TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ"

Transkriptio

1 ESISELVITYS TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0 ESISELVITYS Sirpa Mäntynen/työryhmä Muutoksia kautta asiakirjan (kirjoitusvirheiden korjauksia, kuvat lisätty mutta varsinainen asiasisältö ennallaan). Lähetetään sekä KoTePan projektitiimille että työryhmälle. 1.1 ESISELVITYS, Sirpa Mäntynen, Marko Kaukonen, lisätty s. 23 lähetekäytäntöihin liittyvää tekstiä Jaakko Vuolasto lisätty kuvat lisätty tekstiä kappaleeseen 7 lisätty 8.2 toimenpide ehdotuksiin ensimmäinen kpl

2 ESISELVITYS Sisältö JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ KoTePa HANKE /Tietojärjestelmä ryhmä Tietojärjestelmäryhmän tehtävät: Esiselvityksen organisoituminen ja aikataulu Esiselvityksen taustalla olevat muutostrendit ja skenaariot Valtakunnalliset Seudulliset Alueelliset, paikalliset Kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksenä Kokonaisarkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurimalli Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Nykytila Toiminta arkkitehtuuri (Palvelut ja asiakkuudet) ja järjestelmäarkkitehtuuri Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Asiakastietojärjestelmät Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Tukipalvelut Yleistä Nykytila... 28

3 ESISELVITYS Toimenpide ehdotukset Informaatioarkkitehtuuri (Sisäinen toiminta ja tieto) Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Teknologia arkkitehtuuri Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Tietoturva arkkitehtuuri Yleistä Nykytila Toimenpide ehdotukset Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri Yleistä Toimenpide ehdotukset Hanke ja projektiarkkitehtuuri Toimenpide ehdotukset Riskienhallinta näkökulma Tunnistetut riskit, ja hallintaehdotukset... 46

4 Kuvaluettelo ESISELVITYS KUVA 1 Työryhmän yleinen työprosessi... 6 KUVA 2 Liiketoiminnan arkkitehtuuri ja teknologiavalintaohjaus... 8 KUVA 3 Tietojärjestelmiin vaikuttavat hankkeet ja projektit KUVA 4 Kokonaisarkkitehtuuri KUVA 5 Kokonaisarkkitehtuuri Archimate notaatiolla KUVA 6 Kohdearkkitehtuuria Archimate notaatiolla KUVA 7 Harjoitus vastaanottopalvelun arkkitehtuurista KUVA 8 9 Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö KUVA 10 Historiatietojen katselukeskiarvot viikolla KUVA 11 Vaihtoehdon 1 tietokantamalli KUVA 12 Vaihtoehdon 2 tietokantamalli KUVA 13 Vaihtoehtojen 1 2 yhdistyminen KANTA palveluihin KUVA 14 Vaihtoehdon 3 tietokantamalli KUVA 15 Vaihtoehdon 3 innovaatiomalli KUVA 16 Etelä Savon ja Kaakkois Suomen terveydenhuollon tietoliikenneverkosto KUVA 17 Kymshp yhteyksien periaatekuva KUVA 18 Tietoturva arkkitehtuuri KUVA 19 Sähköisen asioinnin käsiteet Kuva 20 Sähköisen asioinnin arkkitehtuuriperiaatteet Kuva 21 Sähköisen asioinnin sidosarkkitehtuurit Kuva 22 Sähköisen asioinnin arkkitehtuurin kehittäminen... 45

5 JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ( ) Brommels Elonheimo asiantuntijaselvityksen Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategia ja sen toimenpidesuositukset jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaupunginhallitus toimii jatkovalmistelun ohjausryhmänä ja kaupunginjohtaja johtaa virkamiesvalmistelua. Jatkovalmistelua työstetään työryhmissä jotka raportoivat vuoden 2009 loppuun mennessä. Raportit käsitellään valtuustoseminaarissa Kouvolan terveyspalvelut järjestetään niin, että ne tukevat kaupungin hyvinvointi ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Mikäli tulevan terveydenhuoltolain laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä koskevissa säädöksissä väestömäärän alarajaksi päätetään asukasta, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on etsittävä uusia ratkaisuja varmistaakseen nämä palvelut väestöilleen. Toiminta järjestetään suurten potilasryhmien tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti. Määritellään potilasryhmät, kuvataan palveluprosessit tarvittavine tutkimus ja hoitotoimenpiteineen, hoiva ja kuntoutuspalveluineen, arviointi ja seurantatoimintoineen, sekä sovitaan toimintayksiköiden ja asiantuntijoiden tehtävät ja työnjako. Kaikki terveyspalvelujen tuotanto kattaen lähipalvelut ja sairaalatoiminnan on saman johdon alaista. Tavoitteena on, että Kouvolan terveydenhuolto muodostaa täyden palvelun verkoston, jonka osat ovat monipuolisia perus ja erikoispalveluja tarjoavat lähipalveluyksiköt sekä päivystys ja toimenpidekeskuksena toimiva sairaala. Kaupungin välitön järjestämisvastuu kattaa noin 90 % asukkaiden tarvitsemista terveyspalveluista, jotka järjestetään omana toimintana, yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa tai teetetään alihankintoina. Ns. vaativan erityistason palvelut hankitaan sairaanhoitopiirin välityksellä voittopuolisesti Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Tietojärjestelmät työryhmä on ollut yksi KoTePan työryhmistä ja tässä raportissa käsitellään tämän ryhmän selvitystyön tuloksia. Tietojärjestelmät työryhmän selvityksen kohteena oli muutoksen vaikutusten selvittäminen ja arviointi koko tietojärjestelmä kokonaisuuteen. Työryhmä totesi useaan otteeseen annetun toimeksiannon haasteelliseksi johtuen eri syistä. Merkittävimpinä haasteina pidettiin esiselvitykseen käytettävää aikaa, toiminnallisten linjausten abstraktia tasoa sekä palveluorganisaation puuttumista. Silloin kun tavoitetila on määrittelemättä, niin kehittämistarpeita ei saa tarpeeksi selkeästi esiin. Tiivistettynä yhteenvetona ja yleisinä toimenpide ehdotuksina työryhmän näkemys on, että tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi ja käyttöönottoihin on varattava riittävästi resursseja. Toimenpiteenä esitetään tietojärjestelmäkokonaisuudesta vastaavan projektipäällikön nimeämistä (työaika varattu kokonaisuudessaan projektiin) sekä varautumista projektiin osallistuvien työntekijöiden vapauttamiseen omasta toimestaan. Aikataulu on haasteellinen ohjelmistojen sekä tietotekniikan näkökulmista, koska valmisteluaikaa jää niukasti. Toivottavaa on, että päätös saadaan jo tammikuussa, sillä toimittajien resurssivaraukset tulee tehdä heti alkuvuodesta tai niin aikaisin kuin mahdollista. Henkilöstön jaksaminen tulee huomioida huolellisella suunnittelulla, riittävällä resursoinnilla sekä koulutuksella. Onnistuneen lopputuloksen ehdoton edellytys on, että palvelut ja toimintamallit kuvataan ja mallinnetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työryhmä ansaitsee kiitokset sitoutuneesta työotteestaan ja työryhmässä vallinneesta positiivisesta hengestä. 5

6 2 KoTePa HANKE /Tietojärjestelmä ryhmä 2.1 Tietojärjestelmäryhmän tehtävät: - selvittää ja suunnitella strategian mukaisesti tietojärjestelmien integrointi ja käyttöönotto siten, että palvelut turvataan ja tilastoinnin ja laskutuksen oikeellisuus taataan tietojärjestelmien osalta (huomioidaan sopimukset ja lisenssit) - selvittää ja suunnitella tavoitteiden mukaisen tietotekninen infrastruktuuri (työasemat, tietoverkot ja palvelimet) - selvittää alueelliset ja valtakunnalliset tämän työryhmän tehtäviin vaikuttavat hankkeet (esim. KANTA) - selvittää ja suunnitella rekisterinpitäjän tehtävät ja velvollisuudet 2.2 Esiselvityksen organisoituminen ja aikataulu Työtä ohjaaviksi periaatteiksi sovittiin projektimainen työtapa ja KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva viitekehys. Työryhmien yleisenä työprosessina ja toimeksiannon ohjeistuksena oli alla oleva malli. Tehtävän ulkopuolelle rajattiin toimeenpanon suunnittelu. KUVA 1 Työryhmän yleinen työprosessi Tietojärjestelmäryhmän kokoonpano ja kokoukset on kuvattu taulukkoon. Osallistuja rooli Sirpa Mäntynen puheenjohtaja x x x x Anne Tillström sihteeri x x x x x= läsnä p= poissa = ei kutsua Pekka Jaatinen jäsen x x p x Kimmo Salmio jäsen x x x x Merja Käyhty jäsen x x x x Sari Mattsson jäsen x x p p Mari Mustamäki jäsen x x x x Irma Suonoja jäsen x x x p 6

7 Osallistuja rooli x= läsnä Mika Lyytikäinen jäsen x x p x Lari Nuotio jäsen x x x x p= poissa = ei kutsua Annukka Lahdenpää henkilöstön edustaja x x p x Riitta Kalve henkilöstön edustaja x x x x Timo Koivu asiantuntija/kymshp p p x p Tiina Herttuainen asiantuntija/medi IT x x p p Marko Kaukonen asiantuntija/medi IT x x Jaakko Vuolasto asiantuntija/medi IT x Tarja Hanninen yleishallinto tr pj. x Tietojärjestelmäryhmälle muodostettiin kolme alatyöryhmää: Tietotekniikka ja tietoliikenne työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Lari Nuotio (Pohjois Kymen Tieto). Tietojen keruuta oli työstämässä ryhmä, joka koostui Pohjois Kymen Tiedon, perusturvan, Medi IT:n, Kymshp:n, Kastek Oy ja Tiedon asiantuntijoista. Asiakastietojärjestelmä työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Mari Mustamäki. Työryhmä kokoontui kolme kertaa (7.10, , ). Työryhmään kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Sari Mattsson (Kouvolan kaupunki), Kirsi Henttonen (Kouvolan kaupunki), Tuula Salo (KAS), Kimmo Salmio (KAS), Merja Salminen (KAS), Kari Hyötyläinen (Medi IT). Työryhmä keskittyi terveydenhuollon Efficaan ja siihen integroituihin ohjelmiin ja niiden rajapintoihin. Effican versio 4.0 on käytössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 12/2009. Tukipalvelut työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajan toimi Merja Käyhty. Työryhmään kuuluiva, Kari Toivonen (Kouvolan kaupunki), Veli Pekka Polkko (Kouvolan kaupunki), Sirpa Senne (Kouvolan kaupunki), Pirkko Kotro (Kouvolan kaupunki), Merja Saarinen (Kouvolan kaupunki), Martti Rastas (Pohjois Kymen Tieto), Merja Tiainen (Kymshp), Pekka Hermonen (Kymshp), Annukka Lahdenpää (Kymshp), Hannu Korjus (Kastek Oy), Timo Lassila (Kymen Tekstiilihuolto), Lasse Äijö (Sairaala Logistiikka). Talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajan toimi Tarja Hanninen. Työryhmään kuuluivat Pirjo Piippo Pukki (Kouvolan kaupunki), Asko Rautala (Kouvolan kaupunki), Helena Kinnunen (Kymshp), Tiina Häyhä (Kymshp), Marja Merovuo (Seutulaskenta Oy). Tällä työryhmällä oli lisäksi alatyöryhmänä asiakirjahallinto ja arkistointityöryhmä. Asiakirjahallinto työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtaja toimi Tuija Rinne (Kouvolan kaupunki) ja arkistotyöryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Marketta Aarnio (Kouvolan kaupunki). Viestinnän näkökulma selvitettiin viestinnän (Heli Veripää) ja tietohallintopäällikön välisissä keskusteluissa. 7

8 2.3 Esiselvityksen taustalla olevat muutostrendit ja skenaariot Valtakunnalliset Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen lähivuosien kehittämistavoitteet ja toimenpiteet määritellään hallitusohjelmassa, sosiaali ja terveysministeriön strategiassa ja Kaste ohjelmassa Brommels, Elonheimo raportin mukaan kansainväliset terveydenhuoltotutkijat ovat erittäin yksimielisiä siitä, että tehokkain terveyspalvelujen järjestämismuoto on ns. vertikaalisesti integroitu järjestelmä, millä tarkoitetaan laajaa palvelukirjoa tarjoava ja sairauden koko hoitoketjun kattavaa järjestelmää. Paras lainsäädännön vaatimukset ovat Pohjois Kymenlaakson osalta täyttyneet vuodenvaihteessa tapahtuneet kuntauudistuksen myötä. Uusi terveydenhuoltolaki säilyttää kuntien ensisijaisen terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Voimassa olevan valtionosuuslainsäädännön mukaan kunnilla on vapaus järjestää väestönsä tarvitsemat terveyspalvelut omana toimintana, kuntien välisenä yhteistyönä tai hankkimalla ne yksityisiltä palvelujentuottajilta. Merkittävimpiä lähivuosien muutoshankkeita sosiaali ja terveyspalvelujen sektorilla on valmisteilla oleva kansallinen terveysarkisto. KanTa on tarkoitettu palvelemaan sekä terveydenhuollon ammattilaisia että kansalaisia. KanTa palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, potilastietoarkisto sekä mahdollisuus katsoa omia terveystietojaan netin kautta. KuntaIT on asettanut palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) edistämisen yhdeksi tärkeimmäksi tulevaisuuden tavoitteeksi. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin merkityksen ja vaikutusten ymmärtäminen edellyttää kuitenkin laajemman näkökulman tarkastelua. Arkkitehtuurin valintaa pitäisi ohjata aina liiketoimintatavoitteet ja strategia. Valittu arkkitehtuuri ohjaa puolestaan teknologiavalintoja. Liiketoiminta Arkkitehtuuri Teknologiat KUVA 2 Liiketoiminnan arkkitehtuuri ja teknologiavalintaohjaus KuntaIT käyttää seuraavaa määritelmää palvelukeskeisestä arkkitehtuurista: Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) on joukko suunnitteluperiaatteita, käytäntöjä, menetelmiä, kehyksiä ja tekniikoita, jotka mahdollistavat sovellustoiminnallisuuksien tarjoamisen ja pyytämisen joukkona jaettuja liiketoimintalähtöisiä sovelluspalveluita. SOA muodostaa ajattelutavan asioiden suunnittelemiseksi ja hahmottamiseksi palveluiden kautta. SOA ympäristössä ohjelmistojen toiminnallisuus ja sovelluslogiikka toteutetaan jaettujen uudelleenkäytettävien palveluiden avulla. Palvelut toimivat toiminnallisuuden ja sovellus 8

9 logiikan rakennusosina. Palvelut sisältävät palvelurajapinnan ja niitä kutsutaan tietoverkossa välitettävien viestien välityksellä. Palvelukeskeisestä arkkitehtuurista on useita muitakin määritelmiä. Määritelmät ovat kuitenkin harvoin keskenään ristiriitaisia, vaan määritykset painottavat eri asioita ja näkökulmia Seudulliset Merkittävimmät seudulliset hankkeet ovat KEKSI sähköiseen asiointiin liittyvä hanke sekä eresepti ja KanTa hankkeet. Vuona 2008 aloitettiin Medi IT Oy:n ja Itä Savon sairaanhoitopiirin yhteinen selvitystyö, jonka tehtävänä oli etsiä visioita ja ideamallia sosiaali ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisestä alueellisten toimintamallien ja siihen liittyvien sähköisten palveluiden kehittämiseen. Piirien tarpeiden ja läpikäytyjen tavoitteiden pohjalta syntyi KEKSI hanke, joka on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin, Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiirin, Itä Savon sairaanhoitopiirin sekä Etelä Savon sairaanhoitopiirin yhteinen lähtö kohti monikanavaista asiointia. Tavoitteena on luoda alueille laajennettavissa oleva yleinen ja yhteinen toimintamalli sähköisten palveluiden hyödyntämiseksi sosiaali ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yhteensopivat ja yhteentoimivat palvelut tukevat piiri ja organisaatiorajat ylittävän hoitokokonaisuuden hallintaa ja omahoitoa, terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien uudistamista ja laadun parantamista. Hankkeella on organisaatioiden johdon tuki ja näiden strategiat ohjaavat toimintaa vahvasti. Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen alueellinen toimintamalli ja palvelujärjestelmä kansalaisen sähköisten palveluiden osalta. Perinteisestihän tämän tyyppisten hankkeiden osalta on saatettu tehdä yhteistyötä piiritasolla, mutta toimintamallien ja järjestelmien toteutus on jätetty piirien omalle vastuulle ja yhtenäistä kokonaisuutta ei ole välttämättä saatu luotua. Hankkeessa on tavoitteena laajentaa osana ekat hanketta kehitetty Etelä Savossa käytettävä Hyvis.fi kansalaisportaali kaikkien piirien alueelliseksi hyvinvoinnin ikkunaksi. Tämä mahdollistaa kansalaisille yhteismitallisen monikanavaisen asiointimallin sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaille Kaakkois Suomessa, Itä Savossa ja Etelä Savossa. Kansalainen ottaminen osaksi hoitotiimiä tarkoittaa merkittäviä muutoksia terveydenhuollon ammattilaisten toimintaan ja kokonaisuuden toiminnanohjaukseen. Tämän hankkeen osalta ainutlaatuinen asia on toimijoiden erilaisuus ja niiden väliset suhteen. Mukana on kuntia, sairaanhoitopiirejä ja sosiaali ja terveyspiirejä erilaisilla palvelualueilla ja vastuilla. Tunnistettuja ylätason toimialueita, ovat sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Uudistus mahdollistaa organisaatioiden ja piirien välisten toimintamallien yhdenmukaistamisen ja ammattilaisen välisen yhteistoiminnan lisäämisen. 9

10 2.3.3 Alueelliset, paikalliset Organisaatiorakenne muuttuu (tilirakenne)=> merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin KoTePa Toimikortti VOPA erec (lakisääteinen) KEKSI KANTA (lakisääteinen) Organisaatiomuutos Muut hankkeet ja projektit KASTE, SOTE INTO ym. KUVA 3 Tietojärjestelmiin vaikuttavat hankkeet ja projektit 3 Kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksenä KoTePa työssä ja projektin eri vaiheessa yhteen sovitetaan ja sovelletaan Kouvolan kaupungin tietohallinto ohjelman kokonaisarkkitehtuurin ja IT Governancen kehittämislinjauksia. Integroidulle terveydenhuollolle laaditaan kohdearkkitehtuuri ja sen hallintamalli. 3.1 Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT ratkaisujen kehittämisessä. Käytännössä kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista nykytai tavoitetilan arkkitehtuurilinjauksista. 10

11 KUVA 4 Kokonaisarkkitehtuuri Toimenpide ehdotuksena on toimintalähtöinen suunnittelu. Esiselvitysvaiheessa näkökulmana on painottunut enemmän tietojärjestelmälähtöinen lähestyminen, koska tässä vaiheessa ydintoiminnan tavoitteet, tarpeet ja palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Tavoitetilan kirkastuttua voidaan tarkemmin suunnitella KoTePan järjestelmäkehitystä. Arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan ydintoiminnan strategiset tavoitteet. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta nykytilan (esiselvitys) ja tavoitetilan kuvausten pitäisi olla suhteessa toisiinsa. KUVA 5 Kokonaisarkkitehtuuri Archimate notaatiolla 11

12 KUVA 6 Kohdearkkitehtuuria Archimate notaatiolla Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri on organisaation koko tieto, järjestelmä ja teknologiaympäristöä rajatumpi osakokonaisuus, jossa keskitytään jonkun tietyn haasteen, osa alueen tai toiminnon ratkaisun kuvaamiseen. Viitearkkitehtuuri on yleensä abstrakti, toimittajaneutraali ja yleinen esitys tietojärjestelmän tai esimerkiksi tietoarkkitehtuurin jäsennyksestä, toiminnoista ja sen loogisista komponenteista varsinaisen toteuttamisen tueksi. Viitearkkitehtuuri kuvaa kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä kuvattua tavoitetilaa kyseisellä rajatulla osa alueella. Viitearkkitehtuurista voi olla useita eri toteutuksia. Esimerkiksi useat eri kunnat voivat toteuttaa hiukan toisistaan poikkeavia paikallisia sähköisen asioinnin ratkaisuja siten, että nämä kaikki noudattelevat kuntasektorin sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuria Kohdearkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri on kuten viitearkkitehtuuri, mutta konkreettisempi ja täsmällisempi. Se kuvaa tyypillisesti yhden toteutettavan rajatun alueenarkkitehtuurin. Kohdearkkitehtuuri poikkeaa viitearkkitehtuurista siten, että sen mukaisia toteutuksia tehdään vain yksi eikä useita, kuten viitearkkitehtuureissa. 12

13 KUVA 7 Harjoitus vastaanottopalvelun arkkitehtuurista Kokonaisarkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalli on kattotermi kokonaisarkkitehtuurikehikolle, joka koostuu arkkitehtuurimenetelmästä, arkkitehtuurin hallintamallista sekä arkkitehtuurin kypsyystasomallista Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurimenetelmä on keskeisin kokonaisarkkitehtuurimallin osakokonaisuus. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on jäsentynyt rakenne ja joukko tähän rakenteeseen sijoitettuja kuvauspohjia, joiden avulla voidaan kuvata kokonais arkkitehtuurinäkökulmasta erilaisten kohdeympäristöjen nyky ja tavoitetiloja. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ulottaa näkökulmansa pelkkien tietojärjestelmien ulkopuolelle kuvatakseen myös ne substanssitoiminnan syyt ja tarpeet, joita varten tietojärjestelmiä tehdään sekä tässä tarvittavat tiedot. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä jäsentyy näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin (abstraktiotasoihin) ja näiden muodostamaan rakenteeseen sijoitettuihin, valmiisiin kuvauspohjiin sekä näiden kuvauspohjienhyödyntämiseen. 3.2 Nykytila Kouvolan kaupungin tietohallinto yhdessä Salivirta & Partnersin, Conceptia Oy:n sekä Medi IT:n kanssa on käynnistänyt kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksen mukaisen osaamisen kehittämisen ja arkkitehtuurin hallintamallin laatimisen. Työ toteutetaan pilottina ja se päättyy joulukuussa Kokonaisarkkitehtuuri työlle tehdään erillinen toimenpidesuunnitelma osana tietohallinto ohjelmaa. 13

14 4 Toiminta arkkitehtuuri (Palvelut ja asiakkuudet) ja järjestelmäarkkitehtuuri 4.1 Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Yleistä Työryhmän työn teki haasteelliseksi annetun selvitystyön tiukka aikataulu. Käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöresurssien lisäksi talous ja henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmien toteutusesitykseen vaikuttavat toimintamallit, käytössä olevat tuotantojärjestelmät sekä hankkeen suunniteltu toteutusaikataulu. Tietojärjestelmä työryhmän tiedossa on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Seutulaskenta Oy:n käytössä olevat sovellukset (Kuusankoskella ja myös Kouvolan kaupungin yksiköiden yhteydessä), joten alatyöryhmässä ei koottu tietojärjestelmäluetteloa eikä sovelluksia, jotka kytkeytyvät talous ja henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmiin Nykytila Sairaanhoitopiirin talous ja palkanlaskentapalvelut Kuusankosken aluesairaalassa tuotetaan samoin periaattein kuin muuallakin Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä. Palveluja tuottaa Seutulaskenta Oy. Seutulaskenta Oy toimii seudullisena julkisen hallinnon tukipalveluja tuottavana palvelukeskuksena. Seutulaskennan palvelut ovat taloushallinto, palkkahallinto, rekrytointi ja hankintapalvelut. Seutulaskenta tuottaa palveluja omistajilleen, joista yksi on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Tarvittavasta Seutulaskennan asiakaskunnan ja omistajuuden laajennuksesta tulee käydä omistajien kanssa neuvottelu. Kuusankosken aluesairaala on osa sairaanhoitopiirin toimintaa. Seutulaskenta maksaa henkilökunnan palkat (järjestelmänä Prima ja työvuorosuunnittelussa Titania). Seutulaskennan taloushallinto huolehtii ostolaskut maksuun ( kierrätysjärjestelmänä SAP:n Workflow), palkkojen ja laskujen maksatuksen (BasWare) ja kirjanpidon (SAP). Erikoissairaanhoidon Efficasta siirretään potilaslaskutuksen ja kuntalaskutuksen laskutettava aineisto SAP:n myyntilaskutukseen, josta laskutus lähtee e kirjeenä tai verkkolaskuna. Seutulaskenta tuottaa palkkahallinnon palvelut työntekijälle/vuosi, palkkalaskelmia tuotetaan noin kpl/vuosi. Myyntilaskuja lähetetään kpl/vuosi ja ostolaskuja otetaan vastaan kpl. Seutulaskennan henkilökunta on nyt noin 100 työntekijää, joista palkkahallinnossa 29 henkilöä ja taloushallinnossa 37 työntekijää. Kuusankosken Aluesairaalan osuus resursseista; - palkanlaskenta 495 (sis. Kastek Oy:n ja liikelaitokset Sairaala apteekki ja Sairaalapalvelut) - myyntilaskutus noin kpl:tta (Effica), - ostolaskut noin kpl:tta (sis. varaston ostolaskut) Sairaanhoitopiirin (myös aluesairaalan) budjetointi, hoitopalvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta sekä toiminnan ja talouden raportointi hoidetaan keskitetysti shp konsernin palveluna. Budjetoinnissa ja raportoinnissa on käytössä Cognos tuotteet. Tuotteistuksessa käytetään Ecomed IC ohjelmistoa sekä osittain myös excel taulukkolaskentaa. SAP järjestelmästä on rakennettu liittymät sekä raportointi että budjetointijärjestelmään. 14

15 Raportointijärjestelmän tietoja päivitetään kerran vuorokaudessa (talous, projektit, materiaalit, investoinnit) tai kerran kuukaudessa (myynti kunnille). Konsernin keskitetyssä taloushallinnossa tehtäviä hoitaa 3 henkilöä. Tietojärjestelmiin liittyvä käytön tuki ja hallinta on ostettu Medi IT:ltä. Medi IT:n hallussa on myös näihin liittyvä lisenssi ja hintatieto. v KUVA 8 9 Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö 15

16 Palvelujen tuottamisvaihtoehdot Seutulaskenta on strategiassaan määritellyt tavoitteeksi avata yhteistyötä sekä koko Kymenlaaksoon että Etelä Karjalan suuntaan. Tavoitteena on saada aikaan molempia hyödyttävää yhteistyötä ja mahdollisesti työnjakoa. Kotka ja Hamina ovat selvittäneet tietotekniikkapalveluiden yhteistyötä ja selvityksissä on todettu, että yhteinen toimintakokonaisuus koko Kymenlaakson alueella toisi todennäköisesti pienemmät kustannukset ja paremman laadun nykyiseen verrattuna kaikille mukana oleville toimijoille. Myös tavaralogistiikan selvitys on työn alla. Jos Kouvola siirtää aluesairaalan toiminnan omaksi toiminnaksi, voi Seutulaskenta tuottaa tarvittaessa em. palveluja myös Kouvolalle. Esim. myyntilaskutuksen järjestelmä on valmiina erikoissairaanhoidon Efficasta ja myös perusterveydenhuollon Efficasta. Kirjanpidon liittymä on mahdollista tehdä myyntilaskutuksesta Kouvolan käyttämään järjestelmään. Palkkahallinnon palvelut on myös jatkossa mahdollista tuottaa, vaikka useamman järjestelmän käyttäminen yhden työnantajan henkilökunnalle ei ehkä ole järkevää. Seutulaskenta tuottaa osan em. palveluista Kouvolan toimistossa, os. Sairaalanmäki. Mikäli toiminnan siirtymisiä tulee, Seutulaskenta on halukas neuvottelemaan henkilöstön siirtymisistä. Kouvolan kaupungin konsernihallintoon kuuluva talouspalvelukeskus (TaPa) tuottaa kaupungin talous ja henkilöstöhallinnon palvelut: kirjanpito, tilinpäätös, myyntilaskutus, ostolaskut, maksuliikenne ja palkkahallinto. Ohjelmat: - Kirjanpito Logican Raindance, - Tilinpäätös Baswaren GC - Myyntilaskut Logican PROE - Ostolaskut Baswaren IP Palkat Aditron Personec FK - Kassat Baswaren CPU - Työvuorosuunnittelu Titania - Matkalaskut: Adiron Travel (pilottikäytössä, tuotantoon keväällä 2010) - Tietojen ilmoitus (mm. työsopimukset, henkilötiedot): Aditron ESS - Perusturva, Kaapo Effica - Rekrytointiohjelma Artist, pääkäyttäjä henkilöstöyksiköstä Talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on rakennettu liittymiä muihin operatiivisiin sovelluksiin. Tietojärjestelmiin liittyvä käytön tuki ja hallinta on ostettu Pohjois Kymen Tiedolta. Volyymit Talouspalvelukeskuksen tämän hetken vuosi volyymi on kirjanpito riviä, myyntilaskutus laskua, ostolaskut laskut ja palkat palkkapussia. Talouspalvelukeskuksen menot ovat 4,3 Me, henkilötyövuodet 78 v 2010 (tavoite )). Kirjanpidon rivin hinta 0,38 e/rivi, myyntilasku 2,50 e/lasku (tavoitehinta 1,50 e), ostolasku 5,90 e/lasku /tavoite 4,70 e/lasku ja palkka 15,10 e/ palkkapussi (tavoite 10,10 e). Yksikköhinnat ovat keskimääräisiä hintoja ja vaihtelevat toimialoittain. Vaikutukset henkilöstöhallintoon - Paikalliset sopimukset - Sopimusneuvonta - Henkilöstön rekrytointi 16

17 - Päätökset palveluaikojen perusteella myönnettävistä lisistä - Tietojen konvertointi FK:hon Talous ja henkilöpalveluihin liittyvät tietojärjestelmien kehitystyö Henkilöstö ja palkkahallinnon järjestelmä Aditron FortimeK on ollut Kouvolan kaupungilla käytössä vuodesta 2004 lähtien. FK:n kantaan on konvertoitu uuden Kouvolan kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. Palvelussuhteen historiatiedot muiden järjestelmien piirissä olleilta on lähestulkoon kokonaan konvertoimatta. Puuttuvien tietojen siirtoa suunniteltiin tälle vuodelle. Uusien liikelaitosten perustaminen alkaen omaksi palkanlaskentayksiköksi vie kaikki resurssit, joten konversio siirtyy vuodelle Samoin uuden arkistolain määräys palkkakorttien sisällöstä ja tulostamisesta vuosittain syntymäajan mukaisesti aakkosjärjestykseen on ensi vuoden alun työlistalla. Arkisto ei tulevaisuudessa enää ota maksupäivittäin tulostettavia palkkaluetteloja. Personec F.K. ESS moduuliin liittyvät henkilöstöhallinnon prosessit ja Travelmatkustuksenhallintajärjestelmän prosessit on läpikäyty. Prosessien täytäntöönpano ajoittuu vuodelle 2010 sitä mukaa kun tekniset valmiudet on olemassa. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii myös paljon sisäistä ja ulkoista kouluttamista. Travel matkustuksenhallinnan ohjelmisto: Travelin käyttäjäksi lähti pilottina Liikelaitos Kouvolan Vesi. Keskiviikkona klo 12. mennessä hyväksytyt laskut menevät perjantaina maksuun. Käyttöönottoaikataulu tarkentuu ohjausryhmän kokouksessa Pohjois Kymen Tiedon aikataulun pohjalta. Muuta huomioitavaa Fortime FK:n piiriin mahdollisesti tulevan henkilökunnan Primassa olevien tietojen konversioon on panostettava. Jotta tiedonsiirto onnistuisi, vaatii se henkilöresursseja sekä euroja. Palvelujen tuottamisvaihtoehdot Kaupungin talouspalvelukeskuksella on mahdollisuus tuottaa KoTePa hankkeessa kaupungille siirtyvät talous ja henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut. Tehtävien siirron valmisteluun ja siirtoon tarvitaan aikaan noin 10 kk. Siirtyvien tehtävien vaikutus palvelukeskuksen nykyvolyymiin on noin + 5 %, henkilötyövuosina noin 3 htv ja e/v. Talouspalvelukeskuksen htv arvio perustuu siihen, että aluesairaalan volyymi on noin 5 6 % kaupungin toiminnasta. Rajahinnoilla laskettuna kustannusvaikutus on noin e eli noin 0,6 % aluesairaalan 30 milj. euron menoista. Pelkän henkilötyön vuosikustannus on noin e/v. Lisävolyymin laskee keskimääräistä yksikköhinta noin 2 3 %, vaikka menolisäys otetaan huomioon. Aluesairaalalta tultaneen laskuttamaan noin e/v, eli 0,8 % menoista. Arvion mukaan htv:t jakautuvat laskennallisesti: Kirjanpito/laskenta 1 ja laskut/laskutus 0,8 ja palkat 1, Toimenpide ehdotukset Sairaanhoitopiiri ja Kouvolan kaupunki ovat luoneet omiin tarpeisiinsa ja toimintamalleihinsa pohjautuvan ohjelmistokokonaisuudet. Hallintomallin ja toimintamallin selvittyä Kouvolan on haettava ratkaisut, joilla se pystyy eri tekijät huomioiden parhaiten tuottamaan talous ja henkilöstöpalvelut uudelle isommalle organisaatiolle. 17

18 Terveydenhuollon tukipalveluissa valintaa sitoo haluttu alueellisuus potilastietojärjestelmissä. Tämä on jo nyt otettu toimintamalleissa huomioon. Talous ja henkilöstöpalveluissa seurataan aktiivisesti myös valtakunnallisia kuntien yhteisiä hankkeita. Alatyöryhmän totesi, että Kouvolan kaupungin tulee päättää, mitkä palvelut se pystyy tuottamaan välittömästi itse ja/tai onko tarvetta ostaa lähtötilanteessa joitakin palveluja (esimerkiksi Seutulaskennalta). Ensisijaisesti palvelut pyritään tuottamaan itse ja Kouvolan talouspalvelukeskuksen mukaan Tapa pystyy tuottamaan talous ja henkilöstöpalvelut nykyisillä olemassa olevilla järjestelmillä jo lähtötilanteessa, mikäli palvelukeskukselle on riittävät resurssit ja osaaminen käytettävissään tietojärjestelmien käyttöönotto ja muutostehtäviin. Kouvolan talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on osa vasta hankittu tai tehty olemassa oleviin versiopäivitykset, joten olisi luontevaa rakentaa toiminta olemassa olevien tietojärjestelmien varaan. Toisaalta järjestelmät kehittyvät nopeasti eikä käytössä olevien järjestelmien elinkaari välttämättä ole kovin pitkä. Ohjelmistovaihtojen perusteena tulee olla, että ne soveltuvat nykyistä paremmin valittuihin toimintaprosesseihin. Kouvolan talouspalvelukeskuksen tietojärjestelmistä on tällä hetkellä osa vuokrattuna (ns. aspattuna) ja osa lisenssihankittuja. Käytössä olevat lisenssimäärät eivät tule riittämään, mutta tämän päivän lisenssien hintataso ei kuvaa huomisen hinnoittelua johtuen hinnoittelun lähtökohtien muuttumisesta. Seutulaskenta voi tarvittaessa tuottaa osan tai kaikki talous ja henkilöstöhallinnon palveluista tietyin edellytyksin, mikäli Kouvola siirtää aluesairaalan toiminnan omaksi toiminnaksi ja sen oma talouspalvelukeskus ei pysty esim. nopeasta aikataulusta johtuen tuottamaan palveluita lähtötilanteessa. Alatyöryhmän näkemyksen mukaan kustannusarvion antaminen on tässä vaiheessa vaikeata. Työryhmä muistuttaa, että alkuvaiheessa tulee merkittäviä kertaluontoisia kustannuksia mahdollisista lisenssien hankkimisista, tietokantojen yhdistämisistä, asiantuntijatyöstä, koulutuksista, laitehankinnoista jne. Edellä mainittujen lisäksi kustannuslaskelmiin tulee huomioida henkilöstön oman työn osuus ja mahdolliset ylityökorvaukset. Työryhmän toimenpide ehdotus: - Selvitettävä mahdollisimman pian organisaatiorakenne kirjaustunnisteen (laskentatunnisteen) valmistelua varten. - Päätettävä, mitä tuotantojärjestelmiä tullaan käyttämään. - Selvitettävä ja päätettävä, mitä talous ja henkilöstöpalveluja tuotetaan Kouvolan talouspalvelukeskuksessa ja/tai kaupungin muissa yksiköissä ja mitä ostetaan ulkopuolelta. - Selvitettävä, mitä tietojärjestelmäsopimuksia voidaan ja halutaan laajentaa/siirtää ja mitä on kilpailutettava. - Käynnistettävä neuvottelut tietojärjestelmätoimittajien ja Pohjois Kymen Tiedon kanssa projektihenkilöstön resursseista. 18

19 Asianhallintajärjestelmän toimenpiteet Tehtävät Nykytila Miten tehdään Toimenpide ehdotus Diaari, kirjaus Noin 50 kirjausta/vuosi, potilasvahinkoilmoituksia, ei muita toimenpiteitä, vain asian kulku ja vaihemerkinnät diaariin. Triplan KuntaToimisto 2011 otetaan käyttöön Dynasty asianhallintajärjestelmä. Keskeneräisiä potilasvahinko ilmoituksia ei ole niin paljoa, ettei niitä voisi siirtää manuaalisesti muutosvaiheessa uuteen järjestelmään. Viranhaltijapäätökset Esityslistat ja pöytäkirjat Määrää ei pystytty arvioimaan Manuaalisesti, päätösluettelot Triplan KuntaToimisto/SHP tekee esityslista ja pöytäkirjat Sopimukset Diaarissa katseluoikeus Triplan Kunta Toimisto Dynasty asianhallintajärjestelmään tai muuhun esim. henkilöstöjärjestelmään henkilöstöpäätökset, työsopimukset jne. Hallinto siirtyy Kouvolan kaupungille ja esityslistat ja pöytäkirjat tehdään siellä Dynastialla Dynastiaan ollaan hankkimassa erillistä sopimusten hallintaa tai vaihtoehtoisesti sopimukset hallitaan Therefore dokumenttien hallintajärjestelmällä asia on kesken. Hankintapäätökset Hankinnat Sapalla Riippuu siitä mistä palvelut hankitaan. Henkilöstöpäätökset Kartoitettava minkälaisia päätöksiä tehdään ja mihin ohjelmaan? Dokumenttien hallinttelmässä Ei dokumentteja järjes Dynastia tai Therefore Arkistohallinta Ei käytössä Kuuluu arkistotoimelle. Muut havainnot: Kuusankosken aluesairaalassa ei ole otettu Triplanin KuntaToimisto ohjelmaa kunnolla käyttöön. Ohjelman sisäänajo on ollut puutteellista ja koulutus vähäistä, josta johtuen ohjelman hyödyt ovat jääneet suurelta osin hyödyntämättä. Kuusankosken aluesairaalassa on 2 4 käyttäjää. Toimenpiteet: Nimetään yksi henkilö perusturvan toimialalta pääkäyttäjiksi (päävastuun kantajat) ja 3 pääkäyttäjää Kuusankosken aluesairaalasta. Pääkäyttäjät ja työryhmän jäsenet tekevät tarvekartoituksen. Pääkäyttäjät koulutetaan ensin. Voidaan olettaa, että Kuusankosken aluesairaalan noin 200 henkilöstä aktiivisia Dynastyn käyttäjiä tulee alkutilanteessa olemaan ja kaikkiaan ehkä 30. Käytettäviä osioita olisivat diaari, viranhaltijapäätökset ja sopimukset. Otetaan käyttöön Kouvolan kaupungilla voimassa olevat toimintaohjeet. Käyttöönotossa tarvitaan johdon sitoutumista. 19

20 Alustava arvio henkilötyöpäivistä: Alku kartoitus: Tunnukset, salasanat ja oikeudet Koulutus pääkäyttäjille Koulutus varsinaisille käyttäjille Yhteensä 1 1/2 pv ½ pv 1 pv 1 pv (jaettuna kahteen ryhmään) 4 pv. Arkistointi suunnitellaan ja toteutetaan osana KoTePa projektia arkistopäällikön ohjeiden ja AMSin mukaisesti. Huomioitava tarvittavien tiedostojen siirto/tulostaminen (esim. henkilökohtaiset tiedostot). Viestinnän edellyttämät toimenpiteet ovat sähköpostitunnusten hankinta siirtyvälle henkilöstölle sekä intran ylläpidon tehtävät/tunnukset. Koulutus sähköpostijärjestelmään ja intraan. 4.2 Asiakastietojärjestelmät Yleistä Työryhmän keskittyi terveydenhuollon Efficaan ja siihen integroituihin ohjelmiin ja niiden rajapintoihin. Sama Efficaversio 4.0 käytössä molemmilla 12/ Nykytila Lisenssit /käyttäjät/henkilökunta/ Effica - Lisenssit KouvolaEffica Käyttäjätunnukset Kouvola: 2840 käyttäjätunnusta ja 36 käyttäjäryhmää (tieto Effican seurannasta). Käyttäjätunnusten luku on suurempi kuin hk:n oikea lkm, koska mukana on anonyymejä resurssikäyttäjiä esim. ajanvarauskirjoja varten. 20

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN POHJOIS-SUOMEN TILANNEKATSAUS JUHA KORPELAINEN HALLINTOYLILÄÄKRI, PPSHP TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN OHJAUS- RYHMÄ 20.2.2015 1. Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 3530/00.01.06/2010 Kh 21.12.2009 633 Kouvolan kaupunginhallitus päätti 24.11.2008 22 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

ESSHP:n toimintaympäristö

ESSHP:n toimintaympäristö ESSHP:n toimintaympäristö Väestö: 103664 (2% Manner-Suomesta) yli 65 vuotiaita 20,4% (2004 Suomi 15,8%) kasvaa yli 30%:iin vuonna 2030 alle 6 vuotiaita 6,3% (Suomi 7,7%) 12 kuntaa (2007 10 kuntaa) 7 terveyskeskusta/kuntayhtymää

Lisätiedot

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1

Timo Valli: Terveyspalvelun toimialan tietohallinnon kehittäminen Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari Sivu 1 Timo Valli on tällä hetkellä valtiovarainministeriön ICT-johtaja. Hän on aiemmin ollut 12 vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana ja sitä ennen vakuutusyhtiöiden tietohallintojohtajana.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM)

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) anne.niska@ouka.fi 1 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KAKSI ERI NÄKÖKULMAA

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015 Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Yleistä sotehenkilöstön näkökulmasta /1 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus 9.12.2016 Soma-esivalmistelun organisaatio (maakuntahallitus 21.11.2016) Neuvottelukunta valmistelutahot,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat PoSoTe yhteiskokous 4.5.2015 Kuultiin työryhmien väliraportit ja ehdotukset jatkotoimiksi. Esittelyjen pohjalta päätettiin,

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntanäkökulma soteuudistukseen Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja 12.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - Kuntaliiton näkemyksiä Kuntaperusteinen järjestelmä keskeinen hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot