KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO"

Transkriptio

1 KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN

2 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/1998, 13 2 mom A 812/1998, 1 1 mom Kumoaa Määräyksen no Muuttaa Määräystä no KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus on päättänyt Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava lukien toistaiseksi. Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä osana valmistavaa koulutusta. Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä. Todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista sekä henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Opetusneuvos OLLI HAUTAKOSKI Olli Hautakoski 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnot Näyttötutkintoihin valmistava koulutus Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin yleiset perusteet Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Viestintäalan yleistaidot ja -tiedot... 9 a) Ammattitaitovaatimukset... 9 b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Informaatiotekniikan perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantotekniikan perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantotalouden perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Esimiestehtävien hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Erityistehtävien hallinta )Painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus

4 4 a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Verkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Painotuotannon hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Jälkikäsittelytuotannon hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tuotannon suunnittelu a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ) Henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen ja työpaikkakoulutus.. 32 a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tietojenkäsittelyjärjestelmän asennus ja käyttöönotto a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tuotantolaitteiston, tuotannon automaation ja tuotantoympäristön kehittäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suunnittelun ja kehittämisen hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit... 41

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen. Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laajaalaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja sosiaaliset valmiudet. 2 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua näyttöihin osana opintojaan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä. 5

6 3 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAPOJEN JA TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN YLEISET PERUSTEET Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta. Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman realistinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. 2 Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 TUTKINNON OSAT Tutkinnossa voi suuntautua informaatiotekniikan, tuotantotekniikan tai tuotantotalouden alueelle. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava osa viestintäalan yleistiedot ja -taidot ja yksi osista informaatiotekniikan perusosaaminen tuotantotekniikan perusosaaminen tuotantotalouden perusosaaminen 6

7 sekä osat esimiestehtävien hallinta erityistehtävien hallinta * painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus * verkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen * painotuotannon hallinta * jälkikäsittelytuotannon hallinta * tuotannon suunnittelu * henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen ja työpaikkakoulutus * asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi * tietojenkäsittelyjärjestelmän asennus ja käyttöönotto * tuotantolaitteiston, tuotannon automaation tai tuotantoympäristön kehittäminen suunnittelun ja kehittämisen hallinta. Osassa erityistehtävien hallinta on valittava yksi tähdellä merkityistä osaamisalueista. Erityistehtävien hallinnan osaamisalue ei kuitenkaan saa olla sama kuin valitussa suuntautumisosassa 2, 3 tai 4 (informaatiotekniikan perusosaaminen, tuotantotekniikan perusosaaminen tai tuotantotalouden perusosaaminen). Näiden lisäksi voi tutkittava suorittaa osan yrittäjyys. Luku 3 KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 VIESTINTÄALAN YLEISTIEDOT JA -TAIDOT a) Ammattitaitovaatimukset ymmärtää kansan- ja yritystalouden perustapahtumien vaikutukset omaan alaansa ja yritykseensä. Hän tietää pääpiirteittäin viestintäteollisuuden asiakkaat, sidosryhmät, yritykset, tuotteet ja tuotantoprosessit sekä toimialan, tuotteiden ja tekniikan todennäköiset kehitystrendit. Hän ymmärtää oman yrityksensä toiminnan ja tuntee sen tuotteet. Hän osaa tulkita tuloslaskelman ja taseen. Hän tuntee työsuhdeasiat. lla on sellaiset kone- ja sähkötekniikan perustiedot, että hän ymmärtää viestintäalan laitteiden ja koneiden toiminnan ja käynnissäpidon ja 7

8 pystyy ongelmien ratkaisutaitonsa avulla tunnistamaan häiriöiden syyt. Hän ymmärtää laadun ohjauksen ja laatujärjestelmien periaatteen ja osaa noudattaa työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tutkittavalla on työtehtävissä tarvittava matemaattis-luonnontieteellinen ja tietotekninen osaaminen sekä PC- että Macintosh-ympäristössä ja oman alansa käytännön kielitaito. b) Ammattitaidon osoittamistavat Osaaminen todennetaan muiden osien näyttöjen yhteydessä kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla tai työpaikalla käytännön työtehtävillä niiltä osin kuin se on mahdollista ja järkevää. Näytön osana voi olla tietotekniikassa myös atk:n A- ajokortin suorittaminen. Valitsemansa vieraan kielen hallinnan tutkittava voi osoittaa kielitutkinnolla tai esimerkiksi tekemällä jonkin tutkinnon osan kirjallisen ja suullisen raportoinnin kyseisellä vieraalla kielellä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus VIESTINTÄALAN TOIMIALATIEDON HALLINTA 8 tuntee viestintäalan toimialana sekä sen tuotteet, tuotteiden rakenteen ja tuottamis- tai valmistusprosessit ja ymmärtää eri tuotteiden tai tuoteryhmien liiketoiminnan strategiat ymmärtää, miten tekniikan ja kysynnän muutokset lähitulevaisuudessa todennäköisimmin tulevat vaikuttamaan toimialan kehittymiseen ymmärtää kansan- ja yritystaloudellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden, tuotteiden ja raaka-aineiden hintatason muutosten, yhteydet omaan alaansa ja yritykseensä osaa kuvata viestintäalan yrityksen liiketoiminnan ohjauksen peruskäsitteistön ja on selvillä oman yrityksensä toiminta-ajatuksesta osaa tulkita liikeyrityksen tuloslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeiset asiat

9 pystyy arvioimaan vastuullaan olevien toimintojen kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja niiden kehittymistä sekä toimintaympäristön vaikutuksen näihin tuntee työlainsäädännön periaatteita siinä määrin, että osaa soveltaa työsopimus-, työaika- ja YT-lain pääkohtia sekä osaa lisäksi käyttää hyväkseen tietolähteitä ja alan asiantuntijoiden palveluja tuntee valtakunnallisia edunvalvontajärjestelmiä, työehtosopimuksia sekä mahdollisia paikallisia sopimuksia niin, että osaa nimetä soveltuvat sopimukset ja soveltaa niitä oman alansa tyypillisissä työsuhdeasioissa. TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN PERUSTIETOJEN HALLINTA, LAATU JA ONGELMANRATKAISUTAITO tuntee graafisten viestinnän prosessien tärkeimmät muuttujat ja niiden taustalla olevat luonnontieteelliset tekijät sekä prosessin muuttujien ja eri työvaiheiden yleisimmät laatutekijät ja niihin vaikuttavat häiriöt hallitsee riittävästi fysiikan ja kemian perusteita kyetäkseen selviytymään käytännön esimiestoiminnassaan esiin tulevista teknisiin, taloudellisiin, tuottavuuteen, markkinointiin, laadun mittaukseen yms. liittyvistä tehtävistä ymmärtää myös prosessin eri vaiheiden ja välituotteiden laatutekijöiden vaikutuksen seuraavan prosessivaiheen laatuun ymmärtää laadun ohjauksen ja laatujärjestelmien periaatteen sekä laatutoiminnan merkityksen tuottavuuden ja kannattavuuden kannalta osaa tuotanto- ja laatuhäiriöiden, koneiden ja laitteiden toimintahäiriöiden sekä prosessiin liittyvien häiriöiden systemaattisen ongelmanratkaisun jollakin ongelmanratkaisun menetelmällä tietää viestintäalan koneiden, laitteiden ja järjestelmien yleisimmät häiriöiden aiheuttajat ja sekä ennakoivan että korjaavan kunnossapidon periaatteet ja yleisimmät käytännön toimet tietojärjestelmien, koneiden ja laitteiden käynnissäpidon varmistamiseksi. MATEMAATTISTEN MENETELMIEN HALLINTA ymmärtää ja hallitsee riittävästi matematiikan perusteita kyetäkseen selviytymään käytännön esimies-, arviointi- ja suunnittelutoiminnassa esiin tulevista, tutkinnon edellyttämistä laskelmista, jotka liittyvät tekniik- 9

10 kaan, taloudellisuuteen, tuottavuuteen, markkinointiin ja laadun mittaukseen; näistä hän selviytyy sekä laskinta, taulukoita yms. laskennan apuvälineitä apunaan käyttäen että peruslaskennan osalta ilman niitä tuntee tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan periaatteita niin, että ymmärtää työtehtävissään tarpeellisten kustannus- ja muiden talous-, tuottavuus-, laatu- yms. laskelmien taustan ja osaa tulkita niitä oikein osaa kuvata ilmiöitä ja riippuvuussuhteita matematiikan keinoin, havainnollistaa tuloksia graafisesti ja tehdä niistä johdonmukaisia ja perusteltuja päätelmiä. TIETOTEKNISTEN MENETELMIEN HALLINTA tuntee viestintäalan tietotekniset perustyökalut, tietoverkot ja tietokonejärjestelmät ja osaa käyttää keskeisimpiä sovellus- ja kehitysohjelmia viestintäalan sovelluksissa pystyy tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja tietoliikenteessä vähintään atk:n A-ajokortin tasoiseen, itsenäiseen suoritukseen sekä PCettä Macintosh-ympäristössä osaa käyttää tietotekniikkaa tiedonhankinnan ja -käsittelyn sekä tiedon tuottamisen ja viestinnän välineinä ammattialallaan osaa toimia luontevasti keskeisissä kotimaisissa ja ulkomaisissa tietoverkostoissa ja on selvillä tietotekniikan ja uusien multimedioiden monipuolisuudesta ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. KIELITAITO selviää valitsemallaan vieraalla kielellä tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa hallitsee valitsemansa vieraan kielen niin, että selviää käytännön tasolla työtehtävissään esiintyvistä tilanteista ymmärtää valitsemallaan vieraalla kielellä alansa koneiden, laitteiden ja ohjelmien turvaohjeet sekä käyttö- ja huolto-oppaiden olennaisen sisällön. 10

11 2 INFORMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin ammatillisen suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus verkkoverkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen. tuntee hyvin niin paino- kuin elektronistenkin viestimien julkaisuohjelmistot. Hän osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisistä aineistoista että erilaisista tiedostoista muokkaamalla ja kokoamalla julkaisuvalmiin, monipuolisen tuotteen. Hän osaa valita työhön tarvittavat luontevimmat välineet ja käyttää niitä. Hän osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavista resursseista ja tehdä työstä tarjouksen yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen. Hän osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat korjaukset ja parannukset. Hän osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle tai painoon käyttäen kaupallisten ilmoitusten tai painotuotteiden siirtoa varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikalla toiselta keskeiseltä alueelta niin laaja käytännön tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työsuoritusten aikana tutkittavalle voidaan esittää myös täydentäviä lisäkysymyksiä. Työn taustalla olevien oheistaitojen ja tietojen hallinta voidaan tarkistaa myös erillisillä kokeilla siltä osin, kuin ne eivät selviä itse työsuorituksessa. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan 11

12 ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus PAINOVIESTINNÄN TUOTTEEN SUUNNITTELU JA PAINOPINNAN TIEDOSTON VALMISTUS osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella ja tehdä painoviestimen painamiseen ja valittuun painoprosessiin soveltuvan, teknisesti käyttökelpoisen painovalmiin painopinnan tiedoston, filmit ja vedokset osaa sisällyttää tuotteeseen typografisesti tasapainoisella tavalla tekstiä ja kuvia ja sommitella tuotteen sisällön viestinnän kannalta havainnolliseksi ja toimivaksi osaa valita työn tekemiseen tarvittavat luontevimmat järjestelmät, muistivälineet, ohjelmat ja työasemat sekä muut prosessin edellyttämät välineet ja käyttää niitä tuotteen valmistamiseen osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajalta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa toteuttaa tekemäänsä tuotteeseen asiakkaan vaatimat korjaukset ja parannukset osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle tai painoon käyttäen kaupallisten ilmoitusten tai painotuotteiden siirtoa varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. VERKKOVIESTINTÄTUOTTEEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA JAKELUJÄRJESTELMÄÄN ASENTAMINEN 12 osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella ja tehdä verkkoviestintätuotteen julkaisemiseen ja valittuun julkaisumenetelmään soveltuvan, teknisesti käyttökelpoisen käyttövalmiin ja toimivan tiedoston osaa sisällyttää tuotteeseen soveltuvalla tavalla tekstiä, kuvia, liikkuvaa

13 kuvaa, ääniefektejä ja videoelementtejä sekä havainnollisia ja käyttäjäystävällisesti muotoiltuja kenttiä ja aktiivisia linkkejä osaa valita työn tekemiseen tarvittavat luontevimmat järjestelmät, muistivälineet, ohjelmat ja työasemat sekä muut prosessin edellyttämät välineet ja käyttää niitä tuotteen valmistamiseen osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajalta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa toteuttaa tekemäänsä tuotteeseen asiakkaan vaatimat korjaukset ja parannukset osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle ja elektroniseen julkaisujärjestelmään tai verkkoon käyttäen siirtoa ja asennusta varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. 3 TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: painotuotannon hallinta jälkikäsittelytuotannon hallinta. tuntee hyvin painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantolinjat, koneet, laitteet, prosessit ja materiaalit. Hän osaa valita annettua painamis- tai jälkikäsittelytehtävää varten työhön tarvittavat tuotantovälineet ja -menetelmät sekä tuntee näiden käyttöön liittyvät työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön. Hän osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen. osaa toteuttaa toisella keskeisistä alueista tuotannollisen työn yksin tai työryhmän esimiehenä, jos tuotantovälineistön käyttäminen edellyttää työryhmää. Toisella keskeisellä alueella hän osaa suunnitella työn toteuttamisen ja ohjata sen toteuttamista tuotannossa. hallitsee materiaalitoiminnot, prosessien laadunvarmistuksen menetelmät sekä prosessin- ja laadunohjauksen ja -mittauksen tekniikat. 13

14 b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikalla toiselta keskeiseltä alueelta niin laaja käytännön tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työsuoritusten aikana tutkittavalle voidaan esittää myös täydentäviä lisäkysymyksiä. Työn taustalla olevien oheistaitojen ja tietojen hallinta voidaan tarkistaa myös erillisillä kokeilla siltä osin, kuin ne eivät selviä itse työsuorituksessa. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Tarvittaessa näyttö voidaan suorittaa useassa osassa tai kohteessa kunhan osaaminen tulee mitatuksi vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus PAINOTUOTANNON HALLINTA osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella annetun painotuotteen valmistamisen sovittaen sen tuottavalla ja taloudellisella tavalla yrityksensä painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantovälineistöön ja tuotantoon osaa käytännössä itse toteuttaa tuotteen painamisen tai ohjata työryhmää sen painaessa tuotteen suunnitellulla tavalla osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen 14

15 osaa tarkastaa ja arvioida työn lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa selvittää koepainatuksin tai muiden menettelyjen avulla, miten painotuotteen valmistusprosessin, menetelmien ja materiaalien muuttujat vaikuttavat tuotteen laatuun, ja osaa ohjata selvitystiedon avulla prosessin laadun optimointia ja käyttöä esimerkiksi värinhallinnassa tuntee painotuotteen laadun mittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa ohjata niiden käyttöä prosessin ja tuotteen laadun ohjauksessa ja valvonnassa kykenee tarvittaessa soveltamaan tuotannon ja materiaalinohjauksen periaatteita työpaikallaan tuntee painon materiaalit ja niiden materiaalitoimintojen kannalta tärkeät ominaisuudet niin, että pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan materiaali- ja varastotoimet luontevalla ja taloudellisella tavalla, ja ottaa huomioon myös materiaalien erilaisen ikääntymisen ja varastointiolojen vaatimukset osaa soveltaa logistiikan ajatusmalleja omalla vastuualueellaan painossa ja jälkikäsittelyssä fyysisen materiaalin liikkeiden ja sitä ohjaavan informaation suunnittelussa ja hallinnassa tuntee fyysisen materiaalinkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön, määräykset ja suositukset sekä työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön niin, että pystyy toimimaan määräysten mukaisesti alansa työtilanteissa tuntee alalla käytettävät materiaalinkäsittelyn laitteistot ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy arvioimaan niiden soveltuvuutta omalle vastuualueelleen ja osallistumaan niiden hankintapäätösten tekoon. JÄLKIKÄSITTELYTUOTANNON HALLINTA osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella annetun painotuotteen jälkikäsittelyn sovittaen sen tuottavalla ja taloudellisella tavalla yrityksensä painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantovälineistöön ja tuotantoon osaa käytännössä itse toteuttaa tuotteen jälkikäsittelyn tai ohjata sen toteuttamista työryhmässä suunnitellulla tavalla osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen 15

16 osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa selvittää koetehtävien tai muiden menettelyjen avulla, miten painotuotteen valmistusprosessin, jälkikäsittelyn menetelmien ja materiaalien muuttujat vaikuttavat tuotteen laatuun, ja osaa ohjata selvitystiedon avulla prosessin laadun optimointia ja käyttöä esimerkiksi laadun ohjauksessa tuntee painotuotteen laadun mittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa ohjata niiden käyttöä prosessin ja tuotteen laadun ohjauksessa ja valvonnassa kykenee tarvittaessa soveltamaan tuotannon ja materiaalinohjauksen periaatteita työpaikallaan tuntee painon ja jälkikäsittelyn materiaalit ja niiden materiaalitoimintojen kannalta tärkeät ominaisuudet niin, että pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan materiaali- ja varastotoimet luontevalla ja taloudellisella tavalla, ja ottaa huomioon myös materiaalien erilaisen ikääntymisen ja varastointiolojen vaatimukset osaa soveltaa logistiikan ajatusmalleja omalla vastuualueellaan painossa ja jälkikäsittelyssä fyysisen materiaalin liikkeiden ja sitä ohjaavan informaation suunnittelussa ja hallinnassa tuntee fyysisen materiaalinkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön, määräykset ja suositukset sekä työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön niin, että pystyy toimimaan määräysten mukaisesti alansa työtilanteissa tuntee alalla käytettävät materiaalinkäsittelyn laitteistot ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy arvioimaan niiden soveltuvuutta omalle vastuualueelleen ja osallistumaan niiden hankintapäätösten tekoon. 4 TUOTANTOTALOUDEN PERUSOSAAMINEN 16 a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: yrityksen laskentatoimen hallinta, asiakashallinta, myynti ja markkinointi. tuntee toimialan taloushallinnon toiminnoissa ja markkinoinnissa käytetyt menetelmät. Hän osaa hahmottaa kokonaisvaltaisesti oman yrityksensä strategisen suunnittelun ja hallitsee taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin menetelmät mukaan lukien investointi-, budjetointi-, kannatta-

17 vuus-, tulos- ja tarjouslaskennan. Hän osaa selvittää asiakkaiden tarpeet ja osallistua yrityksensä tuotekehitykseen. Hän tuntee viestintäalan kaupankäynnin sopimusehdot ja -käytännön sekä lainsäädännön, kuten kuluttajasuoja- ja tuotevastuulain ja tekijänoikeuslainsäädännön. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toteuttamalla työtehtävissä, simulointien ja kirjallisten sekä suullisten tehtävien avulla tai näiden yhdistelmillä niin laaja toisen keskeisen alueen tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Tarvittaessa näyttö voidaan suorittaa useassa osassa tai kohteessa kunhan osaaminen tulee mitatuksi vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus YRITYKSEN LASKENTATOIMEN HALLINTA osaa hahmottaa viestintäalan yrityksen liikeidean ja laatia tälle karkean tason strategisen suunnitelman tulos- ja kassavirtalaskelmineen ymmärtää ja osaa tulkita yrityksensä tulos- ja taselaskelman ja osaa tulkita yleisiä liiketalouden tunnuslukuja sekä oman yrityksensä tunnuslukusarjoja niin, että osaa tehdä niistä oikeat, toiminnan kehittämistä ohjaavat johtopäätökset 17

18 osaa laatia yrityksensä edellyttämät investointilaskelmat sekä arviot osastokohtaisten investointien vaikutuksesta tuottavuuden, taloudellisuuden ja/tai kannattavuuden kehittymiseen sekä yrityksen kassavirtoihin osaa laatia yrityksensä edellyttämät, oman toimialueensa karkean tason kustannus- ja tuottobudjetit sekä tehdä laskelmia tuote- tai tuotantorakenteen muutoksien vaikutuksesta budjettiin, toiminnan taloudellisuuteen ja kannattavuuteen osaa laskea yrityksensä laskentaperiaatteiden mukaisesti painotuotteen valmistuksen kustannukset ja vertailla saman tuotteen erilaisilla valmistustavoilla ja raaka-aineilla muodostuvia valmistuskustannuksia. ASIAKASHALLINTA, MYYNTI JA MARKKINOINTI tuntee asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen markkinoinnin periaatteet niin, että osaa nimetä oman tuotealansa keskeiset kilpailukeinot ja päätellä, miten kysyntä ja kilpailutekijät vaikuttavat oman työpaikan toimintaan tuntee yrityksensä tärkeimmät asiakasryhmät ja tunnistaa heidän tarpeensa sekä osaa tarjota asiakkaalle teknistaloudellisesti parhaan ratkaisun osaa tulkita asiakastyytyväisyystutkimuksia ja hyödyntää asiakaspalautetta osaa suunnitella itsenäisesti oman myyntityönsä ja laatia sille tai työryhmälleen karkean tason markkinointisuunnitelman sekä myynti- ja tulostavoitteet osaa esittää oman tuotteistonsa kysyntään ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja tuntee yrityksensä tuoteryhmät ja tuotteet sekä niiden ominaisuudet, käyttöyhteydet ja laatuominaisuudet niin laajasti, että osaa toteuttaa asiantuntevaa ja luotettavaa myyntiä ja asiakaspalvelua osaa laatia suunnitelman markkinatutkimuksen toteuttamiseksi, toteuttaa tai ohjata sen toteuttamista ja tehdä sen tulosten perusteella johtopäätökset toiminnan kehittämiseksi pystyy osallistumaan tuotekehitykseen välittämällä tietoa asiakkaiden toivomuksista ja tarpeiden muutoksista osaa tunnistaa ja kehittää alalleen sopivia keinoja, joilla edistää yrityksensä tuotteiden kysyntää osaa laatia yrityksensä laskenta- ja toimintamenetelmien mukaiset viestintätuotteiden seikkaperäiset tarjoukset hinta-, toimitusaika- ja teknisine tietoineen sekä vaihtoehtoineen 18

19 hallitsee alalla tarvittavan henkilökohtaisen myyntityön ja asiakaspalvelun ja kykenee soveltamaan sitä käytännössä tuntee viestinnän tuotealan kaupankäynnin sopimusehdot ja -käytännön sekä lainsäädännön, kuten kuluttajasuoja- ja tuotevastuulain ja tekijänoikeuslainsäädännön niin, että pystyy soveltamaan ja noudattamaan niitä oman yrityksensä tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. 5 ESIMIESTEHTÄVIEN HALLINTA a) Ammattitaitovaatimukset osaa esimiehenä luoda yhteistyöverkkoja ja toimia tarvittaessa moniammatillisissa ryhmissä. Hän kykenee palautteen ja vuorovaikutuksen avulla johtamaan ja kehittämään työyhteisön toimintaa niin, että se sitoutuu tavoitteisiin. Lisäksi hän osaa kannustaa työyhteisöään toimimaan yhteistoiminnallisesti tiiminä ja edistää sen toimintakykyä. Hän ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä ohjaavia sekä työyhteisön toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten ryhmädynamiikkaa, ja osaa ottaa nämä huomioon omassa viestinnässään. toimii työssään vastuullisesti lakien ja työsuojelumääräysten mukaisesti. Hän edistää turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja ennakoi mahdollisia vaaroja. Hän osaa soveltaa ergonomisia näkökohtia oman työpaikkansa työtehtävissä ja tuntee työkyvyn ylläpitämistoiminnan (TYKY) sisällön ja sovellukset sekä osaa suunnitella TYKY-toiminnan omassa yksikössään. Hän on perillä toimialansa keskeisistä ympäristönormeista ja -säännöksistä sekä tiedostaa ympäristöohjelman merkityksen tuotannollis-taloudellisena kilpailuja laatutekijänä. Hän on selvillä yhteiskunnan energiataloudesta ja osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia, ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä ratkaisuja. tuntee laatujärjestelmiä niin, että pystyy soveltamaan niitä työssään ja tarvittaessa osallistumaan niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän tuntee oman työnsä ja yksikkönsä avainalueet ja tavoitteet niin, että sitoutuu tavoitteisiin ja osaa määrittää suoritustuloksia ja niiden tunnuslukuja alaisilleen. osaa ilmaista itseään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee erilaisia esiintymistilanteita ja kykenee raportoimaan tehtävistään ja työhönsä liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa käyttää viestinnässään myös sähköisiä medioita ja kykenee samalla arvioimaan kriittisesti viestimien välittämää tietoa ja hyödyntämään viestinnän vaikuttavuutta. b) Ammattitaidon osoittamistavat Tämän osan näytöt voivat olla luonteeltaan hyvin moninaisia. Ne voivat olla autenttisia työnäytteitä, työtoiminnan simulointeja, haastatteluja, projektitehtäviä, työsuunnitelmia ja -ohjeistusta, laskelmia, raportteja, itse- ja ryhmäar- 19

20 viointeja, kriittisten tilanteiden kautta tapahtuvia tulkinta- ja analysointitehtäviä, kirjallisia ja suullisia kokeita sekä edellä mainittujen erilaisia yhdistelmiä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus KÄYTÄNNÖN JOHTAJUUS JA YHTEISTYÖ pystyy arvioimaan eroja ja yhtymäkohtia eri johtajuusnäkemysten, kuten tulos-, laatu-, tiimi- tms. johtamisen välillä sekä arvioimaan niiden sovellusmahdollisuuksia omassa työssään tai organisaatiossaan tuntee työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät niin, että pystyy luomaan hyvän työilmapiirin sekä toimimaan kannustavana esimiehenä tuntee oman työnsä ja yksikkönsä avainalueet ja tavoitteet niin, että osaa määrittää suoritustuloksia ja niiden mittareita alaisilleen tuntee yhteisötyöskentelyn, kuten tiimityön, projektityön ja työryhmätyöskentelyn niin, että osaa omalla työpaikallaan tehdä ehdotuksen kulloisenkin työkokonaisuuden edellyttämästä työskentelyperiaatteesta osaa suunnitella, organisoida ja ohjata yksilön tai tiimin (tai muun ryhmän) toimintaa ja antaa toimeksiantoja pystyy tukemaan tiimiä (tai muuta ryhmää) kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia ongelmatilanteita ja osaa ohjata tiimien (tai muiden ryhmien) välistä yhteistyötä. TYÖYMPÄRISTÖ, TYÖSUOJELU JA ERGONOMIA 20 tuntee ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen perusteita, viestintäteollisuuden alaan liittyvää ympäristösuojelun lainsäädäntöä ja muita viranomais- yms. määräyksiä sekä ympäristönsuojelun alan kannalta tärkeimmät standardit niin, että osaa soveltaa ympäristönsuojelun vaa-

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot