Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella LOPPURAPORTTI

2 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / tulevaisuusrahasto Loppuraportin kokoaminen: Hannu Ryhänen 2

3 SISÄLTÖ 1 Pohjois-Karjalan elintarvikeala ja sen kehittäminen Arviointihankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Arviointiaineisto ja menetelmät Hankearvioinnit 4.1 Kirjallinen aineisto Hankevetäjien ja maaseututoimen haastattelut Pohdintaa ja johtopäätöksiä hankearvioinneista 5.1 Elintarvikealan kehittämistoiminnasta yleensä Yritystoiminnan kehittäminen Alueiden väliset hankkeet Elintarvikehankkeiden tiedotus ja aktivointitoiminta Tutkimus- ja innovaatiotoiminta Koulutustoiminta ja opintomatkat Luomun todellisuus Elintarvikelainsäädäntö ja laatukysymykset Kehittämistyö ja kansainvälistyminen Markkina- ja kuluttajatieto sekä jatkojalostus markkinoille Elintarvikealan koordinointi Elintarvikealan kehittämissuosituksia ohjelmakaudelle Elintarvikealan hanketoiminta Alueiden väliset hankkeet Yhteistyö Yritystoiminnan kehittäminen Alkutuotannon kehittäminen Luomutuotannon kehittäminen Tutkimus ja osaamiskeskittymät Koulutus Markkinat ja asiakashallinta Jatkojalostus Sähköinen viestintä...57 Lähteet Liitteet 3

4 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi 1 Pohjois-Karjalan elintarvikeala ja sen kehittäminen Pohjois-Karjalassa on vireä ja kasvava elintarvikeala, jolla tässä selvityksessä tarkoitetaan kahden toimialan, maatalous ja elintarviketeollisuus, muodostamaa kokonaisuutta. Kun maatalous luetaan osaksi elintarvikealan arvoketjua, kuten luonnollista on, siitä saa Pohjois-Karjalassa elantonsa suoraan yhteensä noin 4500 henkeä, joista noin 3500 sijoittuu maatalouteen ja noin 1000 elintarviketeollisuuteen (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2011, 2012). Maatiloja Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä noin 2400 ja niiden tulorakenne vuonna 2012 muodosti 247,8 miljoonan euron kokonaisuuden, kun mukaan lasketaan suorat tulotuet sivu-, myynti- ja metsätulojen lisäksi (MTK ry/suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2013). Maatalouden osuus koko työllisestä työvoimasta on noin 7 % (Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 2013). Jalostavia elintarvikeyrityksiä Pohjois-Karjalassa on noin 140, joista suurin osa mikroyrityksiä. Elintarviketeollisuuden (tol 10 12) liikevaihto vuonna 2012 oli 194 miljoonaa euroa ja sen työvoiman osuus teollisesta työvoimasta noin 8,7 % ja 1,5 % koko työllisestä työvoimasta (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2011, 2012). Jos elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon lisäksi huomioidaan maataloustoimialan tulorakenne, niin vuonna 2012 Pohjois-Karjalan elintarvikealan keskeisten toimialojen kokonaisuus pellolta pöytään saakka muodosti noin 440 miljoonan euron liiketoiminta-alueen. Myönteistä on ollut elintarviketeollisuuden nopea kasvu, vuosien aikana noin 3,5 % luokkaa (Jussila 2013). Samalla aikavälillä työvoiman tarve on kasvanut 6 % (emt.). Koko elintarvikealan aluetaloudelliset vaikutukset ovat monia muita toimialoja laajemmat, sillä ydintoimintojen lisäksi se työllistää aluetaloudessa runsaasti mm. kaupan, kuljetuksen ja huollon yritystoimintaa. Lähiruokaa koskevan aluetaloudellisen selvityksen (perusvuosi 2007) mukaan maatalouden aluetaloudellinen vaikutus Pohjois-Karjalan BKT:n on noin 4,82 %-yksikköä eli 199,07 miljoonaa euroa. Maatalous työllistää aluetaloudessa kerrannaisvaikutuksineen 8,03 %-yksikköä maakunnan työllisistä eli noin 5404 henkilötyövuotta. (Viitaharju ). Elintarviketeollisuuden aluetaloudellinen vaikutus Pohjois-Karjalan BKT:n on noin 5,30 %-yksikköä eli 219,17 miljoonaa euroa (perusvuosi 2007). Elintarviketeollisuus työllistää aluetaloudessa kerrannaisvaikutuksineen 3,86 %-yksikköä maakunnan työllisistä eli noin 2597 henkilötyövuotta (emt.). Pohjois- Karjalassa maatalouden ja elintarviketeollisuuden aluetaloudellinen yhteisvaikutus on siten merkittävä tekijä koko maakunnan hyvinvoinnille. Elintarvikealan tärkeä merkitys Pohjois-Karjalan yrityselämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta onkin huomioitu kuluvalla EU:n ohjelmakaudella Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa (Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 2010) ja Pohjois-Karjalan maaseutuohjelmassa (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2007). Molemmissa ohjelmissa elintarvikeala on strategisesti yksi keskeisesti kehitettävä painopiste. Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on elintarvikealan kehitystä ohjaamaan laadittu kaksi erillistä ohjelmaa: Ruoasta elämys. Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämisohjelma (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2007) ja sitä EU:n ohjelmakauden lopussa täydentävä ohjelma Tankit täyteen. Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma 2014 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2011). Ohjelmat osoittavat kehittämistoiminnan keskeiset lähtökohdat ja painopisteet sekä tarvittavat toimenpiteet alan ennakoidun kehityksen edistämiseksi. Nämä ohjelmat myös suuntaavat julkista kehittämisrahoitusta yhdessä maakunta- ja maaseutuohjelmien kanssa. 1 Viitaharjun tiedot perustuvat erilliseen selvitykseen lähiruoan taloudellisista vaikutuksista ja käytön edistämisestä julkisissa ammattikeittiöissä. Tietopohjana ovat virallisen tilaston aluetilinpitotiedot (mm. työllisten määrä) ja perusvuotena on käytetty vuotta 2007, joka oli viimeinen vuosi ennen taloudellista taantumaa. Tilanne on muuttunut sen jälkeen taantuman ja myös maatalouden nopean rakennemuutoksen seurauksena, mutta Viitaharjun luvut osoittavat hyvin sen, kuinka laajoja maatalouden ja elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset ovat koko elintarvikesektorin arvoketjun osalta. Merkittävää on, että talouslama ei aivan samalla tavalla pure elintarvikealan toimintaan, koska kyse on välttämättömästä perushyödykkeestä ja elintarvikkeiden kysyntä maailmanlaajuisesti jatkaa kasvuaan väestönkasvun mukana. 4

5 Elintarvikealan kilpailukyvyn ja kehityksen edistämiseksi ohjelmakaudella on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuella Pohjois-Karjalassa käynnistetty kaikkiaan 17 joko perus- ja erikoismaataloutta tai elintarviketoimialan jatkojalostusta tukevaa hanketta. Jos mukaan luetaan lisäksi vielä viisi alueiden välistä, suoraan elintarvikealan toimintaa tukevaa maatalouden kehittämishanketta on maaseuturahastosta tuettuja kehittämis- tai koulutushankkeita mennessä käynnistetty kaikkiaan 22 kpl. (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2014a). Maaseuturahaston julkista (EU ja valtio) tukea näille hankkeille on myönnetty euroa, jonka päälle tulevat lisäksi kunta- ja yksityinen rahoitus. Osa rahoitetuista hankkeista toimii vuoden 2014 loppuun saakka. Uuden ohjelmakauden rahoitushakemuksia voi jättää syksyllä 2014 (emt.). Lisäksi ohjelmakaudella on käynnistetty useita maaseuturahaston tukemia hankkeita, jotka ovat enemmän tai vähemmän suoraan tukeneet elintarvikealan kehitystyötä. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi olleet Karelia á la carte, Kalasta Pohjois-Karjalassa, MASVA maaseutuyritysten kehityssysäys tai Pellot tuottamaan -hankkeet, jotka eri toimijoiden ja toiminnan kautta kiinnittyvät osaksi maakunnan elintarvikealan monisyistä arvoketjua. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimasta EAKR-ohjelmasta on ohjelmakaudella rahoitettu vain yksi elintarvikealan kehittämishanke, jolle on julkista tukea myönnetty euroa (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2014). Maaseuturahastosta on tehty ohjelmakaudella tähän mennessä ( ) yhteensä 63 elintarvikeyritysten tukipäätöstä. Avustusta on myönnetty yrityksille euroa ja hyväksytyt kustannukset ovat olleet kokonaisuudessaan euroa, eli yritysten oma rahoitusosuus on ollut erittäin merkittävässä asemassa. (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2014b). Seutukunnittain tarkasteltuna Pielisen Karjalaan avustuksia on myönnetty euroa, Joensuun seutukunnalle euroa ja Keski-Karjalan seutukunnalle euroa. Kielteisiä päätöksiä yritystukihakemuksista on ko. aikana tehty 14 kpl. Valtaosa yritystuesta on myönnetty vuosina investointeihin (noin 83 %), kehittämistoimintaan 15 % ja käynnistykseen 2 % (emt.). Elintarvikealan tunnuslukuja ja kehittämisohjelmia vasten on luontevaa olettaa, että elintarvikealaa on tarpeen edelleen kehittää voimakkaasti seuraavalla EU:n ohjelmakaudella Kehitystarvetta puoltavat myös elintarvikealan ennakoidut trendit, jotka istuvat hyvin Pohjois-Karjalan luonnonvara- ja tuotantoperustaan. Entistä enemmän on kysyntää puhtaalle, luomukasvatetulle ja terveelliselle (funktionaaliselle) ruualle, jotka kaikki ovat maakunnan elintarviketuotannon perusvahvuuksia. Ylipäätään ruokatuotannon kysyntä globaalisti kiihtyy alati kasvavan väestömäärän ja viljelykelpoisen maapinta-ala supistuminen vuoksi (mm. ilmastonmuutoksen, kasteluveden niukkuuden, maaperän suolaantumisen yms. syiden takia). Pohjois-Karjassa suhteellisia kilpailuetuja ovat varsin vahva maidontuotanto, joka on samalla selkäranka myös luomunaudanlihatuotannolle (Pohjois-Karjalan on maan viidenneksi suurin maidon ja naudanlihan tuottaja). Samoin vahvuutena on viljelty luomupinta-ala (20 % koko maakunnan peltopintaalasta), joka on kaikkiaan 9 % koko Suomen luomupinta-alasta. Maakunnassa on myös monipuolisen rikas luonnonvaraperusta ja elintarvikealan ammattitaitoiseen kehitykseen kykeneviä organisaatioita. 2 Arviointihankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Tämä arviointiselvitys on saanut alkunsa tarpeesta täydentää Pohjois-Karjalan ohjelmakauden elintarvikehankkeiden arviointeja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (jatkossa maaseuturahasto) rahoittamien hankkeiden osalta. 5

6 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Aloite arviointiin on tullut sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta Ekotassu/Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa osiolle tehtävänantona että Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hankkeen -ohjausryhmältä, jonka takia arviointiin rahoitusta haettiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahastosta. Arviointi toteutettiin tammikuun 2014 aikana. Pohjois-Karjalassa toteutettuja elintarvikehankkeita on arvioitu jo aiemmin Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opiskelijan Tiina Timosen opinnäytetyössä, Hanketyö kehittämisen välineenä. Elintarvikealan kehittäminen Pohjois- Karjalassa ohjelmakaudella (Timonen 2013). Tässä Tiina Timosen arviointia täydentävässä arvioinnissa on otettu mukaan seitsemän uutta maakunnan alueelle kohdistunutta maaseuturahastosta rahoitettua kehittämis- ja koulutushanketta (taulukko 1). Lisäksi arvioinnissa on mukana neljä samasta rahastosta osarahoitettua alueiden välistä hanketta (taulukko 2). Kaksi hanketta on arvioitu yhdessä (Elintarvikealan koordinointihankkeet), koska ne ovat olleet toistensa jatkumoa ja toiminnot hyvin samansuuntaisia. Taulukoissa hankkeet sijoittuvat ajallisessa toteuttamisjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan ja jokaisella hankkeelle on taulukossa annettu myös kirjainlyhenne taulukkoa 3 varten. Hankkeen nimi / koodi Uutta yritystoimintaa Pohjois-Karjalaan luonnon funktionaalisista aineista (FA) Maitoa Markkinoille (MM) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa Laatua pukkaa (LP) Ekotassu-kehittämishanke (ET) Hankkeen hallinnoija Itä-Suomen yliopisto ProAgria Pohjois- Karjala Pro Agria Pohjois- Karjala Hanketyyppi Kehittämishanke Hankkeen toteutusaika / raportit Loppuraportti Koulutushanke Loppuraportti ja arviointiraportti Koulutushanke Väliraportti ja itsearviointi Kehittämishanke Väliraportti Myönnetty tuki / Kokonaisrahoitus (sis.kuntaja/tai yksityisrahoituksen) / / / / Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto Kehittämishanke Loppuraportti / Elintarvikealan koordinointi Pohjois- Karjalassa osio (EK). Ekotassun osio. P-K:n kasvien bioaktiivisuus ja innovatiivinen yritystoiminta (BI) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto Itä-Suomen yliopisto Kehittämishanke Väliraportti Kehittämishanke Väliraportti / Hanke sisältyy Ekotassun kokonaisrahoitukseen / Taulukko 1. Arvioidut maakunnalliset elintarvikehankkeet. 6

7 Hankkeen nimi / koodi Luonnosta sinulle II -hanke (LS) Innonauta Koulutus (IN) Hankkeen hallinnoija Pohjois- Karjalassa / rahoituksen saajaorganisaatio Arktiset Aromit ry / Arktiset Aromit ry MTT Ruukki / MTT Ruukki Tosilampuri (TL) ProAgria Etelä-Savo / ProAgria Etelä-Savo MaitoTaito (MT) ProAgria Pohjois- Karjala / ProAgria Pohjois-Savo Hanketyyppi Koulutus- ja tiedotushanke Koulutushanke Hankkeen toteutusaika / raportit Loppuraportti x Loppuraportti Koulutushanke Väliraportti Koulutushanke Nettiaineisto Myönnetty tuki P-K osuus / Myönnetty tuki kokonaisrahoitus / / / / Taulukko 2. Arvioidut alueiden väliset elintarvikehankkeet Arviointihankkeen perustavoitteena on ollut tuottaa arviointiraportti Pohjois-Karjalassa hankekaudella toteutetuista elintarvikealan hankkeista ja täydentää siten jo tehtyä arviointityötä. Tämän arvioinnin tavoitteena on ollut myös luoda suhteellisen kattava ja käytetyn aineiston perusteella luotettava kuva elintarvikealan kehittämistoiminnan kokonaisuudesta ja tehdä toimenpideehdotukset sen tuloksellisuuden edelleen parantamiseksi EU:n seuraavalla ohjelmakaudella. Raportin tarkastelussa on pyritty myös huomioimaan maaseuturahaston tuella toteutettujen ja elintarvikealaa koskeneiden hankkeiden aiemmat kokemukset. Olennainen lähtökohta arvioinnissa on ollut huomioida koko elintarvikeketjun toiminnan kehittäminen tuotannosta jalostukseen, siitä kauppaan tai tukkuun ja edelleen ruokahuoltoon ja kuluttajille. Arviointihankkeen tuloksena syntyvää elintarvikealan hankkeiden arviointiraporttia voidaan hyödyntää mm. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton luovat alat ja matkailu -työryhmän työvälineenä Pohjois- Karjalan uutta POKAT-maakuntaohjelmaa työstettäessä. Lisäksi arviointiraportti toimii työkaluna seuraavan ohjelmakauden uusien elintarvikealanhankkeiden valmistelussa. Hankearviointi edistää mm. Tankit täyteen. Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma 2014 yhtä perustavoitetta, jonka mukaisesti elintarvikeala pitää edelleen paikkansa yhtenä maakunnan kärkialana. Tätä varten arviointiraportti nostaa esiin hankekaudella alan vahvistamiseksi tehdyt kehittämistoimenpiteet. Hankkeen tuotoksena syntynyt arviointiraportti on samalla myös hankkeen loppuraportti. 7

8 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi 3 Arviointiaineisto ja menetelmät Tiina Timosen opinnäytetyön arviointi hyödynsi pääasiassa jo toteutuneiden hankkeiden hankesuunnitelmia, väli- ja loppuraportteja, arvioituihin hankkeisin osallistuneille yrittäjille suunnattua kyselyä (N= 108), ja joiltain osin täydentäviä henkilökohtaisia puhelinhaastatteluja. Nyt toteutettu hankearviointi perustuu kahteen keskeiseen aineistolähteeseen. 1. Kirjalliset aineistot, joita edustavat ensisijaisesti hankesuunnitelmat sekä hankeraportit (väli- tai loppuraportit) Tätä aineistoa ovat täydentäneet saatavissa olleet erilliset hankkeiden arviointiraportit ja/tai hankkeiden ohjausryhmän itsearvioinnit loppuraporteissa. 2. Puhelimitse toteutetut hankehaastattelut (hanketyöntekijät 16 kpl, hanketoiminnassa mukana olevien tai siihen läheisesti eri tavoin kytkeytyvät maaseututoimen edustajat 5 kpl, hankerahoittajat 2 kpl). Lisäksi on arvioinnissa hyödynnetty muuta saatavissa ollutta Pohjois-Karjalan elintarviketoimialan kehittämiseen liittyvää kirjallista aineistoa, kuten esimerkiksi hankkeiden esiselvityksiä, tarvekartoituksia, valtakunnallisia selvityksiä yms. aineistoa, jolla on katsottu olevan arvoa arvioinnin toteuttamisessa. Lisäksi on saatu käyttöön jonkin verran tuoretta kvantitatiivista aineistoa maakunnan elintarviketoimialan kehitykseen ja rahoitukseen liittyvistä asioita. Arviointihankkeessa oli myös aluksi suunnitteilla yrityshaastatteluja, mutta hankkeen aikaresurssit eivät siihen riittäneet. Tiina Timosen opinnäytetyössä oli jo toteutettu kattava elintarvikeyrittäjille suunnattu kysely. Samoin Pohjois-Karjalan aikuisopisto (2012a) on tehnyt pohjoiskarjalaisten elintarvikeyritysten kehittämistarvekartoituksen. Molempien selvitysten tulokset palvelevat myös tätä työtä. Arviointimenetelmänä on käytetty haastatteluin kerätyn aineiston laadullista sisällönanalyysia, jossa kirjallinsen ja suullinen aineisto on pyritty jäsentämään astetta tiiviimpään ja yhtenäisempään muotoon. Analyysiyksikkönä ovat olleet asiakokonaisuudet liittyen haastateltaville esitettyihin ja yleensä kehittämistoiminnan kannalta merkityksellisiin kysymyksenasetteluihin. Haastattelujen tarkemmat peruskysymysrungot (hanke- ja maaseututoimijat) löytyvät liitteistä 1 ja 2. Analyysin tavoitteena on ollut luoda jäsennellystä aineistosta mielekäs, selkeä, uskottava ja yhtenäinen asiakokonaisuus käsiteltävänä olevasta elintarviketoimialan hanketoiminnasta ja kehittämisen tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta Pohjois-Karjalassa ei yksin irrallisten hankkeiden, vaan myös koko toimialan kokonaisuutena. Nämä analyysit tiivistyvät luvuissa 4 ja 5. Selvityksen kysymyksenasettelut ovat nousseet paitsi jokaiselle hankkeelle asetetuista tavoitteista ja kahden maakunnallisen elintarvikeohjelman kehittämistavoitteista, myös yleisimmistä hanketoiminnan arviointiin liittyvistä kysymyksenasetteluista sekä erityisesti haastateltavien esille nostamista asioista. Keskeisesti arvioitavia asioita hankkeista ovat olleet: Hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutuminen (onnistumiset ja pullonkaulat) Yhteistyön merkitys muiden hankkeiden/organisaatioiden kanssa hankkeen tavoitteiden toteutumiselle (yhteistyön toimivuus ja sen mahdolliset ongelmat) Hankkeen tärkeimmät tulokset elintarviketoimialan kehittämisessä ja niiden levittäminen sekä hyödyntäminen Hankkeissa syntyneet hyvät käytännöt tai muut haluttuun myönteiseen kehitykseen vaikuttavat prosessit, menetelmät, rakenteet tms. ratkaisut (mitä jää elämään projektin jälkeen) Elintarviketoimijoiden osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä tutkimustoiminnan rooli näissä asioissa Hankkeen vaikuttavuus kohderyhmässä paikallisesti ja sen keskeiset mekanismit Tärkeimmät elintarviketoimialan hankerahoituksen kehittämisteemat/-kohteet ja tarvittavat toimenpiteet tulevalla ohjelmakaudella Maakunnallisen elintarviketoimialan kehittämisyhteistyö ja koordinoinnin järjestäminen jatkossa Mahdolliset muut esiin nousseet keskeiset kehittämisasiat hanketoiminnan aikana 8

9 4 Hankearvioinnit 4.1 Kirjallinen aineisto Tässä tarkastelussa hankeraportit (hankkeiden väli- ja loppuraportit) arvioidaan aluksi samaan tapaan kuin Tiina Timosen opinnäytetyössä, jossa kunkin hankkeen hankeraporteista saatuja tietoja on peilattu vasten sekä Ruoasta elämys. Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämisohjelma että Tankit täyteen. Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma 2014 elintarvikeohjelmien tavoitteita vasten. Tässä tarkastelussa kalastukseen liittyvät kehittämishankkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne kuuluvat EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) piiriin. Molemmissa em. elintarvikeohjelmassa on painotettu yhtäläisesti neljää painopistealuetta, vaikka viimeisimmässä Tankit täyteen ohjelmatarkistuksessa kahden painopistealueen (3 ja 4) painotuksia ja tekstisisältöä on hieman muutettu. Se ei kuitenkaan ole olennaisesti muuttanut painopisteiden toiminnallista sisältöä. 1 Varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saanti Kahden maakunnallisen elintarvikeohjelman eri painopisteiden keskeiset tavoitteelliset toimenpideesitykset ovat olleet seuraavat (jokaiselle on annettu koodi taulukkoa 3 varten). 1 Varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saanti 1a) Maaseudun yrittäjyyttä edistetään. 1b) Edistetään tutkimustiedon siirtymistä yrittäjille. 1c) Tehostetaan investointeja erityisesti maatilojen päätoimialoille, tuotantorakennuksiin, uuden teknologian hyödyntämiseen ja työolosuhteiden kehittämiseen. 1d) Käynnistetään laaja ylimaakunnallinen maitohanke, jossa on sekä koulutus- että kehittämistoimenpiteitä. 2 Tehostetaan logistiikkaa ja yritysten yhteistyötä 3 Nostetaan ruokamaakunnan ja elintarvikealan kiinnostavuutta (Nostetaan maakunnallista ruokaidentiteettiä ja omien tuotteiden arvostusta) 2a) Toimijoiden verkostoitumista edistetään logistiikkaetujen saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. 2b) Käynnistetään suunnitelmallinen yhteistyö matkailu- ja hyvinvointialan kanssa uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamiseksi. 2c) Aktivoidaan alan yritykset verkostoitumaan ja perustamaan muita tuottajaosuuskuntia. 2d) Kannustetaan alan toimijoita yhteisten tuotantotilojen käyttöön ja yhteisiin laiteinvestointeihin. 2e) Käynnistetään hanke, jossa kehitetään elintarvikealan yritysten markkinointiyhteistyötä ja logistiikkaa. 2 Tehostetaan logistiikkaa ja yritysten yhteistyötä 4 Vahvistetaan tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista (Vahvistetaan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden osaamista) 9

10 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi 2f) Elintarvikkeiden jalostuksen kannalta tarpeelliset liikenneyhteydet ja muu infrastruktuuri pyritään pitämään kunnossa. 2g) Edistetään Polvijärven lähiruokalähettämön ja muiden vastaavien pientukkujen toimintaa. 3 Nostetaan ruokamaakunnan ja elintarvikealan kiinnostavuutta 3a) Tuodaan koulutuksen, markkinoinnin ja koko toimijakentän voimin esiin pohjoiskarjalainen ruokamaakuntaidentiteetti. 3b) Nostetaan oman maakunnan terveysvaikutteisten tuotteiden arvostusta ja lisätään näin niiden käyttöä. 3c) Aktivoidaan alalle uusia yrittäjiä ja kannustetaan kasvuyrittäjyyteen. Rekrytoidaan alalle uutta työvoimaa. 3d) Koulutuksen ja työelämän välille organisoidaan kosketuspintoja nuorten tutustuttamiseksi elintarvikealaan ja rekrytoimiseksi. 3e) Yrityskulttuuriin ja sukupolvenvaihdoksiin vaikutetaan koulutuksella, asennekasvatuksella ja rahoittamalla. 3f) Koulutuksella turvataan riittävä työvoiman saanti mm. leipomo- ja teurastustoiminnan tarpeisiin. 3g) Lähiruoan käyttöä lisätään kaikilla sektoreilla ja sen käytön kokonaistaloudellinen merkitys tuodaan esille kuluttajille ja päättäjille sekä edistetään sen fyysisten ja sähköisten kauppapaikkojen syntymistä. Kannustetaan tuottajia verkostoitumaan. Tehdään asiassa ylimaakunnallista yhteistyötä. 3h) Kannustetaan nykyisiä pk-yrittäjiä kasvuun. 3i) Organisoidaan maahanmuuttajien neuvojajärjestelmä ja huolehditaan kausityöntekijöiden ja lisätyövoiman saannista maatiloille. 3j) Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuoriin ja naisiin. 4 Vahvistetaan tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista 4a) Vahvistetaan maakunnan elintarviketutkimusta mm. lisäämällä yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä yli maakuntarajojen ja kohdentamalla tutkimus- ja tuotekehitystä mm. funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja luomutuotteisiin. 4b) Tehostetaan koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan vuorovaikutusta. 4c) Jalostetaan tuote- ja palveluideat innovaatioiksi. 4d) Kehitetään yritysten liiketoimintaosaamista ja hyödynnetään uudet liiketoimintamallit. mm. hautomotyyppinen toiminta, ideat innovaatioiksi ja uusien markkinointikanavien aktiivinen haku. 4e) Kehitetään markkinointiosaamista ja markkinointikanavien hakemista, jossa asiakastarpeen tuntemus oleellista. 4f) Rahoitetaan yrityskohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita muun muassa laatujärjestelmien rakentamiseen ja informaatioteknologian hyödyntämiseen tuotannossa. 4g) Toimintaympäristön kehittäminen mm. kehittäjäorganisaatioiden osaamistasoa nostamalla ja luomalla toimivat neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalvelut yrityksen eri elinkaaren vaiheisiin. 4h) Tehdään yli maakuntarajat menevää yhteistyötä. 10 Seuraavassa taulukoissa tarkastellaan kootusti kahden elintarvikealan kehittämisohjelman painopistealueiden tavoitteellisia toimenpide-esityksiä suhteessa arvioituihin elintarvikealan koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Hankkeet sijoittuvat taulukossa vaakarivillä ajallisessa toteuttamisjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan ja pystyrivillä ovat koodattuina elintarvikeohjelman tavoitteelliset toimenpiteet.

11 Ensimmäisenä on arvioitu maakunnan sisäisesti toteutetut hankkeet (kuusi ensimmäistä vaakarivin hanketta vanhimmasta nuorimpaan) ja neljä viimeistä edustavat alueiden välisiä hankkeita (merkitty harmaalla vanhimmasta nuorimpaan). Hankkeet on taulukkoon merkitty em. kirjankoodeilla (taulukot 1 ja 2) ja elintarvikeohjelman painopisteiden tavoitteiden koodit löytyvät edellä olevan neljän painopisteen alla esitellyistä toimenpidekohdista. Hanke/Tavoite FA MM LP EK ET BI LS IN TL MT 1a x x x x x x x x x x 1b x x x x x x x x x 1c x x x 1d 2a x x x x x x x x x 2b x x 2c x x 2d x x x 2c 2e 2f 2g 3a x x 3b x x 3c x x x 3d 3e 3f 3g x x x 3h 3i 3j x 4a x x x x 4b x x x x x x x x x 4c x x x x x x 4d x x x x x x x x x x 4e x x x 4f 4g x x x x x x x 4h x x x x x x Taulukko 3. Elintarvikehankkeiden tavoitteiden toteutuminen suhteessa Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelman painopisteisiin ja toimenpiteisiin. x x x 11

12 Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Taulukon perusteella elintarvikealan hankkeista voi yleisesti todeta, että niiden kehittämisen painopiste Pohjois-Karjalassa on erityisesti ollut tutkimustiedon tai yleensä tiedon siirtämisessä yritystoimintaan sekä tätä toimintaa tukevan tutkimuksen että koulutuksen tehostamisessa, yritystoimijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien verkostoitumisen edistämisessä ja elintarvikealan toimintaympäristön kehittämisessä. Ylipäätään arvioitujen hankkeiden kehittämisen painopiste on monipuolisesti kohdistunut elintarvikealan yritystoiminnan, mukaan lukien alkutuottajat, toimintojen edistämiseen. Kaikki hankkeet ovat tältä osin pyrkineet aktiivisesti edistämään maaseudun yrittäjyyttä. Yrityspainotteinen kehittämisen lähtökohta on ymmärrettävä sen vuoksi, että jokaiselta hankkeelta edellytetään omarahoitusosuutta. Se ohjaa hankeorganisaatiot jo lähtökohtaisesti suuntaamaan hanketoiminnot sellaisiin kehittämistoimenpiteisiin, josta tämä rahoitus on yleensä saatavissa, joko yrityksiltä tai kunnilta useimmiten seutukunnallisen elinkeinoyhtiön kautta. Elintarvikehankkeiden kehittämishankkeissa ovat toistaiseksi vähemmän painottuneet elintarvikeohjelmien painopisteisiin 2 kuuluneet tavoitteet kuten 2b-2f, jotka koskevat mm. osuuskuntien, tuotantotilojen, markkinointiyhteistyön, liikenne- ym. infrastruktuurin kehittämistä. Samoin painottuvat muita heikommin painopistealueen 3 tavoitteet 3c-3f ja 3h-3j, jotka koskevat mm. koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien kehittämistä, yrityskulttuuriin ja sukupolvenvaihdoksiin aktivoimista, pk -yritysten kasvuun kannustamista tai nuoriin, naisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä. Myös kohta 4f eli yrityskohtaisen rahoittamisen edistäminen kehittämis- ja investointihankkeissa on jäänyt hankkeiden tavoitteista uupumaan. Tosin kaikki vähemmän painottuneet elintarvikeohjelmien kehittämistavoitteet ovat yleisiä luonteeltaan ja sisältyvät aina jossain määrin sisäänrakennettuna useimpiin hankkeisiin. Tämä vastaavasti herättää kysymyksen siitä, että miten edistää kahden elintarvikeohjelman yleisempiä tavoitteita, joiden kehittäminen on usein tarpeen, mutta joihin hanketoimijoiden on vaikea rakentaa pitävää rahoituspohjaa. Jos verrataan elintarvikealan yritystoiminnan kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi raportin (Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2012a) tuloksia elintarvikeohjelmien tavoitteisiin, osoittaa ko. kehittämistarvekartoitus selkeästi sen, kuinka elintarvikealan kehittämisessä korostuu yleisten tavoitteiden sijaan yritysten konkreettisiin kehittämistarpeisiin vastaaminen. Yhtälailla vastaava viesti tuli haastateltavilta, sillä he korostivat kehittämishankkeissa ruohonjuuritason neuvonnallista perustyötä, yritysten tarve- ja käytäntölähtöistä ongelmien ratkaisua sekä tukitoimena luottamuksellisen pitkäjänteisten yrityssuhteiden solmimista. Tämän kaltaiset tarpeet suuntaavat automaattisesti hanketoiminnan tavoitteita tiettyyn suuntaan, joka vain korostuu sitä tosiasiaa vasten, että valtaosa pohjoiskarjalaisista elintarvikeyrityksistä on kooltaan hyvin pieniä, vain muutaman hengen (1 5) työllistäviä ja liikevaihdoltaan useimmiten alle euron jääviä, yrityksiä. Näiden mikroyritysten kehittämistarpeet lähtevät liikkeelle usein juuri pienistä käytännön asioista. Toisaalta yritysten konkreettista kehittämistarvetta vasten voidaan pohtia, että ovatko Pohjois- Karjalaan kaksi laadittua elintarvikeohjelmaa tehty hieman liian yleisiksi kehittämistavoitteiltaan. Ovatko eri painopisteiden tavoitteet sellaisia, että ne eivät kaikilta osin vastaa yritystoiminnan todellisia tarpeita? Ja edelleen, että onko olemassa vaara, että myös elintarvikealan hankkeet myötäilevät enemmän maakunnallisten elintarvikeohjelmien yleisiä tavoitteita kuin yrittäjien todellisia käytännön tarpeita, koska ohjelmien tavoiteasettelun nojalla hanketukia myös arvotetaan rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Esitetyt johtopäätökset eivät ole näin yksioikoisia luonteeltaan, mutta jo tämä arviointitarkastelu osoittaa, että elintarvikeohjelman tavoitteet kaipaisivat päivittämistä ja terävöittämistä joidenkin asioiden osalta entistä konkreettisempaan suuntaan. Jos peilataan nyt arvioitavana olevia elintarvikealan hankkeita Pohjois-Karjalan maaseutusuunnitelmaan, joka on maaseuturahaston alueellistettujen varojen ohjenuora yhdessä kansallisen Manner- 12

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 101:2010 ARVIOINTI TAVOITE 1 -OHJELMAN TOTEUTTAMISESTA ETELÄ-SAVOSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot