OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014"

Transkriptio

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhteinen ohjelmaviestintää yhteen sovittava ryhmä. Se koskee sekä vuosien että ohjelmaa. Suunnitelma on hyväksytty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomiteassa SISÄLLYS OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA OHJELMA TUNNETAAN: Tietoa on tarjolla vanhan ohjelman sulkemisesta ja uuden ohjelmakauden muutoksista... 1 OHJELMAN TULOKSISTA TIEDETÄÄN: Tarjolla on tietoa ohjelman vaikutuksista ja hyvistä esimerkeistä... 3 VIESTINNÄN TYÖKALUT OVAT VALMIINA UUTEEN KAUTEEN... 5 VIESTINNÄN SEURANTA... 6 PÄÄTAPAHTUMAT... 7 VIESTINNÄN BUDJETTI JA TYÖNJAOT... 7 Ohjelmaviestinnän ohjenuorana on visio: "Ohjelmakauden aikana Suomen maaseudun ja sen kehittämisen myönteinen imago vahvistuu. Ohjelma ja sen tarjoamat tukimahdollisuudet tunnetaan hyvin ja niitä hyödynnetään kattavasti eri puolilla maata." Ohjelmakauden viestinnällä tehdään tunnetuksi ohjelmaa ja sen mahdollisuuksia, parannetaan EU-rahoituksen läpinäkyvyyttä, välitetään hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan maaseudun kehittäjien yhteistyötä sekä herätetään keskustelua maaseudun kehittämisestä ja luodaan maaseutumielikuvia. OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Ohjelmakausien välisenä siirtymävuonna viestinnän päätavoite on pitää maaseutuverkoston toimijat ja media tietoisina uuden ohjelman valmistelusta ja käyttöönotosta. Vanhan ohjelman viimeisten varojen käyttöä edistetään ja ohjelmakauden sulkemista sujuvoitetaan riittävällä tiedotuksella. Kaikessa viestinnässä hyödynnetään ohjelmakaudella aikaansaatua ja vaikuttavuutta tuodaan esiin konkreettisten tarinoiden kautta. Ennen kuin uuden ohjelman tukia voidaan markkinoida, tiedon leviäminen maaseuturahoituksen vaikutuksista ja toteutetuista hankkeista on viestinnän päätavoite suuren yleisön suuntaan. Siirtymävuonna panostetaan erityisesti maaseutuverkoston sisäiseen viestintään. Vuoden teemana on Yhteistyöllä menestystä, jonka puitteissa valmistellaan toimijoita uuteen, entistä sujuvampaan ohjelmakauteen, jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan tähän mennessä tehdystä. Viestinnän hyviä käytäntöjä levitetään ohjelmaviestijöiden kesken ja viestintäyhteistyötä tiivistetään ja uudistetaan uudelle kaudelle. Maaseutu.fi-sivuston uudistus ja sivuston lanseeraus ovat keskeisimpiä vuoden toimia. OHJELMA TUNNETAAN: Tietoa on tarjolla vanhan ohjelman sulkemisesta ja uuden ohjelmakauden muutoksista Ohjelmaviestintä seuraa uuden maaseutuohjelman valmistelua jatkuvasti. Keskeisten medioiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Uuden kauden lähestymisestä tiedotetaan säännöllisesti: tarjotaan CAP-uudistuksen taustatietoa, tietoa ajankohtaisesta valmistelutilanteesta, aikataulutetaan tulevia etappeja

2 2 (7) ja kerrotaan, mikä uudessa ohjelmassa tulee muuttumaan. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa viestitään ohjelman mahdollisuuksista ja tukien hakemisesta. Aikataulut tuovat haasteita viestinnälle, sillä komission odotetaan hyväksyvän ohjelman lopullisesti vasta loppuvuodesta Ennen ohjelman täysipainoista käynnistymistä viritetään myönteisiä odotuksia maaseutuohjelmalle ja muistutetaan tämän työkalun olemassaolosta. Yritys-, hanke- ja rakennetukien avautumista sähköiseen hakuun pohjustetaan kertomalla uudesta Hyrrä-verkkopalvelusta. Hyrrästä kerrottaessa korostetaan sen vähentävän paperinpyöritystä ja asiointitarvetta toimistoissa sekä mahdollistavan keskittymisen varsinaiseen kehittämiseen. Viljelijätukien sähköinen asiointi on saanut hyvää palautetta, ja sen markkinointia viljelijöille jatketaan. Sähköinen asiointi on yksi Mavin viestinnän pääpainopisteistä ja läpileikkaavana kerrottaessa myös ohjelman tuista. Uuden ohjelman hyväksymisen jälkeen alkaa täysimääräinen tukien markkinointi. Viestintä kohdistetaan tarkasti eri tukimuotojen kohderyhmille. Tarkoituksena on herättää ihmiset pohtimaan, miten itse kukin voi hyötyä maaseutuohjelmasta ja mitä jokainen voi tehdä maaseudun hyväksi. Alkukaudella panostetaan ohjelman toimijoiden viestintäkoulutukseen, jotta tuensaajat saavat kattavaa tietoa ohjelmasta eri lähteistä. ELY-keskusten ja toimintaryhmien ohella keskeisiä viestintäkoulutuksen kohderyhmiä ovat kuntien maaseutusihteerit, neuvojat ja rahoittajat. Viestinnän tavoitteena on edistää ohjelmavarojen hyödyntämistä. Ohjelmakauden loppupuolella tukia markkinoidaan alueellisesi niiltä osin kun varoja on sitomatta. Erityisesti laajakaistahankkeiden aktivoimista jatketaan. Hankkeita muistutetaan maksatusten hakemisesta ja muista sulkemisen käytännöistä. Leader-brändin pilottihankkeessa on vuonna 2013 tuotettu Leader-työlle yhteinen ydinviesti ja ilme. Uusi brändi otetaan käyttöön vuoden alussa, jolloin alkaa Leader-ryhmien masinoima alueellinen ja paikallinen lanseeraus. Kampanjan aikana paikalliset toimijat esittelevät Leader-työn aikaansaannoksia avaamalla tukea saaneita kohteita Open days -hengessä. Maaseutuverkosto ja Leader-brändin työryhmä tuottavat koulutuspaketin uudesta konseptista sekä Leader-työtä esittelevän animaation. Uusi Leadersuomi.fisivusto avautuu vuoden alussa Suomen Kylätoiminnan verkkosivujen alaisuudessa. Sivuja suunnitellaan kiinteästi Maaseutu.fi.sivuston rinnalla, siten että päällekkäisyyksiltä vältytään. Leader-ryhmät tulevat jatkossa tuottamaan omaa sisältöään niin Maaseutu.fi- kuin Leadersuomi.fi -sivustoille. Viestintätoimet - Uuden kauden valmistelua seuraavat verkkosivut Maaseutu.fi/maaseutu2020 ja MMM.fi/cap Uuden ohjelman ensimmäinen viestintäpaketti on käytössä: sähköiset esitteet, roll upit/posterit - CAP:n tiedotuskiertue yhdessä MMM:n viestinnän ja Eurooppa-tiedotuksen kanssa - Muut esittely- ja koulutustilaisuudet sekä Kysy maaseutuohjelmasta -päivystys - Toimittaja-briifit - Ajankohtais- ja kampanjaviestintä sähköisillä foorumeilla: Maaseutu.fi/Landsbygd.fi/ Rural.fi, MMM.fi, Mavi.fi ja Aitta-ekstranet., Facebook-sivu, YouTube-kanava ja Twitter-tili - Maaseutu.fi-sivuston markkinointi - Aitta- ja Liiteri uutiskirjeet - MaaseutuPlus-lehden artikkelit (kaikista ohjelmaviestinnän aiheista) - Hyrrän viestintäsuunnitelman toteutus: Demo ja videot, esite - Sähköisen tukihaun markkinointi viljelijöille sekä materiaalien valmistaminen hallinnon viestinnän tueksi - Videot kosteikoista, perinnebiotoopeista ja eläinten hyvinvoinnista: - Ruovikon niitto/rantojen hoito -opas - Hakuopas

3 3 (7) - Tiedotuskyltit uusille hankkeille - Sisäinen viestintä sulkemisesta sekä tietoa sulkemisen etenemisestä, (Aitta) - Leader-brändin koulutuspaketti: sis. pp-esityksen, esitteen, animaation. Leadersuomi.fi avautuu. Seuranta - Palaute yhteistyökumppaneilta ja erityisesti kentän toimijoilta - Sähköisten hakemusten määrä (Vipu ja Hyrrä) - Uutiskirjeseuranta, sosiaalisen median seuraajien määrä - Verkkokävijät, sähköisten oppaiden ja videoiden latausmäärät - CAP-uudistuksen näkyvyys keskeisissä medioissa: Maaseudun Tulevaisuus, Landsbygdens Folk, Yle, ammattilehdet - Leader-brändin tunnettuustutkimus OHJELMAN TULOKSISTA TIEDETÄÄN: Tarjolla on tietoa ohjelman vaikutuksista ja hyvistä esimerkeistä Tulosviestinnällä kerrotaan ohjelman vaikutuksista ja esitellään toteutettuja hankkeita. Tulosten esiin nostaminen on tärkeää myös kerrottaessa uudesta ohjelmakaudesta, sillä sen kautta perustellaan varojen käyttöä, luodaan myönteistä kuvaa Euroopan unionista ja innostetaan hyödyntämään uutta ohjelmaa. Viestinnässä on vastattava kysymykseen: "miten minä olen hyötynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta? Mikä vaikutus EU:lla on ollut suomalaisten arkeen?". Siten on perusteltavissa ohjelman pääviesti: Hyvinvoiva maaseutu on kansallinen voimavara. Viestinnän materiaalina on MMM:n ja Mavin tuottama tieto ohjelman etenemisestä. Ohjelmakauden arvioinnin vuosiraportti valmistuu keväällä, ja vuosikertomus julkistetaan kesäkuussa. Arviointi tarkastelee ohjelman työllisyysvaikutuksia ja vaikutuksia aluetalouteen. Vuoden aikana valmistuu myös maatalouden ympäristötyötä koskevan MYTVAS 3 -tutkimuksen loppuraportti. Vaikutuksista kerrotaan eri ohjelman kokonaisuuksiin keskittyvissä teema-artikkeleissa. Havainnollistamisessa voidaan hyödyntää myös infografiikkaa. Tuloksista viestimisen edellytys on sujuva ohjelman seurantaprosessi. Yhteistyö seurantajärjestelmien kehittämisessä (Hyrrä ja Hyrrä dw) on tärkeää, jotta viestinnän tarpeet huomioidaan uudistuksessa. Hankkeiden poimiminen rekisteristä on saatava helpommaksi ja niiden peukuttaminen hyvänä esimerkkinä on toivottu ominaisuus. Parhaiden käytäntöjen keruu saataisiin näin systematisoitua. Tulosten havainnollistamiseen suunnitellaan karttasovellusta, jossa hankkeiden etsiminen onnistuu tietyltä alueelta. Hankkeet voivat lisätä itse itsensä kartalle. Suurta yleisöä lähestytään tuottamalla laajalevikkinen liitelehti. Lehti julkaistaan ilmoitusliitteenä Helsingin Sanomissa koko maan jakelulla sekä 3 5 maakuntalehdessä siten, että jakelu on mahdollisimman kattava valtakunnallisesti. Lehti esittelee ohjelman tuloksia yleiskiinnostavalla tavalla, joka puhuttelee myös lukijaa, joka ei ole perehtynyt maaseutuohjelman maailmaan. Lehden toivotaan lisäävän ymmärrystä ohjelman vaikutuksista sekä innostavan ihmisiä toteuttamaan ideoitaan ja hakemaan rahoitusta jatkossa. Lehti toteutetaan yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa, kuten vuonna 2010 ilmestynyt Maavara-lehti. Rahoittajat ovat lehden taustalla, mutta pääroolissa ovat ihmiset, jotka ovat toteuttaneet ohjelmaa. Ihmiset nousevat esiin myös Facebook-kampanjassa, jossa yrittäjiä ja kehittäjiä rohkaistaan kertomaan oma tarinansa. Ohjelmaa yrityksessään, hankkeessaan tai maatilallaan hyödyntäneiden ja tarinansa kertoneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin, että yksittäisillä teoilla tehdään vaikutuksia, ja että meistä jokaisen kannattaa miettiä, mitä voisi tehdä oman maaseutunsa hyväksi. Yrittäjä- ja hanketarinoita vinkataan eteenpäin muille medioille.

4 4 (7) Vuonna 2011 lämpimän vastaanoton saanut Landepaku-kiertue käynnistyy uudelleen. Kiertue levittää tietoa maaseutuohjelman alueellisista tuloksista ja uuden ohjelman mahdollisuuksista sekä virittää intoa maaseudun kehittämiseen ennen kuin uudet tuet saadaan hakuun. Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi kiertueen yhdessä Leader-ryhmien, ELY:jen ja kylätoimijoiden kanssa. Alueelliset ja paikalliset toimijat ideoivat itselleen soveltuvat tavat hyödyntää pakua. Mukaan on mahdollista ottaa myös paikallisten yrittäjien tuotteita. Maaseutuverkosto hankkii kiertueelle myymäläauton, joka on varustettu ohjelman esittelymateriaalilla. Kiertueen etenemistä seurataan Facebookissa, jonka kautta maaseututoimijat voivat jakaa hyviä ideoitaan. Alueet nousevat esiin myös Maaseutu.fi-sivustolla, jonne kerätään perinteinen juttusarja kunkin alueen tuloksista. Maaseutuverkoston vuoden kohokohta on marraskuinen Maaseutugaala, jossa kolmannen Parhaat käytännöt -kilpailun voittajat julistetaan. Parhaat käytännöt -kilpailu kerää maaseutuohjelman helmiä jaettavaksi maaseutuverkostossa. Hyvät esimerkit hyödynnetään täysimääräisesti viestinnässä ulospäin erityisesti kansalaisille ja ohjelman rahoittajille. Kisaprosessin tarkoituksena on myös jakaa ohjelman toteuttajien kesken kokemuksia siitä, kuinka hyvissä hankkeissa on ratkaistu yleisiä ongelmakohtia ja kuinka on onnistuttu. Maaseutuverkoston sisällä on oleellista jakaa kokemuksia myös hankearjen pullonkauloista, jotta toimintaa saadaan kehitettyä. Tavoitteena on synnyttää uusia hankkeita ja kasvattaa hankeosaamista. Sama tavoite on hanketreffeillä, joilla ohjelman toteuttajat pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan eri teemojen ympärillä. Vuonna 2013 alkaneiden treffien aiheita ovat lähiruoka ja ympäristö sekä kulttuuri ja hyvinvointi. Treffien antia kanavoidaan teemojen kannalta oleellisiin ammattilehtiin. Viestintätoimet - Laajalevikkinen Maavara-liitelehti ohjelman tuloksista - Sisäinen viestintä hallinnon toimijoille arvioinnin suosituksista - Tiedote MYTVAS 3 -tutkimuksen tuloksista - Tukien julkistamisen yhteydessä tuodaan esiin tukien vaikutuksia yhteistyössä Mavin kanssa - Landepaku-kiertueen kumppani on kilpailutettu ja viestintä organisoitu yhdessä sidosryhmien kanssa - Some-kanavat ovat käytössä Landepaku-kiertueelle - Median aktivoiminen Landepaku-kiertueella, erityisesti paikallismediat - Mediakumppanit on valjastettu Parhaat käytännöt kilpailuun - Parhaat käytännöt -kilpailussa menestyneet esillä liitelehdissä ja muissa viestintämateriaaleissa - Juttuja ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta mm. Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirjeissä - Hankkeet ja tuensaajat esittelevät itsensä Maaseutu.fi-sivuston uuden ominaisuuden avulla - Maaseutu.fi-sivuston karttasovellus on käytössä ja hankkeet lisäävät itsensä kartalle - Kuvapankkia ylläpidetään ja kehitetään Maaseutu.fi-sivustolla - Ammattilehdille on kohdennettu viestintää hanketreffeistä - Maaseutuverkoston tapahtumien tuloksia on nostettu esiin Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirjeissä - SOME-kampanja on innostanut hankkeita ja yrittäjiä esittelemään oman tarinansa, joita hyödynnetään ohjelmaviestinnässä - Videoita valtakunnallisista hankkeista on tehty lisää - Koulutusvideo toimintaryhmien hallitustyöskentelystä on käytössä - Uuden ohjelman tiedotuskylttien toimittaja on valittu ja jakelu on järjestetty Seuranta - Mediaseuranta maaseutuohjelman vaikutuksista, mitä ohjelmarahalla on saatu aikaan - Parhaat käytännöt -kilpailun mediaseuranta, erityisesti paikallislehdet ja aluemediat - Liitelehden lukijatutkimus - Maaseutu.fi-sivuston ja Tilaa elämälle -juttusarjan lataukset - Audiomateriaalin latauskerrat

5 5 (7) - Yrittäjätarinakampanjassa itsensä esitelleiden määrä ja postausten leviäminen - Koulutusten ja tapahtumien palaute VIESTINNÄN TYÖKALUT OVAT VALMIINA UUTEEN KAUTEEN Vuosi 2014 on haastava ylimenokausi, jolloin on huomioitava sekä vanha että uusi ohjelmakausi. Viestinnän tarpeet ovat suuret ja tiedonvaihtoa tapahtuu monella eri tasolla: EU-elimistä tulee tietoa säädösten valmistumisesta, ja komissio käsittelee ohjelmaluonnosta; hallinto valmistelee toimeenpanoa; maaseutuverkostoyksikkö organisoituu uudelleen osana Mavia ja jälleen uuden ohjelmakauden alkaessa; ohjelman toimijat on pidettävä ajan tasalla uudistuksista; alueet valmistautuvat omiin ohjelmiinsa; uudet Leader-ryhmät muodostetaan; maaseudun kehittäjät on pidettävä mukana toiminnassa ja uusia on houkuteltava mukaan. Medialla on suuri rooli pitää kansalaiset tietoisina muutoksista. Osana uuden ohjelman viestinnän linjauksia laaditaan graafinen ohjeistus sekä markkinointisuunnitelma ja sosiaalisen median strategia. Ohjelmaviestinnän linjaukset nostetaan esille maaseutuverkoston koulutuksissa siten, että kaikilla toimijoilla valmiudet kertoa perusasiat ohjelman tavoitteista. Ohjelmakauden ydinviestejä hiotaan yhdessä viestintätoimiston kanssa ja ohjelmaviestinnän tarpeisiin luodaan perus viestintäpaketti (ks. kohta ohjelma tunnetaan). Maaseutuohjelman viestinnässä etsitään edelleen aktiivisesti kumppaneita, joiden kanssa viestintää voidaan tehostaa. Yhteistyö ohjelman eri teemojen ympärillä on todettu hedelmälliseksi. Vuosi 2014 on Suomenlahti-vuosi, jolloin erityisesti maatalouden ympäristötyö ja toimet ravinnekuormituksen vähentämiseksi ovat esillä. Viestintäyhteistyötä tehdään erityisesti Suomen Kylätoiminnan, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, rakennerahastojen ja Itämeri-viestijöiden kanssa. Kumppaniorganisaatioiden tiedottajista kootun maaseutuviestijäverkoston työtä jatketaan. Mediakontakteja vahvistetaan kartoittamalla avaintoimittaja keskeisistä medioista. Uuden ohjelmakauden viestinnän suunnittelussa on korostettu alueellisen viestinnän vahvistamista. Tavoitteena on, että eri puolilla maata tehdystä viestinnästä saataisiin entistä enemmän synergiaetuja. Alueellisilla ja paikallisilla viestijöillä on parhaat mahdollisuudet tavoittaa ohjelman tuensaajat ja paikalliset mediat. Maaseutu.fi-sivusto siirtyy huhtikuussa Mikrosoft Share Point -alustalle ja Mavin palvelimelle. Sivuston uudistuksessa ohjelmaviestinnän keskeisten sivustojen roolia on kirkastettu ja päällekkäistä tietoa on karsittu. Uudella Maaseutu.fi-sivustolla maaseutuverkoston toimijoiden on mahdollista helpommin osallistua sisällöntuotantoon kirjoittamalla vieraskynä-artikkeleita, jakamalla valokuvia ja laatimalla hankeesittelyjä. Erityisesti alueiden viestijöiden on jatkossa helpompi päivittää sivustoa. Uudistuksessa sivustolle avataan Maaseutufoorumi, jolla maaseudun kehittäjät voivat keskustella itselleen tärkeistä aihepiireistä ja etsiä vertaistukea. Keskustelupalstan markkinointiin on panostettava yhdessä kumppaneiden kanssa. Myös kuvapankkia uudistetaan samassa yhteydessä. Mavin verkkosivut uudistuvat loppuvuodesta 2013, ja ministeriön vuoden 2014 aikana. Kumppanuussopimus velvoittaa EU:n rahastoja tiiviimpään kanssakäymiseen, mitä edistetään myös tiivistämällä yhteistyötä eri rahastojen viestijöiden välillä. Maaseuturahaston viestintä on mukana rakennerahastojen viestintäverkostossa ja seuraa verkkoviestinnän kehittämistä sillä puolella. Rahastoille luodaan yhteinen portaali EU-rahastot.fi. Uusia toimijoita ohjelmaan tulee European Innovation Partnership- eli EIP -ryhmien kautta. Ryhmien muodostaminen tapahtuu ensi vuonna, ja ohjelmaviestintä varautuu huomioimaan niiden viestintätarpeet. Paikallisen kehittämisen laajeneminen kaupunkeihin tuo puolestaan uuden kohderyhmän Leader-viestinnälle.

6 6 (7) Viestintätoimet - Maaseutu.fi-sivusto uudistuu - Maaseutufoorumi-keskustelupalsta avautuu - Mavi.fi ja MMM.fi uudistuvat - Liiteri- ja Aitta -uutiskirjeitä kehitetään - CAP-viestinnän suunnittelua ja toteutusta tehdään yhdessä MMM:n viestintäyksikön ja Mavin kanssa - Uuden ohjelman viestintäsuunnitelma (sis. graafinen ohje, markkinointisuunnitelma ja some-strategia) on laadittu ja viestintä järjestetty alueilla - Uuden ohjelman ydinviestit on määritelty - Viestinnän asiat ovat mukana ohjelman toimeenpanon koulutuksissa - Viestinnän peruspaketti on valmis: Esitteet ja esittelymateriaalit - Viestintäverkoston ajankohtaiskirje tuottaa tietoa viestintäihmisille - Viestintäverkoston tapaamisissa jaetaan hyviä viestinnän käytäntöjä ja suunnitellaan yhdessä viestintää - Ohjelmaviestijän ohje on saatavilla - Hanke- ja verkostotapaaminen (yhdessä YTR:n kanssa) hyödynnetään viestinnällisesti - Rakennerahastoviestijäverkoston kokoukset - Kevätkylvö- ja Sadonkorjuuseminaarit (Rakennerahastot) - EU-rahastot.fi-verkkosivusto (eurahastot/eurahoitus) avataan - Kalatalousrahaston aiheet esillä ohjelman viestintäkanavilla - EIP-ryhmille on luotu viestintäkanavat - Verkosto- ja hankeseminaari (YTR), konseptin kehittäminen - Maaseututiedottajien tapaaminen ja some-ryhmän perustaminen - Medialistaukset ja -kontaktoinnit Seuranta - Yhteistyössä toteutetut koulutukset ja seminaarit - Palaute yhteistyökumppaneilta ja järjestetyistä tilaisuuksista - Kysely maaseutuverkoston toiminnasta (vrt. vuodet 2010 ja 2012) - Tunnettuustutkimuksen uusiminen vuonna 2015 VIESTINNÄN SEURANTA Viestinnän tavoitteille on asetettu mittarit, joiden seuranta on määritelty kunkin tavoitteen kohdalla. Viestinnän seurannan apuna on päivittäinen, sähköinen mediaseuranta. Mavilla käytössä on Mbrain, MMM:llä STT-Amon ja Witpik. Mediaseurannan palveluja tarkastellaan vuoden aikana. Samoin kehitetään tiedotteiden jakelua ja asiakashallintaa (CRM). Ohjelmaviestinnän tavoitteiden määrittelemiseksi ja tulosten raportoimiseksi viestijät ja johto kokoontuvat säännöllisesti. Kevään tapaamisessa tehdään silmäys ohjelman tilanteeseen ja edelliseen vuoteen vuosiraportin pohjalta ja suunnitellaan tulevia viestintätarpeita. Syyskokouksen tarkoituksena on suunnitella seuraavan vuoden viestintäsuunnitelmaa ja tehdä väliaika-arvio kuluvan vuoden viestintäsuunnitelman toteutumisesta. Kokousten tarkoituksena on sitoa viestintä tiiviimmin ohjelman toteutukseen ja mahdollistaa nopeampien korjausliikkeiden tekeminen. Seurantakomitea hyväksyy vuosittaiset viestintäsuunnitelmat sekä vuosiraportin osana koko ohjelman vuosikertomusta. Maaseutuverkoston viestintää raportoidaan myös verkoston omassa vuosikertomuksessa. Ohjelmakauden päätteeksi tarkastellaan viestinnän tuloksia ja arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta. Monien viestintähankkeiden päättyessä on tärkeää saada talteen hankkeiden työ, niissä syntynyt osaaminen ja kokemukset. Maaseutugaalaan kootaan kavalkadi ohjelmakaudella tehdystä työstä.

7 7 (7) PÄÄTAPAHTUMAT Maaseutuverkoston tapahtumat löytyvät Maaseutu.fi-sivuston tapahtumakalenterista, johon maaseututoimijat voivat itse viedä tapahtumansa. Suurta yleisöä kiinnostavista tapahtumista ja erityisesti niiden tuloksista laaditaan tiedotteita. Tapahtumista voidaan vinkata suoraan keskeisille medioille. Tarvittaessa järjestetään myös tiedotustilaisuuksia tai toimittajaretkiä. Maaseutuverkostoyksikkö jatkaa oman ajankohtaistiedotteensa julkaisua. Tapahtumien antia esitellään Maaseutu.fi-sivustolla ja uutiskirje Liiterissä. VIESTINNÄN BUDJETTI JA TYÖNJAOT Ohjelmaviestintää tekee kokoaikaisesti yksi tiedottaja verkostoyksikössä. Osa-aikaisesti ohjelmaviestinnän tehtäviä tekevät verkostokoordinaattori verkostoyksikössä, tiedottajat maaseudun kehittämisyksikössä ja Mavissa sekä hallinnollinen avustaja maaseudun kehittämisyksikössä. Nämä muodostavat ohjelmatiedottajien tiimin, joka kokoontuu noin kolmen viikon välein. Lisäksi verkostosihteerillä on oleellinen rooli viestinnän kilpailutuksissa. Maaseutuverkostoyksikön siirtyminen Maviin alkuvuodesta ja toisaalta yksikön työsuhteiden päättyminen vuoden lopulla asettavat paineita aikataulutukseen. Ohjelmaviestintää yhteen sovittava ryhmä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäsuunnitelman toteutusta yhteen sovittava ryhmä asetettiin Viestintäryhmä laatii vuosittaiset ohjelman viestintäsuunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista. Ryhmän toimiaikaa jatketaan vuoden 2014 loppuun asti, ja ryhmän tehtäviin lisätään uuden maaseutuohjelman viestinnän valmistelu. Ohjelmakauden teknisellä avulla on esitetty palkattavaksi alueellisia tiedottajia, jotka toimisivat tiiviissä yhteistyössä neljän ohjelmatiedottajan kanssa. Aluetiedottajat täydentävät alueellisia viestintähankkeita, jotta ohjelman viestintäverkostosta saadaan mahdollisimman kattava. Aluetiedottajilla on merkittävä rooli oman alueensa maaseutuviestinnän koordinoijina. Ohjelman alueellisen viestintäverkoston toiminta Maaseutuverkostoyksikkö järjestää ohjelman alueellisten viestintäyhdyshenkilöiden (jäseniä ELYkeskuksista, toimintaryhmistä ja kunnista) tapaamisen 1 2 kertaa vuodessa. Videokokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Lisäksi ohjelmatiedottajat koostavat verkostolle säännöllisesti kirjeen ajankohtaisista aiheista. Tapaamisten tarkoituksena on ennen kaikkea keskustella ajankohtaisista viestinnän kysymyksistä ja hyvistä käytännöistä sekä lisätä ohjelmaviestinnän osaamista. Viestintäverkoston toimintaa kehitetään edelleen työstämällä uuden ohjelmakauden suunnitelmia Aitan työtilassa. Ohjelmatiedottajille luodaan oma sivu Maaseutu.fi-sivustolle, josta löytyvät muun muassa uuden ohjelmatiedottajan ohjeet. Tavoitteena on entistä vuorovaikutteisempi kaksisuuntainen yhteistyö, joka entistä paremmin tukisi alueiden omaleimaista viestintää ja ruokkisi valtakunnantason viestintää. Valtaosa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvästä viestinnästä rahoitetaan teknisestä avusta. Teknistä apua koskevissa suunnitelmissa viestintään on varattu vuosille yhteensä euroa. Vuonna 2014 ohjelmaviestintään on varattu teknisen avun suunnitelmassa yhteensä euroa. Tästä MMM:n osalta , Mavin ja maaseutuverkostoyksikön euroa. Varat on jaettu erilliseen viestinnän hankekohtaiseen budjettiin, jossa on määritelty kullekin viestintätoimelle vastuuhenkilö ja -taho.

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 11.4.2016 Maaseutuverkosto Sivu 2 11.4.2016 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun

Lisätiedot

Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017

Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Jotta voisimme hyvin. Viestintäsuunnitelma 2017 Taustaa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 eli maaseutuohjelma on keskeinen väline maatalouden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015 Maaseutuohjelman viestintäkysely syyskuu 2015 Sivu 1 25.9.2015 Yleistä viestintäkyselystä Syyskuussa 2015 toteutetussa kyselyssä arvioitiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista viestintää

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Yleiskatsaus ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat maaseutuohjelman toimenpiteet Tiina Malm Kuusamo 24.9.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman 2014-2020 tilanne

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelujen tuki kv-hanketoiminnalle

Maaseutuverkostopalvelujen tuki kv-hanketoiminnalle Maaseutuverkostopalvelujen tuki kv-hanketoiminnalle Ikaalinen 22.9.2016 Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 23.9.2016 Apua hankepartnereiden etsintään - Euroopan maaseutuverkostoyksikön

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 sulkeminen ELY-keskusten tapaaminen Haikossa 15.1.2013 Kirsi Murtomäki Ylitarkastaja Susanna Ollila ylitarkastaja Sulkemisen valmistelutilanne Mavin

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin 1(5) Viestintäsuunnitelmaluonnos huhtikuu 2016 4.4.2016 Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin Valtiovarainministeriön vetovastuulla olevan hankkeen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO toimintasuunnitelma / LUONNOS

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO toimintasuunnitelma / LUONNOS SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 1.7.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2. Maaseutuverkoston strategia... 4 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA JA -OHJE

VIESTINTÄSUUNNITELMA JA -OHJE VIESTINTÄSUUNNITELMA JA -OHJE 2017 30.11.2016 Sisältö I Pohjois-Kymen Kasvu II Viestintäsuunnitelman tavoitteet III Viestinnän periaatteet IV Ydinviestit V Viestinnän vastuuhenkilöt VI Visuaalinen ilme

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Työohjelman suunnittelu

Työohjelman suunnittelu Työohjelman suunnittelu Sote-muutoksen viestintäryhmä 29.9.2016 5.10.2016 1 Sote-viestinnän organisointi Projektiryhmä pj. Tuomas Pöysti, STM/VM Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Sote-muutoksen valmisteluryhmä 22.9.2016 22.9.2016 1 Sote- ja maakuntauudistuksen verkkoviestintä Innokylä - Toiminnallisten

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora Oto-tiedottajien kevättapaaminen 3.2.2009 klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora klo 13 klo 13.15 klo 13.30 klo 14 klo 14.15 klo 15 klo 15.15 kahvi Tarja Vänskä-Kauhanen intranet ja sähköpostiuudistus Anna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot