OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014"

Transkriptio

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhteinen ohjelmaviestintää yhteen sovittava ryhmä. Se koskee sekä vuosien että ohjelmaa. Suunnitelma on hyväksytty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomiteassa SISÄLLYS OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA OHJELMA TUNNETAAN: Tietoa on tarjolla vanhan ohjelman sulkemisesta ja uuden ohjelmakauden muutoksista... 1 OHJELMAN TULOKSISTA TIEDETÄÄN: Tarjolla on tietoa ohjelman vaikutuksista ja hyvistä esimerkeistä... 3 VIESTINNÄN TYÖKALUT OVAT VALMIINA UUTEEN KAUTEEN... 5 VIESTINNÄN SEURANTA... 6 PÄÄTAPAHTUMAT... 7 VIESTINNÄN BUDJETTI JA TYÖNJAOT... 7 Ohjelmaviestinnän ohjenuorana on visio: "Ohjelmakauden aikana Suomen maaseudun ja sen kehittämisen myönteinen imago vahvistuu. Ohjelma ja sen tarjoamat tukimahdollisuudet tunnetaan hyvin ja niitä hyödynnetään kattavasti eri puolilla maata." Ohjelmakauden viestinnällä tehdään tunnetuksi ohjelmaa ja sen mahdollisuuksia, parannetaan EU-rahoituksen läpinäkyvyyttä, välitetään hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan maaseudun kehittäjien yhteistyötä sekä herätetään keskustelua maaseudun kehittämisestä ja luodaan maaseutumielikuvia. OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Ohjelmakausien välisenä siirtymävuonna viestinnän päätavoite on pitää maaseutuverkoston toimijat ja media tietoisina uuden ohjelman valmistelusta ja käyttöönotosta. Vanhan ohjelman viimeisten varojen käyttöä edistetään ja ohjelmakauden sulkemista sujuvoitetaan riittävällä tiedotuksella. Kaikessa viestinnässä hyödynnetään ohjelmakaudella aikaansaatua ja vaikuttavuutta tuodaan esiin konkreettisten tarinoiden kautta. Ennen kuin uuden ohjelman tukia voidaan markkinoida, tiedon leviäminen maaseuturahoituksen vaikutuksista ja toteutetuista hankkeista on viestinnän päätavoite suuren yleisön suuntaan. Siirtymävuonna panostetaan erityisesti maaseutuverkoston sisäiseen viestintään. Vuoden teemana on Yhteistyöllä menestystä, jonka puitteissa valmistellaan toimijoita uuteen, entistä sujuvampaan ohjelmakauteen, jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan tähän mennessä tehdystä. Viestinnän hyviä käytäntöjä levitetään ohjelmaviestijöiden kesken ja viestintäyhteistyötä tiivistetään ja uudistetaan uudelle kaudelle. Maaseutu.fi-sivuston uudistus ja sivuston lanseeraus ovat keskeisimpiä vuoden toimia. OHJELMA TUNNETAAN: Tietoa on tarjolla vanhan ohjelman sulkemisesta ja uuden ohjelmakauden muutoksista Ohjelmaviestintä seuraa uuden maaseutuohjelman valmistelua jatkuvasti. Keskeisten medioiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Uuden kauden lähestymisestä tiedotetaan säännöllisesti: tarjotaan CAP-uudistuksen taustatietoa, tietoa ajankohtaisesta valmistelutilanteesta, aikataulutetaan tulevia etappeja

2 2 (7) ja kerrotaan, mikä uudessa ohjelmassa tulee muuttumaan. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa viestitään ohjelman mahdollisuuksista ja tukien hakemisesta. Aikataulut tuovat haasteita viestinnälle, sillä komission odotetaan hyväksyvän ohjelman lopullisesti vasta loppuvuodesta Ennen ohjelman täysipainoista käynnistymistä viritetään myönteisiä odotuksia maaseutuohjelmalle ja muistutetaan tämän työkalun olemassaolosta. Yritys-, hanke- ja rakennetukien avautumista sähköiseen hakuun pohjustetaan kertomalla uudesta Hyrrä-verkkopalvelusta. Hyrrästä kerrottaessa korostetaan sen vähentävän paperinpyöritystä ja asiointitarvetta toimistoissa sekä mahdollistavan keskittymisen varsinaiseen kehittämiseen. Viljelijätukien sähköinen asiointi on saanut hyvää palautetta, ja sen markkinointia viljelijöille jatketaan. Sähköinen asiointi on yksi Mavin viestinnän pääpainopisteistä ja läpileikkaavana kerrottaessa myös ohjelman tuista. Uuden ohjelman hyväksymisen jälkeen alkaa täysimääräinen tukien markkinointi. Viestintä kohdistetaan tarkasti eri tukimuotojen kohderyhmille. Tarkoituksena on herättää ihmiset pohtimaan, miten itse kukin voi hyötyä maaseutuohjelmasta ja mitä jokainen voi tehdä maaseudun hyväksi. Alkukaudella panostetaan ohjelman toimijoiden viestintäkoulutukseen, jotta tuensaajat saavat kattavaa tietoa ohjelmasta eri lähteistä. ELY-keskusten ja toimintaryhmien ohella keskeisiä viestintäkoulutuksen kohderyhmiä ovat kuntien maaseutusihteerit, neuvojat ja rahoittajat. Viestinnän tavoitteena on edistää ohjelmavarojen hyödyntämistä. Ohjelmakauden loppupuolella tukia markkinoidaan alueellisesi niiltä osin kun varoja on sitomatta. Erityisesti laajakaistahankkeiden aktivoimista jatketaan. Hankkeita muistutetaan maksatusten hakemisesta ja muista sulkemisen käytännöistä. Leader-brändin pilottihankkeessa on vuonna 2013 tuotettu Leader-työlle yhteinen ydinviesti ja ilme. Uusi brändi otetaan käyttöön vuoden alussa, jolloin alkaa Leader-ryhmien masinoima alueellinen ja paikallinen lanseeraus. Kampanjan aikana paikalliset toimijat esittelevät Leader-työn aikaansaannoksia avaamalla tukea saaneita kohteita Open days -hengessä. Maaseutuverkosto ja Leader-brändin työryhmä tuottavat koulutuspaketin uudesta konseptista sekä Leader-työtä esittelevän animaation. Uusi Leadersuomi.fisivusto avautuu vuoden alussa Suomen Kylätoiminnan verkkosivujen alaisuudessa. Sivuja suunnitellaan kiinteästi Maaseutu.fi.sivuston rinnalla, siten että päällekkäisyyksiltä vältytään. Leader-ryhmät tulevat jatkossa tuottamaan omaa sisältöään niin Maaseutu.fi- kuin Leadersuomi.fi -sivustoille. Viestintätoimet - Uuden kauden valmistelua seuraavat verkkosivut Maaseutu.fi/maaseutu2020 ja MMM.fi/cap Uuden ohjelman ensimmäinen viestintäpaketti on käytössä: sähköiset esitteet, roll upit/posterit - CAP:n tiedotuskiertue yhdessä MMM:n viestinnän ja Eurooppa-tiedotuksen kanssa - Muut esittely- ja koulutustilaisuudet sekä Kysy maaseutuohjelmasta -päivystys - Toimittaja-briifit - Ajankohtais- ja kampanjaviestintä sähköisillä foorumeilla: Maaseutu.fi/Landsbygd.fi/ Rural.fi, MMM.fi, Mavi.fi ja Aitta-ekstranet., Facebook-sivu, YouTube-kanava ja Twitter-tili - Maaseutu.fi-sivuston markkinointi - Aitta- ja Liiteri uutiskirjeet - MaaseutuPlus-lehden artikkelit (kaikista ohjelmaviestinnän aiheista) - Hyrrän viestintäsuunnitelman toteutus: Demo ja videot, esite - Sähköisen tukihaun markkinointi viljelijöille sekä materiaalien valmistaminen hallinnon viestinnän tueksi - Videot kosteikoista, perinnebiotoopeista ja eläinten hyvinvoinnista: - Ruovikon niitto/rantojen hoito -opas - Hakuopas

3 3 (7) - Tiedotuskyltit uusille hankkeille - Sisäinen viestintä sulkemisesta sekä tietoa sulkemisen etenemisestä, (Aitta) - Leader-brändin koulutuspaketti: sis. pp-esityksen, esitteen, animaation. Leadersuomi.fi avautuu. Seuranta - Palaute yhteistyökumppaneilta ja erityisesti kentän toimijoilta - Sähköisten hakemusten määrä (Vipu ja Hyrrä) - Uutiskirjeseuranta, sosiaalisen median seuraajien määrä - Verkkokävijät, sähköisten oppaiden ja videoiden latausmäärät - CAP-uudistuksen näkyvyys keskeisissä medioissa: Maaseudun Tulevaisuus, Landsbygdens Folk, Yle, ammattilehdet - Leader-brändin tunnettuustutkimus OHJELMAN TULOKSISTA TIEDETÄÄN: Tarjolla on tietoa ohjelman vaikutuksista ja hyvistä esimerkeistä Tulosviestinnällä kerrotaan ohjelman vaikutuksista ja esitellään toteutettuja hankkeita. Tulosten esiin nostaminen on tärkeää myös kerrottaessa uudesta ohjelmakaudesta, sillä sen kautta perustellaan varojen käyttöä, luodaan myönteistä kuvaa Euroopan unionista ja innostetaan hyödyntämään uutta ohjelmaa. Viestinnässä on vastattava kysymykseen: "miten minä olen hyötynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta? Mikä vaikutus EU:lla on ollut suomalaisten arkeen?". Siten on perusteltavissa ohjelman pääviesti: Hyvinvoiva maaseutu on kansallinen voimavara. Viestinnän materiaalina on MMM:n ja Mavin tuottama tieto ohjelman etenemisestä. Ohjelmakauden arvioinnin vuosiraportti valmistuu keväällä, ja vuosikertomus julkistetaan kesäkuussa. Arviointi tarkastelee ohjelman työllisyysvaikutuksia ja vaikutuksia aluetalouteen. Vuoden aikana valmistuu myös maatalouden ympäristötyötä koskevan MYTVAS 3 -tutkimuksen loppuraportti. Vaikutuksista kerrotaan eri ohjelman kokonaisuuksiin keskittyvissä teema-artikkeleissa. Havainnollistamisessa voidaan hyödyntää myös infografiikkaa. Tuloksista viestimisen edellytys on sujuva ohjelman seurantaprosessi. Yhteistyö seurantajärjestelmien kehittämisessä (Hyrrä ja Hyrrä dw) on tärkeää, jotta viestinnän tarpeet huomioidaan uudistuksessa. Hankkeiden poimiminen rekisteristä on saatava helpommaksi ja niiden peukuttaminen hyvänä esimerkkinä on toivottu ominaisuus. Parhaiden käytäntöjen keruu saataisiin näin systematisoitua. Tulosten havainnollistamiseen suunnitellaan karttasovellusta, jossa hankkeiden etsiminen onnistuu tietyltä alueelta. Hankkeet voivat lisätä itse itsensä kartalle. Suurta yleisöä lähestytään tuottamalla laajalevikkinen liitelehti. Lehti julkaistaan ilmoitusliitteenä Helsingin Sanomissa koko maan jakelulla sekä 3 5 maakuntalehdessä siten, että jakelu on mahdollisimman kattava valtakunnallisesti. Lehti esittelee ohjelman tuloksia yleiskiinnostavalla tavalla, joka puhuttelee myös lukijaa, joka ei ole perehtynyt maaseutuohjelman maailmaan. Lehden toivotaan lisäävän ymmärrystä ohjelman vaikutuksista sekä innostavan ihmisiä toteuttamaan ideoitaan ja hakemaan rahoitusta jatkossa. Lehti toteutetaan yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa, kuten vuonna 2010 ilmestynyt Maavara-lehti. Rahoittajat ovat lehden taustalla, mutta pääroolissa ovat ihmiset, jotka ovat toteuttaneet ohjelmaa. Ihmiset nousevat esiin myös Facebook-kampanjassa, jossa yrittäjiä ja kehittäjiä rohkaistaan kertomaan oma tarinansa. Ohjelmaa yrityksessään, hankkeessaan tai maatilallaan hyödyntäneiden ja tarinansa kertoneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin, että yksittäisillä teoilla tehdään vaikutuksia, ja että meistä jokaisen kannattaa miettiä, mitä voisi tehdä oman maaseutunsa hyväksi. Yrittäjä- ja hanketarinoita vinkataan eteenpäin muille medioille.

4 4 (7) Vuonna 2011 lämpimän vastaanoton saanut Landepaku-kiertue käynnistyy uudelleen. Kiertue levittää tietoa maaseutuohjelman alueellisista tuloksista ja uuden ohjelman mahdollisuuksista sekä virittää intoa maaseudun kehittämiseen ennen kuin uudet tuet saadaan hakuun. Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi kiertueen yhdessä Leader-ryhmien, ELY:jen ja kylätoimijoiden kanssa. Alueelliset ja paikalliset toimijat ideoivat itselleen soveltuvat tavat hyödyntää pakua. Mukaan on mahdollista ottaa myös paikallisten yrittäjien tuotteita. Maaseutuverkosto hankkii kiertueelle myymäläauton, joka on varustettu ohjelman esittelymateriaalilla. Kiertueen etenemistä seurataan Facebookissa, jonka kautta maaseututoimijat voivat jakaa hyviä ideoitaan. Alueet nousevat esiin myös Maaseutu.fi-sivustolla, jonne kerätään perinteinen juttusarja kunkin alueen tuloksista. Maaseutuverkoston vuoden kohokohta on marraskuinen Maaseutugaala, jossa kolmannen Parhaat käytännöt -kilpailun voittajat julistetaan. Parhaat käytännöt -kilpailu kerää maaseutuohjelman helmiä jaettavaksi maaseutuverkostossa. Hyvät esimerkit hyödynnetään täysimääräisesti viestinnässä ulospäin erityisesti kansalaisille ja ohjelman rahoittajille. Kisaprosessin tarkoituksena on myös jakaa ohjelman toteuttajien kesken kokemuksia siitä, kuinka hyvissä hankkeissa on ratkaistu yleisiä ongelmakohtia ja kuinka on onnistuttu. Maaseutuverkoston sisällä on oleellista jakaa kokemuksia myös hankearjen pullonkauloista, jotta toimintaa saadaan kehitettyä. Tavoitteena on synnyttää uusia hankkeita ja kasvattaa hankeosaamista. Sama tavoite on hanketreffeillä, joilla ohjelman toteuttajat pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan eri teemojen ympärillä. Vuonna 2013 alkaneiden treffien aiheita ovat lähiruoka ja ympäristö sekä kulttuuri ja hyvinvointi. Treffien antia kanavoidaan teemojen kannalta oleellisiin ammattilehtiin. Viestintätoimet - Laajalevikkinen Maavara-liitelehti ohjelman tuloksista - Sisäinen viestintä hallinnon toimijoille arvioinnin suosituksista - Tiedote MYTVAS 3 -tutkimuksen tuloksista - Tukien julkistamisen yhteydessä tuodaan esiin tukien vaikutuksia yhteistyössä Mavin kanssa - Landepaku-kiertueen kumppani on kilpailutettu ja viestintä organisoitu yhdessä sidosryhmien kanssa - Some-kanavat ovat käytössä Landepaku-kiertueelle - Median aktivoiminen Landepaku-kiertueella, erityisesti paikallismediat - Mediakumppanit on valjastettu Parhaat käytännöt kilpailuun - Parhaat käytännöt -kilpailussa menestyneet esillä liitelehdissä ja muissa viestintämateriaaleissa - Juttuja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta mm. Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirjeissä - Hankkeet ja tuensaajat esittelevät itsensä Maaseutu.fi-sivuston uuden ominaisuuden avulla - Maaseutu.fi-sivuston karttasovellus on käytössä ja hankkeet lisäävät itsensä kartalle - Kuvapankkia ylläpidetään ja kehitetään Maaseutu.fi-sivustolla - Ammattilehdille on kohdennettu viestintää hanketreffeistä - Maaseutuverkoston tapahtumien tuloksia on nostettu esiin Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirjeissä - SOME-kampanja on innostanut hankkeita ja yrittäjiä esittelemään oman tarinansa, joita hyödynnetään ohjelmaviestinnässä - Videoita valtakunnallisista hankkeista on tehty lisää - Koulutusvideo toimintaryhmien hallitustyöskentelystä on käytössä - Uuden ohjelman tiedotuskylttien toimittaja on valittu ja jakelu on järjestetty Seuranta - Mediaseuranta maaseutuohjelman vaikutuksista, mitä ohjelmarahalla on saatu aikaan - Parhaat käytännöt -kilpailun mediaseuranta, erityisesti paikallislehdet ja aluemediat - Liitelehden lukijatutkimus - Maaseutu.fi-sivuston ja Tilaa elämälle -juttusarjan lataukset - Audiomateriaalin latauskerrat

5 5 (7) - Yrittäjätarinakampanjassa itsensä esitelleiden määrä ja postausten leviäminen - Koulutusten ja tapahtumien palaute VIESTINNÄN TYÖKALUT OVAT VALMIINA UUTEEN KAUTEEN Vuosi 2014 on haastava ylimenokausi, jolloin on huomioitava sekä vanha että uusi ohjelmakausi. Viestinnän tarpeet ovat suuret ja tiedonvaihtoa tapahtuu monella eri tasolla: EU-elimistä tulee tietoa säädösten valmistumisesta, ja komissio käsittelee ohjelmaluonnosta; hallinto valmistelee toimeenpanoa; maaseutuverkostoyksikkö organisoituu uudelleen osana Mavia ja jälleen uuden ohjelmakauden alkaessa; ohjelman toimijat on pidettävä ajan tasalla uudistuksista; alueet valmistautuvat omiin ohjelmiinsa; uudet Leader-ryhmät muodostetaan; maaseudun kehittäjät on pidettävä mukana toiminnassa ja uusia on houkuteltava mukaan. Medialla on suuri rooli pitää kansalaiset tietoisina muutoksista. Osana uuden ohjelman viestinnän linjauksia laaditaan graafinen ohjeistus sekä markkinointisuunnitelma ja sosiaalisen median strategia. Ohjelmaviestinnän linjaukset nostetaan esille maaseutuverkoston koulutuksissa siten, että kaikilla toimijoilla valmiudet kertoa perusasiat ohjelman tavoitteista. Ohjelmakauden ydinviestejä hiotaan yhdessä viestintätoimiston kanssa ja ohjelmaviestinnän tarpeisiin luodaan perus viestintäpaketti (ks. kohta ohjelma tunnetaan). Maaseutuohjelman viestinnässä etsitään edelleen aktiivisesti kumppaneita, joiden kanssa viestintää voidaan tehostaa. Yhteistyö ohjelman eri teemojen ympärillä on todettu hedelmälliseksi. Vuosi 2014 on Suomenlahti-vuosi, jolloin erityisesti maatalouden ympäristötyö ja toimet ravinnekuormituksen vähentämiseksi ovat esillä. Viestintäyhteistyötä tehdään erityisesti Suomen Kylätoiminnan, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, rakennerahastojen ja Itämeri-viestijöiden kanssa. Kumppaniorganisaatioiden tiedottajista kootun maaseutuviestijäverkoston työtä jatketaan. Mediakontakteja vahvistetaan kartoittamalla avaintoimittaja keskeisistä medioista. Uuden ohjelmakauden viestinnän suunnittelussa on korostettu alueellisen viestinnän vahvistamista. Tavoitteena on, että eri puolilla maata tehdystä viestinnästä saataisiin entistä enemmän synergiaetuja. Alueellisilla ja paikallisilla viestijöillä on parhaat mahdollisuudet tavoittaa ohjelman tuensaajat ja paikalliset mediat. Maaseutu.fi-sivusto siirtyy huhtikuussa Mikrosoft Share Point -alustalle ja Mavin palvelimelle. Sivuston uudistuksessa ohjelmaviestinnän keskeisten sivustojen roolia on kirkastettu ja päällekkäistä tietoa on karsittu. Uudella Maaseutu.fi-sivustolla maaseutuverkoston toimijoiden on mahdollista helpommin osallistua sisällöntuotantoon kirjoittamalla vieraskynä-artikkeleita, jakamalla valokuvia ja laatimalla hankeesittelyjä. Erityisesti alueiden viestijöiden on jatkossa helpompi päivittää sivustoa. Uudistuksessa sivustolle avataan Maaseutufoorumi, jolla maaseudun kehittäjät voivat keskustella itselleen tärkeistä aihepiireistä ja etsiä vertaistukea. Keskustelupalstan markkinointiin on panostettava yhdessä kumppaneiden kanssa. Myös kuvapankkia uudistetaan samassa yhteydessä. Mavin verkkosivut uudistuvat loppuvuodesta 2013, ja ministeriön vuoden 2014 aikana. Kumppanuussopimus velvoittaa EU:n rahastoja tiiviimpään kanssakäymiseen, mitä edistetään myös tiivistämällä yhteistyötä eri rahastojen viestijöiden välillä. Maaseuturahaston viestintä on mukana rakennerahastojen viestintäverkostossa ja seuraa verkkoviestinnän kehittämistä sillä puolella. Rahastoille luodaan yhteinen portaali EU-rahastot.fi. Uusia toimijoita ohjelmaan tulee European Innovation Partnership- eli EIP -ryhmien kautta. Ryhmien muodostaminen tapahtuu ensi vuonna, ja ohjelmaviestintä varautuu huomioimaan niiden viestintätarpeet. Paikallisen kehittämisen laajeneminen kaupunkeihin tuo puolestaan uuden kohderyhmän Leader-viestinnälle.

6 6 (7) Viestintätoimet - Maaseutu.fi-sivusto uudistuu - Maaseutufoorumi-keskustelupalsta avautuu - Mavi.fi ja MMM.fi uudistuvat - Liiteri- ja Aitta -uutiskirjeitä kehitetään - CAP-viestinnän suunnittelua ja toteutusta tehdään yhdessä MMM:n viestintäyksikön ja Mavin kanssa - Uuden ohjelman viestintäsuunnitelma (sis. graafinen ohje, markkinointisuunnitelma ja some-strategia) on laadittu ja viestintä järjestetty alueilla - Uuden ohjelman ydinviestit on määritelty - Viestinnän asiat ovat mukana ohjelman toimeenpanon koulutuksissa - Viestinnän peruspaketti on valmis: Esitteet ja esittelymateriaalit - Viestintäverkoston ajankohtaiskirje tuottaa tietoa viestintäihmisille - Viestintäverkoston tapaamisissa jaetaan hyviä viestinnän käytäntöjä ja suunnitellaan yhdessä viestintää - Ohjelmaviestijän ohje on saatavilla - Hanke- ja verkostotapaaminen (yhdessä YTR:n kanssa) hyödynnetään viestinnällisesti - Rakennerahastoviestijäverkoston kokoukset - Kevätkylvö- ja Sadonkorjuuseminaarit (Rakennerahastot) - EU-rahastot.fi-verkkosivusto (eurahastot/eurahoitus) avataan - Kalatalousrahaston aiheet esillä ohjelman viestintäkanavilla - EIP-ryhmille on luotu viestintäkanavat - Verkosto- ja hankeseminaari (YTR), konseptin kehittäminen - Maaseututiedottajien tapaaminen ja some-ryhmän perustaminen - Medialistaukset ja -kontaktoinnit Seuranta - Yhteistyössä toteutetut koulutukset ja seminaarit - Palaute yhteistyökumppaneilta ja järjestetyistä tilaisuuksista - Kysely maaseutuverkoston toiminnasta (vrt. vuodet 2010 ja 2012) - Tunnettuustutkimuksen uusiminen vuonna 2015 VIESTINNÄN SEURANTA Viestinnän tavoitteille on asetettu mittarit, joiden seuranta on määritelty kunkin tavoitteen kohdalla. Viestinnän seurannan apuna on päivittäinen, sähköinen mediaseuranta. Mavilla käytössä on Mbrain, MMM:llä STT-Amon ja Witpik. Mediaseurannan palveluja tarkastellaan vuoden aikana. Samoin kehitetään tiedotteiden jakelua ja asiakashallintaa (CRM). Ohjelmaviestinnän tavoitteiden määrittelemiseksi ja tulosten raportoimiseksi viestijät ja johto kokoontuvat säännöllisesti. Kevään tapaamisessa tehdään silmäys ohjelman tilanteeseen ja edelliseen vuoteen vuosiraportin pohjalta ja suunnitellaan tulevia viestintätarpeita. Syyskokouksen tarkoituksena on suunnitella seuraavan vuoden viestintäsuunnitelmaa ja tehdä väliaika-arvio kuluvan vuoden viestintäsuunnitelman toteutumisesta. Kokousten tarkoituksena on sitoa viestintä tiiviimmin ohjelman toteutukseen ja mahdollistaa nopeampien korjausliikkeiden tekeminen. Seurantakomitea hyväksyy vuosittaiset viestintäsuunnitelmat sekä vuosiraportin osana koko ohjelman vuosikertomusta. Maaseutuverkoston viestintää raportoidaan myös verkoston omassa vuosikertomuksessa. Ohjelmakauden päätteeksi tarkastellaan viestinnän tuloksia ja arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta. Monien viestintähankkeiden päättyessä on tärkeää saada talteen hankkeiden työ, niissä syntynyt osaaminen ja kokemukset. Maaseutugaalaan kootaan kavalkadi ohjelmakaudella tehdystä työstä.

7 7 (7) PÄÄTAPAHTUMAT Maaseutuverkoston tapahtumat löytyvät Maaseutu.fi-sivuston tapahtumakalenterista, johon maaseututoimijat voivat itse viedä tapahtumansa. Suurta yleisöä kiinnostavista tapahtumista ja erityisesti niiden tuloksista laaditaan tiedotteita. Tapahtumista voidaan vinkata suoraan keskeisille medioille. Tarvittaessa järjestetään myös tiedotustilaisuuksia tai toimittajaretkiä. Maaseutuverkostoyksikkö jatkaa oman ajankohtaistiedotteensa julkaisua. Tapahtumien antia esitellään Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirje Liiterissä. VIESTINNÄN BUDJETTI JA TYÖNJAOT Ohjelmaviestintää tekee kokoaikaisesti yksi tiedottaja verkostoyksikössä. Osa-aikaisesti ohjelmaviestinnän tehtäviä tekevät verkostokoordinaattori verkostoyksikössä, tiedottajat maaseudun kehittämisyksikössä ja Mavissa sekä hallinnollinen avustaja maaseudun kehittämisyksikössä. Nämä muodostavat ohjelmatiedottajien tiimin, joka kokoontuu noin kolmen viikon välein. Lisäksi verkostosihteerillä on oleellinen rooli viestinnän kilpailutuksissa. Maaseutuverkostoyksikön siirtyminen Maviin alkuvuodesta ja toisaalta yksikön työsuhteiden päättyminen vuoden lopulla asettavat paineita aikataulutukseen. Ohjelmaviestintää yhteen sovittava ryhmä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäsuunnitelman toteutusta yhteen sovittava ryhmä asetettiin Viestintäryhmä laatii vuosittaiset ohjelman viestintäsuunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista. Ryhmän toimiaikaa jatketaan vuoden 2014 loppuun asti, ja ryhmän tehtäviin lisätään uuden maaseutuohjelman viestinnän valmistelu. Ohjelmakauden teknisellä avulla on esitetty palkattavaksi alueellisia tiedottajia, jotka toimisivat tiiviissä yhteistyössä neljän ohjelmatiedottajan kanssa. Aluetiedottajat täydentävät alueellisia viestintähankkeita, jotta ohjelman viestintäverkostosta saadaan mahdollisimman kattava. Aluetiedottajilla on merkittävä rooli oman alueensa maaseutuviestinnän koordinoijina. Ohjelman alueellisen viestintäverkoston toiminta Maaseutuverkostoyksikkö järjestää ohjelman alueellisten viestintäyhdyshenkilöiden (jäseniä ELYkeskuksista, toimintaryhmistä ja kunnista) tapaamisen 1 2 kertaa vuodessa. Videokokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Lisäksi ohjelmatiedottajat koostavat verkostolle säännöllisesti kirjeen ajankohtaisista aiheista. Tapaamisten tarkoituksena on ennen kaikkea keskustella ajankohtaisista viestinnän kysymyksistä ja hyvistä käytännöistä sekä lisätä ohjelmaviestinnän osaamista. Viestintäverkoston toimintaa kehitetään edelleen työstämällä uuden ohjelmakauden suunnitelmia Aitan työtilassa. Ohjelmatiedottajille luodaan oma sivu Maaseutu.fi-sivustolle, josta löytyvät muun muassa uuden ohjelmatiedottajan ohjeet. Tavoitteena on entistä vuorovaikutteisempi kaksisuuntainen yhteistyö, joka entistä paremmin tukisi alueiden omaleimaista viestintää ja ruokkisi valtakunnantason viestintää. Valtaosa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvästä viestinnästä rahoitetaan teknisestä avusta. Teknistä apua koskevissa suunnitelmissa viestintään on varattu vuosille yhteensä euroa. Vuonna 2014 ohjelmaviestintään on varattu teknisen avun suunnitelmassa yhteensä euroa. Tästä MMM:n osalta , Mavin ja maaseutuverkostoyksikön euroa. Varat on jaettu erilliseen viestinnän hankekohtaiseen budjettiin, jossa on määritelty kullekin viestintätoimelle vastuuhenkilö ja -taho.

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2015

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston yhteinen ohjelmaviestintää yhteen sovittava ryhmä.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 # 42712 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintä 2014-2020. Annukka Lyra, MMM

Maaseutuohjelman viestintä 2014-2020. Annukka Lyra, MMM Maaseutuohjelman viestintä 2014-2020 Annukka Lyra, MMM Sivu 1 7.10.2014 Kuusi päämäärää ja viestinnän tarkoitus Älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua Suomen maaseudulla 1. osaaminen, tiedonvälitys,

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020. Viestintäsuunnitelma 2016

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020. Viestintäsuunnitelma 2016 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Viestintäsuunnitelma 2016 Taustaa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 eli maaseutuohjelma on Suomen keskeisin väline maatalouden uudistamisessa

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

Valtakunnallinen maaseutuverkosto

Valtakunnallinen maaseutuverkosto Valtakunnallinen maaseutuverkosto Pohjois-Pohjanmaan Maaseutufoorumi 19.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 19.11.2013 Esityksen sisältö 1) Valtakunnallinen maaseutuverkosto toimii myös

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017

Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017 Taustaa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 eli maaseutuohjelma on keskeinen väline maatalouden

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009.

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009. Viestintäsuunnitelma Liite x 1(17) Maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhdistetty viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta

Ajankohtaista maaseutuverkostosta Ajankohtaista maaseutuverkostosta Maaseutututkijatapaaminen Säkylä, 27. 28.8.2015 Joel Karlsson Sivu 1 30.8.2015 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön yhdistetty

Maa ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön yhdistetty 1 (17) TIEDOKSI Esitetään tiedoksi seurantakomitealle maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön viestintäsuunnitelmat vuodelle 2009. 2 (17) Maa ja metsätalousministeriön,

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön vuoden 2008 viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Maa ja metsätalousministeriön vuoden 2008 viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Liite 3b 2(16) Maa ja metsätalousministeriön vuoden 2008 viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 viestinnän vuoden

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 11.4.2016 Maaseutuverkosto Sivu 2 11.4.2016 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään PÄIvItÄ MaAsEuTuSi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 7.4.2015 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun kehittämiseen lisääntyy maaseudun

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Lapin kv-hankepäivä Rovaniemi 21.3.2017 Sivu 1 16.3.2017 Mikä on kansainvälinen hanke?

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015 Maaseutuohjelman viestintäkysely syyskuu 2015 Sivu 1 25.9.2015 Yleistä viestintäkyselystä Syyskuussa 2015 toteutetussa kyselyssä arvioitiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista viestintää

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tulokset, miten viestimme niistä tehokkaasti?

Maaseudun kehittämisohjelman tulokset, miten viestimme niistä tehokkaasti? Maaseudun kehittämisohjelman tulokset, miten viestimme niistä tehokkaasti? Verkostoasiamies, maaseutuverkostoyksikkö Sivu 1 31.10.2012 Viestinnän tavoitteet 2007-2013 Ohjelma tunnetaan ja varat hyödynnetään

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2 Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 OHJAAMO- TOIMINNAN VIESTINNÄN VUOSIKELLO 2017 v. 2 Kausityöt Korkeakouluvalinnat

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Yleiskatsaus ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat maaseutuohjelman toimenpiteet Tiina Malm Kuusamo 24.9.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman 2014-2020 tilanne

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hanke on käytännössä Hämeen ELY-keskuksen ja viiden hämäläisen Leader-ryhmän yhteishanke.

Hanke on käytännössä Hämeen ELY-keskuksen ja viiden hämäläisen Leader-ryhmän yhteishanke. MAASEUTURAHOITUS HÄMEESSÄ -tiedonvälityshanke 1. HAKIJA Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Linnaseutu ry. Linnaseutu ry on vuonna 2000 perustettu yhdistys, joka toimi POMO+ -ryhmänä ohjelmakaudella

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu 3.5.2017 Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu Tiina Rinta-Rahko, ylitarkstaja Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Leader-periaatteiden arviointi. Leader ajankohtaispäivät , Oulu

Leader-periaatteiden arviointi. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Leader-periaatteiden arviointi Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Maaseutuohjelman seuranta ja arviointi Vuosikertomukset Määrälliset tavoitteet: koulutukseen osallistuneet henkilöt, maataloustuotteiden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 19.2.2015

HANKESUUNNITELMA 19.2.2015 HANKESUUNNITELMA 19.2.2015 HANKKEEN NIMI Sata sanaa tuhat kuvaa -viestintähanke HAKIJA Hakijaksi on helmikuussa 2015 päättyneen tiedotushankkeen ohjausryhmän jäsenten yhteisellä sopimuksella päätetty Leader

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot