VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi insinöörin tutkintoa varten Tampereella Työn valvoja: Työn ohjaaja: Lehtori Ari Rantala IP-verkkopäällikkö Juha Paananen

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: VLAN (IEEE 802.1Q) laajennuksen standardoinnin eteneminen Päivämäärä: Sivumäärä: 41 sivua Hakusanat: VLAN, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, Provider Bridges Koulutusohjelma: Tietotekniikka Suuntautumisvaihtoehto: Tietoliikennetekniikka Työn valvoja: Työn ohjaaja: Lehtori Ari Rantala IP-verkkopäällikkö Juha Paananen Finnet Com Oy, Espoo Virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) käyttö nykyaikaisten yritysten tietoliikennejärjestelmissä on lisääntynyt merkittävästi. VLAN-tekniikan avulla voidaan fyysisesti eri paikoissa sijaitsevat laitteet näennäisesti yhdistää samaan lähiverkkoon. Eri kerroksissa tai rakennuksissa olevat samaan osastoon kuuluvien yksiköiden työntekijät pystyvät kommunikoimaan keskenään ja jakamaan tiettyjä resursseja. Normaaliolosuhteissa tavallisen työaseman käyttäjän ei tarvitse kantaa huolta tämän tasoisista verkkoasioista, vaan se on järjestelmän ylläpitäjän tehtävä. Palvelun tarjoajan näkökulmasta yrityksille toimitetut virtuaaliverkkotunnukset vähentävät kerta kerralta vapaana olevien VLAN ID -numeroiden määrää IEEE 802.1Q -standardissa määritellystä 12-bittisestä numeroavaruudesta. Kehityksen jatkuessa samanlaisena lähitulevaisuudessa operaattorin asiakkaiden lisääntyessä tunnukset tulevat loppumaan kesken. Meneillään oleva IEEE:n standardointiprojekti P802.1ad tuo apua tähän ongelmaan lisäämällä toisen vastaavanlaisen tunnuskentän. Tätä kenttää käytetään kehyksen kulkiessa palvelun tarjoajan MAN-verkon aktiivilaitteissa. Projektissa on kuitenkin vielä useita asioita keskeneräisinä ja standardointityöhön kuluu vielä runsaasti aikaa ennen kuin se on valmis. Tällä hetkellä muutamat kilpailevat tekniikat näyttävätkin menevän askeleen edellä.

3 TAMPERE POLYTECHNIC ABSTRACT Author: Name of the thesis: VLAN (IEEE 802.1Q) extension s standardization progress Date: Number of pages: 41 pages Keywords: VLAN, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, Provider Bridges Degree programme: Computer systems engineering Specialisation: Telecommunication engineering Supervisor: Instructor: Senior lecturer Ari Rantala Manager of IP-networks Juha Paananen Finnet Com Ltd. The utilization of virtual local area networks (VLAN) in enterprises data communications has strongly increased. With the VLAN-technology it is possible to connect workstations from several physical locations to one seeming local area network. Employees from different floors or even buildings, which belong to same department can communicate and share the fundamental services with each other. In normal circumstances ordinary workstation user does not have to worry about these things. System maintenance takes care of adjusting these kinds of network settings. IEEE 802.1Q standard defines a 12-bit number space for VLAN ID. From the service provider s point of view every network identifier delivered to customer subtracts the number of free ID s. In near future it is possible that service providers run out of those identification digits when number of their customers increase. This problem is being solved in a new standard extension P802.1ad which currently in progress. It defines another equivalent ID-field. It shall be used service providers corenetwork. But there is still a lot to be done in that project until it is ready. A few other competing developing techniques seem to have one step ahead.

4 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulussa tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa Finnet Com Oy:n esittämästä aiheesta. Työ on tehty joulukuun 2003 ja huhtikuun 2004 välisenä aikana. Heti aluksi haluan kiittää ohjaajaani IP-verkkopäällikkö Juha Paanasta (Finnet Com) tämän mielenkiintoisen tutkimusaiheen tarjoamisesta ja asiantuntevista neuvoista työn tekemisen edetessä. Työn valvojana toimi lehtori Ari Rantala, jota haluan myös kiittää hyvistä neuvoista opinnäytteen edistymiseksi ja lisäksi sopivan rennon tunnelman luomisesta koko opiskeluympäristöön. Pitkä ja värikäs opiskelijataival on nyt lähes taivallettu. Vanhempani ovat olleet henkisenä ja taloudellisena tukena tämän taipaleen kaikissa vaiheissa. Heille haluan osoittaa suurimmat kiitokset. Opiskelutaipaleen synkimpienkin päivien valona on ollut Katja, jota haluan erityisesti kiittää kärsivällisyydestä ja kannustuksesta. Tampereella 27. huhtikuuta 2004

5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ iv SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I ABSTRACT...II ALKUSANAT... III SISÄLLYSLUETTELO...IV LYHENNELUETTELO...VI 1. JOHDANTO STANDARDOINTI STANDARDOINNILLA SAAVUTETTAVAT EDUT IEEE-STANDARDOINTI STANDARDIN SYNTY SPONSORIN ROOLI PAR-HAKEMUKSEN VALMISTELEMINEN Hakemuksen hyväksyttäminen STANDARDIN VALMISTELUN PÄÄPERIAATTEET RYHMÄTYÖSKENTELYÄ YHTEISEKSI HYVÄKSI KOKOUSTEN PITÄMINEN Kokouspöytäkirjojen laatiminen STANDARDILUONNOSTEN VALMISTELEMINEN ÄÄNESTYSTEN JÄRJESTÄMINEN Äänestyslippujen kommentit LUONNOSTEN KIERRÄTTÄMINEN STANDARDIN HYVÄKSYMINEN MUUTOKSENHAKUMENETTELY STANDARDIN JULKAISEMINEN STANDARDIN ELINIKÄ IEEE 802.1Q VLAN VIRTUAALISEN LÄHIVERKON MÄÄRITTELY VLANIN TOTEUTUSTAPA STANDARDIN LAAJENNUKSEN PERUSTELUT VLANIN KÄYTTÄMISESTÄ SAATAVAT EDUT Tehokkuuden paraneminen Tietoturvallisuuden lisääntyminen... 13

6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ v Törmäysalueiden pieneneminen Verkkoliikenteen hallintamahdollisuuksien parantuminen VLAN-KEHYSRAKENNE KEHYKSEN KÄSITTELY VERKON AKTIIVILAITTEESSA Suodatuslista Kehystaggaus OHEISSTANDARDI IEEE 802.1P OHEISSTANDARDI IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE P802.1AD PROVIDER BRIDGES PROJEKTIN TAVOITTEET TYÖRYHMÄN KOOSTUMUS Aktiiviset jäsenet Tarkkailijat PROJEKTIN TÄHÄNASTINEN HISTORIIKKI EHDOTETUT UUDISTUKSET Kehysrakennemuutokset MVRP ja Compact GVRP Drop Precedence KOHDATUT ONGELMAT FCS-kentän käyttö MAC-osoitteiden oppiminen Kehyskoko KILPAILEVAT KEHITTEILLÄ OLEVAT TEKNIIKAT PWE VPLS & PPVPN vman YHTEENVETO LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET LIITTEET LIITE A. OSI-MALLI... 19

7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ vi LYHENNELUETTELO 802.1ad IEEE Standards for Local and metropolitan area networks, Provider Bridges, 802.1Q-standardiin tuleva lisäys, joka mahdollistaa asiakkaan VLANien käytön operaattorin verkon yli 802.1Q IEEE Standards for Local and metropolitan area networks, Virtual Bridged Local Area Networks, IEEE:n standardi Virtual LAN - määritelmälle ANSI American National Standards Institute, amerikkalainen standardointijärjestö BPDU C-TAG C-VID C-VLAN Bridge Protocol Data Unit, silta-pdu, kehystyyppi, joilla sillat keskustelevat keskenään, esimerkiksi topologiamuutoksista Spanning Tree -protokollaa käytettäessä Customer VLAN TAG, operaattorin asiakkaan VLAN-tagi Customer VLAN ID, operaattorin asiakkaan VLAN-tunnus Customer VLAN, operaattorin asiakkaan VLAN CEN European Committee for Standardisation, Euroopan standardisointikomitea CPE Customer Premises Equipment, asiakkaalle toimitettavat päätelaitteet CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, kilpavaraustekniikka törmäyksen tunnistuksella EIA ETSI FCS FDDI GARP Electronics Industries Alliance, organisaatio, joka tuottaa sähköalan standardeja European Telecommunications Standards Institute, Euroopan telealan standardointijärjestö Frame Check Sequence, kehyksen tarkistussumma Fiber Distributed Data Interface, vuoronvarausperiaatteella toimiva renkaan muotoinen (vrt. Token Ring) valokuitutekniikka Generic Attribute Registration Protocol, yleinen kehysprotokolla, joka mahdollistaa verkon aktiivilaitteille tiettyjen määreiden vaihtamisen, katso GVRP

8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ vii GMRP GARP Multicast Registration Protocol, verkkojen välisten monilähetystietojen vaihtamiseen käytetty menetelmä GVRP GARP VLAN Registration Protocol, tarjoaa verkkolaitteille mahdollisuuden tiedottaa toisiaan VLANien olemassa olosta ja niiden välisistä etenemistietoista IEEE IEEE-SA IETF IGMP IP ISL ISO ISP The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, tekniikan alan ammatillinen insinööriyhteisö, jolla on yli kannattajajäsentä ympäri maailmaa IEEE Standards Association, IEEE:n standardointielin The Internet Engineering Task Force, suuri kansainvälinen ja avoin yhteisö, joka muodostuu verkkosuunnittelijoista, operaattoreista, laitevalmistajista ja tutkijoista päätehtävänään kehittää Internetarkkitehtuuria Internet Group Management Protocol, huolehtii ryhmälähetysviesteistä TCP/IP-verkossa Internet Protocol, verkkokerroksen protokolla, joka siirtää tietoja isäntäkoneiden välillä InterSwitch Link, Ciscon VLAN-tekniikka, jossa Ethernet-kehys kapseloidaan lisäämällä alkuun ISL-otsikko ja loppuun FCS-kenttä, kehyksen pituus kasvaa yhteensä 30 tavua, voidaan muodostaa 1000 VLAN-verkkoa, jotka eivät ole yhteensopiva 802.1Q-määritelmän kanssa International Organisation for Standardization, yleisin ja korkein standardointitaho tietotekniikan alueella Internet Service Provider, Internet-palvelun tarjoaja ITU International Telecommunication Union, muodostaa telealan standardeja; tunnettiin aikaisemmin nimellä CCITT L2TP L3-VPN LAN Layer 2 Layer 2 Tunneling Protocol, tason 2 tunnelointiprotokolla, jolla voidaan muodostaa esimerkiksi VPN-verkkoja Layer 3 Virtual Private Network, OSI-mallin tason 3 virtuaalinen yksityisverkko Local Area Network, lähiverkko OSI-mallin taso 2, katso liite A

9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ viii Layer 3 MAC MAN MEF MPLS OSI-mallin taso 3, katso liite A Media Access Control, 6-tavuinen siirtoyhteyskerroksen osoite; tunnetaan myös nimellä laiteosoite Metropolitan Area Network, kaupunki tai taajamaverkko Metro Ethernet Forum, yleishyödyllinen organisaatio, joka pyrkii vauhdittamaan optisen Ethernetin yleistymistä MAN-ympäristössä Multiprotocol Label Switching, protokollajoukko, joka määrittelee, miten tieto liikkuu verkoissa; yhdistää IP-reitityksen ja nopean kytkentäisyyden; IP-paketteihin lisätään liikennevirran tunniste MSTP Multiple Spanning Trees, useiden virityspuiden yhtäaikainen olemassaolo, määritelty standardissa IEEE 802.1s MVRP NesCom PAR PDU PPVPN PVID PWE3 QoS RevCom RIF Multiple VLAN Registration Protocol, GVRP-protokollan mahdollinen korvaaja, joka pystyisi kuvaamaan 4094 eri VLAN-verkkoa yhdellä PDU-paketilla The New Standards Committee, IEEE:n lautakunta, joka käsittelee uusien standardiehdotusten hakemukset Project Authorization Request, virallinen dokumentti, joka oikeuttaa standardin kehittämiseen IEEE:n alaisuudessa Protocol Data Unit, protokollaan määritelty tietoyksikkö Provider Provisioned Virtual Private Network, operaattorin tarjoama virtuaalinen yksityisverkko, mahdollinen 802.1ad:n kilpailija Port VLAN Indentifier, aktiivilaitteen portille määritelty VID-arvo Pseudo Wire Emulation Edge to Edge, näennäisjohtoemulaatio operaattorin verkon laidalta toiselle, IETF-organisaation kehityksessä oleva point-to-point -yhteys, on myös tietynlainen 802.1ad-standardin kilpailija Quality of Service, palvelun laatu, sallittujen viiveiden ja virheiden rajoittaminen erilaisten yhteyksien välillä Standards Review Committee, IEEE:n alainen 15-jäseninen komitea, jonka tehtävänä on arvioida uusia standardeja Routing Information Field, reititystietokenttä

10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ ix RSTP S-TAG S-VID S-VLAN Rapid Spanning Tree Protocol, standardin IEEE 802.1w määrittelemä nopea virityspuun ylläpitoprotokolla Service VLAN TAG, operaattorin VLAN-tagi Service VLAN ID, operaattorin VLAN-tunnus Service VLAN, operaattorin VLAN-kehys TAG Ethernet-kehyksessä oleva ylimääräinen kenttä, joka tässä sisältöyhteydessä sisältää virtuaalisiin lähiverkkoihin liittyvää informaatiota TCP TOS TPID VID VLAN vman VPLS VPN Transport Control Protocol, kuljetuskerroksen protokolla, joka siirtää tietoja sovellusten välillä Type of Service, palvelun tyyppi Tag Protocol Identifier, tag-protokollatunniste VLAN ID, virtuaalisen lähiverkon tunnistenumero Virtual LAN, virtuaalinen lähiverkko Virtual Metropolitan Area Network, Extreme Networksin kehittämä Q-in-Q -kaksoistaggausmenetelmä Virtual Private LAN Service, mahdollistaa multipoint-to-multipoint Ethernet-yhteydet ja käyttää hyödyksi MAN-verkon IP/MPLSpalveluita Virtual Private Network, virtuaalinen sisäverkko, ohjelmistolla, laitteistolla tai niiden yhdistelmällä toteutettu ratkaisu, joka mahdollistaa turvallisten yhteyksien luomisen turvattomien verkkojen, kuten Internetin yli

11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 (41) 1. JOHDANTO Virtuaalisten lähiverkkojen käyttö on yleistynyt nykyisessä Ethernet-tekniikassa. Syynä tähän on yritysten sisäisten verkkojen jatkuva kasvaminen ja asiakaskoneiden määrän lisääntyminen. Virtuaalinen lähiverkko tarkoittaa käytännössä lähiverkkoa, jota eivät fyysiset kytkinkonfiguraatiot rajoita, vaan käyttäjät voidaan jakaa loogisiin ryhmiin. Laitteet tai käyttäjät voidaan ryhmitellä osaston, toiminnon tai vaikkapa käytetyn sovelluksen mukaan välittämättä fyysisistä aliverkkosegmenteistä. Virtuaaliverkot muodostetaan ohjelmallisesti kytkimiin. Tämänhetkinen IEEE 802.1Q -standardi määrittelee VLAN ID -tagin jonka pituus on 12 bittiä. Tämä ID-tieto on sisällytettynä jokaiseen samassa verkossa liikkuvaan Ethernet-kehykseen ja sen perusteella erotetaan, mitkä verkot ovat loogisesti samaa lähiverkkoa. Näin ollen jokainen VLAN tarvitsee oman ID-tunnuksen, jolla se pystytään tunnistamaan. ID-tagilla voidaan siis kuvata periaatteessa 2 12 eli 4096 eri virtuaalista lähiverkkoa. Yksittäisen yrityksen sisällä tämä rajoitus tulee harvoin vastaan, mutta verkkooperaattorin kannalta tämä rajoitus alkaa muodostua ongelmaksi. Jokainen asiakasyrityksen tarvitsema VLAN vähentää operaattorin (ISP) käytettävissä olevasta avaruudesta saman määrän tunnistevaihtoehtoja. Tämä aiheuttaa selkeitä uudistuspaineita laajalti käytössä olevaan tekniikkaan. Niinpä standardiin onkin tulossa laajennus, niin sanottu Q-in-Q- eli kaksoistaggausmenetelmä, joka mahdollistaa kahden sisäkkäisen TAG-tietueen käytön. Tällöin osoiteavaruus kasvaa moninkertaiseksi. Tässä työssä perehdytään standardointiprosessin etenemiseen, IEEE 802.1Q - standardin sisältöön, seurataan P802.1ad-laajennuksen valmistumisen vaiheita ja etenemistä sekä sen suunnittelussa mukana olevien kansainvälisten yritysten sitoutumista kehitysprojektin edistymiseen. Lisäksi tämä työ sisältää katsauksen muihin kehitteillä oleviin tekniikoihin sekä myös valmiina oleviin valmistajakohtaisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole standardoituja. Työ jakautuu sisällön osalta seuraavasti: Luvussa 2 käydään läpi IEEEstandardointiprosessi vaihe vaiheelta läpi. Sen jälkeen keskeiseen, valmiina olevaan virtuaalilähiverkkojen tekniikkaan tutustutaan luvussa 3. Siinä käsitellään IEEE 802.1Q -standardin mukaisten virtuaalisten lähiverkkojen toiminnan kannalta oleelliset asiat. Luku 4 keskittyy pääosin työn alla olevaan P802.1ad-projektiin. Lisäksi tutustutaan hieman muihinkin kehitteillä oleviin tekniikoihin sekä Extreme Networksin valmiiseen vman-ratkaisuun ja verrataan niitä esitettyyn standardin mukaiseen malliin. Luvussa 5 esitetään tutkimukseen pohjautuvat loppupäätelmät.

12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 2 (41) 2. STANDARDOINTI Standardeja on aina ollut ja tulee varmasti aina olemaan. Elämä ilman standardeja olisi huomattavasti hankalampaa. Myös monet tavarat ja palvelut olisivat muuten kalliimpia. Jos voimme päästä yksimielisyyteen - ja siitä standardeissa juuri on kyse - valikoiman rajoittamisesta, pääsee yritys valmistamasta useita erilaisilla tekniikoilla tuotettuja samankaltaisia tuotteita. Se alentaa tuotantokustannuksia ja samalla hintaa. [1] Standardi sanan laajimmassa merkityksessä voitaisiin määritellä jonkin organisaation esittämäksi suositukseksi siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. [2] Ilman standardeja monet tuotteet olisivat nykyistä huonompia. Standardissa voidaan sopia tärkeistä laatuvaatimuksista, jotka tuotteiden on täytettävä. Sen avulla voidaan myös testata, täyttääkö tuote asetetut vaatimukset. [1] Standardit eivät kuitenkaan ole lakeja. Ei ole yleensä ottaen mitään tapaa pakottaa ketään ihmistä tai organisaatiota noudattamaan standardeja, mutta etenkin tietotekniikan alan standardeja noudatetaan siksi, että yhteensopivuus on välttämätöntä. Datansiirto järjestelmästä tai ohjelmasta toiseen ei onnistuisi ilman jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä eli spesifikaatioita. [2] 2.1. Standardoinnilla saavutettavat edut Standardit, standardointi ja standardoituminen ovat periaatteessa myös ehdoton edellytys tekniikan kehittymiselle [3]. Standardeilla pyritään määrittelemään asioita, jotka vaikuttavat laitteiden yhteistoimintaan. Näitä ovat erityisesti tietoliikennetekniikan osa-alueella liitäntä- ja protokollastandardit. [4] Standardointi on useimmiten sovitteluratkaisu hyvin monien erisuuntaisten tavoitteiden välillä ja on kaikkien osapuolten etujen mukaista [3], [5]: Valmistaja haluaa standardin, että tuotteita käytettäisiin Ostaja haluaa turvata riippumattomuutensa tukeutumalla standardeihin Palvelun tarjoaja haluaa tarjota standardinmukaisia ratkaisuja, jotta laite-, sovellus ja käyttäjäkanta olisivat mahdollisimman laajoja Standardit voivat syntyä kansainvälisten standardointijärjestöjen tuloksena (de jure) tai teollisuudessa yleisesti käytetty menettelytapa voi myös vakiintua standardin tasolle (de facto) [3],[4] IEEE-standardointi Vaikka oikeastaan ETSI, ISO, CEN, IEEE, EIA, ITU ja ANSI on jokaisella omanlaisensa toimintastrategia standardointityössä, niin ne sisältävät monia yhtäläisyyksiä toisiinsa nähden. Tässä työssä käydään tarkasti läpi ainoastaan IEEE-

13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 3 (41) organisaation (Institute of Electronical and Electronics Engineers) toimintamalli standardointiprosessin läpiviemiseksi. [6] IEEE on tekniikan alan ammatillinen insinööriyhteisö, jolla on yli kannattajajäsentä ympäri maailmaa. Se on perustettu 1984 ja sen tarkoituksena on edistää teoriaa ja käytäntöä sähköinsinööritaidon, elektroniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelyopin alalla [7]. IEEE muodostaa tekniikan alan standardeja ja myös valvoo niitä. Erityisesti ryhmä 802 käsittelee tietotekniikan alan asioita Standardin synty Aivan aluksi täytyy tietenkin olla idea tai toimintaperiaate, joka halutaan standardoida [8]. Kuka tahansa voi panna alulle uuden standardiehdotuksen, mutta standardiksi se ei muodostu, ellei sille löydy kannatusta. Tarvitaan siis taustavoima, jota kutsutaan tässä yhteydessä sponsoriksi. Se on organisaatio, joka ottaa vastuun idean viemisestä eteenpäin IEEE:n sisällä. Näitä tiettyyn asiaan spesifioituneita organisaatioita toimii aktiivisena IEEE:n alaisuudessa useita. Jos uusi idea koskee asiaa, joka liittyy jo jonkin standardia valmistelevan komitean toiminta-alaan, on se oikea toimielin, jonne ehdotus kannattaa viedä käsiteltäväksi Sponsorin rooli Sponsorin ensimmäinen tehtävä on tutkia, onko esityksen takana riittävästi organisaatioita tai yrityksiä eli sitä kautta henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään töitä projektissa sen läpiviemisen ajan [8]. Idealle täytyy siis löytyä myös vankka teollisuuden tukijoukko, joka toteaa esityksen parantavan esimerkiksi tuottavuutta tai tuovan kilpailukykyyn synergiaetuja PAR-hakemuksen valmisteleminen Kun tarvittu taustaryhmä on saatu kokoon, on seuraavana vuorossa PAR-dokumentin (Project Authorization Request) kirjoittaminen. Sillä haetaan lupaa aloittaa standardin kehitystyö IEEE:n alaisuudessa. PAR on määrämuotoinen hakemus [9], joka osoitetaan NesComille (the New Standards Committee). Se on toimielin, joka päättää, saako työryhmä luvan standardin kehitystyöhön. Ilman hyväksyttyä PAR-hakemusta ei projektia virallisesti ole edes olemassa. [8] PAR on erittäin tiivis suunnitelma, josta käy ilme selkeästi ketkä tekevät, mitä tekevät ja myös miksi tekevät. Dokumenttiin määritellään etukäteen ajankohdat, koska suoritetaan äänestyksiä, mikä on äänestysmuodon tyyppi ja milloin projektin oletetaan olevan valmis. Erityisen tärkeä kohta hakemuksessa on määritellä tuotettavan dokumentin tyyppi. Tasoja on kolme ja niistä käytetään nimiä shall, should ja may. Nämä tulevat

14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 4 (41) valmiissa dokumentissa käytettävistä niin sanotuista standardiverbeistä. Tiukin vaatimustaso on shall -dokumentilla. Se on ainut taso, jonka lopputuloksena syntyy todellinen standardi; määritelmä, miten jokin asia tulee tehdä. Seuraava taso on should, jossa esitellään suosituksia, miten kyseessä oleva asia olisi hyvä tehdä. Niin sanotusti heikoin dokumenttityypeistä on may. Siinä esitellään vain suuntaviivoja, miten asian voi tehdä Hakemuksen hyväksyttäminen PAR-hakemuksen hyväksymisestä alkaa käytössä oleva aika vähentyä. Projektilla on neljä vuotta aikaa valmistella standardi lopulliseen muotoonsa. Lisäaikaa on mahdollista anoa NesComilta kaksi kertaa Standardin valmistelun pääperiaatteet Koko standardointiprosessille tyypilliset pääperiaatteet ovat [10]: Asiaankuuluva säännönmukainen kehityskulku Eteneminen yhteisymmärryksen vallitessa Avoimuus Tasapainoisuus Muutoksenhakumenettelyn mahdollisuus Standardien suurin eroavaisuus muihin kirjoitettuihin ohjeistuksiin on niiden juridinen taso. Ne ovat lähes lainopillisia tekstejä, joita voidaan erimielisyystilanteessa käyttää painavina todisteina oikeudessa. Tästä syystä standardia valmisteltaessa on mielekästä noudattaa tarkoin määriteltyjä menettelytapoja. Standardi jakautuu aina moneen pieneen yksityiskohtaan, joista päätetään yhteisymmärryksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yksimielisyyttä kaikkien kesken, vaan että valtaosa on samaa mieltä asiasta. Äänestyksissä termi valtaosa on määritelty IEEE:n säännöissä tarkoittamaan sitä, että vähintään 75% äänioikeutetuista palauttaa äänestyslipun ja näistä palauttaneista 75% on samaan mieltä. [4] Kaikki standardin luomisen aikana syntyvä materiaali on täysin julkista ja jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus sitä käyttää. Näin myös sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ole varsinaisesti mukana projektissa, on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Avoimuus estää erinäisten salaisten sopimusten tekemisen mahdollisuuden. Parhaiten avoimuus toteutuu niin, että projektiryhmä lähettää tietyin väliajoin raportin tehdyistä töistä IEEE:lle. [8],[10] Kaikkien projektissa mukana olevien osapuolten tulee perusperiaatteiden mukaan olla tasa-arvoisia toisiinsa nähden. Näin taataan tilanne, että eri ryhmien esittämät ehdotukset ja kommentit käsitellään samalla tavalla. Erityisesti äänestyksissä tämä luokkien välinen tasapaino on tärkeää.

15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 5 (41) 2.7. Ryhmätyöskentelyä yhteiseksi hyväksi Ennen kaikkea standardin valmisteleminen on ryhmätyöskentelyä, jossa kaikilla on sama päämäärä. Työryhmä ei ole mitenkään stabiili kokonaisuus, vaan kuka tahansa voi liittyä mukaan. Muutamia ehdottomasti pysyviä jäseniä on käytännössä pakko nimetä. Niitä ovat puheenjohtaja (chair), varapuheenjohtaja (vice-chair), sihteeri (secretary), taloudenhoitaja (treasurer), tekninen toimittaja (technical editor), äänestyskoordinaattori (ballot coordinator) ja kansainvälisten yhteyksien hoitaja (international standards liaison). [8] Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat asioiden organisointi, yhteisen linjan ylläpitäminen ja hyvän hengen luominen yhteisön sisällä. Ryhmän puheenjohtaja toimii myös ihmisille kontaktihenkilönä, johon voivat myös ulkopuoliset ottaa yhteyttä esimerkiksi standardia koskevissa teknisissä kysymyksissä. Sihteeri tekee esityksien vuorolistat, ylläpitää tehtävälistaa, huolehtii kokouspöytäkirjojen kirjoittamisesta ja joskus myös vastaa niiden postittamisesta koko toimikunnalle. Teknisen toimittajan harteilla on pelkästään standardiesitysten eli draftien ylläpito, josta voi muodostua toisinaan hyvinkin monimutkainen kokonaisuus. Hän myös toimii yhteyshenkilönä IEEE:n standardien julkaisijan (IEEE Standards Project Editor) kanssa, joka taas vastaa ensinnäkin asiakirjojen mallipohjista ja projektin aikana muodostuneen materiaalin julkaisemisesta sekä myös tarjoaa apua dokumenttien yhteensovittamisessa. Standardien julkaisija on IEEE-organisaation jäsen, muttei varsinaisen projektin jäsen. Hänellä ei välttämättä ole teknillistä koulutusta, eikä hän pysty tekemään teknisiä muutoksia dokumentteihin. Tehtävät ovatkin lähinnä muotovaatimusten tarkastelu, dokumentin rakenteen varmistaminen sekä kielioppivirheiden korjaus. Näin voidaan varmistua siitä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että dokumentointi on yhdenmukaista ja eheää eikä virheitä pääse syntymään. [8],[11],[12] 2.8. Kokousten pitäminen Kaikki kokoukset tulee järjestää ennakkoon ilmoitetun listan mukaisesti. Tyypillinen ilmoitusaika on vähintään kuukautta aikaisemmin. Avoimuuden perusperiaatteen mukaisesti asialistan, pöytäkirjojen ja menettelytapojen julkaisemisella taataan kaikille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua standardin kehittämiseen. Menettelytapalistalla voidaan esimerkiksi kertoa mukana olevat toimihenkilöt, äänestysoikeudet ja muuta asiaankuuluvaa informaatiota. [8] Toinen kokouksissa esiin tuleva perusperiaate on eteneminen yhteisymmärryksen vallitessa. Kuten äänestyksissä, myös kokousten aikana yhteisymmärrys tarkoittaa, että enemmistö on kyseessä olevasta asiasta samaa mieltä. Kiistanalaisessa tilanteessa tämä usein helpottaa projektin eteenpäin viemistä, joka kuitenkin on yksi hankkeen primäärisistä tavoitteista. [8] Puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa kokousten sujuminen kitkattomasti. Hänen on myös luotava kokouksiin sellainen tunnelma, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Vaikka kuka tahansa voikin osallistua

16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 6 (41) kokouksiin, tulisi puheenjohtajan pyrkiä saamaan mukaan aina myös riittävän monta aktiivista ja asiantuntevaa osanottajaa. Tarvittaessa puheenjohtajan tehtävä on muistuttaa jäseniä, että he edustavat projektissa vain itseään eivätkä esimerkiksi yritystä josta tulevat. [8],[13] Ajankäyttö on yksi vaikeimmin hallittavia asioita kokousta pidettäessä. Puheenjohtajan täytyy todella tehdä töitä varmistaakseen kokouksen eteneminen. Tehtävää helpottaa aikakiintiöiden merkitseminen asialistaan ja aloituspuheenvuoron pitäjän etsiminen ennakkoon. Aloituksen jälkeen jokaiselle halukkaalle suodaan mahdollisuus yhteen puheenvuoroon ja vasta sitten, jos aikaa jää, toiseen puheenvuoroon. [13] Kokouksen läpivientityylistä ei ole erityisiä määräyksiä, eikä sen tarvitse olla muodollinen. Jos kuitenkin on odotettavissa, että kokouksesta on tulossa riitaisa, voi olla rakentavaa noudattaa formaalia käytäntöä. Muodollisuus myös ehkäisee hyvin keskustelun rönsyilemisen aiheisiin, jotka eivät ole laillisia. Näitä ovat hinnoittelupoliittiset asiat, avustukset, alennukset, takuuasiat, myyntiehdot, toimitukseen liittyvät asiat ja liiketoiminnalliset pääomat. Kuitenkin on sallittua puhua hinnoista yleensä, esimerkiksi jos jonkin idean toteuttaminen on liian kallista tai jos toteuttamisen hyödyt painavat vaakakupissa enemmän kuin rahalliset asiat. [8],[14] Erimielisyydet kokouksissa ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus, koska kaikki eivät ole samaa mieltä asioiden parhaasta toteuttamistavasta. Jälleen puheenjohtajan tehtävä on yrittää pitää tilanne balanssissa. Parhaassa tapauksessa hän on pystynyt aavistamaan kokouksessa tulevat riitatilanteet ja tehnyt sen varalle toimintasuunnitelman. Puheenjohtajan täytyy kuitenkin pysytellä aina puolueettomana eikä hän myöskään voi tehdä esitysehdotuksia. [8] Kokouspöytäkirjojen laatiminen Jokaisesta kokouksesta pitää tehdä pöytäkirja. Ensisijaisesti tämä on sihteerin tehtävä, kuten aikaisemmin on jo mainittu. Kokouspöytäkirjan muoto on hyvin pelkistetty ja siinä kerrotaan yksiselitteisesti: työryhmän nimi päivämäärä ja kokouspaikka läsnä olleet toimihenkilöt muut osanottajat edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä asialistan hyväksyntä tekniset aiheet o lyhyt selonteko käydystä keskustelusta ja lopputulos o esitykset ja aloitteet nimellä ja päivämäärällä varustettuna o kopiot jaetuista monisteista seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta

17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 7 (41) Usein pöytäkirjoista on vaarana tulla liian yksityiskohtaisia ja se vähentää niiden hyödyllisyyttä monille lukijoille jotka haluavat nopeasti saada kokonaiskuvan kokouksessa tapahtuneista asioista. [8] 2.9. Standardiluonnosten valmisteleminen Työryhmän ensimmäinen varsinainen virstanpylväs on valmiiksi saatu standardiluonnos. Kokousten pohjalta tehtävän dokumentin kokoaminen voi osoittautua todelliseksi haasteeksi. Eri osa-alueilta ja kokouksista peräisin olevien dokumenttien sävyt ja luonteet voivat olla erilaisia. Standardin pitäisi kuitenkin olla pääosin kirjoitettu käyttäen verbiä shall ja luomalla näin siihen yhtenäinen linja. Valmis luonnospohja auttaa hallitsemaan aihetta ja pilkkomaan sen entistä pienempiin osakokonaisuuksiin. [8] Äänestysten järjestäminen Kun on päästy asioissa niin pitkälle, että käsitellyistä asioista on voitu muodostaa ensimmäinen standardiluonnos, alkaa samalla myös äänestysryhmän muodostaminen. Äänestysryhmään valittavista päättää sponsori. Huomattavaa siis on, että projektin työryhmä ja äänestysryhmä ovat kaksi eri joukkoa, eikä työryhmän jäsenyys välttämättä takaa äänestysoikeutta. [15] Äänestysmuotoja on kolmea perustyyppiä: henkilökohtainen yhteisöllinen kahden edellisen yhdistelmä Muodostettaessa äänestysryhmää tulee esiin standardoinnin neljäs pääperiaate, tasapainoisuus. Valittavien henkilöiden täytyy edustaa mahdollisimman tasapainoisesti kaikkia ryhmittymiä ja intressejä, eikä mikään osa-alue saa saavuttaa ylivoima-asemaa. Normaalisti tämä tasapaino saadaan aikaan valitsemalla äänioikeutetut seuraavista neljästä lohkosta: valmistajat, käyttäjät, julkinen sektori ja muut asiasta kiinnostuneet. Viimeksi mainittuun ryhmään voi ilmoittautua kuka tahansa yksityinen ihminen. Kun ryhmä on valittu ja sponsori on sen hyväksynyt, ei siihen enää voi tehdä muutoksia. [15],[4] Äänestyksessä tavoitteena on konsensus. Se ei kuitenkaan tarkoita yksimielisyyttä vaan yhteisymmärrystä enemmistön osalta. IEEE:n toimintasäännöissä määritellään konsensus tarkoittamaan, että 75% äänioikeutetuista palauttaa äänestyslippunsa ja heistä 75% on yhtä mieltä asiasta. Jos kolmea neljäsosaa äänestyslipuista ei tule takaisin määräaikaan mennessä, voidaan äänestysaikaa pidentää. Jos tarvittavaa määrää ei siltikään tule, mitätöidään äänestys valitaan uusi äänestysryhmä ja aloitetaan äänestys alusta. [15]

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua 20.4.2006 Mikä on standardi? sovittu tapa tehdä jokin asia saatetaan tarkoittaa asian määrittelevää normatiivista asiakirjaa varmistetaan esim. Euroopassa

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 1. TELETOIMIALA...11 1.1 Teleala yritystoimintana...11 1.2 Telealan kehitys...14 1.2.1 Suomen erikoinen toimintamalli...16 1.2.2 Puhelinlaitosten talous...16 1.2.3 Automatisointi

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko Äänestys ja enemmistön käsitteet Timo Reko timo.reko@msl.fi Äänestys Asiakysymyksissä suoritetaan äänestys, mikäli kokouksessa esitetään yksi tai useampi kannatettu vasta- tai muutosehdotus hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MAC-osoite) ARP (eli IP-MAC-mäppäys) ja kytkintaulu

Sisältö. Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MAC-osoite) ARP (eli IP-MAC-mäppäys) ja kytkintaulu Sisältö Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MC-osoite) RP (eli IP-MC-mäppäys) ja kytkintaulu Jaetut linkit: monipääsyprotokollat (multiple access) Lähiverkko (LN) Virheiden havaitseminen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö

Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö Schola Europaea Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2009-D-185-fi-6 Alkup.: FR Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö Hyväksytty johtokunnan 2. 4. joulukuuta 2009 kokouksessa Tulee voimaan 5. joulukuuta 2009

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 1. Vaalijärjestyksen tarkoitus 3 2. Äänioikeutetu ja vaalikelpoiset 3 3. Ääänioikeutetullaan käytössään

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Teleoperaattoripalvelut Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet Voimassa 20.2.2017 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Lähettäjä: 0:A vastaanottaja: ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

International Students Metropolia. Ohjesäännöt

International Students Metropolia. Ohjesäännöt International Students Metropolia Ohjesäännöt Association Meeting 1. Menettelyt 1.1. ISM:n Puheenjohtaja tai ilmoitettu valtuutettu on vastuussa kokouksen puheenjohtajan tehtävistä. 1.2. Kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot