Helsinki, pohjoiseurooppalainen satamaikoni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki, pohjoiseurooppalainen satamaikoni"

Transkriptio

1 SARJA B 2008:8 Helsinki, pohjoiseurooppalainen satamaikoni HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Eric Van Hooydonk

2 HELSINKI, POHJOISEUROOPPALAINEN SATAMAIKONI Pohdintoja Helsingin identiteetistä satamakaupunkina Eric Van Hooydonk professori, Antwerpenin yliopisto

3 Helsinki on satamien, laivojen ja veneiden kaupunki (Laura Kolbe, )

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä : JÄTTÄÄKÖ HELSINKI JÄÄHYVÄISET SATAMILLEEN? 2. SATAMA, KAUPUNKI JA YHTEISKUNTA: EUROOPPALAISIA TRENDEJÄ 2.1. Merisatamien negatiivinen imago ja niiden julkisen hyväksynnän hiipuminen 2.2. Muutos menettelytavoissa: aiheuttaako lääke vaivan pahenemisen? 2.3. Satamien pehmeiden arvojen hallinta 2.4. Satamien pehmeät arvot ja satamaikonit 2.5. Satamien yhteiskunnallisen aseman arvioiminen uudelleen paikallisina toimintakeskuksina 3. HELSINKI, POHJOISEUROOPPALAINEN SATAMAIKONI 3.1. SWOT-analyysin hyödyt 3.2. Helsingin vahvuudet pohjoiseurooppalaisena satamaikonina Vahva imago merenranta- ja satamakaupunkina Kukoistava satamakeskittymä Sataman elinvoima ja dynaamisuus Toimivan sataman näkyminen kaupungin keskustaan Kaupungin ja sataman esimerkillinen yhteen liittyminen kaupunkikuvan kehityksessä Eloisa ja omaperäinen ranta-alue Venematkoja turisteille Rikkaat satamaperinteet Suomenlinna: satamaperinteitä UNESCOn suojeluksessa Arvokasta satamakulttuuriperintöä keskustan läheisyydessä Runsaasti satama-aiheista taidetta Ympäristöystävällisen satamapolitiikan parhaat käytännöt 3.3. Helsingin heikkoudet pohjoiseurooppalaisena satamaikonina Sataman alisteinen rooli Helsingin kaupunki-identiteetissä Kausiluontoinen satamaliikenne Satama ei näy kaupungin matkailun edistämisessä Risteilyterminaalin puuttuminen Satamafestivaalin puuttuminen Sataman opetuskeskuksen puuttuminen Satamamuseon puuttuminen Sataman virkistysmahdollisuuksien puuttuminen Historiallisten satamarakenteiden säilytyspolitiikan puuttuminen

5 3.4. Helsingin mahdollisuudet pohjoiseurooppalaisena satamaikonina Mahdollisuus läheiseen yhteistyöhön sataman ja kaupungin viranomaisten kesken Risteilyturismin jatkuva kehittäminen Satamatoiminnan säilyttäminen keskustan läheisyydessä Suunnitelmat risteilyterminaalin rakentamiseksi Länsisatamaan Vuosaaren potentiaali yleisenä nähtävyytenä Mahdollisuudet Suomenlinnan jatkokehittämiseen Mahdollisuus useampien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden satamarakennusten uudelleen kehittämiseen Kasvava kiinnostus satamien pehmeisiin arvoihin Euroopassa ja muualla maailmassa 3.5. Helsingin uhkat pohjoiseurooppalaisena satamaikonina Yleiset vaikutukset sataman ja kaupungin fyysisestä erottamisesta Satamailmapiirin katoaminen ranta-alueiden kehitysvalintojen seurauksena Rajoitettu pääsy mereltä keskustan risteilysatamaan NIMBY Ei meidän naapuriin asenne 3.6. Helsingin sijoittuminen Euroopan satama-ikonien hierarkiassa 4. HELSINGIN SATAMAKAUPUNKI-IDENTITEETIN PARANTAMINEN: EHDOTUKSIA 4.1. Satamakaupungin uudelleen rakentaminen Merikuljetus- ja satamatoimintojen säilyttäminen mahdollisimman pitkälti keskustassa ja sen läheisyydessä Keskustan terminaaleihin liittyvän tieliikenteen häiriöiden lieventäminen Luonteenomaisen satamailmapiirin turvaaminen vanhojen satamaalueiden kehittämisessä Satama-aiheisen ilmeen luominen uudelleen kehitetyille satama-alueille Sataman toiminnasta kertovien opastetaulujen sijoittaminen kaupunkiin 4.2. Sataman tarinan kertominen Helsingin esitteleminen markkinointi- ja matkailuesitemateriaaleissa pohjoiseurooppalaisena satamaikonina Vuotuisen satamafestivaalin järjestäminen Sataman opetuskeskuksen perustaminen Satamamuseon perustaminen Satama-aiheisen Helsingin matkaoppaan julkaiseminen Satamakulttuuriin liittyvät julkaisut Tiedotusvälineiden hyödyntäminen 4.3. Sataman rajojen ylittäminen Vuosaaren satama-alueen visuaalisen vetovoiman hyödyntäminen Turisteille tarkoitettujen satama-aiheisten venekierrosten edistämishankkeet

6 Yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten satamien kanssa 4.4. Satamayhteisön katsontakannan laajentaminen Satamaviranomaisen toimenkuvan syventäminen Pehmeisiin arvoihin pohjautuvien hallintaperiaatteiden liittäminen sataman päätöksentekoon ja hallintoon Sataman kulttuuriperintöpolitiikan laatiminen Satamaviranomaisen osallistuminen kulttuuritoimintaan Satamaviranomaisen verkkosivuilla suurempi painoarvo pehmeisiin arvoihin Pehmeistä arvoista vastaavan toimihenkilön nimittäminen satamaviranomaisen alaisuuteen. Huomautukset Kiitokset Käytetyt lähteet Tietoja kirjoittajasta

7 Tiivistelmä Suomen pääkaupunki ja tärkein satama Helsinki kokee muodonmuutoksen vuonna Keskustan tuntumassa sijaitsevat rahtiterminaalit suljetaan, ja niiden toiminnot siirretään Vuosaareen uudelle huippumodernille satamaalueelle. Tämä noudattaa yleistä kansainvälistä suuntausta, jossa satamatoimintoja siirretään kaupunkien keskustoista. Vuosaaren toimipisteen avaaminen parantaa Helsingin sataman kilpailukykyä, mutta keskustan terminaalien sulkeminen ilmentää myös yleistä huolta satamatoimintojen sosiaalisista vaikutuksista. Muutos vaikuttaa joka tapauksessa merkittävästi Helsingin identiteettiin satamakaupunkina. Vaikka asukkaiden elinympäristö paranee ja vanhalle satama-alueelle kehitetään uusia käyttömahdollisuuksia, kaupungin omintakeinen satamailmapiiri heikkenee. Asukkaiden ja sataman väliset sidokset väljenevät, ja Helsingin on vaarassa menettää merkittävyyttään kansainvälisenä satamakaupunkina. SWOT-analyysin mukaan Helsingillä on vahva satamakaupungin imago. Juuri sataman taloudellisen menestyksen ja sen nykyisen kaupunkisidonnaisuuden vuoksi Helsinki on tänä päivänä maailman kauneimpia ja houkuttelevimpia satamakaupunkeja. Lisäksi Helsingissä on runsain mitoin mahdollisuuksia parantaa sataman julkisen hyväksynnän tasoa sekä hyödyntää ja kehittää kaupungin merellistä satamaimagoa myynninedistämisen, kaupungin markkinoinnin ja turismin yhteydessä. Artikkelissa ehdotetaan seuraavia konkreettisia toimenpiteitä: merikuljetus- ja satamatoimintojen säilyttäminen mahdollisimman pitkälti keskustassa ja sen läheisyydessä keskustan terminaaleihin liittyvän tieliikenteen aiheuttamien häiriöiden lieventäminen luonteenomaisen satamailmapiirin turvaaminen vanhojen satama-alueiden uudelleen kehittämisessä sataman toiminnasta kertovien opastetaulujen pystyttäminen kaupunkiin satama-aiheisen ilmeen luominen uudelleen kehitetyille satamaalueille Helsingin profiloiminen pohjoiseurooppalaiseksi satamaikoniksi turisti-informaatiossa sekä kaupungin ja sen satamien markkinoinnissa

8 vuotuisen satamafestivaalin järjestäminen sataman opetuskeskuksen perustaminen satamamuseon perustaminen satama-aiheisen Helsingin matkaoppaan julkaiseminen satamakulttuuriin liittyvät julkaisut Vuosaaren satama-alueen houkuttavuuden hyödyntäminen satama-aiheisia venekierroksia edistäviä hankkeita yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten satamien kanssa satamaviranomaisen toimenkuvan syventäminen pehmeiden arvojen hallintaperiaatteiden sisällyttäminen sataman päätöksentekoon ja hallintoon sataman kulttuuriperintöpolitiikan laatiminen satamaviranomaisen osallistuminen kulttuuritoimintaan satamaviranomaisen verkkosivuilla suurempi painoarvo pehmeiden arvojen hoitamiselle pehmeistä arvoista vastaavan toimihenkilön nimittäminen satamaviranomaisen alaisuuteen.

9 Useiden Helsingin rahtiterminaalien sulkeminen Länsisatamassa ja Sörnäisten satamassa ja niiden siirto uuteen huippumoderniin Vuosaaren satamaan sekä öljyterminaalin poistaminen käytöstä sisältyvät vuoden 2002 yleiskaavaan. Tämä asutus- ja satamatoimintojen uudelleenjako tuo vaikuttaa merkittävästi Helsingin identiteettiin satamakaupunkina.

10 1 2008: JÄTTÄÄKÖ HELSINKI JÄÄHYVÄISET SATAMILLEEN? Helsinki, joka on nykyään yksi Pohjois-Euroopan tärkeimmistä merisatamista, kokee vuonna 2008 todellisen muodonmuutoksen. Rahdin käsittely on tarkoitus siirtää Vuosaaren uudelle huippumodernille satamaalueelle noin 15 kilometrin päähän keskustasta. Nykyiset keskustan tuntumassa sijaitsevat terminaalit suljetaan rahtiliikenteeltä ja kehitetään uudelleen muuhun kuin satamakäyttöön, mm asukkaan asuinja toimistoalueeksi. Tämä muutos on toteutettu Helsingin yleiskaavoihin 1992 ja Satamaterminaalien poistuminen luo tilaa kaupungin laajenemiselle nykyisten rajojensa sisällä, ja samalla voidaan vähitellen siirtää osa ratapiha-alueesta pois Keski-Pasilasta. Asuinalueilla päästään eroon vilkkaasti liikennöivistä, meluisista junista ja rekoista, joiden lastina on vieläpä usein vaarallisia aineita. Vuonna 2008 tapahtuvan keskustan terminaalien Vuosaareen siirtymisen lisäksi vuonna 2010 suljetaan Laajasalon öljyterminaali Kruunuvuorenrannassa, mikä jälkeen tämäkin alue muunnetaan uudeksi kaupunginosaksi. Vuonna 2012 puretaan osa Munkkisaaren telakasta. Etäämpänä tulevaisuudessa myös merenalaisen rautatietunnelin avaaminen Helsingin ja Tallinnan välille noin vuonna 2025 voi vaikuttaa satamatoimintoihin. Edellä esitetyt toimenpiteet merkitsevät, että Helsinki jättää dramaattiset jäähyväiset satamalleen. Nämä muutokset ovat niin äkillisiä, rakenteellisesti merkittäviä ja perusteellisia, että voimme vain pohtia niiden tuomia vaikutuksia sataman ja kaupungin välisten suhteiden eri ulottuvuuksiin.

11 Sataman siirtäminen keskustasta muuttaa perusteellisesti Helsingin taloudellista rakennetta, asuinympäristöä, kaupunkikuvaa, turisti-imagoa ja lopulta koko kaupungin identiteettiä. Keskipitkän ja pitkän ajan kuluessa muutos voi vaikuttaa satamatoimintojen julkiseen hyväksyntään, asukkaiden ja sataman välisiin psykologisiin siteisiin sekä sataman ja sen laajennushankkeiden poliittiseen tukeen. Tässä Helsingin sataman pyynnöstä laaditussa artikkelissa selvitetään Vuosaaren satama-alueen avaamisen ja keskustan terminaalien sulkemisen todennäköisiä seurauksia Helsingin identiteetille satamakaupunkina. Lisäksi artikkeli esittää useita ehdotuksia tämän identiteetin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Artikkelissa käydään läpi järjestyksessä seuraavat kohdat: satamatoimintojen julkisen hyväksynnän väheneminen ja satamien pehmeistä arvoista huolehtiminen yleisesti Helsingin nykyinen asema pohjoiseurooppalaisena satamaikonina mahdolliset toimenpiteet Helsingin imagon ja satamakaupunkiidentiteetin kehittämiseksi. Tässä esitetyt ajatukset perustuvat kahteen tutustumiskäyntiin Helsingissä, kirjallisuuskatsaukseen, muihin satamiin liittyviin samankaltaisiin tutkimuksiin sekä merisatamien julkista hyväksyntää koskevaan näkökulmaan teoksessa Soft Values of Seaport; vuonna 2006 julkaistun teoksen tarkoituksena on tarjota näkemyksiä uuden eurooppalaisen satamaja merenkulkupolitiikan pohjaksi 2.

12 2 SATAMA, KAUPUNKI JA YHTEISKUNTA: EUROOPPALAISIA TRENDEJÄ 2.1. Merisatamien negatiivinen imago ja niiden julkisen hyväksynnän hiipuminen Suhtautuminen satamatoimintoihin ja laajennusprojekteihin on entistä negatiivisempaa sekä suuren yleisön että päättäjien osalta. Merisatamat liitetään kaikenlaisiin sosiaalisiin haittoihin, kuten idyllisten kyläyhteisöjen tuhoutumiseen sataman laajennusten tieltä, julkisten varojen haaskaukseen satamakaupunkien keskinäisessä nokittelussa, ympäristön saastumiseen kuljetusonnettomuuksien seurauksena, teollisuuden ja syrjäseutujen tavaraliikenteen ongelmiin sekä piraattituotteiden, huumeiden ja laittomien siirtolaisten kulkeutumiseen. Ennen kaikkea merisatamat ajautuvat sijainnillisesti ja psykologisesti yhä kauemmaksi kaupungeista ja niiden väestöstä, ja tavarankäsittelyn lisääntyvä automatisointi ja jatkuvasti tiukkenevat turvatoimet tekevät satamista autioita alueita, joilla liikkuu entistä vähemmän ihmisiä. Tässä negatiivisessa ilmapiirissä ei ole lainkaan tavatonta, että ulkopuoliset ryhtyvät pilkkaamaan ja demonisoimaan merisatamia ja niiden laajennussuunnitelmia. Satamien toiminnan ja laajennusprojektien yhteiskunnallista vastustusta ilmenee Euroopassa ja sen ulkopuolella. Aktivistit ovat kampanjoineet Antwerpenin sataman uutta konttiterminaalia ja sen Doelin kylälle aiheuttamaa uhkaa vastaan iskulauseenaan Lopettakaa hulluus, joka on tässä kuvattu Rudi Van Buelin vesivärijulisteessa.

13 Tämä trendi on havaittavissa sekä Euroopassa että muualla. Sataman toiminnan ja laajennusprojektien yhteiskunnallinen vastustus on usein niin voimakasta, että paikalliset asukkaat ja ympäristöaktivistit yhdistävät voimansa ja taistelevat sitä vastaan kiivaasti tiedotusvälineissä ja valjastavat käyttöönsä myös poliittisia ja juridisia vaikutuskeinoja. Viivytykset ja keskeytykset vaivaavat monia projekteja, koska niiden haitalliset vaikutukset ympäristölle tai asuinolosuhteille ovat lähialueiden asukkaiden mielestä liian raskaita tai niiden ehkäiseminen tai korvaaminen on riittämätöntä tai muodollinen menettely on hoidettu puutteellisesti 3. Vaikka tällainen vastustus lopulta tuomittaisiin perusteettomaksi tai vastustusta ajaisi vain pieni vähemmistö tai yksittäiset henkilöt, satamahankkeiden lähes järjestelmällinen vastustus on äärimmäisen haitallista ja aiheuttaa juridista epävarmuutta sijoittajille sekä usein myös ylimääräisiä ympäristövahinkoja muille alueille. Satamahankkeiden vastustus ruokkii kuitenkin ennen kaikkea merisatamien negatiivisen imagon yleistymistä. Yleisön jatkuva kielteisyys horjuttaa satamahankkeiden poliittista tukea, mikä lopulta vaarantaa kyseisten satamien toiminnan. Voisikin sanoa, että kasvava yhteiskunnallinen vastustus muodostuu satamien koko olemassaoloa uhkaavaksi ongelmaksi Muutos menettelytavoissa: aiheuttaako lääke vaivan pahenemisen? Satamaviranomaiset ja satamaoperaattorit tekevät nykyään lujasti töitä muutoksen eteen, mutta menestys on ollut vaihtelevaa. Esimerkiksi laajennushankkeiden tueksi tehdään yhä useammin perusteellisia taloudellisia tutkimuksia. Kuitenkin kaikki satamaosapuolen esittämät perustelut, jotka keskittyvät ainoastaan satamien (kiistämättömään) sosiaaliseen ja taloudelliseen merkitykseen, kaikuvat vääjäämättä kuuroille korville, tai fanaattiset vastustajat kumoavat ne suoralta kädeltä, vaikka ne olisivat tieteellisesti hyvinkin pitävästi perusteltuja. Yksipuoliset puheenvuorot liikennemääristä ja työllisyysluvuista eivät siis juuri auta kääntämään suuren yleisön päätä. Satamaviranomaisten huomio tehokkaaseen viestintäpolitiikkaan, satamaan liittyvien tapahtumien esille tuomiseen, ympäristövastuulliseen hallintoon ja ennakkokeskusteluihin kaikkien osapuolten kanssa nk. sidosryhmähallinnan kautta on avuksi pahimman kielteisyyden voittamiseksi mutta ei riitä palauttamaan satamien yksiselitteisen positiivista yhteiskunnallista asemaa.

14 Satamien ja kaupunkien välisessä suhteessa tapahtuukin erittäin merkittävää ja varsin huolestuttavaa, osaltaan ymmärrettävääkin kehitystä. On yhä tavallisempaa, että kokonaisia satama-alueita sijoitetaan uudelleen, kun kaupunkien keskustoissa tai niiden tuntumissa sijaitsevia terminaaleja suljetaan ja toiminnot siirretään uusiin satamiin kaupungin rajojen ulkopuolelle. Helsinki on tässä suhteessa hyvin tyypillinen tapaus. Muita vastaavia hankkeita ovat Italiassa suuren konttiterminaalin rakentaminen uudelle tekosaarelle Salernon lähelle, Irlannissa uuden Bremoren satamaalueen luominen, joka saattaa johtaa Dublinin sataman sulkemiseen, Ranskassa suunnitelmat uudesta kauppasatamasta Nizzan lähelle, jolloin nykyinen Lympian satama jäisi huviveneilyn käyttöön, sekä Ruotsissa Tukholman keskustan satama-alueiden sulkeminen ja sen toimintojen siirtäminen 60 km etelään Nynäshamniin. Syyt siihen, että urbaaneja satama-alueita suljetaan tai satamien laajenemiselle osoitetut alueet sijaitsevat kaukana nykyisistä kaupunkisatamista, ovat moninaisia. Usein päättäjien tarkoituksena on estää tai vähentää asukkaille aiheutuvaa häiriötä tai haitallisia ympäristövaikutuksia; toisinaan taas potentiaaliset tuotot rantakiinteistöjen kehittämisestä asunnoiksi ja toimistoiksi saavat suuren painoarvon. Usein siirtyminen uudelle satama-alueelle parantaa myös sataman tehokkuutta ja kilpailukykyä. Päätöksen perusteista riippumatta yhteistä kaikille näille uudelleensijoitushankkeille on yleisön laaja epäluulo sataman läheisyyttä kohtaan. Vaikka siirtyminen olisi hyvinkin edullista paikalliselle satamatoiminnalle, ilmiö kuitenkin kiteytyy satamien siirtämiseksi kaupungeista tai peräti koko yhteiskunnasta. Tämä uusi suuntaus on luonteeltaan aivan erilainen kuin satamien kehityksen muut eri vaiheet, joita Bird on kuvannut Anyport-mallissaan. Bird selittää, kuinka satamat siirtyvät kehityskulkunsa aikana yleensä pois kaupungeista, joissa ne ovat syntyneet, kohti joensuita tai avomerta 4. Tämän kehityksen alkusysäyksenä on tarve erikoistuneille terminaaleille ja lisätilalle, jotta voitaisiin ottaa vastaan suuria aluksia. Birdin peräkkäiset vaiheet perustuvat sataman kehityksen muuttuviin tarpeisiin, mutta nykyinen satamien uudelleensijoittamistrendi johtuu aivan toisista vaikuttimista nykyään satamat joutuvat taipumaan yhteisöllisen vastustuksen edessä, joka kohdistuu niiden ympäristövaikutuksiin tai suorastaan niiden olemassaoloon. Tämä uudelleen sijoittaminen on äkillistä, voimallista, kokonaisvaltaista ja käänteentekevää. Se rikkoo Birdin esittämää vaiheittaista kehitysmallia, joka on kaiken kaikkiaan paljon orgaanisempi. Anyportin kehitys näyttäisikin päättyvän Banished Port ( karkotettu satama ) tyyppiin, jossa satama ei ole loitontunut kaupungista spontaanisti vaan yhteiskunta on pikemminkin karkottanut sen.

15 Birdin Anyport-malli (vasemmalla) selittää, kuinka satamat ovat asteittain ja enemmän tai vähemmän spontaanisti siirtyneet loitommaksi kaupunkien keskustoista kohti joensuita tai avomerta. Nyt on muodostumassa Banished Port malli, jossa yhteiskunnan kaupungista häätämät satamat joudutaan rakentamaan uudelleen jonnekin, missä ne ovat poissa näkyvistä. Tämä taiteilijan näkemys Salernon lähelle mahdollisesti tulevasta uudesta konttiterminaalista on erinomainen esimerkki sataman radikaalista poistamisesta urbaanista ja yhteiskunnallisesta rakenteesta. Satamien tietoinen joskus jopa itsetarkoituksellinen poistaminen kaupunkirakenteesta on melkein kuin kirurginen leikkaus, jossa pahanlaatuinen osa otetaan pois muutoin oletettavasti terveestä kehosta. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin aina komplikaatioriski. Kuten edellä onkin esitetty, sataman näkökulmasta tähän liittyy vaara, että yleisön hyväksyntä hiipuu olemattomiin ( Poissa silmistä, poissa mielestä tai hollantilaisen sanonnan mukaisesti Ketä ei tunneta, sitä ei rakasteta ); asukkaiden ennestäänkin heikko kaupungin sataman tuntemus vähenee entisestään. Lisäksi kaupungin ulkopuolisten rakentamattomien alueiden käyttö satamien korvaaviksi sijoituspaikoiksi voi sekin nostattaa ympäristöön liittyviä huolia tai edellyttää kohtuuttoman kalliita toimenpiteitä haittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi, jolloin satama jää edelleen lapsipuolen asemaan. Kaupunki puolestaan uhkaa menettää merellisen tunnelmansa, kun alukset ja satamatoiminnot ajetaan pois tällöin satama-alueet ja joet muuttuvat elottomiksi vesialtaiksi, satamalaitureilta viedään niiden merkitys ja satamaperinteet romutetaan armotta. Aivan liian usein rantaalueiden uudet kehitysprojektit herättävät déjà vu elämyksiä entiset satama-alueet näyttävät keskenään aivan samankaltaisilta.

16 Ilman satamatoimintoja ja alusliikennettä satamakaupunki menettää elävyytensä, viehätysvoimansa ja ilmapiirinsä, ja väistämättä paikan henki haihtuu olemattomiin. Tällaisesta menetyksestä ikonisten satamakaupunkien imago ja viehättävyys turistikohteena kärsivät merkittävästi. Vähättelemättä niitä usein kiistämättömiäkin positiivisia vaikutuksia, joita satamatoiminnan siirtämisellä pois kaupunkien keskustasta on, täytyy kuitenkin todeta, että tällaisilla toimilla voi olla myös negatiivinen rakenteellinen vaikutus. Koska laajamittaiset uudelleensijoitusprojektit ovat usein luonteeltaan äkillisiä ja rajuja, tarvittaisiin mieluiten samanaikaisia täydentäviä toimenpiteitä. Satamakaupunkien, joissa satamaan liittyvät toiminnot siirretään kaupungin keskustasta, tulisi siis yrittää paikata menettämäänsä positiivista satamaidentiteettiä huolellisesti laaditun strategian ja konkreettisten toimenpiteiden avulla. Mieluiten nämä tulisi yhdistää kokonaisvaltaiseksi suunnitelmaksi satamien pehmeiden arvojen hoitamisesta Satamien pehmeiden arvojen hallinta Edellä mainitun satamien pehmeitä arvoja käsittelevän Soft Values of Seaports teorian mukaan yleisön tuki satamille voidaan palauttaa ainoastaan mikäli niiden kaikkia muita kuin sosiaalisia ja taloudellisia arvoja, hyödykkeitä, etuja ja toimintoja hyödynnetään huolellisesti laaditun suunnitelman pohjalta. Nämä muut kuin sosiaaliset ja taloudelliset arvot, eli pehmeät arvot, muodostavat satamaviranomaisten nukkuvan pääoman. Satamien pehmeissä arvoissa voidaan tehdä jako aineellisiin ja aineettomiin. Aineettomiin pehmeisiin arvoihin kuuluvat sataman merkitys kunnioituksen kohteena, myyttien ja legendojen aiheena, turvapaikkana, eri historiallisten aikakausien välisenä siltana, tuotteiden ja vapaakaupan kanavana, ihmisten älyllisen kehityksen käynnistäjänä, kosmopoliittisuuden tyyssijana sekä taiteellisen innoituksen ja kansalaisten ylpeyden lähteenä. Aineelliset pehmeät arvot liittyvät sataman funktioon aistivirikkeiden tarjoajana, arkkitehtonisten perinteiden säilyttäjänä, ainutlaatuisena inhimillisenä maisemana, kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin kokeilualustana, turistikohteena ja virkistysalueena. Satamien pehmeiden arvojen hallinta (Soft Values Management for Seaports, SVMS) sopii erinomaisesti yleisempiin pyrkimyksiin toimintapolitiikkojen yhdentämisestä ja saattaa johtaa uuteen tasapainoon ympäristönäkökulmassa, joka saa usein liiallisen painoarvon satama-alaa koskevissa keskusteluissa. SVMS ei kuitenkaan ole irrationaalinen malli, sillä se tuottaa taloudellista hyötyä. Se voi parantaa koko sataman

17 kehitysmahdollisuuksia, ja lisäksi se voi tuottaa uudenlaista taloudellista toimintaa, kuten esimerkiksi satamaturismin ja ranta-alueiden uudelleen kehittämisen yhteydessä. Lisäksi SVMS liittyy läheisesti siihen jatkuvasti voimistuvaan käsitykseen, että kaikkien yritysten myös satamien täytyy osoittaa suurempaa yhteiskuntavastuullisuutta. SVMS-suunnitelmaan voidaan liittää seuraavia elementtejä: - satamien pehmeiden arvojen luettelointi - yleisösuhteiden kehittäminen ja tapahtumien järjestäminen - sataman tarinan kertominen kaikin kuviteltavissa olevin tavoin - satamamuseon perustaminen - satamamaiseman ja sataman kulttuuriperintökohteiden hoitaminen kaupungin keskustassa - satamatoiminnan ja valtamerialusten houkutteleminen kaupungin keskustaan - kaupungin satamailmapiirin palauttaminen - alkuperäisen satamamiljöön korostaminen vanhojen satamaalueiden uudelleen kehittämisessä - satamatoiminnan liittäminen uudelleen kaupunkielämään ja kaupunkisuunnitteluun - sataman rakennusperinnön hoitaminen toiminnassa olevalla satama-alueella - maisemien ja arkkitehtuurin hoitaminen toiminnassa olevalla satama-alueella - satama-alueen avaaminen turismille ja virkistyskäytölle - satamaviranomaisten tuominen osallisiksi satamaan liittyviin kulttuurihankkeisiin - ekologisten tavoitteiden ja hankkeiden sisällyttäminen satamien pehmeiden arvojen kokonaishallintaan - SVMS:n sisällyttäminen sataman päivittäiseen hallintokäytäntöön - satamaviranomaisten ja kulttuuriperintösäätiöiden yhteistyö merenkulun ja teollisuuden aloilla - sataman mesenaattitoiminnan uudelleen virittäminen - SVMS:n liittäminen osaksi merenkulkualan yhdistysten toimintaa - SVMS-vastaavan tai sataman kulttuurivastaavan nimittäminen satamaviranomaisen piiriin - käytännön kokemusten vaihtaminen muiden satamaviranomaisten kanssa. Yhdistämällä tällaiset toimenpiteet kokonaisvaltaiseksi toimintatavaksi varmistetaan, että satamaviranomaiset, satamassa toimivat yritykset, kaupunkisuunnittelijat, arkkitehdit, matkailupalvelujen tarjoajat, kulttuuriperinnöstä huolehtivat tahot, kulttuurin ammattilaiset ja muut osapuolet eivät rajoitu liian kapeaan näkökulmaan kaupunkia ja satamaa koskevissa asioissa. Eri näkemysten yhdistäminen ja hankkeiden tiiviimpi

18 koordinointi voi olla arvokasta kaikille osapuolille ja edesauttaa saatavilla olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä. Satamien pehmeiden arvojen hallinta (Soft Values Management for Seaports, SVMS) sisällyttää satamahallintoon ranta-alueiden kehityksen, kulttuuriperinnön hoitamisen, satamaan liittyvät kulttuurihankkeet, risteilyturismin edistämisen ja satama-alueiden virkistyskäytön, satamapolitiikan ympäristöystävällisyyden kehittämisen, sataman perinteisen PR-toiminnan ja muut pehmeät toimenpiteet. Se on työkalu, joka palauttaa satamien ja yhteiskunnan välisen yhteyden. Helsingissäkin sataman pehmeiden arvojen hyvä hallinta voi hyödyttää sekä satamaa että kaupunkia. Pysyäkseen yhteydessä varttuneempiin ja nuorempiin sukupolviin kaupungin keskustasta muualle siirrettyjen satamien tulee ryhtyä korvaaviin toimenpiteisiin, ja ikonisten satamakaupunkien kannattaa oman etunsa tähden ylläpitää positiivista satamaidentiteettiä.

19 2.4. Satamien pehmeät arvot ja satamaikonit Eräässä tuoreessa Antwerpenin satamaviranomaisen tilaamassa tutkimuksessa pehmeiden arvojen visiota täydennettiin satamaikoneja koskevalla näkökulmalla 5. Satamien historiallinen tai nykyinenkin merkitys voi ilmiselvästi vaihdella. Toisinaan satama on niin hallitsevasti läsnä, että se määrittelee koko kaupungin identiteetin. Tämä pätee eräisiin suuriin satamakaupunkeihin (Genova, Hampuri, Liverpool, Marseilles, Rotterdam) sekä myös pienempiin (Brest, Cadiz, Den Helder, Dubrovnik, Ostend). Eräissä tapauksissa satama ei ollenkaan määrittele kaupungin imagoa (Berliini, Bryssel, Pariisi, Ravenna). Niistä kaupungeista, joilla on vahva satamaimago, joitakin voidaan pitää satamaikoneina. Satamaikoni määritellään satamakaupungiksi, joka laajassa taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa merkityksessä ilmentää satamakaupungin käsitettä nykymaailmassa. Vaihtoehtoisesti satamaikoni voidaan ymmärtää satamien pehmeiden arvojen erityiskontekstissa kovien satama-arvojen (ts. satamatoiminnan) sekä pehmeiden arvojen (ts. satamakulttuurin sen laajassa merkityksessä) keskukseksi, joka on tärkeydeltään ja mittakaavaltaan poikkeuksellinen. Kolmannen määritelmän mukaan satamaikoni on paikka, jolla on symbolinen identiteetti, merkitys, maine ja ilme satamakaupunkina. Kaikkien esitettyjen määritelmien mukaan ikonisella satamakaupungilla täytyy välttämättä olla toimiva satama. Entiset tärkeät satamakaupungit, joissa satamaan liittyvä toiminta on osittain tai kokonaan lakannut tai ei ole enää maailmanlaajuisesti merkittävää, kuten esimerkiksi Karthago tai Dubrovnik, voivat olla maailmanlaajuisesti merkittäviä matkailukeskuksia tai ne voivat kuulua UNESCOn maailmanperintölistalle, mutta ne eivät enää ole satamaikoneita paitsi hyvin rajallisessa historiallisessa merkityksessä. Suuret (teollisuus-) satamat, joiden yhteydessä ei ole satamakaupunkia tai se on hyvin pieni, esimerkiksi rannikolle sijoitettu Milford Havenin öljysatama, eivät nekään ole satamaikoneita, sillä niillä on joko erittäin niukasti tai ei lainkaan pehmeitä satama-arvoja. Satamaikonit voidaan jakaa eri luokkiin: jotkin satamakaupungit voivat oikeutetusti pitää itseään kansainvälisinä tai jopa maailmanlaajuisina ikoneina, kun taas toiset ovat satamaikoneita kansallisessa, alueellisessa tai paikallisessa merkityksessä. Se, onko kaupunki satamaikoni vai ei, riippuu monesta eri tekijästä. Satama-ikonin aseman määrittelevät ennen kaikkea sataman taloudellinen

20 suuruusluokka (joka taas riippuu liikennemääristä, suhteellisesta asemasta, kasvuvauhdista jne.), kaupungin tärkeys ja valtakunnallinen ja kansainvälinen houkuttelevuus (tätä ilmentävät mm. asukasluku ja kävijämäärät sekä kaupungin yleinen mieltäminen käymisen arvoiseksi ) sekä kaupungin satamahistorian rikkaus, sataman kulttuuriperintö ja nykyinen satamakulttuuri (historiallinen merkitys kansainvälisenä satamana, satamaan liittyvä taide sekä merenkulkuun ja satamaan liittyvät nähtävyydet ja tapahtumat). Satamaikoni voidaan siis määritellä myös tärkeäksi kaupungiksi ja kukoistavaksi satamaksi, jolla on huomattava merkitys satamakulttuurin kannalta. Tämä satamaikonisuuden elementti on käytännöllinen lisäys SVMS-teoriaan. Tästä näkökulmasta pehmeiden arvojen hallinnalla on mahdollista parantaa sekä yleisön hyväksynnän tasoa ja sataman imagoa paikallisten asukkaiden keskuudessa että kaupungin ja sataman kansainvälistä kiinnostavuutta. Siten pehmeiden arvojen teoriasta muodostuu työkalu, joka auttaa valmistelemaan, vahvistamaan ja koordinoimaan paikallista viestintää, matkailunedistämismateriaaleja ja kaupungin sekä sataman markkinointia. Nämä seikat tulevat yhä tärkeämmiksi, sillä nykyään satamakaupunkien toiminnasta näillä osa-alueilla usein puuttuu organisatorinen ja sisällöllinen koordinointi. Lisäksi satamaikoninäkökulma tarjoaa kehyksen mm. satamakaupunkien ja niiden suhteellisen merkitysarvon ja kiinnostavuuden vertailuun. Vertailu helpottaa vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Tältä pohjalta voidaan seuraavaksi määritellä strategia ja toimintasuunnitelma kaupungin satamaikoniaseman parantamista varten Satamien yhteiskunnallisen aseman arvioiminen uudelleen paikallisina toimintakeskuksina Lopuksi, ennen siirtymistä tarkastelemaan Helsingin erityistapausta, on syytä mainita, että satamien yhteiskunnallisen aseman uudelleenarviointi ei ole pelkästään paikallinen pyrkimys. Sillä on huomattava merkitys myös politiikassa kansainvälisellä, eurooppalaisella ja yhä enemmän myös kansallisella tasolla. Maailmanlaajuisella tasolla viitteenä käytetään tässä satamakaupunkien kestävän kehityksen peruskirjaa, jonka International Association Cities and Ports järjestö hyväksyi Kyseinen järjestö on muodostunut satamakaupunkien foorumiksi, jolla vaihdetaan käytännön kokemuksia kaupunkien ja satamien kehittämisestä. Uudessa

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

RAKENNETTU MUUTOS. Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa

RAKENNETTU MUUTOS. Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa RAKENNETTU MUUTOS Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa Laura Timonen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 13 Lappeenrannan

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Jyrki Haikonen - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot