IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä"

Transkriptio

1 IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet ja -prosessi... 3 Organisaation hankintakannustimet: IT... 3 Organisaation hankintakannustimet: liiketoiminta... 4 Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin malli... 4 Yhdistetyn viestinnän vaikutus organisaatiorakenteeseen suurissa organisaatioissa... 4 IT-osastojen perinteinen rakenne... 5 Verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 5 Microsoftin UC- ja OCS-pohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 6 Microsoftin UC- ja verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio... 7 Yhdistetyn viestinnän vaikutus tukipalveluihin... 7 Ylennykset ja työntekijöiden tyytyväisyys... 7 Microsoft Unified Communications -ratkaisun organisaatioroolit... 8 Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit... 8 Integrointiin liittyvät roolit... 8 Käyttöönoton roolit... 9 Kuka toimii yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana? Roolien osallistuminen projektiin Microsoft Unified Communications -ratkaisun käytön aloittaminen Onnistumisen perustekijät Vuorovaikutteinen arviointi: Aloita eristetyllä käyttöönotolla Keskity välttämättömyyksiin Tiivistelmä Lisäresursseja Johdanto Viime vuoden aikana Microsoft ja joukko tutkimusyrityksiä ovat haastatelleet sadoittain eri maissa työskenteleviä teknisiä asiantuntijoita, jotka joko valmistautuvat yhdistetyn viestintäratkaisun (Unified Communications, UC) käyttöönottoon tai ovat juuri ottamassa ratkaisun käyttöön. Haastattelujen perusteella on selvitetty, miten laajalti yhdistetty viestintä vaikuttaa IT-organisaation rakenteeseen, kuinka tämä vaikuttaa käyttöönoton arviointiin ja valmisteluun sekä miten IT-rakennemuutoksia voidaan hyödyntää tehokkuuden, yhteistyön ja työntekijöiden tyytyväisyyden kannalta. Tässä tiedotteessa kuvataan lyhyesti yhdistetyn viestinnän luonne, käyttöönoton syyt yrityksissä ja ostopäätökseen liittyvä prosessi, minkä jälkeen kuvataan yhdistetyn viestinnän vaikutukset tutkittujen yritysten organisaatiorakenteeseen. Lähes kaikki IT-osaston työntekijät osallistuvat yhdistetyn viestinnän arviointiin ja käyttöönottoon, joten tässä tiedotteessa kuvataan myös organisaation roolit ja kiinnitetään erityistä huomiota niin sanottuihin yhdistäjärooleihin, jotka poistavat tiedonvälityksen erillisiä järjestelmiä yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönottoa varten. Tiedotteen lopussa on lyhyt kuvaus Microsoft Unified Communications -ratkaisun käyttöönoton perusstrategiasta sekä käytännöistä, jotka perustuvat tutkittujen yritysten kokemuksiin. Niiden jälkeen esitetään resurssiluettelo, jonka avulla UC-käyttöönotto voidaan arvioida, suunnitella ja hallita. 1

2 Keskittäminen ja muutokset Yhdistettyyn viestintään siirtyvien yritysten tulee tehdä kaksi tärkeää päätöstä: mitä keskitysmallia käytetään verkko- vai ohjelmistopohjaista ja miten UC-ratkaisun vaikutusta IT-osastoon voidaan parhaiten hyödyntää, jotta tehokkuutta, yhteistyötä ja työntekijöiden tyytyväisyyttä voidaan edistää. Yhdistetty viestintä (Unified Communications, UC) murtaa tiedonvälityksen erilliset järjestelmät yhdistämällä vastaajatoiminnot, sähköpostin, pikaviestinnän sekä ääni-, video- ja verkkoneuvottelutoiminnot ja reaaliaikaiset käytettävyystiedot ( tavoitettavuuden ) yhtenäiseksi järjestelmäksi, joka helpottaa organisaatioiden ja ihmisten välistä viestintää. Kun viestintätoiminnot integroidaan yrityssovelluksiin, työntekijät voivat pitää yhteyttä toisiinsa tekeillä olevan työn ääreltä ja saada nopeasti tehokkaimmalla tavalla yhteyden oikeaan henkilöön, mikä parantaa tuottavuutta ja lyhentää päätöksiin kuluvaa aikaa. Yhdistetyn viestintäratkaisun myötä parantunut integraatio voi myös pienentää infrastruktuuriin liittyviä kuluja ja yksinkertaistaa hallintaa. Yhdistettyyn viestintään siirtyvät organisaatiot kohtaavat kuitenkin kaksi haastetta. Ensinnäkin on epävarmuutta siitä, miten eri tekniikat saadaan parhaiten yhdistettyä. Ratkaisumalleja on kaksi: verkkopohjainen ja ohjelmistopohjainen. Verkkopohjaiseen yhdistettyyn viestintään liittyy päätepisteitä, ja näiden laitteiden (kuten IPpuhelimien) toiminnot määräytyvät tiukasti hallitun älyverkon mukaan. Tässä mallissa viestinnän sovellukset sijaitsevat yhdessä suojatussa verkossa, jonka kaikissa linkeissä on paljon palvelunlaadun (QoS, Quality of Service) mekanismeja. Ohjelmistopohjaisessa yhdistetyn viestinnän ratkaisussa päätepisteet ovat sen sijaan peruslaitteistoa, jossa on käynnissä useita ohjelmistoja ja jota voidaan käyttää millaisessa verkossa tahansa. Tähän ratkaisuun ei tarvita QoS-mekanismeja tai muita älykkäitä verkkotoimintoja, joskin ratkaisu voi kyllä hyödyntää niitä. Kumpaankin malliin liittyvät omat etunsa ja haittansa. Yksi huomattava ero on, että ratkaisuihin tarvitaan erilaiset arviointiprosessit. Tässä tiedotteessa käsitellään ohjelmistopohjaisen mallin arviointiprosessia, koska kyseinen malli toimii Microsoftin yhdistettyjen viestintäratkaisujen pohjana. Toinen huomattava seikka on, että yhdistetty viestintä vaikuttaa väistämättä moniin tekniikan ja hallinnan toimialueisiin yrityksen sisällä. Yhdistetyn viestinnän käyttöönotto saattaa siis vaikuttaa koko organisaation rakenteeseen, ja näitä vaikutuksia käsitellään tässä tiedotteessa. Kun yhdistetyn viestinnän käyttöönotto suoritetaan oikein, yhdistetyn viestinnän aiheuttamat IT-organisaation rakennemuutokset voivat lisätä tehokkuutta ja yhteistyötä sekä edistää monien ryhmänjäsenten uraa. Arviointiprosessin tavoin myös valittu yhdistetyn viestinnän ratkaisumalli vaikuttaa optimaaliseen organisaatiorakenteeseen, ja tässä tiedotteessa käsitellään yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon valmistautuvien yritysten rakenteita. Microsoft ja yhdistetty viestintä Microsoftin Unified Communications -ratkaisu yhdistää jaettujen palveluiden avulla monia viestintäratkaisuja. Gartner, Inc:n 1 raportissa todetaan, että yhdistettyjen viestintäratkaisujen toteutukseen käytetään usein jotakin kolmesta perusmenetelmästä: Yksi ratkaisumalli on laajojen toimintokokonaisuuksien yhdistäminen yhteen ratkaisuun; esimerkkejä ovat Nortelin Multimedia Communication Server (MCS) 5100, Siemensin OpenScape ja Interactive Intelligencen Customer Interaction Center (CIC) -tuotteet. Toinen vaihtoehto on käyttää jaettuja palveluita ja yhdistää niiden avulla laaja valikoima erillisiä viestintätoimintoja, kuten tavoitettavuus, hallinta ja hakemistot. Esimerkkejä ovat Ciscon ja Microsoftin ratkaisut. Kolmas vaihtoehto on yhteinen viestintäkehys eli välitason ohjelma, jota toisiinsa liittymättömät viestintäsovellukset voivat käyttää. IBM ja Oracle ovat valinneet tämän ratkaisun. Microsoft on valinnut toisena esitetyn ratkaisun, joka tarjoaa kattavan valikoiman asiakasohjelmia, palvelimia, palveluita ja laitteita. Niiden avulla toteutetaan seuraavat toiminnot: sähköposti, kalenteri, matkaviestintä, laitehallinta, yhdistetty viestiliikenne, tavoitettavuus, pikaviestit, VoIP-puhelunhallinta sekä ääni-, video- ja verkkoneuvottelutoiminnot. Loppukäyttäjät saavat käyttöönsä tuttuja työkaluja, jotka on laadittu yrityskäyttöön tarkoitetulle, skaalautuvalle ja helposti hallittavalle ohjelmistopohjaiselle arkkitehtuurille. Wainhouse Researchin tutkimuksessa todetaan: Microsoft tarjoaa täyden valikoiman ohjelmistotuotteita ja niitä täydentäviä neuvottelupalveluita, joten eri alueilla ja eri maissa työskentelevät ryhmät, työmatkoilla olevat työntekijät sekä etätyöntekijät voivat olla haluamallaan tavalla yhteydessä toisiinsa. Valikoima on suunniteltu integroiduksi paketiksi, jonka avulla mahdollisesti jo käytössä olevia Microsoftin tuotteita voidaan hyödyntää saumattomasti ja joka vastaa kaikkiin tehokkaan työskentelyn tarpeisiin missä tahansa ja milloin tahansa. 1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, 20. elokuuta 2007 (Gartner RAS Core Research Note G Magic Quadrant on Gartner Inc:n tekijänoikeuksin suojaama luokitusjärjestelmä, jonka käyttäminen edellyttää käyttöoikeutta). 2

3 Suojattu sähköpostiyhteys Microsoft Office Outlook 2007 ja Microsoft Exchange Server 2007 takaavat täysin suojatun yhteyden palvelimesta asiakkaaseen asti, joten näennäisen yksityisverkon (VPN) tukeen ja määritykseen ei tarvitse sijoittaa aikaa ja rahaa. Tietojen menetyksen varalta Exchange voi ylläpitää palvelimella kopioita kunkin käyttäjän sähköpostiviesteistä sekä hallita automaattisesti sähköpostin synkronointia eri tietokoneiden välillä (kuten toimiston tietokoneen, kannettavan tietokoneen ja kotitietokoneen). Sähköpostia voi lukea myös matkoilla, sillä Exchangeen sisältyvä Outlook Web Access takaa suojatun sähköpostiyhteyden minkä tahansa tietokoneen kautta, jos käytössä on selain ja Internet-yhteys. Laadukkaat VoIP-puhelinpalvelut, joihin on integroitu pikaviestit ja tavoitettavuustiedot Microsoft Office Communication Server (OCS) tuo etätyöntekijän käyttöön kaksi avaintoimintoa. VoIP-tekniikan avulla OCS joko korvaa työntekijän toimistopuhelimen kokonaan tai laajentaa sen toimintaa, kun käytössä on tietokoneeseen yhdistetty kuulokemikrofoni sekä ohjelmistopohjainen puhelinsovellus. Kaikki ääniliikenne salataan ja lähetetään suojatusti saman Internet-yhteyden kautta, jota käytetään myös datayhteyteen. Puhelimen toiminta vastaa tarkalleen toimistopuhelinta, aina puhelujen vastaanottamista ja soittamista myöten. Lisäksi OCS tarjoaa etätyöntekijälle ehdottoman tärkeät pikaviesti- ja tavoitettavuustoiminnot. Tavoitettavuustiedot ovat käytössä kaikissa Microsoftin sovelluksissa, ja niistä selviää, milloin työntekijä on kollegoidensa käytettävissä.. Pikaviestintä ei tarkoita pelkkää tekstipohjaista keskustelua, vaan hiiren napsautuksella siihen voi lisätä ääniä, videoita ja työpöydän jakamisen. Verkko- ja videoneuvottelut Microsoft Office Live Meetingin avulla työtoverit, asiakkaat ja kumppanit voivat tehdä reaaliaikaista yhteistyötä niin yksittäisten henkilöiden kuin suurien ryhmienkin välillä. Esitysten pitämiselle, luonnoslehtiön yhteiskäytölle ja asiakirjojen muokkaamiselle on omat, erityiset toimintonsa. Videoneuvotteluissa työntekijät voivat käyttää Live Meeting- ja Microsoft RoundTable -ratkaisuja, jolloin etätyöntekijät saavat huoneeseen 360 asteen näkymän. Tämä helpottaa viestintää ja ajatustenvaihtoa. Ryhmän työtila ja tiedostosäilö Microsoft Office SharePoint Server hallitsee organisaation sisältöä ja mahdollistaa ryhmien yhteistyön. Ryhmät voivat käsitellä asiakirjoja suojatusti. 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet ja -prosessi Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimia on paljon, mutta liiketoimintaperusteet ovat välttämättömiä sitoumuksen saamiseksi. Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin voivat aloittaa joko IT-päätöksentekjiät tai liiketoiminnan päätöksentekijät, ja ostoprosessin aloite voi lähteä ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Olipa aloite peräisin mistä tahansa, liiketoimintatapaus on välttämätön sitoumuksen saamiseksi. Organisaation hankintakannustimet: IT Kaikkien IT-organisaatioiden tavoitteena on tuottaa organisaation muille osastoille mahdollisimman paljon arvoa mahdollisimman pienellä henkilökunnalla. Eräs haastateltu IT-päällikkö totesi seuraavaa: Viiden vuoden kuluttua käytössämme on luultavasti kolmannes tai puolet enemmän sovelluksia kuin nykyään, ja niistä huolehtivaa henkilöstöä on kolmannes tai puolet vähemmän kuin nykyään. IT-päälliköt ovat kuitenkin hyvin epävarmoja siitä, mihin tulevat kustannusleikkaukset kohdistuvat. Microsoftin lähestymistapa yhdistettyyn viestintään antaa IT-päälliköiden hyödyntää aiempaa infrastruktuuria ja hankittua osaamista. Se yksinkertaistaa viestintäinfrastruktuurin käyttöönottoa ja hallintaa, mikä takaa jatkuvat kustannussäästöt ja tehostaa IT-toimintoja. Yhdistetyn viestinnän käyttöönottoa ei kuitenkaan yleensä aloiteta näiden strategisten syiden vuoksi, vaan ne jäävät taktisten huolenaiheiden taustalle. Tällaisia huolenaiheita voivat olla suorituskyvyn heikentyminen (puhelinvastaajan kapasiteetti, sähköpostipalvelimen häiriöaika), yrityksen kasvu tai rakennemuutokset (yrityksen toimipisteen muuttaminen paikasta toiseen, uusien toimipisteiden avaaminen) tai ulkoiset tekijät, kuten käyttöoikeus- tai tukisopimusten päättyminen tai uudet ohjelmistojulkaisut. Kaikki nämä tekijät voivat johtaa yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönottoon. 2 Wainhouse Research, LLC, Addressing the Challenges Facing the Distributed, 21st Century Business Through Telework, kesäkuu

4 Organisaation hankintakannustimet: liiketoiminta Organisaation liiketoiminnan kannalta yhdistetyn viestinnän tulee parantaa tuottoa ja vähentää kustannuksia. Tuoton odotetaan kasvavan tuotannon lisääntyessä, projektien valmistumiseen kuluvan ajan lyhentyessä, myyntiprosessien tehostuessa ja asiakasuskollisuuden parantuessa. Oletettuihin kustannussäästöihin sisältyvät aiempaa pienemmät puhelin-, matkustus- ja koulutuskulut sekä myyntikustannusten pieneneminen, omistuksen kokonaiskustannusten supistuminen ja entistä parempi yhteensopivuus. Muita liiketoimintaan liittyviä kannustimia voivat olla toive entistä paremmasta liikkuvuudesta ja tehostetuista neuvottelumahdollisuuksista (joihin liittyvät usein tehokkuuden lisäksi myös matkakustannukset) sekä entistä paremmat yhteysmahdollisuudet tärkeään asiakkaaseen. Jos IT-päätöksentekijät ymmärtävät nämä syyt, he voivat löytää liiketoimintayksiköistä liittolaisia, jotka auttavat yhdistetyn viestinnän edistämisessä. 3 Yhdistetyn viestinnän ostoprosessin malli Yhdistetyn viestinnän ostoprosessi vaihtelee huomattavasti yrityksestä toiseen, mutta Microsoftin tekemissä haastatteluissa ilmeni tietty yleinen malli, jota eri maissa toimivat yritykset noudattivat. Tämän tiedotteen ensisijaiset aiheet yhdistetyn viestinnän hyödyntämiseen vaaditut organisaatiorakenteen muutokset sekä arviointija käyttöönottoryhmien muodostaminen auttavat laajuuden selvennysvaiheessa ja yhtenevän arvioinnin vaiheessa (POC). Yhdistetyn viestinnän vaikutus organisaatiorakenteeseen suurissa organisaatioissa Yhdistetty viestintä murtaa tiedonvälityksen erilliset järjestelmät, joten se vaikuttaa laajalti IT-organisaation rakenteeseen. Yhdistettyyn viestintään liittyy monenlaisia toimintoja, joten organisaation rakenteen voidaan odottaa muuttuvan onnistuneen käyttöönoton seurauksena. Tutkimusten perusteella voidaan esittää neljä organisaatioiden hallintarakennetta, jotka perustuvat siihen, miten organisaatio on ottanut yhdistetyn viestinnän käyttöön ja miten Microsoft Office Communications Server (OCS) on sijoitettu VoIPtoteutukseen: Perinteinen (ennen VoIP-ratkaisua) Verkkopohjainen VoIP (ennen yhdistettyä viestintää) Microsoftin UC- ja OCS-pohjainen VoIP-ratkaisu Microsoftin UC- ja verkkopohjainen VoIP-ratkaisu 3 Lisätietoja yhdistetyn viestinnän hankintakannustimista on artikkelissa The Total Economic Impact Of Microsoft Unified Communications Products and Services, Forrester Consulting, lokakuu

5 IT-osastojen perinteinen rakenne VoIP-tekniikkaa edeltävänä aikana perinteisessä IT-organisaatiorakenteessa analoginen puhelinvaihderyhmä toimi yleensä erillään IT-organisaatiosta. Se oli usein osa huoltotehtäviä hoitavaa ryhmää. Verkko- ja palvelinryhmät olivat tietenkin erillään toisistaan. 1. Verkko- ja palvelinryhmien johdossa oli eri IT-päällikkö. 2. Analoginen puhelinvaihderyhmä ei kuulunut IT-organisaatioon. Verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos organisaatiossa on otettu käyttöön verkkopohjainen VoIP-ratkaisu, VoIP-, verkko- ja palvelinryhmien johdossa on sama IT-johtaja. VoIP-ryhmä yhdistyy (tai on yhdistynyt) verkkoryhmään, mutta palvelin- ja verkkoryhmät pysyvät erillään toisistaan. 1. VoIP-, verkko- ja palvelinryhmien johdossa sama IT-päällikkö. 2. VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt verkkoryhmään. 3. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. 4. Yhdistettyä viestintää hallitaan verkko- tai VoIP-ryhmässä. 5

6 Microsoftin UC- ja OCS-pohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos yhdistetty viestintäratkaisu on otettu varhain käyttöön yrityksessä, jonka VoIP-ratkaisu perustuu Office Communications Serveriin, VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt palvelinryhmän kanssa, ja tämä ryhmä on edelleen erillään verkkoryhmästä. Jos yrityksessä on jo jonkin verran verkkopohjaista VoIP-toimintaa, VoIP-ryhmä saattaa vastustaa yhdistymistä palvelinryhmään ja joko pysytellä verkkoryhmän yhteydessä tai muodostaa oman organisaationsa. 1. VoIP-ryhmä yhdistyy tai on yhdistynyt palvelinryhmään. 2. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. 6

7 Microsoftin UC- ja verkkopohjaisen VoIP-ratkaisun valinnut IT-organisaatio Jos yrityksessä on ollut käytössä laaja verkkopohjainen VoIP-ratkaisu jo ennen yhdistetyn viestintäratkaisun valintaa, VoIP-ryhmä on yleensä verkkoryhmän yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa OCS-äänipalveluiden käyttöönottoon vaaditaan päätös siitä, siirretäänkö VoIP-resurssit palvelinryhmään, jossa on jo tarvittavia Microsoft-taitoja ja -tietämystä. Verkko- ja palvelinryhmät pysyvät joka tapauksessa erillään toisistaan. 1. VoIP-ryhmä kuuluu yleensä verkkoryhmään, jos verkkopohjainen VoIP-ratkaisu on jo otettu käyttöön. OCS-äänitekniikan käyttöönotto herättää kysymyksiä siitä, tuleeko VoIP-resurssit siirtää palvelinryhmiin. 2. Palvelinryhmä ja verkkoryhmä pysyvät erillään toisistaan. VoIP tunnetaan myös telekommunikaation tai puhelintoimintojen ryhmänä. Joskus VoIP-ryhmä on osa palvelinryhmää. Jos Cisco on mukana, VoIP-ryhmä pysyy verkkoryhmän yhteydessä ja kyseenalaistaa OCS-äänipalveluihin liittyvät päätökset. Joissakin tapauksissa VoIP-ryhmä pysyi itsenäisenä ryhmänään palvelinryhmän ja verkkoryhmän ulkopuolella. Joissakin tapauksissa tietoturvaryhmä sulautui verkko- tai viestintäryhmään. Joskus taas tietoturvaryhmä pysyi erillisenä ryhmänä. Yhdistetyn viestinnän vaikutus tukipalveluihin Yhdistetyn viestinnän käyttöönotto lisää usein Tier-2-tason tukipalveluihin liittyvää monitoimintoisuutta. Palvelun laadun takaamiseksi tukipalvelujen työntekijöillä on oltava laaja tietämys sekä IP-puhelinongelmista että verkko- ja palvelinongelmista ja näiden mahdollisesta vuorovaikutuksesta. Eräs tukipalveluiden päällikkö totesi: Laaja tietopohja on tärkeämpi kuin käytettyjen sovellusten tunteminen. Myös Tier-1-tason tukipalveluihin saattaa tulla aiempaa enemmän käyttäjien yhteydenottoja, kun yhdistetty viestintä yleistyy yrityksessä. Työntekijöiden koulutus, paremmat työkalut ja varsinkin entistä parempi vianmääritysprosessien näkyvyys ovat välttämättömiä. Ylennykset ja työntekijöiden tyytyväisyys Haastatellut asiakkaat totesivat, että menestyksen kannalta kriittisen tärkeitä tekijöitä ovat yhdistettyyn viestintään liittyvien organisaatiomuutosten esittelytapa sekä tukipalvelut niille työntekijöille, joihin muutos vaikuttaa. Positiivisen lopputuloksen takaamiseksi kannattaa painottaa siirtymän yhteistyötä ja ryhmätyöskentelyä helpottavaa luonnetta. Jos luodaan yhdistetyn viestinnän ryhmä, ryhmässä on eri järjestelmissä työskennelleitä henkilöitä, jotka eivät ole tottuneet työskentelemään yhdessä. Jos työntekijät kuitenkin ovat sitoutuneet oppimaan uusia taitoja ja jos he nauttivat uusien haasteiden voittamisesta, käyttöönottoon liittyvät monenlaiset projektit voivat antaa kaikille yhteisen tavoitteen sekä mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Tästä aiheutuu älyllistä kuohuntaa, joka on eduksi organisaation kaikille tasoille: ihmiset oppivat tunnistamaan työtoverit ja päälliköt, jotka auttavat heitä nousemaan tehokkaimmalle tasolle. Sisäisten ehdokkaiden ylentäminen on lähes aina helpompaa kuin uusien työntekijöiden etsiminen, joten yhdistetyn viestinnän strategiassa on tärkeää painottaa työntekijöiden ylenemismahdollisuuksia kaikilla tasoilla. Haastatelluissa yrityksissä etsittiin henkilöitä, joille ei riittänyt pelkkä ongelmien ratkaisu vaan jotka nauttivat uusien asioiden oppimisesta ja oman tietämyksensä soveltamisesta monin tavoin. Teknisen tietämyksen lisäksi johtajien tulee kiinnittää huomiota niin sanottuihin pehmeisiin taitoihin, kuten hyviin viestintätaitoihin, karismaan sekä kykyyn puhua tekniikasta termeillä, jotka muutkin helposti ymmärtävät. Eräs haastatteluissa ilmennyt heikkous oli keskittyminen tekniseen koulutukseen ja siitä aiheutunut pehmeiden taitojen koulutuksen laiminlyönti, joten on syytä harkita tarjolla olevan teknisen ja viestintäpainotteisen koulutuksen suhdetta. 7

8 Tulee kuitenkin huomata, että monet haastatellut olivat tyytyväisiä nykyisissä rooleissaan. Heille tärkeintä ei ollut siirtyminen hierarkiassa ylöspäin, vaan uusien taitojen soveltaminen kiinnostaviin uusiin haasteisiin. Tärkeintä on painottaa kasvotusten tapahtuvaa, vuorovaikutteista, ylhäältä alaspäin suuntautuvaa tiedonsiirtoa. Yhdistettyyn viestintään siirtyminen saa usein alkunsa teknisen ryhmän johdolta IT-johtajalta tai vanhemmalta arkkitehdilta, joten tiedonsiirto sujuu usein hyvin luontevasti, kun IT-organisaatio sopeutuu uusiin haasteisiin. Kun otetaan huomioon yhdistetyn viestintäratkaisun tavoitteet, on kuitenkin luonnollista, että pienissä ryhmissä tai verkkoseminaareissa toteutettu vuorovaikutteinen koulutus on yleensä paras tapa saada kaikki ajan tasalle. Koulutus tulee myös pitää enimmäkseen epävirallisena ja työhön keskittyvänä. IT-osastoilla kenelläkään ei nykyään ole riittävästi aikaa, joten koulutus tulee sovittaa mahdollisimman hyvin työntekijöiden aikatauluihin, ja käytännön koulutusta tulee painottaa. Microsoft Unified Communications -ratkaisun organisaatioroolit Kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma tehtävänsä yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönotossa, ja monille yhdistetty viestintä tarjoaa myös mahdollisuuden ylennykseen tai uusien ja arvokkaiden taitojen kehittämiseen. Microsoftin UC-käyttöönoton päätekijänä on yleensä palvelinryhmä, mutta kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma roolinsa. Tässä osassa kuvataan arviointiin ja käyttöönottoon liittyviä IT-rooleja. Useimmissa IT-organisaatioissa muutokset ovat nopeita, joten työnimikkeillä ei yleensä ole juurikaan merkitystä. Tämän tutkimuksen yhteydessä monet haastatellut itse asiassa antoivat ensin virallisen työnimikkeensä ja pian sen jälkeen oikean työnimikkeensä. Alla kuvatut työnimikkeet onkin tarkoitettu vain viitteeksi siitä, missä suhteessa kukin rooli oletettavasti osallistuu työhön. Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit Kaksi tärkeintä avainroolia ovat liiketoiminnan puolella: ylimmän johtotason tukija vähintään yksi johtotason tukija jostakin liiketoimintayksiköstä. Kiinnitä huomiota jälkimmäisen roolin houkuttimiin (esimerkiksi aiempaa tehokkaammat liikkuvuus- tai neuvottelumahdollisuudet), jotta saat puolellesi näitä tärkeitä liittolaisia. He saattavat myös olla budjettilähde, jos koko yrityksen laajuista innostusta ei ole heti alusta alkaen. IT-johtajalla on omat strategiset ja taktiset näkemyksensä useiden toimialojen toiminnasta, ja aloite yhdistetyn viestinnän käyttöönotosta on usein peräisin häneltä. IT-johtajan perusvastuualueena on IT-päälliköiden johtaminen, ja hän hallitsee yleensä yhdistetyn viestinnän tekniikat johtajatasolla. Hänellä on strateginen näkemys projektin laajuudesta ja budjetista, ja hänen vastuualueisiinsa kuuluu yhdistetyn viestinnän liiketoimintaetujen seuraaminen ja ilmoittaminen. IT-johtaja on oletettavasti vastuussa UC-ratkaisun kokonaisarvioinnista sekä UC-ratkaisujen käyttöönottoon tarvittavan budjetin ja henkilöstön hankkimisesta, minkä lisäksi hänen tehtävänään on määrittää sovelias ulkoistamisaste. Integrointiin liittyvät roolit IT-johtajan alaisuudessa on viisi yhdistäjäroolia, jotka ovat tärkeässä osassa yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönoton valmistelussa. Nämä henkilöt voivat vaikuttaa useisiin eri toimialueisiin, mikä on ehdottoman tärkeää: IT-päällikkö, arkkitehti, projektipäällikkö, tukipalveluiden päällikkö ja koulutuskonsultti ovat kaikki yhteydessä suunnitteluosastojen työntekijöihin, joiden vastuulla varsinainen käyttöönotto on. Seuraavassa kuvassa esitellään näitä suhteita ja joitakin vastuualueita. IT-päällikkö: Toteutusryhmän hallinta. IT-päällikkö on oletettavasti vastuussa toteutuksen kokonaisstrategiasta, ja hän auttaa hankkimaan ylemmän johdon ja liiketoimintaryhmien tuen hankkeelle. Hän pyrkii myös saamaan sidosryhmien odotukset sopivalle tasolle. IT-päällikkö keskittyy edistämään yhteistyötä UC-käyttöönottoon liittyvien ryhmien välillä, minkä lisäksi hän saattaa johtaa myös ulkoistettuja resursseja. IT-päälliköllä on usein kiire ja liian vähän henkilöstöresursseja, joten hän joutuu luottamaan siihen, että käyttöönottoryhmä tekee tehtävänsä niin hyvin kuin pystyy. 8

9 Vastaava järjestelmäarkkitehti: Yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönoton hallinta kokonaisuudessaan. Vanhemman arkkitehdin vastuulla on yhdistetyn viestinnän kokonaisratkaisun kehittely sekä sen varmistaminen, että kaikki tekniset palat sopivat yhteen. Hänellä on tärkeä tehtävä arviointivaiheessa, minkä lisäksi hän jakaa tehtävät eri toimintaryhmien välille (kuten palvelin/viestintä, työpöytä, verkko, puhelin/voip ja tietoturva). Vanhemman arkkitehdin tulee vastata eri ryhmien huolenaiheisiin, jotka liittyvät yhdistetyn viestinnän vaikutuksiin. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi kaistanleveys verkkoryhmän kannalta sekä käytännöt ja työpöydän hallinta tietoturvaryhmän kannalta. Kuten kuvasta ilmenee, IT-päällikkö ja vastaava järjestelmäarkkitehti muodostavat usein dynaamisen parivaljakon, jonka johdolla yhdistetyn viestinnän käyttöönotto suoritetaan. Projektipäällikkö: Käyttöönoton aikataulun hallinta. Projektipäällikön vastuulla on projektin sovittaminen liiketoimintatavoitteiden mukaiseksi, tehtävien koordinointi ja se, että työt etenevät sujuvasti ja ajallaan. Hänen tulee tehostaa ryhmien välistä viestintää, hallita ristiriitatilanteet, valvoa uusien toimintojen käyttöä sekä arvioida käyttöönottoa, kohdennusta ja hyväksyntää. Projektipäällikkö työskentelee usein sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka itsekin vasta tutustuvat tekniikkaan. Muiden avainroolien tapaan myös projektipäällikkö oletettavasti kärsii työvoimapulasta. Tukipalveluiden päällikkö: Tukipalveluiden ja Tier-2-tuen hallinta. Tukipalveluiden päällikkö voi olla tärkeässä roolissa yhdistetyn viestinnän käyttöönotossa, ja hän on pitkälti vastuussa sen varmistamisesta, että uudet toiminnot eivät kuormita käyttäjiä liikaa. UC-ratkaisun monipuoliset toiminnot (esimerkiksi palvelin- ja puhelintoiminnot) saattavat vaikeuttaa tukipalveluiden päällikön työtä niin tukipalveluiden tasolla, jos henkilökunta ei välttämättä osaa suunnata käyttäjien kyselyitä oikealle vastaanottajalle, kuin Tier-2-henkilökunnankin osalta, kun henkilöstön tietämystä tulee laajentaa. Projektipäällikön tapaan myös tukipalveluiden päällikkö työskentelee koko ajan uutta oppivien henkilöiden parissa. Hänen on kulutettava paljon aikaa ongelmien omistajasuhteiden selvittämiseen sekä sellaisten erillisten työkalujen aiheuttamiin ongelmiin, jotka vaikeuttavat UC-ongelmien kokonaisvaltaista seuraamista. Koulutuskonsultti: IT-henkilökunnan ja loppukäyttäjien saaminen ajan tasalle. Koulutuskonsultti voi kuulua henkilöstöön tai olla ulkoistettu resurssi. Hänen roolinsa vastaa tukipalveluiden päällikön roolia, ja hänen on tehtävä paljon yhteistyötä tukipalveluiden päällikön kanssa. Käyttäjien vastahakoisuus voi muodostua suureksi ongelmaksi, jos siihen ei vastata ennakoivilla koulutusohjelmilla ja kontakteilla. Monilla käyttäjillä ei ole juurikaan kokemusta pikaviestinnästä, ja pikaviestintää jo käyttävät työntekijät eivät luultavasti halua vaihtaa ohjelmaa. Puhelimet puolestaan ovat tärkeitä ja lähes läpinäkyviä liiketoiminnan työkaluja, joten käyttäjät todennäköisesti suhtautuvat epäluuloisesti ajatukseen puhelimen käyttötavan muutoksesta. Koulutuskonsultin on tehtävä yhteistyötä sekä tukipalveluiden päällikön että projektipäällikön kanssa, jotta hän voi seurata yhdistetyn viestinnän leviämistä, ratkaisuun liittyviä ongelmia sekä tyytyväisyyttä käyttäjien keskuudessa ja muokata sitten koulutusohjelmia vastaavasti. Käyttöönoton roolit Suunnittelijat (verkko-, palvelin-, tietoturva- ja puhelinsuunnittelijat): Nämä roolit ovat hyvin tärkeitä, sillä ne saavat hoitaakseen käyttöönoton varsinaiset työt. Järjestelmäsuunnittelijat: OCS tai Exchange palvelimien asennus, määritys ja ylläpito. Nämä työntekijät ovat tärkeitä Microsoft UC -käyttöönoton kannalta, sillä he hallitsevat jo useimmat vaadituista taidoista tai voivat oppia ne nopeasti. Kuten edempänä on kuvattu, koulutuksen myötä joku näistä suunnittelijoista voi toimia yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana. Lisäksi puhelintekniikan sanastotuntemus voi auttaa tätä ryhmää ohjaamaan puhelinryhmää tai siihen liittyviä alihankkijoita käyttöönoton yhteydessä. VoIP-/puhelinsuunnittelija: Puhelinverkon, puhelinlinjan, IP-puhelinlinjan ja operaattorin hallinta. Kuten yllä on todettu, jos käytössä on jo jonkin verran verkkopohjaista VoIP-toimintaa, suunnittelija saattaa vastustaa palvelinryhmään liittymistä ja pysytellä mieluummin verkkoryhmässä tai osana itsenäistä VoIP-ryhmää. Yhteistyö tämän suunnittelijan ja ryhmän kanssa on tärkeää, jotta palvelinryhmä voi kehittää äänikomponentteja. Verkkosuunnittelija: Verkon kaistanleveyteen ja palvelunlaatuun liittyvien ongelmien arviointi. Tietoturvasuunnittelija: Palomuurikäytännön ja muiden tietoturvaan liittyvien käytäntöjen arviointi. Säädellyillä aloilla tehtäviin saattavat sisältyä sellaisten laitteiden tai sovellusten muutos- tai lisätilaukset, joiden on oltava säädösten mukaisia. Työpöytien järjestelmänvalvoja: Etäasiakkaiden käyttöönottojen hallinta. Päälliköiden tulee edistää yhteistyötä arvioinnin ja käyttöönoton yhteydessä erityisesti suunnittelijoiden keskuudessa, koska aiemmin erillään toimineet ryhmät tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Nämä työntekijät eivät pelkästään tee käyttöönoton raskaita perustöitä, vaan he ovat vastuussa myös vaatimusten tarkastamisesta ja sen varmistamisesta, että UC-käyttöönotto ei vaikuta negatiivisesti heidän vastuualueisiinsa. Niinpä esimerkiksi verkkosuunnittelijat kiinnittävät huomiota kaistanleveysvaatimuksiin, tietoturvaryhmä valvoo tietoturvaan ja mahdollisesti yhteensopivuuteen ja säännöksiin liittyviä ongelmia ja puhelinlinjasuunnittelijat huolehtivat eri puhelinlinjojen integraatiosta. 9

10 Kuka toimii yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojana? Monet tutkimukseen osallistuneet IT-päälliköt totesivat, että tämän tehtävän ihannetyöntekijällä on sopiva asenne sekä peruskokemusta, jota organisaatiossa luultavasti jo on. Eräs tietohallintojohtaja totesi tehtävään liittyen: Tärkeintä on asenne, eivät valmiit taidot. Tehtävään tarvitaan työntekijä, joka osaa oppia uusia asioita ja joka nauttii oppimisesta. Yhdistetty viestintä kehittyy jatkuvasti, ja mukana pysymiseen tarvitaan sekä mielenkiintoa että oppimiskykyä. Haastattelujen perusteella yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojalla tulee olla Microsoft-käyttöönotossa myös vankat perustiedot Microsoft Windows - ja Exchange Server -tekniikasta, joten kokemusta hankkinut järjestelmäsuunnittelija voi siirtyä tähän rooliin luontevasti. Tehtävää pidetään itse asiassa Exchange-järjestelmänvalvojan roolin luonnollisena jatkeena, mikä korostaa jälleen palvelinryhmän tärkeyttä Microsoft UC -käyttöönotossa. Mitä puhelintekniikkaan tulee, yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojan tarvitsee tietää siitä vain sen verran, että hän pystyy välittämään tietoja tehokkaasti puhelinlinja-/puhelinryhmän kanssa ja selvittämään ryhmän tarpeet. Hän voi myös palkata ulkoistetun puhelintoimittajan auttamaan äänitekniikan käyttöönotossa. Roolien osallistuminen projektiin Kaikki yllä kuvatut roolit eivät osallistu yhdistetyn viestintäprojektin joka vaiheeseen. Seuraavan kuvan aikataulussa esitetään, missä vaiheissa mikäkin rooli osallistuu yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon. 10

11 Microsoft Unified Communications -ratkaisun käytön aloittaminen Jotta Microsoftin lähestymistapa yhdistettyyn viestintään onnistuisi, huomiota on kiinnitettävä kolmeen strategiseen alueeseen: onnistumisen perustekijöihin, vuorovaikutteiseen arviointiprosessiin ja yhdistetyn viestinnän välttämättömyyksien painotukseen. Tässä tiedotteessa oletetaan, että Microsoft UC -ratkaisun käyttöönottoa on jo suunniteltu ja että arviointia ja pilottikäyttöönottoa valmistellaan. Microsoftin tekniikat tunnetaan laajalti, joten UC-työt etenevät usein alhaalta ylös, kuten seuraavassa arviointiosiossa kuvataan. Olipa tilanne mikä hyvänsä, yhdistetyn viestinnän käyttöönotto Microsoftin lähestymistapaa käyttäen helpottuu organisaatiossa, kun huomiota kiinnitetään kolmeen strategiseen alueeseen: onnistumisen perustekijöihin, vuorovaikutteiseen arviointiprosessiin ja yhdistetyn viestinnän välttämättömyyksien painotukseen. Onnistumisen perustekijät Microsoftin yhdistetyn viestinnän onnistuneeseen toteutukseen liittyy kolme perustekijää. Johdon tuki on ensinnäkin kriittisen tärkeää. Kuten edempänä todetaan, monet projektit alkavat niin, että IT-johtaja toimii teknisenä sponsorina. Jotta projektin vetovoima säilyisi kokeiluvaiheen yli, tarvitaan kuitenkin myös toimintaa tukeva johtotason henkilö, kuten yllä on kuvattu (Arvioinnin ja käyttöönoton avainroolit). Toimintaa tukevan henkilön löytäminen saattaa olla odotettua helpompaa: yhdistetty viestintä mahdollistaa laajoja liiketoiminnan etuja, joten teknisten tukijoiden tavoin monet johtajatkin pitävät sitä mahdollisuutena edistää uraansa ja hankkia kokemusta. Muista myös päämäärä. Yhdistetty viestintä tulee alusta asti arvioida ja ottaa käyttöön niin, että keskitytään tiukasti siihen, miten ratkaisu tukee liiketoimintaa ja parantaa sen kilpailumahdollisuuksia. Yhdistetty viestintä virtaviivaistaa ja tehostaa myös IT-organisaatiota, mutta tämä ei ole yhtä tärkeää: liiketoimintaan keskittyvät käyttäjät pitävät tietotekniikkaa hyödykkeenä sähkövirran tapaan, joten vain parannukset päivittäisessä liiketoimintasovellusten ja viestintätoimintojen käytössä tekevät heihin vaikutuksen. On siis varattava aikaa sen selvittämiseen, miten käyttäjät nykyään tekevät työnsä. Vuorovaikutteinen arviointi on tärkeää, jotta saadaan selvitettyä, miten yhdistetty viestintä saadaan sovitettua käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi käyttäjien totuttaminen yhdistettyyn viestintään lisää tukipalveluorganisaation painetta, joten on syytä keskittyä myös siihen, miten yhdistetty viestintä vastaa tukipalveluiden tarpeisiin. Näin voidaan innostaa työntekijöitä uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Kuten yllä kuvattujen toimivien organisaatiorakenteiden yhteydessä todettiin, Microsoftin yhdistetyn viestinnän arvioinnin ja käyttöönoton voi tehokkaimmin hoitaa palvelin-/viestintäryhmä, jolla on jo valmiiksi monet tarvitut tiedot. Ryhmän jäsenet tarvitsevat apua verkkoja puhelinryhmiltä, mutta jos heidät valtuutetaan prosessin johtajiksi, sekä arviointi että käyttöönotto helpottuvat. Vuorovaikutteinen arviointi: Aloita eristetyllä käyttöönotolla Microsoftin yhdistetty viestintäratkaisu voi kehittää kriittisiä liiketoimintoja ja prosesseja huomattavasti alalla kuin alalla. Olipa kyse yhteistyönä tehtävästä tuotekehittelystä tai myyntipotentiaalin etsimisestä tai asiakastuesta, erillisten viestintäjärjestelmien yhdistäminen voi tehostaa tuottavuutta ja kannattavuutta merkittävästi. Menestyksen maksimointia varten on kuitenkin työskenneltävä liiketoiminnan tukijoiden kanssa, jotta voidaan selvittää yhdistetystä viestintäratkaisusta eniten hyötyvät prosessit sekä kehittää keskeiset suorituskykymittarit ja tunnistaa nykyinen perussuorituskyky ennen käyttöönottoa. Prosessin aloittamista varten tarvitaan pilottikäyttöönotto, joka tulee suorittaa oikeita töitä tekevien oikeiden käyttäjien keskuudessa. Näin voidaan selvittää, mitä projektiin osallistuville liiketoiminnan tukijoille voidaan tarjota. Luontevinta on aloittaa itse käyttöönottoryhmän työntekijöistä. Jos arviointiprosessi on aluksi vuorovaikutteinen, jopa leikkimielinen, organisaatiolle sopivan yhdistetyn viestintäratkaisun toteuttaminen helpottuu. Kuten aiemmin todettiin, monissa yrityksissä yhdistetyn viestinnän käyttöönotto alkaa teknisestä tukijasta, joka on usein IT-päällikön tasolla. Hänellä on yleensä tiedossaan sopiva yhdistelmä strategisia ja taktisia tekijöitä, jotka lisäävät yhdistetyn viestinnän vetovoimaa, sekä tarvittavaa toimialueiden välistä tietämystä. Tämä tukija, samoin kuin ehkä toinen IT-päällikkö tai vastaava viestintäarkkitehti, voi luultavasti käsitellä työpaikalla tai kotonaan testausympäristöä. Lisäksi hän tutustuu usein tekniikkaan käyttämällä näitä mahdollisuuksia omalla ajallaan. Kun tekninen tukija on tutustunut tekniikkaan, hän saattaa tehdä yhteistyötä pääkehittäjien kanssa ja käyttää tekniikkaa niin sanotussa hiekkalaatikkoympäristössä, jossa käyttöliittymään ja tekniikkaan voi tutustua. Myöhemmin tukijat ja aivan ensimmäiset käyttöönottajat voivat opastaa käyttöönottoryhmää, kun yhdistetyn viestinnän projektista tulee virallinen. Tällöin tarvitaan usein myös johtotason tukija, minkä lisäksi liiketoimintatapaus on kehitettävä liiketoiminnan tukijoiden avulla. Hiekkalaatikkomallin jälkeen käyttöönoton tulee edetä vaiheittain: on syytä aloittaa innostuneista ja muutokseen sitoutuneista työntekijöistä, joiden osalta onnistumisen mahdollisuudet ovat suurimmat, ja samoin voidaan edetä vähemmän tärkeistä sovelluksista tärkeimpiin sovelluksiin. Näin voidaan hyödyntää varhaisten käyttöönottajien innokkuutta ja havaita mahdolliset ongelmat sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka suhtautuvat vastoinkäymisiin uusina kokemuksina ja oppimismahdollisuuksina. Tämän jälkeen sovellukset voidaan ottaa laajemmin käyttöön, niin etteivät ongelmat pääse häiritsemään vähemmän kärsivällisiä käyttäjiä. 11

12 Käyttöönottoryhmän jälkeen edetään siis projektin tukijaan tai tukijoihin, näiden avustajiin, näkymättömään verkkoon (kehitysryhmän jäsenten sosiaalinen verkko), tukipalveluryhmään (välttämätön sujuvaa käyttöönottoa varten) ja lopulta laajemmalti organisaatioon. Liiketoimintayksiköissä olevista liittolaisista on hyötyä, jotta väistämättä vastaan tulevia töyssyjä voidaan tasoittaa. Laajemman käyttäjäyhteisön tyytyväisyyttä voidaan vastaavasti lisätä aloittamalla perustyökuormilla, kuten pikaviestinnällä ja neuvottelupalveluilla, joista siirrytään vaiheittain enemmän osallistumista vaativiin toimintoihin, kuten yhdistettyyn viestintään ja VoIPtoimintoihin. On myös varattava aikaa siihen, että tukipalveluiden työntekijät pääsevät ajan tasalle ja pystyvät käsittelemään kasvaneen työmäärän, joten aloittaminen yksinkertaisista ja intuitiivisista sovelluksista on oikea ratkaisu. Keskity välttämättömyyksiin Toteutettiinpa yhdistetty viestintä miten hyvänsä, on tärkeää pitää perusasiat mielessä. Kaikkien tuotteiden tapaan UC-ratkaisuun liittyy joukko laatutekijöitä, jotka voidaan jakaa neljään luokkaan professori Noriaki Kanon 1980-luvulla esittämän teorian mukaan: välttämättömyydet, suorituskyvyn tehostajat, ilahduttajat ja merkityksettömät. Yhdistettyyn viestintään liittyy paljon suorituskyvyn tehostajia ja ilahduttavia toimintoja, mutta kaikki nämä jäävät huomiotta, jos välttämättömyydet puuttuvat. UC-toteutusryhmän on keskityttävä neljään perusvälttämättömyyteen, jotta käyttäjien tyytyväisyys voidaan taata ja vastarinta välttää: Luotettavat tavoitettavuustiedot ja jaetut käyttäjätiedot: mahdollisuus etsiä henkilöitä nopeasti ja luotettavasti on yhdistetyn viestinnän perusominaisuus. Tuttu ja helppokäyttöinen käyttöliittymä: tämän avulla voidaan yhdistää erilliset viestintäjärjestelmät ja toteuttaa UC-ratkaisun tuotantoedut. Tietoturva: säädösten valvonta- ja noudattamisvaatimusten kannalta tietoturva on kriittisen tärkeä tekijä. Äänenlaatu ja puheluiden luotettavuus: normaaleihin puhelinpalveluihin tottuneet käyttäjät odottavat välitöntä valintaääntä, luotettavaa yhteyttä henkilöön, jolle soitetaan, sekä hyvää äänenlaatua puhelun aikana. Tiivistelmä Microsoftin yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönotto voi hyödyttää yritystä monella tavalla, jos IT-organisaatio hallitsee arvioinnin ja käyttöönoton asianmukaisesti. Onnistumisen kannalta tärkeintä on ymmärtää, että muutoksen hallitsemiseksi itse IT-organisaation rakenteen on muututtava, kun tiedonvälityksen erilliset järjestelmät yhdistetään koko yrityksessä. IT-osaston joustavuus on siis tärkeä tekijä Microsoftin yhdistetyn viestintäratkaisun käyttöönotossa. Kaikilla IT-organisaation työntekijöillä on oma tehtävänsä yhdistetyn viestinnän arvioinnissa ja käyttöönotossa, mutta tärkeimmässä osassa ovat niin sanotut yhdistäjäroolit: IT-johtaja, arkkitehti, projektipäällikkö, tukipalveluiden päällikkö ja koulutuskonsultti. Nämä henkilöt voivat vaikuttaa useisiin toimialueisiin, ja he ovat vastuussa kaikkien tehtävien koordinoinnista. Koulutuksen myötä OCS tai Exchange kokemusta omaava järjestelmäsuunnittelija voidaan myös ylentää yhdistetyn viestinnän järjestelmänvalvojaksi. Tekniikka saattaa puhelinryhmän näkökulmasta vaikuttaa häiritsevältä, mutta tätä tulee pitää mahdollisuutena ylenemiseen ja ryhmätyön edistämiseen. Jos ryhmän jäsenillä on intoa opetella uusia taitoja ja kohdata uusia haasteita, voidaan koota menestykseen sitoutunut ryhmä. Teknisen tietämyksen lisäksi johtajien tulee kiinnittää huomiota niin sanottuihin pehmeisiin taitoihin, kuten hyviin viestintätaitoihin, karismaan sekä kykyyn puhua tekniikasta termeillä, jotka muutkin helposti ymmärtävät. Vuorovaikutteinen koulutus niin loppukäyttäjille kuin henkilökunnallekin on myös tärkeää. Yhdistetyn viestinnän käyttöönottoon on paras suhtautua vuorovaikutteisesti ja reaalimaailman kokemuksia painottaen. Prosessin kaikki osat tulee suunnitella niin, että ne lisäävät projektin vetovoimaa. Tähän tarvitaan ymmärtämystä yhdistetyn viestinnän liiketoiminnallisista ja teknisistä houkuttimista sekä siitä, miten niiden avulla voidaan saada tukijoita tekniikan ja liiketoiminnan osastoilta sekä johtotasolta. Yhdistetty viestintä kannattaa toteuttaa vaiheittain. Tällöin voidaan aloittaa innostuneista ja muutokseen sitoutuneista työntekijöistä ja jatkaa laajempaan käyttäjäkuntaan, ja samoin voidaan edetä vähemmän tärkeistä sovelluksista tärkeimpiin sovelluksiin. Varhaiset käyttöönottajat suhtautuvat vastoinkäymisiin uusina kokemuksina ja oppimismahdollisuuksina, ja he voivat löytää mahdolliset ongelmat ennen kuin ne pääsevät häiritsemään vähemmän kärsivällisiä käyttäjiä. Olipa käyttäjäryhmä mikä tahansa, on kuitenkin syytä keskittyä välttämättömyyksiin : äänenlaatuun ja puheluiden luotettavuuteen, tietoturvaan, tuttuun ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään sekä luotettaviin tavoitettavuustietoihin ja jaettuihin käyttäjätietoihin. Lisäresursseja Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut (Unified Communications): Microsoftin yhdistetyn viestinnän tuotteiden kokeiluversiot: Microsoftin yhdistetyn viestinnän tekniset tiedot: Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tiedot toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita, nimenomaisia tai oletettuja, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 12

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Paras käyttäjäkokemus tietokoneella, puhelimella ja selaimella Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä?

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Rita Asplund Aikuiskoulutus taantumassa? Kalevi Sorsa -säätiön Perjantaiyliopisto 28.8.2009 ETLA 1 Aikuiskoulutus eli erityisesti aikuisia varten järjestetty koulutus

Lisätiedot

Kuntien ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen Kela-siirrossa: Skype For Business. Hallinto- & esimiespaketti

Kuntien ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen Kela-siirrossa: Skype For Business. Hallinto- & esimiespaketti Kuntien ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen Kela-siirrossa: Skype For Business Hallinto- & esimiespaketti Sanasto Hyödyt Miten voin käyttää Skype for Businestä kuntien ja Kelan välisessä viestinnässä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA Protection Service for Business ELÄMME LIIKKUVASSA MAAILMASSA Wifi Jalankulkija Nykypäivänä käytämme useampia laitteita ja yhteyksiä kuin koskaan aiemmin. Työskentelyn ajankohta,

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä SONERA VIESTINTÄPALVELU VIP Pikaohje palvelun käyttöönottoon 1 Yleistä VIP on moderni puhelinvaihderatkaisu, joka toteutetaan palveluna internet-/ datanetyhteyttä pitkin asiakkaan ei siis tarvitse itse

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot