KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO"

Transkriptio

1 KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN

2 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/1998, 13 2 mom A 812/1998, 1 1 mom Kumoaa Määräyksen no Muuttaa Määräystä no KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus on päättänyt Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava lukien toistaiseksi. Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä osana valmistavaa koulutusta. Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä. Todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista sekä henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Opetusneuvos OLLI HAUTAKOSKI Olli Hautakoski 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnot Näyttötutkintoihin valmistava koulutus Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin yleiset perusteet Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Viestintäalan yleistaidot ja -tiedot... 9 a) Ammattitaitovaatimukset... 9 b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Informaatiotekniikan perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantotekniikan perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantotalouden perusosaaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Esimiestehtävien hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Erityistehtävien hallinta )Painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus

4 4 a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Verkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Painotuotannon hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Jälkikäsittelytuotannon hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tuotannon suunnittelu a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ) Henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen ja työpaikkakoulutus.. 32 a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tietojenkäsittelyjärjestelmän asennus ja käyttöönotto a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit )Tuotantolaitteiston, tuotannon automaation ja tuotantoympäristön kehittäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suunnittelun ja kehittämisen hallinta a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit... 41

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen. Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laajaalaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja sosiaaliset valmiudet. 2 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua näyttöihin osana opintojaan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä. 5

6 3 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAPOJEN JA TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN YLEISET PERUSTEET Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta. Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman realistinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. 2 Luku KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 TUTKINNON OSAT Tutkinnossa voi suuntautua informaatiotekniikan, tuotantotekniikan tai tuotantotalouden alueelle. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava osa viestintäalan yleistiedot ja -taidot ja yksi osista informaatiotekniikan perusosaaminen tuotantotekniikan perusosaaminen tuotantotalouden perusosaaminen 6

7 sekä osat esimiestehtävien hallinta erityistehtävien hallinta * painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus * verkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen * painotuotannon hallinta * jälkikäsittelytuotannon hallinta * tuotannon suunnittelu * henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen ja työpaikkakoulutus * asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi * tietojenkäsittelyjärjestelmän asennus ja käyttöönotto * tuotantolaitteiston, tuotannon automaation tai tuotantoympäristön kehittäminen suunnittelun ja kehittämisen hallinta. Osassa erityistehtävien hallinta on valittava yksi tähdellä merkityistä osaamisalueista. Erityistehtävien hallinnan osaamisalue ei kuitenkaan saa olla sama kuin valitussa suuntautumisosassa 2, 3 tai 4 (informaatiotekniikan perusosaaminen, tuotantotekniikan perusosaaminen tai tuotantotalouden perusosaaminen). Näiden lisäksi voi tutkittava suorittaa osan yrittäjyys. Luku 3 KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 VIESTINTÄALAN YLEISTIEDOT JA -TAIDOT a) Ammattitaitovaatimukset ymmärtää kansan- ja yritystalouden perustapahtumien vaikutukset omaan alaansa ja yritykseensä. Hän tietää pääpiirteittäin viestintäteollisuuden asiakkaat, sidosryhmät, yritykset, tuotteet ja tuotantoprosessit sekä toimialan, tuotteiden ja tekniikan todennäköiset kehitystrendit. Hän ymmärtää oman yrityksensä toiminnan ja tuntee sen tuotteet. Hän osaa tulkita tuloslaskelman ja taseen. Hän tuntee työsuhdeasiat. lla on sellaiset kone- ja sähkötekniikan perustiedot, että hän ymmärtää viestintäalan laitteiden ja koneiden toiminnan ja käynnissäpidon ja 7

8 pystyy ongelmien ratkaisutaitonsa avulla tunnistamaan häiriöiden syyt. Hän ymmärtää laadun ohjauksen ja laatujärjestelmien periaatteen ja osaa noudattaa työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tutkittavalla on työtehtävissä tarvittava matemaattis-luonnontieteellinen ja tietotekninen osaaminen sekä PC- että Macintosh-ympäristössä ja oman alansa käytännön kielitaito. b) Ammattitaidon osoittamistavat Osaaminen todennetaan muiden osien näyttöjen yhteydessä kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla tai työpaikalla käytännön työtehtävillä niiltä osin kuin se on mahdollista ja järkevää. Näytön osana voi olla tietotekniikassa myös atk:n A- ajokortin suorittaminen. Valitsemansa vieraan kielen hallinnan tutkittava voi osoittaa kielitutkinnolla tai esimerkiksi tekemällä jonkin tutkinnon osan kirjallisen ja suullisen raportoinnin kyseisellä vieraalla kielellä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus VIESTINTÄALAN TOIMIALATIEDON HALLINTA 8 tuntee viestintäalan toimialana sekä sen tuotteet, tuotteiden rakenteen ja tuottamis- tai valmistusprosessit ja ymmärtää eri tuotteiden tai tuoteryhmien liiketoiminnan strategiat ymmärtää, miten tekniikan ja kysynnän muutokset lähitulevaisuudessa todennäköisimmin tulevat vaikuttamaan toimialan kehittymiseen ymmärtää kansan- ja yritystaloudellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden, tuotteiden ja raaka-aineiden hintatason muutosten, yhteydet omaan alaansa ja yritykseensä osaa kuvata viestintäalan yrityksen liiketoiminnan ohjauksen peruskäsitteistön ja on selvillä oman yrityksensä toiminta-ajatuksesta osaa tulkita liikeyrityksen tuloslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeiset asiat

9 pystyy arvioimaan vastuullaan olevien toimintojen kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja niiden kehittymistä sekä toimintaympäristön vaikutuksen näihin tuntee työlainsäädännön periaatteita siinä määrin, että osaa soveltaa työsopimus-, työaika- ja YT-lain pääkohtia sekä osaa lisäksi käyttää hyväkseen tietolähteitä ja alan asiantuntijoiden palveluja tuntee valtakunnallisia edunvalvontajärjestelmiä, työehtosopimuksia sekä mahdollisia paikallisia sopimuksia niin, että osaa nimetä soveltuvat sopimukset ja soveltaa niitä oman alansa tyypillisissä työsuhdeasioissa. TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN PERUSTIETOJEN HALLINTA, LAATU JA ONGELMANRATKAISUTAITO tuntee graafisten viestinnän prosessien tärkeimmät muuttujat ja niiden taustalla olevat luonnontieteelliset tekijät sekä prosessin muuttujien ja eri työvaiheiden yleisimmät laatutekijät ja niihin vaikuttavat häiriöt hallitsee riittävästi fysiikan ja kemian perusteita kyetäkseen selviytymään käytännön esimiestoiminnassaan esiin tulevista teknisiin, taloudellisiin, tuottavuuteen, markkinointiin, laadun mittaukseen yms. liittyvistä tehtävistä ymmärtää myös prosessin eri vaiheiden ja välituotteiden laatutekijöiden vaikutuksen seuraavan prosessivaiheen laatuun ymmärtää laadun ohjauksen ja laatujärjestelmien periaatteen sekä laatutoiminnan merkityksen tuottavuuden ja kannattavuuden kannalta osaa tuotanto- ja laatuhäiriöiden, koneiden ja laitteiden toimintahäiriöiden sekä prosessiin liittyvien häiriöiden systemaattisen ongelmanratkaisun jollakin ongelmanratkaisun menetelmällä tietää viestintäalan koneiden, laitteiden ja järjestelmien yleisimmät häiriöiden aiheuttajat ja sekä ennakoivan että korjaavan kunnossapidon periaatteet ja yleisimmät käytännön toimet tietojärjestelmien, koneiden ja laitteiden käynnissäpidon varmistamiseksi. MATEMAATTISTEN MENETELMIEN HALLINTA ymmärtää ja hallitsee riittävästi matematiikan perusteita kyetäkseen selviytymään käytännön esimies-, arviointi- ja suunnittelutoiminnassa esiin tulevista, tutkinnon edellyttämistä laskelmista, jotka liittyvät tekniik- 9

10 kaan, taloudellisuuteen, tuottavuuteen, markkinointiin ja laadun mittaukseen; näistä hän selviytyy sekä laskinta, taulukoita yms. laskennan apuvälineitä apunaan käyttäen että peruslaskennan osalta ilman niitä tuntee tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan periaatteita niin, että ymmärtää työtehtävissään tarpeellisten kustannus- ja muiden talous-, tuottavuus-, laatu- yms. laskelmien taustan ja osaa tulkita niitä oikein osaa kuvata ilmiöitä ja riippuvuussuhteita matematiikan keinoin, havainnollistaa tuloksia graafisesti ja tehdä niistä johdonmukaisia ja perusteltuja päätelmiä. TIETOTEKNISTEN MENETELMIEN HALLINTA tuntee viestintäalan tietotekniset perustyökalut, tietoverkot ja tietokonejärjestelmät ja osaa käyttää keskeisimpiä sovellus- ja kehitysohjelmia viestintäalan sovelluksissa pystyy tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja tietoliikenteessä vähintään atk:n A-ajokortin tasoiseen, itsenäiseen suoritukseen sekä PCettä Macintosh-ympäristössä osaa käyttää tietotekniikkaa tiedonhankinnan ja -käsittelyn sekä tiedon tuottamisen ja viestinnän välineinä ammattialallaan osaa toimia luontevasti keskeisissä kotimaisissa ja ulkomaisissa tietoverkostoissa ja on selvillä tietotekniikan ja uusien multimedioiden monipuolisuudesta ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. KIELITAITO selviää valitsemallaan vieraalla kielellä tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa hallitsee valitsemansa vieraan kielen niin, että selviää käytännön tasolla työtehtävissään esiintyvistä tilanteista ymmärtää valitsemallaan vieraalla kielellä alansa koneiden, laitteiden ja ohjelmien turvaohjeet sekä käyttö- ja huolto-oppaiden olennaisen sisällön. 10

11 2 INFORMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin ammatillisen suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: painoviestinnän tuotteen suunnittelu ja painopinnan tiedoston valmistus verkkoverkkoviestintätuotteen suunnittelu, valmistus ja jakelujärjestelmään asentaminen. tuntee hyvin niin paino- kuin elektronistenkin viestimien julkaisuohjelmistot. Hän osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisistä aineistoista että erilaisista tiedostoista muokkaamalla ja kokoamalla julkaisuvalmiin, monipuolisen tuotteen. Hän osaa valita työhön tarvittavat luontevimmat välineet ja käyttää niitä. Hän osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavista resursseista ja tehdä työstä tarjouksen yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen. Hän osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat korjaukset ja parannukset. Hän osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle tai painoon käyttäen kaupallisten ilmoitusten tai painotuotteiden siirtoa varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikalla toiselta keskeiseltä alueelta niin laaja käytännön tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työsuoritusten aikana tutkittavalle voidaan esittää myös täydentäviä lisäkysymyksiä. Työn taustalla olevien oheistaitojen ja tietojen hallinta voidaan tarkistaa myös erillisillä kokeilla siltä osin, kuin ne eivät selviä itse työsuorituksessa. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan 11

12 ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus PAINOVIESTINNÄN TUOTTEEN SUUNNITTELU JA PAINOPINNAN TIEDOSTON VALMISTUS osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella ja tehdä painoviestimen painamiseen ja valittuun painoprosessiin soveltuvan, teknisesti käyttökelpoisen painovalmiin painopinnan tiedoston, filmit ja vedokset osaa sisällyttää tuotteeseen typografisesti tasapainoisella tavalla tekstiä ja kuvia ja sommitella tuotteen sisällön viestinnän kannalta havainnolliseksi ja toimivaksi osaa valita työn tekemiseen tarvittavat luontevimmat järjestelmät, muistivälineet, ohjelmat ja työasemat sekä muut prosessin edellyttämät välineet ja käyttää niitä tuotteen valmistamiseen osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajalta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa toteuttaa tekemäänsä tuotteeseen asiakkaan vaatimat korjaukset ja parannukset osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle tai painoon käyttäen kaupallisten ilmoitusten tai painotuotteiden siirtoa varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. VERKKOVIESTINTÄTUOTTEEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA JAKELUJÄRJESTELMÄÄN ASENTAMINEN 12 osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella ja tehdä verkkoviestintätuotteen julkaisemiseen ja valittuun julkaisumenetelmään soveltuvan, teknisesti käyttökelpoisen käyttövalmiin ja toimivan tiedoston osaa sisällyttää tuotteeseen soveltuvalla tavalla tekstiä, kuvia, liikkuvaa

13 kuvaa, ääniefektejä ja videoelementtejä sekä havainnollisia ja käyttäjäystävällisesti muotoiltuja kenttiä ja aktiivisia linkkejä osaa valita työn tekemiseen tarvittavat luontevimmat järjestelmät, muistivälineet, ohjelmat ja työasemat sekä muut prosessin edellyttämät välineet ja käyttää niitä tuotteen valmistamiseen osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajalta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa toteuttaa tekemäänsä tuotteeseen asiakkaan vaatimat korjaukset ja parannukset osaa siirtää valmiin tiedoston muualla sijaitsevaan palvelimeen, asiakkaalle ja elektroniseen julkaisujärjestelmään tai verkkoon käyttäen siirtoa ja asennusta varten sovittuja menettelytapoja ja standardeja. 3 TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: painotuotannon hallinta jälkikäsittelytuotannon hallinta. tuntee hyvin painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantolinjat, koneet, laitteet, prosessit ja materiaalit. Hän osaa valita annettua painamis- tai jälkikäsittelytehtävää varten työhön tarvittavat tuotantovälineet ja -menetelmät sekä tuntee näiden käyttöön liittyvät työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön. Hän osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen. osaa toteuttaa toisella keskeisistä alueista tuotannollisen työn yksin tai työryhmän esimiehenä, jos tuotantovälineistön käyttäminen edellyttää työryhmää. Toisella keskeisellä alueella hän osaa suunnitella työn toteuttamisen ja ohjata sen toteuttamista tuotannossa. hallitsee materiaalitoiminnot, prosessien laadunvarmistuksen menetelmät sekä prosessin- ja laadunohjauksen ja -mittauksen tekniikat. 13

14 b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikalla toiselta keskeiseltä alueelta niin laaja käytännön tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työsuoritusten aikana tutkittavalle voidaan esittää myös täydentäviä lisäkysymyksiä. Työn taustalla olevien oheistaitojen ja tietojen hallinta voidaan tarkistaa myös erillisillä kokeilla siltä osin, kuin ne eivät selviä itse työsuorituksessa. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Tarvittaessa näyttö voidaan suorittaa useassa osassa tai kohteessa kunhan osaaminen tulee mitatuksi vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus PAINOTUOTANNON HALLINTA osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella annetun painotuotteen valmistamisen sovittaen sen tuottavalla ja taloudellisella tavalla yrityksensä painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantovälineistöön ja tuotantoon osaa käytännössä itse toteuttaa tuotteen painamisen tai ohjata työryhmää sen painaessa tuotteen suunnitellulla tavalla osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen 14

15 osaa tarkastaa ja arvioida työn lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa selvittää koepainatuksin tai muiden menettelyjen avulla, miten painotuotteen valmistusprosessin, menetelmien ja materiaalien muuttujat vaikuttavat tuotteen laatuun, ja osaa ohjata selvitystiedon avulla prosessin laadun optimointia ja käyttöä esimerkiksi värinhallinnassa tuntee painotuotteen laadun mittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa ohjata niiden käyttöä prosessin ja tuotteen laadun ohjauksessa ja valvonnassa kykenee tarvittaessa soveltamaan tuotannon ja materiaalinohjauksen periaatteita työpaikallaan tuntee painon materiaalit ja niiden materiaalitoimintojen kannalta tärkeät ominaisuudet niin, että pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan materiaali- ja varastotoimet luontevalla ja taloudellisella tavalla, ja ottaa huomioon myös materiaalien erilaisen ikääntymisen ja varastointiolojen vaatimukset osaa soveltaa logistiikan ajatusmalleja omalla vastuualueellaan painossa ja jälkikäsittelyssä fyysisen materiaalin liikkeiden ja sitä ohjaavan informaation suunnittelussa ja hallinnassa tuntee fyysisen materiaalinkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön, määräykset ja suositukset sekä työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön niin, että pystyy toimimaan määräysten mukaisesti alansa työtilanteissa tuntee alalla käytettävät materiaalinkäsittelyn laitteistot ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy arvioimaan niiden soveltuvuutta omalle vastuualueelleen ja osallistumaan niiden hankintapäätösten tekoon. JÄLKIKÄSITTELYTUOTANNON HALLINTA osaa toimeksiannon mukaisesti suunnitella annetun painotuotteen jälkikäsittelyn sovittaen sen tuottavalla ja taloudellisella tavalla yrityksensä painamisen ja jälkikäsittelyn tuotantovälineistöön ja tuotantoon osaa käytännössä itse toteuttaa tuotteen jälkikäsittelyn tai ohjata sen toteuttamista työryhmässä suunnitellulla tavalla osaa laatia arvion tehtävän toteuttamiseen tarvittavasta työajasta ja työn suorittajilta vaadittavasta osaamisesta sekä laatia yrityksensä hinnoittelumenetelmiä käyttäen työstä tarjouksen toimitusaika-arvioineen 15

16 osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata työn tekijälle annettavin käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa osaa selvittää koetehtävien tai muiden menettelyjen avulla, miten painotuotteen valmistusprosessin, jälkikäsittelyn menetelmien ja materiaalien muuttujat vaikuttavat tuotteen laatuun, ja osaa ohjata selvitystiedon avulla prosessin laadun optimointia ja käyttöä esimerkiksi laadun ohjauksessa tuntee painotuotteen laadun mittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa ohjata niiden käyttöä prosessin ja tuotteen laadun ohjauksessa ja valvonnassa kykenee tarvittaessa soveltamaan tuotannon ja materiaalinohjauksen periaatteita työpaikallaan tuntee painon ja jälkikäsittelyn materiaalit ja niiden materiaalitoimintojen kannalta tärkeät ominaisuudet niin, että pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan materiaali- ja varastotoimet luontevalla ja taloudellisella tavalla, ja ottaa huomioon myös materiaalien erilaisen ikääntymisen ja varastointiolojen vaatimukset osaa soveltaa logistiikan ajatusmalleja omalla vastuualueellaan painossa ja jälkikäsittelyssä fyysisen materiaalin liikkeiden ja sitä ohjaavan informaation suunnittelussa ja hallinnassa tuntee fyysisen materiaalinkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön, määräykset ja suositukset sekä työ- ja ympäristönsuojelulait ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön niin, että pystyy toimimaan määräysten mukaisesti alansa työtilanteissa tuntee alalla käytettävät materiaalinkäsittelyn laitteistot ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy arvioimaan niiden soveltuvuutta omalle vastuualueelleen ja osallistumaan niiden hankintapäätösten tekoon. 4 TUOTANTOTALOUDEN PERUSOSAAMINEN 16 a) Ammattitaitovaatimukset tuntee hyvin suuntautumisalueensa yleisimmät tehtäväkokonaisuudet. Keskeiset alueet ovat: yrityksen laskentatoimen hallinta, asiakashallinta, myynti ja markkinointi. tuntee toimialan taloushallinnon toiminnoissa ja markkinoinnissa käytetyt menetelmät. Hän osaa hahmottaa kokonaisvaltaisesti oman yrityksensä strategisen suunnittelun ja hallitsee taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin menetelmät mukaan lukien investointi-, budjetointi-, kannatta-

17 vuus-, tulos- ja tarjouslaskennan. Hän osaa selvittää asiakkaiden tarpeet ja osallistua yrityksensä tuotekehitykseen. Hän tuntee viestintäalan kaupankäynnin sopimusehdot ja -käytännön sekä lainsäädännön, kuten kuluttajasuoja- ja tuotevastuulain ja tekijänoikeuslainsäädännön. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toteuttamalla työtehtävissä, simulointien ja kirjallisten sekä suullisten tehtävien avulla tai näiden yhdistelmillä niin laaja toisen keskeisen alueen tehtäväkokonaisuus, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Vaaditun osaamisen todentamisessa voidaan osittain käyttää myös aikaisempia dokumentoituja näyttöjä. Tarvittaessa näyttö voidaan suorittaa useassa osassa tai kohteessa kunhan osaaminen tulee mitatuksi vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua, kokelaan itsearviointia tai muuta menettelyä, jolla tutkittavan osaamisen taso voi täsmentyä. Toisen keskeisen alueen osaaminen todetaan työpaikalla tehtävin arvioinnein, aikaisempien dokumentoitujen näyttöjen avulla ja/tai kirjallisin ja suullisin tehtävin. Osaamisen näytöksi hyväksytään myös vastaavalla alueella suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus YRITYKSEN LASKENTATOIMEN HALLINTA osaa hahmottaa viestintäalan yrityksen liikeidean ja laatia tälle karkean tason strategisen suunnitelman tulos- ja kassavirtalaskelmineen ymmärtää ja osaa tulkita yrityksensä tulos- ja taselaskelman ja osaa tulkita yleisiä liiketalouden tunnuslukuja sekä oman yrityksensä tunnuslukusarjoja niin, että osaa tehdä niistä oikeat, toiminnan kehittämistä ohjaavat johtopäätökset 17

18 osaa laatia yrityksensä edellyttämät investointilaskelmat sekä arviot osastokohtaisten investointien vaikutuksesta tuottavuuden, taloudellisuuden ja/tai kannattavuuden kehittymiseen sekä yrityksen kassavirtoihin osaa laatia yrityksensä edellyttämät, oman toimialueensa karkean tason kustannus- ja tuottobudjetit sekä tehdä laskelmia tuote- tai tuotantorakenteen muutoksien vaikutuksesta budjettiin, toiminnan taloudellisuuteen ja kannattavuuteen osaa laskea yrityksensä laskentaperiaatteiden mukaisesti painotuotteen valmistuksen kustannukset ja vertailla saman tuotteen erilaisilla valmistustavoilla ja raaka-aineilla muodostuvia valmistuskustannuksia. ASIAKASHALLINTA, MYYNTI JA MARKKINOINTI tuntee asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen markkinoinnin periaatteet niin, että osaa nimetä oman tuotealansa keskeiset kilpailukeinot ja päätellä, miten kysyntä ja kilpailutekijät vaikuttavat oman työpaikan toimintaan tuntee yrityksensä tärkeimmät asiakasryhmät ja tunnistaa heidän tarpeensa sekä osaa tarjota asiakkaalle teknistaloudellisesti parhaan ratkaisun osaa tulkita asiakastyytyväisyystutkimuksia ja hyödyntää asiakaspalautetta osaa suunnitella itsenäisesti oman myyntityönsä ja laatia sille tai työryhmälleen karkean tason markkinointisuunnitelman sekä myynti- ja tulostavoitteet osaa esittää oman tuotteistonsa kysyntään ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja tuntee yrityksensä tuoteryhmät ja tuotteet sekä niiden ominaisuudet, käyttöyhteydet ja laatuominaisuudet niin laajasti, että osaa toteuttaa asiantuntevaa ja luotettavaa myyntiä ja asiakaspalvelua osaa laatia suunnitelman markkinatutkimuksen toteuttamiseksi, toteuttaa tai ohjata sen toteuttamista ja tehdä sen tulosten perusteella johtopäätökset toiminnan kehittämiseksi pystyy osallistumaan tuotekehitykseen välittämällä tietoa asiakkaiden toivomuksista ja tarpeiden muutoksista osaa tunnistaa ja kehittää alalleen sopivia keinoja, joilla edistää yrityksensä tuotteiden kysyntää osaa laatia yrityksensä laskenta- ja toimintamenetelmien mukaiset viestintätuotteiden seikkaperäiset tarjoukset hinta-, toimitusaika- ja teknisine tietoineen sekä vaihtoehtoineen 18

19 hallitsee alalla tarvittavan henkilökohtaisen myyntityön ja asiakaspalvelun ja kykenee soveltamaan sitä käytännössä tuntee viestinnän tuotealan kaupankäynnin sopimusehdot ja -käytännön sekä lainsäädännön, kuten kuluttajasuoja- ja tuotevastuulain ja tekijänoikeuslainsäädännön niin, että pystyy soveltamaan ja noudattamaan niitä oman yrityksensä tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. 5 ESIMIESTEHTÄVIEN HALLINTA a) Ammattitaitovaatimukset osaa esimiehenä luoda yhteistyöverkkoja ja toimia tarvittaessa moniammatillisissa ryhmissä. Hän kykenee palautteen ja vuorovaikutuksen avulla johtamaan ja kehittämään työyhteisön toimintaa niin, että se sitoutuu tavoitteisiin. Lisäksi hän osaa kannustaa työyhteisöään toimimaan yhteistoiminnallisesti tiiminä ja edistää sen toimintakykyä. Hän ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä ohjaavia sekä työyhteisön toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten ryhmädynamiikkaa, ja osaa ottaa nämä huomioon omassa viestinnässään. toimii työssään vastuullisesti lakien ja työsuojelumääräysten mukaisesti. Hän edistää turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja ennakoi mahdollisia vaaroja. Hän osaa soveltaa ergonomisia näkökohtia oman työpaikkansa työtehtävissä ja tuntee työkyvyn ylläpitämistoiminnan (TYKY) sisällön ja sovellukset sekä osaa suunnitella TYKY-toiminnan omassa yksikössään. Hän on perillä toimialansa keskeisistä ympäristönormeista ja -säännöksistä sekä tiedostaa ympäristöohjelman merkityksen tuotannollis-taloudellisena kilpailuja laatutekijänä. Hän on selvillä yhteiskunnan energiataloudesta ja osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia, ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä ratkaisuja. tuntee laatujärjestelmiä niin, että pystyy soveltamaan niitä työssään ja tarvittaessa osallistumaan niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän tuntee oman työnsä ja yksikkönsä avainalueet ja tavoitteet niin, että sitoutuu tavoitteisiin ja osaa määrittää suoritustuloksia ja niiden tunnuslukuja alaisilleen. osaa ilmaista itseään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee erilaisia esiintymistilanteita ja kykenee raportoimaan tehtävistään ja työhönsä liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa käyttää viestinnässään myös sähköisiä medioita ja kykenee samalla arvioimaan kriittisesti viestimien välittämää tietoa ja hyödyntämään viestinnän vaikuttavuutta. b) Ammattitaidon osoittamistavat Tämän osan näytöt voivat olla luonteeltaan hyvin moninaisia. Ne voivat olla autenttisia työnäytteitä, työtoiminnan simulointeja, haastatteluja, projektitehtäviä, työsuunnitelmia ja -ohjeistusta, laskelmia, raportteja, itse- ja ryhmäar- 19

20 viointeja, kriittisten tilanteiden kautta tapahtuvia tulkinta- ja analysointitehtäviä, kirjallisia ja suullisia kokeita sekä edellä mainittujen erilaisia yhdistelmiä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan osallistujalle ilmoitus, josta käyvät ilmi hylätyt ja hyväksytyt osasuoritukset, sekä selvitys siitä, miksi suoritus on hylätty. Tutkintoon osallistujan ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksytystä suorituksesta tulee antaa palautetta. Hyväksytty suoritus KÄYTÄNNÖN JOHTAJUUS JA YHTEISTYÖ pystyy arvioimaan eroja ja yhtymäkohtia eri johtajuusnäkemysten, kuten tulos-, laatu-, tiimi- tms. johtamisen välillä sekä arvioimaan niiden sovellusmahdollisuuksia omassa työssään tai organisaatiossaan tuntee työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät niin, että pystyy luomaan hyvän työilmapiirin sekä toimimaan kannustavana esimiehenä tuntee oman työnsä ja yksikkönsä avainalueet ja tavoitteet niin, että osaa määrittää suoritustuloksia ja niiden mittareita alaisilleen tuntee yhteisötyöskentelyn, kuten tiimityön, projektityön ja työryhmätyöskentelyn niin, että osaa omalla työpaikallaan tehdä ehdotuksen kulloisenkin työkokonaisuuden edellyttämästä työskentelyperiaatteesta osaa suunnitella, organisoida ja ohjata yksilön tai tiimin (tai muun ryhmän) toimintaa ja antaa toimeksiantoja pystyy tukemaan tiimiä (tai muuta ryhmää) kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia ongelmatilanteita ja osaa ohjata tiimien (tai muiden ryhmien) välistä yhteistyötä. TYÖYMPÄRISTÖ, TYÖSUOJELU JA ERGONOMIA 20 tuntee ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen perusteita, viestintäteollisuuden alaan liittyvää ympäristösuojelun lainsäädäntöä ja muita viranomais- yms. määräyksiä sekä ympäristönsuojelun alan kannalta tärkeimmät standardit niin, että osaa soveltaa ympäristönsuojelun vaa-

AUTOKORIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

AUTOKORIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO AUTOKORIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1596 2 (nid.) ISBN 952 13 1597 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 53/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet JALKINEALAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 38/011/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus 2005 Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2316-7 (nid.) ISBN 952-13-2317-5 (pdf)

Lisätiedot

LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO

LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1356 0 (nid.) ISBN 952 13 1357 9 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

LAUKKU- JA NAHKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

LAUKKU- JA NAHKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO LAUKKU- JA NAHKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1358 7 (nid.) ISBN 952 13 1359 5 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 5/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

VERHOILIJAN AMMATTITUTKINTO JA VERHOILIJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VERHOILIJAN AMMATTITUTKINTO JA VERHOILIJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VERHOILIJAN AMMATTITUTKINTO JA VERHOILIJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1318 8 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 52/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

METSÄKONEEN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

METSÄKONEEN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO METSÄKONEEN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0800 1 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/99 MÄÄRÄYS x Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 20.12.1999

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 12/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3112 1 (nid.) ISBN 978 952 13 3113 8 (pdf) 1 Dno 12/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

AUTOMAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

AUTOMAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO AUTOMAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1600 4 (nid.) ISBN 952 13 1601 2 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 54/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1657 8 (nid.) ISBN 952 13 1658 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 66/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet JALKINEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 37/011/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus 2005 Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2318-3 (nid.) ISBN 952-13-2319-1

Lisätiedot

Tutkinnon perusteet 1

Tutkinnon perusteet 1 Tutkinnon perusteet 1 TUTKINNON PERUSTEET Tutkinnon perusteet 2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 49/011/2005 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf) 1 DNO 49/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VARAOSAMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

VARAOSAMYYJÄN AMMATTITUTKINTO VARAOSAMYYJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1659 4 (nid.) ISBN 952 13 1660 8 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 65/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO

KEMIANTEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO KEMIANTEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1491 5 (nid.) ISBN 952 13 1492 3 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 31/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 19/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3298 2 (nid.) ISBN 978 952 13 3299 9 (pdf) 1 Dno 19/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 28 Rakennuseristeiden laadunvalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Valokuvaajan ammattitutkinto

Valokuvaajan ammattitutkinto Valokuvaajan ammattitutkinto Valokuvaajan ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut hallitsee Studiossa työskentely -osassa studion valaisu- ja kuvauslaitteiden käytön sekä valaisun valinnan ja suunnittelun.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KEMIANTEOLLISUUDEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 24/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 1810 4 (nid.) ISBN 952 13 1811 2 (pdf) 1 DNO 24/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Automyyjän ammattitutkinto

Automyyjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Perusteen nimi Automyyjän ammattitutkinto Määräyksen diaarinumero 66/011/2002 Koulutuskoodit Automyyjän ammattitutkinto (334101) Voimaantulo 01.01.2003

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot