TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. Sivu 4 TEKNOLOGIA EI KORVAA IHMISTÄ On tärkeää, että yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien turvallisuustietoisuutta ylläpidetään koko ajan. Sivu 6 Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 TUTKINTO TURVALLISUUDESTA Syksyllä alkaa turvallisuusalan koulutusohjelma, jossa voi suorittaa maisteritasoisen tutkinnon turvallisuudesta. Sivut 8-9 EUROVIISUT TURVALLISESTI TAKANA Turvallisuusjärjestelyt olivat mittavimmat kuin missään muussa Suomessa järjestetyssä viihdetapahtumassa. Sivut TIETOTURVA -HENKILÖSTÖN ASIA Hyvän tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi on tarjolla monipuolisia tekniikoita ja ratkaisuja. Sivut 12-13

2 ILMOITUSLIITE Toukokuu 2007 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 YRITYSTURVALLISUUS - TEKNOLOGIA EI KORVAA TUTKINTO TURVALLISUUDESTA EUROVIISUT TURVALLISESTI TIETOTURVA OSA YRITYSTOIMINTAA IHMISTÄ Syksyllä alkaa turvallisuusalan koulutusohjelma, jossa voi suorittaa Turvallisuusjärjestelyt olivat mitta- Hyvän tietoturvallisuuden mahdol- TAKANA -HENKILÖSTÖN ASIA Yritysturvallisuus on yksi yritysten On tärkeää, että yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien turvallisuustie- maisteritasoisen tutkinnon turvallivimmat kuin missään muussa Suolistamiseksi on tarjolla monipuolisia olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. toisuutta ylläpidetään koko ajan. suudesta. messa järjestetyssaä viihdetapahtumassa. Sivut Sivut tekniikoita ja ratkaisuja. Sivu 4 Sivu 6 Sivut YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE Yhdessä kohti yritysturvallisuutta Turvallisuutta voidaan tarkastella eri tasoilla ja eri näkökulmista. Yrityksissä on hyvä keskustella siitä, mitä turvallisuus eri osapuolille tarkoittaa ja miten turvallisuus koetaan. Jos turvallisuus nähdään tavoitteellisena vahingoittumattomuuden tilana eli varmuutena vaarojen ja vahinkojen puuttumisesta, on pohdittava, miten tällaiseen tilaan päästään ja miten tilaa ylläpidetään jatkuvassa muutoksen ympäristössä. Kuinka paljon turvallisuudessa on kyse esimerkiksi teknisistä järjestelmistä, ihmisen toiminnasta tai organisaation kulttuurista? Uhkien kirjo on laaja ja tarkastelua voidaan jakaa työ-, ympäristö-, tieto- ja kiinteistöturvallisuuteen sekä muihin yritysturvallisuuden osa-alueisiin. Suojattavina kohteina nähdään ihmiset, ympäristö sekä yrityksen kiinteä ja aineeton omaisuus. Vaikutuksia voi miettiä myös yksilön, verkostojen ja yhteiskunnan kannalta. Erilaisten uhkien ja vaikutusten tarkastelu auttaa ymmärtämään, millainen merkitys turvallisuudella on yrityksen liiketoiminnalle. HELSINKI TUKHOLMA LONTOO ZÜRICH MADRID OSLO KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO DUBLIN PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS Suuremmissa ja riskien moninaisuuden kannalta haasteellisimmissa organisaatioissa yritysturvallisuuden eri osa-alueiden koordinointi ja asiantuntemus jakaantuvat usein eri henkilöille, ryhmille ja yksiköille. Vastuun ja tehtävien jakautuminen ylimmälle johdolle, sisäisille turvallisuusasiantuntijoille, linjajohdolle, työntekijöille sekä ulkoisille toimijoille synnyttää yhteistyötarpeen. Haasteena on erityisesti yritysturvallisuuden kokonaiskuvan muodostaminen, eri osa-alueiden välisten yhteisten toimintojen koordinointi sekä eri osa-alueiden painotusten loogisuus. Yritysturvallisuudessa yhteistyön ja vuorovaikutuksen hyödyt liittyvät eri toimijoiden kokemusten, käsitysten, näkökulmien ja tietojen jakamisen kautta tapahtuvaan organisatoriseen oppimiseen. Yhteistyötä tehdään ryhmissä ja henkilötasolla, osallistumalla sekä päivittäisen työn ohessa kommunikoimalla. Yhteistyöllä eri toimijat pidetään kiinni yhteisessä yritysturvallisuuden tavoitteessa. Yhteisen turvallisuuskäsityksen muodostamisella pyritään muun muassa siihen, ettei yksittäistä yritysturvallisuuden osa-aluetta kehitetä muiden alueiden kustannuksella. Yhteistyötarve liittyy myös turvallisuusepäkohtien esiin nostamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Yhteistyötä ja avoimuutta arvostava kulttuuri voi kehittyä vähitellen onnistuneiden yhteistyökokemusten ja hyötyjen kokemisen myötä. Yrityksissä tätä kehitystä voidaan tukea luomalla vuorovaikutuskanavia ja yhteistyökäytäntöjä. Marinka Lanne Tutkija (DI väit.) Kirjoittaja työskentelee VTT:llä tutkijana (pääaihealueinaan riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen). Hänen turvallisuustekniikan alaan kuuluva väitöskirjansa Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa - Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tuotantotalouden osastolla Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: fi/inf/pdf/publications/2007/p632.pdf PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Olli Aho, TOIMITTAJAT: Pirita Salomaa, Vesa Tompuri, Helinä Hirvikorpi, Päivi Remes-Korhonen YRITYSTURVALLISUUS YRITYSTURVALLISUUS ON MEDIAPLANETIN TUOTTA- MA TEEMALEHTI JA ILMES- TYY TALOUSSANOMIEN YH- TEYDESSÄ TAVOITTA- EN LUKIJAA. SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Yritysturvallisuus on keskeinen osa hyvää yrityskuvaa...4 Turvallisuustyö ehkäisee vahinkoja ja rikoksia Teknologia ei korvaa ihmisten turvallisuustyötä Yritysten tärkeimmät riskit on usein heikoimmin hallittu...7 Turvallisuudesta voi pian suorittaa ylemmänkin AMK-tutkinnon Turvallisuusjohtamisen koulutus kansainvälistyy...8 Turvallisuussuunnitelma kannattaa viedä myös käytäntöön...9 Euroviisut turvallisesti takana Maine ja tietoturva ovat uudet riskit...11 Tietoturva on koko henkilöstön asia Biometrinen tunnistaminen Vakuutusala haluaa vaikuttaa turvallisuusasenteisiin ja -kulttuuriin Itsenäinen Securitas systems Pelastustoiminta Aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen vaatii suunnitelmallisuutta TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Nora Helanto, GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: Mikko Hänninen, SIVUNVALMISTUS/REPRO: HEKU, KUVAT: istockphoto.com JAETAAN TALOUSSANOMIEN VÄLISSÄ: LISÄTIETOJA SUOMI MEDIAPLANET OY:N TEEMALEHDISTÄ: Suomi Mediaplanet Oy, Pohjois-esplanadi 37 c, Helsinki Hyvinvointia ja turvallisuutta läpi elämän. CISSP CISSP on arvostettu kansainvälinen, toimittajista riippumaton tutkinto, jossa vaatimuksena International Information Systems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemän yhteisen tietokannan hallinta. Tämä kattaa laajasti tietoturva-ammattilaisen tarvitsemat osa-alueet. Tutkinto on tarkoitettu jo kokeneille tietoturva-ammattilaisille, joilla on jo aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammalta osa-alueelta. CISSP valmennus järjestetään CISM CISM on arvostettu kansainvälinen, toimittajariippumaton tutkinto tietoturvajohtamiseen, jonka sisältö on Information Systems Audit and Control Associationin (ISACA) määrittämä ja ylläpitämä. Tutkinto on tarkoitettu kokeneelle, useita vuosia alalla toimineille tietoturva-ammattilaisille. CISM valmennus järjestetään KOULUTUSOHJELMAT VAHTIKO - Julkishallinnon tietoturvan koulutusohjelma Linux-koulutusohjelma (3+3+3 pv.) Verkkoasiantuntijan koulutusohjelma, 1.jakso, YLEISKURSSIT Modernin tietoliikenteen perusteet , IP-tekniikan perusteet Mobiiliverkkojen tekniikat TCP/IP-VERKOT TCP/IP-tekniikat, , IP-tekniikan perusteet, Session Initiation Protocol (SIP), IP-puhe, MPLS, MICROSOFT SUOMEN JOHTAVA LIIKETOIMINNAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN ORGANISAATIO PALVELUKSESSASI Telewaren osaamisen kehittämisen malli on organisaation tarpeiden mukaan räätälöityvä prosessi. Se mahdollistaa yksilöllisten ja organisaatiollisten tarpeiden tunnistamisen sekä oikeiden koulutusratkaisujen ja tapojen käytön henkilöstön kehittämisessä. Telewaren koulutus tuottaa mitattavaa osaamisen nousua, motivoituneita työntekijöitä sekä työkaluja organisaation kehittämiseen. Tavoitteena on löytää sellaiset osaamisen kehittämisen ratkaisut, joilla parhaiten tuetaan asiakkaan toimintaa. Koulutuksen lisäksi palvelut kattavat myös osaamisen kehittämisen suunnittelun sekä koulutuksen hallinnointi- ja ulkoistuspalvelut. Koulutus osa-alueemme Teknologiakoulutus johdolle, asiantuntijoille ja loppukäyttäjille Sovellus- ja päätelaitekoulutus Johtaminen ja esimiestyö Koulutuksen ulkoistus- ja hallinnointipalvelut. Microsoft Certified Desktop Support Technician: , : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment Microsoft Varmennepalvelu 1, Windows Server Update Services WSUS : Installing and Configuring the Windows Vista Operating System, MCITP: Microsoft Certified Enterprise Support Technician, osat 1+2 (4+4 pv) : Deploying Microsoft Office Professional Plus 2007, : Deploying Microsoft Windows Vista Business Desktops, Windows Active Directory, Windows SharePoint Services WSS 2.0 ja 3.0, Windows Active Directory Group Policy hallinta, : Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003, : Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure Windows Vista I Asennus, Windows Vista II Hallinta ja konfigurointi Windows Vista III Vaativa hallinta, Windows Vista ja Longhorn aamubrunssi, Windows Server 2008 esittely , Turvallisen WLANin rakentaminen Windowsverkossa, : Maintaining a Microsoft SQL Server Johdon ja tietohallinnon IT-koulutus HOT! Tietoturva ja tietoriskit Henkilöstö ja tietoturva Fyysinen tietoturva Tietoturvaloukkausten hallinta ja tutkiminen Tietoriskien analyysi TIETOTURVA Tietoverkkosodankäynnin jatkokurssi Microsoft Internet Information Server 6.0 Security, Teknisen tietoturvan perusteet Tietomurroilta suojautuminen Linux-tietoturva Turvallisen WLANin rakentaminen Windowsverkossa ISO ja muut tietoturvastandardit Lainsäädäntö ja tietoturvaan liittyvät ulkoiset vaatimukset Sähköisen palvelun tietoturva projektipäälliköille Tietoturva IT-hankinnoissa ja ulkoistuksissa Tietoriskien analyysi Tietoturvan hallinnan perusteet LINUX/UNIX Linux/Unix -perusteet ja verkkokäyttö , Linuxin vaativa ylläpito Tehokkaat ja vikasietoiset linux-palvelimet Linuxin asennus ja ylläpito , Linux Thin Client / LTSP Linux-verkkopalvelut LANGATTOMAT JÄRJESTELMÄT JA TELETEKNIIKKA Langattomat lähiverkot (WLAN) WLAN-verkkojen vianselvitys, WiMAX Mobiiliverkkojen tekniikat, CISCO SYSTEMS Tarkemmat tiedot asiantuntijakursseistamme ja aikatauluista: ja asiakaspalvelustamme ISCW Implementing Secure Converged Wide Area Networks ICND Interconnecting Cisco Network Devices , BSCI Building Scalable Cisco Internetworks , CCNA-tutkinnon valmennuspaketti, Cisco PIX and ASA Essentials 1, Cisco-kytkimet BCMSN Building Cisco Multilayer Switched Networks BGP-reititys ARCH Designing Cisco Network Service Architectures CIPT Cisco IP Telephony, part 1, IP-PUHE IP Multimedia Subsystem (IMS) , IP-puhe Session Initiation Protocol (SIP), LÄHIVERKOT JA DATASIIRTO HP-Kytkimet, , Cisco-kytkimet, xdsl-liitännät, Broadband Forum, Lähiverkkotekniikat, Yli 600 kurssia osoitteessa TUTUSTU! BGP-reititys, DNS-nimipalvelu, Mobile IP, Database, Lisää kursseja:

3 4 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE Yritysturvallisuus on keskeinen osa hyvää yrityskuvaa Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden olennaisista edellytyksistä. Se ei ole vain uhkatilanteissa käyttöön otettava työkalupakki, vaan yhä keskeisempi ja näkyvämpi osa yrityskulttuuria. TEKSTI: PIRITA SALOMAA Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yritysturvallisuustoimistossa tehdään hartiavoimin töitä liiton jäsenyritysten turvallisuuden edistämiseksi. Siellä painotetaan yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä eri toimijoiden välillä. Toimiston päällikkö Kalevi Tiihonen puhuu etenkin alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön puolesta. - Yritysten turvallisuutta voidaan selkeästi parantaa paitsi lainsäädäntötoimin, niin myös edistämällä kumppanuutta, tietojenvaihtoa ja omaehtoisia hyviä käytäntöjä. - Julkisen ja avoimen sektorin alueellinen ja paikallinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia, kun kunnat, viranomaiset, paikalliset yritykset ja muut tärkeät toimijat keskustelevat konkreettisesti turvallisuuskysymyksistä ja kartoittavat toimintamalleja, Tiihonen Myös yritysten keskinäinen verkostoituminen on yritysturvallisuuden kannalta myönteinen asia. - Verkostoissa toimivilla yrityksillä on yhteiset pelisäännöt, jotka kattavat myös turvallisuusasiat. Verkostoihin ei pääse edes mukaan, jos ei ole valmis sitoutumaan yhdessä määriteltäviin laatukriteereihin, joihin myös turvallisuus kuuluu. Turvallisuus on siis myös kilpailutekijä. Turvallisuus on jokaisen asia Tiihonen on huolissaan siitä, että liian monessa suomalaisyrityksessä ei ymmärretä yritysturvallisuuden liiketoiminnalle ja tuloksen tekemiselle antamaa tukea. Turvallisuusasiat ovat hänen mukaansa entistä merkittävämpi osa niitä työelämän pelisääntöjä, joilla tulosta tehdään. - Yritysturvallisuus ei tänä päivänä ole vain operatiivista toimintaa. Sen pitää olla osa toimintakulttuuria ja taata siten yritysten häiriötön toiminta sekä turvallinen toiminta- ja asiointiympäristö. - Keskeinen turvallisuustekijä on yritysten henkilöstön tietoisuuden tasosta ja motivaatioista huolehtiminen. Jokaisen on tunnettava vastuun- sa ja tiedettävä, miten pitää toimia silloin, jos yrityksen tai sen henkilöstön turvallisuus on uhattuna, Tiihonen painottaa Johtaminen näyttää tietä Monissa yrityksissä uskotaan, että nykypäivän uhkatilanteet liittyvät vain tietoyhteiskunnan haavoittuvuuksiin. Muihin suuriin uhkiin, kuten esimerkiksi infrastruktuurin toiminnan häiriöihin ja luonnonkatastrofeista johtuvien ongelmien lisääntymiseen ei yrityksissä ole Tiihosen mukaan varauduttu vielä riittävästi. Riskitietoisuuden lisääminen on hänestä keskeinen asia. - Yritysten kannattaa laatia turvallisuussuunnitelma, jonka mukaan ne voivat toimia uhkatilanteesta riippumatta. Kun yrityksen perusturvallisuus ja varautuminen uhkiin ovat kunnossa, pätevät mallin mukaiset toimintatavat kaikilla yritysturvallisuuden osa-alueilla olipa uhka millainen tahansa. - Yritysten turvallisuustoiminnan ohjauksesta käytetään usein termiä turvallisuusjohtaminen. Se on osa normaalia yrityksen johtamista. Tällöin turvallisuusnäkökohdat sisältyvät yrityksen strategiaan ja päätöksentekoon, Tiihonen linjaa. Kun turvallisuus onnistutaan suhteuttamaan ja kytkemään yrityksen perustehtävään eli kannattavaan liiketoimintaan, on sitoutuminen yritysturvallisuustyöhönkin luontevaa ja johtaa pysyvään turvallisuuskulttuuriin. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen yli maiden rajojen lisää yritysten haasteita Yritysturvallisuuden osa-alueet Yritysturvallisuus EK:n mukaan 1. Tuotannonturvallisuus Työturvallisuus Ympäristöturvallisuus Pelastustoiminta Valmiussuunnittelu Tietoturvallisuus Henkilöturvallisuus Kiinteistöturvallisuus Ulkomaanturvallisuus Rikosturvallisuus Maailma muuttuu Tiihonen kertoo, että suomalaisyritysten kansainvälistyminen ja globalisaation myötä syntyneet uudet uhkakuvat ovat tuoneet yritysturvallisuuskeskusteluun kokonaan uusia näköaloja. - Kun suomalainen yritys laajenee ulkomaille, se joutuu kohtaamaan aivan uudenlaisia uhkia. Yrityksen valmiuksien reagoida uhka- ja kriisitilanteissa täytyy tällöin olla vieläkin paremmalla tasolla kuin vain kotimaassa toimittaessa. Erilaiset kriisi- ja erityistilanteiden hallintamallit ovat jo arkipäivää monissa globaaleilla markkinoilla toimivissa yrityksissä. - Myös työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen yli maiden rajojen lisää yritysten haasteita. Terveydenhuoltojärjestelmä ei ole kaikkialla samanlainen. Siksi työntekijöiden terveyteen liittyvät riskit on otettava entistä huolellisemmin huomioon Suomea pidetään yritysten toiminnan kannalta turvallisena maana. - Meille on tärkeää, että pystymme myös käytännön tasolla osoittamaan, että näin on. Siten parannamme mahdollisuuksiamme saada ulkomaista yritystoimintaa Suomeen. - Jos taas suomalaisyritykset haluavat mukaan esimerkiksi kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden mukaisiin hankkeisiin, on niiden saatava puhtaat paperit turvallisuusauditoinneissa, Tiihonen huomauttaa. ILMOITUS Automaattinen varmuuskopiointi säästää aikaa, vaivaa ja selvää rahaa Automaattinen varmuuskopiointi on saapunut pk-yrityksiin Automaattinen varmuuskopiointi on noussut todelliseksi ilmiöksi pk-yrityksissä. Pelkästään tänä vuonna sadat yritykset ovat siirtyneet käyttämään automaattista varmuuskopiointia. Automaattinen varmuuskopiointi on vastaus alan polttavimpaan ongelmaan, eli tietojen katoamiseen ja tietoturvaan. Automaattisen varmennuksen johtava yritys, Storage IT, on kehittänyt automaattisen varmuuskopiointiratkaisun, joka on suunniteltu juuri pk-yritysten tarpeita varten. Ratkaisu on tarpeen, sillä tietojen katoaminen on yritysmaailmassa erittäin yleistä. Storage IT:n teettämän tutkimuksen mukaan suurimmassa osassa yrityksiä on koettu tiedonmenetyksiä ja yli kolmanneksessa yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes poikkeuksetta tiedonmenetyksistä koituu yrityksille tuntuvia taloudellisia vahinkoja. - Tämä on turhaa, sillä yleisesti ottaen kaikki nämä tiedonmenetykset olisi pystytty ehkäisemään automaattisen varmuuskopiointijärjestelmän avulla, sanoo Storage IT:n toimitusjohtaja Kalle Koskinen. Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että niin monessa pk-yrityksessä varmuuskopiointeja ei hoideta kunnolla. Vanhanaikaisesti käsin tehtynä varmuuskopiointi on liian vaivalloista sekä hankalaa ja vie paljon kallista työaikaa. - Sitä paitsi se on aivan turhaa, koska Storage IT Storage IT on suomalainen tiedonvarmennukseen keskittynyt yritys. Yrityksen ratkaisuja on käytetty pk-yrityksissä jo vuodesta 2004 lähtien. Tällä hetkellä automaattisia varmuuskopiointiratkaisuja käytetään Suomessa jo sadoissa pk-yrityksissä ja tuhansissa tietokoneissa. Storage IT:n ratkaisuja myyvät kymmenet jälleenmyyjät, joita ovat mm. it-talot, järjestelmätoimittajat, laitevalmistajat ja operaattorit. Storege IT:n Tiedonvarmennuspalvelu on Suomalainen Avainlipputuote. asia voidaan hoitaa nykytekniikalla täysin automaattisesti. Storage IT:n tekniikan ansiosta myös pienet yritykset voivat järkevään hintaan hoitaa varmuuskopiointinsa täysin automaattisesti. Koskisen mielestä varmennuksen pitää myös pk-yrityksissä perustua sellaiseen tekniikkaan, jossa ei ole sijaa unohduksille, työaikaongelmille, inhimillisille erehdyksille tai edes laitevioille. Sopii kaiken kokoisille yrityksille Storage IT:n järjestelmä sopii kaikenkokoisille yrityksille. Sen ehdottomia etuja ovat Koskisen mukaan: + varmuuskopiointi tehdään automaattisesti joka päivä + jokainen varmuuskopiointikerta onnistuu + ratkaisu ei ole riippuvainen ihmisestä + ratkaisu on oikeasti tietoturvallinen + kaikki yrityksen tärkeät tiedot saadaan varmuuskopiointiin + tietojen palautus on nopeaa ja helppoa + kayttökustannukset ovat alhaiset Ja ennen kaikkea tämän avulla yrittäjällä on taas yksi huoli vähemmän, toteaa Koskinen. - Ratkaisun toimintaperiaate on yksinkertainen: järjestelmä kerää kerran vuorokaudessa kaikki uudet ja muuttuneet tiedot yrityksen tietokoneilta ja varmuuskopioi ne Storage IT:n järjestelmään. Kaikki tiedot säilytetään salakirjoitettuina ja arkistoituina hyvässä järjestyksessä, Kalle Koskinen kertoo. - Varmuuskopiointi on turvallista, koska kaikki tiedot ovat salakirjoitettuina ja tietoihin on pääsy ainoastaan yrityksellä itsellään. - Storage IT:n ratkaisu sopii hyvin myös kannettaville tietokoneille ja liikkuville ihmisille. Automaattisen järjestelmän avulla tietokone osaa varmistaa uudet ja muuttuneet tietonsa missä vain kunhan käytössä on normaali internet-yhteys. Asiantuntija asentaa palvelun tietokoneelle yhdessä asiakkaan kanssa. Varmuuskopioiti voidaan hoitaa nykytekniikalla täysin automaattisesti, sanoo Kalle Koskinen. Tiedonmenetykset ovat yleinen ongelma Tiedonmenetykset ovat yleinen ongelma pk-yrityksissä ja vuosittain useat yritykset menettävät tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja turhien tiedonmenetysten vuoksi. - Syitä tiedonmenetyksiin on useita: laitevarkaudet, tulipalot, laiteviat, epäonnistunut varmennus tai inhimillinen erehdys. Juuri näiden syiden takia pk-yrityksen varmuuskopiointien pitää olla kunnossa. Uuden tekniikan ansiosta varmuuskopiointi hoituu vaivattomasti ja varmasti käyttämättä minuuttiakaan kallista työaikaa. Tämä on valtava säästö pk-yrityksissä. Suurin säästö koituu varsinkin, kun jotain tapahtuu. Storage IT:n järjestelmästä löytyvät hetkessä kaikki yrityksen päivitetyt tiedot ja toiminta voi jatkua keskeytyksettä, Kalle Koskinen korostaa. Helppoa ja vaivantona vaivatonta Storage IT:n ratkaisu on helppo ottaa käyttöön, eikä se vaadi atk-osaamista tai ylläpitoa asiakkaan toimesta. Varmuuskopiointi toteutetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa. Asiakas saa kerran viikossa sähköpostiraportin toteutuneista varmuuskopioinneista. ILMOITUS Kaikki turvallisuuspalvelut alan johtavalta toimijalta Securitas Oy p Ota yhteyttä lähimpään atk-jälleenmyyjääsi tai kysy meiltä! Storage IT Oy, Henry Fordin katu 5 G, HELSINKI Sähköposti: Puhelin: , Faksi: ,

4 6 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 7 Turvallisuustyö ehkäisee vahinkoja ja rikoksia Yritysten tärkeimmät riskit Turvallisuusjohtaminen on jo hyvällä mallilla Suomessa. Osittain on opittu kantapäänkin kautta. TEKSTI: HELINÄ HIRVIKORPI, KUVA: MARTIN WOODRIDGE - Ihminen on useimmiten turvallisuusketjussa heikoin lenkki. On tärkeää, että yrityksen oman henkilöstön ja sidosryhmiin kuuluvien yritysten henkilöstön turvallisuustietoisuutta ylläpidetään koko ajan, myyntijohtaja Esa Oksanen Securitas- yhtiöistä Hänen mukaansa tässä ylläpidossa on koulutuksella ja johdon asenteella suuri merkitys. Parhaimmillaan turvallisuusjohtaminen tukee yrityksen liiketoimintaa ja on luonteva osa yleisjohtamista. Kun vierailee suomalaisissa yrityksissä, eipä juuri ulkoeteistä pidemmälle pääse ilman kulunvalvonnan tarttumista tilanteeseen. Monissa yrityksissä pysähdys tulee jo portilla. Ja hyvä niin. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus lopulta määrättyä kohdetta. Kiinteistötekniikka on kehittynyt ja uusissa toimitiloissa turvallisuusasiat on teknisesti otettu hyvin huomilähtee kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Tavoite on ennaltaehkäistä vahinkoja ja rikoksia sekä vahingon sattuessa auttaa toipumaan toiminnan jatkumiseksi. Vakuutusyhtiöillä on omat vaatimuksensa suojauksesta ja laki asettaa turvallisuusehtoja, mutta paljon jää edelleen yritysten itsensä varaan. - Toimitila- ja kiinteistöturvallisuudessa on kolme tukijalkaa: rakenteellinen suojaus, tekninen suojaus ja henkilöstölliset turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät usein teknisiin suojausratkaisuihin, Esa Oksanen luettelee. Pienissä yrityksissä tai vanhoissa toimitiloissa toimivilla yrityksillä saattaa olla vielä paljonkin korjaamista suojauksessa, vaikka turvallisuusratkaisut enimmäkseen ovat suomalaisyrityksissä järjestyksessä. - Tavoitteena on turvata häiriötön työskentely ja ennaltaehkäistä yritykselle arvokkaan materiaalin tai tiedon anastaminen. Toimiala vaikuttaa tarpeeseen Toimitiloissa on kyse niin sanotusta kehäsuojausperiaatteesta: suojellaan aluetta, rakennusta, itse toimitilaa ja Teknologia ei korvaa ihmisten turvallisuustyötä Turvallisuuden vaaliminen työpaikoilla ei ole enää kiinni pelkästään vartijan työpanoksesta. Valvonta- ja etävalvontateknologia edistyvät ripeästi, mutta ihmisten työpanosta esimerkiksi valvonta- ja aulapalvelutehtävissä tarvitaan jatkossakin. TEKSTI: VESA TOMPURI Perinteinen vartiointiliike pärjäsi pitkälti sillä, että sen työntekijät hoitivat työtehtävänsä tunnollisesti ilman kovinkaan kummoisia teknisiä apuväli- neitä. Valvontakameratkin olivat pitkään kiinteitä, kuvanlaadultaan epätyydyttäviä ja vailla ääniyhteysmahdollisuutta. Nyt kamerat ovat paljon monipuolisempia ja korkealaatuisempia. Kaiken lisäksi nämä entistä paremmat valvontakamerat ovat edeltäjiään edullisempia. - Tämä antaa yrityksille parempia vaihtoehtoja rakentaa juuri omaan tarpeeseen sopiva turvaratkaisu. Yhä useammin yrityksessä on käytettävissään myös turvallisuuskonsultin tekemä turvallisuuskartoitus, joka on avuksi järjestelmän sijoittelua mietittäessä, sanoo myyntijohtaja Pertti Järvinen turvallisuusalan kokonaisratkaisuihin erikoistuneesta Turvatiimi Oy:stä. Järvisen mukaan palveluntarjoajan on tärkeätä kehittää sekä teknologiaan että ihmisen työpanokseen perustuvia turvallisuuspalveluratkaisuja. - Sopiva tasapaino näiden välillä syntyy asiakkaan kanssa käytävän vuoropuhelun kautta. Selvää silti on, ettei esimerkiksi aulaemäntää tai vaikkapa ovien sulkemisesta vastaavan vartijan työpanosta voi kokonaan korvata teknologialla, Järvinen muistuttaa. Kun vierailee suomalaisissa yrityksissä, eipä juuri ulkoeteistä pidemmälle pääse ilman kulunvalvonnan tarttumista tilanteeseen töissä perusasioita. Rakenteelliseen turvallisuuteen voivat kuulua vaikkapa kalterit murtosuojausta varten. Mitä uudempi kiinteistö, sitä modernimpaa on suojaus. Vanhoissa toimitilakiinteistöissä on toki remontoitu turvallisuusasioitakin ajan tasalle. Yritykset luokitellaan sen mukaan, millaista suojausta ne tarvitsevat. Myös toimiala vaikuttaa turvatarpeeseen. Pk-yritysten riskienhallintaan on kehitetty it-pohjainen työkalu, mistä ne voivat etsiä hallintakeinoja turvallisuutensa parantamiseksi. - Paljonko yritys panostaa turvallisuuteensa, riippuu yrityksen koosta ja toimialasta ja vaihtelee suuresti. On myös sellaisia pieniä yrityksiä, joiden toimiala vaatii, että panostusten turvallisuusasioihin täytyy olla huomattavan suuret, Esa Oksanen huomauttaa. Yritysvakoilukin on mahdollista eikä aivan tuntematonta Suomessakaan. Tieto on merkittävä kauppatavara ja eri toimialoilla on suojattava yritystä myös senkaltaisilta markkinahäiriöiltä. Liiketunnistin ja kameravalvonta avaavat uusia ulottuvuuksia Kamerajärjestelmien kehitys perustuu paljolti tietotekniikkaan. Uusinta uutta edustavat niin sanotut ip-kaoon sisäänrakennettuine järjestelmineen. Kulunvalvonta, johon kuuluvat mm. henkilö- ja vierailukortit, lukitus sekä murtosuojaus ovat kiinteismerat, joiden avulla kuvaa ja ääntä voi siirtää tietoverkon yli haluttuun paikkaan vartiointikohdetta. Valvontakameroiden ei nykyään tarvitse ulottua ajantasaisen havaintomateriaalin kerryttämiseksi jokaiseen valvottavaan kulmaan; kameroita huomattavasti edullisemmat liiketunnistimet paljastavat poikkeukselliset liikkeet. - Nykyaikainen liiketunnistin on lisäksi varustettu mahdollisuudella avata havaintopaikkaan kuva- ja ääniyhteys. Tämä avaa uusia ulottuvuuksia nimenomaan etävalvontaan, Pertti Järvinen kertoo. Herkäksi säädetty liiketunnistin reagoi pienimpiinkin liikkeisiin kuten pikkulinnun lentoon, mikä saattaa aiheuttaa myös vääriä hälytyksiä; säätöä voi tarvittaessa muuttaa. Olennaista silti on, että mikään poikkeama ei jää etävalvontakeskuksesta huomaamatta. Vartijan työpanoksen tarve ei silti ole kiinteistöistä kadonnut. Perinteiset mukana kuljetettavat mekaaniset vartijankellot ovat kuitenkin jääneet historiaan ja korvautuneet elektronisilla rekisteröintilaitteilla. - Jatkossa menestyy turvallisuusalalla yritys, joka kykenee oikealla tavalla asiakastarpeiden mukaan yhdistämään fyysisen työn ja sitä täydentävät teknologiset ratkaisut, Pertti Järvinen kiteyttää. on usein heikoimmin hallittu Useiden tutkimusten mukaan strategiset ja operatiiviset riskit ovat kaikkein kriittisimpiä yrityksille. Perinteisesti yritykset ovat kuitenkin panostaneet taloudellisten ja vahinkoriskien hallintaan, vaikka niitä ei pidetäkään erityisen merkittävinä riskeinä liiketoiminnan kannalta. TEKSTI: PÄIVI REMES-KORHONEN Riskitöntä yritystoimintaa ei ole. Suojautuminen vahinko- ja taloudellisilta riskeiltä kuuluu yrityksen arkipäivään. Mutta kuinka moni yritys on tehnyt toimintasuunnitelman ja tarpeeksi kattavan seurantajärjestelmän strategisten ja operatiivisten riskien varalta? Entä kuinka moni on edes tunnistanut ne ja arvioinut systemaattisesti niiden toteutumisen vaikutuksia? - Onneksi tähän ollaan jo herätty, toteaa Marsh Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Puikkonen. Strategisten riskien varalta ei voi ostaa vakuutuksia tai muunlaista suojausta. Niitä hallitaan seurantajärjestelmillä ja toimintasuunnitelmalla. - Äärimmäisessä tapauksessa riskin toteutuessa kysymys voi olla yrityksen olemassaolosta ja toiminnan jatkuvuudesta, Puikkonen toteaa. Hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta vakuutus- ja riskienhallinta-alalla Suomessa ja ulkomailla. Verkottuminen lisää muuttujia ja riskejä - Omien seinien sisäpuolella riskit hallitaan keskimäärin melko hyvin, Puikkonen kertoo ja nostaa sitten kissan pöydälle: kun mukaan lasketaan yhteistyökumppanit, asiakkaat ja toimittajat, onkin tilanne jo ihan toinen. Toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät jatkuvaa seurantaa. Monen yrityksen toiminta on nykyään verkottunutta ja toimitusketjut pitkiä. - Esimerkiksi tavarantoimittajan raaka-aineen toimituskatkos saattaa paitsi keskeyttää yrityksen toiminnan, myös ajaa asiakkaat kilpailijalle. Riskien toteutumisen vaikutukset kertautuvat pitkin toimitusketjua. Riskienhallinta osaksi päätöksentekoa Käytännön tasolla suomalaisissakin yrityksissä on kiinnostuttu omasta riskiprofiilista ja tärkeimmistä riskeistä, jotka muuttuvat nopeaan tahtiin. - Riskien tunnistamisen ja arvioinnin on oltava mukana koko liiketoiminnassa. Jotkut yritykset hakevat riskienhallinnan avulla jopa strategista kilpailuetua itselleen. Riskienhallinta halutaan osaksi suunnittelu- ja strategiaprosessia sekä operatiivisen johdon että yrityksen omistajien taholta. - Edistyksellisissä yrityksissä riskienhallinta on integroitu osaksi johtamis- ja päätöksentekojärjestelmiä, Puikkonen vahvistaa. Valitse tuloksellinen turvallisuus Oikea osaaminen näkyy yrityksessäsi tuloksina. Amiedun yritysturvallisuuden osaamiskeskus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluita osaamisen kehittämiseen ja tavoitteelliseen muutoksen hallintaan. Lisätietoja asiakaspalvelusta puh JOS SINULLA ON ONGELMA, ME OLEMME RATKAISU. RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU PROJEKTIJOHTAMINEN, KOULUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN YRITYSIMAGON JA HENKILÖSTÖN TURVAAMINEN Prime Sec Oy Ltd. - Tel Fax

5 8 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 9 Turvallisuudesta voi pian suorittaa Turvallisuussuunnitelma kannattaa ylemmänkin amk-tutkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa Uudellamaalla alkaa syksyllä 2008 turvallisuusalan koulutusohjelma, johon valittavat opiskelijat voivat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon eli maisteritasoisen tutkinnon turvallisuudesta. Vastaavaa koulutusmahdollisuutta ei ole aiemmin ollut tarjolla. TEKSTI: PIRITA SALOMAA - Laureasta on jo valmistunut noin 150 amk:n perustutkinnon suorittanutta turvallisuusalan erikoisosaajaa. Nyt saamme kandidaattitasoisen tutkintomme rinnalle väylän, joka tarjoaa turvallisuusalan ylemmän tason kouluttautumismahdollisuuden myös muille kuin sotilaille ja insinööreille. Heillehän on jo olemassa omat koulutuspaikkansa, yliopettaja Harri Koskenranta Laureasta toteaa tyytyväisenä. - Uuteen koulutusohjelmaan valittavilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta turvallisuustehtävistä sekä alempaa amk-tutkintoa tai kandidaatin tutkintoa yliopistosta. Laureasta jo valmistuneet turvallisuusosaajat ovat sijoittuneet muun muassa turvallisuusjohtajiksi ja -päälliköiksi sekä alan asiantuntija- ja viranomaistehtäviin. - Tulevaisuudessa voimme toivottavasti tarjota myös kansainvälistä turvallisuusalan koulutusta. Vuonna 2010 syntyvä EU:n yhtenäinen korkeakoulualue on meille kannustin englanninkielisen alan koulutuksen tarjoamiseen. Kysyntää sille olisi Suomen rajojen ulkopuoleltakin. Monimutkainen kokonaisuus Koskenranta tarkastelee turvallisuusalaa ja sen koulutusta yli 30 vuoden kokemuksensa tuomalla näkemyksellä. - Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi. Kokonaisturvallisuuden hallinta vaatii tänä päivänä kovatasoista osaamista. Turvallisuuden osa-alueiden koordinointi on vaativaa Turvallisuusjohtamisen - Eri turvallisuussektorien integrointi ei onnistu ilman kokonaisuuden hallintaa. Yrityksen turvallisuudesta vastaavan tulee hallita muun muassa tietoturva, työturvallisuus, palo- ja pelastustoimi, ympäristöturvallisuus, valmiussuunnittelu, tuotevastuukysymykset, kulunvalvonta, tuotannon turvallisuuden varmistaminen ja rikosten torjunta, Koskenranta luettelee. Suomi on edelläkävijä Yritysturvallisuuden tarkastelu kokonaisuutena on Suomessa vielä suhteellisen tuore asia, mutta silti Suomi on Koskenrannan mukaan Euroopan ykkönen turvallisuusasioiden integroinnissa luvulla yrityksissä keskityttiin suojeluasioihin, kuten palo- ja työsuojeluun. Sana yritysturvallisuus ja siihen liittyvä ymmärrys eri osaalueiden integraation tärkeydestä sai meilläkin jalansijaa vasta 1980-luvun puolivälissä. - Nykyisin suojellaan nimenomaan liiketoiminnan jatkuvuutta, ei enää ainoastaan kiinteistöjä ja ihmisiä. Tuoreen selvityksen mukaan jo noin 80 prosenttia yritysjohtajista on sitä mieltä, että turvallisuus ei ole kustannus, vaan olennainen osa liiketoimintaa, Koskenranta mainitsee. koulutus kansainvälistyy viedä myös käytäntöön Riskienhallinnan painoarvon kasvu yritysten toiminnassa näkyy myös turvallisuuskonsultoinnin kasvavana palvelutarjontana. Turvallisuussuunnitelman teettäminen ei yrittäjän riskejä silti vähennä, jos suunnitelman vieminen käytäntöön jää tekemättä. TEKSTI: VESA TOMPURI Yrityksen liikesalaisuudet ovat entistä harvemmin pelkkää vetäjiensä pään sisäistä tietoa. Myös varjelluimmat tiedot on nykyään yleensä dokumentoitu. Jos ja kun ne ovat tiedostoina, on aina olemassa riski, että salaisuus ei säily salaisuutena. Tietovuoto voi tietysti olla muukin kuin tietotekninen vuoto. - Jos yrityksen sisällä on epäilys, että tietoa sen liikesalaisuuksista vuotaa, siinä on useimmiten turvallisuuskonsultoinnin paikka. Vastaavasti jos yrityksen maine on syystä tai toisesta kärsinyt kolauksen, osaava riskienhallintakonsultti voi olla tällaisenkin tilanteen jälkihoidossa avuksi, sanoo toimitusjohtaja Tommi Nyström Prime Sec Oy:stä. Nyström painottaa silti eniten ennaltaehkäisyn merkitystä. - Jokaisessa yrityksessä on pakko ottaa joitakin riskejä, jotta toiminta ylipäänsä sujuu. Nämä kriittiset seikat tulee selvittää ja laatia käytäntöön vietävä suunnitelma kyseisten riskien hallitsemiseksi, Nyström muistuttaa. Jos riskienhallinnan tehostaminen yrityksessä edellyttää projektimaista työskentelyä, konsultin on kyettävä vetämään tällainen projekti. Tämä merkitsee usein koulutuksen järjestämistä ja johdon neuvomista siinä, millaisia toimia yritys tilanteessa tarvitsee ja mitä taas välttämättä ei. - Konsultin rooli on eräänlainen projektivääpelin rooli. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on tunnettava asiakkaan toimiala ja tehtävä kehittämistyötä asiantuntevalla valmentavalla otteella, Nyström kuvailee. Yritysjuhlissakin on riskinsä Suuri osa yritystoiminnan riskeistä liittyy yhtiön jokapäiväiseen toimintaan. Näiden riskien ohella yritysjohto voi joutua miettimään erikoistilanteiden kuten suurten asiakastapahtumien riskienhallintaa. Myös tällaisissa tapauksissa turvallisuuskonsultin tulisi kyetä auttaa. - Laki määrää monia juhlien turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Niiden tuntemuksen ohella turvallisuuskonsultin tulee kyetä varautumaan esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutukseen. Jos esimerkiksi tilaisuuden sähkönkulutus on poikkeuksellisen suuri, tästä seuraaviin teknisiin riskeihin tulee osata varautua, Nyström muistuttaa. Samalla turvallisuuskonsultin on hänen mukaansa kyettävä näkemään myös laajat yhteydet: se, mitkä ovat erilaisten tapahtumien ja riskienhallintatoimenpiteiden hyödyt asiakasyrityksen liiketoiminnalle. Yritystapahtumien järjestäminen ja yritysjohdon riskienhallinta-ajattelu eivät tietenkään ole täysin uusia teemoja Suomessakaan. Turvallisuuskysymyksiin keskittyvä konsultointi sen Konsultin rooli on eräänlainen projektivääpelin rooli kertoo Tommi Nyström Prime Sec Oy:stä. sijaan on vähitellen yleistynyt vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. - Muutaman vuoden sisällä alan kilpailu todennäköisesti kasvaa voimakkaasti. Tärkein tähän johtava syy on mielestäni se, että yritysten kansainvälistyessä myös turvallisuusjohtamisen periaatteet on yrityksissä dokumentoitava täsmällisesti. Myös pk-yritykset joutuvat toimimaan yhä nopeammin muuttuvissa ja mutkikkaammissa ympäristöissä, Tommi Nyström arvioi. Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipoli on järjestänyt turvallisuusjohtamisen koulutusta 1990-luvun alusta lähtien. Yritysten kansainvälistymisen tuoma muutos näkyy myös koulutuksessa. - Turvallisuusjohtamisen ammattilaiset tekevät työtään ympäri maailmaa, ja niinpä myös koulutusohjelmissa painotetaan enemmän kansainvälistä näkökulmaa, kertoo suunnittelija Seija Piiponniemi-Lahti TKK Dipolista. TEKSTI: VESA TOMPURI Perinteisesti teollisia yrityksiä on johtanut tuotannosta vastaava johto, joka on sanonut mitä työntekijöiden tulee tehdä. Vähitellen johtamiskulttuuri on monissa yrityksissä muuttunut niin, että johtajan rooli muistuttaa käskyttäjän asemesta enemmänkin ohjaajaa tai valmentajaa. Johtaminen on saanut myös uusia sisällöllisiä ulottuvuuksia. Laatu, ympäristö ja turvallisuus muodostavat oman osakokonaisuutensa, jonka hallitsemiseksi tarvitaan erikoisosaamista. Tähän haasteeseen vastaamiseksi on tarvittu ja tarvitaan täydennyskoulutusta. Turvallisuusasiat kootaan monissa yrityksissä itsenäiseksi turvallisuusjärjestelmäksi. - Tavoite niin yrityksissä kuin koulutuksessakin on niveltää turvallisuusasiat osaksi liiketoimintaa ja sen johtamista. Toisaalta alaan liittyy erityispiirteitä kuten mutkikasta lainsäädäntöä, jonka vuoksi yrityksen turvallisuusjohtamistyöt tarvitsevat erityisosaamista ja monipuolista aihealueen asiantuntemusta, Seija Piiponniemi-Lahti Alan erityisluonne näkyy hänen mukaansa myös TKK Dipolin turvallisuusjohtamisen koulutukseen pyrkivien ja valittavien määrissä. Koulutusryhmät koostuvat turvallisuusjohtamisen ammattilaisista. - Lähtökohtana on, että Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan osallistuakseen on oltava kokemusta vähintään viisi vuotta alan vaativissa työtehtävissä. Koulutukseen voi toki hakeutua myös yleisjohdon edustaja, jos hänen tehtäviinsä kuuluu turvallisuusasioiden johtaminen, Piiponniemi-Lahti kertoo. Kymmentä lajia turvallisuutta Yritysten toiminnan kansainvälistyminen tuo turvallisuuskysymyksiin uusia painotuksia. Ulkomaantoiminnot nivellettynä ulkomailla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuteen on yksi kymmenestä TKK Dipolin turvallisuusjohtamiskoulutuksen osa-alueesta. Perinteisimmästä päästä turvallisuustarpeita ovat tuotannon ja toiminnan turvallisuus, työturvallisuus, pelastustoimi ja muun muassa tilojen suojaamiseen keskittyvä tilaturvallisuus. Tärkeitä yritykselle ovat olleet ennenkin yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit sekä taloushallinto ja varainhoito, mutta niitä ei välttämättä ole tietoisesti mielletty turvallisuuskysymyksiksi. Ympä- ristöturvallisuus sekä etenkin tieto- ja tietotekninen turvallisuus puolestaan ovat asiakokonaisuuksia, joiden merkitys on kasvanut. - Esimerkiksi tietoturvallisuudella on merkittävä osuus turvallisuusjohtamisessa. Yrityksissä tätä tehtävää hoitavat usein tietoturvallisuuden ammattilaiset, ja työhön hankitaan lisäoppia erillisestä tietoturvallisuuden johtamiseen keskittyvästä täydennyskoulutusohjelmastamme, Seija Piiponniemi-Lahti täsmentää. TKK Dipolin meneillään olevan yhdeksännen Turvallisuusjohdon koulutusohjelman osanottajat opiskelevat 40 lähiopetuspäivän aikana myös esimerkiksi viestintää ja perehtyvät monipuolisesti turvallisuusalan johtamisen erityiskysymyksiin. - Lähiopetuspäivillä on yhä tärkeä paikkansa, mutta verkossa tapahtuvan opetuksen merkitys kasvaa koko ajan, Piiponniemi-Lahti arvioi.

6 10 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 11 Euroviisut turvallisesti takana Helsingin Areenassa pidetyt Eurovision laulukilpailut ovat onnellisesti ohi. Turvallisuusjärjestelyt olivat mittavammat kuin missään muussa Suomessa järjestetyssä viihdetapahtumassa on koskaan ollut. Euroviisujen turvatehtäviin osallistui enimmillään noin 500 henkilöä. TEKSTI: JUHA SALMI, KUVAT: HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN Euroviisujen turvallisuusjärjestelystä Palmiassa johtaneen Björn Åkerblomin vastuulla ovat olleet monien muidenkin Helsingissä pidettyjen massatapahtumien, esimerkiksi yleisurheilun ja jääkiekon MM-kisojen sekä useiden suurkonserttien turvallisuusjärjestelyt. Palmialla oli päävastuu Euroviisujen turvallisuuden sujumisesta. - Kaikki meni suunnitelmien mukaisesti, ehkä odotettuakin paremmin, toteaa turvajärjestelyjä Palmiassa johtanut projektipäällikkö Björn Åkerblom. Palmia vastasi laulukilpailun turvallisuusjärjestelyistä yhdessä Yleisradion, viranomaisten sekä kaupungin eri virastojen ja laitosten kanssa. Erityisesti Palmian vastuulla olivat kokonaisturvallisuuden suunnittelu, vartiointi ja kulunvalvonta. Areenan kisatapahtumien lisäksi turvapalveluja tarvittiin Senaatintorilla ja muualla eri puolilla kaupunkia pidetyissä oheistapahtumissa, lehdistökeskuksessa ja hotelleissa. Areenassa oli valmistavine esityksineen yhteensä kahdeksan yleisötapahtumaa, joihin mahtui runsaat ihmistä kerralla. Yleisöä tuli siis Areenalle sisään ja sieltä ulos moneen kertaan, missä oli omat turvallisuusriskinsä. - Meidän oli kyettävä takaamaan myös rakenteiden ja teknisten järjestelmien turvallisuus - ja ennen kaikkea tv-signaalin häiriötön lähettäminen yli 40 maahan yli 100 miljoonalle tv-katsojalle, Åkerblom toteaa. Suunnittelu ja työnjohto avainasemissa Hän korostaa turvallisuusriskien huolellisen kartoituksen ja turvatoimien suunnittelun tärkeyttä suurten massatapahtumien turvallisuuden varmistamisessa. Yhteen sovitettavia osa-alueita ja elementtejä on runsaasti. Euroviisujen turvajärjestelyiden aikataulu oli Åkerblomin mukaan erittäin tiukka. Oman haasteensa asetti turva-alan ammattitaitoisen henkilökunnan sekä tiettyjen teknisten laitteiden ja järjestelmien saatavuus. - Mietimme tarkkaan, mitä hoidamme itse ja mihin tarvitsimme muiden tuottamia palveluita. Kilpailutimme erityisesti turvallisuustekniikkaan liittyviä erityispalveluja, Åkerblom toteaa. Åkerblomin mukaan myös työnjohto on avainasemassa suurtapahtumien turvallisuuden varmistamisessa. Sen on kyettävä johtamaan ja koordinoimaan erilaisista organisaatioista ja toimintakulttuureista tulevia ihmisiä. - Armeijasta tutut johtamismene- Areenan ympäristö aidattiin euroviisujen ajaksi ja kaikki paikalle saapuneet joutuivat läpikäymään lentokenttätasoa olevan turvatarkastuksen metallinpaljastimineen ja läpivalaisulaitteineen. Teräaseiden ja nesteiden tuonti alueelle oli kielletty. telmät ja hierarkinen organisaatiorakenne ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös näissä tehtävissä. Palmian turvapalveluissa työskentelee normaalioloissa noin 100 turvallisuusalan ammattilaista. Turvapalveluihin kuuluvat muun muassa paikallisvartiointi, piirivartiointi, ympärivuorokautinen kiinteistöjen päivystys ja hälytysten vastaanotto sekä aulapalvelut. Maine ja tietoturva ovat uudet riskit Yritysturvallisuudessa uudenlaisia uhkia ovat tietoturva, yrityssalaisuuskysymykset sekä maineriskit, sanoo yksikönvetäjä Petri Tahvanainen Deloittesta. TEKSTI: HELINÄ HIRVIKORPI Globalisaatio on laajentanut yritysten markkinasuhteita ja muuttanut niiden toimintaympäristöä. Kansainvälisesti toimivien yritysten haasteena on löytää välineitä riskienhallintaan. - Esimerkiksi maineriski ei suoraan vaikuta yritysten talouden mittareihin yrityksen sisällä, mutta ulkopuolisesti se vaikuttaa esimerkiksi osakekursseihin. Maineella voi olla suuriakin vaikutuksia niihin, Petri Tahvanainen Maine on yrityksessä herkkä asia, kerran menetettyä mainetta on vaikea saavuttaa uudelleen. Mainekin on aika pitkälle kiinni yrityksessä työskentelevistä avainhenkilöistä, miten he toimivat ja keiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhtiö toimii. Yrityksellä saattaa olla lukuisia alihankkijoita ketjussa, joiden kautta maineriski saattaa realisoitua. - Varsin merkittävää on miten yritys suhtautuu ympäristökysymyksiin ja eettisiin kysymyksiin sekä millaiset valmiudet sillä on toimia koko yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Kehittyvillä markkinoilla omat haasteensa Kun globaali yritys vaikuttaa useassa maassa, on tärkeää, miten se valitsee paikallisen henkilöstön. Paikallisen hallinnon järjestäminen niin, että yksikkö toimii emomaan yrityskulttuurin mukaisesti, on oleellista. On tietysti maakohtaisia eroavaisuuksia ja erilaisia painotuksia. Jotkut erot selittyvät kuitenkin kulttuurieroilla tai paikallisella lainsäädännöllä. - Samankaltaisuuksia on paljon eri maissa. Mutta erityisesti voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasian maissa, tulee koko ajan uudenlaisia haasteita vastaan verrattuna Suomen toimintaympäristöön, Tahvanainen Uusilla markkinoilla riskienhallinnan merkitys on edelleen korostunut. Jo etabloitumisvaiheessa yritykset joutuvat miettimään riskejään. Harvat yritykset tekevät silti kattavan riskikartoituksen. Uusilla markkinaalueilla riskianalyysin olisi oltava riittävän laaja, säännöllinen ja liiketoimintaan integroitu, koska markkina ja olosuhteet muuttuvat koko ajan. Voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasian maissa, tulee uudenlaisia haasteita vastaan Deloitten tekemän selvityksen mukaan lähes puolet Itä-Euroopan ja Aasian markkinoille investoinneista yrityksistä kohtasivat korruptiota, rikollisuutta tai poliittista häirintää. - Deloitte konsultoi riskienhallinnan prosesseihin liittyvissä asioissa ja arvioi maakohtaisia riskejä. Kansainvälisenä organisaationa sillä on itsellään paikallista informaatiota eri maista, joten Suomesta käsin ei tarvitse arviointeja tehdä, Tahvanainen mainitsee. Save As on Euroopan johtaviin riippumattomiin IT-palveluntarjoajiin kuuluvan PC- WARE Information Technologies AG:n täysin omistama tytäryhtiö. Osana PC-WARE konsernia PC-Ware Finland Oy tarjoaa paikallisesti alan kattavimmat ohjelmistoratkaisut sekä laajan IT-palveluvalikoiman asiakkaiden käyttöön. PC-Ware Finland Oy toimii yhteistyössä alan keskeisten toimittajien kanssa. PC-Ware Finlandilla on Microsoftin Gold Partner Licensing Solutions -kompetenssi ja se toimii yhtenä harvoista Suomen valtuutetuista Adobe lisenssikeskuksista valikoimissaan myös Adoben palvelintuotteet. Asiakkaille, joille turvallisuus on tärkeää Securitas Systems on yli 20-vuotisen historiansa aikana kasvanut järjestelmätoimittajasta yritysturvallisuuden kokonaisratkaisujen osaajaksi. Haluamme auttaa turvallisuutta arvostavia yrityksiä ja yhteisöjä varmistamaan päivittäisten toimintojen häiriöttömän jatkuvuuden tarjoamalla kustannustehokkaita, luotettavia ja innovatiivisia turvaratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Välineitämme tässä tehtävässä ovat: integroidut turvallisuuden hallintajärjestelmät järjestelmäylläpito turvapalvelukeskus call center, help desk etäpalvelut, järjestelmien hallinta kokonaisratkaisut asiantuntija-apu Tutustu johtavaan yritysturvallisuuden integraattoriin osoitteessa: Innovation Trust Empowerment

7 12 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE Tietojärjestelmien käytettävyyden rinnalle ovat nousseet yhtä tärkeinä tekijöinä tietoturvallisuuden muut ulottuvuudet: luottamuksellisuus ja eheys. Hyvän tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi on saatavilla monipuolisia tekniikoita ja erilaisia teknisiä ratkaisuja. Uutta oppia nörttikurssien rinnalle TEKSTI: VESA TOMPURI kaaren vaihe. Myös käyttöönotto on erittäin vaativa, Laaksonen toteaa. Hakkeroinnin vaara vaanii aina Vaikka tietoturvallisuuden keskeinen merkitys on lähes kaikkien tiedostama, tämä ei aina näy sen enempää tie- tojärjestelmähankinnoissa kuin järjestelmien ylläpidossakaan. Käytettävyys korostuu hankintakriteereissä tietoturvan muita osatekijöitä keskeisemmin, ja tietotekniikkaa ulkoistettaessa ylläpito ei läheskään aina sisällä tietoturvan ylläpitoa. - Monesti joudumme toimimaan välikätenä asiakkaamme ja tietojärjestelmän toimittaneen, sitä ylläpitävän yrityksen välillä. Ulkoistaessaan tietojärjestelmän asiakas varsin usein olettaa, että tietoturvan ylläpito sisältyy ylläpitosopimukseen. Kun näin ei olekaan, syntyy herkästi kiistaa siitä, kuka maksaa tietoturvan ylläpitoon tarvittavat työtunnit ja tarvittavat järjestelmämuutokset, Mika Laaksonen pohtii. Laaksosen mielestä olisikin aina erikseen määriteltävä, mitä tietotur- Mitä biometriikka on? Mitä biometriikka tekee? Yksinkertaisin termin se on yksi henkilötunnistuksen keino, joka käyttää hyväkseen ainutlaatuista fysiologista tai käyttäytymiseen liittyvää ominaisuutta, jota ei ole jaettu kenenkään muun kanssa, kuten sormenjälki. Toisin sanoen, vain sinulla on tämä erityinen ominaisuus tai tuntomerkki. Biometriikkateknologioita on useita erityyppisiä, kuten iiristunnistus, verkkokalvon tunnistus, kasvon tunnistus, sormenjäljen tunnistus, käden geometria, äänen tunnistus, näppäimistödynamiikka ja käsialadynamiikka. Kaikki perustuvat ominaisuuksiin, joita pidetään ainutlaatuisina yksilölle, vaikka toiset eivät ole yhtä luotettavia kuin toiset. Esimerkiksi, on yleisesti tiedossa, ettei kahdella henkilöllä voi olla samaa sormenjälkeä. Siten tämä olisi luotettava menetelmä. Toisaalta, järjestel- 13 väärinkäytöksiä esiintyy, on asiakkaan kanssa yhdessä ratkaistava, millaisessa tilanteessa on syytä kääntyä poliisin puoleen. Joskus hakkeri voi paljastua yrityksen entiseksi työntekijäksi. Esimerkiksi henkilö on saattanut perustaa kilpailevan yrityksen ja koettaa saada hyödyllistä tietoa entisen työnantajansa järjestelmistä. Joskus hakkeroinnin syy voi olla katkeruus ja sen herättämä kostonhalu. Tietoturva on koko henkilöstön asia - Teknologian hyödyt saadaan esiin toinnin kattavana osaajana tilintarvasta, kun koko henkilöstö sitoutuu kastus- ja veroneuvontatoimintojen kehittämään ja vaalimaan tietotur- lisäksi. KPMG sekä kouluttaa että neuvoo vallisuutta osana jokapäiväistä toimintaa. Tähän puolestaan auttaa sel- tietoturvallisuuteen liittyvissä kysykeä tietoturvapolitiikka, asianmukai- myksissä ja auditoi eli tarkistaa tietonen ja noudattamiskelpoinen ohjeis- järjestelmien turvallisuutta. - Tarkistamme järjestelmien haatus sekä kunnollinen koulutus, sanoo KPMG:n tietoturvapalveluista vas- voittuvuutta sekä suosittelemme turvallisia konfiguraatioita eli asetuktaava Mika Laaksonen. Mitä tehdä tietoturvallisuuden pa- sia ja hyvää tietokonearkkitehtuuria, rantamiseksi yhtiössä, jonka tieto- Mika Laaksonen kertoo. Monilla yriverkko ja laitteet tyksillä on nykyovat alttiina ulsuunnittelu on ään ISO-standarkoisille ja sisäisildiin perustuva le hyökkäyksille? tietoturvallisuutietoturvallisuuden Paras keino on den hallintajärmika Laaksosen kannalta kriittisin jestelmä. Lisäksi mukaan tässäkin on käytössä tietoasiassa väärinelinkaaren vaihe. turvan parantakäytöksiä ennalmiseksi laadittuja taehkäisevä toiohjeita ja viitekeminta. - Varsin usein saamme toimeksi- hyksiä kuten hyvää tietohallintotapaa antoja, joissa asiakas pyytää uutta tie- korostava COBIT sekä lähinnä tietotojärjestelmää hankkiessaan tarkista- teknisten palvelujen tarjoajille tarkoimaan, onko järjestelmä tietoturvalli- tettu ITIL. Liikenne- ja viestintäministeriön nen. Usein tällöin ollaan jo myöhässä, sillä monesti käyttöönottoon on kaksivuotinen LUOTI-projekti puoaikaa vain vähän, ja tietoturva paljas- lestaan tähtäsi sähköisten palvelujen tuu riittämättömäksi, Laaksonen to- tuottajien tietoturvallisuuden parantamiseen järjestelmän elinkaaren eri teaa. KPMG:n asiantuntijapalvelujen vaiheissa. - LUOTI painotti sitä laajemminkin kysyntä liittyy sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvallisuuteen. Yh- pätevää asiaa, että suunnittelu on tietotiö tunnetaan riskienhallintakonsul- turvallisuuden kannalta kriittisin elin- YRITYSTURVALLISUUS mät, jotka käyttävät äänitunnistusta tai näppäimistödynamiikkaa (kuvio, jolla henkilö kirjoittaa sanoja näppäimistölle) ovat vähemmän luotettavia, koska ääniä voidaan matkia ja kirjoitustyylejä kopioida. TEKSTI: SAFETYSET Biometriikka mahdollistaa erilaisia sovelluksia, ja siksi työnantajat ovat aloittaneet tämän teknologian käytön turvatakseen toimitilojaan ja työntekijöitään. Ensiksi, biometriikkaa voidaan käyttää esimerkiksi työnhakijoiden seulomiseen, taustojen tarkistamiseen ja kulunvalvontaan, tietoverkkoon pääsyn valvontaan, palkanmaksuun j a työajan seurantaan ja moniin muihin tarkoituksiin. Yritykset kohtaavat erilaisia turvallisuusuhkia, kuten työntekijän henkilöllisyyden varastaminen, ilkivalta, huijaus eli toinen työntekijä leimaa poissaolevan kellokortin ja tarvikevarkaudet ja monia muita. Biometriikkajärjestelmän käyttöönoton jälkeen työnantajat voivat valvoa kenellä on pääsy millekin laitteelle, estää vilpilliset työajanseurannan leimaukset ja suojella omaisuuttaan varkauksilta. Lisäksi, työnantajille aiheutuu mittavia kuluja hävinneiden tai varastettujen avainten tai kulkukorttien uusimisesta, virheellisen työajanseurannan korjaamisessa, jotka kaikki voidaan välttää biometrisen kulunvalvontajärjestelmän avulla. Työnteki- jöiden kirjautuminen on helppoa, ja se vie vain minuutin, jonka jälkeen yrityksellä on koko henkilökunnan tunnistustietokanta, ja se voi rajoittaa kulkua tiettyihin yrityksen osiin henkilön työnkuvaan perustuen. Työntekijälle biometrisen järjestelmä tuo myös etuja. Esimerkiksi, työntekijän ei tarvitse enää kantaa aina mukanaan yrityksen avaimia tai kulkukortteja, hän tuo yksinkertaisesti sormen mukanaan. Sormea ei pysty hukkaamaan, niin kuin monille käy avainten tai kulkukorttien kanssa. Lisäksi se automatisoi monta prosessia, joita ehkä nykyisin joutuu tekemään käsin, kuten sisään- ja ulosleimaus. Tällä tavoin työntekijä ei koskaan joudu huolehtimaan, onko unohtanut leimata itsensä sisään, koska sormenjälki tekee sen hänen puolestaan. Hakkerointiin varautumiseksi kurssilaisia perehdytetään tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiin, palomuuritekniikoihin ja antiviruksiin sekä kuormanjako- ja kahdentamisratkaisuihin. va kyseisessä sopimuksessa merkitsee ja sisältää. Näin vältettäisiin yllättävät kustannukset tai lisäkustannusten säikyttämänä laiminlyödystä tie- toturvasta johtuvat häiriötilanteet. - On syytä muistaa, että myöskään sisäinen tietoverkko ei ole turvallinen. Hakkerointi on muuttunut yhä am- mattimaisemmaksi rikollisuudeksi. KPMG:llä on Laaksosen mukaan valmius konsultoida väärinkäytöstilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Jos Jotta yritys voi toivoa tietoturvallisuuden päivittäistä vaalimista, sen on määriteltävä tietoturvallisuuspolitiikkansa. Jottei tämä jäisi pelkiksi periaatteiksi paperilla, tarvitaan koulutusta ja etenkin koulutuksen tulosten mittaamista. Tässä on syy, miksi tietojärjestelmiä koskevan konsultoinnin rinnalle tarvitaan nykyään tietoteknistä ja tietohallinnollista koulutusta myös muille kuin asiantuntijoille. Tämä kehityskulku oli myös taustalla, kun KPMG tämän vuoden keväällä osti tietotekniikkakoulutukseen erikoistuneen Teleware Oy:n. Alun perin lähinnä asiantuntijoille tietotekniikkaa kouluttanut Teleware aikoo kouluttaja, tietoturvaryhmän vetäjä Toni Heinosen mukaan ensi syksynä laajentaa kurssitarjontaansa. - Perinteisten nörttikurssien rinnalle tulee hallinnollista tietoturvaa käsitteleviä kursseja. Ne on tarkoitettu muillekin kuin verkon ylläpitäjille ja muille asiantuntijoille, Heinonen kertoo. Nörttikurssit tulevat jatkossakin tarjoamaan syvällisiä tietopaketteja muun muassa erilaisista verkonsuojaustekniikoista. Hakkerointiin varautumiseksi kurssilaisia perehdytetään tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiin, palomuuritekniikoihin ja antiviruksiin sekä kuormanjako- ja kahdentamisratkaisuihin. - Viime mainitut ovat tärkeä keino, jotta yrityksen liiketoiminta ei lamaannu kokonaan verkon kaatuessa. Myös suurehkot pk-yritykset tarvitsevat yhä useammin tällaisia keinoja kuten äskettäisistä palvelunestohyökkäyksistä on voitu havaita, Heinonen toteaa. Kuinka turvallista biometriikka on? Työntekijäthän saattaisivat vastustaa tällaista järjestelmää. Asia ei välttämättä kuitenkaan ole niin. Tutkimuksissa on todettu, että neljä viidestä työntekijästä ja johtavassa asemassa olevista olisivat halukkaita ottamaan käyttöön henkilökortin, jossa olisi heidän kuvansa, perushenkilötiedot ja biometrinen tunniste, kuten sormenjälki. Entä yksityisyys ja henkilökohtaiset tiedot? Kuinka turvallista se on? Työntekijän henkilötiedot ovat täysin turvassa, koska sormenjälkeä ei ole tallennettu mihinkään, vaan sormenjälkeä vastaa matemaattinen malli, sormenjälkialgoritmi. Biometriikan kehittäjät ovat lisänneet turvallisuustoimenpiteitä järjestelmiinsä suojatakseen työntekijöitä. Kaikki tiedot ovat hyvin salattuja, joten vaikka joku pystyisikin murtamaan järjestelmän olisi hänen lisäksi murrettava monimutkainen koodi päästäkseen henkilötietoihin käsiksi, mikä on todella epätodennäköistä. Älykortteja käyttävät järjestelmät mahdollistavat sen, että sormenjälkimallinteen hallinta pysyy työntekijällä. Mallinne on siis tallennettu suoraan älykortille yrityksen tietokannan asemesta. Älykortissa on siru, johon on tallennettu sormenjälkimallinne. Kun työntekijä haluaa päästä toimitiloihin sisään, näyttää hän lukijalle korttia ja asettaa sen jälkeen sormensa lukijalle. Koko prosessiin ei kulu aikaa edes kahta sekuntia. Lukija tarkistaa sormenjäljen korttiin tallennetun mallinteen perusteella. Työntekijän ei tarvitse huolehtia siitä, että joku pääsisi käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin, sillä älykortti on työntekijän hallussa koko ajan. Jos kortti hukkuu, ei kukaan pääse sen avulla toimitiloihin, koska sormenjälki ei täsmäisi. Sirulle tallennettuihin tietoihin ei myöskään pääse käsiksi, sillä tieto on salattua. Tämä biometrinen järjestelmä ei voi vakoilla sinua eikä esimerkiksi tietää, missä söit lounasta tai seurata sinua illalla kotiin.

8 14 YRITYSTURVALLISUUS ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS 15 Vakuutusala haluaa vaikuttaa turvallisuusasenteisiin ja kulttuuriin Yritystuvallisuuden edistäminen on myös vakuutusyhtiöiden intressi. Johtaja Veli Matti Ojala Finanssialan Keskusliitosta muistuttaa, että jokainen torjuttu tai pienennetty vahinko edesauttaa vakuutusmaksujen säilymistä kohtuullisella tasolla. Pelastustoiminta TEKSTI: PIRITA SALOMAA Pelastustoiminta on yrityksen turvallisuussuunnitelman keskeinen osa, joka koostuu mm. seuraavista asia-kokonaisuuksista: Vakuutusyhtiöillä on hyvät edellytykset yritysturvallisuuden edistämiseen ja siihen liittyvistä asioista tiedottamiseen. Toisin kuin viranomaisille vakuutusyhtiöille kertyy tietoa myös vahinkojen taloudellisesta merkityksestä. - Viranomaisten tilastoissa vahingot ovat pääsääntöisesti vain kappaleita. Vakuutusyhtiöissä tiedetään vahinkojen lukumäärän lisäksi myös se, millaiset ovat niiden aiheuttamat taloudelliset menetykset, Ojala kertoo. Ojalan mukaan yritysturvallisuuden kehityksessä on nähtävissä sekä hyviä että huonoja esimerkkejä. Viime vuosi oli vahinkokehityksen kannalta erityisen kehno. Yrityksissä sattui suuri määrä isoja palovahinkoja. - Toisaalta olemme kumppaniyhteistyön voimin myös onnistuneet pienentämään vahinkojen määrää. Esimerkiksi hitsauksesta aiheutuneet palovahingot ovat vähentyneet merkittävästi. Asenteet kuntoon Vakuutusala pyrkii vaikuttamaan ennen kaikkea turvallisuusasenteisiin ja kulttuuriin. - Olemme myös mukana turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehittämisessä. Lisäksi alalla laaditaan turvallisuusja suojeluohjeita, jotka velvoittavat vakuutuksenottajia, Ojala kuvaa vakuutusalan roolia yritysturvallisuuden edistämisessä. Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö ovat Ojalan mielestä merkittäviä haasteita yritysturvallisuudelle. - Kun yritykseen tulee töihin väkeä toisista kulttuureista tai osa henkilöstöstä on vahvuudessa vain lyhyen aikaa, on turvallisuusasioista tiedottaminen ja tietyn turvallisuustason säilyttäminen vielä tavallistakin haasteellisempaa. Verkostoituminen tuo haasteita Ojala alleviivaa yritysten johdon roolia yritysturvallisuuden edistämisessä. - Johdon suhtautuminen on avainkysymys. Heidän asenteensa ja viestintätaitonsa ratkaisevat, kuinka hyvin turvallisuusasioissa onnistutaan. Yritysturvallisuuden merkitys liiketoiminnalle on korostunut yritysten verkostoitumisen myötä. Yhdelle verkoston yritykselle sattunut vahinko voi pysäyttää muidenkin verkostoon kuuluvien yritysten tuotannon, Itsenäinen Securitas Systems Vielä viime vuonna Securitas-ryhmässä toimi neljä turvallisuuden eri osa-alueisiin erikoistunutta divisioonaa. Näistä Securitas keskittyi vartiontiliiketoimintaan ja Systems-divisioona tuotti ryhmän tarjoamat tekniset turvajärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut. TEKSTI: SECURITAS SYSTEMS Syyskuun 2006 jälkeen Securitas-ryhmää ei enää ole olemassa. Ryhmästä irtaantunut ja Tukholman pörssiin listautunut Securitas Systems on siis tänään itsenäinen, tällä hetkellä 17 maassa toimiva turvallisuuskonserni. Suomessa Securitas Systems Oy:llä on 20-vuotinen historia teknisten turvajärjestelmien ja palvelujen toimittajana. Yhtiö näkee tänä päivänä itsensä yritysturvallisuuden integraattorina, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan varmistamaan päivittäisten toimintojen jatkuvuus tuottamalla kokonaisvaltaisia turvaratkaisuja. - Keskittyminen ja erikoistuminen ovat aina olleet toimintamme kehityksen kulmakiviä, toteaa Securitas Systems Oy:n kehitysjohtaja Reijo Tiilikainen. - Itsenäistymisemme myötä olemme syventäneet keskittymistämme ja organisoituneet toimialoittain erikoistuneisiin liiketoimintayksiköihin. Toimintatapamme perustuu erilaisten toimialojen yleisten sekä erityistarpeiden huomioimiseen. Liiketoimintayksiköt keskittyvät kukin omaan toimialueeseensa tavoitteenaan toimia asiakkaan turvallisuuskumppanina. Heidän tehtävänsä on yhteistyössä asiakkaiden kanssa tunnistaa riskejä, uhkia ja ongelmia sekä löytää asiakasta parhaiten palvelevia kustannustehokkaita ratkaisuja yhdistämällä viimeisin hyväksi todennettu teknologia asiakaskeskeisiin palvelutuotteisiin. Tämä toimintatapa on yhtenevä kaikissa Systems-maissa, Tiilikainen jatkaa. - Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä. Lähes kaikilla organisaatiomme osa-alueilla järjestetään kansainvälisiä tapaamisia säännöllisesti. Keskustelunaiheita ovat mm. osallistujamaiden kulloisetkin turvallisuushaasteet ja niihin luodut ratkaisumallit, viestintäpäällikkö Jari Semi täydentää. kun puskurivarastoja ei enää nykypäivänä ole. - Vaikka sääkatastrofi t eivät vielä ole yltäneet Suomeen asti, voivat muualla maailmassa sattuneet tuhot heijastua myös Suomeen, jos suomalaiset yritykset eivät ole osanneet varautua ulkomaisten kumppaniensa vahinkoihin, Ojala huomauttaa. Erikoistumisessa integraattoriksi ei riitä yhteistyö pelkästään oman kansainvälisen konsernin sisällä. Securitas Systems näkee myös verkostoitumisen kotimaassa tärkeänä osana integraattoritoimintaa. - Olisi epärealistista kuvitella pystyvänsä erikoistumaan kaiken turvallisuuteen liittyvän palvelun ja tekniikan tuottamiseen itse, Semi tähdentää. - Partneruuden kehittäminen on meille tärkeä asia ja käytämme tarvittaessa myös ostopalveluita. Oleellisinta on, että asiakas saa meiltä koko tarvitsemansa turvallisuusratkaisun, Semi toteaa. - Avainroolissa toiminnassamme on avoin vuorovaikutus asiakkaiden ja Systemsin välillä. Ratkaisusta voidaan oikeastaan puhua vasta, kun turvajärjestelmään (esim. kulunvalvonta, rikosilmoitin, kameravalvonta, paloilmoitin, tuotesuoja, henkilöturva) on liitetty kulloisenkin asiakkaan tarvitseman turvatason edellyttämät palvelut, Tiilikainen selvittää. - Palvelumme kehittyvät ja ovat pitkälle suunniteltu yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Niiden päätarkoitus on auttaa asiakkaitamme turvallisuusjärjestelmien hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Järjestelmiä voidaan palvelutuotteiden avulla valvoa, hallita ja diagnosoida etänä. Turvallisuusinvestointeja harkittaessa tulisi huomioida myös elinkaariajattelu, jossa ratkaisun kustannukset jakautuvat koko elinkaaren ajalle eikä ainoastaan hankintahetkeen, Tiilikainen jatkaa. - Turvallisuuden johtaminen on olennainen osa menestyvän yrityksen johtamista ja se tulisi integroida yhtiön liiketoimintaan strategian ja arvojen tasolta lähtien. Asenteiden merkitystä ei voi kylliksi korostaa. Turvallisuuden johtaminen yrityksessä kytkee henkilöstön arvot, asenteet, sitoutumisen ja motivaation osaksi turvallisuuskulttuuria. Toteuttamiseen tarvitaan leadershipiä, ohjeistusta sekä sisäistä kouluttamista. Jos turvallisuuskulttuuri ei vakiinnu henkilöstön arvostamaksi osaksi yrityksen tai yhteisön luontaista toimintaa, ei teknisistä järjestelmistäkään saada irti täyttä hyötyä, Tiilikainen lopettaa. Aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen vaatii suunnitelmallisuutta - Aineettomiin oikeuksiin eli esimerkiksi patentteihin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvien juridisten riskien hallinnassa korostuu suunnitelmallisuus, sanoo aineettomiin oikeuksiin erikoistunut asianajaja Pekka Tarkela Asianajotoimisto Borenius & Kemppiseltä. TEKSTI: PIRITA SALOMAA Tarkela korostaa, että aineettomien oikeuksien ja yrityssalaisuuksien suojaaminen on yksi niistä yritysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus. - Astia ei saa falskata. Haitallisten tietovuotojen ennalta ehkäiseminen edellyttää järjestelmällisyyttä. - Keskeistä on päättää, mitä ovat ne asiat, joista voidaan kertoa ulospäin ja mitä ne, joista pidetään suu visusti kiinni. Näiden päätösten viestiminen koko henkilöstölle ja yhteisen ymmärryksen luominen ovat viestinnällisesti haasteellisia. Etenkin, kun ratkaisut ovat usein tapauskohtaisia. Tarkkana kumppanuussuhteissa Yrityssalaisuudet voivat liittyä myös muihin kuin aineettomiin oikeuksiin. Esimerkiksi asiakkuuksia koskevat tiedot ovat usein salaisia. - Kahden tai useamman yrityksen yrityksen varautumis- ja suunnitelmavelvoitteet pelastussuunnitelma - ulkoalueet, jossa työskennellään tai järjestetään tilaisuuksia - työpaikkakohtaiset järjestelyt rakennuksissa - rakenteelliset toimenpiteet - toiminnan edellyttämä materiaali - toimenpiteet uhkien torjumiseksi vartiointi ja kulunvalvonta - sammutus ja pelastaminen - ensiapu - korjaus ja raivaus huolto varautuminen suuronnettomuuksiin - tulipalot, kemikaali-, kaasu-, ja säteilyonnettomuudet vakuutusyhtiöiden suojeluehdot ja suojeluohjeet kesken toteutettavat tuotekehitysprojektit voivat olla riskialttiita yrityssalaisuuksien säilymisen kannalta. Kun kumppanuus on tiivistä, saattaa projektissa mukana olevilta hämärtyä, mitkä asiat on syytä pitää vain oman yrityksen henkilöstön tiedossa. - Myös yritysmaailman ja tiedeyhteisöjen yhteisprojekteissa piilee sudenkuoppia. Ei ole ennen kuulumatonta, että hankkeessa mukana ollut tutkija julkaisee projektin tulokset tieteellisessä julkaisussa ennen aikojaan. Eli ennen kuin keksinnölle on esimerkiksi haettu patenttia. Sitähän voi hakea vain aiemmin julkaisemattomalle keksinnölle, Tarkela huomauttaa. Vahinko ei tule kello kaulassa Se, että tietovuodot tapahtuvat hel- posti erehdyksessä, ja usein kumppanuuden kaltaisissa positiivisissa tilanteissa, on Tarkelan mukaan erityisen iso haaste yritysturvallisuudesta vastaaville. - Yritysturvallisuuden varmistaminen ei enää merkitse vain tahallisten rikkeiden torjuntaa. Yritykset ovat koko ajan enemmän tekemisissä ulkopuolisten tahojen paloturvallisuus - rakennusten paloturvallisuus: - paloluokittelu - kantavat rakenteet - palo-osastointi - pelastus- ja sammutusjärjestelyt - tuhopolttojen torjunta teknillinen turvallisuustaso - alkusammutuskalusto - automaattinen paloilmoitin - automaattinen sammutuslaitteisto - savunpoisto - turva- ja merkkivalaistus - turvallisuusopasteet tulitöiden turvallisuus pelastusalan laitteiden määräaikaistarkastukset, kunnossapito-ohjelmat ja huolto TEKSTI: YRITYSTURVALLISUUS EK kanssa ja niistä ulospäin suuntautuvan kommunikaation määrä on valtava. On äärimmäisen haasteellista pysyä ajan tasalla siitä, mitä asioita yrityksessä tapahtuu ja mitä riskejä niissä voi piillä. - Vain etukäteen mietitty ohjeistus ja sen huolellinen viestintä auttavat torjumaan yrityksen sisältäkin tulevia uhkia, Tarkela painottaa.

9

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Järjestelyihin liittyviä asioita Tilatkaa

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen haasteet Turvallisuusjohtaminen 2006 25.10.2006 Jari Pirhonen puheenjohtaja Tietoturva ry Turvallisuusjohtaja, CISSP, CISA Oy Samlink Ab Tieto lisää turvaa

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Ajankohtaista 1. erä opetusmonisteita

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T esitelmä

Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T esitelmä Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T-110.5690 2. esitelmä Tuomas Toropainen 23.11.2005 Tuomas Toropainen () Gustin: Disaster & Recovery Planning 23.11.2005 1 / 16 2.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Diplomityöseminaari 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Työn otsikko: Tekijä: Valvoja: Ohjaaja: Tekninen tiedonhankinta ja yrityksen tietojen turvaaminen Pekka Rissanen Prof Sven-Gustav Häggman DI Ilkka

Lisätiedot

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP 8.2.2011 Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Tiedon tärkeys Elämme tietointensiivisessä maailmassa, missä yritysten toiminta perustuu yhä enemmän

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä

TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä Helsingin Pelastuskoulu / Evak ry / Crnet Oy Tuula Pohjola 04.03.2013 3.3.2013 Copyright Crnet Oy 1 TuKu-valmennus 1.5.13-31.10.13 Valmennuspäivät 25

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Ciscon IP (Internet Protocol) -pohjaiset ratkaisut toimivat Internetin sekä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 1. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 2.Luento Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuden

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Panu Vesterinen (toim.) Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja tekijät 2011 Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Ciscon IP (Internet Protocol) -pohjaiset ratkaisut toimivat Internetin sekä

Lisätiedot

Fennian tietoturvavakuutus

Fennian tietoturvavakuutus Fennian tietoturvavakuutus Salonen Jani, 6.11.2017 1 Taustaa Tietoturvariskeistä on tullut yrityksissä arkipäivää. Yritysten riippuvuus tietojärjestelmistä, tiedon arvo sekä tiedon luottamuksellisuuden

Lisätiedot

Tiedätkö, olet oman elämäsi riskienhallintapäällikkö! Miten sovellat riskienhallintaa omassa työssäsi? Pyry Heikkinen

Tiedätkö, olet oman elämäsi riskienhallintapäällikkö! Miten sovellat riskienhallintaa omassa työssäsi? Pyry Heikkinen Tiedätkö, olet oman elämäsi riskienhallintapäällikkö! Miten sovellat riskienhallintaa omassa työssäsi? Pyry Heikkinen Taustaa ICT-tietoturvapäällikkö Tullissa Tietoturvan ja riskien hallinta Tietosuoja

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma Yrityksen jatkuvuussuunnitelma TIVA:n alueseminaari Ari Väisänen, Ernst & Young Oy Luennoitsijan taustaa Partner and Practice leader of IT Risk and assurance Services, Ernst & Young, 2007-2002-2007 IT-tarkastus

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot