Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden kuluessa. Moni heistä miettii mitä yritykselle pitäisi tehdä. Joillekin jatkaja löytyy perheen sisältä, mutta yhä harvemmassa tapauksessa seuraavalla sukupolvella on kiinnostus ja edellytykset jatkaa yritystoimintaa. Arvion mukaan 40 %:lle löytyy jatkaja lähipiiristä, sama määrä yrityksiä myydään ja viidenneksen osalta yritystoiminta loppuu. Yrityskauppamarkkinat vaihtelevat suhdanteiden mukaan, mutta pitkällä aikavälillä markkinat kasvavat. Yrityskauppa on usein yrittäjälle paras vaihtoehto siirtyä eläkkeelle ja turvata perheen taloudellinen asema. Prevestor on 15 vuoden aikana ollut mukana yli 100 yritysjärjestelyssä ja olemme arviolta neuvotelleet yli eri ostajan kanssa. Prevestorin pitkäaikaisella kokemuksella olemme suunnitelleet OptiValue- tuotteen sellaisille yrittäjille, jotka haluavat tulevaisuudessa realisoida elämäntyönsä yrityskaupan muodossa. On olemassa monia asioita, joiden kautta yrityksen arvoon voidaan vaikuttaa järjestelmällisellä työllä. Olemme oppineet, että eri ostajat voivat arvostaa erilaisia asioita ja arvostustasot eri ostajien välillä voivat olla suuret. On tärkeätä tietää, minkälaisia yrityskauppoja toimialalla on tehty, kuka voisi olla kiinnostunut yrityksestä ja millä perusteella. Yrityskauppoihin liittyy monia asioita: strategiaa, taloudellisia analyysejä, yrityskulttuuria, henkilökemiaa ja hiljaisen tiedon arviointia sekä monia sopimusneuvotteluja. Mukana on usein myös voimakkaita inhimillisiä tuntemuksia, kuten pelkoa tai ahneutta. Näkemysten ja mielipiteiden takana on aina ihminen omine tavoitteineen, toiveineen ja visioineen. Monessa kohdassa ostaja ja myyjä ovat erimielisiä ainakin aluksi. Ilman voimakkaita tuntemuksia ja niiden läpikäyntiä yrityskauppa tuskin voisi toteutua. Edes hinnasta on turha keskustella, jos asianosaisilla ei ole kohteeseen liittyviä omia näkemyksiä sekä objektiivisia että subjektiivisia. Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi. Yrityskauppaan pitää valmistautua hyvin se on yrittäjälle elämän tärkein kauppa. OptiValue on luotu kokemuksella, asiantuntemuksella ja näkemyksellä. Olemme keränneet tietopaketin yrityskaupan suunnittelusta ja toteutuksesta. Olemme ottaneet huomioon myös yrityskauppaprosessiin liittyvät inhimilliset tekijät. Ymmärrämme mikä merkitys elämäntyöllä on. Sitä kautta tässä on mukana vähän ahneuttakin: haluamme yrityksellesi mahdollisen hyvän hinnan. Mikäli asia kiinnostaa - ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta lisää. Hyvää Joulua ja menestystä ensi vuodelle! Riku Hildén, Partner, Prevestorin perustaja Tekniseri-Group osti PS-Printin osakekannan Tekniseri Group Oy on ostanut PS-Print Oy:n koko osakekannan. PS- Printin päätuotteita ovat etiketit ja tarrat elintarvike-, teknokemianja metsäteollisuudelle. Yhtiöllä on tehdas Kemissä ja myyntikonttorit Tampereella ja Helsingissä. Yhtiön v liikevaihto oli noin 3 M. Prevestor toimi kaupassa myyjien edustajana. Elfving osti Forteco Oy:n osake-enemmistön Forteco Finland Oy:n osakkaat ovat myyneet yhtiönsä osake-enemmistön Oy Elfving Ab:lle. Fortecon päätuoteryhmät ovat Peugeotin skootterit- ja mopot sekä Aixamin mopoautomallisto. Molemmat tuoteryhmät ovat alansa johtavia tuotteita. Fortecon liikevaihto on noin 6 M. Forteco jatkaa itsenäisenä osana Elfving konsernia perustettu Oy Elfving Ab on harjoittanut teknistä tukkukauppaa vuodesta Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Rakennusliike Mijorak Oy osti SOLin korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut-liiketoiminnan Mijorak osti SOLin korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut- liiketoiminnan. Kaupan myötä Mijorakin vahva korjausrakentamispalvelutarjonta laajenee entistä vahvemmin yritys- ja kiinteistöomistaja-asiakkaille. SOLin rakentamispalveluyksikkö markkinoi laadukkaita palveluita yritysasiakkaille pääkaupunkiseudulla. Mijorak Oy on monipuolinen rakennusalan palveluyritys. Merkittävän osan asiakaskunnasta muodostavat pääkaupunkiseudun kunnat ja laitokset sekä valtion eri yksiköt, yritykset ja yksityishenkilöt. Konsernin liikevaihto on noin 12 M ja työllistää noin 120 henkilöä. Prevestor toimi kaupassa ostajan neuvonantajana.

2 Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin! - Kaupan onnistuminen ei ole itsestään selvä asia Olli Vesikivi, Partner Prevestorin OptiValue- ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa. OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten tai niihin tilanteisiin jossa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta. Liian usein yritys ja yrityksen arvo on liian riippuvainen yrittäjästä itsestään. Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue ohjelman eräs keskeinen osa. Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseksi. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. OptiValue-ohjelmassa käydään myös läpi toimialan toteutuneita yrityskauppoja. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli Suomessa tehtyä yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Näin muodostamme kuvan yrityskauppakiinnostuksesta markkinoilla. Saamme käsityksen siitä minkä tyyppi- set yritykset ovat todennäköisiä ostajia, mitä ne hakevat sekä mitä yrityksistä maksetaan. OptiValue ohjelman ja sen tuloksena toteutettavien kehitystoimien konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa: Yrityksen kiinnostavuuden lisääminen Ongelmakohtien ratkaiseminen ennen kauppaneuvotteluja Yrityksen keskeisten arvonluojien ja piilevien vahvuuksien tunnistaminen Perusteet hyvälle kauppahinnalle Mahdollisimman hyvät maksuehdot Kaupan jälkeisten vastuiden minimointi Yrityskauppaprosessin nopeuttaminen Mahdollisesti valmiita ostajakandidaatteja OptiValue on systemaattien ja kustannustehokas prosessi, jonka perusosan toteuttaminen on noin viiden työpäivän projekti, yrittäjän oman ajankäytön ollessa yhden työpäivän luokkaa. Kehitystoimien toteutumista seurataan erillisen suunnitelman mukaisesti. OptiValue -ohjelmaan voidaan tarvittaessa liittää erillisenä osana muun muassa yritysrakenteen tai rahoituspohjan kehittäminen. Jatkuvuus on pohdinnan aiheena monilla yrittäjillä. On laskettu, että seuraavien vuoden kuluessa yli 50 % yrittäjistä saavuttaa eläkeiän. Monilla toimialoilla uutta omistajaa etsivien yritysten tarjonta tulee lisääntymään merkittävästi. Ostajat tulevat entistä valikoivammiksi. Ne hakevat sopivaa täydennystä liiketoimintaan. Ensisijaisesti pitää olla strategista yhteensopivuutta, mutta ostajat edellyttävät kohteilta myös muita hyviä ominaisuuksia. Jatkuvuuden ja tulevan uuden omistuksen suunnittelu ja järjestäminen ovat osa yrittäjyyttä. Prevestor tarjoaa asiantuntemuksensa käyttöösi. OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.

3 Yrityskaupat ovat kääntyneet kasvuun Stefan Ekholm, Markkina-analyytikko Yrityskauppojen lukumäärä kääntyi kesän jälkeen selvään kasvuun ja oli syksyllä 2010 noin 20 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan (kokonaismäärä vuoden alusta syksyyn). Vuoden 2008 syksyllä alkanut taantuma on näin ollen kääntynyt kasvusuunnaksi yrityskauppojen osalta. Myös kauppojen koko on hieman kasvanut. Pääomasijoittajien aktiviteetti on lisääntynyt voimakkaasti, eli yrityskaupan ammattilaiset ovat lähteneet rivakasti liikkeelle. Kasvu on ollut varsin epäyhtenäinen eri toimialojen välillä, kuten yleensä murrosvaiheessa. Eräillä palvelualoilla ja monilla teollisuudenaloilla kauppojen määrä on kasvanut merkittävästi kun taas toisilla aloilla on ollut vielä laskua tai vain vähäistä kasvua. Seuraavien toimialojen kohdalla kauppojen määrä kasvoi selvästi enemmän kuin keskimäärin: elintarvike-, tevanake-, kemia-, graafinen, huonekalu-, liikenne- sekä energia. Näiden alojen yrityskauppoja ovat esimerkiksi Järvi-Suomen Portin siirtyminen HK:lle, Turo Tailorin siirtyminen sijoittajille ja henkilöstölle, Basfin tärkkelysliiketoiminnan siirtyminen pääomasijoittajalle ja johdolle, Farmoksen myynti Kiillolle, Ajaston myynti saksalaiselle Baier&Schneiderille sekä Speedyexin myynti VR:lle. Metalliteollisuuden yrityskaupat kuten myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kaupat ovat edelleen olleet laskusuunnassa, vertailtaessa koko alkuvuotta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tukkualan kaupat ovat selvässä kasvussa kun taas vähittäiskauppa on edelleen laskusuunnassa yrityskauppojen määrän osalta. Rakennusteollisuudessa yrityskaupat kasvoivat selvästi. Merkittävä kauppa oli muun muassa Niska & Nyyssösen siirtyminen Sorasetin omistukseen. Vuonna 2010 merkittäviä yrityskauppoja olivat edellä mainittujen lisäksi muun muassa Shellin Suomen toimintojen myyminen ST1:lle, Ovako Barin siirtyminen pääomasijoittajalle, Nordkalkin myynti Rettigille (kokonaisuudessaan) sekä Stora Enson Kotkan-tehtaiden ja Malesian laminaattiliiketoimintojen myynti OpenGate Capitalin rahastolle. Suurimmat toimialat yrityskauppamarkkinoilla ovat palvelut, kauppa, ICT ja metalliteollisuus. Nämä muodostavat yli 50 % kaikista kaupoista. Prevestor seuraa yrityskauppamarkkinoiden kehitystä toimialoittain. Julkaisemme toimialakohtaisia katsauksia. Tässä numerossa tarkastelemme IT-sektorin kauppojen kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä tulevaisuuden näkymiä. Seuraavissa numeroissa esitämme katsaukset muun muassa seuraavilta aloilta: elintarviketeollisuus, kauppa, rakentaminen ja rakennusaineteollisuus, palvelut sekä metalliteollisuus. Palveluihimme kuluu toimialakohtaisten tilastojen ja seurantatietojen läpikäynti asiakkaidemme kanssa. IT alan yrityskauppamarkkinat IT- alalla tehdään yrityskauppoja kolmanneksi eniten. Suurempia toimialoja ovat vain palvelu ja kauppa. IT-alan yrityskaupat ovat koskeneet yli työntekijää viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on varsin suuri luku siihen nähden että (Tilastokeskuksen luokituksen mukaan) informaatio- ja viestintä työllisti kaikkiaan keskimäärin henkilöä vuonna Vuosituhannen alussa markkinat ylikuumenivat voimakkaasti. Vuoden IT-buumin jälkeen yrityskauppojen lukumäärä laski erittäin paljon, noin puoleen. Tämän jälkeen seurasi neljä vuotta aika tasaista kehitystä kunnes yrityskaupat taas vilkastuivat vuonna 2006, kuten yrityskauppamarkkinat yleensä. Nousu ei kuitenkaan kestänyt yhtä kauan kuin muilla aloilla, vaan vuosina kauppojen lukumäärä laski aikaisemmalle tasolle. Vuonna 2009 yrityskauppamarkkinat laskivat selvästi niin IT- kuin muillakin aloilla. Vuoden 2010 aikana IT-kaupat ovat piristyneet selvästi ja kaikki viittaa siihen, että tulemme näkemään varsin vilkasta aikaa IT-alalla myös vuonna Suurin alan kauppa vuonna 2010 on ollut Nethawkin (langattomien verkkojen testi- ja simulointiohjelmistojen kehitys, henkilöstö lukumäärä 370) myynti kanadalaiselle Exfolle. Myyjänä oli kotimainen pääomasijoittaja Conventum Venture Finance. IT-kaupat ovat olleet keskimäärin suhteellisen pieniä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen joukossa on kuitenkin yli 50 kohdetta, joissa henkilökunnan lukumäärä ylitti 100. Ostajina isoissa kaupoissa olivat enimmäkseen kotimaiset IT-alan suuryritykset, mutta noin 20 % suurimmista yrityksistä myytiin ulkomaisille yrityksille tai pääomasijoittajille. Ulkomaisten osuus on lähes samalla tasolla myös pienempien ostokohteiden osalta, kun muilla toimialoilla pienemmät

4 yritykset myydään etupäässä Suomeen. Kaiken kaikkiaan on myyty noin 100 IT -alan yritystä ulkomaille viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana palvelu ja tuotemyyntiin keskittyneiden yritysten osuus kaikista IT-alan kaupoista on ollut merkittävä, noin kolmannes kaikista kaupoista. Seuraavaksi suurimmat kohderyhmät ovat olleet taloushallinnon IT-yritykset (ml. asiakashallinta, laskutus, maksuliikenne ja toiminnanohjaus) sekä ohjelmistoyritykset, kummankin ryhmän osuus karkeasti noin 15 % kaikista IT- kaupoista. Logistiikkaan, e-kauppaan ja tietoliikenteeseen keskittyneet IT- yritykset ovat myös olleet melko merkittävä ryhmä yrityskauppatilastoissa. Palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan vahvasti lähivuosina IT-sektorilla. Konsolidoitumiskehitykselle on sekä lisääntyvää tarvetta että uusia mahdollisuuksia. Alan kehitykseen vaikuttavat paitsi kysynnän kasvu ja toimialan sisäiset tekijät myös muiden alojen rakennemuutokset. Monelle pienelle tai keskisuurelle IT-toimijalle kotimarkkinat ovat tarjonneet melko suojaisan markkina-alueen IT kehitystä suosivassa ympäristössä. Jatkossa IT ratkaisujen tilaajat ovat avoimempia käyttämään myös edullisempien työkustannusten maissa tuotettuja ratkaisuja. Myös EU:n sisäisten markkinoiden kilpailuttamisvelvollisuus lisää paineita kehittyä kustannustehokkaaksi toimittajaksi. Muiden alojen rakennejärjestelyt vauhdittavat IT alan kehitystä, kun yritysten IT infrastruktuureja yhtenäistetään. Myös tässä suhteessa jo kansainvälistyneet yritykset ovat selvästi paremmassa asemassa kuin pelkästään kotimaassa toimineet. Erikoistuminen, asiakkuudet, kansainväliset yhteydet sekä yhteensopivuustekijät ovat vahvoja ominaisuuksia, kun arvioidaan IT-alan yrityksen kiinnostavuutta yrityskauppamarkkinoilla. ICT yrityksen oltava herkkänä exit-ajoituksen suhteen Jussi Heinilä, Senior Advisor Yrityksillä on kaksi kehityspolkua, kun ajatellaan exit -mahdollisuuksia. Ensimmäinen on normaali kehityspolku, jossa yrityksen arvo kertyy sen tuottaman taloudellisen tuloksen ja merkityksen kautta. Yritys kehittyy vuosien saatossa terveeksi ja kilpailukykyiseksi alan peluriksi. Se saattaa kiinnostaa muita alan yrityksiä tai uusia omistajia voittopuolisesti finanssimielessä, yrityksen tuoma lisäansio mielessä. Ostajat tietävät melko tarkkaan mitä saavat. Toinen polku on kehittää yritykselle erityisesti strategista arvoa. Tämä on etenkin huipputeknologiayrityksille tyypillinen tie. Tällaisella yrityksellä on pitkään vaatimaton finassiarvo jos ollenkaan. Se voi kehittää vahvaa teknologiaa ja immateriaalioikeuksia usein vuosia tappiollisella liiketoimintamallilla. Innovaatioyrityksen kauppa-arvo ja exit-mahdollisuudet voivat olla kuitenkin huomattavasti houkuttelevammat kuin tasaisen kehityksen yrityksillä. Erityisesti innovaatiokeskittymissä, kuten Kalifornian Piilaaksossa lukuisat pääomarahoittajat ja nopeat yrittäjät tähtäävät yrityksen strategisen arvon kehittämiseen. Kokeneet sarjayrittäjät aistivat tulevia asiakastarpeita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia, luovia ansaintamalleja tai markkinoiden murroskohtia taitavasti. Fiksut yrittäjät saavat motivoivan pääomistuksen ketterää tuotekehitystä varten. Kun sitten ensimmäiset asiakkaat osoittavat kiinnostusta ja kysyntää, nopeat start-up yritykset ovat apajilla ilman vakavaa kilpailua. Usein vasta tässä vaiheessa vakiintuneet, isommat yritykset alkavat kohdistaa mielenkiintoa uudelle niche-alueelle. Jos liiketoimintapotentiaali on riittävä ja ennusteet kannustavia, isommatkin yritykset alkavat vakavasti viritellä tuotekehitysprojekteja kyseiselle uudelle alueelle. Juuri tässä kohdassa voi pienen yrityksen arvo olla korkea, jopa elinkaarensa huipussaan - jos se vain huomataan ja tilanne pelataan oikein. Strategisen yrityksen arvo on sen innovaatiossa, patenteissa, teknisen henkilöstön kyvyissä ja synergiassa ostajan kanssa. Strategisen ostokohteen etumatka muihin on tärkeää, teknologian ja osaajien avulla ostajayritys pyrkii ottamaan etulyöntiasemaa markkinalla ja mahdollisesti pitämään kilpailua maltillisena tai poissa kokonaan. Ostajayritys yleensä pohtii tässä vaiheessa tehdäänkö itse tarvittava panostus vai ostetaanko siihen liittyvä valmis osaaminen. Aktiivinen myyntiprosessi on olennainen tekijä nostamaan exit arvoa. Ostajat saattavat maksaa premium-hinnan pelkästään pitääkseen kilpailijat varjossa. Vaihtoehtoja on syytä katsoa myös muiden seikkojen vuoksi: onko ostaja kiinnostava työnantajana, tarjoaako se resursseja kasvulle ja kiihdyttämiselle, ovatko henkilökemiat kohdallaan, mikä on yrityksen omistus ja rahoitustausta. Usein nopea exit on pienelle yritykselle ponnahduslauta uusi omistaja tarjoaa myyntikanavat, infraa tueksi, pääomia ja asiakkaan silmissä vakavasti otettavan aseman. Monelle suomalaiselle IT yritykselle uusi suurempi omistaja on antanut pohjan nopeammalle kasvulle ja tien kansainvälisille markkinoille. ICT yritysten strategisen arvon optimihetkeä on vaikea tunnistaa. Tavallisesti ollaan keskittyneitä oman toiminnan pyörittämiseen, eikä huomata kun suuremmatkin alkavat satsata alueelle. Jos käy että juna meni jo, joudutaan odottamaan pitkään, että yrityksen finanssiarvo olisi kehittynyt lähelle mennyttä strategista arvoa. Toisaalta usein ollaan myös liian aikaisin liikkeellä exit markkinalla. Kirjoittaja Jussi Heinilä on ollut mukana lukuisissa yrityksen strategisen arvon kehittämis- ja exit-hankkeissa, toimiessaan high- tech - yritysten neuvonantajana mm. Lontoossa sekä Piilaaksossa yli 8 vuotta. Hän on Prevestorin Senior Advisor.

5 Tavoitteemme on olla paras yrityskauppa-asiantuntija valitussa kohderyhmässä Meille jokainen kohde on erilainen ja jokainen toimeksianto yksilöllinen. Ymmärrys asiakkaan toiminnasta ja tarpeista on toimintamme lähtökohta. Suunnittelemme kokonaisuuden asiakkaan tarpeista. Meille on tärkeää, että koko prosessi hoidetaan hallitusti ja salassapitoa noudattaen. Vastapuolet saavat arkaluontoista tietoa kohteesta vain silloin kun kaupan toteuttamisen edellytykset ovat olemassa. Käytämme paljon aikaa sopivan ostajakandidaatin löytämiseen. Vaihtoehtojen kartoitus on kaiken a ja o. Ostajavaihtoehtoja on yleensä lukuisia. Olemme tottuneet kääntämään kiviä parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Tiimimme koostuu kokeneista ammattilaisista. Korkea etiikka on meille itsestään selvää. Haluamme tarjota laatua kustannustehokkaasti. Prevestor on kansainvälisen euromerger yhteistyöverkoston suomalainen jäsen.

6 Valikoituja referenssejä FOTOLUX OY Kokkolan Paikallisradio Oy

7 Valikoituja referenssejä TURUN PUHELIN Pejan Oy Sinun Yrityksesi?

8 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat keskikokoiset yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Toimimme yhteistyössä Pääomakonttori Oy:n kanssa, jonka piirissä on yksityisiä sijoittajia pääasiassa yrityksensä myyneitä henkilöitä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä uutta yritystä. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot