RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

2 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON HALLINTO Omistaja Yhteystiedot KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Rakenne Merkonomin ammatin kuvaus ja päämäärä Henkilökohtainen opinto-ohjelma Työssäoppiminen ja näytöt Opinnäyte ARVIOINTI OPISKELU Ohjeita opiskelussa menestymiseen YHTEISET PELISÄÄNNÖT Opinto-ohjaus Luokkavastaava Oppilaskunta Järjestyssäännöt Oppitunnit, välitunnit, ruokailu Jaksot ja loma-ajat Poissaolosääntö OPPILAITOKSEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA OPISKELUN KUSTANNUKSET Opinto- ja koulumatkatuki Koulutarvikkeet Opiskelijakortit KÄYTÄNNÖN OHJEITA Opintotoimisto Wilma-tunnukset Vaatteiden ja koulutarvikkeiden säilytys Vakuutukset Tietokoneiden käyttö Tupakointi Tiedottaminen Terveydenhuoltopalvelut OPINTOJAKSOT Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov Ammatilliset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset opinnot Valinnaiset ammatilliset kokonaisuudet HENKILÖSTÖ Uusinnat ja arvosanojen korotukset OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Toteutussuunnitelmat... 32

3 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON 2 HALLINTO 2.1 Omistaja Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelemaan Raision kauppaopistoon liiketalouden tai käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa. Kolmen vuoden kuluttua tulet valmistumaan merkonomiksi tai artesaaniksi kunhan suhtaudut opintoihisi vakavasti, osoitat aktiivista ja omatoimista otetta opiskeluun ja noudatat tämän opinto-oppaan ohjeita. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon, opintosi kestävät kaksi vuotta. Oppilaitoksen tiloissa opiskelee Sinun lisäksesi noin 280 muuta opiskelijaa. Raision kauppaopistossa voi opiskella peruskoulupohjaisilla linjoilla, ylioppilaspohjaisella linjalla sekä jatkokoulutuskursseilla. Samassa rakennuksessa toimivat myös Raision oppisopimustoimisto. Raision kauppaoppilaitoksen toiminta alkoi vuonna 1966, vuosina oppilaitos oli Raision kaupungin omistama. Vuoden 2005 alusta ylläpitäjänä on ollut Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymän muut oppilaitokset ovat Raision ammattiopisto, Naantalin ammattiopisto, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision oppisopimustoimisto. Raision kauppaopistoa koskevia päätöksiä tekee koulutuskuntayhtymän hallitus. 2.2 Yhteystiedot Osoite Purokatu 1, RAISIO Puhelimet toimisto , rehtori , apulaisrehtori , opinto-ohjaaja Fax (02) S-posti Internet 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomin tutkinto, sisältää pakollisia ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia sekä ammattitaitoa täydentäviä ja vapaasti valittavia opintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus on 120 opintoviikkoa, johon sisältyy myös työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Opintoviikko ei suinkaan tarkoita seitsemän päivän kalenteriviikkoa, vaan se on vain laskennallinen yksikkö, joka vastaa 40 tuntia Sinun tekemääsi täysipainoista työtä - opiskelua koulussa ja kotona. 3

4 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 120 OV AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Matematiikka 3 ov, Fysiikka ja kemia 2 ov, Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov, Liikunta 1 ov, Terveystieto 1 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Ympäristötieto 2 ov, Psykologia 2 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov ASIAKASPALVELU 20 OV (Kaikille pakollinen) Työelämätaidot ja yrityksen työt 5 ov, Asiakaspalvelutaidot 4,5 ov, Toimistotyötaidot 5,5 ov, Työssäoppiminen 5 ov ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUN KOULUTUSOHJELMA Talouspalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Toimistopalvelut 20 ov VALINNAISET AMMATILLISET OSAT, 10 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov Organisaation asiakirjojen hoitaminen 10 ov Yrittäjyys 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Ammatillisiin opintoihin sisältyy työssäoppimista 20 ov sekä opinnäyte 2 ov. Yksi opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. 4

5 3.2 Merkonomin ammatin kuvaus ja päämäärä Olet opiskelemassa merkonomin tutkintoa. Merkonomit sijoittuvat yrityksiin, yhteisöihin ja hallintoon. He toimivat myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä, toimistopalvelutehtävissä, tietohallinnon ja taloushallinnon tehtävissä, ja materiaalitoiminnoissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinto antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. 3.3 Henkilökohtainen opinto-ohjelma Tulet laatimaan ryhmänohjaajan johdolla ja opinto-ohjaajan avustuksella itsellesi henkilökohtaisen opinto-ohjelman pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden syyslukukaudella. Opinto-ohjelmassasi määrittelet koulutusohjelmasi, ammatilliset valinnaiset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot. Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tehdään HOJKS. Mahdolliset opiskelun ongelmatilanteet käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä. Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden valittavana on asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma tai talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma. Yo-pohjaiset opiskelijat on valittu suoraan talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelmaan. 3.4 Työssäoppiminen ja näytöt Tutkintoon sisältyy 20 opintoviikkoa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työssäoppimista. Ensimmäisen työssäoppimisjakson laajuus on 5 ov ja tavoitteena on yleisesti tutustua liiketalouteen ja yritystoimintaan. Toisen ja kolmannen jakson tavoitteet ovat opiskelijan oman koulutusohjelmaan perustuvat. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten sekä tarvittaessa tukee opiskelijaa työpaikan hankinnassa. Opiskelija voi suorittaa osan työssäoppimisesta myös ulkomailla. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. 3.5 Opinnäyte Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan kirjallisen opinnäytteen. Opinnäyte koostuu eri osista, joita ovat työssäoppimisen raportointi, ammattiosaamisen näyttöjen raportointi sekä omavalintainen aihe. Eri osiin opiskelija voi liittää mukaan erilaisia työnäytteitä, valokuvia ym. Opiskelija kokoaa opinnäytteen osat portfolioksi ja nimeää sen aihetta vastaavaksi. 5

6 4 ARVIOINTI Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta (A 603/2005, 3 ). Tiedotettavia asioita ovat ainakin arvioinnin tehtävät ja tavoitteet, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, arvosanasta päättäminen, arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen sekä tutkintotodistuksen saaminen. Tarkempi arviointiohje on Kauppaopiston kotisivuilla Oman oppilaitoksen opetussuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon osan tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Toteutussuunnitelmassa on kuvattuna tutkinnon osan osien (opintojaksojen) tarkemmat sisällöt ja suoritusvaatimukset. Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmassa on kuvattuna ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Kun opiskelija opiskelee tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti, hänen oppimistaan arvioidaan. Oppimisen arvioinnissa opiskelija saa tietoa siitä, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia. Myös opiskelija arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa. Opiskelijan osaaminen (ammattitaito) arvioidaan joko kokonaan tai osittain ammattiosaamisen näytöllä sen jälkeen kun opiskelija on oppinut tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoilla tekemällä käytännön työtehtäviä. Tutkinnon osan lopullinen arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Arvosanaan vaikuttaa myös muu osaamisen arviointi (mm. kokeet, oppimistehtävät, jatkuva näyttö). Etenemiseste Luokalta seuraavalle siirtyminen edellyttää, että ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen suoritettuja opintoja on vähintään 27 ov ja toisen vuoden jälkeen 60 ov. LIITE: Uusinta- ja korotusohje Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan tulee erikseen hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Toisen ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksessa tai lukion päättötodistuksessa arvioidut opinnot korvaavat vastaavat ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisälty- 6

7 vät muut valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä enintään 40 opintoviikkoa. Muista kuin perustutkinnoista osaamisen tunnustaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Opiskelijan tulee hakea tunnustamista kurssin alkaessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuvaus osaamisesta ja jäljennös todistuksesta. Hakemus tunnustamisesta tehdään ao. opintojakson opettajalle. Opettaja, opiskelija ja tarvittaessa opinto-ohjaaja osallistuvat osaamisen tunnistamiseen liittyvään arviointikeskusteluun. Tunnistaminen kirjataan erilliselle lomakkeelle. Opinto-ohjaaja merkitsee sen opiskelijahallinto-ohjelmaan ja suoritus kirjataan HOPS-lomakkeelle. Opiskelijan on myös itse arvioitava, onko tunnustaminen tarkoituksenmukaista eikä aiheuta opiskelun edetessä opiskeluvaikeuksia tai esteitä. Opiskelijalta voidaan pyytää näyttöä osaamisestaan. Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Tunnustettavien opintojen pitää muodostaa selkeä opintokokonaisuus. Pienin hyväksyttävä yksikkö on opintoviikko. Vapaasti valittavien opintoihin voidaan tunnustaa työkokemusta, koulutusta, erilaisia kursseja, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa sekä varusmiespalvelusta. Tarkempi tunnustamisohje (Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on opinto-oppaan lopussa ja kauppaopiston kotisivuilla. Tunnistamisohje 5 OPISKELU 5.1 Ohjeita opiskelussa menestymiseen Opetus perustuu opiskelijan itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan. Ihminen oppii tehokkaimmin oman ajattelun ja toiminnan avulla. Myös työelämä muutoksineen edellyttää tällaista osaamista. Pyri opiskelussasi luomaan uusista asioista selvä kokonaiskuva ja ymmärtämään se. Sen jälkeen voit ruveta selvittämään yksityiskohtia tarkemmin. Pelkän muistitiedon pänttäämisellä ei pitkälle selviä. Työelämässä tarvitaan myös taitoa tehdä työtä ryhmissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Yhdessä työskentely kehittää ajattelutaitoa ja kykyä ymmärtää muiden näkemyksiä. Se auttaa myös havaitsemaan useita erilaisia ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Käy koulua ja opiskele säännöllisesti - opiskelu on työtäsi ja koulu työpaikkasi. Läsnäolo osoittaa työelämätaitojen hallintaa. Poissaolo vaikeuttaa ryhmätyöskentelyä ja omaa oppimistasi. Aseta opiskelullesi tavoitteita ja suunnittele ajankäyttösi tukemaan niiden saavuttamista. On luonnollista, että työtä on tehtävä myös kotona. Varaa siihen päivittäin aikaa ja järjestä itsellesi kotona rauhallinen ja viihtyisä opiskelupaikka. Hanki ajoissa tarvittavat oppikirjat ja muut tarvittavat välineet, jotta voit toimia täysitehoisesti. 7

8 Kysy, jos on epäselvää. Vastaan tulevat ongelmat on syytä selvittää heti tuoreeltaan. Muista, että sinun tulee itse huolehtia opiskelusta ja siihen liittyvistä asioista. Käytöstavat ja muiden huomioiminen Jokaisella opiskelijalla on oltava myös opiskelu- ja työrauha. Kauppaopistossa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Seuraavat asiat on hyvä muistaa: - Tervehdi opiskelutovereita, henkilökuntaa ja koulussa vierailevia - Älä kiroile, äläkä muutenkaan käytä alatyylin sanastoa - Älä käytä päähinettä tai päällysvaatteita sisätiloissa. Hyviin käytöstapoihin kuuluu myös toisten ihmisten huomioiminen. Fyysinen tai henkinen kiusaaminen ei kuulu toimintakulttuurimme. Halventava ja solvaava käyttäytyminen tapahtukoon se sanoin, ilmein, äänenpainoin tai muulla tavoin toisia kohtaan ei ole hyväksyttävää. 6 YHTEISET PELISÄÄNNÖT Ammatillisen toiminnan vaatimus Ammatillinen toiminta tarkoittaa - hyvien käytöstapojen noudattamista kaikissa tilanteissa työ- ja oppimisyhteisössä - sovittujen sääntöjen noudattamista, - aktiivista osallistumista työskentelyyn oppitunneilla sekä sovittujen tehtävien vastuullista suorittamista ja - yhteisvastuullista toimintaa ryhmissä ja ryhmän yhteishenkeä vahvistavaa toimintaa. Ammatilliset toimintatavat Aktiivisuus opiskelussa auttaa oppimisessa Ole läsnä oppitunneilla opit noudattamaan työelämän täsmällisyyttä. Osallistu opetukseen, ole aktiivinen tarvitset oppimaasi ammatissasi. Tee tehtävät ja muistiinpanot huolella auttaa oppimisessa. Ilmaise tietosi tunnilla viittaaminen on suotavaa. Panosta opiskeluusi edistää oppimistasi. Opiskelu- ja työvälineet Huolehdi, että sinulla on opetustilanteissa ja kokeissa tarvittavat työ- ja opiskeluvälineet. Kännykän käyttö on oppituntien aikana kielletty! Ilmoita opettajallesi rikkoutuneista työvälineistä. Tilojen viihtyvyys edistää oppimista Tilojen siisteys on osa viihtyvyyttä ja myös sinun vastuullasi. Vie tavarat paikoilleen ja siisti jälkesi. Tentit oppimisen varmennusta Tentteihin kertaus on helpompaa, kun olet tehnyt tehtävät ja läksyt tunnollisesti 8

9 Ammatillinen käyttäytyminen Henkilökunta ohjaa sinua kehotuksin ja tukien työelämään ja tulevaisuuteen Kieltoja ja käskyjä antava aikuinen ajattelee sinun ja kaverisi parasta. Työrauhan rikkomisesta huomautetaan ja tehdään merkintä Wilmaan tarvittaessa työrauhan rikkoja poistetaan luokasta. Kohtelias käyttäytyminen Hyvän käyttäytymisen perustana on toisen ihmisen huomioon ottaminen ja huomaavaisuus. Hyvät käyttäytymistavat vaikuttavat oppimisyhteisön ilmapiiriin, ja siihen vaikuttavat kaikki käytöksellään. Asioiden toimittaminen Koputa ovelle tai käytä ovisummeria. Tullessasi luokkaan tai toimistoon tervehdi, esitä asiasi tai käyntisi syy sekä pyydä anteeksi mahdollisesti aiheuttamasi häiriö. Älä keskeytä toisten keskustelua odota vuoroasi. Halventava ja solvaava käyttäytyminen Tapahtuipa se sanoin, ilmein, äänenpainoin tai muulla tavoin, se on tuomittavaa Toisten opiskelijoiden ahdistelu tai pilkkaaminen poikkeavuuden, kotiolojen, uskonnollisen tai poliittisen vakaumuksen tai muiden syiden takia on tuomittavaa Päihteet Alkoholin, tupakan ja huumeiden sekä nuuskan käyttö on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkomukset käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä ja pahimmillaan rangaistuksena on määräaikainen erottaminen. 6.1 Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen päätavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintoohjelmansa ja sitoutuu opiskeluun. Opinto-ohjaaja on Heli Aaltonen, puh Kuraattorina toimii Leila Korte-Myllymäki, puh Kuraattori on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin sekä joka toinen keskiviikko klo Jokaisella luokalla on oma ryhmänohjaaja, joka opastaa opinnoissa ja seuraa opintojen etenemistä. 1A:n ryhmänohjaaja on Johanna Roivanen, 1B:n Eeva Horjamo-Koivusalo, 1C:n Raimo Perttula, 1D:n Jyrki Hietala ja 1E:n Pekka Laaksonen. Myös opiskelijatuutorit neuvovat aloittavia opiskelijoita opiskeluongelmissa. 6.2 Luokkavastaava Jokainen ryhmä valitsee ryhmänohjaajan johdolla itselleen luokkavastaavan, joka huolehtii tiedonkulusta ja edustaa luokkaa luokkavastaavien kokouksissa. Tarkempia tietoja asiasta saat lukuvuoden alussa. 6.3 Oppilaskunta Koulussamme toimii oppilaskunta, jonka toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus. Yhdistyksen päättävinä eliminä toimivat yleiskokous ja hallitus. Oppilaskunnan 9

10 tarkoituksena on edistää opiskelijoiden yhteistä toimintaa sekä valvoa jäsentensä etuja. 6.4 Järjestyssäännöt Oppilaitoksessa työskentelevien tulee yhteistyössä vaikuttaa opiskelun, opetuksen ja oppilaitoksen muun toiminnan kehittämiseen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. A. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALUE 1. Järjestyssääntöä sovelletaan työjärjestyksen mukaisina työpäivinä, opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun alueella. 2. Koulun järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa ko. asiaan. Näyttökokeiden järjestämisessä sovelletaan lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). B. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 1. Oppilaitoksen toimintaan ovat velvollisia osallistumaan opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana. 3. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 5. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan oppilaitoksen määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee. C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opintokäynneillä ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Järjestyssääntö on nähtävissä ilmoitustaululla ja www-sivuilla. 10

11 6.5 Oppitunnit, välitunnit, ruokailu. Tuntinro Aika Tuntinro Aika Lounastunti alkaa, joko klo 10.45, 11.00, tai 11.30, kaksoistuntien sijoittumisesta riippuen. Ruokailusta on erillinen aikataulu. Ruoka on opiskelijalle maksuton. Noudata ruokalassakin siisteyttä ja hyviä tapoja; päällysvaatteet päällä, kassi pöydällä ja pipo päässä ei syödä eikä ruokajonossa etuilla. Toimi ripeästi, ruokailijoita on paljon. Syötyäsi kerää ruokailuvälineet tarjottimelle ja vie ne keräilypisteeseen. Ruoka-aineallergiasta ilmoitetaan keittiölle toimistosta saatavalla lomakkeella. Ilmoita keittiöön kun lähdet työssäoppimisjaksolle, ettei sinulle turhaan valmisteta erikoisruokaa. 6.6 Jaksot ja loma-ajat Lukuvuosi on jaettu kuuteen lukujärjestysjaksoon. 1. jakso jakso jakso jakso jakso jakso Jaksoissa kaksi viisi viimeinen viikko on ns. tasoitusviikko, jolloin julkaistaan erilliset lukujärjestykset. Jakson kuusi kaksi viimeistä viikkoa ovat tasoitusviikkoja. Syyslukukausi ti la Kevätlukukausi ke la Syysloma Talviloma viikolla TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT ABCD vuosikurssi (pk) 1E Talous- ja toimistopalvelu (yo) 2ABCD Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelu (pk) 2E Talous- ja toimistopalvelu (yo) 3ABC SOM Asmy ja tato (pk) Somistus, ammattitutkinto

12 6.7 Poissaolosääntö Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34). Työelämän vaatiessa työntekijöiltään säännöllisyyttä on myös oppilaitoksien noudatettava yrityksien käytäntöä. Myös opintotukiviranomaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen (poissaolojen) seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. OPISKELIJAN VASTUU Opiskelijalla on vastuu omasta opiskelustaan, poissaoloistaan ja myöhästymisistään. Lisäksi alaikäisen opiskelijan on informoitava poissaoloistaan huoltajaansa. POISSAOLOT 1. Ennalta arvaamattomasta syystä johtuvat poissaolot A. Terveydenhoitoon kuuluvat asiat Opiskelijan oma sairaus tai tapaturma. Sairauspoissaoloista on esitettävä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin sairauslomatodistus. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella osoitetut alle 10- vuotiaan oman lapsen sairaudet tai oman lapsen hoitamiseen liittyvät muut pakottavat poissaolot B. Muu ennalta arvaamattomasta syystä johtuva poissaolo Ylipääsemättömästä esteestä johtuva poissaolo. Opiskelijan on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys poissaolon syystä. Selvityksen hyväksymisestä päättää koulu. Ennalta arvaamattomasta poissaolosta on opiskelijan tiedotettava ryhmänohjaajalle välittömästi. Kaikista edellä mainituista poissaoloista on opiskelijan esitettävä todistus. Poissaolot katsotaan luvattomiksi ellei todistusta ja poissaoloselvitystä esitetä kahden viikon kuluessa poissaolon päättymisestä. 2. Luvanvaraiset poissaolot Opiskelijalle voidaan myöntää suullisen tai kirjallisen anomuksen perusteella ja pätevästä syystä poissaololupa. A. käynti opiskelijahuoltohenkilöstön vastaanotolla (terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, opinto-ohjaaja, koulupsykologi) B. osallistuminen oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin sekä osallistuminen tukiopiskelijatoimintaan ja/tai tukiopiskelijakoulutukseen (tuutori) C. asevelvollisuustarkastukset ja kutsunnat sekä jatko-opiskelun pääsykokeisiin osallistuminen D. luottamustehtävien hoitoon (kunnallinen lautakunta tai muu vastaava virallinen luottamustoimi) 12

13 E. merkittävien harrastustoimintaan oleellisesti liittyvien edustustehtävien hoitoon F. osallistumiseen autokoulujen kokeisiin sekä liukkaankelin ajoharjoitukseen, EI kuitenkaan normaaleihin ajotunteihin G. muiden painavien henkilökohtaisten syiden perusteella Yhden tunnin poissaoloon voi aineen opettaja antaa luvan, luvan enintään yhden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (Opettajainkokous ) Yli yhden päivän poissaoloihin antaa luvan oppilaitoksen apulaisrehtori ryhmänohjaajaa kuultuaan (lomake www-sivuilla). Kun opiskelija saa luvan poissaoloon, on opiskelijan sovittava tarvittavista korvaavista suorituksista. 3. Luvattomat poissaolot Kaikki luvattomat poissaolot on korvattava. Kaikki muut kuin edellä luetellut poissaolot luetaan luvattomiksi poissaoloiksi. Luvattomat poissaolot johtavat opintotuen menettämiseen. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34). Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan (Opintotukiasetus 260/94, 4 ). Opiskelijan opiskelu katsotaan päättyneeksi (eroaminen) (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 31 ja Työsopimuslaki 44 ) jos opiskelija on ollut poissa opetuksesta vähintään viikon eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää estettä ja jos on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole jatkaa opintoja. Raision seudun koulutuskuntayhtymän sekä kuntayhtymän Kelan toimistojen edustajien yhteistapaamisessa on opintojen edistyminen määritelty seuraavasti: opiskelun edistymistä EI pidetä riittävänä, mikäli luvattomien poissaolojen määrä ylittää 15 tuntia / kalenterikuukausi sairaus- tai muiden luvallisten poissaolojen osalta opintojen edistyminen tarkastellaan tapauskohtaisesti Luvattomien poissa poissaolojen ylittäessä 15 tuntia/kalenterikuukausi ilmoitetaan opintotuen katkaisemisesta Kelalle automaattisesti seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Opintotukioikeuden palauttamisesta opiskelijalle päättää oppilaitoksen opiskelijahuoltotyöryhmä. Opintotukioikeus palautuu, kun opintojen edistyminen katsotaan riittäväksi. 13

14 POISSAOLOJEN VAIKUTUS OPINTOIHIN 1. Lisäsuoritukset. Opettajat ja tarvittaessa rehtori harkitsevat opiskelijakohtaisesti tarvittavat lisäsuoritukset/korvaussuoritukset. 2. Poissaolojen vaikutus arviointiin. Vain riittävä läsnäolo mahdollistaa hyväksytyn arvosanan. Poissaolot vaikuttavat opintomenestykseen. Opiskelijan on oltava vastuuntuntoinen ja aktiivinen työryhmän jäsen ja hänellä on oltava oikea asenne työntekoon niin, että hän on täsmällinen ja noudattaa työaikoja (Opetushallituksen määräys 33/011/2000). Poissaolojen korvaaminen LUVATTOMAT POISSAOLOT Jokainen luvaton poissaolo täytyy korvata olemalla koulussa (= Näytönpaikassa ). Näytönpaikkassa poissaoloja korvataan kolmessa eri ryhmässä: ykköset talous- ja toimistopalvelut ja asiakaspalvelu ja myynti Näytönpaikka on joka perjantain lukujärjestyksessä klo Tämä korvaa 2 h opiskelijan poissaoloja eli korvaaminen tapahtuu tunti tunnilta (45 min = 45 min). Näytönpaikkaan tulee ilmoittautua Wilman kautta oman Näytönpaikka-ryhmän vetäjälle. Kun opiskelija osallistuu Näytönpaikkaan, opiskelijan punaisia poissaolomerkintöjä muutetaan alusta alkaen (siis ensimmäisestä punaisesta merkinnästä lähtien) toiseen väriin eli lilaan ja merkintään korvatuksi. Merkinnästä tulee selvitä päivämäärä, koska korvaus on tapahtunut, tuntien aihe ja Näytönpaikan vetäjän nimikirjaimet. Näytönpaikan ohjelman rinnalla voidaan tarvittaessa järjestää lisäksi tukiopetusta. Tukiopetukseen voivat osallistua sekä tunteja korvaamaan tulleet että ne, joilla ei ole korvattavaa. Tukiopetus korvaa myös poissaoloja. Tällöin tukiopetuksen pitäjä tekee korvausmerkinnät samaan tapaan, kuin opiskelijan korvattaessa tunteja Näytönpaikan ohjelmalla. Vain Näytönpaikan kanssa samaan aikaan järjestettävä tukiopetus korvaa poissaoloja. Korvaamattomat poissaolot siirtyvät seuraavalle lukuvuodelle. Jos kolmannen vuoden opiskelija ei ole korvannut kaikkia poissaolojaan, niin valmistuminen estyy. Luvattomien poissaolojen vaikutus työssäoppimiseen: Tapauksissa, jossa opiskelijalla on luvattomia poissaoloja korvauksien jälkeen edelleen yli 50 h, opiskelija ei voi mennä työssäoppimaan. Tällöin työssäoppimi- 14

15 sen aika ollaan koulussa. Työssäoppiminen suoritetaan kolmannen vuoden kesällä ja valmistuminen siirtyy. Luvattomien poissaolojen vaikutus muuhun toimintaan osallistumiseen Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, hän ei voi osallistua oppilaitoksen muuhun toimintaan (esim. urheilutapahtumat, 24 h leirit, kv-toiminta). LUVALLISET POISSAOLOT a) Vaikka opiskelija olisi luvallisesti poissa, hänen tulee saavuttaa oppimisessaan vastaava taso, kuin opiskelijoiden, jotka ovat läsnä. Täten opiskelijan edun mukaista on, että opettaja voi harkintansa mukaan antaa tällaiselle opiskelijalle täydentäviä oppimistehtäviä ja antaa tukiopetusta. b) Luvallisia poissaoloja ei pääsääntöisesti korvata mutta, jos luvallisten poissaolojen määrä ylittää 35 % kurssin tunneista (tai jos luvalliset ja luvattomat poissaolot yhteensä ylittävät sen), tulee opiskelijan tehdä kurssin opettajan kanssa suunnitelma, miten edetään. 1 ov:n kurssissa 35 % vastaa 10 tuntia, 2 ov:n kurssissa 20 tuntia jne. koko kurssin tunneista. Keskustelun tuloksena saavutetaan opiskelijan kannalta mielekkäin ratkaisu (näin tulee henkilökohtaistaminen huomioiduksi). Kyseisessä tapauksessa opiskelijan tulee yleensä tehdä täydentäviä oppimistehtäviä ja/tai osallistua tukiopetukseen. Luvallisten poissaolojen vaikutus työssäoppimiseen Jos opiskelijalla on paljon luvallisia (yli 100 h) poissaoloja ennen työssäoppimista niin, opiskelija, kuraattori, opo, terveydenhoitaja ja työssäoppimisen ohjaaja (sekä alaikäisen huoltaja) käyvät kartoituskeskustelun, onko opiskelija valmis/kykenevä lähtemään työssäoppimisjaksolle. Jos todetaan, ettei opiskelija ole valmis työssäoppimaan, niin tällöin työssäoppimisen aika ollaan koulussa ja etsitään muu opiskelijan kannalta parempi vaihtoehto (esim. työpaja). Sama käytäntö koskee tapausta, jossa opiskelijan kokonaispoissaolot (luvalliset + luvattomat), ylittävät 100 tuntia. Luvallisten poissaolojen vaikutus muuhun toimintaan osallistumiseen Jos opiskelijan luvalliset poissaolot ylittävät 100 tuntia, opiskelija ei voi osallistua oppilaitoksen muuhun toimintaan (esim. urheilutapahtumat, 24 h leirit, kv-toiminta, kulttuuritapahtumat). Muuta huomioitavaa Opiskelijan tulee ottaa aamulla yhteyttä ryhmänohjaajaansa (esim. Wilma- tai tekstiviestillä), jos hän ei voi tulla kouluun (vertaa työelämän käytöstavat). 15

16 Jos opiskelija ei ilmoita poissaolostaan ryhmänohjaajalle, niin ryhmänohjaaja lähettää Wilman kautta tekstiviestin opiskelijalle. Ellei opiskelija reagoi viestiin tai on toistuvasti poissa, niin ryhmänohjaaja ilmoittaa poissaoloista alaikäisten opiskelijoiden kohdalla myös huoltajille. 7 OPPILAITOKSEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisyys on osa ammatillista koulutusta. Täyttäessäsi 18 vuotta sinulla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso osittain tai kokonaan ulkomailla. Yhteistyökumppaneita kauppaopistolla on Ruotsista, Espanjasta, Ranskasta, Pohjois-Irlannista ja Kiinasta. Työssäoppiminen ulkomailla ei ole ainoa vaihtoehtosi kansainvälistyä. Voit esimerkiksi toimia halutessasi Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden tutorina ja näin kansainvälistyä kotimaassa. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtöön voit kysellä Raision kauppaopiston kansainvälisyysvastaavalta Hannu Koivistolta. Opiston tukee opiskelijoiden ulkomaan jaksoja taloudellisesti. 8 OPISKELUN KUSTANNUKSET 8.1 Opinto- ja koulumatkatuki Haetko opintotukea? Tarkempaa tietoa asiasta Kelan Internet-sivuilta Kelan opintotukea voit hakea internetissä Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankki- tai mobiilitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukilomakkeen ja palauttaa sen opintotoimistoon. Opintorahaa voit hakea seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täytät 17 vuotta.. Opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, joissain tapauksissa vanhempien tulot. Asumislisää voit saada jos asut opiskeluaikanasi vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Kelan myöntämä opintolainan valtiontakaus, josta itse on käytävä pankissa neuvottelemassa. Opintotuen saamiseen vaikuttavat omat, puolison ja vanhempien tulot. Yleensä opintotukea haetaan ja se myönnetään heti koko opiskeluajalle. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta jolloin hakemus on saapunut Kelaan. 16

17 Saatko koulumatkatukea? Tarkempaa tietoa asiasta Kelan Internet-sivuilta Edellytyksenä on että kustannukset ovat yli 54 /kk (oma maksuosuus 43 ) ja että yhdensuuntaisen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta kouluun on vähintään 10 kilometriä. Opiskelijan oma maksuosuus matkalipusta on 43 /kk. Ensimmäisellä kerralla peritään 6,50 korttimaksu. Koulumatkatukea voi saada vähintään yhdeltä ja enintään kahdeltatoista kuukaudelta riippuen opintojen alkamispäivästä ja pituudesta. Kulkiessasi Matkahuollon linja-autolla tai junalla hakemuksen lisäksi tarvitset myös koulustasi ostotodistuksen johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat. Ostotodistuksen saat toimistosta. Muista ilmoittaa Kelalle kaikista olosuhteiden muutoksista! Kuuden kunnan Föli-kortti Asuinpaikkasi ollessa Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto tai Rusko ja koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä, olet oikeutettu koulumatkatuettuun Fölikorttiin. Täytä koulumatkatukihakemus ja vie se koulusi opinto-toimistoon josta saat ostotodistuksen korttia varten. Tarkempaa tietoa Föli.fi Koulutarvikkeet Raision kauppaopistossa ei peritä lukukausi- eikä opiskelumateriaalimaksuja. Koulutarvikkeet, oppikirjat, muistiinpanovälineet ja muut mahdollisesti tarvittavat välineet joudut hankkimaan itse. 8.3 Opiskelijakortit Ilmainen opiskelijakortti voidaan myöntää kun opiskelu on päätoimista ja palkatonta. Opiskelijakortti on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat korttia erilaisten paikallisten opiskelija-alennusten saamiseen (ei matkaalennuksia). Opiskelijakortilla voi saada opiskelija-alennuksia mm. erilaisista harrastuspaikoista ja kauppaliikkeistä. Kortti on ilmainen. Jos sinulla on tarvetta opiskelijakortille, tuo valokuva ryhmänohjaajalle. Hän tuo luokan kortit toimistoon leimattavaksi. Maksulliset SAKKI ry:n opiskelijakortti (= Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto ry) tai OSKU-opiskelijakortti (= Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry) Opiskelijakortit on tarkoitettu suurimmalle osalle ammatillisia opiskelijoita. Ne sisältävät esimerkiksi VR:n ja Matkahuollon alennukset. Näiden opiskelijakorttien haltija ei tarvitse erikseen VR /Matkahuollon opiskelijakorttia. Opiskelijaliittojen korttien saaminen edellyttää liiton jäsenyyttä ja siihen kuuluu jäsenmaksu. SAKKIopiskelijakortin saat täyttämällä opiskelijakorttihakemuksen ja palauttamalla sen maksukuitin kera PL 178, Helsinki. Lisätietoja osoitteesta OSKU-kortista lisätietoa osoitteessa VR/Matkahuollon opiskelijakortilla saa opiskelija-alennusta 50 % aikuisten menolipun hinnasta vähintään 80 km pituisista bussimatkoista. VR/Matkahuollon opiskelijakortin hankkimista varten tarvitaan passikuva sekä oppilaitoksen myöntämä VR/Matkahuollon opiskelijatodistus, jonka saa toimistosta. 17

18 Opiskelijakorttiin on hankittava vuosittain lukukausi- tai lukuvuositarra, joka maksaa 8 euroa. Opiskelijakortti on esitettävä aina sekä lippua ostettaessa että etukäteen ostetun matkalipun yhteydessä. Opiskelijakortin voi hankkia Matkahuollon toimipaikoista ja Matkahuollon ja VR:n lipunmyyntipisteistä. 9 KÄYTÄNNÖN OHJEITA 9.1 Opintotoimisto Toimisto on avoinna klo Opiskelutodistuksia saat opintotoimistosta. Opintotuki- ja koulumatkatukihakemukset palautetaan opintotoimistoon. Hae tarvitsemasi todistukset hyvissä ajoin. Toimisto voi olla suljettu koulutuksen tai lomien takia. 9.2 Wilma-tunnukset Opintojesi etenemistä voit seurata opiskelijahallinto-ohjelman avulla. Sinä ja huoltajasi saatte Wilma-tunnukset. Ryhmänohjaajalta saat ohjeet ohjelman käytöstä. 9.3 Vaatteiden ja koulutarvikkeiden säilytys Vaatenaulakoita on luokissa ja ala-aulassa. On hyvien tapojen mukaista säilyttää päällysvaatteita naulakossa. Käytävässä on lukittavia säilytyskaappeja koulutarvikkeille. Niiden vuokrauksesta huolehtii opintotoimisto. Avaimesta peritään 5 :n panttimaksu, jonka saat takaisin kun palautat avaimen toimistoon. 9.4 Vakuutukset Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vakuuttanut kaikki opiskelijat. Vakuutus kattaa teoria- ja liikuntatunnit sekä työssäoppimisen. Vahingon sattuessa ota yhteys opintotoimistoon. Toimistossa täytetään vakuutustodistus. Tapaturmasta on ilmoitettava heti myös opettajalle. 9.5 Tietokoneiden käyttö Koulun koneita voit käyttää ainoastaan opiskeluun liittyvien tehtävien tekemiseen. Pelaaminen ja omien ohjelmien tuominen atk-luokkiin on kielletty. Atk-laitteiden käytöstä on erilliset käyttösäännöt, joihin Sinun on tutustuttava. Tunnethan vastuusi omasta ja muiden opiskelun onnistumisesta? 9.6 Tupakointi Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulun alueella. Opettajat Opettajien kanssa voit asioida heti oppitunnin jälkeen. Tavoitat heitä myös opettajainhuoneesta sekä opettajien omista työhuoneista. Viestejä opettajille voi 18

19 lähettää sähköpostiin, puhelimeen, Wilmaan tai opettajien lokeroihin, jotka sijaitsevat työhuoneiden ulkopuolella. Opettajien ruokailuaika on klo ja iltapäiväkokouksen aika on klo Silloin et tavoita opettajia. 9.7 Tiedottaminen Koulun sisäinen tiedottaminen tapahtuu www-sivujen (www.rko.raseko.fi), viikkotiedotteen, info-tv:n, keskusradion, Wilman, opettajien postilokeroiden ja ilmoitustaulujen avulla. Seuraa Wilma-viesteja ja ilmoitustauluja. Ajankohtaistiedotteiden lisäksi sieltä löytyy pysyväistiedotteita terveydenhuollosta, opintotuesta, opintokorteista ja oppilaskunnasta. Tauluilta löydät tietoa mm. lukujärjestysmuutoksista ja poissaoloista. Viikkotiedote ilmestyy perjantaisin opettajainhuoneen vieressä olevalla ilmoitustaululla ja Wilma-tiedotteena. Perehdy säännöllisesti viikkotiedotteeseen, koska tiedotteessa olevien asioiden katsotaan tulleen opiskelijoiden tietoon. Jos sinulla tai luokallasi on tiedotettavaa, ilmoita asia hyvissä ajoin kirjallisesti toimistoon Terveydenhuoltopalvelut Oppilaitoksen terveydenhoitaja Susanna Silén (p ) on päivittäin tavattavissa ilman ajanvarausta koululla klo Terveydenhoitajan huone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, tila 143. Huomioithan että terveydenhoitajien puhelinaika on sama kuin vastaanottoaika eli klo Opiskelijoilla on mahdollisuus kotikunnasta riippumatta käyttää myös muita terveydenhuollon palveluja, kts. tarkemmin Liite Opiskelijoiden terveydenhuolto Huom! Jos opiskelija on sairauslomalla hän ei voi osallistua opetukseen tai tentteihin. Sairauslomia ei myönnetä jälkikäteen eikä pelkän puhelinsoiton perusteella. 10 OPINTOJAKSOT 10.1 Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov YPÄ YPR01 YPE01 YPM01 YPF01 YPY01 YPL02 Äidinkieli/Suomi YPÄ01 Työelämän viestintä 3 ov YPÄ02 Medialukutaito 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, A-Englanti 2 ov Matematiikka YPM01 Kaupan matematiikan peruskurssi 3 ov Fysiikka ja kemia YPFF1 Fysiikka 1 ov YPFK1 Kemia 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov 19

20 YPL03 YPT01 YPK YPP01 Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Ympäristötieto YPK01 Kestävä kehitys - ympäristö 2 ov Psykologia 2 ov 10.2 Ammatilliset opinnot ASIAKASPALVELU 20 ov, kaikille pakollinen Työelämätaidot ja yrityksen työt 5 ov Yrityksen toiminta 2 ov Yrityksen talous 2 ov Työyhteisössä toiminen 1 ov Asiakaspalvelutaidot 4,5 ov Asiakaspalveluprosessi 2,5 ov Asiakaspalvelu ruotsiksi ja englanniksi 1 ov Kuluttajansuoja 1 ov Toimistotyötaidot 5,5 ov Tietotekniikkataidot 2 ov Toimistotyötaidot 1 ov Tekstinkäsittely 2 ov Opinto-ohjaus 0,5 ov Työssäoppiminen 5 ov Asiakaspalvelun näyttö PTY PTY1 PTY2 PTY3 PAP PAP1 PAP3 PAP4 PTT PTT1 PTT2 PTT3 PTT4 TOPP PTN Pakolliset ja ammatilliset perusopinnot ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta Koulutusohjelmakohtaiset opinnot Peruskoulupohjaiset opiskelijat voivat valita joko talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman tai asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman.yo-pohjaiset opiskelijat opiskelevat talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot. TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT 20 ov TTA Kirjanpidon perusteet 5 ov TTAKP Palkkahallinto 4 ov TTAPH Työlainsäädäntö 1 ov TTATL Palkanlaskenta 3 ov TTAPL Laskutus ja reskontran hoito 4 ov TTALR 20

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot