Laitteisto-opas. Tulostimen osat Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen kytkeminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteisto-opas. Tulostimen osat Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen kytkeminen"

Transkriptio

1 Laitteisto-opas Tulostimen osat Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen kytkeminen Määritykset Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tarvikkeiden ja huoltopakkauksen osien vaihtaminen Tulostimen puhdistaminen Tulostimen säätäminen Vianmääritys Paperitukosten selvitys Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja pidä se tallessa. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

2 Tavaramerkit Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker ja Adobe Type Manager ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS ja TrueType ovat Apple Computer Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth -tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta ja Ricoh Company Ltd käyttää niitä lisenssisopimuksen mukaisesti. NetWare on Novell Inc:n rekisteröity tavaramerkki. PictBridge on tavaramerkki. Muita ohjeessa esiin tulevia tuotenimiä on käytetty tuotteiden tunnistamiseen ja ne voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Luovumme kaikista oikeuksista näihin tavaramerkkeihin. Windows-käyttöjärjestelmien oikeat nimet ovat: Microsoft Windows 95 -käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 98 -käyttöjärjestelmä Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Windows XP:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Windows Server TM 2003:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Windows NT 4.0:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i

3 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteessa on RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarroja alla esitetyissä paikoissa. Noudata ohjeita ja käsittele laitetta ohjeissa esitetyllä tavalla turvallisuuden varmistamiseksi. AQC0 Kuumia osia. Laitteen päävirta on katkaistava, ja lämpöyksikön vaihdossa tai paperitukosten selvittämisessä on oltava varovainen. Tulostimen sisäosat tulevat hyvin kuumiksi. Älä koske osiin, joissa on tarra v (kuuma pinta). Jos kosket näihin osiin, voit polttaa itsesi. ii

4 Älä hävitä käytettyä väriainetta tai käytettyjä värikasetteja polttamalla. Väriainepöly on herkästi syttyvää, vältä avotulta. Älä hävitä läikkynyttä tai käytettyä väriainetta polttamalla. Väriainepöly on herkästi syttyvää, ja se voi leimahtaa avotulen läheisyydessä. Toimita käytetty väriaine hävittämistä varten valtuutetulle jälleenmyyjälle tai asianmukaiseen jätteiden keräyspisteeseen. Hävitä käytetyt väriainekasetit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. iii

5 Tulostimen käyttöohjeet Jos haluat tietoja jostakin laitteen tietystä toiminnosta, katso käyttöohjeen vastaavaa osaa. Turvallisuusohjeet Ohjeessa on tietoja laitteen turvallisestä käytöstä. Muista lukea turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi. Pika-asennusopas Oppaassa selvitetään tulostimen poistaminen pakkauslaatikosta, tulostimen kytkeminen tietokoneeseen ja tulostinohjaimen asennusohjeet. Laitteisto-opas Oppaassa on tietoa eri paperityypeistä ja siinä selvitetään lisävarusteiden asennus, kulutustarvikkeiden vaihtaminen sekä virhetilanteiden ja paperitukosten selvittäminen. Ohjelmisto-opas Oppaassa selvitetään laitteen käyttö verkkoympäristössä, ohjelmistojen ja suojaustoimintojen käyttö. Tietoturvaopas Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjille. Siinä selvitetään suojaustoiminnot, joilla pääkäyttäjät voivat estää tietojen joutumisen vääriin käsiin tai laitteen luvattoman käytön. Tässä ohjeessa kerrotaan lisäksi, miten pääkäyttäjiä rekisteröidään sekä miten käyttäjän ja pääkäyttäjän todennus määritetään. iv

6 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja: Tärkeää tietoa turvallisuudesta. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan. Lue nämä ohjeet tarkasti. Ne löytyvät Laitteisto-opas kohdasta Turvallisuusohjeet. Tärkeää tietoa turvallisuudesta. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa keskivaikeaan tai lievään henkilövahinkoon tai vaurioittaa laitetta tai omaisuutta. Lue nämä ohjeet tarkasti. Ne löytyvät Laitteisto-opas kohdasta Turvallisuusohjeet. Laitteen käytössä huomioon otettavia seikkoja sekä selvityksiä paperitukosten, alkuperäisten vaurioitumisen tai tiedon katoamisen mahdollisista syistä. Lue nämä selvitykset tarkasti. Lisätietoja laitteen toiminnoista ja ohjeita käyttäjän mahdollisesti tekemien virheiden selvittämiseksi. Tämä symboli esiintyy lukujen lopussa. Siitä selviää, mistä löydät lisätietoja. [ ] Näytön näppäimet. { } Käyttöpaneelin näppäimet. v

7 Laitemallien kuvaukset Tässä ohjeessa laitemallit on eroteltu seuraavasti: Virtalähde V. Voit tarkistaa mallin tyypin tulostimen taakse kiinnitetystä tarrasta. Lue ko. virtalähteen tiedot. Virtalähde 120 V. Voit tarkistaa mallin tyypin tulostimen taakse kiinnitetystä tarrasta. Lue ko. virtalähteen tiedot. Huom. Tarra on tulostimen takana kuvassa esitetyssä kohdassa. AQC065S vi

8 Käyttöohjeet asennus Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä Manuals ovat oppaat HTML-muodossa. Asenna ne seuraavasti. Tärkeää Järjestelmävaatimukset: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 tai Windows NT tai tätä parempi näytön resoluutio. Selainohjelmat: Vähintään Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 Vähintään Firefox 1.0 A Sulje kaikki avoimet sovellukset. B Laita CD-ROM-asemaan CD-ROM-levy Manuals. Asennusohjelma käynnistyy. Automaattiasennus (Auto Run) ei välttämättä toimi tietyillä käyttöjärjestelmän asetuksilla. Käynnistä tällöin Setup.exe -ohjelma, joka on CD-ROM-levyn juurihakemistossa. C Valitse kieli ja napsauta [OK]. D Napsauta [Asenna käyttöohjeet] (Install manuals). E Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita. F Napsauta [Valmis], kun oppaat on asennettu. G Napsauta [Lopeta]. Huom. Automaattiasennus (Auto Run) ei välttämättä toimi tietyillä käyttöjärjestelmän asetuksilla. Jos näin käy, kopioi kaikki CD-ROM-levyn juurihakemistossa olevat tiedostot kiintolevylle ja käynnistä asennus napsauttamalla Setup.exe. Jos haluat poistaa Käyttöohjeet kiintolevyltä, valitse [Käynnistä]-valikosta [Ohjelmat], valitse käyttöohje, jonka haluat poistaa ja napsauta [Poista]. Voit poistaa kunkin oppaan erikseen. Jos käytät yhteensopimatonta selainta eikä yksinkertaistettukaan versio Käyttöohjeet näy oikein, avaa kansio MANUALLANG (kieli) \ (käyttöohjeen nimi) unv CD-ROM-levyltä Manuals ja kaksoisnapsauta index.htm. vii

9 SISÄLLYSLUETTELO Tavaramerkit...i RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...ii Tulostimen käyttöohjeet...iv Käyttöohjeen merkintätavat...v Symbolit... v Laitemallien kuvaukset...vi Käyttöohjeet asennus...vii 1. Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...1 Ulkopuoli: Näkymä takaa...3 Sisäosat...4 Ohjauspaneeli...5 Näyttö...7 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen Lisävarusteiden asentaminen Käytettävissä olevat lisävarusteet...9 Lisävarusteluettelo...9 Lisävarusteiden asennusjärjestys...10 Lisävarusteiden asentaminen...11 Ohjauskortin käsittelyä koskevia huomautuksia...13 Asennus: Paper Feed Unit Type Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti)...17 Asennus: User Account Enhance Unit Type E...22 Asennus: Hard Disk Drive Type Asennus: IEEE b Interface Unit...33 Asennus: Bluetooth Interface Unit Type Asennus: IEEE 1284 Interface Board Type A...40 Asennus: USB Host Interface Board Type A...42 Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A...44 Asennus: Data Overwrite Security Unit Type E...47 Kameran suoratulostuksen kortin asennus...49 Asennus: VM Card Type D...51 Asennus: Data Storage Card Type A...53 viii

10 3. Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...55 Merkkivalojen tulkitseminen...57 USB-liitäntä...58 Digitaalikameran kytkeminen...59 Rinnakkaisliitäntä Määritykset Ethernet-määritykset...63 DHCP-protokollan käyttö verkko-osoitteen automaattinen haku...67 Verkkoasetukset Netwarea käyttäen...69 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...77 Paperisuositukset...81 Paperin asettaminen...81 Paperin säilytys...81 Paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...82 Paperityypit, joita ei voi käyttää tulostimessa...88 Tulostusalue...89 Paperin asettaminen...90 Paperin asettaminen kasettiin 1 ja lisäpaperikasettiin...90 Paperin asettaminen ohisyöttötasolle...99 Vuorottelu paperikasettien välillä Tarvikkeiden ja huoltopakkauksen osien vaihtaminen Värikasetin vaihtaminen Rumpuyksikön vaihtaminen Siirtoyksikön vaihtaminen Hukkavärisäiliön vaihtaminen Huoltopakkauksen osien vaihtaminen Ennen vaihtamista Kitkapalan vaihtaminen Paperinsyöttörullan vaihtaminen Paperinsiirtotelan vaihtaminen Lämpöyksikön vaihtaminen Pölysuodattimen vaihtaminen Tulostimen puhdistaminen Puhdistamiseen liittyviä varotoimia Kitkapalan puhdistaminen Paperinsyöttörullan puhdistaminen Kohdistustelan puhdistaminen ix

11 8. Tulostimen säätäminen Värien kohdistuksen säätö Sävyasteikon säätö Sävyasteikon korjausarvon asettaminen Värien kalibroinnin mallisivun ja sävynkorjausarkin tarkastelu Värisävyjen korjausarvon palauttaminen oletusasetuksiin Paperikasetin kohdistus Vianmääritys Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset Merkkiääni Tulostin ei tulosta Liitäntäportin toiminnan tarkistus Muita tulostusongelmia Vianmäärityksen lisätoiminnot Paperitukosten selvitys Paperitukosten selvitys Kun näytössä näkyy viesti paperitukoksesta (Kansi A) Kun näytössä näkyy viesti paperitukoksesta (Kansi Z) Liite Tulostimen siirtäminen ja kuljettaminen Tulostimen siirtäminen Tarvikkeet Värikasetti Hukkavärisäiliö Rumpuyksikkö Siirtoyksikkö (paperinsiirtoyksikkö) Huoltopakkaus Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet HAKEMISTO x

12 1. Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä AQC021S 1. Ohjauspaneeli Ohjauspaneelissa on tulostimen käyttöön tarkoitetut näppäimet ja näyttö, josta näkyy tulostimen kulloinenkin toimintatila. 2. Etukansi Avaa etukansi, kun vaihdat lämpöyksikön tai paperinsiirtotelan tai irrotat tulostimeen juuttuneen paperin. Etukannen voi avata kahdella eri tavalla: Kun vaihdat lämpöyksikön tai paperinsyöttörullan, vedä laitteen kummallakin sivuilla olevista vivuista, joissa on merkintä A. Kun irrotat juuttunutta paperia, paina tulostimen oikealla sivulla olevaa painiketta, jossa on merkintä Z. 3. Ohisyöttötaso Tasolle mahtuu enintään 100 arkkia vakiopaperia. 4. Virtakytkin Tästä kytkimestä laitteeseen kytketään virta ja katkaistaan se. 5. Kasetti 1 Kasettiin mahtuu enintään 550 arkkia vakiopaperia. 6. Vakioluovutustaso Tulosteet päätyvät tälle tasolle tulostuspuoli alaspäin. 7. Yläkansi Avaa yläkansi, kun vaihdat värikasetteja. 8. Etukannen (A) aukaisuvivut 9. Ilmanottoaukko 1

13 Tulostimen osat Tuuletusaukko Lämpö vapautuu tulostimen sisätiloista tätä kautta ylikuumenemisen estämiseksi. Tulostimeen tulee toimintahäiriö, jos tuuletusaukko tukitaan. Pölysuodatin pitää vaihtaa säännöllisin väliajoin. 11. Etukannen (Z) aukaisupainike Huom. Kun asetat ohisyöttötasolle A5K -kokoa suurempaa paperia, vedä paperituki esiin kuvan osoittamalla tavalla. Lisätietoja sopivankokoisista papereista ja sopivista paperityypeistä on kohdassa s.77 Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit. AQC022S 2

14 Ulkopuoli: Näkymä takaa Ulkopuoli: Näkymä takaa 1 AQC200S 1. Ohjauskortti Vedä kortti esiin, kun asennat sellaisia lisävarusteita kuten lisämuistikortti, käyttäjätilien lisäkortti tai kiintolevy. Kytke kaapelit, esim. USB- ja Ethernet-kaapelit, omiin liitäntöihinsä. 2. Ethernet-portti Kytke tulostin verkkoon verkkokaapelilla. 3. USB-portti Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 4. Lisäkorttien asennuspaikat Tähän aukkoon voi kytkeä lisävarusteena saatavan IEEE b liitäntäkortin, langattoman lähiverkon kortin tai liitäntäkortin. Enintään kaksi liitäntäkorttia voi kytkeä yhtä aikaa. 5. Lisäkorttien asennuspaikat Asenna lisäkortit näihin paikkoihin. Asennuspaikkoja on kolme. Kun käytät yhtä lisäkorttia, käytä keskimmäistä paikkaa. 6. Etukannen (A) aukaisuvivut 7. Vasen kansi Avaa tämä kansi, kun vaihdat rumpuyksikön, siirtoyksikön tai hukkavärisäiliön. 8. Virtajohto Virtajohto ei ole kiinteästi laitteessa. Kytke virtajohdon toinen pää tulostimeen. Virtajohto on kiinnitetty tulostimen takaosaan. 3

15 Tulostimen osat Sisäosat 1 AQC023S 1. Värikasetti Aseta kasetit paikoilleen seuraavassa järjestyksessä tulostimen takareunasta lähtien: keltainen (Y), syaani (C), magenta (M) ja musta (K). Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa värikasetti, vaihda ilmoitetun värin värikasetti. 2. Siirtoyksikkö (paperinsiirtoyksikkö) Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa siirtoyksikkö, vaihda se. 3. Rumpuyksikkö Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa rumpuyksikkö, vaihda se. 4. Sisäkansi Avaa tämä kansi, kun vaihdat rumpuyksikön tai siirtoyksikön. 5. Hukkavärisäiliö Hukkavärisäiliö kerää tulostuksessa yli jäävän väriaineen. Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa hukkavärisäiliö, vaihda se. 6. Lämpöyksikkö Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa lämpöyksikkö, vaihda se. 7. Paperinsiirtotela Jos näyttöön ilmestyy kehotus vaihtaa paperinsiirtotela, vaihda se. Viite Lisätietoja viesteistä, joissa kehotetaan vaihtamaan tulostimen kulutustarvikkeita on kohdassa s.157 Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset. 4

16 Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli 1 FI AQC024S 1. Näyttö Tässä näkyy tulostimen nykyinen tila ja virheilmoitukset. Lisätietoja virheilmoituksista on kohdassa s.157 Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset. 2. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alimmalla rivillä näkyviä toimintoja. Esimerkki aloitusnäytöstä: kun ohje paina [Valinta] esiintyy ohjekirjassa, paina vasenta valintanäppäintä. 3. {Online}-näppäin Näppäin ilmaisee, onko tulostin yhteydessä tietokoneeseen (online) vai ei (offline). Tulostin siirtyy online-tilasta offlinetilaan ja päinvastoin, kun tätä näppäintä painetaan. Kun merkkivalo palaa, tulostin on yhteydessä tietokoneeseen (online) ja voi ottaa vastaan tietoa tietokoneelta. Kun merkkivalo ei pala, tulostin ei ole yhteydessä tietokoneeseen (offline) eikä voi ottaa vastaan tietoa tietokoneelta. Tulostin siirtyy takaisin valmiustilaan, kun tätä näppäintä painetaan. 4. {Työn nollaus}-näppäin Kun tulostin on yhteydessä tietokoneeseen (online), käynnissä olevan tulostuksen voi keskeyttää painamalla tätä näppäintä. 5. {Valikko}-näppäin Paina, kun haluat muuttaa tai tarkistaa tulostimen asetuksia. Katso lisätietoja Ohjelmisto-opas. 6. Virran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun tulostimessa on virta päällä. Valo ei pala, kun virta on katkaistu tai tulostin on virransäästötilassa. 7. Virhe-merkkivalo Merkkivalo syttyy aina virhetilanteessa. Punainen valo tarkoittaa, että on tapahtunut virhe eikä tulostimella voi tulostaa ja keltainen valo ilmoittaa virheen mahdollisuudesta. Jos punainen merkkivalo palaa, noudata näytössä näkyviä ohjeita. 8. Tiedonsiirron merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun tulostin ottaa vastaan tietoa tietokoneelta. Merkkivalo palaa tasaisesti, jos tulostimessa on tulostettavia tietoja. 5

17 Tulostimen osat 1 9. Nuolinäppäimet Paina kohdistimen siirtämiseksi haluttuun suuntaan askelittain. Kun käyttöohjeessa mainitaan {U}, {T}, {V} tai {W }, paina vastaavaa nuolinäppäintä. 10. {OK}-näppäin Paina, kun haluat suorittaa tai hyväksyä näytössä näkyvän valikkotoiminnon. 11. {Poistu}-näppäin Paina, kun haluat siirtyä edelliseen näyttöön. 6

18 Näyttö Näyttö Tässä osassa selvitetään asetusten määritys aloitusnäytössä. 1 FI AQC060S 1. Toimintatila tai viestit Näyttää laitteen toimintatilan, esimerkiksi Valmis, Offline ja Tulostaa [Valinta] Paina, kun haluat näkyviin tulostimeen asennettujen lisävarusteiden tilan. 3. [Tulosta] Paina, kun haluat tarkistaa tietokoneelta lähetetyt tulostustyöt. Lisätietoja on Ohjelmisto-opas. 4. [Tarv.] Paina, kun haluat näkyviin tulostimen tarvikeluettelon. Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen Tässä osassa selvitetään, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään aloitusnäytössä FI AQC061S 1. {Poistu}-näppäin Paina, kun haluat perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 2. {OK}-näppäin Paina, kun haluat asettaa valitun toiminnon tai numeroarvon. 3. Nuolinäppäimet Paina kohdistimen siirtämiseksi haluttuun suuntaan askelittain. Kun käyttöohjeessa mainitaan {U}, {T}, {V} tai {W }, paina vastaavaa nuolinäppäintä. 4. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alimmalla rivillä näkyviä toimintoja. Esimerkki aloitusnäytöstä: kun ohje Paina [Valinta] esiintyy ohjekirjassa, paina vasenta valintanäppäintä. 7

19 Tulostimen osat 1 8

20 2. Lisävarusteiden asentaminen Käytettävissä olevat lisävarusteet Tässä osassa selvitetään lisävarusteiden asennus. Lisävarusteita asentamalla saat tulostimesta entistä suorituskykyisemmän ja monipuolisemman. Lisätietoja lisävarusteiden teknisistä tiedoista, katso s.184 Tekniset tiedot. R TÄRKEÄÄ: Laite pitää sammuttaa ja virtajohto irrottaa seinäpistorasiasta vähintään tuntia ennen lisävarusteiden asentamista. Laitteen sisäosat voivat olla hyvin kuumia ja voit polttaa itsesi, jos kosket niihin. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Jos virtajohto irrotetaan väkisin johdosta vetämällä, se voi vaurioitua. Vaurioitunut pistotulppa tai virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Laitteen sivuissa on kahvat sen nostamista varten. Laite voi vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman, jos se putoaa. Tärkeää Lisävarusteiden liittimien jännitearvot ovat enintään 24 V DC. Lisävarusteluettelo Tulostimeen voi asentaa seuraavat lisävarusteet. 25 sivua/min tulostava 30 sivua/min tulostava Paper Feed Unit Type 4000 Voidaan asentaa Voidaan asentaa Hard Disk Drive Type 4000 Voidaan asentaa Voidaan asentaa Memory Unit Type D 128MB Voidaan asentaa Voidaan asentaa Memory Unit Type E 256MB Voidaan asentaa Voidaan asentaa IEEE b Interface Unit Voidaan asentaa Voidaan asentaa IEEE 1284 Interface Board Type A Voidaan asentaa Voidaan asentaa Bluetooth Interface Unit Type 3245 Voidaan asentaa Voidaan asentaa User Account Enhance Unit Type E Voidaan asentaa Voidaan asentaa USB Host Interface Board Type A Voidaan asentaa Voidaan asentaa Gigabit Ethernet Board Type A Voidaan asentaa Voidaan asentaa Camera Direct Print Card Type B Voidaan asentaa Voidaan asentaa Data Overwrite Security Unit Type E Voidaan asentaa Voidaan asentaa VM Card Type D Voidaan asentaa Voidaan asentaa Data Storage Card Type A Voidaan asentaa Voidaan asentaa 9

21 Lisävarusteiden asentaminen Lisävarusteiden asennusjärjestys 2 Jos asennat useita lisävarusteita, on suositeltavaa asentaa ne seuraavassa järjestyksessä: A Asenna lisäpaperikasetti (Paper Feed Unit Type 4000). Asenna lisäpaperikasetit tulostimen alapuolelle. Voit asentaa enintään kaksi lisäpaperikasettia. Kasetteihin mahtuu enintään 1750 arkkia vakiopaperia. B Asenna SDRAM-muistikortti (Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB). Asenna muistikortti ohjauskortissa olevaan SDRAM-moduulin asennuspaikkaan. Valittavana on kaksi erikokoista muistikorttia: 128 Mt ja 256 Mt. C Asenna käyttäjätilien lisäkortti (User Account Enhance Unit Type E). Asenna käyttäjätilien lisäkortti ohjainyksikössä olevaan laskentamoduulin asennuspaikkaan. D Asenna kiintolevy (Hard Disk Drive Type 4000). Sijoita kiintolevy paikalleen ohjauskorttiin. E Asenna IEEE 1284-, IEEE b-, Bluetooth-, USB-liitäntäkortti tai Gigabit Ethernet -kortti. Asenna IEEE 1284-, IEEE b-, Bluetooth-, USB-liitäntäkortti tai Gigabit Ethernet kortti ohjauskorttiin. Voit asentaa enintään kaksi seuraavista: IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Bluetooth Interface Unit Type 3245 USB Host Interface Board Type A Gigabit Ethernet Board Type A F Asenna suojausyksikkö (Data Overwrite Security Unit Type E), kameran suoratulostuskortti (Camera Direct Print Card Type B) tai VM-kortti (VM Card Type D). Asenna nämä yksiköt ohjauskortin SD-korttipaikkaan. 10

22 Käytettävissä olevat lisävarusteet Lisävarusteiden asentaminen Asenna lisävarusteet kuvassa esitettyihin paikkoihin. Ulkopuoli 2 AET061S 1. Paper Feed Unit Type 4000 Kasettiin mahtuu enintään 550 paperiarkkia. Tulostimeen voidaan asentaa enintään kaksi lisäpaperikasettia. Asennetut lisäpaperikasetit ovat Kasetti 2 ja Kasetti 3. Katso s.14 Asennus: Paper Feed Unit Type

23 Lisävarusteiden asentaminen Sisäpuoli 2 AQC040S 1. Memory Unit Type D 128MB/Memory Unit Type E 256MB (SDRAMmuistikortti) Asenna 128 Mt:n tai 256 Mt:n SD- RAM-muistikortti ohjauskortin muistikortin asennuspaikkaan. Katso s.17 Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti). 2. Lisäkortit Katso s.33 Asennus: IEEE b Interface Unit. Katso s.37 Asennus: Bluetooth Interface Unit Type Katso s.40 Asennus: IEEE 1284 Interface Board Type A. Katso s.42 Asennus: USB Host Interface Board Type A. Katso s.44 Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A. 3. Lisäyksiköt Katso s.47 Asennus: Data Overwrite Security Unit Type E. Katso s.49 Kameran suoratulostuksen kortin asennus. Katso s.51 Asennus: VM Card Type D. 4. Hard Disk Drive Type 4000 Katso s.27 Asennus: Hard Disk Drive Type User Account Enhance Unit Type E Katso s.22 Asennus: User Account Enhance Unit Type E. Huom. Voit asentaa kaksi seuraavista laajennuskorteista kerrallaan: IEEE b Interface Unit, Bluetooth Interface Unit Type 3245, IEEE 1284 Interface Board Type A, USB Host Interface Board Type A ja Gigabit Ethernet Board Type A. Joihinkin tulostinmalleihin kiintolevy ja tiedon suojausyksikkö on asennettu valmiiksi. Viite Lisätietoja lisävarusteiden teknisistä tiedoista, katso s.184 Tekniset tiedot. 12

24 Käytettävissä olevat lisävarusteet Ohjauskortin käsittelyä koskevia huomautuksia Tässä osassa selvitetään ohjauskortin käsittely asennettaessa lisäkortteja. Kun vedät ohjauskortin ulos asentaaksesi SDRAM-muistikortin, käyttäjätilien lisäkortin tai kiintolevyn, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita, kun asetat ohjauskortin takaisin paikalleen. Asenna ohjauskortti paikalleen tulostimeen työntämällä korttia sen keskeltä kuvan osoittamalla tavalla. 2 AQC004S Tärkeää Jotain seuraavista voi tapahtua, jos ohjauskorttia ei ole asennettu paikalleen oikein: Ohjauspaneelin kaikki merkkivalot syttyvät. Mikään ohjauspaneelin merkkivaloista ei pala. Näyttöön ilmestyy virheilmoitus SC

25 Lisävarusteiden asentaminen Asennus: Paper Feed Unit Type Kun asennat useita lisävarusteita, asenna lisäpaperikasetti ensimmäisenä. R TÄRKEÄÄ: Tulostin painaa noin 50 kg. Kun siirrät tulostinta, tartu tulostimen molemmilla puolilla oleviin kahvoihin ja nosta varovasti. Tulostin voi vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman, jos se putoaa. R TÄRKEÄÄ: Paperikasetin huolimaton nostaminen tai sen pudottaminen voi aiheuttaa tapaturman. Tärkeää Tulostimeen voi asentaa enintään kaksi lisäpaperikasettia. Kun asennetaan kaksi lisäpaperikasettia, vakiopaperikasetin alapuolelle asennettava on Kasetti 2 ja alimmaiseksi asennettava Kasetti 3. Tulostinohjaimen asetukset on päivitettävä ennen lisäpaperikasetin käyttöönottoa. Tarkista mallikoodi tulostimen tyyppikilvestä. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Lisäpaperikasetti (mukana paperialusta) AET108S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota oranssit kiinnitysteipit lisäpaperikasetista. 14

26 Asennus: Paper Feed Unit Type 4000 D Nosta tulostinta sen kummallakin sivulla olevista kahvoista. 2 AQC031S Tärkeää Tulostimen nostamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä. E Aseta tulostimen pohjassa olevat aukot kohdakkain lisäpaperikasetin tappien kanssa ja laske tulostin varovasti paikalleen lisäpaperikasetin päälle. AET074S Kun asennat molemmat lisäpaperikasetit, kytke paperikasetit ensin toisiinsa samalla tavoin kuin edellä on esitetty. AET075S 15

27 Lisävarusteiden asentaminen 2 Huom. Kun siirrät tulostinta, irrota lisäpaperikasetti. Kun olet asentanut lisäpaperikasetin/-kasetit paikoilleen, tarkista että ne on asennettu oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus] -valikosta. Jos ne on asennettu oikein, Kasetti 2 tai Kasetti 2, Kasetti 3 näkyy konfigurointisivun kohdassa Liitäntävarusteet. Jos lisäpaperikasettia ei ole asennettu oikein, asenna se uudelleen. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. Katso lisätietoja paperin asettamisesta kasetteihin kohdasta s.90 Paperin asettaminen. Jos haluat säätää tulostuspaikkaa, katso s.154 Paperikasetin kohdistus. 16

28 Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti) Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti) R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Ennen kuin kosket muistikorttiin, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa muistikorttia. Muistikortti ei kestä iskuja. Käytettävissä olevan muistin määrä vaihtelee tulostimen mallin mukaan. Päivitä tulostinohjaimen asetukset ennen lisämuistin käyttöönottoa. A Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. B Löysää ohjauskortin kolme kiinnitysruuvia. 2 AQC630S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 17

29 Lisävarusteiden asentaminen C Ota kiinni kahvoista ja vedä ohjauskortti ulos. 2 AQC640S Vedä ohjauskortti kokonaan ulos tulostimesta molemmin käsin. AQC650S D Aseta ohjauskortti tasaiselle alustalle, löysää neljä ruuvia ja irrota kansi. AQC660S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 18

30 Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti) E Asenna SDRAM-muistikortti kuvan osoittamalla tavalla. 2 AQC670S SDRAM-muistikorteille on kaksi asennuspaikkaa. Oletus-SDRAM-kortti asennetaan sisempään aukkoon. Kun asennat SDRAM-lisämuistikortin, kiinnitä se ulompaan aukkoon tai asenna oletusmuistikortin tilalle. F Kun asennat SDRAM-muistikortin tyhjään asennusaukkoon, sovita SD- RAM-kortissa oleva kieleke kortissa olevaan aukkoon ja paina muistikortti paikalleen pystysuorassa. AET076S G Paina SDRAM-muistikorttia ohjauskorttiin, kunnes se lukittuu paikalleen. AET077S 19

31 Lisävarusteiden asentaminen H Kun vaihdat oletus-sdram-muistikortin uuteen, irrota muistikortti painamalla molemmilla sivuilla ( ) olevia vipuja ja irrota oletusmuistikortti ( ). 2 AET078S Asenna uusi SDRAM-muistikortti. Jos haluat tulostimeen enimmäismäärän muistia (512 Mt), irrota oletusmuistikortti (SDRAM) ja asenna kaksi 256 Mt SDRAM-muistikorttia. I Asenna muut lisävarusteet ohjauskorttiin asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti ja ruuvaa ohjauskortin kansi kiinni. J Kiinnitä kansi ja kiristä kannen neljä ruuvia. AQC700S K Sovita ohjauskortti vasemman- ja oikeanpuoleisille kiskoille ja työnnä sitä varovasti paikalleen, kunnes sen liike pysähtyy. AQC710S Tulostin ei toimi oikein, jos ohjauskorttia ei ole asennettu paikalleen oikein. 20

32 Asennus: Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-muistikortti) L Kiinnitä ohjauskortti tulostimeen kiristämällä kolme kiinnitysruuvia. 2 AQC720S Huom. Laita ruuviavain aina käytön jälkeen takaisin omalle paikalleen etukannen sisäpuolelle. Tarkista, että muistikortti on asennettu paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos muistikortti on asennettu oikein, muistin määrä näkyy konfigurointisivun kohdassa Kokonaismuisti. Alla olevassa taulukossa on esitetty asennettavissa olevien SDRAM-muistikorttien koot ja muistin kokonaismäärät. Vakio Lisämuisti Yhteensä 128 Mt 128 Mt 256 Mt 128 Mt 256 Mt 384 Mt 256 Mt 128 Mt 384 Mt 256 Mt 256 Mt 512 Mt Jos muistikorttia ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. Asenna ohjauskortti huolellisesti paikalleen. Lisätietoja on kohdassa s.13 Ohjauskortin käsittelyä koskevia huomautuksia. 21

33 Lisävarusteiden asentaminen Asennus: User Account Enhance Unit Type E 2 R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Ennen kuin kosket käyttäjätilien lisäkorttiin, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa käyttäjätilien lisäkorttia. Käyttäjätilien lisäkortti ei kestä iskuja. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: User Account Enhance Unit Type E AET080S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää ohjauskortin kolme kiinnitysruuvia. AQC630S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 22

34 Asennus: User Account Enhance Unit Type E D Ota kiinni kahvoista ja vedä ohjauskortti ulos. 2 AQC640S Vedä ohjauskortti kokonaan ulos tulostimesta molemmin käsin. AQC650S E Aseta ohjauskortti tasaiselle alustalle. Löysää neljä ruuvia ja irrota kansi AQC660S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 23

35 Lisävarusteiden asentaminen F Asenna käyttäjätilien lisäkortti kuvan osoittamaan paikkaan. 2 AQC680S G Sovita käyttäjätilien lisäkortissa olevat kielekkeet ohjauskortissa oleviin koloihin ja paina käyttäjätilien lisäkorttia ohjauskorttiin, kunnes se naksahtaa paikalleen. AET081S H Tarkista, että käyttäjätilien lisäkortti on tiukasti kiinni ohjauskortissa. AET082S 24

36 Asennus: User Account Enhance Unit Type E I Kiinnitä kansi ja kiristä kannen neljä ruuvia. 2 AQC700S J Sovita ohjauskortti vasemman- ja oikeanpuoleisille kiskoille ja työnnä sitä varovasti paikalleen, kunnes sen liike pysähtyy. AQC710S Työnnä ohjauskorttia kohdasta, jossa lukee PUSH. Työnnä ohjauskorttia sisään tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. Tulostin ei toimi oikein, jos ohjauskorttia ei ole asennettu paikalleen oikein. K Kiinnitä ohjauskortti tulostimeen kiristämällä kolme kiinnitysruuvia. AQC720S 25

37 Lisävarusteiden asentaminen 2 Huom. Tarkista, että käyttäjätilien lisäkortti on asennettu paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, Hallintayksikkö näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos käyttäjätilien lisäkorttia ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. Asenna ohjauskortti huolellisesti paikalleen. Lisätietoja on kohdassa s.13 Ohjauskortin käsittelyä koskevia huomautuksia. 26

38 Asennus: Hard Disk Drive Type 4000 Asennus: Hard Disk Drive Type 4000 R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Ennen kuin kosket kiintolevyyn, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa kiintolevyä. Tulostimen kiintolevy ei kestä iskuja. Ennen uuden kiintolevyn käyttöönottoa tulostinohjaimen asetukset on päivitettävä. A Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat tarvikkeet: Kiintolevy 2 AET083S Nauhakaapeli AQC500S 27

39 Lisävarusteiden asentaminen Virtajohto 2 AET085S Neljä ruuvia AET086S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää ohjauskortin kolme kiinnitysruuvia. AQC630S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 28

40 Asennus: Hard Disk Drive Type 4000 D Ota kiinni kahvoista ja vedä ohjauskortti ulos. 2 AQC640S Vedä ohjauskortti kokonaan ulos tulostimesta molemmin käsin. AQC650S E Aseta ohjauskortti tasaiselle alustalle, löysää neljä ruuvia ja irrota kansi. AQC660S Ruuvit eivät lähde kokonaan irti. 29

41 Lisävarusteiden asentaminen F Asenna kiintolevy kuvan osoittamaan paikkaan. 2 AET069S G Kiinnitä kiintolevy ohjauskorttiin kiintolevyn mukana toimitetuilla ruuveilla. AET087S H Kytke virtajohto kiintolevyyn ja ohjauskorttiin. AET088S 30

42 Asennus: Hard Disk Drive Type 4000 I Kytke nauhakaapeli kiintolevyyn ja ohjauskorttiin. Kytke nauhakaapelin sininen pää ohjauskorttiin. 2 AQC0006S J Jos asennat muita lisävarusteita ohjauskorttiin, älä aseta ohjauskorttia paikalleen vaan siirry kohtaan, jossa annetaan ohjeet kyseisen lisävarusteen asentamiseksi ohjauskorttiin. K Kiinnitä kansi ja kiristä kannen neljä ruuvia. AQC700S L Sovita ohjauskortti vasemman- ja oikeanpuoleisille kiskoille ja työnnä sitä varovasti paikalleen, kunnes sen liike pysähtyy. AQC710S Työnnä ohjauskorttia kohdasta, jossa lukee PUSH. Työnnä ohjauskorttia sisään tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. Tulostin ei toimi oikein, jos ohjauskorttia ei ole asennettu paikalleen oikein. 31

43 Lisävarusteiden asentaminen M Kiinnitä ohjauskortti tulostimeen kiristämällä kolme kiinnitysruuvia. 2 AQC720S Kun tulostimeen kytketään virta, kiintolevy alustetaan automaattisesti. Huom. Tarkista, että kiintolevy on asennettu paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, Kiintolevy näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos kiintolevyä ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. Asenna ohjauskortti huolellisesti paikalleen. Lisätietoja on kohdassa s.13 Ohjauskortin käsittelyä koskevia huomautuksia. 32

44 Asennus: IEEE b Interface Unit Asennus: IEEE b Interface Unit R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Ennen kuin kosket b -liitäntäyksikköön, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa b-liitäntäyksikköä b-liitäntäyksikkö ei kestä iskuja. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: IEEE b Interface Unit Liitäntäyksikkö 2 AAL151S Kortti ZHBP420E 33

45 Lisävarusteiden asentaminen Antenni 2 Antennin suojus ZHBP430E AAL888S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää kaksi ruuvia ja irrota b-liitäntäyksikön suojus. AQC091S Irrotettua suojusta ei enää tarvita, kun liitäntäyksikkö asennetaan. D Työnnä b-liitäntäyksikkö ohjauskorttiin. AET094S 34

46 Asennus: IEEE b Interface Unit E Kiinnitä liitäntäyksikkö paikalleen kiristämällä kaksi ruuvia. 2 AQC095S F Kiinnitä antenni korttiin tekstipuoli alaspäin ja epätasainen puoli ylöspäin. AET096S G Työnnä korttia paikalleen liitäntäyksikköön (antenni ja lovipuoli itseäsi kohti), kunnes sen liike pysähtyy. AQC097S 35

47 Lisävarusteiden asentaminen H Kiinnitä antennin suojus antenniin leikatut kulmat itseesi päin. 2 AQC098S Huom. Tarkista, että b-liitäntäyksikkö on asennettu paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, IEEE b näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos b-liitäntäyksikköä ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. 36

48 Asennus: Bluetooth Interface Unit Type 3245 Asennus: Bluetooth Interface Unit Type 3245 R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Kun tulostinta käytetään Bluetooth-kortin kanssa, myös tietokoneeseen pitää asentaa Bluetooth-kortti. Ennen kuin kosket Bluetooth-liitäntäyksikköön, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa Bluetooth-liitäntäyksikköä. Bluetooth-liitäntäyksikkö ei kestä iskuja. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Bluetooth Interface Unit Type 3245 Liitäntäyksikkö 2 AAL151S Kortti ZHBP510E 37

49 Lisävarusteiden asentaminen Antennin suojus 2 AAL888S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää kaksi ruuvia ja irrota Bluetooth-liitäntäyksikön suojus. AQC091S Irrotettua suojusta ei enää tarvita, kun liitäntäyksikkö asennetaan. D Työnnä Bluetooth-liitäntäyksikkö ohjauskorttiin. AET094S E Kiinnitä liitäntäyksikkö paikalleen kiristämällä kaksi ruuvia. AQC095S 38

50 Asennus: Bluetooth Interface Unit Type 3245 F Varmista, että kortin INSERT -puoli osoittaa itseäsi kohti ja työnnä korttia varovasti Bluetooth-liitäntäyksikköön, kunnes sen liike pysähtyy. 2 AQC099S G Pidennä antenni painamalla sitä. AQC100S H Kiinnitä antennin suojus antenniin siten, että katkaistut kulmat ovat itseäsi kohti. AET101S Huom. Tarkista, että Bluetooth-liitäntäyksikkö on asennettu oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, Bluetooth näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos Bluetooth-liitäntäyksikköä ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. 39

51 Lisävarusteiden asentaminen Asennus: IEEE 1284 Interface Board Type A 2 R TÄRKEÄÄ: Älä koske ohjauskorttilokeron sisäosiin. Jos teet niin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai palovamman. Tärkeää Ennen kuin kosket 1284-liitäntäkorttiin, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa 1284-liitäntäkorttia liitäntäkortti ei kestä iskuja. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: IEEE 1284 Interface Board Type A ABT041S1 B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää kaksi ruuvia ja irrota 1284-liitäntäkortin suojus. AQC091S Irrotettua suojusta ei tarvita enää, kun 1284-liitäntäkortti asennetaan. 40

52 Asennus: IEEE 1284 Interface Board Type A D Työnnä 1284-liitäntäkortti paikalleen. 2 AET102S Tarkista, että 1284-liitäntäkortti on kunnolla kytketty ohjauskorttiin. E Kiinnitä 1284-liitäntäkortti paikalleen kiristämällä kaksi ruuvia. AQC103S Huom. Kytke tulostin tietokoneeseen pakkauksen mukana toimitetulla sovittimella. Tarkista, että 1284-liitäntäkortti on asennettu paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, Rinnakkaisliitäntä näkyy konfigurointisivun kohdassa Laitelitäntä. Jos 1284-liitäntäkorttia ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. 41

53 Lisävarusteiden asentaminen Asennus: USB Host Interface Board Type A 2 Tärkeää Kun kytket digitaalikameran tulostimeen USB-kaapelilla, käytä USB-liitäntäkortin USB-porttia. Ennen kuin kosket USB-liitäntäkorttiin, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa USB-liitäntäkorttia. USB 2.0 -liitäntäkortti ei kestä iskuja. A Tarkista pakkauslaatikon sisältö. USB-liitäntäkortti AQC041S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Löysää kaksi ruuvia ja irrota USB-liitäntäkortin suojus. AQC910S Irrotettua suojusta ei enää tarvita, kun liitäntäyksikkö asennetaan. 42

54 Asennus: USB Host Interface Board Type A D Työnnä USB-liitäntäkortti paikalleen ohjauskorttiin. 2 AQC042S E Kiinnitä USB-liitäntäkortti paikalleen kiristämällä kaksi ruuvia. AQC044S Tarkista, että USB-liitäntäkortti on kiinnitetty kunnolla ohjauskorttiin. Huom. Tarkista, että olet asentanut USB-liitäntäkortin paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus]-valikosta. Jos se on asennettu oikein, USB Host näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos USB-liitäntäkorttia ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Voit kytkeä digitaalikameran USB-kaapelin tämän USB-liitäntäkortin porttiin. Lisätietoja, katso s.59 Digitaalikameran kytkeminen tai Ohjelmisto-opas. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. 43

55 Lisävarusteiden asentaminen Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A 2 Tärkeää Tulostimen ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigabit ethernet -verkkokortti. Voit sen sijaan käyttää tähän korttiin asennettuja ethernet- USB-portteja. Ennen kuin kosket gigabit ethernet -korttiin, koske johonkin metalliesineeseen staattisen sähkön purkamiseksi. Staattinen sähkö voi vaurioittaa gigabit ethernet -korttia. Gigabit ethernet -kortti ei kestä iskuja. A Tarkista pakkauslaatikon sisältö. Gigabit Ethernet -kortti AGY096S Suojukset (yksi ethernet-porttia ja toinen USB-porttia varten) AGY097S Ferriittirengas (tämä laite ei tarvitse.) AQC092S Huom. Ferriittirenkaan muoto vaihtelee tulostimen mallin mukaan. 44

56 Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota kaapelit tulostimen ethernet- ja USB-porteista ja kiinnitä kummankin portin päälle suojus. 2 AQC046S D Löysää kaksi ruuvia ja irrota Gigabit ethernet -korttipaikan suojus. AQC091S Irrotettua suojusta ei enää tarvita, kun liitäntäyksikkö asennetaan. E Työnnä Gigabit ethernet kortti paikalleen ohjauskorttiin. AQC043S 45

57 Lisävarusteiden asentaminen F Kiinnitä Gigabit ethernet paikalleen kiristämällä kaksi ruuvia. 2 AQC045S Tarkista, että Gigabit ethernet -kortti on kunnolla kiinni ohjauskortissa. Huom. Tarkista, että olet asentanut Gigabit ethernet -kortin paikalleen oikein tulostamalla konfigurointisivu [Lista/Testitulostus] -valikosta. Jos se on asennettu oikein, Gigabit Ethernet Board näkyy konfigurointisivun kohdassa Laiteliitäntä. Jos Gigabit ethernet -korttia ei ole asennettu oikein, aloita asennus alusta. Jos asennus ei vieläkään onnistu, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. Asetukset pitää vahvistaa ohjauspaneelista, ennen kuin gigabit ethernet - korttia voi käyttää. Lisätietoja on kohdassa s.63 Ethernet-määritykset. Viite Katso lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta Pika-asennusopas. 46

58 Asennus: Data Overwrite Security Unit Type E Asennus: Data Overwrite Security Unit Type E Tärkeää Tietojen suojausyksikkö ei kestä iskuja. Asenna tietojen suojausyksikkö (Data Overwrite Security unit) oikeanpuoleiseen aukkoon. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: 2 Tietojen suojausyksikkö (Data Overwrite Security unit) AET104S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota ohjauskortin keskimmäisen laajennuspaikan suojus. AQC105S 47

59 Lisävarusteiden asentaminen D Työnnä tietojen suojausyksikköä ohjauskorttiin, kunnes se naksahtaa paikalleen. 2 AQC106S E Kiinnitä suojus tietojen suojausyksikön päälle. Kiristä suojuksen ruuvit. AQC107S Huom. Älä koske tietojen suojausyksikköön, kun tulostinta käytetään. Se voi irrota, vaikka sitä painetaan vain kevyesti. 48

60 Kameran suoratulostuksen kortin asennus Kameran suoratulostuksen kortin asennus Tärkeää Kameran suoratulostuksen kortti ei kestä iskuja. Käytä oikeanpuoleista korttipaikkaa. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Kameran suoratulostuksen kortti 2 AET104S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota ohjauskortin keskimmäisen laajennuspaikan suojus. AQC105S 49

61 Lisävarusteiden asentaminen D Työnnä kameran suoratulostuksen korttia aukkoon, kunnes se naksahtaa paikalleen. 2 AQC106S E Kiinnitä suojus kameran suoratulostuksen kortin päälle. Kiristä suojuksen ruuvit. AQC107S Huom. Älä koske kameran suoratulostuksen korttiin laitteen käytön aikana. Se voi irrota, vaikka sitä painetaan vain kevyesti. 50

62 Asennus: VM Card Type D Asennus: VM Card Type D Tärkeää VM Card Type D ei kestä iskuja. Käytä oikeanpuoleista korttipaikkaa, kun asennat VM Card Type D. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: VM Card Type D 2 AET104S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota ohjauskortin keskimmäisen laajennuspaikan suojus. AQC105S 51

63 Lisävarusteiden asentaminen D Työnnä VM-korttia aukkoon, kunnes se naksahtaa paikalleen. 2 AQC106S E Kiinnitä suojus VM-kortin päälle. Kiristä suojuksen ruuvit. AQC107S Huom. Älä koske VM-korttiin, kun tulostin on käytössä. Se voi irrota, vaikka sitä painetaan vain kevyesti. 52

64 Asennus: Data Storage Card Type A Asennus: Data Storage Card Type A Tärkeää Data Storage Card Type A ei kestä iskuja. Käytä oikeanpuoleista korttipaikkaa, kun asennat Data Storage card. A Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Data Storage Card Type A 2 AET104S B Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. C Irrota ohjauskortin keskimmäisen laajennuspaikan suojus. AQC105S 53

65 Lisävarusteiden asentaminen D Työnnä VM-korttia aukkoon, kunnes se naksahtaa paikalleen. 2 AQC106S E Kiinnitä suojus VM-kortin päälle. Kiristä suojuksen ruuvit. AQC107S Huom. Älä koske VM-korttiin, kun tulostin on käytössä. Se voi irrota, vaikka sitä painetaan vain kevyesti. 54

66 3. Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys Kytke tulostin tietokoneeseen verkon kautta seuraavasti. Valmistele keskitin ja muut verkkolaitteet ennen 10BASE-T- tai 100BASE-TX -kaapelin kytkemistä tulostimen ethernet-porttiin. Vaihtoehtoisesti 1000BASE-T-porttia tukeva gigabit ethernet -kortti on käytettävissä. Tärkeää Käytä suojattua Ethernet-kaapelia. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat johtaa toimintahäiriöihin. Laitteen mukana ei toimiteta Ethernet-kaapelia. Hanki asianmukainen kaapeli verkkoympäristön mukaan. A Kiinnitä toinen ferriittirengas Ethernet-kaapelin tulostimen puoleiseen päähän ja toinen noin 10 cm:n ( ) päähän ensimmäisestä ferriittirenkaasta. AET121S B Kytke Ethernet-kaapeli Ethernet-porttiin. AET122S 55

67 Tulostimen kytkeminen C Jos gigabit ethernet -kortti on asennettu, kytke ethernet-kaapeli tämän kortin porttiin. 3 AQC056S Tulostimen ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigabit ethernet -verkkokortti. D Kytke verkkokaapelin toinen pää verkkoon, esim. keskittimeen. Huom. Tulostimen ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigabit ethernet -verkkokortti. Viite Katso lisätietoja verkkoympäristön asetuksista Ohjelmisto-opas. Katso lisätietoja gigabit ethernet -kortin asennuksesta kohdasta s.44 Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A. 56

68 Verkkoyhteys Merkkivalojen tulkitseminen Vakioethernet-portti 3 AQC070S 1. Keltainen: syttyy, kun 100BASE- TX is on käytössä. Sammuu, kun 10BASE-T on käytössä. 2. Vihreä: syttyy, kun tulostin on kytketty verkkoon oikein. Gigabit ethernet -kortti AQC070S 1. Vihreä: syttyy, kun 10BASE-T on käytössä. 2. Keltainen: syttyy, kun 100BASE- TX is on käytössä. Vihreä ja keltainen merkkivalo palavat tasaisesti, kun 1000BASE-T on käytössä. 57

69 Tulostimen kytkeminen USB-liitäntä 3 Tärkeää USB 2.0 -liitäntäkaapelia ei toimiteta laitteen mukana. Hanki erikseen tietokoneeseesi sopiva kaapeli. USB-liitäntä toimii Windows 98 SE/Me/2000/XP-, Windows Server 2003-, Mac OS 9.x- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmissä. Windows 98 SE/Me -käyttöjärjestelmissä on vain USB 1.1 -tuki. USB-liitäntää voi käyttää Macintoshissa vain tulostimen USB-portin välityksellä. A Kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin USB-porttiin. AET124S B Jos gigabit ethernet -kortti on asennettu, kytke USB 2.0 -kaapelin neliömäinen liitin tämän kortin USB-porttiin. AQC055S Tulostimen ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigabit ethernet -verkkokortti. C Liitä vastakkaisen pään litteä liitin tietokoneen USB-liitäntään tai USBkeskittimeen. Viite Katso lisätietoja gigabit ethernet -kortin asennuksesta kohdasta s.44 Asennus: Gigabit Ethernet Board Type A. Katso lisätietoja USB-liitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. 58

70 Digitaalikameran kytkeminen Digitaalikameran kytkeminen Tulostin tukee suoratulostusta, jota käyttäen voit tulostaa digitaalikameralla otetut valokuvat suoraan kamerasta. Kytke digitaalikamera tulostimeen seuraavasti. 3 AQC047S Tärkeää Tarvitset seuraavat lisävarusteet: USB Host Interface Board Type A (ylimääräinen liitäntäkortti) Camera Direct Print Card Type B (laajennuskortti) USB-liitäntäkortin mukana toimitetaan USB-kaapeli ja kaapelinpidin, jossa voit säilyttää kaapelia. Tarkista, että digitaalikamerasi tukee PictBridge-standardia. A Kiinnitä kaapelinpidin tulostimen taakse lähelle USB-porttia. Kiinnitä kaapelinpidin sellaiseen paikkaan, ettei se häiritse tulostimen toimintaa tai ole muuten tiellä. AQC050S B Tarkista, että sekä tulostimessa että digitaalikamerassa on virta päällä. 59

71 Tulostimen kytkeminen C Kytke tulostin digitaalikameraan USB-liitäntäkortin mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kytke USB-kaapelin litteä liitin tulostimen USB-liitäntäkortin liitäntään. 3 AQC063S D Kytke USB-kaapelin toisen pään neliömäinen liitin digitaalikameraan. E Kiinnitä USB-kaapeli kaapelinpitimeen. AQC049S Viite Katso lisätietoja USB-liitäntäkortin asennuksesta kohdasta s.42 Asennus: USB Host Interface Board Type A. Katso lisätietoja kameran suoratulostuksen kortin asennuksesta kohdasta s.49 Kameran suoratulostuksen kortin asennus. Katso lisätietoja suoratulostuksesta Ohjelmisto-opas. 60

72 Rinnakkaisliitäntä Rinnakkaisliitäntä Tärkeää Rinnakkaiskaapeli on hankittava erikseen. Tulostimen rinnakkaisliitäntä on standardi kaksisuuntainen liitäntä, johon tarvitaan IEEE yhteensopiva 36-nastainen rinnakkaiskaapeli ja tietokoneessa rinnakkaisportti. Käytä suojattua kytkentäkaapelia. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat johtaa toimintahäiriöihin. A Katkaise tulostimesta ja tietokoneesta virta. B Kytke kaapeli IEEE porttiin. 3 Tärkeää Tietokoneen rinnakkaisportin jännite: enintään DC 5 V. AKQ010S C Kiinnitä kaapelin toinen pää tietokoneen rinnakkaisporttiin. Kiinnitä liittimen ruuvit. Viite Katso lisätietoja rinnakkaisliitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. 61

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...6 Tulostimen käyttöohjeet...8 Käyttöohjeen merkintätavat...9 Symbolit...9 Mallikohtaiset kuvaukset...10 Käyttöohjeiden

Lisätiedot

Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat...

Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat... Asennusohje Lue tämä ensin Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat...10 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin Tässä laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ -tarroja jäljempänä esitetyissä paikoissa...6 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8

Lisätiedot

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulostimen esittely Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen liitännät Konfigurointi Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tarvikkeiden vaihtaminen Tulostimen säätäminen

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Verkko-opas 1 2 3 4 Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Huolto-ohje Lue tämä ensin Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...5 Paperisuositukset...9 Paperin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 396849-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

OHJELMISTON ASENNUSOPAS

OHJELMISTON ASENNUSOPAS OHJELMISTON ASENNUSOPAS DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ Sivu JOHDANTO... Sisäkansi TIETOJA OHJELMASTA... ENNEN ASENNUSTA... OHJELMISTON ASENNUS... LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN.. TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI...

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen Käyttöpaneelisivu . Laitteen asentaminen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80 Virtalähde 0-7

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirja-palvelimen asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot