TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. Sivu 4 TEKNOLOGIA EI KORVAA IHMISTÄ On tärkeää, että yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien turvallisuustietoisuutta ylläpidetään koko ajan. Sivu 6 Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 TUTKINTO TURVALLISUUDESTA Syksyllä alkaa turvallisuusalan koulutusohjelma, jossa voi suorittaa maisteritasoisen tutkinnon turvallisuudesta. Sivut 8-9 EUROVIISUT TURVALLISESTI TAKANA Turvallisuusjärjestelyt olivat mittavimmat kuin missään muussa Suomessa järjestetyssä viihdetapahtumassa. Sivut TIETOTURVA -HENKILÖSTÖN ASIA Hyvän tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi on tarjolla monipuolisia tekniikoita ja ratkaisuja. Sivut 12-13

2 ILMOITUSLIITE Toukokuu 2007 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 YRITYSTURVALLISUUS - TEKNOLOGIA EI KORVAA TUTKINTO TURVALLISUUDESTA EUROVIISUT TURVALLISESTI TIETOTURVA OSA YRITYSTOIMINTAA IHMISTÄ Syksyllä alkaa turvallisuusalan koulutusohjelma, jossa voi suorittaa Turvallisuusjärjestelyt olivat mitta- Hyvän tietoturvallisuuden mahdol- TAKANA -HENKILÖSTÖN ASIA Yritysturvallisuus on yksi yritysten On tärkeää, että yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien turvallisuustie- maisteritasoisen tutkinnon turvallivimmat kuin missään muussa Suolistamiseksi on tarjolla monipuolisia olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. toisuutta ylläpidetään koko ajan. suudesta. messa järjestetyssaä viihdetapahtumassa. Sivut Sivut tekniikoita ja ratkaisuja. Sivu 4 Sivu 6 Sivut YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE Yhdessä kohti yritysturvallisuutta Turvallisuutta voidaan tarkastella eri tasoilla ja eri näkökulmista. Yrityksissä on hyvä keskustella siitä, mitä turvallisuus eri osapuolille tarkoittaa ja miten turvallisuus koetaan. Jos turvallisuus nähdään tavoitteellisena vahingoittumattomuuden tilana eli varmuutena vaarojen ja vahinkojen puuttumisesta, on pohdittava, miten tällaiseen tilaan päästään ja miten tilaa ylläpidetään jatkuvassa muutoksen ympäristössä. Kuinka paljon turvallisuudessa on kyse esimerkiksi teknisistä järjestelmistä, ihmisen toiminnasta tai organisaation kulttuurista? Uhkien kirjo on laaja ja tarkastelua voidaan jakaa työ-, ympäristö-, tieto- ja kiinteistöturvallisuuteen sekä muihin yritysturvallisuuden osa-alueisiin. Suojattavina kohteina nähdään ihmiset, ympäristö sekä yrityksen kiinteä ja aineeton omaisuus. Vaikutuksia voi miettiä myös yksilön, verkostojen ja yhteiskunnan kannalta. Erilaisten uhkien ja vaikutusten tarkastelu auttaa ymmärtämään, millainen merkitys turvallisuudella on yrityksen liiketoiminnalle. HELSINKI TUKHOLMA LONTOO ZÜRICH MADRID OSLO KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO DUBLIN PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS Suuremmissa ja riskien moninaisuuden kannalta haasteellisimmissa organisaatioissa yritysturvallisuuden eri osa-alueiden koordinointi ja asiantuntemus jakaantuvat usein eri henkilöille, ryhmille ja yksiköille. Vastuun ja tehtävien jakautuminen ylimmälle johdolle, sisäisille turvallisuusasiantuntijoille, linjajohdolle, työntekijöille sekä ulkoisille toimijoille synnyttää yhteistyötarpeen. Haasteena on erityisesti yritysturvallisuuden kokonaiskuvan muodostaminen, eri osa-alueiden välisten yhteisten toimintojen koordinointi sekä eri osa-alueiden painotusten loogisuus. Yritysturvallisuudessa yhteistyön ja vuorovaikutuksen hyödyt liittyvät eri toimijoiden kokemusten, käsitysten, näkökulmien ja tietojen jakamisen kautta tapahtuvaan organisatoriseen oppimiseen. Yhteistyötä tehdään ryhmissä ja henkilötasolla, osallistumalla sekä päivittäisen työn ohessa kommunikoimalla. Yhteistyöllä eri toimijat pidetään kiinni yhteisessä yritysturvallisuuden tavoitteessa. Yhteisen turvallisuuskäsityksen muodostamisella pyritään muun muassa siihen, ettei yksittäistä yritysturvallisuuden osa-aluetta kehitetä muiden alueiden kustannuksella. Yhteistyötarve liittyy myös turvallisuusepäkohtien esiin nostamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Yhteistyötä ja avoimuutta arvostava kulttuuri voi kehittyä vähitellen onnistuneiden yhteistyökokemusten ja hyötyjen kokemisen myötä. Yrityksissä tätä kehitystä voidaan tukea luomalla vuorovaikutuskanavia ja yhteistyökäytäntöjä. Marinka Lanne Tutkija (DI väit.) Kirjoittaja työskentelee VTT:llä tutkijana (pääaihealueinaan riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen). Hänen turvallisuustekniikan alaan kuuluva väitöskirjansa Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa - Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tuotantotalouden osastolla Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: fi/inf/pdf/publications/2007/p632.pdf PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Olli Aho, TOIMITTAJAT: Pirita Salomaa, Vesa Tompuri, Helinä Hirvikorpi, Päivi Remes-Korhonen YRITYSTURVALLISUUS YRITYSTURVALLISUUS ON MEDIAPLANETIN TUOTTA- MA TEEMALEHTI JA ILMES- TYY TALOUSSANOMIEN YH- TEYDESSÄ TAVOITTA- EN LUKIJAA. SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Yritysturvallisuus on keskeinen osa hyvää yrityskuvaa...4 Turvallisuustyö ehkäisee vahinkoja ja rikoksia Teknologia ei korvaa ihmisten turvallisuustyötä Yritysten tärkeimmät riskit on usein heikoimmin hallittu...7 Turvallisuudesta voi pian suorittaa ylemmänkin AMK-tutkinnon Turvallisuusjohtamisen koulutus kansainvälistyy...8 Turvallisuussuunnitelma kannattaa viedä myös käytäntöön...9 Euroviisut turvallisesti takana Maine ja tietoturva ovat uudet riskit...11 Tietoturva on koko henkilöstön asia Biometrinen tunnistaminen Vakuutusala haluaa vaikuttaa turvallisuusasenteisiin ja -kulttuuriin Itsenäinen Securitas systems Pelastustoiminta Aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen vaatii suunnitelmallisuutta TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Nora Helanto, GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: Mikko Hänninen, SIVUNVALMISTUS/REPRO: HEKU, KUVAT: istockphoto.com JAETAAN TALOUSSANOMIEN VÄLISSÄ: LISÄTIETOJA SUOMI MEDIAPLANET OY:N TEEMALEHDISTÄ: Suomi Mediaplanet Oy, Pohjois-esplanadi 37 c, Helsinki Hyvinvointia ja turvallisuutta läpi elämän. CISSP CISSP on arvostettu kansainvälinen, toimittajista riippumaton tutkinto, jossa vaatimuksena International Information Systems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemän yhteisen tietokannan hallinta. Tämä kattaa laajasti tietoturva-ammattilaisen tarvitsemat osa-alueet. Tutkinto on tarkoitettu jo kokeneille tietoturva-ammattilaisille, joilla on jo aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammalta osa-alueelta. CISSP valmennus järjestetään CISM CISM on arvostettu kansainvälinen, toimittajariippumaton tutkinto tietoturvajohtamiseen, jonka sisältö on Information Systems Audit and Control Associationin (ISACA) määrittämä ja ylläpitämä. Tutkinto on tarkoitettu kokeneelle, useita vuosia alalla toimineille tietoturva-ammattilaisille. CISM valmennus järjestetään KOULUTUSOHJELMAT VAHTIKO - Julkishallinnon tietoturvan koulutusohjelma Linux-koulutusohjelma (3+3+3 pv.) Verkkoasiantuntijan koulutusohjelma, 1.jakso, YLEISKURSSIT Modernin tietoliikenteen perusteet , IP-tekniikan perusteet Mobiiliverkkojen tekniikat TCP/IP-VERKOT TCP/IP-tekniikat, , IP-tekniikan perusteet, Session Initiation Protocol (SIP), IP-puhe, MPLS, MICROSOFT SUOMEN JOHTAVA LIIKETOIMINNAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN ORGANISAATIO PALVELUKSESSASI Telewaren osaamisen kehittämisen malli on organisaation tarpeiden mukaan räätälöityvä prosessi. Se mahdollistaa yksilöllisten ja organisaatiollisten tarpeiden tunnistamisen sekä oikeiden koulutusratkaisujen ja tapojen käytön henkilöstön kehittämisessä. Telewaren koulutus tuottaa mitattavaa osaamisen nousua, motivoituneita työntekijöitä sekä työkaluja organisaation kehittämiseen. Tavoitteena on löytää sellaiset osaamisen kehittämisen ratkaisut, joilla parhaiten tuetaan asiakkaan toimintaa. Koulutuksen lisäksi palvelut kattavat myös osaamisen kehittämisen suunnittelun sekä koulutuksen hallinnointi- ja ulkoistuspalvelut. Koulutus osa-alueemme Teknologiakoulutus johdolle, asiantuntijoille ja loppukäyttäjille Sovellus- ja päätelaitekoulutus Johtaminen ja esimiestyö Koulutuksen ulkoistus- ja hallinnointipalvelut. Microsoft Certified Desktop Support Technician: , : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment Microsoft Varmennepalvelu 1, Windows Server Update Services WSUS : Installing and Configuring the Windows Vista Operating System, MCITP: Microsoft Certified Enterprise Support Technician, osat 1+2 (4+4 pv) : Deploying Microsoft Office Professional Plus 2007, : Deploying Microsoft Windows Vista Business Desktops, Windows Active Directory, Windows SharePoint Services WSS 2.0 ja 3.0, Windows Active Directory Group Policy hallinta, : Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003, : Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure Windows Vista I Asennus, Windows Vista II Hallinta ja konfigurointi Windows Vista III Vaativa hallinta, Windows Vista ja Longhorn aamubrunssi, Windows Server 2008 esittely , Turvallisen WLANin rakentaminen Windowsverkossa, : Maintaining a Microsoft SQL Server Johdon ja tietohallinnon IT-koulutus HOT! Tietoturva ja tietoriskit Henkilöstö ja tietoturva Fyysinen tietoturva Tietoturvaloukkausten hallinta ja tutkiminen Tietoriskien analyysi TIETOTURVA Tietoverkkosodankäynnin jatkokurssi Microsoft Internet Information Server 6.0 Security, Teknisen tietoturvan perusteet Tietomurroilta suojautuminen Linux-tietoturva Turvallisen WLANin rakentaminen Windowsverkossa ISO ja muut tietoturvastandardit Lainsäädäntö ja tietoturvaan liittyvät ulkoiset vaatimukset Sähköisen palvelun tietoturva projektipäälliköille Tietoturva IT-hankinnoissa ja ulkoistuksissa Tietoriskien analyysi Tietoturvan hallinnan perusteet LINUX/UNIX Linux/Unix -perusteet ja verkkokäyttö , Linuxin vaativa ylläpito Tehokkaat ja vikasietoiset linux-palvelimet Linuxin asennus ja ylläpito , Linux Thin Client / LTSP Linux-verkkopalvelut LANGATTOMAT JÄRJESTELMÄT JA TELETEKNIIKKA Langattomat lähiverkot (WLAN) WLAN-verkkojen vianselvitys, WiMAX Mobiiliverkkojen tekniikat, CISCO SYSTEMS Tarkemmat tiedot asiantuntijakursseistamme ja aikatauluista: ja asiakaspalvelustamme ISCW Implementing Secure Converged Wide Area Networks ICND Interconnecting Cisco Network Devices , BSCI Building Scalable Cisco Internetworks , CCNA-tutkinnon valmennuspaketti, Cisco PIX and ASA Essentials 1, Cisco-kytkimet BCMSN Building Cisco Multilayer Switched Networks BGP-reititys ARCH Designing Cisco Network Service Architectures CIPT Cisco IP Telephony, part 1, IP-PUHE IP Multimedia Subsystem (IMS) , IP-puhe Session Initiation Protocol (SIP), LÄHIVERKOT JA DATASIIRTO HP-Kytkimet, , Cisco-kytkimet, xdsl-liitännät, Broadband Forum, Lähiverkkotekniikat, Yli 600 kurssia osoitteessa TUTUSTU! BGP-reititys, DNS-nimipalvelu, Mobile IP, Database, Lisää kursseja:

3 4 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE Yritysturvallisuus on keskeinen osa hyvää yrityskuvaa Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. Se ei ole vain uhkatilanteissa käyttöön otettava työkalupakki, vaan yhä keskeisempi ja näkyvämpi osa yrityskulttuuria. TEKSTI: PIRITA SALOMAA Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yritysturvallisuustoimistossa tehdään hartiavoimin töitä liiton jäsenyritysten turvallisuuden edistämiseksi. Siellä painotetaan yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä eri toimijoiden välillä. Toimiston päällikkö Kalevi Tiihonen puhuu etenkin alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön puolesta. - Yritysten turvallisuutta voidaan selkeästi parantaa paitsi lainsäädäntötoimin, niin myös edistämällä kumppanuutta, tietojenvaihtoa ja omaehtoisia hyviä käytäntöjä. - Julkisen ja avoimen sektorin alueellinen ja paikallinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia, kun kunnat, viranomaiset, paikalliset yritykset ja muut tärkeät toimijat keskustelevat konkreettisesti turvallisuuskysymyksistä ja kartoittavat toimintamalleja, Tiihonen Myös yritysten keskinäinen verkostoituminen on yritysturvallisuuden kannalta myönteinen asia. - Verkostoissa toimivilla yrityksillä on yhteiset pelisäännöt, jotka kattavat myös turvallisuusasiat. Verkostoihin ei pääse edes mukaan, jos ei ole valmis sitoutumaan yhdessä määriteltäviin laatukriteereihin, joihin myös turvallisuus kuuluu. Turvallisuus on siis myös kilpailutekijä. Turvallisuus on jokaisen asia Tiihonen on huolissaan siitä, että liian monessa suomalaisyrityksessä ei ymmärretä yritysturvallisuuden liiketoiminnalle ja tuloksen tekemiselle antamaa tukea. Turvallisuusasiat ovat hänen mukaansa entistä merkittävämpi osa niitä työelämän pelisääntöjä, joilla tulosta tehdään. - Yritysturvallisuus ei tänä päivänä ole vain operatiivista toimintaa. Sen pitää olla osa toimintakulttuuria ja taata siten yritysten häiriötön toiminta sekä turvallinen toiminta- ja asiointiympäristö. - Keskeinen turvallisuustekijä on yritysten henkilöstön tietoisuuden tasosta ja motivaatioista huolehtiminen. Jokaisen on tunnettava vastuun- sa ja tiedettävä, miten pitää toimia silloin, jos yrityksen tai sen henkilöstön turvallisuus on uhattuna, Tiihonen painottaa Johtaminen näyttää tietä Monissa yrityksissä uskotaan, että nykypäivän uhkatilanteet liittyvät vain tietoyhteiskunnan haavoittuvuuksiin. Muihin suuriin uhkiin, kuten esimerkiksi infrastruktuurin toiminnan häiriöihin ja luonnonkatastrofeista johtuvien ongelmien lisääntymiseen ei yrityksissä ole Tiihosen mukaan varauduttu vielä riittävästi. Riskitietoisuuden lisääminen on hänestä keskeinen asia. - Yritysten kannattaa laatia turvallisuussuunnitelma, jonka mukaan ne voivat toimia uhkatilanteesta riippumatta. Kun yrityksen perusturvallisuus ja varautuminen uhkiin ovat kunnossa, pätevät mallin mukaiset toimintatavat kaikilla yritysturvallisuuden osa-alueilla olipa uhka millainen tahansa. - Yritysten turvallisuustoiminnan ohjauksesta käytetään usein termiä turvallisuusjohtaminen. Se on osa normaalia yrityksen johtamista. Tällöin turvallisuusnäkökohdat sisältyvät yrityksen strategiaan ja päätöksentekoon, Tiihonen linjaa. Kun turvallisuus onnistutaan suhteuttamaan ja kytkemään yrityksen perustehtävään eli kannattavaan liiketoimintaan, on sitoutuminen yritysturvallisuustyöhönkin luontevaa ja johtaa pysyvään turvallisuuskulttuuriin. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen yli maiden rajojen lisää yritysten haasteita Yritysturvallisuuden osa-alueet Yritysturvallisuus EK:n mukaan 1. Tuotannonturvallisuus Työturvallisuus Ympäristöturvallisuus Pelastustoiminta Valmiussuunnittelu Tietoturvallisuus Henkilöturvallisuus Kiinteistöturvallisuus Ulkomaanturvallisuus Rikosturvallisuus Maailma muuttuu Tiihonen kertoo, että suomalaisyritysten kansainvälistyminen ja globalisaation myötä syntyneet uudet uhkakuvat ovat tuoneet yritysturvallisuuskeskusteluun kokonaan uusia näköaloja. - Kun suomalainen yritys laajenee ulkomaille, se joutuu kohtaamaan aivan uudenlaisia uhkia. Yrityksen valmiuksien reagoida uhka- ja kriisitilanteissa täytyy tällöin olla vieläkin paremmalla tasolla kuin vain kotimaassa toimittaessa. Erilaiset kriisi- ja erityistilanteiden hallintamallit ovat jo arkipäivää monissa globaaleilla markkinoilla toimivissa yrityksissä. - Myös työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen yli maiden rajojen lisää yritysten haasteita. Terveydenhuoltojärjestelmä ei ole kaikkialla samanlainen. Siksi työntekijöiden terveyteen liittyvät riskit on otettava entistä huolellisemmin huomioon Suomea pidetään yritysten toiminnan kannalta turvallisena maana. - Meille on tärkeää, että pystymme myös käytännön tasolla osoittamaan, että näin on. Siten parannamme mahdollisuuksiamme saada ulkomaista yritystoimintaa Suomeen. - Jos taas suomalaisyritykset haluavat mukaan esimerkiksi kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden mukaisiin hankkeisiin, on niiden saatava puhtaat paperit turvallisuusauditoinneissa, Tiihonen huomauttaa. ILMOITUS Automaattinen varmuuskopiointi säästää aikaa, vaivaa ja selvää rahaa Automaattinen varmuuskopiointi on saapunut pk-yrityksiin Automaattinen varmuuskopiointi on noussut todelliseksi ilmiöksi pk-yrityksissä. Pelkästään tänä vuonna sadat yritykset ovat siirtyneet käyttämään automaattista varmuuskopiointia. Automaattinen varmuuskopiointi on vastaus alan polttavimpaan ongelmaan, eli tietojen katoamiseen ja tietoturvaan. Automaattisen varmennuksen johtava yritys, Storage IT, on kehittänyt automaattisen varmuuskopiointiratkaisun, joka on suunniteltu juuri pk-yritysten tarpeita varten. Ratkaisu on tarpeen, sillä tietojen katoaminen on yritysmaailmassa erittäin yleistä. Storage IT:n teettämän tutkimuksen mukaan suurimmassa osassa yrityksiä on koettu tiedonmenetyksiä ja yli kolmanneksessa yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes poikkeuksetta tiedonmenetyksistä koituu yrityksille tuntuvia taloudellisia vahinkoja. - Tämä on turhaa, sillä yleisesti ottaen kaikki nämä tiedonmenetykset olisi pystytty ehkäisemään automaattisen varmuuskopiointijärjestelmän avulla, sanoo Storage IT:n toimitusjohtaja Kalle Koskinen. Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että niin monessa pk-yrityksessä varmuuskopiointeja ei hoideta kunnolla. Vanhanaikaisesti käsin tehtynä varmuuskopiointi on liian vaivalloista sekä hankalaa ja vie paljon kallista työaikaa. - Sitä paitsi se on aivan turhaa, koska Storage IT Storage IT on suomalainen tiedonvarmennukseen keskittynyt yritys. Yrityksen ratkaisuja on käytetty pk-yrityksissä jo vuodesta 2004 lähtien. Tällä hetkellä automaattisia varmuuskopiointiratkaisuja käytetään Suomessa jo sadoissa pk-yrityksissä ja tuhansissa tietokoneissa. Storage IT:n ratkaisuja myyvät kymmenet jälleenmyyjät, joita ovat mm. it-talot, järjestelmätoimittajat, laitevalmistajat ja operaattorit. Storege IT:n Tiedonvarmennuspalvelu on Suomalainen Avainlipputuote. asia voidaan hoitaa nykytekniikalla täysin automaattisesti. Storage IT:n tekniikan ansiosta myös pienet yritykset voivat järkevään hintaan hoitaa varmuuskopiointinsa täysin automaattisesti. Koskisen mielestä varmennuksen pitää myös pk-yrityksissä perustua sellaiseen tekniikkaan, jossa ei ole sijaa unohduksille, työaikaongelmille, inhimillisille erehdyksille tai edes laitevioille. Sopii kaiken kokoisille yrityksille Storage IT:n järjestelmä sopii kaikenkokoisille yrityksille. Sen ehdottomia etuja ovat Koskisen mukaan: + varmuuskopiointi tehdään automaattisesti joka päivä + jokainen varmuuskopiointikerta onnistuu + ratkaisu ei ole riippuvainen ihmisestä + ratkaisu on oikeasti tietoturvallinen + kaikki yrityksen tärkeät tiedot saadaan varmuuskopiointiin + tietojen palautus on nopeaa ja helppoa + kayttökustannukset ovat alhaiset Ja ennen kaikkea tämän avulla yrittäjällä on taas yksi huoli vähemmän, toteaa Koskinen. - Ratkaisun toimintaperiaate on yksinkertainen: järjestelmä kerää kerran vuorokaudessa kaikki uudet ja muuttuneet tiedot yrityksen tietokoneilta ja varmuuskopioi ne Storage IT:n järjestelmään. Kaikki tiedot säilytetään salakirjoitettuina ja arkistoituina hyvässä järjestyksessä, Kalle Koskinen kertoo. - Varmuuskopiointi on turvallista, koska kaikki tiedot ovat salakirjoitettuina ja tietoihin on pääsy ainoastaan yrityksellä itsellään. - Storage IT:n ratkaisu sopii hyvin myös kannettaville tietokoneille ja liikkuville ihmisille. Automaattisen järjestelmän avulla tietokone osaa varmistaa uudet ja muuttuneet tietonsa missä vain kunhan käytössä on normaali internet-yhteys. Asiantuntija asentaa palvelun tietokoneelle yhdessä asiakkaan kanssa. Varmuuskopioiti voidaan hoitaa nykytekniikalla täysin automaattisesti, sanoo Kalle Koskinen. Tiedonmenetykset ovat yleinen ongelma Tiedonmenetykset ovat yleinen ongelma pk-yrityksissä ja vuosittain useat yritykset menettävät tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja turhien tiedonmenetysten vuoksi. - Syitä tiedonmenetyksiin on useita: laitevarkaudet, tulipalot, laiteviat, epäonnistunut varmennus tai inhimillinen erehdys. Juuri näiden syiden takia pk-yrityksen varmuuskopiointien pitää olla kunnossa. Uuden tekniikan ansiosta varmuuskopiointi hoituu vaivattomasti ja varmasti käyttämättä minuuttiakaan kallista työaikaa. Tämä on valtava säästö pk-yrityksissä. Suurin säästö koituu varsinkin, kun jotain tapahtuu. Storage IT:n järjestelmästä löytyvät hetkessä kaikki yrityksen päivitetyt tiedot ja toiminta voi jatkua keskeytyksettä, Kalle Koskinen korostaa. Helppoa ja vaivantona vaivatonta Storage IT:n ratkaisu on helppo ottaa käyttöön, eikä se vaadi atk-osaamista tai ylläpitoa asiakkaan toimesta. Varmuuskopiointi toteutetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa. Asiakas saa kerran viikossa sähköpostiraportin toteutuneista varmuuskopioinneista. ILMOITUS Kaikki turvallisuuspalvelut alan johtavalta toimijalta Securitas Oy p Ota yhteyttä lähimpään atk-jälleenmyyjääsi tai kysy meiltä! Storage IT Oy, Henry Fordin katu 5 G, HELSINKI Sähköposti: Puhelin: , Faksi: ,

4 6 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 7 Turvallisuustyö ehkäisee vahinkoja ja rikoksia Yritysten tärkeimmät riskit Turvallisuusjohtaminen on jo hyvällä mallilla Suomessa. Osittain on opittu kantapäänkin kautta. TEKSTI: HELINÄ HIRVIKORPI, KUVA: MARTIN WOODRIDGE - Ihminen on useimmiten turvallisuusketjussa heikoin lenkki. On tärkeää, että yrityksen oman henkilöstön ja sidosryhmiin kuuluvien yritysten henkilöstön turvallisuustietoisuutta ylläpidetään koko ajan, myyntijohtaja Esa Oksanen Securitas- yhtiöistä Hänen mukaansa tässä ylläpidossa on koulutuksella ja johdon asenteella suuri merkitys. Parhaimmillaan turvallisuusjohtaminen tukee yrityksen liiketoimintaa ja on luonteva osa yleisjohtamista. Kun vierailee suomalaisissa yrityksissä, eipä juuri ulkoeteistä pidemmälle pääse ilman kulunvalvonnan tarttumista tilanteeseen. Monissa yrityksissä pysähdys tulee jo portilla. Ja hyvä niin. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus lopulta määrättyä kohdetta. Kiinteistötekniikka on kehittynyt ja uusissa toimitiloissa turvallisuusasiat on teknisesti otettu hyvin huomilähtee kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Tavoite on ennaltaehkäistä vahinkoja ja rikoksia sekä vahingon sattuessa auttaa toipumaan toiminnan jatkumiseksi. Vakuutusyhtiöillä on omat vaatimuksensa suojauksesta ja laki asettaa turvallisuusehtoja, mutta paljon jää edelleen yritysten itsensä varaan. - Toimitila- ja kiinteistöturvallisuudessa on kolme tukijalkaa: rakenteellinen suojaus, tekninen suojaus ja henkilöstölliset turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät usein teknisiin suojausratkaisuihin, Esa Oksanen luettelee. Pienissä yrityksissä tai vanhoissa toimitiloissa toimivilla yrityksillä saattaa olla vielä paljonkin korjaamista suojauksessa, vaikka turvallisuusratkaisut enimmäkseen ovat suomalaisyrityksissä järjestyksessä. - Tavoitteena on turvata häiriötön työskentely ja ennaltaehkäistä yritykselle arvokkaan materiaalin tai tiedon anastaminen. Toimiala vaikuttaa tarpeeseen Toimitiloissa on kyse niin sanotusta kehäsuojausperiaatteesta: suojellaan aluetta, rakennusta, itse toimitilaa ja Teknologia ei korvaa ihmisten turvallisuustyötä Turvallisuuden vaaliminen työpaikoilla ei ole enää kiinni pelkästään vartijan työpanoksesta. Valvonta- ja etävalvontateknologia edistyvät ripeästi, mutta ihmisten työpanosta esimerkiksi valvonta- ja aulapalvelutehtävissä tarvitaan jatkossakin. TEKSTI: VESA TOMPURI Perinteinen vartiointiliike pärjäsi pitkälti sillä, että sen työntekijät hoitivat työtehtävänsä tunnollisesti ilman kovinkaan kummoisia teknisiä apuväli- neitä. Valvontakameratkin olivat pitkään kiinteitä, kuvanlaadultaan epätyydyttäviä ja vailla ääniyhteysmahdollisuutta. Nyt kamerat ovat paljon monipuolisempia ja korkealaatuisempia. Kaiken lisäksi nämä entistä paremmat valvontakamerat ovat edeltäjiään edullisempia. - Tämä antaa yrityksille parempia vaihtoehtoja rakentaa juuri omaan tarpeeseen sopiva turvaratkaisu. Yhä useammin yrityksessä on käytettävissään myös turvallisuuskonsultin tekemä turvallisuuskartoitus, joka on avuksi järjestelmän sijoittelua mietittäessä, sanoo myyntijohtaja Pertti Järvinen turvallisuusalan kokonaisratkaisuihin erikoistuneesta Turvatiimi Oy:stä. Järvisen mukaan palveluntarjoajan on tärkeätä kehittää sekä teknologiaan että ihmisen työpanokseen perustuvia turvallisuuspalveluratkaisuja. - Sopiva tasapaino näiden välillä syntyy asiakkaan kanssa käytävän vuoropuhelun kautta. Selvää silti on, ettei esimerkiksi aulaemäntää tai vaikkapa ovien sulkemisesta vastaavan vartijan työpanosta voi kokonaan korvata teknologialla, Järvinen muistuttaa. Kun vierailee suomalaisissa yrityksissä, eipä juuri ulkoeteistä pidemmälle pääse ilman kulunvalvonnan tarttumista tilanteeseen töissä perusasioita. Rakenteelliseen turvallisuuteen voivat kuulua vaikkapa kalterit murtosuojausta varten. Mitä uudempi kiinteistö, sitä modernimpaa on suojaus. Vanhoissa toimitilakiinteistöissä on toki remontoitu turvallisuusasioitakin ajan tasalle. Yritykset luokitellaan sen mukaan, millaista suojausta ne tarvitsevat. Myös toimiala vaikuttaa turvatarpeeseen. Pk-yritysten riskienhallintaan on kehitetty it-pohjainen työkalu, mistä ne voivat etsiä hallintakeinoja turvallisuutensa parantamiseksi. - Paljonko yritys panostaa turvallisuuteensa, riippuu yrityksen koosta ja toimialasta ja vaihtelee suuresti. On myös sellaisia pieniä yrityksiä, joiden toimiala vaatii, että panostusten turvallisuusasioihin täytyy olla huomattavan suuret, Esa Oksanen huomauttaa. Yritysvakoilukin on mahdollista eikä aivan tuntematonta Suomessakaan. Tieto on merkittävä kauppatavara ja eri toimialoilla on suojattava yritystä myös senkaltaisilta markkinahäiriöiltä. Liiketunnistin ja kameravalvonta avaavat uusia ulottuvuuksia Kamerajärjestelmien kehitys perustuu paljolti tietotekniikkaan. Uusinta uutta edustavat niin sanotut ip-kaoon sisäänrakennettuine järjestelmineen. Kulunvalvonta, johon kuuluvat mm. henkilö- ja vierailukortit, lukitus sekä murtosuojaus ovat kiinteismerat, joiden avulla kuvaa ja ääntä voi siirtää tietoverkon yli haluttuun paikkaan vartiointikohdetta. Valvontakameroiden ei nykyään tarvitse ulottua ajantasaisen havaintomateriaalin kerryttämiseksi jokaiseen valvottavaan kulmaan; kameroita huomattavasti edullisemmat liiketunnistimet paljastavat poikkeukselliset liikkeet. - Nykyaikainen liiketunnistin on lisäksi varustettu mahdollisuudella avata havaintopaikkaan kuva- ja ääniyhteys. Tämä avaa uusia ulottuvuuksia nimenomaan etävalvontaan, Pertti Järvinen kertoo. Herkäksi säädetty liiketunnistin reagoi pienimpiinkin liikkeisiin kuten pikkulinnun lentoon, mikä saattaa aiheuttaa myös vääriä hälytyksiä; säätöä voi tarvittaessa muuttaa. Olennaista silti on, että mikään poikkeama ei jää etävalvontakeskuksesta huomaamatta. Vartijan työpanoksen tarve ei silti ole kiinteistöistä kadonnut. Perinteiset mukana kuljetettavat mekaaniset vartijankellot ovat kuitenkin jääneet historiaan ja korvautuneet elektronisilla rekisteröintilaitteilla. - Jatkossa menestyy turvallisuusalalla yritys, joka kykenee oikealla tavalla asiakastarpeiden mukaan yhdistämään fyysisen työn ja sitä täydentävät teknologiset ratkaisut, Pertti Järvinen kiteyttää. on usein heikoimmin hallittu Useiden tutkimusten mukaan strategiset ja operatiiviset riskit ovat kaikkein kriittisimpiä yrityksille. Perinteisesti yritykset ovat kuitenkin panostaneet taloudellisten ja vahinkoriskien hallintaan, vaikka niitä ei pidetäkään erityisen merkittävinä riskeinä liiketoiminnan kannalta. TEKSTI: PÄIVI REMES-KORHONEN Riskitöntä yritystoimintaa ei ole. Suojautuminen vahinko- ja taloudellisilta riskeiltä kuuluu yrityksen arkipäivään. Mutta kuinka moni yritys on tehnyt toimintasuunnitelman ja tarpeeksi kattavan seurantajärjestelmän strategisten ja operatiivisten riskien varalta? Entä kuinka moni on edes tunnistanut ne ja arvioinut systemaattisesti niiden toteutumisen vaikutuksia? - Onneksi tähän ollaan jo herätty, toteaa Marsh Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Puikkonen. Strategisten riskien varalta ei voi ostaa vakuutuksia tai muunlaista suojausta. Niitä hallitaan seurantajärjestelmillä ja toimintasuunnitelmalla. - Äärimmäisessä tapauksessa riskin toteutuessa kysymys voi olla yrityksen olemassaolosta ja toiminnan jatkuvuudesta, Puikkonen toteaa. Hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta vakuutus- ja riskienhallinta-alalla Suomessa ja ulkomailla. Verkottuminen lisää muuttujia ja riskejä - Omien seinien sisäpuolella riskit hallitaan keskimäärin melko hyvin, Puikkonen kertoo ja nostaa sitten kissan pöydälle: kun mukaan lasketaan yhteistyökumppanit, asiakkaat ja toimittajat, onkin tilanne jo ihan toinen. Toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät jatkuvaa seurantaa. Monen yrityksen toiminta on nykyään verkottunutta ja toimitusketjut pitkiä. - Esimerkiksi tavarantoimittajan raaka-aineen toimituskatkos saattaa paitsi keskeyttää yrityksen toiminnan, myös ajaa asiakkaat kilpailijalle. Riskien toteutumisen vaikutukset kertautuvat pitkin toimitusketjua. Riskienhallinta osaksi päätöksentekoa Käytännön tasolla suomalaisissakin yrityksissä on kiinnostuttu omasta riskiprofiilista ja tärkeimmistä riskeistä, jotka muuttuvat nopeaan tahtiin. - Riskien tunnistamisen ja arvioinnin on oltava mukana koko liiketoiminnassa. Jotkut yritykset hakevat riskienhallinnan avulla jopa strategista kilpailuetua itselleen. Riskienhallinta halutaan osaksi suunnittelu- ja strategiaprosessia sekä operatiivisen johdon että yrityksen omistajien taholta. - Edistyksellisissä yrityksissä riskienhallinta on integroitu osaksi johtamis- ja päätöksentekojärjestelmiä, Puikkonen vahvistaa. Valitse tuloksellinen turvallisuus Oikea osaaminen näkyy yrityksessäsi tuloksina. Amiedun yritysturvallisuuden osaamiskeskus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluita osaamisen kehittämiseen ja tavoitteelliseen muutoksen hallintaan. Lisätietoja asiakaspalvelusta puh JOS SINULLA ON ONGELMA, ME OLEMME RATKAISU. RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU PROJEKTIJOHTAMINEN, KOULUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN YRITYSIMAGON JA HENKILÖSTÖN TURVAAMINEN Prime Sec Oy Ltd. - Tel Fax

5 8 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 9 Turvallisuudesta voi pian suorittaa Turvallisuussuunnitelma kannattaa ylemmänkin amk-tutkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa Uudellamaalla alkaa syksyllä 2008 turvallisuusalan koulutusohjelma, johon valittavat opiskelijat voivat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon eli maisteritasoisen tutkinnon turvallisuudesta. Vastaavaa koulutusmahdollisuutta ei ole aiemmin ollut tarjolla. TEKSTI: PIRITA SALOMAA - Laureasta on jo valmistunut noin 150 amk:n perustutkinnon suorittanutta turvallisuusalan erikoisosaajaa. Nyt saamme kandidaattitasoisen tutkintomme rinnalle väylän, joka tarjoaa turvallisuusalan ylemmän tason kouluttautumismahdollisuuden myös muille kuin sotilaille ja insinööreille. Heillehän on jo olemassa omat koulutuspaikkansa, yliopettaja Harri Koskenranta Laureasta toteaa tyytyväisenä. - Uuteen koulutusohjelmaan valittavilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta turvallisuustehtävistä sekä alempaa amk-tutkintoa tai kandidaatin tutkintoa yliopistosta. Laureasta jo valmistuneet turvallisuusosaajat ovat sijoittuneet muun muassa turvallisuusjohtajiksi ja -päälliköiksi sekä alan asiantuntija- ja viranomaistehtäviin. - Tulevaisuudessa voimme toivottavasti tarjota myös kansainvälistä turvallisuusalan koulutusta. Vuonna 2010 syntyvä EU:n yhtenäinen korkeakoulualue on meille kannustin englanninkielisen alan koulutuksen tarjoamiseen. Kysyntää sille olisi Suomen rajojen ulkopuoleltakin. Monimutkainen kokonaisuus Koskenranta tarkastelee turvallisuusalaa ja sen koulutusta yli 30 vuoden kokemuksensa tuomalla näkemyksellä. - Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi. Kokonaisturvallisuuden hallinta vaatii tänä päivänä kovatasoista osaamista. Turvallisuuden osa-alueiden koordinointi on vaativaa Turvallisuusjohtamisen - Eri turvallisuussektorien integrointi ei onnistu ilman kokonaisuuden hallintaa. Yrityksen turvallisuudesta vastaavan tulee hallita muun muassa tietoturva, työturvallisuus, palo- ja pelastustoimi, ympäristöturvallisuus, valmiussuunnittelu, tuotevastuukysymykset, kulunvalvonta, tuotannon turvallisuuden varmistaminen ja rikosten torjunta, Koskenranta luettelee. Suomi on edelläkävijä Yritysturvallisuuden tarkastelu kokonaisuutena on Suomessa vielä suhteellisen tuore asia, mutta silti Suomi on Koskenrannan mukaan Euroopan ykkönen turvallisuusasioiden integroinnissa luvulla yrityksissä keskityttiin suojeluasioihin, kuten palo- ja työsuojeluun. Sana yritysturvallisuus ja siihen liittyvä ymmärrys eri osaalueiden integraation tärkeydestä sai meilläkin jalansijaa vasta 1980-luvun puolivälissä. - Nykyisin suojellaan nimenomaan liiketoiminnan jatkuvuutta, ei enää ainoastaan kiinteistöjä ja ihmisiä. Tuoreen selvityksen mukaan jo noin 80 prosenttia yritysjohtajista on sitä mieltä, että turvallisuus ei ole kustannus, vaan olennainen osa liiketoimintaa, Koskenranta mainitsee. koulutus kansainvälistyy viedä myös käytäntöön Riskienhallinnan painoarvon kasvu yritysten toiminnassa näkyy myös turvallisuuskonsultoinnin kasvavana palvelutarjontana. Turvallisuussuunnitelman teettäminen ei yrittäjän riskejä silti vähennä, jos suunnitelman vieminen käytäntöön jää tekemättä. TEKSTI: VESA TOMPURI Yrityksen liikesalaisuudet ovat entistä harvemmin pelkkää vetäjiensä pään sisäistä tietoa. Myös varjelluimmat tiedot on nykyään yleensä dokumentoitu. Jos ja kun ne ovat tiedostoina, on aina olemassa riski, että salaisuus ei säily salaisuutena. Tietovuoto voi tietysti olla muukin kuin tietotekninen vuoto. - Jos yrityksen sisällä on epäilys, että tietoa sen liikesalaisuuksista vuotaa, siinä on useimmiten turvallisuuskonsultoinnin paikka. Vastaavasti jos yrityksen maine on syystä tai toisesta kärsinyt kolauksen, osaava riskienhallintakonsultti voi olla tällaisenkin tilanteen jälkihoidossa avuksi, sanoo toimitusjohtaja Tommi Nyström Prime Sec Oy:stä. Nyström painottaa silti eniten ennaltaehkäisyn merkitystä. - Jokaisessa yrityksessä on pakko ottaa joitakin riskejä, jotta toiminta ylipäänsä sujuu. Nämä kriittiset seikat tulee selvittää ja laatia käytäntöön vietävä suunnitelma kyseisten riskien hallitsemiseksi, Nyström muistuttaa. Jos riskienhallinnan tehostaminen yrityksessä edellyttää projektimaista työskentelyä, konsultin on kyettävä vetämään tällainen projekti. Tämä merkitsee usein koulutuksen järjestämistä ja johdon neuvomista siinä, millaisia toimia yritys tilanteessa tarvitsee ja mitä taas välttämättä ei. - Konsultin rooli on eräänlainen projektivääpelin rooli. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on tunnettava asiakkaan toimiala ja tehtävä kehittämistyötä asiantuntevalla valmentavalla otteella, Nyström kuvailee. Yritysjuhlissakin on riskinsä Suuri osa yritystoiminnan riskeistä liittyy yhtiön jokapäiväiseen toimintaan. Näiden riskien ohella yritysjohto voi joutua miettimään erikoistilanteiden kuten suurten asiakastapahtumien riskienhallintaa. Myös tällaisissa tapauksissa turvallisuuskonsultin tulisi kyetä auttaa. - Laki määrää monia juhlien turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Niiden tuntemuksen ohella turvallisuuskonsultin tulee kyetä varautumaan esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutukseen. Jos esimerkiksi tilaisuuden sähkönkulutus on poikkeuksellisen suuri, tästä seuraaviin teknisiin riskeihin tulee osata varautua, Nyström muistuttaa. Samalla turvallisuuskonsultin on hänen mukaansa kyettävä näkemään myös laajat yhteydet: se, mitkä ovat erilaisten tapahtumien ja riskienhallintatoimenpiteiden hyödyt asiakasyrityksen liiketoiminnalle. Yritystapahtumien järjestäminen ja yritysjohdon riskienhallinta-ajattelu eivät tietenkään ole täysin uusia teemoja Suomessakaan. Turvallisuuskysymyksiin keskittyvä konsultointi sen Konsultin rooli on eräänlainen projektivääpelin rooli kertoo Tommi Nyström Prime Sec Oy:stä. sijaan on vähitellen yleistynyt vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. - Muutaman vuoden sisällä alan kilpailu todennäköisesti kasvaa voimakkaasti. Tärkein tähän johtava syy on mielestäni se, että yritysten kansainvälistyessä myös turvallisuusjohtamisen periaatteet on yrityksissä dokumentoitava täsmällisesti. Myös pk-yritykset joutuvat toimimaan yhä nopeammin muuttuvissa ja mutkikkaammissa ympäristöissä, Tommi Nyström arvioi. Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipoli on järjestänyt turvallisuusjohtamisen koulutusta 1990-luvun alusta lähtien. Yritysten kansainvälistymisen tuoma muutos näkyy myös koulutuksessa. - Turvallisuusjohtamisen ammattilaiset tekevät työtään ympäri maailmaa, ja niinpä myös koulutusohjelmissa painotetaan enemmän kansainvälistä näkökulmaa, kertoo suunnittelija Seija Piiponniemi-Lahti TKK Dipolista. TEKSTI: VESA TOMPURI Perinteisesti teollisia yrityksiä on johtanut tuotannosta vastaava johto, joka on sanonut mitä työntekijöiden tulee tehdä. Vähitellen johtamiskulttuuri on monissa yrityksissä muuttunut niin, että johtajan rooli muistuttaa käskyttäjän asemesta enemmänkin ohjaajaa tai valmentajaa. Johtaminen on saanut myös uusia sisällöllisiä ulottuvuuksia. Laatu, ympäristö ja turvallisuus muodostavat oman osakokonaisuutensa, jonka hallitsemiseksi tarvitaan erikoisosaamista. Tähän haasteeseen vastaamiseksi on tarvittu ja tarvitaan täydennyskoulutusta. Turvallisuusasiat kootaan monissa yrityksissä itsenäiseksi turvallisuusjärjestelmäksi. - Tavoite niin yrityksissä kuin koulutuksessakin on niveltää turvallisuusasiat osaksi liiketoimintaa ja sen johtamista. Toisaalta alaan liittyy erityispiirteitä kuten mutkikasta lainsäädäntöä, jonka vuoksi yrityksen turvallisuusjohtamistyöt tarvitsevat erityisosaamista ja monipuolista aihealueen asiantuntemusta, Seija Piiponniemi-Lahti Alan erityisluonne näkyy hänen mukaansa myös TKK Dipolin turvallisuusjohtamisen koulutukseen pyrkivien ja valittavien määrissä. Koulutusryhmät koostuvat turvallisuusjohtamisen ammattilaisista. - Lähtökohtana on, että Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan osallistuakseen on oltava kokemusta vähintään viisi vuotta alan vaativissa työtehtävissä. Koulutukseen voi toki hakeutua myös yleisjohdon edustaja, jos hänen tehtäviinsä kuuluu turvallisuusasioiden johtaminen, Piiponniemi-Lahti kertoo. Kymmentä lajia turvallisuutta Yritysten toiminnan kansainvälistyminen tuo turvallisuuskysymyksiin uusia painotuksia. Ulkomaantoiminnot nivellettynä ulkomailla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuteen on yksi kymmenestä TKK Dipolin turvallisuusjohtamiskoulutuksen osa-alueesta. Perinteisimmästä päästä turvallisuustarpeita ovat tuotannon ja toiminnan turvallisuus, työturvallisuus, pelastustoimi ja muun muassa tilojen suojaamiseen keskittyvä tilaturvallisuus. Tärkeitä yritykselle ovat olleet ennenkin yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit sekä taloushallinto ja varainhoito, mutta niitä ei välttämättä ole tietoisesti mielletty turvallisuuskysymyksiksi. Ympä- ristöturvallisuus sekä etenkin tieto- ja tietotekninen turvallisuus puolestaan ovat asiakokonaisuuksia, joiden merkitys on kasvanut. - Esimerkiksi tietoturvallisuudella on merkittävä osuus turvallisuusjohtamisessa. Yrityksissä tätä tehtävää hoitavat usein tietoturvallisuuden ammattilaiset, ja työhön hankitaan lisäoppia erillisestä tietoturvallisuuden johtamiseen keskittyvästä täydennyskoulutusohjelmastamme, Seija Piiponniemi-Lahti täsmentää. TKK Dipolin meneillään olevan yhdeksännen Turvallisuusjohdon koulutusohjelman osanottajat opiskelevat 40 lähiopetuspäivän aikana myös esimerkiksi viestintää ja perehtyvät monipuolisesti turvallisuusalan johtamisen erityiskysymyksiin. - Lähiopetuspäivillä on yhä tärkeä paikkansa, mutta verkossa tapahtuvan opetuksen merkitys kasvaa koko ajan, Piiponniemi-Lahti arvioi.

6 10 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 11 Euroviisut turvallisesti takana Helsingin Areenassa pidetyt Eurovision laulukilpailut ovat onnellisesti ohi. Turvallisuusjärjestelyt olivat mittavammat kuin missään muussa Suomessa järjestetyssä viihdetapahtumassa on koskaan ollut. Euroviisujen turvatehtäviin osallistui enimmillään noin 500 henkilöä. TEKSTI: JUHA SALMI, KUVAT: HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN Euroviisujen turvallisuusjärjestelystä Palmiassa johtaneen Björn Åkerblomin vastuulla ovat olleet monien muidenkin Helsingissä pidettyjen massatapahtumien, esimerkiksi yleisurheilun ja jääkiekon MM-kisojen sekä useiden suurkonserttien turvallisuusjärjestelyt. Palmialla oli päävastuu Euroviisujen turvallisuuden sujumisesta. - Kaikki meni suunnitelmien mukaisesti, ehkä odotettuakin paremmin, toteaa turvajärjestelyjä Palmiassa johtanut projektipäällikkö Björn Åkerblom. Palmia vastasi laulukilpailun turvallisuusjärjestelyistä yhdessä Yleisradion, viranomaisten sekä kaupungin eri virastojen ja laitosten kanssa. Erityisesti Palmian vastuulla olivat kokonaisturvallisuuden suunnittelu, vartiointi ja kulunvalvonta. Areenan kisatapahtumien lisäksi turvapalveluja tarvittiin Senaatintorilla ja muualla eri puolilla kaupunkia pidetyissä oheistapahtumissa, lehdistökeskuksessa ja hotelleissa. Areenassa oli valmistavine esityksineen yhteensä kahdeksan yleisötapahtumaa, joihin mahtui runsaat ihmistä kerralla. Yleisöä tuli siis Areenalle sisään ja sieltä ulos moneen kertaan, missä oli omat turvallisuusriskinsä. - Meidän oli kyettävä takaamaan myös rakenteiden ja teknisten järjestelmien turvallisuus - ja ennen kaikkea tv-signaalin häiriötön lähettäminen yli 40 maahan yli 100 miljoonalle tv-katsojalle, Åkerblom toteaa. Suunnittelu ja työnjohto avainasemissa Hän korostaa turvallisuusriskien huolellisen kartoituksen ja turvatoimien suunnittelun tärkeyttä suurten massatapahtumien turvallisuuden varmistamisessa. Yhteen sovitettavia osa-alueita ja elementtejä on runsaasti. Euroviisujen turvajärjestelyiden aikataulu oli Åkerblomin mukaan erittäin tiukka. Oman haasteensa asetti turva-alan ammattitaitoisen henkilökunnan sekä tiettyjen teknisten laitteiden ja järjestelmien saatavuus. - Mietimme tarkkaan, mitä hoidamme itse ja mihin tarvitsimme muiden tuottamia palveluita. Kilpailutimme erityisesti turvallisuustekniikkaan liittyviä erityispalveluja, Åkerblom toteaa. Åkerblomin mukaan myös työnjohto on avainasemassa suurtapahtumien turvallisuuden varmistamisessa. Sen on kyettävä johtamaan ja koordinoimaan erilaisista organisaatioista ja toimintakulttuureista tulevia ihmisiä. - Armeijasta tutut johtamismene- Areenan ympäristö aidattiin euroviisujen ajaksi ja kaikki paikalle saapuneet joutuivat läpikäymään lentokenttätasoa olevan turvatarkastuksen metallinpaljastimineen ja läpivalaisulaitteineen. Teräaseiden ja nesteiden tuonti alueelle oli kielletty. telmät ja hierarkinen organisaatiorakenne ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös näissä tehtävissä. Palmian turvapalveluissa työskentelee normaalioloissa noin 100 turvallisuusalan ammattilaista. Turvapalveluihin kuuluvat muun muassa paikallisvartiointi, piirivartiointi, ympärivuorokautinen kiinteistöjen päivystys ja hälytysten vastaanotto sekä aulapalvelut. Maine ja tietoturva ovat uudet riskit Yritysturvallisuudessa uudenlaisia uhkia ovat tietoturva, yrityssalaisuuskysymykset sekä maineriskit, sanoo yksikönvetäjä Petri Tahvanainen Deloittesta. TEKSTI: HELINÄ HIRVIKORPI Globalisaatio on laajentanut yritysten markkinasuhteita ja muuttanut niiden toimintaympäristöä. Kansainvälisesti toimivien yritysten haasteena on löytää välineitä riskienhallintaan. - Esimerkiksi maineriski ei suoraan vaikuta yritysten talouden mittareihin yrityksen sisällä, mutta ulkopuolisesti se vaikuttaa esimerkiksi osakekursseihin. Maineella voi olla suuriakin vaikutuksia niihin, Petri Tahvanainen Maine on yrityksessä herkkä asia, kerran menetettyä mainetta on vaikea saavuttaa uudelleen. Mainekin on aika pitkälle kiinni yrityksessä työskentelevistä avainhenkilöistä, miten he toimivat ja keiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhtiö toimii. Yrityksellä saattaa olla lukuisia alihankkijoita ketjussa, joiden kautta maineriski saattaa realisoitua. - Varsin merkittävää on miten yritys suhtautuu ympäristökysymyksiin ja eettisiin kysymyksiin sekä millaiset valmiudet sillä on toimia koko yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Kehittyvillä markkinoilla omat haasteensa Kun globaali yritys vaikuttaa useassa maassa, on tärkeää, miten se valitsee paikallisen henkilöstön. Paikallisen hallinnon järjestäminen niin, että yksikkö toimii emomaan yrityskulttuurin mukaisesti, on oleellista. On tietysti maakohtaisia eroavaisuuksia ja erilaisia painotuksia. Jotkut erot selittyvät kuitenkin kulttuurieroilla tai paikallisella lainsäädännöllä. - Samankaltaisuuksia on paljon eri maissa. Mutta erityisesti voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasian maissa, tulee koko ajan uudenlaisia haasteita vastaan verrattuna Suomen toimintaympäristöön, Tahvanainen Uusilla markkinoilla riskienhallinnan merkitys on edelleen korostunut. Jo etabloitumisvaiheessa yritykset joutuvat miettimään riskejään. Harvat yritykset tekevät silti kattavan riskikartoituksen. Uusilla markkinaalueilla riskianalyysin olisi oltava riittävän laaja, säännöllinen ja liiketoimintaan integroitu, koska markkina ja olosuhteet muuttuvat koko ajan. Voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasian maissa, tulee uudenlaisia haasteita vastaan Deloitten tekemän selvityksen mukaan lähes puolet Itä-Euroopan ja Aasian markkinoille investoinneista yrityksistä kohtasivat korruptiota, rikollisuutta tai poliittista häirintää. - Deloitte konsultoi riskienhallinnan prosesseihin liittyvissä asioissa ja arvioi maakohtaisia riskejä. Kansainvälisenä organisaationa sillä on itsellään paikallista informaatiota eri maista, joten Suomesta käsin ei tarvitse arviointeja tehdä, Tahvanainen mainitsee. Save As on Euroopan johtaviin riippumattomiin IT-palveluntarjoajiin kuuluvan PC- WARE Information Technologies AG:n täysin omistama tytäryhtiö. Osana PC-WARE konsernia PC-Ware Finland Oy tarjoaa paikallisesti alan kattavimmat ohjelmistoratkaisut sekä laajan IT-palveluvalikoiman asiakkaiden käyttöön. PC-Ware Finland Oy toimii yhteistyössä alan keskeisten toimittajien kanssa. PC-Ware Finlandilla on Microsoftin Gold Partner Licensing Solutions -kompetenssi ja se toimii yhtenä harvoista Suomen valtuutetuista Adobe lisenssikeskuksista valikoimissaan myös Adoben palvelintuotteet. Asiakkaille, joille turvallisuus on tärkeää Securitas Systems on yli 20-vuotisen historiansa aikana kasvanut järjestelmätoimittajasta yritysturvallisuuden kokonaisratkaisujen osaajaksi. Haluamme auttaa turvallisuutta arvostavia yrityksiä ja yhteisöjä varmistamaan päivittäisten toimintojen häiriöttömän jatkuvuuden tarjoamalla kustannustehokkaita, luotettavia ja innovatiivisia turvaratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Välineitämme tässä tehtävässä ovat: integroidut turvallisuuden hallintajärjestelmät järjestelmäylläpito turvapalvelukeskus call center, help desk etäpalvelut, järjestelmien hallinta kokonaisratkaisut asiantuntija-apu Tutustu johtavaan yritysturvallisuuden integraattoriin osoitteessa: Innovation Trust Empowerment

7 12 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE Tietojärjestelmien käytettävyyden rinnalle ovat nousseet yhtä tärkeinä tekijöinä tietoturvallisuuden muut ulottuvuudet: luottamuksellisuus ja eheys. Hyvän tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi on saatavilla monipuolisia tekniikoita ja erilaisia teknisiä ratkaisuja. Uutta oppia nörttikurssien rinnalle TEKSTI: VESA TOMPURI kaaren vaihe. Myös käyttöönotto on erittäin vaativa, Laaksonen toteaa. Hakkeroinnin vaara vaanii aina Vaikka tietoturvallisuuden keskeinen merkitys on lähes kaikkien tiedostama, tämä ei aina näy sen enempää tie- tojärjestelmähankinnoissa kuin järjestelmien ylläpidossakaan. Käytettävyys korostuu hankintakriteereissä tietoturvan muita osatekijöitä keskeisemmin, ja tietotekniikkaa ulkoistettaessa ylläpito ei läheskään aina sisällä tietoturvan ylläpitoa. - Monesti joudumme toimimaan välikätenä asiakkaamme ja tietojärjestelmän toimittaneen, sitä ylläpitävän yrityksen välillä. Ulkoistaessaan tietojärjestelmän asiakas varsin usein olettaa, että tietoturvan ylläpito sisältyy ylläpitosopimukseen. Kun näin ei olekaan, syntyy herkästi kiistaa siitä, kuka maksaa tietoturvan ylläpitoon tarvittavat työtunnit ja tarvittavat järjestelmämuutokset, Mika Laaksonen pohtii. Laaksosen mielestä olisikin aina erikseen määriteltävä, mitä tietotur- Mitä biometriikka on? Mitä biometriikka tekee? Yksinkertaisin termin se on yksi henkilötunnistuksen keino, joka käyttää hyväkseen ainutlaatuista fysiologista tai käyttäytymiseen liittyvää ominaisuutta, jota ei ole jaettu kenenkään muun kanssa, kuten sormenjälki. Toisin sanoen, vain sinulla on tämä erityinen ominaisuus tai tuntomerkki. Biometriikkateknologioita on useita erityyppisiä, kuten iiristunnistus, verkkokalvon tunnistus, kasvon tunnistus, sormenjäljen tunnistus, käden geometria, äänen tunnistus, näppäimistödynamiikka ja käsialadynamiikka. Kaikki perustuvat ominaisuuksiin, joita pidetään ainutlaatuisina yksilölle, vaikka toiset eivät ole yhtä luotettavia kuin toiset. Esimerkiksi, on yleisesti tiedossa, ettei kahdella henkilöllä voi olla samaa sormenjälkeä. Siten tämä olisi luotettava menetelmä. Toisaalta, järjestel- 13 väärinkäytöksiä esiintyy, on asiakkaan kanssa yhdessä ratkaistava, millaisessa tilanteessa on syytä kääntyä poliisin puoleen. Joskus hakkeri voi paljastua yrityksen entiseksi työntekijäksi. Esimerkiksi henkilö on saattanut perustaa kilpailevan yrityksen ja koettaa saada hyödyllistä tietoa entisen työnantajansa järjestelmistä. Joskus hakkeroinnin syy voi olla katkeruus ja sen herättämä kostonhalu. Tietoturva on koko henkilöstön asia - Teknologian hyödyt saadaan esiin toinnin kattavana osaajana tilintarvasta, kun koko henkilöstö sitoutuu kastus- ja veroneuvontatoimintojen kehittämään ja vaalimaan tietotur- lisäksi. KPMG sekä kouluttaa että neuvoo vallisuutta osana jokapäiväistä toimintaa. Tähän puolestaan auttaa sel- tietoturvallisuuteen liittyvissä kysykeä tietoturvapolitiikka, asianmukai- myksissä ja auditoi eli tarkistaa tietonen ja noudattamiskelpoinen ohjeis- järjestelmien turvallisuutta. - Tarkistamme järjestelmien haatus sekä kunnollinen koulutus, sanoo KPMG:n tietoturvapalveluista vas- voittuvuutta sekä suosittelemme turvallisia konfiguraatioita eli asetuktaava Mika Laaksonen. Mitä tehdä tietoturvallisuuden pa- sia ja hyvää tietokonearkkitehtuuria, rantamiseksi yhtiössä, jonka tieto- Mika Laaksonen kertoo. Monilla yriverkko ja laitteet tyksillä on nykyovat alttiina ulsuunnittelu on ään ISO-standarkoisille ja sisäisildiin perustuva le hyökkäyksille? tietoturvallisuutietoturvallisuuden Paras keino on den hallintajärmika Laaksosen kannalta kriittisin jestelmä. Lisäksi mukaan tässäkin on käytössä tietoasiassa väärinelinkaaren vaihe. turvan parantakäytöksiä ennalmiseksi laadittuja taehkäisevä toiohjeita ja viitekeminta. - Varsin usein saamme toimeksi- hyksiä kuten hyvää tietohallintotapaa antoja, joissa asiakas pyytää uutta tie- korostava COBIT sekä lähinnä tietotojärjestelmää hankkiessaan tarkista- teknisten palvelujen tarjoajille tarkoimaan, onko järjestelmä tietoturvalli- tettu ITIL. Liikenne- ja viestintäministeriön nen. Usein tällöin ollaan jo myöhässä, sillä monesti käyttöönottoon on kaksivuotinen LUOTI-projekti puoaikaa vain vähän, ja tietoturva paljas- lestaan tähtäsi sähköisten palvelujen tuu riittämättömäksi, Laaksonen to- tuottajien tietoturvallisuuden parantamiseen järjestelmän elinkaaren eri teaa. KPMG:n asiantuntijapalvelujen vaiheissa. - LUOTI painotti sitä laajemminkin kysyntä liittyy sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvallisuuteen. Yh- pätevää asiaa, että suunnittelu on tietotiö tunnetaan riskienhallintakonsul- turvallisuuden kannalta kriittisin elin- YRITYSTURVALLISUUS mät, jotka käyttävät äänitunnistusta tai näppäimistödynamiikkaa (kuvio, jolla henkilö kirjoittaa sanoja näppäimistölle) ovat vähemmän luotettavia, koska ääniä voidaan matkia ja kirjoitustyylejä kopioida. TEKSTI: SAFETYSET Biometriikka mahdollistaa erilaisia sovelluksia, ja siksi työnantajat ovat aloittaneet tämän teknologian käytön turvatakseen toimitilojaan ja työntekijöitään. Ensiksi, biometriikkaa voidaan käyttää esimerkiksi työnhakijoiden seulomiseen, taustojen tarkistamiseen ja kulunvalvontaan, tietoverkkoon pääsyn valvontaan, palkanmaksuun j a työajan seurantaan ja moniin muihin tarkoituksiin. Yritykset kohtaavat erilaisia turvallisuusuhkia, kuten työntekijän henkilöllisyyden varastaminen, ilkivalta, huijaus eli toinen työntekijä leimaa poissaolevan kellokortin ja tarvikevarkaudet ja monia muita. Biometriikkajärjestelmän käyttöönoton jälkeen työnantajat voivat valvoa kenellä on pääsy millekin laitteelle, estää vilpilliset työajanseurannan leimaukset ja suojella omaisuuttaan varkauksilta. Lisäksi, työnantajille aiheutuu mittavia kuluja hävinneiden tai varastettujen avainten tai kulkukorttien uusimisesta, virheellisen työajanseurannan korjaamisessa, jotka kaikki voidaan välttää biometrisen kulunvalvontajärjestelmän avulla. Työnteki- jöiden kirjautuminen on helppoa, ja se vie vain minuutin, jonka jälkeen yrityksellä on koko henkilökunnan tunnistustietokanta, ja se voi rajoittaa kulkua tiettyihin yrityksen osiin henkilön työnkuvaan perustuen. Työntekijälle biometrisen järjestelmä tuo myös etuja. Esimerkiksi, työntekijän ei tarvitse enää kantaa aina mukanaan yrityksen avaimia tai kulkukortteja, hän tuo yksinkertaisesti sormen mukanaan. Sormea ei pysty hukkaamaan, niin kuin monille käy avainten tai kulkukorttien kanssa. Lisäksi se automatisoi monta prosessia, joita ehkä nykyisin joutuu tekemään käsin, kuten sisään- ja ulosleimaus. Tällä tavoin työntekijä ei koskaan joudu huolehtimaan, onko unohtanut leimata itsensä sisään, koska sormenjälki tekee sen hänen puolestaan. Hakkerointiin varautumiseksi kurssilaisia perehdytetään tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiin, palomuuritekniikoihin ja antiviruksiin sekä kuormanjako- ja kahdentamisratkaisuihin. va kyseisessä sopimuksessa merkitsee ja sisältää. Näin vältettäisiin yllättävät kustannukset tai lisäkustannusten säikyttämänä laiminlyödystä tie- toturvasta johtuvat häiriötilanteet. - On syytä muistaa, että myöskään sisäinen tietoverkko ei ole turvallinen. Hakkerointi on muuttunut yhä am- mattimaisemmaksi rikollisuudeksi. KPMG:llä on Laaksosen mukaan valmius konsultoida väärinkäytöstilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Jos Jotta yritys voi toivoa tietoturvallisuuden päivittäistä vaalimista, sen on määriteltävä tietoturvallisuuspolitiikkansa. Jottei tämä jäisi pelkiksi periaatteiksi paperilla, tarvitaan koulutusta ja etenkin koulutuksen tulosten mittaamista. Tässä on syy, miksi tietojärjestelmiä koskevan konsultoinnin rinnalle tarvitaan nykyään tietoteknistä ja tietohallinnollista koulutusta myös muille kuin asiantuntijoille. Tämä kehityskulku oli myös taustalla, kun KPMG tämän vuoden keväällä osti tietotekniikkakoulutukseen erikoistuneen Teleware Oy:n. Alun perin lähinnä asiantuntijoille tietotekniikkaa kouluttanut Teleware aikoo kouluttaja, tietoturvaryhmän vetäjä Toni Heinosen mukaan ensi syksynä laajentaa kurssitarjontaansa. - Perinteisten nörttikurssien rinnalle tulee hallinnollista tietoturvaa käsitteleviä kursseja. Ne on tarkoitettu muillekin kuin verkon ylläpitäjille ja muille asiantuntijoille, Heinonen kertoo. Nörttikurssit tulevat jatkossakin tarjoamaan syvällisiä tietopaketteja muun muassa erilaisista verkonsuojaustekniikoista. Hakkerointiin varautumiseksi kurssilaisia perehdytetään tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiin, palomuuritekniikoihin ja antiviruksiin sekä kuormanjako- ja kahdentamisratkaisuihin. - Viime mainitut ovat tärkeä keino, jotta yrityksen liiketoiminta ei lamaannu kokonaan verkon kaatuessa. Myös suurehkot pk-yritykset tarvitsevat yhä useammin tällaisia keinoja kuten äskettäisistä palvelunestohyökkäyksistä on voitu havaita, Heinonen toteaa. Kuinka turvallista biometriikka on? Työntekijäthän saattaisivat vastustaa tällaista järjestelmää. Asia ei välttämättä kuitenkaan ole niin. Tutkimuksissa on todettu, että neljä viidestä työntekijästä ja johtavassa asemassa olevista olisivat halukkaita ottamaan käyttöön henkilökortin, jossa olisi heidän kuvansa, perushenkilötiedot ja biometrinen tunniste, kuten sormenjälki. Entä yksityisyys ja henkilökohtaiset tiedot? Kuinka turvallista se on? Työntekijän henkilötiedot ovat täysin turvassa, koska sormenjälkeä ei ole tallennettu mihinkään, vaan sormenjälkeä vastaa matemaattinen malli, sormenjälkialgoritmi. Biometriikan kehittäjät ovat lisänneet turvallisuustoimenpiteitä järjestelmiinsä suojatakseen työntekijöitä. Kaikki tiedot ovat hyvin salattuja, joten vaikka joku pystyisikin murtamaan järjestelmän olisi hänen lisäksi murrettava monimutkainen koodi päästäkseen henkilötietoihin käsiksi, mikä on todella epätodennäköistä. Älykortteja käyttävät järjestelmät mahdollistavat sen, että sormenjälkimallinteen hallinta pysyy työntekijällä. Mallinne on siis tallennettu suoraan älykortille yrityksen tietokannan asemesta. Älykortissa on siru, johon on tallennettu sormenjälkimallinne. Kun työntekijä haluaa päästä toimitiloihin sisään, näyttää hän lukijalle korttia ja asettaa sen jälkeen sormensa lukijalle. Koko prosessiin ei kulu aikaa edes kahta sekuntia. Lukija tarkistaa sormenjäljen korttiin tallennetun mallinteen perusteella. Työntekijän ei tarvitse huolehtia siitä, että joku pääsisi käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin, sillä älykortti on työntekijän hallussa koko ajan. Jos kortti hukkuu, ei kukaan pääse sen avulla toimitiloihin, koska sormenjälki ei täsmäisi. Sirulle tallennettuihin tietoihin ei myöskään pääse käsiksi, sillä tieto on salattua. Tämä biometrinen järjestelmä ei voi vakoilla sinua eikä esimerkiksi tietää, missä söit lounasta tai seurata sinua illalla kotiin.

8 14 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 15 Vakuutusala haluaa vaikuttaa turvallisuusasenteisiin ja kulttuuriin Yritystuvallisuuden edistäminen on myös vakuutusyhtiöiden intressi. Johtaja Veli Matti Ojala Finanssialan Keskusliitosta muistuttaa, että jokainen torjuttu tai pienennetty vahinko edesauttaa vakuutusmaksujen säilymistä kohtuullisella tasolla. Pelastustoiminta TEKSTI: PIRITA SALOMAA Pelastustoiminta on yrityksen turvallisuussuunnitelman keskeinen osa, joka koostuu mm. seuraavista asia-kokonaisuuksista: Vakuutusyhtiöillä on hyvät edellytykset yritysturvallisuuden edistämiseen ja siihen liittyvistä asioista tiedottamiseen. Toisin kuin viranomaisille vakuutusyhtiöille kertyy tietoa myös vahinkojen taloudellisesta merkityksestä. - Viranomaisten tilastoissa vahingot ovat pääsääntöisesti vain kappaleita. Vakuutusyhtiöissä tiedetään vahinkojen lukumäärän lisäksi myös se, millaiset ovat niiden aiheuttamat taloudelliset menetykset, Ojala kertoo. Ojalan mukaan yritysturvallisuuden kehityksessä on nähtävissä sekä hyviä että huonoja esimerkkejä. Viime vuosi oli vahinkokehityksen kannalta erityisen kehno. Yrityksissä sattui suuri määrä isoja palovahinkoja. - Toisaalta olemme kumppaniyhteistyön voimin myös onnistuneet pienentämään vahinkojen määrää. Esimerkiksi hitsauksesta aiheutuneet palovahingot ovat vähentyneet merkittävästi. Asenteet kuntoon Vakuutusala pyrkii vaikuttamaan ennen kaikkea turvallisuusasenteisiin ja kulttuuriin. - Olemme myös mukana turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehittämisessä. Lisäksi alalla laaditaan turvallisuusja suojeluohjeita, jotka velvoittavat vakuutuksenottajia, Ojala kuvaa vakuutusalan roolia yritysturvallisuuden edistämisessä. Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö ovat Ojalan mielestä merkittäviä haasteita yritysturvallisuudelle. - Kun yritykseen tulee töihin väkeä toisista kulttuureista tai osa henkilöstöstä on vahvuudessa vain lyhyen aikaa, on turvallisuusasioista tiedottaminen ja tietyn turvallisuustason säilyttäminen vielä tavallistakin haasteellisempaa. Verkostoituminen tuo haasteita Ojala alleviivaa yritysten johdon roolia yritysturvallisuuden edistämisessä. - Johdon suhtautuminen on avainkysymys. Heidän asenteensa ja viestintätaitonsa ratkaisevat, kuinka hyvin turvallisuusasioissa onnistutaan. Yritysturvallisuuden merkitys liiketoiminnalle on korostunut yritysten verkostoitumisen myötä. Yhdelle verkoston yritykselle sattunut vahinko voi pysäyttää muidenkin verkostoon kuuluvien yritysten tuotannon, Itsenäinen Securitas Systems Vielä viime vuonna Securitas-ryhmässä toimi neljä turvallisuuden eri osa-alueisiin erikoistunutta divisioonaa. Näistä Securitas keskittyi vartiontiliiketoimintaan ja Systems-divisioona tuotti ryhmän tarjoamat tekniset turvajärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut. TEKSTI: SECURITAS SYSTEMS Syyskuun 2006 jälkeen Securitas-ryhmää ei enää ole olemassa. Ryhmästä irtaantunut ja Tukholman pörssiin listautunut Securitas Systems on siis tänään itsenäinen, tällä hetkellä 17 maassa toimiva turvallisuuskonserni. Suomessa Securitas Systems Oy:llä on 20-vuotinen historia teknisten turvajärjestelmien ja palvelujen toimittajana. Yhtiö näkee tänä päivänä itsensä yritysturvallisuuden integraattorina, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan varmistamaan päivittäisten toimintojen jatkuvuus tuottamalla kokonaisvaltaisia turvaratkaisuja. - Keskittyminen ja erikoistuminen ovat aina olleet toimintamme kehityksen kulmakiviä, toteaa Securitas Systems Oy:n kehitysjohtaja Reijo Tiilikainen. - Itsenäistymisemme myötä olemme syventäneet keskittymistämme ja organisoituneet toimialoittain erikoistuneisiin liiketoimintayksiköihin. Toimintatapamme perustuu erilaisten toimialojen yleisten sekä erityistarpeiden huomioimiseen. Liiketoimintayksiköt keskittyvät kukin omaan toimialueeseensa tavoitteenaan toimia asiakkaan turvallisuuskumppanina. Heidän tehtävänsä on yhteistyössä asiakkaiden kanssa tunnistaa riskejä, uhkia ja ongelmia sekä löytää asiakasta parhaiten palvelevia kustannustehokkaita ratkaisuja yhdistämällä viimeisin hyväksi todennettu teknologia asiakaskeskeisiin palvelutuotteisiin. Tämä toimintatapa on yhtenevä kaikissa Systems-maissa, Tiilikainen jatkaa. - Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä. Lähes kaikilla organisaatiomme osa-alueilla järjestetään kansainvälisiä tapaamisia säännöllisesti. Keskustelunaiheita ovat mm. osallistujamaiden kulloisetkin turvallisuushaasteet ja niihin luodut ratkaisumallit, viestintäpäällikkö Jari Semi täydentää. kun puskurivarastoja ei enää nykypäivänä ole. - Vaikka sääkatastrofi t eivät vielä ole yltäneet Suomeen asti, voivat muualla maailmassa sattuneet tuhot heijastua myös Suomeen, jos suomalaiset yritykset eivät ole osanneet varautua ulkomaisten kumppaniensa vahinkoihin, Ojala huomauttaa. Erikoistumisessa integraattoriksi ei riitä yhteistyö pelkästään oman kansainvälisen konsernin sisällä. Securitas Systems näkee myös verkostoitumisen kotimaassa tärkeänä osana integraattoritoimintaa. - Olisi epärealistista kuvitella pystyvänsä erikoistumaan kaiken turvallisuuteen liittyvän palvelun ja tekniikan tuottamiseen itse, Semi tähdentää. - Partneruuden kehittäminen on meille tärkeä asia ja käytämme tarvittaessa myös ostopalveluita. Oleellisinta on, että asiakas saa meiltä koko tarvitsemansa turvallisuusratkaisun, Semi toteaa. - Avainroolissa toiminnassamme on avoin vuorovaikutus asiakkaiden ja Systemsin välillä. Ratkaisusta voidaan oikeastaan puhua vasta, kun turvajärjestelmään (esim. kulunvalvonta, rikosilmoitin, kameravalvonta, paloilmoitin, tuotesuoja, henkilöturva) on liitetty kulloisenkin asiakkaan tarvitseman turvatason edellyttämät palvelut, Tiilikainen selvittää. - Palvelumme kehittyvät ja ovat pitkälle suunniteltu yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Niiden päätarkoitus on auttaa asiakkaitamme turvallisuusjärjestelmien hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Järjestelmiä voidaan palvelutuotteiden avulla valvoa, hallita ja diagnosoida etänä. Turvallisuusinvestointeja harkittaessa tulisi huomioida myös elinkaariajattelu, jossa ratkaisun kustannukset jakautuvat koko elinkaaren ajalle eikä ainoastaan hankintahetkeen, Tiilikainen jatkaa. - Turvallisuuden johtaminen on olennainen osa menestyvän yrityksen johtamista ja se tulisi integroida yhtiön liiketoimintaan strategian ja arvojen tasolta lähtien. Asenteiden merkitystä ei voi kylliksi korostaa. Turvallisuuden johtaminen yrityksessä kytkee henkilöstön arvot, asenteet, sitoutumisen ja motivaation osaksi turvallisuuskulttuuria. Toteuttamiseen tarvitaan leadershipiä, ohjeistusta sekä sisäistä kouluttamista. Jos turvallisuuskulttuuri ei vakiinnu henkilöstön arvostamaksi osaksi yrityksen tai yhteisön luontaista toimintaa, ei teknisistä järjestelmistäkään saada irti täyttä hyötyä, Tiilikainen lopettaa. Aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen vaatii suunnitelmallisuutta - Aineettomiin oikeuksiin eli esimerkiksi patentteihin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvien juridisten riskien hallinnassa korostuu suunnitelmallisuus, sanoo aineettomiin oikeuksiin erikoistunut asianajaja Pekka Tarkela Asianajotoimisto Borenius & Kemppiseltä. TEKSTI: PIRITA SALOMAA Tarkela korostaa, että aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen on yksi niistä yritysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus. - Astia ei saa falskata. Haitallisten tietovuotojen ennalta ehkäiseminen edellyttää järjestelmällisyyttä. - Keskeistä on päättää, mitä ovat ne asiat, joista voidaan kertoa ulospäin ja mitä ne, joista pidetään suu visusti kiinni. Näiden päätösten viestiminen koko henkilöstölle ja yhteisen ymmärryksen luominen ovat viestinnällisesti haasteellisia. Etenkin, kun ratkaisut ovat usein tapauskohtaisia. Tarkkana kumppanuussuhteissa Yrityssalaisuudet voivat liittyä myös muihin kuin aineettomiin oikeuksiin. Esimerkiksi asiakkuuksia koskevat tiedot ovat usein salaisia. - Kahden tai useamman yrityksen yrityksen varautumis- ja suunnitelmavelvoitteet pelastussuunnitelma - ulkoalueet, jossa työskennellään tai järjestetään tilaisuuksia - työpaikkakohtaiset järjestelyt rakennuksissa - rakenteelliset toimenpiteet - toiminnan edellyttämä materiaali - toimenpiteet uhkien torjumiseksi vartiointi ja kulunvalvonta - sammutus ja pelastaminen - ensiapu - korjaus ja raivaus huolto varautuminen suuronnettomuuksiin - tulipalot, kemikaali-, kaasu-, ja säteilyonnettomuudet vakuutusyhtiöiden suojeluehdot ja suojeluohjeet kesken toteutettavat tuotekehitysprojektit voivat olla riskialttiita yrityssalaisuuksien säilymisen kannalta. Kun kumppanuus on tiivistä, saattaa projektissa mukana olevilta hämärtyä, mitkä asiat on syytä pitää vain oman yrityksen henkilöstön tiedossa. - Myös yritysmaailman ja tiedeyhteisöjen yhteisprojekteissa piilee sudenkuoppia. Ei ole ennen kuulumatonta, että hankkeessa mukana ollut tutkija julkaisee projektin tulokset tieteellisessä julkaisussa ennen aikojaan. Eli ennen kuin keksinnölle on esimerkiksi haettu patenttia. Sitähän voi hakea vain aiemmin julkaisemattomalle keksinnölle, Tarkela huomauttaa. Vahinko ei tule kello kaulassa Se, että tietovuodot tapahtuvat hel- posti erehdyksessä, ja usein kumppanuuden kaltaisissa positiivisissa tilanteissa, on Tarkelan mukaan erityisen iso haaste yritysturvallisuudesta vastaaville. - Yritysturvallisuuden varmistaminen ei enää merkitse vain tahallisten rikkeiden torjuntaa. Yritykset ovat koko ajan enemmän tekemisissä ulkopuolisten tahojen paloturvallisuus - rakennusten paloturvallisuus: - paloluokittelu - kantavat rakenteet - palo-osastointi - pelastus- ja sammutusjärjestelyt - tuhopolttojen torjunta teknillinen turvallisuustaso - alkusammutuskalusto - automaattinen paloilmoitin - automaattinen sammutuslaitteisto - savunpoisto - turva- ja merkkivalaistus - turvallisuusopasteet tulitöiden turvallisuus pelastusalan laitteiden määräaikaistarkastukset, kunnossapito-ohjelmat ja huolto TEKSTI: YRITYSTURVALLISUUS EK kanssa ja niistä ulospäin suuntautuvan kommunikaation määrä on valtava. On äärimmäisen haasteellista pysyä ajan tasalla siitä, mitä asioita yrityksessä tapahtuu ja mitä riskejä niissä voi piillä. - Vain etukäteen mietitty ohjeistus ja sen huolellinen viestintä auttavat torjumaan yrityksen sisältäkin tulevia uhkia, Tarkela painottaa.

9

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Ennen kokousta seminaari: Ohjelmistoliiketoiminnan paneeli: Kuinka iso pitää olla, jotta pärjää? Paikka: Aika: ke

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot