TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS"

Transkriptio

1 TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS TOIMIALARAPORTTI MARRASKUU 2003 ERKKI RÖNKKÖ

2 2 0. SAATTEEKSI TIIVISTELMÄ TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUDESSA Teleliikenne, telekommunikaatio Tietoliikenne ja teleliikenne TOIMIALA KLUSTERISSA TOIMIALAN RAKENNE ALAN SUURIMPIA YRITYKSIÄ TOIMIPAIKAT JA HENKILÖSTÖ MARKKINOIDEN RAKENNE JA KEHITYS TIETOLIIKENNELAITTEIDEN VALMISTUKSEN KANSAINVÄLINEN RAKENNE JA KEHITYS Tietoliikennelaitteiden kysyntä Tarjonta ja kilpailutekijät Kolmas sukupolvi Operaattoritoiminnan kehitys MARKKINOIDEN KOKONAISKUVA JA KEHITYS SUOMESSA Laitevalmistus Teletoiminta VIENTI JA TUONTI TUOTANTO JA TUOTANTOMENETELMÄT TUOTANTO JA TUOTANTOMENETELMÄT TOIMIALAN LOGISTIIKKARAKENNE INVESTOINNIT JA KAPASITEETTITILANNE TALOUDELLINEN TILA TOIMIALAN KESKEISET MENESTYSTEKIJÄT, ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET TIETOLIIKENNEVALMISTUKSEN VAHVUUKSIA JA MENESTYSTEKIJÖITÄ KESKEISIÄ ONGELMIA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TOIMIALALLA MARKKINOIDEN KEHITYS JA YLEINEN VISIO SUOMEN NÄKYMÄT INNOVAATIOT JA TUOTTEISTAMINEN TUOTANTO JA KILPAILUKYKY YHTEENVETOANALYYSI LÄHTEET... 49

3 3 0. SAATTEEKSI KTM TOIMIALARAPORTTI 11/2003 TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS Toimialaraportti käsittelee tietoliikennevälineiden valmistuksen nykytilannetta ja kehitysnäkymiä. Mukaan on otettu myös operaattoritoiminnan tilannetta, koska operaattorit ovat laitevalmistajien keskeisiä asiakkaita ja merkittävässä asemassa tietoliikennebisneksessä. Niin Suomessa kuin muuallakin kymmenen vuotta jatkunut voimakas telekommunikaation kasvu pysähtyi läntisellä pallonpuoliskolla vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa ja ala elää tilannetta, jota joissain yhteyksissä kuvataan jopa kriisinä. Kuitenkin kokonaisuutena tuotannon bruttoarvo on globaalisti katsottuna suurempi kuin koskaan ja ala kehittyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Suomessa vientivetoisen tuotannon bruttoarvo on pienentynyt kolmatta vuotta peräkkäin. Tarkasteltavassa toimialassa päähuomio on kiinnitetty langattomaan laitevalmistukseen ja operaattoreiden tilannetta ja kehitysnäkymiä seurataan rinnalla siinä laajuudessa kuin on nähty tarpeelliseksi. Kannanotot, näkemykset ja arviot perustuvat tilastoihin, yritysten avainhenkilöiden näkemyksiin, kansainvälisten tutkimuslaitosten raportteihin (internetin kautta) ja alan lehdistöön. Alkuperäinen lähde jää joskus hämärän peittoon. Vastuu on joka tapauksessa raportin laatijan. Kun alan muutokset ja kasvuvauhti ovat nopeita sekä toimialojen sisältömääritykset jossain määrin sopimuksenvaraisia, tilastot jäävät useinkin epämääräiseksi perustaksi kuvattaessa nykytilannetta saati ennustettaessa tulevaisuutta. Tuotannon volyymikäsitteisiin tulisi sisällyttää myös laadun kehitys, mikä ei periaatteessa sisälly lukuihin. Laatua on vaikea mitata numeroilla, kuluttajatuotteiden (=päätelaitteiden) suhteelliset hinnat laskevat ja ulkoistaminen valuttaa tuotantoa muille toimialoille. Raportin tavoitteena on yrittää kuvata edellä mainittuja muutoksia ja niiden tuomia uusia haasteita sekä esittää näkemyksiä toimintatavoista ja lähitulevaisuudesta myös alalle aikoville uusille yrittäjille kuin myös antaa vastauksia ja herättää kysymyksiä. Joensuussa Erkki Rönkkö toimialapäällikkö

4 4 1. TIIVISTELMÄ Tietoliikennevälineiden valmistus ja sen sovelluksia käyttävä liiketoiminta ovat olleet nopeasti kasvavia toimialoja maailmassa 10 vuotta. Globaali kasvuvauhti oli vuoden 2001 alkuun keskimäärin 7-10 % vuodessa. Suomessa kasvu oli n. kolminkertainen ja alan kehitystä arvioitaessa voidaan puhua maailmanennätyksestä. Vuodesta 2001 lähtien tilanne niin meillä kuin muuallakin pitemmälle teollistuneissa länsimaissa on toinen. Pahin näyttäisi olevan ohi, mutta toipumisen merkit viittaavat selvästi maltillisempaan kasvuun kuin menneinä aikoina. Laite- ja järjestelmävalmistus voidaan jakaa verkko-operaattoreille toimitettavaan infraan eli keskusjärjestelmiin (switching) ja viestin siirtojärjestelmiin (transmission), tukiasemiin (basestations) sekä kuluttajille toimitettaviin päätelaitteisiin (terminals) eli lähinnä matkapuhelimiin ja muihin viestin vastaanottoja käsittelylaitteisiin. Teleoperaattorien vastuulle ovat jääneet kiinteiden (joskus radiol-inkillä) runko- ja alueverkkojen rakentamiset, joihin usein samojen operaatoreiden mobiiliverkot tukeutuvat. Isommatkin laitevalmistajat ovat hankkineet internet-tietoutta, ja internet-sovellusten kehittämiseen panostetaan. Uusilla markkina-alueilla myydään perusmobiilisovelluksia ja vanhoilla markkina-alueilla kysymys on lähinnä laajakaistayhteyksien kehittämisestä sekä kiinteissä että langattomissa järjestelmissä. Alalle läheisiä toimialoja ovat tietokone- ja ohjelmistotuotanto ja multimediasovellusten yleistyessä alat ovat sulautuneet yhä enemmän keskenään. Kotimaan tietoliikennevälinemarkkinat olivat vuonna 2002 noin 2,1 mrd. euroa (2,85 mrd.euroa huippuvuonna 2000), josta tuonti tyydytti noin 1,6 mrd. euroa. Tuotannon bruttoarvo laski vuonna 2002 n. 13,4 mrd. euroon, jossa oli laskua yli kymmenen prosenttia vuodesta Tuotanto on hyvin vientijohteista. Viennin arvo laski yhä selvästi (lähes 13%) päätyen vajaaseen 13 mrd. euroon. (Raportin luvut ovat joissain tapauksissa vain suuntaa antavia. Alan tarkastelun ongelmana on tunnuslukujen laahaaminen jäljessä, tilastoinnin puutteellisuus. Keskeisinä tilastolähteinä on käytetty seruraavia tahoja: Tilastokeskus, SET, Tullihallitus, VTT, kansainväliset tutkimuslaitokset, Eurostat ja erilaiset lehtiartikkelit. Vientikohdealueista vuonna 2002 EU-alue oli selvä ykkönen, sinne alan viennistä suuntautui yli puolet. Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle vietiin noin 15 %. Pohjois-Amerikan osuus on laskenut tilastollisesti pieneksi: Nokialla on siellä omaa valmistusta, ja toimituksia tapahtunee sinne myös muista Nokian ulkomaisista yksiköistä. Pohjoismaiden osuus oli alle 10 % ja Venäjän muutama prosentti. Tuonti on kehittynyt samassa suhteessa ja sen sisältö on komponentti- ja osajärjestelmävoittoista. Laitevalmistajien yrityskanta on noin 60 ja toimipaikkoja on noin 115. Luvut ovat pienentyneet jonkin verran yritysostojen ja fuusioiden ansiosta. Alueellisia keskittymiä ovat Helsingin seutu, Salo ja Oulun seutu. Näissä sijaitsevat Nokian keskeiset tuotantolaitokset, jotka ovat synnyttäneet ympärilleen muita alan yrityksiä. Toimiala työllistää n henkilöä (vähennystä noin 1500 v:sta 2000), joista toimihenkilöiden osuus on peräti 2/3. Alan investoinnit olivat v arviolta 250 milj. euroa eli 1,8 % tuotannon bruttoarvosta. Investointien määrä on noin kolmanneksen pienempi kuin edellisenä vuonna. Alalla käytetään runsaasti sopimusvalmistusta, joten investointitarpeet heijastuvat myös muille toimialoille, esimerkiksi metalli- ja muoviteollisuuteen, ohjelmistotuotantoon ja muuhun elektroniikkateollisuuteen. Toimialan kapasiteetti on v:n 2001 alusta lähtien lievässä vajaakäytössä. Pehmeät investoinnit (t&k) ovat koviin investointeihin verrattuna moninkertaiset, n. 900 milj. euroa, josta Nokian suomalainen osuus lienee kolme neljännestä.

5 5 Tuotannon volyymi-indeksi (322) / /2003 Lähde: Tilastokeskus, luvut kertovat tilanteen verrattuna edellisen vuoden vastaaviin Tietoliikennevälineiden valmistuksen tuotannon volyymi-indeksi kertoo, että tuotannon määrä ei ole vähentynyt. Miinus-merkkinen tuotannon bruttoarvon kehitys johtuu hintaeroosiosta. Lähiajan kehitystä ja volyymia ylläpitävät läntisessä maailmassa olemassa olevien päätelaitteiden korvaushankinnat ja MMS-sovellukset sekä verkkopäivitykset ja varovaiset 3G-verkkoinstallaatiot. Kovaa kasvua näkyy toistaiseksi vain langallisissa laajakaistaliittymissä. Nähtäväksi jää, missä määrin eri teknologioihin perustuvat paikannustieto- ja logistiikkasovellukset sekä Internet-arkkitehtuurin mukaiset sovellukset taskutietokoneineen ja älypuhelimineen luovat kestävää kysyntää. Päätelaitteiden valmistus muuttunee komponenttipohjaisemmaksi ja arvoketju standardoituu. Alhaisemman saturaation maissa (esim. Kiina, Venäjä) perinteisemmät sovellukset ja toimintatavat tekevät yhä hyvin kauppansa. Matkapuhelimia myydään kuluvana vuonna enemmän kuin koskaan, noin 450 miljoonaa kappaletta. Seuraavan vuoden (2004) volyymiksi ennakoidaan noin 480 miljoonaa. Euroopan markkinajohtajina langattomissa järjestelmissä tulevat säilymään Nokia (puhelimet) ja Ericsson (verkot), vaikka haastajia varsinkin päätelaitteissa on entistä enemmän. Alan toiminnan taloudellinen tulos on yhä melko hyvä, mikä johtuu nopeasta sopeuttamisesta, sisäisistä toimenpiteistä ja ulkoistamisista. Kuitenkin nykyistä tilannetta ja lähivuosien näkymiä pidetään, ei niinkään alalla kuin yhteiskunnallisesti, ongelmallisina. Keskeisissä kasvuluvuissa päästäneen lievästi plussalle ensi vuonna ja sen jälkeenkin, mutta kasvu on 1990-lukua huomattavasti maltillisempaa. Yhteiskunnallisena uhkana nähdään tuotannon ulkoistaminen halvemman työvoiman maihin ja pääasiallisille markkina-alueille. Yritysten asema kansainvälisessä kilpailussa on toistaiseksi suhteellisen hyvä, mutta asemien pitämistä jatkossa luonnehditaan haasteelliseksi, jopa vaikeaksi.

6 6 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 2.1. Tietoliikennevälineiden valmistus elektroniikka- ja sähköteollisuudessa Suomessa tapahtuvan elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli v noin 21,3 mrd.euroa (Tilastokeskus). Tästä hieman vajaa kaksi kolmannesta muodostui tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmistuksesta. Tietoliikenteen (laitevalmistus ja operaatiotoiminta) kasvu on ollut hyvin vahvaa vuodesta 1992 (20-70 % vuodessa) aina alkuvuoteen 2001 saakka. Huhtikuussa 2001 kasvu lopahti lähes dramaattisesti. Mennyt kasvu ei ollut suhdannetekoista, pohjana olivat maailmanlaajuiset rakenteelliset tekijät. Kysyntäpotentiaalia on yhä runsaasti, mutta kaikki alan suurimmat valmistajat maailmalla ovat joutuneet sopeuttamaan resurssi- ja kulurakenteitaan tuntuvasti. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon jakaantuminen Valaisimet Sähköv.tekn. 1 % 4 % Kodink. Osavalm. Kaapelit 1 % Kulutusel. 13 % 2 % 0 % Lääketiet. 3 % Automaatio 11 % Tietokoneet 0 % Tietoliikenne 65 % Lähde: VTT Tietokoneiden ja toimistoelektroniikan osuus on 0,2 % (105 milj. euroa), kulutuselektroniikan osuus n. 0,4 % ja kodinkoneiden (esim. liedet, kiukaat) n. 0,5 % (250 milj. euroa). Toimialaluokkaan TOL 322 kuuluvat radio- ja televisiolähettimien valmistus, puhelin- ja lennätinliikennelaitteiden valmistus, radiopuhelimet, tutkalaitteet, televisiokamerat ja tarkkailuäänentoistolaitteet sekä langallista puhelua ja/tai kantoaaltolaitteita palveleva laitevalmistus. Alan päätuotteita Suomessa ovat : 1) Kiinteät puhelin- ja dataverkon järjestelmät (keskukset tai laajemmin käsitettynä verkon hallintajärjestelmät)

7 7 2) Matkapuhelinkeskukset, siirtojärjestelmät ja tukiasemat 3) Päätelaitteet eli matkapuhelimet ja suljettujen verkkojen puhelimet 4) Edellisiä tuoteryhmiä täydentävät tuotteet Teleliikenne, telekommunikaatio Laitevalmistuksen lisäksi tässä raportissa kuvataan jonkin verran teleliikenteen hoitamisesta vastaavia laitevalmistajien asiakkaita eli teleoperaattoritoimintaa. Operaattoreiden ydinosaamista ovat kiinteiden ja mobiilien verkkojen rakentaminen tai rakennuttaminen ja verkkojen managerointi. Suomalaisista 95 % on laajakaistaliitynnän eli valokaapelilla toteutettujen runko- ja alueverkkojen potentiaalisessa piirissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ollaan vähintään muutaman kilometrin päässä valokaapelista. Yhteydet alueverkosta kotitalouksiin ja pieniin yrityksiin on perinteisesti hoidettu kupariparikaapelilla ja modeemilla (30 56 kbps ja 128 kbps:n ISDN). Nyt ovat yleistymässä laajakaistaiset liityntäverkot (>128 kbps) ja niitä toteutetaan parikaapelien xdsl:llä tai kaapeli TV-verkon kaapelimodeemilla, erilaisilla radiojärjestelmillä tai tulossa olevalla sähköverkon tiedonsiirtotekniikalla. Suuremmille yrityksille laajakaistayhteydet on toteutettu valokaapelilla, radiolinkillä tai kuparikaapelissa olevilla PCM- tai HDSL-järjestelmillä. Mobiiliverkot siis tukeutuvat kiinteisiin runko- ja alueverkkoihin, joihin tukiasemat on liitetty erilaisilla siirtotekniikoilla (radiolinkit, valokaapelit, HDSL). Operaattoreiden arvoketjut ovat muuttuneet ja kasvattaneet sisältöään, osin on myös erikoistuttu. Virtuaalioperaattoreiden merkitys tulee kasvamaan. Virtuaalioperaattoreilla voi olla monenlaisia rooleja, mutta yhteistä on, että niillä ei ole omia verkkoja eikä siis varattuja taajuuksia. Sisällön tuottaja -> Sisällön ja palvelun paketointi -> Verkko-operaattori -> Palvelu- Operaattori -> Käyttäjä Arvoketjun kussakin osiossa on omat komponentit, järjestelmät ja sovellukset. Verkko-operaattoreita on kolme: Telia-Sonera, Radiolinja ja Suomen 2G. Palveluoperaattoreita on useampia: Telia-Sonera, Radiolinja, DNA, Saunalahti ja marginaaliset Cubio, Globetel ja FinnetCom. Lisäksi on joukko paikallisia city-operaattoreita. Palveluoperaattoreiksi tulossa tai suunnitteluasteella ovat mm. ACN Europe (Telia-Soneran verkkoon), Fujitsu Invia (Suomen 2G), PGFree (Suomen 2G), Tele2, (Radiolinja), Terraflex (Sonera) ja Wireless Maingate (Suomen 2G). Teleoperaattoreiden tuotannon bruttoarvo oli Suomessa vuonna 2002 noin 5 mrd.euroa (kasvua muutama prosentti), josta Telia-Soneran osuus oli 44 %, Elisan 30 % ja Finnet-yhtiöiden 15 %. Radion ja television lähetystoiminta ja niihin liittyvät päätelaitteet eivät kuulu toimialaan Tietoliikenne ja teleliikenne Tietoliikenne (data communication) sisältyy teleliikenteeseen (telecommunication). Teleliikenne on datan, tiedon ja informaation siirtoa viidellä eri väylällä tai siirtotavalla:

8 8 1) Langaton perinteinen joukkotiedotusverkko (radio ja TV), joka kattaa koko teollistuneen maailman 2) Langallinen puhelinverkko, joka kattaa lähes koko teollistuneen maailman 3) Nopeasti laajentunut matkapuhelinverkosto 4) Kaapeliverkosto, joka kattaa jo huomattavia osia teollistuneesta maailmasta 5) Huomattavat alueet kattava joukkoviestintäsatelliittijärjestelmä sekä toistaiseksi pieneksi jäänyt henkilökohtainen satelliittiviestintäjärjestelmä Tietoliikenne-käsite kattaa edellisen lisäksi laajemmin puhelinliikenneverkkoja ja varsinaisia dataverkkoja hyödyntävän muun kuin puheliikenteen, esimerkiksi tietokoneilla lähetetyn ja vastaanotetun viestin. Kun keskitytään tiedon säilyttämiseen ja sen paikalliseen käsittelyyn, puhumme tietotekniikasta, joka liittyy ATK- ja media-alaan. Telelaitteetkin ovat tosin yhä enemmän tietokoneita ja sekä laitteet että infrastruktuuri perustuvat ohjelmisto-osaamiseen. Suuntausta kuvaava yleiskäsite on telematiikka. Näiden kolmen "toimialan" väliset rajapinnat hämärtyvät yhä enemmän.

9 9 Eri toimialojen konvergoituminen Lähde: Hernesniemi & Lammi & Ylä-Anttila, Advantage Finland. ETLA 1996 Oheinen jo vuonna 1996 esitetty näkemys on yhä validi ja aktuelli. Hyvä esimerkki näiden kolmen toimialan yhdistelmästä on Internet. Digitaalinen konvergenssi kulminoitunee monipuolisiin päätelaitteisiin, suuriin siirtonopeuksiin ja langattomuuteen. IP-osoitteiden lukumäärä milj. kpl Lähde: ITU, International Telecommunications Union Internet-liittymiä (host, domain name IP-osoitteella) oli vuoden 2002 lopussa noin 250 miljoonaa, mikä tarkoittaa eri arvioiden mukaan noin 650 miljoonaa käyttäjää. Suomessa IP-osoitteita on yli ,

10 10 mikä on kärkipäässä asukaslukuun suhteutettuna. USA:n luvuissa on arvioitu USA:n oma osuus kansainvälisistä com, net ja org-osoitteista. ISP-yhtiöitä (Internet Service Provider) meillä on toista sataa, joista kymmenet tarjoavat palvelujaan koko valtakunnan alueella. Internettiin liittyen tietokoneiden määrä per 100 as USA Suomi Islanti Norja Uusi-Seelanti Ruotsi Australia Kanada Alankomaat Tanska EU:n keskiarvo Lähde: Network Wizards 1/ Toimiala klusterissa Verkostosuhteiden korostaminen synnytti 1990-luvun alussa klusteriajattelun, joka tosin on jätetty viime aikoina vähemmälle. Telekommunikaatioklusteriin kuuluu tietoliikennevälineiden valmistajien lisäksi teletoiminta, jonka kehittämisen kautta koko ryhmittymä on kehittynyt. Ryhmittymä kasvoi hyvin nopeasti vuosina Sen sisäiset kytkennät (alihankinta, sopimusvalmistus, ostettavat palvelut, ATK-ala) voimistuivat nopeasti, vaikka sen markkina-arvon kasvu muodostui pääosin vain Nokiasta ja Sonerasta. Yhä Nokian hallitsema klusteri painottuu mobiilisovelluksiin. T&k-toiminta- ja tuotantopainoitteisen klusterin arvoketju on painottunut viime vuosina ohjelmistopuolelle ja koko ketjusta on tullut asiakaslähtöisempi. Klusteri on kansainvälisesti katsottuna herkkä ja altis häiriöille niche-luonteensa ja yhden yrityksen hallitsevan roolin takia. Raaka-aineiden merkitys on toissijainen, tieto ja know-how ratkaisevat. Avaintoimialoja ovat tietoliikenteen laitevalmistus, operaattoritoiminta ja sisältötuotanto tai lisäarvopalvelut käyttäjille. Laitevalmistuksen päätuotteita ovat keskus- ja siirtojärjestelmät, päätelaitteet, datan siirtojärjestelmät ja matkapuhelinjärjestelmät. Operaattoripuoli hoitaa verkkojen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sekä puhelin- ja datapalvelut. Lisäarvopalveluilla tarkoitetaan operaattoreille tarjottuja panoksia, joita loppukäyttäjät hyödyntävät. Klusterin kohtalonkysymyksiä ovat esim. innovatiivisuus ja uudet sovellukset, Nokian menestys, Internet-pohjaisten teknologioiden substituutit.

11 11 3. TOIMIALAN RAKENNE 3.1. Alan suurimpia yrityksiä Nokia on monikansallinen (henkilöstöä 45 maassa, tuotantoa noin 15 maassa neljällä eri mantereella) tietoliikennealan suuryritys, jonka kasvu oli erityisen nopeaa vuoteen Liikevaihto oli vuonna mrd euroa. Henkilöstöstä (52 700, parhaimmillaan 3/2001, yli ) 43% on Suomessa. Suomen henkilöstöstä 54% toimii tuotekehityksessä (62% koko Nokian t&k-henkilöstöstä), neljännes hallinnossa, myynnissä ja markkinoinnissa ja loppuneljännes tuotannossa Espoossa, Oulussa ja Salossa. Tuotannosta pääosa tehdään ulkomaisissa yksiköissä. Toimialaryhmillä (Mobile Phones, Networks, Multimedia ja Enterprise Solutions) on kaikilla toimintaa myös Suomessa. T&k:n suurimmat yksiköt ovat Suomessa. Ericssonin Suomen yksiköt (t&k:ta, sovelluksia operaattoreille, henkilöstöä n. 1000, liikevaihtoa n. 150 milj. euroa) ovat Jorvaksessa, Kirkkonummella ja Turussa. Tellabs on amerikkalaisen monikansallisen Tellabs Inc'in omistama tietoliikenteen siirto- ja paikallisverkkoihin älyä (uusin tuote IP-verkonhallinta) kehittävä ja valmistava yhtiö Espoossa ja Oulussa (henkilöstöä yht. noin 800). Sovellukset ovat yleisiin tietoliikenneverkkoihin tai yleisiin langattomiin verkkoihin. Päämarkkinat ovat Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Tellabs Inc on joko lopettanut tai ulkoistanut valmistustoimintansa (paitsi Suomessa) ja supistanut voimakkaasti toimintojaan. Suomen yksiköiden (Varkaus ja Tampere lopetettu) tulevaa toimintatapaa ei ole vahvistettu. Teleste on erikoistunut laajakaistaisten TV- ja radiosignaalien siirtojärjestelmiin (kaapeliverkkoihin) sekä pieniin puhelinvaihteisiin ja -järjestelmiin esimerkiksi lentokentille tai sairaaloihin. Yhtiö keskittyy langallisen laajakaistatekniikan lisäksi video-turvatekniikkaan. Toimintaa on mm. Littoisissa ja Nousiaisissa. Liikevaihtoa oli 67milj. euroa (vähennystä kolmannes), henkilöstöä n. 500, josta 14% ulkomailla. Orbis on toiminut jo kymmeniä vuosia. Tuotelistalla on mittaus- ja testauslaitteita puhelintekniikkaan (myös 3G:hen) ja datan siirtoon sekä mm. RF-komponentteja. Suomen toimipisteiden lisäksi on levittäydytty mm. Viroon, Tukholmaan, USA:an ja Kiinaan. Henkilöstöä on n Siemensillä on Suomessa liikevaihtoa n. 300 milj. euroa, josta ehkä kolmannes tulee yrityksille ja yhteisöille tarjottavista puhelinjärjestelmä- ja dataverkkoratkaisuista. Varsinaista valmistavaa toimintaa yhtiöllä ei Suomessa ole. Benefon on salolainen matkapuhelimia ja niiden lisälaitteita valmistava yritys. Yhtiöllä on ollut jo pitempään vaikeuksia. T&k:n pääosat myytiin Elcoteqille sekä puhelimien rinnalle ovat nousseet paikannuslaitteet ja niiden integroiminen yritysten turvajärjestelmiin. Liikevaihto oli n. 15 milj. euroa ja henkilöstöä n Tecnomen on espoolainen yritys, joka valmistaa lisäarvopalveluja tietoliikenneoperaattoreille, mm. erilaisia viestintäratkaisuja, älyverkkotuotteita ja henkilöhakujärjestelmiä. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Kauko-Itä. Liikevaihto oli 40 milj. euroa (vähennystä 30%) ja henkilöstöä n. 450.

12 Toimipaikat ja henkilöstö Tilastokeskuksen mukaan tietoliikennevälineiden valmistuksen toimipaikkoja on 116 (aputoimipaikkoineen = tuottaa palveluja yritykselle itselleen, esim. pääkonttorit, varastot, korjaamot, t&k-yksiköt). Parhaimmillaan toimipaikkoja oli n. 120 vuonna Alan yrityskanta on konsernitasolla vain 60. Yritykset työllistivät 12/2000 yli henkilöä. Nyt henkilöstöä on n Tietoliikennealan henkilöstö ja yritykset Hlöstö/toimipaikka Toimip. lkm > 34 Yhteensä 116 Tietoliikennevälineiden valmistus; aloittaneet ja lopettaneet yritykset 8 6 Kpl AL322 LO322 Lähde: Tilastokeskus 50 % pienemmistä toimipaikoista työllistää vain muutaman prosentin koko alan henkilöstöstä. Yli sata henkilöä työllistävien isohko osuus johtuu mm. Nokian eri toimipaikoista. Konsernikohtaiseksi liikevaihdoksi saadaan peräti 223 milj. euroa ja toimipaikkakohtaiseksi liikevaihdoksi 115 milj. euroa. Henkilöstön lukumäärä kasvoi 10 vuodessa lähes viisinkertaiseksi. Viimeiset kaksi vuotta on tultu alaspäin. Helsingissä ja sen naapurikunnissa on alalla reilusti yli henkilöä, Turku-Salossa lähes 5000, Oulussa lähes ja Tampereella lähes Toimihenkilöiden osuus koko palkatusta henkilökunnasta (2/3) on teollisuuden keskiarvoista poikkeava. Alalla on mm. (Tilastokeskus) yritysten tai muiden toimintayksiköiden johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa.

13 13 4. MARKKINOIDEN RAKENNE JA KEHITYS 4.1. Tietoliikennelaitteiden valmistuksen kansainvälinen rakenne ja kehitys Tietoliikennevälineiden tuotanto kasvoi vuoteen 2001 EU-alueella lähes 10 %:n vuosivauhtia. Tuotannon arvo on n. 60 mrd.e eli se ylittää esimerkiksi sähköisten kodinkoneiden vastaavan arvon. Tuotannon arvolla mitattuna EU on USA:n kanssa tasoissa. Japani on jäänyt tuotannon arvossa jälkeen Euroopasta ja Yhdysvalloista, vaikka onkin uusimmissa sovelluksissa edellä molemmista. Muun maailman suurimpia laitevalmistajia ovat Kiina, Etelä-Korea, Kanada, Taiwan ja Brasilia. Valmistusmäärät ovat kasvaneet eniten Kiinassa; siellä tehdään jo neljännes maailman kännyköistä (yli 100 milj. kpl). Kiinan omat markkinat ovat noin 60 milj. kpl/v. Tuotanto on siis keskittynyt volyymituotteisiin eli päätelaitteisiin, komplisoidumpien verkkolaitteiden tuotanto on vähäisempää. Päätelaitteita Kiinassa valmistaa peräti 36 eri yhtiötä, joista Kiinassa 3 15 %:n markkinaosuuksiin yltävät kiinalaiset TCL, Bird, Amoisonic, Eastcom ja Konka. Muu maailma on nostanut osuuttaan lähes 10%-yksikköä kahdessa vuodessa. EU-maista Ruotsi ja Suomi ovat vahvoilla: molempien osuus on kolminkertainen EU:n keskiarvoon ja väkilukuun suhteutettuna. Tietoliikennelaitteiden tuotannon osuudet 2002 (arvio) Muu maailma 28 % EU 30 % Japani 15 % USA 27 % Lähde: European Business 2002, European Commission Telekommunikaation osittaisesta lamasta huolimatta (laitevalmistuksen tuotannon bruttoarvo ei kasva kuluvana vuonna, operaattoritoiminta jonkin verran) globaaliksi tulokertymäksi arvioitiin v lähes 1500 miljardia euroa. Laitevalmistuksen ja yhteyksien rakentamisen tulot olivat n. 400 mrd.euroa ja operaattoritulot n mrd. euroa. Kokonaiskasvuksi arvioidaan kuluvana vuonna 5 % (laite- ja järjestelmävalmistus -7 %, operaattoritoiminta +3 %, mm. Gartner Dataquest ja Durlacher Research). Päätelaitepuoli kasvaa vain volyymissa, verkkojärjestelmät supistuvat yhä, sen sijaan laajakaistateknologiahankkeet kasvavat hyvää vauhtia. Erillisiä kasvualueita on useitakin, ennen kaikkea Kaakkois- Aasia (siellä erityisesti Kiina), Etelä-Amerikka ja Venäjä. ITU:n (International Telecommunication Union) mukaan telemarkkinoiden (=ei päällekkäistä tulokertymää) arvo oli v hieman yli 1350

14 14 mrd.euroa, josta laitemarkkinoiden osuus oli n. 250 mrd. euroa. Lähteistä riippumatta kokonaistulokertymä tai markkinoiden on kasvanut koko ajan. Telekommunikaation kokonaistulot mrd.e P.- Amerikka Aasia ja Japani L.- Eurooppa Lat. Amerikka Lähi-Itä, Afrikka Itä- Eurooppa Lähde: Gartner Dataquest, Internet Telekommunikaation kokonaistulokertymä mrd.e Laitteet ja järj. Operaattoritoim. Lähde: Gartner Dataquest, Internet Markkinat ovat kasvaneet nopeimmin solukkoverkoissa, tilaajaverkoissa, älyverkoissa ja päätelaitteissa. Solukkoverkkoja syntyy myös vähemmän kehittyneisiin maihin, koska kiinteälinjaisten yhteyksien rakentaminen on hitaampaa ja kalliimpaa. Älyverkkoja tarvitaan "normaalien" verkkojen päälle, jotta järjestelmistä saadaan tehoja ja käyttäjäystävällisyyttä. Päätelaite- eli kännykkäkauppa on sidoksissa alueella olevaan solukkojärjestelmään. On muistettava, että maailmanlaajuisesti taantuma kohdentuu vain mobiiliverkkoihin ja osin kiinteiden verkkojen sofistikointeihin. Markkinat (Gartner Dataquestin mukaan) voivat olla operaattorivetoisia, Internet-vetoisia tai teknologiavetoisia. Operaattorivetoisilla markkinoilla (kuten Japanissa) on matalampi Internet-penetraatio ja korkea taso operaattoripalveluissa (= palvelujen sisällössä). Internet-vetoisilla markkinoilla on korkea Internet-penetraatio ja matalahko tai sekavahko mobiilipalvelujen tilanne. Alueella satsataan ISP:hen, sovelluskehitykseen, portaaleihin ja sisältöpalveluihin. Tilanne on tyypillinen USA:lle. Teknologiavetoi-

15 15 silla markkinoilla ollaan pitkällä sekä Internet- että mobiilisovelluksissa. Eurooppa johtaa langattoman Internetin sovelluksissa.

16 16 Markkinayhteenveto Eurooppa USA Japani Data-markkinoiden Teknologia Internet Operaattorit orientoituminen (Nokia, Ericsson) (Yahoo, AOL) (NTT DoCoMo) Avainveturit Verkot ja pääte- Internet-sovel- Mobiilipalveluilaitteet lukset den sisältö Datan ja informaa- ATK-päätelaite, ATK-päätelaite, Kännykkä tion käyttöväline kännykkä piippari/pda Teknologia standardit Yhtenevä (GSM) Eriytyneet (GSM, Eriytyneet (PDC, TDMA, AMPS ) PHS, CDMA) Tulevaisuuden GSM, W-CDMA GSM, TDMA, W-CDMA, standardit CDMA(2000), W- CDMA(2000) Kilpailutilanne Kohtalainen; 4-6 toi- Maltillinen, fragmen- Maltillinen; 3 mijaa/maa toituneet markkinat toimijaa Keskim. laskukoko/ alle 45 e/kk yli 45 e/kk yli 75 e/kk käyttäjäyksikkö UMTSin lanseeraus 4/ > 3/2001 Matkapuhelinliittymiä on maailmassa n. 1,3 miljardia (09/2003). Kiina on ottanut yksittäisenä maana ykköspaikan n. 250 miljoonalla liittymällä. Länsi-Euroopassa myynnin volyymi on laskenut, mutta kalliimmista päätelaitteista johtuen arvo ei. Matkapuhelinliittymien määriä milj. kpl Eurooppa Kiina USA Japani Saksa Italia Iso-BR. Ranska Espanja Venäjä Afrikka Etelä-Korea Lähde: Cellular.co.za/, internet

17 17 Kiinassa uusien puhelimien myynti on pudonnut n. 5 miljoonaan/kk. Euroopassa (penetraatio n. 70 %) uusia liittymiä tulee tällä hetkellä vain n. 2 miljoonaa/kk, korvausmyyntiä on toki huomattavasti. Italian korkeita lukuja selittää runsas prepaid-liittymien määrä. Maailmassa myytiin v n. 425 miljoonaa matkapuhelinta ja kuluvan vuoden arvio eri lähteiden mukaan on n. 450 milj. Matkapuhelinvalmistajien markkinaosuuksia (%) Nokia Motorola Samsung Siemens SEMC LG /03 Muu Lähde: Gartner Daraquesr, Internet Viimeisin tilanne on kesäkuulta Samsung on noussut 5 vuodessa tyhjästä 10%:iin. Siemens on satsannut tuntuvasti ja pystynyt kohentamaan hieman asemiaan. SEMC (Sony-Ericsson) uskoo nousevansa jatkossa. Jotkut ovat luopuneet valmistuksesta, jotkut ovat hakeneet tukea muista valmistajista ja jotkut ovat pudonneet. Samsung on CDMA -puhelinten markkinajohtaja. Mainittujen lisäksi maailmassa on noin 40 muuta matkapuhelinvalmistajaa, mm. NEC, Mitsubishi, Toshiba, Qualcomm, Philips, Panasonic, Fujitsu, TCL ja Alcatel. Mielenkiintoinen tulokas on Microsoft (=trade mark), joka julkisti MMS -puhelimensa jo vuosi sitten. Sopimusvalmistajana on taiwanilainen High Tech Corporation. Markkinaosuudet eivät ole valloitettavissa vapaasti : suuri merkitys on sillä, mitä teknologiaa markkina-alueella käytetään, jopa kenelle annetaan lupa valmistaa ko. markkinoille. Esim. Nokia on vasta nyt satsaamassa CDMA-teknologiaan, jota käytetään esim. USA:ssa ja Etelä-Koreassa. Toistaiseksi 3Gpäätelaitteiden valmistajia on puolenkymmentä. Kehitystyö tässä vaiheessa on kallista ja aikaa vievää. Matkapuhelimien myynti teknologioiden mukaan Milj. kpl GSM CDMA TDMA GPRS WCDMA Muut A 2006E

18 18 Kaavion mukaan (Lähde: the Strategis Group, Internet) tulevaisuus on GPRS:n ja WCDMA:n. Muiden teknologioiden (EDGE, HSCSD, PDC, 1X, I-DEN, PHS) yhteenlaskettu osuus tulee kasvamaan. Valmistajien osuudet verkoista 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ericsson Nokia Siemens Nortel Motorola Lucent Alcatel Cisco Lähde: Gartner Dataquest. Verkkomarkkinoilla tilanne on aivan toinen: meneillään on matkapuhelinverkkomarkkinoiden todellinen kriisi. Yksi merkittävä syy on 3G-teknologioiden kompleksisuus ja teknologioiden yhdistäminen nykyisten verkkojen toimintaan: 3G-verkkoja rakennetaan ainakin alkuvaiheessa vain isompiin asutuskeskuksiin ja puhelun tulee siirtyä 2G 2,5G-verkkoihin katkeamatta. Toinen hidaste on 3Glisenssihuutokauppojen älyttömät hinnat, jotka köyhdyttivät Euroopan merkittävimpiä operaattoreita yli 100 M :lla ja näin hidastivat sekä korvaus- että uusinvestointeja. Oheisen kaavion luvut kuvaavat v:n 2002 lopun tilannetta Johtavan Ericssonin liikevaihto oli tuolloin 13,3 miljardia dollaria. Operaattorin ja verkkovalmistajan puitesopimus saattaa kestää kolmekin vuotta, jonka aikana verkkolaitteita toimitetaan tarpeen mukaan. Oleellista kuitenkin on, että kaavio ei sisällä viimeisen vuoden aikana solmittuja toimitussopimuksia. Nokia Networksin liikevaihto oli v ,5 mrd.euora ja v se on julkistanut vain muutaman uuden sopimuksen. Verkkovalmistajilla on ahtaat ajat. Ericsson on selvä ykkönen ja sen lisäksi entistä harvemmista sopimuksista kilpailevat mm. Nokia, Motorola, Siemens, Alcatel, Lucent, Nortel, Nec, Fujitsu, Matsushita ja Mitsubishi. Valistuneita ennusteita tai arvioita tulevaisuuden toimijoista on entistä vaikeampi esittää. Pääbisnes on ollut kuluvan vuoden ajan 2G-verkkojen päivitys ja 3G-verkkojen varovainen rakentaminen. Mobiiliverkkomarkkinat olivat vuonna 2000 n. 60 mrd. euroa kasvettuaan 1990-luvulla keskimäärin 40% vuodessa. Markkinoiden arvo oli v mrd. euroa. Sopimuksia tehtiin n. 250 (7 suurinta verkkotoimittajaa) ja niistä lähes kaksi kolmannesta koski GSM-teknologiaa ja viidennes 3G:n wcdmastandardin verkkoja. Tälle vuodelle odotetaan 15%:n arvomääräistä kutistumista. Nokia ja Ericsson ovat toimittaneet wcdma-tukiasemia kumpikin n kpl (alkuvuoden tilanne) ja yhdessä niiden markkinaosuus on lähes kaksi kolmannesta ko. markkinoista. NECin osuus oli 13%, Siemensin 11% ja Fujitsun 10%. WCDMA-markkinoiden kokonaisvolyymi v oli vajaa 2 mrd. euroa.

19 19 Langattomien verkkojen markkinat mrd.e G - 2,5G 3G Ennusteet 1/2002 Lähde: Gartner Dataquest ja Dell Oro, Internet Oheisen kaavion arviot laadittiin yli puolitoista vuotta sitten. Nyt tiedetään, että kuluvan vuoden (2003) arvo jää selvästi alle 40 mrd. euron. Euroopan tietoliikennevälineiden valmistuksen arvo on pudonnut alle 5 %:iin BKT:sta. Tietoliikennevälineiden tuotannon arvoksi arvioidaan Länsi-Euroopassa n. 60 mrd. euroa. Keskusjärjestelmät on suurin tuoteryhmä. Siihen kuuluvat sekä kiinteiden että solukkoverkkojen keskusjärjestelmät. Toisena ryhmänä ovat solukkoverkkojen tukiasemat ja yleinen kaapelointi. Matkapuhelimet ovat oma selvä kokonaisuutensa. Lukuisten muihin teollisuuksiin ulottuvien linkkien kautta (tietokoneet, avaruusteknologia, erikoissoftat ja kaapeliverkot uusine sovelluksineen) alasta on kehittynyt monituoteteollisuus. Sekä yrityksille että kuluttajille suunnatut tuotteet perustuvat mikroelektroniikkaan ja toimialan dynamiikkaa säätelee mikroelektroniikan jatkuva kehittyminen. Tuotteiden uudistumista kuvaa niihin sisältyvä kasvava älykkyys ja toiminnallisuus sekä fyysisen koon ja hinnan pieneneminen. Digitaalisen signaalinkäsittelyn kehittyminen mahdollistaa myös jatkuvasti uusia tuotteita, joiden elinkaari jää usein varsin lyhyeksi. Eri lähteiden mukaan tuotannon bruttoarvo tulee kasvamaan Euroopassa lähivuosina hyvin maltillisesti. Länsi-Euroopan päävientialueita ovat Yhdysvallat (n. 20 %) ja Kaakkois-Aasia (n. 10 %). Japaniin viennistä suuntautuu vain noin 2 %. Tuonnista vastaavat Yhdysvallat (n. 25 %), Japani (n. 20 %) ja muu Kaakkois-Aasia (n. 15 %). Euroopan päävientiartikkeleita ovat tukiasemat, keskukset ja siirtolaitteet ja päätuontiartikkeleita erilaiset päätelaitteet Tietoliikennelaitteiden kysyntä Julkisten ja suljettujen verkkojen ylläpitäjien intressit ovat yhä nopeammissa ja monipuolisemmissa sovelluksissa. Samaa vaativat loppukäyttäjät verkkojen ylläpitäjiltä. Valmistajien välinen kilpailu on jatkuvan kehittämisen edellytys. Eri datansiirtotekniikoissa ja palvelusisällöissä tarjonta luo kysynnän. On toki esimerkkejä, että tarjonta ei tyydytä kysyjää. Kiinteässä runkoverkossa älyn standardiksi on muotoutunut ATM, jolla muodostetaan läpinäkyviä putkistoja verkkoon. Toinen jo poistuva standardi on liityntäverkoissa ISDN eli digitaalinen monipalveluliityntäverkko. Sillä voidaan verkottaa eri toimipisteet ja etätyöpisteet kahdella 64 kilobitin kanavalla.

20 20 Paljon puhutuilla laajakaistoilla tarkoitetaan liittymää, joka on nopea (yli 2x64 kilobittiä), aina auki ja kiinteähintainen. Laajakaistapalvelun johtavaksi liityntäverkkojen teknologiaksi kuparikaapeleissa on tullut ADSL. Yhteydet voidaan toteuttaa myös kaapeli-tv:n verkoissa, valokuituyhteyksinä tai WLANin langattomassa lähiverkossa. Maailmassa on laajakaistaliittymiä (11/2003) 86 miljoonaa ja kahden vuoden päästä jo 155 miljoonaa. Suomi on hyvässä keskikastissa ( kotitaloutta) heti USA:n (20% kodeista) jälkeen. On ennustettu, että kiinteälinjaisten yhteyksien merkitys kasvaa lähivuosina hyvin nopeasti yleistyvien laajakaistayhteyksien takia. Usein laajakaistayhteyksiin liitetään myös langattomien teknologioiden kasvu. Näin esim. jokseenkin kaikkialla kehitysmaissa. Lankaverkkojen rakentaminen tai modifioiminen jätetään monin paikoin väliin, siirrytään suoraan mobiiliverkkoihin ja laajakaistaisiin mobiiliverkkoihin. Japanissa ja sieltä Eurooppaan lanseerattu I-mode (2,5G) on kasvanut kovaa vauhtia. Sillä on n. 35 miljoonaa käyttäjää, joista 1,5 miljoonaa Keski-Euroopassa. Teknologia on menestynyt lähinnä sisältötarjontansa ansiosta. I-moden kehitys Miljoonaa käyttäjää helmi99 touko99 elo99 marras99 helmi00 touko00 elo00 marras00 helmi01 touko01 elo01 marras01 helmi02 touko02 elo02 Lähde: NTT DoCoMo UMTS-verkkoja rakennetaan lähes ympäri maailmaa, mutta ei odotetuissa laajuuksissa. Japanissa mm. NTTDoCoMolla on yli miljoona asiakasta. Euroopassa on toimivia verkkoja puolenkymmentä (Ruotsi, IB, Italia, Itävalta) ja maksavia asiakkaita viidellä operaattorilla (joista neljä hongkongilaisella Hutchison Whampoalla) pari miljoonaa. Nokia uskoo, että toimivia verkkoja on jouluun (2003) mennessä 15 kpl. Suomessa on neljä 3G-luvan haltijaa ja ensimmäiset verkot avattaneen aivan lähiaikoina. Testikäyttöä on jatkunut jo pitkään. Verkkokaupan vauhdittajaksi on noussut Edge. Se on GSM:n seuraava kehitysvaihe ja sillä voidaan välittää 2,5 3 -kertaista datamäärää. Verkkoihin Edge-päivitys on edullinen. Esim. Nokia testaa parhaillaan useiden operaattoreiden kanssa edge-verkkoa Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Edgestä haetaan UMTSin korvaajaa haja-asutusalueille. Ensimmäiset edge-päätelaitteet julkistettiin jo vuosi sitten (Nokia) ja sama yhtiö kertoo, että edge kuuluu vakioominaisuutena useimpiin gprs-puhelimiin. Edge-verkkojen avaamista odotetaan parhaillaan. Kysyntää ovat nostaneet myös kuvapuhelimet. Niitä on myyty jo Eurooppaankin 10 milj. kpl. Japani on edellä kävijä ja osa muuta Aasiaa ja Eurooppaa tulee perästä.

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Porin taiteen ja median laitos Creative Business Management -maisterikoulutusohjelma Taiteen

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku

Peliteollisuus - kehityspolku KATSAUS 303/2013 Peliteollisuus - kehityspolku KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva 1 KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva Peliteollisuus - kehityspolku 1. painos (Katsaus 303/2013)

Lisätiedot

digikuvat paperille Cebit 2006 INTEL vai AMD Uudet tehokkaat räkkipalvelimet vertailussa Digiviihteen etulinjassa VERKKOKAUPPA suoraan paketista

digikuvat paperille Cebit 2006 INTEL vai AMD Uudet tehokkaat räkkipalvelimet vertailussa Digiviihteen etulinjassa VERKKOKAUPPA suoraan paketista Vertailussa parhaat DIGIKUVA- TULOSTIMET Hintakatsaus: mistä halvin MOBIILIDATA Tilaa työpöydälle Testissä suurimmat LAAJAKUVANÄYTÖT WWW.TIETOKONE.FI TIETOTEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJA 4/2006 HINTA 6,90 digikuvat

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj 2000 V U O S I K E R T O M U S Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2001 klo 16.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA VUOSIKERTOMUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO Vuoden 2002 keskeisiä tapahtumia...3 Comptel lyhyesti...4 Comptelin kehittyminen telemarkkinoiden evoluutiossa...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Tuotteet ja ratkaisut...10

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot