VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi insinöörin tutkintoa varten Tampereella Työn valvoja: Työn ohjaaja: Lehtori Ari Rantala IP-verkkopäällikkö Juha Paananen

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: VLAN (IEEE 802.1Q) laajennuksen standardoinnin eteneminen Päivämäärä: Sivumäärä: 41 sivua Hakusanat: VLAN, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, Provider Bridges Koulutusohjelma: Tietotekniikka Suuntautumisvaihtoehto: Tietoliikennetekniikka Työn valvoja: Työn ohjaaja: Lehtori Ari Rantala IP-verkkopäällikkö Juha Paananen Finnet Com Oy, Espoo Virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) käyttö nykyaikaisten yritysten tietoliikennejärjestelmissä on lisääntynyt merkittävästi. VLAN-tekniikan avulla voidaan fyysisesti eri paikoissa sijaitsevat laitteet näennäisesti yhdistää samaan lähiverkkoon. Eri kerroksissa tai rakennuksissa olevat samaan osastoon kuuluvien yksiköiden työntekijät pystyvät kommunikoimaan keskenään ja jakamaan tiettyjä resursseja. Normaaliolosuhteissa tavallisen työaseman käyttäjän ei tarvitse kantaa huolta tämän tasoisista verkkoasioista, vaan se on järjestelmän ylläpitäjän tehtävä. Palvelun tarjoajan näkökulmasta yrityksille toimitetut virtuaaliverkkotunnukset vähentävät kerta kerralta vapaana olevien VLAN ID -numeroiden määrää IEEE 802.1Q -standardissa määritellystä 12-bittisestä numeroavaruudesta. Kehityksen jatkuessa samanlaisena lähitulevaisuudessa operaattorin asiakkaiden lisääntyessä tunnukset tulevat loppumaan kesken. Meneillään oleva IEEE:n standardointiprojekti P802.1ad tuo apua tähän ongelmaan lisäämällä toisen vastaavanlaisen tunnuskentän. Tätä kenttää käytetään kehyksen kulkiessa palvelun tarjoajan MAN-verkon aktiivilaitteissa. Projektissa on kuitenkin vielä useita asioita keskeneräisinä ja standardointityöhön kuluu vielä runsaasti aikaa ennen kuin se on valmis. Tällä hetkellä muutamat kilpailevat tekniikat näyttävätkin menevän askeleen edellä.

3 TAMPERE POLYTECHNIC ABSTRACT Author: Name of the thesis: VLAN (IEEE 802.1Q) extension s standardization progress Date: Number of pages: 41 pages Keywords: VLAN, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, Provider Bridges Degree programme: Computer systems engineering Specialisation: Telecommunication engineering Supervisor: Instructor: Senior lecturer Ari Rantala Manager of IP-networks Juha Paananen Finnet Com Ltd. The utilization of virtual local area networks (VLAN) in enterprises data communications has strongly increased. With the VLAN-technology it is possible to connect workstations from several physical locations to one seeming local area network. Employees from different floors or even buildings, which belong to same department can communicate and share the fundamental services with each other. In normal circumstances ordinary workstation user does not have to worry about these things. System maintenance takes care of adjusting these kinds of network settings. IEEE 802.1Q standard defines a 12-bit number space for VLAN ID. From the service provider s point of view every network identifier delivered to customer subtracts the number of free ID s. In near future it is possible that service providers run out of those identification digits when number of their customers increase. This problem is being solved in a new standard extension P802.1ad which currently in progress. It defines another equivalent ID-field. It shall be used service providers corenetwork. But there is still a lot to be done in that project until it is ready. A few other competing developing techniques seem to have one step ahead.

4 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulussa tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa Finnet Com Oy:n esittämästä aiheesta. Työ on tehty joulukuun 2003 ja huhtikuun 2004 välisenä aikana. Heti aluksi haluan kiittää ohjaajaani IP-verkkopäällikkö Juha Paanasta (Finnet Com) tämän mielenkiintoisen tutkimusaiheen tarjoamisesta ja asiantuntevista neuvoista työn tekemisen edetessä. Työn valvojana toimi lehtori Ari Rantala, jota haluan myös kiittää hyvistä neuvoista opinnäytteen edistymiseksi ja lisäksi sopivan rennon tunnelman luomisesta koko opiskeluympäristöön. Pitkä ja värikäs opiskelijataival on nyt lähes taivallettu. Vanhempani ovat olleet henkisenä ja taloudellisena tukena tämän taipaleen kaikissa vaiheissa. Heille haluan osoittaa suurimmat kiitokset. Opiskelutaipaleen synkimpienkin päivien valona on ollut Katja, jota haluan erityisesti kiittää kärsivällisyydestä ja kannustuksesta. Tampereella 27. huhtikuuta 2004

5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ iv SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I ABSTRACT...II ALKUSANAT... III SISÄLLYSLUETTELO...IV LYHENNELUETTELO...VI 1. JOHDANTO STANDARDOINTI STANDARDOINNILLA SAAVUTETTAVAT EDUT IEEE-STANDARDOINTI STANDARDIN SYNTY SPONSORIN ROOLI PAR-HAKEMUKSEN VALMISTELEMINEN Hakemuksen hyväksyttäminen STANDARDIN VALMISTELUN PÄÄPERIAATTEET RYHMÄTYÖSKENTELYÄ YHTEISEKSI HYVÄKSI KOKOUSTEN PITÄMINEN Kokouspöytäkirjojen laatiminen STANDARDILUONNOSTEN VALMISTELEMINEN ÄÄNESTYSTEN JÄRJESTÄMINEN Äänestyslippujen kommentit LUONNOSTEN KIERRÄTTÄMINEN STANDARDIN HYVÄKSYMINEN MUUTOKSENHAKUMENETTELY STANDARDIN JULKAISEMINEN STANDARDIN ELINIKÄ IEEE 802.1Q VLAN VIRTUAALISEN LÄHIVERKON MÄÄRITTELY VLANIN TOTEUTUSTAPA STANDARDIN LAAJENNUKSEN PERUSTELUT VLANIN KÄYTTÄMISESTÄ SAATAVAT EDUT Tehokkuuden paraneminen Tietoturvallisuuden lisääntyminen... 13

6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ v Törmäysalueiden pieneneminen Verkkoliikenteen hallintamahdollisuuksien parantuminen VLAN-KEHYSRAKENNE KEHYKSEN KÄSITTELY VERKON AKTIIVILAITTEESSA Suodatuslista Kehystaggaus OHEISSTANDARDI IEEE 802.1P OHEISSTANDARDI IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE P802.1AD PROVIDER BRIDGES PROJEKTIN TAVOITTEET TYÖRYHMÄN KOOSTUMUS Aktiiviset jäsenet Tarkkailijat PROJEKTIN TÄHÄNASTINEN HISTORIIKKI EHDOTETUT UUDISTUKSET Kehysrakennemuutokset MVRP ja Compact GVRP Drop Precedence KOHDATUT ONGELMAT FCS-kentän käyttö MAC-osoitteiden oppiminen Kehyskoko KILPAILEVAT KEHITTEILLÄ OLEVAT TEKNIIKAT PWE VPLS & PPVPN vman YHTEENVETO LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET LIITTEET LIITE A. OSI-MALLI... 19

7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ vi LYHENNELUETTELO 802.1ad IEEE Standards for Local and metropolitan area networks, Provider Bridges, 802.1Q-standardiin tuleva lisäys, joka mahdollistaa asiakkaan VLANien käytön operaattorin verkon yli 802.1Q IEEE Standards for Local and metropolitan area networks, Virtual Bridged Local Area Networks, IEEE:n standardi Virtual LAN - määritelmälle ANSI American National Standards Institute, amerikkalainen standardointijärjestö BPDU C-TAG C-VID C-VLAN Bridge Protocol Data Unit, silta-pdu, kehystyyppi, joilla sillat keskustelevat keskenään, esimerkiksi topologiamuutoksista Spanning Tree -protokollaa käytettäessä Customer VLAN TAG, operaattorin asiakkaan VLAN-tagi Customer VLAN ID, operaattorin asiakkaan VLAN-tunnus Customer VLAN, operaattorin asiakkaan VLAN CEN European Committee for Standardisation, Euroopan standardisointikomitea CPE Customer Premises Equipment, asiakkaalle toimitettavat päätelaitteet CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, kilpavaraustekniikka törmäyksen tunnistuksella EIA ETSI FCS FDDI GARP Electronics Industries Alliance, organisaatio, joka tuottaa sähköalan standardeja European Telecommunications Standards Institute, Euroopan telealan standardointijärjestö Frame Check Sequence, kehyksen tarkistussumma Fiber Distributed Data Interface, vuoronvarausperiaatteella toimiva renkaan muotoinen (vrt. Token Ring) valokuitutekniikka Generic Attribute Registration Protocol, yleinen kehysprotokolla, joka mahdollistaa verkon aktiivilaitteille tiettyjen määreiden vaihtamisen, katso GVRP

8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ vii GMRP GARP Multicast Registration Protocol, verkkojen välisten monilähetystietojen vaihtamiseen käytetty menetelmä GVRP GARP VLAN Registration Protocol, tarjoaa verkkolaitteille mahdollisuuden tiedottaa toisiaan VLANien olemassa olosta ja niiden välisistä etenemistietoista IEEE IEEE-SA IETF IGMP IP ISL ISO ISP The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, tekniikan alan ammatillinen insinööriyhteisö, jolla on yli kannattajajäsentä ympäri maailmaa IEEE Standards Association, IEEE:n standardointielin The Internet Engineering Task Force, suuri kansainvälinen ja avoin yhteisö, joka muodostuu verkkosuunnittelijoista, operaattoreista, laitevalmistajista ja tutkijoista päätehtävänään kehittää Internetarkkitehtuuria Internet Group Management Protocol, huolehtii ryhmälähetysviesteistä TCP/IP-verkossa Internet Protocol, verkkokerroksen protokolla, joka siirtää tietoja isäntäkoneiden välillä InterSwitch Link, Ciscon VLAN-tekniikka, jossa Ethernet-kehys kapseloidaan lisäämällä alkuun ISL-otsikko ja loppuun FCS-kenttä, kehyksen pituus kasvaa yhteensä 30 tavua, voidaan muodostaa 1000 VLAN-verkkoa, jotka eivät ole yhteensopiva 802.1Q-määritelmän kanssa International Organisation for Standardization, yleisin ja korkein standardointitaho tietotekniikan alueella Internet Service Provider, Internet-palvelun tarjoaja ITU International Telecommunication Union, muodostaa telealan standardeja; tunnettiin aikaisemmin nimellä CCITT L2TP L3-VPN LAN Layer 2 Layer 2 Tunneling Protocol, tason 2 tunnelointiprotokolla, jolla voidaan muodostaa esimerkiksi VPN-verkkoja Layer 3 Virtual Private Network, OSI-mallin tason 3 virtuaalinen yksityisverkko Local Area Network, lähiverkko OSI-mallin taso 2, katso liite A

9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ viii Layer 3 MAC MAN MEF MPLS OSI-mallin taso 3, katso liite A Media Access Control, 6-tavuinen siirtoyhteyskerroksen osoite; tunnetaan myös nimellä laiteosoite Metropolitan Area Network, kaupunki tai taajamaverkko Metro Ethernet Forum, yleishyödyllinen organisaatio, joka pyrkii vauhdittamaan optisen Ethernetin yleistymistä MAN-ympäristössä Multiprotocol Label Switching, protokollajoukko, joka määrittelee, miten tieto liikkuu verkoissa; yhdistää IP-reitityksen ja nopean kytkentäisyyden; IP-paketteihin lisätään liikennevirran tunniste MSTP Multiple Spanning Trees, useiden virityspuiden yhtäaikainen olemassaolo, määritelty standardissa IEEE 802.1s MVRP NesCom PAR PDU PPVPN PVID PWE3 QoS RevCom RIF Multiple VLAN Registration Protocol, GVRP-protokollan mahdollinen korvaaja, joka pystyisi kuvaamaan 4094 eri VLAN-verkkoa yhdellä PDU-paketilla The New Standards Committee, IEEE:n lautakunta, joka käsittelee uusien standardiehdotusten hakemukset Project Authorization Request, virallinen dokumentti, joka oikeuttaa standardin kehittämiseen IEEE:n alaisuudessa Protocol Data Unit, protokollaan määritelty tietoyksikkö Provider Provisioned Virtual Private Network, operaattorin tarjoama virtuaalinen yksityisverkko, mahdollinen 802.1ad:n kilpailija Port VLAN Indentifier, aktiivilaitteen portille määritelty VID-arvo Pseudo Wire Emulation Edge to Edge, näennäisjohtoemulaatio operaattorin verkon laidalta toiselle, IETF-organisaation kehityksessä oleva point-to-point -yhteys, on myös tietynlainen 802.1ad-standardin kilpailija Quality of Service, palvelun laatu, sallittujen viiveiden ja virheiden rajoittaminen erilaisten yhteyksien välillä Standards Review Committee, IEEE:n alainen 15-jäseninen komitea, jonka tehtävänä on arvioida uusia standardeja Routing Information Field, reititystietokenttä

10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ ix RSTP S-TAG S-VID S-VLAN Rapid Spanning Tree Protocol, standardin IEEE 802.1w määrittelemä nopea virityspuun ylläpitoprotokolla Service VLAN TAG, operaattorin VLAN-tagi Service VLAN ID, operaattorin VLAN-tunnus Service VLAN, operaattorin VLAN-kehys TAG Ethernet-kehyksessä oleva ylimääräinen kenttä, joka tässä sisältöyhteydessä sisältää virtuaalisiin lähiverkkoihin liittyvää informaatiota TCP TOS TPID VID VLAN vman VPLS VPN Transport Control Protocol, kuljetuskerroksen protokolla, joka siirtää tietoja sovellusten välillä Type of Service, palvelun tyyppi Tag Protocol Identifier, tag-protokollatunniste VLAN ID, virtuaalisen lähiverkon tunnistenumero Virtual LAN, virtuaalinen lähiverkko Virtual Metropolitan Area Network, Extreme Networksin kehittämä Q-in-Q -kaksoistaggausmenetelmä Virtual Private LAN Service, mahdollistaa multipoint-to-multipoint Ethernet-yhteydet ja käyttää hyödyksi MAN-verkon IP/MPLSpalveluita Virtual Private Network, virtuaalinen sisäverkko, ohjelmistolla, laitteistolla tai niiden yhdistelmällä toteutettu ratkaisu, joka mahdollistaa turvallisten yhteyksien luomisen turvattomien verkkojen, kuten Internetin yli

11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 (41) 1. JOHDANTO Virtuaalisten lähiverkkojen käyttö on yleistynyt nykyisessä Ethernet-tekniikassa. Syynä tähän on yritysten sisäisten verkkojen jatkuva kasvaminen ja asiakaskoneiden määrän lisääntyminen. Virtuaalinen lähiverkko tarkoittaa käytännössä lähiverkkoa, jota eivät fyysiset kytkinkonfiguraatiot rajoita, vaan käyttäjät voidaan jakaa loogisiin ryhmiin. Laitteet tai käyttäjät voidaan ryhmitellä osaston, toiminnon tai vaikkapa käytetyn sovelluksen mukaan välittämättä fyysisistä aliverkkosegmenteistä. Virtuaaliverkot muodostetaan ohjelmallisesti kytkimiin. Tämänhetkinen IEEE 802.1Q -standardi määrittelee VLAN ID -tagin jonka pituus on 12 bittiä. Tämä ID-tieto on sisällytettynä jokaiseen samassa verkossa liikkuvaan Ethernet-kehykseen ja sen perusteella erotetaan, mitkä verkot ovat loogisesti samaa lähiverkkoa. Näin ollen jokainen VLAN tarvitsee oman ID-tunnuksen, jolla se pystytään tunnistamaan. ID-tagilla voidaan siis kuvata periaatteessa 2 12 eli 4096 eri virtuaalista lähiverkkoa. Yksittäisen yrityksen sisällä tämä rajoitus tulee harvoin vastaan, mutta verkkooperaattorin kannalta tämä rajoitus alkaa muodostua ongelmaksi. Jokainen asiakasyrityksen tarvitsema VLAN vähentää operaattorin (ISP) käytettävissä olevasta avaruudesta saman määrän tunnistevaihtoehtoja. Tämä aiheuttaa selkeitä uudistuspaineita laajalti käytössä olevaan tekniikkaan. Niinpä standardiin onkin tulossa laajennus, niin sanottu Q-in-Q- eli kaksoistaggausmenetelmä, joka mahdollistaa kahden sisäkkäisen TAG-tietueen käytön. Tällöin osoiteavaruus kasvaa moninkertaiseksi. Tässä työssä perehdytään standardointiprosessin etenemiseen, IEEE 802.1Q - standardin sisältöön, seurataan P802.1ad-laajennuksen valmistumisen vaiheita ja etenemistä sekä sen suunnittelussa mukana olevien kansainvälisten yritysten sitoutumista kehitysprojektin edistymiseen. Lisäksi tämä työ sisältää katsauksen muihin kehitteillä oleviin tekniikoihin sekä myös valmiina oleviin valmistajakohtaisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole standardoituja. Työ jakautuu sisällön osalta seuraavasti: Luvussa 2 käydään läpi IEEEstandardointiprosessi vaihe vaiheelta läpi. Sen jälkeen keskeiseen, valmiina olevaan virtuaalilähiverkkojen tekniikkaan tutustutaan luvussa 3. Siinä käsitellään IEEE 802.1Q -standardin mukaisten virtuaalisten lähiverkkojen toiminnan kannalta oleelliset asiat. Luku 4 keskittyy pääosin työn alla olevaan P802.1ad-projektiin. Lisäksi tutustutaan hieman muihinkin kehitteillä oleviin tekniikoihin sekä Extreme Networksin valmiiseen vman-ratkaisuun ja verrataan niitä esitettyyn standardin mukaiseen malliin. Luvussa 5 esitetään tutkimukseen pohjautuvat loppupäätelmät.

12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 2 (41) 2. STANDARDOINTI Standardeja on aina ollut ja tulee varmasti aina olemaan. Elämä ilman standardeja olisi huomattavasti hankalampaa. Myös monet tavarat ja palvelut olisivat muuten kalliimpia. Jos voimme päästä yksimielisyyteen - ja siitä standardeissa juuri on kyse - valikoiman rajoittamisesta, pääsee yritys valmistamasta useita erilaisilla tekniikoilla tuotettuja samankaltaisia tuotteita. Se alentaa tuotantokustannuksia ja samalla hintaa. [1] Standardi sanan laajimmassa merkityksessä voitaisiin määritellä jonkin organisaation esittämäksi suositukseksi siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. [2] Ilman standardeja monet tuotteet olisivat nykyistä huonompia. Standardissa voidaan sopia tärkeistä laatuvaatimuksista, jotka tuotteiden on täytettävä. Sen avulla voidaan myös testata, täyttääkö tuote asetetut vaatimukset. [1] Standardit eivät kuitenkaan ole lakeja. Ei ole yleensä ottaen mitään tapaa pakottaa ketään ihmistä tai organisaatiota noudattamaan standardeja, mutta etenkin tietotekniikan alan standardeja noudatetaan siksi, että yhteensopivuus on välttämätöntä. Datansiirto järjestelmästä tai ohjelmasta toiseen ei onnistuisi ilman jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä eli spesifikaatioita. [2] 2.1. Standardoinnilla saavutettavat edut Standardit, standardointi ja standardoituminen ovat periaatteessa myös ehdoton edellytys tekniikan kehittymiselle [3]. Standardeilla pyritään määrittelemään asioita, jotka vaikuttavat laitteiden yhteistoimintaan. Näitä ovat erityisesti tietoliikennetekniikan osa-alueella liitäntä- ja protokollastandardit. [4] Standardointi on useimmiten sovitteluratkaisu hyvin monien erisuuntaisten tavoitteiden välillä ja on kaikkien osapuolten etujen mukaista [3], [5]: Valmistaja haluaa standardin, että tuotteita käytettäisiin Ostaja haluaa turvata riippumattomuutensa tukeutumalla standardeihin Palvelun tarjoaja haluaa tarjota standardinmukaisia ratkaisuja, jotta laite-, sovellus ja käyttäjäkanta olisivat mahdollisimman laajoja Standardit voivat syntyä kansainvälisten standardointijärjestöjen tuloksena (de jure) tai teollisuudessa yleisesti käytetty menettelytapa voi myös vakiintua standardin tasolle (de facto) [3],[4] IEEE-standardointi Vaikka oikeastaan ETSI, ISO, CEN, IEEE, EIA, ITU ja ANSI on jokaisella omanlaisensa toimintastrategia standardointityössä, niin ne sisältävät monia yhtäläisyyksiä toisiinsa nähden. Tässä työssä käydään tarkasti läpi ainoastaan IEEE-

13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 3 (41) organisaation (Institute of Electronical and Electronics Engineers) toimintamalli standardointiprosessin läpiviemiseksi. [6] IEEE on tekniikan alan ammatillinen insinööriyhteisö, jolla on yli kannattajajäsentä ympäri maailmaa. Se on perustettu 1984 ja sen tarkoituksena on edistää teoriaa ja käytäntöä sähköinsinööritaidon, elektroniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelyopin alalla [7]. IEEE muodostaa tekniikan alan standardeja ja myös valvoo niitä. Erityisesti ryhmä 802 käsittelee tietotekniikan alan asioita Standardin synty Aivan aluksi täytyy tietenkin olla idea tai toimintaperiaate, joka halutaan standardoida [8]. Kuka tahansa voi panna alulle uuden standardiehdotuksen, mutta standardiksi se ei muodostu, ellei sille löydy kannatusta. Tarvitaan siis taustavoima, jota kutsutaan tässä yhteydessä sponsoriksi. Se on organisaatio, joka ottaa vastuun idean viemisestä eteenpäin IEEE:n sisällä. Näitä tiettyyn asiaan spesifioituneita organisaatioita toimii aktiivisena IEEE:n alaisuudessa useita. Jos uusi idea koskee asiaa, joka liittyy jo jonkin standardia valmistelevan komitean toiminta-alaan, on se oikea toimielin, jonne ehdotus kannattaa viedä käsiteltäväksi Sponsorin rooli Sponsorin ensimmäinen tehtävä on tutkia, onko esityksen takana riittävästi organisaatioita tai yrityksiä eli sitä kautta henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään töitä projektissa sen läpiviemisen ajan [8]. Idealle täytyy siis löytyä myös vankka teollisuuden tukijoukko, joka toteaa esityksen parantavan esimerkiksi tuottavuutta tai tuovan kilpailukykyyn synergiaetuja PAR-hakemuksen valmisteleminen Kun tarvittu taustaryhmä on saatu kokoon, on seuraavana vuorossa PAR-dokumentin (Project Authorization Request) kirjoittaminen. Sillä haetaan lupaa aloittaa standardin kehitystyö IEEE:n alaisuudessa. PAR on määrämuotoinen hakemus [9], joka osoitetaan NesComille (the New Standards Committee). Se on toimielin, joka päättää, saako työryhmä luvan standardin kehitystyöhön. Ilman hyväksyttyä PAR-hakemusta ei projektia virallisesti ole edes olemassa. [8] PAR on erittäin tiivis suunnitelma, josta käy ilme selkeästi ketkä tekevät, mitä tekevät ja myös miksi tekevät. Dokumenttiin määritellään etukäteen ajankohdat, koska suoritetaan äänestyksiä, mikä on äänestysmuodon tyyppi ja milloin projektin oletetaan olevan valmis. Erityisen tärkeä kohta hakemuksessa on määritellä tuotettavan dokumentin tyyppi. Tasoja on kolme ja niistä käytetään nimiä shall, should ja may. Nämä tulevat

14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 4 (41) valmiissa dokumentissa käytettävistä niin sanotuista standardiverbeistä. Tiukin vaatimustaso on shall -dokumentilla. Se on ainut taso, jonka lopputuloksena syntyy todellinen standardi; määritelmä, miten jokin asia tulee tehdä. Seuraava taso on should, jossa esitellään suosituksia, miten kyseessä oleva asia olisi hyvä tehdä. Niin sanotusti heikoin dokumenttityypeistä on may. Siinä esitellään vain suuntaviivoja, miten asian voi tehdä Hakemuksen hyväksyttäminen PAR-hakemuksen hyväksymisestä alkaa käytössä oleva aika vähentyä. Projektilla on neljä vuotta aikaa valmistella standardi lopulliseen muotoonsa. Lisäaikaa on mahdollista anoa NesComilta kaksi kertaa Standardin valmistelun pääperiaatteet Koko standardointiprosessille tyypilliset pääperiaatteet ovat [10]: Asiaankuuluva säännönmukainen kehityskulku Eteneminen yhteisymmärryksen vallitessa Avoimuus Tasapainoisuus Muutoksenhakumenettelyn mahdollisuus Standardien suurin eroavaisuus muihin kirjoitettuihin ohjeistuksiin on niiden juridinen taso. Ne ovat lähes lainopillisia tekstejä, joita voidaan erimielisyystilanteessa käyttää painavina todisteina oikeudessa. Tästä syystä standardia valmisteltaessa on mielekästä noudattaa tarkoin määriteltyjä menettelytapoja. Standardi jakautuu aina moneen pieneen yksityiskohtaan, joista päätetään yhteisymmärryksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yksimielisyyttä kaikkien kesken, vaan että valtaosa on samaa mieltä asiasta. Äänestyksissä termi valtaosa on määritelty IEEE:n säännöissä tarkoittamaan sitä, että vähintään 75% äänioikeutetuista palauttaa äänestyslipun ja näistä palauttaneista 75% on samaan mieltä. [4] Kaikki standardin luomisen aikana syntyvä materiaali on täysin julkista ja jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus sitä käyttää. Näin myös sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ole varsinaisesti mukana projektissa, on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Avoimuus estää erinäisten salaisten sopimusten tekemisen mahdollisuuden. Parhaiten avoimuus toteutuu niin, että projektiryhmä lähettää tietyin väliajoin raportin tehdyistä töistä IEEE:lle. [8],[10] Kaikkien projektissa mukana olevien osapuolten tulee perusperiaatteiden mukaan olla tasa-arvoisia toisiinsa nähden. Näin taataan tilanne, että eri ryhmien esittämät ehdotukset ja kommentit käsitellään samalla tavalla. Erityisesti äänestyksissä tämä luokkien välinen tasapaino on tärkeää.

15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 5 (41) 2.7. Ryhmätyöskentelyä yhteiseksi hyväksi Ennen kaikkea standardin valmisteleminen on ryhmätyöskentelyä, jossa kaikilla on sama päämäärä. Työryhmä ei ole mitenkään stabiili kokonaisuus, vaan kuka tahansa voi liittyä mukaan. Muutamia ehdottomasti pysyviä jäseniä on käytännössä pakko nimetä. Niitä ovat puheenjohtaja (chair), varapuheenjohtaja (vice-chair), sihteeri (secretary), taloudenhoitaja (treasurer), tekninen toimittaja (technical editor), äänestyskoordinaattori (ballot coordinator) ja kansainvälisten yhteyksien hoitaja (international standards liaison). [8] Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat asioiden organisointi, yhteisen linjan ylläpitäminen ja hyvän hengen luominen yhteisön sisällä. Ryhmän puheenjohtaja toimii myös ihmisille kontaktihenkilönä, johon voivat myös ulkopuoliset ottaa yhteyttä esimerkiksi standardia koskevissa teknisissä kysymyksissä. Sihteeri tekee esityksien vuorolistat, ylläpitää tehtävälistaa, huolehtii kokouspöytäkirjojen kirjoittamisesta ja joskus myös vastaa niiden postittamisesta koko toimikunnalle. Teknisen toimittajan harteilla on pelkästään standardiesitysten eli draftien ylläpito, josta voi muodostua toisinaan hyvinkin monimutkainen kokonaisuus. Hän myös toimii yhteyshenkilönä IEEE:n standardien julkaisijan (IEEE Standards Project Editor) kanssa, joka taas vastaa ensinnäkin asiakirjojen mallipohjista ja projektin aikana muodostuneen materiaalin julkaisemisesta sekä myös tarjoaa apua dokumenttien yhteensovittamisessa. Standardien julkaisija on IEEE-organisaation jäsen, muttei varsinaisen projektin jäsen. Hänellä ei välttämättä ole teknillistä koulutusta, eikä hän pysty tekemään teknisiä muutoksia dokumentteihin. Tehtävät ovatkin lähinnä muotovaatimusten tarkastelu, dokumentin rakenteen varmistaminen sekä kielioppivirheiden korjaus. Näin voidaan varmistua siitä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että dokumentointi on yhdenmukaista ja eheää eikä virheitä pääse syntymään. [8],[11],[12] 2.8. Kokousten pitäminen Kaikki kokoukset tulee järjestää ennakkoon ilmoitetun listan mukaisesti. Tyypillinen ilmoitusaika on vähintään kuukautta aikaisemmin. Avoimuuden perusperiaatteen mukaisesti asialistan, pöytäkirjojen ja menettelytapojen julkaisemisella taataan kaikille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua standardin kehittämiseen. Menettelytapalistalla voidaan esimerkiksi kertoa mukana olevat toimihenkilöt, äänestysoikeudet ja muuta asiaankuuluvaa informaatiota. [8] Toinen kokouksissa esiin tuleva perusperiaate on eteneminen yhteisymmärryksen vallitessa. Kuten äänestyksissä, myös kokousten aikana yhteisymmärrys tarkoittaa, että enemmistö on kyseessä olevasta asiasta samaa mieltä. Kiistanalaisessa tilanteessa tämä usein helpottaa projektin eteenpäin viemistä, joka kuitenkin on yksi hankkeen primäärisistä tavoitteista. [8] Puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa kokousten sujuminen kitkattomasti. Hänen on myös luotava kokouksiin sellainen tunnelma, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Vaikka kuka tahansa voikin osallistua

16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 6 (41) kokouksiin, tulisi puheenjohtajan pyrkiä saamaan mukaan aina myös riittävän monta aktiivista ja asiantuntevaa osanottajaa. Tarvittaessa puheenjohtajan tehtävä on muistuttaa jäseniä, että he edustavat projektissa vain itseään eivätkä esimerkiksi yritystä josta tulevat. [8],[13] Ajankäyttö on yksi vaikeimmin hallittavia asioita kokousta pidettäessä. Puheenjohtajan täytyy todella tehdä töitä varmistaakseen kokouksen eteneminen. Tehtävää helpottaa aikakiintiöiden merkitseminen asialistaan ja aloituspuheenvuoron pitäjän etsiminen ennakkoon. Aloituksen jälkeen jokaiselle halukkaalle suodaan mahdollisuus yhteen puheenvuoroon ja vasta sitten, jos aikaa jää, toiseen puheenvuoroon. [13] Kokouksen läpivientityylistä ei ole erityisiä määräyksiä, eikä sen tarvitse olla muodollinen. Jos kuitenkin on odotettavissa, että kokouksesta on tulossa riitaisa, voi olla rakentavaa noudattaa formaalia käytäntöä. Muodollisuus myös ehkäisee hyvin keskustelun rönsyilemisen aiheisiin, jotka eivät ole laillisia. Näitä ovat hinnoittelupoliittiset asiat, avustukset, alennukset, takuuasiat, myyntiehdot, toimitukseen liittyvät asiat ja liiketoiminnalliset pääomat. Kuitenkin on sallittua puhua hinnoista yleensä, esimerkiksi jos jonkin idean toteuttaminen on liian kallista tai jos toteuttamisen hyödyt painavat vaakakupissa enemmän kuin rahalliset asiat. [8],[14] Erimielisyydet kokouksissa ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus, koska kaikki eivät ole samaa mieltä asioiden parhaasta toteuttamistavasta. Jälleen puheenjohtajan tehtävä on yrittää pitää tilanne balanssissa. Parhaassa tapauksessa hän on pystynyt aavistamaan kokouksessa tulevat riitatilanteet ja tehnyt sen varalle toimintasuunnitelman. Puheenjohtajan täytyy kuitenkin pysytellä aina puolueettomana eikä hän myöskään voi tehdä esitysehdotuksia. [8] Kokouspöytäkirjojen laatiminen Jokaisesta kokouksesta pitää tehdä pöytäkirja. Ensisijaisesti tämä on sihteerin tehtävä, kuten aikaisemmin on jo mainittu. Kokouspöytäkirjan muoto on hyvin pelkistetty ja siinä kerrotaan yksiselitteisesti: työryhmän nimi päivämäärä ja kokouspaikka läsnä olleet toimihenkilöt muut osanottajat edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä asialistan hyväksyntä tekniset aiheet o lyhyt selonteko käydystä keskustelusta ja lopputulos o esitykset ja aloitteet nimellä ja päivämäärällä varustettuna o kopiot jaetuista monisteista seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta

17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 7 (41) Usein pöytäkirjoista on vaarana tulla liian yksityiskohtaisia ja se vähentää niiden hyödyllisyyttä monille lukijoille jotka haluavat nopeasti saada kokonaiskuvan kokouksessa tapahtuneista asioista. [8] 2.9. Standardiluonnosten valmisteleminen Työryhmän ensimmäinen varsinainen virstanpylväs on valmiiksi saatu standardiluonnos. Kokousten pohjalta tehtävän dokumentin kokoaminen voi osoittautua todelliseksi haasteeksi. Eri osa-alueilta ja kokouksista peräisin olevien dokumenttien sävyt ja luonteet voivat olla erilaisia. Standardin pitäisi kuitenkin olla pääosin kirjoitettu käyttäen verbiä shall ja luomalla näin siihen yhtenäinen linja. Valmis luonnospohja auttaa hallitsemaan aihetta ja pilkkomaan sen entistä pienempiin osakokonaisuuksiin. [8] Äänestysten järjestäminen Kun on päästy asioissa niin pitkälle, että käsitellyistä asioista on voitu muodostaa ensimmäinen standardiluonnos, alkaa samalla myös äänestysryhmän muodostaminen. Äänestysryhmään valittavista päättää sponsori. Huomattavaa siis on, että projektin työryhmä ja äänestysryhmä ovat kaksi eri joukkoa, eikä työryhmän jäsenyys välttämättä takaa äänestysoikeutta. [15] Äänestysmuotoja on kolmea perustyyppiä: henkilökohtainen yhteisöllinen kahden edellisen yhdistelmä Muodostettaessa äänestysryhmää tulee esiin standardoinnin neljäs pääperiaate, tasapainoisuus. Valittavien henkilöiden täytyy edustaa mahdollisimman tasapainoisesti kaikkia ryhmittymiä ja intressejä, eikä mikään osa-alue saa saavuttaa ylivoima-asemaa. Normaalisti tämä tasapaino saadaan aikaan valitsemalla äänioikeutetut seuraavista neljästä lohkosta: valmistajat, käyttäjät, julkinen sektori ja muut asiasta kiinnostuneet. Viimeksi mainittuun ryhmään voi ilmoittautua kuka tahansa yksityinen ihminen. Kun ryhmä on valittu ja sponsori on sen hyväksynyt, ei siihen enää voi tehdä muutoksia. [15],[4] Äänestyksessä tavoitteena on konsensus. Se ei kuitenkaan tarkoita yksimielisyyttä vaan yhteisymmärrystä enemmistön osalta. IEEE:n toimintasäännöissä määritellään konsensus tarkoittamaan, että 75% äänioikeutetuista palauttaa äänestyslippunsa ja heistä 75% on yhtä mieltä asiasta. Jos kolmea neljäsosaa äänestyslipuista ei tule takaisin määräaikaan mennessä, voidaan äänestysaikaa pidentää. Jos tarvittavaa määrää ei siltikään tule, mitätöidään äänestys valitaan uusi äänestysryhmä ja aloitetaan äänestys alusta. [15]

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Mobiililaajakaistan käyttökokemus

Mobiililaajakaistan käyttökokemus Kim Setälä Mobiililaajakaistan käyttökokemus Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.9.2013. Työn valvoja:

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

MIKKO KIRKANEN TYÖ, TALOUS JA VALTIO - KOLMIKANTAJÄRJESTELMÄ Diplomityö

MIKKO KIRKANEN TYÖ, TALOUS JA VALTIO - KOLMIKANTAJÄRJESTELMÄ Diplomityö MIKKO KIRKANEN TYÖ, TALOUS JA VALTIO - KOLMIKANTAJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta kokouksessa 5. marraskuuta 2014 II TIIVISTELMÄ MIKKO KIRKANEN:

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot