Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16"

Transkriptio

1 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva- sekä kytkintoimittajaksi Poliisin tietohallintokeskus ja Nordic LAN & WAN Communication Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Nordic LAN & WAN Communication Oy sitoutuu toimittamaan valtakunnallisesti sisäasiainministeriön runkoverkon tietoturvasekä kytkinjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita vuosien välisenä aikana. Sisäasiainministeriö on LAN& WANille merkittävä julkishallinnon asiakas. Tämä on jatkoa sisäasiainministeriön kanssa tehdylle tietoturvasopimukselle. Tämä osoittaa pitkäjänteisen yhteistyön merkityksen ja tärkeyden. Luottamus johtavaan tietoliikenteen ja tietoturvan toimittajaan sekä valtakunnalliseen 7/24h tekniseen tukipalveluun palkitaan tällä sopimuksella. Perinteiset ajatusmallit kehityksen este Tietoverkkojen laajamittainen hyödyntäminen on tulevaisuuden haaste. Tietoliikenneverkot tiedonsiirtoverkkona, alkaa olla jo perusinfrakstruktuuria, aivan kuin puhelin vuosikymmeniä sitten. Nyt voimme hyödyntää tekniikan laajamittaisesti eri sovellusalueilla. Laajat valtakunnalliset ympäristöt vaativat osapuolilta laajan kokonaisnäkemyksen, jotta voimme puhua hallitusta ja hallittavasta ympäristöstä. Tulevaisuudessa tulee aina olemaan uhkia minkä kanssa joutuu painiskelemaan. Perinteiset ajatusmallit pitää nyt viimeistään heittää romukoppaan, koska siitä saattaa tulla jopa kehittymisen este. Rakenteiden on muututtava ja kaikkia nykyisiä malleja pitää uskaltaa kyseenalaistaa. Kasvaneet kapasiteetit uudet mahdollisuudet ATM:stä ollaan siirrytty Ethernet-aikaan ja kasvaneiden runkokapasiteettien tuomiin mahdollisuuksiin tuottaa nopeita ja laajoja verkkoja. Tämä mahdollistaa erilaisten palveluiden tarjoamisen laajasti ympäri organisaation käyttäjäkunnalle ilman tietoliikenteen nopeuksien asettamia rajoituksia. Osaamista ja yhteistyötä Toimitus: Jyväskylä Suunnittelu: Vastaava: Juhani Leskinen VoIP nostaa viimein pikku hiljaa päätään, niin myös meilläkin. Sen vaatimaa tietoturvaa ei pidä väheksyä, jos se nyt on tullut edes mieleen. Tämän laajentumisen myötä luonnollisesti on noussut kysymys: kun tietoa levitetään laajasti ympäriinsä, miten voidaan taata se, ettei tieto vuoda ulos sellaisille tahoille, kenelle se ei ole tarkoitettu? VoIPin laajamittaisen levittämisen mahdollistaa vain sen tietoturva. Kuka takaa sen, ettei joku pistä verkkoliitäntärasiaan laitetta, millä voidaan nauhoittaa kaikki puhe. Kentällä todella markkinoidaan VoIPia ilman tiedostettua tietoturvauhkaa. Olemme yhteistyön laadun sekä laajuuden kautta tilanteessa, missä vaaditaan syvällistä ymmärrystä asiakkaan tarpeista. Mahdollisuudet erilaisten vaihtehtojen tarjoamiseen näinkin laajassa mittasuhteessa, vaatii vahvaa osaamista sekä pitkäjänteistä ja pitkällistä yhteistyötä. Osoitemuutokset: Taitto: Studio Woudin Paino: Kirjapaino Kari Ky Risto Puustinen Sopimus mahdollistaa sisäasiainministeriön runkoverkon tietoliikenneverkkojen ja tietoturvan pitkäjänteisen kehittämisen. Tietoliikenneverkot ja sen turvallisuus on sisäasiainministeriölle tärkeä asia, jonka toteuttaminen edellyttää luotettavaa ja osaavaa kumppania, kertoo Poliisin tietohallintokeskuksen tietohallintojohtaja Heikki Riippa Tekniikan terävin kärki Langaton laajakaista RaJuPuSu-alueelle Tietoturva muuttuu entä me? LanManage palveluportaali 7/24-palvelut valtakunnaliseksi ille Check Point MSP-sertifiointi LANSafe SEM / Iprotect Verkkoremontti... ja mitä siihen tarvittiin HP ProCurve -verkkotuotteet vahvana markkinoilla Strömman nostosilta etävalvontaan Kotkan kameravalvonta CSC:n konesalit yhteen CWDM-tekniikalla xwdm säästää rahaa Kuituverkko Kahdeksan Oy Extreme Networks Aspen 8810 Virtuaaliyrityksen verkko toimii missä ja milloin vain RSA Sign-On Manager Videoneuvottelua Sony-näytössä Pääasia, että meillä kaikilla on kivaa mutta sama suomeksi! Sisäverkon tietoturva Uudistunut Nokia 9500 Communicator

2 2 Tekniikan terävin kärki Tekninen kehitys etenkin tietotekniikan ja teletekniikan alueilla on ollut erittäin nopeata. Kehitystä voidaan mitata esim. tiedon puoliintumisajalla. Tällä tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu, kun puolet omaksutusta tiedosta on tullut vanhentuneeksi tai muulla tavalla käyttökelvottomaksi. Voidaan perustellusti väittää tänä päivänä tiedon puoliintumisajan pudonneen jo alle kolmen vuoden, koska useimmat kolme vuotta sitten uusina teknisinä ratkaisuina markkinoille tuodut tekniikat ovat auttamattomasti vanhanaikaisia ja liian hitaita uusille sovelluksille. on aina ollut uusien tekniikoiden markkinoille tuomisessa edelläkävijä. Tällaisia tekniikoita ovat olleet aikanaan mm. verkkoprosessorit, TCP/IP-protokolla, parikaapeli-ethernet, kytkentäiset verkot, ATM, gigabit-ethernet ja erityisesti palomuureihin ja muutenkin tietoturvaan liittyvät tekniikat. Tämän päivän tekniikan terävintä kärkeä uusissa tekniikoissa ovat puheliikenteen siirtyminen IP-verkkoihin avoimia tekiikoita käyttävillä ratkaisuilla, videovalvonnan sekä videokonferenssiratkaisujen toteuttaminen niin ikään IP-verkkoja hyödyntäen. Myös kuitutekniikan kehittyminen WDM-tekniikkaan on eräs in uusista teknisistä ratkaisuista. Puhetekiikka on ensimmäistä kertaa toimintansa aikana julkistanut osittain oman tuotekehityksen kautta syntyneitä tuotteita LANVoice-tuo- Cisco Cisco Cisco Kuortane SNOM SNOM SNOM Kuortane tk SNOM SNOM SNOM Alavus tk SNOM SNOM SNOM Rantatöysä tk SNOM SNOM SNOM Töysä tk tenimikkeillä. Vuoden 2004 aikana on jo toteutettu merkittäviä yrityksille tehtyjä sekä julkisia, lähinnä kuntapuolella, tehtyjä käytännön puhejärjestelmätoteutuksia. Oheisessa kuvassa on esim. Pohjanmaalla Kuusiokunnille tehty ratkaisu, joka yhdistää oikeasti kuntien alueverkoissa puheliikenteen siirtymisen kokonaan IP-verkkoon. Samanlainen toteutus on tuotantokäytössä myös Itä-Uudenmaan rengasverkkoon kuuluvissa Lapinjärven ja Myrskylän kunnissa ja parhaillaan rakennetaan vastaavaa toteutusta Pohjoisen Keski-Suomen kunnille. Videotekniikka Kuusiokuntien VoIP-puhepalveluverkko CallMgr LANVoice LANVoice LANVoice Meridian Alavus Cisco Cisco Cisco Lehtimäki IP-verkko (VoIP VLAN) Meridian Ähtäri Hicom Ähtäri TK Cisco Cisco Cisco Soini PRI 30 kan. YPV Hicom Seinäjoki KS YPV Rauman sataman videovalvonta on toteutettu digitaalisella kameratekniikalla. Videovalvonta on koko teknisen historiansa ajan toteutettu erillisissä koaksiaalikaapeliverkoissa. Tekninen kehitys on johtanut siihen, että nauhuritekniikka on auttamattomasti vanhentunut ja niitä on lähdetty korvaamaan tietotekniikan palvelinratkaisuilla. Tällöin kaapelointiratkaisut ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Kamerateniikan kehittyminen digitaaliseen suuntaan on nyt mahdollistanut myös kameroiden liittämisen suoraan parikaapelijärjestelmään ja IP-verkkoihin. Tämän tekniikan markkinoille tuominen edellyttää tietenkin vahvaa osaamista IPverkoista, eikä monikaan perinteisiä valvontajärjestelmiä toimittava yritys ole pystynyt näihin haasteisiin vastaamaan. Näistä toteutuksista esimerkkinä vuonna 2004 Rauman satamaan rakennettu videovalvontatoteutus. 6NET LANVoice SNOM SNOM SNOM SNOM SNOM SNOM LANVoice PBX Töysä Reititys Lehtimäki Soini TK LANVoice + SB GW Eunet/Leppävaara Eunet (YPV) Videokonferenssijärjestelmät ovat niin ikään murrosvaiheessa. Näistä toteutuksista esimerkkinä Pohjanmaalle Järviseudun kunnille tehty ratkaisu. WDM-tekniikka Kuituverkkoja on Suomeenkin rakennettu jo varsin kattavasti. Kukaan rakentajista ei kuitenkaan ole pystynyt rakentamisvaiheessa ottamaan huomioon kuidun tarpeen räjähdysmäistä kasvua. Tähän tarpeeseen tehdyt uudet tekniikat, CWDM ja DWDM, mahdollistavat kuituparien kapasiteetin moninkertaisen käytön hyödyntämällä kullekin sovellukselle valon eri aallonpituuksia samassa fyysisessä kuidussa. CSC-tieteellinen laskenta on ottanut tällaisen tekniikan käyttöön eri tiloissa sijaitsevien konesalien yhdistämiseen. Palvelin- ja levytarpeet on täytynyt saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön yhtä konesaleja yhdistävää kuituparia käyttäen. in uudet tekniset ratkaisut ovat uutuudestaan huolimatta teknisesti valmiita ja luotettavia. Yrityksen osaaminen ja tekniset tukipalvelut takaavat sen, että näitä tekniikoita hyödyntämään lähtevät yritykset tai muut organisaatiot saavat jo ensi hetkestä lähtien täyden hyödyn investoinneilleen. Timo Kuokka

3 Langaton laajakaista RaJuPuSu-alueelle RaJuPuSu alueen (Rantasalmi, Juva, Puumala, Sulkava) laajakaistaverkon rakentaminen Suomessa merkitsi päänavausta joka kolkkaan ulottuvan tietoverkon rakentamisessa. Alueelle on pystytetty 23 tukiasemaa, joiden välityksellä pääosin radiotekniikkaan perustuen, vakituiset asukkaat, yritykset ja vapaa-ajan asunnot pystytään liittämään laajakaistapalvelujen piiriin. 3 RaJuPuSu-alueella asuu noin ihmistä. Alueella on runsaasti järviä ja saaria. Puumala ja Sulkava on luokiteltu saaristokunniksi. Vapaa-ajan asuntoja on runsaasti. Alueella on noin 9000 vapaa-ajan asuntoa, joista merkittävä osa on ympärivuotisessa käytössä. Uusia vapaa-ajan asuntoja rakennetaan joka vuosi reilut sata lisää. RaJuPuSu-yhtymä valitsi maakunnalliset Finnet-yhtiöt Savonlinnan Puhelin Oy:n ja Mikkelin Puhelin Oyj:n verkon toteuttajaksi. Laajakaistan rakentamisesta, liittymien toimituksesta ja asiakaspalvelusta on käytännössä vastannut Savonlinnan Puhelin Oy. Projektipäällikkönä alueen laajakaistaverkkohankkeessa oleva Ari Pussinen Savonlinnan Puhelin Oy:stä kertoo, että hanke on ollut haastava. Mäkinen maasto on haittana, mutta Savonlinnan Puhelimen ennakkoluulottoman asenteen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla olemme saaneet tietoliikennepalvelut järjestettyä. Haluan myös kiitellä RaJuPuSu-alueen kuntien päättäjiä ennakkoluulottomuudesta, kertoo Ari Pussinen. Laajakaistaliittymät toteutetaan suurelta osin langattomalla W-DSL (Wireless-Digital Subscriber Line) tekniikalla. Langattomat laajakaistayhteydet ovat tietoturvallisia yhteyksiä. Saatavilla olevat liittymänopeudet ovat 512 / 512 kbit/s ja 1M/512kbit/s. Järjestelmän laitteet on toimittanut Nordic LAN & WAN Communication Oy, joka tekee tiivistä yhteistyötä Savonlinnan Puhelimen kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että vähintään 90 prosentilla alueen asukkaista ja yrityksistä on mahdollisuus hankkia laajakaista käyttöönsä. Savonlinnan Puhelin kehityksen kärjessä Savonlinnan Puhelin on ennakkoluulottomasti ollut kehittämässä tietoliikennetoimintoja alueellaan ja muuallakin Suomessa. Tähän langattomaan W-DSL järjestelmään on käyty tutustumassa jopa Indonesiasta asti. Yhtiö on jatkuvasti kehityksen kärjessä. Esimerkiksi valokaapelia yritys ryhtyi hyödyntämään ensimmäisenä Suomessa ja sen alueella on toiminnassa kolme kertaa suurempi kaapelitelevisioverkko kuin vastaavan kokoisessa yhtiöiden toimialueella. RaJuPuSu-yhtymän kehittämisjohtaja Ritva Partanen kertoo hankkeesta, että radiotekniikkaan perustuva langaton laajakaistaverkko antaa hyvät mahdollisuudet kehittää mm. maaseutumatkailua sekä etätyötä. Vapaa-ajanasuntojen pitempiaikainen vuosittainen käyttö turvaa puolestaan alueen palvelut. Kynnys niiden muuttamiseksi ympärivuotisiksi asunnoiksi madaltuu, sillä laajakaista on nykyajan tieyhteys, joka tulee olla, jos mielii pitää hajaasutusalue asuttuna tai saada sinne vielä uusia asukkaitakin. tekninen asiantuntija mivasta WiFi:n -tekniikasta (WLAN). WiFi voi toki toimia tässäkin paikallis- tai kotiverkkona. W- DSL tekniikassa jokaiselle käyttäjälle voidaan taata eri käyttöluokkia, kuten nopeuskaista, voidaan luoda reititystaulukoita ym. Myöskään verkon suortituskyky ei heikkene vaikka ympäristössä on muita lähettimiä tai sekalaisia häiriöitä. Vertailu pitää ennemmin tehdä xdsl:n ja tämän W-DSL tekniikan välillä, projektipäällikkö Nalle Lindström ilta kertoo. Symmetrisen, eli tietoa yhtä nopeasti kumpaankin suuntaan kuljettavan W-DSL/WipLL-yhteyden nopeus on maksimissaan 4 Mbps per käyttäjä, eli n. 40 kertaa nopeampi kuin ISDN. Se on myös huomattavasti monipuolisempi kuin perinteinen ADSLliittymä, joka on epäsymmetrinen. Lisäksi kuluttajan etäisyydet tukiasemasta voivat olla jopa 15 km. Verkon tukiasemat käyttävät kuntien alueella jo valmiina olevia radiomastoja. Myös tulevaisuuden verkkostandardit ovat tuettu W-DSL/WipLL-tekniikan perusinfrastruktuurissa. Teknisesti tämä ratkaisu toimii luvanvaraisella 3.5 GHz taajuusalueella. Se eroaa ratkaisevasti tutummasta 2.4 MHz:n vapaalla taajudella toi- LISÄTIETOJA: RaJuPuSu-hanke kehittämisjohtaja Ritva Partanen, Savonlinnan Puhelin Oy suunnittelupäällikkö Ari Pussinen, (015) , sähköposti: Nordic LAN & WAN Communication Oy projektipäällikkö Nalle Lindström, sähköposti:

4 4 Tietoturva muuttuu, entä me? Tietoturvatarpeet muuttuvat jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Yritysverkon turvaamiseksi näihin haasteisiin tulisi ajoissa reagoida. Uudet tarpeet kohdistuvat mm. mobiliteettiin, sovellustason uhkiin, nopeaan leviämiseen ja datan määrän hallinnointiin. Mobiliteetti Tietoa kuljetetaan eri muodoissa paikasta toiseen mm. kannettavissa tietokoneissa, USB-muisteissa ja matkapuhelimissa. Tietoon tulee myös päästä käsiksi monista eri paikoista esim. web-kioskeista, kotiyhteyksiltä ja wlan-alueilta. Mobiliteetin myötä verkon reuna on hämärtynyt asettaen aivan uudet vaatimukset tiedon suojaamiselle. Sovellustason uhat Verkkoon tunkeutumiset ovat siirtyneet sovellustasolle. Tämä tarkoittaa, että turvajärjestelmien on pystyttävä puuttumaan sovellustason liikenteeseen. Perinteinen verkkotason palomuuri ei tätä pysty tekemään. Nopea leviäminen Nykyiset verkkomadot- ja virukset muuttavat muotoaan ja tekevät tuhoa todella nopeasti. Tämä asettaa niiden torjunnalle uusia haasteita. Madon leviäminen tulee estää ja erottaa saastunut osa muusta verkosta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Datan määrän kasvu Datan määrän kasvun myötä, myös tietoturvatapahtumien määrä kasvaa. Pelkästään lokeja katsomalla ei mahdollisiin uhkiin pystytä vastaamaan. Tarvitaan älykäs järjestelmä, joka pystyy poimimaan eri laitevalmistajien lokitiedoista oleellisen informaation ja antamaan sille merkityksen. Verkko toiminnassa ympäri vuorokauden Virukset ja madot eivät noudata virka-aikaa. Liiketoiminnan kriittisyyden kasvaessa myös ympärivuorokautiset 7/24 palvelut ovat tulleet monille yrityksille elintärkeiksi. Palveluista kustannus tehokkuutta Tietoturvatarpeiden kasvaessa ja monimutkaistuessa aina useampi onkin löytänyt palveluratkaisun. Palveluiden kautta usein saadaankin kustannustehokkain ratkaisu. on panostanut vahvasti LANSafe tietoturvapalveluiden kehittämiseen. Uusina asioina ovat tässäkin lehdessä mainitut LANManage portaali-, LANSafe SEM tietoturvatapahtumien hallinnointipalvelu-, LANSafe Iprotect sovellustietoinen sisäverkon suojauspalvelu-, Check Point MSP-sertifiointi sekä 7/24 on-site palveluiden laajentuminen valtakunnalliseksi. in palvelut pystyvät vastaamaan myös uusiin haasteisiin ja turvaamaan yritysverkkosi, nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Petri Sollman Uusi LANManage palveluportaali avattu LANManage (www.lanmanage.net) on in asiakkaille tarkoitettu web-portaali, jonka kautta asiakkaat saavat viimeisimmän palveluihin liittyvän tiedon sekä pystyvät seuraamaan käyttämiensä palveluiden tilaa. LANManage portaalin kautta asiakkaat saavat myös teknistä informaatiota uusista tuotteista-, palveluista- ja ohjelmistoversioista. Portaalissa on mahdollista tehdä mm. vikailmoitukset ja palomuurimuutospyynnöt sekä seurata näihin liittyvien töiden edistymistä. Myös palomuuriraportit ovat luettavissa portaalin kautta. LANManage portaali on tarkoitettu in palveluasiakkaille ja löytyy osoitteesta: Petri Sollman LANManage portaalin tarkoituksena on Parantaa palvelun laatua Helpottaa asiointia Mahdollistaa tilattujen palveluiden seuranta Jakaa olennaista palveluihin liittyvää informaatiota Toimia alustana uusille palveluille (esim. LANSafe SEM) Palvelukeskus Huoltopalvelualue - tehostettu vasteaika Pori Seinäjoki Turku Tampere Espoo Rovaniemi Tornio Ylivieska Kuusamo Taivalkoski Ii Pudasjärvi Kuopio Joensuu Jyväskylä Varkaus Lahti Oulu Helsinki Kajaani Iisalmi Savonlinna Mikkeli Kouvola Kotka 7/24-palvelut valtakunnalliseksi laajentaa 7/24 on-site huoltopalvelut valtakunnalliseksi. Yritysverkkojen kriittisyyden kasvaessa on myös kysyntä ympärivuorokautisille huoltopalveluille kasvanut. Nopea vikahuolto paikanpäälle on ollut monen tietohallintojohtajan toivomuslistalla jo pitkään. Yleensä ympärivuorokautisia huoltopalveluita on saanut vain Etelä-Suomen alueelle. Vuoden 2005 alusta alkaen asiakkaillamme on mahdollisuus tilata kriittisille verkko- ja tietoturvajärjestelmille 7/24 on-site huoltopalvelut koko Suomen alueelle. Petri Sollman

5 ille Check Point MSP-sertifiointi on saanut Check Point Software Inc. MSP (Managed Service Partner) sertifioinnin syksyllä MSP-sertifiointi on luontevaa jatkoa jo aiemmin saadulle CSP (Certified Support Partner) valtuutukselle. 5 pystyy tarjoamaan asiakkailleen korkeinta mahdollista tietoturva- ja tukipalvelua Suomessa. onkin ainoa Check Point kultatason kumppani Suomessa, jolla on sekä MSP- että CSP- sertifioinnit. Tietoturvapalveluiden kysynnän kova kasvu johtuu pitkälti tietoverkkojen monimutkaistumisesta, tietoturvauhkien nopeasta leviämisestä sekä samanaikaisesti yritysten liiketoiminnan verkkoriippuvaisuuden kasvusta. Nopea reagointi tämänpäivän tietoturvauhkiin onkin monille yrityksille elinehto. MSP-ohjelman kautta on mukana kehittämässä uusia entistä tehokkaampia tietoturvapalveluja vastaamaan näihin kasvaviin uhkiin. illa on myös suora suhde Check Pointiin, joka mahdollistaa täyden tukikategorian Check Pointin tekniseltä tuelta ja asiakkaiden kysymykset tulevat näin ratkaistuiksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tämä nopeus ja tehokkuus vähentää katkosten kestoaikaa ja parantaa tuottavuutta asiakkaille. Petri Sollman LANSafe SEM tietoturvatapahtumien hallintaan Lokitietojen ja tietoturvatapahtumien hallinnointi ja seuranta on vaikeaa, ellei lähes mahdotonta ilman erillisiä siihen tarkoitettuja työkaluja. LANSafe SEM -palvelun avulla asiakas pystyy seuraamaan verkon tietoturvatapahtumia ja saamaan niistä selkeitä raportteja. LANSafe SEM -palvelussa asiakkaan verkon laitteiden lokitieto kerätään ja kootaan ennalta määritellyiksi raporteiksi. Raportit asiakas saa käyttöönsä LANManage portaalin kautta. Laitteet, joista raportit kerätään voivat olla palveluluokasta riippuen mm. palomuureja, IDS / IDP -laitteita, DNS-palvelimia, postipalvelimia, reitittimiä / kytkimiä tai windows-palvelimia. LANSafe SEM palvelu on laajimmillaan Pro-palveluluokassa, jossa asiakkaalle toimitetaan erillislaitteisto. Tällöin asiakas voi mm. yhdistää eri laitteiden lokitietoja yhteisiksi raporteiksi sekä saa käyttöönsä monipuoliset lokitiedon korrelaatio- ja hälytystoiminnot. Varsinaisien raporttien lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tilata in asiantuntija paikalle syventämään raporteista saatua tietoa ja antamaan kehitysehdotuksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä. LANSafe SEM -palvelun tekee erikoiseksi tuki monitoi- mittajaympäristöön. Eri laitevalmistajien järjestelmille ei enää tarvitse hankkia erillisiä raportointi- ja lokityökaluja. Lisäksi useista eri laitteista saatava tieto voidaan suodattaa ja näin vähentää turhien ja päällekkäisten hälytysten määrää. LANSafe SEM -palvelu tukee mm. seuraavia laitevalmistajia: Check Point, Cisco, Extreme Networks, Foundry, HP, IBM, ISS, Juniper, McAfee, Microsoft, NetScreen, Nortel, SonicWall ja SUN Microsystems. Petri Sollman LANSafe Iprotect sisäverkon suojauspalvelu Sisäverkon suojaaminen on tullut entistä tärkeämmäksi mobiililaitteiden, kannettavien tietokoneitten, USBmuistien ja muiden liikkuvien medioiden yleistyessä. Yksikin saastunut työasema voi levittää uuden, vielä tuntemattoman madon yrityksen verkkoon ja näin lamauttaa koko yrityksen toiminnan. LANSafe Iprotect on sisäverkon suojaamiseen kehitetty palvelu, joka voi pysäyttää myös tuntemattomat madot ja muut luvattomat tietojärjestelmääsi kohdistuvat tunkeutumisyritykset. Se myös segmentoi verkkoa ja sulkee saastuneet työasemat verkosta estäen näin tehokkaasti vahingon leviämisen. Check Point Interspect tuotteeseen pohjautuva LANSafe Iprotect palvelu on helppo ja nopea ottaa käyttöön, lisäksi palvelun kautta saadaan asiantuntijaraportoinnin kautta syvälisempää tietoa verkon tilasta ja mahdollisista kehitystarpeista. Petri Sollman

6 6 Verkkoremontti... ja mitä siihen tarvittiin Enermet on yksi maailman johtavista energianmittaus- ja kuormanohjausratkaisujen toimittajista. Ratkaisumme helpottavat mittaustietojen keräämistä, jalostusta, käsittelyä ja jakelua sekä energiankäytön hallintaa. Meillä on yli 50 vuoden kokemus energiatietojen mittauksesta ja hallinnasta. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme kehittämään omaa liiketoimintaansa kilpailukykyä edistävien ratkaisujemme avulla. Enermetillä on toimipisteitä kymmenessä maassa, ja paikalliset edustajat tarjoavat ratkaisujamme yli 30 maassa eri puolilla maailmaa. Henkilökuntaan kuuluu yli kolmesataa alan ammattilaista. Vuoden 2003 liikevaihto oli 77,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 Enermet-konsernin tutkimus- ja kehitystyöpanostuksen osuus oli 4,7 % nettomyynnistä. Enermetin suurimmat osakkeenomistajat ovat Industri Kapital rahasto, MB-rahasto ja Fortum-konserni. Asiakaskuntamme koostuu energiayhtiöistä sekä teollisuuden ja kaupan yrityksistä. Tärkein markkinaalueemme on Eurooppa. Myynnistämme 49 % keskittyy Pohjoismaihin ja 37 % Keski-Eurooppaan. Muu 14 % suuntautuu pääasiassa Australiaan ja Aasiaan. Viimeisten vuosien aikana Enermet on investoinut voimakkaasti tuotevalikoimansa uudistamiseen. Enermetin arvion mukaan kaikki pohjoismaiset kotitaloudet ovat automaattisen energiamittauksen piirissä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Verkon uusinta käytettävyyttä kellon ympäri Tietotekniikan ja liikenteen merkitys on perinteisesti Enermetille ollut suuri, ja sen oma tietohallinto on tarjonnut ko. palveluja usean vuoden ajan. Viime vuosina liiketoiminnan ja Enermetin uusi lähiverkko esiasennuksessa labrassa tietohallinnon yhteistyö on kasvanut merkittävästi. Enermetin tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää kehittämänsä AIM-ratkaisun etuja palveluntarjoajamallin AIM ASP - palveluna. Enermet ylläpitää mittaustietojärjestelmää, ja asiakas käyttää vain tarvitsemiaan sovelluksia ja toimintoja, jolloin tämä vaatii tietotekniikan ehdotonta toimivuutta kellon ympäri. Tuotekehityksemme on kehitettävä ja testattava tuotteitaan erilaisissa verkkoympäristöissä, jolloin tietohallinnon on kyettävä nopeasti vastaamaan heidän asettamiinsa haasteisiin. Konsernin keskitetyt palvelut sijaitsevat Jyskässä ja aikaerojen takia aktiivilaitteiden hallittu tai hallitsematon alhaallaolo mihin vuorokauden aikaan tahansa on minimoitava. Nyt uusitun verkon tavoitteena oli, ettei palveluita tarvitse katkaista jos verkon aktiivilaitetta on päivitettävä tai korjattava. Uudistuksella haettiin myös joustavuutta, jotta pystymme tarjoamaan eri rajapinnoille vaatimusten mukaiset ympäristöt luotettavasti ja nopeasti. Mitä saavutettiin Koko lähiverkon infrastruktuuri uusittiin kerralla ja samalla yritimme nähdä muutaman vuoden tarpeet eteenpäin. Verkkouudistuksella saimme uusitun VLAN-ratkaisun, joka tukee koko konsernin tarpeita, sillä konsernin muista yhtiöistä henkilöitä työskentelee lähes jatkuvasti Jyskässä ja heille on tarjottava tietoturva ja liikenne palvelut. Loppukäyttäjät huomasivat verkon uusinnan kapasiteetin kasvuna ja verkon joustavamman käytön konttorin alueella. Positiivista palautettahan käyttäjiltä on harvoin saatu, mutta tällä kertaa ei tullut myöskään negatiivista; joten tulkittava on, että käyttäjät ovat muutokseen tyytyväisiä. Yhteistyön laajentaminen Enermet ja ovat tehneet yhteistyötä tietoturvan puolella useita vuosia ja he ovat osoittautuneet ammattitaitoisiksi ja joustaviksi kumppaneiksi. Motivoituneen henkilöstön kanssa on helppo kommunikoida ja tiukatkaan aikataulut eivät aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia; kunhan vaan muistetaan suunnitella asiat etukäteen. Verkon toimittajan valintatilanteessa tärkeäksi ratkaisevaksi tekijäksi koettiin :in käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut, jotka vakuuttivat meidät. Uuden verkon käyttöönotto Tekninen suunnittelu alkoi ennen tarjouspyyntövaihetta ja toimittajavalinnan jälkeen suunnitelmaa tarkennettiin yhdessä. Laitteiden saavuttua rakensivat kytkimistä labraan ympäristön, joka vastasi Enermetille asennettavaa verkkoa. Sen jälkeen järjestettiin koulutus Enermetin omille asiantuntijoille, jossa käytiin läpi kytkimien hallintaa ja toipumista vikatilanteista. Uudet kytkimet asennettiin etukäteen oikeille paikoilleen ja perjantaina kello aloitettiin verkon yliheitto uusille kytkimille. Asennus sujui nopeasti eikä illan aikana törmätty kuin muutamaan ongelmaan, rikki oleva komponentti ja yksi väärä kytkentä, mutta niistäkin selvittiin. Yliheitto saatiin valmiiksi pizzan voimalla SAMANA perjantaina kello Lauantaiaamuna tuotekehityksen testausporukka tuli ylitöihin testaamaan uutta ohjelmistoversiotaan ja kaiken piti olla ehdottomasti kunnossa, ja kunnossahan kaikki oli: yhtään soittoa lauantaina ei tullut allekirjoittaneelle. Nopean ja virheettömän asennuksen takasivat hyvät ennakkovalmistelut: useat suunnittelupalaverit, laitteiston esiasennus ja testaus, motivoituneet tekijät ja pizza. Käyttöönoton jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä ja tietoa on siirretty puolin ja toisin. Leif Vertanen Enermet Oy

7 HP ProCurve -verkkotuotteet vahvana markkinoilla Uusilla tuotteilla entistä tehokkaampi hallinta 7 Toimivan IT-ympäristön kannalta elintärkeiden verkkotuotteiden markkinat elävät vahvaa muutoskautta. HP on kohdentanut viime vuosina runsaasti resursseja ProCurve-verkkotuotteisiinsa ja panostus on alkanut nyt kantaa hedelmää. HP:n menestyksen olennaisia tekijöitä ovat keskittyminen ja omistautuminen. ProCurve-tuoteperhe keskittyy LAN-kytkimiin, joissa HP uskoo vahvaan markkinakasvuun. Tärkeä myynnin veturi on myös Pro- Curve-tuotteiden vankka arvolupaus, joka sisältää paremman sijoitetun pääoman tuoton, helpon käytettävyyden sekä runsaasti turvallisuutta, luotettavuutta ja joustavuutta. ja HP ProCurve -yhteistyö tiivistyy on muodostunut HP:lle merkittäväksi kumppaniksi vuosien saatossa. Nyt yhteistyötä on tiivistetty olennaisesti. Yhteistyö on luonteva jatko siihen tilaan missä tällä hetkellä markkinoilla ollaan. Molemmat ovat nykyisin erittäin merkittäviä toimijoita tietoliikennemarkkinoilla. HP antaa erityisen suuren arvon in laajalle tekniselle osaamiselle, josta esimerkkinä erittäin vahva asema tietoturva-alalla. Jatkossa lähiverkon tietoturvatalkoisiin osallistuvat myös lähiverkon komponentit, kuten kytkimet ja WLAN tukiasemat. Asiakkaan kannalta on merkittävää se, että vastuurajapintoja on mahdollisimman vähän. Jos esimerkiksi asiakkaan palomuurit ja lähiverkko ovat saman toimittajan toimittamia sekä ylläpidossa, etu on melkoinen. LAN-ratkaisun suunnittelun lähtökohtina ovat nykyisin entistä enemmän tietoturvan lisäksi myös liikkuvien käyttäjien tuomat haasteet. Liikkuvia käyttäjiä löytyy asia- HP Procurve 5300xl kasorganisaation sisältä, samoin kuin yhteistyökumppaneiden vierailijoista. Hyvin monilla asiakkailla toimipisteitä on useita ympäri maata. Asiakkaalle ja HP:lle on selkeä etu, että on paikallisesti lähellä asiakasta myös silloin, kun mahdollinen ongelmatilanne yllättää. Yhtenä voimakkaana kasvun paikkana ovat VoIP- ja yleensäkin monikäyttöverkot, joiden teknisessä toteutuksessa ja toimittamisessa illa on runsaasti kokemusta ja joita onkin toteutettu uusien softaominaisuuksien ansiosta ProCurve alustoille. Yhteistyön tuloksena : illa on varalaitteet varmistaakseen mahdollisissa vikatilanteissa nopean palvelun ylläpitämiinsä ProCurveverkkoihin. Identity Driven Manager Lokakuussa 2004 HP toi markkinoille useita Procurve-verkkotuotteisiin liittyviä uutuuksia. Merkittävin niistä on Identity Driven Manager -ratkaisu, joka mahdollistaa entistä helpomman käyttäjäoikeuksien hallinnan yritysten sisäisissä lähiverkoissa. Sen avulla voidaan määrittää esimerkiksi paikasta, ajasta, päivästä ja henkilöllisyydestä riippuen eritasoisia käyttäjäoikeuksia. IDM mahdollistaa turvallisen vierailijaverkon rakentamisen, jolloin yrityksen vieras saa pääsyn vain Internetiin, mutta ei muualle verkkoon. IDM toimii sekä langattomissa että kytkinverkoissa. Identity Driven Manager on ratkaisu, joka toimii tavallaan passintarkastajana verkon reunalla eli paikassa, josta käyttäjä on verkkoon astumassa. Näin turvatasoa pystytään lisäämään. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tässä on kyseessä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnan helpottaminen. Verkkoon kirjautuminen tehdään turvalliseksi ja varmaksi, mutta samalla luodaan joustavuutta esimerkiksi mahdollisuudella turvallisen vierailijaverkon luomiseen. Turvallisuusnäkökohdat ovatkin hyvin olennaisia verkkotuotteissa. HP on ollut aktiivinen toimija kansainvälisten turvastandardien luomisessa yhdessä IEEE:n kanssa (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Uusia ominaisuuksia päivityksillä Hp julkisti ProCurve 2600 ja sarjan työryhmäkytkimiin uusia ominaisuuksia maksuttomien päivitysten kautta. Uudistusten myötä muun muassa seuraavat toiminnot ovat mahdollisia: Web-autentikointi, joka helpottaa verkkoon kirjautumisten hallintaa ja esimerkiksi vierailijaverkon toteuttamista. Class of Service (CoS) DiffServ Codepoint (DSCP) Marking, mikä auttaa aikakriittisten sovellusten priorisointia verkossa. sflow, minkä avulla verkon käytöstä saadaan tilastotietoa entistä tehokkaammin. Myös suosittuun 5300xl-tuoteperheeseen on tullut uusia ominaisuuksia softapäivitysten muodossa. Tärkeinpänä uusista ominaisuuksista voisi mainita virustrottling -toiminnon. Uusia tuotteita HP Procurve 3400cl HP on erittäin sitoutunut ProCurvetuotteiden ja niiden ominaisuuksien kehittämiseen. Viime kesäisen Riverstone-kaupan myötä Hp hankki huomattavasti lisää keskuskytkinosaamista. Myös lokakuun julkistus on hyvä esimerkki jatkuvasta tuotekehityksestä. Uudet ominaisuudet tehostavat entisestään tuotteita, jotka ovat jo suosittuja nimenomaan kustannustehokkuutensa ansiosta. Uusina tuotteina markkinoille tuli ProCurve 3400cl tuoteperhe; 24- ja 48-porttiset 10/100/1000-kytkimet, joissa on lisäksi laajennusmodulipaikka 10Gbps moduleita varten. Modulit ovat kaksiporttisia, ja tarjolla on sekä kupari- että kuituliitäntäiset vaihtoehdot. 3400cl-kytkimet ovat täysiverisiä reitittäviä kytkimiä, jotka sopivat mainiosti esimerkiksi suuren verkon reunakytkimiksi tai palvelinten edustakytkimiksi. Laajennettavuutensa ja pinottavuutensa ansiosta verkkoinvestoinnit voidaan turvata pitkäksi aikaa. HP ProCurve luotettava ja tehokas verkkoratkaisu HP ProCurve Networking -ratkaisut tekevät turvallisten monitoimiverkkojen käyttöönotosta ja hallinnasta helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Sisäänkirjautuminen ja muut kriittiset toiminnot on sijoitettu verkon reunalle. Standardoidut kytkimet, kuten HP ProCurve 5300xl -sarja, varmistavat nykyisten ja tulevien sovellusten luotettavan toiminnan vähentäen kalliin uudelleenmuokkauksen kuluja. Lue lisää HP ProCurve -tuotteista osoitteessa Aaro Lehtomäki HP ProCurve Networking

8 8 Strömman nostosilta etävalvontaan Tiehallinto siirtää Strömman kanava-alueella nostettavan maantiesillan valvonnan, ohjauksen ja kuulutuksen Turun liikennekeskuksen hoidettavaksi. Samaisesta paikasta valvotaan Turku-Muurla moottoritietä, jonne olemme jo aiemmin toimittaneet valvontajärjestelmän. Nyt toteutettu ratkaisu on uudenlainen tapa toteuttaa reaaliaikaista videovalvontaa sekä siihen liittyvää kuulutusjärjestelmää tietoliikenneverkon välityksellä erityisesti nyt kun käytettävän verkon kaista on rajoitettu. Strömman nostosilta sijaitsee 65 km etäisyydellä Turusta etelään lounaisrannikolla. Sillan kanavan kautta kulkee vesitie esim. Salon satamaan. Seuraavan avovesikauden alussa Strömmasta saadaan reaaliaikaista kuvaa Sonyn IP-kameroilla. Kameroista kaksi on kiinteitä ja kaksi käätyviä, joita ohjataan liikennekeskuksesta käsin. Kiinteillä kameroilla saadaan kuvaa kaistoilta ja puomeilta sekä keliolosuhteista. Kääntyvillä kameroilla voidaan seurata siltaa ja kanava-alueen liikennettä. Kameroilta saatavaa kuvaa voidaan tallentaa erilliselle ASAN-videopalvelimelle Turussa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tässä tapauksessa silta-alueelle asennettujen Sonyn IP-kameroiden ominaisuuksista mm. kaistarajoitus mahdollistaa hyvän kuvanlaadun rajoitetulla kaistanleveydellä ja siten etävalvonnan jopa 1-2 Mbit. yhteydellä etäpisteeseen. Samoilla yhteyksillä saadaan siten kulkemaan tarvittava etäkuulutus sekä sillan ohjaus. Kanavan etäkuulutus toteutetaan in VOIP-tekniikalla, joka kanavapäässä on kytketty alueen omaan kuulutusjärjestelmään. Jari Janhunen Kotkan kaupungin kameravalvonnan keskitetty tallennus ja hajautettu seuranta Kotkan kaupunki valitsi uuden teknologian nykyisten ja uusien kiinteistöjen valvontajärjestelmien kehittämiseksi. Rakennus 1 12 kameraa Video Rakennus 2 Analogiset kamerat 5 kpl IP-kamerat 5 kpl Rakennus 3 IP-kamerat 4 kpl seuranta seuranta LAN LAN seuranta LAN isännöinti ja seuranta LAN WAN Internet Rakennus 4 Rakennus 5 LAN IP-kamera Analogiset kamerat 3 kpl seuranta LAN Ulkoalue Videopalvelin IPkamerat 40/900G 2 kpl seuranta toteutti kaupungin ATK-osaston ja tilapalveluosaston kanssa yhteistyössä projektin, jossa kaupungin ATK-konesaliin asennettiin videopalvelin, joka palvelee eri kiinteistöjä kameroiden tallennuksen ja seurannan osalta. Seuranta toteutetaan verkon työasemilta internet-selainliitynnällä. Työasemissa ei tarvita erillisohjelmia (mikä oli helpotus ATKosastolle ja ennen kaikkea käyttäjille). Eri käyttäjillä eri kiinteistöissä avautuu oma näkymä eri kameroista omilla salasanoilla, joiden takana on myös kamerahistoria ko. kameroista. Uusia IP-kameroita on asennettu useaan kiinteistöön ja myös nykyisiä analogikameroita on otettu uuteen järjestelmään kiinni ATKverkon kautta, kun vanhat nauhurit on tulleet tiensä päähän. Palvelinta hyödynnetään myös tulevassa Kotkan Museokeskus - hankkeessa ns. rakennushistoriatallennuksessa. Jari Janhunen

9 CSC:n konesalit yhteen CWDM-tekniikalla Tieteen tietotekniikan keskus, CSC on hankkinut CWDM-järjestelmän pääkaupunkiseudulle. Järjestelmää käytetään CSC:n keväällä 2005 tapahtuvan muuton aikaisiin yhteysjärjestelyihin. 9 Järjestelmä koostuu kahdesta Transmode System sarjan laitteesta, joiden avulla CSC:n lähiverkot voidaan muuttovaiheen aikana venyttää nykyisistä tiloista uusiin. Muuton jälkeen tätä CWDM-järjestelmää on suunniteltu hyödynnettäväksi Funet-verkon yhteyksien toteuttamisessa. CSC valitsi Transmoden ja in tarjouskilpailussa, johon osallistui kuusi toimittajaa viidellä eri laitemerkillä. Funet-palvelujen kehityspäällikkö Juha Oinosen mukaan valinnassa painottui luottamus tukipalveluihin sekä kokonaishinta. Transmode Transmode Systems AB kehittää, markkinoi ja myy hallittuja optisia järjestelmiä metroverkkoihin. Järjestelmien hyvä hinta/tehosuhde on mahdollistanut, että tämä muutamien vuosien ikäinen yritys, on saavuttanut hyvän markkina-aseman Euroopassa, USAssa ja Japanissa. Transmode System 1100 Transmoden 1100 CWDM -järjestelmä koostuu optisesta, mux/demux yksiköstä ja erilaisista transpondermoduleista. Mux/demux yhdistää eri aallonpituudet signaaliksi yhdelle kuituyhteydelle. CSC:n hankkimassa kokoonpanossa oli mm ja sarjojen transponder-moduleja ja näiden avulla samalle kuituparille saadaan yhdistettyä muutamia FiberChannel-yhteyksiä sekä runsaasti Gigabit Ethernet-yhteyksiä. Tieteen tietotekniikan keskus CSC CSC on opetusministeriön omistama tieteen tietotekniikan keskus. CSC tarjoaa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus- ja laskentapalveluja sekä informaatiopalveluja. Tutki- xwdm säästää rahaa viisaille yrityksille ja palvelun tarjoajille jat voivat käyttää CSC:ssä sijaitsevaa Suomen laajinta tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkainta superlaskentaympäristöä Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta. CSC:n ylläpitämä Funet-verkko on keskeinen osa CSC:n palvelutoimintaa. Tämä suomalaista tutkimusyhteisöä palveleva huippunopea verkko yhdistää yli 80 suomalaista tutkimusorganisaatiota ja n käyttäjää. Transmode Systems on keskittynyt toimittamaan uusia ultra-laajakaista ratkaisujaan yrityksille asiakkaan portista porttiin. Transmode on toiminut uuden sukupolven optisen transmissiojärjestelmien pioneerina, joka määrittelee uudelleen mitä hinta ja suorituskyky tarkoittavat alue-, metro- ja liityntäverkoissa. Juha Oinonen Tieteen tietotekniikan keskus CSC Optinen transmissiotekniikka on ollut ja on yhä yksi avaintekijöistä muutoksissa, joita tietoliikennetekniikassa on nähty viime vuosina. Merkittävä edistyminen valokuidun valmistuksessa käynnisti kehityksen, joka mahdollisti liikenteen nopean kasvun. Tätä seurannut kuituvahvistimien kehitys mahdollisti etäisyyksien ja kanavamäärien dramaattisen kasvun. Internetin syntyminen loi pikaisesti mustan aukon, joka kulutti kaiken kapasiteetin, joka siihen heitettiin. Pitkän kantaman DWMDjärjestelmät otettiin käyttöön kaikkialla maailmassa tätä tilannetta korjaamaan. Kasvaneet kaistavaatimukset Nykyisin tärkeimpiin kaistan kuluttajiin kuuluvat mm. ADSL, Wi-Fi, SAN, 3G-matkapuhelintekniikka (UMTS) ja IP-puhelut. Niillä on yksi yhteinen nimittäjä: ne kaikki vaikuttavat tiedonsiirtotarpeisiin metroalueilla tai jopa lähempänä yrityksiä tai kotia ja loppukäyttäjiä. Tämä lisää halpojen, luotettavien, monikäyttöisten ja helposti asennettavien järjestelmien tarvetta. Verkon eri puolilla kasvaneet tiedonsiirtotarpeet siltaavat yhteen kuilun loppukäyttäjien ja metro/runkoverkon välillä. Tämän päivän vaativimmilla markkinoilla perinteisillä DWDMjärjestelmillä on vaikeuksia kilpailussa, pääasiassa kalliimman hintarakenteensa vuoksi, verrattuna C/ DWMD-järjestelmiin, joissa käytetään vaihdettavia optisia liitäntöjä (so. mini-gbic ). CWDM-järjestelmät, joiden pioneerinä Transmode on toiminut vuodesta 2000, sopivat hyvin kasvaville metro- ja paikallisliityntämarkkinoille. Ne sisältävät monia perinteisen DWDM-järjestelmien ominaisuuksia, mutta ovat optimoituja metroalueen verkkoja varten ja ovat näin ollen edullisempia. TDM Aggregointi kustannustehokkuutta varten Mallissaan System 1100, Transmode parantaa CWDM-ratkaisujaan lisäämällä niihin TDM aggregointitoiminallisuuden uudella Universal Aggregator -tuoteperhellä. Tämä on jatkona, jo menestystä saaneiden transponderien joukkoon, lisää jokaisen CWDM-kanavan käyttöastetta ja samalla parantaen kustannustehokkuutta. System 1100 on modulaarinen alusta ja mukautuva kanavien lukumäärän ja kantaman suhteen. Järjestelmä on laajennettavissa 16 kanavaiseksi CWDM-järjestelmäksi, lisäämällä yksi tai useampi kanava kerrallaan, ilman katkoksia palvelussa tai liikenteessä. Kun Transmode nyt esittelee vaihdettavan DWDM-optiikan (SFP), laajentaminen 32-kanavaiseksi järjestelmäksi on mahdollista. Alueellisia verkkosovelluksia varten on myös mahdollista saavuttaa 180 km pituisia yhteyksiä lisäämällä laitteistoon EDFA vahvistin (Erbium Doped Fiber Amplifier).... ja vahvistusta pitkiä etäisyyksiä varten Jokainen aallonpituus voi välittää kahdeksan TDM aggregoitua hitaampaa nopeutta vaativaa palvelua. Liitäntävaihtoehtoja on saatavilla 40, 80 tai 120 km vahvistamattomalle siirrolle tai jopa 180 km siirrolle käyttämällä vahvistusta. System 1100 voi palvella optisena kerroksena osana laajaa optista verkkoa, kiitos valinnaisen OSC-kanavan ja web-pohjaisen hallinan. Kaikkia relevantteja optisia parametreja monitoroidaan ja hallintajärjestelmä varoittaa optisen suorituskyvyn putoamisesta. Transmode tarjoaa erillisen optisen tason, jota voi helposti valvoa käyttäen mitä hyvänsä SNMP-alustaa ja solmukohtaista paikallista hallintaa. Täysi läpinäkyvyys kaikille protokollille System 1100:n protokollaläpinäky- vä luonne mahdollistaa laajan joukon palveluja/yhteyksä, kuten Gigabit ethernet, Fast ethernet, SDH/SO- NET, Fibre Channel, FICON, ESCON, ETR, jne. Protokollat voidaan jakaan CWDM- ja jopa TDM-kanavien kesken. System 1100 soveltuu erilaisiin asiakasympäristöihin hyvin, koska järjestelmässä on mahdollista kalustaa aggregaattoriyksiköt haluamallaan tavalla käyttämällä vaihdettavia optisia liitäntäyksiköitä. Linjapuolelle on käytettävissä eri vaihtoehtoja CWDM aallonpituuksille ja erilaisille kantamille kuten myös 850 tai 1310nm liitäntöjä. 850nm liitäntä sopii System 1100:n linjapuolelle silloin, kun yhteys välitetään suoraan johonkin paikalliseen laitteeseen. Universal aggregaattorin modulaarinen suunnittelu sallii aggregaattorien yhteen liittämisen siten, että kyseinen aallonpituuden välittämä kapasiteetti kasvaa entuudestaan. System 1100:een on saatavana sekä linjapuolen, että asiakaspuolen varmistus. Linjapuolen varmistus on kustannustehokas tapa, joka vaikuttaa kyseisen solmun kaikkiin kanaviin samanaikaisesti. Asiakaspuolen varmistus antaa lisäsuojan, koska transceiverit ja passiiviset komponentit kahdennetaan. Molemmat varmistusmenetelmät ovat nopeita ja suorittavat liikenteen kytkennän uudelleen synkronoituna alle standardoidun 50ms ajan. Transmoden 2501 Line/Client Protection yksikköä voidaan käyttää molempiin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Johan Grönlund Transmode Systems AB

10 10 Kuituverkko Kahdeksan Oy Valokaapelioperaattori Pohjois-Karjalasta Kuituverkko Kahdeksan Oy on vuonna 2000 perustettu, Pohjois-Karjalassa kotipaikkaansa pitävä valtakunnallinen kuituverkko-operaattori. Yhtiön liiketoiminnan pohjana on oma Itä-, Etelä- ja Lounais-Suomeen rakennettu valokaapeliverkko sekä ko. verkkoa hyödyntävä ethernet-pohjainen aktivoitu siirtoverkko. Yritys on rakentanut kuituverkkonsa viimeisen viiden vuoden aikana ja verkon viimeisin vaihe, verkon aktivointi, on tehty vuoden 2004 aikana. Omaa kuitukaapelia on yli tuhat vaippakilometriä ja aktivoitu ethernet-liityntä löytyy verkon tärkeimmistä pisteistä. Yhtiön omistajina on ryhmittymä Pohjois-Karjalaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Keskeisinä taustavaikuttajina ja pääomistajina yhtiöllä ovat Pohjois- Karjalassa toimivat alueelliset puhelinyhtiöt, Telekarelia Oy ja Outokummun Puhelin Oy. Yritys on lähtenyt ennakkoluulottomasti ja asiakaslähtöisesti valtakunnallisille siirto- ja kapasiteettimarkkinoille ulkoistamalla lähes kaikki yrityksen toiminnot. Omaa päätoimista henkilökuntaa on kaksi henkilöä, verkkoteknikko Ilkka Tammi, joka on vastannut kuituverkon suunnittelusta ja kuiturakentamisesta sekä toimitusjohtaja Hannu Launonen. Yhtiö käyttää toiminnassaan tarkasti valittuja ja omalla erikoisalallaan arvostettuja yhteistyökumppaneita. Yhtiö on tehnyt valtakunnalliset yhteistyösopimukset sekä kuituverkon huollon ja ylläpidon sekä aktivoidun siirtolaiteverkon osalta. Kuituverkon huollosta ja ylläpidosta vastaa YIT Primatel, joka on myös suurelta osin urakoinut ko. verkon. Aktivointilaitteiden huoltoja ylläpitovastuu on Nordic LAN & WAN Communication Oy:llä. Asiakaspalvelu ja asiakashankinta on pääosin hoidettu omin voimin ja erilaisin myynti- ja markkinointisopi- muksin alalla toimivien konsultti- ja myyntiyritysten kanssa. Verkon rakenne ja kattavuus Yrityksen kuituverkko kattaa Joensuun talousalueen kunnat Pohjois- Karjalassa, yhteydet Pohjois-Karjalasta Kuopion, Mikkelin, Kouvolan, Lahden ja Riihimäen kautta Helsinkiin, yhteydet Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle Vainikkalaan ja Vaalimaalle sekä Helsinki Turku Tampere kolmion. Lisäksi yrityksellä on joitakin yhteysvälejä Lounais-Suomen alueella. Verkon liityntäpisteet löytyvät kuitureitin varrella olevista suurempien kaupunkien ja paikkakuntien verkko-operaattoreiden laitetiloista. Näistä tiloista löytyvät myös aktivoidun verkon laitteet ja liitäntäpalvelupisteet asiakkaille. Paikallisverkon osuus asiakkaalle toteutetaan yhteistyössä alueella olevan paikallisverkko-operaattorin verkon kautta. Hannu Launonen Kuituverkko Kahdeksan Oy LISÄTIETOJA ANTAVAT Hannu Launonen Kuituverkko Kahdeksan Oy Ilkka Tammi Kuituverkko Kahdeksan Oy Tietoverkkopäällikkö Sami Peltonen ja tietoverkkoasiantuntija Mikko Kaskiniemi aktivointilaiteasennuksessa. Kuituverkko Kahdeksan maantieteellinen kuituverkkokartta Tuotteet ja palvelut Kuituparien vuokraus ja myynti Yritys vuokraa ns. mustan kuidun yhteyksiä. Vuokravaihtoehdossa asiakas voi itse aktivoida vuokraamansa kuidut haluamillaan laitekokonaisuuksilla ja rakentaa omat verkkoratkaisut ilman omia kuituinvestointeja. Kuituvuokrauksen hinnoitteluperusteena ovat yleisesti yhteysvälin rakentamiskustannukset, huolto- ja ylläpitokustannukset sekä vuokrausajan pituus. Runkoyhteyksien vuokrahinnat yhdelle kuituparille vaihtelevat em. perusteista johtuen välillä / km. Joillekin yhteysväleille on rakennettu kuitukapasiteettia myös yli oman tarpeen, jolloin asiakkaalla on mahdollista ostaa myös kuitupareja omaksi. Myyntitapauksessa asiakkaan kuukausikuluiksi kuituverkon osalta tulevat verkkoon liittyvät huolto- ja ylläpitokustannukset. Aktivoidun verkon yhteydet ja palvelut Kuituverkko Kahdeksan tarjoaa aktivoidussa siirtoverkossaan yhteysnopeuksia välillä 2 Mbit/s -1Gbit/s. Palveluiden hinnoittelu perustuu yhteyspituuteen ja vuokrattavaan kapasiteettiin. Verkon aktivointi on toteutettu yhteistyössä in kanssa ja se on ratkaistu Extremen Alpinetuoteperheellä. Verkon lähtökohtana on tarjota yrityksille ja yhteisöille tietoturvallinen ja edullinen yhteysratkaisu monipisteyrityksen sisäisiin tiedonsiirtotarpeisiin. Verkon ylläpito ja valvonta hoidetaan keskitetysti Outokummun Puhelimen ja in toimesta. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös erilaiset Internet-tukipalvelut (www-palvelut, levytilat, sähköpostit, tietoturvapalvelut yms.) Lähitulevaisuuden osalta on suunnitelmissa toteuttaa omat liitäntäyhteydet Ficixiin ja sitä kautta mahdollistaa asiakkaille myös omat Internet-yhteydet. Paikallisyhteydet eri kaupungeissa ja muissa runkoverkon liityntäpisteissä hankitaan paikalliselta verkko-operaattorilta. Paikallisyhteyksien tekninen toteutusmalli runkoverkon liityntäpisteen sekä asiakkaan toimipisteen välillä ratkaistaan aina tapauskohtaisesti yrityksen sijainnin ja saatavissa olevan siirtoyhteyden perusteella.

11 Extreme Networks Aspen Extreme Networks tuo markkinoille erityisesti yritysverkkoihin suunnatun uuden teknologian kytkinratkaisun, jonka suunnittelun perustana on yritysten kasvava Gigabit-teknologian käyttö palvelinl/työasemaliitynnöissä sekä 10 Gigabit nopeuden raju kasvu runkoyhteyksillä. Aspen 8810 on modulaarinen, korkean käytettävyyden suuri porttitiheyksellinen Gigabit ja 10 Gigabit Ethernet -kytkin, joka tukee erittäin laajalti Layer 2/3/4 ominaisuuksia langannopeasti jokaisella portilla. Laitteen käyttöalueet tulevat olemaan laajat sillä sen suorituskyky tekee siitä yhden markkinoiden tehokkaimmista runkokytkimistä ja toisaalta virransyötön mahdollisuus Ethernet-portista avaa ovet myös ristikytkentöihin. Laitteen parhaimmat soveltuvuusalueet ovat: Unified Access (Extremen suosittelemassa 2-kerrosmallissa) Konesali- ja klusteriratkaisuissa (HPCC) Yrityksien runkokytkimeksi Aggregaatiotasolla (perinteisessä 3-kerrosverkkomallissa) Aspen kasvaa kun verkkotarpeesi kasvaa Aspenilla voit varautua kasvavaan porttitarpeeseen sekä kapasiteettitarpeeseen, koska ainoastaan 14RU kokoon mahtuu /100/1000 BaseT -kupariporttia, jotka voivat olla myöskin PoE -portteja (Power over Ethernet). Maksimaalinen porttitiheys ja langannopeus mahdollistaa Aspenin käytön monessa kohtaa verkossa, rungossa, aggregaatiotasolla, laidassa tai konesaliklusteriratkaisussa Skaalautuvuus Aspen on yksi eniten tilaa säästäviä Ethernet-kytkimiä markkinoilla, koska se tukee 440 Gigabit Ethernet -porttia yhdessä rungossa. Jopa 3 Aspen-runkoa mahtuu yhteen standardi tietoliikenneräkkiin näin saa- 10/100/1000BASE-T (ei PoE) 10/100/1000BASE-T (PoE) 1000BASE-X Interface daan 1320 Gigabit Ethernet -porttia yhteen tietoliikenneräkkiin. Power over Ethernet -skaalautuvuus Monet miettivät mahdollista PoE (802.3af) -ominaisuuden lisäämistä verkkoonsa, jolla saadaan VoIP-puhelimet, langattomat tukiasemat, mahdolliset valvontakamerat jne. kytkettynä suoraan Ethernet-kytkimeen, joka myöskin syöttää virtaa (-48V DC) näille laitteille. Aspen ei ainoastaan tue 802.3af PoE- standardia, vaan se mahdollistaa jopa yli 400 PoE -laitteen kytkemistä suoraan kytkimeen, joka pystyy sisäisillä virtalähteillä sähköistämään näitä kaikkia. Aspen on yksi markkinoiden eniten skaalautuvista PoE-kytkimistä. Korkea käytettävyys Tietoverkko on nykyisin osa yritysten liiketoimintaa, jossa käsitettä katkosaika ei tunneta. Korkean käytettävyyden periaate kulkee läpi koko tietoverkon aina runkopisteistä verkon laidalle ristikytkentöihin. Aspen-ratkaisussa sovelletaan kaikkia jo tunnettuja käytettävyyden parannuskeinoja niin laitteen sisäisellä tasolla (kahdennukset) kuin verkkoliikennetasolla (protokollat). Täysin uutena ratkaisuna tässä segmentissä Aspen esittelee täysin modulaarisen käyttöjärjestelmän, jossa laitetason ratkaisuista tuttu Hot-Swap periaate on mahdollistettu myös ohjelmistotasolle. Ohjemiston moduleita voidaan käynnistää ja sammuttaa samalla analogialla kuin laitemoduleita kehikosta. Johtoajatuksena se, että ei ole olemassa sellaista tilannetta jossa koko laite tulisi käynnistää uudelleen. Max. Portteja (Langannopeita 2 MSM Modulilla) Max. Portteja (1 MSM Modulilla) RJ RJ SX, LX, ZX, 100LX Mini-GBIC GBASE-X SR, LR, ER XENPAK Kahdennetut MSM-kytkinmatriisit Aspen 8810 tukee kahta MSM-kytkinmatriisimodulia, jotka voidaan määritellä edistyksellisellä automaattisella fail over -ominaisuudella, sillä toinen MSM-moduli automaattisesti huolehtii kaikesta liikenteestä mahdollisessa vikatilanteessa. MSM-modulit tekevät automaattisesti kuormanjakoa, näin ollen kummatkin MSM-modulit ovat koko ajan käytössä, vaikkakin ainoastaan yksi MSM-moduli riittää Aspen-kytkimen toimintaan. Kahdennetut MSMmodulit on suositeltavaa maksimaalisen käytettävyyden saavuttamiseksi. Modulaarinen käyttöjärjestelmä luotettavuuteen ja korkeaan käytettävyyteen Aspen hyödyntää Extreme Networksin uutta vallankumouksellista ExtremeWare XOS modulaarista käyttöjärjestelmää. ExtremeWare XOS on suunniteltu nimenomaan täyttämään 99,999 % käytettävyys kaikissa olosuhteissa. Todellinen moniajo sekä muistisuojaus; tämä tarkoittaa että prosessit kuten OSPF, STP, EAPS jne. toimivat erillisessä käyttöjärjestelmäosiossa, jotka on suojattu muista. Näin ollen mikään prosessi ei voi vaikuttaa muihin prosesseihin, eikä pysty kaatamaan koko kytkintä. Prosessien monitorointi ja uudelleenkäynnistys; jokainen näistä prosesseista XOS monitoroi reaaliajassa. Jos jokin prosessi ei enää vastaa tai pysähtyy, ne käynnistetään automaattisesti uudelleen. Tämä lisää dramaattisesti verkon käytettävyyttä, kuten esimerkiksi jonkin tietyn verkkoprotokollan jouduttua palvelunestohyökkäyksen (DoS ) kohteeksi. Dynaamisesti ladattavat modulit; XOS modulaarisen suunnittelun ansiosta uudet ominaisuudet voidaan lisätä lennosta, ilman että kytkintä joudutaan käynnistämään uudestaan. Useimmat ns. monoliittiset käyttöjärjestelmät vaativat esimerkiksi uuden ohjelmistoversion asennettaessa kytkimen uudelleenkäynnistämisen. Aspen 8810 Tekniset ominaisuudet /100/1000BaseT/PoEporttia BaseX-porttia 36 10Gigabit Ethernet -porttia 48 Gbps kapasiteetti/slotti Langannopea suorituskyky jokaisella portilla 595 Mpps-suorituskyky Kahdennetut MSM-kytkinmodulit, virtalähteet ja tuulettimet Modulaarinen ExtremeWare XOS -käyttöjärjestelmä Korkein Gigabit ja Gigabit PoE - porttitiheys markkinoilla (jopa 384 langannopeaa Gigabit-porttia ja 432 Gigabit PoE -porttia). Kustannustehokkaat (langannopeat) uplink -portit 8 Gigabit uplink -porttia kummassakin MSM-kytkinmodulissa. Kokonaisvaltaiset tietoturvaominaisuudet, kuten Network Login (802.1X, selain- ja MAC-pohjainen) käyttäjä- tai laiteautentikointi, reunalaitteiden eheystarkistukset virusten suhteen, verkko- ja policy-täytäntöönpanoon pääsylistoilla (ACL), VLAN, ja QoS -laatumääritykset, sekä sflow liikennepoikkeamisten havaitsemiseen % käytettävyys kahdennetuilla kytkinmoduleilla (MSM) ja modulaarisella ExtremeWare XOS -käyttöjärjestelmällä, linkkivarmistukset EAPS (RFC3619) ainoa LAN-protokolla markkinoilla, joka takaa tarpeeksi nopean palautumisen vikatilanteessa. AccessAdapt -ominaisuus (2005) kytkinporteissa, joka mahdollistaa Extremen langattomien tukiasemien kytkemisen suoraan PoEporttiin. Jukka Saarenmaa Extreme Networks

12 12 Virtuaaliyrityksen verkko toimii missä ja milloin vain Etä- ja joustotyön lisääntyminen muuttaa yritysverkoille asetettuja vaatimuksia. Verkot on rakennettava aina toimiviksi ja ehdottoman tietoturvallisiksi. Kun perusta on kunnossa, käyttäjä saa kaikki toimiston tietojärjestelmäpalvelut mukaansa puhepalvelut ja ryhmätyökalut mukaan lukien. Työnteon luonne muuttuu, ja yhä useammat tekevät jossain vaiheessa töitä kotonaan, matkoilla, etätoimistoissa ja muuten toimiston ulkopuolella. Tähän asti etäratkaisuissa käyttäjä on useimmiten päässyt käyttämään jotain tiettyä sovellusta tai siirtämään tiedostoja koneelleen. Tällainen rajallinen käyttömahdollisuus ei tyydytä nykyajan vaatimuksia: kaikkien etäkäyttäjien on päästävä kaikkiin organisaation tieto- ja puhejärjestelmiin sekä dataan käsiksi kaikkialta ajankohdasta riippumatta. Kun käyttäjä pääsee käsiksi kaikkiin sovelluksiin ja tietoihin milloin ja mistä tahansa, koko yritys voi virtualisoitua. Työ ei ole enää sidottu aikaan ja paikkaan, vaan se tehdään joko yhtiölle tai tekijälle sopivimmalla tavalla. Virtuaaliyritys voi esimerkiksi siirtää palvelukeskuksensa haja-asutusalueelle tai antaa työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä töitä kesämökiltä. Entistä vapaampi tapa tehdä töitä ja mahdollisuus välttää kaupungin ruuhkat parantavat työntekijöiden motivaatiota. Pitkällä aikavälillä organisaatio voi jopa alentaa kiinteistökustannuksiaan. Perustana vikasietoinen ja viiveetön lähiverkko Uudenlainen työnteko asettaa kovat vaatimukset organisaation tietoverkoille. Lähiverkon päälle rakennetaan koko etäkäyttöratkaisu: toimivan ratkaisun perustana on riittävän vikasietoinen, käytettävyydeltään erittäin korkea lähiverkko, jossa liikenne siirtyy viiveettä. Vikasietoisuutta ja käytettävyyttä vaaditaan, koska etäkäyttäjät ovat täysin yhteyksiensä varassa. Jos verk- ko on kaatunut, työt eivät edisty. Viiveettömyyden tärkeys tulee selvimmin esille puheliikenteessä. Kun puhelut on siirretty IP-verkkoon, puheludatapakettien on siirryttävä verkossa tismalleen oikeassa järjestyksessä ilman viiveitä, jotka aiheuttaisivat katkoksia puheeseen. Sama pätee myös multimediapuheluihin, joihin siirrytään pikkuhiljaa. Vikasietoisen ja viiveettömän verkon rakentaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja oikeiden komponenttien valintaa. Riittävän nopeuden saavuttamiseksi verkossa kannattaa käyttää Split Multi-Link Trunking -arkkitehtuuria (SMLT), jonka avulla voidaan helposti rakentaa kahdennettu, kestävä verkko. Verkkokomponentin vikaantuessa liikenne voidaan SMLT:n ansiosta siirtää uudelle polulle aina alle sekunnissa. Edelleen laajasti käytettyyn Spanning Tree -protokollaan verrattuna SMLT on huomattavasti nopeampi ja joustavampi. Aukoton tietoturva ehdoton edellytys Turvallinen pääsy verkkoon on ehdoton edellytys kaikelle etätyölle. Yrityksen virtualisoituminen ja sen kautta saavutettu vapaus tehdä töitä missä ja milloin tahansa ei saa vaarantaa tietoturvaa millään tavalla. Virtuaaliyrityksessä tietoturva pitää suojata kolmella eri tasolla. Ensimmäisellä tasolla verkkoon asennetaan palomuurit paitsi verkon ulkoreunalle myös sisäverkkoon erottelemaan sen toiminnallisiksi, toisistaan erillään oleviksi lohkoiksi. Näin voidaan seurata tarkkaan myös verkon sisäistä liikennettä ja saada tarkat lokitiedot sen tapahtumista. Lohkominen on hyödyllistä myös tilanteissa, joissa esimerkiksi mato on päässyt organisaation verkkoon sisään. Palomuurin avulla mato voidaan rajoittaa yhteen lohkoon häiritsemättä muuta verkon toimintaa. Edellytyksenä tällöin on tietenkin se, että palomuuri on erittäin nopea. Ratkaisuksi sopii silloin Nortelin kiihdytetty palomuuri. Palomuurin lisäksi verkossa tulee olla ratkaisu luvattomien käyttäjien havaitsemiseen ja sulkemiseen verkon ulkopuolelle. Nortelin uusi Threat Prevention System hoitaa molemmat keskitetysti. Kolmantena tekijänä on turvallinen etäyhteys verkkoon, joka rakennetaan VPN-ratkaisujen avulla. Nykyisin SSL VPN -yhteyksissä sovellukset julkaistaan verkkoon portaalin kautta, kun taas IPSec VPN mahdollistaa verkkotason etäpalvelut. Tulevaisuudessa SSL- ja IPSec-salaukset toimivat yhä enemmän yhdessä ja järjestelmä valitsee sopivimman automaattisesti. Kaikki toimiston palvelut mukana Nortelin Multimedia Communication Server multimediapalvelin on tällä hetkellä markkinoiden ainoa tuote, joka mahdollistaa puheen, videon ja pikaviestien siirron, webbisivujen työnnön, tiedostojen peer-to-peer-siirron, sovellusten yhteiskäytön sekä usean osallistujan puhe- ja videoneuvottelut. Kaikki palvelut ovat myös etätyöntekijöiden käytettävissä. Kun lähiverkon perusta ja etäyhteydet ovat kunnossa, työntekijät saavat tarvittaessa käyttöönsä kaikki samat tietojärjestelmäpalvelut kuin toimistolla. Perinteisistä datapalveluista seuraava askel on puheluiden siirtäminen dataverkossa: IP-puheluiden avulla puhelin voi olla ohjelmistona tietokoneella ja jopa vaihteen palvelut kulkevat sen mukana. VoIP-puheluita enemmän työntekoon vaikuttavat seuraavan sukupolven puheratkaisut. SIP-protokollaan perustuvat multimediapuhelut mahdollistavat puheen, kuvan ja datan siirron lisäksi pikaviestit sekä tosiaikaisen ryhmätyön puheyhteyden yli. Nortelin Multimedia Communication Server multimediapalvelimen (MCS) avulla käyttäjät voivat jakaa työpöydän: esimerkiksi muokata yhteistä Powerpoint-esitystä yhtä aikaa. He voivat myös lähettää toisilleen tiedostoja vertaissiirtona (peer-to-peer), joka ei kuormita sähköposti- tai tiedostopalvelinta. Samalla tavalla siirtyvät webbisivujen osoitteet. Koska SIP-protokolla on alun perin kehitetty helpottamaan suurten puhelinneuvottelujen järjestämistä, ryhmätyöistunnot, puhelinpalaverit ja videoneuvottelut on helppo järjestää suurellekin joukolle. Tästä kehitys vie edelleen aktiiviseen asiakaspalveluun webin kautta. Yrityksen sivuilla olevasta linkistä asiakas saa multimediayhteyden asiakaspalvelukeskukseen. Asiakaspalvelusta käyttäjälle voidaan lähettää suoraan esimerkiksi kadonnut käyttöohje tai webbisivu, jolta saa ladattua oikeat ajurit tuotteeseen. Videoyhteyden avulla asiakas voi jopa näyttää pulmansa laadun. Nortel on tällä hetkellä ainoa yritys, joka pystyy toimittamaan kaikki etä- ja joustotyöratkaisut verkon päästä päähän multimediapuhelut mukaan lukien. Jari Salokannel Nortel Networks

13 RSA Security tuo markkinoille RSA Sign-On Manager -ratkaisun Yrityksille suunnattu kertakirjautumisratkaisu yhdistää RSA Securityn vahvat todennusratkaisut kertakirjatumiseen ja auttaa organisaatioita alentamaan help desk -kustannuksia ja parantamaan tietoturvaa 13 RSA Security tuo markkinoille uuden RSA Sign-On Manager -ratkaisun. Yrityksille suunnattu turvallinen kirjautumisratkaisu yhdistää RSA Securityn vahvat todennusratkaisut kertakirjautumiseen (single sign-on SSO). Uusi ratkaisu on suunniteltu auttamaan yrityksiä vähentämään salasanan palautuksesta koituvia help desk kustannuksiaan, parantamaan yrityksen tietoturvaa ja lisäämään loppukäyttäjän tuottavuutta, samalla kun yrityksen olemassa olevien tietoturvainvestointien arvo laajenee. RSA Sign-On Manager tarjoaa laajan valikoiman todennusvaihtoehtoja salasanaa vaativista malleista vankkoihin kaksinkertaisiin todennusratkaisuihin. Ratkaisun IntelliAccess -teknologia mahdollistaa turvallisen tavan varmistaa omatoiminen sisäänkirjautuminen hätätilanteessa ja salasanan palautuksen. RSA Sign-On Manager -ratkaisu vahvistaa RSA Securityn sitoutumista tarjota turvallinen ja yksinkertainen pääsy yrityksiin ja muihin organisaatioihin. RSA Sign-On Manager on kattava ratkaisu, joka vähentää riskiä ja lisää tuottavuutta sulauttamalla fyysisen verkon ja tietoturvan kertakirjautumiseen. Tietokeskuksemme yhdistää kriittisen verkon infrastruktuurin ja ohjelmistosovellukset, jotka valvovat asiakkaidemme palvelun laatua pankki-, terveydenhuollon, hallinnon ja sähköisen kaupankäynnin aloilla, sanoo IP Outletin teknologiajohtaja Todd Blank. En halua, että kriisin yllättäessä henkilöstömme on muistettava 30 eri salasanaa, jotta he pääsevät käsiksi työkaluihin ja sovelluksiin, joilla hallitaan näiden organisaatioiden toimintaa. Muut ratkaisut eivät yksinkertaisesti yllä samaan kuin RSA Sign-On Manager enkä haluaisi hoitaa liiketoimintaamme ilman sitä. RSA Sign-On Manager sallii pääsyn mihin tahansa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään, client/ serveriin, webbiin tai mainframe sovellukseen, intranettiin tai julkisille nettisivuille ilman, että käyttäjän täytyy tunnistautua uudelleen joka sovellukseen erikseen. Seurauksena on tietoturvan paraneminen, lisäksi käyttäjän ei tarvitse muistaa useita salasanoja ja tunnuksia. RSA Security tarjoaa asiakkailleen valikoiman todennusvaihtoehtoja, kuten salasanat, RSA SecurID tunnistimet, RSA älykortit, RSA USB tunnistimet, RSA Keon digitaaliset varmenteet (tai X.509 varmenteet) tai sormenjälkipohjaiset biometri- set tunnisteet. RSA Sign-On Manager tarjoaa asiakkaille lisäksi joustavuutta valita liiketoimintaan sopiva todennustaso ja käyttää useita todennustapoja samassa yrityksessä. RSA Sign-On Manager pohjautuu RSA laboratorion kehittämään innovatiiviseen IntelliAccess -teknologiaan. Teknologian ansiosta sekä verkossa olevien että offline-käyttäjien turvallinen kirjautuminen voidaan varmistaa väliaikaisesti ilman help deskin apua myös silloin, kun he ovat kadottaneet tunnistimensa tai unohtaneet salasanansa. IntelliAccess -teknologian avulla asiakkaiden tietoturva paranee, käytettävyys lisääntyy ja yhteydenotot help deskiin vähenevät. Tämän seurauksena TARJOUS Tarjous on voimassa asti. Tilaa: kustannukset alenevat ja IT-hallinnon tehokkuus paranee. RSA Sign- On Manager sisältää lisäksi hallintatyökalut, joilla kertakirjautumisia, kaksinkertaisia todennuksia ja tietoturvakäytäntöjä voidaan hallita keskitetysti. IT-alan ammattilaiset taistelevat jatkuvasti korkeiden help desk -kustannusten, matalan tietoturvan ja pakollisten säännösten kanssa. Näihin haasteisiin vaikuttava merkittävä tekijä on käyttäjien sisäänpääsyn ja salasanojen hallinta sanoo Petri Vilander, RSA Securityn Suomen ja Baltian maajohtaja. RSA Sign-On Managerin avulla organisaatiot voivat ratkaista tilanteen yksinkertaistamalla salasanahallintaa sekä loppukäyttäjän että IT-tiimin kannalta, lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta ja alentaa kirjautumisesta koituvia kustannuksia. Saatavuus ; heti RSA Sign-On Manager on saatavilla RSA:n sertifioiduilta jälleenmyyjiltä marraskuun lopusta lähtien. Lisätietoa osoitteessa rsasecurity.com/products/som/ RSA Sign-On Manager ratkaisu nyt erikoishinnalla 25-user bundle user bundle Hinnat: ALV 0%, USD 1.30 Paketti sisältää RSA SOM Client ja Server ohjelmistot 25/50 käyttäjälle, RSA USB 6100 tokenit sekä 1 vuoden ylläpidon Petri Vilander RSA Security

14 14 Videoneuvottelua Sony-näytössä Sonyn tyylikkäästi muotoiltu PCS-TL50P on uudentyyppinen, 20-tuumaiseen LCD-näyttöön integroitu videoneuvottelulaite. PCS-TL50P sopii erityisen hyvin yrityksen ja yhteisöjen avainhenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön suoraan omalta työpöydältä sekä pieniin neuvottelutiloihin. Kätevä yhden yksikön paketti sisältää ainutlaatuisen panoroivan, tilttaavan ja zoomaavan digitaalisen kameran, joka on asennettu 20-tuumaisen LCD-laajakuvanäytön yläreunaan. Näyttö toimii videoneuvottelujen väliajat korkealuokkaisena tietokonemonitorina. Ruudun päällä on mekaaninen linssinsulkumekanismi tilanteisiin, joissa käyttäjä haluaa turvata yksityisyytensä. Kameran lisäksi PCS-TL50P sisältää sisäisen koodekin, mikrofonin ja kaiuttimet. Laitteen asennus on näin tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, eikä työpöydälle jää mitään ylimääräisiä laatikoita tai johtonippuja. Uusi käyttöliittymä on erittäin havainnollinen, ja laitteen käyttöä helpottaa reilunkokoinen kauko-ohjain. Memory Stick -korttipaikka helpottaa tiedonsiirtoa erilaisista digitaalisista laitteista. Videoneuvottelut yleistyvät nopeasti liike-elämässä. Henkilökohtainen, mutta myös pienille työryhmille sopiva, tilaa säästävä työpöytäratkaisu on johdonmukainen ja kätevä tapa videoneuvotteluun koska tahansa ja lähes missä tahansa. PCS-TL50P voidaan kytkeä sekä IP- että ISDN-yhteydellä. Laite tukee ITU-T-standardia H.264, jolla saadaan televisiokuvan muistuttava videoyhteys verraten vaatimattomalla siirtonopeudella. Hyvän äänenlaadun takeena on kehittynyt MPEG4 AAC -äänikoodaus (Advanced Audio Coding). Sonyn suuremmissakin videoneuttelujärjestelmissä käytetty mediayksikkö PCS-DSB1 voidaan kytkeä järjestelmään haluttaessa siirtää erilaisia PC-tiedostoja neuvotteluyhteyden rinnalla. Kuvayhteys ja esimerkiksi presentaatio on mahdollista näyttää samaan aikaan jaetussa ruudussa. Järjestelmää voidaan täydentää myös pöytämikrofonilla, jos puhujia on enemmän, ja neuvotteluyhteys voidaan laajentaa jopa kuuteen pisteeseen sekä IP- että ISDN-yhteystavoilla. Häiriötön ja turvallinen neuvotteluyhteys 20-tuumaiseen LCD-näyttöön asennettu Sony PCS-TL50P alentaa kynnystä videoneuvottelun aloittamiseen. Laite on aina käyttövalmis, laajennettava ja hinnaltaan edullinen. Sonyn muista videoneuvottelulaitteistosta tutut QoS-tekniikka (Quality of Service), joka sisältää myös ARC-toiminnon (Adaptive Rate Control) sekä tosiaikainen ARQ (Auto Repeat ReQuest) sisältyvät PCS- TL50P:n toimintoihin. Kehittynyt QoS-tekniikka pitää huolen siitä, että käyttäjä saa hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan käytetyn siirtoverkon suorituskyvyn myös nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja että mahdolliset siirtohäviöt korjataan välittömästi. Tuloksena on mahdollisimman häiriötön yhteys julkisessa Internetissä ja erilaisissa LAN/WANverkoissa. Sonyn tunnettujen PCS- 11P- ja PCS-1P-laitteistojen tapaan PCS-TL50P on AES-standardin mukainen (Advanced Encryption Standard), joka varmistaa tietoturvan neuvotteluyhteyden aikana. PCS-TL50P-videoneuvottelulaitteiston veroton lähtöhinta on 5100 euroa. Valtuutettu Sony-jälleenmyyjä kertoo sinulle lisää laitteiston mahdollisuuksista. Löydät lisätietoa myös Internet-osoitteesta Lisätiedot: Reijo Kolu, puh , Jouni Niiniaho Sony Finland Pääasia, että meillä kaikilla on kivaa mutta sama suomeksi! VPN, UPS, SMTP, POP, IP, VLAN, WLAN, DHCP, DNS, ADSL ja saako olla muuta? Kirjapaino Karissa markkinointitehtävissä törmään hyvin kirjavaan markkinoinnin sanastoon ja käsitteistöön, josta en aina ymmärrä mitään. Eräässä workshopissa päätin kysyä heti, jos en jotain ymmärrä. Pian seminaarin vetäjä katsoi minua oudosti ja tunsin myös muiden katseiden polttelevan. Olin lopun aikaa hiljaa niska punaisena. Markkinoinnissa differoidaan, mietitään virtuaalista organisaatiota unohtamatta vertikaalista integraatiota. Mietitään Six Sigman mahdollisuuksia laadun vaihtelun minimoimisessa. Pohditaan TQM haasteita sekä PDCA ympyrän hyödyntämistä oppimisessa. Tottakai jokainen benchmarkkaa ja monen mielestä 4P:tä on aikansa elänyt, koska 30 R:ää on niin lähellä asiakasta. Niinpä niin. Kannattaisiko upeista käsitteistä huolimatta vain soittaa asiakkaalle ja kysyä voinko olla avuksi? Toisin sanoen hyödyntää mobileteknologiaa vuorovaikutus suhteen parantamiseksi ja laajentaa sitä kautta yritysten välistä kosketusrajapintaa. Kirjapainoala voi asiakkaasta tuntua salatieteeltä (jota se ei missään nimessä ole), jossa asiakas välillä ihmettelee mitä me painomiehet oikein tarkoitamme. Asioita voi ymmärtää eritavalla; Taannoin reprossa painopinnanvalmistajat keskustelivat kovaäänisesti siitä miten painotyö pitää asemoida eli asetella painoarkille. Ympärilyöden vai kaatamalla? Asiakas kuunteli väittelyä kauempaa ja kysyi lopulta huolestuneena faktorilta, että ketä nuo meinaavat lyödä? Tietoliikenne on hanskassa ja Kirjapaino Kari tekevät antoisaa yhteistyötä, puhumme samaa kieltä. Käytämme heidän tietoliikenne osaamista ja vastaavasti hyödyntää meidän painoviestintäosaamista. Mutta nuo sanat vaviskaa muut toimialat, sillä tietoliikennemaailma on käsitteissään aivan omaa luokkaansa; SMTP- ja POP-protokollat, UPSit, kupariparit, resetointi, FTP, DNSpalvelin, VPN, IP-osoitteet, DHCP, buuttaus, konfattu, 48-porttinen kytkin, verkon hallintaohjelma, reititin, sovelluspalvelin jne. Apua auttakee, auttakee! Mistä oikein on kyse? Mitä olen oppinut vai olenko? Asiakkaan ei tarvitse olla tietoliikenteen ammattilainen, se on alan ammattilaisen homma. Edelleen on toimittajan asia puhua niin, että asiakas ymmärtää. Rautalangan käyttö ei ole kielletty. On tärkeää, että saat asiakkaana yhteyshenkilön kiinni ja tunnet hänet ja hän tuntee sinut ja yrityksesi tilanteen. Tilanteet ovat yleensä aina yllätyksellisiä, siksi tarvitaan nopeaa ja ammattitaitoista palvelua. Edelleen on tärkeää, että toimittaja hoitaa ongelmatilanteet loppuun asti, eikä jätä asiaa sikseen vaikka asia ei välttämättä ole toimittajan vastuulla. Ehkä kaikkein tärkeintä yhteistyössä on kysyä ja tarkistaa ja varmistaa. Mitään ei parane pitää itsestään selvyytenä. Kyllä kotonakin pitää muistaa, ettei kerran sanottu rakastan riitä loputtomiin. Tietoliikenne- ja tiedonhallintaasioissa voi olla ja yleensä onkin aikamoinen liuta toimittajia. Tällöin on tärkeää, että ammattilaiset, toimittajat keskustelevat keskenään. Keskustelun esteenä on yleensä eturistiriidat, mutta asiakasnäkövinkkelistä katsottuna tärkeintä on, että homma hoituu. Valmius tehdä kilpailijoiden kanssa yhteistyötä on asenteellisesti tärkeää. Varmaan moni on huomannut operaattorin vaihtuessa, että entisen operaattorin palvelu hidastuu radikaalisti ja asioita jää lillumaan. Inhimillistä, mutta ei kunniakasta! Arvostan nia erityisesti siitä, että ymmärrän mitä miehet puhuvat. Yritys on meitä lähellä ja he tuntevat meidät. Voin keskustella asioista omalla kielelläni. Koen tärkeäksi, että meillä on kumppani, joka kertoo meille tämän päivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, pitäen meidät ajan tasalla. He ovat piirtäneet minulle kuvan tietoliikenteemme tilasta, ja se on paljon. Siitä on hyvä jatkaa. Harri Nieminen Kirjapaino Kari

15 Sisäverkon tietoturva Tietoturva on pitkään keskittynyt verkon rajalle. Kustannukset sisäverkkoihin kohdistuneista hyökkäyksistä ja madoista ovat nostaneet tarvetta tuoda tietoturvaa sisäverkkoihin. Verkon rajalla käytettävät tietoturvamekanismit eivät välttämättä sovellu suoraan sisäverkon tietuturvaan johtuen sisäverkkojen erityypisistä vaatimuksista, kuten protokollakirjosta ja suorituskykyvaatimuksista jne. 15 Sisäverkot asettavat ainutlaatuisia haasteita tietoturvalle. Verkon rajalla kontrolloidaan pääsyä ja torjutaan hyökkäyksiä rakentamalla tietoturvaa palomuureilla, autentikaatiolla, tunkeutumisen havanoinilla ja antivirusratkaisuilla. Sisäverkon tietoturva vaatii samoja toiminteita, mutta näiden lisäksi on muita vaatimuksia. Sisäverkot ovat laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia verrattuna verkon rajalla oleviin järjestelmiin. Yleisesti verkon rajalla on muutamia järjestelmiä ja liikennettä on satoja megatavuja. Rajalla oleva sovellusympäristö käyttää standardoituja ja hyvin määriteltyjä ratkaisuja ja protokollia. Sisäverkoissa voi olla tuhansia järjestelmiä ja liikennemäärät liikkuvat useissa gigatavuissa. Sisäverkoissa on laaja kirjo sovelluksia ja protokollia, sisäisesti kehitetyt sovellukset toteuttavat protokollia suhteellisen vapaasti ja luovat näin omalta osaltaan lisähaasteita tietoturvalle. Tietoturva verkon rajalla on yleisesti määritelty erittäin tarkkaan ja ryhmitelty mm. käytön ja sovellusliikenteen mukaan. Sisäverkoissa tarkka rajaus ja ryhmittely ei ole mahdollista johtuen mm. sovelluskirjosta ja käytettävistä protokollista. Verkon rajalla käytettyjen tietoturvamekanismien tuominen sisäverkkon voi johtaa erittäin monimutkaiseen ja vaikeasti hallittavaan sisäverkon tietoturvaan. Mitä sisäverkon tietoturvan pitää tarjota? Suojaa erityypisiltä hyökkäyksiltä ja madoilta Jakaa verkko tietoturvaalueisiin, jotta voidaan rajoittaa tietoturvauhat ja estää pääsy tietoihin, joihin käyttäjillä ei tietoturvapolitikaan mukaan ole pääsyä Eristää epäilyttäviä tai päivittämättömiä koneita Mahdollistaa kriittisten sovelluksien liikennöinti ja samalla eliminoida hyökkäyksiä verkko- ja sovellustasolla Suojaa tunnettuja ja ei-tunnettuja haavoittuvuuksia vastaan Keskitettyä tietoturvan hallintaa Helppoa käyttöönottoa ja ylläpitoa Erinomaista suorituskykyä Perinteiset sisäverkon komponentit eivät ole optimoituja tarjoamaan sisäverkon tietoturvaa Perinteisillä sisäverkon komponenteillä, kuten ohjelmistöpäivityksillä, virustorjuntaohjelmilla, kytkin- ja reititinpohjaisilla ratkaisuilla, palomuureilla ja tunkeutumisen esto- ja havannointijärjestelmillä, voidaan rakentaa sisäverkon tietoturva. Näillä ei kuitenkaan voida rakentaa yhtenäistä tietoturvaratkaisua johtuen niiden integrointihaasteista tai epäsopivuudesta tietoturvakomponentteina. Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset ovat yleisesti käytetty menetelmä haavoittuvuuksien paikkaamiseen mutta ne eivät yksinään ratkaise sisäverkon tietoturvahaasteita. Aika haavoittuvuuden löytämisen ja sen hyväksikäytön välillä on pienentynyt huomattavasti, mikä tarkoittaa, että korjauksia ei aina ole saatavilla tarpeeksi nopeasti. Lisäksi niiden hallinta ja asennus ovat erittäin paljon aikaa ja resurseja vieviä. Kaikki havoittuvuudet eivät aina ole ohjelmistovirheitä vaan ne voivat johtua myös konfigurointivirheestä, ja silloin ohjelmistopäivitys ei auta. Virustorjuntaohjelmat Virustorjuntaohjelmat ovat tärkeitä suojaamaan järjestelmiä viruksilta. Virustorunta perustuu tiedetyihin viruksiin ja niiden sormenjälkiin, uusien viruksien torjuminen vaatii aina viruksen sormenjälki tiedon.sormenjälki saadan vasta kun virus on tiedossa eikä näin olleen pysty torjumaan tuntemattomia viruksia.virustorjuntajärjestelmillä on haaste torjua matohyökkäyksiä koska madot eroavat toiminteiltaan viiruksista ja vaativat erilaisia torjuntamekanismejä. Kytkin- ja reititinpohjaiset ratkaisut Jotkut kytkin- ja reititinpohjaiset ratkaisut tarjoavat ns. tietoturvatoiminteita. Ne ovat kuitenkin kyseenalainen turva, koska ne kattavat vain pienen osan sisäverkon tietoturvasta. Jos hyökkäys havaitaan, ratkaisuna on estää liikenne sulkemalla kyseinen portti. Nämä ratkaisut havaitsevat hyökkäykset vain verkkotasolla, eivätkä tuo tietoturvaa sovellustasolla. Tietoturvan konfigurointi kytkin- ja reititinpohjaisissa ratkaisuissa voi olla erittäin hankalaa ja aikaa vievää johtuen järjestelmien alkuperäisestä käytötarkoituksesta. Palomuurit Palomuurit ovat tukijalka verkon rajalla toteutettavaan tietoturva-arkkitehtuuriin ja ne estävät hyökkäyksiä erittäin hyvin oikein konfiguroituna. Palomuurien arkkitehtuurista johtuen on niiden käyttö sisäverkoissa haastavaa ja erittäin monimutkaista. Palomuureissa ei myöskään ole ominaisuuksia eristämään epäilyttäviä tai päivittämättömiä koneita. Tunkeutumisen esto ja -havannointijärjestelmät Tunkeutumisen havannointijärjestelmät (IDS) on suunniteltu havaitsemaan sovellustason hyökkäyksiä seuraamalla liikennettä ja siinä tapahtuvia eroavaisuuksia. Havannointi perustuu sormenjälkitietoihin tai liikenteen profilointiin. IDS järjestelmät ainoastaan hälyttävät epäilyttävästä toiminnasta ja niitä käytetään perinteisesti tietoturvan hienosäätöön silloin, kun hyökkäys tai tunkeutuminen on jo tapahtunut. Tunkeutumisen estojärjestelmät (IDP) perustuvat samohin mekanismeihin kun IDS-järjestelmät. IDP:t sulkevat sovelluksen käyttämän portin, kun epäilyttävä toiminta on havaittu ja estävät turhaan kaiken sovellusliikenteen, kun ne yksinkertaisesti voisivat poistaa vain epäilyttävän liikenteen. IDS- ja IDP-järjestelmät ovat erittäin vaikeasti konfiguroitavissa ja hallittavissa ja näin ollen vaikeasti käyttöönotettavia verkon rajalla, puhumattakaan sisäverkoista. Check Point InterSpect vastaa sisäverkon tietoturvahaasteisiin Check Pointin ainutlaatuinen tietoturvahallinta-arkkitehtuuri ja tietoturvaratkaisut tuovat ratkaisut sisäverkon tietoturvahaasteisiin. Check Point InterSpect yhdistää Check Pointin uraaurtavaa teknologiaa ja vartavasti suunniteltua sisäverkkoteknologiaa. InterSpect tarjoaa monitasoista tietoturvaa mm. näillä ominasuuksilla: Intelligent Worm DefenderTM estää erityypiset hyökkäykset ja madot. Tietoturva-alueiden luomismahdollisuus rajaa tieturvauhat ja estää käyttäjien pääsyn tietoihin, mihin käyttäjillä ei tietoturvapolitikkaan mukaan ole pääsyä. Epäilyttävien tai päivittämättömien koneiden eristys Laaja tuki sisäverkkoprotokollille Mahdollistaa samanaikaisen kriittisten sovelluksien liikennöinnin ja verkko- ja sovellustason hyökkäyksien eliminoinnin. Ennakoiva suoja tunnettuja ja eitunnetuja haavoittuvuuksia vastaan Keskitetty hallinta Helppo käyttöönotto ja ylläpito Erinomainen suorituskyky Yhteenveto Toisin kuin erilliset ja toisistaan poikkeavat tietoturvaratkaisut Check Point InterSpect käyttää olemassa olevaa tietoturvateknologiaa, jolla vastataan sisäverkon tietoturvahaasteisiin. Intelligent Worm Defender suojaa hyökkäyksiltä ja eristäminen ja tietoturvavyöhykkeet tarjoavat monitasoista tietoturvaa. Laaja sisäverkkoprotokollatietämys tarjoaa suojan sovellusliikenteelle. Näiden ominaisuuksien lisäksi InterSpect tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja hallintaympäristön. InterSpectin tietoturvaominaisuudet mahdollistavat tietoverkon kustannustehokkaan käytön. Patrick Hänel CheckPoint Software Technologies Delivering Intelligent Solutions 2004 CheckPoint Software Technologies Ltd.

16 16 ESPOO Sinikalliontie 16 PL Espoo Puh Faksi HELSINKI Arabiakeskus Hämeentie 135 A Helsinki Puh Faksi II Oulunkaaren palvelukeskus Micropolis Piisilta Ii Puh Faksi JYVÄSKYLÄ Grafila, Laukaantie Jyväskylä PL 132, Jyväskylä Puh Faksi KOTKA Tornatorintie Kotka Puh Faksi KUOPIO Microteknia Microkatu 1, PL Kuopio Puh Faksi KUUSAMO Kaiterantie Kuusamo Puh Faksi LAHTI Askonkatu 9 3. krs PL 242, Lahti Puh Faksi OULU Teknologiantie 10 A Oulu Puh Faksi PUDASJÄRVI Teollisuustie Pudasjärvi puh faksi TAMPERE Polttimonkatu Tampere Puh Faksi TURKU Datacity Lemminkäisenkatu B Turku Puh Faksi YLIVIESKA Vierimaantie Ylivieska Puh Faksi Uudistunut Nokia 9500 Communicator Vastikään markkinoille tullut Nokia 9500 Communicator avaa uusia mahdollisuuksia reaaliaikaiseen yhteydenpitoon ja tehokkaaseen työntekoon silloinkin, kun olet toimistosi ulkopuolella. Saat helposti hyödyksesi tuokiot palaverin alkua odotetellessasi tai joukkoliikennevälineissä matkustaessasi ja voit jatkaa työtäsi kommunikaattorilla siitä, mihin sen tietokoneellasi kiinteän yhteyden päässä jätit. Kommunikaattorissa kulkee mukana kaikki oleellinen asiakirjoista kalenteriin ja sähköpostiin sekä internet -selaimeen. Kolmitaajuuslaitteessa on sisäänrakennettu langaton lähiverkko (WLAN) sekä nopea verkkoyhteys (EGPRS), jotka mahdollistavat nopean datayhteyden tietoverkkoon. Bluetooth- ja infrapunayhteydet lisäävät tehokkuutta lyhyen välimatkan yhteyksissä esimerkiksi kommunikaattorin ja vaikkapa bluetooth- teknologiaa käyttävien lisälaitteiden, kuten printtereiden ja kuulokkeiden välillä. Kommunikaattorissa yritystietosi on turvassa Tietoliikenneyhteydet sekä itse laite voidaan turvata samaan tapaan kuin PC-ympäristössä. Palomuuri- VPN ja virustorjuntaratkaisut, sekä kovalevyn salausratkaisut ovat kommunikaattorin käyttäjän saatavilla. Nokia Mobile VPN - ratkaisun avulla voidaan ottaa yhteys yrityksen tietoverkkoon turvallisesti. Ratkaisu koostuu laitteessa olevasta ohjelmistosta sekä yrityksen tietoliikenneverkossa olevasta Nokia VPN yhdyskäytävästä sekä Nokia Security Service Manager- hallintaratkaisusta. Ratkaisu huolehtii käyttäjän tunnistuksesta, tietoliikenteen salauksesta ja tukee monia eri käyttäjäntunnistustapoja kuten RADIUS, LDAP sekä digitaaliset certifikaatit. Ratkaisu mahdollistaa yritysten erilaisten taustajärjestelmien käyttämisen mobiililaitteella, kuten esimerkiksi sähköposti, intranet, tietokantaratkaisut, toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinta järjestelmät (ERP & CRM). Liikkuva työntekijä tarvisee luotettavan työkalun, koska liikkeellä olo ei saa viivästyttää asiakaspalvelua tai estää päätöksenteon etenemistä, sanoo Jukka Jyränoja Nokiasta. Nokia 9500 Communicator ja sen sähköposti- ja tietoturvaratkaisut mahdollistavat monipuolisen ja tehokkaan työskentelyn missä vain turvallisuutta unohtamatta. Sähköposti mukanasi Suuri osa liikkuvan työntekijän liiketoimista välittyy sähköpostin kautta. Kommunikaattorissa mukana kulkee sekä yrityksen että henkilökohtainen sähköposti. Tämän päivän sähköposti tulee mobiililaitteeseesi liitteineen. Laitteen oman sähköpostisovelluksen lisäksi tarjolla on mm. Nokia One Business Server mobiilisisällön ratkaisu, joka optimoi sähköpostin, kalenterin, kontaktitiedot ja intranetin mihin tahansa selaimella varustettuun matkaviestimeen. Lisäksi Nokia yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tuo erilaisia sähköpostiratkaisuja mobiililaiteisiin. Tällä hetkellä mm Smartner, Research in Motion, Oracle ja IBM ovat kertoneet Nokia 9500 Communicatorin kanssa yhteensopivasta sähköpostiohjelmasta. Lisätietoja Nokia 9500 Communicatorista: Maria Kellokumpu Nokia Enterprise Solutions

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

HP Networking. Martti Saramies, HP Networking, myynti

HP Networking. Martti Saramies, HP Networking, myynti HP Networking Martti Saramies, HP Networking, myynti Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu Edistyksellistä vikasietoisuutta kytkinverkkoon Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy Yrityksemme Optimiratkaisut Oy on KYMP konserniin kuuluva ITpalvelutalo Kymen Puhelin Oy on 05-telealueen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi Säästää rahaa yksi kämmenlaite kannettavan tietokoneen, wiremap-testerin ja PoE-testerin (Power over Ethernet) sijaan Lisää tehokkuutta ja käyttäjien tuottavuutta, sillä laite tarkistaa tehokkaasti Ethernet-

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

TK081001 Palvelinympäristö

TK081001 Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! SAS (Serial Attached SCSI) Yleinen kiintolevyväylä nykyisissä palvelimissa Ohjataan SCSI-komennoin Siirrytty

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

ICT-ratkaisuja näkemyksellä

ICT-ratkaisuja näkemyksellä Kriittisten Otsikko Vintor 2013 asiakaspalvelujärjestelmien toteuttaminen Etunimi Sukunimi Etunimi Jussi Laukkanen Sukunimi Vintor Oy ICT-ratkaisuja näkemyksellä Vintor lyhyesti Vuonna 2007 perustettu

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna NETPLAZA Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden Suomen Seutuverkot ry syysseminaari Tommi Linna Netplaza Oy Perustettu 1996 Työntekijöiden omistama, yli 20 työntekijää Liikevaihto 2014:

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut.

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut. Laajakaistaverkot - avain tulevaisuuden palveluihin professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen (TKK) Hannu.Kari@hut.fi Hannu H. Kari/TKK/T/TKT Page 1/18 Internetin palvelut Perinteiset

Lisätiedot

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi BLC-KOSERI TUTUKSI www.blcwireless.fi BLC Telecom BLC Turva BLC Wireless Liikevaihtotaso noin 34 Me Henkilöstömäärä n. 250 Toimipaikat: Savonlinna, Helsinki, Espoo, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Seinäjoki,

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja.

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja. Tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmähankinta 1 (5) KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNNÖN TARKENNUKSET (Huom! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön muutoksia ja tarkennuksia. Huomioikaa erityisesti

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU

Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU Juha Putkonen 4.2.2010 Luottamuksellinen 1 Concept.10 esittely Tuoreella asenteella 2 Luotettava kumppani Concept.10 on yhteinen kattobrändi sen taustalla

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

FICIX ry TARJOUSPYYNTÖ. Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista

FICIX ry TARJOUSPYYNTÖ. Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista TARJOUSPYYNTÖ Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista FICIX-hallitus 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2012 Yhdysliikennekytkimen vuokraus Palveluoperaattoritoiminta edelläolevaan YLEISTÄ Finnish Communication

Lisätiedot

Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta. 16.5.2011 Alerta-palvelut

Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta. 16.5.2011 Alerta-palvelut Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta 1 Onko kiinteistöjesi hälytyksensiirto hallittua? Kulkeeko tieto kiinteistöjen hälytyksistä luotettavasti? Välittyvätkö hälytysilmoitukset oikeille vastaanottajille?

Lisätiedot

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tulevaisuuden tietoverkot ovat älykkäitä 2 Verkon rakentuminen Tietokannat Todentaminen ja oikeudet Yritysjohto

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla. 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija

Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla. 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija Virusten lyhyt evoluutio 1981 ja alussa oli Elk Cloner (Apple II) 1983 akateemista tutkimusta Fred Cohen

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Lisää tehokkuutta nopeuttamalla ja helpottamalla kaapelien asennustöitä ja verkkojen vianetsintää Lyhyemmät käyttökatkokset kentällä

Lisätiedot

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö in palvelualueet Projektin toteutus Elinkaarihankkeet ja -palvelut Palveluiden johtaminen Suunnittelu ja hankekehitys

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Diplomityöseminaariesitys 20.8.2002 Mika Laurell Aihe Aihe: toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Valvoja: prof. Seppo J. Halme, Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (11) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

KYMP OY Verkkoliiketoiminta. Metro Ethernet palvelut

KYMP OY Verkkoliiketoiminta. Metro Ethernet palvelut KYMP OY Verkkoliiketoiminta Metro Ethernet palvelut 2 (6) Sisältö 1. KUVAUS -PALVELUSTA...3 2. PALVELUN SISÄLTÖ...4 3. VLAN...4 4. HINNAT...5 4.1. PÄÄTELAITEVUOKRA...5 4.2. MUUTOKSET JA VERKKOPÄÄTTEEN

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

HP Change Rules of Networking

HP Change Rules of Networking H Change Rules of Networking kehittyminen vaatii muutosta! Jani Vahvanen & Mikko Eerola LN&WN Executive -seminaari Finlandia Talo 15.2.2012 Miksi tietoverkkojen on muututtava? Toimintatavat IT-ympäristöissä

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön. Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu

Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön. Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu Lähtötilanne Suomalainen, kansainvälinen yritys Yksi toimialansa suurimmista Tehnyt alalla useita

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa?

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Pilvipalvelut ja verkko ISP kehityskaari 1.0..5.0? ISP 1.0 Internet-liittymät (POTS,ISDN..) ISP 2.0 Palvelintarjonta

Lisätiedot

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Mikä mättää mobiilipalveluissa? Mikä mättää mobiilipalveluissa? Diplomi-insinööri Mika Helenius Toimitusjohtaja 19.12.2005 Esitys Mermit lyhyesti Ekosysteemi Palvelut Kumppanit Tulevaisuus Diplomi-insinööri Mika Helenius s. 1966 Mermitin

Lisätiedot