Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa"

Transkriptio

1 Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM

2 Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet... 4 Konfiguraatiovirheet... 4 Suositukset... 4 Riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti... 4 Suositukset... 5 Fyysinen turvallisuus... 6 Suositukset... 6 Valetukiasema... 6 Salakuuntelu... 7 Suositukset... 9 Välistävetohyökkäys... 9 Suositukset Palvelunestohyökkäykset Suositukset Verkon valvonnan puute Yhteenveto Versionhallinta... 15

3 Yhteenveto Tässä dokumentissa käsitellään langattoman tietoliikenneverkon tietoturvahaasteita sähköisessä ylioppilaskirjoituksessa. Tämän dokumentin tarkoitus on tukea Ylioppilastutkintolautakuntaa (YTL) päättämään voiko ylioppilaskirjoituksen koetilan lähiverkon rakentaa Wireless Local Area Network (WLAN) tekniikalla. Dokumentin sisältö koostuu tekniikan tuomien uhkien ja haasteiden riskeihin, niiden vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Kun siirrytään langallisesta verkosta langattomaan, kasvaa vihamielisen käyttäjän hyökkäyspinta-ala. Sen lisäksi että langattomassa verkossa toimivat samat hyökkäykset kuin langallisessakin, tuo langattomat verkot mukanaan uusia hyökkäysmahdollisuuksia. Langallisista verkoista tutut hyökkäykset ovat myös osittain vaikeampi estää ja havaita, koska pääsy verkkoon ei ole enää samalla tavalla fyysisesti rajattu eikä asiakaslaitteita ole eriytetty omiin portteihinsa. Seuraava taulukko vetää yhteen langattomien verkkojen ongelmat, vaikutukset ja ratkaisumahdollisuudet. Ongelmia käsitellään seuraavissa kappaleissa yksityiskohtaisemmin. Ongelma Vaikutus Ratkaisu Konfiguraatiovirhe Verkkolaitteiden kaappaus ja vastausten manipulointi Riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti Fyysinen turvallisuus Verkon saatavuuden estyminen Verkkolaitteiden kaappaus ja saatavuuden estyminen Verkkolaitteiden konfigurointi hyvien käytäntöjen mukaisesti Tukiasemien riittävä määrä, sijoittelu ja useita teknisiä asetuksia Estetään ulkopuolisten pääsy verkkolaitteisiin Valetukiasema Vastausten manipulointi Verkon fyysinen ja looginen valvonta Salakuuntelu Vastausten kopiointi Liikenteen ja salasanan vahva suojaus Välistävetohyökkäys Vastausten manipulointi ja verkon saatavuuden esto Verkon salasanan suojaus ja verkkolaitteiden turvallinen konfigurointi Palvelunestohyökkäys Verkon saatavuuden esto Verkon fyysinen ja looginen valvonta Valvonnan puute Hyökkäyksen havaitsemattomuus Taulukko 1: Yhteenveto haasteista Kohteelle sopivan valvonnan implementointi

4 Langattoman verkon tietoturvahaasteet Konfiguraatiovirheet Verkkolaitteet tulee konfiguroida hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Jos hyökkääjä kykenee hallitsemaan verkkoinfrastruktuuria puutteellisen konfiguraation vuoksi, lähes mikä tahansa verkkotason riski voi toteutua. Esimerkiksi, jos hyökkääjä saa etähallintaansa tukiasemaan, kytkimeen tai reitittimeen voi hän kontrolloida kaikkea verkkoliikennettä. Hyökkääjän hallitsemalla verkkolaitteella on mahdollista kaapata ja manipuloida liikennettä sekä estää yksittäistä henkilöä tai kaikkia liikennöimästä. Suositukset Verkkolaitteiden konfiguroinnissa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat: Vaihtaa oletustunnukset ja käyttää salasanana mahdollisimman pitkää ja monimutkaista merkkijonoa Päivittää verkkolaitteen ohjelmisto mahdollisilla tietoturvapäivityksillä Poistaa käytöstä turhat palvelut, kuten TFTP, HTTP ja Telnet Pitää verkkolaitteiden asetukset yhdenmukaisina Eriyttää verkon hallintaliikenne asiakasliikenteestä VLAN:ien avulla Käyttää hallintaliikennettä vain suojattujen yhteyksien yli, kuten SSH ja HTTPS Rajata hallinta tiettyihin IP-osoitteisiin palomuurien avulla Riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti Verkon saatavuus kokeen aikana on tärkeää koesuorituksen onnistumisen kannalta. Yhteyden saatavuusongelma aiheuttaa pahimmillaan kokeen keskeyttämisen. Riittävän tiedonsiirtokapasiteetin järjestäminen perustuu kokeeseen osallistuvien henkilöiden määrään ja siitä laskettavaan kapasiteettitarpeeseen. Suositeltu tapa hallita suurempaa langatonta verkkoa on käyttää kontrolleripohjaista ratkaisua, jossa kontrolleri on vastuussa yksittäisten tukiasemien hallinnasta. Sen avulla voidaan varmistaa mm. että tukiasemilla on yhtenäiset asetukset, tukiasemat eivät häiritse toisiaan ja että asiakaslaitteet ottavat yhteyden aina tukiasemaan, jossa on paras saatavuus. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standardi on kehittynyt vuosien varrella ja on tällä hetkellä laajasti käytössä

5 varsinkin taajuusalueilla 2.4GHz ja 5GHz. Yleisin sekä asiakaslaitteiden, että tukiasemien tukema taajuusalue on 2.4Ghz. Sen seurauksena se on myös ruuhkaisin. Tästä syystä asiakaslaitteet tulee aina ohjata vähemmän ruuhkautuneelle 5GHz alueelle mikäli mahdollista. 2.4GHz alue voidaan jakaa edelleen kolmeen toisiaan häiritsemättömään kanavaan. Yleisin implementaatio näistä on käyttää kanavaa 1, 6 ja 11. Tukiaseman tulisi aina tarjota sitä kanavaa, jossa on vähiten ulkopuolista häiriötä. Jotta koealue voidaan kattaa mahdollisimman hyvin tukiasemilla, tulee pitää huoli siitä, että vierekkäisillä tukiasemilla ei ole käytössä samaa kanavaa. Kontrolleripohjaisissa ratkaisuissa on mahdollista antaa kontrollerin ohjata dynaamisesti kanavia ja lähetystehoja, jotta verkon saatavuus on jatkuvasti mahdollisimman optimoitu. 2.4GHz tiedonsiirtonopeuksien asetuksissa (data rates) tulee ottaa huomioon mitä vanha b standardi tuo mukanaan. Nykyään lähes poikkeuksetta tuettu g standardi oli jatkokehitystä b standardille ja parantaa sen tiedonsiirtonopeutta. Langattomat tukiasemat ovat oletuksena taaksepäin yhteensopivia b standardin kanssa, jonka seurauksena vain b standaria tukevan laitteen liittyessä verkkoon laskee kaikkien muiden asiakaslaitteiden tiedonsiirtonopeus. Tämä johtuu siitä, että tukiaseman tukemat tiedonsiirtonopeudet ovat jaettu kahteen osaan. Pakolliseen (mandatory) ja tuettuun (supported). Asiakaslaitteen on pystyttävä muodostamaan tukiasemaan yhteys jollain pakollisista tiedonsiirtonopeuksista. Kaikki hallinta, multicast ja broadcast liikenne suoritetaan pakollisen nopeuden yli, jonka seurauksena mennään aina hitaimman mukaan b standardin pienin mahdollinen pakollinen nopeus on 1Mbit/s, joten pahimmassa tapauksessa langattoman verkon tiedonsiirtonopeus putoaa hallinta- ja yleisviestien osalta erittäin hitaaksi. Mikäli tukiasema tukee yksittäisten tiedonsiirtonopeuksien hallintaa, tulee pakollisista nopeuksista karsia ainakin hitaimmat pois. Mikäli yksittäisten nopeuksien hallinta ei ole teknisesti tuettu, voidaan harkita b standardin poistamista käytöstä jos langaton verkko ruuhkaantuu ja asiakaslaitteista löytyy tuki g:lle. Suositukset Langattoman verkon pystyttämisessä tulee huomioida ainakin seuraavat asiat: Tukiasemia asennetaan kokeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella riittävä määrä Suurta tukiasemaverkkoa tulee hallita kontrolleripohjaisella ratkaisulla Asiakaslaitteet ohjataan ensisijaisesti 5GHz taajuudelle

6 2.4GHz taajuudella käytetään vähiten ulkopuolista häiriötä vastaanottavia kanavia Mandatory data rates asetuksista tulee karsia hitaimmat nopeudet Mahdollisuuksien mukaan b tuki tulee ottaa pois päältä Fyysinen turvallisuus Tukiasemat ja siihen liittyvä muu verkkoinfrastruktuuri tulee sijoittaa koetilaan ja sen välittömään läheisyyteen niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä niihin. Sen lisäksi, että hyökkääjä voi irrottaa itse tukiaseman ja täten estää muiden pääsyn siihen, voi hyökkääjä myös irrottaa mahdollisen tukiaseman virtaa syöttävän Power over Ethernet (PoE)- injektorin tai tukiasemaan menevän kaapelin laitekaapissa tai muussa sijaitsevasta kytkimestä. Fyysinen turvallisuus tulee ottaa huomioon hyvissä ajoin ennen koetilaisuutta, koska jos hyökkääjän tavoite ei ole estää verkkoliikennettä, vaan manipuloida sitä, on mahdollista että hyökkääjä voi esimerkiksi sarjakaapelilla kopioida tai muokata tukiaseman tai muun verkkolaitteen konfiguraatiota ja sen kautta saada pääsyn verkkolaitteisiin itse koetilaisuudessa. Tukiasemat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, että ne on mahdollisimman vaikea irrottaa tai käsitellä. Myös tukiasemille menevät kaapelit tulee suojata jottei hyökkääjä voi teeskennellä verkkolaitetta. Kytkimet ja muut verkkolaitteet tulee mahdollisuuksien mukaan olla lukituissa laitekaapeissa. Suositukset Seuraavat verkkolaitteet, niiden kaapelit sekä komponentit tulee sijoittaa ulkopuolisten ulottumattomiin hyvissä ajoin ennen koetilaisuutta: Kytkimet Reitittimet Tukiasemat PoE-injektorit Verkonvalvontalaitteet Valetukiasema Hyökkääjän on mahdollista tuoda koetilaan tai sen lähelle oma tukiasemansa, joka mainostaa samannimistä verkkoa, kuin koeverkon tukiasemat. Uhrilla ei ole tapaa erotella oikeita tukiasemia valetukiasemista ja täten saattaa erehtyä liittymään hyökkääjän hallitsemaan tukiasemaan. Valetukiaseman kautta hyökkääjä voi salakuunnella ja manipuloida tai vaihtoehtoisesti häiritä uhrin liikennettä.

7 Valetukiasemien havaitsemiselle on kontrolleripohjaisissa ratkaisuissa tapoja ja mikäli käy ilmi, että kyseessä on vihamielinen tukiasema, on myös mahdollista lähettää siihen liittyville asiakaslaitteille häirintäviestejä, jottei ne liikennöisi siihen (rogue ap containment). Fyysinen turvallisuus pätee valetukiasemienkin kohdalla, koska hyökkääjän tulee saada pääsy tilaan, jotta valetukiasema saadaan paikalleen. Huomioitavaa kuitenkin on, että radiotaajuudet menevät rakenteiden läpi, joten valetukiasema on mahdollista sijoittaa myös hieman koetilan ulkopuolelle, esimerkiksi ikkunan taakse. Ennen koetilaisuutta ja mahdollisuuksien mukaan sen aikana voidaan esim. tarkastella koetilan radiotaajuuksia mahdollisten valetukiasemien varalta. Salakuuntelu Langattoman verkon rakenteen vuoksi se on erittäin altis salakuuntelulle. Asiakaslaitteet kuulevat toistensa radioaallot ja täten niillä on mahdollisuus analysoida toistensa liikennettä. Mikäli asiakaslaitteen ja tukiaseman välinen liikenne on selkokielistä, voi hyökkääjä kopioida uhrin vastaukset. Liikenne täytyy siis salata. Langattoman liikenteen salaukselle on ollut useita eri ratkaisuja. Salaamaton langaton WLAN: Salauksen käyttämättä jättäminen langattomassa yhteydessä johtaa siihen, että kuka tahansa voi kuunnella, muokata ja aktiivisesti lähettää viestejä verkkoon mistä tahansa päätelaitteesta. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä koetilanteen mihinkään koetilaisuuden tietoliikenteeseen ei voitaisi kohtuudella luottaa. Näin ollen salaamattoman WLAN verkkoyhteyden käyttö on koetilanteessa poissuljettu mahdollisuus. Wired Equivalent Privacy (WEP) salausalgoritmin heikkoudet ovat niin vanhoja, että standardijärjestö IEEE julisti sen jo kymmenen vuotta sitten riittämättömäksi. Algoritmin heikkouden vuoksi salausavain on helposti murrettavissa joko passiivisesti salakuuntelemalla liikennettä, tai vaihtoehtoisesti aktiivisesti lähettämällä tietyntyyppisiä viestejä verkkoon. Passiivinen salausavaimen murtaminen vie enemmän aikaa, mutta se on mahdoton tunnistaa. Tänä päivänä WEP -suojattujen verkkojen vastaan hyökkäämiseen löytyy lukuisia työkaluja, jotka ovat erittäin nopeita ja joiden käyttö ei vaadi hyökkääjältä ymmärrystä salausalgoritmin toiminnasta tai protokollasta jonka päällä se toimii. Wi-Fi Protected Access (WPA) -protokolla korvasi WEP:in, mutta sen turvallisuudessa on havaittu tietyissä tapauksissa heikkouksia. Salausavain on mahdollista murtaa automatisoidulla työkalulla, joka yrittää arvata avaimen. Salausavain lasketaan salasanan ja tukiaseman

8 mainostaman verkkotunnuksen (SSID) pohjalta ja sen laskeminen vie huomattavan määrän resursseja. WPA-hyökkäyksessä käytetään tyypillisesti ns. rainbow tableja, jossa salausavain on laskettu valmiiksi yleisten verkkotunnusten ja salasanojen perusteella. Esilaskettujen rainbow tablejen avulla hyökkäys sujuu nopeammin. Koska avain muodostuu osittain verkkotunnuksesta (SSID), on suositeltavaa, että SSID muutetaan joksikin ei-yleiseksi merkkijonoksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kullakin koetilanteella tulisi mielellään olla erilainen SSID arvo, jotta esilasketun rainbow tablen tekeminen kyseiselle SSID:lle ei olisi etukäteen mahdollista. Salausavain tulee myös valita mahdollisimman pitkäksi ja vaikeaksi arvata. Toinen WPA-algoritmin heikkous johtuu Temporal Key Integrity Protocol:ista (TKIP), jonka tehtävä on huolehtia yksittäisten viestien salauksesta, muuntamattomuudesta ja toistamattomuudesta. Heikkouden avulla hyökkääjä voi tietyssä tapauksessa lähettää verkkoon omia viestejään, joiden seurauksena verkkoliikenteen kulkua voi manipuloida. TKIP:in korvaajaksi tuli Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP), joka on Advanced Encryption Standard (AES) -pohjainen salausalgoritmi. CCMP on osa WPA2 standardia ja toistaiseksi sitä pidetään tietoturvallisena. Suositeltavin verkon salausstandardi onkin tällä hetkellä WPA2. WPA2 on huolellisesti toteutettuna toistaiseksi riittävän turvallinen useimpiin tarkoituksiin ja suositeltava vaihtoehto salausmekanismiksi. Liikenteen salaamisen lisäksi käytännössä tarvitaan jokin salainen avain, jota käytetään verkkoon liityttäessä laitteiden tunnistamiseen tai muu mekanismi jolla verkkoon liittyjät tunnistetaan luotettavasti. Verkkolaitteistot tarjoavat useita erilaisia tapoja autentikointiin riippuen valmistajasta ja laitemallista. Tunnistamismekanismit jakautuvat karkeasti kahteen kategoriaan: 1. Tunnistaminen lähiverkossa ilman tunnistuspalvelinta. Esim, PSK (Pre-shared key), tunnetaan myös nimellä WPA-Personal a. Käyttökohteena on yleensä pientoimistoympäristö, jossa jaetaan sama salasana kaikille työasemille. b. Langattoman verkon salasanasta muodostetaan 256 bittinen verkon salausavain 2. Tunnistaminen käyttäen tunnistuspalvelinta, esim 802.1X, joka tunnetaan myös nimellä WPA-Enterprise a. Käyttökohteena laaja monimutkainen verkkoympäristö b. Tunnistaminen tapahtuu RADIUS-protokollalla autentikaatiopalvelimen avulla. c. Tunnistamisessa käytetään jotakin EAP-laajennusta (esim EAP- TLS) WPS, WiFi protected setup ominaisuus tulisi kytkeä kaikista langattomista laitteista pois päältä, koska kyseinen ominaisuus on

9 tunnetusti helposti murrettavissa. WPS ohittaa WPA2-Personal ja WPA- Enterprise tunnistamisen, koska se tarjotaan vaihtoehtona helppokäyttöisyyden vuoksi. WPS:n murtaminen johtaisi siihen, että hyökkääjä tunkeutuu WLAN verkkoon. Jos verkot pystytetään koetilaan etukäteen, hyökkääjällä on runsaasti aikaa hyökkäyksen toteuttamiseen. MS-CHAPv2 autentikointimenetelmää ei tulisi käyttää, koska autentikoinnissa käytetty menetelmä voidaan murtaa verrattaen helposti. https://www.cloudcracker.com/blog/2012/07/29/cracking-ms-chapv2/ Suositukset Käytännössä useimmiten langattomien verkkojen turvaamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet: Käytetään WPA2 salausta (AES-CCMP) Käytetään 802.1X tunnistusta keskitetyn RADIUS -palvelimen kanssa Käytetään edellisten lisäksi erillistä VPN-yhteyttä ja tunnistamista langattoman verkon yli Välistävetohyökkäys Välistävetohyökkäyksessä (man-in-the-middle attack) asetutaan kahden osapuolen väliin ja salakuunnellaan tai muokataan liikennettä. Mikäli verkkoliikenne on vahvasti salattu voi hyökkääjä yrittää uskotella kahdelle osapuolelle olevansa juuri se osapuoli jolle he haluavat liikenteen lähettää. Web maailmassa on mahdollista asettua loppukäyttäjän ja palvelimen väliin ja kaapata salausavaimet molemmilta osapuolilta ja sen jälkeen salata liikenne kyseisillä avaimilla. Langattomassa verkossa väliin asetutaan eri tavoin, mutta perus idea säilyy samana, eli valehdellaan eri osapuolille liikennettä molempiin suuntiin. Ensimmäinen tapa hyökätä WPA2-suojattua langatonta verkkoa vastaan on käyttää hyväksi niin sanottua Hole196 -heikkoutta. Heikkouden nimi johtaa juurensa siitä, että se oli kuvattu standardin sivulla 196. Standardin mukaan kaikki langattoman verkon yleisviestit salataan kaikille yhteisellä salausavaimella (Group Temporal Key). Toisin sanoen samassa verkossa toimivat asiakaslaitteet voivat lähettää kaikille muille yleisviestejä. Langallisissa verkoissa tuttu Address Resolution Protocol (ARP)-spoofing hyökkäystekniikka toimii täten myös salatuissa langattomissa verkoissa. ARP-spoofing hyökkäyksessä myrkytetään uhrin ARP-taulu, joka sisältää tiedon siitä mikä MAC-osoite vastaa mitäkin lähiverkon IP-osoitetta. Jos hyökkääjä uskottelee uhrille, että oletusyhdyskäytävän vastaavan IP-

10 osoitteen MAC-osoite on hänen, lähettää uhri tämän jälkeen kaikki oletusyhdyskäytävälle menevät viestit hyökkääjän MAC-osoitteeseen. ARP-taulun myrkyttämisen voi toteuttaa sekä ARP kyselyn (ARP request) että ARP vastauksen (ARP reply) avulla. Käytännössä hyökkäys etenee ARP viestin lähetyksen jälkeen niin, että uhri salaa ja lähettää ensin viestin hänen ja tukiaseman välisellä salausavaimella tukiasemalle, josta tukiasema purkaa salauksen ja salaa viestin uudestaan hyökkääjän ja tukiaseman välisellä avaimella ja lähettää sitten hyökkääjälle. Tämän seurauksena hyökkääjän ei tarvitse edes koskaan selvittää kahdenkeskeisiä salausavaimia (Pairwise Transient Key). Joillain laitevalmistajilla on myös mahdollista asettaa langaton verkko client isolation -tilaan, jossa verkkoon liittyvät asiakaslaitteet eivät voi lähettää viestejä toisilleen. Tämä estää välistävetohyökkäyksen, mutta ARP-spoofingilla voi tämän jälkeen edelleen suorittaa palvelunestohyökkäyksen. Yleisviestien leviäminen tukiasemien välillä voidaan estää laitevalmistajasta riippuen kytkintasolla. Cisco:n laitteissa on mahdollista käyttää ominaisuutta switchport protected. Huomattavaa on, että hyökkääjän täytyy pystyä liittymään langattomaan verkkoon, jotta yleisviestejä voidaan lähettää. Tämän vuoksi verkon salasanan suojaus on tärkeää. Salattuun WLAN -verkkoon tulisi päästää liittymään vain sallittuja laitteita. Toinen tapa hyökätä WLAN lähiverkossa on käyttää Dynamic Host Configuration Protocol:lia (DHCP):tä. DHCP on protokolla, joka jakaa automaattisesti päätelaitteille IP-osoitteita, jotka niitä kysyvät. IPosoitteen mukana määritetään oletusyhdyskäytävä, eli laite johon lähetetään aliverkon ulkopuolinen liikenne. Mikäli hyökkääjä ehtii vastata DHCP-pyyntöihin ennen oikeaa palvelinta, voi hän määritellä itsensä oletusyhdyskäytäväksi. Tämän jälkeen uhrin kaikki liikenne voi päätyä hyökkääjälle. Toinen tapa hyväksikäyttää DHCP:tä on mainostaa uhreille hyökkääjän hallitsemaa Domain Name System:iä (DNS), jolloin hyökkääjä voi muuttaa haluamansa ihmisystävällisen internetin verkkotunnuksen vastaamaan hallitsemansa koneen IP-osoittetta. Hyökkääjän DHCP vastauksia on mahdollista suodattaa pudottamalla kaiken langattomasta verkosta tulevan liikenteen, joka on matkalla UDP portista 67 porttiin 68. Lisäturvaa on myös kannattavaa tehdä langallisen verkon puolelle, jossa voidaan määritellä mistä porteista DHCP vastauksia saa tulle (Cisco maailmassa ip dhcp snooping). Tämä estää langattomasta verkosta tulevien hyökkäysten päätymisen langalliseen verkkoon. Huomattavaa on, että DHCP:n toiminta ei ole rajattu vain IPv4 maailmaan, vaan sama koskee IPv6:tta. Moderneissa käyttöjärjestelmissä IPv6 on oletuksena päällä ja käytetään aina IPv4:n yli mikäli mahdollista. IPv6 tuo

11 mukanaan muitakin hyökkäysvektoreita, joiden yksityiskohtainen käsittely ei kuulu tämän dokumentin piiriin. Mikäli koeverkossa ei ole tarkoitus käyttää IPv6:tta, tulee se kytkeä pois päältä. Suositukset Välistävetohyökkäyksiä voi estää tai lieventää seuraavilla toimenpiteillä: Client isolation toiminnallisuus päälle tukiasemille Switchport protected asetus päälle tukiasemaportteihin Suodatetaan asiakkaalta tulevat DHCP-server viestit palomuurilla DHCP-snooping toiminnallisuus päälle kytkmille IPv6 tuki pois päältä kaikista verkko- ja asiakaslaitteista Langattomaan verkkoon liittymisen tekeminen mahdollisimman vaikeaksi ulkopuoliselle (katso salaukuuntelu) Palvelunestohyökkäykset DHCP:n toimintaa voi häiritä, jos hyökkääjä varaa kaikki jaettavat IPosoitteet. Tämän voi suorittaa automaattityökalulla, joka lähettää jatkuvasti uusia pyyntöjä DHCP-palvelimelle. Mikäli hyökkääjä varaa kaikki mahdolliset IP-osoitteet, asiakaslaitteet eivät saa osoitetta, jonka seurauksena niiden verkkoyhteys ei voi toimia (ilman, että ne määrittää käsin jokaiselle erikseen). Tietyillä laitevalmistajilla on mahdollista tarkastaa DHCP-pyyntöjen oikeellisuus vertaamalla lähettäjän MACosoitetta DHCP-pyynnössä olevaan MAC-osoitteeseen. Verkon toimintaa voi myös häiritä ilman verkkoon liittymistä. Hyökkääjä voi lähettää tukiasemalle suuren määrän tukiasemaan liittymispyyntöjä simuloiden useiden asiakaslaitteiden liittymistä. Niin sanottu authentication/association flood hyökkäys hyödyntää tukiasemien rajoitettua muistin määrää, jonka on tarkoitus pitää kirjaa asiakaslaitteiden tiloista. Hyökkääjä voi varata tukiasemalta kaikki resurssit ja täten estää oikeiden asiakaslaitteiden liittymisen tukiasemaan. Tällä hetkellä kyseistä hyökkäystä on erittäin vaikea estää skaalautuvalla ratkaisulla. Hyökkääjä voi myös lähettää tekaistuja viestejä tukiaseman nimissä asiakaslaitteille. Niin sanottu deauthentication attack pyytää asiakaslaitetta katkaisemaan salatun yhteytensä tukiasemasta. Deauthentication viestejä voi lähettää automatisoidusti yleisviesteinä kaikille tukiasemaan liittyneille laitteille. Näillä viesteillä on mahdollista tehdä muutakin, kuin vain palvelunestohyökkäyksiä. Hyökkääjä voi käyttää deauthentication viestejä pakottamaan asiakaslaitteet liittymään tukiasemaan uudelleen ja yrittää salakuunnella osapuolten viestejä ja

12 päätellä kättelyn tuloksesta salausavaimia. Mikäli verkko on WPA2- salattu, ei se ole altis salausavainten paljastumiselle koetilanteessa. Deauthentication hyökkäys ei vaadi hyökkääjältä paljoa resursseja. Hyökkäyksessä voidaan esim. käyttää halpaa pienikokoista tietokonetta, kuten Raspberry Pi:tä, joka maksaa joitakin kymmeniä euroja. Deauthentication hyökkäyksien tekemiseksi on olemassa myös lukuisia julkisesti saatavilla olevia automatisoituja ja helppokäyttöisiä työkaluja. Hyökkäystä ei voida mielekkäästi estää IEEE b, g ja n -standardien mukaisissa verkoissa. IEEE w standardi tarjoaa suojaa deauthentication hyökkäystä vastaan, mutta sekä asiakaslaitteen, että tukiaseman tulee tukea standardia. Tällä hetkellä ei ole taattua että laitteet tukevat kyseistä standardia, mutta sen käyttöönoton suunnittelu on suositeltavaa. Mikäli tukiasemat tukevat vanhaa b standardia on hyökkääjän mahdollista varata koko radioliikenne itselleen. Koska langattomissa verkoissa vain yksi laite voi puhu kerrallaan, täytyy laitteiden kuunnella ja varmistaa, että mikään toinen laite ei lähetä liikennettä samaan aikaan. Tätä prosessia kutsutaan clear channel assessment:ksi. Hyökkääjä voi lähettää jatkuvaa signaalia ja täten uskotella muille laitteille, että kaista on varattu estäen kaikkien liikenteen. Radiotaajuuksia voi häiritä myös hankkimalla suurella lähetysteholla toimivan antennin. Tukiasemien lähetysteho on tarkasti rajattu ja hyökkääjä voi hyödyntää tätä lähettämällä voimakkaampaa signaalia. Radiohäirintää ja muita tässä läpi käytyjä palvelunestohyökkäyksiä (DHCP:tä lukuun ottamatta) vastaan on vaikea suojautua. Koetilan fyysinen turva auttaa estämään hyökkääjää saamasta häirintälaitteitaan paikalleen. Signaalien analysointi voi auttaa valvojia havaitsemaan ja paikantamaan mahdolliset häirintälaitteet, mutta niiden eliminoimiseksi vaaditaan laitteen fyysinen poisto. Suositukset Palvelunestohyökkäyksiä voi estää tai lieventää seuraavilla toimenpiteillä: DHCP-snooping toiminnallisuus kytketään päälle kytkimissä w standardin mukainen hallintakehysten suojaus päälle mikäli tuettu tukiasemalla ja päätelaitteella b standardin tuki pois päältä mikäli mahdollista Ulkopuolisten radioaaltojen pääsy tilaan tulee tehdä mahdollisimman vaikeaksi fyysisin keinoin Verkon valvonnan puute

13 Mahdollisten hyökkäyksien havaitsemiseksi tarvitaan valvontatyökaluja. Esimerkiksi välistävetohyökkäys tai valetukiaseman käyttäminen voi sallia pääsyn toisen kokeen suorittajan vastauksiin. Ilman verkkoliikenteen valvontaa vastausten manipulointi voi jäädä huomaamatta. Palvelunestohyökkäys on helposti havaittavissa, mutta sen luonne ja lähdettä on vaikea selvittää ilman soveltuvia työkaluja. Eri laitevalmistajilta löytyy langattomien verkkojen hyökkäysten havainnoimiseen ja estämiseen työkaluja. WIDS/WIPS, eli Wireless Intrusion Detection Prevention System / Wireless Intrusion Prevention System havaitsee ja mahdollisesti myös estää useita eri hyökkäystyyppejä. WIDS/WIPS koostuu langattoman verkon tilaan asennettavasta sensorista, sen analysoijasta ja raportoinnista. Eri hyökkäysten havaitseminen ja esto riippuu käytössä olevasta järjestelmästä. Langattomien verkkojen valvontaan on olemassa myös ilmaisohjelmia, kuten esimerkiksi Kismet. Kokeen langattoman verkon valvontaan on valittava kyseisen tilan verkkoinfrastruktuurin kanssa yhteensopiva ratkaisu. Mikäli tilassa on jo valmiiksi jonkin tietyn laitevalmistajan laitteistoa, voi olla suositeltavaa käyttää saman valmistajan valvontatyökaluja. Monimutkainen ja heterogeeninen laiteinfrastruktuuri tekee yhteensopivan ratkaisun löytämisen vaikeaksi. Pelkät valvontatyökalut eivät pelkästään riitä, vaan työkaluista tulevaa tietoa täytyy myös aktiivisesti seurata. Mahdollisia verkon väärinkäyttötapauksia varten tulisi myös järjestää valvojille toimintaohjeet. Valvontahenkilöstöllä tulisi olla tiedot ja taidot reagoida hälytyksiin, jotta ongelman aiheuttaja voidaan tunnistaa ja ongelma poistaa. Käytännössä valvojilla ei välttämällä ole riittävää teknistä osaamista ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisujen tulisi olla siis yhdenmukaisia, helppokäyttöisiä ja hyvin ohjeistettuja, jotta niitä ylipäätään on mahdollista käyttää. Valvonta toimii myös pelotteena potentiaalisille hyökkääjille. Samalla tavalla kuin myymälään ripustetut alueella videovalvonta kyltit karkoittaa varkaita, voi kokeen yhteydessä muistuttaa, että heidän toimintaansa valvotaan.

14 Yhteenveto Kaikkia langattoman verkon hyökkäyksiä ei pystytä estämään. Varsinkin palvelunestohyökkäyksiä vastaan on vaikea suojautua täysin johtuen siitä, että hyökkääjän radiosignaalien pääsyä koetilaan on lähes mahdoton estää. Suuri osa hyökkäyksistä, joilta voidaan suojautua perustuu langattomien tukiasemien tietoturvalliseen konfiguroitiin, salaukseen ja siihen että hyökkääjän ei anneta liittyä verkkoon. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että mikäli salauksessa käytetään WPA-Personalia, salasana ei saa vuotaa ennen koetilaisuutta ulkopuolisille. Jos käytetään WPA-Enterpriseä, ei käyttäjätunnuksia saa luovuttaa muille kuin kokeen tekijöille. Oli kyseessä kumpi tahansa edellinen vaihtoehto, on varmistuttava että edellisessä kokeessa toiminut tunnistautuminen ei ole kelvollinen seuraavassa kokeessa. Muuten edellistä koetta suorittanut henkilö voi auttaa koetta suorittavaa henkilöä. Langattoman verkon käyttöön koetilaisuudessa liittyy riskejä, joita ei voi täysin poistaa. Langallisen verkon hyökkäyksiltä on helpompi suojautua. Jäännösriskiä voi pienentää verkonvalvonnalla ja käyttämällä varoituksia pelotteena. Valvontaan liittyy haasteita, koska koetilaisuutta valvovilla opettajilla ei oletettavasti ole pääsyä koululle toimittaneen yrityksen verkon mahdollisiin valvontatyökaluihin. Paikallisen verkonvalvontapisteen perustaminen koetilaan on mahdollista, mutta valvonnan eriyttäminen muusta verkosta hankaloittaa valvontaa. Riippumatta valvonnan teknisestä toteutuksesta vaaditaan verkonvalvontaa suorittavalta henkilöltä myös teknistä pätevyyttä, jotta hyökkäykset voidaan havaita, ja jotta niihin voidaan reagoida. Tämä pätee sekä langallisten että langattomien verkkojen tietoturvaan. Pelkästään tietoturvan näkökulmasta tarkasteltuna langattoman verkon käyttö ylioppilaskokeissa ei ole erityisen suositeltavaa, jos vaihtoehtona on mahdollisuus käyttää langallista verkkoa. Langaton verkko on mahdollista kuitenkin toteuttaa tämän dokumentin ohjeiden mukaisesti kohtuullisen tietoturvalliseksi siten, että onnistuneen hyökkäyksen toteutus vaatii merkittävästi valmistelua ja teknistä osaamista esim. koevastausten manipuloimiseksi.

15 Versionhallinta Versio Pvm Kirjoittajat Käsittelijä JSt, PKo Mla

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Tiivistelmä Auditoinnin kohteena on syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa kunnassa toteutettava sähköisen äänestyksen kokeilu. Kyse

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 15 20.5.2014 Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Yrityksiin kohdistuvan

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot