TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ"

Transkriptio

1 ESISELVITYS TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0 ESISELVITYS Sirpa Mäntynen/työryhmä Muutoksia kautta asiakirjan (kirjoitusvirheiden korjauksia, kuvat lisätty mutta varsinainen asiasisältö ennallaan). Lähetetään sekä KoTePan projektitiimille että työryhmälle. 1.1 ESISELVITYS, Sirpa Mäntynen, Marko Kaukonen, lisätty s. 23 lähetekäytäntöihin liittyvää tekstiä Jaakko Vuolasto lisätty kuvat lisätty tekstiä kappaleeseen 7 lisätty 8.2 toimenpide ehdotuksiin ensimmäinen kpl

2 ESISELVITYS Sisältö JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ KoTePa HANKE /Tietojärjestelmä ryhmä Tietojärjestelmäryhmän tehtävät: Esiselvityksen organisoituminen ja aikataulu Esiselvityksen taustalla olevat muutostrendit ja skenaariot Valtakunnalliset Seudulliset Alueelliset, paikalliset Kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksenä Kokonaisarkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurimalli Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Nykytila Toiminta arkkitehtuuri (Palvelut ja asiakkuudet) ja järjestelmäarkkitehtuuri Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Asiakastietojärjestelmät Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Tukipalvelut Yleistä Nykytila... 28

3 ESISELVITYS Toimenpide ehdotukset Informaatioarkkitehtuuri (Sisäinen toiminta ja tieto) Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Teknologia arkkitehtuuri Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Tietoturva arkkitehtuuri Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri Yleistä Toimenpide ehdotukset Hanke ja projektiarkkitehtuuri Toimenpide ehdotukset Riskienhallinta näkökulma Tunnistetut riskit, ja hallintaehdotukset... 46

4 Kuvaluettelo ESISELVITYS KUVA 1 Työryhmän yleinen työprosessi... 6 KUVA 2 Liiketoiminnan arkkitehtuuri ja teknologiavalintaohjaus... 8 KUVA 3 Tietojärjestelmiin vaikuttavat hankkeet ja projektit KUVA 4 Kokonaisarkkitehtuuri KUVA 5 Kokonaisarkkitehtuuri Archimate notaatiolla KUVA 6 Kohdearkkitehtuuria Archimate notaatiolla KUVA 7 Harjoitus vastaanottopalvelun arkkitehtuurista KUVA 8 9 Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö KUVA 10 Historiatietojen katselukeskiarvot viikolla KUVA 11 Vaihtoehdon 1 tietokantamalli KUVA 12 Vaihtoehdon 2 tietokantamalli KUVA 13 Vaihtoehtojen 1 2 yhdistyminen KANTA palveluihin KUVA 14 Vaihtoehdon 3 tietokantamalli KUVA 15 Vaihtoehdon 3 innovaatiomalli KUVA 16 Etelä Savon ja Kaakkois Suomen terveydenhuollon tietoliikenneverkosto KUVA 17 Kymshp yhteyksien periaatekuva KUVA 18 Tietoturva arkkitehtuuri KUVA 19 Sähköisen asioinnin käsiteet Kuva 20 Sähköisen asioinnin arkkitehtuuriperiaatteet Kuva 21 Sähköisen asioinnin sidosarkkitehtuurit Kuva 22 Sähköisen asioinnin arkkitehtuurin kehittäminen... 45

5 JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ( ) Brommels Elonheimo asiantuntijaselvityksen Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategia ja sen toimenpidesuositukset jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaupunginhallitus toimii jatkovalmistelun ohjausryhmänä ja kaupunginjohtaja johtaa virkamiesvalmistelua. Jatkovalmistelua työstetään työryhmissä jotka raportoivat vuoden 2009 loppuun mennessä. Raportit käsitellään valtuustoseminaarissa Kouvolan terveyspalvelut järjestetään niin, että ne tukevat kaupungin hyvinvointi ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Mikäli tulevan terveydenhuoltolain laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä koskevissa säädöksissä väestömäärän alarajaksi päätetään asukasta, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on etsittävä uusia ratkaisuja varmistaakseen nämä palvelut väestöilleen. Toiminta järjestetään suurten potilasryhmien tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti. Määritellään potilasryhmät, kuvataan palveluprosessit tarvittavine tutkimus ja hoitotoimenpiteineen, hoiva ja kuntoutuspalveluineen, arviointi ja seurantatoimintoineen, sekä sovitaan toimintayksiköiden ja asiantuntijoiden tehtävät ja työnjako. Kaikki terveyspalvelujen tuotanto kattaen lähipalvelut ja sairaalatoiminnan on saman johdon alaista. Tavoitteena on, että Kouvolan terveydenhuolto muodostaa täyden palvelun verkoston, jonka osat ovat monipuolisia perus ja erikoispalveluja tarjoavat lähipalveluyksiköt sekä päivystys ja toimenpidekeskuksena toimiva sairaala. Kaupungin välitön järjestämisvastuu kattaa noin 90 % asukkaiden tarvitsemista terveyspalveluista, jotka järjestetään omana toimintana, yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa tai teetetään alihankintoina. Ns. vaativan erityistason palvelut hankitaan sairaanhoitopiirin välityksellä voittopuolisesti Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Tietojärjestelmät työryhmä on ollut yksi KoTePan työryhmistä ja tässä raportissa käsitellään tämän ryhmän selvitystyön tuloksia. Tietojärjestelmät työryhmän selvityksen kohteena oli muutoksen vaikutusten selvittäminen ja arviointi koko tietojärjestelmä kokonaisuuteen. Työryhmä totesi useaan otteeseen annetun toimeksiannon haasteelliseksi johtuen eri syistä. Merkittävimpinä haasteina pidettiin esiselvitykseen käytettävää aikaa, toiminnallisten linjausten abstraktia tasoa sekä palveluorganisaation puuttumista. Silloin kun tavoitetila on määrittelemättä, niin kehittämistarpeita ei saa tarpeeksi selkeästi esiin. Tiivistettynä yhteenvetona ja yleisinä toimenpide ehdotuksina työryhmän näkemys on, että tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi ja käyttöönottoihin on varattava riittävästi resursseja. Toimenpiteenä esitetään tietojärjestelmäkokonaisuudesta vastaavan projektipäällikön nimeämistä (työaika varattu kokonaisuudessaan projektiin) sekä varautumista projektiin osallistuvien työntekijöiden vapauttamiseen omasta toimestaan. Aikataulu on haasteellinen ohjelmistojen sekä tietotekniikan näkökulmista, koska valmisteluaikaa jää niukasti. Toivottavaa on, että päätös saadaan jo tammikuussa, sillä toimittajien resurssivaraukset tulee tehdä heti alkuvuodesta tai niin aikaisin kuin mahdollista. Henkilöstön jaksaminen tulee huomioida huolellisella suunnittelulla, riittävällä resursoinnilla sekä koulutuksella. Onnistuneen lopputuloksen ehdoton edellytys on, että palvelut ja toimintamallit kuvataan ja mallinnetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työryhmä ansaitsee kiitokset sitoutuneesta työotteestaan ja työryhmässä vallinneesta positiivisesta hengestä. 5

6 2 KoTePa HANKE /Tietojärjestelmä ryhmä 2.1 Tietojärjestelmäryhmän tehtävät: - selvittää ja suunnitella strategian mukaisesti tietojärjestelmien integrointi ja käyttöönotto siten, että palvelut turvataan ja tilastoinnin ja laskutuksen oikeellisuus taataan tietojärjestelmien osalta (huomioidaan sopimukset ja lisenssit) - selvittää ja suunnitella tavoitteiden mukaisen tietotekninen infrastruktuuri (työasemat, tietoverkot ja palvelimet) - selvittää alueelliset ja valtakunnalliset tämän työryhmän tehtäviin vaikuttavat hankkeet (esim. KANTA) - selvittää ja suunnitella rekisterinpitäjän tehtävät ja velvollisuudet 2.2 Esiselvityksen organisoituminen ja aikataulu Työtä ohjaaviksi periaatteiksi sovittiin projektimainen työtapa ja KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva viitekehys. Työryhmien yleisenä työprosessina ja toimeksiannon ohjeistuksena oli alla oleva malli. Tehtävän ulkopuolelle rajattiin toimeenpanon suunnittelu. KUVA 1 Työryhmän yleinen työprosessi Tietojärjestelmäryhmän kokoonpano ja kokoukset on kuvattu taulukkoon. Osallistuja rooli Sirpa Mäntynen puheenjohtaja x x x x Anne Tillström sihteeri x x x x x= läsnä p= poissa = ei kutsua Pekka Jaatinen jäsen x x p x Kimmo Salmio jäsen x x x x Merja Käyhty jäsen x x x x Sari Mattsson jäsen x x p p Mari Mustamäki jäsen x x x x Irma Suonoja jäsen x x x p 6

7 Osallistuja rooli x= läsnä Mika Lyytikäinen jäsen x x p x Lari Nuotio jäsen x x x x p= poissa = ei kutsua Annukka Lahdenpää henkilöstön edustaja x x p x Riitta Kalve henkilöstön edustaja x x x x Timo Koivu asiantuntija/kymshp p p x p Tiina Herttuainen asiantuntija/medi IT x x p p Marko Kaukonen asiantuntija/medi IT x x Jaakko Vuolasto asiantuntija/medi IT x Tarja Hanninen yleishallinto tr pj. x Tietojärjestelmäryhmälle muodostettiin kolme alatyöryhmää: Tietotekniikka ja tietoliikenne työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Lari Nuotio (Pohjois Kymen Tieto). Tietojen keruuta oli työstämässä ryhmä, joka koostui Pohjois Kymen Tiedon, perusturvan, Medi IT:n, Kymshp:n, Kastek Oy ja Tiedon asiantuntijoista. Asiakastietojärjestelmä työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Mari Mustamäki. Työryhmä kokoontui kolme kertaa (7.10, , ). Työryhmään kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Sari Mattsson (Kouvolan kaupunki), Kirsi Henttonen (Kouvolan kaupunki), Tuula Salo (KAS), Kimmo Salmio (KAS), Merja Salminen (KAS), Kari Hyötyläinen (Medi IT). Työryhmä keskittyi terveydenhuollon Efficaan ja siihen integroituihin ohjelmiin ja niiden rajapintoihin. Effican versio 4.0 on käytössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 12/2009. Tukipalvelut työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajan toimi Merja Käyhty. Työryhmään kuuluiva, Kari Toivonen (Kouvolan kaupunki), Veli Pekka Polkko (Kouvolan kaupunki), Sirpa Senne (Kouvolan kaupunki), Pirkko Kotro (Kouvolan kaupunki), Merja Saarinen (Kouvolan kaupunki), Martti Rastas (Pohjois Kymen Tieto), Merja Tiainen (Kymshp), Pekka Hermonen (Kymshp), Annukka Lahdenpää (Kymshp), Hannu Korjus (Kastek Oy), Timo Lassila (Kymen Tekstiilihuolto), Lasse Äijö (Sairaala Logistiikka). Talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajan toimi Tarja Hanninen. Työryhmään kuuluivat Pirjo Piippo Pukki (Kouvolan kaupunki), Asko Rautala (Kouvolan kaupunki), Helena Kinnunen (Kymshp), Tiina Häyhä (Kymshp), Marja Merovuo (Seutulaskenta Oy). Tällä työryhmällä oli lisäksi alatyöryhmänä asiakirjahallinto ja arkistointityöryhmä. Asiakirjahallinto työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtaja toimi Tuija Rinne (Kouvolan kaupunki) ja arkistotyöryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Marketta Aarnio (Kouvolan kaupunki). Viestinnän näkökulma selvitettiin viestinnän (Heli Veripää) ja tietohallintopäällikön välisissä keskusteluissa. 7

8 2.3 Esiselvityksen taustalla olevat muutostrendit ja skenaariot Valtakunnalliset Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen lähivuosien kehittämistavoitteet ja toimenpiteet määritellään hallitusohjelmassa, sosiaali ja terveysministeriön strategiassa ja Kaste ohjelmassa Brommels, Elonheimo raportin mukaan kansainväliset terveydenhuoltotutkijat ovat erittäin yksimielisiä siitä, että tehokkain terveyspalvelujen järjestämismuoto on ns. vertikaalisesti integroitu järjestelmä, millä tarkoitetaan laajaa palvelukirjoa tarjoava ja sairauden koko hoitoketjun kattavaa järjestelmää. Paras lainsäädännön vaatimukset ovat Pohjois Kymenlaakson osalta täyttyneet vuodenvaihteessa tapahtuneet kuntauudistuksen myötä. Uusi terveydenhuoltolaki säilyttää kuntien ensisijaisen terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Voimassa olevan valtionosuuslainsäädännön mukaan kunnilla on vapaus järjestää väestönsä tarvitsemat terveyspalvelut omana toimintana, kuntien välisenä yhteistyönä tai hankkimalla ne yksityisiltä palvelujentuottajilta. Merkittävimpiä lähivuosien muutoshankkeita sosiaali ja terveyspalvelujen sektorilla on valmisteilla oleva kansallinen terveysarkisto. KanTa on tarkoitettu palvelemaan sekä terveydenhuollon ammattilaisia että kansalaisia. KanTa palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, potilastietoarkisto sekä mahdollisuus katsoa omia terveystietojaan netin kautta. KuntaIT on asettanut palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) edistämisen yhdeksi tärkeimmäksi tulevaisuuden tavoitteeksi. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin merkityksen ja vaikutusten ymmärtäminen edellyttää kuitenkin laajemman näkökulman tarkastelua. Arkkitehtuurin valintaa pitäisi ohjata aina liiketoimintatavoitteet ja strategia. Valittu arkkitehtuuri ohjaa puolestaan teknologiavalintoja. Liiketoiminta Arkkitehtuuri Teknologiat KUVA 2 Liiketoiminnan arkkitehtuuri ja teknologiavalintaohjaus KuntaIT käyttää seuraavaa määritelmää palvelukeskeisestä arkkitehtuurista: Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) on joukko suunnitteluperiaatteita, käytäntöjä, menetelmiä, kehyksiä ja tekniikoita, jotka mahdollistavat sovellustoiminnallisuuksien tarjoamisen ja pyytämisen joukkona jaettuja liiketoimintalähtöisiä sovelluspalveluita. SOA muodostaa ajattelutavan asioiden suunnittelemiseksi ja hahmottamiseksi palveluiden kautta. SOA ympäristössä ohjelmistojen toiminnallisuus ja sovelluslogiikka toteutetaan jaettujen uudelleenkäytettävien palveluiden avulla. Palvelut toimivat toiminnallisuuden ja sovellus 8

9 logiikan rakennusosina. Palvelut sisältävät palvelurajapinnan ja niitä kutsutaan tietoverkossa välitettävien viestien välityksellä. Palvelukeskeisestä arkkitehtuurista on useita muitakin määritelmiä. Määritelmät ovat kuitenkin harvoin keskenään ristiriitaisia, vaan määritykset painottavat eri asioita ja näkökulmia Seudulliset Merkittävimmät seudulliset hankkeet ovat KEKSI sähköiseen asiointiin liittyvä hanke sekä eresepti ja KanTa hankkeet. Vuona 2008 aloitettiin Medi IT Oy:n ja Itä Savon sairaanhoitopiirin yhteinen selvitystyö, jonka tehtävänä oli etsiä visioita ja ideamallia sosiaali ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisestä alueellisten toimintamallien ja siihen liittyvien sähköisten palveluiden kehittämiseen. Piirien tarpeiden ja läpikäytyjen tavoitteiden pohjalta syntyi KEKSI hanke, joka on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin, Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiirin, Itä Savon sairaanhoitopiirin sekä Etelä Savon sairaanhoitopiirin yhteinen lähtö kohti monikanavaista asiointia. Tavoitteena on luoda alueille laajennettavissa oleva yleinen ja yhteinen toimintamalli sähköisten palveluiden hyödyntämiseksi sosiaali ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yhteensopivat ja yhteentoimivat palvelut tukevat piiri ja organisaatiorajat ylittävän hoitokokonaisuuden hallintaa ja omahoitoa, terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien uudistamista ja laadun parantamista. Hankkeella on organisaatioiden johdon tuki ja näiden strategiat ohjaavat toimintaa vahvasti. Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen alueellinen toimintamalli ja palvelujärjestelmä kansalaisen sähköisten palveluiden osalta. Perinteisestihän tämän tyyppisten hankkeiden osalta on saatettu tehdä yhteistyötä piiritasolla, mutta toimintamallien ja järjestelmien toteutus on jätetty piirien omalle vastuulle ja yhtenäistä kokonaisuutta ei ole välttämättä saatu luotua. Hankkeessa on tavoitteena laajentaa osana ekat hanketta kehitetty Etelä Savossa käytettävä Hyvis.fi kansalaisportaali kaikkien piirien alueelliseksi hyvinvoinnin ikkunaksi. Tämä mahdollistaa kansalaisille yhteismitallisen monikanavaisen asiointimallin sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaille Kaakkois Suomessa, Itä Savossa ja Etelä Savossa. Kansalainen ottaminen osaksi hoitotiimiä tarkoittaa merkittäviä muutoksia terveydenhuollon ammattilaisten toimintaan ja kokonaisuuden toiminnanohjaukseen. Tämän hankkeen osalta ainutlaatuinen asia on toimijoiden erilaisuus ja niiden väliset suhteen. Mukana on kuntia, sairaanhoitopiirejä ja sosiaali ja terveyspiirejä erilaisilla palvelualueilla ja vastuilla. Tunnistettuja ylätason toimialueita, ovat sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Uudistus mahdollistaa organisaatioiden ja piirien välisten toimintamallien yhdenmukaistamisen ja ammattilaisen välisen yhteistoiminnan lisäämisen. 9

10 2.3.3 Alueelliset, paikalliset Organisaatiorakenne muuttuu (tilirakenne)=> merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin KoTePa Toimikortti VOPA erec (lakisääteinen) KEKSI KANTA (lakisääteinen) Organisaatiomuutos Muut hankkeet ja projektit KASTE, SOTE INTO ym. KUVA 3 Tietojärjestelmiin vaikuttavat hankkeet ja projektit 3 Kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksenä KoTePa työssä ja projektin eri vaiheessa yhteen sovitetaan ja sovelletaan Kouvolan kaupungin tietohallinto ohjelman kokonaisarkkitehtuurin ja IT Governancen kehittämislinjauksia. Integroidulle terveydenhuollolle laaditaan kohdearkkitehtuuri ja sen hallintamalli. 3.1 Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT ratkaisujen kehittämisessä. Käytännössä kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista nykytai tavoitetilan arkkitehtuurilinjauksista. 10

11 KUVA 4 Kokonaisarkkitehtuuri Toimenpide ehdotuksena on toimintalähtöinen suunnittelu. Esiselvitysvaiheessa näkökulmana on painottunut enemmän tietojärjestelmälähtöinen lähestyminen, koska tässä vaiheessa ydintoiminnan tavoitteet, tarpeet ja palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Tavoitetilan kirkastuttua voidaan tarkemmin suunnitella KoTePan järjestelmäkehitystä. Arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan ydintoiminnan strategiset tavoitteet. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta nykytilan (esiselvitys) ja tavoitetilan kuvausten pitäisi olla suhteessa toisiinsa. KUVA 5 Kokonaisarkkitehtuuri Archimate notaatiolla 11

12 KUVA 6 Kohdearkkitehtuuria Archimate notaatiolla Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri on organisaation koko tieto, järjestelmä ja teknologiaympäristöä rajatumpi osakokonaisuus, jossa keskitytään jonkun tietyn haasteen, osa alueen tai toiminnon ratkaisun kuvaamiseen. Viitearkkitehtuuri on yleensä abstrakti, toimittajaneutraali ja yleinen esitys tietojärjestelmän tai esimerkiksi tietoarkkitehtuurin jäsennyksestä, toiminnoista ja sen loogisista komponenteista varsinaisen toteuttamisen tueksi. Viitearkkitehtuuri kuvaa kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä kuvattua tavoitetilaa kyseisellä rajatulla osa alueella. Viitearkkitehtuurista voi olla useita eri toteutuksia. Esimerkiksi useat eri kunnat voivat toteuttaa hiukan toisistaan poikkeavia paikallisia sähköisen asioinnin ratkaisuja siten, että nämä kaikki noudattelevat kuntasektorin sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuria Kohdearkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri on kuten viitearkkitehtuuri, mutta konkreettisempi ja täsmällisempi. Se kuvaa tyypillisesti yhden toteutettavan rajatun alueenarkkitehtuurin. Kohdearkkitehtuuri poikkeaa viitearkkitehtuurista siten, että sen mukaisia toteutuksia tehdään vain yksi eikä useita, kuten viitearkkitehtuureissa. 12

13 KUVA 7 Harjoitus vastaanottopalvelun arkkitehtuurista Kokonaisarkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalli on kattotermi kokonaisarkkitehtuurikehikolle, joka koostuu arkkitehtuurimenetelmästä, arkkitehtuurin hallintamallista sekä arkkitehtuurin kypsyystasomallista Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurimenetelmä on keskeisin kokonaisarkkitehtuurimallin osakokonaisuus. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on jäsentynyt rakenne ja joukko tähän rakenteeseen sijoitettuja kuvauspohjia, joiden avulla voidaan kuvata kokonais arkkitehtuurinäkökulmasta erilaisten kohdeympäristöjen nyky ja tavoitetiloja. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ulottaa näkökulmansa pelkkien tietojärjestelmien ulkopuolelle kuvatakseen myös ne substanssitoiminnan syyt ja tarpeet, joita varten tietojärjestelmiä tehdään sekä tässä tarvittavat tiedot. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä jäsentyy näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin (abstraktiotasoihin) ja näiden muodostamaan rakenteeseen sijoitettuihin, valmiisiin kuvauspohjiin sekä näiden kuvauspohjienhyödyntämiseen. 3.2 Nykytila Kouvolan kaupungin tietohallinto yhdessä Salivirta & Partnersin, Conceptia Oy:n sekä Medi IT:n kanssa on käynnistänyt kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksen mukaisen osaamisen kehittämisen ja arkkitehtuurin hallintamallin laatimisen. Työ toteutetaan pilottina ja se päättyy joulukuussa Kokonaisarkkitehtuuri työlle tehdään erillinen toimenpidesuunnitelma osana tietohallinto ohjelmaa. 13

14 4 Toiminta arkkitehtuuri (Palvelut ja asiakkuudet) ja järjestelmäarkkitehtuuri 4.1 Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Yleistä Työryhmän työn teki haasteelliseksi annetun selvitystyön tiukka aikataulu. Käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöresurssien lisäksi talous ja henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmien toteutusesitykseen vaikuttavat toimintamallit, käytössä olevat tuotantojärjestelmät sekä hankkeen suunniteltu toteutusaikataulu. Tietojärjestelmä työryhmän tiedossa on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Seutulaskenta Oy:n käytössä olevat sovellukset (Kuusankoskella ja myös Kouvolan kaupungin yksiköiden yhteydessä), joten alatyöryhmässä ei koottu tietojärjestelmäluetteloa eikä sovelluksia, jotka kytkeytyvät talous ja henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmiin Nykytila Sairaanhoitopiirin talous ja palkanlaskentapalvelut Kuusankosken aluesairaalassa tuotetaan samoin periaattein kuin muuallakin Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä. Palveluja tuottaa Seutulaskenta Oy. Seutulaskenta Oy toimii seudullisena julkisen hallinnon tukipalveluja tuottavana palvelukeskuksena. Seutulaskennan palvelut ovat taloushallinto, palkkahallinto, rekrytointi ja hankintapalvelut. Seutulaskenta tuottaa palveluja omistajilleen, joista yksi on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Tarvittavasta Seutulaskennan asiakaskunnan ja omistajuuden laajennuksesta tulee käydä omistajien kanssa neuvottelu. Kuusankosken aluesairaala on osa sairaanhoitopiirin toimintaa. Seutulaskenta maksaa henkilökunnan palkat (järjestelmänä Prima ja työvuorosuunnittelussa Titania). Seutulaskennan taloushallinto huolehtii ostolaskut maksuun ( kierrätysjärjestelmänä SAP:n Workflow), palkkojen ja laskujen maksatuksen (BasWare) ja kirjanpidon (SAP). Erikoissairaanhoidon Efficasta siirretään potilaslaskutuksen ja kuntalaskutuksen laskutettava aineisto SAP:n myyntilaskutukseen, josta laskutus lähtee e kirjeenä tai verkkolaskuna. Seutulaskenta tuottaa palkkahallinnon palvelut työntekijälle/vuosi, palkkalaskelmia tuotetaan noin kpl/vuosi. Myyntilaskuja lähetetään kpl/vuosi ja ostolaskuja otetaan vastaan kpl. Seutulaskennan henkilökunta on nyt noin 100 työntekijää, joista palkkahallinnossa 29 henkilöä ja taloushallinnossa 37 työntekijää. Kuusankosken Aluesairaalan osuus resursseista; - palkanlaskenta 495 (sis. Kastek Oy:n ja liikelaitokset Sairaala apteekki ja Sairaalapalvelut) - myyntilaskutus noin kpl:tta (Effica), - ostolaskut noin kpl:tta (sis. varaston ostolaskut) Sairaanhoitopiirin (myös aluesairaalan) budjetointi, hoitopalvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta sekä toiminnan ja talouden raportointi hoidetaan keskitetysti shp konsernin palveluna. Budjetoinnissa ja raportoinnissa on käytössä Cognos tuotteet. Tuotteistuksessa käytetään Ecomed IC ohjelmistoa sekä osittain myös excel taulukkolaskentaa. SAP järjestelmästä on rakennettu liittymät sekä raportointi että budjetointijärjestelmään. 14

15 Raportointijärjestelmän tietoja päivitetään kerran vuorokaudessa (talous, projektit, materiaalit, investoinnit) tai kerran kuukaudessa (myynti kunnille). Konsernin keskitetyssä taloushallinnossa tehtäviä hoitaa 3 henkilöä. Tietojärjestelmiin liittyvä käytön tuki ja hallinta on ostettu Medi IT:ltä. Medi IT:n hallussa on myös näihin liittyvä lisenssi ja hintatieto. v KUVA 8 9 Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö 15

16 Palvelujen tuottamisvaihtoehdot Seutulaskenta on strategiassaan määritellyt tavoitteeksi avata yhteistyötä sekä koko Kymenlaaksoon että Etelä Karjalan suuntaan. Tavoitteena on saada aikaan molempia hyödyttävää yhteistyötä ja mahdollisesti työnjakoa. Kotka ja Hamina ovat selvittäneet tietotekniikkapalveluiden yhteistyötä ja selvityksissä on todettu, että yhteinen toimintakokonaisuus koko Kymenlaakson alueella toisi todennäköisesti pienemmät kustannukset ja paremman laadun nykyiseen verrattuna kaikille mukana oleville toimijoille. Myös tavaralogistiikan selvitys on työn alla. Jos Kouvola siirtää aluesairaalan toiminnan omaksi toiminnaksi, voi Seutulaskenta tuottaa tarvittaessa em. palveluja myös Kouvolalle. Esim. myyntilaskutuksen järjestelmä on valmiina erikoissairaanhoidon Efficasta ja myös perusterveydenhuollon Efficasta. Kirjanpidon liittymä on mahdollista tehdä myyntilaskutuksesta Kouvolan käyttämään järjestelmään. Palkkahallinnon palvelut on myös jatkossa mahdollista tuottaa, vaikka useamman järjestelmän käyttäminen yhden työnantajan henkilökunnalle ei ehkä ole järkevää. Seutulaskenta tuottaa osan em. palveluista Kouvolan toimistossa, os. Sairaalanmäki. Mikäli toiminnan siirtymisiä tulee, Seutulaskenta on halukas neuvottelemaan henkilöstön siirtymisistä. Kouvolan kaupungin konsernihallintoon kuuluva talouspalvelukeskus (TaPa) tuottaa kaupungin talous ja henkilöstöhallinnon palvelut: kirjanpito, tilinpäätös, myyntilaskutus, ostolaskut, maksuliikenne ja palkkahallinto. Ohjelmat: - Kirjanpito Logican Raindance, - Tilinpäätös Baswaren GC - Myyntilaskut Logican PROE - Ostolaskut Baswaren IP Palkat Aditron Personec FK - Kassat Baswaren CPU - Työvuorosuunnittelu Titania - Matkalaskut: Adiron Travel (pilottikäytössä, tuotantoon keväällä 2010) - Tietojen ilmoitus (mm. työsopimukset, henkilötiedot): Aditron ESS - Perusturva, Kaapo Effica - Rekrytointiohjelma Artist, pääkäyttäjä henkilöstöyksiköstä Talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on rakennettu liittymiä muihin operatiivisiin sovelluksiin. Tietojärjestelmiin liittyvä käytön tuki ja hallinta on ostettu Pohjois Kymen Tiedolta. Volyymit Talouspalvelukeskuksen tämän hetken vuosi volyymi on kirjanpito riviä, myyntilaskutus laskua, ostolaskut laskut ja palkat palkkapussia. Talouspalvelukeskuksen menot ovat 4,3 Me, henkilötyövuodet 78 v 2010 (tavoite )). Kirjanpidon rivin hinta 0,38 e/rivi, myyntilasku 2,50 e/lasku (tavoitehinta 1,50 e), ostolasku 5,90 e/lasku /tavoite 4,70 e/lasku ja palkka 15,10 e/ palkkapussi (tavoite 10,10 e). Yksikköhinnat ovat keskimääräisiä hintoja ja vaihtelevat toimialoittain. Vaikutukset henkilöstöhallintoon - Paikalliset sopimukset - Sopimusneuvonta - Henkilöstön rekrytointi 16

17 - Päätökset palveluaikojen perusteella myönnettävistä lisistä - Tietojen konvertointi FK:hon Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö Henkilöstö ja palkkahallinnon järjestelmä Aditron FortimeK on ollut Kouvolan kaupungilla käytössä vuodesta 2004 lähtien. FK:n kantaan on konvertoitu uuden Kouvolan kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. Palvelussuhteen historiatiedot muiden järjestelmien piirissä olleilta on lähestulkoon kokonaan konvertoimatta. Puuttuvien tietojen siirtoa suunniteltiin tälle vuodelle. Uusien liikelaitosten perustaminen alkaen omaksi palkanlaskentayksiköksi vie kaikki resurssit, joten konversio siirtyy vuodelle Samoin uuden arkistolain määräys palkkakorttien sisällöstä ja tulostamisesta vuosittain syntymäajan mukaisesti aakkosjärjestykseen on ensi vuoden alun työlistalla. Arkisto ei tulevaisuudessa enää ota maksupäivittäin tulostettavia palkkaluetteloja. Personec F.K. ESS moduuliin liittyvät henkilöstöhallinnon prosessit ja Travelmatkustuksenhallintajärjestelmän prosessit on läpikäyty. Prosessien täytäntöönpano ajoittuu vuodelle 2010 sitä mukaa kun tekniset valmiudet on olemassa. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii myös paljon sisäistä ja ulkoista kouluttamista. Travel matkustuksenhallinnan ohjelmisto: Travelin käyttäjäksi lähti pilottina Liikelaitos Kouvolan Vesi. Keskiviikkona klo 12. mennessä hyväksytyt laskut menevät perjantaina maksuun. Käyttöönottoaikataulu tarkentuu ohjausryhmän kokouksessa Pohjois Kymen Tiedon aikataulun pohjalta. Muuta huomioitavaa Fortime FK:n piiriin mahdollisesti tulevan henkilökunnan Primassa olevien tietojen konversioon on panostettava. Jotta tiedonsiirto onnistuisi, vaatii se henkilöresursseja sekä euroja. Palvelujen tuottamisvaihtoehdot Kaupungin talouspalvelukeskuksella on mahdollisuus tuottaa KoTePa hankkeessa kaupungille siirtyvät talous ja henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut. Tehtävien siirron valmisteluun ja siirtoon tarvitaan aikaan noin 10 kk. Siirtyvien tehtävien vaikutus palvelukeskuksen nykyvolyymiin on noin + 5 %, henkilötyövuosina noin 3 htv ja e/v. Talouspalvelukeskuksen htv arvio perustuu siihen, että aluesairaalan volyymi on noin 5 6 % kaupungin toiminnasta. Rajahinnoilla laskettuna kustannusvaikutus on noin e eli noin 0,6 % aluesairaalan 30 milj. euron menoista. Pelkän henkilötyön vuosikustannus on noin e/v. Lisävolyymin laskee keskimääräistä yksikköhinta noin 2 3 %, vaikka menolisäys otetaan huomioon. Aluesairaalalta tultaneen laskuttamaan noin e/v, eli 0,8 % menoista. Arvion mukaan htv:t jakautuvat laskennallisesti: Kirjanpito/laskenta 1 ja laskut/laskutus 0,8 ja palkat 1, Toimenpide ehdotukset Sairaanhoitopiiri ja Kouvolan kaupunki ovat luoneet omiin tarpeisiinsa ja toimintamalleihinsa pohjautuvan ohjelmistokokonaisuudet. Hallintomallin ja toimintamallin selvittyä Kouvolan on haettava ratkaisut, joilla se pystyy eri tekijät huomioiden parhaiten tuottamaan talous ja henkilöstöpalvelut uudelle isommalle organisaatiolle. 17

18 Terveydenhuollon tukipalveluissa valintaa sitoo haluttu alueellisuus potilastietojärjestelmissä. Tämä on jo nyt otettu toimintamalleissa huomioon. Talous ja henkilöstöpalveluissa seurataan aktiivisesti myös valtakunnallisia kuntien yhteisiä hankkeita. Alatyöryhmän totesi, että Kouvolan kaupungin tulee päättää, mitkä palvelut se pystyy tuottamaan välittömästi itse ja/tai onko tarvetta ostaa lähtötilanteessa joitakin palveluja (esimerkiksi Seutulaskennalta). Ensisijaisesti palvelut pyritään tuottamaan itse ja Kouvolan talouspalvelukeskuksen mukaan Tapa pystyy tuottamaan talous ja henkilöstöpalvelut nykyisillä olemassa olevilla järjestelmillä jo lähtötilanteessa, mikäli palvelukeskukselle on riittävät resurssit ja osaaminen käytettävissään tietojärjestelmien käyttöönotto ja muutostehtäviin. Kouvolan talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on osa vasta hankittu tai tehty olemassa oleviin versiopäivitykset, joten olisi luontevaa rakentaa toiminta olemassa olevien tietojärjestelmien varaan. Toisaalta järjestelmät kehittyvät nopeasti eikä käytössä olevien järjestelmien elinkaari välttämättä ole kovin pitkä. Ohjelmistovaihtojen perusteena tulee olla, että ne soveltuvat nykyistä paremmin valittuihin toimintaprosesseihin. Kouvolan talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on tällä hetkellä osa vuokrattuna (ns. aspattuna) ja osa lisenssihankittuja. Käytössä olevat lisenssimäärät eivät tule riittämään, mutta tämän päivän lisenssien hintataso ei kuvaa huomisen hinnoittelua johtuen hinnoittelun lähtökohtien muuttumisesta. Seutulaskenta voi tarvittaessa tuottaa osan tai kaikki talous ja henkilöstöhallinnon palveluista tietyin edellytyksin, mikäli Kouvola siirtää aluesairaalan toiminnan omaksi toiminnaksi ja sen oma talouspalvelukeskus ei pysty esim. nopeasta aikataulusta johtuen tuottamaan palveluita lähtötilanteessa. Alatyöryhmän näkemyksen mukaan kustannusarvion antaminen on tässä vaiheessa vaikeata. Työryhmä muistuttaa, että alkuvaiheessa tulee merkittäviä kertaluontoisia kustannuksia mahdollisista lisenssien hankkimisista, tietokantojen yhdistämisistä, asiantuntijatyöstä, koulutuksista, laitehankinnoista jne. Edellä mainittujen lisäksi kustannuslaskelmiin tulee huomioida henkilöstön oman työn osuus ja mahdolliset ylityökorvaukset. Työryhmän toimenpide ehdotus: - Selvitettävä mahdollisimman pian organisaatiorakenne kirjaustunnisteen (laskentatunnisteen) valmistelua varten. - Päätettävä, mitä tuotantojärjestelmiä tullaan käyttämään. - Selvitettävä ja päätettävä, mitä talous ja henkilöstöpalveluja tuotetaan Kouvolan talouspalvelukeskuksessa ja/tai kaupungin muissa yksiköissä ja mitä ostetaan ulkopuolelta. - Selvitettävä, mitä tietojärjestelmäsopimuksia voidaan ja halutaan laajentaa/siirtää ja mitä on kilpailutettava. - Käynnistettävä neuvottelut tietojärjestelmätoimittajien ja Pohjois Kymen Tiedon kanssa projektihenkilöstön resursseista. 18

19 Asianhallintajärjestelmän toimenpiteet Tehtävät Nykytila Miten tehdään Toimenpide ehdotus Diaari, kirjaus Noin 50 kirjausta/vuosi, potilasvahinkoilmoituksia, ei muita toimenpiteitä, vain asian kulku ja vaihemerkinnät diaariin. Triplan KuntaToimisto 2011 otetaan käyttöön Dynasty asianhallintajärjestelmä. Keskeneräisiä potilasvahinko ilmoituksia ei ole niin paljoa, ettei niitä voisi siirtää manuaalisesti muutosvaiheessa uuteen järjestelmään. Viranhaltijapäätökset Esityslistat ja pöytäkirjat Määrää ei pystytty arvioimaan Manuaalisesti, päätösluettelot Triplan KuntaToimisto/SHP tekee esityslista ja pöytäkirjat Sopimukset Diaarissa katseluoikeus Triplan Kunta Toimisto Dynasty asianhallintajärjestelmään tai muuhun esim. henkilöstöjärjestelmään henkilöstöpäätökset, työsopimukset jne. Hallinto siirtyy Kouvolan kaupungille ja esityslistat ja pöytäkirjat tehdään siellä Dynastialla Dynastiaan ollaan hankkimassa erillistä sopimusten hallintaa tai vaihtoehtoisesti sopimukset hallitaan Therefore dokumenttien hallintajärjestelmällä asia on kesken. Hankintapäätökset Hankinnat Sapalla Riippuu siitä mistä palvelut hankitaan. Henkilöstöpäätökset Kartoitettava minkälaisia päätöksiä tehdään ja mihin ohjelmaan? Dokumenttien hallinttelmässä Ei dokumentteja järjes Dynastia tai Therefore Arkistohallinta Ei käytössä Kuuluu arkistotoimelle. Muut havainnot: Kuusankosken aluesairaalassa ei ole otettu Triplanin KuntaToimisto ohjelmaa kunnolla käyttöön. Ohjelman sisäänajo on ollut puutteellista ja koulutus vähäistä, josta johtuen ohjelman hyödyt ovat jääneet suurelta osin hyödyntämättä. Kuusankosken aluesairaalassa on 2 4 käyttäjää. Toimenpiteet: Nimetään yksi henkilö perusturvan toimialalta pääkäyttäjiksi (päävastuun kantajat) ja 3 pääkäyttäjää Kuusankosken aluesairaalasta. Pääkäyttäjät ja työryhmän jäsenet tekevät tarvekartoituksen. Pääkäyttäjät koulutetaan ensin. Voidaan olettaa, että Kuusankosken aluesairaalan noin 200 henkilöstä aktiivisia Dynastyn käyttäjiä tulee alkutilanteessa olemaan ja kaikkiaan ehkä 30. Käytettäviä osioita olisivat diaari, viranhaltijapäätökset ja sopimukset. Otetaan käyttöön Kouvolan kaupungilla voimassa olevat toimintaohjeet. Käyttöönotossa tarvitaan johdon sitoutumista. 19

20 Alustava arvio henkilötyöpäivistä: Alku kartoitus: Tunnukset, salasanat ja oikeudet Koulutus pääkäyttäjille Koulutus varsinaisille käyttäjille Yhteensä 1 1/2 pv ½ pv 1 pv 1 pv (jaettuna kahteen ryhmään) 4 pv. Arkistointi suunnitellaan ja toteutetaan osana KoTePa projektia arkistopäällikön ohjeiden ja AMSin mukaisesti. Huomioitava tarvittavien tiedostojen siirto/tulostaminen (esim. henkilökohtaiset tiedostot). Viestinnän edellyttämät toimenpiteet ovat sähköpostitunnusten hankinta siirtyvälle henkilöstölle sekä intran ylläpidon tehtävät/tunnukset. Koulutus sähköpostijärjestelmään ja intraan. 4.2 Asiakastietojärjestelmät Yleistä Työryhmän keskittyi terveydenhuollon Efficaan ja siihen integroituihin ohjelmiin ja niiden rajapintoihin. Sama Efficaversio 4.0 käytössä molemmilla 12/ Nykytila Lisenssit /käyttäjät/henkilökunta/ Effica - Lisenssit KouvolaEffica Käyttäjätunnukset Kouvola: 2840 käyttäjätunnusta ja 36 käyttäjäryhmää (tieto Effican seurannasta). Käyttäjätunnusten luku on suurempi kuin hk:n oikea lkm, koska mukana on anonyymejä resurssikäyttäjiä esim. ajanvarauskirjoja varten. 20

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Sisältöä Muuttuva terveydenhuollon toimintaympäristö Yhteentoimivuus ja

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä Tietohallinto Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 2006 Tietohallintopää äällikkö Raimo Kuikka Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuollon atk-päivät, Mikkeli, 29.-30.5.2006 ESSHP-alueen toimintaympärist

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava Miksi arkkitehtuuria pitää pohtia? Arkkitehtuurin ylläpito, muutostarpeiden havaitseminen ja reagointi Päästävä kestävään kehitykseen ja järkeviin migraatiopolkuihin,

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013 Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka Ohjausryhmä 14.3.2013 Työryhmät Tietoteknikka - Effector Apuvälinelogistiikka (huolto, pesu, logistiikka, varastointi) Talousryhmä (hankinnat, sopimusten

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

ESSHP:n toimintaympäristö

ESSHP:n toimintaympäristö ESSHP:n toimintaympäristö Väestö: 103664 (2% Manner-Suomesta) yli 65 vuotiaita 20,4% (2004 Suomi 15,8%) kasvaa yli 30%:iin vuonna 2030 alle 6 vuotiaita 6,3% (Suomi 7,7%) 12 kuntaa (2007 10 kuntaa) 7 terveyskeskusta/kuntayhtymää

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1 Timo Valli on tällä hetkellä valtiovarainministeriön ICT-johtaja. Hän on aiemmin ollut 12 vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana ja sitä ennen vakuutusyhtiöiden tietohallintojohtajana.

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM)

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) anne.niska@ouka.fi 1 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KAKSI ERI NÄKÖKULMAA

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 Valtionhallinnon siirtyminen e-laskutukseen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 1 Edellytykset toimivalle e- laskutukselle 1. Toimivat järjestelmät Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä (Rondo) Käyttöönotot

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke

Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti, 20.5.2008 Projektipäällikkö Minna Huovila Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä HANKKEEN TAUSTAA Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP 5.5.2015 Kiila yhteistyö Ari Pätsi 5.5.2015 Tavoitteita tulevaisuuden sote-palveluille ja tietojärjestelmille

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki Kuvataan ja analysoidaan sosiaalija terveydenhuollon alueellisen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA

MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA Pohjois-Savon liitto MAAKUNTAVERKKO Sivu 1 MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA Pohjois-Savon liitto MAAKUNTAVERKKO Sivu 2 1. Tausta Pohjois-Savon liitto rahoitti ajalla 1.2.2006 28.2.2007

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot