TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN"

Transkriptio

1 Tekla Oyj Pörssitiedote klo 9.00 TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN Infrastruktuurin hallintaohjelmistoja toimittavan Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa yli 28 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 29,61 (23,03) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -2,45 (-0,13) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kassavirta oli 2,48 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 78,1 prosenttia. - Liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti. Tämä johtuu erityisesti varovaisuudesta Yhdysvaltain teräsrakenneohjelmistojen markkinoilla ja hidastuneesta päätöksenteosta sähkön jakeluverkkojärjestelmissä. Muilla markkinoilla tilanne kehittyi odotetunlaisesti, kertoo Teklan toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen. Hän painottaa, että Teklan tuotteiden kilpailukyky on itse asiassa parantunut. - Markkinaosuutemme ja asemamme sekä rakennusalan että energia-alan ohjelmistomarkkinoilla on vahvistunut. Toimitukset on hoidettu aikataulussaan ja asiakastyytyväisyytemme on kohentunut. Panostamme edelleen strategiamme mukaisesti ydintuotteidemme ja toimintatapamme vahvistamiseen. - Markkinasignaalien perusteella uskomme rakennusalan ohjelmistojen kysynnän vilkastuvan Pohjois-Amerikassa jonkin verran vuoden loppua kohti. Muilla keskeisillä markkina-alueillamme odotamme kehityksen jatkuvan lähikuukausina nykyisenlaisena. Arvioimme, että liikevaihtomme kasvaa tänä vuonna noin 10 prosenttia ja liiketuloksemme tulee olemaan positiivinen, Ruotsalainen sanoo. Vuonna 2003 Teklan painopiste tulee olemaan kannattavuuden parantamisessa. Yhtiö ottaa vuoden alussa käyttöön uuden toimintamallin, joka tähtää entistä tehokkaampaan ja fokusoidumpaan globaaliin toimintaan. - Uuden toimintamallin ansiosta olemme entistäkin vahvempia silloin, kun kysyntä markkinoilla alkaa jälleen vilkastua. Tuotteidemme kilpailukyky on erinomainen, mistä kertoo muun muassa se, että Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuus valitsi Teklan ainoaksi ohjelmistoalan kumppanikseen. Toinen esimerkki on kuntatietojärjestelmämme ja siihen kytkeytyvän, kuntien kiinteän omaisuuden hallintaan tarkoitetun ratkaisun suosio. Kasvanut kiinnostus energia-alan ratkaisujamme kohtaan Pohjoismaissa kertoo tuotteidemme vahvuudesta kehittyneillä energiamarkkinoilla, Ruotsalainen toteaa. Milj. euroa 1-9/02 1-9/ /01 o Liikevaihto 29,61 23,03 39,20 o Liiketulos -2,45-0,13 2,50 o Tulos ennen veroja -2,31 0,85 3,60 o Tilikauden tulos -2,08 0,60 2,39 o Tulos/osake, EUR -0,09 0,03 0,12

2 TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHTO JA TULOS * Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia ja oli 29,61 (edellisvuoden tammi-syyskuussa 23,03) miljoonaa euroa * Liiketulos oli 2,45 (-0,13) miljoonaa euroa * Tekla Oyj:n ja Enfo Group Oyj:n välisestä erimielisyydestä annettu välimiesoikeuden tuomio rasittaa katsauskauden tulosta 0,59 miljoonalla eurolla * Tilikauden tulos verojen jälkeen oli 2,08 (0,60) miljoonaa euroa * Osakekohtainen tulos oli 0,09(0,03) euroa * Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,0(4,4) prosenttia * Liiketoiminnan kassavirta oli 2,48 (-0,15) miljoonaa euroa * Omavaraisuusaste oli 78,1 (80,5) prosenttia * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 52,2 (68,2) prosenttia TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT AVAINLUVUT Milj. euroa 1-9/ /2001 Liikevaihto 29,61 23,03 Liiketulos -2,45-0,13 % liikevaihdosta -8,3-0,6 Tulos ennen veroja -2,31 0,85 % liikevaihdosta -7,8 3,7 Tilikauden tulos -2,08 0,60 Tulos/osake (EPS), EUR -0,09 0,03 Oma pääoma/osake, EUR 1,52 1,58 Taseen loppusumma 44,40 44,75 Omavaraisuusaste, % 78,1 80,5 Nettovelkaantumisaste, % -40,5-42,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,0 4,4 Oman pääoman tuotto, % -7,7 2,7 Bruttoinvestoinnit, MEUR 4,66 13,82 Henkilöstö keskimäärin LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN Milj.euroa 7-9/02 7-9/01 4-6/02 4-6/01 1-3/02 1-3/01 Liikevaihto 8,22 7,91 10,85 8,12 10,54 7,00 Liiketulos -1,23 0,51-1,30 0,04 0,08-0,68 Tulos ennen veroja 1,07 0,71 1,37 0,43 0,13-0,29 Tilikauden tulos -0,95 0,58-1,22 0,29 0,09-0,27

3 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Teklan kehittämiä ja markkinoimia infrastruktuurin hallinnan ohjelmistotuotteita käytetään energian ja veden myynnissä ja jakelussa, rakentamisessa ja julkisella sektorilla. Tietotekniikan mahdollisuudet kehittyneen infrastruktuurin hallinnassa ovat valtavat. Tietotekniikan hyödyntämisen taso on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa verrattuna esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen. Hyödyntämisen taso myös vaihtelee huomattavasti toimialoittain ja markkina-alueittain. Kilpailuun valmistautuva energia-ala on elänyt voimakkaassa murroksessa. Tietojärjestelmien investointipäätöksiksi murros on Euroopassa kypsynyt odotettua hitaammin. Nyt rakenteellisten järjestelyjen vauhti on hidastumassa, ja energiayhtiöiden fokus on siirtymässä toimintojen kehittämiseen. Jakeluyhtiöillä on tarve parantaa pääoman tuottavuutta, mihin ne tarvitsevat tehokkaita verkkotiedon hallintajärjestelmiä. Kilpailu asiakkaista vaatii panostusta myös asiakastiedon hallintaan, asiakaspalvelun parantamiseen ja laskutusjärjestelmien kehittämiseen. Teklan energiayhtiöille tarjoamien ohjelmistotuotteiden kiinnostuksen kasvu kotimaassa ja Ruotsissa on merkki yhtiön tuotteiden kilpailukyvystä kehittyneillä markkinoilla. Rakennusalalla vaatimukset paremmasta tuottavuudesta, korkeammasta laadusta ja nopeammista läpimenoajoista lisäävät kiinnostusta edistyksellisiin ohjelmistoihin, joita voidaan tehokkaasti käyttää läpi koko tuotantoketjun ajasta ja paikasta riippumatta. Talouden epävarmuus heijastui Teklan rakentamiseen tarkoitettujen tuotteiden kysyntään Pohjois-Amerikan markkinoilla, joilla myynti oli ennakoitua heikompaa eritoten kesäkuukausina. Euroopassa myynti kehittyi odotusten mukaan. Kunnat pyrkivät tehostamaan toimintaansa ja parantamaan asiakkaidensa tieto- ja asiointipalveluja. Tästä johtuen mielenkiinto integroituihin järjestelmiin on kasvussa. Seutuistumiskehitys kotimaassa antaa myös pienille kunnille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Teklan ratkaisuja. Teklan kuntasektorille ja vesilaitoksille tarjoamien ratkaisujen kysyntä kasvoi katsauskaudella Suomen ohella myös Ruotsissa. Ohjelmistoalalle ja myös Teklalle on tyypillistä kysynnän kausivaihtelu. Järjestelmätoimitukset ajoittuvat yleensä loppuvuoteen. Teklan tuloksesta suurin osa on perinteisesti kertynyt vuoden toisella puoliskolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Teklan liikevaihto ei katsauskaudella kehittynyt odotusten mukaisesti. Tämä johtui erityisesti varovaisuudesta Yhdysvaltain teräsrakenneohjelmistojen markkinoilla ja hidastuneesta päätöksenteosta sähkönjakelun verkkojärjestelmissä.

4 Markkinasignaalien perusteella yhtiö uskoo rakennusalan ohjelmistojen kysynnän vilkastuvan Pohjois-Amerikassa jonkin verran vuoden loppua kohti. Muilla keskeisillä markkina-alueillamme kehityksen odotetaan jatkuvan lähikuukausina nykyisenlaisena. Tänä vuonna Tekla arvioi liikevaihtonsa kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksensa olevan positiivinen. Näkymiä tarkennettiin viimeksi heinäkuussa, jolloin liikevaihdon arvioitiin tänä vuonna kasvavan 20 prosenttia ja liikevoiton olevan 5 prosentin tasolla. Tulokseen vaikuttaa välimiesoikeuden antama tuomio Tekla Oyj:n ja Enfo Group Oyj:n välisestä erimielisyydestä, joka koski ohjelmistoliiketoimintakauppaan liittyvien keskeneräisten ohjelmistoprojektien tulouttamisperiaatetta. Välimiesoikeuden tuomio heikentää Teklan tulosta kaikkiaan 0,65 miljoonalla eurolla vuonna Vuonna 2003 Teklan painopiste tulee olemaan kustannusten hallinnassa ja kannattavuuden parantamisessa. Yhtiö ottaa vuoden alussa käyttöön uuden toimintamallin, joka tähtää entistä tehokkaampaan globaaliin toimintatapaan. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tekla valittiin ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan laajasta yhteistyösopimuksesta Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuutta edustavan yhteenliittymän PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa. Tarkoituksena on päästä mennessä sopimukseen, jonka mukaan Tekla aloittaa pitkäaikaisen ja kattavan yhteistyön PCSC:n kanssa Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin lokalisoimiseksi Pohjois- Amerikan betonielementtiteollisuudelle. PCSC:n jäsenyritykset hankkivat ohjelmistolisenssejä yli miljoonan dollarin arvosta yhteistyön ensimmäisen, noin vuoden mittaisen kehitysjakson aikana. PCSC on yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki tärkeimmät betonielementtituottajat Yhdysvalloista ja Kanadasta. Teklan valinta ohjelmistokumppaniksi julkistettiin lokakuun alussa betonielementtiteollisuuden vuosikokouksessa Nashvillessä. Tekla ja kaikki sen keskeisimmät kilpailijat olivat mukana kartoitusvaiheessa, jossa PCSC etsi betonielementtirakentamisen koko kirjon kattavaa, integroitua ohjelmistokonseptia. Lähempään tarkasteluun pääsi kaksi yhtiötä, joista yhteistyökumppaniksi valittiin Tekla. Tärkein syy Teklan valintaan oli sen mallipohjainen teknologia, joka on kehitetty rakennusteollisuuden tarpeisiin. Yhteistyö osoittaa myös, että Teklan vuoden alussa julkistama Xengineer-konsepti on saanut laajan hyväksynnän markkinoilla. PCSC ja Tekla tekevät yhteistyötä Atlantassa sijaitsevan Georgia Institute of Technology -korkeakoulun kanssa, joka tarjoaa kehitys- ja lokalisointityöhön teknistä konsultointia ja tukea. Tekla on yhdistänyt tytäryhtiöidensä toiminnan Ruotsissa ja Norjassa. Norjan tytäryhtiötä johtanut Pessy Hollander nimitettiin molempien

5 maiden maajohtajaksi lokakuun lopussa. Muutoksen tavoitteena on tehostaa yhtiön toimintoja pohjoismaisella tasolla. VÄLIMIESOIKEUDENKÄYNTI Teklan ja Enfo Groupin tekemää liiketoimintakauppaa koskeva erimielisyys luovutuspäivänä keskeneräisten asiakaskohtaisten ohjelmistoprojektien tulouttamisperiaatteesta saatettiin marraskuussa 2001 välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesoikeus antoi päätöksensä Sen mukaan Tekla Oyj velvoitettiin suorittamaan Enfo Group Oyj:lle noin 1,3 miljoonaa euroa keskeneräisistä projekteista saatuja ennakkomaksuja viivästyskorkoineen ja korvaamaan Enfolle sen oikeudenkäyntikulut ja 60 prosenttia välimiesoikeudenkäynnin kuluista. Teklan kannan mukaan suoritusten jakamisen olisi pitänyt perustua kirjanpitolain mukaiseen hyvään kirjanpitotapaan, kuten Teklan ja Enfon välisessä kauppakirjassa oli sovittu. Tällöin keskeneräisten asiakaskohtaisten projektien suoritukset olisivat jakautuneet Teklalle ja Enfolle projektien valmistumisen ja asiakkaiden hyväksymisen perusteella. Välimiesoikeus katsoi kuitenkin, että muille kauppakirjan kohdille kuin hyvän kirjanpitotavan noudattamiselle oli annettava suurempi painoarvo jaettaessa asiakaskohtaisten projektien suorituksia. Välimiesoikeuden tuomion seurauksena Teklan Enfolta ostamien ohjelmistoliiketoimintojen liikearvo nousi 3,52 miljoonalla eurolla. Lisäys poistetaan samassa ajassa (15 vuotta) kuin alkuperäinen, vuonna 2001 kirjattu liikearvo. Vuoden 2002 tulosta rasittavat liikearvon lisäyksestä kirjattavat kuluvan ja edellisen vuoden poistot, jotka ovat yhteensä 0,33 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset oikeudenkäynti- ja korkokulut ovat yhteensä noin 0,32 miljoonaa euroa, jotka kirjattiin vuoden 2002 toiselle neljännekselle. Välimiesoikeuden päätös heikentää Teklan vuoden 2002 tulosta kaikkiaan 0,65 miljoonalla eurolla ja tammi-syyskuun tulosta 0,59 miljoonalla eurolla. KANNATTAVUUS Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 6,0 (4,4) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) 7,7 (2,7) prosenttia. Tulos osaketta kohden oli -0,09 (0,03) euroa ja oma pääoma osaketta kohden jakson lopussa 1,52 (1,58) euroa. RAHOITUSASEMA Konsernitaseen loppusumma oli 44,40 (44,75) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 78,1 (80,5) prosenttia. Vieras pääoma oli 9,89 (8,99) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat yhteensä 16,22 (17,57) miljoonaa euroa ja muodostivat 36,5 prosenttia taseen loppusummasta.

6 MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESSA Vuonna 2002 Tekla on keskittynyt strategiansa mukaisesti globaalin verkostomaisen toimintamallin kehittämiseen sekä toiminnan edelleen fokusointiin, tehostamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Vuoden 2003 alussa yhtiö ottaa käyttöön uuden toimintamallin, joka muodostaa organisatorisen perustan strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Uudella mallilla tähdätään mahdollisimman yksinkertaiseen ja yhdenmukaiseen globaaliin toimintaan. Tavoitteena on verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen kaikissa keskeisissä toimintaprosesseissa, jotka on rakennettu laajasti yhtenäisiksi. Toimintaa tukee yhtenäinen ja laaja tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa huomioidaan kumppanien sähköinen tiedonvaihto. Keskeinen osa jatkuvaa kehittämistä on osaamisen hallinta yhteistyöverkostossa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Monimateriaalikohteiden rakennesuunnitteluun kehitetyn Xengineerkonseptin ensimmäiset ohjelmistotoimitukset etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kehitystyötä jatketaan läheisessä yhteistyössä sekä johtavien asiakkaiden että amerikkalaisen, rakentamisen analyysi- ja mitoitusohjelmistoihin erikoistuneen Research Engineers Internationalin (REI) kanssa. REI on teknologiapörssi Nasdaqissa listatun NetGuru,Inc:n divisioona. Xengineer-konseptin lokalisoimiseksi Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuuden tarpeisiin Tekla tekee yhteistyötä Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuutta edustavan yhteenliittymä PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa. PCSC valitsi Teklan ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan yhteistyöstä, ja tarkoituksena on päästä joulukuun puoliväliin mennessä sopimukseen pitkäaikaisesta ja kattavasta yhteistyöstä. PCSC:hen kuuluvat tärkeimmät betonielementtituottajat Yhdysvalloista ja Kanadasta. Pääsyy Teklan valintaan oli sen mallipohjainen teknologia, joka on kehitetty rakennusteollisuuden tarpeisiin. Projektissa on mukana myös Atlantassa sijaitseva Georgia Institute of Technology korkeakoulu, joka tarjoaa kehitys- ja lokalisointityöhön teknistä konsultointia ja tukea. Tekla on solminut samantyyppisen kehitys- ja lokalisoimissopimuksen myös suomalaisen betoniteollisuuden kanssa. Energian jakelu- ja myyntiyhtiöille tarkoitettujen tuotteiden kehitystä jatkettiin strategiaan perustuvien suunnitelmien mukaan. Katsauskauden loppupuolella valmistui Xpower 6.21, johon kehitetyt lisäpiirteet parantavat merkittävästi tietojärjestelmän sisältämän tiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Energian mittaus- ja kulutustiedon hallintaan tarkoitetun tuotteen ensimmäiset asiakastoimitukset etenivät suunnitellusti. Yhteistyö VTT:n kanssa jatkui. Vuosina toteutettavan kehityshankkeen tavoitteena on tehostaa sähkönjakeluverkkojen käyttöä ja verkkoinvestointien tuottavuutta merkittävästi. Jakeluverkon kunnon seurannan ja hallinnan merkitys kasvaa energiayhtiöiden toiminnassa. Tekla on aktiivisesti mukana alan

7 tutkimushankkeissa, joiden tuloksia hyödynnetään yhtiön ohjelmistojen kunnossapitomoduulien edelleen kehityksessä. Kunnallisen tiedon hallintaan ja hyväksikäyttöön tarkoitetun kuntatietojärjestelmän kehitys eteni suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa on mukana 17 suomalaista kaupunkia, ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille tehtiin toisella neljänneksellä. Jatkohankkeena käynnistettiin kuntien kiinteän omaisuuden hallintaan tarkoitetun tuotteen kehitys. Uusi ratkaisu, jonka kehittämisessä on tällä hetkellä mukana 12 suomalaista kaupunkia, hyödyntää muita tuotantokäytössä olevia Teklan ohjelmistotuotteita. Kiinteän omaisuuden hallintaan kehitettävä tuote on määrä saada tuotantokäyttöön vuoden 2003 lopussa. HENKILÖSTÖ Tekla Oyj solmi vuokrasopimuksen toimitalosta, joka sijaitsee Espoossa Pohjois-Tapiolassa Metsänpojankuja 1:ssä Innopolin ja Spektri Business Parkin välittömässä läheisyydessä. Tekla muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2003 alussa, jolloin yhtiön koko Espoon henkilöstö pääsee saman katon alle. Teklan tavoitteena oli löytää toiminnoilleen mahdollisimman sopiva ratkaisu. Valtaosa Teklan henkilöstöstä asuu Länsiväylän suunnalla. Valinnassa painoi myös sijainti Teknillisen Korkeakoulun, VTT:n ja Innopolin muodostamassa teknologiakeskittymässä. Lisäksi ympäristössä toimii monia Teklan ohjelmisto- ja palvelualan yhteistyökumppaneita. Vuokratussa kiinteistössä on työtilat 270 hengelle sekä riittävästi asianmukaisia koulutus- ja neuvottelutiloja. Rakennus on varustettu ajanmukaisella tekniikalla, mm. langattomilla puhelin- ja tietoverkoilla. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 456 (347) henkilöä, joista ulkomailla keskimäärin 109 (95). Katsauskauden päättyessä henkilöstömäärä oli osa-aikaiset mukaan lukien 478 (523), joista ulkomailla 112. OSAKE Osakkeet ja osakepääoma Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä , joista yhtiön omistuksessa kappaletta yhteenlasketulta nimellisarvoltaan euroa. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 0,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Omista osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä ,46 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03 euroa. Osakepääoma oli katsauskauden lopussa euroa. Kurssikehitys ja osakevaihto

8 Teklan osakekurssi kehittyi paremmin kuin HEXin teknologiaindeksi, mikä kertoo osaltaan sijoittajien uskosta Teklan strategiaan ja tuotteisiin. Tekla Oyj:n osakevaihto katsauskaudella oli osaketta, mikä vastaa 25,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Tammisyyskuussa ylin noteeraus oli 4,12 euroa ja alin 2,05 euroa. Keskikurssi oli 3,77 euroa. Syyskuun viimeisen pörssipäivän jälkeen kaupantekokurssi oli 2,05 euroa. Tekla Oyj:n osakkeeseen kohdistuneen kiinnostuksen johdosta Evli Pankki Oyj päätti antaa Enfo Group Oyj:lle luvan Tekla Oyj:n osakkeiden ennenaikaiseen luovutukseen. Kun Tekla Oyj osti Enfo Group Oyj:ltä ohjelmistoliiketoiminnan, osa kauppahinnasta maksettiin Tekla Oyj:n uusilla osakkeilla ( osaketta). Kaupan yhteydessä Enfo Group Oyj sitoutui saamiensa Tekla Oyj:n osakkeiden osalta siihen, ettei se ilman Evli Pankki Oyj:n suostumusta myy tai muutoin luovuta vastikkeena saatuja osakkeita ennen kaupan yhteydessä sovittuja määräaikoja. Vastikkeeksi saaduista osakkeista 30 prosenttia vapautui luovutettavaksi ja toinen 30 prosentin erä Kolmas 30 prosentin erä vapautui luovutettavaksi Enfo Group oli huhtikuun loppuun mennessä myynyt kaikki kolme 30 prosentin erää. Viimeinen 10 prosentin erä, osaketta, vapautui Enfo Group Oyj:n osuus Tekla Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti viisi (5) prosenttia Enfo Oyj:n myytyä omistamistaan Tekla Oyj:n osakkeista kappaletta ja kappaletta YHTIÖKOKOUS Tekla Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,04 euroa osakkeelta. Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Reino Heinonen, Heikki Marttinen, toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, Jan-Mikael von Schantz ja Risto Siirilä. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Taurén. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT Jukka Ala-Mello. Hallituksen valtuudet ja optio-ohjelma Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään osakkeella, joiden nimellisarvo on 0,03 euroa. Valtuutukseen sisältyi oikeus poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta painavasta taloudellisesta syystä. Hallitus sai myös valtuudet vuoden sisällä yhtiökokouksesta päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhtiön hallitukselle ja henkilöstölle sekä sen tytäryhtiöiden henkilöstölle suunnattavaa osakeantia varten. Henkilöstöannissa voidaan merkitä yhteensä

9 enintään kappaletta uusia 0,03 euron nimellisarvoisia osakkeita. Lisäksi hallitus sai valtuudet vuoden ajaksi hankkia voitonjakoon käytettävissä olevin varoin Teklan omia osakkeita korkeintaan 5 prosenttia yhtiön osakekannasta. Hallitukselle annettu valtuutus omien osakkeiden hankintaan peruutettiin käyttämättömältä osuudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös omien osakkeiden luovuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien. Luovutuksen kohteena on enintään osaketta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että Optio-ohjelma I:n piiriä laajennetaan ottamalla mukaan yhtiön Enfo Group Oyj:ltä ostaman liiketoiminnan mukana tullut henkilöstö. Optio-oikeuksia päätettiin lisätä kappaleella, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä osaketta. Muut optio-ohjelman ehdot säilyivät ennallaan. LIIKETOIMINTA-ALUEET Building & Construction Liiketoiminta-alue Building & Construction (B&C) kehittää ja markkinoi ohjelmistotuotteita teräs-, betoni- ja yhdistelmärakenteiden suunnitteluun. B&C:n liikevaihto oli tammi-syyskuussa 12,38 (12,42) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,17 (2,59) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 97,5 prosenttia. Ohjelmistotuotteiden kysyntä oli katsauskaudella, varsinkin kesäkuukausina, odotettua hiljaisempaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Saksassa myynti kehittyi odotettua paremmin, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa suunnitellusti. Myös Kaakkois-Aasiassa myynti eteni odotetusti. Kiinassa, jossa rakennetaan paljon, Teklan tuotteet saivat jalansijaa jopa odotuksia paremmin. Tekla solmi katsauskaudella merkittävän sopimuksen kiinalaisen teräsrakenneyritys Shanghai Bao Steel Metallurgy Construction Co:n (SBMCC) kanssa. Sopimusta edelsi kuusi kuukautta kestänyt Xsteel-ohjelmiston testaus. Japanin markkinoilla rakennusalaan liittyvien ohjelmistotuotteiden kysyntä kehittyi odotuksia hitaammin. Teklan asema suurten suunnitteluyritysten ohjelmistotoimittajana ja yhteistyökumppanina vahvistui, kun maailman suurimpiin insinööri- ja rakennusyhtiöihin kuuluva Bechtel Corporation valitsi Teklan Xsteeltuotteen keskeiseksi suunnittelu- ja mallinnustyökalukseen. Elokuussa Tekla solmi amerikkalaisen, analyysi- ja mitoitusohjelmistoihin erikoistuneen Research Engineers Internationalin (REI) kanssa aiesopimuksen teknisestä yhteistyöstä. Esisopimuksen mukaan REI:n kehittämä ja markkinoima analyysi- ja

10 mitoitusohjelmisto STAAD.Pro integroidaan Teklan uuden Xengineerkonseptin osaksi. Tuloksena syntyvässä ohjelmistokokonaisuudessa yhdistyy kahden markkinajohtajan tarjonta, joka palvelee koko rakentamisprosessia suunnittelusta valmistukseen. REI:n analyysi- ja mitoitusohjemisto STAAD.Pro täyttää keskeisten markkina-alueiden mitoitusstandardit ja on käytössä maailmanlaajuisesti. Yhteistyösopimus noudattaa Teklan verkostoitumiseen perustuvaa liiketoimintastrategiaa, jossa kasvua haetaan liittoutumalla alan parhaiden yritysten kanssa. REI on teknologiapörssi Nasdaqissa listatun NetGuru,Inc:n divisioona. Teklan asemaa rakentamiseen tarkoitettujen ohjelmistotuotteiden toimittajana lujittaa merkittävästi se, että Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuus valitsi Teklan ainoana ohjelmistotoimittajana neuvottelemaan laajasta yhteistyösopimuksesta. Tarkoituksena on päästä joulukuun puoliväliin mennessä sopimukseen, jonka mukaan Tekla aloittaa pitkäaikaisen ja kattavan yhteistyön betoniteollisuutta edustavan yhteenliittymän PCSC:n (Precast Concrete Software Consortium) kanssa Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin lokalisoimiseksi Pohjois-Amerikan betonielementtiteollisuudelle. Yhteistyösopimus on merkittävä tunnustus Teklan teknologian ja Teklan Xengineer-ohjelmistokonseptin kilpailukyvystä ja asiakaseduista. Lisäksi Tekla on solminut yhteistyösopimuksen Suomen betoniteollisuutta edustavan Suomen Betonitieto Oy:n kanssa. Kotimaassa tehtävän kehitysyhteistyön tavoitteena on lokalisoida Teklan Xengineer-ohjelmistokonsepti Suomen betonielementtiteollisuutta varten. Liiketoiminta-alue vahvisti asemaansa Etelä-Euroopassa sopimalla yhteistyöstä italialaisen jälleenmyyjän kanssa. Ranskassa Tekla irtisanoi jälleenmyyntisopimuksen ja alkoi hoitaa myyntiä itse koko Ranskan alueella. Energy & Utilities Liiketoiminta-alue Energy & Utilities (E&U) toimittaa energiayhtiöille liiketoiminnallista ja operatiivista tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. E&U:n liikevaihto kasvoi lähes 118 prosenttia ja oli 11,76 (5,40) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,78(-2,17) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 26,5 prosenttia. Energiayhtiöiden liiketoimintajärjestelyt ovat kypsyneet investointipäätöksiksi arvioitua hitaammin. Xpowerverkkotietojärjestelmästä valmistui katsauskauden lopussa uusi tuoteversio, josta ensimmäiset asiakastoimitukset on tehty. Tuotteeseen on kehitetty uudenlaiset tiedon jatkojalostus- ja raportointimahdollisuudet ja se on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton.

11 Vattenfall Oy:n kanssa sovittu verkkotietojärjestelmäprojekti eteni suunnitellusti. Vattenfall valitsi Teklan Xpowerin Suomenverkkoliiketoimintojensa keskeiseksi ratkaisuksi jakeluverkon hallintaan. Verkkotietojärjestelmäprojekti Latvian kansallisen energiayhtiön kanssa saatiin onnistuneesti päätökseen. Latvenergo otti Xpowerin käyttöön Riian alueella. Neuvottelut järjestelmän laajentamisesta koko Latviaan on käynnistetty. Iso toimitus Norjassa toimivalle Skagerak Energi A/S:lle valmistui. Tekla toi markkinoille ensimmäiset energiayhtiöille kehitetyt extranet- ja intranet-verkkopalvelut, jotka parantavat energiayhtiöiden asiakaspalvelua ja virtaviivaistavat yhtiöiden sisäisiä prosesseja. Teklan energiayrityksille toimittamiin operatiivisiin järjestelmiin integroituja verkkopalveluja ovat hankkineet muun muassa Fortum Markets, Espoon Sähkö, Vattenfall ja Kotkan Energia. Asiakastieto-, laskutus- ja verkkotietojärjestelmiin integroidut verkkopalvelut ovat osa liiketoiminta-alueen kesän alussa julkistamaa uutta strategiaa. Sen mukaan kasvua kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla haetaan integroidulla tuotekokonaisuudella, johon kuuluvat yhtiön verkkotietojärjestelmät, asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmät sekä mittaustieto- ja taselaskentajärjestelmät. Kokonaisuuteen kuuluvat myös liittymät kaukokäyttöjärjestelmään ja mittausautomaatioon. Tekla arvioi, että kansainvälisten tietojärjestelmätuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti sähköyhtiöiden toiminnan globaalistuessa ja kilpailun vapautuessa. Tehokkuus- ja kilpailusyistä yhtiöillä on tarve siirtyä irrallisista ja toisiinsa sopimattomista tietojärjestelmistä integroituihin kokonaisuuksiin. Fortumille toimitettiin asiakastietojärjestelmään integroitu liiketoiminnan raportointiohjelmisto. Teklan kansainvälisille markkinoille tarjoama energia-alan kokonaisuus on ainutlaatuinen maailmassa. Yhtiö keskittyy itse asiakkaan ydinsovelluksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Ydinsovelluksia täydentävät tuotteet toimitetaan yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa. Public Infra Liiketoiminta-alue Public Infra (PI) tarjoaa kunnille ja kunnallisille laitoksille toimintaa tehostavia ohjelmistotuotteita ja palveluja kuntalaisille tarkoitettujen tieto- ja asiointipalvelujen kehittämiseen. PI:n liikevaihto kasvoi noin 38 prosenttia ja oli 3,50 (2,54) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,46 (-0,51) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 6,0 prosenttia. Teklan kehittämän uuden kuntatietojärjestelmän tuotantokäyttö käynnistyi sovitun aikataulun mukaan. Katsauskaudella järjestelmän ottivat käyttöön Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Rovaniemi, Pietarsaari ja Varkaus. Tavoite on, että vuoden loppuun mennessä se on käytössä 13

12 kaupungissa. Kunta-alan tiedonhallintaa uraauurtavasti tehostavan järjestelmän kehitykseen on osallistunut yhteensä 17 suomalaista kaupunkia. Kuntatietojärjestelmän jatkohankkeena käynnistyi kuntien kiinteän omaisuuden hallintatuotteen kehitys, jossa on tällä hetkellä mukana 12 suomalaiskaupunkia. Uudessa tuotteessa hyödynnetään integroidusti Teklan kunta-alan ohjelmistotarjontaa. Uudessa kiinteän omaisuuden hallintatuotteessa esimerkiksi laskutusosan ytimenä on ohjelmistotuote, jonka Tekla on kehittänyt kuntien laskutukseen. Tekla sai uuden merkittävän ruotsalaisasiakkaan, kun Upplands Västby päätti ottaa käyttöön sekä kuntatiedon hallintaan tarkoitetun Xcityn että vesilaitoksille kehitetyn Xpipe-verkkotietojärjestelmän. Järjestelmien on määrä olla tuotantokäytössä ensi vuoden alkupuolella. Noin asukkaan Helsingborgin kanssa sovittiin yhteistyön laajentamisesta. Elokuussa alkaneen projektin aikana Helsingborg ottaa käyttöön Xcityn sisältämät kaupunkirakenteen 3D-mallinnustyökalut. Hanke on lähtölaukaus yli 900-vuotiaan kaupungin eteläosan teollisuusja satama-alueen kaavoittamiseen asuin- ja yliopistoalueeksi. Vesilaitoksille tarkoitettu asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä Tekla Aqua kasvatti suosiotaan. Ratkaisu on käytössä 15 vesilaitoksessa. Katsauskaudella sen ottivat käyttöön Espoon, Vantaan, Tampereen ja Hämeenlinnan vesilaitokset. Defence Liiketoiminta-alue Defence keskittyy yhteistyöhön Suomen puolustusvoimien kanssa ja kehittää mallipohjaista teknologiaa hyödyntäviä tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 1,10 (1,66) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,26 (0,10) miljoonaa euroa. Vuoden 2001 vertailulukuihin sisältyy myös myytyjen liiketoimintojen osuus. Tuolloin pelkän Defence-liiketoiminnan liikevaihto oli 0,79 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,03 miljoonaa euroa. Liikevaihdon määrään katsauskaudella vaikutti se, että asiakaskohtaisten sovellusprojektien toimitukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi erään merkittävän hankkeen käynnistämisajankohta siirtyi myöhemmäksi. Defence aloitti myös ensimmäisen kansainvälisen yhteistyöhankkeensa. Tekla täydentää ja sovittaa puolustusvoimien kansainväliseltä tietojärjestelmätoimittajalta hankkimaa tietojärjestelmää. LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos muutos % muutos %

13 Building & Construction 12,38 12,42-0,3 1,17 2,59-54,8 Energy & Utilities 11,76 5,40 117,8-2,78-2,17-28,1 Public Infra 3,50 2,54 37,8-0,46-0,51 9,8 Defence 1,10 1,66-33,7-0,26 0,10-360,0 Muut 0,87 1,01-13,9-0,12-0,14 14,3 Yhteensä 29,61 23,03 28,6-2,45-0, ,6 SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS Tekla Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 julkistetaan Espoossa 5. marraskuuta 2002 TEKLA OYJ Hallitus Seppo Ruotsalainen toimitusjohtaja Lisätietoja antavat Toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, puh. (09) Talousjohtaja Timo Taurén, puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Liitteet: Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Tunnusluvut Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Teklan kymmenen suurinta osakkeenomistajaa Tekla lyhyesti Tekla Oyj on infrastruktuurin hallintaohjelmistojen suunnannäyttäjä globaalisti. Yhtiön operatiivista tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavia ohjelmistotuotteita käytetään energian myynnissä ja jakelussa, rakentamisessa ja julkisella sektorilla. Teklan liikevaihto vuonna 2001 oli 39,2 miljoonaa euroa, mikä oli 48 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdosta 57 prosenttia

14 tuli kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee noin 470 henkilöä, joista lähes neljännes ulkomailla. TEKLA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE KONSERNITULOSLASKELMA Milj. euroa 1-9/ /2001 Muutos-% 1-12/2001 Liikevaihto 29,61 23,03 28,6 39,20 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,08 0,43 0,16 Liiketoiminnan muut tuotot 0,96 1,65 1,91 Materiaalit ja palvelut -2,91-2,73-3,96 Henkilöstökulut -17,78-13,38-20,82 Poistot ja arvonalentumiset -1,88-0,99-1,53 Liiketoiminnan muut kulut -10,37-8,14-12,46 Liiketulos -2,45-0, ,6 2,50 % liikevaihdosta -8,3-0,6 6,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0,14 0,98 1,10 Tulos ennen satunnaisia eriä -2,31 0,85-371,8 3,60 % liikevaihdosta -7,8 3,7 9,2 Tulos ennen veroja -2,31 0,85-371,8 3,60 Tuloverot 0,23-0,25-1,21 Tilikauden tulos -2,08 0,60-446,7 2,39 Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. KONSERNITASE Milj. euroa 9/2002 9/2001 Muutos-% 12/2001 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 15,91 13,68 13,42 Konserniliikearvo 0,22 0,31 0,29 Aineelliset hyödykkeet 1,71 1,42 1,44 Sijoitukset 0,28 0,06 0,27 Pysyvät vastaavat yhteensä 18,12 15,47 17,1 15,42 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 0,15 0,50 0,23

15 Saamiset 9,91 11,21 15,70 Rahoitusarvopaperit 14,01 15,46 15,34 Rahat ja pankkisaamiset 2,21 2,11 3,92 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 26,28 29,28-10,2 35,19 Vastaavaa yhteensä 44,40 44,75-0,8 50,61 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 0,68 0,68 0,68 Ylikurssirahasto 32,01 32,01 32,01 Muu oma pääoma 1,81 3,07 4,88 Oma pääoma yhteensä 34,50 35,76-3,5 37,57 Vähemmistöosuus 0,01 0,00 0,01 Pitkäaikainen vieras pääoma 1,91 1,96 1,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 7,98 7,03 11,09 Vieras pääoma yhteensä 9,89 8,99 10,0 13,03 Vastattavaa yhteensä 44,40 44,75-0,8 50,61 RAHOITUSLASKELMA Milj. euroa 1-9/ /2001 Muutos-% 1-12/2001 Liiketoiminnan rahavirta 2,48-0,15 2,12 Investointien rahavirta: Investoinnit -4,66-1,42-1,70 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,08 0,03 0,03 Investointien rahavirta -4,58-1,39-1,67 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankinta 0,00 0,00-0,21 Pitkä aik.lainojen nostot 0,20 0,56 0,73 Pitkä aik.lainojen takaisinmaksut -0,24-0,32-0,58 Maksetut osingot -0,90-0,39-0,39 Rahoituksen rahavirta -0,94-0,15-0,45 Rahavarojen lisäys(+)/ vähennys(-) -3,04-1,69-79,9 0,00 Rahavarat tilikauden alussa 19,26 19,26 0,0 19,26 Rahavarat tilikauden lopussa 16,22 17,57-7,7 19,26 TUNNUSLUVUT 9/2002 9/ /2001

16 Tulos/osake (EPS), EUR -0,09 0,03 0,12 Oma pääoma/osake, EUR 1,52 1,58 1,66 Omavaraisuusaste, % 78,1 80,5 75,4 Nettovelkaantumisaste, % -40,5-42,2-45,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,0 4,4 12,0 Oman pääoman tuotto, % -7,7 2,7 7,9 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin MUITA TIETOJA 9/2002 9/ /2001 Bruttoinvestoinnit, MEUR 4,66 13,82 14,31 % liikevaihdosta 15,7 60,0 36,5 Henkilöstö keskimäärin ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 9/2002 9/ /2001 Annetut kiinnitykset Yrityskiinnitykset 0,50 0,50 0,50 Muut vastuusitoumukset Omat takausvastuut 0,51 0,00 0,02 Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Toimitilat 10,80 5,35 6,57 Muut 1,63 1,70 1,83 Yhteensä 12,43 7,05 8,40 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit: Käypä arvo 2,64 4,33 5,47 Kohde-etuuksien nimellisarvo 2,87 4,37 5,34 Valuuttaoptiot: Ostetut, käypä arvo 1,50 Ostetut, nimellisarvo 1,50 Asetetut, käypä arvo 1,50 Asetetut, nimellisarvo 1,50 Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen todennäköisten myyntisopimusten valuuttakurssiriskiä. Valuuttatermiinisopimusten ja valuuttaoptioiden kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti

17 samanaikaisesti suojatun kassavirran kanssa. Valuuttajohdannaisilla on suojattu dollarimääräinen myynti. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. TEKLAN KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakkeita % Gerako Oy ,53 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,03 LEL Työeläkekassa ,02 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,88 Sampo Suomi Osake ,50 FIM Forte Sijoitusrahasto ,24 Ereka Oy ,21 Onninen-Sijoitus Oy ,79 Gyllenberg Small Firm Fund ,70 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,64 Kymmenen suurinta yhteensä ,54 Muut ,46 Yhteensä ,00

TEKLAN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-KESÄKUUSSA YLI 40 PROSENTTIA

TEKLAN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-KESÄKUUSSA YLI 40 PROSENTTIA Tekla Oyj Pörssitiedote 13.8.2002 klo 9.00 TEKLAN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-KESÄKUUSSA YLI 40 PROSENTTIA Infrastruktuurin hallintaohjelmistoja toimittavan Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TEKLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI KUUSI PROSENTTIA, TULOS JÄI TAPPIOLLISEKSI

TEKLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI KUUSI PROSENTTIA, TULOS JÄI TAPPIOLLISEKSI Tekla Oyj Pörssitiedote 13.2.2003 klo 9.00 TEKLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI KUUSI PROSENTTIA, TULOS JÄI TAPPIOLLISEKSI Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita rakentamiseen,

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2007

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.

QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Julkaistu: 2004-07-28 07:02:16 CEST QPR Software Oyj - neljännesvuosikatsaus QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Telesten teki historiansa suurimmat kaupat Englannissa Ydinliiketoiminnan Access Systemsin liiketulos kasvoi 69 prosenttia liikevaihdon kasvaessa 44 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Teleste Oyj 1.1. 30.9.2003 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Liiketulos 3,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi, ollen 1,2 miljoonaa euroa voitollinen Liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2002-31.10.2003

SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2002-31.10.2003 1(5) PÖRSSITIEDOTE 13.1.2004 klo 9.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2002-31.10.2003 - Liikevaihto 24,7 miljoonaa euroa (24,5 miljoonaa euroa) - Voitto ennen veroja 0,9 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007. Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007. Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot