Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy"

Transkriptio

1

2 Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä Laajuus Nebulan sitoumus Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus Kunnioitamme ihmisoikeuksia Tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaiset ja kunnolliset työolosuhteet Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa Emme hyväksy seksipalvelujen ostoa emmekä lapsipornoa Emme hyväksy syrjintää Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta kuulua liittoon Hyvän liiketoiminnan etiikka Rehellisyys ja korkea moraali Korruption estäminen Oikeudenmukainen kilpailu Vientivalvonta Vältämme eturistiriitoja Suojaamme luottamuksellista tietoa Ympäristöarvojen kunnioittaminen ja tuoteturvallisuus Sidosryhmäsuhteet Huolehtimisvelvollisuus yhtiön omaisuudesta Taloushallinto ja viestintä Henkilötiedot Henkilökohtainen vastuu ja käytännöt rikkomuksista ilmoittamiseen... 8

3 Sivu 3/9 1. Yleistä Nebula on markkinoiden johtava ICT-palveluntarjoaja pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille. Nebula on Ratos AB:n tytäryhtiö ja Ratos on pörssilistattu pääomasijoitus -monialayritys. Perusarvomme ovat laatu ja asiakaskeskeisyys, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus, tuloksellisuus, jatkuva kehittäminen, joustavuus ja nopeus. Arvomme ovat tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Tavoitteenamme on vastata sidosryhmiemme odotuksiin. Korkeat eettiset standardit ovat luotettavuutemme ja uskottavuutemme perusta, jonka olemme luoneet toiminta-aikanamme Laajuus Nebulan koskevat kaikkia Nebula Groupin työntekijöitä ja edustajia, mukaan lukien hallituksen jäsenet ja neuvonantajat. Nebula Group koostuu Nebula Top Oy:stä, Nebula Holding Oy:stä, :stä ja sen tytäryhtiöistä Nordic Web Hotel Oy:stä sekä Hi-Tech Store Oy:stä. on vastuussa Eettisistä Säännöistä ja niiden noudattamisesta. Kaikkien työntekijöiden tulee tuntea nämä Säännöt ja mitä ne käytännössä merkitsevät. Epäselvissä tilanteissa tai kysymyksissä on syytä olla yhteydessä suoraan omaan esimieheen. Johtoryhmä on vastuussa sääntöjen tiedottamisesta, toimintaohjeiden toteuttamisesta sekä niiden toteuttamisen seurannasta osana yhtiön henkilöstöpolitiikkaa. Nebula Groupin esimiehillä on erityinen vastuu sääntöjen noudattamisessa ja heidän tulee näyttää esimerkkiä. Kaikkien esimiesten tehtävä on käydä Nebulan läpi uusien työntekijöiden ja säännöllisesti kaikkien muiden työntekijöiden kanssa niin, että kaikki ovat tietoisia toimintaohjeen olemassaolosta ja ymmärtävät mitä ne käytännössä tarkoittavat. Nebula ryhtyy välittömiin kurinpitotoimiin, kuten esimerkiksi työsuhteen päättämiseen, mikäli näitä periaatteita rikotaan. Tarvittaessa sovellettavien lakien ja säännösten rikkomukset raportoidaan myös asianomaiselle viranomaiselle. Eettisiä Sääntöjä ja toimintaohjeita tulee lukea yhdessä Nebulan henkilöstöpolitiikan ja työntekijöiden velvollisuudet ja oikeudet -ohjeen kanssa Nebulan sitoumus Nebula Eettiset Säännöyperustuvat YK:n Global Compact-aloitteen kymmeneen periaatteeseen sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Nebulan perustuvat myös Ratoksen eettisiin periaatteisiin. Nebula on sitoutunut suunnitelmallisen, aktiivisen sekä vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaan noudattamaan paikallisia lakeja ja määräyksiä, vakiintuneita ihmisoikeussopimuksia sekä eettisiä standardeja.

4 Sivu 4/ Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus Kunnioitamme ihmisoikeuksia Nebula kunnioittaa YK:n ihmisoikeussopimusta ja hyväksyy vastuunsa työntekijöistään sekä työyhteisöstään. Nebula noudattaa lakeja ja määräyksiä, joita sovelletaan maissa, joissa toimimme. Tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaiset ja kunnolliset työolosuhteet Työntekijämme ovat yksi tärkeimmistä voimavaroistamme ja suhde heidän kanssaan perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Nebula pyrkii rekrytoimaan päteviä ja motivoituneita työntekijöitä ja varmistamaan henkilökunnan osaamisen ja kehittämisen ammattimaisessa työympäristössä. Työntekijöillemme tarjotaan turvallinen ja terveellinen työympäristö, jota jatkuvasti pyrimme parantamaan. Työntekijöillemme tarjottavien työehtojen on täytettävä kansallisen lainsäädännön ja/tai työehtosopimusten sekä ILO:n yleissopimuksen vähimmäisvaatimukset. Nebula vastaa siitä, että maksettavat palkat ja palkkiot perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja voimassa oleviin työehtosopimuksiin ja sääntöihin maissa, joissa Nebula Groupilla on toimintaa Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa Emme palkkaa alle 15-vuotiaita tai lain määrittelemää alaikäistä. Emme hyväksy pakkotyövoimaa, orjatyövoimaa tai muuta pakollista työtä työpaikoillamme Emme hyväksy seksipalvelujen ostoa emmekä lapsipornoa Kiinnitämme erityistä huomiota lapsien suojeluun hyväksikäytöltä palveluissamme esim. sulkemalla yhteistyössä viranomaisten kanssa sivustoja, jotka tuottavat lapsien seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa sisältöä.. Me emme hyväksy lasten hyväksikäyttöä ja meillä on nollatoleranssi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Emme hyväksy seksuaalisten palvelujen ostoa. Nebulan työntekijöiden, jotka ovat työmatkoilla tai kommenuksella, myös ulkomailla, odotetaan noudattavan Nebulan sääntöjä ja kantaa. Tämä pätee maasta riippumatta ja sekä työaikana että työajan ulkopuolella. Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme toimivan lasten hyväksikäyttöä vastaan. Emme hyväksy syrjintää Tarjoamme kaikille yksilöille yhtäläiset mahdollisuudet ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, etnisestä taustasta tai muusta erityspiirteestä riippumatta. Teemme aktiivisesti työtä saavuttaaksemme yrityskulttuurin ja työyhteisön, jossa ei ole syrjintää tai häirintää. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta kuulua liittoon Työntekijöillämme on oikeus muodostaa tai liittyä ammattiliittoon ja me hyväksymme työntekijöidemme sekä heidän liittonsa oikeuden neuvotella työehtosopimuksista.

5 Sivu 5/ Hyvän liiketoiminnan etiikka Rehellisyys ja korkea moraali Kaikkien työntekijöiden odotetaan osoittavan rehellisyyttä ja korkeaa moraalia toimiessaan muiden työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien, liikekumppaneiden, järjestöjen sekä viranomaisten kanssa Nebulalla on nollatoleranssi kaikenlaista korruptiota kohtaan ja valvoo, että sitä ei esiinny Nebula Groupin sisällä. o Korruptiolla tarkoitetaan oman luottamusaseman väärinkäyttöä, oman tai yrityksen edun saavuttamiseksi esimerkiksi lahjuksia vastaanottamalla. o On kiellettyä tarjota, luvata, antaa tai vastaanottaa lahjuksia. o Lahjus on lahja tai muu etuus, joka voi vaikuttaa toiseen henkilöön hänen työsuhteessaan tai tehtävissään siten, että hän suosii sopimattomasti lahjan tai etuuden antajaa. Nebula työntekijät eivät saa esimerkiksi tarjota, pyytää, antaa, vastaanottaa tai lahjoittaa lahjoja, palveluita, viihdykettä tai muuta lahjusta, joka o rikkoo hyväksyttyjä liiketoiminnan käytäntöjä o on arvoltaan kohtuuton o koostuu rahasta, arvopapereista, raha-lainasta, muista henkilökohtaisista maksuista kuten, alennuksista, palkkioista, bonuksista tai muista sen kaltaisista maksuista o koostuu vapaa-ajasta tai lomamatkasta o rikkoo olemassa olevia lakeja ja/tai ylittää paikalliset tavat o tarjotaan ihmisille, jotka ovat töissä julkisella sektorilla suunnitellun tai jatkuvan hankinnan tai päätöksien kanssa o tai palkinnoista/palkkioista, jotka arvonsa tai muiden oleellisten olosuhteiden vuoksi vaikuttavat sopimattomasti vastaanottajan ammatilliseen velvollisuuteen tai omaavat riskin vahingoittaa yritystä tai työntekijää tullessaan yleiseen tietoon Tämä ei estä Nebulan työntekijöitä vastaanottamasta tai tarjoamasta palkkiota tai palkintoa, joka on suunniteltu säilyttämään hyviä liikesuhteita asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Tämä edellyttää, että palkinnot ovat vaatimattomia, avoimesti hyväksyttyjä ja tarjottuja sekä noudattavat Nebulan Eettisiä Sääntöjä, Nebulan Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet - ohjeistusta sekä Henkilöstökansion sääntöjä. Korruption estäminen Nebula toimii järjestelmällisesti korruption estämiseksi Nebulan johtoryhmä vastaa säännöllisistä oman toiminta-alueen korruptioriskien analyyseistä. Johtoryhmä on vastuussa asianmukaisen anti-korruptio ohjelman ylläpitämisestä ja toteuttamisesta sekä tarkastelee kaikkia mahdollisia toimenpiteitä korruption ehkäisemiseksi riskianalyysissä. Oikeudenmukainen kilpailu Tuemme ja pyrimme oikeudenmukaiseen kilpailuun Nebula Groupin työntekijät noudattavat kaikkia asiaa koskevia kilpailusääntöjä ja eivätkä tee lainvastaisia kilpailua rajoittavia sopimuksia tai vaihda lainvastaisia hinta- ja/tai markkinatietoja kilpailijoiden kanssa.

6 Sivu 6/9 Vientivalvonta Noudatamme vientivalvontaan sovellettavia sääntöjä Nebula noudattaa kaikkia sovellettavia sääntöjä, jotka koskevat vientivalvontaa, mukaan lukien toimintavastuun taloudellisten pakotteiden alaisena olevien henkilöiden kanssa. Nebula ei saa kaupata tai maahantuoda sensitiivisiä tavaroita ilman siihen tarvittavia lupia Vältämme eturistiriitoja Nebulan organisaatio on poliittisesti riippumaton ja työntekijämme työskentelevät yrityksen parhaan edun mukaisesti Nebulan työntekijöiden on aina työskenneltävä Nebulan parhaan edun mukaisesti ja välttää tekoja, jotka mielletään yrityksen, organisaation, yksityisen henkilön tai muun sidosryhmän suosimiseksi Nebulan kustannuksella. Työntekijöiden on vältettävä kaikenlaista toimintaa, joka on vastoin yrityksen etua tai jolla on negatiivinen vaikutus työntekijän päätöksentekoon, rehellisyyteen ja moraaliin. Kukaan ei voi sopimattomasti hyötyä Nebulasta hänen suhteessaan Nebulan työntekijään tai Nebulan työntekijän asemaan Nebulassa Kukaan Nebulan työntekijöistä ei voi sopimattomasti hyötyä Nebulan liikesuhteista Työntekijä, joka uskoo omien liikesuhteiden olevan ristiriidassa Nebulan intressien kanssa on raportoitava tästä lähimmälle esimiehelleen Sopimuksia tai muita liikesuhteita oman lähipiirin kanssa on vältettävä ja niistä on aina raportoitava ja ne on aina hyväksytettävä lähimmällä esimiehellä tai johtoryhmän jäsenellä Nebula ei ota poliittisesti kantaa ja tämän vuoksi emme käytä yrityksen varoja poliittisten kampanjoiden tukemiseen tai muihin poliittisiin tarkoituksiin 1.6. Suojaamme luottamuksellista tietoa Nebulan työntekijät eivät saa levittäätai väärinkäyttää luottamuksellista tietoa Tästä periaatteesta voidaan poiketa, mikäli lähin esimies on antanut tähän erityisen luvan. Luottamuksellinen tieto voi sisältää esimerkiksi ei-julkista tietoa Nebulan liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta, strategioista, liiketoimista ja liiketoimintasuunnitelmasta, liiketoimintaprosesseista, henkilökunnastajne. Nebula edellyttää työntekijöiden sekä kaikkien muiden Nebula Groupille palveluja suorittavien henkilöiden allekirjoittavan salassapitosopimuksen. Salassapitovelvollisuus pätee työsuhteen tai konsultointisopimuksen päättymisen jälkeenkin Ympäristöarvojen kunnioittaminen ja tuoteturvallisuus Pitkäkestoinen ja johdonmukainen ympäristöystävällinen toiminta tuottaa ympäristöhyötyjä ja luoarvoa. Tavoitteemme on täyttää osakkaidemme, työntekijöidemme ja sidosryhmiemme odotukset liiketoimintamallin ja kestävän kehityksen osalta.

7 Sivu 7/9 Työssämme pyrimme vähentämään vaikutusta ympäristöön päästöjen ja haitallisten aineiden käytön estämisellä ja vähentämisellä sekä edistämään pitkäkestoista kestävää kehitystä aktiivisen ja järjestelmällisen ympäristöystävällisen toiminnan kautta. Ympäristönäkökohdat ovat olennainen osa liiketoimintaamme. Nebulan kanta ympäristöä kohtaan on kerrottu yksityiskohtaisesti ympäristöpolitiikassamme. Säännöllinen tieto- ja tuoteturvallisuuden valvonta Nebula Groupissa tuotettujen palveluiden tulee noudattaa kaikkia tuote ja palveluturvallisuuteen liittyviä lakeja ja sääntöjä. On tärkeää, että Nebulan työntekijät ovat tietoisia mitkä määräykset koskevat tuoteturvallisuutta ja että säännölliset tarkistukset suoritetaan noudattamisen varmistamiseksi. Nebulalla on voimassa olevat ajantasaiset tietoturvapolitiikat, joilla turvataan tiedon luottamuksellisuutta, laatua ja oikeellisuutta 1.8. Sidosryhmäsuhteet Yhteistyökumppaneidemme on noudatettava tämän säännöksen periaatteita Pyrimme varmistamaan, että toimittajamme, agenttimmesekä muut yhteistyökumppanimme noudattavat Eettisiä Sääntöjä. Toimittajia ja yhteistyökumppaneita valittaessa, valintaan vaikuttaa heidän kykynsä noudattaa Nebulan Eettisiä Sääntöjä Huolehtimisvelvollisuus yhtiön omaisuudesta Työntekijämme kunnioittavat Nebula omaisuutta Nebulalla on aineellista omaisuutta (koneita, laitteita, kalustoa) ja aineetonta omaisuutta (käsitteet, liikesalaisuudet, tuotemerkit, prosessit, asiakassuhteet ), kuten viestintäjärjestelmiä, joita saa käyttää vain laillisen liiketoiminnan tarkoituksiin eikä henkilökohtaisen tai kolmannen osapuolen edun edistämiseen. ATK-laitteiden käyttö on oltava voimassa olevien IT-säännösten mukaista. Työntekijöillä on velvollisuus suojella Nebulan omaisuutta ja varoja vahingolta, varkaudelta ja luvattomalta väärinkäytöltä Taloudellinen informaatio ja taloudellinen raportointi Nebula pyrkii tarjoamaan korkealaatuista, läpinäkyvää, täsmällistä, tarkkaa, jatkuvaa sekä ajantasaista tietoa Nebulalla on tarkka kirjanpito, joka laaditaan noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, tilinpäätösstandardeja ja -normeja. Taloudelliset ja muut arkaluontoiset tiedot on välitettävä sovellettavien lakien, pörssin säännösten sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Nebula pyrkii tarjoamaan korkealaatuista, läpinäkyvää, täsmällistä, tarkkaa, jatkuvaa ja ajantasaista tietoa Nebula viestintäohjeiden mukaisesti Henkilötiedot Nebula kunnioittaa henkilökohtaisia tietoja ja käsittelee niitä huolellisesti

8 Sivu 8/9 Nebula kunnioittaa yksilöiden kaikkia henkilökohtaisia tietoja, joita yritystoiminnassa käsitellään (asiakastiedot ja henkilöstöhallinnon tiedot). Nebulan johtoryhmä vastaa siitä, että toiminnassa olevien henkilöiden henkilötietoja käsitellään voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Henkilökohtainen vastuu ja käytännöt rikkomuksista ilmoittamiseen Kaikkien Nebula Groupin työntekijöiden on luettava Nebulan. Työntekijät ovat velvollisia tutustumaan myös omaan työhönsä liittyviin lakeihin, ohjeisiin ja määräyksiin ja noudatettava niitä. Jos työntekijällä on kysymyksiä, jotka liittyvät käytännön tilanteisiin (esimerkiksi lahjojen/antamiseen tai vastaanottamiseen tai eturistiriitaan) tulee niistä ensimmäisenä kysyä lisätietoja lähimmältä esimieheltä. Jos työntekijä epäilee Eettisistä Säännöistä poikkeavaa toimintaa, on asia ilmoitettava lähimmälle esimiehelle mahdollisimman pian. Jos hän on mukana toiminnassa tai muuten esteellinen, tapauksesta tulee ilmoittaa seuraavaksi korkeimmalle esimiehelle tai vaihtoehtoisesti Henkilöstöpäällikölle, työsuojelupäällikölle tai valtuutetulle tai asianomaisesta toiminnosta vastaavalle johtoryhmän jäsenelle. Kaikki ilmoitukset on otettava vakavasti ja tutkittava tarvittaessa. Mitään rankaisutoimenpiteitä (työsuhteen päättämistä, kiusaamista tai syrjimistä) ei tule hyvässä uskossa tehdystä Eettisten Sääntöjen vastaisen toiminnan ilmoituksesta tai ilmoituksen aiheuttamaan tutkimukseen osallistumisesta.

9 Sivu 9/9

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille 1. Hyvä hallinto Kuvaus: Sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä johdetaan läpinäkyvästi, tehokkaasti ja johdonmukaisesti, ja niitä arvioidaan yrityksen menestyksen

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017 Menettelyohje Päivitetty Kesäkuu 2017 B Sisällysluettelo 2 Tarkoitus ja soveltamisala 4 Työntekijöiden oikeudet 6 Liiketoimintaperiaatteet 9 Ihmisoikeudet 10 Ympäristö 11 Menettelyohjeen noudatta minen,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Eettiset liiketoimintaperiaatteet Eettiset liiketoimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Caverionin historia itsenäisenä yhtiönä on melko lyhyt. Yhtiön juuret ovat lukuisissa yksittäisissä yhtiöissä, jotka muodostivat yhden Caverionin vuonna

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa Martela Oyj:n hallitus ja johtoryhmä ovat sitoutuneet kehittämään yhtiötä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, niin omistajien, asiakkaiden, henkilökunnan kuin muiden sidosryhmien odotuksiin vastaten. Vastuullisuus

Lisätiedot

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja Rauten toimintaohje Kohtaamme päivittäisessä työssämme haasteita, jolloin on tärkeää muistaa, että paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta 2017 Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet I Jokaisen työntekijämme minun ja sinun henkilökohtaisella vastuulla on

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Puh. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Faksi 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot