Å K E T Y V I. Puh / Sp. Ajokortti ABCe Asepalvelus , ESVP Viestirykmentti, res. kersantti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Å K E T Y V I. Puh. 044 0603 639 / Sp. Ake.Tyvi@edu.stadia.fi. Ajokortti ABCe Asepalvelus 9.6.1987-3.5.1988, ESVP Viestirykmentti, res. kersantti."

Transkriptio

1 Haettu työtehtävä / muu käyttötarkoitus <haettu työtehtävä> Henkilötiedot Nimi Åke Johannes Tyvi Syntymäaika Ikä 38 Hiukset Vaaleat. Silmät Siniharmaat. Ajokortti ABCe Asepalvelus , ESVP Viestirykmentti, res. kersantti. Terveys Hyvä. Ylemmän asteen koulutus 01/2001 Helsingin ammattikorkeakoulu, insinööri (AMK), lisäopinnot kesken. 01/ /2000 Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, lisäopinnot. 12/1990 Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelyn approbatur. Alemman asteen koulutus 12/1990 Atk-instituutti, datanomi. 05/1986 Valkeakoskin lukio, ylioppilas. Tekniset- ja erityistaidot Tietojenkäsittelyn perustaidot * Ohjelmointi. * Projektijohtaminen. * Tiedonhallinta. * Tietoverkottaminen. * Toimisto-ohjelmistot. * Suunnittelu. Suunnittelumenetelmät * Agile. * Code-and-Fix. * Inkrementaali kehitys (Hirsch 1985 ja Gilb 1988). * Protoilu (Goomaa 1981 ja 1983). * Spiraalimalli (Boehm 1988). * UML. CCV Sivu 1(9)

2 * Vesiputousmalli (Royce 1970). * XP Extreme Programming. Tietokantaosaaminen IDMS - Cobol IDMS -ohjelmoija DB2 - Cobol DB2 -ohjelmoija Oracle DBA - Oracle DBA vuosina Solid - Perustiedot. Access - Perustiedot. Huomio: SQLNet, PL/SQL, ProC, export/import, tietokannan viritys, tietokantaohjelmointi, tietokantahallinta ja tietohakemistot. Ohjelmointitaidot C - Perus C-ohjelmointi. C++ - Perus olio-ohjelmointi. Cobol - Normaali Cobol-ohjelmointitaso. HTML - Normaali HTML-ohjelmointitaso. Pascal - Perus Pascal-ohjelmointi. Perl - Välttävät perustiedot Perl-ohjelmoinnista. PHP - Perusohjelmointi. Java - Perusohjelmointi. IT-alan erityisammattitaito Kouluttajana toiminen IT-alan tietämys ja valmisohjelmistokoulutus. Ohjelmointi sulautetut järjestelmät. reaaliaikaohjelmointi. tietokantaohjelmointi. Projektijohtaminen projektipäällikkönä. projektiresurssina. Tietohallintojohtaminen järjestelmäkehitys. järjestelmäsuunnittelu. järjestelmäintegraatio. huolto- ja ylläpito. CCV Sivu 2(9)

3 Keskeisimmät työansiot tietojenkäsittelyalalta 06/ /1989 Postipankki Oy -> Yksinkertaiset IDMS-Cobol ja DB2-CICS-Cobol-ohjelmien ylläpitotehtävät (so. koodaus, testaus ja tuotantoon siirtäminen). Esim. Tietotyyppi- ja tietuemuutokset, sekä pankin tietokantayksikön suorittamien tietokantamuutosten päivittäminen tuotanto-ohjelmistoihin. -> Yksinkertaiset DB2-CICS-Cobol -ohjelmien koodaus, testaus ja tuotantoon siirtäminen. 06/ /1990 Nokia Data Systems Oy Esim. Suurteholaserilla eläkkeensaajille tulostettu massatuloste. -> Yksinkertaisten yleiskäyttöisten C-funktioiden koodaus ja testaus. Esim. Tiimi-ohjelmiston kalenteriohjelmassa käytettyjen yksinkertaisten ja yleiskäyttöisten C-funktioiden toteuttaminen. 01/ /1997 Tampereen teknillinen korkeakoulu -> Strateginen ja operatiivinen johtaminen; hallinnollisesta tietojenkäsittelystä vastaaminen, sen toteutuksen suunnittelu ja yksikön esimiehenä toimiminen. Esim. Strategiavalinnoista päättäminen. Operatiivinen suunnittelu ja johtaminen; vuosibudjetin laatiminen, työn ja tehtävien suunnittelu, työtehtävän ohjeistus alaisille, työkuormituksen ja -tehokkuuden seuranta, hallinnon tietojenkäsittely-yksiön toiminnan organisointi ja sen vastuullisena esimiehenä toimiminen. -> Hallinnon tietohallinnon järjestelmäsuunnittelusta ja -integroinnista vastaaminen yksikön teknisenä asiantuntijana. Esim. Infrastruktuuria tukevan ohjelmistovalintoja ohjaavan ohjeistuksen laatiminen ja ylempien esimiesten oheistaminen noudattamaan tehtyä strategiavalintaa. -> Projektivastaavana toimiminen käyttöönottoprojekteissa. Esim. Karjalan Tietovalta Oy:n opetustietojärjestelmä OTJ:n käyttöönotto, opastus ja tuki yli 50:lle kampuksen laitokselle. Valtion henkilöstöhallintoon tarkoitetun HELMI-järjestelmän käyttöönotosta vastaaminen. CCV Sivu 3(9)

4 -> Teknisenä asiantuntijana, ohjelmistovastaavana ja käyttöoikeuksien valvojana toimiminen. Esim. Vastannut korkeakoulun hallinnollisen tietojenkäsittelyn Oracle-asiantuntemuksesta, toiminut kolmen ohjelmiston vastaavana tukihenkilönä (opetustieto-, henkilötieto- ja Esmikkokulunvalvontajärjestelmä) ja Sun Arm - User Policy Manager -vastaavana. -> Teknisestä tuesta ja puhelintuesta vastaaminen, sekä HelpDesk-työskentely. Esim. Oracle-tietokantatuotteen teknisestä tietämyksestä vastaaminen, sekä loppukäyttäjille suunnatussa HelpDeskpuhelintuessa työskentely. -> Kouluttajana toimiminen. Esim. Mikrotietokoneen perusteet -kurssin toinen kouluttaja, sekä opetustietojärjestelmän vastaava kouluttaja. -> Tietojenkäsittelykoulutuksen tarpeen kartoittaminen ja koulutuksen systemaattinen järjestäminen hallinnon henkilökunnalle. Esim. Korkeakoulun hallintoa palvelevan henkilökunnan tietojenkäsittelyyn liittyvän koulutustarpeen tarvekartoitus, koulutuksen suunnittelu ja kurssien systemaattinen järjestäminen tavoitteena mikrotietokoneiden ja ohjelmistojen täysipainoinen hyödyntäminen työssä. -> Käyttö- ja tietokantajärjestelmää täydentävien prosessihallinnan ohjelmien suunnittelu ja toteutus. 01/ /2005 Takaisin Elämään ry -> Mikro- ja ohjelmistotuki, ohjelmistoasennukset, ohjelmistoprojektit. Esim. Yhtenä tiimin jäsenenä ohjelmistojen asentamisesta ja yleisestä mikrotuesta vastaaminen. Harjoitustyönä toteutettavan ohjelmistoprojektin esiselvitykseen ja määrittelyvaiheeseen osallistuminen; esiselvitystä ja tietojärjestelmän määrittelyä koskevien dokumenttien laadinta. 02/ /2003 Curatores Oy, Business Intelligence Finland -> HTML-ohjelmointi. Esim. WWW-sivuston suunnittelu, ohjelmointi ja testaus osoitteessa CCV Sivu 4(9)

5 Viimeisin tietojenkäsittelyalan työ White Paper Replikointi MySQL Database Server -tuotteella, / Curatores Ltd., Helsinki 2006, 4s. Edeltävät tietojenkäsittelyalan työtehtävät 1. Replikointi MySQL Database Server -tuotteella, alustava selvitys (ISBN ). 2. Monennettava Fedora-Linux -työasema-/palvelinasennus. 3. Tietokeskeisiä eheysmalleja ja hajautusprotokollia käsittelevä seminaarityö (ISBN ). 4. Luottamuksellinen yli 100 sivua käsittävä esiselvitys Sosiaalipuolen asiakashallinta- ja viranomaisyhteistyöjärjestelmäkartoitus Takaisin Elämään ry:lle 5. WWW-sivusto osoitteessa Keskeisimmät työansiot muilta aloilta 05/ /1986 Valkeakoskin kaupunki 05/ /1986 Aamulehti Oy -> Mittamiehenä toimiminen. Esim. Tonttien rajapaalutukset, rakennusten sijaintimittaukset ja tietyömaiden merkkaukset. -> Valtakunnallisten päivälehtien aamujakelu. 05/ /1987 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Esim. Jakelupiirin asiakkaille valtakunnallisten päivälehtien ja paikallislehden toimittaminen aamujakeluna. -> Puisto- ja huoltotyöntekijänä toimiminen. 06/ /1988 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Esim. Huolehtinut Valkeakoskin tehtaankentän yleisestä siisteydestä; puistopenkkien huoltoa ja maalausta, ympäröivän puiston haravointia, sekä autonkuljettajan apupoikana toimiminen. -> Säkkikoneen hoitaja Walke-Säkit yksikössä. Esim. Säkkikoneen hoitaminen; säkkikoneen valvonta ja huolto, tilausajojen suorittaminen ja säkkien kuormalavalle pinoaminen. CCV Sivu 5(9)

6 04/ /2001 Valio Oy -> Urakkatyönä tehty kesäjäätelöiden jakelu kesällä Esim. Vastannut pääkaupunkiseudun (Helsinki, Vantaa ja Espoo) kesäjäätelöiden jaosta. Työ käsittänyt varastotilauksen tekemisen, auton lastaamisen pakkasvarastolla, viikonloppuisin tapahtuneen varastokeräilyn, myyntijakelun ja auton huollon. 12/ /2004 Hotelli Anton, Hakaniemi Hotellit Oy 06/ /2004 MarttaHotelli 02/ /2005 Suomen Posti Oyj 07/ /2005 Suomen Posti Oyj 05/ /2005 Haagan Leipä Oy -> Hotellin yöportieerina toimiminen. Esim. Vastannut hotellin yöllisistä vuorotoiminnoista; hoitanut asiakaskirjeenvaihdon ja hotellihuoneiden myynnin, vastaanottanut saapuvat asiakkaat, kirjannut ja veloittanut pois lähtevät asiakkaat, sekä vastannut hotellin yleisestä turvallisuudesta. Vastannut hotellin kassasta ja säilytykseen jätetystä arvotavarasta, sekä suorittanut hotellijärjestelmän yöajon ja hoitanut varmuuskopioinnin. -> Hotellin yöportieerina toimiminen. Esim. Vastannut hotellin yöllisistä vuorotoiminnoista; hoitanut hotellihuoneiden Walk-in-myynnin, vastaanottanut saapuvat asiakkaat, kirjannut ja veloittanut pois lähtevät asiakkaat, vastannut kioskimyynnistä ja hotellin yleisestä turvallisuudesta. Vastannut hotellin kassasta ja säilytykseen jätetystä arvotavarasta, sekä suorittanut hotellijärjestelmän yöajon ja hoitanut varmuuskopioinnin. -> Sanomalehden jakaja. Vastuullani oli neljän jakopiirin varhaisjakelu. -> Sanomalehden jakaja. Vastuullani oli neljän jakopiirin varhaisjakelu. -> Pakkaaja. Vastuullani oli leipomotuotteiden lähettämötoiminnoista vastaaminen yhdessä esimieheni kanssa. Työkokemus yhtenäisenä luettelona 05/ /1986 Mittamies Valkeakoskin kaupunki Kiinteistö- ja mittausosasto CCV Sivu 6(9)

7 07/ /1986 Lehdenjakaja Aamulehti Oy Valkeakoskin jakeluyksikkö 05/ /1987 Puistotyöntekijä Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valkeakoskin Palveluyksikkö 06/ /1988 Säkkikoneen valvoja Yhtyneet Paperitehtaat Oy Walke-Säkit 06/ /1989 Suunnittelija Postipankki Oy 06/ /1990 Ohjelmoija Ohjausjärjestelmät ja voimavarat osasto Nokia Data Systems Oy Sovellusyksikkö 01/ /1997 Sovellutussuunnittelija (rinnastettu tietohallintopäällikön työtehtävään) Tampereen teknillinen korkeakoulu Hallintovirasto 04/ /2001 Autostamyyjä Valio Oy Helsingin myynti 01/ /2005 Mikrotukihenkilö ja atk-suunnittelija Takaisin Elämään ry 02/ /2003 Passiivisen tietotekniikkahankkeen vetäminen Curatores Oy, Business Intelligence Finland Yrittäjä 12/ /2004 Yöportieeri Hotelli Anton Hakaniemi Hotellit Oy 06/ /2004 Yöportieeri MarttaHotelli 02/ /2005 Sanomalehden jakaja Suomen Posti Oyj 07/ /2005 Sanomalehden jakaja Suomen Posti Oyj 05/ /2005 Haagan Leipä Oy Pakkaaja. CCV Sivu 7(9)

8 Erityistaidot Kielitaito Englanti Sujuva englanninkielen kirjallinen ja suullinen hallinta. Ruotsi Normaali ruotsinkielen kirjallinen ja suullinen hallinta. Suomi Normaali suomenkielen kirjallinen ja suullinen hallinta. Johtamistaito Kyky toimia itsenäisesti ja vastata työtehtävästä. Kyky vastata koulutetusta työtehtävästä alaisena esimiehelle. Kyky tehdä ja toimia itsenäisesti vastuuntuntoisessa työtehtävässä. Kyky toimia (tarvittaessa tai niin haluttaessa) esimiehenä. Julkaisut Kirjeitä I Kirjeitä II, Kirjeitä I - valtiopoliittisia kirjeitä, omakustanne, Valkeakoski 1998, 47 s., ISBN , Kirjeitä II - valtiopoliittisia kirjeitä, omakustanne, Tampere 1999, 41 s., ISBN Business Intelligence World Wide, Curatores Ltd. osakassopimus, Business Intelligence World Wide - Curatores Ltd osakassopimus, Curatores Oy, Vantaa 2003, 66 s., ISBN Kirjeitä III, Kirjeitä III - Johdon sihteerityö ja yksityisomistus, Apupoika - Business Intelligence Finland Tmi: Vantaa , 189 s. luentomateriaali. ISBN Hajautetut järjestelmät, konsistenttisuus ja replikointi, tietokeskeiset eheysmallit ja hajautusprotokollat Erkki Jyrkkänen ja, Hajautetut järjestelmät - konsistenttisuus ja replikointi - tietokeskeiset eheysmallit ja hajautusprotokollat, / Curatores Ltd., Helsinki 2005, 34 s., ISBN CCV Sivu 8(9)

9 Replikointi MySQL Database Server -tuotteella, alustava selvitys, Replikointi MySQL Database Server -tuotteella, alustava selvitys, / Curatores Ltd., Helsinki 2005, 50 s., ISBN White Paper Replikointi MySQL Database Server -tuotteella,, White Paper Replikointi MySQL Database Server -tuotteella, / Curatores Ltd., Helsinki 2006, 4s. Oikeusvaltio Suomi -radio-ohjelma, Oikeusvaltio Suomi, / Curatores Ltd., Helsinki 2006, 57 min. 13s. Harrastukset Ammattiartikkelien ja -julkaisujen kirjoittaminen. ELSO. Kirjallisuus (matemaattisluonnontieteellinen osa-alue, sekä käsityö- ja ravitsemusalan kirjallisuus) ja lukeminen. Poliisi- ja pakkokeinolaki, sekä valtiopoliittisten lieveilmiöiden seuranta. Projektiluontoinen yrittäminen. Sulkapallo, kävely ja uinti. Tietotekniikka. CCV Sivu 9(9)

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info. Kotisivut: www.eevamaattanen.

Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info. Kotisivut: www.eevamaattanen. Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info Kotisivut: www.eevamaattanen.info Koulutus Helsingin yliopisto/ Humanistinen tiedekunta,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ANTTI LAAKSONEN LYHESTI

ANTTI LAAKSONEN LYHESTI ANTTI LAAKSONEN antti.laaksonen@agillon.fi +358(0)405323564 www.agillon.fi YRITYKSEN Y-TUNNUS 2298433-8 YRITYKSEN POSTIOSOITE: AGILLON OY, PL96, 15111 LAHTI YRITYKSEN KÄYNTIOSOITE: MARIANKATU 15 A, 15110

Lisätiedot

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)...

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... työnhakuohjeet Sisällys Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3 Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... 4 Työhaastattelu... 5 Työhakemus: malli

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

ANTTI LAAKSONEN TAVOITTEITA

ANTTI LAAKSONEN TAVOITTEITA ANTTI LAAKSONEN antti.laaksonen@adjutant.fi +358(0)405323564 www.adjutant.fi (IE) YRITYKSEN Y-TUNNUS 2120555-8 YRITYKSEN POSTIOSOITE: ADJUTANT TMI, PL96, 15111 LAHTI TAVOITTEITA Olen käytännöllinen ideanikkari

Lisätiedot

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä PITKYN PIIRI 2/2010 Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä Koulutuksissa käydään läpi oleelliset alan nykyaikaiset osaamiset ja ohjelmat. Ammattitutkintokoulutuksissa jokaiselle

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot