IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä"

Transkriptio

1 IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet ja -prosessi... 3 Organisaation hankintakannustimet: IT... 3 Organisaation hankintakannustimet: liiketoiminta... 4 Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin malli... 4 Yhdistetyn viestinnän vaikutus organisaatiorakenteeseen suurissa organisaatioissa... 4 IT-osastojen perinteinen rakenne... 5 Verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 5 Microsoftin UC- ja OCS-pohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 6 Microsoftin UC- ja verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 7 Yhdistetyn viestinnän vaikutus tukipalveluihin... 7 Ylennykset ja työntekijöiden tyytyväisyys... 7 Microsoft Unified Communications -ratkaisun organisaatioroolit... 8 Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit... 8 Integrointiin liittyvät roolit... 8 Käyttöönoton roolit... 9 Kuka toimii yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana? Roolien osallistuminen projektiin Microsoft Unified Communications -ratkaisun käytön aloittaminen Onnistumisen perustekijät Vuorovaikutteinen arviointi: Aloita eristetyllä käyttöönotolla Keskity välttämättömyyksiin Tiivistelmä Lisäresursseja Johdanto Viime vuoden aikana Microsoft ja joukko tutkimusyrityksiä ovat haastatelleet sadoittain eri maissa työskenteleviä teknisiä asiantuntijoita, jotka joko valmistautuvat yhdistetyn viestintäratkaisun (Unified Communications, UC) käyttöönottoon tai ovat juuri ottamassa ratkaisun käyttöön. Haastattelujen perusteella on selvitetty, miten laajalti yhdistetty viestintä vaikuttaa IT-organisaation rakenteeseen, kuinka tämä vaikuttaa käyttöönoton arviointiin ja valmisteluun sekä miten IT-rakennemuutoksia voidaan hyödyntää tehokkuuden, yhteistyön ja työntekijöiden tyytyväisyyden kannalta. Tässä tiedotteessa kuvataan lyhyesti yhdistetyn viestinnän luonne, käyttöönoton syyt yrityksissä ja ostopäätökseen liittyvä prosessi, minkä jälkeen kuvataan yhdistetyn viestinnän vaikutukset tutkittujen yritysten organisaatiorakenteeseen. Lähes kaikki IT-osaston työntekijät osallistuvat yhdistetyn viestinnän arviointiin ja käyttöönottoon, joten tässä tiedotteessa kuvataan myös organisaation roolit ja kiinnitetään erityistä huomiota niin sanottuihin yhdistäjärooleihin, jotka poistavat tiedonvälityksen erillisiä järjestelmiä yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönottoa varten. Tiedotteen lopussa on lyhyt kuvaus Microsoft Unified Communications -ratkaisun käyttöönoton perusstrategiasta sekä käytännöistä, jotka perustuvat tutkittujen yritysten kokemuksiin. Niiden jälkeen esitetään resurssiluettelo, jonka avulla UC-käyttöönotto voidaan arvioida, suunnitella ja hallita. 1

2 Keskittäminen ja muutokset Yhdistettyyn viestintään siirtyvien yritysten tulee tehdä kaksi tärkeää päätöstä: mitä keskitysmallia käytetään verkko- vai ohjelmistopohjaista ja miten UC-ratkaisun vaikutusta IT-osastoon voidaan parhaiten hyödyntää, jotta tehokkuutta, yhteistyötä ja työntekijöiden tyytyväisyyttä voidaan edistää. Yhdistetty viestintä (Unified Communications, UC) murtaa tiedonvälityksen erilliset järjestelmät yhdistämällä vastaajatoiminnot, sähköpostin, pikaviestinnän sekä ääni-, video- ja verkkoneuvottelutoiminnot ja reaaliaikaiset käytettävyystiedot ( tavoitettavuuden ) yhtenäiseksi järjestelmäksi, joka helpottaa organisaatioiden ja ihmisten välistä viestintää. Kun viestintätoiminnot integroidaan yrityssovelluksiin, työntekijät voivat pitää yhteyttä toisiinsa tekeillä olevan työn ääreltä ja saada nopeasti tehokkaimmalla tavalla yhteyden oikeaan henkilöön, mikä parantaa tuottavuutta ja lyhentää päätöksiin kuluvaa aikaa. Yhdistetyn viestintäratkaisun myötä parantunut integraatio voi myös pienentää infrastruktuuriin liittyviä kuluja ja yksinkertaistaa hallintaa. Yhdistettyyn viestintään siirtyvät organisaatiot kohtaavat kuitenkin kaksi haastetta. Ensinnäkin on epävarmuutta siitä, miten eri tekniikat saadaan parhaiten yhdistettyä. Ratkaisumalleja on kaksi: verkkopohjainen ja ohjelmistopohjainen. Verkkopohjaiseen yhdistettyyn viestintään liittyy päätepisteitä, ja näiden laitteiden (kuten IPpuhelimien) toiminnot määräytyvät tiukasti hallitun älyverkon mukaan. Tässä mallissa viestinnän sovellukset sijaitsevat yhdessä suojatussa verkossa, jonka kaikissa linkeissä on paljon palvelunlaadun (QoS, Quality of Service) mekanismeja. Ohjelmistopohjaisessa yhdistetyn viestinnän ratkaisussa päätepisteet ovat sen sijaan peruslaitteistoa, jossa on käynnissä useita ohjelmistoja ja jota voidaan käyttää millaisessa verkossa tahansa. Tähän ratkaisuun ei tarvita QoS-mekanismeja tai muita älykkäitä verkkotoimintoja, joskin ratkaisu voi kyllä hyödyntää niitä. Kumpaankin malliin liittyvät omat etunsa ja haittansa. Yksi huomattava ero on, että ratkaisuihin tarvitaan erilaiset arviointiprosessit. Tässä tiedotteessa käsitellään ohjelmistopohjaisen mallin arviointiprosessia, koska kyseinen malli toimii Microsoftin yhdistettyjen viestintäratkaisujen pohjana. Toinen huomattava seikka on, että yhdistetty viestintä vaikuttaa väistämättä moniin tekniikan ja hallinnan toimialueisiin yrityksen sisällä. Yhdistetyn viestinnän käyttöönotto saattaa siis vaikuttaa koko organisaation rakenteeseen, ja näitä vaikutuksia käsitellään tässä tiedotteessa. Kun yhdistetyn viestinnän käyttöönotto suoritetaan oikein, yhdistetyn viestinnän aiheuttamat IT-organisaation rakennemuutokset voivat lisätä tehokkuutta ja yhteistyötä sekä edistää monien ryhmänjäsenten uraa. Arviointiprosessin tavoin myös valittu yhdistetyn viestinnän ratkaisumalli vaikuttaa optimaaliseen organisaatiorakenteeseen, ja tässä tiedotteessa käsitellään yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon valmistautuvien yritysten rakenteita. Microsoft ja yhdistetty viestintä Microsoftin Unified Communications -ratkaisu yhdistää jaettujen palveluiden avulla monia viestintäratkaisuja. Gartner, Inc:n 1 raportissa todetaan, että yhdistettyjen viestintäratkaisujen toteutukseen käytetään usein jotakin kolmesta perusmenetelmästä: Yksi ratkaisumalli on laajojen toimintokokonaisuuksien yhdistäminen yhteen ratkaisuun; esimerkkejä ovat Nortelin Multimedia Communication Server (MCS) 5100, Siemensin OpenScape ja Interactive Intelligencen Customer Interaction Center (CIC) -tuotteet. Toinen vaihtoehto on käyttää jaettuja palveluita ja yhdistää niiden avulla laaja valikoima erillisiä viestintätoimintoja, kuten tavoitettavuus, hallinta ja hakemistot. Esimerkkejä ovat Ciscon ja Microsoftin ratkaisut. Kolmas vaihtoehto on yhteinen viestintäkehys eli välitason ohjelma, jota toisiinsa liittymättömät viestintäsovellukset voivat käyttää. IBM ja Oracle ovat valinneet tämän ratkaisun. Microsoft on valinnut toisena esitetyn ratkaisun, joka tarjoaa kattavan valikoiman asiakasohjelmia, palvelimia, palveluita ja laitteita. Niiden avulla toteutetaan seuraavat toiminnot: sähköposti, kalenteri, matkaviestintä, laitehallinta, yhdistetty viestiliikenne, tavoitettavuus, pikaviestit, VoIP-puhelunhallinta sekä ääni-, video- ja verkkoneuvottelutoiminnot. Loppukäyttäjät saavat käyttöönsä tuttuja työkaluja, jotka on laadittu yrityskäyttöön tarkoitetulle, skaalautuvalle ja helposti hallittavalle ohjelmistopohjaiselle arkkitehtuurille. Wainhouse Researchin tutkimuksessa todetaan: Microsoft tarjoaa täyden valikoiman ohjelmistotuotteita ja niitä täydentäviä neuvottelupalveluita, joten eri alueilla ja eri maissa työskentelevät ryhmät, työmatkoilla olevat työntekijät sekä etätyöntekijät voivat olla haluamallaan tavalla yhteydessä toisiinsa. Valikoima on suunniteltu integroiduksi paketiksi, jonka avulla mahdollisesti jo käytössä olevia Microsoftin tuotteita voidaan hyödyntää saumattomasti ja joka vastaa kaikkiin tehokkaan työskentelyn tarpeisiin missä tahansa ja milloin tahansa. 1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, 20. elokuuta 2007 (Gartner RAS Core Research Note G Magic Quadrant on Gartner Inc:n tekijänoikeuksin suojaama luokitusjärjestelmä, jonka käyttäminen edellyttää käyttöoikeutta). 2

3 Suojattu sähköpostiyhteys Microsoft Office Outlook 2007 ja Microsoft Exchange Server 2007 takaavat täysin suojatun yhteyden palvelimesta asiakkaaseen asti, joten näennäisen yksityisverkon (VPN) tukeen ja määritykseen ei tarvitse sijoittaa aikaa ja rahaa. Tietojen menetyksen varalta Exchange voi ylläpitää palvelimella kopioita kunkin käyttäjän sähköpostiviesteistä sekä hallita automaattisesti sähköpostin synkronointia eri tietokoneiden välillä (kuten toimiston tietokoneen, kannettavan tietokoneen ja kotitietokoneen). Sähköpostia voi lukea myös matkoilla, sillä Exchangeen sisältyvä Outlook Web Access takaa suojatun sähköpostiyhteyden minkä tahansa tietokoneen kautta, jos käytössä on selain ja Internet-yhteys. Laadukkaat VoIP-puhelinpalvelut, joihin on integroitu pikaviestit ja tavoitettavuustiedot Microsoft Office Communication Server (OCS) tuo etätyöntekijän käyttöön kaksi avaintoimintoa. VoIP-tekniikan avulla OCS joko korvaa työntekijän toimistopuhelimen kokonaan tai laajentaa sen toimintaa, kun käytössä on tietokoneeseen yhdistetty kuulokemikrofoni sekä ohjelmistopohjainen puhelinsovellus. Kaikki ääniliikenne salataan ja lähetetään suojatusti saman Internet-yhteyden kautta, jota käytetään myös datayhteyteen. Puhelimen toiminta vastaa tarkalleen toimistopuhelinta, aina puhelujen vastaanottamista ja soittamista myöten. Lisäksi OCS tarjoaa etätyöntekijälle ehdottoman tärkeät pikaviesti- ja tavoitettavuustoiminnot. Tavoitettavuustiedot ovat käytössä kaikissa Microsoftin sovelluksissa, ja niistä selviää, milloin työntekijä on kollegoidensa käytettävissä.. Pikaviestintä ei tarkoita pelkkää tekstipohjaista keskustelua, vaan hiiren napsautuksella siihen voi lisätä ääniä, videoita ja työpöydän jakamisen. Verkko- ja videoneuvottelut Microsoft Office Live Meetingin avulla työtoverit, asiakkaat ja kumppanit voivat tehdä reaaliaikaista yhteistyötä niin yksittäisten henkilöiden kuin suurien ryhmienkin välillä. Esitysten pitämiselle, luonnoslehtiön yhteiskäytölle ja asiakirjojen muokkaamiselle on omat, erityiset toimintonsa. Videoneuvotteluissa työntekijät voivat käyttää Live Meeting- ja Microsoft RoundTable -ratkaisuja, jolloin etätyöntekijät saavat huoneeseen 360 asteen näkymän. Tämä helpottaa viestintää ja ajatustenvaihtoa. Ryhmän työtila ja tiedostosäilö Microsoft Office SharePoint Server hallitsee organisaation sisältöä ja mahdollistaa ryhmien yhteistyön. Ryhmät voivat käsitellä asiakirjoja suojatusti. 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet ja -prosessi Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimia on paljon, mutta liiketoimintaperusteet ovat välttämättömiä sitoumuksen saamiseksi. Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin voivat aloittaa joko IT-päätöksentekjiät tai liiketoiminnan päätöksentekijät, ja ostoprosessin aloite voi lähteä ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Olipa aloite peräisin mistä tahansa, liiketoimintatapaus on välttämätön sitoumuksen saamiseksi. Organisaation hankintakannustimet: IT Kaikkien IT-organisaatioiden tavoitteena on tuottaa organisaation muille osastoille mahdollisimman paljon arvoa mahdollisimman pienellä henkilökunnalla. Eräs haastateltu IT-päällikkö totesi seuraavaa: Viiden vuoden kuluttua käytössämme on luultavasti kolmannes tai puolet enemmän sovelluksia kuin nykyään, ja niistä huolehtivaa henkilöstöä on kolmannes tai puolet vähemmän kuin nykyään. IT-päälliköt ovat kuitenkin hyvin epävarmoja siitä, mihin tulevat kustannusleikkaukset kohdistuvat. Microsoftin lähestymistapa yhdistettyyn viestintään antaa IT-päälliköiden hyödyntää aiempaa infrastruktuuria ja hankittua osaamista. Se yksinkertaistaa viestintäinfrastruktuurin käyttöönottoa ja hallintaa, mikä takaa jatkuvat kustannussäästöt ja tehostaa IT-toimintoja. Yhdistetyn viestinnän käyttöönottoa ei kuitenkaan yleensä aloiteta näiden strategisten syiden vuoksi, vaan ne jäävät taktisten huolenaiheiden taustalle. Tällaisia huolenaiheita voivat olla suorituskyvyn heikentyminen (puhelinvastaajan kapasiteetti, sähköpostipalvelimen häiriöaika), yrityksen kasvu tai rakennemuutokset (yrityksen toimipisteen muuttaminen paikasta toiseen, uusien toimipisteiden avaaminen) tai ulkoiset tekijät, kuten käyttöoikeus- tai tukisopimusten päättyminen tai uudet ohjelmistojulkaisut. Kaikki nämä tekijät voivat johtaa yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönottoon. 2 Wainhouse Research, LLC, Addressing the Challenges Facing the Distributed, 21st Century Business Through Telework, kesäkuu

4 Organisaation hankintakannustimet: liiketoiminta Organisaation liiketoiminnan kannalta yhdistetyn viestinnän tulee parantaa tuottoa ja vähentää kustannuksia. Tuoton odotetaan kasvavan tuotannon lisääntyessä, projektien valmistumiseen kuluvan ajan lyhentyessä, myyntiprosessien tehostuessa ja asiakasuskollisuuden parantuessa. Oletettuihin kustannussäästöihin sisältyvät aiempaa pienemmät puhelin-, matkustus- ja koulutuskulut sekä myyntikustannusten pieneneminen, omistuksen kokonaiskustannusten supistuminen ja entistä parempi yhteensopivuus. Muita liiketoimintaan liittyviä kannustimia voivat olla toive entistä paremmasta liikkuvuudesta ja tehostetuista neuvottelumahdollisuuksista (joihin liittyvät usein tehokkuuden lisäksi myös matkakustannukset) sekä entistä paremmat yhteysmahdollisuudet tärkeään asiakkaaseen. Jos IT-päätöksentekijät ymmärtävät nämä syyt, he voivat löytää liiketoimintayksiköistä liittolaisia, jotka auttavat yhdistetyn viestinnän edistämisessä. 3 Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin malli Yhdistetyn viestinnän ostoprosessi vaihtelee huomattavasti yrityksestä toiseen, mutta Microsoftin tekemissä haastatteluissa ilmeni tietty yleinen malli, jota eri maissa toimivat yritykset noudattivat. Tämän tiedotteen ensisijaiset aiheet yhdistetyn viestinnän hyödyntämiseen vaaditut organisaatiorakenteen muutokset sekä arviointija käyttöönottoryhmien muodostaminen auttavat laajuuden selvennysvaiheessa ja yhtenevän arvioinnin vaiheessa (POC). Yhdistetyn viestinnän vaikutus organisaatiorakenteeseen suurissa organisaatioissa Yhdistetty viestintä murtaa tiedonvälityksen erilliset järjestelmät, joten se vaikuttaa laajalti IT-organisaation rakenteeseen. Yhdistettyyn viestintään liittyy monenlaisia toimintoja, joten organisaation rakenteen voidaan odottaa muuttuvan onnistuneen käyttöönoton seurauksena. Tutkimusten perusteella voidaan esittää neljä organisaatioiden hallintarakennetta, jotka perustuvat siihen, miten organisaatio on ottanut yhdistetyn viestinnän käyttöön ja miten Microsoft Office Communications Server (OCS) on sijoitettu VoIPtoteutukseen: Perinteinen (ennen VoIP-ratkaisua) Verkkopohjainen VoIP (ennen yhdistettyä viestintää) Microsoftin UC- ja OCS-pohjainen VoIP-ratkaisu Microsoftin UC- ja verkkopohjainen VoIP-ratkaisu 3 Lisätietoja yhdistetyn viestinnän hankintakannustimista on artikkelissa The Total Economic Impact Of Microsoft Unified Communications Products and Services, Forrester Consulting, lokakuu

5 IT-osastojen perinteinen rakenne VoIP-tekniikkaa edeltävänä aikana perinteisessä IT-organisaatiorakenteessa analoginen puhelinvaihderyhmä toimi yleensä erillään IT-organisaatiosta. Se oli usein osa huoltotehtäviä hoitavaa ryhmää. Verkko- ja palvelinryhmät olivat tietenkin erillään toisistaan. 1. Verkko- ja palvelinryhmien johdossa oli eri IT-päällikkö. 2. Analoginen puhelinvaihderyhmä ei kuulunut IT-organisaatioon. Verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos organisaatiossa on otettu käyttöön verkkopohjainen VoIP-ratkaisu, VoIP-, verkko- ja palvelinryhmien johdossa on sama IT-johtaja. VoIP-ryhmä yhdistyy (tai on yhdistynyt) verkkoryhmään, mutta palvelin- ja verkkoryhmät pysyvät erillään toisistaan. 1. VoIP-, verkko- ja palvelinryhmien johdossa sama IT-päällikkö. 2. VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt verkkoryhmään. 3. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. 4. Yhdistettyä viestintää hallitaan verkko- tai VoIP-ryhmässä. 5

6 Microsoftin UC- ja OCS-pohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos yhdistetty viestintäratkaisu on otettu varhain käyttöön yrityksessä, jonka VoIP-ratkaisu perustuu Office Communications Serveriin, VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt palvelinryhmän kanssa, ja tämä ryhmä on edelleen erillään verkkoryhmästä. Jos yrityksessä on jo jonkin verran verkkopohjaista VoIP-toimintaa, VoIP-ryhmä saattaa vastustaa yhdistymistä palvelinryhmään ja joko pysytellä verkkoryhmän yhteydessä tai muodostaa oman organisaationsa. 1. VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt palvelinryhmään. 2. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. 6

7 Microsoftin UC- ja verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos yrityksessä on ollut käytössä laaja verkkopohjainen VoIP-ratkaisu jo ennen yhdistetyn viestintäratkaisun valintaa, VoIP-ryhmä on yleensä verkkoryhmän yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa OCS-äänipalveluiden käyttöönottoon vaaditaan päätös siitä, siirretäänkö VoIP-resurssit palvelinryhmään, jossa on jo tarvittavia Microsoft-taitoja ja -tietämystä. Verkko- ja palvelinryhmät pysyvät joka tapauksessa erillään toisistaan. 1. VoIP-ryhmä kuuluu yleensä verkkoryhmään, jos verkkopohjainen VoIP-ratkaisu on jo otettu käyttöön. OCS-äänitekniikan käyttöönotto herättää kysymyksiä siitä, tuleeko VoIP-resurssit siirtää palvelinryhmiin. 2. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. VoIP tunnetaan myös telekommunikaation tai puhelintoimintojen ryhmänä. Joskus VoIP-ryhmä on osa palvelinryhmää. Jos Cisco on mukana, VoIP-ryhmä pysyy verkkoryhmän yhteydessä ja kyseenalaistaa OCS-äänipalveluihin liittyvät päätökset. Joissakin tapauksissa VoIP-ryhmä pysyi itsenäisenä ryhmänään palvelinryhmän ja verkkoryhmän ulkopuolella. Joissakin tapauksissa tietoturvaryhmä sulautui verkko- tai viestintäryhmään. Joskus taas tietoturvaryhmä pysyi erillisenä ryhmänä. Yhdistetyn viestinnän vaikutus tukipalveluihin Yhdistetyn viestinnän käyttöönotto lisää usein Tier-2-tason tukipalveluihin liittyvää monitoimintoisuutta. Palvelun laadun takaamiseksi tukipalvelujen työntekijöillä on oltava laaja tietämys sekä IP-puhelinongelmista että verkko- ja palvelinongelmista ja näiden mahdollisesta vuorovaikutuksesta. Eräs tukipalveluiden päällikkö totesi: Laaja tietopohja on tärkeämpi kuin käytettyjen sovellusten tunteminen. Myös Tier-1-tason tukipalveluihin saattaa tulla aiempaa enemmän käyttäjien yhteydenottoja, kun yhdistetty viestintä yleistyy yrityksessä. Työntekijöiden koulutus, paremmat työkalut ja varsinkin entistä parempi vianmääritysprosessien näkyvyys ovat välttämättömiä. Ylennykset ja työntekijöiden tyytyväisyys Haastatellut asiakkaat totesivat, että menestyksen kannalta kriittisen tärkeitä tekijöitä ovat yhdistettyyn viestintään liittyvien organisaatiomuutosten esittelytapa sekä tukipalvelut niille työntekijöille, joihin muutos vaikuttaa. Positiivisen lopputuloksen takaamiseksi kannattaa painottaa siirtymän yhteistyötä ja ryhmätyöskentelyä helpottavaa luonnetta. Jos luodaan yhdistetyn viestinnän ryhmä, ryhmässä on eri järjestelmissä työskennelleitä henkilöitä, jotka eivät ole tottuneet työskentelemään yhdessä. Jos työntekijät kuitenkin ovat sitoutuneet oppimaan uusia taitoja ja jos he nauttivat uusien haasteiden voittamisesta, käyttöönottoon liittyvät monenlaiset projektit voivat antaa kaikille yhteisen tavoitteen sekä mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Tästä aiheutuu älyllistä kuohuntaa, joka on eduksi organisaation kaikille tasoille: ihmiset oppivat tunnistamaan työtoverit ja päälliköt, jotka auttavat heitä nousemaan tehokkaimmalle tasolle. Sisäisten ehdokkaiden ylentäminen on lähes aina helpompaa kuin uusien työntekijöiden etsiminen, joten yhdistetyn viestinnän strategiassa on tärkeää painottaa työntekijöiden ylenemismahdollisuuksia kaikilla tasoilla. Haastatelluissa yrityksissä etsittiin henkilöitä, joille ei riittänyt pelkkä ongelmien ratkaisu vaan jotka nauttivat uusien asioiden oppimisesta ja oman tietämyksensä soveltamisesta monin tavoin. Teknisen tietämyksen lisäksi johtajien tulee kiinnittää huomiota niin sanottuihin pehmeisiin taitoihin, kuten hyviin viestintätaitoihin, karismaan sekä kykyyn puhua tekniikasta termeillä, jotka muutkin helposti ymmärtävät. Eräs haastatteluissa ilmennyt heikkous oli keskittyminen tekniseen koulutukseen ja siitä aiheutunut pehmeiden taitojen koulutuksen laiminlyönti, joten on syytä harkita tarjolla olevan teknisen ja viestintäpainotteisen koulutuksen suhdetta. 7

8 Tulee kuitenkin huomata, että monet haastatellut olivat tyytyväisiä nykyisissä rooleissaan. Heille tärkeintä ei ollut siirtyminen hierarkiassa ylöspäin, vaan uusien taitojen soveltaminen kiinnostaviin uusiin haasteisiin. Tärkeintä on painottaa kasvotusten tapahtuvaa, vuorovaikutteista, ylhäältä alaspäin suuntautuvaa tiedonsiirtoa. Yhdistettyyn viestintään siirtyminen saa usein alkunsa teknisen ryhmän johdolta IT-johtajalta tai vanhemmalta arkkitehdilta, joten tiedonsiirto sujuu usein hyvin luontevasti, kun IT-organisaatio sopeutuu uusiin haasteisiin. Kun otetaan huomioon yhdistetyn viestintäratkaisun tavoitteet, on kuitenkin luonnollista, että pienissä ryhmissä tai verkkoseminaareissa toteutettu vuorovaikutteinen koulutus on yleensä paras tapa saada kaikki ajan tasalle. Koulutus tulee myös pitää enimmäkseen epävirallisena ja työhön keskittyvänä. IT-osastoilla kenelläkään ei nykyään ole riittävästi aikaa, joten koulutus tulee sovittaa mahdollisimman hyvin työntekijöiden aikatauluihin, ja käytännön koulutusta tulee painottaa. Microsoft Unified Communications -ratkaisun organisaatioroolit Kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma tehtävänsä yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönotossa, ja monille yhdistetty viestintä tarjoaa myös mahdollisuuden ylennykseen tai uusien ja arvokkaiden taitojen kehittämiseen. Microsoftin UC-käyttöönoton päätekijänä on yleensä palvelinryhmä, mutta kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma roolinsa. Tässä osassa kuvataan arviointiin ja käyttöönottoon liittyviä IT-rooleja. Useimmissa IT-organisaatioissa muutokset ovat nopeita, joten työnimikkeillä ei yleensä ole juurikaan merkitystä. Tämän tutkimuksen yhteydessä monet haastatellut itse asiassa antoivat ensin virallisen työnimikkeensä ja pian sen jälkeen oikean työnimikkeensä. Alla kuvatut työnimikkeet onkin tarkoitettu vain viitteeksi siitä, missä suhteessa kukin rooli oletettavasti osallistuu työhön. Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit Kaksi tärkeintä avainroolia ovat liiketoiminnan puolella: ylimmän johtotason tukija vähintään yksi johtotason tukija jostakin liiketoimintayksiköstä. Kiinnitä huomiota jälkimmäisen roolin houkuttimiin (esimerkiksi aiempaa tehokkaammat liikkuvuus- tai neuvottelumahdollisuudet), jotta saat puolellesi näitä tärkeitä liittolaisia. He saattavat myös olla budjettilähde, jos koko yrityksen laajuista innostusta ei ole heti alusta alkaen. IT-johtajalla on omat strategiset ja taktiset näkemyksensä useiden toimialojen toiminnasta, ja aloite yhdistetyn viestinnän käyttöönotosta on usein peräisin häneltä. IT-johtajan perusvastuualueena on IT-päälliköiden johtaminen, ja hän hallitsee yleensä yhdistetyn viestinnän tekniikat johtajatasolla. Hänellä on strateginen näkemys projektin laajuudesta ja budjetista, ja hänen vastuualueisiinsa kuuluu yhdistetyn viestinnän liiketoimintaetujen seuraaminen ja ilmoittaminen. IT-johtaja on oletettavasti vastuussa UC-ratkaisun kokonaisarvioinnista sekä UC-ratkaisujen käyttöönottoon tarvittavan budjetin ja henkilöstön hankkimisesta, minkä lisäksi hänen tehtävänään on määrittää sovelias ulkoistamisaste. Integrointiin liittyvät roolit IT-johtajan alaisuudessa on viisi yhdistäjäroolia, jotka ovat tärkeässä osassa yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönoton valmistelussa. Nämä henkilöt voivat vaikuttaa useisiin eri toimialueisiin, mikä on ehdottoman tärkeää: IT-päällikkö, arkkitehti, projektipäällikkö, tukipalveluiden päällikkö ja koulutuskonsultti ovat kaikki yhteydessä suunnitteluosastojen työntekijöihin, joiden vastuulla varsinainen käyttöönotto on. Seuraavassa kuvassa esitellään näitä suhteita ja joitakin vastuualueita. IT-päällikkö: Toteutusryhmän hallinta. IT-päällikkö on oletettavasti vastuussa toteutuksen kokonaisstrategiasta, ja hän auttaa hankkimaan ylemmän johdon ja liiketoimintaryhmien tuen hankkeelle. Hän pyrkii myös saamaan sidosryhmien odotukset sopivalle tasolle. IT-päällikkö keskittyy edistämään yhteistyötä UC-käyttöönottoon liittyvien ryhmien välillä, minkä lisäksi hän saattaa johtaa myös ulkoistettuja resursseja. IT-päälliköllä on usein kiire ja liian vähän henkilöstöresursseja, joten hän joutuu luottamaan siihen, että käyttöönottoryhmä tekee tehtävänsä niin hyvin kuin pystyy. 8

9 Vastaava järjestelmäarkkitehti: Yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönoton hallinta kokonaisuudessaan. Vanhemman arkkitehdin vastuulla on yhdistetyn viestinnän kokonaisratkaisun kehittely sekä sen varmistaminen, että kaikki tekniset palat sopivat yhteen. Hänellä on tärkeä tehtävä arviointivaiheessa, minkä lisäksi hän jakaa tehtävät eri toimintaryhmien välille (kuten palvelin/viestintä, työpöytä, verkko, puhelin/voip ja tietoturva). Vanhemman arkkitehdin tulee vastata eri ryhmien huolenaiheisiin, jotka liittyvät yhdistetyn viestinnän vaikutuksiin. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi kaistanleveys verkkoryhmän kannalta sekä käytännöt ja työpöydän hallinta tietoturvaryhmän kannalta. Kuten kuvasta ilmenee, IT-päällikkö ja vastaava järjestelmäarkkitehti muodostavat usein dynaamisen parivaljakon, jonka johdolla yhdistetyn viestinnän käyttöönotto suoritetaan. Projektipäällikkö: Käyttöönoton aikataulun hallinta. Projektipäällikön vastuulla on projektin sovittaminen liiketoimintatavoitteiden mukaiseksi, tehtävien koordinointi ja se, että työt etenevät sujuvasti ja ajallaan. Hänen tulee tehostaa ryhmien välistä viestintää, hallita ristiriitatilanteet, valvoa uusien toimintojen käyttöä sekä arvioida käyttöönottoa, kohdennusta ja hyväksyntää. Projektipäällikkö työskentelee usein sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka itsekin vasta tutustuvat tekniikkaan. Muiden avainroolien tapaan myös projektipäällikkö oletettavasti kärsii työvoimapulasta. Tukipalveluiden päällikkö: Tukipalveluiden ja Tier-2-tuen hallinta. Tukipalveluiden päällikkö voi olla tärkeässä roolissa yhdistetyn viestinnän käyttöönotossa, ja hän on pitkälti vastuussa sen varmistamisesta, että uudet toiminnot eivät kuormita käyttäjiä liikaa. UC-ratkaisun monipuoliset toiminnot (esimerkiksi palvelin- ja puhelintoiminnot) saattavat vaikeuttaa tukipalveluiden päällikön työtä niin tukipalveluiden tasolla, jos henkilökunta ei välttämättä osaa suunnata käyttäjien kyselyitä oikealle vastaanottajalle, kuin Tier-2-henkilökunnankin osalta, kun henkilöstön tietämystä tulee laajentaa. Projektipäällikön tapaan myös tukipalveluiden päällikkö työskentelee koko ajan uutta oppivien henkilöiden parissa. Hänen on kulutettava paljon aikaa ongelmien omistajasuhteiden selvittämiseen sekä sellaisten erillisten työkalujen aiheuttamiin ongelmiin, jotka vaikeuttavat UC-ongelmien kokonaisvaltaista seuraamista. Koulutuskonsultti: IT-henkilökunnan ja loppukäyttäjien saaminen ajan tasalle. Koulutuskonsultti voi kuulua henkilöstöön tai olla ulkoistettu resurssi. Hänen roolinsa vastaa tukipalveluiden päällikön roolia, ja hänen on tehtävä paljon yhteistyötä tukipalveluiden päällikön kanssa. Käyttäjien vastahakoisuus voi muodostua suureksi ongelmaksi, jos siihen ei vastata ennakoivilla koulutusohjelmilla ja kontakteilla. Monilla käyttäjillä ei ole juurikaan kokemusta pikaviestinnästä, ja pikaviestintää jo käyttävät työntekijät eivät luultavasti halua vaihtaa ohjelmaa. Puhelimet puolestaan ovat tärkeitä ja lähes läpinäkyviä liiketoiminnan työkaluja, joten käyttäjät todennäköisesti suhtautuvat epäluuloisesti ajatukseen puhelimen käyttötavan muutoksesta. Koulutuskonsultin on tehtävä yhteistyötä sekä tukipalveluiden päällikön että projektipäällikön kanssa, jotta hän voi seurata yhdistetyn viestinnän leviämistä, ratkaisuun liittyviä ongelmia sekä tyytyväisyyttä käyttäjien keskuudessa ja muokata sitten koulutusohjelmia vastaavasti. Käyttöönoton roolit Suunnittelijat (verkko-, palvelin-, tietoturva- ja puhelinsuunnittelijat): Nämä roolit ovat hyvin tärkeitä, sillä ne saavat hoitaakseen käyttöönoton varsinaiset työt. Järjestelmäsuunnittelijat: OCS tai Exchange palvelimien asennus, määritys ja ylläpito. Nämä työntekijät ovat tärkeitä Microsoft UC -käyttöönoton kannalta, sillä he hallitsevat jo useimmat vaadituista taidoista tai voivat oppia ne nopeasti. Kuten edempänä on kuvattu, koulutuksen myötä joku näistä suunnittelijoista voi toimia yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana. Lisäksi puhelintekniikan sanastotuntemus voi auttaa tätä ryhmää ohjaamaan puhelinryhmää tai siihen liittyviä alihankkijoita käyttöönoton yhteydessä. VoIP-/puhelinsuunnittelija: Puhelinverkon, puhelinlinjan, IP-puhelinlinjan ja operaattorin hallinta. Kuten yllä on todettu, jos käytössä on jo jonkin verran verkkopohjaista VoIP-toimintaa, suunnittelija saattaa vastustaa palvelinryhmään liittymistä ja pysytellä mieluummin verkkoryhmässä tai osana itsenäistä VoIP-ryhmää. Yhteistyö tämän suunnittelijan ja ryhmän kanssa on tärkeää, jotta palvelinryhmä voi kehittää äänikomponentteja. Verkkosuunnittelija: Verkon kaistanleveyteen ja palvelunlaatuun liittyvien ongelmien arviointi. Tietoturvasuunnittelija: Palomuurikäytännön ja muiden tietoturvaan liittyvien käytäntöjen arviointi. Säädellyillä aloilla tehtäviin saattavat sisältyä sellaisten laitteiden tai sovellusten muutos- tai lisätilaukset, joiden on oltava säädösten mukaisia. Työpöytien järjestelmänvalvoja: Etäasiakkaiden käyttöönottojen hallinta. Päälliköiden tulee edistää yhteistyötä arvioinnin ja käyttöönoton yhteydessä erityisesti suunnittelijoiden keskuudessa, koska aiemmin erillään toimineet ryhmät tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Nämä työntekijät eivät pelkästään tee käyttöönoton raskaita perustöitä, vaan he ovat vastuussa myös vaatimusten tarkastamisesta ja sen varmistamisesta, että UC-käyttöönotto ei vaikuta negatiivisesti heidän vastuualueisiinsa. Niinpä esimerkiksi verkkosuunnittelijat kiinnittävät huomiota kaistanleveysvaatimuksiin, tietoturvaryhmä valvoo tietoturvaan ja mahdollisesti yhteensopivuuteen ja säännöksiin liittyviä ongelmia ja puhelinlinjasuunnittelijat huolehtivat eri puhelinlinjojen integraatiosta. 9

10 Kuka toimii yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana? Monet tutkimukseen osallistuneet IT-päälliköt totesivat, että tämän tehtävän ihannetyöntekijällä on sopiva asenne sekä peruskokemusta, jota organisaatiossa luultavasti jo on. Eräs tietohallintojohtaja totesi tehtävään liittyen: Tärkeintä on asenne, eivät valmiit taidot. Tehtävään tarvitaan työntekijä, joka osaa oppia uusia asioita ja joka nauttii oppimisesta. Yhdistetty viestintä kehittyy jatkuvasti, ja mukana pysymiseen tarvitaan sekä mielenkiintoa että oppimiskykyä. Haastattelujen perusteella yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojalla tulee olla Microsoft-käyttöönotossa myös vankat perustiedot Microsoft Windows - ja Exchange Server -tekniikasta, joten kokemusta hankkinut järjestelmäsuunnittelija voi siirtyä tähän rooliin luontevasti. Tehtävää pidetään itse asiassa Exchange-järjestelmänvalvojan roolin luonnollisena jatkeena, mikä korostaa jälleen palvelinryhmän tärkeyttä Microsoft UC -käyttöönotossa. Mitä puhelintekniikkaan tulee, yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojan tarvitsee tietää siitä vain sen verran, että hän pystyy välittämään tietoja tehokkaasti puhelinlinja-/puhelinryhmän kanssa ja selvittämään ryhmän tarpeet. Hän voi myös palkata ulkoistetun puhelintoimittajan auttamaan äänitekniikan käyttöönotossa. Roolien osallistuminen projektiin Kaikki yllä kuvatut roolit eivät osallistu yhdistetyn viestintäprojektin joka vaiheeseen. Seuraavan kuvan aikataulussa esitetään, missä vaiheissa mikäkin rooli osallistuu yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon. 10

11 Microsoft Unified Communications -ratkaisun käytön aloittaminen Jotta Microsoftin lähestymistapa yhdistettyyn viestintään onnistuisi, huomiota on kiinnitettävä kolmeen strategiseen alueeseen: onnistumisen perustekijöihin, vuorovaikutteiseen arviointiprosessiin ja yhdistetyn viestinnän välttämättömyyksien painotukseen. Tässä tiedotteessa oletetaan, että Microsoft UC -ratkaisun käyttöönottoa on jo suunniteltu ja että arviointia ja pilottikäyttöönottoa valmistellaan. Microsoftin tekniikat tunnetaan laajalti, joten UC-työt etenevät usein alhaalta ylös, kuten seuraavassa arviointiosiossa kuvataan. Olipa tilanne mikä hyvänsä, yhdistetyn viestinnän käyttöönotto Microsoftin lähestymistapaa käyttäen helpottuu organisaatiossa, kun huomiota kiinnitetään kolmeen strategiseen alueeseen: onnistumisen perustekijöihin, vuorovaikutteiseen arviointiprosessiin ja yhdistetyn viestinnän välttämättömyyksien painotukseen. Onnistumisen perustekijät Microsoftin yhdistetyn viestinnän onnistuneeseen toteutukseen liittyy kolme perustekijää. Johdon tuki on ensinnäkin kriittisen tärkeää. Kuten edempänä todetaan, monet projektit alkavat niin, että IT-johtaja toimii teknisenä sponsorina. Jotta projektin vetovoima säilyisi kokeiluvaiheen yli, tarvitaan kuitenkin myös toimintaa tukeva johtotason henkilö, kuten yllä on kuvattu (Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit). Toimintaa tukevan henkilön löytäminen saattaa olla odotettua helpompaa: yhdistetty viestintä mahdollistaa laajoja liiketoiminnan etuja, joten teknisten tukijoiden tavoin monet johtajatkin pitävät sitä mahdollisuutena edistää uraansa ja hankkia kokemusta. Muista myös päämäärä. Yhdistetty viestintä tulee alusta asti arvioida ja ottaa käyttöön niin, että keskitytään tiukasti siihen, miten ratkaisu tukee liiketoimintaa ja parantaa sen kilpailumahdollisuuksia. Yhdistetty viestintä virtaviivaistaa ja tehostaa myös IT-organisaatiota, mutta tämä ei ole yhtä tärkeää: liiketoimintaan keskittyvät käyttäjät pitävät tietotekniikkaa hyödykkeenä sähkövirran tapaan, joten vain parannukset päivittäisessä liiketoimintasovellusten ja viestintätoimintojen käytössä tekevät heihin vaikutuksen. On siis varattava aikaa sen selvittämiseen, miten käyttäjät nykyään tekevät työnsä. Vuorovaikutteinen arviointi on tärkeää, jotta saadaan selvitettyä, miten yhdistetty viestintä saadaan sovitettua käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi käyttäjien totuttaminen yhdistettyyn viestintään lisää tukipalveluorganisaation painetta, joten on syytä keskittyä myös siihen, miten yhdistetty viestintä vastaa tukipalveluiden tarpeisiin. Näin voidaan innostaa työntekijöitä uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Kuten yllä kuvattujen toimivien organisaatiorakenteiden yhteydessä todettiin, Microsoftin yhdistetyn viestinnän arvioinnin ja käyttöönoton voi tehokkaimmin hoitaa palvelin-/viestintäryhmä, jolla on jo valmiiksi monet tarvitut tiedot. Ryhmän jäsenet tarvitsevat apua verkkoja puhelinryhmiltä, mutta jos heidät valtuutetaan prosessin johtajiksi, sekä arviointi että käyttöönotto helpottuvat. Vuorovaikutteinen arviointi: Aloita eristetyllä käyttöönotolla Microsoftin yhdistetty viestintäratkaisu voi kehittää kriittisiä liiketoimintoja ja prosesseja huomattavasti alalla kuin alalla. Olipa kyse yhteistyönä tehtävästä tuotekehittelystä tai myyntipotentiaalin etsimisestä tai asiakastuesta, erillisten viestintäjärjestelmien yhdistäminen voi tehostaa tuottavuutta ja kannattavuutta merkittävästi. Menestyksen maksimointia varten on kuitenkin työskenneltävä liiketoiminnan tukijoiden kanssa, jotta voidaan selvittää yhdistetystä viestintäratkaisusta eniten hyötyvät prosessit sekä kehittää keskeiset suorituskykymittarit ja tunnistaa nykyinen perussuorituskyky ennen käyttöönottoa. Prosessin aloittamista varten tarvitaan pilottikäyttöönotto, joka tulee suorittaa oikeita töitä tekevien oikeiden käyttäjien keskuudessa. Näin voidaan selvittää, mitä projektiin osallistuville liiketoiminnan tukijoille voidaan tarjota. Luontevinta on aloittaa itse käyttöönottoryhmän työntekijöistä. Jos arviointiprosessi on aluksi vuorovaikutteinen, jopa leikkimielinen, organisaatiolle sopivan yhdistetyn viestintäratkaisun toteuttaminen helpottuu. Kuten aiemmin todettiin, monissa yrityksissä yhdistetyn viestinnän käyttöönotto alkaa teknisestä tukijasta, joka on usein IT-päällikön tasolla. Hänellä on yleensä tiedossaan sopiva yhdistelmä strategisia ja taktisia tekijöitä, jotka lisäävät yhdistetyn viestinnän vetovoimaa, sekä tarvittavaa toimialueiden välistä tietämystä. Tämä tukija, samoin kuin ehkä toinen IT-päällikkö tai vastaava viestintäarkkitehti, voi luultavasti käsitellä työpaikalla tai kotonaan testausympäristöä. Lisäksi hän tutustuu usein tekniikkaan käyttämällä näitä mahdollisuuksia omalla ajallaan. Kun tekninen tukija on tutustunut tekniikkaan, hän saattaa tehdä yhteistyötä pääkehittäjien kanssa ja käyttää tekniikkaa niin sanotussa hiekkalaatikkoympäristössä, jossa käyttöliittymään ja tekniikkaan voi tutustua. Myöhemmin tukijat ja aivan ensimmäiset käyttöönottajat voivat opastaa käyttöönottoryhmää, kun yhdistetyn viestinnän projektista tulee virallinen. Tällöin tarvitaan usein myös johtotason tukija, minkä lisäksi liiketoimintatapaus on kehitettävä liiketoiminnan tukijoiden avulla. Hiekkalaatikkomallin jälkeen käyttöönoton tulee edetä vaiheittain: on syytä aloittaa innostuneista ja muutokseen sitoutuneista työntekijöistä, joiden osalta onnistumisen mahdollisuudet ovat suurimmat, ja samoin voidaan edetä vähemmän tärkeistä sovelluksista tärkeimpiin sovelluksiin. Näin voidaan hyödyntää varhaisten käyttöönottajien innokkuutta ja havaita mahdolliset ongelmat sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka suhtautuvat vastoinkäymisiin uusina kokemuksina ja oppimismahdollisuuksina. Tämän jälkeen sovellukset voidaan ottaa laajemmin käyttöön, niin etteivät ongelmat pääse häiritsemään vähemmän kärsivällisiä käyttäjiä. 11

12 Käyttöönottoryhmän jälkeen edetään siis projektin tukijaan tai tukijoihin, näiden avustajiin, näkymättömään verkkoon (kehitysryhmän jäsenten sosiaalinen verkko), tukipalveluryhmään (välttämätön sujuvaa käyttöönottoa varten) ja lopulta laajemmalti organisaatioon. Liiketoimintayksiköissä olevista liittolaisista on hyötyä, jotta väistämättä vastaan tulevia töyssyjä voidaan tasoittaa. Laajemman käyttäjäyhteisön tyytyväisyyttä voidaan vastaavasti lisätä aloittamalla perustyökuormilla, kuten pikaviestinnällä ja neuvottelupalveluilla, joista siirrytään vaiheittain enemmän osallistumista vaativiin toimintoihin, kuten yhdistettyyn viestintään ja VoIPtoimintoihin. On myös varattava aikaa siihen, että tukipalveluiden työntekijät pääsevät ajan tasalle ja pystyvät käsittelemään kasvaneen työmäärän, joten aloittaminen yksinkertaisista ja intuitiivisista sovelluksista on oikea ratkaisu. Keskity välttämättömyyksiin Toteutettiinpa yhdistetty viestintä miten hyvänsä, on tärkeää pitää perusasiat mielessä. Kaikkien tuotteiden tapaan UC-ratkaisuun liittyy joukko laatutekijöitä, jotka voidaan jakaa neljään luokkaan professori Noriaki Kanon 1980-luvulla esittämän teorian mukaan: välttämättömyydet, suorituskyvyn tehostajat, ilahduttajat ja merkityksettömät. Yhdistettyyn viestintään liittyy paljon suorituskyvyn tehostajia ja ilahduttavia toimintoja, mutta kaikki nämä jäävät huomiotta, jos välttämättömyydet puuttuvat. UC-toteutusryhmän on keskityttävä neljään perusvälttämättömyyteen, jotta käyttäjien tyytyväisyys voidaan taata ja vastarinta välttää: Luotettavat tavoitettavuustiedot ja jaetut käyttäjätiedot: mahdollisuus etsiä henkilöitä nopeasti ja luotettavasti on yhdistetyn viestinnän perusominaisuus. Tuttu ja helppokäyttöinen käyttöliittymä: tämän avulla voidaan yhdistää erilliset viestintäjärjestelmät ja toteuttaa UC-ratkaisun tuotantoedut. Tietoturva: säädösten valvonta- ja noudattamisvaatimusten kannalta tietoturva on kriittisen tärkeä tekijä. Äänenlaatu ja puheluiden luotettavuus: normaaleihin puhelinpalveluihin tottuneet käyttäjät odottavat välitöntä valintaääntä, luotettavaa yhteyttä henkilöön, jolle soitetaan, sekä hyvää äänenlaatua puhelun aikana. Tiivistelmä Microsoftin yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönotto voi hyödyttää yritystä monella tavalla, jos IT-organisaatio hallitsee arvioinnin ja käyttöönoton asianmukaisesti. Onnistumisen kannalta tärkeintä on ymmärtää, että muutoksen hallitsemiseksi itse IT-organisaation rakenteen on muututtava, kun tiedonvälityksen erilliset järjestelmät yhdistetään koko yrityksessä. IT-osaston joustavuus on siis tärkeä tekijä Microsoftin yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönotossa. Kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma tehtävänsä yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönotossa, mutta tärkeimmässä osassa ovat niin sanotut yhdistäjäroolit: IT-johtaja, arkkitehti, projektipäällikkö, tukipalveluiden päällikkö ja koulutuskonsultti. Nämä henkilöt voivat vaikuttaa useisiin toimialueisiin, ja he ovat vastuussa kaikkien tehtävien koordinoinnista. Koulutuksen myötä OCS tai Exchange kokemusta omaava järjestelmäsuunnittelija voidaan myös ylentää yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojaksi. Tekniikka saattaa puhelinryhmän näkökulmasta vaikuttaa häiritsevältä, mutta tätä tulee pitää mahdollisuutena ylenemiseen ja ryhmätyön edistämiseen. Jos ryhmän jäsenillä on intoa opetella uusia taitoja ja kohdata uusia haasteita, voidaan koota menestykseen sitoutunut ryhmä. Teknisen tietämyksen lisäksi johtajien tulee kiinnittää huomiota niin sanottuihin pehmeisiin taitoihin, kuten hyviin viestintätaitoihin, karismaan sekä kykyyn puhua tekniikasta termeillä, jotka muutkin helposti ymmärtävät. Vuorovaikutteinen koulutus niin loppukäyttäjille kuin henkilökunnallekin on myös tärkeää. Yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon on paras suhtautua vuorovaikutteisesti ja reaalimaailman kokemuksia painottaen. Prosessin kaikki osat tulee suunnitella niin, että ne lisäävät projektin vetovoimaa. Tähän tarvitaan ymmärtämystä yhdistetyn viestinnän liiketoiminnallisista ja teknisistä houkuttimista sekä siitä, miten niiden avulla voidaan saada tukijoita tekniikan ja liiketoiminnan osastoilta sekä johtotasolta. Yhdistetty viestintä kannattaa toteuttaa vaiheittain. Tällöin voidaan aloittaa innostuneista ja muutokseen sitoutuneista työntekijöistä ja jatkaa laajempaan käyttäjäkuntaan, ja samoin voidaan edetä vähemmän tärkeistä sovelluksista tärkeimpiin sovelluksiin. Varhaiset käyttöönottajat suhtautuvat vastoinkäymisiin uusina kokemuksina ja oppimismahdollisuuksina, ja he voivat löytää mahdolliset ongelmat ennen kuin ne pääsevät häiritsemään vähemmän kärsivällisiä käyttäjiä. Olipa käyttäjäryhmä mikä tahansa, on kuitenkin syytä keskittyä välttämättömyyksiin : äänenlaatuun ja puheluiden luotettavuuteen, tietoturvaan, tuttuun ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään sekä luotettaviin tavoitettavuustietoihin ja jaettuihin käyttäjätietoihin. Lisäresursseja Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut (Unified Communications): Microsoftin yhdistetyn viestinnän tuotteiden kokeiluversiot: Microsoftin yhdistetyn viestinnän tekniset tiedot: Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tiedot toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita, nimenomaisia tai oletettuja, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 12

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot