Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden kuluessa. Moni heistä miettii mitä yritykselle pitäisi tehdä. Joillekin jatkaja löytyy perheen sisältä, mutta yhä harvemmassa tapauksessa seuraavalla sukupolvella on kiinnostus ja edellytykset jatkaa yritystoimintaa. Arvion mukaan 40 %:lle löytyy jatkaja lähipiiristä, sama määrä yrityksiä myydään ja viidenneksen osalta yritystoiminta loppuu. Yrityskauppamarkkinat vaihtelevat suhdanteiden mukaan, mutta pitkällä aikavälillä markkinat kasvavat. Yrityskauppa on usein yrittäjälle paras vaihtoehto siirtyä eläkkeelle ja turvata perheen taloudellinen asema. Prevestor on 15 vuoden aikana ollut mukana yli 100 yritysjärjestelyssä ja olemme arviolta neuvotelleet yli eri ostajan kanssa. Prevestorin pitkäaikaisella kokemuksella olemme suunnitelleet OptiValue- tuotteen sellaisille yrittäjille, jotka haluavat tulevaisuudessa realisoida elämäntyönsä yrityskaupan muodossa. On olemassa monia asioita, joiden kautta yrityksen arvoon voidaan vaikuttaa järjestelmällisellä työllä. Olemme oppineet, että eri ostajat voivat arvostaa erilaisia asioita ja arvostustasot eri ostajien välillä voivat olla suuret. On tärkeätä tietää, minkälaisia yrityskauppoja toimialalla on tehty, kuka voisi olla kiinnostunut yrityksestä ja millä perusteella. Yrityskauppoihin liittyy monia asioita: strategiaa, taloudellisia analyysejä, yrityskulttuuria, henkilökemiaa ja hiljaisen tiedon arviointia sekä monia sopimusneuvotteluja. Mukana on usein myös voimakkaita inhimillisiä tuntemuksia, kuten pelkoa tai ahneutta. Näkemysten ja mielipiteiden takana on aina ihminen omine tavoitteineen, toiveineen ja visioineen. Monessa kohdassa ostaja ja myyjä ovat erimielisiä ainakin aluksi. Ilman voimakkaita tuntemuksia ja niiden läpikäyntiä yrityskauppa tuskin voisi toteutua. Edes hinnasta on turha keskustella, jos asianosaisilla ei ole kohteeseen liittyviä omia näkemyksiä sekä objektiivisia että subjektiivisia. Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi. Yrityskauppaan pitää valmistautua hyvin se on yrittäjälle elämän tärkein kauppa. OptiValue on luotu kokemuksella, asiantuntemuksella ja näkemyksellä. Olemme keränneet tietopaketin yrityskaupan suunnittelusta ja toteutuksesta. Olemme ottaneet huomioon myös yrityskauppaprosessiin liittyvät inhimilliset tekijät. Ymmärrämme mikä merkitys elämäntyöllä on. Sitä kautta tässä on mukana vähän ahneuttakin: haluamme yrityksellesi mahdollisen hyvän hinnan. Mikäli asia kiinnostaa - ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta lisää. Hyvää Joulua ja menestystä ensi vuodelle! Riku Hildén, Partner, Prevestorin perustaja Tekniseri-Group osti PS-Printin osakekannan Tekniseri Group Oy on ostanut PS-Print Oy:n koko osakekannan. PS- Printin päätuotteita ovat etiketit ja tarrat elintarvike-, teknokemianja metsäteollisuudelle. Yhtiöllä on tehdas Kemissä ja myyntikonttorit Tampereella ja Helsingissä. Yhtiön v liikevaihto oli noin 3 M. Prevestor toimi kaupassa myyjien edustajana. Elfving osti Forteco Oy:n osake-enemmistön Forteco Finland Oy:n osakkaat ovat myyneet yhtiönsä osake-enemmistön Oy Elfving Ab:lle. Fortecon päätuoteryhmät ovat Peugeotin skootterit- ja mopot sekä Aixamin mopoautomallisto. Molemmat tuoteryhmät ovat alansa johtavia tuotteita. Fortecon liikevaihto on noin 6 M. Forteco jatkaa itsenäisenä osana Elfving konsernia perustettu Oy Elfving Ab on harjoittanut teknistä tukkukauppaa vuodesta Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Rakennusliike Mijorak Oy osti SOLin korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut-liiketoiminnan Mijorak osti SOLin korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut- liiketoiminnan. Kaupan myötä Mijorakin vahva korjausrakentamispalvelutarjonta laajenee entistä vahvemmin yritys- ja kiinteistöomistaja-asiakkaille. SOLin rakentamispalveluyksikkö markkinoi laadukkaita palveluita yritysasiakkaille pääkaupunkiseudulla. Mijorak Oy on monipuolinen rakennusalan palveluyritys. Merkittävän osan asiakaskunnasta muodostavat pääkaupunkiseudun kunnat ja laitokset sekä valtion eri yksiköt, yritykset ja yksityishenkilöt. Konsernin liikevaihto on noin 12 M ja työllistää noin 120 henkilöä. Prevestor toimi kaupassa ostajan neuvonantajana.

2 Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin! - Kaupan onnistuminen ei ole itsestään selvä asia Olli Vesikivi, Partner Prevestorin OptiValue- ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa. OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten tai niihin tilanteisiin jossa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta. Liian usein yritys ja yrityksen arvo on liian riippuvainen yrittäjästä itsestään. Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue ohjelman eräs keskeinen osa. Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseksi. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. OptiValue-ohjelmassa käydään myös läpi toimialan toteutuneita yrityskauppoja. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli Suomessa tehtyä yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Näin muodostamme kuvan yrityskauppakiinnostuksesta markkinoilla. Saamme käsityksen siitä minkä tyyppi- set yritykset ovat todennäköisiä ostajia, mitä ne hakevat sekä mitä yrityksistä maksetaan. OptiValue ohjelman ja sen tuloksena toteutettavien kehitystoimien konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa: Yrityksen kiinnostavuuden lisääminen Ongelmakohtien ratkaiseminen ennen kauppaneuvotteluja Yrityksen keskeisten arvonluojien ja piilevien vahvuuksien tunnistaminen Perusteet hyvälle kauppahinnalle Mahdollisimman hyvät maksuehdot Kaupan jälkeisten vastuiden minimointi Yrityskauppaprosessin nopeuttaminen Mahdollisesti valmiita ostajakandidaatteja OptiValue on systemaattien ja kustannustehokas prosessi, jonka perusosan toteuttaminen on noin viiden työpäivän projekti, yrittäjän oman ajankäytön ollessa yhden työpäivän luokkaa. Kehitystoimien toteutumista seurataan erillisen suunnitelman mukaisesti. OptiValue -ohjelmaan voidaan tarvittaessa liittää erillisenä osana muun muassa yritysrakenteen tai rahoituspohjan kehittäminen. Jatkuvuus on pohdinnan aiheena monilla yrittäjillä. On laskettu, että seuraavien vuoden kuluessa yli 50 % yrittäjistä saavuttaa eläkeiän. Monilla toimialoilla uutta omistajaa etsivien yritysten tarjonta tulee lisääntymään merkittävästi. Ostajat tulevat entistä valikoivammiksi. Ne hakevat sopivaa täydennystä liiketoimintaan. Ensisijaisesti pitää olla strategista yhteensopivuutta, mutta ostajat edellyttävät kohteilta myös muita hyviä ominaisuuksia. Jatkuvuuden ja tulevan uuden omistuksen suunnittelu ja järjestäminen ovat osa yrittäjyyttä. Prevestor tarjoaa asiantuntemuksensa käyttöösi. OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.

3 Yrityskaupat ovat kääntyneet kasvuun Stefan Ekholm, Markkina-analyytikko Yrityskauppojen lukumäärä kääntyi kesän jälkeen selvään kasvuun ja oli syksyllä 2010 noin 20 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan (kokonaismäärä vuoden alusta syksyyn). Vuoden 2008 syksyllä alkanut taantuma on näin ollen kääntynyt kasvusuunnaksi yrityskauppojen osalta. Myös kauppojen koko on hieman kasvanut. Pääomasijoittajien aktiviteetti on lisääntynyt voimakkaasti, eli yrityskaupan ammattilaiset ovat lähteneet rivakasti liikkeelle. Kasvu on ollut varsin epäyhtenäinen eri toimialojen välillä, kuten yleensä murrosvaiheessa. Eräillä palvelualoilla ja monilla teollisuudenaloilla kauppojen määrä on kasvanut merkittävästi kun taas toisilla aloilla on ollut vielä laskua tai vain vähäistä kasvua. Seuraavien toimialojen kohdalla kauppojen määrä kasvoi selvästi enemmän kuin keskimäärin: elintarvike-, tevanake-, kemia-, graafinen, huonekalu-, liikenne- sekä energia. Näiden alojen yrityskauppoja ovat esimerkiksi Järvi-Suomen Portin siirtyminen HK:lle, Turo Tailorin siirtyminen sijoittajille ja henkilöstölle, Basfin tärkkelysliiketoiminnan siirtyminen pääomasijoittajalle ja johdolle, Farmoksen myynti Kiillolle, Ajaston myynti saksalaiselle Baier&Schneiderille sekä Speedyexin myynti VR:lle. Metalliteollisuuden yrityskaupat kuten myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kaupat ovat edelleen olleet laskusuunnassa, vertailtaessa koko alkuvuotta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tukkualan kaupat ovat selvässä kasvussa kun taas vähittäiskauppa on edelleen laskusuunnassa yrityskauppojen määrän osalta. Rakennusteollisuudessa yrityskaupat kasvoivat selvästi. Merkittävä kauppa oli muun muassa Niska & Nyyssösen siirtyminen Sorasetin omistukseen. Vuonna 2010 merkittäviä yrityskauppoja olivat edellä mainittujen lisäksi muun muassa Shellin Suomen toimintojen myyminen ST1:lle, Ovako Barin siirtyminen pääomasijoittajalle, Nordkalkin myynti Rettigille (kokonaisuudessaan) sekä Stora Enson Kotkan-tehtaiden ja Malesian laminaattiliiketoimintojen myynti OpenGate Capitalin rahastolle. Suurimmat toimialat yrityskauppamarkkinoilla ovat palvelut, kauppa, ICT ja metalliteollisuus. Nämä muodostavat yli 50 % kaikista kaupoista. Prevestor seuraa yrityskauppamarkkinoiden kehitystä toimialoittain. Julkaisemme toimialakohtaisia katsauksia. Tässä numerossa tarkastelemme IT-sektorin kauppojen kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä tulevaisuuden näkymiä. Seuraavissa numeroissa esitämme katsaukset muun muassa seuraavilta aloilta: elintarviketeollisuus, kauppa, rakentaminen ja rakennusaineteollisuus, palvelut sekä metalliteollisuus. Palveluihimme kuluu toimialakohtaisten tilastojen ja seurantatietojen läpikäynti asiakkaidemme kanssa. IT alan yrityskauppamarkkinat IT- alalla tehdään yrityskauppoja kolmanneksi eniten. Suurempia toimialoja ovat vain palvelu ja kauppa. IT-alan yrityskaupat ovat koskeneet yli työntekijää viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on varsin suuri luku siihen nähden että (Tilastokeskuksen luokituksen mukaan) informaatio- ja viestintä työllisti kaikkiaan keskimäärin henkilöä vuonna Vuosituhannen alussa markkinat ylikuumenivat voimakkaasti. Vuoden IT-buumin jälkeen yrityskauppojen lukumäärä laski erittäin paljon, noin puoleen. Tämän jälkeen seurasi neljä vuotta aika tasaista kehitystä kunnes yrityskaupat taas vilkastuivat vuonna 2006, kuten yrityskauppamarkkinat yleensä. Nousu ei kuitenkaan kestänyt yhtä kauan kuin muilla aloilla, vaan vuosina kauppojen lukumäärä laski aikaisemmalle tasolle. Vuonna 2009 yrityskauppamarkkinat laskivat selvästi niin IT- kuin muillakin aloilla. Vuoden 2010 aikana IT-kaupat ovat piristyneet selvästi ja kaikki viittaa siihen, että tulemme näkemään varsin vilkasta aikaa IT-alalla myös vuonna Suurin alan kauppa vuonna 2010 on ollut Nethawkin (langattomien verkkojen testi- ja simulointiohjelmistojen kehitys, henkilöstö lukumäärä 370) myynti kanadalaiselle Exfolle. Myyjänä oli kotimainen pääomasijoittaja Conventum Venture Finance. IT-kaupat ovat olleet keskimäärin suhteellisen pieniä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen joukossa on kuitenkin yli 50 kohdetta, joissa henkilökunnan lukumäärä ylitti 100. Ostajina isoissa kaupoissa olivat enimmäkseen kotimaiset IT-alan suuryritykset, mutta noin 20 % suurimmista yrityksistä myytiin ulkomaisille yrityksille tai pääomasijoittajille. Ulkomaisten osuus on lähes samalla tasolla myös pienempien ostokohteiden osalta, kun muilla toimialoilla pienemmät

4 yritykset myydään etupäässä Suomeen. Kaiken kaikkiaan on myyty noin 100 IT -alan yritystä ulkomaille viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana palvelu ja tuotemyyntiin keskittyneiden yritysten osuus kaikista IT-alan kaupoista on ollut merkittävä, noin kolmannes kaikista kaupoista. Seuraavaksi suurimmat kohderyhmät ovat olleet taloushallinnon IT-yritykset (ml. asiakashallinta, laskutus, maksuliikenne ja toiminnanohjaus) sekä ohjelmistoyritykset, kummankin ryhmän osuus karkeasti noin 15 % kaikista IT- kaupoista. Logistiikkaan, e-kauppaan ja tietoliikenteeseen keskittyneet IT- yritykset ovat myös olleet melko merkittävä ryhmä yrityskauppatilastoissa. Palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan vahvasti lähivuosina IT-sektorilla. Konsolidoitumiskehitykselle on sekä lisääntyvää tarvetta että uusia mahdollisuuksia. Alan kehitykseen vaikuttavat paitsi kysynnän kasvu ja toimialan sisäiset tekijät myös muiden alojen rakennemuutokset. Monelle pienelle tai keskisuurelle IT-toimijalle kotimarkkinat ovat tarjonneet melko suojaisan markkina-alueen IT kehitystä suosivassa ympäristössä. Jatkossa IT ratkaisujen tilaajat ovat avoimempia käyttämään myös edullisempien työkustannusten maissa tuotettuja ratkaisuja. Myös EU:n sisäisten markkinoiden kilpailuttamisvelvollisuus lisää paineita kehittyä kustannustehokkaaksi toimittajaksi. Muiden alojen rakennejärjestelyt vauhdittavat IT alan kehitystä, kun yritysten IT infrastruktuureja yhtenäistetään. Myös tässä suhteessa jo kansainvälistyneet yritykset ovat selvästi paremmassa asemassa kuin pelkästään kotimaassa toimineet. Erikoistuminen, asiakkuudet, kansainväliset yhteydet sekä yhteensopivuustekijät ovat vahvoja ominaisuuksia, kun arvioidaan IT-alan yrityksen kiinnostavuutta yrityskauppamarkkinoilla. ICT yrityksen oltava herkkänä exit-ajoituksen suhteen Jussi Heinilä, Senior Advisor Yrityksillä on kaksi kehityspolkua, kun ajatellaan exit -mahdollisuuksia. Ensimmäinen on normaali kehityspolku, jossa yrityksen arvo kertyy sen tuottaman taloudellisen tuloksen ja merkityksen kautta. Yritys kehittyy vuosien saatossa terveeksi ja kilpailukykyiseksi alan peluriksi. Se saattaa kiinnostaa muita alan yrityksiä tai uusia omistajia voittopuolisesti finanssimielessä, yrityksen tuoma lisäansio mielessä. Ostajat tietävät melko tarkkaan mitä saavat. Toinen polku on kehittää yritykselle erityisesti strategista arvoa. Tämä on etenkin huipputeknologiayrityksille tyypillinen tie. Tällaisella yrityksellä on pitkään vaatimaton finassiarvo jos ollenkaan. Se voi kehittää vahvaa teknologiaa ja immateriaalioikeuksia usein vuosia tappiollisella liiketoimintamallilla. Innovaatioyrityksen kauppa-arvo ja exit-mahdollisuudet voivat olla kuitenkin huomattavasti houkuttelevammat kuin tasaisen kehityksen yrityksillä. Erityisesti innovaatiokeskittymissä, kuten Kalifornian Piilaaksossa lukuisat pääomarahoittajat ja nopeat yrittäjät tähtäävät yrityksen strategisen arvon kehittämiseen. Kokeneet sarjayrittäjät aistivat tulevia asiakastarpeita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia, luovia ansaintamalleja tai markkinoiden murroskohtia taitavasti. Fiksut yrittäjät saavat motivoivan pääomistuksen ketterää tuotekehitystä varten. Kun sitten ensimmäiset asiakkaat osoittavat kiinnostusta ja kysyntää, nopeat start-up yritykset ovat apajilla ilman vakavaa kilpailua. Usein vasta tässä vaiheessa vakiintuneet, isommat yritykset alkavat kohdistaa mielenkiintoa uudelle niche-alueelle. Jos liiketoimintapotentiaali on riittävä ja ennusteet kannustavia, isommatkin yritykset alkavat vakavasti viritellä tuotekehitysprojekteja kyseiselle uudelle alueelle. Juuri tässä kohdassa voi pienen yrityksen arvo olla korkea, jopa elinkaarensa huipussaan - jos se vain huomataan ja tilanne pelataan oikein. Strategisen yrityksen arvo on sen innovaatiossa, patenteissa, teknisen henkilöstön kyvyissä ja synergiassa ostajan kanssa. Strategisen ostokohteen etumatka muihin on tärkeää, teknologian ja osaajien avulla ostajayritys pyrkii ottamaan etulyöntiasemaa markkinalla ja mahdollisesti pitämään kilpailua maltillisena tai poissa kokonaan. Ostajayritys yleensä pohtii tässä vaiheessa tehdäänkö itse tarvittava panostus vai ostetaanko siihen liittyvä valmis osaaminen. Aktiivinen myyntiprosessi on olennainen tekijä nostamaan exit arvoa. Ostajat saattavat maksaa premium-hinnan pelkästään pitääkseen kilpailijat varjossa. Vaihtoehtoja on syytä katsoa myös muiden seikkojen vuoksi: onko ostaja kiinnostava työnantajana, tarjoaako se resursseja kasvulle ja kiihdyttämiselle, ovatko henkilökemiat kohdallaan, mikä on yrityksen omistus ja rahoitustausta. Usein nopea exit on pienelle yritykselle ponnahduslauta uusi omistaja tarjoaa myyntikanavat, infraa tueksi, pääomia ja asiakkaan silmissä vakavasti otettavan aseman. Monelle suomalaiselle IT yritykselle uusi suurempi omistaja on antanut pohjan nopeammalle kasvulle ja tien kansainvälisille markkinoille. ICT yritysten strategisen arvon optimihetkeä on vaikea tunnistaa. Tavallisesti ollaan keskittyneitä oman toiminnan pyörittämiseen, eikä huomata kun suuremmatkin alkavat satsata alueelle. Jos käy että juna meni jo, joudutaan odottamaan pitkään, että yrityksen finanssiarvo olisi kehittynyt lähelle mennyttä strategista arvoa. Toisaalta usein ollaan myös liian aikaisin liikkeellä exit markkinalla. Kirjoittaja Jussi Heinilä on ollut mukana lukuisissa yrityksen strategisen arvon kehittämis- ja exit-hankkeissa, toimiessaan high- tech - yritysten neuvonantajana mm. Lontoossa sekä Piilaaksossa yli 8 vuotta. Hän on Prevestorin Senior Advisor.

5 Tavoitteemme on olla paras yrityskauppa-asiantuntija valitussa kohderyhmässä Meille jokainen kohde on erilainen ja jokainen toimeksianto yksilöllinen. Ymmärrys asiakkaan toiminnasta ja tarpeista on toimintamme lähtökohta. Suunnittelemme kokonaisuuden asiakkaan tarpeista. Meille on tärkeää, että koko prosessi hoidetaan hallitusti ja salassapitoa noudattaen. Vastapuolet saavat arkaluontoista tietoa kohteesta vain silloin kun kaupan toteuttamisen edellytykset ovat olemassa. Käytämme paljon aikaa sopivan ostajakandidaatin löytämiseen. Vaihtoehtojen kartoitus on kaiken a ja o. Ostajavaihtoehtoja on yleensä lukuisia. Olemme tottuneet kääntämään kiviä parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Tiimimme koostuu kokeneista ammattilaisista. Korkea etiikka on meille itsestään selvää. Haluamme tarjota laatua kustannustehokkaasti. Prevestor on kansainvälisen euromerger yhteistyöverkoston suomalainen jäsen.

6 Valikoituja referenssejä FOTOLUX OY Kokkolan Paikallisradio Oy

7 Valikoituja referenssejä TURUN PUHELIN Pejan Oy Sinun Yrityksesi?

8 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat keskikokoiset yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Toimimme yhteistyössä Pääomakonttori Oy:n kanssa, jonka piirissä on yksityisiä sijoittajia pääasiassa yrityksensä myyneitä henkilöitä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä uutta yritystä. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy D I G I T A L P I L O T S Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä 10.5.2016 - Jussi Pullola, Vere Oy Digitalisaatio kaikilla mausteilla! Näkemyksiä siitä, miten palvelua ja tulosta voidaan parantaa digiannoksilla

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Yhtiökokous

Lisätiedot

Fennian omistajanvaihdospalvelut

Fennian omistajanvaihdospalvelut Fennian omistajanvaihdospalvelut Kaj-Olof Lindgren 17.3.2016 Fennia-konserni Fennia Vahinkovakuutuspalvelut Henki-Fennia Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset, vakuutuksellinen varainhoito Fennia Varainhoito

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot