Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto Puh sähköposti: Kainuun maakunta kuntayhtymä Osoite Puhelin Telefax Sähköposti Internet Sotkamontie Kajaani Y-tunnus

2 Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani IT-TURVAHUONERATKAISU TARJOUSPYYNTÖ 38/ Yleistä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Nykytilan kuvaus 4. Tarjouksen tekeminen/ sisältö 5. Tarjousten käsittely ja tarjoajien kelpoisuus 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus 7. Tarjousehdot 8. Valintaperusteet 9. Tarjouksen voimassaoloaika 10. Tarjouksen jättö- ja toimitusaika LIITTEET Liite 1. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite1.doc (vaatimusmäärittely) Liite 2. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite2.xls (hintaerittely) Liite 3 Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite3.pdf (hankinnan kohde) Liite 4. Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite4.xls (vakuus)

3 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) IT-TURVAHUONERATKAISU 1. Yleistä Kainuun maakunta kuntayhtymä aloitti toimintansa Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja II asteen koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, koulutustoimiala ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä yhteiset palvelut. Lisätietoja löytyy osoitteesta Hallintokokeilulaki löytyy osoitteessa 2. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne IT-turvahuoneratkaisun toimituksesta, käyttöönotosta, koulutuksesta, konsultoinnista ja mahdollisesta muusta IT-turvahuoneratkaisuun liittyvästä työstä. IT-turvahuoneratkaisun tulee sisältää seuraavat kokonaisuudet - Palosuojattu IT-tila IT-turvahuone - Sisäiset ratkaisumallit - Jäähdytysratkaisu - Sammutusratkaisu - Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisu - Palvelinlaitekaappiratkaisu - Etähallinta- ja valvontaratkaisu - Verkkokaapelointiratkaisu palvelinkaappeihin - Asennuksen vaiheistus - Toteutuksen koordinointivastuu yhdessä Tilaajaan ja pääurakoitsijan kanssa Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön kohteesta liitteessä Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite3.pdf. 3. Nykytilan kuvaus Tilaajalla on käytössä Kajaanissa kolme IT-laitetilaa osoitteissa Pohjolankatu 13 ja 20 sekä Sotkamontie 13. Tiloissa sijaitsevat Tilaajan palvelin- ja tietoliikennelaitteet, mitkä palvelevat keskeisiä kuntayhtymän sekä kuntien keskitettyjä tietojärjestelmiä, esim. taloushallinto, henkilöstöhallinto, terveyskertomus, AD-kotihakemistot, sähköposti. Tilaajan käytössä on: - IBM BladeCenter -korttipalvelinkehikkoja (E-malli) 6 kpl - IBM Blade -korttipalvelimia 65 kpl - IBM xseries- ja HP Proliant -räkkipalvelimia 80 kpl

4 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) IBM N series N6040-, IBM DS4300- sekä HP EVA4000 levyjärjestelmät - Cisco Catalyst 4500 kytkin 2 kpl (molemmat rungot sisältävät 3 kpl 48-porttisia kytkinmoduleita), Cisco Catalyst 2960G-24 6 kpl, Cisco Catalyst 2960G 48 2 kpl, Cisco Catalyst 3750G-24 2 kpl Palvelinten käyttöjärjestelminä on käytössä Windows Server 2000/2003 sekä RedHat- Linux. Palvelinten ylläpidosta vastaa Tilaajan oma tietohallinto ja korkean käytettävyysvaateen vuoksi laiteylläpitosopimus on laadittu 24/7 4h palvelu- ja vasteajoille. Palvelinten laitevalvontaan käytetään IBM Director- sekä IBM Tivoli ohjelmistoja. 4. Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjassa ja sen liitteissä esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tarjouksessa tulee toimittaa selvitykset kohtien mukaisesti. Tarjouksessa on annettava kaikki selvitykset tarjottavasta IT-turvahuoneratkaisusta sellaisella tarkkuudella, että tarjouksen perusteella voidaan varmistaa tuotteiden soveltuvuus sen käyttötarkoitukseen. Toimittajaa pyydetään vastaamaan vaatimusmäärittelyn ohjeen mukaisiin kohtiin. Vaatimusmäärittely on tarjouspyynnön liite 1 (Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite1.doc). Toimittajan tulee olla valmis esittelemään tarjouksensa ja tuotteensa Tilaajan luona. Toimittajan tulee varautua myös testiympäristön järjestämiseen Tilaajalle. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen tulee sisältää tiedot ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Tilaaja hylkää tarjouksen, elleivät ehdottomat vaatimukset toteudu Toimittajaa koskevat ehdottomat vaatimukset Vakuutus lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä Toimittaja sitoutuu resursseillaan pyydettyyn aikatauluun Toimittaja pystyy asettamaan oman projektipäällikkönsä hankkeeseen Toimittaja pystyy asettamaan hankkeeseen sellaisia henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta vastaavanlaisesta hankkeesta ja hankkeessa käytettävistä toteutusvälineistä Toimittaja pystyy toimittamaan nykyaikaisen IT-turvahuoneratkaisun ja sen käyttöä koskevan dokumentaation Toimituksen yhteydessä Tilaaja saa Toimittajan tekemät asennuspöytäkirjat (hyväksytyn vastaanoton edellytys) Toimittaja pystyy tarjoamaan tuki- ja ylläpitopalvelua 24/7 neljän tunnin vasteajalla Toimittaja pystyy tarjoamaan käytönaikaisen tuen suomen kielellä ja suomessa noudatettavana virka-aikana Referenssit vastaavista toimituksista (myös toimitusajankohdat) tai muu luotettava selvitys siitä, että tarjotut ratkaisut varmasti toimivat Tilaajan määrittelemässä käyttöympäristössä koko sopimuskauden ajan Toimittaja täyttää liitteen 4. (Kainuu_tarjouspyynto_38_2009_liite4.xls).

5 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Hankintapäätöksen jälkeen sopimuskumppaniksi valitun tarjoajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista kaupparekisterinote sekä todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta Tarjousten kelpoisuusvaatimukset Tarjousasiakirjat on toimitettava allekirjoitettuina ja hyväksyttyinä sellaisen henkilön toimesta, jolla on Toimittajan puolesta riittävä valtuutus. Tarjousten on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ja sisällettävä Toimittajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Tarjousasiakirjat liitteineen on toimitettava suomen kielellä Toimitettavan ratkaisun ehdottomat ja muut vaatimukset Liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyssä (liite 1) on kuvattu ehdottomat vaatimukset joihin tarjottua IT-turvahuoneratkaisua tullaan vertaamaan. Tarjoukseen on liitettävä selkeä ja kattava suomenkielinen tuotekuvaus Toteutusprojekti ja koulutussuunnitelma Tarjoukseen tulee liittää kuvaus käyttöönottosuunnitelmasta (projektisuunnitelma) ja koulutussuunnitelmasta aikatauluineen. Käyttöönottosuunnitelman pitää sisältää Toimittajaa ja Tilaajaa koskevat käyttöönoton työvaiheet (tehtävät) ja työmäärät. Lisäksi koulutussuunnitelmasta pitää käydä selville tarjottu koulutuksen taso ja koulutuspäivien lukumäärä. Kainuun keskussairaalan lisärakennus valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Arvioitu IT-turvahuoneratkaisun toimitus ja käyttöönotto on maaliskuussa Tarkempi käyttöönottoaikataulu sovitaan valituksi tulleen Toimittajan kanssa toimitussopimuksessa Tuotetuki- ja ylläpitopalvelu Tarjouksen tulee sisältää kuvaus tuote- ja ylläpitopalveluiden sisällöstä. Tilaaja edellyttää mahdollisuutta 24/7-palveluaikaan neljän tunnin vasteajalla Hinnat Toimittajan on hinnoiteltava kaikki tarjoamansa tuotteet ja palvelut erikseen tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisesti (Kainuu_tarjouspyyntö_39_2009_liite2.xls). Hinnat on esitettävä ilman arvonlisäveroa. Hinnat eivät saa olla sidottuja valuuttamuutoksiin tai indekseihin tarjouksen voimassaolonaikana. Hinnat on ilmoitettava kiinteinä. Hintojen mahdolliset muutokset astuvat voimaan vasta maakunnan / hankintarenkaan hyväksymisen jälkeen. Tarjoukseen on sisällyttävä kaikki tarjottuun ratkaisuun liittyvät kustannukset. Matkatai majoituskustannuksia, menetetyn matka-ajan kustannuksia, päivärahoja tai vastaavia ei erikseen korvata, vaan niiden tulee sisältyä tarjottavan ratkaisun hintaan. Tarjottujen hintojen pitää kattaa koko toimitus tuotantoon ottoon asti. Tarjouksen liitteeksi pyydetään toimittamaan voimassaoleva palveluhinnasto.

6 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Tarjousten käsittely Tarjousten vertailun toteutus: 1. Tarjousten avaus, avaustilaisuus ei ole julkinen 2. Toimittajien kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus tietokannassa Ilmoitus julkisesta hankinnasta Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tarjouksen hintaliite tai hintaerittelyliitteet eivät ole salaisia. 7. Tarjousehdot 7.1 Sopimusehdot Hankinta vahvistetaan valituksi tulleen Toimittajan kanssa aina erillisellä toimitussopimuksella. Hankinnassa noudatetaan JIT2007 sopimusehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä liitteineen toisin määrätä tai toimitussopimuksessa erikseen kirjallisesti toisin sovita. Pätemisjärjestys asiakirjoilla on seuraava: 1) Tarjous 2) Hankintasopimus 3) Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4) Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2007 Laitteet) 5) Erityisehtoja palveluista (JIT 2007 Palvelut) 6) Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007 Konsultointi) Ylläpitosopimuksen osalta noudatamme myös JIT2007 sopimusehtoja. Tilaaja on oikeutettu sopimussakkoon, mikäli toimitus viivästyy sovitusta aikataulusta tai ei täytä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoissa (liitteineen) kuvattuja vaatimuksia ellei tarjouksesta muuta käy ilmi ja ellei tämä ole hankintasopimukseen kirjattu (toimituksen kohde). Kaikki projektin aikana ilmi käyvä Tilaajan tieto on salassa pidettävää ja luottamuksellista. Takuuaika on 12 kk laskettuna hyväksytystä IT-turvahuoneratkaisun käyttöönotosta.

7 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Ylläpidon ehdoista sovitaan takuuaikana allekirjoitettavalla ylläpitosopimuksella, lähtökohtana Tilaajalla JIT2007-sopimusehdot. Toimittajan tulee tarjota ylläpito vähintään sopimuskauden ajaksi hyväksytystä tuotantoonotosta alkaen. Mikäli Toimittaja käyttää toimituksessa alihankkijoita, sitoutuu se tehtävässä sopimuksessa vastaamaan näiden työstä kuten omastaan. Tilaaja ei ole missään sopimussuhteessa Toimittajan mahdollisiin alihankkijoihin, vaan Toimittajan tulee huolehtia alihankintasopimuksista itsenäisesti. Tuki- ja ylläpitosopimuksessa noudatetaan irtisanomista tilaajan osalta 3 kk ja toimittajan osalta 12 kk. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Kajaanin käräjäoikeudessa. Sopimuksen siirto-oikeus Kainuun maakunta kuntayhtymän toiminta perustuu määräaikaisena vuoden 2012 loppuun saakka jatkuvaan Kainuun hallintokokeiluun (Laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003). Käyttöoikeus varataan samoilla hankinta-, ylläpito- ja sopimusehdoilla organisaatiolle tai organisaatioille, jotka mahdollisesti jatkavat Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtäviä tai osaa niistä Kainuun hallintokokeilun aikana ja/tai sen päättymisen jälkeen. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää IT-turvahuoneratkaisun käyttöoikeuksien siirtomahdollisuutta veloituksetta mahdollisesti muuttuvalle organisaatiolle tai niiden osille. 7.2 Maksuehdot Maksu sovitaan erillisen aikataulun mukaisesti maksuerinä siten, että vähintään 20 % maksusta tapahtuu hyväksytyn vastaanoton jälkeen. Jokainen maksuerä edellyttää Tilaajan hyväksyntää. Maksuehto on 30 vrk netto, kunkin maksuerän hyväksymisen jälkeen. Tilaaja ei vastaa matka-, matka-aika-, päiväraha-, posti-, yms. kustannuksista, vaan Toimittajan tulee sisällyttää ne tarjouksensa hinnoitteluun. Käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelujen osalta maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta neljä (4) kertaa vuodessa. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Maksun myöhästymisen viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 8. Valintaperusteet Tilaaja noudattaa valinnassaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja käyttää siinä seuraavia arviointikriteerejä: A) Miten tarjottu ratkaisu vastaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjä vaatimuksia. Painoarvo on 60 pistettä. B) Kokonaishinta. Painoarvo on 40 pistettä.

8 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 38 / (8) Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 10. Tarjouksen jättöaika ja toimitusosoite Tarjoukset tulee toimittaa edellä pyydetyllä rakenteella liitteineen. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen toimitetaan tarjoajille pyydettäessä osoitteesta Tiedostoversion on vastattava tarjouksessa mukana olevaa paperiversiota. Tarjouksen liitteeksi pyydetyt tiedostot palautetaan täytettynä tarjouksen mukana cd:llä. Paperiversio on määräävä, jos tiedot ovat poikkeavia. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa kolmena kappaleena suomenkielellä klo mennessä seuraavaan osoitteeseen: Hankintapäätös Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani Kuoreen merkintä IT-turvahuoneratkaisu 38/2009. Lisätietoja Kaikki tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee osoittaa kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen klo 12:00 mennessä. Vain tähän osoitteeseen lähetettyihin kysymyksiin vastataan. Kysymykset vastauksineen laitetaan hankintayksikön www-sivuille osoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousajan umpeutumista. Tarjoajan velvollisuus on tarkistaa mahdolliset lisätiedot hankintayksikön sivuilta itsenäisesti koko tarjouskierroksen ajan. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti ja hankintapäätös on kuitattava välittömästi vastaanotetuksi. Kajaanissa Laila Härkönen Hankintatoimisto Kainuun maakunta kuntayhtymä

9 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 1(5) Ohjeet tarjouksen antajalle: Tässä tarjouspyynnön liitteessä käydään läpi tarkemmin Tilaajan ITturvahuoneratkaisulle asettamia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Tarjouksessa pitää käydä selville miten tarjottu ratkaisu toteuttaa kohdissa 2-8 asetetut ehdottomat vaatimukset. Tarjouksen mukana tulee palauttaa tämä liite kokonaisuudessaan täydennettynä taulukoihin toteutuuko vaatimus tarjotussa järjestelmässä. Sarakkeeseen Vaatimuksen täyttyminen Toimittaja kirjaa Kyllä/Ei ja sarakkeeseen Lisäselvityksiä tarkennukset ao. vaatimukselle. 2. IT-turvahuoneelle asetettavat ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä ITturvahuoneratkaisusta 2. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. 3. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa. 4. IT-turvahuoneen tulee sisältää seuraavat tilat: toimistotila, IT-laitetila sekä tekninen tila. 5. IT-laitetilaan käynti vain toimistotilan kautta 6. Tekniseen tilaan käynti vain toimisto- ja IT-laitetilan ulkopuolelta 7. Tarjouspyynnön liite3 kappale kaksi ITturvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus kokonaisuudessaan 8. Tarjouspyynnön liite3 kappale kolme ITturvahuoneen lisävarusteet kokonaisuudessaan Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Laitekaappien leveys mm 2. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm 3. Laitekaappien syvyys mm 4. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat 3. Laitekaapeille ja jäähdytykselle asetettavat ehdottomat vaatimukset Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

10 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 2(5) Jäähdytyksen tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Tarjouspyynnöön liite3 kappale neljä on mainittu kolme vaihtoehtoa. 6. Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytys-ratkaisu. 7. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun ITlaitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys 8. Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW minkä mukaan jäähdytys on mitoitettava 9. Jäähdytysratkaisun tulee olla redundanttinen 10. Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään 11. Kylmän käytävän ratkaisussa tulee olla ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä millä mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. 12. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. 13. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä. 14. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. 15. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa 16. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään 17. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä ITturvahuoneen ulkopuolelle tai tekniseen tilaan 18. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. 19. IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen 20. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. 21. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPSlaite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna.

11 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 3(5) Sammutusratkaisun ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog - vesisumuratkaisu 2. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa 3. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään 4. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta 5. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta 6. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään. Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä 5. Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisun ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä 6. Laitekaappien kaapelointiratkaisujen ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla 1. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä 2. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken 3. Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista 4. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

12 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 4(5) Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja) 3. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit 4. Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan 5. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden 6. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna 7. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla 8. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia 10. Valokuitukaapelointi tulee toteuttaa modulaarisilla komponenteilla, joilla voidaan yksinkertaisesti yhdistää palvelinkaappeja kytkinkaappeihin, käyttäen useamman kuidun sisältäviä pikaliittimiä 7. Etähallinta- ja valvontaratkaisujen ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaus palvelinlaitteiden etähallintaratkaisusta, millä voidaan turvallisesti ja käyttäjät autentikoiden kaapata yksittäisen palvelinlaitteen konsoli, näppäimistö ja hiiri IP-yhteyden läpi vietynä 2. Palvelinlaitteiden valvonta- ja etähallintaratkaisun tulee olla modulaarisesti laajennettavissa, jolloin haluttaessa sijoittaa yksittäisiä palvelinlaitteita IT-laitetilan ulkopuolelle, on palvelinlaitteita mahdollista käyttää kuin ne sijaitsisivat IT-laitetilassa 3. Ratkaisun tulee sisältää luotettava käyttäjien tunnistus 4. Laitteiston tulee koostua nk. KVM-ratkaisusta (Keyboard-Video-Mouse), millä voidaan kaapata etähallintaan sekä sarjaporttikytkentäisiä että tavallisia Intelpohjaisia palvelimia 5. Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset laitteistosta ja tarvittavasta ohjelmistosta Ratkaisun tulee mahdollistaa useamman käyttäjän yhtäaikainen käyttö 6. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaukset palvelinlaitteiden etähallinnan lisäksi myös kaikesta muusta tarjouspyynnössä mainittujen kokonaisuuksien etähallittavuudesta ja valvonnasta sekä liittämismahdollisuudesta Tilaajan kiinteistöautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

13 Liite 1 Vaatimusmäärittely / tarjouspyyntö 38/2009 5(5) Tuotetuki- ja ylläpitopalveluiden ehdottomat vaatimukset nro Tietosisältö- tai toimintovaatimus 1. Tilaajan palvelupyyntöjen / yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu kuukaudessa 2. Palvelupyynnön voi jättää Toimittajalle (Toimittajan ilmoittamalla tavalla) vain Tilaajan nimeämät henkilöt 3. Tilaaja saa toimittajalta kuittauksen tukipyynnön vastaanottamisesta ja sen jatkokäsittelytoimenpiteistä 4. Toimittaja pystyy tarjoamaan ratkaisulle 24/7h palveluajan neljän tunnin vasteajalla 6. Toimittajalla on selkeä käsitys toimittamansa ratkaisun ylläpidon vaatimuksista, resursoinnista ja kriittisyydestä 7.. Ohjelmistopäivitykset sisältyvät ylläpitohintaan Vaatimuksen täyttyminen Kyllä / Ei Lisäselvityksiä

14 KAINUUN IT-TURVAHUONERATKAISU / HINTALIITE 38 / 2009 Liite 2 Mikäli jokin vaatimusmäärittelyssä esille tuotu vaatimus/toiminta ei sisälly alla olevan jaottelun piiriin, tulee toimittajan merkitä kyseinen toiminta hintataulukkopohjaan hintatietoineen. Toimittaja lisää tiedot valkoisiin kohtiin. Harmaita kohtia ei saa muuttaa. Muutoin katsomme toiminnan/vaatimuksen sisältyvän tarjottuihin hintoihin. Kohdan 8 tyhjille valkoisille riveille toimittaja voi tarjota omia optioitaan. Tarjouksen tekijä: 1. Hallintajärjestelmä IT-turvahuoneratkaisu Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappaleet 1-3 alv 0% Lisätietoja 2. Lisenssit Laitekaapit ja jäähdytys Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 4 alv 0% Lisätietoja 3. Sammutusratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 5 alv 0% Lisätietoja 4. Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 6 alv 0% Lisätietoja 5. Laitekaappien kaapelointiratkaisut Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 7 alv 0% Lisätietoja 6. Etähallinta- ja valvontaratkaisu Hinta yhteensä Tekniset vaatimukset ja kuvaukset liitteessä 3, kappale 8 alv 0% Lisätietoja 7. Tuote- ja ylläpitopalvelu Hinta yhteensä Vaatimukset kuvattu liitteessä 1, kappale 8. Mikäli palveluhinta vaihtelee ratkaisuittain, tulee hinnat eritellä ao. riveille. alv 0% Lisätietoja

15 10/5 neljän tunnin vasteaika, vuosihinta 24/7 neljän tunnin vasteaika, vuosihinta 8. Optiot Hinta yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys:

16 Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Itsekantava rakenne Itsekantavat kattopaneelit Palonsuoja-ovet Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset 8 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet Palonkatkoratkaisut Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa 3.3 Palosulut Ylipaineventtiili Sertifikaatit 10 4 Laitekaapit ja jäähdytys Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys UPS-laitteen jäähdyttäminen 16 5 Sammutusratkaisut 17 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Johdanto Laitekaappien virranjakeluratkaisut 18 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut Johdanto Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuitukaapeloinnin perusrakenne 21 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu 22

17 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Kainuun keskussairaalan Sotkamontie 13 osoitteeseen rakennettavan uuden lisärakennuksen osaan varataan n. 300 neliömetrin tila, mistä rajataan n. 80 neliömetrin kokoinen tila IT-turvahuoneelle. Ratkaisussa toteutetaan IT-toimintoja varten nykyaikainen IT- turvahuoneratkaisu, laitekaappiratkaisut, jäähdytys laitekaappien sisältämille IT-laitteille, sähkönsyöttöja jakeluratkaisu, laitekehikoiden ja palvelinten etähallinta- ja valvontaratkaisu, verkkokaapelointiratkaisu sekä paloturvaratkaisu. IT-turvahuonekokonaisuus muodostuu toimistotilasta, IT-laitetilasta sekä teknisestä tilasta. IT-laitetilaan siirretään Tilaajan nykyisissä IT-laitetiloissa olevat IT-laitteet sekä muodostetaan luotettava ja turvallinen IT-ympäristö mikä pystyy tehokkaasti tuottamaan keskitettyjä ATK-palveluja alueen eri toimijoille. Samalla tulee huolehtia nykyaikaisesta kriittisten palvelinlaitejärjestelmien fyysisestä suojaamisesta ja asennusten, muutosten ja laitepoistojen helpottamisesta. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä IT-turvahuoneratkaisusta. IT-turvahuoneen rakennustekninen pohjaratkaisu on betonilattia, mikä on IT-turvahuoneen viereen rakennettavaa hälytysajoneuvotallia korkeammalla. Ajoneuvotilan korkeus mahdollistaa ambulansseilla ja kuorma-autolla sisään ajamisen ja laitteistojen purkamisen. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. Tässä liitteessä esitetty pohjapiirustusehdotus on viitteellinen. Tässä liitteessä esitetyt piirustukset kuvaavat ensin nykyistä tyhjää tilaa ja sitten ehdotusta IT-turvahuoneen pinta-alaksi, huomioon ottaen kohteessa olevat kattoa kannattavat pylväät. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa.

18 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen haluttu pinta-ala on n. 80 neliömetriä, mutta tarjottava tila voi olla myös suurempi, mikäli siihen löytyy teknisiä perusteluja. :Kuva 1. Yleiskuva uudisrakennuksen piirustuksesta 203_1krs. IT-turvahuoneen sijoitus halutaan tehtävän kuvan oikeassa reunassa olevan autohallin oikealle puolelle. Kuva 2. Suurennos IT-turvahuoneelle varatusta alueesta.

19 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus Kuva 3. Tilaajan tarvetta vastaavan pinta-alan ja seinien esimerkinomaisen sijoittelun mukainen IT-turvahuoneen pohjapiirustus on seuraavan kuvan mukainen: IT-turvahuonepiirustuksen vasemmanpuoleinen tila on varatilaa, mitä tullaan käyttämään toimistona sekä laitteistojen esiasennustilana. IT-laitetila on piirrustuksessa keskellä ja sinne pääsee sisään ainoastaan toimistotilan kautta. Tekninen tila on piirrustuksessa oikealla ja sinne on oma sisäänkäynti.. IT-turvahuoneen lattian korkeusero autohallista on 620mm, jolloin tilan lattia on korkeudella mm. IT-turvahuoneen vapaa korkeus on 3100mm. Esimerkinomaisen IT-turvahuoneen pinta-alat ovat: Toimistotila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala IT-laitetila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala Tekninen tila leveys syvyys ja sisäpinta-ala Kokonaispinta-ala 6,75 * 5,9 / n. 38 neliömetriä 7,28 * 5,9 / n. 41 neliömetriä 2,16 * 2,66 / n. 5 neliömetriä n. 84 neliömetriä Esitettävien ratkaisujen modulaarisuuden vuoksi edellä kuvatut mitat voivat niin haluttaessa olla myös pienempiä, sekä seinien paikat voivat olla sijoitettuna toisin. Piirustuksessa on IT-laitetila sijoitettu ottaen huomioon tilassa olevat kattoa kannattavat pylväät (pienet neliönmuotoiset kuviot). IT-turvahuoneiden rakentaminen ei ole sidottu edellä mainittuihin mittoihin, vaan Toimittaja saa esittää oman ratkaisunsa sovitettuina omien ratkaisujensa kokoisiksi ja muotoisiksi. Ratkaisun tulee sisältää IT-laitetilan ulkopuolinen tekninen tila, pinta-alaltaan n. 5 neliömetriä, jonne kulku on turvallisuussyistä vain IT-laitetilan ulkopuolelta. IT-lai-

20 tetilan sivulle sijoittamisen etuna on kulku kuvan yläreunasta alkavaan putkitunneliin. IT-laitetilan kautta ei tässä ratkaisussa ole kauttakulkua muihin tiloihin. Tekniseen tilaan voidaan sijoittaa esimerkiksi jäähdytinratkaisujen vedenkierrätys- ja lämmönvaihdinlaitteistot. IT-turvahuonetilan sähkönsyöttöratkaisussa oletuksena on, että generaattori- sekä muut varavoimaratkaisut on sijoitettu IT-turvahuoneen ulkopuolelle. Generaattoriratkaisu on tämän tarjouspyynnön ulkopuolella. IT-turvahuoneen UPS-laitteisto tulee sijoittaa IT-laitetilaan tai tekniseen tilaan. Nämä sijoitusratkaisut ovat suositeltavia paloturvan ja jäähdytyksen kannalta. IT-laitteistojen asennustapa on ratkaisussa oltava laitekaappipohjainen. Laitekaappien sijoittelun tulee ottaa huomioon laitteistoja ylläpitävien operaattorien työturvallisuusnäkökohtia ja laitteiden jäähdytysratkaisutarvetta. Jäähdytysratkaisun tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Toimittajan tulee esittää ratkaisunsa redundanttisuuskuvaus Laitekaappikohtainen laskennallinen jäähdytystarve on 8kW-10kW. IT-turvahuoneen tulee taata 120 minuutin suojaus palon vaikutuksilta.

21 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Tässä kappaleessa esitetään IT-turvahuoneratkaisun tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus. Turvahuone koostuu n. 84 neliömetrin pinta-alasta. Seinä- ja kattoratkaisujen tulee muodostua modulaarisesta ratkaisusta seuraavilla ominaisuuksilla: Suojaus veden aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus tulen aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus korkean lämpötilan aikaansaamia vaurioita vastaan Fyysinen suojaus Sähköinen suojaus Ympäristön vaikutuksilta suojaus Sisäisen tulipalon varalta suojaus Sisään tunkeutumiselta suojautuminen Elektromagneettisilta kentiltä suojautuminen IT-turvahuoneen tulee olla modulaarinen tila, johon voidaan sijoittaa turvallisesti palvelinlaitteistoja, levyjärjestelmiä sekä verkkolaitteita. Ratkaisun tulee tarjota: Modulaarisuutta Laajennusmahdollisuutta Nopeata ja varmaa rakenteen asennusta Mittojen ja muotojen puolesta sopivuutta haluttuun huoneeseen Rakennetta ilman tukipylväitä huoneen keskellä (lukuun ottamatta olemassa olevia pylväitä huoneessa) Mekaaninen rakenne tulee olla siisti ja pölyvapaa Esivalmistettu rakenneratkaisu Moduulien tulee olla uudelleen käytettävissä mahdollisen tilan muuton sattuessa Seinien pintamateriaalin tulee olla esimerkiksi lakattu metallipinta, minimoiden paikalla tehtävän maalauksen Mekaanisesti kestävä Asennuksen tulee olla mahdollista tehdä valmistajan edustajan lisäksi myös kuka tahansa tarpeelliset taidot omaava asennusryhmä. Valmistajan valvonta tai projektipäällikköpalvelu ei välttämätön projektin aikana

22 2.1 Itsekantava rakenne Paloturvaa tuottavien rakenneosien (paneelirakenne) tulee olla asennettavissa pystyasentoon. Paneelien reunojen muodon tulee olla vesitiivis, esimerkiksi ns. ponttirakenne, jossa osat menevät sisäkkäin, muodostaen näin tiiviin liitoksen. Rakenteen tulee eristää tehokkaasti tulipalon tuottamaa kuumuutta, ollen samalla vesitiivis. Paneelien tulee olla uudelleen käyttökelpoisia, mahdollistaen laajennusosan lisäämisen tai siirron toiseen paikkaan. Tilan asennuksen tai laajennuksen sekä mahdollisen siirron tulee olla puhdas ja pölytön toimenpide. (ilman pölyä tai muuta IT-laitetiloissa usein luvanvaraista toimintaa, joka saattaa pahimmillaan viivästyttää työtä), Palonvastustuskyky: Sertifioitujen rakennepaneelien tulee olla 120 min paloluokiteltuja ja testattuja täyttämään standardin EN Suojaus veden vaikutuksilta: o SGS IP x5 sertifioitu EN60529 normin mukaan. o Valinnaisena saatavissa tulvivan veden suojaus, tiiviystaso 72 tuntia sertifioitu 40 cm asti Akustinen eristävyys n. 31 db(a) Lämpöeristyskyky 0,42 W/K*m2 Mekaaninen kestävyys: 2.8 kn/m2 Standardit: EN-23093:81 Standard for Fire Protection of construction security structures. 2.2 Itsekantavat kattopaneelit Kattorakenteen muodostavat paneelit / osat tulee asentaa horisontaalisesti, erikoisprofiileja käyttäen. Niiden tulee muodostaa korkea palonkesto ja lämpötilan eristävyys. Paneelien tulee muodostaa vesitiivis ja kuumuudelta eristävä kotelorakenne. 2.3 Palonsuoja-ovet IT-turvahuoneen ovien tulee olla luokiteltu tilan paloluokkaa vastaavasti. Ovilla tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: Nº Ovia Pintoja Paksuus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Paloluokka

23 RF120 Ovet tulee varustaa sisäpuolelta anti-paniikkitangolla ja ulkopuolelta käsin tilan avaaminen tulee voida tehdä avaimella varustetulla järjestelmällä. Kulunvalvontajärjestelmän asentamisen tulee olla mahdollista. Tilaajalla on käytössä Timeconkulunvalvontajärjestelmä. Oven paksuus mm Oven standardimitat esimerkiksi 2.0 metriä korkea ja 0.9 metriä leveä Ilmoitettava saako valinnaisena myös muita ovikokoja ja paloluokkia Ovet varustettava turvalukkoratkaisulla (palonkestävä) Varauloskäynti käyttäen anti-paniikkitankoa Ovessa automaattinen sulkeutumisjärjestelmä (ilman moottoria) 2.4 Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Esimerkinomaisesti piirustuksissa esitetyn IT-turvahuoneen mitat eivät ylitä kuutta (6) metriä. Ratkaisuun ei välttämättä mahdu ulkoista terästukirakennetta katon yläpuolelle, joten jos rakenne edellyttää tukirakennetta, on sellainen suunniteltava tilan sisäpuolelle.

24 2.5 Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset Seinä- ja kattopaneelien tulee suojata veden vaikutuksilta IP x5 tasolla (veden suihkutus huonerakennetta kohti) EN Standardin mukaan. Kaikkien materiaalien tulee täyttää ISO 1182 standardin mukainen syttymättömyysvaatimus. Paneelien tulee suojata vähintään 20 db ulkopuoliselta elektromagneettiselta häirinnältä EN normin mukaan. Tarvittaessa vaimennus tulee voida vahvistaa kalibroiduilla mittalaitteistoilla. Paneelien tulee kyetä suojaamaan tilaa palolta vähintään 120 minuuttia normin EN mukaan. Paneelien tulee tarjota riittävää mekaanista kestävyyttä 120 minuutin palon kestoajan. Akustinen eristävyys keskimäärin 31 db taajuusalueella 100 Hz - 4 khz. Lämpöeristyskyvyn tulee olla vähintään 0,42 W/m2 K. Kaikki tilan suunnittelu on tehtävä TIA-942-standardin mukaan. IT-turvahuoneen ympäryksen tulvimissuojaus voidaan tarjota valinnaisesti, tarjoamaan suojaa paneelirakenteelle n. 40cm tasolle.

25 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet 3.1 Palonkatkoratkaisut Lisävarusteena tulee olla tarjolla kaapelien ja muiden läpivientien kohtiin valmistettu tuote, jonka tulee kyetä vaahtoutumaan ja laajentumaan tulipalon aikana. Tavoitteena on saavuttaa suojaus n. 2,5 tuntia. Tuotteen halutut ominaisuudet: Pölyvapaa ja repeämistä vastustava Soveltuva sekä väliaikaisiin että pysyviin asennuksiin Kestävä rakenne Hajuton Laajentumispaine max 2.5 Bar. 3.2 Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa IT-turvahuoneen sisäilman uudistaminen tulee kyetä tekemään käyttäen paineistettua järjestelmää joka syöttää ulkopuolelta ilmaa paineventtiilin kautta sisälle. Rakenteen tulee sallia paineen purkautuminen ulospäin tilanteissa joissa sisäpaine nousee halutun rajan yläpuolelle. Paineistettu ilman uudistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen teollisesti valmistettua tuuletinta joka on yhdistetty paloluukkuun. Ratkaisun tiivistyksen ja viimeistelyn tulee täyttää halutun palonsuojausluokan määräykset. Jotta voidaan välttää ulkopuolisten objektien tai partikkelien sisääntulo, ratkaisu tulee varustaa ulkopuolisella säleiköllä ja G3-tyyppisellä partikkelisuodattimella. Järjestelmässä tulee olla ajastin, jolla voidaan kontrolloida ilman uudistusprosessia tunti- tai vuorokausipohjaisesti. 3.3 Palosulut Palonsulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostetaan sisääntuloilman kanavaan asennettuun ylipainesäleikköön. Säleikköratkaisun tulee sulaa tulipalotilanteessa muodostaen suojauksen joka estää ulkopuolisen palon leviämisen sisätiloihin. Standardit: Palosuojaus minimillään 60 minuuttia Kaikki asennusmateriaalit oltava syttymättömiä standardin ISO 1182 mukaan.

26 Palosulut tulee olla suunniteltu standardin TIA 942 mukaan. 3.4 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilejä käytetään vähentämään ylipainetta huoneen sisällä tilanteissa joissa esimerkiksi sammutusjärjestelmä purkaa sammutuskaasua huoneeseen tai ovia avataan ja suljetaan. Ratkaisussa tulee olla esitettynä ylipaineen purkujärjestelmä, joka muodostuu esimerkiksi ylipainevaimentimesta ja automaattisesti huoneen sisäisestä paineesta riippuen sulkeutuvista liuskoista. Tarkoituksena suojella rakenteellisilta vaurioilta seinissä, katossa, ovissa yms. ylipainetilanteissa. Vaimenninventtiilin materiaalina on oltava alumiiniliuskat jotka on kiinnitetty galvanoidusta teräksestä valmistettuun U-kehykseen ja sisältävät automaattisen avautumis/sulkeutumis-mekanismin joka aktivoidaan riippuen paineesta huoneen sisällä. Standardit: Kaikki asennetut materiaalit tulee olla syttymättömiä ISO 1182-standardin mukaan Kaikki palontorjuntaluukut tulee suunnitella TIA 942-standardin mukaan. 3.5 Sertifikaatit IT-turvahuoneen seinä- ja kattorakenteen palonkestosta ja mekaanisesta lujuudesta tulee esittää valmistajasta riippumattoman sertifiointitoimijan sertifikaatti. Samoin tilan rakenteellisesta kestävyydestä ja vesitiiviydestä (EN60529 mukainen vesitiiviys ) tulee esittää sertifikaatit. IT-turvahuoneen tulee kyetä suojaamaan sekä valuvan veden vaikutuksilta että seinä- ja kattorakenteen kidevedestä peräisin olevaa vesihöyryä vastaan. Vesi- ja höyrytiiviin IT-turvahuoneen seinien ja katon tulee suojata sekä valuvalta sammutusvedeltä että mahdolliselta höyryn tiivistymiseltä.

27 IT-turvahuoneen seinien tulee siis olla vesitiiviit (luokka IP65) eikä niiden materiaali saa sisältää kidevettä. Kohteen ollessa normaali sairaalaympäristö, voidaan valinnaisena esittää myös magneettikenttävaimennusta seinä- ja kattoratkaisuun.

28 4 Laitekaapit ja jäähdytys 4.1 Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys IT-turvahuoneeseen tullaan asentamaan laitekaappiratkaisu, johon asennetaan laitteistoa kolmesta Tilaajan nykyisestä palvelintilasta. Laitekaappien arvioitu lukumäärä 10 kpl, sijoitettuna kahteen riviin. Laitekaappien lukumäärä on suhteessa tarjottavien laitekaappien leveyteen. Laitekaappien leveys mm. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm. Laitekaappien syvyys mm. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat. Laitekaappien jäähdytyksen tulee perustua johonkin allaolevista nestejäähdytysvaihtoehdoista: - laitekaappien sisäinen suljettu nestejäähdytys - nestejäähdytykseen perustuva nk. kylmän käytävän ratkaisu - nestejäähdytykseen perustuva takaovijäähdytys-ratkaisu Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytysratkaisu. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun IT-laitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys. Tärkeimmät vaatimukset jäähdytykselle: Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW Redundanttinen ratkaisu, ei saa jäädä yhden laitteen varaan Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nk. kylmän käytävän suljetulla ratkaisulla, jossa laitekaappien väliin jäävä kylmän ilman täyttämä käytävä katetaan kattoratkaisulla. Kyseisessä ratkaisussa tulee olla myös ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä, jotta mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä.

29 Kuva 4. Liukuovilla ja kattorakenteella varustettu, suljettu kylmän käytävän ko koonpano. Kuva 5. Kylmän käytävän ratkaisu neljällä vesijäähdyttimellä ja kahdella lämmönvaihdinlaitteella.

30 Kuva 6. Kylmällä käytävällä varustetun High Density-ratkaisun sijoittelupiirros. Ratkaisussa on 8 vesijäähdytintä, jolloin laitekaappeja mahtuu 2 kpl vähemmän. Tarjotun ratkaisun tulee olla modulaarinen, jotta laajentaminen tehotarpeen lisääntyessä on mahdollista. Kuva 7. Suljettujen laitekaappien ratkaisu missä jäähdytys tapahtuu redundanttisesti laitekaappien väliin asennetuilla nestekiertoisilla jäähdyttimillä. Ratkaisussa on huomioitava jäähdyttimien tarvittava lukumäärä laitekaappiriviä kohden. Laitekaapit voivat olla myös aseteltuina 90 astetta kiertyneenä esitettyyn nähden.

31 Kuva 8. Nestejäähdytetyillä laitekaappien takaovilla toteutettu ratkaisumalli, jossa IT-turvahuoneen jäähdytys toteutuu redundanttisesti ilmajäähdytyksellä (vapaajäähdytystä hyväksi käyttäen) ja laitekaappien tuottama lämpö kerätään talteen takaovijäähdyttimien nestekiertoon. Vesikiertoinen ratkaisu tarvitsee lämmönvaihdin-pumppaamo-kontrolleriratkaisun, joka valvoo tilan ilman lämpötilaa sekä kosteusprosenttia, ja säätää lämmönvaihtimen toimintaa. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa mahdollinen kaste ei pääse muodostumaan vesiputkistojen ja jäähdyttimien pintoihin. Lämmönvaihdin-kontrolleri-pumppaamo hoitaa edellä kuvatut tehtävät. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö- ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä IT-laitetilan ulkopuolelle tai tekniseen tilaan. Tilaaja vastaa nestejäähdytysratkaisun ensiöpiirin toteutuksesta ja jäähdytyksestä. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. Tilaaja suunnittelee ja toteuttaa varajäähdytyksen vesijohtovedellä mahdollisia huolto- ja vikatilanteita varten.

32 4.2 UPS-laitteen jäähdyttäminen IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen. Tällöin UPS-laitteiden jäähdytys voidaan varmistaa samalla ratkaisulla kuin palvelinlaitteidenkin, eikä tarvita erillisiä UPS-laitteistojen jäähdyttimiä. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPS-laite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna. Ellei näin toimita, leviää modulaarisen UPS-laitteen kuumuus muihin laitekaappeihin.

33 5 Sammutusratkaisut IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog -vesisumuratkaisu. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa. IT-turvahuoneeseen ei tule korotettua lattiaa. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään.

34 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut 6.1 Johdanto IT-turvahuoneen sähkönsyöttö tullaan rakentamaan Tilaajan toimesta nousukaapeloinneilla kiinteistön normaali/varavoimapääkeskukselta saakka Toimittajan toimittamalle keskukselle. Jäähdytyslaitteet ja kiinteistön ulkorakenteisiin sijoitettavat lauhduttimet (Chillerit) tulevat tarvitsemaan myös sähkönsyöttöratkaisun, joka tulee kyetä varmistamaan sähkökatkoksien varalta, sillä jos IT-laitetila toimii mutta vesi ei kierrä, tulee IT-tilaan ja laitekaappeihin hyvin nopeasti kuuma ja järjestelmä ajaa itsensä alas kuumuuden takia. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken. Sähkönjakeluratkaisu koostuu Toimittajan toimittamasta sähkökeskuksesta, missä tulee sijaitsemaan laitekaappien syöttöratkaisun jakeluryhmien sulakkeet (virrankulutuksen mukaan). Sähkökeskuksesta Toimittaja tekee sähköasennukset sähköhyllyä pitkin laitekehikoiden yläpuolelle, sisältäen vähintään 2 erillistä (omilla sulakkeillaan) kolmivaiheista virranjakelukiskoa (Katko, SKS). Laitekehikoiden päälle asennettavilta kolmivaihekiskoilta otetaan kumikaapelisilla syöttöjohtimilla syöttö laitekehikoiden sisään asennettaviin PDU-virtakiskoihin. 6.2 Laitekaappien virranjakeluratkaisut Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista. Kiskojen mallinumerot esim. APC AP7855 tai AP7857. Virranjakelun mitoitusperuste laitekaappia kohden on 10kW. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle. Tällöin saadaan esim. palvelinten reduntanttiset virtalähteet kytkettyä kahden erillisen syötön taakse. Ratkaisu voi pohjautua esimerkiksi siihen, että IT-turvahuoneen kattorakenteisiin asennetaan virtakisko, johon sijoitetuilla liityntäkoteloilla laitekaapeille otetaan haluttu syöttö.

35 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut 7.1 Johdanto IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla. Tämä parantaa käytettävyyttä ja dokumentaation ylläpitäminen helpottuu. Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja). Kyseinen sarja muodostuu seuraavista osa-alueista: EN Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimukset EN Toimistokiinteistöt EN Teollisuuskiinteistöt EN Kodit EN Datakeskukset Kaikkiin yllä mainittuihin on valmisteilla täydennysosat (amendment): 10Gbit/s parikaapeloinneissa Optiseen kaapelointiin uudistuksia Muita täsmennyksiä ja korjauksiakin Tarjouspyynnössä pyydettävien IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisujen lähtökohtana on, että kohde on Datakeskus. Tarjottavan kaapelointiratkaisun tulee siis täyttää EN osa-alueen vaatimukset. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit: EN Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus EN Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden. Standardissa EN on määritelty, mitä asioita laatusuunnitelman tulee sisältää. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla. Kaapelointiratkaisussa varataan yksi tai kaksi laitekaappia verkon keskuskytkimille. Palvelinlaitekaappeihin asennetaan jokaiseen tarvittava määrä paikallisia verkkokytkimiä. Palvelinkaappien ja keskuskytkin-laitekaappien välille asennetaan

36 tarvittava määrä kuitu- ja kupariyhteyksiä. Verkon aktiivilaitteet eivät kuulu tarjouspyyntöön. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jossa laitteita asennettaessa ei enää vedetä yksittäisiä asennuskaapeleita laitekaapista toiseen, jolloin dokumentaation tekeminen vaikeutuu. Asennettaessa kiinteä kaapelointi, laiteasentaja suorittaa kytkentöjä ainoastaan yhden laitekaapin sisällä kerrallaan. Sama rakenne koskee sekä kuitu- että kuparikaapelointeja. Käytettäessä kiinteätä kaapelointia palvelin- ja storagelaitteiden asentajien työ helpottuu, sillä enää ei tarvitse pujottaa liitäntäkaapeleita eri laitekaappien välille. Asentaja kytkee laitteet kaappien sisälle asennettujen kaapelointipaneelien kautta. Laitekaapit yhdistetään toisiinsa kiinteällä kupari- ja valokuitukaapelointiratkaisulla, joka on dokumentoitavissa laitetasolla luotettavasti sekä numeraalisesti että eri väreillä. Näin luodaan selkeä dokumentointimahdollisuus, siirtojen / lisäysten ja muutosten teko helpottuu ja nopeutuu. Mahdollisten nopeasti tehtävien kriisitilanteen laitevaihtojen kytkentä helpottuu ja nopeutuu. Keskistettyyn kytkinkaappiin tuodaan yhteydet IT-laitetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Näitä verkkoja ovat keskussairaalan lähiverkko sekä kahdennettu kuituyhteys Tilaajan alueverkkoon. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia. 7.2 Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuva 9. Kaapelointiratkaisu, missä yksi laitekaapeista valitaan kytkinkaapiksi. Palvelinlaitekaapit ja vesijäähdyttimet on sijoiteltu tässä kuvaassa hiukan eri tavoin kuin aiemmissa kappaleissa kuvatuissa IT-laitetilan pohjapiirustuksissa. Jokaisesta laitekaapista tulee rakentaa vähintään 24 kpl kupariyhteyksiä keskuskytkinkaappiin. IT-laitteiden liittäminen kaapelointiin tehdään yhteensopivilla liitäntäkaapeleilla, pituudeltaan n. 2-3 metriä. Laitekaapelien lukumäärä riippuu laitteiden porttien määrästä, arvio kpl. Mukana arviossa myös mahdollisten KVM-laitteiden RJ45-kaapelit.

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila

Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus 1 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle 2 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus 5 2.1 Itsekantava

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 / 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustosta:

Pyydämme tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustosta: ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO Pyydämme tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustosta: - öljyntorjuntapuomikontti - kalustolaatikkoja - öljyntorjuntapuomia (korkeus 900 mm) - ankkureita, poijuja, köyttä Tekniset

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. 12.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ETÄOPETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Raahen seutukunnan lukioverkostolle etäopetusjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS 1 Tarjouspyyntö G.Wessman PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne ylläpitosiivouksesta. Sopimuskausi ulottuu sopimuksen allekirjoittamisesta (arvio 1.6.2013)

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOPUKUJEN HANKINTA YLEISTÄ Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta palopuvuista (45 kpl) seuraavasti: Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 HENKILÖKOHTAISEN VARUSTUKSEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta henkilökohtaisista varusteista seuraavasti: Palopukuja Palokypärä YLEISTÄ Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Diaarinro 60/02/08/00/2014

TARJOUSPYYNTÖ. Diaarinro 60/02/08/00/2014 TARJOUSPYYNTÖ Diaarinro 60/02/08/00/2014 Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 4.4.2014 osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi sekä Savon koulutuskuntayhtymän kotisivuilla www.sakky.fi/fi/kuntayhtyma/tarjouspyynn%c3%b6t/sivut/k

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KIRJASTOAUTON HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntaveneiden (5 kpl) kausihuolloista. Sopimuskausi on 2012-2014. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo - IU108

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Maalauskammio opetuskäyttöön Pakolliset vaatimukset jotka on täytyttävä: kyllä ei 1-osainen

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot