Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto Puh sähköposti: Kainuun maakunta kuntayhtymä Osoite Puhelin Telefax Sähköposti Internet Sotkamontie Kajaani Y-tunnus

2 Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani IT-TURVAHUONERATKAISU TARJOUSPYYNTÖ 38/ Yleistä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Nykytilan kuvaus 4. Tarjouksen tekeminen/ sisältö 5. Tarjousten käsittely ja tarjoajien kelpoisuus 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus 7. Tarjousehdot 8. Valintaperusteet 9. Tarjouksen voimassaoloaika 10. Tarjouksen jättö- ja toimitusaika LIITTEET Liite 1. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite1.doc (vaatimusmäärittely) Liite 2. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite2.xls (hintaerittely) Liite 3 Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite3.pdf (hankinnan kohde) Liite 4. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite4.xls (vakuus)

3 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) IT-TURVAHUONERATKAISU 1. Yleistä Kainuun maakunta kuntayhtymä aloitti toimintansa Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja II asteen koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, koulutustoimiala ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä yhteiset palvelut. Lisätietoja löytyy osoitteesta Hallintokokeilulaki löytyy osoitteessa 2. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne IT-turvahuoneratkaisun toimituksesta, käyttöönotosta, koulutuksesta, konsultoinnista ja mahdollisesta muusta IT-turvahuoneratkaisuun liittyvästä työstä. IT-turvahuoneratkaisun tulee sisältää seuraavat kokonaisuudet - Palosuojattu IT-tila IT-turvahuone - Sisäiset ratkaisumallit - Jäähdytysratkaisu - Sammutusratkaisu - Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisu - Palvelinlaitekaappiratkaisu - Etähallinta- ja valvontaratkaisu - Verkkokaapelointiratkaisu palvelinkaappeihin - Asennuksen vaiheistus - Toteutuksen koordinointivastuu yhdessä Tilaajaan ja pääurakoitsijan kanssa Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön kohteesta liitteessä Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite3.pdf. 3. Nykytilan kuvaus Tilaajalla on käytössä Kajaanissa kolme IT-laitetilaa osoitteissa Pohjolankatu 13 ja 20 sekä Sotkamontie 13. Tiloissa sijaitsevat Tilaajan palvelin- ja tietoliikennelaitteet, mitkä palvelevat keskeisiä kuntayhtymän sekä kuntien keskitettyjä tietojärjestelmiä, esim. taloushallinto, henkilöstöhallinto, terveyskertomus, AD-kotihakemistot, sähköposti. Tilaajan käytössä on: - IBM BladeCenter -korttipalvelinkehikkoja (E-malli) 6 kpl - IBM Blade -korttipalvelimia 65 kpl - IBM xseries- ja HP Proliant -räkkipalvelimia 80 kpl

4 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) IBM N series N6040-, IBM DS4300- sekä HP EVA4000 levyjärjestelmät - Cisco Catalyst 4500 kytkin 2 kpl (molemmat rungot sisältävät 3 kpl 48-porttisia kytkinmoduleita), Cisco Catalyst 2960G-24 6 kpl, Cisco Catalyst 2960G 48 2 kpl, Cisco Catalyst 3750G-24 2 kpl Palvelinten käyttöjärjestelminä on käytössä Windows Server 2000/2003 sekä RedHat- Linux. Palvelinten ylläpidosta vastaa Tilaajan oma tietohallinto ja korkean käytettävyysvaateen vuoksi laiteylläpitosopimus on laadittu 24/7 4h palvelu- ja vasteajoille. Palvelinten laitevalvontaan käytetään IBM Director- sekä IBM Tivoli ohjelmistoja. 4. Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjassa ja sen liitteissä esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tarjouksessa tulee toimittaa selvitykset kohtien mukaisesti. Tarjouksessa on annettava kaikki selvitykset tarjottavasta IT-turvahuoneratkaisusta sellaisella tarkkuudella, että tarjouksen perusteella voidaan varmistaa tuotteiden soveltuvuus sen käyttötarkoitukseen. Toimittajaa pyydetään vastaamaan vaatimusmäärittelyn ohjeen mukaisiin kohtiin. Vaatimusmäärittely on tarjouspyynnön liite 1 (Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite1.doc). Toimittajan tulee olla valmis esittelemään tarjouksensa ja tuotteensa Tilaajan luona. Toimittajan tulee varautua myös testiympäristön järjestämiseen Tilaajalle. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen tulee sisältää tiedot ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Tilaaja hylkää tarjouksen, elleivät ehdottomat vaatimukset toteudu Toimittajaa koskevat ehdottomat vaatimukset Vakuutus lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä Toimittaja sitoutuu resursseillaan pyydettyyn aikatauluun Toimittaja pystyy asettamaan oman projektipäällikkönsä hankkeeseen Toimittaja pystyy asettamaan hankkeeseen sellaisia henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta vastaavanlaisesta hankkeesta ja hankkeessa käytettävistä toteutusvälineistä Toimittaja pystyy toimittamaan nykyaikaisen IT-turvahuoneratkaisun ja sen käyttöä koskevan dokumentaation Toimituksen yhteydessä Tilaaja saa Toimittajan tekemät asennuspöytäkirjat (hyväksytyn vastaanoton edellytys) Toimittaja pystyy tarjoamaan tuki- ja ylläpitopalvelua 24/7 neljän tunnin vasteajalla Toimittaja pystyy tarjoamaan käytönaikaisen tuen suomen kielellä ja suomessa noudatettavana virka-aikana Referenssit vastaavista toimituksista (myös toimitusajankohdat) tai muu luotettava selvitys siitä, että tarjotut ratkaisut varmasti toimivat Tilaajan määrittelemässä käyttöympäristössä koko sopimuskauden ajan Toimittaja täyttää liitteen 4. (Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite4.xls).

5 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Hankintapäätöksen jälkeen sopimuskumppaniksi valitun tarjoajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista kaupparekisterinote sekä todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta Tarjousten kelpoisuusvaatimukset Tarjousasiakirjat on toimitettava allekirjoitettuina ja hyväksyttyinä sellaisen henkilön toimesta, jolla on Toimittajan puolesta riittävä valtuutus. Tarjousten on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ja sisällettävä Toimittajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Tarjousasiakirjat liitteineen on toimitettava suomen kielellä Toimitettavan ratkaisun ehdottomat ja muut vaatimukset Liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyssä (liite 1) on kuvattu ehdottomat vaatimukset joihin tarjottua IT-turvahuoneratkaisua tullaan vertaamaan. Tarjoukseen on liitettävä selkeä ja kattava suomenkielinen tuotekuvaus Toteutusprojekti ja koulutussuunnitelma Tarjoukseen tulee liittää kuvaus käyttöönottosuunnitelmasta (projektisuunnitelma) ja koulutussuunnitelmasta aikatauluineen. Käyttöönottosuunnitelman pitää sisältää Toimittajaa ja Tilaajaa koskevat käyttöönoton työvaiheet (tehtävät) ja työmäärät. Lisäksi koulutussuunnitelmasta pitää käydä selville tarjottu koulutuksen taso ja koulutuspäivien lukumäärä. Kainuun keskussairaalan lisärakennus valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Arvioitu IT-turvahuoneratkaisun toimitus ja käyttöönotto on maaliskuussa Tarkempi käyttöönottoaikataulu sovitaan valituksi tulleen Toimittajan kanssa toimitussopimuksessa Tuotetuki- ja ylläpitopalvelu Tarjouksen tulee sisältää kuvaus tuote- ja ylläpitopalveluiden sisällöstä. Tilaaja edellyttää mahdollisuutta 24/7-palveluaikaan neljän tunnin vasteajalla Hinnat Toimittajan on hinnoiteltava kaikki tarjoamansa tuotteet ja palvelut erikseen tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisesti (Kainuu_tarjouspyyntö_39_2009_liite2.xls). Hinnat on esitettävä ilman arvonlisäveroa. Hinnat eivät saa olla sidottuja valuuttamuutoksiin tai indekseihin tarjouksen voimassaolonaikana. Hinnat on ilmoitettava kiinteinä. Hintojen mahdolliset muutokset astuvat voimaan vasta maakunnan / hankintarenkaan hyväksymisen jälkeen. Tarjoukseen on sisällyttävä kaikki tarjottuun ratkaisuun liittyvät kustannukset. Matkatai majoituskustannuksia, menetetyn matka-ajan kustannuksia, päivärahoja tai vastaavia ei erikseen korvata, vaan niiden tulee sisältyä tarjottavan ratkaisun hintaan. Tarjottujen hintojen pitää kattaa koko toimitus tuotantoon ottoon asti. Tarjouksen liitteeksi pyydetään toimittamaan voimassaoleva palveluhinnasto.

6 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Tarjousten käsittely Tarjousten vertailun toteutus: 1. Tarjousten avaus, avaustilaisuus ei ole julkinen 2. Toimittajien kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus tietokannassa Ilmoitus julkisesta hankinnasta Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tarjouksen hintaliite tai hintaerittelyliitteet eivät ole salaisia. 7. Tarjousehdot 7.1 Sopimusehdot Hankinta vahvistetaan valituksi tulleen Toimittajan kanssa aina erillisellä toimitussopimuksella. Hankinnassa noudatetaan JIT2007 sopimusehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä liitteineen toisin määrätä tai toimitussopimuksessa erikseen kirjallisesti toisin sovita. Pätemisjärjestys asiakirjoilla on seuraava: 1) Tarjous 2) Hankintasopimus 3) Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4) Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2007 Laitteet) 5) Erityisehtoja palveluista (JIT 2007 Palvelut) 6) Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007 Konsultointi) Ylläpitosopimuksen osalta noudatamme myös JIT2007 sopimusehtoja. Tilaaja on oikeutettu sopimussakkoon, mikäli toimitus viivästyy sovitusta aikataulusta tai ei täytä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoissa (liitteineen) kuvattuja vaatimuksia ellei tarjouksesta muuta käy ilmi ja ellei tämä ole hankintasopimukseen kirjattu (toimituksen kohde). Kaikki projektin aikana ilmi käyvä Tilaajan tieto on salassa pidettävää ja luottamuksellista. Takuuaika on 12 kk laskettuna hyväksytystä IT-turvahuoneratkaisun käyttöönotosta.

7 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Ylläpidon ehdoista sovitaan takuuaikana allekirjoitettavalla ylläpitosopimuksella, lähtökohtana Tilaajalla JIT2007-sopimusehdot. Toimittajan tulee tarjota ylläpito vähintään sopimuskauden ajaksi hyväksytystä tuotantoonotosta alkaen. Mikäli Toimittaja käyttää toimituksessa alihankkijoita, sitoutuu se tehtävässä sopimuksessa vastaamaan näiden työstä kuten omastaan. Tilaaja ei ole missään sopimussuhteessa Toimittajan mahdollisiin alihankkijoihin, vaan Toimittajan tulee huolehtia alihankintasopimuksista itsenäisesti. Tuki- ja ylläpitosopimuksessa noudatetaan irtisanomista tilaajan osalta 3 kk ja toimittajan osalta 12 kk. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Kajaanin käräjäoikeudessa. Sopimuksen siirto-oikeus Kainuun maakunta kuntayhtymän toiminta perustuu määräaikaisena vuoden 2012 loppuun saakka jatkuvaan Kainuun hallintokokeiluun (Laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003). Käyttöoikeus varataan samoilla hankinta-, ylläpito- ja sopimusehdoilla organisaatiolle tai organisaatioille, jotka mahdollisesti jatkavat Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtäviä tai osaa niistä Kainuun hallintokokeilun aikana ja/tai sen päättymisen jälkeen. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää IT-turvahuoneratkaisun käyttöoikeuksien siirtomahdollisuutta veloituksetta mahdollisesti muuttuvalle organisaatiolle tai niiden osille. 7.2 Maksuehdot Maksu sovitaan erillisen aikataulun mukaisesti maksuerinä siten, että vähintään 20 % maksusta tapahtuu hyväksytyn vastaanoton jälkeen. Jokainen maksuerä edellyttää Tilaajan hyväksyntää. Maksuehto on 30 vrk netto, kunkin maksuerän hyväksymisen jälkeen. Tilaaja ei vastaa matka-, matka-aika-, päiväraha-, posti-, yms. kustannuksista, vaan Toimittajan tulee sisällyttää ne tarjouksensa hinnoitteluun. Käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelujen osalta maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta neljä (4) kertaa vuodessa. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Maksun myöhästymisen viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 8. Valintaperusteet Tilaaja noudattaa valinnassaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja käyttää siinä seuraavia arviointikriteerejä: A) Miten tarjottu ratkaisu vastaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjä vaatimuksia. Painoarvo on 60 pistettä. B) Kokonaishinta. Painoarvo on 40 pistettä.

8 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 10. Tarjouksen jättöaika ja toimitusosoite Tarjoukset tulee toimittaa edellä pyydetyllä rakenteella liitteineen. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen toimitetaan tarjoajille pyydettäessä osoitteesta Tiedostoversion on vastattava tarjouksessa mukana olevaa paperiversiota. Tarjouksen liitteeksi pyydetyt tiedostot palautetaan täytettynä tarjouksen mukana cd:llä. Paperiversio on määräävä, jos tiedot ovat poikkeavia. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa kolmena kappaleena suomenkielellä klo mennessä seuraavaan osoitteeseen: Hankintapäätös Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani Kuoreen merkintä IT-turvahuoneratkaisu 38/2009. Lisätietoja Kaikki tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee osoittaa kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen klo 12:00 mennessä. Vain tähän osoitteeseen lähetettyihin kysymyksiin vastataan. Kysymykset vastauksineen laitetaan hankintayksikön www-sivuille osoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousajan umpeutumista. Tarjoajan velvollisuus on tarkistaa mahdolliset lisätiedot hankintayksikön sivuilta itsenäisesti koko tarjouskierroksen ajan. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti ja hankintapäätös on kuitattava välittömästi vastaanotetuksi. Kajaanissa Laila Härkönen Hankintatoimisto Kainuun maakunta kuntayhtymä

9 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 1(5) Ohjeet tarjouksen antajalle: Tässä tarjouspyynnön liitteessä käydään läpi tarkemmin Tilaajan ITturvahuoneratkaisulle asettamia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Tarjouksessa pitää käydä selville miten tarjottu ratkaisu toteuttaa kohdissa 2-8 asetetut ehdottomat vaatimukset. Tarjouksen mukana tulee palauttaa tämä liite kokonaisuudessaan täydennettynä taulukoihin toteutuuko vaatimus tarjotussa järjestelmässä. Sarakkeeseen Vaatimuksen täyttyminen Toimittaja kirjaa Kyllä/Ei ja sarakkeeseen Lisäselvityksiä tarkennukset ao. vaatimukselle. 2. IT-turvahuoneelle asetettavat ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä ITturvahuoneratkaisusta 2. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. 3. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa. 4. IT-turvahuoneen tulee sisältää seuraavat tilat: toimistotila, IT-laitetila sekä tekninen tila. 5. IT-laitetilaan käynti vain toimistotilan kautta 6. Tekniseen tilaan käynti vain toimisto- ja IT-laitetilan ulkopuolelta 7. Tarjouspyynnön liite3 kappale kaksi ITturvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus kokonaisuudessaan 8. Tarjouspyynnön liite3 kappale kolme ITturvahuoneen lisävarusteet kokonaisuudessaan Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Laitekaappien leveys mm 2. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm 3. Laitekaappien syvyys mm 4. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat 3. Laitekaapeille ja jäähdytykselle asetettavat ehdottomat vaatimukset Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

10 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 2(5) Jäähdytyksen tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Tarjouspyynnöön liite3 kappale neljä on mainittu kolme vaihtoehtoa. 6. Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytys-ratkaisu. 7. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun ITlaitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys 8. Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW minkä mukaan jäähdytys on mitoitettava 9. Jäähdytysratkaisun tulee olla redundanttinen 10. Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään 11. Kylmän käytävän ratkaisussa tulee olla ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä millä mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. 12. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. 13. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä. 14. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. 15. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa 16. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään 17. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä ITturvahuoneen ulkopuolelle tai tekniseen tilaan 18. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. 19. IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen 20. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. 21. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPSlaite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna.

11 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 3(5) Sammutusratkaisun ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog - vesisumuratkaisu 2. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa 3. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään 4. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta 5. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta 6. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään. Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä 5. Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisun ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä 6. Laitekaappien kaapelointiratkaisujen ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla 1. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä 2. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken 3. Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista 4. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

12 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 4(5) Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja) 3. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit 4. Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan 5. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden 6. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna 7. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla 8. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia 10. Valokuitukaapelointi tulee toteuttaa modulaarisilla komponenteilla, joilla voidaan yksinkertaisesti yhdistää palvelinkaappeja kytkinkaappeihin, käyttäen useamman kuidun sisältäviä pikaliittimiä 7. Etähallinta- ja valvontaratkaisujen ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaus palvelinlaitteiden etähallintaratkaisusta, millä voidaan turvallisesti ja käyttäjät autentikoiden kaapata yksittäisen palvelinlaitteen konsoli, näppäimistö ja hiiri IP-yhteyden läpi vietynä 2. Palvelinlaitteiden valvonta- ja etähallintaratkaisun tulee olla modulaarisesti laajennettavissa, jolloin haluttaessa sijoittaa yksittäisiä palvelinlaitteita IT-laitetilan ulkopuolelle, on palvelinlaitteita mahdollista käyttää kuin ne sijaitsisivat IT-laitetilassa 3. Ratkaisun tulee sisältää luotettava käyttäjien tunnistus 4. Laitteiston tulee koostua nk. KVM-ratkaisusta (Keyboard-Video-Mouse), millä voidaan kaapata etähallintaan sekä sarjaporttikytkentäisiä että tavallisia Intelpohjaisia palvelimia 5. Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset laitteistosta ja tarvittavasta ohjelmistosta Ratkaisun tulee mahdollistaa useamman käyttäjän yhtäaikainen käyttö 6. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaukset palvelinlaitteiden etähallinnan lisäksi myös kaikesta muusta tarjouspyynnössä mainittujen kokonaisuuksien etähallittavuudesta ja valvonnasta sekä liittämismahdollisuudesta Tilaajan kiinteistöautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

13 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 5(5) Tuotetuki- ja ylläpitopalveluiden ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Tilaajan palvelupyyntöjen / yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu kuukaudessa 2. Palvelupyynnön voi jättää Toimittajalle (Toimittajan ilmoittamalla tavalla) vain Tilaajan nimeämät henkilöt 3. Tilaaja saa toimittajalta kuittauksen tukipyynnön vastaanottamisesta ja sen jatkokäsittelytoimenpiteistä 4. Toimittaja pystyy tarjoamaan ratkaisulle 24/7h palveluajan neljän tunnin vasteajalla 6. Toimittajalla on selkeä käsitys toimittamansa ratkaisun ylläpidon vaatimuksista, resursoinnista ja kriittisyydestä 7.. Ohjelmistopäivitykset sisältyvät ylläpitohintaan Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

14 KAINUUN IT-TURVAHUONERATKAISU / HINTALIITE 38 / 2009 Liite 2 Mikäli jokin vaatimusmäärittelyssä esille tuotu vaatimus/toiminta ei sisälly alla olevan jaottelun piiriin, tulee toimittajan merkitä kyseinen toiminta hintataulukkopohjaan hintatietoineen. Toimittaja lisää tiedot valkoisiin kohtiin. Harmaita kohtia ei saa muuttaa. Muutoin katsomme toiminnan/vaatimuksen sisältyvän tarjottuihin hintoihin. Kohdan 8 tyhjille valkoisille riveille toimittaja voi tarjota omia optioitaan. Tarjouksen tekijä: 1. Hallintajärjestelmä IT-turvahuoneratkaisu Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappaleet 1-3 alv 0% Lisätietoja 2. Lisenssit Laitekaapit ja jäähdytys Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 4 alv 0% Lisätietoja 3. Sammutusratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 5 alv 0% Lisätietoja 4. Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 6 alv 0% Lisätietoja 5. Laitekaappien kaapelointiratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 7 alv 0% Lisätietoja 6. Etähallinta- ja valvontaratkaisu Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 8 alv 0% Lisätietoja 7. Tuote- ja ylläpitopalvelu Hinta yhteensä Vaatimukset kuvattu liitteessä 1, kappale 8. Mikäli palveluhinta vaihtelee ratkaisuittain, tulee hinnat eritellä ao. riveille. alv 0% Lisätietoja

15 10/5 neljän tunnin vasteaika, vuosihinta 24/7 neljän tunnin vasteaika, vuosihinta 8. Optiot Hinta yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys:

16 Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Itsekantava rakenne Itsekantavat kattopaneelit Palonsuoja-ovet Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset 8 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet Palonkatkoratkaisut Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa 3.3 Palosulut Ylipaineventtiili Sertifikaatit 10 4 Laitekaapit ja jäähdytys Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys UPS-laitteen jäähdyttäminen 16 5 Sammutusratkaisut 17 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Johdanto Laitekaappien virranjakeluratkaisut 18 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut Johdanto Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuitukaapeloinnin perusrakenne 21 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu 22

17 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Kainuun keskussairaalan Sotkamontie 13 osoitteeseen rakennettavan uuden lisärakennuksen osaan varataan n. 300 neliömetrin tila, mistä rajataan n. 80 neliömetrin kokoinen tila IT-turvahuoneelle. Ratkaisussa toteutetaan IT-toimintoja varten nykyaikainen IT- turvahuoneratkaisu, laitekaappiratkaisut, jäähdytys laitekaappien sisältämille IT-laitteille, sähkönsyöttöja jakeluratkaisu, laitekehikoiden ja palvelinten etähallinta- ja valvontaratkaisu, verkkokaapelointiratkaisu sekä paloturvaratkaisu. IT-turvahuonekokonaisuus muodostuu toimistotilasta, IT-laitetilasta sekä teknisestä tilasta. IT-laitetilaan siirretään Tilaajan nykyisissä IT-laitetiloissa olevat IT-laitteet sekä muodostetaan luotettava ja turvallinen IT-ympäristö mikä pystyy tehokkaasti tuottamaan keskitettyjä ATK-palveluja alueen eri toimijoille. Samalla tulee huolehtia nykyaikaisesta kriittisten palvelinlaitejärjestelmien fyysisestä suojaamisesta ja asennusten, muutosten ja laitepoistojen helpottamisesta. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä IT-turvahuoneratkaisusta. IT-turvahuoneen rakennustekninen pohjaratkaisu on betonilattia, mikä on IT-turvahuoneen viereen rakennettavaa hälytysajoneuvotallia korkeammalla. Ajoneuvotilan korkeus mahdollistaa ambulansseilla ja kuorma-autolla sisään ajamisen ja laitteistojen purkamisen. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. Tässä liitteessä esitetty pohjapiirustusehdotus on viitteellinen. Tässä liitteessä esitetyt piirustukset kuvaavat ensin nykyistä tyhjää tilaa ja sitten ehdotusta IT-turvahuoneen pinta-alaksi, huomioon ottaen kohteessa olevat kattoa kannattavat pylväät. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa.

18 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen haluttu pinta-ala on n. 80 neliömetriä, mutta tarjottava tila voi olla myös suurempi, mikäli siihen löytyy teknisiä perusteluja. :Kuva 1. Yleiskuva uudisrakennuksen piirustuksesta 203_1krs. IT-turvahuoneen sijoitus halutaan tehtävän kuvan oikeassa reunassa olevan autohallin oikealle puolelle. Kuva 2. Suurennos IT-turvahuoneelle varatusta alueesta.

19 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus Kuva 3. Tilaajan tarvetta vastaavan pinta-alan ja seinien esimerkinomaisen sijoittelun mukainen IT-turvahuoneen pohjapiirustus on seuraavan kuvan mukainen: IT-turvahuonepiirustuksen vasemmanpuoleinen tila on varatilaa, mitä tullaan käyttämään toimistona sekä laitteistojen esiasennustilana. IT-laitetila on piirrustuksessa keskellä ja sinne pääsee sisään ainoastaan toimistotilan kautta. Tekninen tila on piirrustuksessa oikealla ja sinne on oma sisäänkäynti.. IT-turvahuoneen lattian korkeusero autohallista on 620mm, jolloin tilan lattia on korkeudella mm. IT-turvahuoneen vapaa korkeus on 3100mm. Esimerkinomaisen IT-turvahuoneen pinta-alat ovat: Toimistotila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala IT-laitetila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala Tekninen tila leveys syvyys ja sisäpinta-ala Kokonaispinta-ala 6,75 * 5,9 / n. 38 neliömetriä 7,28 * 5,9 / n. 41 neliömetriä 2,16 * 2,66 / n. 5 neliömetriä n. 84 neliömetriä Esitettävien ratkaisujen modulaarisuuden vuoksi edellä kuvatut mitat voivat niin haluttaessa olla myös pienempiä, sekä seinien paikat voivat olla sijoitettuna toisin. Piirustuksessa on IT-laitetila sijoitettu ottaen huomioon tilassa olevat kattoa kannattavat pylväät (pienet neliönmuotoiset kuviot). IT-turvahuoneiden rakentaminen ei ole sidottu edellä mainittuihin mittoihin, vaan Toimittaja saa esittää oman ratkaisunsa sovitettuina omien ratkaisujensa kokoisiksi ja muotoisiksi. Ratkaisun tulee sisältää IT-laitetilan ulkopuolinen tekninen tila, pinta-alaltaan n. 5 neliömetriä, jonne kulku on turvallisuussyistä vain IT-laitetilan ulkopuolelta. IT-lai-

20 tetilan sivulle sijoittamisen etuna on kulku kuvan yläreunasta alkavaan putkitunneliin. IT-laitetilan kautta ei tässä ratkaisussa ole kauttakulkua muihin tiloihin. Tekniseen tilaan voidaan sijoittaa esimerkiksi jäähdytinratkaisujen vedenkierrätys- ja lämmönvaihdinlaitteistot. IT-turvahuonetilan sähkönsyöttöratkaisussa oletuksena on, että generaattori- sekä muut varavoimaratkaisut on sijoitettu IT-turvahuoneen ulkopuolelle. Generaattoriratkaisu on tämän tarjouspyynnön ulkopuolella. IT-turvahuoneen UPS-laitteisto tulee sijoittaa IT-laitetilaan tai tekniseen tilaan. Nämä sijoitusratkaisut ovat suositeltavia paloturvan ja jäähdytyksen kannalta. IT-laitteistojen asennustapa on ratkaisussa oltava laitekaappipohjainen. Laitekaappien sijoittelun tulee ottaa huomioon laitteistoja ylläpitävien operaattorien työturvallisuusnäkökohtia ja laitteiden jäähdytysratkaisutarvetta. Jäähdytysratkaisun tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Toimittajan tulee esittää ratkaisunsa redundanttisuuskuvaus Laitekaappikohtainen laskennallinen jäähdytystarve on 8kW-10kW. IT-turvahuoneen tulee taata 120 minuutin suojaus palon vaikutuksilta.

21 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Tässä kappaleessa esitetään IT-turvahuoneratkaisun tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus. Turvahuone koostuu n. 84 neliömetrin pinta-alasta. Seinä- ja kattoratkaisujen tulee muodostua modulaarisesta ratkaisusta seuraavilla ominaisuuksilla: Suojaus veden aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus tulen aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus korkean lämpötilan aikaansaamia vaurioita vastaan Fyysinen suojaus Sähköinen suojaus Ympäristön vaikutuksilta suojaus Sisäisen tulipalon varalta suojaus Sisään tunkeutumiselta suojautuminen Elektromagneettisilta kentiltä suojautuminen IT-turvahuoneen tulee olla modulaarinen tila, johon voidaan sijoittaa turvallisesti palvelinlaitteistoja, levyjärjestelmiä sekä verkkolaitteita. Ratkaisun tulee tarjota: Modulaarisuutta Laajennusmahdollisuutta Nopeata ja varmaa rakenteen asennusta Mittojen ja muotojen puolesta sopivuutta haluttuun huoneeseen Rakennetta ilman tukipylväitä huoneen keskellä (lukuun ottamatta olemassa olevia pylväitä huoneessa) Mekaaninen rakenne tulee olla siisti ja pölyvapaa Esivalmistettu rakenneratkaisu Moduulien tulee olla uudelleen käytettävissä mahdollisen tilan muuton sattuessa Seinien pintamateriaalin tulee olla esimerkiksi lakattu metallipinta, minimoiden paikalla tehtävän maalauksen Mekaanisesti kestävä Asennuksen tulee olla mahdollista tehdä valmistajan edustajan lisäksi myös kuka tahansa tarpeelliset taidot omaava asennusryhmä. Valmistajan valvonta tai projektipäällikköpalvelu ei välttämätön projektin aikana

22 2.1 Itsekantava rakenne Paloturvaa tuottavien rakenneosien (paneelirakenne) tulee olla asennettavissa pystyasentoon. Paneelien reunojen muodon tulee olla vesitiivis, esimerkiksi ns. ponttirakenne, jossa osat menevät sisäkkäin, muodostaen näin tiiviin liitoksen. Rakenteen tulee eristää tehokkaasti tulipalon tuottamaa kuumuutta, ollen samalla vesitiivis. Paneelien tulee olla uudelleen käyttökelpoisia, mahdollistaen laajennusosan lisäämisen tai siirron toiseen paikkaan. Tilan asennuksen tai laajennuksen sekä mahdollisen siirron tulee olla puhdas ja pölytön toimenpide. (ilman pölyä tai muuta IT-laitetiloissa usein luvanvaraista toimintaa, joka saattaa pahimmillaan viivästyttää työtä), Palonvastustuskyky: Sertifioitujen rakennepaneelien tulee olla 120 min paloluokiteltuja ja testattuja täyttämään standardin EN Suojaus veden vaikutuksilta: o SGS IP x5 sertifioitu EN60529 normin mukaan. o Valinnaisena saatavissa tulvivan veden suojaus, tiiviystaso 72 tuntia sertifioitu 40 cm asti Akustinen eristävyys n. 31 db(a) Lämpöeristyskyky 0,42 W/K*m2 Mekaaninen kestävyys: 2.8 kn/m2 Standardit: EN-23093:81 Standard for Fire Protection of construction security structures. 2.2 Itsekantavat kattopaneelit Kattorakenteen muodostavat paneelit / osat tulee asentaa horisontaalisesti, erikoisprofiileja käyttäen. Niiden tulee muodostaa korkea palonkesto ja lämpötilan eristävyys. Paneelien tulee muodostaa vesitiivis ja kuumuudelta eristävä kotelorakenne. 2.3 Palonsuoja-ovet IT-turvahuoneen ovien tulee olla luokiteltu tilan paloluokkaa vastaavasti. Ovilla tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: Nº Ovia Pintoja Paksuus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Paloluokka

23 RF120 Ovet tulee varustaa sisäpuolelta anti-paniikkitangolla ja ulkopuolelta käsin tilan avaaminen tulee voida tehdä avaimella varustetulla järjestelmällä. Kulunvalvontajärjestelmän asentamisen tulee olla mahdollista. Tilaajalla on käytössä Timeconkulunvalvontajärjestelmä. Oven paksuus mm Oven standardimitat esimerkiksi 2.0 metriä korkea ja 0.9 metriä leveä Ilmoitettava saako valinnaisena myös muita ovikokoja ja paloluokkia Ovet varustettava turvalukkoratkaisulla (palonkestävä) Varauloskäynti käyttäen anti-paniikkitankoa Ovessa automaattinen sulkeutumisjärjestelmä (ilman moottoria) 2.4 Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Esimerkinomaisesti piirustuksissa esitetyn IT-turvahuoneen mitat eivät ylitä kuutta (6) metriä. Ratkaisuun ei välttämättä mahdu ulkoista terästukirakennetta katon yläpuolelle, joten jos rakenne edellyttää tukirakennetta, on sellainen suunniteltava tilan sisäpuolelle.

24 2.5 Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset Seinä- ja kattopaneelien tulee suojata veden vaikutuksilta IP x5 tasolla (veden suihkutus huonerakennetta kohti) EN Standardin mukaan. Kaikkien materiaalien tulee täyttää ISO 1182 standardin mukainen syttymättömyysvaatimus. Paneelien tulee suojata vähintään 20 db ulkopuoliselta elektromagneettiselta häirinnältä EN normin mukaan. Tarvittaessa vaimennus tulee voida vahvistaa kalibroiduilla mittalaitteistoilla. Paneelien tulee kyetä suojaamaan tilaa palolta vähintään 120 minuuttia normin EN mukaan. Paneelien tulee tarjota riittävää mekaanista kestävyyttä 120 minuutin palon kestoajan. Akustinen eristävyys keskimäärin 31 db taajuusalueella 100 Hz - 4 khz. Lämpöeristyskyvyn tulee olla vähintään 0,42 W/m2 K. Kaikki tilan suunnittelu on tehtävä TIA-942-standardin mukaan. IT-turvahuoneen ympäryksen tulvimissuojaus voidaan tarjota valinnaisesti, tarjoamaan suojaa paneelirakenteelle n. 40cm tasolle.

25 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet 3.1 Palonkatkoratkaisut Lisävarusteena tulee olla tarjolla kaapelien ja muiden läpivientien kohtiin valmistettu tuote, jonka tulee kyetä vaahtoutumaan ja laajentumaan tulipalon aikana. Tavoitteena on saavuttaa suojaus n. 2,5 tuntia. Tuotteen halutut ominaisuudet: Pölyvapaa ja repeämistä vastustava Soveltuva sekä väliaikaisiin että pysyviin asennuksiin Kestävä rakenne Hajuton Laajentumispaine max 2.5 Bar. 3.2 Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa IT-turvahuoneen sisäilman uudistaminen tulee kyetä tekemään käyttäen paineistettua järjestelmää joka syöttää ulkopuolelta ilmaa paineventtiilin kautta sisälle. Rakenteen tulee sallia paineen purkautuminen ulospäin tilanteissa joissa sisäpaine nousee halutun rajan yläpuolelle. Paineistettu ilman uudistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen teollisesti valmistettua tuuletinta joka on yhdistetty paloluukkuun. Ratkaisun tiivistyksen ja viimeistelyn tulee täyttää halutun palonsuojausluokan määräykset. Jotta voidaan välttää ulkopuolisten objektien tai partikkelien sisääntulo, ratkaisu tulee varustaa ulkopuolisella säleiköllä ja G3-tyyppisellä partikkelisuodattimella. Järjestelmässä tulee olla ajastin, jolla voidaan kontrolloida ilman uudistusprosessia tunti- tai vuorokausipohjaisesti. 3.3 Palosulut Palonsulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostetaan sisääntuloilman kanavaan asennettuun ylipainesäleikköön. Säleikköratkaisun tulee sulaa tulipalotilanteessa muodostaen suojauksen joka estää ulkopuolisen palon leviämisen sisätiloihin. Standardit: Palosuojaus minimillään 60 minuuttia Kaikki asennusmateriaalit oltava syttymättömiä standardin ISO 1182 mukaan.

26 Palosulut tulee olla suunniteltu standardin TIA 942 mukaan. 3.4 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilejä käytetään vähentämään ylipainetta huoneen sisällä tilanteissa joissa esimerkiksi sammutusjärjestelmä purkaa sammutuskaasua huoneeseen tai ovia avataan ja suljetaan. Ratkaisussa tulee olla esitettynä ylipaineen purkujärjestelmä, joka muodostuu esimerkiksi ylipainevaimentimesta ja automaattisesti huoneen sisäisestä paineesta riippuen sulkeutuvista liuskoista. Tarkoituksena suojella rakenteellisilta vaurioilta seinissä, katossa, ovissa yms. ylipainetilanteissa. Vaimenninventtiilin materiaalina on oltava alumiiniliuskat jotka on kiinnitetty galvanoidusta teräksestä valmistettuun U-kehykseen ja sisältävät automaattisen avautumis/sulkeutumis-mekanismin joka aktivoidaan riippuen paineesta huoneen sisällä. Standardit: Kaikki asennetut materiaalit tulee olla syttymättömiä ISO 1182-standardin mukaan Kaikki palontorjuntaluukut tulee suunnitella TIA 942-standardin mukaan. 3.5 Sertifikaatit IT-turvahuoneen seinä- ja kattorakenteen palonkestosta ja mekaanisesta lujuudesta tulee esittää valmistajasta riippumattoman sertifiointitoimijan sertifikaatti. Samoin tilan rakenteellisesta kestävyydestä ja vesitiiviydestä (EN60529 mukainen vesitiiviys ) tulee esittää sertifikaatit. IT-turvahuoneen tulee kyetä suojaamaan sekä valuvan veden vaikutuksilta että seinä- ja kattorakenteen kidevedestä peräisin olevaa vesihöyryä vastaan. Vesi- ja höyrytiiviin IT-turvahuoneen seinien ja katon tulee suojata sekä valuvalta sammutusvedeltä että mahdolliselta höyryn tiivistymiseltä.

27 IT-turvahuoneen seinien tulee siis olla vesitiiviit (luokka IP65) eikä niiden materiaali saa sisältää kidevettä. Kohteen ollessa normaali sairaalaympäristö, voidaan valinnaisena esittää myös magneettikenttävaimennusta seinä- ja kattoratkaisuun.

28 4 Laitekaapit ja jäähdytys 4.1 Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys IT-turvahuoneeseen tullaan asentamaan laitekaappiratkaisu, johon asennetaan laitteistoa kolmesta Tilaajan nykyisestä palvelintilasta. Laitekaappien arvioitu lukumäärä 10 kpl, sijoitettuna kahteen riviin. Laitekaappien lukumäärä on suhteessa tarjottavien laitekaappien leveyteen. Laitekaappien leveys mm. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm. Laitekaappien syvyys mm. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat. Laitekaappien jäähdytyksen tulee perustua johonkin allaolevista nestejäähdytysvaihtoehdoista: - laitekaappien sisäinen suljettu nestejäähdytys - nestejäähdytykseen perustuva nk. kylmän käytävän ratkaisu - nestejäähdytykseen perustuva takaovijäähdytys-ratkaisu Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytysratkaisu. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun IT-laitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys. Tärkeimmät vaatimukset jäähdytykselle: Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW Redundanttinen ratkaisu, ei saa jäädä yhden laitteen varaan Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nk. kylmän käytävän suljetulla ratkaisulla, jossa laitekaappien väliin jäävä kylmän ilman täyttämä käytävä katetaan kattoratkaisulla. Kyseisessä ratkaisussa tulee olla myös ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä, jotta mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä.

29 Kuva 4. Liukuovilla ja kattorakenteella varustettu, suljettu kylmän käytävän ko koonpano. Kuva 5. Kylmän käytävän ratkaisu neljällä vesijäähdyttimellä ja kahdella lämmönvaihdinlaitteella.

30 Kuva 6. Kylmällä käytävällä varustetun High Density-ratkaisun sijoittelupiirros. Ratkaisussa on 8 vesijäähdytintä, jolloin laitekaappeja mahtuu 2 kpl vähemmän. Tarjotun ratkaisun tulee olla modulaarinen, jotta laajentaminen tehotarpeen lisääntyessä on mahdollista. Kuva 7. Suljettujen laitekaappien ratkaisu missä jäähdytys tapahtuu redundanttisesti laitekaappien väliin asennetuilla nestekiertoisilla jäähdyttimillä. Ratkaisussa on huomioitava jäähdyttimien tarvittava lukumäärä laitekaappiriviä kohden. Laitekaapit voivat olla myös aseteltuina 90 astetta kiertyneenä esitettyyn nähden.

31 Kuva 8. Nestejäähdytetyillä laitekaappien takaovilla toteutettu ratkaisumalli, jossa IT-turvahuoneen jäähdytys toteutuu redundanttisesti ilmajäähdytyksellä (vapaajäähdytystä hyväksi käyttäen) ja laitekaappien tuottama lämpö kerätään talteen takaovijäähdyttimien nestekiertoon. Vesikiertoinen ratkaisu tarvitsee lämmönvaihdin-pumppaamo-kontrolleriratkaisun, joka valvoo tilan ilman lämpötilaa sekä kosteusprosenttia, ja säätää lämmönvaihtimen toimintaa. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa mahdollinen kaste ei pääse muodostumaan vesiputkistojen ja jäähdyttimien pintoihin. Lämmönvaihdin-kontrolleri-pumppaamo hoitaa edellä kuvatut tehtävät. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö- ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä IT-laitetilan ulkopuolelle tai tekniseen tilaan. Tilaaja vastaa nestejäähdytysratkaisun ensiöpiirin toteutuksesta ja jäähdytyksestä. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. Tilaaja suunnittelee ja toteuttaa varajäähdytyksen vesijohtovedellä mahdollisia huolto- ja vikatilanteita varten.

32 4.2 UPS-laitteen jäähdyttäminen IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen. Tällöin UPS-laitteiden jäähdytys voidaan varmistaa samalla ratkaisulla kuin palvelinlaitteidenkin, eikä tarvita erillisiä UPS-laitteistojen jäähdyttimiä. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPS-laite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna. Ellei näin toimita, leviää modulaarisen UPS-laitteen kuumuus muihin laitekaappeihin.

33 5 Sammutusratkaisut IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog -vesisumuratkaisu. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa. IT-turvahuoneeseen ei tule korotettua lattiaa. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään.

34 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut 6.1 Johdanto IT-turvahuoneen sähkönsyöttö tullaan rakentamaan Tilaajan toimesta nousukaapeloinneilla kiinteistön normaali/varavoimapääkeskukselta saakka Toimittajan toimittamalle keskukselle. Jäähdytyslaitteet ja kiinteistön ulkorakenteisiin sijoitettavat lauhduttimet (Chillerit) tulevat tarvitsemaan myös sähkönsyöttöratkaisun, joka tulee kyetä varmistamaan sähkökatkoksien varalta, sillä jos IT-laitetila toimii mutta vesi ei kierrä, tulee IT-tilaan ja laitekaappeihin hyvin nopeasti kuuma ja järjestelmä ajaa itsensä alas kuumuuden takia. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken. Sähkönjakeluratkaisu koostuu Toimittajan toimittamasta sähkökeskuksesta, missä tulee sijaitsemaan laitekaappien syöttöratkaisun jakeluryhmien sulakkeet (virrankulutuksen mukaan). Sähkökeskuksesta Toimittaja tekee sähköasennukset sähköhyllyä pitkin laitekehikoiden yläpuolelle, sisältäen vähintään 2 erillistä (omilla sulakkeillaan) kolmivaiheista virranjakelukiskoa (Katko, SKS). Laitekehikoiden päälle asennettavilta kolmivaihekiskoilta otetaan kumikaapelisilla syöttöjohtimilla syöttö laitekehikoiden sisään asennettaviin PDU-virtakiskoihin. 6.2 Laitekaappien virranjakeluratkaisut Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista. Kiskojen mallinumerot esim. APC AP7855 tai AP7857. Virranjakelun mitoitusperuste laitekaappia kohden on 10kW. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle. Tällöin saadaan esim. palvelinten reduntanttiset virtalähteet kytkettyä kahden erillisen syötön taakse. Ratkaisu voi pohjautua esimerkiksi siihen, että IT-turvahuoneen kattorakenteisiin asennetaan virtakisko, johon sijoitetuilla liityntäkoteloilla laitekaapeille otetaan haluttu syöttö.

35 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut 7.1 Johdanto IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla. Tämä parantaa käytettävyyttä ja dokumentaation ylläpitäminen helpottuu. Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja). Kyseinen sarja muodostuu seuraavista osa-alueista: EN Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimukset EN Toimistokiinteistöt EN Teollisuuskiinteistöt EN Kodit EN Datakeskukset Kaikkiin yllä mainittuihin on valmisteilla täydennysosat (amendment): 10Gbit/s parikaapeloinneissa Optiseen kaapelointiin uudistuksia Muita täsmennyksiä ja korjauksiakin Tarjouspyynnössä pyydettävien IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisujen lähtökohtana on, että kohde on Datakeskus. Tarjottavan kaapelointiratkaisun tulee siis täyttää EN osa-alueen vaatimukset. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit: EN Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus EN Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden. Standardissa EN on määritelty, mitä asioita laatusuunnitelman tulee sisältää. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla. Kaapelointiratkaisussa varataan yksi tai kaksi laitekaappia verkon keskuskytkimille. Palvelinlaitekaappeihin asennetaan jokaiseen tarvittava määrä paikallisia verkkokytkimiä. Palvelinkaappien ja keskuskytkin-laitekaappien välille asennetaan

36 tarvittava määrä kuitu- ja kupariyhteyksiä. Verkon aktiivilaitteet eivät kuulu tarjouspyyntöön. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jossa laitteita asennettaessa ei enää vedetä yksittäisiä asennuskaapeleita laitekaapista toiseen, jolloin dokumentaation tekeminen vaikeutuu. Asennettaessa kiinteä kaapelointi, laiteasentaja suorittaa kytkentöjä ainoastaan yhden laitekaapin sisällä kerrallaan. Sama rakenne koskee sekä kuitu- että kuparikaapelointeja. Käytettäessä kiinteätä kaapelointia palvelin- ja storagelaitteiden asentajien työ helpottuu, sillä enää ei tarvitse pujottaa liitäntäkaapeleita eri laitekaappien välille. Asentaja kytkee laitteet kaappien sisälle asennettujen kaapelointipaneelien kautta. Laitekaapit yhdistetään toisiinsa kiinteällä kupari- ja valokuitukaapelointiratkaisulla, joka on dokumentoitavissa laitetasolla luotettavasti sekä numeraalisesti että eri väreillä. Näin luodaan selkeä dokumentointimahdollisuus, siirtojen / lisäysten ja muutosten teko helpottuu ja nopeutuu. Mahdollisten nopeasti tehtävien kriisitilanteen laitevaihtojen kytkentä helpottuu ja nopeutuu. Keskistettyyn kytkinkaappiin tuodaan yhteydet IT-laitetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Näitä verkkoja ovat keskussairaalan lähiverkko sekä kahdennettu kuituyhteys Tilaajan alueverkkoon. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia. 7.2 Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuva 9. Kaapelointiratkaisu, missä yksi laitekaapeista valitaan kytkinkaapiksi. Palvelinlaitekaapit ja vesijäähdyttimet on sijoiteltu tässä kuvaassa hiukan eri tavoin kuin aiemmissa kappaleissa kuvatuissa IT-laitetilan pohjapiirustuksissa. Jokaisesta laitekaapista tulee rakentaa vähintään 24 kpl kupariyhteyksiä keskuskytkinkaappiin. IT-laitteiden liittäminen kaapelointiin tehdään yhteensopivilla liitäntäkaapeleilla, pituudeltaan n. 2-3 metriä. Laitekaapelien lukumäärä riippuu laitteiden porttien määrästä, arvio kpl. Mukana arviossa myös mahdollisten KVM-laitteiden RJ45-kaapelit.

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot