eyrityspalvelu, Professia Oy, Satakunnankatu 18 A, Tampere eyrityspalvelun LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eyrityspalvelu, Professia Oy, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere eyrityspalvelun LOPPURAPORTTI 1.1. 31.12.2005"

Transkriptio

1 eyrityspalvelun LOPPURAPORTTI

2 Tarkoitus eyrityspalvelun tarkoituksena on tehostaa pirkanmaalaisten pk-yritysten liiketoimintaa ja parantaa yritysten mahdollisuuksia kestävään kasvuun. eyrityspalvelu tuo tietotekniikan liiketoiminnan tueksi. Palvelun toisena tavoitteena on kasvattaa sähköisen liiketoiminnan palveluiden ja tuotteiden kokonaiskysyntää Toiminta on puolueetonta ja riippumatonta. Palvelua voivat käyttää kaikki Pirkanmaan pk-yritykset kokoon tai toimialaan katsomatta. Yrittäjän ei tarvitse lähteä mihinkään, konsultti tulee yrittäjän tiloihin. Kuviossa 1 on kuvattu eyrityspalvelun osapuolet. Pk-yrittäjä Aiemmin maksuton tarveselvitys Projektien toteutus eyrityspalvelukonsultit TE-KESKUS / easkel Toteutukset, raportointi, palaute Palveluntuottaja TEKES PK- ICT KUVIO 1. eyrityspalvelun osapuolet Sisältö eyrityspalvelussa käydään yhdessä yrittäjän kanssa läpi se, miten liiketoimintaa pystyisi tehostamaan tietotekniikan avulla. Asioita on monia ja ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan: perusasiat, sovellusasiat ja muut asiat. Perusasiat 1. Perusinfra: työasemat, palvelimet, lähiverkko, tietoliikenneyhteydet, puheratkaisut, toimistotyökalut, varmistukset, järjestelmä, tietokannat, dokumentointi, tietoturva, IT-talkkarin toimet 2. Yritysten välinen tiedonvaihto: asiakkaiden, päämiesten ja yhteistyökumppaneiden kanssa 3. Internet: sähköposti, palveluntarjoajat, nettisivut, ulkoinen viestintä, brandi, imago ja graafinen ilme, näkyvyys, intranet, sisäinen viestintä, ryhmätyöohjelmistot, kalenterit, extranet, liikkuva työ, mobiilipalvelut, kauppapaikat

3 Sovellusasiat 1. Asiakashallinta, CRM: myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tilausten käsittely, sopimushallinta, laskutus 1. Projektin hallinta: tehtävien hallinta, raportointi, seuranta 2. Tuotehallinta: tuotesuunnittelu. tuoterakenteet, hinnoittelu, CAD, dokumenttien hallinta 3. Tuotannon ohjaus, valmistuksen ohjaus: tuotannon suunnittelu ja ohjaus, valmistus, varastot 4. Toimitusketjun hallinta: lähetysten hallinta, logistiikka 5. Hankinta: ostotilaukset, varaston hallinta 6. Taloushallinto: kirjanpito, verkkolaskut, reskontrat 7. Henkilöstöhallinto: palkanlaskenta, henkilöstön tiedot, ajankäytön hallinta, kulunvalvonta Muut asiat 1. Muut palvelut: koulutustarpeet, eoppiminen, ulkoistaminen, jatkokonsultointi 2. Muut: PK-ICT, easkel Näiden asioiden läpikäynnin jälkeen konsultti tekee raportissaan yritykselle ehdotukset jatkotoimiksi lyhyellä tähtäimellä ja pitkällä tähtäimellä. Konsultti ehdottaa toimittajat, vähintään kolmea yritystä jokaiseen tarpeeseen. Yrityksen niin halutessa, konsultti auttaa yrittäjää tarjouspyynnöissä ja yhteydenotoissa. Sidosryhmät eyrityspalvelun tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. Pirkanmaan yrittäjät ja sen paikallisyhdistykset, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan TE-keskus, ebrc, Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta, Nokian kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Etelä-Pirkanmaan kunnat. Professia Oy on toteuttanut ja koordinoinut hanketta. eyrityspalvelu on osa valtakunnallista eliiketoiminta-verkostoa, johon kuuluu seitsemän aluetta. Kaikilla alueilla on käynnissä pk-yritysten sähköistä liiketoimintaa tukeva hanke. Hankkeet poikkeavat kuitenkin toisistaan jonkun verran toimintatavoiltaan. Verkostoon kuuluvia alueita ovat Pirkanmaan lisäksi Etelä- Karjala, Pohjois-Savo, Pietari, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. Kaikilla alueilla on käytössä yhteinen tietokanta ja nettisivut ja kokemuksia vaihdetaan puolin ja toisin. Verkostoon kuuluvat myös tutkimuslaitokset ebrc Tampereelta ja TBRC Lappeenrannasta. Rahoitus Hankkeen kokonaisrahoitus oli vuodelle Rahoittajat ovat Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta, Nokian kaupunki, Ylöjärven kaupunki, ja Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma. Tulokset mennessä eyrityspalvelun konsultteina ovat toimineet Teppo Sulonen / JVN Solutions Oy, Harri Kesti / Osuuskunta Taitomesta, Jukka Harkki / Joinex Oy, Pekka Ketonen / Stratman Oy, Antero Stenlund / Antero Stenlund Consulting Oy, Tero Muhonen / 3angle Partner Tampere Viestiluotsi Oy, Risto Koivula / tmi. Risto Koivula, Tuija Saari Isique / Tamdix Oy, Erkki Lindfors / ELC Erkki Lindfors Consulting, Marko Maksimoff / Tmi. Marko Maksimoff, Timur Kärki ja Petteri Venola / Gofore Oy ja Mika Mäenpää / Netcomp Oy.

4 Sähköisten palvelujen tarjoajia on tietokantaan ilmoittautunut mennessä 214 kpl. Nämä yritykset ovat hyvin erilaisia, yhden miehen yrityksistä melko isoihin ohjelmistotaloihin. Yritykset ovat rekisteröityneet ja luokitelleet palvelunsa eliiketoiminta-verkoston yhteisellä sivustolla. Kaiken kaikkiaan pk-yritysten tarveselvityksiä oli mennessä suoritettu 630 kpl. Vuoden 2005 aikana pk-yritysten tarveselvityksiä on tehty 304 kpl. Innolink Research Oy on tehnyt 298 kappaletta asiakaskyselyjä puhelinhaastatteluin % kertoi konsultin käynnin olleen hyödyllinen - 93 % mielestä julkisen rahoituksen käyttö eyrityspalvelun kaltaiseen palveluun on hyödyllistä - 90 % suosittelisi palvelua myös yrittäjäkollegoilleen - 97 % mielestä konsultti oli asiantunteva. Haluttaessa Innolink Research Oy:n asiakastyytyväisyysraportti on saatavissa Liina Penttilältä. eyrityspalvelussa mukana olleiden 630 pk-yrityksen toimialajakauma. lkm % Teollisuus % Tietoliikenne, viestintä, ICT % Asiantuntijapalvelut liike-elämälle % mainos-, insinööri-, asianajotoimistot, konsultit Tukku- ja vähittäiskauppa % Rakentaminen 54 8 % Tilitoimistot, isännöitsijät 42 7 % Majoitus, matkailu, ravitsemus 38 6 % Muut palvelut liike-elämälle 31 5 % Tapahtumanjärjestäjät, kulttuuri 29 5 % Muut palvelut yksityisille 26 4 % Hyvinvointipalvelut, hoiva-ala 22 3 % Kuljetus, huolinta, liikenne 12 2 % Yhdistykset 7 1 % Työntekijöiden lukumäärän mukainen jakauma lkm % - 1 työntekijä % 2-5 työntekijää % 6-10 työntekijää % työntekijää % työntekijää 35 6 % työntekijää 40 6 % työntekijää 8 1 % yli 200 työntekijää 11 2 % Alle 10 hengen yrityksiä on ollut 70 %.

5 Konsulttien yrityksille ehdottamat toimenpiteet aihealueittain: lkm % Nettisivut, intranet, extranet % Tietoliikenne ja tietoturva % Asiakashallinta % CRM, myynti ja markkinointi Taloushallinto % laskutus, verkkolaskut, maksuliikenne Koneet ja laitteet % Yritysten välinen tiedonsiirto, verkostuminen % Projektinhallinta % työnhallinta, resurssien hallinta, henkilöstöhallinta Toiminnanohjaus, ERP % Verkkokaupat % Toimistojärjestelmät ja työkalut % Koulutus % Ylläpito, IT-talkkarit ( alkaen tilastoitu) % Konsultointi, arkkitehtuurisuunnittelu 53 8 % Maaliskuussa 2005 Professia Oy:stä soitettiin valikoituihin 20 yritykseen, jotka olivat olleet mukana eyrityspalvelussa. Nämä yritykset olivat kaikki yli 20 henkilöä työllistäviä. Investoinnit olivat kokonaisuudessaan n euroa. Alla on investointien jakauma näissä 20 yrityksessä. On luonnollisesti vaikea arvioida, mikä on ollut eyrityspalvelun todellinen vaikutus näihin investointeihin, mutta tulos on indikatiivinen. Valittujen 20 eyrityspalveluun osallistuneen yrityksen investoinnit: OHJELMISTOT LAITTEISTOT TIETOLIIKENNERATKAISUT PALVELUT YHTEENSÄ eyrityspalvelu on vaikuttanut myös Tekesin PK-ICT rahoituksen saamiseen noin 15 yritykselle. PK-ICTrahoitus tähtää tietotekniikan soveltamiseen liiketoiminnan tukena. PK-ICT-projektit voivat olla kooltaan max euroa. Tilaisuudet, oppilaitosyhteistyö ja kansainvälisyys eyrityspalvelu on yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestänyt neljä isompaa tilaisuutta pk-yrityksille vuonna eyrityspalvelu järjesti yhdessä mm. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja PKT-säätiön kanssa TIME Tietoturva menestystekijäksi seminaarin helmikuussa. Osallistujia oli noin 100. Yhdessä Sammon, Nordean ja Tampereen seudun osuuspankin kanssa järjestettiin Sähköiset taloushallinnon palvelut pkyrittäjälle seminaari toukokuussa. Osallistujia oli noin 80. Yhdessä Avoimen lähdekoodin keskuksen kanssa järjestettiin Ohjelmistojen Happy Hours seminaari elokuussa, osallistujia oli noin 80. Lisäksi

6 marraskuun 8. päivä pidetään Virtaa pk-yritykseen! seminaari yhdessä Tampere Business Campuksen, Tampereen eoppimisen klusterin, Hermian ja TAMK:n kanssa. eyrityspalvelu on tehnyt yhteistyötä yliopistojen kanssa mm. tietoturva- ja käytettävyysanalyysien tekijöiden kanssa. eyrityspalvelu on etsinyt sopivia yrityksiä osallistumaan muihinkin projekteihin. eyrityspalvelun tietojen käyttämisestä tutkimustarkoituksiin on tehty sopimukset ebrc:n ja Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa. ebusiness Research Center on tehnyt eyrityspalvelusta kattavan analyysin. Tampereen ammattikorkeakoulun Cibernarium-projektin kanssa on määritelty eoppimispaketin sisältöä. TAMK toimi oppimispaketin tilaajana ja eyrityspalvelu oli apuna sisällön tekemisessä ja välittää valmista pakettia nettisivuilla. eoppimispaketti tilattiin Mediamaisteri Oy:ltä ja se käsittelee myynnin ja markkinoinnin apuvälineitä pk-yrittäjille sekä perustietotekniikkainfrastruktuuria. Oppimispaketti valmistui marraskuussa eyrityspalvelu on toiminut tukena ja katalyyttinä monelle muulle asialle. eyrityspalvelu on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Palvelusta on käyty puhumassa mm. Bilbaossa, Etelä-Afrikassa ja Riikassa. Lokakuussa 2005 esiteltiin Slovenian echallenge-konferenssissa eyrityspalvelun palvelukonseptia ja tuloksia. Syksyllä tulleet muutokset eyrityspalvelun tavoitteena on alusta lähtien ollut se, että parin vuoden alkuvaiheen jälkeen palvelusta muodostuu osa jonkin organisaation palvelutarjontaa. eyrityspalvelu siirtyi lokakuun 2005 alusta pois Professialta osaksi Pirkanmaan Yrittäjien palvelutarjontaa ja toimintaa jatketaan hiukan uudella mallilla vuonna Palvelussa tullaan pilotoimaan mm. esetelin käyttöä it-palveluiden hankinnassa. Teppo Sulonen siirtyi Tampereen kaupungin tietohallintojohtajaksi elokuussa Teppo Sulosen markkinointityötä jatkoi syksyllä sivutoimisesti Kari Löytty Tampereen kaupungin elinkeinotoimesta. Palvelu muuttui syksyllä yrityksille maksulliseksi. Hinta eyrityspalvelu-konsultoinnista on 100 euroa + alv, Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille 80 euroa + alv. IT-talkkarit IT-talkkari -palvelu käynnistyi kesällä Hankkeen tavoitteena on edistää mikroyritysten (alle 10 henkilöä) it-tukipalveluiden käyttöä. Ongelmana on, että yritykset hoitavat it-asioita ilman riittävää osaamista, mikä vie paljon yrittäjän aikaa ja energiaa. IT-talkkari palvelulle on oma rahoituksensa Opetusministeriöstä ja EU:lta. Painopiste it-talkkareilla on tekemisessä, ei kartoittamisessa. Tavoitteena on osoittaa käytännön tekemisen kautta palvelun käytön hyödyt. Päämääränä on, että yritykset oppisivat käyttämään näitä palveluita ja solmisivat pidempiaikaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa. IT-talkkarit auttavat yrittäjiä mm. seuraavissa asioissa: Yleiset ja akuutit tietotekniikkaongelmat Yrityksen sisäisen ja ulkoisen tietoliikenneverkon suunnittelu Työasemien ja palvelimien sekä oheislaitteiden mitoitus ja suunnittelu Tietoturvan parantaminen: virustorjunta-ohjelmat ja palomuurit Laitteiden ja perusohjelmistojen hankinta sekä rakentaminen joko itse tai yhteistyökumppaneita käyttäen

7 Laite- ja ohjelmistoympäristön dokumentoiminen Tietoliikenneyhteyksien hankinta ja perustaminen o sisäverkko o internet-yhteydet o etäkäyttö, VPN, mobiilikäyttö o sähköpostit ja domainit Varmistuskäytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen: mahdollisimman helposti tiedot talteen, säännöllisesti ja niin että tiedot ovat palautettavissa Laitteiston, tietoliikenteen ja perusohjelmistojen ylläpito, päivitykset ja uusimmat versiot Käyttöjärjestelmän päivitysten asennus Koulutus: tietoliikenne, tietoturva, internet ja sähköposti, perusohjelmistot (mm. excel, word, power point) Riskianalyysi ja jatkuvuussuunnitelma Maaliskuussa valittiin tarjousten perusteella viisi it-talkkariyritystä projektiin. Nämä yritykset ja nimetyt henkilöt ovat Pirkanmaalla: TamSys Oy / Markku Mäenpää ja Mika Rautalin, Pingvin Designs Oy / Antti Karttunen ja Petri Lehtinen, WizIT Oy / Marko Lähteenmäki ja Anna-Mari Väihinpää, Datajuhdat / Osuuskunta Työjuhdat / Juha Vuori ja Jussi Kirjasniemi, Tampereen Datakanava Oy / Teemu Halonen. Palvelussa on ollut mukana 31 mikroyritystä. Tavallisimpia ongelmia ovat olleet tietoturva, tietojen varmistuskäytännöt, tietoliikenneyhteydet ja langattomat verkot, päivitykset ja uusien laitteiden asennus. Hinnoittelu IT-talkkari palvelussa on edullinen. Pienet alle 10 henkilön yritykset maksavat puolen päivän työstä 100 euroa, päivän työstä 200 euroa ja kahdesta päivästä 400 euroa. IT-talkkari palvelulla on oma sivustonsa

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS sivu 12 sivu 2 sivu 6 sivu 23 TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS kasvaa nopeasti NUMERO 3/2009 GREEN OFFICE -TOIMISTOSSA tehdään arjen ympäristötekoja MUSLIMIEN NETTIYHTEISÖLLE kasvualusta Suomesta TECHNOPOLIS

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2011 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/05. Visman ratkaisut tuotannollisille yrityksille. Uusi tuote - Econet Pro. Asiakkaan asialla!

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/05. Visman ratkaisut tuotannollisille yrityksille. Uusi tuote - Econet Pro. Asiakkaan asialla! NRO 2/05 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman ratkaisut tuotannollisille yrityksille Uusi tuote - Econet Pro Asiakkaan asialla! PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANkohtaista... 3 VISMAsiakaspalvelu Asiakkaan

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti!

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti! Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2011 Magazine Partnerbook korkauttjiiilln e verkostoit s. 8 9 3 4 7 Tulokas esittäytyy 10 s. 12 14 Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot