ov Matematiikka YPM01 Kaupan matematiikan peruskurssi 3 ov Fysiikka ja kemia YPFF1 Fysiikka 1 ov YPFK1 Kemia 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov 19

20 YPL03 YPT01 YPK YPP01 Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Ympäristötieto YPK01 Kestävä kehitys - ympäristö 2 ov Psykologia 2 ov 10.2 Ammatilliset opinnot ASIAKASPALVELU 20 ov, kaikille pakollinen Työelämätaidot ja yrityksen työt 5 ov Yrityksen toiminta 2 ov Yrityksen talous 2 ov Työyhteisössä toiminen 1 ov Asiakaspalvelutaidot 4,5 ov Asiakaspalveluprosessi 2,5 ov Asiakaspalvelu ruotsiksi ja englanniksi 1 ov Kuluttajansuoja 1 ov Toimistotyötaidot 5,5 ov Tietotekniikkataidot 2 ov Toimistotyötaidot 1 ov Tekstinkäsittely 2 ov Opinto-ohjaus 0,5 ov Työssäoppiminen 5 ov Asiakaspalvelun näyttö PTY PTY1 PTY2 PTY3 PAP PAP1 PAP3 PAP4 PTT PTT1 PTT2 PTT3 PTT4 TOPP PTN Pakolliset ja ammatilliset perusopinnot ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta Koulutusohjelmakohtaiset opinnot Peruskoulupohjaiset opiskelijat voivat valita joko talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman tai asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman.yo-pohjaiset opiskelijat opiskelevat talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot. TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT 20 ov TTA Kirjanpidon perusteet 5 ov TTAKP Palkkahallinto 4 ov TTAPH Työlainsäädäntö 1 ov TTATL Palkanlaskenta 3 ov TTAPL Laskutus ja reskontran hoito 4 ov TTALR 20

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto)

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2017 2018 (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot