PITKÄJÄRVI, Aki Pekka Jaakontie 2 B, FI-33950, Pirkkala, Finland.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄJÄRVI, Aki Pekka Jaakontie 2 B, FI-33950, Pirkkala, Finland. aki.pitkajarvi@iki.fi"

Transkriptio

1 E UROOPPALAINEN ANSIOLUETTELO HENKILÖTIEDOT Nimi Osoite PITKÄJÄRVI, Aki Pekka Jaakontie 2 B, FI-33950, Pirkkala, Finland Puhelin (358-40) Faksi Sähköposti Kansalaisuus Suomen Syntymäaika 13 lokakuuta 1959 TYÖKOKEMUS Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Acamar Consulting, Jaakontie 2 B, FIN Pirkkala, Finland Yrittäjä Keskeiset tehtävät ja vastuuala Yrityksen pääasiallisena palveluna on tietoverkkojen turvallisuuskonsultointi, turvallisuusmenettelyjen tarkastus ja arviointi, IT-strategian suunnittelun tuki, turvallisuuspolitiikan jalkautus organisaatioon sekä tietotekniikkahankintojen konsultointi. Koulutusyhteistyö TAKK/Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto sekä ISTQB / Testauksen Foundation ja Advanced Level sertifioinnnit (http://www.acamar.fi). Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Cortex Partners Oy, Kutomotie 16, FIN Helsinki, Finland Projektipäällikkö / konsultti Keskeiset tehtävät ja vastuuala Yhtiön hallintoprosessien kehittäminen, corporate governance prosessien implementointi johtamiskäytäntöihin sekä laatujärjestelmän luominen ja kehittäminen. Tietoverkkojen, tietoturvan sekä käytettävyyden alueen konsultointi. Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite TAMK University of Applied Sciences, Teiskontie 33, FIN Tampere, Finland Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Korkeakoulu Projektipäällikkö / International Office Keskeiset tehtävät ja vastuuala Osaston keskeisten prosessien kehitys, toimiminen TAMK:n edustajana Pirkanmaan muiden korkeakoulujen (Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu) yhteistyössä, mm. SITR projekti, jolla toteutettiin alueella toimivien ulkomaalaisten opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumistietojärjestelmä. Osallistuminen Workplace Pirkanmaa projektiin TAMK:n mandaatilla ja vieraskielisten opiskelijoiden laajan kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus sekä toimenpidesuositusten laatiminen tutkimuksen analyysin perusteella. Osallistuin mainittuihin projekteihin ohjausryhmän jäsenen ja rahoittajan (Tampereen kaupunki) edustajan roolissa. Toimet luettiin osaksi allekirjoittaneen opintoihin liittyvää pakollista harjoittelua, josta syystä Sivu 1 Ansioluettelo

2 Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Citrus Oy, Malminkaari 15 A 3, FIN Helsinki, Finland Projektipäällikkö/SmartTrust Systems Oy Matkapuhelinoperaattoreita palvelevan provisiointijärjestelmän high-availability piirteiden suunnittelu, web-hosting palvelutoimittajaehdokkaiden evaluointi, laitteisto- ja varusohjelmistohankintojen kilpailutus ja käyttöönottoprojektin vetotehtävä palvelutasovaatimukseltaan erittäin vaativaan unixpalvelinympäristöön. Projektipäällikkö/Cidercone Oy Projektin tehtävänä oli tuottaa kotimaisen matkapuhelinvalmistajan markkinoinnin koordinointiyksikölle konsernilaajuinen tietokanta olemassaolevan markkinointimateriaalin (Testimonials, presentations, promo-videos, jne.) jakelemiseksi tarvitsijoille yhtiön sisällä. Projektipäällikkö/Cidercone Oy Projekti toteutti tietoturvallisuuteen liittyvän lisäpiirteen Cideconen hostauspalvelussa olevaan ohjelmistovarmennuspalveluun. Projekti toteutettiin yhteistyössä matkapuhelinten käyttöjärjestelmiä valmistavan asiakkaan ja suuren ulkomaisen turvallisuusalan yrityksen tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Nokia Oyj / IBU Symbian SW, Visiokatu 6, FIN Tampere, Finland Ohjelmistotestaaja Tehtävänä oli testata tuotekehitysprosessissa olevan älypuhelintuotteen java-toteutusta sekä selvittää virheraporttitietokannan kautta toteutuksen valmiusastetta ajamalla toiminnallisia testejä ja suorituskykytestejä (benchmark). Tehtävänä oli myös laatia tilastoja sekä luoda testitapauksia ja niitä testaavia J2ME/MIDlet:ejä ongelmakohtien selvittämiseksi. Nokia Series 60 ohjelman suunnittelu, toteuttaminen, testaus ja dokumentointi Nokian ohjelmistokehitysprosessien mukaisesti oli oleellinen osa projektia. Työ edellytti perehtymistä Symbian S60 javaohjelmistoarkkitehtuuriin sekä kehitys- ja testaus/raportointityökalujen käyttöön. Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite SysOpen Oyj, Hiomotie 19, FIN Helsinki, Finland -ohjelmistotuotanto ja konsultointi Tekninen tietoturvapäällikkö Yhtiön turvallisuusrakenteiden suunnittelu, toteutus ja jatkuva valvonta. Verkko- ja turvallisuustekniikan implementointi sisäisiin palveluihin (sähköposti, intranet, extranet, jne.). Yhtiön TCP/IP runko- ja LAN-verkon kehittäminen sekä asiakas- ja yhteistyökumppanikohtaisten WAN-yhteyksien hallinnointi. Turvallisuusnormien määrittäminen ja valittujen turvaamisstrategioiden ohjeistus sekä IT-tuelle että koko henkilöstölle. Turvatekninen tukeminen, asiantuntija-apu sekä sidosryhmien koulutus valittuihin käytäntöihin. Yksikön linjajohto. Sivu 2 Ansioluettelo Tuotepäällikkö Belgialaisen Océ Software Laboratories s.a:n tuottaman Xprint-ohjelmistoratkaisun tuotepäällikkyys. Kyseessä on monialustaiseen tietoverkkoon hajautetun tulostuksen hallinta-järjestelmä ns. Distributed Output Management System jonka suurimpana asiakkaana mainittakoon TeliaSonera. Tuotteen markkinoinnin ja järjestelmäkehityksen suunnittelu yhdessä OSL:n asiantuntijoiden kanssa sekä tarpeellisten sovitusten toteuttaminen suomalaisia asiakkaita varten. Asikaskunnan toiveiden ja ongelmien eskalointi sekä oman että OSL:n organisaation suuntaan sekä eri sidosryhmien informointi tuotteen kehityksestä sekä hyödyntämisen ideointi asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Sekä ylläpitäjien että käyttäjien koulutus, rakennettujen järjestelmien ylläpito sekä ongelmatilanteiden kokonaisvaltainen hoitaminen. Hankintapäällikkö SysOpenin tietojenkäsittelylaitteistojen hankintamallin hallittu siirtäminen ostoperustaisesta järjestelmästä laitteiden vuokraukseen perustuvaksi järjestelmäksi. Tarvittavien laitetoimittajien, vuokranantajien ja rahoitustahojen yhteistoiminnan kehittäminen ja vuokrauksessa käytettävien menettelytapojen ja kontrollien sopiminen eri tahojen kanssa. Laitteiden tilausvaltuuksien hallinnointi, laitteiden tilaaminen, toimitusvalvonta sekä käyttöönoton ja palautusten proseduurien laatiminen ja hallinnointi. Järjestelmän laitteistokannan vakuutusarvo n. 1 milj..

3 Järjestelmäpäällikkö / Manager of Infrastructure Konsernin IT-tukitoiminnon rakentaminen, henkilöstön kouluttaminen valittuihin tehtäviin sekä tehtäväkohtaisten proseduurien määrittäminen sekä palvelun valvota ja henkilöstöhallinnollinen esimiestyö. Erillisprojekteista mainittakoon: - Yhtiön pääkonttorin muutto projekti, jossa pääkaupunkiseudulla useista erillisistä toimipisteistä nykyiseen uudisrakennukseen siirryttäessä tarvittava tekninen- ja käytännön suunnittelu, vaatimusten määrittäminen rakennusvaiheelle sekä tietoverkon hallittu ja turvallinen siirtyminen uuteen tarjouskilpailulla määritetyn uuden verkkopalvelutoimittajan järjestelmiin. Projektissa tarvittavien henkilöresurssien henkilöstöhallinnollinen esimiestyö. Laatupäällikkö Yhtiön SFS-sertifioidun ISO-9001 laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen. Määräaikaiset tarkastukset, havaittujen puutteiden käsittely ja korjaaminen. Henkilökunnan laatukoulutus osana henkilöstön perehdystystä sekä koko henkilöstön ajantasallapitämiseen kuuluneet seminaarit. Aluejohtaja / Operatiivinen johtaja Alueyksikön perustaminen Tampereen talousalueelle, toimitilojen ja työvälineiden hankinta, henkilöstön rekrytointi sekä viranomaisyhteydet. Tulosyksilön operatiivinen johto, myynti ja markkinointi sekä laajimmillaan yli 20 henkilön henkilöstöhallinnollinen johtaminen. Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Sycon Oy, Asemapäällikönkatu 12 B, FIN Helsinki, Finland -ohjelmistotuotanto ja konsultointi Projektipäällikkö Toimipisteen perustaminen Tampereen talousalueelle, henkilöstön rekrytointi, palveluliiketoiminnan myynti/markkinointi ja operatiivinen johto. Tulosyksikön keskeisenä toiminta-alueena oli ns. Nokialainen tuotetuki Bull DPS-6 pohjaisiin teollisuuden kaupallishallinnollisiin järjestelmiin. Päivämäärät (alkoi päättyi) Työnantajan nimi ja osoite Nokia Oy, ICL Personal Systems Oy, Nokia Informaatiojärjestelmät Oy, Nokia Data Systems Oy, Softplan Oy, Nokia Kaapeli, Keilalahdentie 4, FIN Espoo, Finland Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Monialayhtiön ICT-ohjelmistotuotanto Projektipäällikkö Tuotekehitys/Asiakasprojektit osastolla projektipäällikkönä useiden teollisuuden materiaalinohjaus- ja hankintajärjestelmien toimitusprojektien vetäminen sekä asiakasyhteyksistä ja projektiryhmän johtamisesta huolehtiminen. Suunnittelija / ATK-suunnittelija Tuotekehitysosastolla useisiin teollisuuden materiaalinohjaus- ja hankintajärjestelmä hankkeisiin osallistuminen sekä ohjelmistotyön menetelmäkehitys minikoneympäristössä. Honeywell Bull DPS-6 / TPS6, Cobol, ohjelmistorunkoteknologia. Sivu 3 Ansioluettelo

4 YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS Päivämäärät (alkoi päättyi) kevät 2014 Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOKK) OPH näyttötutkintojärjestelmän asiantuntija, järjestelmän mukainen suoritusten arviointi sekä järjestelmän laadun kehittäminen. Tutkinnon nimi NTM näyttötutkintomestari Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Lynda.com Inc. Drupal 7 Reporting and Visualizing Data Responsive Design with Drupal Drupal 7 Advanced Training Drupal 7 Essential Training Acrobat 9 Pro: Creating Forms Adobe Connect Essential Training Up and Running with Illustrator Up and Running with InDesign Tutkinnon nimi Certification of completion Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK MOAC Windows Server 2008 AD Configuration, Windows Active Directory MOAC Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration MOAC Windows Server 2008 Administrator Tutkinnon nimi Palvelinasiantuntija, MCITP: Server Administrator Päivämäärät (alkoi päättyi) ja Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Microsoft IT Academy TAKK Server Administrator on Windows Server 2008 Tutkinnon nimi Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Prometrics / Microsoft Certification: MOAC Windows Server 2008 AD Configuration, Windows Active Directory ( ) MOAC Windows Server 2008 Administrator ( ) Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Lynda.com Inc. Dreamweaver CS5 Essential Training Acrobat 9 Pro Essential Training Acrobat 9 Pro Tips and Tricks Flash Professional CS5 Essential Training Tutkinnon nimi Certification of completion Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi TTL ry / Mearra Oy Drupal ohjelmistoalusta julkaisujärjestelmien toteuttamiseen, versio TTL Tutkinnon nimi Drupal / TTL Sivu 4 Ansioluettelo

5 Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi FC Sovelto Oy VPN-tekniikalla toteutettavien yritysverkkojen rakentamisen käytännönläheinen workshop Tutkinnon nimi VPN-yhteysmekanismit yritysverkoissa, Workshop Koulutuksen kansallisen luokittelun Liittyy Cisco ICND Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tampereen Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma, taloushallinto, juridiikka, projektiosaaminen, markkinointi, työvälineistä mm. SAP/R3 (A-2214*, A-2215 ja A-2216 kurssit a 4,5 ov.) *) hyväksiluettu, Tutkinnon nimi Tradenomi Koulutuksen kansallisen luokittelun Alempi korkeakoulututkinto (BBA) Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi ItPress Digitaalisten kuvien hallinta, tiedostomuodot, kuvamanipulaatio, värikorjailu, erikoistehosteet, tulosten esittely ja kuvanvalmistus. Tutkinnon nimi Adobe Photoshop CS Advanced Techniques Koulutuksen kansallisen luokittelun Scott Kelbyn kirjaan The Photoshop book for digital photographers perustuva ja Adobe Creative Suiteen pohjaava itseopiskelukurssi. Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tampereen Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus HTML, XHTML, XML Javascript, Java Appletit, Java Servlet, Java Server Pages (JSP), JDBC/ODBC, MySQL, J2SE, J2EE, J2ME, Unix/Linux -palvelinohjelmistot Tutkinnon nimi Java-ohjelmointi Internetissä Koulutuksen kansallisen luokittelun Täydentävä aikuisopiskelijoiden erikoistumiskoulutus, joka sisälsi 3 kk työssäoppimisjakson alan yrityksissä. Allekirjoittaneen työnantajana Nokia IBU Symbian SW tuotekehitysyksikkö. Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Cisco elearning Center Cisco verkkolaitteiden konfiguraatiosuunnittelu ja toteutus, TCP/IP, RIP, RIPv2, Ethernet, Broadcast/Multicast, TCP/UDP/ICMP protokollat, LAN/WAN, IGP, IGRP, BGP, jne. Tutkinnon nimi CCNA/b ja ICND Koulutuksen kansallisen luokittelun Laitevalmistajan yhteistyösertifikaattiin tähtäävä koulutus Päivämäärät (alkoi päättyi) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi ATK-instituutti, Helsinki Ohjelmointitekniikka, yritysoppi, englannin kieli, sovellettu matematiikka, PL/1, Cobol, Assembler, RPG, suunnittelumenetelmät, menetelmäkehitys, laitteisto-oppi Tutkinnon nimi Datanomi Koulutuksen kansallisen luokittelun Opistotasoinen ylioppilaspohjainen tutkinto Sivu 5 Ansioluettelo

6 HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA TAIDOT ÄIDINKIELI SUOMI MUUT KIELET Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen ENGLANTI erinomainen erinomainen erinomainen RUOTSI hyvä hyvä hyvä Asetuksen 352/2003 mukainen virallinen ruotsinkielen kielikoe hyväksytysti suoritettu Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen SAKSA perustaidot perustaidot perustaidot SOSIAALISET TAIDOT TALOUSHALLINNON TAIDOT ORGANISATORISET TAIDOT TEKNISET TIEDOT JA TAIDOT TAITEELLISET TAIDOT Kansainvälisessä ympäristössä tarvittavat sosiaaliset taidot ovat kehittyneet pääosin SysOpen Oyj:n palveluksessa hoitamieni ulkomaisten päämies- ja yhteistyökumppanisuhteiden yhteydessä. Sidosryhmiä, mm. Belgiassa, Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa sekä Iso- Britanniassa. Myös toimintani TAMK:n International Officen, SmartTrust Systems Oy:n sekä Cidercone Oy:n ulkomaisella työvoimalla toteutettujen projektien vetäminen on kerryttänyt kokemusta monikansallisten- ja monikulttuuristen tiimien kanssa toimimisesta. Pitkäaikainen toimintani henkilöesimiestehtävissä sekä näistä tehtävistä saatu esimiesteni ja alaisteni säännöllisesti tarkistettu myönteinen palaute osoittaa menestystäni näillä tehtävissä. Olen toiminut hankintapäällikön tehtävässä vastuualueenani IT-yrityksen tietojärjestelmät (ml.taloushallinnon ohjelmistot) sekä niiden vaatima kalusto. Tässä tehtävässä toteutin strategisen muutoksen Yhtiön kalustopolitiikkaan (tietokoneiden omistamisesta niiden vuokraajaksi). Pitky ry:n kehitysyhteistyöprojektissa Tansaniaan olen huolehtinut kolmivuotisen projektin taloushallinnosta controllerina UM:n edellyttämällä tavalla. Pitkyn Tansania projekti voitti Projektiyhdistys ry:n Vuoden projektiteko 2012 palkinnon. Olen toiminut sekä asuintaloyhtiöni että useiden muiden yhdistysten taloushallinnossa useita vuosia. Yhtiön kalustopolitiikan siirtäminen ostoperustaisesta vuokrausperustaiseksi edellytti allekirjoittaneelta diplomaattisia- ja neuvotteluteknisiä taitoja, jolla mm. keskenään kilpailevat toimijat voitiin saada työskentelemään SysOpenin palvelemiseksi kokonaisuuden kannalta mielekkäällä ja hallittavissa olevalla tavalla kaikkine tarpeellisine kontrolleineen. Tietoturvan alalta Checkpointin Firewall-1 järjestelmät, erilaiset VPN-järjestelyt ovat erityisesti hallussani. Pitkäaikaisen ja syvällisen käytön myötä Microsoft Exchange ja Exim/MTA sähköpostijärjestelmät sekä erilaiset verkonvalvonta- ja hallintaohjelmistot ovat tulleet huomattavan tutuiksi. HP-UX,AIX,Sun, Linux ja MS ovat tuttuja. Olen sekä suunnitellut että toteuttanut myös nykyisen työnantajayritykseni verkkoratkaisun VPN-yhteyksineen ja aktiivisine puolustautumisproseduureineen pääosin Ciscon kalustolla. Ylläpitämieni verkkosivustojen (mm. jne) olen harjaantunut käyttämään niin Adobe:n ohjelmistotuotteita kuin erilaisia CMS-järjestelmiäkin (Mambo, Joomla, Directo, Drupal, jne.) Kuvien muokkaamiseen käytän sekä Adobe Creative Suite (mm. Photoshop) että Corel Graphics Suite ohjelmistoja. Jo nuoruudesta juontuva kameraharrastus on tuonut tähän mukaan valokuvauksen sekä lasteni syntymän ( 91 / 93) yhteydessä alkanut liikkuvan kuvan tuottaminen ja tallentaminen ovat harjaannuttaneet minut mm. Pinnacle Studio ohjelmiston avulla elokuvien maailmaan. Sivu 6 Ansioluettelo

7 JÄSENYYDET AJOKORTTI (AJOKORTIT) LISÄTIETOA Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry - puheenjohtaja Tietoturva ry ASIS International, Finnish Chapter 210 Systeemityöyhdistys SYTYKE ry Correspondents Global Association ry hallituksen jäsen Pirkkalan Yrittäjät ry hallituksen jäsen ABE Seuraavat henkilöt ovat ystävällisesti lupautuneet antamaan lisätietoja: Toimitusjohtaja Lassi Väisänen, LV Oy, puh ( ) Toiminnanjohtaja Ilpo Tolvanen, Pitky ry, puh (358-44) Toiminnanjohtaja Robert Serén, Tietotekniikan liitto ry, puh (358-20) Toimitusjohtaja Asta Rajala, Clic Correspondents Oy, puh ( ) Sivu 7 Ansioluettelo

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Ciscon IP (Internet Protocol) -pohjaiset ratkaisut toimivat Internetin sekä

Lisätiedot

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä PITKYN PIIRI 2/2010 Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä Koulutuksissa käydään läpi oleelliset alan nykyaikaiset osaamiset ja ohjelmat. Ammattitutkintokoulutuksissa jokaiselle

Lisätiedot

ANTTI LAAKSONEN LYHESTI

ANTTI LAAKSONEN LYHESTI ANTTI LAAKSONEN antti.laaksonen@agillon.fi +358(0)405323564 www.agillon.fi YRITYKSEN Y-TUNNUS 2298433-8 YRITYKSEN POSTIOSOITE: AGILLON OY, PL96, 15111 LAHTI YRITYKSEN KÄYNTIOSOITE: MARIANKATU 15 A, 15110

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi PITKYN PIIRI 1/2010 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 2/2008 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

1 / 1 27.1.2011 12:36

1 / 1 27.1.2011 12:36 Kansilehti https://ssl.ttlry.fi:8619/book/export/html/89 1 / 1 27.1.2011 12:36 Pääkirjoitus https://ssl.ttlry.fi:8619/book/export/html/82 1 / 1 27.1.2011 13:01 Ilkka Haikala Joulun alla tuli suru-uutinen

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013 Vuosikatsaus 2013 Sisällys Konserni lyhyesti 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Liiketoimintojen tapahtumat 12 Aviation 14 Land 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Vastuullisuus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info. Kotisivut: www.eevamaattanen.

Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info. Kotisivut: www.eevamaattanen. Henkilötiedot Nimi Eeva Irene Määttänen Syntymäaika ja -paikka 24.8.68, Helsinki Sähköposti info@eevamaattanen.info Kotisivut: www.eevamaattanen.info Koulutus Helsingin yliopisto/ Humanistinen tiedekunta,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot