TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN"

Transkriptio

1 Tekla Oyj Pörssitiedote klo 9.00 TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN Infrastruktuurin hallintaohjelmistoja toimittavan Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa yli 28 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 29,61 (23,03) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -2,45 (-0,13) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kassavirta oli 2,48 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 78,1 prosenttia. - Liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti. Tämä johtuu erityisesti varovaisuudesta Yhdysvaltain teräsrakenneohjelmistojen markkinoilla ja hidastuneesta päätöksenteosta sähkön jakeluverkkojärjestelmissä. Muilla markkinoilla tilanne kehittyi odotetunlaisesti, kertoo Teklan toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen. Hän painottaa, että Teklan tuotteiden kilpailukyky on itse asiassa parantunut. - Markkinaosuutemme ja asemamme sekä rakennusalan että energia-alan ohjelmistomarkkinoilla on vahvistunut. Toimitukset on hoidettu aikataulussaan ja asiakastyytyväisyytemme on kohentunut. Panostamme edelleen strategiamme mukaisesti ydintuotteidemme ja toimintatapamme vahvistamiseen. - Markkinasignaalien perusteella uskomme rakennusalan ohjelmistojen kysynnän vilkastuvan Pohjois-Amerikassa jonkin verran vuoden loppua kohti. Muilla keskeisillä markkina-alueillamme odotamme kehityksen jatkuvan lähikuukausina nykyisenlaisena. Arvioimme, että liikevaihtomme kasvaa tänä vuonna noin 10 prosenttia ja liiketuloksemme tulee olemaan positiivinen, Ruotsalainen sanoo. Vuonna 2003 Teklan painopiste tulee olemaan kannattavuuden parantamisessa. Yhtiö ottaa vuoden alussa käyttöön uuden toimintamallin, joka tähtää entistä tehokkaampaan ja fokusoidumpaan globaaliin toimintaan. - Uuden toimintamallin ansiosta olemme entistäkin vahvempia silloin, kun kysyntä markkinoilla alkaa jälleen vilkastua. Tuotteidemme kilpailukyky on erinomainen, mistä kertoo muun muassa se, että Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuus valitsi Teklan ainoaksi ohjelmistoalan kumppanikseen. Toinen esimerkki on kuntatietojärjestelmämme ja siihen kytkeytyvän, kuntien kiinteän omaisuuden hallintaan tarkoitetun ratkaisun suosio. Kasvanut kiinnostus energia-alan ratkaisujamme kohtaan Pohjoismaissa kertoo tuotteidemme vahvuudesta kehittyneillä energiamarkkinoilla, Ruotsalainen toteaa. Milj. euroa 1-9/02 1-9/ /01 o Liikevaihto 29,61 23,03 39,20 o Liiketulos -2,45-0,13 2,50 o Tulos ennen veroja -2,31 0,85 3,60 o Tilikauden tulos -2,08 0,60 2,39 o Tulos/osake, EUR -0,09 0,03 0,12

2 TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO JA TULOS * Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia ja oli 29,61 (edellisvuoden tammi-syyskuussa 23,03) miljoonaa euroa * Liiketulos oli 2,45 (-0,13) miljoonaa euroa * Tekla Oyj:n ja Enfo Group Oyj:n välisestä erimielisyydestä annettu välimiesoikeuden tuomio rasittaa katsauskauden tulosta 0,59 miljoonalla eurolla * Tilikauden tulos verojen jälkeen oli 2,08 (0,60) miljoonaa euroa * Osakekohtainen tulos oli 0,09(0,03) euroa * Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,0(4,4) prosenttia * Liiketoiminnan kassavirta oli 2,48 (-0,15) miljoonaa euroa * Omavaraisuusaste oli 78,1 (80,5) prosenttia * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 52,2 (68,2) prosenttia TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT AVAINLUVUT Milj. euroa 1-9/ /2001 Liikevaihto 29,61 23,03 Liiketulos -2,45-0,13 % liikevaihdosta -8,3-0,6 Tulos ennen veroja -2,31 0,85 % liikevaihdosta -7,8 3,7 Tilikauden tulos -2,08 0,60 Tulos/osake (EPS), EUR -0,09 0,03 Oma pääoma/osake, EUR 1,52 1,58 Taseen loppusumma 44,40 44,75 Omavaraisuusaste, % 78,1 80,5 Nettovelkaantumisaste, % -40,5-42,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,0 4,4 Oman pääoman tuotto, % -7,7 2,7 Bruttoinvestoinnit, MEUR 4,66 13,82 Henkilöstö keskimäärin LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN Milj.euroa 7-9/02 7-9/01 4-6/02 4-6/01 1-3/02 1-3/01 Liikevaihto 8,22 7,91 10,85 8,12 10,54 7,00 Liiketulos -1,23 0,51-1,30 0,04 0,08-0,68 Tulos ennen veroja 1,07 0,71 1,37 0,43 0,13-0,29 Tilikauden tulos -0,95 0,58-1,22 0,29 0,09-0,27

3 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Teklan kehittämiä ja markkinoimia infrastruktuurin hallinnan ohjelmistotuotteita käytetään energian ja veden myynnissä ja jakelussa, rakentamisessa ja julkisella sektorilla. Tietotekniikan mahdollisuudet kehittyneen infrastruktuurin hallinnassa ovat valtavat. Tietotekniikan hyödyntämisen taso on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa verrattuna esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen. Hyödyntämisen taso myös vaihtelee huomattavasti toimialoittain ja markkina-alueittain. Kilpailuun valmistautuva energia-ala on elänyt voimakkaassa murroksessa. Tietojärjestelmien investointipäätöksiksi murros on Euroopassa kypsynyt odotettua hitaammin. Nyt rakenteellisten järjestelyjen vauhti on hidastumassa, ja energiayhtiöiden fokus on siirtymässä toimintojen kehittämiseen. Jakeluyhtiöillä on tarve parantaa pääoman tuottavuutta, mihin ne tarvitsevat tehokkaita verkkotiedon hallintajärjestelmiä. Kilpailu asiakkaista vaatii panostusta myös asiakastiedon hallintaan, asiakaspalvelun parantamiseen ja laskutusjärjestelmien kehittämiseen. Teklan energiayhtiöille tarjoamien ohjelmistotuotteiden kiinnostuksen kasvu kotimaassa ja Ruotsissa on merkki yhtiön tuotteiden kilpailukyvystä kehittyneillä markkinoilla. Rakennusalalla vaatimukset paremmasta tuottavuudesta, korkeammasta laadusta ja nopeammista läpimenoajoista lisäävät kiinnostusta edistyksellisiin ohjelmistoihin, joita voidaan tehokkaasti käyttää läpi koko tuotantoketjun ajasta ja paikasta riippumatta. Talouden epävarmuus heijastui Teklan rakentamiseen tarkoitettujen tuotteiden kysyntään Pohjois-Amerikan markkinoilla, joilla myynti oli ennakoitua heikompaa eritoten kesäkuukausina. Euroopassa myynti kehittyi odotusten mukaan. Kunnat pyrkivät tehostamaan toimintaansa ja parantamaan asiakkaidensa tieto- ja asiointipalveluja. Tästä johtuen mielenkiinto integroituihin järjestelmiin on kasvussa. Seutuistumiskehitys kotimaassa antaa myös pienille kunnille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Teklan ratkaisuja. Teklan kuntasektorille ja vesilaitoksille tarjoamien ratkaisujen kysyntä kasvoi katsauskaudella Suomen ohella myös Ruotsissa. Ohjelmistoalalle ja myös Teklalle on tyypillistä kysynnän kausivaihtelu. Järjestelmätoimitukset ajoittuvat yleensä loppuvuoteen. Teklan tuloksesta suurin osa on perinteisesti kertynyt vuoden toisella puoliskolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Teklan liikevaihto ei katsauskaudella kehittynyt odotusten mukaisesti. Tämä johtui erityisesti varovaisuudesta Yhdysvaltain teräsrakenneohjelmistojen markkinoilla ja hidastuneesta päätöksenteosta sähkönjakelun verkkojärjestelmissä.

4 Markkinasignaalien perusteella yhtiö uskoo rakennusalan ohjelmistojen kysynnän vilkastuvan Pohjois-Amerikassa jonkin verran vuoden loppua kohti. Muilla keskeisillä markkina-alueillamme kehityksen odotetaan jatkuvan lähikuukausina nykyisenlaisena. Tänä vuonna Tekla arvioi liikevaihtonsa kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksensa olevan positiivinen. Näkymiä tarkennettiin viimeksi heinäkuussa, jolloin liikevaihdon arvioitiin tänä vuonna kasvavan 20 prosenttia ja liikevoiton olevan 5 prosentin tasolla. Tulokseen vaikuttaa välimiesoikeuden antama tuomio Tekla Oyj:n ja Enfo Group Oyj:n välisestä erimielisyydestä, joka koski ohjelmistoliiketoimintakauppaan liittyvien keskeneräisten ohjelmistoprojektien tulouttamisperiaatetta. Välimiesoikeuden tuomio heikentää Teklan tulosta kaikkiaan 0,65 miljoonalla eurolla vuonna Vuonna 2003 Teklan painopiste tulee olemaan kustannusten hallinnassa ja kannattavuuden parantamisessa. Yhtiö ottaa vuoden alussa käyttöön uuden toimintamallin, joka tähtää entistä tehokkaampaan globaaliin toimintatapaan. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tekla valittiin ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan laajasta yhteistyösopimuksesta Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuutta edustavan yhteenliittymän PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa. Tarkoituksena on päästä mennessä sopimukseen, jonka mukaan Tekla aloittaa pitkäaikaisen ja kattavan yhteistyön PCSC:n kanssa Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin lokalisoimiseksi Pohjois- Amerikan betonielementtiteollisuudelle. PCSC:n jäsenyritykset hankkivat ohjelmistolisenssejä yli miljoonan dollarin arvosta yhteistyön ensimmäisen, noin vuoden mittaisen kehitysjakson aikana. PCSC on yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki tärkeimmät betonielementtituottajat Yhdysvalloista ja Kanadasta. Teklan valinta ohjelmistokumppaniksi julkistettiin lokakuun alussa betonielementtiteollisuuden vuosikokouksessa Nashvillessä. Tekla ja kaikki sen keskeisimmät kilpailijat olivat mukana kartoitusvaiheessa, jossa PCSC etsi betonielementtirakentamisen koko kirjon kattavaa, integroitua ohjelmistokonseptia. Lähempään tarkasteluun pääsi kaksi yhtiötä, joista yhteistyökumppaniksi valittiin Tekla. Tärkein syy Teklan valintaan oli sen mallipohjainen teknologia, joka on kehitetty rakennusteollisuuden tarpeisiin. Yhteistyö osoittaa myös, että Teklan vuoden alussa julkistama Xengineer-konsepti on saanut laajan hyväksynnän markkinoilla. PCSC ja Tekla tekevät yhteistyötä Atlantassa sijaitsevan Georgia Institute of Technology -korkeakoulun kanssa, joka tarjoaa kehitys- ja lokalisointityöhön teknistä konsultointia ja tukea. Tekla on yhdistänyt tytäryhtiöidensä toiminnan Ruotsissa ja Norjassa. Norjan tytäryhtiötä johtanut Pessy Hollander nimitettiin molempien

5 maiden maajohtajaksi lokakuun lopussa. Muutoksen tavoitteena on tehostaa yhtiön toimintoja pohjoismaisella tasolla. VÄLIMIESOIKEUDENKÄYNTI Teklan ja Enfo Groupin tekemää liiketoimintakauppaa koskeva erimielisyys luovutuspäivänä keskeneräisten asiakaskohtaisten ohjelmistoprojektien tulouttamisperiaatteesta saatettiin marraskuussa 2001 välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesoikeus antoi päätöksensä Sen mukaan Tekla Oyj velvoitettiin suorittamaan Enfo Group Oyj:lle noin 1,3 miljoonaa euroa keskeneräisistä projekteista saatuja ennakkomaksuja viivästyskorkoineen ja korvaamaan Enfolle sen oikeudenkäyntikulut ja 60 prosenttia välimiesoikeudenkäynnin kuluista. Teklan kannan mukaan suoritusten jakamisen olisi pitänyt perustua kirjanpitolain mukaiseen hyvään kirjanpitotapaan, kuten Teklan ja Enfon välisessä kauppakirjassa oli sovittu. Tällöin keskeneräisten asiakaskohtaisten projektien suoritukset olisivat jakautuneet Teklalle ja Enfolle projektien valmistumisen ja asiakkaiden hyväksymisen perusteella. Välimiesoikeus katsoi kuitenkin, että muille kauppakirjan kohdille kuin hyvän kirjanpitotavan noudattamiselle oli annettava suurempi painoarvo jaettaessa asiakaskohtaisten projektien suorituksia. Välimiesoikeuden tuomion seurauksena Teklan Enfolta ostamien ohjelmistoliiketoimintojen liikearvo nousi 3,52 miljoonalla eurolla. Lisäys poistetaan samassa ajassa (15 vuotta) kuin alkuperäinen, vuonna 2001 kirjattu liikearvo. Vuoden 2002 tulosta rasittavat liikearvon lisäyksestä kirjattavat kuluvan ja edellisen vuoden poistot, jotka ovat yhteensä 0,33 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset oikeudenkäynti- ja korkokulut ovat yhteensä noin 0,32 miljoonaa euroa, jotka kirjattiin vuoden 2002 toiselle neljännekselle. Välimiesoikeuden päätös heikentää Teklan vuoden 2002 tulosta kaikkiaan 0,65 miljoonalla eurolla ja tammi-syyskuun tulosta 0,59 miljoonalla eurolla. KANNATTAVUUS Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 6,0 (4,4) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) 7,7 (2,7) prosenttia. Tulos osaketta kohden oli -0,09 (0,03) euroa ja oma pääoma osaketta kohden jakson lopussa 1,52 (1,58) euroa. RAHOITUSASEMA Konsernitaseen loppusumma oli 44,40 (44,75) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 78,1 (80,5) prosenttia. Vieras pääoma oli 9,89 (8,99) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat yhteensä 16,22 (17,57) miljoonaa euroa ja muodostivat 36,5 prosenttia taseen loppusummasta.

6 MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESSA Vuonna 2002 Tekla on keskittynyt strategiansa mukaisesti globaalin verkostomaisen toimintamallin kehittämiseen sekä toiminnan edelleen fokusointiin, tehostamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Vuoden 2003 alussa yhtiö ottaa käyttöön uuden toimintamallin, joka muodostaa organisatorisen perustan strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Uudella mallilla tähdätään mahdollisimman yksinkertaiseen ja yhdenmukaiseen globaaliin toimintaan. Tavoitteena on verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen kaikissa keskeisissä toimintaprosesseissa, jotka on rakennettu laajasti yhtenäisiksi. Toimintaa tukee yhtenäinen ja laaja tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa huomioidaan kumppanien sähköinen tiedonvaihto. Keskeinen osa jatkuvaa kehittämistä on osaamisen hallinta yhteistyöverkostossa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Monimateriaalikohteiden rakennesuunnitteluun kehitetyn Xengineerkonseptin ensimmäiset ohjelmistotoimitukset etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kehitystyötä jatketaan läheisessä yhteistyössä sekä johtavien asiakkaiden että amerikkalaisen, rakentamisen analyysi- ja mitoitusohjelmistoihin erikoistuneen Research Engineers Internationalin (REI) kanssa. REI on teknologiapörssi Nasdaqissa listatun NetGuru,Inc:n divisioona. Xengineer-konseptin lokalisoimiseksi Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuuden tarpeisiin Tekla tekee yhteistyötä Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuutta edustavan yhteenliittymä PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa. PCSC valitsi Teklan ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan yhteistyöstä, ja tarkoituksena on päästä joulukuun puoliväliin mennessä sopimukseen pitkäaikaisesta ja kattavasta yhteistyöstä. PCSC:hen kuuluvat tärkeimmät betonielementtituottajat Yhdysvalloista ja Kanadasta. Pääsyy Teklan valintaan oli sen mallipohjainen teknologia, joka on kehitetty rakennusteollisuuden tarpeisiin. Projektissa on mukana myös Atlantassa sijaitseva Georgia Institute of Technology korkeakoulu, joka tarjoaa kehitys- ja lokalisointityöhön teknistä konsultointia ja tukea. Tekla on solminut samantyyppisen kehitys- ja lokalisoimissopimuksen myös suomalaisen betoniteollisuuden kanssa. Energian jakelu- ja myyntiyhtiöille tarkoitettujen tuotteiden kehitystä jatkettiin strategiaan perustuvien suunnitelmien mukaan. Katsauskauden loppupuolella valmistui Xpower 6.21, johon kehitetyt lisäpiirteet parantavat merkittävästi tietojärjestelmän sisältämän tiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Energian mittaus- ja kulutustiedon hallintaan tarkoitetun tuotteen ensimmäiset asiakastoimitukset etenivät suunnitellusti. Yhteistyö VTT:n kanssa jatkui. Vuosina toteutettavan kehityshankkeen tavoitteena on tehostaa sähkönjakeluverkkojen käyttöä ja verkkoinvestointien tuottavuutta merkittävästi. Jakeluverkon kunnon seurannan ja hallinnan merkitys kasvaa energiayhtiöiden toiminnassa. Tekla on aktiivisesti mukana alan

7 tutkimushankkeissa, joiden tuloksia hyödynnetään yhtiön ohjelmistojen kunnossapitomoduulien edelleen kehityksessä. Kunnallisen tiedon hallintaan ja hyväksikäyttöön tarkoitetun kuntatietojärjestelmän kehitys eteni suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa on mukana 17 suomalaista kaupunkia, ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille tehtiin toisella neljänneksellä. Jatkohankkeena käynnistettiin kuntien kiinteän omaisuuden hallintaan tarkoitetun tuotteen kehitys. Uusi ratkaisu, jonka kehittämisessä on tällä hetkellä mukana 12 suomalaista kaupunkia, hyödyntää muita tuotantokäytössä olevia Teklan ohjelmistotuotteita. Kiinteän omaisuuden hallintaan kehitettävä tuote on määrä saada tuotantokäyttöön vuoden 2003 lopussa. HENKILÖSTÖ Tekla Oyj solmi vuokrasopimuksen toimitalosta, joka sijaitsee Espoossa Pohjois-Tapiolassa Metsänpojankuja 1:ssä Innopolin ja Spektri Business Parkin välittömässä läheisyydessä. Tekla muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2003 alussa, jolloin yhtiön koko Espoon henkilöstö pääsee saman katon alle. Teklan tavoitteena oli löytää toiminnoilleen mahdollisimman sopiva ratkaisu. Valtaosa Teklan henkilöstöstä asuu Länsiväylän suunnalla. Valinnassa painoi myös sijainti Teknillisen Korkeakoulun, VTT:n ja Innopolin muodostamassa teknologiakeskittymässä. Lisäksi ympäristössä toimii monia Teklan ohjelmisto- ja palvelualan yhteistyökumppaneita. Vuokratussa kiinteistössä on työtilat 270 hengelle sekä riittävästi asianmukaisia koulutus- ja neuvottelutiloja. Rakennus on varustettu ajanmukaisella tekniikalla, mm. langattomilla puhelin- ja tietoverkoilla. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 456 (347) henkilöä, joista ulkomailla keskimäärin 109 (95). Katsauskauden päättyessä henkilöstömäärä oli osa-aikaiset mukaan lukien 478 (523), joista ulkomailla 112. OSAKE Osakkeet ja osakepääoma Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä , joista yhtiön omistuksessa kappaletta yhteenlasketulta nimellisarvoltaan euroa. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 0,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Omista osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä ,46 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03 euroa. Osakepääoma oli katsauskauden lopussa euroa. Kurssikehitys ja osakevaihto

8 Teklan osakekurssi kehittyi paremmin kuin HEXin teknologiaindeksi, mikä kertoo osaltaan sijoittajien uskosta Teklan strategiaan ja tuotteisiin. Tekla Oyj:n osakevaihto katsauskaudella oli osaketta, mikä vastaa 25,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Tammisyyskuussa ylin noteeraus oli 4,12 euroa ja alin 2,05 euroa. Keskikurssi oli 3,77 euroa. Syyskuun viimeisen pörssipäivän jälkeen kaupantekokurssi oli 2,05 euroa. Tekla Oyj:n osakkeeseen kohdistuneen kiinnostuksen johdosta Evli Pankki Oyj päätti antaa Enfo Group Oyj:lle luvan Tekla Oyj:n osakkeiden ennenaikaiseen luovutukseen. Kun Tekla Oyj osti Enfo Group Oyj:ltä ohjelmistoliiketoiminnan, osa kauppahinnasta maksettiin Tekla Oyj:n uusilla osakkeilla ( osaketta). Kaupan yhteydessä Enfo Group Oyj sitoutui saamiensa Tekla Oyj:n osakkeiden osalta siihen, ettei se ilman Evli Pankki Oyj:n suostumusta myy tai muutoin luovuta vastikkeena saatuja osakkeita ennen kaupan yhteydessä sovittuja määräaikoja. Vastikkeeksi saaduista osakkeista 30 prosenttia vapautui luovutettavaksi ja toinen 30 prosentin erä Kolmas 30 prosentin erä vapautui luovutettavaksi Enfo Group oli huhtikuun loppuun mennessä myynyt kaikki kolme 30 prosentin erää. Viimeinen 10 prosentin erä, osaketta, vapautui Enfo Group Oyj:n osuus Tekla Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti viisi (5) prosenttia Enfo Oyj:n myytyä omistamistaan Tekla Oyj:n osakkeista kappaletta ja kappaletta YHTIÖKOKOUS Tekla Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,04 euroa osakkeelta. Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Reino Heinonen, Heikki Marttinen, toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, Jan-Mikael von Schantz ja Risto Siirilä. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Taurén. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT Jukka Ala-Mello. Hallituksen valtuudet ja optio-ohjelma Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään osakkeella, joiden nimellisarvo on 0,03 euroa. Valtuutukseen sisältyi oikeus poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta painavasta taloudellisesta syystä. Hallitus sai myös valtuudet vuoden sisällä yhtiökokouksesta päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhtiön hallitukselle ja henkilöstölle sekä sen tytäryhtiöiden henkilöstölle suunnattavaa osakeantia varten. Henkilöstöannissa voidaan merkitä yhteensä

9 enintään kappaletta uusia 0,03 euron nimellisarvoisia osakkeita. Lisäksi hallitus sai valtuudet vuoden ajaksi hankkia voitonjakoon käytettävissä olevin varoin Teklan omia osakkeita korkeintaan 5 prosenttia yhtiön osakekannasta. Hallitukselle annettu valtuutus omien osakkeiden hankintaan peruutettiin käyttämättömältä osuudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös omien osakkeiden luovuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien. Luovutuksen kohteena on enintään osaketta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että Optio-ohjelma I:n piiriä laajennetaan ottamalla mukaan yhtiön Enfo Group Oyj:ltä ostaman liiketoiminnan mukana tullut henkilöstö. Optio-oikeuksia päätettiin lisätä kappaleella, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä osaketta. Muut optio-ohjelman ehdot säilyivät ennallaan. LIIKETOIMINTA-ALUEET Building & Construction Liiketoiminta-alue Building & Construction (B&C) kehittää ja markkinoi ohjelmistotuotteita teräs-, betoni- ja yhdistelmärakenteiden suunnitteluun. B&C:n liikevaihto oli tammi-syyskuussa 12,38 (12,42) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,17 (2,59) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 97,5 prosenttia. Ohjelmistotuotteiden kysyntä oli katsauskaudella, varsinkin kesäkuukausina, odotettua hiljaisempaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Saksassa myynti kehittyi odotettua paremmin, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa suunnitellusti. Myös Kaakkois-Aasiassa myynti eteni odotetusti. Kiinassa, jossa rakennetaan paljon, Teklan tuotteet saivat jalansijaa jopa odotuksia paremmin. Tekla solmi katsauskaudella merkittävän sopimuksen kiinalaisen teräsrakenneyritys Shanghai Bao Steel Metallurgy Construction Co:n (SBMCC) kanssa. Sopimusta edelsi kuusi kuukautta kestänyt Xsteel-ohjelmiston testaus. Japanin markkinoilla rakennusalaan liittyvien ohjelmistotuotteiden kysyntä kehittyi odotuksia hitaammin. Teklan asema suurten suunnitteluyritysten ohjelmistotoimittajana ja yhteistyökumppanina vahvistui, kun maailman suurimpiin insinööri- ja rakennusyhtiöihin kuuluva Bechtel Corporation valitsi Teklan Xsteeltuotteen keskeiseksi suunnittelu- ja mallinnustyökalukseen. Elokuussa Tekla solmi amerikkalaisen, analyysi- ja mitoitusohjelmistoihin erikoistuneen Research Engineers Internationalin (REI) kanssa aiesopimuksen teknisestä yhteistyöstä. Esisopimuksen mukaan REI:n kehittämä ja markkinoima analyysi- ja

10 mitoitusohjelmisto STAAD.Pro integroidaan Teklan uuden Xengineerkonseptin osaksi. Tuloksena syntyvässä ohjelmistokokonaisuudessa yhdistyy kahden markkinajohtajan tarjonta, joka palvelee koko rakentamisprosessia suunnittelusta valmistukseen. REI:n analyysi- ja mitoitusohjemisto STAAD.Pro täyttää keskeisten markkina-alueiden mitoitusstandardit ja on käytössä maailmanlaajuisesti. Yhteistyösopimus noudattaa Teklan verkostoitumiseen perustuvaa liiketoimintastrategiaa, jossa kasvua haetaan liittoutumalla alan parhaiden yritysten kanssa. REI on teknologiapörssi Nasdaqissa listatun NetGuru,Inc:n divisioona. Teklan asemaa rakentamiseen tarkoitettujen ohjelmistotuotteiden toimittajana lujittaa merkittävästi se, että Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuus valitsi Teklan ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan laajasta yhteistyösopimuksesta. Tarkoituksena on päästä joulukuun puoliväliin mennessä sopimukseen, jonka mukaan Tekla aloittaa pitkäaikaisen ja kattavan yhteistyön betoniteollisuutta edustavan yhteenliittymän PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin lokalisoimiseksi Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuudelle. Yhteistyösopimus on merkittävä tunnustus Teklan teknologian ja Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin kilpailukyvystä ja asiakaseduista. Lisäksi Tekla on solminut yhteistyösopimuksen Suomen betoniteollisuutta edustavan Suomen Betonitieto Oy:n kanssa. Kotimaassa tehtävän kehitysyhteistyön tavoitteena on lokalisoida Teklan Xengineer-ohjelmistokonsepti Suomen betonielementtiteollisuutta varten. Liiketoiminta-alue vahvisti asemaansa Etelä-Euroopassa sopimalla yhteistyöstä italialaisen jälleenmyyjän kanssa. Ranskassa Tekla irtisanoi jälleenmyyntisopimuksen ja alkoi hoitaa myyntiä itse koko Ranskan alueella. Energy & Utilities Liiketoiminta-alue Energy & Utilities (E&U) toimittaa energiayhtiöille liiketoiminnallista ja operatiivista tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. E&U:n liikevaihto kasvoi lähes 118 prosenttia ja oli 11,76 (5,40) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,78(-2,17) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 26,5 prosenttia. Energiayhtiöiden liiketoimintajärjestelyt ovat kypsyneet investointipäätöksiksi arvioitua hitaammin. Xpowerverkkotietojärjestelmästä valmistui katsauskauden lopussa uusi tuoteversio, josta ensimmäiset asiakastoimitukset on tehty. Tuotteeseen on kehitetty uudenlaiset tiedon jatkojalostus- ja raportointimahdollisuudet ja se on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton.

11 Vattenfall Oy:n kanssa sovittu verkkotietojärjestelmäprojekti eteni suunnitellusti. Vattenfall valitsi Teklan Xpowerin Suomenverkkoliiketoimintojensa keskeiseksi ratkaisuksi jakeluverkon hallintaan. Verkkotietojärjestelmäprojekti Latvian kansallisen energiayhtiön kanssa saatiin onnistuneesti päätökseen. Latvenergo otti Xpowerin käyttöön Riian alueella. Neuvottelut järjestelmän laajentamisesta koko Latviaan on käynnistetty. Iso toimitus Norjassa toimivalle Skagerak Energi A/S:lle valmistui. Tekla toi markkinoille ensimmäiset energiayhtiöille kehitetyt extranet- ja intranet-verkkopalvelut, jotka parantavat energiayhtiöiden asiakaspalvelua ja virtaviivaistavat yhtiöiden sisäisiä prosesseja. Teklan energiayrityksille toimittamiin operatiivisiin järjestelmiin integroituja verkkopalveluja ovat hankkineet muun muassa Fortum Markets, Espoon Sähkö, Vattenfall ja Kotkan Energia. Asiakastieto-, laskutus- ja verkkotietojärjestelmiin integroidut verkkopalvelut ovat osa liiketoiminta-alueen kesän alussa julkistamaa uutta strategiaa. Sen mukaan kasvua kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla haetaan integroidulla tuotekokonaisuudella, johon kuuluvat yhtiön verkkotietojärjestelmät, asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmät sekä mittaustieto- ja taselaskentajärjestelmät. Kokonaisuuteen kuuluvat myös liittymät kaukokäyttöjärjestelmään ja mittausautomaatioon. Tekla arvioi, että kansainvälisten tietojärjestelmätuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti sähköyhtiöiden toiminnan globaalistuessa ja kilpailun vapautuessa. Tehokkuus- ja kilpailusyistä yhtiöillä on tarve siirtyä irrallisista ja toisiinsa sopimattomista tietojärjestelmistä integroituihin kokonaisuuksiin. Fortumille toimitettiin asiakastietojärjestelmään integroitu liiketoiminnan raportointiohjelmisto. Teklan kansainvälisille markkinoille tarjoama energia-alan kokonaisuus on ainutlaatuinen maailmassa. Yhtiö keskittyy itse asiakkaan ydinsovelluksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Ydinsovelluksia täydentävät tuotteet toimitetaan yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa. Public Infra Liiketoiminta-alue Public Infra (PI) tarjoaa kunnille ja kunnallisille laitoksille toimintaa tehostavia ohjelmistotuotteita ja palveluja kuntalaisille tarkoitettujen tieto- ja asiointipalvelujen kehittämiseen. PI:n liikevaihto kasvoi noin 38 prosenttia ja oli 3,50 (2,54) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,46 (-0,51) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 6,0 prosenttia. Teklan kehittämän uuden kuntatietojärjestelmän tuotantokäyttö käynnistyi sovitun aikataulun mukaan. Katsauskaudella järjestelmän ottivat käyttöön Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Rovaniemi, Pietarsaari ja Varkaus. Tavoite on, että vuoden loppuun mennessä se on käytössä 13

12 kaupungissa. Kunta-alan tiedonhallintaa uraauurtavasti tehostavan järjestelmän kehitykseen on osallistunut yhteensä 17 suomalaista kaupunkia. Kuntatietojärjestelmän jatkohankkeena käynnistyi kuntien kiinteän omaisuuden hallintatuotteen kehitys, jossa on tällä hetkellä mukana 12 suomalaiskaupunkia. Uudessa tuotteessa hyödynnetään integroidusti Teklan kunta-alan ohjelmistotarjontaa. Uudessa kiinteän omaisuuden hallintatuotteessa esimerkiksi laskutusosan ytimenä on ohjelmistotuote, jonka Tekla on kehittänyt kuntien laskutukseen. Tekla sai uuden merkittävän ruotsalaisasiakkaan, kun Upplands Västby päätti ottaa käyttöön sekä kuntatiedon hallintaan tarkoitetun Xcityn että vesilaitoksille kehitetyn Xpipe-verkkotietojärjestelmän. Järjestelmien on määrä olla tuotantokäytössä ensi vuoden alkupuolella. Noin asukkaan Helsingborgin kanssa sovittiin yhteistyön laajentamisesta. Elokuussa alkaneen projektin aikana Helsingborg ottaa käyttöön Xcityn sisältämät kaupunkirakenteen 3D-mallinnustyökalut. Hanke on lähtölaukaus yli 900-vuotiaan kaupungin eteläosan teollisuusja satama-alueen kaavoittamiseen asuin- ja yliopistoalueeksi. Vesilaitoksille tarkoitettu asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä Tekla Aqua kasvatti suosiotaan. Ratkaisu on käytössä 15 vesilaitoksessa. Katsauskaudella sen ottivat käyttöön Espoon, Vantaan, Tampereen ja Hämeenlinnan vesilaitokset. Defence Liiketoiminta-alue Defence keskittyy yhteistyöhön Suomen puolustusvoimien kanssa ja kehittää mallipohjaista teknologiaa hyödyntäviä tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 1,10 (1,66) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,26 (0,10) miljoonaa euroa. Vuoden 2001 vertailulukuihin sisältyy myös myytyjen liiketoimintojen osuus. Tuolloin pelkän Defence-liiketoiminnan liikevaihto oli 0,79 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,03 miljoonaa euroa. Liikevaihdon määrään katsauskaudella vaikutti se, että asiakaskohtaisten sovellusprojektien toimitukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi erään merkittävän hankkeen käynnistämisajankohta siirtyi myöhemmäksi. Defence aloitti myös ensimmäisen kansainvälisen yhteistyöhankkeensa. Tekla täydentää ja sovittaa puolustusvoimien kansainväliseltä tietojärjestelmätoimittajalta hankkimaa tietojärjestelmää. LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos muutos % muutos %

13 Building & Construction 12,38 12,42-0,3 1,17 2,59-54,8 Energy & Utilities 11,76 5,40 117,8-2,78-2,17-28,1 Public Infra 3,50 2,54 37,8-0,46-0,51 9,8 Defence 1,10 1,66-33,7-0,26 0,10-360,0 Muut 0,87 1,01-13,9-0,12-0,14 14,3 Yhteensä 29,61 23,03 28,6-2,45-0, ,6 SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS Tekla Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 julkistetaan Espoossa 5. marraskuuta 2002 TEKLA OYJ Hallitus Seppo Ruotsalainen toimitusjohtaja Lisätietoja antavat Toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, puh. (09) Talousjohtaja Timo Taurén, puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Liitteet: Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Tunnusluvut Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Teklan kymmenen suurinta osakkeenomistajaa Tekla lyhyesti Tekla Oyj on infrastruktuurin hallintaohjelmistojen suunnannäyttäjä globaalisti. Yhtiön operatiivista tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavia ohjelmistotuotteita käytetään energian myynnissä ja jakelussa, rakentamisessa ja julkisella sektorilla. Teklan liikevaihto vuonna 2001 oli 39,2 miljoonaa euroa, mikä oli 48 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdosta 57 prosenttia

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Your security, our pride

Your security, our pride Vuosikertomus 2012 Your security, our pride Protecting the irreplaceable F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot