Lasten sisäkorvaistutteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten sisäkorvaistutteet"

Transkriptio

1 Lasten korva-, nenä- ja kurkkutaudit Jussi Jero ja Erna Kentala Lasten sisäkorvaistutteet Sisäkorvaistute on kuulokojeeseen verrattava apuväline. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikea sisäkorvatyyppinen kuulovika molemmissa korvissa. Istutteen asentamista harkitaan, kun kuuloaistinsoluvaurio on niin vaikea, ettei kuulolaite vahvista riittävästi ääntä. Istute välittää tietoja äänimaailmasta sisäkorvan vaurioituneiden aistinsolujen ohitse suoraan kuulohermon gangliosoluihin. Kuulohermon toiminnan täytyy kuitenkin olla riittävää, jotta sisäkorvaistutteesta olisi apua. Vaikka sisäkorvaistute mahdollistaa äänten kuulemisen, yksittäisten sanojen ja puheen erottaminen vaatii harjoittelua, ja istutepotilaan puheterapeuttinen kuntoutus on pitkä tapahtumaketju. Syntymäkuuroina istutteen saaneista lapsista suurin osa ymmärtää puhetta ilman huulioluvun tukea ja käy normaalia koulua ja noin puolet kykenee keskustelemaan puhelimessa. K okeiluja kuulon parantamiseksi sisäkorvaistutteilla tehtiin jo 1950-luvulla Ranskassa (Graham 2003). Ensimmäinen sisäkorvaistute kannettavine kehonulkoisine laitteineen kehitettiin 1960-luvulla Yhdysvalloissa (House ja Berliner 1991, Møller 2006). Vuosina HYKS:ssa asennettiin kymmenelle kuuroutuneelle yksikanavainen 3/M House istute. Istutteita alettiin asentaa kaikissa Suomen yliopistollisissa keskussairaaloissa 1990-luvun loppupuolella. Alkuun niitä asennettiin aikuisille, jotka olivat kuuroutuneet myöhemmällä iällä. Nykyisin tällaiset potilaat saavuttavat keskimäärin 80 %:n puheenymmärtämiskyvyn ja noin puolet pystyvät keskustelemaan puhelimessa ilman huulioluvun tukea (Hiraumi ym. 2007). Hyvät tulokset kannustivat aloittamaan myös syntymäkuurojen lasten istuteleikkaukset. Maailmalla sisäkorvaistutetta käyttäviä lapsia ja aikuisia on kymmeniätuhansia. Suomessa on yhteensä noin 450 sisäkorvaistutteen käyttäjää, joista noin 200 on lapsia. Nykyään Suomessa asennetaan noin istutetta vuosittain ja niistä puolet asennetaan lapsille. Kenelle sisäkorvaistute voidaan asentaa? Sisäkorvaistutteet saattavat auttaa lapsia, joilla on vaikea sisäkorvatyyppinen kuulovika molemmissa korvissa eikä tavallisista kuulokojeista ole riittävästi apua. Hyöty kuulokojeesta on riittämätön, kun äänikenttäkynnys jää huonommaksi kuin 50 db, jolloin näiden lasten puheen kehitys uhkaa jäädä vajavaiseksi. Lasten kuulon mittaaminen ja kuulokynnyksen määrittäminen luotettavasti on hankalampaa kuin aikuisten. Tavanomaisten äänikenttämittauksen rinnalla käytetään objektiivisia mittausmenetelmiä, kuten sisäkorvan kaikututkimusta (otoakustinen emissio), aivorunkoherätemittausta (ABR) ja aivokuoren kuulovasteiden mittausta (ASSR). Näillä pyritään varmistamaan, että mitattu kuulokynnystaso on todellinen. Ennen leikkauspäätöstä vaikeasti kuulovammaiselle lapselle tehdään laajat tutkimukset, joissa pyritään selvittämään kuulovamman tai kuurouden syy. Ne sisältävät mm. lastenneurologiset, silmälääkärin ja tarvittaessa perinnöllisyyslääkärin konsultaatiot. Korvat tutkitaan Duodecim 2007;123: J. Jero ja E. Kentala

2 Lasten sisäkorvaistutteet synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien ja korvatulehdusten selvittämiseksi. Lapselle tehdään nukutuksessa sisäkorvan, ohimoluun ja kallonpohjan tietokonetomografia ja magneettikuvaus sisäkorvan sekä kasvo- ja kuulohermon rakenteiden selvittämiseksi. Perhe, jonka lapselle harkitaan sisäkorvaistutetta, tapaa kuulokeskuksissa lisäksi psykologin ja puheterapeutin, jotka selvittävät lapsen tulevaa kommunikaatiotilannetta, puheterapeuttista kuntoutusta ja kuntoutukseen liittyviä motivaatiotekijöitä. Sisäkorvaistutteen asennuksen lääketieteellisiä poissulkukriteereitä ovat suuri nukutusriski, orgaaniset aivosairaudet, kuulohermovaurio tai kuulohermon puuttuminen ja sisäkorvan vaikea luutuminen. Kuulohermovaurioissa ja kuulohermon puuttuessa voidaan lapsipotilaiden kuuloa parantaa aivorunkoistutteilla, joissa istutteen elektrodiliuska asetetaan suoraan aivorungon kuulotumakkeiden pintaan (Colletti ym. 2005). Toistaiseksi aivorunkoistutteita ei ole Suomessa asennettu vielä lapsille vaan ainoastaan molemminpuolisen tasapainohermokasvaimen kuurouttamille aikuisille kasvaimen poiston yhteydessä. Istuteleikkausta suunniteltaessa on tärkeää huomioida lapsen ikä ja kuurouden kesto. Perheen ja istutepotilaan on oltava valmiita sitoutumaan hoidon vaatimiin tutkimuksiin, seurantaan ja kuntoutukseen. Syntymäkuuroille lapsille istute pyritään asentamaan mahdollisimman varhain, käytännössä noin yhden vuoden iässä. Mitä aikaisemmin kehittyvän neuraalisen kudoksen stimulointi aloitetaan, sitä voimakkaampaa on kuulohermosolujen aktivoituminen ja lisääntyminen ja sitä paremmin aivokuori kypsyy vastaanottamaan ääniärsykkeitä (Sharma ym. 2002). Kuuleminen on tärkeä osa kielellistä kehitystä, ja tutkimuksissa onkin osoitettu, että parhaimmat tulokset saavutetaan, kun istute on asennettu mahdollisimman varhain (Karltorp ym. 2007). Maailmalla istutteita asennetaan jo alle yksivuotiaille. Käytännössä nukutukseen ja leikkaukseen liittyvät riskit pienenevät merkittävästi puolen vuoden iän jälkeen, ja leikkausta voidaan pitää turvallisena paljon lapsia leikkaavissa yksiköissä jo 7 12 kuukauden iässä (James ja Papsin 2004). Käytännössä meillä kuulovamman toteaminen ja vaikeusasteen määrittäminen riittävän varmasti, tavallisesta kuulokojeesta saatavan hyödyn selvittäminen sekä leikkausta valmistelevat tutkimukset ja rokotukset vievät sen verran aikaa, että leikkausvaiheeseen päästään harvoin ennen vuoden ikää. Sisäkorvaistutteen toiminta Joko korvan taakse sijoitettu tai kaulukseen kiinnitetty ulkoinen puheprosessori kerää ääniaallot sekä valikoi ja koodaa äänen sähköisiksi signaaleiksi, jotka laite siirtää sisäiseen istutejärjestelmään radioaaltoina (kuva). Laitteen sisäinen osa eli varsinainen istute on asennettu leikkauksessa potilaan ohimoluuhun ja istutteesta lähtevä elektrodijohto on viety sisäkorvaavanteen kautta suoraan sisäkorvan nesteiseen kuulokäytävään. Puheprosessorin koodaama sähköinen signaali stimuloi taajuuskohtaisesti kuulohermoa. Kuulohermo vastaanottaa sähköiset impulssit ja lähettää ne ohimolohkon kuuloaivokuoreen, joka tulkitsee impulssit ääniksi. Sisäkorvaistute toimii paristoilla tai akuilla kuten tavallinen kuulolaitekin. Täysin ihonalainen sisäkorvaistute on kehitteillä mutta toistaiseksi ei vielä kaupallisesti saatavilla. Ongelmana tässä laitteessa on riittävän tehokkaiden ihonalaisten mikrofonien kehittäminen ja akkujen lataaminen. Vuosien kokemus sisäkorvaistutteista on osoittanut, että istutelaitteistoon voi tulla häiriöitä tai vikoja kuten mihin tahansa sähköiseen laitteeseen (European consensus statement on cochlear implant failures and explantations). Ulkoinen puheprosessori vastaa käyttöominaisuuksiltaan kuulokojetta, joka joudutaan uusimaan 4 10 vuoden välein. Sisäisen laitevian riski on noin 2 %, ja istutepotilaille onkin kerrottava, että istute voidaan tulevaisuudessa joutua vaihtamaan laitevian vuoksi. Käytännössä vaihdot ovat osoittautuneet kirurgisesti ongelmattomiksi ja tulokset vaihdon jälkeen ovat olleet hyviä. Toisaalta on myös huomioitava, että istutteiden kehitys on jatkuvaa ja uuden teknisesti edistyksellisemmän laitteen asentaminen saattaa parantaa laitteen toimintaa ja kuulotuloksia. Nykyiset sisäkorvaistutteet ovat monikana 2015

3 Kela Puheprosessori 2 Istute Puheprosessori vastaanottaa ääniaallot ja muuttaa ne sähköisiksi signaaleiksi. Signaalit siirretään kelaan, josta ne välitetään ihon läpi istutteeseen. Istute tulkitsee signaalit ja lähettää sähköimpulsseja sisäkorvaan vietyihin elektrodeihin. Kuulohermo vastaanottaa impulssit ja lähettää ne kuuloaivokuorelle, joka tulkitsee impulssit ääniksi. 4 Elektrodi 3 Kuva. Sisäkorvaistutteen osat ja toiminta. vaisia. Laitteisto jakaa istutteeseen tulevat äänet suodattimilla useisiin eri taajuuskanaviin, joita monipuoliset säätöohjelmat muokkaavat. Sisäkorvaistutteella voidaan saavuttaa db kuulokynnystaso koko puheen kuuluvuusalueella ja suuremmillakin taajuuksilla. Istutteella ei kuitenkaan saavuteta täysin normaalia kuuloa. Kuulohermon toiminnallinen (dynaaminen) alue on kapea, ja ääntä pitää kompressoida puheprosessorissa ennen sen lähettämistä istutteeseen, mikä vähentää puheen sisältämää informaatiota. Uusissa puheprosessoreissa hyödynnetään useita kuulokojeista tuttuja ominaisuuksia, kuten suuntamikrofonia ja mukautuvaa melunvaimennusta. Istutteeseen on mahdollista liittää erilaisia apuvälineitä, joilla pyritään vähentämään kuulemiseen liittyviä ongelmia hälyisässä ympäristössä. Istuteprosessori voidaan liittää joko langattomasti tai kaapelin välityksellä radioon, televisioon tai mihin tahansa äänilähteeseen. Erityistä hyötyä koulunkäynnissä on FM-laitteesta, jolla prosessori voidaan yhdistää opettajan mikrofoniin langattomasti. Laite parantaa merkittävästi äänen signaali-kohina suhdetta taustahälyssä. Myös GSM-puhelinta voidaan käyttää langattoman bluetooth-yhteyden kautta FM-laitteiden ja puheprosessorin kanssa. Istutteen asennus Leikkaus tehdään yleisanestesiassa, ja se kestää istutetyypin mukaan noin 2 3 tuntia. Leikkauksessa sisäkorvaistutteen sisäiset osat asennetaan korvalehden taakse ihon alle, vastaanotin tuetaan luuhun porattuun syvennykseen ja johdin viedään sisäkorvan kierteiseen kuulokäytävään sisäkorvaan tehdyn avanteen kautta. Yleensä leikkauksesta toipuminen sujuu nopeasti ilman ongelmia ja lapsi voi kotiutua jo ensimmäisenä 2016 J. Jero ja E. Kentala

4 leikkauksenjälkeisenä päivänä. Leikkauksen jälkeen voi esiintyä lievää ohimenevää huimausta. Leikkausalueen ja haavan tulehtuminen pyritään estämään leikkauksenaikaisella antibioottiestolääkityksellä. Vuosina sisäkorvaistutteisiin huomattiin maailmalla liittyvän lisääntynyt aivokalvontulehduksen riski, jonka syitä on tutkittu perusteellisesti. Loppupäätelmänä on ollut, että suurin syy vakaviin kallonsisäisiin tulehduksiin on ollut erityinen sisäänviejällä varustettu istute-elektrodi. Tämän lisäksi aivokalvontulehduksia on esiintynyt erityisesti alle viisivuotiailla, jotka ovat poteneet runsaasti korvatulehduksia (Cohen ym. 2005). Nämä suuren aivokalvontulehdusriskin aiheuttaneet istutteet on poistettu kokonaan markkinoilta. Vaikka Suomessa ei ole esiintynytkään istutteisiin liittyviä aivokalvontulehduksia, kaikki istutteen saavat lapset rokotetaan Haemophilus influenzaeta ja Streptococcus pneumoniaeta vastaan. Istutteen käynnistys, säädöt ja kuntoutus Istute käynnistetään liittämällä se puheprosessoriin noin kuukauden kuluttua asennuksesta. Laitetta säädetään alkuvaiheessa tiheästikin lapsen vastetta ja puheen kehitystä seuraten. Lapselta mitataan myös äänikenttävasteet istutetta käyttäen. Puheterapeutin säännölliset tapaamiset aloitetaan pian käynnistyksen jälkeen, ja niitä jatketaan läpi kouluiän. Käyntikertojen tarve riippuu lapsen puheen kehityksestä. Suomessa istuteleikkaukset ja istutepotilaiden kuntoutus on keskitetty yliopistollisten keskussairaaloiden korva-, nenä- ja kurkkutautien ja audiologian yksiköihin. Lapsen sisäkorvaistutteesta saama hyöty vaihtelee tapauksittain, eikä lopullista apua kuulon parannukseen voida varmasti ennakoida. Vaihtelua selittävät lapsen muut mahdolliset sairaudet ja esimerkiksi sairastetusta aivokalvontulehduksesta jäänyt neurologinen haitta. Muuten terveillä lapsilla tuloksiin vaikuttavat lapsen älykkyys, vanhempien koulutus ja vuorovaikutus lapsen kanssa (Tobey ym. 2003). Laite ei tee käyttäjästään normaalikuuloista. Myöhemmällä iällä kuuroutuneet ovat kuvanneet istutteen luomaa äänimaailmaa metallisemmaksi ja sävyttömämmäksi verrattuna normaaliin kuuloaistimukseen. Parhaimmillaankin istutteen tuottamaa kuulemiskykyä voidaan verrata lievään huonokuuloisuuteen. Täydellistä, pelkästään kuulonvaraista äänteidenerottelukykyä ei välttämättä saavuteta, mutta istute auttaa huulioluvun tukena ja ympäristön äänien erottelussa. Omaan äänenkäyttöön tulee soinnukkuutta ja äänen voimakkuutta on helpompi hallita istutteen tuottamaan äänimaailman tukemana. Viime aikoina on ilmestynyt yhä enemmän tutkimuksia, joissa syntymäkuuroja lapsia on seurattu yli kymmenen vuoden ajan istutteen asentamisen jälkeen. Tutkimukset ovat toistaiseksi olleet varsin rajallisia, koska aineistojen lapsimäärät ovat olleet pieniä. Vaikutelma näistä seurantatutkimuksista on se, että kymmenen vuoden jälkeen yli kaksi kolmasosaa lapsista ymmärtää keskustelun ilman huulioluvun tukea ja noin puolet kykenee käyttämään puhelinta (Beadle ym. 2005). Suuri osa käy koulua normaaliluokalla, joskin usein avustajan tukemana, ja osa onnistuu akateemisissa opinnoissa. Istute ei rajoita normaalia päivittäistä elämää eikä useimpia urheiluharrastuksia. Ainoastaan taistelulajit ja päähän kohdistuvia vammoja aiheutavat urheilulajit eivät sovi istutteen saaneelle lapselle. (Beadle ym. 2005, Stacey ym. 2006, Barton ym. 2006a ja b, Mukari ym. 2007). y d i n a s i a t Sisäkorvaistute avaa kuuroille lapsille tien äänimaailmaan ja mahdollisuuden kuulonvaraiseen vuorovaikutukseen. Tulokset ovat parantuneet istutteiden teknisen kehittymisen ja aktiivisen kuntoutuksen myötä. Kuuron lapsen kuntoutus istutteen avulla kuulevaksi kestää läpi koko elämän. Perheen ja lapsen sitoutuminen kuntoutukseen on tärkeää. Lasten sisäkorvaistutteet 2017

5 Lopuksi Viime aikoina on maailmalla asennettu yhä enemmän molemminpuolisia sisäkorvaistutteita (Das ja Buchman 2005, Offeciers ym. 2005). Alkuun molemminpuolisia istutuksia tehtiin henkilöille, joilla kuuroutumisen lisäksi oli vaikea näkövamma. Tähän ryhmään kuului Usherin syndroomaa sairastavat ja aivokalvontulehduksen vuoksi kuuroutuneet, joilla sisäkorvat pyrkivät tulehduksen seurauksena luutumaan hyvin nopeasti. Nykyisin myös syntymäkuuroille lapsille on asennettu molemminpuolisia istutteita. Tutkimuksissa on havaittu näiden lasten paikantavan äänen suunnan paremmin ja ymmärtävän paremmin puhetta erityisesti hälyssä (Beijen ym. 2007, Neuman ym. 2007). Istutteen asennusta molempiin korviin tukee myös se, että stimuloimattoman kuuron korvan gangliosolut, hermoradat ja ohimolohkon kuuloaistialue voivat degeneroitua pysyvästi stimulaation puutteen vuoksi. On osoitettu, että jos istute asennetaan molempiin korviin, tulisi laitteet asentaa samanaikaisesti tai vain lyhyin väliajoin. Näin istutteiden säätäminen helpottuu ja mahdollinen istutteiden välinen ääni-impulssien vaihe-ero voidaan välttää. Suomessa ei ole toistaiseksi asennettu molemminpuolisia sisäkorvaistutteita syntymäkuuroille lapsille. Osittain syynä on vielä tutkimustulosten niukkuus ja istutteen kalleus. Toinen korva on myös haluttu säästää mahdollisia kuurouden tulevia hoitokeinoja kuten geeniterapiaa varten. Vielä ei ole myöskään riittävästi pitkäaikaisseurannan tuloksia tasapainohäiriön myöhemmän esiintymisen riskeistä molemminpuolisesti leikatuilla (Enticott ym. 2006, Filipo ym. 2006). Sisäkorvaistute avaa parhaimmillaan kuurona syntyneille lapsille tai myöhemmin kuuroutuneille tien äänimaailmaan ja mahdollisuuden kuulonvaraisen vuorovaikutukseen. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kuuron lapsen kehitys istutteen avulla kuulevaksi kestää läpi koko elämän ja että perheen ja lapsen sitoutuminen kuntoutukseen on ehdottoman tärkeää hyvien tulosten saavuttamiseksi. Sisäkorvaistutteiden jatkuva tekninen kehitys, kuurouden geneettisten syiden laaja-alainen kartoitus ja mahdolliset istutteen asentamisen yhteydessä annettavat molekulaariset täsmähoidot tulevat avaamaan uusia mahdollisuuksia kuurojen lasten hoidossa. Kirjallisuutta Barton GR, Fortnum HM, Stacey PC, Summerfield AO. Hearing-impaired children in the United Kingdom, III: Cochlear implantation and the economic costs incurred by families. Ear Hear 2006a;27: Barton GR, Stacey PC, Fortnum HM, Summerfield AO. Hearing-impaired children in the United Kingdom, II: Cochlear implantation and the cost of compulsory education. Ear Hear 2006b;27: Beadle EA, McKinley DJ, Nikolopoulos TP, BroghJ, O Donoghue GM, Archbold SM. Long-term functional outcomes and academicoccupational status in implanted children after 10 to 14 years of cochlear implant use. Otol Neurotol 2005;26: Beijen JW, Snik AF, Mylanus EA. Sound localization ability of young children with bilateral cochlear implants. Otol Neurotol 2007; 28: Cohen N, Ramos A, Ramsden R, ym. International consensus on meningitis and cochlear implants. Acta Otolaryngol 2005;125: Colletti V, Carner M, Morelli V, Guida M, Colletti L, Fiorino F. Auditory brainstem implant (ABI): new frontiers in adults and children. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133: Das S, Buchman CA. Bilateral cochlear implantation: current concepts. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2005;13: Editorial. European consensus statement on cochlear implant failures and explantations. Otol Neurotol 2005;26: Enticott JC, Tari S, Koh SM, Dowell RC, O Leary SJ. Cochlear implants and vestibular function. Otol Neurotol, 2006;27: Filipo R, Patrizi M, La Gamma R, D Elia C, La Rosa G, Barbara M. Vestibular impairment and cochlear implantation. Acta Otolaryngol, 2006;126: Graham JM. Graham Fraser memorial Lecture From frogs legs to pieds-noirs and beyond: some aspects of cochlear implantation. J Laryngol Otol 2003;117: Hiraumi H, Tsuji J, Shin-Ichi K, ym. Cochlear implants in post-lingually deafened patients. Acta Otolaryngol 2007; Suppl 557: House W, Berliner K. Cochlear implants: From idea to clinical practice. Teoksessa Cooper H, toim. Cochlear implants. A practical guide. Lontoo: Whurr Publishers Ltd, 1991, s James A, Papsin B. Cochlear implant surgery at 12 of age or younger. Laryngoscope 2004;114: Karltorp E, Freijd A, Östlund E, Johansson U, Rasmussen P. Is cochlear implantation before the age of one justified? In Pillsbury, Buchman ed. Abstracts from 11 th international conference on cochlear implants in children, Charlotte NC Mukari SZ, Ling LN, Ghani HA. Educational performance of pediatric cochlear implant recipients in mainstream classes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71: Møller AR. History of cochlear implants and auditory brainstem implants. Adv Otorhinolaryngol 2006;64:1 10. Neuman AC, Haravon A, Sislian N, Waltzman SB. Sound-direction identification with bilateral cochlear implants. Ear Hear 2007;28: Offeciers E, Morera C, Mueller J, Huarte A, Shallop J, Cavalle L. International concensus on bilateral cochlear implants and bimodal stimulation. Acta Otolaryngol 2005;125: Sharma A, Dorman MF, Spahr AJ. A sensitive period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants: Implications for age of implantation. Ear Hear 2002;23: Stacey PC, Fortnum HM, Barton GR, Summerfield AO. Hearing-impaired children in the United Kingdom, I: Auditory performance, communication skills, educational achievements, quality of life, and cochlear implantation. Ear Hear 2006;27: Tobey EA, Geers AE, Brenner C, Altuna D, Gabbert G. Factors associated with development of speech production skills in children implanted by age five. Ear Hear 2003;24 (Suppl 1):36S 45S. JUSSI JERO, dosentti, osastonylilääkäri ERNA KENTALA, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka PL 220, HUS 2018

KOKEMUKSIA KUUROJEN LASTEN MOLEMPIEN KORVIEN IMPLANTOINNEISTA

KOKEMUKSIA KUUROJEN LASTEN MOLEMPIEN KORVIEN IMPLANTOINNEISTA KOKEMUKSIA KUUROJEN LASTEN MOLEMPIEN KORVIEN IMPLANTOINNEISTA Johanna Luukkanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Joulukuu 2010 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Muistisairaan kuulon kuntoutus. Seminaari

Muistisairaan kuulon kuntoutus. Seminaari Muistisairaan kuulon kuntoutus Seminaari 12.12.2013 Kuulo * Kuulo on kyky havainnoida ääntä. * Korvien kautta ääni välittyy aivoihin. * Korvassa on ihmisen kuulo- ja tasapainoelimet. Johanna Juola 2 Kuulon

Lisätiedot

TIETOPAKETTI KUULOSTA

TIETOPAKETTI KUULOSTA TIETOPAKETTI KUULOSTA www.gnresound.fi 13.4.2016 Kuuloliitto ry Laita kuulokojeesi induktiiviselle kuuntelukanavalle KUULOLIITTO RY Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestönä toimii kuulovammaisten tukena,

Lisätiedot

Oheinen taulukko kuulovamman asteesta ja sen vaikutuksesta kommunikaatioon on mukailtu EU:n työryhmän luokittelusuositusta, jossa luokitus perustuu paremman korvan 0,5-4 khz:n taajuuksien ääneskynnysten

Lisätiedot

Kuulo ja ikääntyminen

Kuulo ja ikääntyminen Kuulo ja ikääntyminen Ikäkuulo Ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumismuutoksia. Iän mukanaan tuoma huonokuuloisuus on hyvin yleistä, eikä sitä voida parantaa

Lisätiedot

LÄHITULEVAISUUDEN SISÄKORVAISTUTETEKNOLOGIA. Ville Sivonen

LÄHITULEVAISUUDEN SISÄKORVAISTUTETEKNOLOGIA. Ville Sivonen LÄHITULEVAISUUDEN SISÄKORVAISTUTETEKNOLOGIA Ville Sivonen Sisäkorvaistutteet ovat viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana mullistaneet ne mahdollisuudet, jotka kuulonkuntoutus voi tarjota syntymäkuuroille

Lisätiedot

Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla KATSAUS TIETEESSÄ HALO-RYHMÄ: JUKKA KOKKONEN LL, erikoislääkäri Pohjois-Karjalan keskussairaala, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka ELINA MÄKI-TORKKO dosentti, biträdande verksamhetschef Linköpingin

Lisätiedot

Ihanteellinen apuväline oman kuulon ollessa

Ihanteellinen apuväline oman kuulon ollessa KATSAUS Kuulemisen uudet apuvälineet Jukka Ylikoski ja Matti Raivio Kymmenellä prosentilla väestöstä on merkittävä kuulovika, ja noin 6 % tarvitsee teknisen apuvälineen. Yleisimmin käytettyjen tavanomaisten

Lisätiedot

Lapsi ja sisäkorvaistute

Lapsi ja sisäkorvaistute Lapsi ja sisäkorvaistute Kannen kuva Jan Fredriksson Taitto ja kuvitukset Verstas Visuals Tuomas Häli Painopaikka Waasa Graphics Oy, Vaasa 2013 Lapsi ja sisäkorvaistute Vaikeiden ja erittäin vaikeiden

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

MUUTOKSET SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVÄN LAPSEN KOMMUNIKAATIOSSA VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA

MUUTOKSET SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVÄN LAPSEN KOMMUNIKAATIOSSA VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA Puhe ja kieli, 30:4, 189 202 (2010) 189 MUUTOKSET SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVÄN LAPSEN KOMMUNIKAATIOSSA VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA Helena Sume, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Näkymätön KANSO. KUULEMISEN ILO löytynyt

Näkymätön KANSO. KUULEMISEN ILO löytynyt Näkymätön KANSO KUULEMISEN ILO löytynyt Esittelyssä KANSO, Cochlearin uusi, huomaamaton kuuloratkaisu VAIN REAKTIOSI PALJASTAA KANSON. Tietoja KANSOSTA Kanso on korvan ulkopuolella käytettävä kuuloratkaisu,

Lisätiedot

SOUNDGATE. Yhteydessä maailmaan SoundGaten avulla

SOUNDGATE. Yhteydessä maailmaan SoundGaten avulla SOUNDGATE Yhteydessä maailmaan SoundGaten avulla Vaihtoehtoja yhteyksien muodostamiseen on enemmän kuin koskaan. Olemme yhteydessä läheisiimme, ystäviimme ja työkavereihimme missä ja milloin tahansa erilaisten

Lisätiedot

Esku. Esteetön Kuunteluympäristö Induktiosilmukat ja niiden asentamisessa huomioitavat tekijät Esteetön kuunteluympäristö / Jukka Rasa

Esku. Esteetön Kuunteluympäristö Induktiosilmukat ja niiden asentamisessa huomioitavat tekijät Esteetön kuunteluympäristö / Jukka Rasa Esku Esteetön Kuunteluympäristö Induktiosilmukat ja niiden asentamisessa huomioitavat tekijät 1 Kuka? Jukka Rasa Kuuloliitto ry erityisasiantuntija arkkitehti 2 Tämän esityksen sisältö Kuunteluolosuhteiden

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ Antti Aarnisalo Kelan ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet suosituksen kuulon apuvälinettä (akustinen kuulokoje, sisäkorvaistute

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

KUULONKUNTOUTUS KESKI- SUOMESSA

KUULONKUNTOUTUS KESKI- SUOMESSA KUULONKUNTOUTUS KESKI- SUOMESSA Kojekuntoutusprosessi Audionomit Marianne Raatikainen ja Jaana Huhtikangas LUKUJA KUULONKUNTOUTUKSEN TAUSTALLA Yli 64- vuotiaita on Suomessa jo yli miljoona. Kuulemisen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN TUTKIMUSTEN KOONTI KEVÄT 2015

KOTIMAISTEN TUTKIMUSTEN KOONTI KEVÄT 2015 KOTIMAISTEN TUTKIMUSTEN KOONTI KEVÄT 2015 Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Logopedia Pro gradu tutkielmat Tekijä: Lajunen, Minni Tutkimuksen nimi: Kuvaus kahden eriasteisesti kuulovammaisen

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 30.5.2012 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 1(6) MELUVAMMA JA KUULON APUVÄLINEIDEN KORVAAMINEN 1 Johdanto

Lisätiedot

Lasten kuulonkuntoutuksen polku

Lasten kuulonkuntoutuksen polku Antti Hyvärinen, Aarno Dietz ja Heikki Löppönen TEEMA: AUDIOLOGIA Lasten kuulonkuntoutuksen polku Kuulonkuntoutuksen tarkoituksena on turvata kuulovikaiselle mahdollisimman normaali puheen ja kielen kehitys.

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Lasten korvatulehdukset

Lasten korvatulehdukset Lasten korvatulehdukset Tuomo Puhakka Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Lääket.tri, dosentti TYKS Korvaklinikka Ei sidonnaisuuksia Luennon sisältö Syntymekanismi Riskitekijät Diagnostiikka

Lisätiedot

Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet

Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka vaikuttaa kuulovammaisten oikeuksien toteutumiseksi. Kuuloliiton päämäärä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle

Lisätiedot

Ritva Ketonen SYKSY 2017 KUULOVAMMAT RK

Ritva Ketonen SYKSY 2017 KUULOVAMMAT RK KUULOVAMMAT AISTIT JA KOMMUNIKAATIO SYKSY 2017 RITVA KETONEN Kuuromykkyys, veren tunkeutuminen päähän Louis Kuhne, Uusi lääketiede, 1910: Rouwa S:n 4-vuotias tytär oli äitinsä sanojen mukaan rokotusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste BAEP Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste Ärsyke Kuulokynnystestaus kuulokkeilla klikäänillä, kesto n. 0,1 ms. Stimulus klik, voimakkuus 80 dbhl - 100dB kuulokynnyksen mukaan.

Lisätiedot

OPAS IKÄHUONOKUULOISTEN OMAISILLE

OPAS IKÄHUONOKUULOISTEN OMAISILLE OPAS IKÄHUONOKUULOISTEN OMAISILLE Opas sisältää tietoa kuulontutkimuksesta, huonokuuloisuudesta, eri kuulovioista sekä niiden vaikutuksesta puheen kuulemiseen ja apuvälineistä. Oppaan tarkoitus on antaa

Lisätiedot

Esteettömyys kuulovammaisen oppilaan oppimisympäristössä

Esteettömyys kuulovammaisen oppilaan oppimisympäristössä Esteettömyys kuulovammaisen oppilaan oppimisympäristössä Kuulovammaisuuteen liittyviä käsitteitä Huonokuuloinen Kuuro Kuuroutunut Sisäkorvaistutetta käyttävä Viittomakielinen Koulu on maailman hankalin

Lisätiedot

Stimulaattori kivun hoidossa

Stimulaattori kivun hoidossa OPAS Stimulaattori kivun hoidossa 1 Stimulaattorin osat ovat: Stimulaattori mikä se on? Stimulaattori on nykyisin yksi vakiintunut hoitovaihtoehto neuropaattisen eli hermovauriokivun hoidossa silloin,

Lisätiedot

Siemens kuulokojeet ja. BestSound teknologia

Siemens kuulokojeet ja. BestSound teknologia Siemens kuulokojeet ja BestSound teknologia s 2010 1878 2008 1910 1949 2006 1959 1966 1987 1997 2002 2004 2005 Siemens kuulokojeiden teknologian kehitys 1878 Phonophor, Siemens kehittää ensimmäisen teknisen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN TUTKIMUKSET KEVÄT 2013

KOTIMAISTEN TUTKIMUKSET KEVÄT 2013 KOTIMAISTEN TUTKIMUKSET KEVÄT 2013 Helsingin yliopisto, logopedia Tekijä: Ylinen, Anniina. Tutkimuksen nimi: Laulaminen sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen puheen prosodian havaitsemistaitojen kehittäjänä.

Lisätiedot

Opas kuulovammaisen potilaan hyvään kohtaamiseen hoitotyössä

Opas kuulovammaisen potilaan hyvään kohtaamiseen hoitotyössä Opas kuulovammaisen potilaan hyvään kohtaamiseen hoitotyössä Johanna Pekkarinen & Jenna Rouhiainen 2014 Sinulle, hoitoalan opiskelija! Käsissäsi on nyt opas, jota tulet todennäköisesti tarvitsemaan jo

Lisätiedot

Erilainen kuuloratkaisu. Kun kuulokoje ei enää riitä

Erilainen kuuloratkaisu. Kun kuulokoje ei enää riitä Erilainen kuuloratkaisu Kun kuulokoje ei enää riitä 2 Kuulo on yksi aisteista, joka yhdistää meidät maailmaan. Sen avulla olemme vuorovaikutuksessa läheistemme ja maailman kanssa. Minua pyydettiin soittamaan

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

Kuuleeko koulu? - tutkimushanke. Kuuleko koulu? - kehi2ämishanke. Koulutushanke Valteri ja POVer. Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto

Kuuleeko koulu? - tutkimushanke. Kuuleko koulu? - kehi2ämishanke. Koulutushanke Valteri ja POVer. Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto Kuuleeko koulu? tutkimushanke Kuuleko koulu? kehi2ämishanke Koulutushanke Valteri ja POVer Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto 1 19.9.16 Hankkeen taustaryhmä: * Kuulovammaisten lasten vanhempain

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKKIOPISKELIJOIDEN ASENTEET SISÄKORVAISTUTETTA KOHTAAN

VIITTOMAKIELENTULKKIOPISKELIJOIDEN ASENTEET SISÄKORVAISTUTETTA KOHTAAN VIITTOMAKIELENTULKKIOPISKELIJOIDEN ASENTEET SISÄKORVAISTUTETTA KOHTAAN Paula Ala-Nikula ja Satu Kuisma Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot

Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen

Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen Näin tutkin Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen Heikki Rihkanen, Hans Ramsay, Timo Marttila, Antti Markkola, Göran Blomstedt ja Jukka Ylikoski Akustikusneurinooma eli vestibulaarihermon

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen ICF-CY CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia 15.11.2007 Helena Launiainen International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth Tarkastelussa Lasten ja nuorten ICF luokituksen

Lisätiedot

SISÄKORVAISTUTTEEN SAANEIDEN LASTEN KOULUVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA

SISÄKORVAISTUTTEEN SAANEIDEN LASTEN KOULUVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA SISÄKORVAISTUTTEEN SAANEIDEN LASTEN KOULUVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA Päivi Sipilä Ilona Spiliotopoulos Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN JA NORMAALIKUULOISTEN LASTEN ÄÄNTELYN KEHITYS 6 12 KUUKAUDEN (KUULO)IÄSSÄ

SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN JA NORMAALIKUULOISTEN LASTEN ÄÄNTELYN KEHITYS 6 12 KUUKAUDEN (KUULO)IÄSSÄ SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN JA NORMAALIKUULOISTEN LASTEN ÄÄNTELYN KEHITYS 6 12 KUUKAUDEN (KUULO)IÄSSÄ Jaana Niemi Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2013 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

nen. Puhekielellä kommunikoivien huonokuuloisten opiskelijoiden kuulovamman aste voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan

nen. Puhekielellä kommunikoivien huonokuuloisten opiskelijoiden kuulovamman aste voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan HUONOKUULOISTEN OPISKELIJOIDEN ryhmä on moninai- nen. Puhekielellä kommunikoivien huonokuuloisten opiskelijoiden kuulovamman aste voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan kuulovammaan. Heillä voi olla

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen

Lisätiedot

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Akustiikka Äänityksen tarkoitus on taltioida paras mahdo!inen signaali! Tärkeimpinä kolme akustista muuttujaa:

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Satakieliseminaarit 2002 2014

Satakieliseminaarit 2002 2014 Satakieliseminaarit 2002 2014 Seminaarijulkaisujen ohjelmien teemat / aiheet vuosina 2002 2014 Seminaarijulkaisu 2002, Vaasa Nottinghamin malli sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuntoutuksessa, 2002

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Lausunto Sivu 1(5) Annettu kyselylomakkeella

Lausunto Sivu 1(5) Annettu kyselylomakkeella Lausunto Sivu 1(5) Kansaneläkelaitos (Kela) Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuspalvelujen ryhmä Kelan kuntoutuksen palvelukuvaus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen

Lisätiedot

Helena Sume. Perheen pyörteinen arki

Helena Sume. Perheen pyörteinen arki JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 334 Helena Sume Perheen pyörteinen arki Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

SISÄKORVAISTUTTEILLA KUULEVAN LAPSEN PUHUTTUJEN KIELTEN MONIKIELISYYS. Tanja Rasmussen

SISÄKORVAISTUTTEILLA KUULEVAN LAPSEN PUHUTTUJEN KIELTEN MONIKIELISYYS. Tanja Rasmussen SISÄKORVAISTUTTEILLA KUULEVAN LAPSEN PUHUTTUJEN KIELTEN MONIKIELISYYS Tanja Rasmussen Monikielisyys on maailmassa tavallisempaa kuin yksikielisyys. Alati globalisoituvassa maailmassa monikielisyys on yhä

Lisätiedot

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Harvinaissairauksien hoito Suomessa Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Mitä ovat harvinaiset sairaudet? Määritelmä vaihtelee maittain, EU:n virallisen määritelmän

Lisätiedot

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu Pikaopas Sisältö Johdanto... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Vinkkejä audioneuvottelutoiminnon käyttöön... 3 Audioneuvotteluasetukset...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto sisältö yleistä afasiasta ja kommunikaatiohäiriöistä minkälaisia häiriöitä afasia tuo tullessaan mitä muita

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 7.9.2017 A8-0188/336 336 Johdanto-osan 18 kappale (18) Esteettömyysvaatimukset olisi muotoiltava niin, että ne aiheuttavat talouden toimijoille ja jäsenvaltioille mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä

Lisätiedot

KUULOLLA KOKO IÄN OPAS IKÄHUONOKUULOISILLE

KUULOLLA KOKO IÄN OPAS IKÄHUONOKUULOISILLE KUULOLLA KOKO IÄN OPAS IKÄHUONOKUULOISILLE KUULO YKSI TÄRKEIMMISTÄ AISTEISTAMME Kuulon välityksellä saamme tietoa ympäröivästä maailmasta ja aistimme erilaisia elämyksiä kuten luonnon ääniä ja musiikkia.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT LANGATON PASSIIVINEN LIIKEILMAISIN Tämä tuote on standardin GB10408.1-2000 mukainen. Langaton passiivinen infrapuna ilmaisin perustuu ihmiskehon infrapuna- eli lämpösäteilyn havaitsemiseen. Ilmaisin vastaanottaa

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjän hoidon polku Kainuussa

Kuulokojeen käyttäjän hoidon polku Kainuussa Kainuun maakunta -kuntayhtymä ASIAKASOHJE 1 (14) Kuulokojeen käyttäjän hoidon polku Kainuussa Kuulo on tärkeä aisti ihmiselle. Kuulon avulla pidetään yhteyttä toisiin ihmisiin ja tehdään huomioita ympäristöstä.

Lisätiedot

Koe nyt ensimmäistä kertaa älykäs suuren kuulonaleneman kuulokoje

Koe nyt ensimmäistä kertaa älykäs suuren kuulonaleneman kuulokoje Koe nyt ensimmäistä kertaa älykäs suuren kuulonaleneman kuulokoje Älykäs ratkaisu suureen kuuloalenemaan ReSound ENZO tarjoaa ensimmäistä kertaa älykästä teknologiaa suuresta kuulonalenemasta kärsiville,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti?

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Antti Haavisto antti.haavisto@phsotey.fi Päijät-Hämeen keskussairaala 26.4.2012 Preoperatiiviset tutkimukset Lab päiväkirurgiassa Onko mahdollista vähentää

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä

OPINNÄYTETYÖ. Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä OPINNÄYTETYÖ Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä Millie Anttila Viittomakielentulkin koulutusohjelma (240 op) Huhtikuu / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta

Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta Lapsi päiväkirurgisena po0laana kirurgin näkökulmasta Satu- Liisa Pauniaho Lastenkirurgian osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Suomen Päiväkirurginen Yhdistys ry,koulutuspäivä 16.5.2012, Tampere

Lisätiedot

Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle

Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle HYKS, Silmä-korvasairaala Pää- ja kaulakeskus Foniatrian poliklinikka Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle Foniatrian erikoisalan numero lähetettä tehdessä on 57. Foniatrian alaan kuuluvat äänen,

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Puheterapeuttien mielipiteitä viittomakommunikaation käytöstä sisäkorvaistutteen saaneen lapsen puheterapiassa

OPINNÄYTETYÖ. Puheterapeuttien mielipiteitä viittomakommunikaation käytöstä sisäkorvaistutteen saaneen lapsen puheterapiassa OPINNÄYTETYÖ Puheterapeuttien mielipiteitä viittomakommunikaation käytöstä sisäkorvaistutteen saaneen lapsen puheterapiassa Tytti Lahtinen Viittomakielentulkin koulutusohjelma (240 op) 04 / 2013 www.humak.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Liity jäseneksi. Kuuloliitto ry Ilkantie Helsinki p. (09) Aluetoimistot.

Liity jäseneksi. Kuuloliitto ry Ilkantie Helsinki p. (09) Aluetoimistot. Kuuloliitto maksaa postimaksun KUULOLIITTO ry Tunnus 5005138 00003 Vastauslähetys Kuuloliitto ry Ilkantie 4 00400 Helsinki p. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi www.kuuloliitto.fi Neuvontapuhelin: (09)

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot