GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto"

Transkriptio

1 GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:

2 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020 mennessä Osa 2 Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139

3 ESIPUHE Lähivuosikymmenien suuri haaste teollistuneissa maissa tulee olemaan väestön ikärakenteen merkittävä muutos. Milloinkaan aikaisemmin ei ikärakenteissa ole tapahtunut yhtä suuria muutoksia niin lyhyen ajanjakson kuluessa. Jo pidemmän aikaa jatkunut alhainen syntyvyys on johtanut siihen, että nuorten ikäluokkien suhteellinen osuus väestöstä pienenee ja vanhempien vastaavasti kasvaa. Vanhempien ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvua edesauttaa tämän lisäksi keskimääräisen elinikäodotteen kasvu. Väestön ikärakenteen merkittävällä muutoksella tulee olemaan myös suuri vaikutus matkailun kehitykselle, niin laadullisesti kuin määrällisesti. Näihin kysymyksiin nyt käsillä olevat raportit (osa 1 ja osa 2) pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan. Raportit ovat lyhennelmiä saksalaisen IPK tutkimuslaitoksen julkaisemista, kymmentä maata koskevista vuoteen 2020 saakka ulottuvista matkailuennusteista. Matkailua koskevat ennusteet nojautuvat kahteen lähteeseen: tietoihin eri maiden asukkaiden matkustamisesta vuosina ja maakohtaisiin väestöennusteisiin vuoteen Tiedot eri maiden asukkaiden matkustamisesta vuosina on saatu European Travel Monitor- ja World Travel Monitor-tutkimuksista sekä väestöennusteet Euroopan tilastotoimistolta Eurostatilta ja toisaalta Yhdysvaltain ja Kanadan tilastoviranomaisilta. Yhdistämällä tiedot ulkomaanmatkailun kehityksestä ja tiedot väestömääristä ja väestön ikärakenteessa vuoteen 2020 mennessä tapahtuvista muutoksista on matemaattistilastollisin menetelmin voitu laatia seikkaperäiset ennusteet siitä, miten eri ikäryhmät oletettavasti matkustavat vuosina 2005, 2010, 2015 ja Matkojen määriä tarkastellaan matkatyypin, kulkuvälineen, majoitusmuodon, matkan varaustavan, matkan keston sekä matkan ajankohdan mukaan. MEK toivoo, että nyt julkaistavat ennusteet sekä niiden pohjalta laaditut MEKin suositukset tuotekehittelyn ja markkinoinnin osalta ovat omiaan edesauttamaan Suomen matkailuelinkeinoa ennakoimaan tulevaa kysyntää ja sopeutumaan tarjontaansa matkailussa tulevaisuudessa tapahtuviin laadullisiin ja määrällisiin muutoksiin. SISÄLLYSLUETTELO Iso-Britannia... 3 Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto... 59

4 Generation Project - Iso-Britannia 3 GENERATION PROJECT - ISO-BRITANNIA Matkailun kehitys Iso-Britanniasta vuoteen 2020 mennessä SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Markkinatilanne Keskeiset tulokset Lomamatkojen kehitys Lomamatkat tyypeittäin Aurinkolomat Kaupunkilomat Kiertomatkailu Maaseutumatkailu Lumilomat Lomamatkat liikennemuodon mukaan Lentokone Auto Bussi Juna Lomamatkat majoitusmuodon Ykkösluokan hotellit Keskitason hotellit Budjettihotellit Loma-asunnot ja -mökit Bed & Breakfast - majoitus Teltta / matkailuperävaunu / matkailuauto Laivat / risteilyalukset Retkeilymajat / lomakeskukset (holiday clubs) Tuttavien tai sukulaisten luona majoittuvat Lomamatkojen järjestäminen Varaukset matkatoimistoista Pakettimatkat Muut varauskanavat Lomamatkat ilman ennakkovarausta Lomamatkojen kesto Lomamatkojen ajankohta Lomamatkojen rahankäyttö Väestöennusteet Lomamatkojen kehitys Ennuste lomamatkustuksen kehityksestä Ennuste matkojen määrästä ikäryhmittäin Ennusteet erityyppisten lomamatkojen määristä Ennusteet lomamatkojen liikennemuodoista Ennusteet lomamatkojen majoitusmuodoista Ennusteet lomamatkojen matkajärjestelyistä Ennusteet lomamatkojen kestosta Ennusteet lomamatkojen ajankohdista Yhteenveto Lomamatkojen tyyppi Lomamatkojen majoitusmuoto Lomamatkojen liikennemuoto Lomamatkojen järjestäminen Ulkomaanmatkailijoiden profiili Lomamatkat Pohjoismaihin Pohjoismaat markkina-alueena Ikärakenne Matkustusaikomukset Matkustus Pohjoismaihin Matkojen tunnusmerkit Matkatyypit Matkat liikennemuodon mukaan Matkat majoitusmuodon mukaan Matkat matkajärjestelyjen mukaan Matkat matkan ajankohdan mukaan Matkat matkan keston mukaan Johtopäätökset Tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa huomioitavaa... 14

5 Generation Project - Iso-Britannia 4 1. Yleistä Tämä raportti on lyhennelmä tutkimuksesta Forecast Study Great Britain. A tourism demand Forecast Study until Sen tuottamisesta on vastannut IPK International The World Travel Monitor Company Ltd. Tutkimuksen ennustemallit perustuvat World Travel Monitorin laajaan aineistoon Iso-Britanniasta tehtyjen ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen kehityksestä ja rakenteesta vuosina sekä toisaalta Eurostatin (European Statistical Office) väestöennusteisiin ja ikärakenteessa tapahtuviin muutoksiin vuoteen 2020 mennessä. Ennusteet on rakennettu erilaisten matemaattisten mallien ja aikasarja-analyysien avulla. Niiden avulla ennustetaan matkojen määrän kehitystä matkatyypeittäin, liikenne- ja majoitusmuodoittain, matkojen järjestämistavan mukaan sekä keston ja ajankohdan mukaan. Mallien avulla rakennetaan matkailijoiden tulevaisuuden profiili ja analysoidaan sitä, miten tapahtuvat muutokset heijastuvat Pohjoismaihin ja Suomeen suuntautuvaan matkailuun. 2. Markkinatilanne Iso-Britannian asukasluku on 59 miljoonaa ja se on näin yksi Euroopan suurimmista maista. Se on myös yksi maailman tiheimmin asutuista maista (248 as./ km 2 ). Niinpä lähes 90 % väestöstä asuu taajamissa. Suur-Lontoon alue (8 milj. as.) on yksi neljästä suuresta Euroopan metropolista (muut ovat Moskova, Pariisi ja Ruhrin alue Saksassa). Iso-Britannian talous on paremmassa kunnossa kuin useiden muiden Euroopan maiden. Kansantuote on henkeä kohti. Yli 70 % väestöstä tekee vuosittain vähintään yhden yöpymisen sisältävän matkan. Matkojen kokonaismäärä on 200 miljoonaa ja näistä ulkomaanmatkoja on 54 miljoonaa. Iso-Britannia onkin Saksan jälkeen maailman toiseksi suurin matkailijoiden lähtömaa. Näistä matkoista lähes 60 % on lomamatkoja. Viimeisten kymmenen vuoden aikana niiden määrä on kasvanut keskimäärin 2 % / vuosi. Iso-Britannian suurimpia ongelmia on alhainen syntyvyys. Ilman merkittävää siirtolaisuutta maa ei pysty säilyttämään nykyistä ikäpyramidiaan. Väestö siis vanhenee, vaikkakaan ei niin dramaattisesti kuin esimerkiksi Saksassa. Ekonomistit ennakoivat myös, että maan pisin sodanjälkeinen nousukausi saattanee pian päättyä. Englannin punnan ja euron vaihtosuhteeseen liittyvät ongelmat voivat vauhdittaa tätä kehitystä. 3. Keskeiset tulokset Iso-Britannian väestö lisääntyy hitaasti ja yli 15- vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan 8 % vuoteen 2020 mennessä. Matkailu ei siksi pelkästään väestömuutosten johdosta sanottavasti kasva. Väestön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset sen sijaan vaikuttavat kehitykseen. Kaikki viittaa siihen, että vuotiaiden määrä hupenee jopa dramaattisesti. Toisaalta yli 45- vuotiaita tulee lisää ja nuorten (15-24 vuotta) määrä pysyy ennallaan. Matkailun nykyfrekvenssin ja markkinoiden kyllääntymisasteen perusteella arvioidaan matkailun kuitenkin kasvavan merkittävästi eli keskimäärin 1,8 % vuodessa eli 39 % vuoteen 2020 mennessä. Nuorten aikuisten (25-44 vuotta) matkustusalttius kasvaa selvästi kasvun ollessa pienempää vanhempien ikäluokkien kohdalla ja nuorimpien kohdalla sen ennustetaan jopa laskevan. Nuorten aikuisten määrän vähennystä kompensoi näin matkustusalttiuden kasvu. Iso-Britannian markkinoilla on em. perusteella odotettavissa seuraavia muutoksia vuoteen 2020 mennessä: kaikkien yli 25-vuotiaiden ulkomaanmatkailu kasvaa merkittävästi nuorten (15-24-vuotiaat) matkailu ei kasva ja ko. ryhmään kuuluvien ulkomaanmatkat saattavat jopa vähentyä nuorten aikuisten merkitys kohderyhmänä kasvaa, vaikka ryhmän koko pieneneekin keski-ikäisten (35-54 vuotta) matkustusalttius ei järky ja tulevaisuudessa 40 % ulkomaanmatkailijoista kuuluu tähän ikäryhmään vuotiaiden osuus ulkomaanmatkoista kasvaa 15 %:sta 18 %:iin yli 64-vuotiaiden osuus ulkomaanmatkoista pysyy ennallaan eli 10 %:ssa. Eri matkatyypeistä aurinkolomailu säilyttää hallitsevan asemansa. Kaupunkilomailu ja maaseutumatkailu kasvavat keskimääräistä enemmän. Kiertomatkailun kasvu vastaa yleistä keskiarvoa lumilomailun menettäessä markkinaosuuttaan. Lentokone on jatkossakin selvästi suosituin matkailijoiden liikenneväline. Oman auton käytön arvioidaan kuitenkin kasvavan voimakkaimmin junamatkailun pysyessä melko pienenä. Lomamatkojen pituudet lyhenevät ja erityisesti 1-3 yötä kestävien matkojen määrä kasvaa keskiarvoa nopeammin. Yhä suositumpaa tulee olemaan palvelusten varaaminen suoraan tuottajalta. Matkatoimistoelinkeinolle se saattaa merkitä vaikeuksia, vaikka toisaalta pakettimatkojen määrän kehitys näyttääkin myönteisemmältä kuin sellaisten matkojen, jotka vain osaksi varataan matkatoimistoista.

6 Generation Project - Iso-Britannia 5 4. Lomamatkojen kehitys 4.1. Lomamatkat tyypeittäin Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna keskimäärin seuraavasti: Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Aurinkolomat % Kaupunkilomat % Kiertomatkat % Maaseutulomat % Lumilomat % Aurinkolomat (Sun+Beach Holiday) Aurinkolomat olivat 1990-luvun voittajia niiden määrän noustessa 8,3 miljoonasta (1991) 13,2 miljoonaan (2001). Markkinaosuus kaikista matkoista nousi vastaavasti 40 %:sta 42 %:iin. Suosituimmat aurinkolomakohteet olivat Espanja (48 %), kaukomaat (12 %), Kreikka (9 %), (7 %) ja Portugali (5 %) Kaupunkilomat (City Breaks) Kaupunkilomien suosio kasvoi voimakkaasti luvun loppupuolella markkinaosuuden noustessa 10 %:sta 17 %:iin. Matkojen määrä kasvoi 2 miljoonasta yli 5 miljoonaan. Suosituimpia matkakohteita olivat (27 %), kaukomaat (19 %) sekä Espanja ja Alankomaat. Majoitusmuotona oli yleensä hotelli (79 %). Kaukokohteita lukuun ottamatta (71 %) vain runsas puolet matkoista varattiin matkatoimistosta. Yli puolet matkoista oli lyhytlomia ja kaksi kolmesta tehtiin lentäen. Lumilomailu (0,7 miljoonaa matkaa vuonna 2001) kuuluu Britannian pienempiin markkinasegmentteihin. Vuotuiset muutokset matkojen määrissä (0,6-0,8 miljoonaa) ovat olleet pieniä markkinaosuuden ollessa 2 %:n tuntumassa. Suosituimmat kohteet olivat (40 %), kaukomaat (20 %, lähinnä USA ja Kanada) ja Itävalta (10 %). Lumilomista 61 % oli pakettimatkoja. Hotellit ja loma-asunnot olivat tärkeimpiä majoitusmuotoja. Lähes kolme neljästä matkasta tehtiin lentäen Lomamatkat liikennemuodon mukaan Lentokoneen suosio merkittävimpänä lomamatkojen liikennevälineenä on kasvanut 1990-luvulla 66 %:sta 74 %:iin. Myös omalla autolla tehtyjen matkojen määrä on ollut lievässä kasvussa osuuden ollessa nyt 13 %. Bussimatkailu (osuus 5 %) on hieman pienentynyt. Junamatkojen osuus on 4 %. Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna liikennemuodoittain keskimäärin seuraavasti: Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Bussi % Juna % Lentokone % Auto % Lentokone Lentokone on selvästi tärkein brittien lomamatkojen liikenneväline. Tehtyjen matkojen määrä nousi luvulla 13,7 miljoonasta 23,3 miljoonaan. Suosituimmat lentomatkojen kohteet ovat Espanja (34 %), kaukomaat (24 %) ja Kreikka (7 %). Kaikista lentomatkoista 54 % oli aurinkolomia. Kaukomatkoista 80 % ja pakettimatkoista 58 % tehtiin lentäen Kiertomatkailu (Touring Holiday) Kiertomatkojen määrä pysyi suunnilleen ennallaan (3,5 miljoonaa) vuoteen 1998 saakka, jonka jälkeen ne ovat nousseet lähelle 5 miljoonaa. Osuus kaikista matkoista kuitenkin pieneni 18 %:sta 15 %:iin. Suositumpia matkakohteita olivat kaukomaat (43 %), (20 %) ja Espanja (12 %). Lentokone oli näiden matkojen suosituin liikenneväline (69 %) ja hotelli suosituin (56 %) majoitusmuoto. Matkoista 60 % varattiin matkatoimistosta. Vajaa kolmannes oli pakettimatkoja Maaseutumatkailu (Countryside Holiday) Auto Autolla tehtyjen lomamatkojen määrä nousi vuoden miljoonasta 4 miljoonaan vuonna Viime vuosina myös autolla tehtyjen matkojen osuus kaikista matkoista on ollut nousussa. Auto onkin lentokoneen jälkeen brittien toiseksi tärkein lomamatkojen liikennemuoto. Eniten automatkoja tehdään an (59 %) ja Irlantiin (16 %). Autoa käytetään erityisesti maaseutulomilla (30 %) ja kiertomatkoilla (21 %). Autoa käyttäneistä 37 % teki varauksensa suoraan matkakohteesta. Ilman varauksia lähti matkalle 38 % ja 25 % käytti matkatoimistoja. Maaseutumatkailun suosio hiipui hieman 1990-luvulla, mutta elpyi jälleen vuonna Volyymi nousi tuolloin 4 miljoonaan matkaan. Suosituin kohde oli (32 %) ennen Espanjaa ja kaukomaita. Omalla autolla tehtyjen matkojen osuus (29 %) oli keskimääräistä suurempi. Maksutonta majoitus käytti 31 %, hotellia 40 % ja loma-asunnossa tai mökissä yöpyi 17 % Lumilomat Bussi Bussimatkailussa ei ole tapahtunut oleellista kasvua vuosien 1996 ja 2001 välillä. t ovat hieman kasvaneet (1,3 miljoonaa > 1,5 miljoonaa), mutta markkinaosuus on laskenut. Bussimatkojen suosituimpia kohteita ovat (42 %), Espanja (15 %), Saksa (12 %) ja Alankomaat (10 %). useimmin (27 %) bussimatkat ovat kaupunkilomia tai maaseutulomia. Aurinkolomia bussimatkoista on 20 %. Yli puolet bussilla matkustaneista ostaa pakettimatkan.

7 Generation Project - Iso-Britannia Juna Junamatkojen määrä on pieni, vaikka nousikin vuoden ,5 miljoonasta matkasta vuoden ,2 miljoonaan. Matkat suuntautuvat enimmäkseen an (68 %). Niistä 40 % varataan matkatoimistosta ja 57 % matkoista on kaupunkilomia Budjettihotellit Budjettihotellia majoitusmuotonaan käyttäneiden matkojen määrä on pudonnut vuoden ,6 miljoonasta vuoden ,1 miljoonaan. Markkinaosuus putosi vastaavasti (8 % > 4 %). (30 %) ja Espanja (24 %) olivat suosituimmat matkakohteet Lomamatkojen majoitusmuoto Loma-asunnot ja mökit Hotelli on säilyttänyt asemansa brittien lomamatkojen suosituimpana majoitusmuotona sen markkinaosuuden ollessa noin 50 %. Erityisesti ykkösluokan hotellit ovat kasvattaneet suosiotaan nostaen markkinaosuuttaan vuoden %:sta vuoden %:iin. Keskitason hotellien käyttö on pysynyt ennallaan ja budjettihotellien vähentynyt. Bed & Breakfast-majoitus on hieman lisännyt suosiotaan, kun taas loma-asuntojen ja mökkien markkinaosuus on pudonnut 33 %:sta (1991) 26 %:iin (2001). Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna majoitusmuodon keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Hotelli % Ykkösluokan hotelli (4-5 tähteä) % Keskitason hotelli % Budjettihotelli % Loma-asunto tai -mökki % Bed & Breakfast - majoitus % Teltta/matkailuperävaunutai auto % Laiva/vene/risteilyalus/jahti % Retkeilymaja % Lomakeskus (holiday club) % Tuttavat/sukulaiset/muuten maksuttomasti % Ykkösluokan hotellit Ykkösluokan hotelli on Britannian markkinoiden selvin voittaja sitä majoitusmuotonaan käyttäneiden matkojen lisääntyessä vuoden ,3 miljoonasta vuoden ,0 miljoonaan. Suosituimmat matkakohteet tämän majoitusmuodon osalta ovat Espanja (27 %) ja kaukokohteet (26 %) sekä (8 %). Espanjaan tehdyistä ykkösluokan matkoista 80 % oli aurinkolomia. Kaukomatkoilla ykkösluokan hotellia käytettiin useimmin (47 % matkoista) kiertomatkoilla. an suuntautuvista ykkösluokan matkoista 45 % on kaupunkilomia. Loma-asuntoja tai mökkejä käyttäneiden määrä on matkoissa mitattuna noussut ja laskenut pitkin lukua kokonaisvolyymin ollessa vuonna ,8 miljoonaa matkaa ja vuonna ,8 miljoonaa. Markkinaosuus on samalla aikavälillä pudonnut (33 % > 26 %). Espanja on näiden matkojen ylivoimaisesti suosituin (51 %) kohde ennen Kreikkaa (13 %) ja a (8 %). Espanjassa ja Kreikassa on kyse lähinnä aurinkolomasta, kun taas ssa tätä majoitusmuotoa käyttäneistä 53 % oli maaseutulomalla. Matkoista 89 % tehtiin lentokoneella, 80 % käytti varausten tekoon matkatoimistoa ja 62 % osti pakettimatkan Bed & Breakfast - majoitus Bed & Breakfast majoitusta käyttäneiden matkojen määrä nousi kymmenessä vuodessa 0,2 miljoonasta 1 miljoonaan matkaan. Markkinaosuus nousi yhdestä prosentista kolmeen. n osuus matkoista oli 32 % ja Irlannin osuus 25 % Teltta / matkailuperävaunu / matkailuauto Leirintämatkailun suosio on pudonnut vuoden ,5 miljoonasta vuoden ,7 miljoonaan. Markkinaosuus putosi selvästi (7 % > 2 %). Matkoista 80 % kohdistui an. Kaksi kolmesta leirintämatkailijasta ei tehnyt mitään varauksia ennen matkaa Laivat / risteilyalukset Risteilylomat ovat Britannian markkinoilla niche -tuote volyymin ollessa 0,5 miljoonaa matkaa. Markkinaosuus on pudonnut kahdesta yhteen prosenttiin Retkeilymajat / lomakeskukset (holiday clubit) Retkeilymajaa yöpymiseen käyttävät kuuluvat nuorempiin ikäryhmiin ja matkoissa mitattuna markkinan koko on vain 0,2 miljoonaa ja markkinaosuus yksi prosentti. Myös lomakeskukset majoitusmuotona ovat brittimarkkinoilla niche -tuote volyymin ollessa sama kuin retkeilymajojen kohdalla Tuttavien tai sukulaisten luona majoittuvat Keskitason hotellit Maksuttomasti tuttavien tai sukulaisten luona majoittuvien määrä on matkoissa mitattuna noussut voimakkaasti Keskitason hotellin markkinaosuus on pysynyt ennallaan (24 %) matkojen määrän noustessa 5 miljoonasta 7,2 vuoden ,6 miljoonasta vuoden miljoonaan miljoonaan. Suosituimmat kohteet ovat samat kuin ykkösluokan hotellin kohdalla. Myös matkatyypit ovat sakeimmät ovat kaukomaat (41 %, josta USA:n osuus 17 matkaan. Markkinaosuus on 14 %. Kohdemaista tärmoja. %), Espanja (14 %), (14 %) ja Irlanti (8 %).

8 Generation Project - Iso-Britannia Lomamatkojen järjestäminen Matkatoimistojen käyttö on Britannian markkinoilla 1990-luvulla vähentynyt tasaisesti. Pakettimatkoja ostaneiden osuus on kuitenkin pysynyt ennallaan, joten vähennys johtuu muiden matkavarausten vähenemisestä. Vuodesta 1998 lähtien on muiden varauskanavien (internet) käyttö lisääntynyt selvästi. Myös ilman ennakkovarauksia matkalle lähteneiden osuus kaikista matkoista on noussut selvästi vuodesta 1991 vuoteen Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan varaustavan mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Varaukset matkatoimistoista % - pakettimatkat % - muut matkatoimistovaraukset % Muut varauskanavat % Ei ennakkovarauksia % Varaukset matkatoimistoista Vuonna % matkoista varattiin matkatoimistoista, mutta vuonna 2001 osuus oli enää 62 % eli noin 20 miljoonaa matkaa. Keskimääräistä enemmän matkatoimistoa käytetään matkustettaessa Espanjaan (37 % varauksista), kaukomaille (22 %) ja Kreikkaan (8 %). Aurinkolomia on matkatoimistoista varatuista matkoista 62 %, kiertomatkoja 19 % ja kaupunkilomia 10 % Pakettimatkat Suurin osa matkatoimistovarauksista on pakettimatkoja ja niiden osuus kaikista matkoista on pysynyt suunnilleen ennallaan eli noin 45 %:n tasolla. Pakettimatkojen määrä on noussut vuoden miljoonasta vuoden miljoonaan. Espanjan osuus pakettimatkoista on runsaat 40 %, kaukokohteiden 18 % ja Kreikan 10 %. Aurinkolomia pakettimatkoista on 72 %. Majoitusmuotona tulevat kyseeseen lähinnä hotelli (62 %) tai loma-asunto (30 %). Lähes kaikki matkat tehtiin lentokoneella Muut varauskanavat Yhä useampi britti tekee matkavarauksensa ilman matkatoimistoa. Näiden matkojen määrä on kasvanut vuoden miljoonasta matkasta vuoden miljoonaan markkinaosuuden kaikista matkoista noustessa 16 %:sta 23 %:iin. Matkakohteet, joihin varaukset tehdään ilman matkatoimistoa ovat tärkeysjärjestyksessä (yli 30 % näistä matkoista), Espanja (19 %), kaukokohteet (17 %). Noin kolmannes kaupunkilomista, maaseutulomista ja risteilyistä varataan suoraan palvelun tuottajalta Lomamatkat ilman ennakkovarausta Ilman ennakkovarausta tehtyjen matkojen määrä kasvoi 1,5 miljoonasta vuoden ,6 miljoonaan, mutta pieneni sen jälkeen 4,6 miljoonaan vuonna (38 % näistä matkoista), Espanja (17 %), kaukomaat (14 %) ja Irlanti (10 % ja 48 % kaikista Irlannin matkoista) ovat ilman ennakkovarauksia tehtyjen matkojen pääkohteita. Lähes kolmannes matkoista on aurinkolomia, 24 % kiertomatkoja ja 22 % kaupunkilomia Lomamatkojen kesto Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan keston mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % 1-3 yötä % 4-7 yötä % 8-11 yötä % yötä % yötä % 23+ yötä % Brittien ulkomaille tekemien lomamatkojen kesto on lyhentynyt. Lyhyiden matkojen (1-3 yötä) osuus on noussut 13 %:sta 20 %:iin matkojen määrän kaksinkertaistuessa nousten 6 miljoonaan matkaan. Myös 4-7 yötä kestäneiden matkojen määrä on noussut voimakkaasti (osuus 27 % > 38 % ja määrä 5,5 miljoonaa > 12 miljoonaa). Kaikki pidemmät matkat ovat sen sijaan menettäneet markkinaosuuksiaan. Lyhyiden matkojen suosikkikohteita ovat (37 %), Irlanti (14 %), Espanja (11 %), Alankomaat (9 %) ja Belgia (8 %). Matkat ovat useimmin kaupunkilomia (52 %) ja maaseutulomia (19 %). Lentäen niitä tehtiin eniten (43 %) ja autolla 25 %. Pidemmät matkat (4- yötä) olivat pääasiassa aurinkolomia (52 %) ja pienemmässä määrin kiertomatkoja (13 %). Yli 16 yön matkat suuntautuivat useimmin kaukomaille (61 %) ja olivat yleisimmin kiertomatkoja Lomamatkojen ajankohta Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan ajankohdan mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkatyyppi Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Kesäsesonki (V-X) % Talvisesonki (XI-IV) % Tammi-huhtikuu % Touko-elokuu % Syys-joulukuu % Muutoksia matkojen ajankohdassa ei ole sanottavasti tapahtunut. Noin kaksi kolmesta matkasta tehdään kesällä ja kolmannes talvella. Espanja (31 %), (17 %), kaukomaat (16 %) ja Kreikka (8 %) ovat kesäajan matkojen pääkohteita. Matkoista puolet (52 %) on aurinkolomia, 16 % kiertomatkoja, 12 % kaupunkilomia ja 11 % maaseutulomia.

9 Generation Project - Iso-Britannia 8 Talvisesongin aikana suosituimmat kohteet ovat kaukomaat (27 %), Espanja (25 %) ja (16 %). Talvella aurinkolomien osuus on 35 %, kaupunkilomien 23 %, kiertomatkojen 16 % ja maaseutulomien 14 % Lomamatkojen rahankäyttö Rahan käyttö lomamatkoilla on ollut jatkuvassa kasvussa sekä päivää kohti (76 / v > 146 / v ja 184 / v. 2001) että matkaa kohti (917 / v > 1423 / v ja 1666 / v. 2001) laskettuna. Kulutus luonnollisesti vaihtelee paljon matkakohteen mukaan ollen suurin kaukomatkoilla ja alhaisin Irlannin matkoilla. Matkatyypeittäin rahan käyttö oli matkaa kohti laskettuna suurin terveyslomilla, kiertomatkoilla ja lumilomilla. Myös päivää kohti laskettuna terveyslomalaiset käyttivät rahaa eniten, kaupunkilomalaiset toiseksi ja lumilomalaiset kolmanneksi eniten. 5. Väestöennusteet Iso-Britannian väestömäärä (15 vuotta- ) oli vuonna keskimäärin 48,198 miljoonaa. Eri ennustetasojen mukaan väestön ennustetaan kehittyvän seuraavasti vuoteen 2020 mennessä: Alhainen skenaario: 50,5 miljoonaa + 4,8 % Keskimääräinen skenaario: 52,0 miljoonaa + 8,0 % Korkea skenaario: 53,7 miljoonaa + 11,4 % Vuodesta 1991 vuoteen 2001 väestö lisääntyi 3,5 % eli 1,6 miljoonalla. Skenaariosta riippumatta näyttää siltä, että tulevaisuudessa kypsään ikään ehtineen aikuisväestön määrä kasvaa ja nuorempien aikuisten (25-44 vuotta) luku pienenee. 6. Lomamatkojen kehitys Britit tekivät vuonna ,6 miljoonaa lomamatkaa ulkomaille matkustusalttiuden ollessa 0,569. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen yli 15-vuotias Iso-Britanniassa asuva teki vuosittain 0,569 lomamatkaa ulkomaille. Vuonna 2001 matkoja tehtiin 33,2 miljoonaa matkustusalttiuden ollessa 0,687. Vuosina matkojen määrä ja matkustusalttius olivat tätäkin korkeammat. Kehitys näkyy seuraavassa taulukossa: Vuosi Matkojen määrä Matkustusalttius milj milj milj milj milj milj milj milj milj milj milj Ikäryhmittäin lomamatkailu on kehittynyt seuraavasti: vuotiaiden matkustusalttius oli vuonna ,6, mutta putosi vuoteen 2001 mennessä arvoon 0,4. Matkojen määrä oli vuonna ,4 miljoonaa, vuonna ,7 miljoonaa ja vuonna 2001 enää 3,2 miljoonaa. Määrien väheneminen ei siis johtunut pelkästään ikäryhmän koon pienenemisestä, vaan myös matkustusalttiuden laskusta vuotiaiden matkustusalttius oli vuonna ,5, mutta vuonna 2000 ja 0,9. Tähän ikäryhmään kuuluvien matkojen määrä nousi 4,7 miljoonasta 7,5 miljoonaan vuonna vuotiaiden matkustusalttius nousi tarkastelujakson aikana 0,6:sta 0,9:ään. Matkojen määrä lisääntyi 4,4 miljoonasta (v. 1991) 8,3 miljoonaan (v. 2001) vuotiaiden matkustusalttius nousi arvosta 0,7 arvoon 1,0 vuonna , mutta laski sen jälkeen taas arvoon 0,8. Matkojen määrä oli huipussaan vuonna 1999 (7,4 miljoonaa) ja vuonna ,4 miljoonaa vuotiaiden kohdalla kehitys on ollut samantapainen kuin edellisen ikäryhmän. Ikäryhmän osuus koko väestöstä on kasvanut ja matkustusalttius on heilahdellut välillä 0,7-1, vuotiaiden tekemien matkojen määrä nousi 2,9 miljoonasta (v. 1991) 3,4 miljoonaan (v. 1999), mutta putosi sen jälkeen 2,4 miljoonaan (v. 2001). Matkustusalttius oli vuonna 2001 jopa alhaisempi kuin vuonna Yli 74-vuotiaiden kohdalla matkustusalttius on heilahdellut vielä voimakkaammin: matkojen määrä lähes kaksinkertaistui (0,6 miljoonaa v > 1,1 miljoonaa v. 1999), mutta putosi taas vuonna 2001 vuoden 1991 tasolle. Matkustusalttius on vaihdellut välillä 0,1-0,3. 7. Ennuste lomamatkustuksen kehityksestä Iso-Britannian matkailumarkkinat ovat vielä kasvussa. Matkustusalttiuden ja matkojen määrän arvioidaan keskimääräisen skenaarion (Master Model) perusteella kehittyvän seuraavasti (tuhansia matkoja): Vuosi Matkustusalttius Indeksi Matkojen määrä (1000) Indeksi Matkustusalttiuden arvioidaan nousevan vuoteen 2020 mennessä arvoon 0,927 eli se olisi 29 % korkeampi kuin ennusteen lähtötilanteessa. Matkojen määrä nousisi 48,3 miljoonaan matkaan vuonna 2020, mikä on 39 % enemmän kuin vuonna Vuotuinen kasvu olisi tuolloin keskimäärin 1,76 %.

10 Generation Project - Iso-Britannia Ennuste matkojen määrästä ikäryhmittäin Seuraavasta taulukosta nähdään eri ikäryhmiin kuuluvien matkojen määrän (tuhansia matkoja) kehitys todennäköisimmän skenaarion mukaan vuoteen 2020 saakka. Nuorimpien (15-24 vuotta) matkustaminen vähenee selvästi kaikkiin muihin ikäryhmiin kuuluvien Ikäryhmä Lähtökohta Ennuste (Master Model) '000 % Indeksi '000 % Indeksi '000 % Indeksi '000 % Indeksi '000 % Indeksi ,1 100, ,9 99, ,3 91, ,7 78, ,3 66, ,0 100, ,6 100, ,0 111, ,6 134, ,6 155, ,9 100, ,7 121, ,5 131, ,8 130, ,9 139, ,0 100, ,7 110, ,1 129, ,0 144, ,0 139, ,8 100, ,0 128, ,2 143, ,8 148, ,3 171, ,0 100, ,5 105, ,4 113, ,6 124, ,3 126, ,2 100, ,6 129, ,5 140, ,6 152, ,7 170,4 Yhteensä ,0 100, ,0 112, ,0 122, ,0 131, ,0 139, Ennusteet erityyppisten lomamatkojen määristä Matkojen kokonaismäärän ennustetaan kasvavan 39 % vuoteen 2020 mennessä. Matkojen määrä olisi tuolloin 48,3 miljoonaa. Aurinkolomat säilyttävät johtavan asemansa matkojen määrän noustessa 38 % (21,8 miljoonaan). Kaupunkilomien kasvu on kaikkein nopeinta matkojen määrän lisääntyessä. Voimakkaimmin lisääntyvät vuotiaiden matkat (+72 % vuoteen 2020 mennessä). Myös yli 75-vuotiaat tekevät tuolloin yli 70 % enemmän matkoja ja vuotiaiden matkojen määrä kasvaa yli 55 %. Viimeksi mainittuun ikäryhmään kuuluvat tekevät ennusteen mukaan kaikista ikäryhmistä eniten matkoja (11,9 miljoonaa) vuotiai-den tehdessä niitä 10,6 miljoonaa ja vuotiaiden 9,7 miljoonaa. (+ 94 %) ja niiden määrä nousee 11,1 miljoonaan. Myös kiertomatkat (kasvu + 41 %) ja maaseutulomat (+ 61 %) pystyvät säilyttämään markkinaosuutensa ja jopa hieman kasvattamaan sitä. Kiertomatkojen määrän ennustetaan olevan vuonna ,0 miljoonaa ja maaseutulomien 6,9 miljoonaa. Lumilomien määrän kasvu on hitainta (+ 28 %) markkinaosuuden pysyessä alhaisena ja matkojen määrän noustessa runsaaseen miljoonaan. v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % 139 Aurinkolomat % % % 138 Kaupunkilomat % % % 194 Kiertomatkat % % % 141 Maaseutulomat % % % 161 Lumilomat % % % Ennusteet lomamatkojen liikennemuodoista Eri liikennemuodoista junan käyttö liikennevälineenä lisääntyy ennusteen mukaan prosentuaalisesti eniten (69 %). Junan merkitys kokonaismatkailussa on kuitenkin niin pieni, että lisäys nostaa sen markkinaosuutta (5 %) vain yhden prosenttiyksikön. Lentokoneen käyttö lisääntyy vuoteen 2020 mennessä hieman keskiarvoa vähemmän (+35 %), mutta siitä huolimatta 71 % lomamatkoista ulkomaille tehdään edelleen lentäen. Autolla matkustaminen lisääntyy keskiarvoa enemmän eli 55 % ja markkinaosuus (13 %) nousee yhden prosenttiyksikön. Bussimatkailu kasvaa hitaimmin (+28 %) markkinaosuuden (5 %) pysyessä kuitenkin ennallaan. v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % 139 Bussi % % % 128 Juna % % % 169 Lentokone % % % 135 Auto % % % Ennusteet lomamatkojen majoitusmuodoista Eri majoitusmuodoista lisääntyy ennusteen mukaan Bed & Breakfast-majoituksen käyttö prosentuaalisesti (+ 59 %) eniten. Sen markkinaosuus (3 %) ei kuitenkaan muutu. Markkinavoittajiin kuuluu ykkösluokan hotelli, jonka käyttö lisääntyy vuoteen 2020 mennessä 52 % markkinaosuuden noustessa kahdella prosenttiyksiköllä 21 %:iin. Keskitason hotelli menettää hivenen markkinaosuuttaan kysynnän noustessa 30 % ja sitä käyttävien matkojen määrän ollessa vuonna 2020 sama kuin ykkösluokan hotellilla. Muiden majoitusmuotojen käyttö kasvaa hitaammin ja ne menettävät markkinaosuuksiaan. Eniten osuuttaan menettää loma-asunto tai mökki (23 % > 19 %).

11 Generation Project - Iso-Britannia 10 v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % 139 Hotelli % % % 137 Ykkösluokan hotelli (4-5 tähteä) % % % 152 Keskitason hotelli % % % 130 Budjettihotelli % % % 132 Loma-asunto tai -mökki % % % 118 Bed & Breakfast - majoitus % % % 159 Teltta/matkailuperävaunu- tai auto % % % 115 Laiva/vene/risteilyalus/jahti % % % 126 Retkeilymaja % % % Ennusteet lomamatkojen matkajärjestelyistä Matkatoimistojen käyttö varauskanavana lisääntyy ennusteen mukaan 28 % vuoteen 2020 mennessä. Näin enää 60 % matkoista varataan matkatoimistosta, kun osuus nyt on 65 %. Pakettimatkojen kysyntä jatkuu kuitenkin melko vilkkaana (+32 %) ja vuonna 2020 edelleen 44 % matkoista on pakettimatkoja. Sen sijaan muut varaukset siirtyvät matkatoimistoista yhä enemmän muihin varauskanaviin (internet, suoraan tuottajalta). Ennusteen mukaan muut varaukset matkatoimistoissa lisääntyvät vain 19 %, kun sen sijaan muiden varauskanavien käyttö kasvaa 74 %. Näin vuonna 2020 jo lähes joka neljäs matka varataan muualta kuin matkatoimistosta ja matkatoimistojen osuus (pl. pakettimatkat) putoaa 19 %:sta 16 %:iin. Toisaalta myös ilman ennakkovarauksia matkaan lähtevien määrät kasvavat keskiarvoa enemmän (+43 %). Näitä matkoja tehdään vuonna 2020 yhtä paljon (16 % kaikista matkoista) kuin matkoja, joiden varauksia tehdään matkatoimistoista. v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % 139 Varaukset matkatoimistoista % % % pakettimatkat % % % muut matkatoimistovaraukset % % % 119 Muut varauskanavat % % % 174 Ei ennakkovarauksia % % % Ennusteet lomamatkojen kestosta Lyhyet matkat (1-3 yötä) lisääntyvät ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä selvästi voimakkaimmin (+74 %). Tuolloin jo 21 % matkoista on enintään kolme yötä kestäviä. Myös 4-7 yötä kestävien matkojen määrä kasvaa keskimääräistä enemmän (+48 %) markkinaosuuden noustessa kahdella prosenttiyksiköllä 39 %:iin. Kaikkien näitä pidempien matkojen lisääntyminen on hitaampaa ja niiden osuus matkojen kokonaismäärästä pienenee. Tosin vuonna 2020 edelleen lähes joka neljäs matka kestää yötä. v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % yötä % % % yötä % % % yötä % % % yötä % % % yötä % % % yötä % % % Ennusteet lomamatkojen ajankohdista Muutokset lomamatkojen ajoittumisissa eri vuodenaikoihin ovat ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä melko pieniä. Talvisesongin aikana tehtävien matkojen kasvu (+44 %) on hivenen nopeampaa kuin kesäkauden matkojen (+37 %), mutta markkinaosuuksissa näiden sesonkien välillä tapahtuu vain yhden prosenttiyksikön muutos talven hyväksi. Vuosikolmanneksista matkojen määrä kasvaa eniten tammi-huhtikuussa (+44 %) ja vähiten syys-joulukuussa (+36 %). v v v (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi (1000) Osuus Indeksi Kaikki matkat % % % 139 Kesäsesonki % % % 137 Talvisesonki % % % 143 Tammi-huhtikuu % % % 144 Touko-elokuu % % % 139 Syys-joulukuu % % % 136

12 Generation Project - Iso-Britannia Yhteenveto 8.1. Lomamatkojen tyyppi Voittajia: kaupunkilomat ja maaseutulomat Osuutensa säilyttäviä: aurinkolomat, kertomatkat Häviäjiä: lumilomat, lomat vuoristossa Iso-Britanniassa lomamatkustusta ulkomaille ovat haitanneet valinnaisten liikennemuotojen vähyys ja suhteellinen kalleus. Tilanne on vähitellen muuttumassa Eurotunnelin avatessa uusia mahdollisuuksia juna- ja automatkailulle ja halpalentoyhtiöiden (Easyjet, Ryanair jne.) houkutellessa brittejä spontaaneille matkoille ulkomaille. Niinpä lyhyet kaupunkilomat ja enintään viikon mittaiset maaseutulomat naapurimaihin ovat lisänneet suosiotaan. Kaupunkilomailu kasvaa kaikissa ikäluokissa maaseutulomailun keskimääräistä suuremman kasvun tulessa erityisesti vanhemmista (+ 45 vuotta) ikäryhmistä. Halpalentoyhtiöiden ansiosta Lontoo ja Glasgow ovat saaneet uusia suoria lentoyhteyksiä moniin Manner-Euroopan keskikokoisiinkin kaupunkeihin ja ovat tutkimusten mukaan lisänneet lentomatkustusta usealla sadalla tuhannella matkalla melko lyhyen ajan kuluessa. Jos halpalentoyhtiöiden tarjonta laajenee esimerkiksi aurinkolomakohteisiin, niin aurinkolomien suhteellisen hyvät näkymät paranevat entisestään Lomamatkojen majoitusmuoto Voittajia: korkeatasoiset hotellit ja Bed & Breakfastmajoitus erityisesti naapurimaissa Osuutensa säilyttäviä: keskitason hotellit ja budjettihotellit, loma-asunnot ja -mökit Häviäjiä: leirintämatkailu 8.3. Lomamatkojen liikennemuoto Kiertomatkat Kaupunkilomat Maaseutulomat Lumilomat Yhteensä 16 % 16 % 12 % 2 % Ikäryhmät % 17 % 9 % 2 % % 20 % 10 % 2 % % 17 % 10 % 3 % % 13 % 14 % 2 % % 14 % 14 % 2 % % 11 % 18 % 1 % % 13 % 21 % 0 % Sosiaalinen asema Alempi luokka 12 % 11 % 13 % 1 % Keskiluokka 15 % 15 % 11 % 1 % Korkeampi luokka 20 % 19 % 11 % 3 % Tulotaso Alempi taso 14 % 14 % 16 % 1 % Alempi keskitaso 14 % 14 % 12 % 1 % Korkeampi keskitaso 14 % 16 % 12 % 2 % Korkeampi taso 19 % 19 % 10 % 4 % Koulutustaso Alempi taso 17 % 8 % 12 % 0 % Keskitaso 13 % 14 % 12 % 1 % Korkeampi taso 20 % 21 % 13 % 3 % Elinkaari 1. ikä (15-29 vuotta) 15 % 19 % 10 % 3 % - lasten kanssa 13 % 13 % 10 % 1 % - ilman lapsia 16 % 21 % 10 % 3 % 2. ikä (30-44 vuotta) 14 % 18 % 10 % 3 % - lasten kanssa 10 % 14 % 10 % 2 % - ilman lapsia 18 % 22 % 10 % 3 % 3. ikä (45-59 vuotta) 17 % 14 % 13 % 1 % - lasten kanssa 16 % 12 % 13 % 2 % - ilman lapsia 18 % 14 % 13 % 1 % 4. ikä (60+ vuotta) 20 % 12 % 17 % 0 % - lasten kanssa 16 % 11 % 18 % 0 % - ilman lapsia 21 % 12 % 17 % 0 % Voittajia: auto ja juna Osuutensa säilyttäviä: lentokone Häviäjiä: bussi 8.4. Lomamatkojen järjestäminen Voittajia: Varaukset suoraan palvelun tuottajalta. Internetin käyttö lisääntyy ja matkatoimistoja tarvitaan varausten tekoon entistä vähemmän. Myönteistä: Myös matkat, jotka tehdään ilman etukäteisvarauksia, kehittyvät myönteisesti. Ongelmallista: varaukset matkatoimistoista (koskee pakettimatkoja pienemmässä määrin). 9. Ulkomaanmatkailijoiden profiili Viereiseen taulukkoon on otettu Iso-Britannian markkinoilta Suomen kannalta merkittävimmät tuotteet. Mukaan on otettu myös lumilomat, vaikka se volyymiltaan pienenä tuotteena ei tule analyysissa muuten esiin Pohjoismaiden ja Suomen kannalta erityisen kiinnostavana matkatyyppinä. Punaisella ja lihavoidulla on merkitty ne kohderyhmät, joiden matkustusalttius tarkasteltavissa matkatyypeissä on keskimääräistä suurempi. Prosenttiluvut tarkoittavat kunkin matkatyypin osuutta kyseisessä kohderyhmässä. %-luvut tarkoittavat matkoja tehneiden osuutta koko ryhmästä 10. Lomamatkat Pohjoismaihin Pohjoismaat markkina-alueena Pohjoismaat on Britannian markkinoilla pieni kohdealue, sillä Pohjoismaihin tehdään vain 0,4 miljoonaa lomamatkaa vuodessa markkinaosuuden ollessa runsaan prosentin verran. Vuosien aikana matkojen määrä Pohjoismaihin on vaihdellut 0,3-0,4 miljoonan välillä. Kiertomatkat ja kaupunkilomat ovat olleet suosituimpia Pohjoismaihin suuntautuvia lomamatkoja. Matkat ovat jakautuneet maittain seuraavasti: Norja 30 %, Ruotsi 28 %, Tanska 28 % ja Suomi 20 %. Matkoista 11 % on suuntautunut useampaan maahan Ikärakenne Pohjoismaihin suuntautuvissa lomamatkoissa nuoret (15-24 vuotta) ovat jonkin verran aliedustettuna. Keskiikäisten (25-44 vuotta) osuus on hivenen yli keskiarvon, mutta toisaalta tätä vanhempien ikäluokkien (45-64 vuotta) melko selvästi alle keskiarvon. Iäkkäimpiä (65- vuotta) Pohjoismaat houkuttelevat huomattavasti keskimääräistä enemmän. Tulevaisuuden tavoite voisi olla houkutella Pohjoismaihin erityisesti vuotiaita matkailijoita.

13 Generation Project - Iso-Britannia Matkustusaikomukset Briteistä 65 % aikoo tehdä lomamatkan ulkomaille kolmen seuraavan vuoden aikana. Pohjoismaihin aikoo matkustaa lomalle 6 %. Potentiaalinen Pohjoismaiden lomamatkojen määrä on näin 1,9 miljoonaa. Koska näistä aikomuksista kaikki eivät toteudu, niin arviolta 1,1 miljoonaa brittiä viettää lomaa Pohjoismaissa seuraavan kolmen vuoden aikana. Keskimääräistä useammin lomasta Pohjoismaissa ovat kiinnostuneet yli 35-vuotiaat ja korkean sosiaalisen statuksen omaavat Matkustus Pohjoismaihin Eri Pohjoismaihin lomalle matkustaneissa briteissä on jonkin verran kohdemaakohtaisia eroja. Ikäryhmistä Suomeen ovat matkustaneet keskimääräistä enemmän 3. ikään (45-59 vuotta) kuuluneet. Sama pätee Ruotsiin, kun taas Tanska on nuorempien ja Norja kaikkein vanhimpien suosiossa. Tuloryhmistä Suomeen matkustavat yleisimmin korkeimpaan tuloryhmään kuuluvat. Tosin Ruotsin ja Tanskan kohdalla näiden osuus on vielä suurempi ja keskimäärinkin brittien matkoissa tämän ryhmän osus on suurempi kuin Suomen matkoissa. Norja on alhaisempiin tuloryhmiin kuuluvien suosiossa. Koulutustason mukaan tarkasteltuna Suomi, Tanska ja Ruotsi ovat korkeimmin koulutettujen suosiossa, kun taas Norjan suosio on keskimääräistä suurempi keskitason koulutuksen saaneiden keskuudessa. Viereisessä taulukosta nähdään, miten Iso- Britanniasta eri Pohjoismaihin suuntatuvat lomamatkat jakautuvat ikä- ja tuloryhmittäin sekä koulutustason mukaan Matkojen tunnusmerkit Matkatyypit %-luvut tarkoittavat matkoja tehneiden osuutta koko ryhmästä Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä Kiertomatkat ja kaupunkilomat ovat Pohjoismaihin suuntautuvien lomamatkojen päätyypit. Vaikka kiertomatkojen määrät Pohjoismaihin eivät ole kovin paljon lisääntyneet, niin kyseessä on kuitenkin erittäin vakiintunut tuote. Kaupunkilomissa kasvunäkymät ovat vielä paremmat Matkat liikennemuodon mukaan Matkakohteet Tanska Suomi Norja Ruotsi Kaikki matkat Iso- Britanniasta Ikäryhmät 1. ikä (15-29) 39% 23% 8% 15% 20% 2. ikä (30-44) 35% 16% 34% 26% 29% 3. ikä (45-59) 23% 57% 17% 46% 30% 4. ikä (60+) 3% 4% 40% 13% 21% Tuloryhmät Alempi tuloluokka 0% 9% 30% 0% 7% Alemmat keskituloiset 37% 28% 37% 20% 19% Ylemmät keskituloiset 15% 24% 4% 32% 32% Korkeampi tuloluokka 47% 39% 29% 48% 43% Koulutus Alhaisempi taso 5% 8% 9% 0% 10% Keskitaso 39% 32% 54% 28% 48% Korkeampi taso 57% 60% 36% 72% 42% v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % Aurinkolomat 13 % % Kaupunkilomat 25 % % Kiertomatkat 34 % % Maaseutulomat 17 % % Lumilomat 5 % % Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % Bussi 1 % % Juna 2 % % Lentokone 76 % % Auto 6 % % Laiva / risteily 14 % % Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % Hotelli 31 % % Ykkösluokan hotelli (4-5 tähteä) 14 % % Keskitason hotelli 16 % % Budjettihotelli 1 % % Loma-asunto tai -mökki 11 % % Bed & Breakfast-majoitus 0 % % Teltta/matkailu-perävaunutai auto 2 % % Laiva/vene/risteilyalus/jahti 9 % % Maksuttomasti 36 % % Lentäen Pohjoismaihin matkustaa briteistä 76 % ja laivalla 14 %. Muiden liikennemuotojen osuus on erittäin pieni. Lentäen tehtävät matkat ovat tulevaisuudessakin ylivoimaisesti merkittävin matkustustapa Pohjoismaihin.

14 Generation Project - Iso-Britannia Matkat majoitusmuodon mukaan Pohjoismaihin suuntautuvissa matkoissa ovat majoitusmuodoittain tarkasteltaessa kasvusektorit eli hotellit ja Bed & Breakfast-majoitus aliedustettuna verrattuna brittien kokonaismatkailuun. Laiva tms. majoitusmuotona sekä toisaalta myös ilmaiseksi majoittuminen tuttavien tai sukulaisten luona on Pohjoismaihin suuntautuvissa matkoissa keskimäärin selvästi yleisempää Matkat matkajärjestelyjen mukaan Pohjoismaiden matkoista puolet varataan matkatoimistoista. Pakettimatkoja kaikista lomamatkoista Pohjoismaihin on 27 %. Muita varauskanavia (mm. internet) käyttää 29 % Pohjoismaihin matkustavista, kun se kaikkien matkojen kohdalla on vain 19 %. Internetiä käyttää joko varauksiin tai tietojen hankkimiseen 38 % Pohjoismaihin matkustavista ja 29 % kaikista lomamatkoja ulkomaille tekevistä briteistä. Myös keskiarvoa nopeammin eli ilman ennakkovarauksia tehtävissä lisääntyvissä matkoissa Pohjoismaat ovat keskiarvon yläpuolella Matkat matkan ajankohdan mukaan Kaksi kolmesta Pohjoismaiden matkasta tehdään kesäsesongin aikana. Vaikka tulevaisuudessakin suurin osa matkoista keskittyy kesään, niin myös talven osuus on melko suuri Matkat keston mukaan Pohjoismaihin suuntautuvat matkat ovat jonkin verran keskimääräistä lyhempiä keskipituuden ollessa 8,3 yötä kaikkien brittien tekemien matkojen pituuden ollessa 9,7 yötä. Pitkien matkojen osuus Pohjoismaiden matkoissa on keskimääräistä pienempi. Lyhyiden matkojen ennustetaan lisääntyvän Britanniassa tulevaisuudessa voimakkaimmin. 11. Johtopäätökset Pohjoismaat ovat Britannian markkinoilla pieni kohdealue markkinaosuuden ollessa noin 1 %. Keski-ikäiset (25-44 vuotta) ja toisaalta seniori-ikään (65- vuotta) päässeet ovat keskimääräistä enemmän kiinnostuneita matkustamaan Pohjoismaihin. Lyhyen aikavälin potentiaali on hyvä, sillä 6 % briteistä on kiinnostunut lomailemaan Pohjoismaissa vuoteen 2006 mennessä. Pohjoismaiden päätuotteita brittimarkkinoilla ovat kiertomatkat, kaupunkilomat ja maaseutulomat. Kiertomatkojen määrä kasvaa brittimarkkinoilla yh- Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % Varaukset matkatoimistoista 51 % % pakettimatkat 27 % % muut matkatoimistovaraukset 24 % % Muut varauskanavat 29 % % Ei ennakkovarauksia 20 % % Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % Kesäsesonki 65 % % Talvisesonki 35 % % Tammi-huhtikuu 23 % % Touko-elokuu 52 % % Syys-joulukuu 25 % % Matkat Pohjoismaihin Matkat Iso-Britanniasta yhteensä v v v v Osuus (1000) Osuus Indeksi Indeksi Kaikki matkat 100 % % yötä 22 % % yötä 34 % % yötä 20 % % yötä 15 % % yötä 5 % % yötä 3 % % teensä 41 % eli yli 2 miljoonalla matkalla vuoteen 2020 mennessä. Suomeen matkustavissa kiertomatkalaisissa vuotiaat ovat keskimääräistä voimakkaammin edustettuna. Kaupunkilomien kasvun ennustetaan olevan brittimarkkinoilla 94 % eli yli 5 miljoonaa matkaa vuoteen 2020 mennessä. Halpalentoyhtiöiden kasvavan tarjonnan avulla Pohjoismaatkin hyötyvät tästä trendistä. Maaseutulomien kasvun arvioidaan olevan 61 % eli 2,5 miljoonaa lisämatkaa vuoteen 2020 mennessä. Hotellin merkitys majoitusmuotona kasvaa brittimarkkinoilla ja erityisesti ykkösluokan hotellien kysyntä lisääntyy. Korkeatasoiset majoituskohteet Pohjoismaissa voivat hyötyä tästä trendistä. Pakettimatkojen osuus brittimarkkinoilla on 27 %. Korkeatasoisten Pohjoismaihin suuntautuvien pakettimatkojen kasvunäkymät ovat paremmat kuin muiden matkatoimistoa varauskanavina käyttävien matkojen. Sen sijaan muiden varauskanavien käyttö Pohjoismaiden matkoissa on keskimääräistä yleisempää ja näiden matkojen keskimääräisestä voimakkaammasta kasvusta Pohjoismaat tulevat jatkossa hyötymään. Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet säilyttää markkinaosuutensa ja saada näin osansa brittimarkkinoiden kasvusta. Erityisen hyvä markkina-asema Pohjoismailla on kiertomatkoissa ja kaupunkilomissa etenkin vanhempien ikäluokkien keskuudessa. Tärkeätä on lisätä sekä pakettimatkatarjontaa että online-varaajille soveltuvia tuotteita. Tulevaisuudessa brittimarkkinoilla internetin käyttö matkan varauksessa on enemmin sääntö kuin poikkeus. Toisaalta Pohjoismaita suosivat vanhemmat ikäryhmät haluavat myös helposti varattavissa olevia pakettimatkoja.

15 Generation Project - Iso-Britannia Tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa huomioitavaa Kaksituhattaluvun alkuvuosina Suomen matkailumarkkinoinnin painopisteet Iso-Britanniassa ovat olleet talvilomissa ja city break-lyhytlomissa. Vaikka lumilomat tässä selvityksessä onkin luettu häviäjien joukkoon, niidenkin määrän ennustetaan kuitenkin vielä kasvavan (28% vuoteen 2020). Suomen markkinaosuus näistä matkoista on niin pieni, että meillä on edelleen runsaasti potentiaalia talvilomatuotteille. Tätä tukee myös olettamus ilmastomuutoksen mahdollisesti Alppikohteille tulevaisuudessa aiheuttamista lumiongelmista. Lumilomien kilpailukelpoisuutta on siis ylläpidettävä ja parannettava markkinatilanteen mukaisesti ja markkinointia kannattaa jatkossakin keskittää tälle tuotesegmentille. Voittajista kaupunkilomat on siis jo markkinoinnin painopisteenä. Tätä on syytä jatkaa, sillä tälläkin segmentillä markkinaosuutemme on häviävän pieni. Tuotekehittelyssä merkillepantavaa on toisaalta varauskanavien muuttuminen ja matkan eri osien varaaminen suoraan palvelujen tuottajilta ilman paketoivaa matkanjärjestäjää tai niin sanotun dynaamisen paketoinnin avulla sekä toisaalta se, että matkatoimistojen arvioidaan jatkossakin säilyvän merkittävänä matkapakettien myyntikanavana. Suomen kaltaiseen heikosti tunnettuun kohteeseen ei olla yhtä nopeasti valmiita tekemään omia matkajärjestelyjä kuin moniin kilpaileviin eurooppalaisiin kohteisiin, joten myös matkanjärjestäjien merkitys paketoijina säilyy vahvempana ja pidempään. Toinen voittaja, maaseutulomat, on voittopuolisesti muunlaisiin kuin Suomelle tyypillisiin maaseutukohteisiin suuntautuvaa. Suosituimmat kohteet ovat Etelä- ja Keski- Euroopassa. Loma-asuntojen kysyntä myös Suomeen voi kuitenkin myös tarjota kasvavia mahdollisuuksia, joten sen mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja markkinoinnille on syytä selvittää. Osuutensa säilyttävistä tuotetyypeistä kiertomatkat on Suomen kannalta merkittävä, mutta se on ollut jossain määrin väheksytyssä asemassa 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kun perinteiset bussimatkat kasvavat hitaimmin, on syytä tuotekehittelyssä selvittää nykyaikaan sopivia muita matkustustapoja kiertomatkalaisille. Keskeisessä asemassa on todennäköisesti auton vuokraus, joka nykyisin vielä on hintakilpailukyvyltään heikohkoa moniin kilpailijamaihin verrattuna. On myös aiheellista ottaa huomioon potentiaalisten matkailijoiden ikäjakauma, jossa tämän tuotesegmentin osalta vuotiaat ovat keskimääräistä voimakkaammin edustettuna. Tuotteiden ja markkinoinnin on siis puhuteltava erityisen hyvin kypsässä iässä olevia matkailijoita. Yleistoteamuksena majoituksesta ja sen tuotekehittelystä on syytä muistaa hotellien ja erityisesti ensiluokkaisten hotellin ennustettu kysynnän kasvu. Se heijastaa potentiaalisten asiakkaidemme keski-iän nousua mutta myös muidenkin ikäryhmien kasvavaa mukavuuden halua.

16 Generation Project - Alankomaat GENERATION PROJECT - ALANKOMAAT Matkailun kehitys Alankomaista vuoteen 2020 mennessä 15 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Markkinatilanne Keskeiset tulokset Lomamatkojen kehitys Lomamatkat tyypeittäin Aurinkolomat Kiertomatkailu Kaupunkilomat Lomat vuoristossa Maaseutulomat Lumilomat Urheilulomat Lomamatkat liikennemuodon mukaan Auto Lentokone Bussi Juna Lomamatkojen majoitusmuoto Ykkösluokan hotellit Keskitason hotellit Budjettihotellit Loma-asunnot ja -mökit Bed & Breakfast - majoitus Teltta / matkailuperävaunu / matkailuauto Laiva- ja risteilymatkat Tuttavat tai sukulaiset Lomamatkojen järjestäminen Varaukset matkatoimistoista Pakettimatkat Muut varauskanavat Lomamatkat ilman ennakkovarausta Lomamatkojen kesto Lomamatkojen ajankohta Lomamatkojen rahankäyttö Väestöennusteet Lomamatkojen kehitys Ennuste lomamatkustuksen kehityksestä Ennuste matkojen määrästä ikäryhmittäin Ennuste erityyppisten lomamatkojen määristä Ennuste lomamatkojen liikennemuodoista Ennuste lomamatkojen majoitusmuodoista Ennuste lomamatkojen matkajärjestelyistä Ennuste lomamatkojen kestosta Ennuste lomamatkojen ajankohdista Yhteenveto Lomamatkojen tyyppi Lomamatkojen majoitusmuoto Lomamatkojen liikennemuoto Lomamatkojen järjestäminen Ulkomaanmatkailijoiden profiili Lomamatkat Pohjoismaihin Pohjoismaat markkina-alueena Ikäryhmät Matkustusaikomukset Matkustus Pohjoismaihin Matkojen tunnusmerkit Matkatyypit Matkat liikennemuodon mukaan Matkat majoitusmuodon mukaan Matkat matkajärjestelyjen mukaan Matkat matkan ajankohdan mukaan Matkat matkan keston mukaan Matkat matkan rahan käytön mukaan Johtopäätökset Tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa huomioitavaa... 26

17 Generation Project - Alankomaat Yleistä 3. Keskeiset tulokset Tämä raportti on lyhennelmä tutkimuksesta Forecast Study Netherlands. A tourism demand Forecast Study until Sen tuottamisesta on vastannut IPK International The World Travel Monitor Company Ltd. Tutkimuksen ennustemallit perustuvat World Travel Monitorin laajaan aineistoon Alankomaista tehtyjen ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen kehityksestä ja rakenteesta vuosina sekä toisaalta Eurostatin (European Statistical Office) väestöennusteisiin ja ikärakenteessa tapahtuviin muutoksiin vuoteen 2020 mennessä. Ennusteet on rakennettu erilaisten matemaattisten mallien ja aikasarja-analyysien avulla. Niiden avulla ennustetaan matkojen määrän kehitystä matkatyypeittäin, liikenne- ja majoitusmuodoittain, matkojen järjestämistavan mukaan sekä keston ja ajankohdan mukaan. Mallien avulla rakennetaan matkailijoiden tulevaisuuden profiili ja analysoidaan sitä, miten tapahtuvat muutokset heijastuvat Pohjoismaihin suuntautuvaan matkailuun. 2. Markkinatilanne Alankomaiden asukasluku on 16 miljoonaa ja sen pinta-ala on ainoastaan km 2. Näin maa on yksi maailman tiheimmin asutuista (378 as./km 2 ). Ei siten ole ihme, että Rotterdamin, Amsterdamin ja Haarlemin muodostama alue on eräs Euroopan suurimmista taajama-alueista Moskovan, Pariisin, Ruhrin alueen (Saksa) ja Lontoon ohella. Maassa on viimeisten kymmenen vuoden aikana toteutettu menestyksellisesti monia yhteiskunnallisia uudistuksia. Näiden ansiosta esimerkiksi työttömyysaste on pystytty pitämään alhaisena. Alankomaisen bruttokansantuote on korkea eli henkeä kohti. Yli 70 % väestöstä tekee vuosittain vähintään yhden yöpymisen sisältävän matkan. Matkojen kokonaismäärä (kotimaa + ulkomaat) on 40 miljoonaa. Matkoista 19 miljoonaa suuntautuu ulkomaille ja matkojen määrässä mitattuna Alankomaat on maailman kuudenneksi suurin markkina-alue Saksan, USA:n, Iso- Britan-nian, n ja Italian jälkeen. Ulkomaanmatkoista lähes 75 % on lomamatkoja. Monet matkoista suuntautuvat rajanaapureihin ja globaalisti ajateltuna niitä voidaan jopa pitää kotimaan matkoina. Kaukomatkojen osuus ulkomaamatkoista on 9 %. Ulkomaille tehtyjen matkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 1,7 %:n vuosivauhdilla. Yksi Alankomaiden suurimmista ongelmista on alhainen syntyvyys. Kotitaloutta kohti lapsia on keskimäärin vain 1,7 eikä maa pysty siten jatkossa säilyttämään nykyistä ikäpyramidiaan. Kehitys tähän suuntaan lähti käyntiin jo jokin aika sitten. Alankomaiden väestö ikääntyy, mutta ei kuitenkaan niin dramaattisesti kuin esimerkiksi Saksan väestö. Alankomaiden väestö lisääntyy hitaasti ja yli 15- vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan 12 % vuoteen 2020 mennessä. Tuolloin maan aikuisväestön koon arvioidaan olevan 14,5 miljoonaa. Matkailun kasvua ei siksi voida laskea väestön kasvun varaan. Selvintä vähenemistä kirjataan tulevaisuudessa vuotiaiden määrissä. Toisaalta kaikkein nuorimpien eli vuotiaiden määrä kasvaa. Kuitenkin selvimmin lisääntyvät vanhempiin ikäluokkiin eli yli 44-vuotiaisiin kuuluvien lukumäärä. Matkailun kasvunäkymät ovat jo nykyisestä korkeasta matkustusalttiudesta huolimatta Alankomaiden markkinoilla kohtuulliset. Ulkomaille suuntautuvia lomamatkoja hollantilaiset voivat vuonna 2020 arvion mukaan tehdä noin 17 miljoonaa vuotuisen kasvun ollessa keskimäärin 1,2 % eli 23 % vuoteen 2020 mennessä. Matkustusalttius kasvanee jonkin verran kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi vuotiaisissa, joissa se hivenen laskee. Alankomaiden markkinoilla on em. perusteella odotettavissa seuraavia muutoksia vuoteen 2020 mennessä: Kohderyhmistä sekä nuorempien (15-34 vuotta) että vuotiaiden merkitys matkailumarkkinoilla pienenee jonkin verran osuuksien kaikista matkoista laskiessa 35 %:sta 30 %:iin vuonna 2020 keski-ikäisten (25-44 vuotta) matkustus lisääntyy matkustusalttiuden kasvaessa. yli 54-vuotiaiden merkitys kohderyhmänä vastaavasti kasvaa 30 %:sta 40 %:iin. Lomailumuodoista aurinkomatkailu tärkeimpänä lomailumuotona säilyttää asemansa kiertomatkailun näkymät toiseksi suurimpana lomatyyppinä ovat hyvät kasvun jopa ylittäessä keskiarvon muiden lomailumuotojen merkitys on oleellisesti pienempi ja kasvunäkymätkin huonommat lumilomailun jopa vähentyessä. Liikennemuodoista lentokone säilyttää keskeisen asemansa ja sen suosio kasvaa jopa yli keskiarvon. Myös oma auto säilyttää asemansa. Eri majoitusmuotojen suosiossa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Lomaasunto, keskitason hotelli ja leirintämatkailu ovat jatkossakin suosituimpia. Matkojen järjestämisessä varauksia tehdään entistä enemmän suoraan palvelun tarjoajalta ja yksittäisten varausten määrä matkatoimistoissa pienenee. Pakettimatkojen kysynnän kasvu näyttää kuitenkin hyvältä.

18 Generation Project - Alankomaat Lomamatkojen kehitys 4.1. Lomamatkat tyypeittäin Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna keskimäärin seuraavasti: suoraan palvelun tarjoajalta ilman matkatoimistoa. Leirintä (35 %) ja loma-asunnot (30 %) ovat suosituimmat majoitusmuodot. Matkoista 83 % tehdään omalla autolla Maaseutulomat (Countryside Holiday) Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Aurinkolomat % Kiertomatkat % Kaupunkilomat % Lomat vuorisossa % Lumilomat % Urheilulomat % Maaseutulomat % Risteilyt / veneily % Terveyslomat 75 1 % Aurinkolomat (Sun+Beach Holiday) Aurinkolomat olivat 1990-luvun voittajia niiden määrän noustessa 2,5 miljoonasta (1991) 3,5 miljoonaan (2001). Markkinaosuus kaikista matkoista nousi vastaavasti 21 %:sta 25 %:iin. Suosituimmat aurinkolomakohteet ovat Espanja (37 %), (19 %), Kreikka (11 %) ja Italia (7 %) sekä eri kaukokohteet (6 %). Matkoja tehdään eniten lentäen (41 %) ja pakettimatkojen osuus on korkea (52 %). Loma-asunnot ja leirintä ovat suosituimmat majoitusmuodot Kiertomatkailu (Touring Holiday) Kiertomatkojen määrä nousi vuoden ,5 miljoonasta vuoden ,0 miljoonaan. Markkinaosuus on pysynyt ennallaan 14 %:ssa. Suositumpia matkakohteita ovat kaukokohteet (30 %), (19 %), Saksa (14 %) ja Italia (11 %). Matkat tehdään kohteesta riippuen yleensä joko lentäen tai omalla autolla. Majoitusmuodot vaihtelevat keskitason hotellin (32 %) ja leirinnän (28 %) ollessa suosituimpia. Hotelli on suosituin (68 %) majoitusmuoto. Matkoista puolet varataan matkatoimistosta ja 29 % on pakettimatkoja Kaupunkilomat (City Breaks) Kaupunkilomien määrä on 1990-luvulla pudonnut 1,6 miljoonan matkan (1991) tasolta 1,3 miljoonaan (2001). Markkinaosuus on vastaavasti pudonnut 14 %:sta 9 %:iin. Suosituimpia matkakohteita ovat (21 %), Saksa (15 %), Iso-Britannia (15 %) ja Belgia (14 %). Majoitusmuotona ovat useimmin budjettihotelli (24 %), keskitason hotelli (19 %) tai ykkösluokan hotelli (17 %). Matkoista puolet varataan matkatoimistoista luukun ottamatta kaukomatkoja, joissa matkatoimistovarausten osuus on 76 %. Kaupunkilomat ovat usein lyhytlomia ja niitä tehdään eri liikennevälineillä Lomat vuoristossa (kesä) Matkatyyppi on menettänyt markkinaosuuksiaan (14 % > 8 %) ja myös matkojen määrä on pudonnut 1,6 miljoonan tasosta 1,1 miljoonaan. Saksa (28 %), Itävalta (23 %), (23 %) ja Sveitsi (10 %) ovat näiden matkojen suosituimpia kohteita. Matkat varataan yleisimmin Myös tämä matkatyyppi kuuluu Alankomaissa häviäjiin matkojen määrän pudotessa 1990-luvulla 1,0 miljoonasta 0,8 miljoonaan. Suosituimmat kohteet ovat (42 %), Saksa (20 %), ja Belgia (13 %). Suurin osa matkoista tehdään ilman ennakkovarausta majoittumisen tapahtuessa usein maksuttomasti ja yksityisesti. Myös leirintämatkailu on tässä matkailumuodossa melko suosittua. Yleensä (81 %) matkustetaan omalla autolla Lumilomat Lumilomat ovat Alankomaiden markkinoilla menettäneet suosiotaan matkojen määrän pudotessa 1,7 miljoonasta (1991) 1,1 miljoonaan (2001). Suosituimmat kohteet ovat Itävalta (50 %), (26 %) ja Sveitsi (8 %). Puolet matkoista varataan matkatoimistoista ja kolmannes suoraan palvelun tuottajalta. Oma auto on suosituin (71 %) kulkuneuvo ja loma-asunto (44 %) sekä keskitason hotelli (25 %) suosituimmat majoitusmuodot Urheilulomat Urheilulomien määrä on laskenut hieman (1,2 miljoonaa > 1,1 miljoonaa) osuuden kaikista matkoista pudotessa 10 %:sta 8 %:iin. Suosituimpia kohteita ovat (29 %), Saksa (16 %), Belgia (14 %) ja Espanja (10 %). Matkojen suosikkiharrastuksia ovat vaeltaminen, vesiurheilu, pyöräily, maastopyöräily, golf ja vuoristokiipeily Lomamatkat liikennemuodon mukaan Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna liikennemuodoittain keskimäärin seuraavasti: Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Auto % Lentokone % Bussi % Juna % Auto Vaikka auto on edelleen hollantilaisten suosituin liikennevälinen ulkomaille suuntautuvilla lomamatkoilla, niin tosiasiassa auton suosio on laskenut 1990-luvulla ja matkojenkin määrä on kasvanut vain hieman 6,4 miljoonasta 6,6 miljoonaan. Markkinaosuus oli vuonna 1996 vielä 55 %, mutta vuonna 2001 enää 47 %. Eniten automatkoja tehdään an, Saksaan, Itävaltaan ja Italiaan. Autoa käytetään erityisesti kesälomamatkoilla vuoristoon (83 %), maaseutulomilla (81 %) ja lumilomilla (71 %). Automatkailijat järjestävät matkansa enimmäkseen itse ja suurin osa (55 %) ei tee lainkaan ennakkovarauksia 16 %:n tehdessä ne suoraan palvelun tarjoajalta.

19 Generation Project - Alankomaat Lentokone Lentäen tehtyjen matkojen määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 1996 matkoja tehtiin 3,0 miljoonaa ja vuonna 2001 jo 5,3 miljoonaa. Markkinaosuus on noussut 28 %:sta 37 %:iin. Suosituimmat kohteet ovat kaukokohteet (26 %), Espanja (24 %), Kreikka (11 %) ja Turkki (8 %). Kaikista lentäen tehtävistä lomamatkoista 41 % on aurinkolomia. Matkoista 88 % varataan matkatoimistosta ja 78 % on pakettimatkoja Bussi Bussimatkailu on jonkin verran menettänyt markkinaosuuksiaan volyymin laskiessa noin miljoonaan matkaan ja markkinaosuuden ollessa 7 %. Bussimatkojen suosituimpia kohteita ovat Espanja (32 %), (25 %), Itävalta (11 %) ja Saksa (10 %), Italia (8 %). Bussimatkoista 31 % on aurinkolomia, 17 % lumilomia, 16 % kaupunkilomia ja 11 % kiertomatkoja. luokitellaan. Matkoista 84 % varataan matkatoimistosta ja pakettimatkoja niistä on 75 %. vuoden ,0 miljoonasta vuoden ,4 miljoonaan. Myös osuus kaikista matkoista kasvoi (8 %>10 %). Suosituimmat matkakohteet tämän majoitusmuodon osalta ovat kaukokohteet (18 %), Espanja (17 %), Saksa (10 %) ja Turkki (9 %). Ykkösluokan matkoista 33 % on aurinkolomia sekä kiertomatkoja ja kaupunkilomia kumpiakin 17 % Keskitason hotellit Keskitason hotellin suosio laski 1990-luvun alkupuoliskolla, mutta on sen jälkeen palannut matkojen määrissä mitattuna lähes vuoden 1991 (3,1 miljoonaa) tasolle (3,0 miljoonaa vuonna 2001) Budjettihotellit Budjettihotellia majoitusmuotonaan käyttäneiden matkojen määrä on noussut hivenen ja se oli vuonna ,8 miljoonaa markkinaosuuden ollessa 6 %. Matkoista 24 % on kaupunkilomia ja 23 % kiertomatkoja Juna Loma-asunnot ja mökit Junamatkojen määrä on pysynyt melko stabiilina vuodesta 1996 lähtien ja vuonna 2001 niitä tehtiin 0,6 miljoonaa markkinaosuuden ollessa 4 %. Matkat suuntautuvat enimmäkseen an (34 %), Belgiaan (20 %), Saksaan (16 %) ja Iso-Britanniaan (10 %). Kaupunkilomat (35 %) ovat tärkein lomatyyppi. Loma-asuntoa tai mökkiä käyttäneiden määrä on matkoissa mitattuna pysytellyt koko ajan korkealla tasolla ollen noin 3,3 miljoonaa markkinaosuuden vaihdellessa 25 %:n ja 28 %:n välillä. Loma-asuntoa majoitusmuotonaan käyttäneistä keskimääräistä suurempi osa on aurinkolomalaisia Lomamatkojen majoitusmuoto Bed & Breakfast - majoitus Kolmesta suosituimmasta majoitusmuodosta lomaasuntojen ja mökkien osuus on pysynyt ennallaan eli 25 %:ssa samalla kun keskitason hotellien (25 %>22 %) sekä leirintämatkailun (22 %>20%) markkinaosuus on hieman pudonnut. Hotelleista ykkösluokka on pystynyt hieman kasvattamaan markkinaosuuttaan (8 %>10 %). Maksuttomasti ystävien tai tuttavien luona majoittuu melko vakiona pysyvä %:n osuus. Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna majoitusmuodon keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Hotelli % - ykkösluokan hotelli (4-5 tähteä) % - keskitason hotelli % - budjettihotelli % Loma-asunto tai -mökki % Bed & Breakfast - majoitus % Teltta/matkailuperävaunutai auto % Laiva/vene % Tuttavat/sukulaiset/muuten maksuttomasti % Ykkösluokan hotellit Ykkösluokan hotellien käyttö on noussut Alankomaiden markkinoilla sitä käyttäneiden matkojen lisääntyessä Bed & Breakfast - majoituksen suosio on kasvanut, vaikka onkin pysynyt pienenä sitä käyttäneiden matkojen määrän noustessa 0,1 miljoonan tasolta 0,2 miljoonaan myös markkinaosuuden vastaavasti noustessa (1 % > 2 %). Matkat suuntautuvat enimmäkseen Itävaltaan (20 %) ja Iso-Britanniaan (19 %) Teltta / matkailuperävaunu / matkailuauto Leirintämatkailun suosio on pysynyt hollantilaisten keskuudessa vakaana ja korkealla tasolla. Matkojen määrä on noin 2,8 miljoonaa ja markkinaosuudessa on tapahtunut vain lievää laskua (22 %>20 %). Puolet leirintämatkoista suuntautuu an. Matkat ovat useimmin aurinkolomia (29 %), kiertomatkoja (20 %), vuoristolomia (15 %) tai urheilulomia (11 %). Suurin osa (74 %) ei tee varauksia ennen matkaa Laiva- ja risteilymatkat Risteilylomien määrä on pysynyt ennallaan matkojen määrän vaihdellessa 0,1 ja 0,2 miljoonan välillä osuuden kaikista matkoista ollessa keskimäärin runsaan prosenttiyksikön verran Tuttavat tai sukulaiset Maksutonta tuttavien tai sukulaisten luona tapahtuvaa majoitusta käyttävät hollantilaiset vuositasolla noin 1,5 miljoonalla matkalla markkinaosuuden ollessa noin 11 %. Puolet matkoista tehdään autolla ja kolmannes lentäen. Lähes puolet ei tee ennakkovarauksia.

20 Generation Project - Alankomaat Lomamatkojen järjestäminen Matkatoimistojen käyttö on kasvattanut markkinaosuuttaan 1990-luvun alusta Alankomaiden markkinoilla noin kymmenellä prosenttiyksiköllä ja erityisesti pakettimatkojen kysyntä on kasvanut selvästi. Muita varauskanavia käyttäneiden osuus on myös noussut, kun sen sijaan ilman ennakkovarauksia lähteneiden osuus on selvästi pienentynyt. Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan varaustavan mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Varaukset matkatoimistoista % - pakettimatkat % - muut matkatoimistovaraukset % Muut varauskanavat % Ei ennakkovarauksia % Varaukset matkatoimistoista Vuonna 1991 ilman ennakkovarausta tehttiin 5,5 miljoonaa, mutta vuonna 2001 enää 3,6 miljoonaa matkaa. Osuus kaikista matkoista laski 45 %:sta 26 %:iin. Nämä matkat suuntautuvat keskimääräistä useammin an (43 % / 47 % kaikista n matkoista), Saksaan (20 % / 38 % kaikista Saksan matkoista), Belgiaan (11 % / 39 % kaikista Belgian matkoista sekä Itävaltaan (9 % / 26 % kaikista Itävallan matkoista) Lomamatkojen kesto Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan keston mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % 1-3 yötä % 4-7 yötä % 8-11 yötä % yötä % yötä % 23+ yötä % Hollantilaiset käyttävät paljon matkatoimistoja ja niiden kautta varattujen matkojen määrä on kasvanut 5,5 miljoonan matkan tasolta (1991) 7,3 miljoonaan (2001). Keskimääräistä useammin matkatoimistoa käytetään Espanjan matkoilla (yli 20 % kaikista matkatoimistovarauksista). Muista suosittuja kohteita ovat kaukokohteet (15 %), (13 %), Kreikka (7 %) ja Saksa (6 %). Matkoista yli kolmannes on aurinkolomia, 15 % kiertomatkoja ja 10 % kaupunkilomia. Hotellia käytetään majoitusmuotona eniten ja matkoista 60 % tehdään lentäen, 19 % omalla autolla ja 14 % bussilla Pakettimatkat Pakettimatkojen määrä on noussut vuoden ,0 miljoonasta vuoden ,7 miljoonaan. Matkojen määrän kasvu kuitenkin alkoi vasta 1990-luvun loppupuolella. Espanjan osuus pakettimatkoista on 27 %, kaukokohteiden 12 %, Kreikan 11 % sekä Turkin ja n kummankin 8 %. Matkoista 44 % on aurinkolomia, 14 % kiertomatkoja ja 13 % kaupunkilomia. Majoitusmuotona tulevat kyseeseen yleensä hotelli (64 %) tai loma-asunnot (31 %). Matkoista 71 % tehdään lentokoneella ja 21 % bussilla Muut varauskanavat Yhä useampi hollantilainen suunnittelee matkansa itse ja tekee matkavarauksensa ilman matkatoimistoa. Näiden matkojen määrä on kasvanut vuoden ,5 miljoonasta matkasta vuoden ,9 miljoonaan markkinaosuuden kaikista matkoista noustessa 12 %:sta 21 %:iin. Saksa (20 % / 28 % kaikista Saksan matkoista), Itävalta (14 % / 31 % kaikista Itävallan matkoista) ja Belgia (13 % / 32 % kaikista Belgian matkoista) ovat näiden matkojen pääasialliset kohteet Lomamatkat ilman ennakkovarausta Ilman ennakkovarausta tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt selvästi samalla kun muiden kuin matkatoimistojen kautta tehtyjen varausten määrä on kasvanut. Hollantilaisten ulkomaille tekemien lomamatkojen kesto on viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana hieman pidentynyt. Lyhyiden matkojen (1-3 yötä) osuus kaikista matkoista on laskenut 14 %:sta 11 %:iin matkojen määrän pienentyessä 1,8 miljoonasta (1991) 1,6 miljoonaan (2001). Sen sijaan 4-7 yötä (3,2 miljoonaa > 3,8 miljoonaa) ja 8-11 yötä (2,2 miljoonaa > 2,3 miljoonaa) kestäneiden matkojen määrä on tasaisesti kasvanut osuuksien kaikista matkoista olleessa 26 %:n (4-7 yötä) ja 16 %:n paikkeilla (8-11 yötä). Vähintään 12 yötä kestäneet matkat ovat voittaneet markkinaosuuksia. Lyhyiden matkojen suosikkikohteita ovat Belgia (26 %), (25 %), Saksa (22 %), Iso-Britannia (13 %), Alankomaat (9 %), Sveitsi (9 %) ja Belgia (7 %). Matkoista tehdään 60 % autolla eikä lentokone ole rajuista hintatarjouksista huolimatta saanut 15 %:ia enempää näistä matkoista. Lyhyet matkat ovat yleisimmin kaupunkilomia (35 %). Pidemmät matkat (4- yötä) ovat useimmin aurinkolomia (28 %) tai kiertomatkoja (16 %). Matkat tehdään useimmin omalla autolla (47 %) tai lentäen (38 %). Kaikkein pisimmät matkat (16- yötä) suuntautuvat useimmin an (32 %) tai kaukomaille (25 %). Matkat ovat yhtä usein aurinkolomia ja kiertomatkoja lentokoneen ollessa pääasiallinen liikenneväline Lomamatkojen ajankohta Lomamatkat ulkomaille jakautuivat vuonna matkan ajankohdan mukaan keskimäärin seuraavasti (1.000): Matkatyyppi Matkojen määrä (1000) %-osuus Kaikki matkat % Kesäsesonki (V-X) % Talvisesonki (XI-IV) % Tammi-huhtikuu % Touko-elokuu % Syys-joulukuu %

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Finnish Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos Tiivistelmä suomeksi Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat tärkeässä

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 YHTEYSTIEDOT NCSC www.ncscnordic.org Puheenjohtaja: NCSC Wilner Anderson,

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kulutuksen liikkeet Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5 Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot